Antila P, Frisk T & Hätönen H Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educa-instituutin julkaisuja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educa-instituutin julkaisuja."

Transkriptio

1 Kirjallisuutta ja lähdemeriaalia Antila P, Frisk T & Hätönen H Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Lehtoranta P, Leivo H & Haapasalo S Miten ohja työssäoppijoita. Terttuprojektissa kehitetty koulutusmeriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille. Helsinki: Yliopistopaino. Antila P Näkökulmia työpaikkaohjaajien täydennyskoulutukseen. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Kirjapaino Kyriiri Oy. Frisk T & Antila P Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Frisk T Ohjaaminen työssä. EducaInstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Frisk T Työssäoppimisen käytäntöjä. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Harra K, Raitaniemi V & Ruohotie P (toim.) Työpaikkakouluttajan opas. Yritysanalyyseja ja työpaikkakouluttajan opetussuunnitelma. Tampereen yliopisto, Ammtikasvuksen tutkimus ja koulutuskeskuksen julkaisuja. Helsinki: OKKAsäätiö. Huhtala A Työssäoppimisen filosofia John Dewey n mukaan. Teoksessa Ruohotie, Honka & Mustonen (toim.) Työssäoppimisen haasteet ammtikasvukselle. Ammtikasvuksen tutkimus ja koulutuskeskuksen julkaisuja D:126. Hämeen ammtikorkeakoulu. Mykrä T Työpaikkaohjaaja oppimisen edistäjänä työssäoppimisen ohjaaminen ja arviointi työyhteisön arjessa. EducaInstituutin julkaisuja. Mäkinen J, Olkinuora E, Rinne R & Suikkanen A Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Keuruu: Otava. Määttä V Työpaikkakouluttaja oppisopimusopiskelijan opastajana, valmentajana, mentorina. Työpaikkakouluttajan roolit, ohjaustyylejä ja vinkkejä hyvistä käytännöistä. Opetushallitus. Onnismaa J, Pasanen H & Spangar T Ohjaus ammtina ja tieteenalana. Ohjaustyön välineet. Juva: PSKustannus. Opetushallitus Näyttötutkintoopas. Tutkintojen järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. /näyttötutkintoopas Opetushallitus Ammillisen koulutuksen laadunhallintasuositus (luonnos). Osaaja lehti. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjien tiedotuslehti. Hätönen H Osaamiskartoituksesta kehittämiseen. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Hätönen H Työpaikkaohjaajan osaamiskartta. Menetelmä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. EducaInstituutin julkaisuja. Järvinen A, Koivisto T & Poikela E Oppiminen työssä ja työyhteisössä. Aikuiskasvus. Juva: WSOY. Kauppila R Taitava oppija. Opas taitavaksi oppisopimusopiskelijaksi. Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry. Kauppinen R Opi ja opeta tehokkaasti. Psyykkinen valmennus oppimisen tukena. Juva: PSKustannus. Kivimäki S Ammtioppijan HOPS ja työssäoppiminen. Tampereen yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus. Aikuiskasvuksen proseminaari. Pohjonen P Työssäoppiminen. Keuruu: Otava. Poutanen T Tutorin ja työpaikkaohjaajan opas. Sorvi ja pulpetti. Opettaj ja työpaikkaohjaaj työssäoppimisen kehittäjinä. Hyvinkää: Savion kirjapaino. Romppanen B & Pohjanheimo E Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana ja ohjaajana näkökulmana kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen. EducaInstituutin julkaisuja. Tulostettavissa Seinäjoen koulutuskeskus, Oppisopimuspalvelut Opaskansio oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttajalle. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Perehdyttämisaineisto työpaikkaohjaajan tehtävään ja opiskelijan ohjaukseen. Kolb D Experiential Learning. Experience as The Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, New Jersey: PrenticeHall, Inc. Korte R Työssäoppiminen ja pedagogiset rkaisut. Opetushallitus. Moniste. Kulmala J Työssäoppiminen, sen monet muodot ja mahdollisuudet. Teoksessa Ruohotie, Honka & Mustonen (toim.) Työssäoppimisen haasteet ammtikasvukselle. Ammtikasvuksen tutkimus ja koulutuskeskus. Hämeen ammtikorkeakoulu, julkaisuja D:126. Kupias P Oppia opetusmenetelmistä. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy Lasonen J Työpaik oppimisympäristönä: Työpaikkaohjaajien ja opettajien arviointeja. Silta hankkeen seurantutkimus. Moniste. Lehtoranta P & Aalto A Tukea työssäoppimiseen. Terttuprojektissa koottuja kokemuksia opettajan ja työpaikkaohjaajan toiminnasta työssäoppimassa olevan opiskelijan tukena. Helsinki: Yliopistopaino

2 Liite 1: Toisen asteen ammilliset tutkinnot koulutusaloittain Seinäjoen koulutuskeskus, Oppisopimuspalvelujen kooste 12/2006 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaaaika ja nuorisotyö Nuoriso ja vapaaajan ohjauksen pt, nuoriso ja vapaaajan ohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaaja Kielitieteet Viittomakielisen ohjauksen pt, viittomakielen ohjaaja Asioimistulkki Opetus ja kasvustyö Lapsi ja perhetyön pt, lastenohjaaja Muu humanistisen ja kasvusalan koulutus Suntio KULTTUURIALA Käsi ja taideteollisuus Käsi ja taideteollisuusalan pt, artesaani Aseseppäkisälli Hopeaseppä Kaivertaja Keramiikkakisälli Kiviseppäkisälli Kultaajakisälli Kultaseppä (Käsityöntekijä) Lasinpuhaltajakisälli Luonnontieteellisen alan konservoinnin Maalari* Mallinrakentajakisälli Puusepänalan * Restaurointikisälli Romanikulttuurin ohjaaja Saamenkäsityökisälli Seppäkisälli (Sisustusalan )* Soitinrakentajakisälli Tekstiilialan * Vaetusalan * Veneenrakentaja* Verhoilija Aseseppämestari Hopeaseppämestari Kaivertajamestari Keramiikkamestari Kiviseppämestari Kultaajamestari Kultaseppämestari Lasinpuhaltajamestari Maalarimestari* Mallinrakentajamestari Puusepänalan e* Restaurointimestari Romanikulttuurin ohjaajan e Saamenkäsityömestari Seppämestari (Sisustusalan e)* Soitinrakentajamestari Tekstiilialan e* Vaetusalan e* Venemestari* Verhoilijamestari Viestintä ja informaiotieteet Audiovisuaalisen viestinnän pt, mediaassistentti Kuvallisen ilmaisun pt, kuvaartesaani Audiovisuaalisen viestinnän Informaio ja kirjastopalvelualan Valokuvaaja Audiovisuaalisen viestinnän e Valokuvaaja Teteri ja tanssi Tanssialan pt, tanssija Teterialan Teterialan e Musiikki Musiikkialan pt, muusikko / musiikkiteknologi / pianonvirittäjä YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETA LOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalous ja kauppa Liiketalouden pt, merkonomi Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen Isännöinnin Kiinteistövälitysalan Markkinointiviestinnän, markkinointiassistentti / visuaalinen markkinoija / tapahtumamarkkinoija Myynnin Rahoitus ja vakuutusalan Sihteeri Taloushallinnon (Tullialan ) Ulkomaankaupan Viestinvälitys ja logistiikkapalvelujen Virastomestari Yrittäjän Johtamisen e Kaupan esimies Markkinointiviestinnän e Taloushallinnon e Ulkomaankaupan e Yrittäjän e LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Tietojenkäsittelyn pt, danomi Tietojenkäsittelyn Tietojenkäsittelyn e TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Arkkitehtuuri ja rakentaminen Maanmittausalan pt, kartoittaja Rakennusalan pt, maanrakentaja / maarakennuskoneenkuljettaja / talonrakentaja Talotekniikan pt, kiinteistönhoitaja / LVIasentaja / tekninen eristäjä Ammtisukeltaja Ilmastointiasentaja Ilmastointijärjestelmien puhdistaja Kaukolämpöasentaja Kiinteistönhoitaja Kylmäasentaja Ltianpäällystäjä Lämmityslaiteasentaja Maarakennusalan Putkiasentaja Rakennustuotannon Rakennustuotealan Talonrakennusalan Tekninen eristäjä Tekninen piirtäjä Teollisuusputkiasentaja Vesihuoltoalan Ilmastointiasentaja Kaukolämpöyliasentaja Kiinteistönhoitaja Kylmämestari Ltiamestari (Maarakennusalan e) Putkiasentaja Rakennusalalan työmaapäällikkö Talonrakennusalan e Kone, metalli ja energiekniikka Kone ja metallialan pt, automaioasentaja / hienomekaanikko/ koneenasentaja / koneistaja / kunnossapitoasentaja / levyseppähitsaaja / työvälinevalmistaja / valaja / valumallinvalmistaja Hissiasentaja Hitsaaja Kaivosalan Koneenasentaja Koneistaja Laivanrakentaja Levytekniikan Metallien jalostuksen Rakennuspeltiseppä Työvälinevalmistaja Valaja Valumallin valmistaja Hitsaajamestari Koneenasentajamestari Koneistajamestari Levytyömestari Työvälinemestari Valajamestari Valumallimestari Sähkö ja automaiotekniikka Sähköalan pt, automaioasentaja / elektroniikkaasentaja / sähköasentaja Automaioasentaja Elektroniikkaasentaja Elektroniikka ja sähköteollisuuden Kiskoliikenteen turvalaiteasentaja Kotitalouskoneasentaja Sähköasentaja Sähkölaitosasentaja Voimalaitoksen käyttäjä Automaioyliasentaja Elektroniikkayliasentaja Sähkölaitosyliasentaja Sähköyliasentaja 27

3 Tieto ja tietoliikennetekniikka Tietokoneasentaja Tietoliikenneasentaja Tietokoneyliasentaja Tietoliikenneyliasentaja Graafinen ja viestintätekniikka Painoviestinnän pt, painotuotantoassistentti Digitaalipainaja Jälkikäsittelykoneenhoitaja Kirjansitoja Painaja Painopinnanvalmistaja (Faktori) Kirjansitojamestari Kirjapainoteknikko Konesitojamestari Painajamestari Rotaiomestari Sivunvalmistajamestari Elintarvikeala ja biotekniikka Elintarvikealan pt, elintarvikkeiden valmistaja / leipurikondiittori / lihuotteiden valmistaja / meijeristi Elintarvikejalostaja Elintarviketeollisuuden Kondiittori Leipomoteollisuuden Leipuri Lihanjalostajan Liheollisuuden Maidonjalostajan Meijeriteollisuuden Elintarviketekniikan e Kondiittorimestari Leipurimestari Prosessi, kemian ja meriaalitekniikka Kemiantekniikan pt, prosessinhoitaja Labororioalan pt, laborantti Muovi ja kumitekniikan pt, kumituotevalmistaja / muovituotevalmistaja Paperiteollisuuden pt, paperinjalostaja / paperiprosessinhoitaja Pintakäsittelyalan pt, korroosionestomaalari / ltianpäällystäjä / maalari /pintakäsittelijä Puualan pt, levyprosessinhoitaja / puuseppä / sahaprosessinhoitaja Veneenrakennuksen pt, veneenrakentaja Verhoilu ja sisustusalan pt, verhoilija / sisustaja Kemianteollisuuden Korroosionestomaalari Kumialan Lasikeraamisen alan Levyalan Maalari* Muovimekaanikko Paperiteollisuuden Puusepänalan * Sahaalan Teollinen pintakäsittelijä Veneenrakentaja* Kemianteollisuuden e Levymestari Maalarimestari* Muovitekniikan e Paperiteollisuuden e Pintakäsittelymestari Puusepänalan e* Sahamestari Venemestari* Tekstiili ja vaetustekniikka Jalkinealan pt, suutari Tekstiilialan pt, tekstiilinvalmistaja Vaetusalan pt, modisti / pukuompelija / turkkuri / vaturi Jalkinealan Laukku ja nahkaalan Nahanvalmistaja Tekstiilialan * Turkkuri Vaetusalan * Jalkinealan e Laukku ja nahkamestari Nahanvalmistajamestari Tekstiilialan e* Turkkurimestari Vaetusalan e* Ajoneuvo ja kuljetustekniikka Autoalan pt, ajoneuvoasentaja / autokorinkorjaaja / automaalari / automyyjä / varaosamyyjä Lennonjohdon pt, lennonjohtaja Lentokoneasennuksen pt, lentokoneasentaja Logistiikan pt, autonkuljettaja / linjaautonkuljettaja/ yhdistelmäajoneuvonkuljettaja/ lentoasemahuoltaja/ varastonhoitaja Merenkulkualan pt, korjaaja / laivasähköasentaja / vahtikonemestari / vahtiperämies Ajoneuvonosturinkuljettaja Autokorimekaanikko Automaalari Automekaanikko Automyyjä Autosähkömekaanikko Dieselmekaanikko (Henkilöautomekaanikon ) Lastinkäsittelyalan Lentoasemapalvelujen Linjaautonkuljettaja Metsäkoneasentaja Pienkonemekaanikko Puutavaran autokuljettajan Raskaskalustomekaanikko Varasosamyyjä Varastoalan Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja Ajojärjestelijä Autoalan myyjä Autoalan työnjohdon e Autokorimestari Automaalarimestari Automekaanikko Lastinkäsittelyalan e Varastoalan e Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus Kello ja mikromekaniikan pt, kelloseppä/mikromekaanikko Suunnitteluassistentin pt, suunnitteluassistentti Turvallisuusalan pt, turvallisuusvalvoja Kivimies Kunnossapidon * Lukkoseppä Nuohooja (Rautiekaluston kp:n ) (Sisustusalan )* Vartija Ympäristöhuollon Kunnossapidon e Lukkoseppämestari Nuohoojamestari (Sisustusalan e)* Tekniikan e Tuotekehittäjä Turvallisuusvalvoja LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALA Mailalous Maalousalan pt, maaseutuyrittäjä / hevostenhoitaja / rsastuksenohjaaja / turkistarhaaja Hevostenvalmentaja Karjalouden Kengitysseppä Luonnonmukaisen tuotannon Maalouskoneasentaja Mehiläistarhaaja Rsastuksenopettajan Seminologi Viljelijä Maaseudun vesitalouden e Rsastuksenopettaja Tallimestarin e Tarhaajamestari Puutarhalous Puutarhalouden pt, puutarhuri Arboristin Floristi Puistopuutarhuri Viinintuotannon Viljelypuutarhuri Floristimestari Puistomestari Taimistomestari Kalalous Kalalouden pt, kalastaja / kalanjalostaja / kalanviljelijä / kalastuksenohjaaja Kalanjalostaja Kalanviljelijä Kalastusopas Metsätalous Metsäalan pt, metsuri / metsäkoneenkuljettaja / metsäluonnonhoitaja Bioenergiaalan Metsäkoneenkuljettaja Metsätalousyrittäjä Metsäkoneenkuljettaja Metsämestari Luonto ja ympäristöala Luonto ja ympäristöalan pt, ympäristönhoitaja / luontoyrittäjä / luontaistalousyrittäjä / porotalousyrittäjä Erä ja luontooppaan Luonnontuotealan Porotalouden Keruutuotetarkastaja Luontokartoittaja Riistamestari 28

4 Muu luonnonvara ja ympäristöalan koulutus Eläintenhoitaja Golfkentänhoitaja Golfkenttämestari Koeeläintenhoitaja Maaseudun kehittäjä SOSIAALI, TERVEYS JA LIIKUNTAALA Sosiaaliala Koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Koulunkäyntiavustaja Perhepäivähoitaja Koulunkäyntiavustaja Terveysala Jalkojenhoidon (Obduktiopreparatori) Sairaankuljettaja Kipsimestarin e Psykirisen hoidon e Sosiaali ja terveysalojen yhteiset Sosiaali ja terveysalan pt, lähihoitaja Päihdetyön Puhevammaisten tulkki Vanhustyön e Hammaslääketiede ja muu hammashuolto Hammastekniikan pt, hammaslaborantti Kuntoutus ja liikunta Liikunnanohjauksen pt, liikuntaneuvoja Hieroja Liikunnan Liikuntapaikkojenhoitaja (Valmentaja) Hieroja Liikuntapaikkamestari Valmentaja Tekniset terveyspalvelut Optiikkahiojan Välinehuoltaja Välinehuoltaja Farmasia ja muu lääkehuolto Lääkealan pt, farmanomi / lääketeknikko Kauneudenhoitoala Hiusalan pt, parturikampaaja Kauneudenhoitoalan pt, kosmetologi Hiusalan Hiusalan e Kosmetologin e MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA Mkailuala Mkailualan pt, mkailupalvelujen tuottaja / mkailuvirkailija Maaseutumkailun Mkailun ohjelmapalvelun Mkaopas Mkoimistovirkailija Majoitus ja ravitsemisala Ceringalan pt, palveluvastaava / suurtalouskokki Hotelli ja ravintolaalan pt, hotellivirkailija / ravintolakokki / tarjoilija Hotellivirkailija Ravintolakokki Suurtalouskokki Tarjoilija Baarimestari Dieettikokki Hotelli ravintola ja suurtalousesimiehen e Ruokamestari Kotitalous ja kuluttajapalvelut Kotitalous ja kuluttajapalvelujen pt, kotitalousyrittäjä / tuoteneuvoja Kotityöpalvelujen Puhdistuspalvelut Puhdistuspalvelujen pt, toimitilahuoltaja / tekstiilihuoltaja Laitoshuoltaja Tekstiilihuollon Pesuleknikko Siivousteknikko Siivoustyönohjaaja * = yhteinen toisen tutkintoalan kanssa HUOM! OPH ei ole vahvistanut suluissa ( ) olevien tutkintojen perusteita. Päivitetty 11/2006/PV, Sedu 29

5 LIITE 2: valtioneuvoston SUOSITUS TYÖPAIKALLA TAPAhTUvASTA OPPIMISESTA 30

6 Liite 3: Oppisopimuskoulutukseen liittyvää termistöä Aikuiskoulutus Ammillinen lisäkoulutus Ammillinen perustutkinto Ammtikirja Ammtiosaamisen näyttö Ammtitutkinto Ammtitutkintostipendi Arvioija Arviointi Arviointikeskustelu tarkoittaa kaikkia niitä koulutuksia, joissa huomioidaan aikuispedagogiikka. Aikuiskoulutuksissa opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen sekä tavoiteosaaminen. on ammillista täydennys tai jkokoulutusta, joka auttaa ylläpitämään tai kehittämään ammtitaitoa. Koulutus tähtää yleensä ammti tai erikoisammtitutkintoon, mutta se voi oppisopimuskoulutuksessa olla myös eitutkintotavoitteista. Jokaisen perustutkinnon voi suorittaa opetussuunnitelmaperusteisena kolmivuotisena ammillisena peruskoulutuksena (nuoret) tai näyttötutkintona (aikuiset), jolloin näytöissä osoitetaan ammtitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkinto antaa yleisen jkoopintokelpoisuuden korkeakouluihin. on käytössä niillä aloilla, joilla työmarkkinaosapuolet ov siitä sopineet. Ammtikirja kerää yksiin kansiin kaikki merkinnät tutkinnoista, osutkinnoista, muista koulutuksista ja työsuhteista. liittyy nuorten ammilliseen peruskoulutukseen. Ammtitaito osoitetaan käytännön tehtävissä, joita voidaan tarvittaessa täydentää suullisesti, kirjallisesti tai muilla tavoin. (vrt näyttötutkinto). liittyy näyttötutkintoihin. Ammtitutkinnossa osoitetaan alan ammtityöntekijältä edellytettävä ammtitaito. Ammtitaitovaimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaav tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammtitutkinnosta. liittyy näyttötutkintoihin. Koulutusrahasto myöntää stipendin henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkinnon hyväksyttävästi. Ehtona on, että tutkinnon suorittaja on tutkintotodistuksen allekirjoituspäivämäärään mennessä ollut yhteensä 5 vuotta työ tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan ja on alle 64vuotias. Stipendi on veroton ja sen suuruus on 330 (2006). liittyy näyttötutkintoihin. On tutkinnon järjestäjän nimeämä tutkinnon suorittajan ammtitaidon arvioija eli näyttöä arvioiva henkilö. Arvioija on työntekijöiden (TT), työnantajien (TA) tai oppilaitoksen (OPE) edustaja, jotka yhdessä muodostav kolmikantaarvioinnin. on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan tulkinnallista analyysia. liittyy näyttötutkintoihin. On näytön jälkeen pidettävä keskustelu, jossa paikalla tutkinnonsuorittajan lisäksi kolmikanta. Arviointikokous Erikoisammtitutkinto Erillishaku Etäopetus Europassi todistus Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks) Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamissuunnitelma Henkilöstökoulutus Hyväksiluku Itsearviointi Itseohjautuvuus Kolmikanta Koulutuksen järjestäjä liittyy näyttötutkintoihin. On arviointikeskustelun jälkeen pidettävä kokous, jossa kolmikanta arvioi tutkinnonsuorittajan näytön. liittyy näyttötutkintoihin. Erikoisammtitutkinnossa osoitetaan alan vaivimpien työtehtävien hallinta. Ammtitaitovaimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaav tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammtitutkinnosta. koskee koulutuksia, jotka eivät ole yhteishaussa. Erillishaulla pyritään suoraan yksittäiseen oppilaitokseen. Yleinen käytäntö aikuiskoulutuksessa. on opetusmuoto, jossa opiskelija opiskelee itsenäisesti esim. kotona, työpaikalla tai verkkoopiskeluna. Tavallisesti etäopiskelu alkaa ja päättyy lähiopetusjaksoilla. on asiakirja, jonka avulla todennetaan toisessa EU jäsenvaltiossa suoritettu ammtiin valmistava koulutusjakso. on erityisopetusta saavan opiskelijan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva kirjallinen suunnitelma. liittyy näyttötutkintoihin. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa tutkinnon suorittajan ohjaus neuvonta, opetus ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistaminen sisältyy koulutukseen hakeutumiseen, näyttötutkinnon suorittamiseen ja tarvittavan ammtitaidon hankkimiseen. liittyy näyttötutkintoihin. Laaditaan jokaiselle tutkinnon suorittajalle. Suunnitelmaan kirjaan, minkä tutkinnon osien mukaiseen ammtitaitoon opiskelija pyrkii ja miten hän aikoo saavuttaa puuttuvan osaamisen. Suunnitelman toteutumista seuraan ja muokaan opiskelun edetessä. on työnantajan työntekijöilleen järjestämää koulutusta. Työnantaja osallistuu koulutuskustannuksiin. opiskelijan jo hankkima osaaminen huomioidaan hänen henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa laadittaessa. tarkoittaa oman toiminnan tulkinnallista analyysia. Arviointiperusteina ov toiminnalle asetetut tavoitteet. tarkoittaa taitoa opiskella ja työskennellä itsenäisesti, esimerkiksi oman aikaulun laiminen ja opiskelusta suoriutuminen. liittyy näyttötutkintoihin. Tarkoittaa, että näyttöjen arvioij muodostav kolmea näkökulmaa edustavan arvioijaryhmän. Edustettuna ov työntekijöiden, työnantajien ja/tai itsenäisten amminharjoittajien sekä opetusala. voi olla kunta, kuntayhtymä, valtion oppilaitos, rekisteröity yhteisö tai säätiö, joka on saanut Opetusministeriöltä luvan järjestää ammillista koulutusta. 31

7 Koulutuksen lau Koulutusaika Koulutusala Koulutuskertomus Koulutuskorvaus Lähiopetus Mentori Monimuotoopetus Näyttötutkinto Näyttötutkintomestari Omaehtoinen koulutus tarkoittaa koulutuksen kykyä vasta koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin. on aika, jonka koulutuksen suorittaminen jollakin opintolinjalla kestää. Ilmaistaan vuosina, kuukausina, viikkoina ja päivinä (vrt. oppisopimuksessa oppiaika). on yläkäsite, joka määrittelee miten koulutus sijoittuu erilaisille yhteiskunnan ja työelämän aloille. Tutkinnot on luokiteltu kahdeksaan koulutusalaan: 1) humanistinen ja kasvusala, 2) kulttuuriala, 3) yhteiskuntieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, 4) luonnontieteiden ala, 5) tekniikan ja liikenteen ala, 6) luonnonvaraala, 7) sosiaali, terveys ja liikuntaala, sekä 8) mkailu, ravitsemis ja talousala. liittyy oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimusviranomainen lähettää kahdesti vuodessa lomakkeen työnantajalle, ja pyytää työpaikkakouluttajaa ja oppisopimusopiskelijaa arvioimaan työssä tapahtunutta oppimista, jokaisen tutkinnon osan osalta erikseen. Asteikko on 15. liittyy oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimusviranomainen maksaa työnantajalle koulutuskorvausta X /kk työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisestä. Korvauksen maksaminen on sidottu työssä tapahtuneen oppimisen väliarviointiin eli koulutuskertomukseen. on opetusmuoto, jossa opiskelija ja opettaja ov välittömässä kontaktissa. Sisältää oppilaitoksessa tapahtuvaa luokkaopetusta, ryhmätyöskentelyä, seminaareja, harjoitustöitä ja teknisten apuvälineiden käyttöä. on ensisijaisesti neuvonantaja, joka toimii opiskelijan kehittymisen tukena. Hän on positiivisten sysäyksien antaja. Mentoroinnissa korostuu erityisesti opiskelijan koulutukseen liittyvien tavoitteiden sekä persoonallisen ja ammillisen kehittymisen tavoitteet. Mentorointi pyrkii vahvistamaan opiskelijan ammtiidentiteettiä. on opetusmuoto, jossa etä ja lähiopetus vuorottelev. Erilaisten opetusjärjestelyjen, kuten iltaopetuksen, ohjun etäopetuksen ja lähiopetuksen sekä itsenäisen työskentelyn yhdistämiseen perustuva opetus ja opiskelutapa, jota tukee opiskelijan ohjaus ja neuvonta. on ammillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammtitaidon hankkimistavasta riippumon perus, ammti tai erikoisammtitutkinto. liittyy näyttötutkintoihin. On alansa tutkintojen ja näyttötutkintojärjestelmän asiantuntija. Koulutuksen laajuus on 15 opintoviikkoa. viittaa opintojen rahoitukseen: omaehtoiseen koulutukseen henkilö voi hakeutua omasta aloitteestaan, ja opintojen rahoitusta varten voi hakea opintotukea. Opetussuunnitelman perusteet Opintososiaaliset edut Oppiaika Oppisopimus Oppisopimuskoulutus Osallistumistodistus Portfolio Päättöarviointi Tietopuolinen lähiopiskelu Tutkinnon suorittaja Tutkintomaksu on Opetushallituksen vahvistama asiakirja, jossa määritellään työelämän tehtävä ja taitoalueista muodostetut ammtitaitovaimukset. Tutkinnon perusteet ov lakiin verrtava normi, jota on noudettava. liittyy oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimusviranomainen maksaa oppisopimusopiskelijalle asetuksen mukaiset edut tietopuolisten lähiopetuspäivien ja näyttöpäivien osalta, jos opiskelija ei saa ko päiviltä palkkaa. oppisopimuksessa määritelty oppisopimuksen kesto, jonka kuluessa kaikki opiskelu, työssä tapahtuva oppiminen ja näytöt on mahdollista toteuttaa. Oppiaika on samalla määräaikaisen työsuhteen pituus. on määräaikainen kirjallinen työsopimus, jonka työnantaja ja työntekijä (=oppisopimusopiskelija) allekirjoittav ja jonka oppisopimusviranomainen allekirjoituksellaan vahvistaa. Määräaikaisen työsopimuksen muuttaa oppisopimukseksi yhteisesti sovittu koulutustavoite. on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuva koulutusjärjestelmä, jossa suurin osa ammtitaidosta hankitaan työpaikalla. Koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutus johtaa samoihin ammillisiin tutkintoihin kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus. oppisopimusviranomaisen allekirjoittama todistus toteutetusta koulutuksesta. Arvioinnit esitetään tutkinnon osittain. Osallistumistodistuksen liitteinä ov: 1) työnantajan arviointi työpaikka tapahtuneesta koulutuksesta tutkinnon osittain, ja 2) tietopuolisen opetuksen järjestäjän arviointi tutkinnon osittain. on opiskelijan kokoama kansio omasta osaamisesta. Se on osoitus omasta ammtitaidosta ja voi sisältää esim. työnäytteitä. Se voi olla konkreettinen kansio tai salkku, mutta myös esim. video, levyke tai valikoima kuvia tai yhdistelmä erilaisista osista. oppiajan päättyessä toteutettava työssä tapahtuneen oppimisen loppuarviointi. Arviointi kohdistuu aina jokaiseen tutkinnon osaan asteikolla 15. Päättöarvioinnin arvosan siirtyvät Osallistumistodistuksen liitteeseen Työnantajan arviointi työssä tapahtuneesta oppimisesta. liittyy oppisopimuskoulutukseen. Tarkoittaa oppisopimusopiskelijan osallistumista oppilaitoksen järjestämään teoreettiseen opiskeluun oppilaitoksessa. on näyttötutkintoa suorittava henkilö. liittyy näyttötutkintoihin. Tutkintomaksu ktaa tutkintotoimikuntien kustannukset. Näytön suorittaja maksaa 50,50 ennen ensimmäistä näyttöä. Laskuttajana toimii oppilaitos. Oppilaitos tilittää tutkintomaksun kokonaisuudessaan Opetushallitukselle. 32

8 Tutkintotilaisuus Tutkintotodistus Tutkintotoimikunta Työpaikkakouluttaja Työssä oppiminen Työssäoppiminen Työvoimakoulutus Valmistava koulutus liittyy näyttötutkintoihin. Tutkintotilaisuus on tutkinnon järjestäjän organisoima ja ennalta suunniteltu tapahtumakokonaisuus, jossa tutkinnon suorittaja osoittaa ammillisen osaamisensa määriteltyjen työtehtävien suorittamisella. on todistus ammillisen perustutkinnon, ammtitutkinnon tai erikoisammtitutkinnon suorittamisesta. Todistuksen saa, kun kaikki tutkinnon os on hyväksytysti suoritettu. liittyy näyttötutkintoihin. Opetushallituksen asettama työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja amminharjoittajia edustava luottamuselin. Tutkintotoimikunn johtav tutkintojen kehittämistä ja järjestämistä sekä myöntävät tutkintotodistukset. henkilö, jonka työnantaja on sopinut oppisopimusopiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi. Keskeisin rooli on tukea opiskelijaa tutkinnon tavoitteiden saavuttamisessa. Hän toimii työpaikalla opastajana, valmentajana ja mentorina. oppisopimusopiskelijan tavoitteellista ja ohjtua opiskelua, jossa suurin osa tutkinnon tavoitteena olevasta ammtitaidosta opitaan työpaikoilla (vrt työssäoppiminen). on tavoitteellista ja ohjtua opiskelua, jossa osa tutkinnon tavoitteena olevasta ammtitaidosta opitaan työpaikoilla (vrt työssä oppiminen). tarkoittaa työhallinnon rahoittamaa koulutusta, jota järjestetään työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Opiskelij haetaan työvoimoimistojen kautta. on näyttötutkinnon suorittamiseen tarvittaessa järjestettävää koulutusta. Valmistavan koulutuksen tarve määritellään tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa. 33

9 Oppisopimusasioissa Sinua palvelee Seinäjoen koulutuskeskus, Oppisopimuspalvelut Rastaantaival 2, Seinäjoki Puhelin Faksi

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä %-osuus HUMANISTINEN

Lisätiedot

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037 SISÄLLYS N:o Sivu 1035 Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta... 4693 1036 Valtioneuvoston

Lisätiedot

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian-

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian- HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus 2 AMMATILLISET TUTKINNOT (1.8.2015) HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Lapsi- ja perhetyön Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen Viittomakielisen ohjauksen Asioimistulkin

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET pvm 15.9.2006 dnro 423/530/2006 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET Opetusministeriö

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta Annettu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 N:o 24 26 SISÄLLYS N:o Sivu 24 Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta...

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOTOIMIKUNNAT TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1.8.2007-31.7.2010 Tutkintotoimikunta Toimikuntanumero Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta 8059 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimentutkintotoimikunta 8040 Asioimistulkin

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Ammatilliset perustutkinnot koulutusaloittain HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Viittomakielen

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

SISÄLLYS. N:o Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004 N:o 1006 1010 SISÄLLYS N:o Sivu 1006 Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta... 2719 1007 Laki kokoontumislain 25 ja 26 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET Alla on lueteltu tutkintojen perusteiden pohjalta tutkintokohtaisesti ne terveyteen liittyvät vaatimukset, jotka voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen.

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1409. Laki. säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1409. Laki. säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1409 1414 SISÄLLYS N:o Sivu 1409 Laki säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta... 5311 1410 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA 1 OPETUSHALLITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAKENNEVERTAILU 13.2.2003 TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS MAATILATALOUS MAATILATALOUS Alkaen 1.8.2001 Toisen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri alalle. Perus-, ammatti-

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT 1.1.2019 ALKAEN HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 1) Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto Nuoriso ja yhteisöohjauksen osaamisala Kommunikaation

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL Liite 2, AmoKjk 26.5.214 ALOITUSPAIKAT2OI5 E E E E E E E E < >- YHTEENSÄ 112 511 463 13 116 91 214 84 398 2119 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 4 4 KULTTUURIALA 48 142 19 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2014-2015 VIPUSENKATU 12. - 13.11.2014 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2014-2015 VIPUSENKATU 12. - 13.11.2014 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN VIUSENKATU, LAHTI D2 D-RAKENNUS D1 G-RAKENNUS B2 C-RAKENNUS E-RAKENNUS B-RAKENNUS B1 A-RAKENNUS VIUSENKATU 5 Kahvila- ja ravintolapalvelut Vipusenkatu F-RAKENNUS VIUSENKATU 3 VIUSENKATU 12. - 13.11.2014

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1 OPETUSHALLITUS Ammattikoulutus Tutkinnot -yksikkö /SLK 1.8.2012 TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT AMTU = Ammattikoulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1 OPETUSHALLITUS AMMATTIKOULUTUS Tutkinnot -yksikkö /SLK 1.8.2012 TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT AMTU = Ammattikoulutuksen

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät Oulun seudun ammattiopisto

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät Oulun seudun ammattiopisto Koulutustarjonta Yhteishaku kevät 2017 Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opi, innostu, työllisty OSAOssa opiskelet ammattilaiseksi moderneissa digitaalisissa ja perinteisempien kädentaitojen oppimisympäristöissä.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnat [Myöhemmät muutokset ovat mahdollisia.] A. Kaksikieliset ja suomenkieliset tutkintotoimikunnat

Tutkintotoimikunnat [Myöhemmät muutokset ovat mahdollisia.] A. Kaksikieliset ja suomenkieliset tutkintotoimikunnat Tutkintotoimikunnat 1.8.2010-31.7.2013 1.3.2010. [Myöhemmät muutokset ovat mahdollisia.] Kaksikieliset ja suomenkieliset tutkintotoimikunnat (A) on seuraavassa luettelossa ryhmitelty koulutusaloittain

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta ninaes (Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä), olet kirjautuneena sisään.. huhtikuuta :: Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.01.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot