Antila P, Frisk T & Hätönen H Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educa-instituutin julkaisuja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educa-instituutin julkaisuja."

Transkriptio

1 Kirjallisuutta ja lähdemeriaalia Antila P, Frisk T & Hätönen H Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Lehtoranta P, Leivo H & Haapasalo S Miten ohja työssäoppijoita. Terttuprojektissa kehitetty koulutusmeriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille. Helsinki: Yliopistopaino. Antila P Näkökulmia työpaikkaohjaajien täydennyskoulutukseen. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Kirjapaino Kyriiri Oy. Frisk T & Antila P Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Frisk T Ohjaaminen työssä. EducaInstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Frisk T Työssäoppimisen käytäntöjä. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Harra K, Raitaniemi V & Ruohotie P (toim.) Työpaikkakouluttajan opas. Yritysanalyyseja ja työpaikkakouluttajan opetussuunnitelma. Tampereen yliopisto, Ammtikasvuksen tutkimus ja koulutuskeskuksen julkaisuja. Helsinki: OKKAsäätiö. Huhtala A Työssäoppimisen filosofia John Dewey n mukaan. Teoksessa Ruohotie, Honka & Mustonen (toim.) Työssäoppimisen haasteet ammtikasvukselle. Ammtikasvuksen tutkimus ja koulutuskeskuksen julkaisuja D:126. Hämeen ammtikorkeakoulu. Mykrä T Työpaikkaohjaaja oppimisen edistäjänä työssäoppimisen ohjaaminen ja arviointi työyhteisön arjessa. EducaInstituutin julkaisuja. Mäkinen J, Olkinuora E, Rinne R & Suikkanen A Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Keuruu: Otava. Määttä V Työpaikkakouluttaja oppisopimusopiskelijan opastajana, valmentajana, mentorina. Työpaikkakouluttajan roolit, ohjaustyylejä ja vinkkejä hyvistä käytännöistä. Opetushallitus. Onnismaa J, Pasanen H & Spangar T Ohjaus ammtina ja tieteenalana. Ohjaustyön välineet. Juva: PSKustannus. Opetushallitus Näyttötutkintoopas. Tutkintojen järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. /näyttötutkintoopas Opetushallitus Ammillisen koulutuksen laadunhallintasuositus (luonnos). Osaaja lehti. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjien tiedotuslehti. Hätönen H Osaamiskartoituksesta kehittämiseen. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Hätönen H Työpaikkaohjaajan osaamiskartta. Menetelmä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. EducaInstituutin julkaisuja. Järvinen A, Koivisto T & Poikela E Oppiminen työssä ja työyhteisössä. Aikuiskasvus. Juva: WSOY. Kauppila R Taitava oppija. Opas taitavaksi oppisopimusopiskelijaksi. Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry. Kauppinen R Opi ja opeta tehokkaasti. Psyykkinen valmennus oppimisen tukena. Juva: PSKustannus. Kivimäki S Ammtioppijan HOPS ja työssäoppiminen. Tampereen yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus. Aikuiskasvuksen proseminaari. Pohjonen P Työssäoppiminen. Keuruu: Otava. Poutanen T Tutorin ja työpaikkaohjaajan opas. Sorvi ja pulpetti. Opettaj ja työpaikkaohjaaj työssäoppimisen kehittäjinä. Hyvinkää: Savion kirjapaino. Romppanen B & Pohjanheimo E Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana ja ohjaajana näkökulmana kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen. EducaInstituutin julkaisuja. Tulostettavissa Seinäjoen koulutuskeskus, Oppisopimuspalvelut Opaskansio oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttajalle. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Perehdyttämisaineisto työpaikkaohjaajan tehtävään ja opiskelijan ohjaukseen. Kolb D Experiential Learning. Experience as The Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, New Jersey: PrenticeHall, Inc. Korte R Työssäoppiminen ja pedagogiset rkaisut. Opetushallitus. Moniste. Kulmala J Työssäoppiminen, sen monet muodot ja mahdollisuudet. Teoksessa Ruohotie, Honka & Mustonen (toim.) Työssäoppimisen haasteet ammtikasvukselle. Ammtikasvuksen tutkimus ja koulutuskeskus. Hämeen ammtikorkeakoulu, julkaisuja D:126. Kupias P Oppia opetusmenetelmistä. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy Lasonen J Työpaik oppimisympäristönä: Työpaikkaohjaajien ja opettajien arviointeja. Silta hankkeen seurantutkimus. Moniste. Lehtoranta P & Aalto A Tukea työssäoppimiseen. Terttuprojektissa koottuja kokemuksia opettajan ja työpaikkaohjaajan toiminnasta työssäoppimassa olevan opiskelijan tukena. Helsinki: Yliopistopaino

2 Liite 1: Toisen asteen ammilliset tutkinnot koulutusaloittain Seinäjoen koulutuskeskus, Oppisopimuspalvelujen kooste 12/2006 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaaaika ja nuorisotyö Nuoriso ja vapaaajan ohjauksen pt, nuoriso ja vapaaajan ohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaaja Kielitieteet Viittomakielisen ohjauksen pt, viittomakielen ohjaaja Asioimistulkki Opetus ja kasvustyö Lapsi ja perhetyön pt, lastenohjaaja Muu humanistisen ja kasvusalan koulutus Suntio KULTTUURIALA Käsi ja taideteollisuus Käsi ja taideteollisuusalan pt, artesaani Aseseppäkisälli Hopeaseppä Kaivertaja Keramiikkakisälli Kiviseppäkisälli Kultaajakisälli Kultaseppä (Käsityöntekijä) Lasinpuhaltajakisälli Luonnontieteellisen alan konservoinnin Maalari* Mallinrakentajakisälli Puusepänalan * Restaurointikisälli Romanikulttuurin ohjaaja Saamenkäsityökisälli Seppäkisälli (Sisustusalan )* Soitinrakentajakisälli Tekstiilialan * Vaetusalan * Veneenrakentaja* Verhoilija Aseseppämestari Hopeaseppämestari Kaivertajamestari Keramiikkamestari Kiviseppämestari Kultaajamestari Kultaseppämestari Lasinpuhaltajamestari Maalarimestari* Mallinrakentajamestari Puusepänalan e* Restaurointimestari Romanikulttuurin ohjaajan e Saamenkäsityömestari Seppämestari (Sisustusalan e)* Soitinrakentajamestari Tekstiilialan e* Vaetusalan e* Venemestari* Verhoilijamestari Viestintä ja informaiotieteet Audiovisuaalisen viestinnän pt, mediaassistentti Kuvallisen ilmaisun pt, kuvaartesaani Audiovisuaalisen viestinnän Informaio ja kirjastopalvelualan Valokuvaaja Audiovisuaalisen viestinnän e Valokuvaaja Teteri ja tanssi Tanssialan pt, tanssija Teterialan Teterialan e Musiikki Musiikkialan pt, muusikko / musiikkiteknologi / pianonvirittäjä YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETA LOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalous ja kauppa Liiketalouden pt, merkonomi Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen Isännöinnin Kiinteistövälitysalan Markkinointiviestinnän, markkinointiassistentti / visuaalinen markkinoija / tapahtumamarkkinoija Myynnin Rahoitus ja vakuutusalan Sihteeri Taloushallinnon (Tullialan ) Ulkomaankaupan Viestinvälitys ja logistiikkapalvelujen Virastomestari Yrittäjän Johtamisen e Kaupan esimies Markkinointiviestinnän e Taloushallinnon e Ulkomaankaupan e Yrittäjän e LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Tietojenkäsittelyn pt, danomi Tietojenkäsittelyn Tietojenkäsittelyn e TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Arkkitehtuuri ja rakentaminen Maanmittausalan pt, kartoittaja Rakennusalan pt, maanrakentaja / maarakennuskoneenkuljettaja / talonrakentaja Talotekniikan pt, kiinteistönhoitaja / LVIasentaja / tekninen eristäjä Ammtisukeltaja Ilmastointiasentaja Ilmastointijärjestelmien puhdistaja Kaukolämpöasentaja Kiinteistönhoitaja Kylmäasentaja Ltianpäällystäjä Lämmityslaiteasentaja Maarakennusalan Putkiasentaja Rakennustuotannon Rakennustuotealan Talonrakennusalan Tekninen eristäjä Tekninen piirtäjä Teollisuusputkiasentaja Vesihuoltoalan Ilmastointiasentaja Kaukolämpöyliasentaja Kiinteistönhoitaja Kylmämestari Ltiamestari (Maarakennusalan e) Putkiasentaja Rakennusalalan työmaapäällikkö Talonrakennusalan e Kone, metalli ja energiekniikka Kone ja metallialan pt, automaioasentaja / hienomekaanikko/ koneenasentaja / koneistaja / kunnossapitoasentaja / levyseppähitsaaja / työvälinevalmistaja / valaja / valumallinvalmistaja Hissiasentaja Hitsaaja Kaivosalan Koneenasentaja Koneistaja Laivanrakentaja Levytekniikan Metallien jalostuksen Rakennuspeltiseppä Työvälinevalmistaja Valaja Valumallin valmistaja Hitsaajamestari Koneenasentajamestari Koneistajamestari Levytyömestari Työvälinemestari Valajamestari Valumallimestari Sähkö ja automaiotekniikka Sähköalan pt, automaioasentaja / elektroniikkaasentaja / sähköasentaja Automaioasentaja Elektroniikkaasentaja Elektroniikka ja sähköteollisuuden Kiskoliikenteen turvalaiteasentaja Kotitalouskoneasentaja Sähköasentaja Sähkölaitosasentaja Voimalaitoksen käyttäjä Automaioyliasentaja Elektroniikkayliasentaja Sähkölaitosyliasentaja Sähköyliasentaja 27

3 Tieto ja tietoliikennetekniikka Tietokoneasentaja Tietoliikenneasentaja Tietokoneyliasentaja Tietoliikenneyliasentaja Graafinen ja viestintätekniikka Painoviestinnän pt, painotuotantoassistentti Digitaalipainaja Jälkikäsittelykoneenhoitaja Kirjansitoja Painaja Painopinnanvalmistaja (Faktori) Kirjansitojamestari Kirjapainoteknikko Konesitojamestari Painajamestari Rotaiomestari Sivunvalmistajamestari Elintarvikeala ja biotekniikka Elintarvikealan pt, elintarvikkeiden valmistaja / leipurikondiittori / lihuotteiden valmistaja / meijeristi Elintarvikejalostaja Elintarviketeollisuuden Kondiittori Leipomoteollisuuden Leipuri Lihanjalostajan Liheollisuuden Maidonjalostajan Meijeriteollisuuden Elintarviketekniikan e Kondiittorimestari Leipurimestari Prosessi, kemian ja meriaalitekniikka Kemiantekniikan pt, prosessinhoitaja Labororioalan pt, laborantti Muovi ja kumitekniikan pt, kumituotevalmistaja / muovituotevalmistaja Paperiteollisuuden pt, paperinjalostaja / paperiprosessinhoitaja Pintakäsittelyalan pt, korroosionestomaalari / ltianpäällystäjä / maalari /pintakäsittelijä Puualan pt, levyprosessinhoitaja / puuseppä / sahaprosessinhoitaja Veneenrakennuksen pt, veneenrakentaja Verhoilu ja sisustusalan pt, verhoilija / sisustaja Kemianteollisuuden Korroosionestomaalari Kumialan Lasikeraamisen alan Levyalan Maalari* Muovimekaanikko Paperiteollisuuden Puusepänalan * Sahaalan Teollinen pintakäsittelijä Veneenrakentaja* Kemianteollisuuden e Levymestari Maalarimestari* Muovitekniikan e Paperiteollisuuden e Pintakäsittelymestari Puusepänalan e* Sahamestari Venemestari* Tekstiili ja vaetustekniikka Jalkinealan pt, suutari Tekstiilialan pt, tekstiilinvalmistaja Vaetusalan pt, modisti / pukuompelija / turkkuri / vaturi Jalkinealan Laukku ja nahkaalan Nahanvalmistaja Tekstiilialan * Turkkuri Vaetusalan * Jalkinealan e Laukku ja nahkamestari Nahanvalmistajamestari Tekstiilialan e* Turkkurimestari Vaetusalan e* Ajoneuvo ja kuljetustekniikka Autoalan pt, ajoneuvoasentaja / autokorinkorjaaja / automaalari / automyyjä / varaosamyyjä Lennonjohdon pt, lennonjohtaja Lentokoneasennuksen pt, lentokoneasentaja Logistiikan pt, autonkuljettaja / linjaautonkuljettaja/ yhdistelmäajoneuvonkuljettaja/ lentoasemahuoltaja/ varastonhoitaja Merenkulkualan pt, korjaaja / laivasähköasentaja / vahtikonemestari / vahtiperämies Ajoneuvonosturinkuljettaja Autokorimekaanikko Automaalari Automekaanikko Automyyjä Autosähkömekaanikko Dieselmekaanikko (Henkilöautomekaanikon ) Lastinkäsittelyalan Lentoasemapalvelujen Linjaautonkuljettaja Metsäkoneasentaja Pienkonemekaanikko Puutavaran autokuljettajan Raskaskalustomekaanikko Varasosamyyjä Varastoalan Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja Ajojärjestelijä Autoalan myyjä Autoalan työnjohdon e Autokorimestari Automaalarimestari Automekaanikko Lastinkäsittelyalan e Varastoalan e Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus Kello ja mikromekaniikan pt, kelloseppä/mikromekaanikko Suunnitteluassistentin pt, suunnitteluassistentti Turvallisuusalan pt, turvallisuusvalvoja Kivimies Kunnossapidon * Lukkoseppä Nuohooja (Rautiekaluston kp:n ) (Sisustusalan )* Vartija Ympäristöhuollon Kunnossapidon e Lukkoseppämestari Nuohoojamestari (Sisustusalan e)* Tekniikan e Tuotekehittäjä Turvallisuusvalvoja LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALA Mailalous Maalousalan pt, maaseutuyrittäjä / hevostenhoitaja / rsastuksenohjaaja / turkistarhaaja Hevostenvalmentaja Karjalouden Kengitysseppä Luonnonmukaisen tuotannon Maalouskoneasentaja Mehiläistarhaaja Rsastuksenopettajan Seminologi Viljelijä Maaseudun vesitalouden e Rsastuksenopettaja Tallimestarin e Tarhaajamestari Puutarhalous Puutarhalouden pt, puutarhuri Arboristin Floristi Puistopuutarhuri Viinintuotannon Viljelypuutarhuri Floristimestari Puistomestari Taimistomestari Kalalous Kalalouden pt, kalastaja / kalanjalostaja / kalanviljelijä / kalastuksenohjaaja Kalanjalostaja Kalanviljelijä Kalastusopas Metsätalous Metsäalan pt, metsuri / metsäkoneenkuljettaja / metsäluonnonhoitaja Bioenergiaalan Metsäkoneenkuljettaja Metsätalousyrittäjä Metsäkoneenkuljettaja Metsämestari Luonto ja ympäristöala Luonto ja ympäristöalan pt, ympäristönhoitaja / luontoyrittäjä / luontaistalousyrittäjä / porotalousyrittäjä Erä ja luontooppaan Luonnontuotealan Porotalouden Keruutuotetarkastaja Luontokartoittaja Riistamestari 28

4 Muu luonnonvara ja ympäristöalan koulutus Eläintenhoitaja Golfkentänhoitaja Golfkenttämestari Koeeläintenhoitaja Maaseudun kehittäjä SOSIAALI, TERVEYS JA LIIKUNTAALA Sosiaaliala Koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Koulunkäyntiavustaja Perhepäivähoitaja Koulunkäyntiavustaja Terveysala Jalkojenhoidon (Obduktiopreparatori) Sairaankuljettaja Kipsimestarin e Psykirisen hoidon e Sosiaali ja terveysalojen yhteiset Sosiaali ja terveysalan pt, lähihoitaja Päihdetyön Puhevammaisten tulkki Vanhustyön e Hammaslääketiede ja muu hammashuolto Hammastekniikan pt, hammaslaborantti Kuntoutus ja liikunta Liikunnanohjauksen pt, liikuntaneuvoja Hieroja Liikunnan Liikuntapaikkojenhoitaja (Valmentaja) Hieroja Liikuntapaikkamestari Valmentaja Tekniset terveyspalvelut Optiikkahiojan Välinehuoltaja Välinehuoltaja Farmasia ja muu lääkehuolto Lääkealan pt, farmanomi / lääketeknikko Kauneudenhoitoala Hiusalan pt, parturikampaaja Kauneudenhoitoalan pt, kosmetologi Hiusalan Hiusalan e Kosmetologin e MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA Mkailuala Mkailualan pt, mkailupalvelujen tuottaja / mkailuvirkailija Maaseutumkailun Mkailun ohjelmapalvelun Mkaopas Mkoimistovirkailija Majoitus ja ravitsemisala Ceringalan pt, palveluvastaava / suurtalouskokki Hotelli ja ravintolaalan pt, hotellivirkailija / ravintolakokki / tarjoilija Hotellivirkailija Ravintolakokki Suurtalouskokki Tarjoilija Baarimestari Dieettikokki Hotelli ravintola ja suurtalousesimiehen e Ruokamestari Kotitalous ja kuluttajapalvelut Kotitalous ja kuluttajapalvelujen pt, kotitalousyrittäjä / tuoteneuvoja Kotityöpalvelujen Puhdistuspalvelut Puhdistuspalvelujen pt, toimitilahuoltaja / tekstiilihuoltaja Laitoshuoltaja Tekstiilihuollon Pesuleknikko Siivousteknikko Siivoustyönohjaaja * = yhteinen toisen tutkintoalan kanssa HUOM! OPH ei ole vahvistanut suluissa ( ) olevien tutkintojen perusteita. Päivitetty 11/2006/PV, Sedu 29

5 LIITE 2: valtioneuvoston SUOSITUS TYÖPAIKALLA TAPAhTUvASTA OPPIMISESTA 30

6 Liite 3: Oppisopimuskoulutukseen liittyvää termistöä Aikuiskoulutus Ammillinen lisäkoulutus Ammillinen perustutkinto Ammtikirja Ammtiosaamisen näyttö Ammtitutkinto Ammtitutkintostipendi Arvioija Arviointi Arviointikeskustelu tarkoittaa kaikkia niitä koulutuksia, joissa huomioidaan aikuispedagogiikka. Aikuiskoulutuksissa opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen sekä tavoiteosaaminen. on ammillista täydennys tai jkokoulutusta, joka auttaa ylläpitämään tai kehittämään ammtitaitoa. Koulutus tähtää yleensä ammti tai erikoisammtitutkintoon, mutta se voi oppisopimuskoulutuksessa olla myös eitutkintotavoitteista. Jokaisen perustutkinnon voi suorittaa opetussuunnitelmaperusteisena kolmivuotisena ammillisena peruskoulutuksena (nuoret) tai näyttötutkintona (aikuiset), jolloin näytöissä osoitetaan ammtitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkinto antaa yleisen jkoopintokelpoisuuden korkeakouluihin. on käytössä niillä aloilla, joilla työmarkkinaosapuolet ov siitä sopineet. Ammtikirja kerää yksiin kansiin kaikki merkinnät tutkinnoista, osutkinnoista, muista koulutuksista ja työsuhteista. liittyy nuorten ammilliseen peruskoulutukseen. Ammtitaito osoitetaan käytännön tehtävissä, joita voidaan tarvittaessa täydentää suullisesti, kirjallisesti tai muilla tavoin. (vrt näyttötutkinto). liittyy näyttötutkintoihin. Ammtitutkinnossa osoitetaan alan ammtityöntekijältä edellytettävä ammtitaito. Ammtitaitovaimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaav tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammtitutkinnosta. liittyy näyttötutkintoihin. Koulutusrahasto myöntää stipendin henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkinnon hyväksyttävästi. Ehtona on, että tutkinnon suorittaja on tutkintotodistuksen allekirjoituspäivämäärään mennessä ollut yhteensä 5 vuotta työ tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan ja on alle 64vuotias. Stipendi on veroton ja sen suuruus on 330 (2006). liittyy näyttötutkintoihin. On tutkinnon järjestäjän nimeämä tutkinnon suorittajan ammtitaidon arvioija eli näyttöä arvioiva henkilö. Arvioija on työntekijöiden (TT), työnantajien (TA) tai oppilaitoksen (OPE) edustaja, jotka yhdessä muodostav kolmikantaarvioinnin. on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan tulkinnallista analyysia. liittyy näyttötutkintoihin. On näytön jälkeen pidettävä keskustelu, jossa paikalla tutkinnonsuorittajan lisäksi kolmikanta. Arviointikokous Erikoisammtitutkinto Erillishaku Etäopetus Europassi todistus Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks) Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamissuunnitelma Henkilöstökoulutus Hyväksiluku Itsearviointi Itseohjautuvuus Kolmikanta Koulutuksen järjestäjä liittyy näyttötutkintoihin. On arviointikeskustelun jälkeen pidettävä kokous, jossa kolmikanta arvioi tutkinnonsuorittajan näytön. liittyy näyttötutkintoihin. Erikoisammtitutkinnossa osoitetaan alan vaivimpien työtehtävien hallinta. Ammtitaitovaimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaav tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammtitutkinnosta. koskee koulutuksia, jotka eivät ole yhteishaussa. Erillishaulla pyritään suoraan yksittäiseen oppilaitokseen. Yleinen käytäntö aikuiskoulutuksessa. on opetusmuoto, jossa opiskelija opiskelee itsenäisesti esim. kotona, työpaikalla tai verkkoopiskeluna. Tavallisesti etäopiskelu alkaa ja päättyy lähiopetusjaksoilla. on asiakirja, jonka avulla todennetaan toisessa EU jäsenvaltiossa suoritettu ammtiin valmistava koulutusjakso. on erityisopetusta saavan opiskelijan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva kirjallinen suunnitelma. liittyy näyttötutkintoihin. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa tutkinnon suorittajan ohjaus neuvonta, opetus ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistaminen sisältyy koulutukseen hakeutumiseen, näyttötutkinnon suorittamiseen ja tarvittavan ammtitaidon hankkimiseen. liittyy näyttötutkintoihin. Laaditaan jokaiselle tutkinnon suorittajalle. Suunnitelmaan kirjaan, minkä tutkinnon osien mukaiseen ammtitaitoon opiskelija pyrkii ja miten hän aikoo saavuttaa puuttuvan osaamisen. Suunnitelman toteutumista seuraan ja muokaan opiskelun edetessä. on työnantajan työntekijöilleen järjestämää koulutusta. Työnantaja osallistuu koulutuskustannuksiin. opiskelijan jo hankkima osaaminen huomioidaan hänen henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa laadittaessa. tarkoittaa oman toiminnan tulkinnallista analyysia. Arviointiperusteina ov toiminnalle asetetut tavoitteet. tarkoittaa taitoa opiskella ja työskennellä itsenäisesti, esimerkiksi oman aikaulun laiminen ja opiskelusta suoriutuminen. liittyy näyttötutkintoihin. Tarkoittaa, että näyttöjen arvioij muodostav kolmea näkökulmaa edustavan arvioijaryhmän. Edustettuna ov työntekijöiden, työnantajien ja/tai itsenäisten amminharjoittajien sekä opetusala. voi olla kunta, kuntayhtymä, valtion oppilaitos, rekisteröity yhteisö tai säätiö, joka on saanut Opetusministeriöltä luvan järjestää ammillista koulutusta. 31

7 Koulutuksen lau Koulutusaika Koulutusala Koulutuskertomus Koulutuskorvaus Lähiopetus Mentori Monimuotoopetus Näyttötutkinto Näyttötutkintomestari Omaehtoinen koulutus tarkoittaa koulutuksen kykyä vasta koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin. on aika, jonka koulutuksen suorittaminen jollakin opintolinjalla kestää. Ilmaistaan vuosina, kuukausina, viikkoina ja päivinä (vrt. oppisopimuksessa oppiaika). on yläkäsite, joka määrittelee miten koulutus sijoittuu erilaisille yhteiskunnan ja työelämän aloille. Tutkinnot on luokiteltu kahdeksaan koulutusalaan: 1) humanistinen ja kasvusala, 2) kulttuuriala, 3) yhteiskuntieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, 4) luonnontieteiden ala, 5) tekniikan ja liikenteen ala, 6) luonnonvaraala, 7) sosiaali, terveys ja liikuntaala, sekä 8) mkailu, ravitsemis ja talousala. liittyy oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimusviranomainen lähettää kahdesti vuodessa lomakkeen työnantajalle, ja pyytää työpaikkakouluttajaa ja oppisopimusopiskelijaa arvioimaan työssä tapahtunutta oppimista, jokaisen tutkinnon osan osalta erikseen. Asteikko on 15. liittyy oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimusviranomainen maksaa työnantajalle koulutuskorvausta X /kk työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisestä. Korvauksen maksaminen on sidottu työssä tapahtuneen oppimisen väliarviointiin eli koulutuskertomukseen. on opetusmuoto, jossa opiskelija ja opettaja ov välittömässä kontaktissa. Sisältää oppilaitoksessa tapahtuvaa luokkaopetusta, ryhmätyöskentelyä, seminaareja, harjoitustöitä ja teknisten apuvälineiden käyttöä. on ensisijaisesti neuvonantaja, joka toimii opiskelijan kehittymisen tukena. Hän on positiivisten sysäyksien antaja. Mentoroinnissa korostuu erityisesti opiskelijan koulutukseen liittyvien tavoitteiden sekä persoonallisen ja ammillisen kehittymisen tavoitteet. Mentorointi pyrkii vahvistamaan opiskelijan ammtiidentiteettiä. on opetusmuoto, jossa etä ja lähiopetus vuorottelev. Erilaisten opetusjärjestelyjen, kuten iltaopetuksen, ohjun etäopetuksen ja lähiopetuksen sekä itsenäisen työskentelyn yhdistämiseen perustuva opetus ja opiskelutapa, jota tukee opiskelijan ohjaus ja neuvonta. on ammillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammtitaidon hankkimistavasta riippumon perus, ammti tai erikoisammtitutkinto. liittyy näyttötutkintoihin. On alansa tutkintojen ja näyttötutkintojärjestelmän asiantuntija. Koulutuksen laajuus on 15 opintoviikkoa. viittaa opintojen rahoitukseen: omaehtoiseen koulutukseen henkilö voi hakeutua omasta aloitteestaan, ja opintojen rahoitusta varten voi hakea opintotukea. Opetussuunnitelman perusteet Opintososiaaliset edut Oppiaika Oppisopimus Oppisopimuskoulutus Osallistumistodistus Portfolio Päättöarviointi Tietopuolinen lähiopiskelu Tutkinnon suorittaja Tutkintomaksu on Opetushallituksen vahvistama asiakirja, jossa määritellään työelämän tehtävä ja taitoalueista muodostetut ammtitaitovaimukset. Tutkinnon perusteet ov lakiin verrtava normi, jota on noudettava. liittyy oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimusviranomainen maksaa oppisopimusopiskelijalle asetuksen mukaiset edut tietopuolisten lähiopetuspäivien ja näyttöpäivien osalta, jos opiskelija ei saa ko päiviltä palkkaa. oppisopimuksessa määritelty oppisopimuksen kesto, jonka kuluessa kaikki opiskelu, työssä tapahtuva oppiminen ja näytöt on mahdollista toteuttaa. Oppiaika on samalla määräaikaisen työsuhteen pituus. on määräaikainen kirjallinen työsopimus, jonka työnantaja ja työntekijä (=oppisopimusopiskelija) allekirjoittav ja jonka oppisopimusviranomainen allekirjoituksellaan vahvistaa. Määräaikaisen työsopimuksen muuttaa oppisopimukseksi yhteisesti sovittu koulutustavoite. on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuva koulutusjärjestelmä, jossa suurin osa ammtitaidosta hankitaan työpaikalla. Koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutus johtaa samoihin ammillisiin tutkintoihin kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus. oppisopimusviranomaisen allekirjoittama todistus toteutetusta koulutuksesta. Arvioinnit esitetään tutkinnon osittain. Osallistumistodistuksen liitteinä ov: 1) työnantajan arviointi työpaikka tapahtuneesta koulutuksesta tutkinnon osittain, ja 2) tietopuolisen opetuksen järjestäjän arviointi tutkinnon osittain. on opiskelijan kokoama kansio omasta osaamisesta. Se on osoitus omasta ammtitaidosta ja voi sisältää esim. työnäytteitä. Se voi olla konkreettinen kansio tai salkku, mutta myös esim. video, levyke tai valikoima kuvia tai yhdistelmä erilaisista osista. oppiajan päättyessä toteutettava työssä tapahtuneen oppimisen loppuarviointi. Arviointi kohdistuu aina jokaiseen tutkinnon osaan asteikolla 15. Päättöarvioinnin arvosan siirtyvät Osallistumistodistuksen liitteeseen Työnantajan arviointi työssä tapahtuneesta oppimisesta. liittyy oppisopimuskoulutukseen. Tarkoittaa oppisopimusopiskelijan osallistumista oppilaitoksen järjestämään teoreettiseen opiskeluun oppilaitoksessa. on näyttötutkintoa suorittava henkilö. liittyy näyttötutkintoihin. Tutkintomaksu ktaa tutkintotoimikuntien kustannukset. Näytön suorittaja maksaa 50,50 ennen ensimmäistä näyttöä. Laskuttajana toimii oppilaitos. Oppilaitos tilittää tutkintomaksun kokonaisuudessaan Opetushallitukselle. 32

8 Tutkintotilaisuus Tutkintotodistus Tutkintotoimikunta Työpaikkakouluttaja Työssä oppiminen Työssäoppiminen Työvoimakoulutus Valmistava koulutus liittyy näyttötutkintoihin. Tutkintotilaisuus on tutkinnon järjestäjän organisoima ja ennalta suunniteltu tapahtumakokonaisuus, jossa tutkinnon suorittaja osoittaa ammillisen osaamisensa määriteltyjen työtehtävien suorittamisella. on todistus ammillisen perustutkinnon, ammtitutkinnon tai erikoisammtitutkinnon suorittamisesta. Todistuksen saa, kun kaikki tutkinnon os on hyväksytysti suoritettu. liittyy näyttötutkintoihin. Opetushallituksen asettama työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja amminharjoittajia edustava luottamuselin. Tutkintotoimikunn johtav tutkintojen kehittämistä ja järjestämistä sekä myöntävät tutkintotodistukset. henkilö, jonka työnantaja on sopinut oppisopimusopiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi. Keskeisin rooli on tukea opiskelijaa tutkinnon tavoitteiden saavuttamisessa. Hän toimii työpaikalla opastajana, valmentajana ja mentorina. oppisopimusopiskelijan tavoitteellista ja ohjtua opiskelua, jossa suurin osa tutkinnon tavoitteena olevasta ammtitaidosta opitaan työpaikoilla (vrt työssäoppiminen). on tavoitteellista ja ohjtua opiskelua, jossa osa tutkinnon tavoitteena olevasta ammtitaidosta opitaan työpaikoilla (vrt työssä oppiminen). tarkoittaa työhallinnon rahoittamaa koulutusta, jota järjestetään työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Opiskelij haetaan työvoimoimistojen kautta. on näyttötutkinnon suorittamiseen tarvittaessa järjestettävää koulutusta. Valmistavan koulutuksen tarve määritellään tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa. 33

9 Oppisopimusasioissa Sinua palvelee Seinäjoen koulutuskeskus, Oppisopimuspalvelut Rastaantaival 2, Seinäjoki Puhelin Faksi

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 4698 N:o 1037 Liite AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Vapaa-aika ja nuorisotyö 19 113 132 Ammattitutkinnot

Lisätiedot

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto N:o 953 2945 Liite AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lisätiedot

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT 4276 N:o 1249 Liite AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS Hevostenvalmentajan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä %-osuus HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 84 364 448 2,0 Vapaa-aika

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2008 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2008 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2008 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 64 349 413 1,8 Vapaa-aika ja nuorisotyö 54 192 246 59,6 Ammatilliset

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2009 Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset yhteensä

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2009 Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset yhteensä 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2009 Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 55 354 409 1,7 Vapaa-aika ja nuorisotyö 38 185 223 Ammatilliset

Lisätiedot

Erikoisammattitutkinto Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto 1439 LIITE LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS Hevostenvalmentajan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto Kengityssepän ammattitutkinto Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto Maatalouskoneasentajan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2013. 693/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2013. 693/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2013 693/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä %-osuus HUMANISTINEN

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Joidenkin perustutkintojen alta saattaa löytyä vielä erilaisia koulutusohjelmia. Voit tarkistaa koulutusohjelmat sekä paikkakunnat osoitteesta www.opintopolku.fi. Siellä etene seuraavasti: ammatillinen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA 3193 AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Liite Tutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 1609 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Lisätiedot

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 1247. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1247 1249 SISÄLLYS N:o Sivu 1247 Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto Hattelmalantie 25, rak. K 13100 Hämeenlinna OPPISOPIMUSTUTKINNOT

Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto Hattelmalantie 25, rak. K 13100 Hämeenlinna OPPISOPIMUSTUTKINNOT Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto Hattelmalantie 25, rak. K 13100 Hämeenlinna OPPISOPIMUSTUTKINNOT Sisällysluettelo: Humanistinen ja kasvatusala 3 Kulttuuriala 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1

Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1 Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA NIMIKE Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 10101 Viittomakielen ohjaaja 1609 Viittomakielisen ohjauksen

Lisätiedot

LUONNONVARA-ALA. Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä

LUONNONVARA-ALA. Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä 658 N:o 216 LIITE AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2001 ALKAEN Tutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike LUONNONVARA-ALA Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden 10104 Maaseutuyrittäjä 1581 Hevostalouden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037 SISÄLLYS N:o Sivu 1035 Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta... 4693 1036 Valtioneuvoston

Lisätiedot

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian-

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian- HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton. Oppisopimuksella unelmien ammattiin www.keuda.fi/oppisopimus TUTKINTOLUETTELO Tiestitkö, että Keudan koulutustarjonta sisältää yli 370 oppisopimuksella suoritettavaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton. Oppisopimuksella unelmien ammattiin www.keuda.fi/oppisopimus TUTKINTOLUETTELO Tiestitkö, että Keudan koulutustarjonta sisältää yli 370 oppisopimuksella suoritettavaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus 2 AMMATILLISET TUTKINNOT (1.8.2015) HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Lapsi- ja perhetyön Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen Viittomakielisen ohjauksen Asioimistulkin

Lisätiedot

Ammattilaiseksi oppisopimuksella

Ammattilaiseksi oppisopimuksella Ammattilaiseksi oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus; mitä se on? Oppisopimuskoulutus soveltuu perustuu työsuhteeseen ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) niin nuorille kuin aikuisille niin

Lisätiedot

Tutkintoluettelo. Tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintovaihtoehdoista

Tutkintoluettelo. Tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintovaihtoehdoista Tutkintoluettelo Tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintovaihtoehdoista Tutkintoluettelo sisältää Opetushallituksen hyväksymät toisen asteen tutkinnot. Suurin osa on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena.

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

arboristin ammattitutkinto

arboristin ammattitutkinto ajojärjestelijän erikois ajoneuvonosturinkuljettajan ammatillinen opettajankoulutus, erityisopettaja ammatillinen opettajankoulutus, opinto-ohjaaja ammattisukeltajan apuvälinetekniikan arboristin arkkitehti

Lisätiedot

Oppisopimus sopii niin nuorelle kuin aikuiselle, uudelle työntekijälle tai jo työssä olevalle sekä yrittäjälle. Perustuu työsuhteeseen

Oppisopimus sopii niin nuorelle kuin aikuiselle, uudelle työntekijälle tai jo työssä olevalle sekä yrittäjälle. Perustuu työsuhteeseen Oppisopimus sopii niin nuorelle kuin aikuiselle, uudelle työntekijälle tai jo työssä olevalle sekä yrittäjälle Perustuu työsuhteeseen Sisältää työssäoppimista työpaikalla (n. 80 %) ja tietopuolista koulutusta

Lisätiedot

liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot AmmAtilliset perustutkinnot koulutusaloittain HumAnistinen JA kasvatusala Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Viittomakielen

Lisätiedot

Tutkintoluettelo. kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto. vanhustyön erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutus

Tutkintoluettelo. kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto. vanhustyön erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutus OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HYRIA OPAS Tutkintoluettelo Opetushallituksen hyväksymät toisen asteen tutkinnot rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Tutkinnot. Tiesitkö, että Keudan koulutustarjonta sisältää. yli 370 oppisopimuksella suoritettavaa

Tutkinnot. Tiesitkö, että Keudan koulutustarjonta sisältää. yli 370 oppisopimuksella suoritettavaa uusi ammatti rekrytointi ammattitutkinto uudet työtehtävät yrittäjän oppisopimus Tutkinnot Oppisopimus on mahdollisuus! henkilöstön lisäkoulutus sukupolven vaihdos TUTKINTOLUETTELO Tiesitkö, että Keudan

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä - on 13 kunnan omistama maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Omistajakunnat ovat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2014. 835/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2014. 835/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2014 835/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

1 koulutustoimikunta Nuorisoalan ja muun ohjaustoiminnan koulutustoimikunta

1 koulutustoimikunta Nuorisoalan ja muun ohjaustoiminnan koulutustoimikunta 1 (21) TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/ KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA ULLA AUNOLA, opetusneuvos / AMTU 3 pt (3 ko ),

Lisätiedot

Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin tutkintotoimikunta 8873

Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin tutkintotoimikunta 8873 Toimikunta numero Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta 8840 Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin tutkintotoimikunta 8873 Asioimistulkin tutkintotoimikunta 8866 Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET pvm 15.9.2006 dnro 423/530/2006 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET Opetusministeriö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta Annettu

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot/koulutustoimikunnat/tutkintotoimikunnat

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot/koulutustoimikunnat/tutkintotoimikunnat TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot/koulutustoimikunnat/tutkintotoimikunnat AMTU= Ammattikoulutuksen Tutkinnot yksikkö YLOP= Yleissivistävän koulutuksen Opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Opetushallitus. Toimialaan kuuluvat tutkinnot lukien

Opetushallitus. Toimialaan kuuluvat tutkinnot lukien Opetushallitus Liite TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAT TOIMIKAUDELLA 1.1.2018-31.12.2020 Toimikunnan nimi Jäsenten määrä Ajoneuvoalan työelämätoimikunta Elintarvikealan työelämätoimikunta Esittävien alojen työelämätoimikunta

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

TERVETULOA HELSINKIIN!

TERVETULOA HELSINKIIN! TERVETULOA HELSINKIIN! ARVOKKAASTI KÄDENTAITAJIEN TIELLÄ Helsingin Mestarikilta on saanut kunnian toimia tänä vuonna 2012 Valtakunnallisen Mestarimöötin järjestäjänä. Oltermanni Katja Anttilan vireän toiminnan

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 3/2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 3/2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 N:o 24 26 SISÄLLYS N:o Sivu 24 Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta...

Lisätiedot

TUTKINTOLUETTELO. Valittavana yli 380 tutkintoa. Keudan oppisopimuskeskus. Tartu tilaisuuteen ja kouluttaudu unelmiesi ammattiin!

TUTKINTOLUETTELO. Valittavana yli 380 tutkintoa. Keudan oppisopimuskeskus. Tartu tilaisuuteen ja kouluttaudu unelmiesi ammattiin! Valittavana yli 380 tutkintoa Tutkinnot Keudan oppisopimuskeskus TUTKINTOLUETTELO Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto työn ohessa, työssä oppien. Voit suorittaa perus-,

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

OPH LUONNOS OPH LUONNOS

OPH LUONNOS OPH LUONNOS TYÖELÄMÄTOIMIKUNTARAKENNE 1.1.2018 JA 1.1.2019 OPH LUONNOS 12.6.2017 OPH LUONNOS 12.6.2017 Toimialajako 1.1.2018 tutkintorakenteen mukaisesti! poistuu T 1 Kasvus- ja ohjausalan Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

SYKSY 2015 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN

SYKSY 2015 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2015 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOTOIMIKUNNAT TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1.8.2007-31.7.2010 Tutkintotoimikunta Toimikuntanumero Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta 8059 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimentutkintotoimikunta 8040 Asioimistulkin

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN Sivu 1 Tampereen kaupunki EHDOTUS OKM/59153112017 AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 1.1.2018 LUKIEN 1) Tutkinnot ja koulutukset Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää seuraavia

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Ammatilliset perustutkinnot koulutusaloittain HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Viittomakielen

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Maailma on täynnä ammatteja. Opi omasi. SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 4 Oppisopimuskoulutus Suomen koulutusjärjestelmässä... 5 Yrittäjän oppisopimuskoulutus... 6 Perusasioita...

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

02 kustannusryhmä Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

02 kustannusryhmä Kauppa, hallinto ja oikeustieteet LOMAKE 3 Voimassaolo (Useita kohteita) Voimassa olevat 2018 (sis.poistuvat) Kustannusryhmä (Useita kohteita) Määritetyt Määritykset 31.8.2017 /luonnos Koodi: OK.Kustannusryhmän numero.koulutusalan numero.tutkintotyyppi

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - PÄÄTTÖ-kysely vertailu

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - PÄÄTTÖ-kysely vertailu Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - PÄÄTTÖ-kysely vertailu 2014-2017 HUOM - Kyselyn teknisessä toteutuksessa tapahtui virhe. Osa kysymyksistä jäi kyselystä pois. Kyselyä täydennetään kevätjuhlaharjoituksissa

Lisätiedot

terveydentilasuositukset

terveydentilasuositukset kohtaiset terveydentilasuositukset Seuraavien tutkintojen terveydentilakuvaukset ovat suosituksia. Hakijan on hyvä huomioida ne hakeutuessaan opintoihin. kulttuuriala Käsi- ja taideteollisuusalan Artesaani

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen NÄYTTÖTUTKINNOT: Perustutkinto Raision oppisopimustoimisto Purokatu 1, 21200 Raisio puh. 02 437 7607, fax 02 435 4361 oppisopimuskoulutus@raseko.fi

Lisätiedot

KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN

KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus. Ajankohtaista Amiksesta Riitta Murtorinne

Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus. Ajankohtaista Amiksesta Riitta Murtorinne Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus Ajankohtaista Amiksesta 13.10.2017 Riitta Murtorinne Koulutustarjonta 2018, Asikkala Tutkinto /Hakukohde Osaamisala Tutkintonimike Alpa yht.haku Jatkuva haku

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

SISÄLLYS. N:o Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004 N:o 1006 1010 SISÄLLYS N:o Sivu 1006 Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta... 2719 1007 Laki kokoontumislain 25 ja 26 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu

Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu kevät 217 13.4.217 Lempäälän kunta, Vesilahden kunta 4.5.217 Pälkäneen kunta 5.5.217 1.5.217 Virtain kaupunki 3.5.217 Kangasalan kunta 2.6.217

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Liite 4, AmoJtk JK / 8

Liite 4, AmoJtk JK / 8 Liite 4, AmoJtk JK 9.5.2017 1 / 8 YHTEENSÄ 112 478 441 118 104 78 181 91 366 1969 435 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen/kasvatus- ja ohjausalan pt 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillinen koulutus, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo Kuljettajatutkimuksen mukaan: Työni on... Yhteisöllistä (sosiaalista) Arvostettua 5 4 Fyysisesti (ruumiillisesti) raskasta Sopivan haasteellista

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 1 (21) TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOISSA (Perusvastuut on määritelty, mutta pieniä muutoksia voi tulla. Neuvottelut YL:n kanssa, työvoimatilannemuutokset ja

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2018 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi Aiko Yhteensä

ALOITUSPAIKAT 2018 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi Aiko Yhteensä YHTEENSÄ 112 478 441 118 104 80 181 91 376 1981 445 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen/kasvatus- ja ohjausalan pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Viittomakielinen ohjaus /

Lisätiedot

LOMAKE 3 Voimassaolo (Kaikki) Kaikki,myös poistuvat Kustannusryhmä (Useita kohteita) Kaikki

LOMAKE 3 Voimassaolo (Kaikki) Kaikki,myös poistuvat Kustannusryhmä (Useita kohteita) Kaikki LOMAKE 3 Voimassaolo (Kaikki) Kaikki,myös poistuvat Kustannusryhmä (Useita kohteita) Kaikki Määritykset 09.10.2017 /asetus laskentaperusteista Koodi: OK.Kustannusryhmän numero.koulutusalan numero.tutkintotyyppi

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO KOULUTUSYKSIKÖT KATE ammattiopisto RAKU TEPA SSKKY.FI 2 OPINTOJEN RAKENNE ov = opintoviikko 1 ov = 40 tuntia 40 ov = 1 vuosi 120 ov = 3 vuotta SSKKY.FI 3 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1409. Laki. säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1409. Laki. säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1409 1414 SISÄLLYS N:o Sivu 1409 Laki säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta... 5311 1410 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET Alla on lueteltu tutkintojen perusteiden pohjalta tutkintokohtaisesti ne terveyteen liittyvät vaatimukset, jotka voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen.

Lisätiedot