OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen"

Transkriptio

1 OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen NÄYTTÖTUTKINNOT: Perustutkinto Raision oppisopimustoimisto Purokatu 1, Raisio puh , fax

2 AIKUISKOULUTUSOPAS 2012 AIKUISTEN AMMATILLINEN KOULUTUS Aikuisten ammatillinen koulutus on suunniteltu aikuisille sopivaksi työelämän vaatimusten mukaan. Suoritat ammatillisen tutkinnon näyttötutkintona osoittamalla ammattitaitosi tyypillisissä työtehtävissä aidossa työympäristössä. Aikaisempi koulutuksesi sekä työssä ja harrastuksissa hankkimasi osaaminen otetaan koulutuksessa huomioon. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon ammattitutkinnon erikoisammattitutkinnon tutkintoon johtamatonta ammatillista lisäkoulutusta. Näyttötutkinto osoita ammattitaitosi käytännön töissä Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Voit suorittaa kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot näyttötutkintona. Osoitat työelämän vaatiman ammattitaidon tutkintotilaisuuksissa ensisijaisesti kunkin ammatin tyypillisissä työtehtävissä aidossa työympäristössä. Aikaisempi osaamisesi otetaan koulutuksessa huomioon. Osaamisen olet voinut hankkia monella tapaa: koulutuksessa työelämässä harrastuksissa. Näyttötutkinnon suorittaminen ja tutkintotilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä koulutukseen osallistumista, mutta alan osaamista se edellyttää. Oleellista on se, että hallitset tutkinnon perusteissa esitetyt ammattitaitovaatimukset. NÄYTTÖTUTKINNOT TUTKINTOJÄRJESTELMÄSSÄ Yliopistotutkinnot Ylioppilastutkinto Ammattikorkeakoulututkinnot Perusopetus Suoritetaan näyttötutkintona AIKUISTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 45

3 Ammatilliset tutkinnot aikuisena Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on valmiuden siirtyä alan työtehtäviin. Tutkinnossa osoitat ammattitaidon saavuttamisen ja alalle työllistymisen edellyttämät tiedot ja taidot. voi suorittaa joko näyttötutkintona tai nuorten opetussuunnitelmiin perustuvana koulutuksena. Suoritustavasta riippumatta tutkinnot vastaavat toisiaan. arvioidaan arvosanoin 1 3, joista 3 on kiitettävä, 2 on hyvä ja 1 tyydyttävä. Tutkinnon nimellislaajuus on 120 opintoviikkoa. Jos suoritat tutkinnon näyttötutkintona, opiskeluaika on yleensä huomattavasti lyhyempi, koska aikaisempi osaaminen otetaan huomioon tutkinnossa. muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista, jotka molemmat voivat olla pakollisia tai valinnaisia, sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista. ja erikoisammattitutkinto Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suoritat aina näyttötutkintona, jossa osoitat ammattitaidon tutkintotilaisuuksissa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Ammattitutkinnossa osoitat alan ammattityöntekijältä edellytetyn ammattitaidon. Jos sinulla on alan peruskoulutusta vastaavat tiedot ja taidot ja noin kolmen vuoden työkokemus sekä lisäksi täydentäviä tai syventäviä opintoja, pystyt todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee alan vaativimmat työtehtävät. Jos sinulla on alan peruskoulutusta vastaavat tiedot ja taidot ja noin viiden vuoden työkokemus sekä täydentäviä tai syventäviä opintoja, pystyt todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Näyttötutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta on säädetty laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/98) ja asetuksessa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/98). Tarkempia tietoja näyttötutkinnoista saa internetosoitteesta fi/nayttotutkinnot. Omaa osaamistaan voi arvioida osoitteessa Ammatillinen aikuiskoulutus voi olla omaehtoista opiskelua oppilaitoksessa ja harjoittelua työpaikalla omaehtoista opiskelua oppisopimuksella käytännön tehtävissä työpaikalla työ- ja elinkeinotoimistojen järjestämää työvoimakoulutusta työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta. HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA Kun suoritat ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona, se henkilökohtaistetaan. Henkilökohtaistettu näyttötutkinto tarkoittaa, että laadit koulutuksenjärjestäjän henkilökohtaisen suunnitelman siitä, miten suoritat tutkinnon selvität koulutuksenjärjestäjän, mitä tutkinnossa vaadittavaa osaamista sinulla on aikaisemmin hankkimasi osaaminen tunnustetaan ja hyväksytään osaksi tutkintoa, mutta sinulla pitää olla siitä todistus tai vastaava jos sinulla ei ole todistusta osaamisestasi, voit osoittaa ammattitaitosi käytännön tehtävissä tutkintotilaisuudessa opiskelet vain sen, mitä et vielä osaa saat neuvontaa, ohjausta ja tukea koko tutkinnon suorittamisen ajan voit saada myös lisäopetusta. AIKUISTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 46 TUTKINNON SUORITTAMINEN Näyttötutkinnot ovat avoimia kaikille. Useimmat suorittavat näyttötutkinnon ammatillisen koulutuksen yhteydessä. Koulutuksenjärjestäjä päättää valintaperusteista, eikä koulutukseen haettaessa ole muodollisia ikä-, työkokemus- tai koulutusvaatimuksia. Näyttötutkinnot ja siihen valmistavan koulutus on suunnitelut siten, että voit opiskella töiden ohella. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja Näyttäyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammataidon hankkiminen dokumentoidaan asiakirjaan. Näyttötutkinnot suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Henkilökohtaisessa tutkinnon suorittamissuunnitelmassa kuvataan, miten yksittäinen tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. Siihen kirjataan mm. miten, milloin ja missä tutkinto suoritetaan.

4 TUTKINTOJEN PERUSTEET Jokaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon on laadittu omat tutkinnon perusteet, joissa määritellään tutkinnossa vaadittava ammattitaito tutkinnon osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaa misalat ammattitaidon osoittamistavat sekä tutkinnon arvioinnin yleiset perusteet. NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVA KOULUTUS Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutumiselle ei ole asetettu ennakkoehtoja. Haet ammatilliseen aikuiskoulutukseen suoraan oppilaitokseen, joka päättää hakuajoista ja pääsyvaatimuksista. Hakuaika on usein jatkuva, ja opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Muodollista pohjakoulutusta ei välttämättä vaadita. Tarkimman tiedon hakemisesta saat suoraan oppilaitoksista. Tutkinnon suorittajat osallistuvat usein valmistavaan koulutukseen hankkiakseen tarvittavaa ammattitaitoa. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle järjestetään osana koulutusta mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa siten näyttötutkinto. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä tutkintojen perusteiden mukaisesti. AMMATTITAIDON ARVIOINTI Tutkinnoissa vaadittava ammattitaito määritellään Opetushallituksen näyttötutkinnon perusteissa, joissa tutkinnon osat on määritelty työelämän työkokonaisuuksina yhdessä elinkeinoelämän edustajien. Työnantaja, kouluttaja ja tutkinnon suorittaja itse arvioivat yhteistyössä ammattitaitoa ja osaamista. Arvioinnin painopiste on työn tekemisessä ja työssä toimimisessa. Olennainen osa arviointia on myös tutkinnon suorittajan itsearviointi. Arvioijat esittävät Opetushallituksen nimeämälle tutkintotoimikunnalle suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä ja ammatillisessa perustutkinnossa myös arvosanaa 1 3. Tutkintotoimikunta vahvistaa näyttösi arvioinnin oppilaitoksen esityksestä ja myöntää todistuksen, kun olet suorittanut kaikki tutkinnon osat hyväksytysti. Arviointiin tyytymätön voi pyytää arvioinnin oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon arviointipäätöksestä. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunnat valvovat näyttötutkintojen laatua. Opetushallitus asettaa jokaista näyttötutkintoa varten tutkintotoimikunnan. Niissä ovat edustettuina alan työnantajat, työntekijät, opettajat ja tarvittaessa itsenäiset ammatinharjoittajat. Tutkintotoimikunnat valvovat ja kehittävät näyttötutkintotoimintaa, varmistavat tutkintojen laadun ja antavat tutkintotodistukset. Varmimmin tiedon hakuajoista saa suoraan oppilaitoksista. Tutustu aikuisten ammatillisiin tutkintoihin ja koulutustarjontaan alkaen sivulta 56. Aikuiset voivat hakea myös nuorten koulutukseen, jota järjestetään yleensä päivisin. Lisätietoa Koulutusnetissä, ja Opintoluotsissa Koulutusta ja tutkintoja järjestävät ammatilliset oppilaitokset aikuiskoulutuskeskukset ammatilliset erityisoppilaitokset kansanopistot ammatilliset erikoisoppilaitokset liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot) musiikkialan oppilaitokset. Lähiopetusta on päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Voit opiskella myös verkossa. Jatko-opintokelpoisuus Voit hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. OPISKELIJAMAKSUT Omaehtoisessa koulutuksessa, joka valmistaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin sekä muussa koulutuksessa voidaan opiskelijalta periä kohtuullisia maksuja, joilla katetaan koulutuksen ja tutkinnon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon ilman valmistavaa koulutusta osallistuvalta voidaan periä kohtuullinen maksu tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Ammatillinen perustutkinto on tutkinnon suorittajalle maksuton tutkintomaksua lukuun ottamatta. Erillinen tutkintomaksu ammatillisessa perustutkinnossa, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 58 euroa. AIKUISTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 47

5 OPPISOPIMUS - TUTKINTO KÄYTÄNNÖN TÖISSÄ Oppisopimuksella suoritat tutkinnon käytännön tehtävissä työpaikalla. Työpaikan oma työpaikkakouluttaja ohjaa oppimistasi, jota täydennät ammatillisessa oppilaitoksessa tai aikuiskoulutuskeskuksessa. Oppisopimus edellyttää sopivaa työpaikkaa. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon. Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon ammattitutkinnon erikoisammattitutkinnon. Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia tutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteita. Korkeakoulututkintoja et voi suorittaa oppisopimuksella, mutta korkeakoulutetut voivat suorittaa opintoja, jotka korkeakoulut järjestävät oppisopimustyyppisenä koulutuksena. Oppisopimuksena voi suorittaa myös ei-tutkintotavoitteista lisäkoulutusta. Lue lisää sivulta 362. OPPISOPIMUS KÄYTÄNNÖSSÄ OPPISOPIMUSKESKUS neuvoo ja ohjaa sekä tekee sopimuksen oppisopimuksesta. Oppisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan tutkinnon suorittajan ja väliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimukseen sisältyy henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opiskelija, työnantaja ja oppisopimustoimisto solmivat oppisopimuksen, josta tulee käydä ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, suoritettava tutkinto sekä opiskelijan palkkauksen perusteet. Sopimukseen merkitään myös vastuullinen työpaikkakouluttaja ja oppilaitos, joka vastaa tietopuolisesta koulutuksesta. Koulutuksen osalta oppisopimusta säätelee laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998) sekä laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998) Opiskelijan työehdot määräytyvät työsopimuslain (55/2001) ja alan työehtosopimusten mukaan. Työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta ja työntekijän muusta suojelusta on säädetty työturvallisuuslaissa (738/2002). Paikalliset oppisopimuskeskukset tai oppisopimustoimistot auttavat oppisopimuksen tekemisessä sekä koulutuksen suunnittelussa. Tutkinto suoritetaan yleensä näyttötutkintona Suoritat tutkinnon yleensä näyttötutkintona, mutta ammatillisen perustutkinnon voit suorittaa myös opetussuunnitelmaan perustuvana koulutuksena. Oppisopimus perustuu työssä oppimiseen. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon. Tutkinnon voit suorittaa 1 2 vuodessa. Aiempi koulutus ja työkokemus lyhentävät koulutusaikaa. OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖPAIKKAOHJAAJA ohjaa ja koordinoi työssä oppimista. TUTKINNOSUORITTAJA oppii ammatin käytännön tehtävissä työpaikalla. OPPILAITOS järjestää opetuksen ja tutkintotilaisuudet. Tutkinnon suorittaja hankkii työpaikan itse. Apua työpaikan etsimisessä voi saada oppisopimustoimistosta. Työpaikalla on oltava riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa tarpeelliset työvälineet koulutuksen järjestämiseen ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa, joka voi toimia opiskelijan vastuullisena kouluttajana tai ohjaajana. Työssä oppimista voidaan järjestää myös oman työpaikan ulkopuolella. 48

6 Työpaikkakouluttaja luotsaa tutkinnon suorittajaa Oppisopimusopiskelijalla on oppisopimusaikana aina oltava vastuullinen työpaikkakouluttaja, joka perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin ohjaa opiskelijaa tukee opiskelijaa työssä oppimisessa osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan, koulutuksen järjestäjän edustajan ja opettajan toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä vastaa oppimisen arvioinnista yhdessä opiskelijan ja muiden työyhteisön jäsenten. Työpaikkakouluttajalla tulee olla alalle suoritettu tutkinto tai pitkä työkokemus alan työtehtävistä. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät antavat yleensä myös koulutusta työpaikkakouluttajille. Tietopuolinen koulutus täydentää oppimista Työpaikalla annettavaa koulutusta täydennetään tietopuolisella koulutuksella ammatillisissa oppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa. Sen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Monimuoto-opiskeluun kuuluvat olennaisena osana erilaiset kehittämis- ja projektityöt, ohjattu etäopiskelu sekä etätehtävät, jotka opiskelijat usein tekevät omalla ajallaan. Verkko-opetus yleistyy myös oppisopimuskoulutuksessa. oppisopimusta tehtäessä ja koulutuskorvauksen maksaa oppisopimustoimisto tai oppisopimuksen järjestävä oppilaitos. Yrittäjälle oppisopimuskoulutusta Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Yrittäjän oppisopimuksessa sovelletaan samoja periaatteita, tavoitteita ja säännöksiä kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa. Yrittäjä voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja muuta lisäkoulutusta. Yrittäjälle ei makseta koulutuskorvausta omassa yrityksessä tehdystä opintoihin liittyvästä käytännön työstä. Toiselle yritykselle voidaan kuitenkin maksaa koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta: oppsopimus.net Oppilaitoksen opettajat suunnittelevat ja järjestävät tietopuolisen koulutuksen ja antavat siitä tietoja opiskelijalle seuraavat ja ohjaavat opiskelijan edistymistä opinnoissaan arvioivat tietopuolista koulutusta opiskelijan. Tiivis yhteistyö työpaikan, oppisopimuskoulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen varmistaa opintojen tavoitteellisen etenemisen. Palkkaa työehtosopimuksen mukaan Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaisen palkan, vuosiloman ja korvauksen ylitöistä. Teoriajaksojen aikana opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia, jos työnantaja ei maksa tältä ajalta palkkaa. Lisätietoja eduista voi kysyä oppisopimustoimistoista, työ- ja elinkeinotoimistoista ja oppilaitoksista. Lue lisää oppisopimusopiskelijan eduista sivulta 26. Työnantajan etuudet Oppisopimuksen aikana työnantajalle maksetaan aina koulutuskorvausta työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti OPPISOPIMUSKOULUTUS 49

7 AIKUISKOULUTUSOPAS 2012 VERKKOPALVELU OPINTOPOLKU UUSI VERKKOPALVELU AVATAAN VUONNA 2013 Opetushallitus rakentaa parhaillaan uutta Opintopolku-verkkopalvelua, joka korvaa valmistuttuaan Koulutusnetin, Opintoluotsin ja painetut koulutusoppaat. Yhdestä verkko-osoitteesta saat tietoa tutkinnoista, opiskeluvaihtoehdoista, muuta koulutukseen haettaessa tarvittavaa tietoa sekä ohjausta ja neuvontaa. Samalta sivulta voit hakea myös koulutukseen. Palveluun tulee myös sähköinen asiointipalvelu. Samalla Opetushallituksen painetut koulutusoppaat ja verkkopalvelut Koulutusnetti ja Opintoluotsi jäävät pois käytöstä. Palvelu sisältää tietoa koulutusvaihtoehdoista toisella asteella, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Uuden verkkopalvelun kautta voi esimerkiksi etsiä ja vertailla koulutusvaihtoehtoja ja hakea sähköisesti peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, korkeakouluun tai aikuiskoulutukseen. Palvelua käyttävä oppilas, opiskelija tai opo voi etsiä sopivaa koulutusta, vertailla koulutuksia ja tallentaa koulutustietoja itselleen suosikeiksi. Rekisteröitynyt käyttäjä voi haun alkaessa siirtää tallentamansa koulutukset suoraan hakulomakkeelle. Opinto-ohjaajalle palvelussa on monia päivittäistä työtä helpottavia toimintoja. Tavoitteena on, että koulutustieto uudessa verkkopalvelussa on helppolukuista ja helposti selailtavaa. Vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista kerrotaan selkeästi, konkreettisesti ja lyhyesti. Vasta kun kiinnostava koulutus alkaa löytyä, tarjotaan syvällisempää tietoa tutkintojen sisällöstä ja koulutukseen hakemisen edellytyksistä. Ammateista ja opiskeluvaihtoehdoista kerrotaan myös videoin, kuvakertomuksin ja tarinoin. Koulutukseen hakeutuvan palvelut Esi- ja perusopetukseen ilmoittautumisen lisäksi palvelussa voi hakea kaikkien koulutusasteiden koulutukseen: perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ammatillinen- ja lukiokoulutus perusopetuksen lisäopetus ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmentava koulutus ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämä koulutus maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus sekä vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus tutkintoon johtaviin korkeakouluopintoihin ja ammatlliseen opettajankoulutukseen aikuiskoulutukseen. Lisätietoa uuden palvelun rakentamisesta: OPINTOPOLKU 50

8 AIKUISKOULUTUSOPAS 2012 TUTKINTORAKENNE Tutkintorakenteessa ovat ammatillisen koulutuksen tutkinnot: ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Luettelo perustuu opetus- ja kulttuuriminis teriön vahvistamaan opetushallinnon koulutusala-, opintoala- ja koulutusasteluokitukseen sekä asetukseen ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkintorakenteesta. Tutkintorakenne muuttuu keväällä Käytetyt lyhenteet pt = perustutkinto ko = koulutusohjelma at = ammattitutkinto eat = erikoisammattitutkinto uusi tutkinto tai tutkinto on siirretty toiselle alalle HUMANISTINEN JA KASVATUSALA VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen pt Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko: Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan at KIELITIETEET Viittomakielisen ohjauksen pt Viittomakielisen ohjauksen ko: Viittomakielen ohjaaja Asioimistulkin at Oikeustulkin eat OPETUS JA KASVATUSTYÖ Lapsi- ja perhetyön pt Lapsi- ja perhetyön ko: Lastenohjaaja Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen at Koulunkäynnin aamu- ja iltapäiväntoiminnan ohjauksen eat MUU HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN KOULUTUS Romanikuulttuurin ohjaajan at Suntion at Romanikulttuurin ohjauksen eat KULTTUURIALA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS Käsi- ja taideteollisuusalan pt Tuotteen suunnittelun ja -valmistuksen ko: Artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko: Artesaani Aseseppäkisällin at Hopeasepän at Kaivertajan at Keramiikkakisällin at Kiviseppäkisällin at Kultaajakisällin at Kultasepän at Käsityöntekijän at Lasinpuhaltajakisällin at Luonnontieteellisen alan konservoinnin at Maalarin at: yhteinen prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka-alan Mallinrakentajakisällin at Puusepänalan at: yhteinen prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka-alan Restaurointikisällin at Saamenkäsityökisällin at Seppäkisällin at Sisustusalan at: yhteinen muu tekniikka- ja liikennealan Soitinrakentajakisällin at Tekstiilialan at: yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan Vaatetusalan at: yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan Veneenrakentajan at: yhteinen prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka-alan Verhoilijan at Aseseppämestarin eat Hopeaseppämestarin eat Kaivertajamestarin eat Keramiikkamestarin eat Kiviseppämestarin eat Kultaajamestarin eat Kultaseppämestarin eat Käsityömestarin eat Lasinpuhaltajamestarin eat Maalarimestarin eat: yhteinen prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka-alan Mallinrakentajamestarin eat Puusepänalan eat: yhteinen prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka-alan Restaurointimestarin eat Saamenkäsityömestarin eat Seppämestarin eat Sisustusalan eat: yhteinen muu tekniikka- ja liikennealan Soitinrakentajamestarin eat Tekstiilialan eat: yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan Vaatetusalan eat: yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan Venemestarin eat: yhteinen prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka-alan Verhoilijamestarin eat VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOTIETEET Audiovisuaalisen viestinnän pt Audiovisuaalisen viestinnän ko: Media-assistentti Kuvallisen ilmaisun pt Valokuvauksen ko: Kuva-artesaani Kuva- ja mediataiteen ko: Kuva-artesaani Graafisen suunnittelun ko: Kuva-artesaani TUTKINTORAKENNE 51

9 TUTKINTORAKENNE Audiovisuaalisen viestinnän at Tieto- ja kirjastopalvelualan at Valokuvaajan at Audiovisuaalisen viestinnän eat Valokuvaajan eat TEATTERI JA TANSSI Sirkusalan pt Sirkusalan ko: Sirkusartisti Tanssialan pt Tanssijan ko: Tanssija Teatterialan at Teatterialan eat MUSIIKKI Musiikkialan pt Musiikin ko: Muusikko Musiikkiteknologian ko: Muusikkiteknologi Pianonvirityksen ko: Pianonvirittäjä Rytmimusiikkituotannon at YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOU- DEN JA HALLINNON ALA LIIKETALOUS JA KAUPPA Liiketalouden pt Asiakaspalvelun ja myynnin ko: Merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen ko: Merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelujen ko: Merkonomi Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen at Isännöinnin at Kiinteistövälitysalan at Markkinointiviestinnän at Myynnin at Rahoitus- ja vakuutusalan at Sihteerin at Taloushallinnon at Tullialan at Ulkomaankaupan at Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen at Virastomestarin at Yrittäjän at Johtamisen eat Kaupan esimiehen eat Markkinointiviestinnän eat Taloushallinnon eat Ulkomaankaupan eat Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen eat Yritysjohtamisen eat Yritysneuvojan eat LUONNONTIETEIDEN ALA TIETOJENKÄSITTELY Tieto- ja viestintätekniikan pt Käytön tuen ko: Datanomi Ohjelmistotuotannon ko: Datanomi Tieto- ja viestintätekniikan at Tieto- ja viestintätekniikan eat TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN Kiinteistöpalvelujen pt Kiinteistönhoidon ko: Kiinteistönhoitaja Toimitilapalvelujen ko: Toimitilahuoltaja Maanmittausalan pt Maanmittaustekniikan ko: Kartoittaja Rakennusalan pt Kivialan ko: Kivirakentaja Maarakennuksen ko: Maarakentaja Maarakennuskoneenkuljetuksen ko: Maarakennuskoneenkuljettaja Talonrakennuksen ko: Talonrakentaja Talotekniikan pt Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen ko: Rakennuspeltiseppä, Tekninen eristäjä Ilmanvaihtoasennuksen ko: Ilmanvaihtoasentaja Kylmäasennuksen ko: Kylmäasentaja Putkiasennuksen ko: Putkiasentaja Putkiasennuksen ko: Lämmityslaiteasentaja Kiinteistöpalvelujen pt Kiinteistönhoidon ko; Kiinteistönhoitaja Toimitilapalvelujen ko: Toimitilahuoltaja Ammattisukeltajan at: osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto Ilmastointiasentajan at Ilmastointijärjestelmien puhdistajan at Kaukolämpöasentajan at Kiinteistönhoitajan at Kylmäasentajan at Lattianpäällystäjän at Lämmityslaiteasentajan at Maanmittauasalan at Maarakennusalan at Putkiasentajan at Rakennuspeltisepän at Rakennustuotannon at Rakennustuotealan at Talonrakennusalan at Teknisen eristäjän at Vesihuoltoalan at Ilmastointiasentajan eat Kaukolämpöyliasentajan eat Kiinteistönhoitajan eat Kylmämestarin eat Lattiamestarin eat Maarakennusalan eat Putkiasentajan eat Rakennusalan työmaapäällikön eat Rakennuspeltiseppämestarin eat Talonrakennusalan eat KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA Kaivosalan pt Kaivosalan ko: Kaivosmies, Rikastaja Kone- ja metallialan pt Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko: Automaatioasentaja Kunnossapitoasentaja Valimotekniikan ko: Valaja, Valumallinvalmistaja Valmistustekniikan ko: Hienomekaanikko, Koneenasentaja, Koneistaja, Levyseppähitsaaja, Työvälinevalmistaja Hissiasentajan at Hitsaajan at Kaivosalan at Koneenasentajan at Koneistajan at Laivanrakentajan at Levytekniikan at Metallien jalostuksen at Teollisuuusputkiasentajan at Työvälinevalmistajan at Valajan at Valumallin valmistajan at Hitsaajamestarin eat Koneenasentajamestarin eat Koneistajamestarin eat Laivanrakennusalan eat Levytyömestarin eat Työvälinemestarin eat Valajamestarin eat Valumallimestarin eat SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA Sähkö- ja automaatiotekniikan pt Sähkö- ja automaatiotekniikan ko: Automaatioasentaja, Sähköasentaja Automaatioasentajan at Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan at Kotitalouskoneasentajan at Sähköasentajan at Sähköteollisuuden at Sähköverkkoasentajan at Voimalaitoksen käyttäjän at 52

10 Automaatioyliasentajan eat Sähköverkkoalan eat Sähköyliasentajan eat TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko: ICT-asentaja, Elektroniikka-asentaja Elektroniikka-asentajan at Tieto- ja tietoliikennetekniikan at Tietokoneasentajan at Tietoliikenneasentajan at Elektroniikkayliasentajan eat Tieto- ja tietoliikennetekniikan eat Tietokoneyliasentajan eat Tietoliikenneyliasentajan eat GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Painoviestinnän pt Painotekniikan ko: Painotuotantoassistentti Ulkoasun toteuttajan ko: Painotuotantoassistentti Digitaalipainajan at Jälkikäsittelykoneenhoitajan at Kirjansitojan at Painajan at Painopinnanvalmistajan at Faktorin eat Kirjansitojamestarin eat Konesitojamestarin eat Painajamestarin eat Rotaatiomestarin eat Sivunvalmistajamestarin eat ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA Elintarvikealan pt Elintarviketeknologian ko: Elintarvikkeiden valmistaja Leipomoalan ko: Leipurikondiittori Liha-alan ko: Lihatuotteiden valmistaja Meijerialan ko: Meijeristi Elintarvikejalostajan at Elintarviketeollisuuden at Kondiittorin at Leipomoteollisuuden at Leipurin at Lihanjalostajan at Lihantarkastuksen Lihateollisuuden at Maidonjalostajan at Meijeriteollisuuden at Elintarviketekniikan eat Kondiittorimestarin eat Leipurimestarin eat PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITENIIKKA Laboratorioalan pt Laboratorioalan ko: Laborantti Muovi- ja kumitekniikan pt Kumitekniikan ko: Kumituotevalmistaja Muovitekniikan ko: Muovituotevalmistaja Paperiteollisuuden pt Massan valmistuksen ko: Paperiprosessinhoitaja Paperin ja kartongin valmistuksen ko: Paperiprosessinhoitaja Paperin jalostuksen ko: Paperinjalostaja Pintakäsittelyalan pt Metallituotteiden pintakäsittelyn ko: Pintakäsittelijä Puutuotteiden pintakäsittelyn ko: Pintakäsittelijä Rakennusten pintakäsittelyn ko: Lattianpäällystäjä, Maalari Prosessiteollisuuden pt Biotekniikan ko: Prosessinhoitaja Kemiantekniikan ko: Prosessinhoitaja Levyteollisuuden ko: Prosessinhoitaja Paperiteollisuuden ko: Prosessinhoitaja Sahateollisuuden ko: Prosessinhoitaja Puualan pt Teollisuuspuusepän ko: Puuseppä Veneenrakennuksen pt Veneenrakennuksen ko: Veneenrakentaja Verhoilu- ja sisustusalan pt Sisustuksen ko: Sisustaja Verhoilun ko: Verhoilija Kemianteollisuuden at Korroosionestomaalarin at Kumialan at Lasikeraamisen alan at Levyalan at Maalarin at: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Muovimekaanikon at Paperiteollisuuden at Puusepän alan at: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Saha-alan at Teollisen pintakäsittelijän at Veneenrakentajan at: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Kemianteollisuuden eat Levymestarin eat Maalarimestarin eat: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Muovitekniikan eat Paperiteollisuuden eat Pintakäsittelymestarin eat Puusepän alan eat: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Sahamestarin eat Venemestarin eat: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA Tekstiili- ja vaatetusalan pt Jalkinealan ko: Suutari Tekstiilihuollon ko: Tekstiilihuoltaja Tekstiilitekniikan ko: Tekstiilivalmistaja Vaatetuksen ko: Modisti, Sisustusompelija, Vaatetusompelija, Vaatturi Jalkinealan at Laukku- ja nahka-alan at Nahanvalmistajan at Tekstiilialan at: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Tekstiilihuollon at Turkkurin at Vaatetusalan at: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Jalkinealan eat Laukku- ja nahkamestarin eat Nahanvalmistajamestarin eat Pesulateknikon eat Tekstiilialan eat: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Turkkurimestarin eat Vaatetusalan eat: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA Autoalan pt Autokorinkorjauksen ko: Autokorinkorjaaja Automaalauksen ko: Automaalari Automyynnin ko: Automyyjä Autotekniikan ko: Ajoneuvoasentaja Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko: Pienkonekorjaaja Varaosamyynnin ko: Varaosamyyjä Lennonjohdon pt Lennonjohdon ko: Lennonjohtaja Lentokoneasennuksen pt Avioniikan ko: Avioniikka-asentaja Lentokoneasennuksen ko: Lentokoneasentaja Logistiikan pt Kuljetuspalvelujen ko: Autonkuljettaja, Linja-autonkuljettaja, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Lentoasemapalvelujen ko: Lentoasemahuoltaja Varastopalvelujen ko: Varastonhoitaja Merenkulkualan pt Kansi- ja konekorjauksen ko: Korjaaja Kansipäällystön ko: Vahtiperämies Konepäällystön ko: Vahtikonemestari Sähkökäytön ko: Laivasähköasentaja Ajoneuvonosturinkuljettajan at Autokorimekaanikon at Automaalarin at Automyyjän at TUTKINTORAKENNE 53

11 TUTKINTORAKENNE 54 Henkilöautomekaanikon at Lastinkäsittelyalan at Lentoasemapalvelujen at Lentokonetekniikan at Linja-autonkuljettajan at Metsäkoneasentajan at Pienkonemekaanikon at Puutavaran autokuljetuksen at Raskaskalustomekaanikon at Rengasalan at Varaosamyyjän at Varastoalan at Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan at Autoalan myyjän eat Autoalan työnjohdon eat Autokorimestarin eat Automaalarimestarin eat Automekaanikon eat Laivasähkömestarin eat Lastinkäsittelyalan eat Lentokonetekniikan eat Liikenne-esimiehen eat Liikenneopettajan eat Varastoalan eat MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN KOULUTUS Kello- ja mikromekaanikan pt Kelloalan ko: Kelloseppä Mikromekaniikan ko: Mikromekaanikko Suunnitteluassistentin pt Teknisen suunnittelun ko: Suunnitteluassistentti Turvallisuusalan pt Turvallisuusalan ko: Turvallisuusvalvoja Kivimiehen at Kunnossapidon at: yhteinen eri teollisuusaloille Lukkosepän at Mittaajan ja kalibroijan at Nuohoojan at Rautiekaluston kunnossapidon at Sisustusalan at: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Tuulivoima-asentajan at Vartijan at Ympäristöhuollon at Kunnossapidon eat Lukkoseppämestarin eat Nuohoojamestarin eat Sisustusalan eat: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Tekniikan eat Tuotekehittäjän eat Turvallisuusvalvojan eat Ympäristöalan eat LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA MAATILATALOUS Hevostalouden pt Hevostalouden ko: Hevostenhoitaja, Ratsastuksenohjaaja Maatalousalan pt Eläintenhoidon ko: Eläintenhoitaja Maatilatalouden ko: Maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian ko: Maaseutuyrittäjä Turkistalouden ko: Turkistarhaaja Hevostenvalmentajan at Kengityssepän at Maatalouskoneasentajan at Mehiläistarhaajan at Ratsastuksenopettajan at Seminologin at Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin at Viljelijän at Maaseudun vesitalouden eat Ratsastuksenopettajan eat Tallimestarin eat Tarhaajamestarin eat PUUTARHATALOUS Puutarhatalouden pt Kukka- ja puutarhakaupan ko: Puutarhuri Puutarhatuotannon ko: Puutarhuri Viheralan ko: Puutarhuri Arboristin at Floristin at Puistopuutarhurin at Vihersisustajan at Viinintuotannon at Viljelypuutarhurin at Floristimestarin eat Puistomestarin eat KALATALOUS Kalatalouden pt Kalatalouden ko: Kalanjalostaja, Kalanviljelijä Kalastaja, Kalastuksenohjaaja Kalanjalostajan at Kalanviljelijän at Kalastusoppaan at METSÄTALOUS Metsäalan pt Metsäenergian tuotannon ko: Metsäenergian tuottaja Metsäkoneasennuksen ko: Metsäkoneasentaja Metsäkoneenkuljetuksen ko: Metsäkoneenkuljettaja Metsätalouden ko: Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Bioenergia-alan at Metsäkoneenkuljettajan at Metsätalousyrittäjän at: osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän at Metsämestarin eat Puunkorjuun eat LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA Luonto- ja ympäristöalan pt Luontoalan ko: Luonnonvaratuottaja, Luonto- ja ympäristöneuvoja, Luonto-ohjaaja Porotalouden ko: Poronhoitaja Ympäristöalan ko: Ympäristönhoitaja Erä- ja luonto-oppaan at Luonnontuotealan at Porotalouden at Luonnontuotealan eat Luontokartoittajan eat Riistamestarin eat MUU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUS Eläintenhoitajan at Golfkentänhoitajan at Golfkenttämestarin eat Koe-eläintenhoitajan eat Maaseudun kehittäjän eat SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALIALA Perhepäivähoitajan at TERVEYSALA Jalkojenhoidon at Kipsausalan at Obduktiopreparaattorin at Kipsimestarin eat Psykiatrisen hoidon eat SOSIAALI- JA TERVEYSALOJEN YHTEISET OHJELMAT Sosiaali- ja terveysalan pt Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko: Lähihoitaja Ensihoidon ko: Lähihoitaja Jalkojenhoidon ko: Lähihoitaja

12 Kuntoutuksen ko: Lähihoitaja Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko: Lähihoitaja Mielenterveys- ja päihdetyön ko: Lähihoitaja Sairaanhoidon ja huolenpidon ko: Lähihoitaja Suun terveydenhoidon ko: Lähihoitaja Vammaistyön ko: Lähihoitaja Vanhustyön ko: Lähihoitaja Kehitysvamma-alan at Päihdetyön at Kehitysvamma-alan eat Näkövammaistaitojen ohjaajan eat Puhevammaisten tulkin eat Työvalmennuksen eat Vanhustyön eat HAMMASLÄÄKETIEDE JA MUU HAMMASHUOLTO Hammastekniikan pt Hammastekniikan ko: Hammaslaborantti KUNTOUTUS JA LIIKUNTA Liikunnanohjauksen pt Liikunnanohjauksen ko: Liikuntaneuvoja Hierojan at Liikunnan at Liikuntapaikkojenhoitajan at Valmentajan at Hierojan eat Liikuntapaikkamestarin eat Valmentajan eat TEKNISET TERVEYSPALVELUT Optiikkahiojan at Välinehuoltajan at Välinehuoltajan eat FARMASIA JA MUU LÄÄKEHUOLTO Lääkealan pt Apteekkialan ko: Lääketeknikko Lääkelan ko: Farmanomi KAUNEUDENHOITOALA Hiusalan pt Parturi-kampaajan ko: Parturi-kampaaja Kauneudenhoitoalan pt Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan ko: Kosmetiikkaneuvoja Kosmetologin ko: Kosmetologi Hiusalan at Hiusalan eat Kauneudenhoitoalan eat MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA MATKAILUALA Matkailualan pt Matkailupalvelujen ko: Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko: Matkailuvirkailija Maaseutumatkailun at Matkailun ohjelmapalvelun at Matkaoppaan at Matkatoimistovirkailijan at MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ammatilliset perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt Asiakaspalvelun ko: Tarjoilija Hotellipalvelun ko: Vastaanottovirkailija Kokin ko: Kokki Hotellivirkailijan at Ravintolakokin at Suurtalouskokin at Tarjoilijan at Baarimestarin eat Dieettikokin eat Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen eat Ruokamestarin eat KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt Kotityöpalvelujen ko: Kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen ko: Toimitilahuoltaja Kotityöpalvelujen at PUHDISTUSPALVELUT Laitoshuoltajan at Tekstiilihuollon at Siivousteknikon eat Siivoustyönohjaajan eat KOULUTUSTARJONNAN YHTEYDESSÄ KÄYTETYTY LYHENTEET sivuilla Pohjak. = pohjakoulutusvaatimus PK = perus-, keski- tai kansakoulu YO = lukio tai ylioppilastutkinto PK/YO = molempia otetaan ja opetus sovelletaan pohjakoulutuksen mukaan AK = ammatillinen tutkinto YO/AK = lukio, ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto ER = mukautetun opetussuunnitelman mukaiset opinnot Muoto = opetusmuoto I = iltaopetus P = päiväopetus M = monimuoto-opetus I/M = yhdistetty ilta- ja monimuoto-opetus P/M = yhdistetty päivä- ja monimuoto-opetus E = etäopetus P/I = päivä- ja iltaopetus Hakuajan päättymisaika/opetuksen alkamisaika K = opetus alkaa keväällä S = opetus alkaa syksyllä JH = jatkuva haku Laajuus = opintojen laajuus ov = opintoviikko; yksi opintoviikko vastaa noin 40 tunnin työtä. Tutkintojen perusteet: opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/nayttotutkintojen_perusteet TUTKINTORAKENNE 55

TUTKINTOLUETTELO. Valittavana yli 380 tutkintoa. Keudan oppisopimuskeskus. Tartu tilaisuuteen ja kouluttaudu unelmiesi ammattiin!

TUTKINTOLUETTELO. Valittavana yli 380 tutkintoa. Keudan oppisopimuskeskus. Tartu tilaisuuteen ja kouluttaudu unelmiesi ammattiin! Valittavana yli 380 tutkintoa Tutkinnot Keudan oppisopimuskeskus TUTKINTOLUETTELO Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto työn ohessa, työssä oppien. Voit suorittaa perus-,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Joidenkin perustutkintojen alta saattaa löytyä vielä erilaisia koulutusohjelmia. Voit tarkistaa koulutusohjelmat sekä paikkakunnat osoitteesta www.opintopolku.fi. Siellä etene seuraavasti: ammatillinen

Lisätiedot

Yhteishakuopas Kevät 2015

Yhteishakuopas Kevät 2015 Yhteishakuopas Kevät 2015 2 Yhteishakuopas 2015, sähköinen julkaisu Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Toteutus: OSAO Kuvat: OSAOn kuvapankki OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO Yhteishakuopas Kevät

Lisätiedot

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 1 + T 9 A C f G8 n 6 T y 4 K 6 $ x 0 p @ 2 Sisällysluettelo KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 Aikuisten ammatillinen koulutus 6 Edupoli 7 Hyria 8 Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus OPISKELIJAN OPAS 2011 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto SISÄLLYS 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä... 1 2. Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset... 3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Sisällysluettelo 1. Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot... 4 1.1 Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto... 4 1.2 Harjun oppimiskeskus... 8 1.3 Kotkan aikuislukio...10 1.4 Kouvolan

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI. www.vao.fi

Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI. www.vao.fi Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI www.vao.fi KEVÄÄN 2015 YHTEISHAKU 24.2. - 17.3.2015: opintopolku.fi Jos sinulla on toinen tutkinto, hae erillishaussa: www.vao.fi! On se

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja.

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja. HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015 Osaamisen polkuja. Sisältö TERVETULOA AMIKSEEN! Ammatillinen koulutus on tehokas ja nopea väylä käytännönläheiseen työhön. Koulutuksen suosio on kasvanut

Lisätiedot

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ammattiosaajaksi

Tekniikan ja liikenteen ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Tekniikan ja liikenteen ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Maanmittausalan Rakennusalan Talotekniikan Kone- ja metallialan Sähköalan Painoviestinnän Elintarvikealan Kemiantekniikan

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

Koulutuskalenteri 2015

Koulutuskalenteri 2015 Koulutuskalenteri 2015 Nirvassa ke 26.8. klo 12 16 TAKKi auki Tule ja innostu! takk.fi/ takkiauki Tampereen Aikuiskoulutuskeskus MUUTOKSET MAHDOLLISIA, PÄIVITETTY 13.8.2015 Lisätiedot ja koulutusesitteet

Lisätiedot

koulutustarjonta Syksy 2013 www.sakky.fi

koulutustarjonta Syksy 2013 www.sakky.fi koulutustarjonta Syksy 2013 www.sakky.fi Kehity työssäsi, etene urallasi! Aikuiskoulutustarjontamme on suunniteltu vastaamaan työelämän tarpeita. Haettavina olevat koulutukset vaihtelevat vuosittain kysynnän

Lisätiedot

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas Minne PERUSKOULUN jälkeen? 2004 www.edu.vantaa.fi www.vantaa.fi EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas 1 Minne peruskoulun jälkeen? SISÄLLYSLUETTELO Koulutusväylät... 4 Koulutukseen hakeminen...

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot