OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen"

Transkriptio

1 OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen NÄYTTÖTUTKINNOT: Perustutkinto Raision oppisopimustoimisto Purokatu 1, Raisio puh , fax

2 AIKUISKOULUTUSOPAS 2012 AIKUISTEN AMMATILLINEN KOULUTUS Aikuisten ammatillinen koulutus on suunniteltu aikuisille sopivaksi työelämän vaatimusten mukaan. Suoritat ammatillisen tutkinnon näyttötutkintona osoittamalla ammattitaitosi tyypillisissä työtehtävissä aidossa työympäristössä. Aikaisempi koulutuksesi sekä työssä ja harrastuksissa hankkimasi osaaminen otetaan koulutuksessa huomioon. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon ammattitutkinnon erikoisammattitutkinnon tutkintoon johtamatonta ammatillista lisäkoulutusta. Näyttötutkinto osoita ammattitaitosi käytännön töissä Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Voit suorittaa kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot näyttötutkintona. Osoitat työelämän vaatiman ammattitaidon tutkintotilaisuuksissa ensisijaisesti kunkin ammatin tyypillisissä työtehtävissä aidossa työympäristössä. Aikaisempi osaamisesi otetaan koulutuksessa huomioon. Osaamisen olet voinut hankkia monella tapaa: koulutuksessa työelämässä harrastuksissa. Näyttötutkinnon suorittaminen ja tutkintotilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä koulutukseen osallistumista, mutta alan osaamista se edellyttää. Oleellista on se, että hallitset tutkinnon perusteissa esitetyt ammattitaitovaatimukset. NÄYTTÖTUTKINNOT TUTKINTOJÄRJESTELMÄSSÄ Yliopistotutkinnot Ylioppilastutkinto Ammattikorkeakoulututkinnot Perusopetus Suoritetaan näyttötutkintona AIKUISTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 45

3 Ammatilliset tutkinnot aikuisena Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on valmiuden siirtyä alan työtehtäviin. Tutkinnossa osoitat ammattitaidon saavuttamisen ja alalle työllistymisen edellyttämät tiedot ja taidot. voi suorittaa joko näyttötutkintona tai nuorten opetussuunnitelmiin perustuvana koulutuksena. Suoritustavasta riippumatta tutkinnot vastaavat toisiaan. arvioidaan arvosanoin 1 3, joista 3 on kiitettävä, 2 on hyvä ja 1 tyydyttävä. Tutkinnon nimellislaajuus on 120 opintoviikkoa. Jos suoritat tutkinnon näyttötutkintona, opiskeluaika on yleensä huomattavasti lyhyempi, koska aikaisempi osaaminen otetaan huomioon tutkinnossa. muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista, jotka molemmat voivat olla pakollisia tai valinnaisia, sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista. ja erikoisammattitutkinto Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suoritat aina näyttötutkintona, jossa osoitat ammattitaidon tutkintotilaisuuksissa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Ammattitutkinnossa osoitat alan ammattityöntekijältä edellytetyn ammattitaidon. Jos sinulla on alan peruskoulutusta vastaavat tiedot ja taidot ja noin kolmen vuoden työkokemus sekä lisäksi täydentäviä tai syventäviä opintoja, pystyt todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee alan vaativimmat työtehtävät. Jos sinulla on alan peruskoulutusta vastaavat tiedot ja taidot ja noin viiden vuoden työkokemus sekä täydentäviä tai syventäviä opintoja, pystyt todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Näyttötutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta on säädetty laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/98) ja asetuksessa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/98). Tarkempia tietoja näyttötutkinnoista saa internetosoitteesta fi/nayttotutkinnot. Omaa osaamistaan voi arvioida osoitteessa Ammatillinen aikuiskoulutus voi olla omaehtoista opiskelua oppilaitoksessa ja harjoittelua työpaikalla omaehtoista opiskelua oppisopimuksella käytännön tehtävissä työpaikalla työ- ja elinkeinotoimistojen järjestämää työvoimakoulutusta työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta. HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA Kun suoritat ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona, se henkilökohtaistetaan. Henkilökohtaistettu näyttötutkinto tarkoittaa, että laadit koulutuksenjärjestäjän henkilökohtaisen suunnitelman siitä, miten suoritat tutkinnon selvität koulutuksenjärjestäjän, mitä tutkinnossa vaadittavaa osaamista sinulla on aikaisemmin hankkimasi osaaminen tunnustetaan ja hyväksytään osaksi tutkintoa, mutta sinulla pitää olla siitä todistus tai vastaava jos sinulla ei ole todistusta osaamisestasi, voit osoittaa ammattitaitosi käytännön tehtävissä tutkintotilaisuudessa opiskelet vain sen, mitä et vielä osaa saat neuvontaa, ohjausta ja tukea koko tutkinnon suorittamisen ajan voit saada myös lisäopetusta. AIKUISTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 46 TUTKINNON SUORITTAMINEN Näyttötutkinnot ovat avoimia kaikille. Useimmat suorittavat näyttötutkinnon ammatillisen koulutuksen yhteydessä. Koulutuksenjärjestäjä päättää valintaperusteista, eikä koulutukseen haettaessa ole muodollisia ikä-, työkokemus- tai koulutusvaatimuksia. Näyttötutkinnot ja siihen valmistavan koulutus on suunnitelut siten, että voit opiskella töiden ohella. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja Näyttäyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammataidon hankkiminen dokumentoidaan asiakirjaan. Näyttötutkinnot suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Henkilökohtaisessa tutkinnon suorittamissuunnitelmassa kuvataan, miten yksittäinen tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. Siihen kirjataan mm. miten, milloin ja missä tutkinto suoritetaan.

4 TUTKINTOJEN PERUSTEET Jokaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon on laadittu omat tutkinnon perusteet, joissa määritellään tutkinnossa vaadittava ammattitaito tutkinnon osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaa misalat ammattitaidon osoittamistavat sekä tutkinnon arvioinnin yleiset perusteet. NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVA KOULUTUS Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutumiselle ei ole asetettu ennakkoehtoja. Haet ammatilliseen aikuiskoulutukseen suoraan oppilaitokseen, joka päättää hakuajoista ja pääsyvaatimuksista. Hakuaika on usein jatkuva, ja opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Muodollista pohjakoulutusta ei välttämättä vaadita. Tarkimman tiedon hakemisesta saat suoraan oppilaitoksista. Tutkinnon suorittajat osallistuvat usein valmistavaan koulutukseen hankkiakseen tarvittavaa ammattitaitoa. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle järjestetään osana koulutusta mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa siten näyttötutkinto. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä tutkintojen perusteiden mukaisesti. AMMATTITAIDON ARVIOINTI Tutkinnoissa vaadittava ammattitaito määritellään Opetushallituksen näyttötutkinnon perusteissa, joissa tutkinnon osat on määritelty työelämän työkokonaisuuksina yhdessä elinkeinoelämän edustajien. Työnantaja, kouluttaja ja tutkinnon suorittaja itse arvioivat yhteistyössä ammattitaitoa ja osaamista. Arvioinnin painopiste on työn tekemisessä ja työssä toimimisessa. Olennainen osa arviointia on myös tutkinnon suorittajan itsearviointi. Arvioijat esittävät Opetushallituksen nimeämälle tutkintotoimikunnalle suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä ja ammatillisessa perustutkinnossa myös arvosanaa 1 3. Tutkintotoimikunta vahvistaa näyttösi arvioinnin oppilaitoksen esityksestä ja myöntää todistuksen, kun olet suorittanut kaikki tutkinnon osat hyväksytysti. Arviointiin tyytymätön voi pyytää arvioinnin oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon arviointipäätöksestä. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunnat valvovat näyttötutkintojen laatua. Opetushallitus asettaa jokaista näyttötutkintoa varten tutkintotoimikunnan. Niissä ovat edustettuina alan työnantajat, työntekijät, opettajat ja tarvittaessa itsenäiset ammatinharjoittajat. Tutkintotoimikunnat valvovat ja kehittävät näyttötutkintotoimintaa, varmistavat tutkintojen laadun ja antavat tutkintotodistukset. Varmimmin tiedon hakuajoista saa suoraan oppilaitoksista. Tutustu aikuisten ammatillisiin tutkintoihin ja koulutustarjontaan alkaen sivulta 56. Aikuiset voivat hakea myös nuorten koulutukseen, jota järjestetään yleensä päivisin. Lisätietoa Koulutusnetissä, ja Opintoluotsissa Koulutusta ja tutkintoja järjestävät ammatilliset oppilaitokset aikuiskoulutuskeskukset ammatilliset erityisoppilaitokset kansanopistot ammatilliset erikoisoppilaitokset liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot) musiikkialan oppilaitokset. Lähiopetusta on päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Voit opiskella myös verkossa. Jatko-opintokelpoisuus Voit hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. OPISKELIJAMAKSUT Omaehtoisessa koulutuksessa, joka valmistaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin sekä muussa koulutuksessa voidaan opiskelijalta periä kohtuullisia maksuja, joilla katetaan koulutuksen ja tutkinnon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon ilman valmistavaa koulutusta osallistuvalta voidaan periä kohtuullinen maksu tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Ammatillinen perustutkinto on tutkinnon suorittajalle maksuton tutkintomaksua lukuun ottamatta. Erillinen tutkintomaksu ammatillisessa perustutkinnossa, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 58 euroa. AIKUISTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 47

5 OPPISOPIMUS - TUTKINTO KÄYTÄNNÖN TÖISSÄ Oppisopimuksella suoritat tutkinnon käytännön tehtävissä työpaikalla. Työpaikan oma työpaikkakouluttaja ohjaa oppimistasi, jota täydennät ammatillisessa oppilaitoksessa tai aikuiskoulutuskeskuksessa. Oppisopimus edellyttää sopivaa työpaikkaa. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon. Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon ammattitutkinnon erikoisammattitutkinnon. Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia tutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteita. Korkeakoulututkintoja et voi suorittaa oppisopimuksella, mutta korkeakoulutetut voivat suorittaa opintoja, jotka korkeakoulut järjestävät oppisopimustyyppisenä koulutuksena. Oppisopimuksena voi suorittaa myös ei-tutkintotavoitteista lisäkoulutusta. Lue lisää sivulta 362. OPPISOPIMUS KÄYTÄNNÖSSÄ OPPISOPIMUSKESKUS neuvoo ja ohjaa sekä tekee sopimuksen oppisopimuksesta. Oppisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan tutkinnon suorittajan ja väliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimukseen sisältyy henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opiskelija, työnantaja ja oppisopimustoimisto solmivat oppisopimuksen, josta tulee käydä ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, suoritettava tutkinto sekä opiskelijan palkkauksen perusteet. Sopimukseen merkitään myös vastuullinen työpaikkakouluttaja ja oppilaitos, joka vastaa tietopuolisesta koulutuksesta. Koulutuksen osalta oppisopimusta säätelee laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998) sekä laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998) Opiskelijan työehdot määräytyvät työsopimuslain (55/2001) ja alan työehtosopimusten mukaan. Työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta ja työntekijän muusta suojelusta on säädetty työturvallisuuslaissa (738/2002). Paikalliset oppisopimuskeskukset tai oppisopimustoimistot auttavat oppisopimuksen tekemisessä sekä koulutuksen suunnittelussa. Tutkinto suoritetaan yleensä näyttötutkintona Suoritat tutkinnon yleensä näyttötutkintona, mutta ammatillisen perustutkinnon voit suorittaa myös opetussuunnitelmaan perustuvana koulutuksena. Oppisopimus perustuu työssä oppimiseen. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon. Tutkinnon voit suorittaa 1 2 vuodessa. Aiempi koulutus ja työkokemus lyhentävät koulutusaikaa. OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖPAIKKAOHJAAJA ohjaa ja koordinoi työssä oppimista. TUTKINNOSUORITTAJA oppii ammatin käytännön tehtävissä työpaikalla. OPPILAITOS järjestää opetuksen ja tutkintotilaisuudet. Tutkinnon suorittaja hankkii työpaikan itse. Apua työpaikan etsimisessä voi saada oppisopimustoimistosta. Työpaikalla on oltava riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa tarpeelliset työvälineet koulutuksen järjestämiseen ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa, joka voi toimia opiskelijan vastuullisena kouluttajana tai ohjaajana. Työssä oppimista voidaan järjestää myös oman työpaikan ulkopuolella. 48

6 Työpaikkakouluttaja luotsaa tutkinnon suorittajaa Oppisopimusopiskelijalla on oppisopimusaikana aina oltava vastuullinen työpaikkakouluttaja, joka perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin ohjaa opiskelijaa tukee opiskelijaa työssä oppimisessa osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan, koulutuksen järjestäjän edustajan ja opettajan toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä vastaa oppimisen arvioinnista yhdessä opiskelijan ja muiden työyhteisön jäsenten. Työpaikkakouluttajalla tulee olla alalle suoritettu tutkinto tai pitkä työkokemus alan työtehtävistä. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät antavat yleensä myös koulutusta työpaikkakouluttajille. Tietopuolinen koulutus täydentää oppimista Työpaikalla annettavaa koulutusta täydennetään tietopuolisella koulutuksella ammatillisissa oppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa. Sen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Monimuoto-opiskeluun kuuluvat olennaisena osana erilaiset kehittämis- ja projektityöt, ohjattu etäopiskelu sekä etätehtävät, jotka opiskelijat usein tekevät omalla ajallaan. Verkko-opetus yleistyy myös oppisopimuskoulutuksessa. oppisopimusta tehtäessä ja koulutuskorvauksen maksaa oppisopimustoimisto tai oppisopimuksen järjestävä oppilaitos. Yrittäjälle oppisopimuskoulutusta Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Yrittäjän oppisopimuksessa sovelletaan samoja periaatteita, tavoitteita ja säännöksiä kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa. Yrittäjä voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja muuta lisäkoulutusta. Yrittäjälle ei makseta koulutuskorvausta omassa yrityksessä tehdystä opintoihin liittyvästä käytännön työstä. Toiselle yritykselle voidaan kuitenkin maksaa koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta: oppsopimus.net Oppilaitoksen opettajat suunnittelevat ja järjestävät tietopuolisen koulutuksen ja antavat siitä tietoja opiskelijalle seuraavat ja ohjaavat opiskelijan edistymistä opinnoissaan arvioivat tietopuolista koulutusta opiskelijan. Tiivis yhteistyö työpaikan, oppisopimuskoulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen varmistaa opintojen tavoitteellisen etenemisen. Palkkaa työehtosopimuksen mukaan Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaisen palkan, vuosiloman ja korvauksen ylitöistä. Teoriajaksojen aikana opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia, jos työnantaja ei maksa tältä ajalta palkkaa. Lisätietoja eduista voi kysyä oppisopimustoimistoista, työ- ja elinkeinotoimistoista ja oppilaitoksista. Lue lisää oppisopimusopiskelijan eduista sivulta 26. Työnantajan etuudet Oppisopimuksen aikana työnantajalle maksetaan aina koulutuskorvausta työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti OPPISOPIMUSKOULUTUS 49

7 AIKUISKOULUTUSOPAS 2012 VERKKOPALVELU OPINTOPOLKU UUSI VERKKOPALVELU AVATAAN VUONNA 2013 Opetushallitus rakentaa parhaillaan uutta Opintopolku-verkkopalvelua, joka korvaa valmistuttuaan Koulutusnetin, Opintoluotsin ja painetut koulutusoppaat. Yhdestä verkko-osoitteesta saat tietoa tutkinnoista, opiskeluvaihtoehdoista, muuta koulutukseen haettaessa tarvittavaa tietoa sekä ohjausta ja neuvontaa. Samalta sivulta voit hakea myös koulutukseen. Palveluun tulee myös sähköinen asiointipalvelu. Samalla Opetushallituksen painetut koulutusoppaat ja verkkopalvelut Koulutusnetti ja Opintoluotsi jäävät pois käytöstä. Palvelu sisältää tietoa koulutusvaihtoehdoista toisella asteella, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Uuden verkkopalvelun kautta voi esimerkiksi etsiä ja vertailla koulutusvaihtoehtoja ja hakea sähköisesti peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, korkeakouluun tai aikuiskoulutukseen. Palvelua käyttävä oppilas, opiskelija tai opo voi etsiä sopivaa koulutusta, vertailla koulutuksia ja tallentaa koulutustietoja itselleen suosikeiksi. Rekisteröitynyt käyttäjä voi haun alkaessa siirtää tallentamansa koulutukset suoraan hakulomakkeelle. Opinto-ohjaajalle palvelussa on monia päivittäistä työtä helpottavia toimintoja. Tavoitteena on, että koulutustieto uudessa verkkopalvelussa on helppolukuista ja helposti selailtavaa. Vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista kerrotaan selkeästi, konkreettisesti ja lyhyesti. Vasta kun kiinnostava koulutus alkaa löytyä, tarjotaan syvällisempää tietoa tutkintojen sisällöstä ja koulutukseen hakemisen edellytyksistä. Ammateista ja opiskeluvaihtoehdoista kerrotaan myös videoin, kuvakertomuksin ja tarinoin. Koulutukseen hakeutuvan palvelut Esi- ja perusopetukseen ilmoittautumisen lisäksi palvelussa voi hakea kaikkien koulutusasteiden koulutukseen: perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ammatillinen- ja lukiokoulutus perusopetuksen lisäopetus ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmentava koulutus ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämä koulutus maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus sekä vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus tutkintoon johtaviin korkeakouluopintoihin ja ammatlliseen opettajankoulutukseen aikuiskoulutukseen. Lisätietoa uuden palvelun rakentamisesta: OPINTOPOLKU 50

8 AIKUISKOULUTUSOPAS 2012 TUTKINTORAKENNE Tutkintorakenteessa ovat ammatillisen koulutuksen tutkinnot: ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Luettelo perustuu opetus- ja kulttuuriminis teriön vahvistamaan opetushallinnon koulutusala-, opintoala- ja koulutusasteluokitukseen sekä asetukseen ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkintorakenteesta. Tutkintorakenne muuttuu keväällä Käytetyt lyhenteet pt = perustutkinto ko = koulutusohjelma at = ammattitutkinto eat = erikoisammattitutkinto uusi tutkinto tai tutkinto on siirretty toiselle alalle HUMANISTINEN JA KASVATUSALA VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen pt Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko: Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan at KIELITIETEET Viittomakielisen ohjauksen pt Viittomakielisen ohjauksen ko: Viittomakielen ohjaaja Asioimistulkin at Oikeustulkin eat OPETUS JA KASVATUSTYÖ Lapsi- ja perhetyön pt Lapsi- ja perhetyön ko: Lastenohjaaja Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen at Koulunkäynnin aamu- ja iltapäiväntoiminnan ohjauksen eat MUU HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN KOULUTUS Romanikuulttuurin ohjaajan at Suntion at Romanikulttuurin ohjauksen eat KULTTUURIALA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS Käsi- ja taideteollisuusalan pt Tuotteen suunnittelun ja -valmistuksen ko: Artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko: Artesaani Aseseppäkisällin at Hopeasepän at Kaivertajan at Keramiikkakisällin at Kiviseppäkisällin at Kultaajakisällin at Kultasepän at Käsityöntekijän at Lasinpuhaltajakisällin at Luonnontieteellisen alan konservoinnin at Maalarin at: yhteinen prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka-alan Mallinrakentajakisällin at Puusepänalan at: yhteinen prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka-alan Restaurointikisällin at Saamenkäsityökisällin at Seppäkisällin at Sisustusalan at: yhteinen muu tekniikka- ja liikennealan Soitinrakentajakisällin at Tekstiilialan at: yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan Vaatetusalan at: yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan Veneenrakentajan at: yhteinen prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka-alan Verhoilijan at Aseseppämestarin eat Hopeaseppämestarin eat Kaivertajamestarin eat Keramiikkamestarin eat Kiviseppämestarin eat Kultaajamestarin eat Kultaseppämestarin eat Käsityömestarin eat Lasinpuhaltajamestarin eat Maalarimestarin eat: yhteinen prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka-alan Mallinrakentajamestarin eat Puusepänalan eat: yhteinen prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka-alan Restaurointimestarin eat Saamenkäsityömestarin eat Seppämestarin eat Sisustusalan eat: yhteinen muu tekniikka- ja liikennealan Soitinrakentajamestarin eat Tekstiilialan eat: yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan Vaatetusalan eat: yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan Venemestarin eat: yhteinen prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka-alan Verhoilijamestarin eat VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOTIETEET Audiovisuaalisen viestinnän pt Audiovisuaalisen viestinnän ko: Media-assistentti Kuvallisen ilmaisun pt Valokuvauksen ko: Kuva-artesaani Kuva- ja mediataiteen ko: Kuva-artesaani Graafisen suunnittelun ko: Kuva-artesaani TUTKINTORAKENNE 51

9 TUTKINTORAKENNE Audiovisuaalisen viestinnän at Tieto- ja kirjastopalvelualan at Valokuvaajan at Audiovisuaalisen viestinnän eat Valokuvaajan eat TEATTERI JA TANSSI Sirkusalan pt Sirkusalan ko: Sirkusartisti Tanssialan pt Tanssijan ko: Tanssija Teatterialan at Teatterialan eat MUSIIKKI Musiikkialan pt Musiikin ko: Muusikko Musiikkiteknologian ko: Muusikkiteknologi Pianonvirityksen ko: Pianonvirittäjä Rytmimusiikkituotannon at YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOU- DEN JA HALLINNON ALA LIIKETALOUS JA KAUPPA Liiketalouden pt Asiakaspalvelun ja myynnin ko: Merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen ko: Merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelujen ko: Merkonomi Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen at Isännöinnin at Kiinteistövälitysalan at Markkinointiviestinnän at Myynnin at Rahoitus- ja vakuutusalan at Sihteerin at Taloushallinnon at Tullialan at Ulkomaankaupan at Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen at Virastomestarin at Yrittäjän at Johtamisen eat Kaupan esimiehen eat Markkinointiviestinnän eat Taloushallinnon eat Ulkomaankaupan eat Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen eat Yritysjohtamisen eat Yritysneuvojan eat LUONNONTIETEIDEN ALA TIETOJENKÄSITTELY Tieto- ja viestintätekniikan pt Käytön tuen ko: Datanomi Ohjelmistotuotannon ko: Datanomi Tieto- ja viestintätekniikan at Tieto- ja viestintätekniikan eat TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN Kiinteistöpalvelujen pt Kiinteistönhoidon ko: Kiinteistönhoitaja Toimitilapalvelujen ko: Toimitilahuoltaja Maanmittausalan pt Maanmittaustekniikan ko: Kartoittaja Rakennusalan pt Kivialan ko: Kivirakentaja Maarakennuksen ko: Maarakentaja Maarakennuskoneenkuljetuksen ko: Maarakennuskoneenkuljettaja Talonrakennuksen ko: Talonrakentaja Talotekniikan pt Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen ko: Rakennuspeltiseppä, Tekninen eristäjä Ilmanvaihtoasennuksen ko: Ilmanvaihtoasentaja Kylmäasennuksen ko: Kylmäasentaja Putkiasennuksen ko: Putkiasentaja Putkiasennuksen ko: Lämmityslaiteasentaja Kiinteistöpalvelujen pt Kiinteistönhoidon ko; Kiinteistönhoitaja Toimitilapalvelujen ko: Toimitilahuoltaja Ammattisukeltajan at: osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto Ilmastointiasentajan at Ilmastointijärjestelmien puhdistajan at Kaukolämpöasentajan at Kiinteistönhoitajan at Kylmäasentajan at Lattianpäällystäjän at Lämmityslaiteasentajan at Maanmittauasalan at Maarakennusalan at Putkiasentajan at Rakennuspeltisepän at Rakennustuotannon at Rakennustuotealan at Talonrakennusalan at Teknisen eristäjän at Vesihuoltoalan at Ilmastointiasentajan eat Kaukolämpöyliasentajan eat Kiinteistönhoitajan eat Kylmämestarin eat Lattiamestarin eat Maarakennusalan eat Putkiasentajan eat Rakennusalan työmaapäällikön eat Rakennuspeltiseppämestarin eat Talonrakennusalan eat KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA Kaivosalan pt Kaivosalan ko: Kaivosmies, Rikastaja Kone- ja metallialan pt Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko: Automaatioasentaja Kunnossapitoasentaja Valimotekniikan ko: Valaja, Valumallinvalmistaja Valmistustekniikan ko: Hienomekaanikko, Koneenasentaja, Koneistaja, Levyseppähitsaaja, Työvälinevalmistaja Hissiasentajan at Hitsaajan at Kaivosalan at Koneenasentajan at Koneistajan at Laivanrakentajan at Levytekniikan at Metallien jalostuksen at Teollisuuusputkiasentajan at Työvälinevalmistajan at Valajan at Valumallin valmistajan at Hitsaajamestarin eat Koneenasentajamestarin eat Koneistajamestarin eat Laivanrakennusalan eat Levytyömestarin eat Työvälinemestarin eat Valajamestarin eat Valumallimestarin eat SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA Sähkö- ja automaatiotekniikan pt Sähkö- ja automaatiotekniikan ko: Automaatioasentaja, Sähköasentaja Automaatioasentajan at Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan at Kotitalouskoneasentajan at Sähköasentajan at Sähköteollisuuden at Sähköverkkoasentajan at Voimalaitoksen käyttäjän at 52

10 Automaatioyliasentajan eat Sähköverkkoalan eat Sähköyliasentajan eat TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko: ICT-asentaja, Elektroniikka-asentaja Elektroniikka-asentajan at Tieto- ja tietoliikennetekniikan at Tietokoneasentajan at Tietoliikenneasentajan at Elektroniikkayliasentajan eat Tieto- ja tietoliikennetekniikan eat Tietokoneyliasentajan eat Tietoliikenneyliasentajan eat GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Painoviestinnän pt Painotekniikan ko: Painotuotantoassistentti Ulkoasun toteuttajan ko: Painotuotantoassistentti Digitaalipainajan at Jälkikäsittelykoneenhoitajan at Kirjansitojan at Painajan at Painopinnanvalmistajan at Faktorin eat Kirjansitojamestarin eat Konesitojamestarin eat Painajamestarin eat Rotaatiomestarin eat Sivunvalmistajamestarin eat ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA Elintarvikealan pt Elintarviketeknologian ko: Elintarvikkeiden valmistaja Leipomoalan ko: Leipurikondiittori Liha-alan ko: Lihatuotteiden valmistaja Meijerialan ko: Meijeristi Elintarvikejalostajan at Elintarviketeollisuuden at Kondiittorin at Leipomoteollisuuden at Leipurin at Lihanjalostajan at Lihantarkastuksen Lihateollisuuden at Maidonjalostajan at Meijeriteollisuuden at Elintarviketekniikan eat Kondiittorimestarin eat Leipurimestarin eat PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITENIIKKA Laboratorioalan pt Laboratorioalan ko: Laborantti Muovi- ja kumitekniikan pt Kumitekniikan ko: Kumituotevalmistaja Muovitekniikan ko: Muovituotevalmistaja Paperiteollisuuden pt Massan valmistuksen ko: Paperiprosessinhoitaja Paperin ja kartongin valmistuksen ko: Paperiprosessinhoitaja Paperin jalostuksen ko: Paperinjalostaja Pintakäsittelyalan pt Metallituotteiden pintakäsittelyn ko: Pintakäsittelijä Puutuotteiden pintakäsittelyn ko: Pintakäsittelijä Rakennusten pintakäsittelyn ko: Lattianpäällystäjä, Maalari Prosessiteollisuuden pt Biotekniikan ko: Prosessinhoitaja Kemiantekniikan ko: Prosessinhoitaja Levyteollisuuden ko: Prosessinhoitaja Paperiteollisuuden ko: Prosessinhoitaja Sahateollisuuden ko: Prosessinhoitaja Puualan pt Teollisuuspuusepän ko: Puuseppä Veneenrakennuksen pt Veneenrakennuksen ko: Veneenrakentaja Verhoilu- ja sisustusalan pt Sisustuksen ko: Sisustaja Verhoilun ko: Verhoilija Kemianteollisuuden at Korroosionestomaalarin at Kumialan at Lasikeraamisen alan at Levyalan at Maalarin at: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Muovimekaanikon at Paperiteollisuuden at Puusepän alan at: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Saha-alan at Teollisen pintakäsittelijän at Veneenrakentajan at: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Kemianteollisuuden eat Levymestarin eat Maalarimestarin eat: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Muovitekniikan eat Paperiteollisuuden eat Pintakäsittelymestarin eat Puusepän alan eat: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Sahamestarin eat Venemestarin eat: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA Tekstiili- ja vaatetusalan pt Jalkinealan ko: Suutari Tekstiilihuollon ko: Tekstiilihuoltaja Tekstiilitekniikan ko: Tekstiilivalmistaja Vaatetuksen ko: Modisti, Sisustusompelija, Vaatetusompelija, Vaatturi Jalkinealan at Laukku- ja nahka-alan at Nahanvalmistajan at Tekstiilialan at: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Tekstiilihuollon at Turkkurin at Vaatetusalan at: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Jalkinealan eat Laukku- ja nahkamestarin eat Nahanvalmistajamestarin eat Pesulateknikon eat Tekstiilialan eat: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Turkkurimestarin eat Vaatetusalan eat: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA Autoalan pt Autokorinkorjauksen ko: Autokorinkorjaaja Automaalauksen ko: Automaalari Automyynnin ko: Automyyjä Autotekniikan ko: Ajoneuvoasentaja Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko: Pienkonekorjaaja Varaosamyynnin ko: Varaosamyyjä Lennonjohdon pt Lennonjohdon ko: Lennonjohtaja Lentokoneasennuksen pt Avioniikan ko: Avioniikka-asentaja Lentokoneasennuksen ko: Lentokoneasentaja Logistiikan pt Kuljetuspalvelujen ko: Autonkuljettaja, Linja-autonkuljettaja, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Lentoasemapalvelujen ko: Lentoasemahuoltaja Varastopalvelujen ko: Varastonhoitaja Merenkulkualan pt Kansi- ja konekorjauksen ko: Korjaaja Kansipäällystön ko: Vahtiperämies Konepäällystön ko: Vahtikonemestari Sähkökäytön ko: Laivasähköasentaja Ajoneuvonosturinkuljettajan at Autokorimekaanikon at Automaalarin at Automyyjän at TUTKINTORAKENNE 53

11 TUTKINTORAKENNE 54 Henkilöautomekaanikon at Lastinkäsittelyalan at Lentoasemapalvelujen at Lentokonetekniikan at Linja-autonkuljettajan at Metsäkoneasentajan at Pienkonemekaanikon at Puutavaran autokuljetuksen at Raskaskalustomekaanikon at Rengasalan at Varaosamyyjän at Varastoalan at Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan at Autoalan myyjän eat Autoalan työnjohdon eat Autokorimestarin eat Automaalarimestarin eat Automekaanikon eat Laivasähkömestarin eat Lastinkäsittelyalan eat Lentokonetekniikan eat Liikenne-esimiehen eat Liikenneopettajan eat Varastoalan eat MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN KOULUTUS Kello- ja mikromekaanikan pt Kelloalan ko: Kelloseppä Mikromekaniikan ko: Mikromekaanikko Suunnitteluassistentin pt Teknisen suunnittelun ko: Suunnitteluassistentti Turvallisuusalan pt Turvallisuusalan ko: Turvallisuusvalvoja Kivimiehen at Kunnossapidon at: yhteinen eri teollisuusaloille Lukkosepän at Mittaajan ja kalibroijan at Nuohoojan at Rautiekaluston kunnossapidon at Sisustusalan at: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Tuulivoima-asentajan at Vartijan at Ympäristöhuollon at Kunnossapidon eat Lukkoseppämestarin eat Nuohoojamestarin eat Sisustusalan eat: yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan Tekniikan eat Tuotekehittäjän eat Turvallisuusvalvojan eat Ympäristöalan eat LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA MAATILATALOUS Hevostalouden pt Hevostalouden ko: Hevostenhoitaja, Ratsastuksenohjaaja Maatalousalan pt Eläintenhoidon ko: Eläintenhoitaja Maatilatalouden ko: Maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian ko: Maaseutuyrittäjä Turkistalouden ko: Turkistarhaaja Hevostenvalmentajan at Kengityssepän at Maatalouskoneasentajan at Mehiläistarhaajan at Ratsastuksenopettajan at Seminologin at Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin at Viljelijän at Maaseudun vesitalouden eat Ratsastuksenopettajan eat Tallimestarin eat Tarhaajamestarin eat PUUTARHATALOUS Puutarhatalouden pt Kukka- ja puutarhakaupan ko: Puutarhuri Puutarhatuotannon ko: Puutarhuri Viheralan ko: Puutarhuri Arboristin at Floristin at Puistopuutarhurin at Vihersisustajan at Viinintuotannon at Viljelypuutarhurin at Floristimestarin eat Puistomestarin eat KALATALOUS Kalatalouden pt Kalatalouden ko: Kalanjalostaja, Kalanviljelijä Kalastaja, Kalastuksenohjaaja Kalanjalostajan at Kalanviljelijän at Kalastusoppaan at METSÄTALOUS Metsäalan pt Metsäenergian tuotannon ko: Metsäenergian tuottaja Metsäkoneasennuksen ko: Metsäkoneasentaja Metsäkoneenkuljetuksen ko: Metsäkoneenkuljettaja Metsätalouden ko: Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Bioenergia-alan at Metsäkoneenkuljettajan at Metsätalousyrittäjän at: osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän at Metsämestarin eat Puunkorjuun eat LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA Luonto- ja ympäristöalan pt Luontoalan ko: Luonnonvaratuottaja, Luonto- ja ympäristöneuvoja, Luonto-ohjaaja Porotalouden ko: Poronhoitaja Ympäristöalan ko: Ympäristönhoitaja Erä- ja luonto-oppaan at Luonnontuotealan at Porotalouden at Luonnontuotealan eat Luontokartoittajan eat Riistamestarin eat MUU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUS Eläintenhoitajan at Golfkentänhoitajan at Golfkenttämestarin eat Koe-eläintenhoitajan eat Maaseudun kehittäjän eat SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALIALA Perhepäivähoitajan at TERVEYSALA Jalkojenhoidon at Kipsausalan at Obduktiopreparaattorin at Kipsimestarin eat Psykiatrisen hoidon eat SOSIAALI- JA TERVEYSALOJEN YHTEISET OHJELMAT Sosiaali- ja terveysalan pt Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko: Lähihoitaja Ensihoidon ko: Lähihoitaja Jalkojenhoidon ko: Lähihoitaja

12 Kuntoutuksen ko: Lähihoitaja Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko: Lähihoitaja Mielenterveys- ja päihdetyön ko: Lähihoitaja Sairaanhoidon ja huolenpidon ko: Lähihoitaja Suun terveydenhoidon ko: Lähihoitaja Vammaistyön ko: Lähihoitaja Vanhustyön ko: Lähihoitaja Kehitysvamma-alan at Päihdetyön at Kehitysvamma-alan eat Näkövammaistaitojen ohjaajan eat Puhevammaisten tulkin eat Työvalmennuksen eat Vanhustyön eat HAMMASLÄÄKETIEDE JA MUU HAMMASHUOLTO Hammastekniikan pt Hammastekniikan ko: Hammaslaborantti KUNTOUTUS JA LIIKUNTA Liikunnanohjauksen pt Liikunnanohjauksen ko: Liikuntaneuvoja Hierojan at Liikunnan at Liikuntapaikkojenhoitajan at Valmentajan at Hierojan eat Liikuntapaikkamestarin eat Valmentajan eat TEKNISET TERVEYSPALVELUT Optiikkahiojan at Välinehuoltajan at Välinehuoltajan eat FARMASIA JA MUU LÄÄKEHUOLTO Lääkealan pt Apteekkialan ko: Lääketeknikko Lääkelan ko: Farmanomi KAUNEUDENHOITOALA Hiusalan pt Parturi-kampaajan ko: Parturi-kampaaja Kauneudenhoitoalan pt Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan ko: Kosmetiikkaneuvoja Kosmetologin ko: Kosmetologi Hiusalan at Hiusalan eat Kauneudenhoitoalan eat MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA MATKAILUALA Matkailualan pt Matkailupalvelujen ko: Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko: Matkailuvirkailija Maaseutumatkailun at Matkailun ohjelmapalvelun at Matkaoppaan at Matkatoimistovirkailijan at MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ammatilliset perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt Asiakaspalvelun ko: Tarjoilija Hotellipalvelun ko: Vastaanottovirkailija Kokin ko: Kokki Hotellivirkailijan at Ravintolakokin at Suurtalouskokin at Tarjoilijan at Baarimestarin eat Dieettikokin eat Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen eat Ruokamestarin eat KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt Kotityöpalvelujen ko: Kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen ko: Toimitilahuoltaja Kotityöpalvelujen at PUHDISTUSPALVELUT Laitoshuoltajan at Tekstiilihuollon at Siivousteknikon eat Siivoustyönohjaajan eat KOULUTUSTARJONNAN YHTEYDESSÄ KÄYTETYTY LYHENTEET sivuilla Pohjak. = pohjakoulutusvaatimus PK = perus-, keski- tai kansakoulu YO = lukio tai ylioppilastutkinto PK/YO = molempia otetaan ja opetus sovelletaan pohjakoulutuksen mukaan AK = ammatillinen tutkinto YO/AK = lukio, ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto ER = mukautetun opetussuunnitelman mukaiset opinnot Muoto = opetusmuoto I = iltaopetus P = päiväopetus M = monimuoto-opetus I/M = yhdistetty ilta- ja monimuoto-opetus P/M = yhdistetty päivä- ja monimuoto-opetus E = etäopetus P/I = päivä- ja iltaopetus Hakuajan päättymisaika/opetuksen alkamisaika K = opetus alkaa keväällä S = opetus alkaa syksyllä JH = jatkuva haku Laajuus = opintojen laajuus ov = opintoviikko; yksi opintoviikko vastaa noin 40 tunnin työtä. Tutkintojen perusteet: opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/nayttotutkintojen_perusteet TUTKINTORAKENNE 55

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä %-osuus HUMANISTINEN

Lisätiedot

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus 2 AMMATILLISET TUTKINNOT (1.8.2015) HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Lapsi- ja perhetyön Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen Viittomakielisen ohjauksen Asioimistulkin

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian-

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian- HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET pvm 15.9.2006 dnro 423/530/2006 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET Opetusministeriö

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL Liite 2, AmoKjk 26.5.214 ALOITUSPAIKAT2OI5 E E E E E E E E < >- YHTEENSÄ 112 511 463 13 116 91 214 84 398 2119 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 4 4 KULTTUURIALA 48 142 19 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037 SISÄLLYS N:o Sivu 1035 Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta... 4693 1036 Valtioneuvoston

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT 1.1.2019 ALKAEN HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 1) Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto Nuoriso ja yhteisöohjauksen osaamisala Kommunikaation

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta Annettu

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOTOIMIKUNNAT TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1.8.2007-31.7.2010 Tutkintotoimikunta Toimikuntanumero Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta 8059 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimentutkintotoimikunta 8040 Asioimistulkin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 N:o 24 26 SISÄLLYS N:o Sivu 24 Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta...

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Ammatilliset perustutkinnot koulutusaloittain HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Viittomakielen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET Alla on lueteltu tutkintojen perusteiden pohjalta tutkintokohtaisesti ne terveyteen liittyvät vaatimukset, jotka voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1409. Laki. säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1409. Laki. säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1409 1414 SISÄLLYS N:o Sivu 1409 Laki säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta... 5311 1410 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Päätös OKM/142/531/2016 07.12.2016 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Urheilukatu 6 95400 TORNIO Viite Asia Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA 1 OPETUSHALLITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAKENNEVERTAILU 13.2.2003 TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS MAATILATALOUS MAATILATALOUS Alkaen 1.8.2001 Toisen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

SISÄLLYS. N:o Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004 N:o 1006 1010 SISÄLLYS N:o Sivu 1006 Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta... 2719 1007 Laki kokoontumislain 25 ja 26 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri alalle. Perus-, ammatti-

Lisätiedot

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Taustaa Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi 15.4.2015 Tutke 2 linjausten vauhdittaminen ja toimeenpano

Lisätiedot

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät Oulun seudun ammattiopisto

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät Oulun seudun ammattiopisto Koulutustarjonta Yhteishaku kevät 2017 Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opi, innostu, työllisty OSAOssa opiskelet ammattilaiseksi moderneissa digitaalisissa ja perinteisempien kädentaitojen oppimisympäristöissä.

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Päätös OKM/22/531/2016 22.06.2016 Tampereen kaupunki PL 765 33101 TAMPERE Viite Hakemus ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttamiseksi (22/531/2016) Asia Ammatillisen

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen Päätös OKM/145/531/2015 01.10.2015 S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr Pyhityntie 45 76100 PIEKSÄMÄKI Viite Asia Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen Koulutuksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Päätös OKM/233/531/2016 19.12.2016 Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Viitaniementie 1 A 40720 JYVÄSKYLÄ Viite Asia Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Koulutuksen

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Päätös OKM/265/531/2015 20.01.2016 Turun kaupunki PL 355 20101 TURKU Viite Hakemus ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttamiseksi (265/531/2015) Asia Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnat [Myöhemmät muutokset ovat mahdollisia.] A. Kaksikieliset ja suomenkieliset tutkintotoimikunnat

Tutkintotoimikunnat [Myöhemmät muutokset ovat mahdollisia.] A. Kaksikieliset ja suomenkieliset tutkintotoimikunnat Tutkintotoimikunnat 1.8.2010-31.7.2013 1.3.2010. [Myöhemmät muutokset ovat mahdollisia.] Kaksikieliset ja suomenkieliset tutkintotoimikunnat (A) on seuraavassa luettelossa ryhmitelty koulutusaloittain

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen Päätös OKM/142/531/2015 01.10.2015 Etelä-Savon Koulutus Oy PL 304 50101 MIKKELI Viite Asia Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen Koulutuksen järjestäjälle

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1 OPETUSHALLITUS Ammattikoulutus Tutkinnot -yksikkö /SLK 1.8.2012 TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT AMTU = Ammattikoulutuksen

Lisätiedot

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2014-2015 VIPUSENKATU 12. - 13.11.2014 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2014-2015 VIPUSENKATU 12. - 13.11.2014 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN VIUSENKATU, LAHTI D2 D-RAKENNUS D1 G-RAKENNUS B2 C-RAKENNUS E-RAKENNUS B-RAKENNUS B1 A-RAKENNUS VIUSENKATU 5 Kahvila- ja ravintolapalvelut Vipusenkatu F-RAKENNUS VIUSENKATU 3 VIUSENKATU 12. - 13.11.2014

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1 OPETUSHALLITUS AMMATTIKOULUTUS Tutkinnot -yksikkö /SLK 1.8.2012 TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT AMTU = Ammattikoulutuksen

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen Päätös OKM/156/531/2015 01.10.2015 Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä TULLIPORTINKATU 3 80130 JOENSUU Viite Asia Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Päätös OKM/150/531/2016 29.09.2016 Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä PL 41 44101 ÄÄNEKOSKI Viite Hakemus ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus uudeksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeksi

Ehdotus uudeksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeksi Ehdotus uudeksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeksi Väliraportti työelämän ohjausryhmältä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 26:23 Ehdotus

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Päätös OKM/261/531/2015 18.12.2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä PL 75 60101 SEINÄJOKI Viite Hakemus ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttamiseksi (261/531/2015)

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto,

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Opetushallitus

Opetushallitus Opetushallitus 20.6.2016 Näyttötutkinnot ja niistä vastaavat tutkintotoimikunnat 1.8.2016 alkaen Sinisellä kirjoitettujen tutkintojen (7 kpl) ja toimikuntien nimet ilmaisevat sen, että tutkinto (sen osaamisalat)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 1 811/1998 Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA. VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ Anne Mårtensson Opetushallitus

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA. VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ Anne Mårtensson Opetushallitus AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ 23.5.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen kehittäminen TUTKE2-säädösten toimeenpano

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot