liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot"

Transkriptio

1 liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot AmmAtilliset perustutkinnot koulutusaloittain HumAnistinen JA kasvatusala Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Viittomakielen ohjaaja Viittomakielisen ohjauksen lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lastenohjaaja Lapsi- ja perhetyön nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen kulttuuriala käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Media-assistentti Audiovisuaalisen viestinnän kuvallisen ilmaisun perustutkinto Kuva-artesaani Graafisen suunnittelun Kuva- ja mediataiteen Valokuvauksen tanssialan perustutkinto Tanssija Tanssin musiikkialan perustutkinto Muusikko Musiikin Musiikkiteknologi Musiikkiteknologian Pianonvirittäjä Pianonvirityksen sirkusalan perustutkinto Sirkusartisti Sirkusalan YHteiskuntAtieteiDen, liiketalouden JA HAllinnon AlA liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin Talous- ja toimistopalvelujen Tieto- ja kirjastopalvelujen luonnontieteiden AlA tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi Käytön tuen Ohjelmistotuotannon tekniikan JA liikenteen AlA tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Vaatetusompelija, sisustusompelija, modisti, vaatturi Vaatetuksen Tekstiilin valmistaja Tekstiilitekniikan Tekstiilihuoltaja Tekstiilihuollon Suutari Jalkinealan painoviestinnän perustutkinto Painotuotantoassistentti Ulkoasun toteutuksen Painotekniikan kone- ja metallialan perustutkinto Automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja Automaatiotekniikan ja kunnossapidon Valaja, valumallinvalmistaja Valimotekniikan Hienomekaanikko, koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja Valmistustekniikan talotekniikan perustutkinto Putkiasentaja, Lämmityslaiteasentaja Putkiasennuksen Ilmanvaihtoasentaja Ilmanvaihtoasennuksen Kylmäasentaja Kylmäasennuksen Tekninen eristäjä, Rakennuspeltiseppä Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoidon Toimitilahuoltaja Toimitilapalvelujen Autoalan perustutkinto Autokorinkorjaaja Autokorinkorjauksen 1

2 Automaalari Automaalauksen Automyyjä Automyynnin Ajoneuvoasentaja Autotekniikan Varaosamyyjä Varaosamyynnin Pienkonekorjaaja Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen lentokoneasennuksen perustutkinto Lentokoneasentaja Lentokoneasennuksen Avioniikka-asentaja Avioniikan lennonjohdon perustutkinto Lennonjohtaja Lennonjohdon logistiikan perustutkinto Autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Kuljetuspalvelujen Lentoasemahuoltaja Lentoasemapalvelujen Varastonhoitaja Varastopalvelujen sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähköasentaja, automaatioasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Ict-asentaja, elektroniikka-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan rakennusalan perustutkinto Maarakentaja Maarakennuksen Maarakennuskoneenkuljettaja Maarakennuskoneenkuljetuksen Talonrakentaja Talonrakennuksen Kivirakentaja Kivialan kaivosalan perustutkinto Kaivosmies, rikastaja Kaivosalan maanmittausalan perustutkinto Kartoittaja Maanmittaustekniikan puualan perustutkinto Puuseppä Teollisuuspuusepän Veneenrakennuksen perustutkinto Veneenrakentaja Veneenrakennuksen Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Verhoilija Verhoilun Sisustaja Sisustuksen pintakäsittelyalan perustutkinto Lattianpäällystäjä, maalari Rakennuksen pintakäsittelyn Pintakäsittelijä Puuteollisuuden pintakäsittelyjen Pintakäsittelijä Metallituotteiden pintakäsittelyn laboratorioalan perustutkinto Laborantti Laboratorioalan prosessiteollisuuden perustutkinto Prosessinhoitaja Levyteollisuuden Sahateollisuuden Kemiantekniikan Biotekniikan Paperiteollisuuden elintarvikealan perustutkinto Elintarvikkeiden valmistaja Elintarviketeknologian Leipuri-kondiittori Leipomoalan Lihatuotteiden valmistaja Liha-alan Meijeristi Meijerialan merenkulkualan perustutkinto Korjaaja Kansi- ja konekorjauksen Laivasähköasentaja Sähkökäytön Vahtikonemestari Konepäällystön Vahtiperämies Kansipäällystön kello- ja mikromekaniikan perustutkinto Kelloseppä Kelloalan Mikromekaanikko Mikromekaniikan muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Kumituotevalmistaja Kumitekniikan Muovituotevalmistaja Muovitekniikan suunnitteluassistentin perustutkinto Suunnitteluassistentti Teknisen suunnittelun turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja Turvallisuusalan 2

3 luonnonvara- JA YmpÄristÖAlA maatalousalan perustutkinto Maaseutuyrittäjä Maatilatalouden Maatalousteknologian Turkistarhaaja Turkistalouden Eläintenhoitaja Eläintenhoidon Hevostalouden perustutkinto Hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja Hevostalouden puutarhatalouden perustutkinto Puutarhuri Puutarhatuotannon Viheralan Kukka- ja puutarhakaupan kalatalouden perustutkinto Kalanjalostaja, kalanviljelijä, kalastaja, kalastuksenohjaaja Kalatalouden metsäalan perustutkinto Metsuri - metsäpalvelujen tuottaja Metsätalouden Metsäkoneenkuljettaja Metsäkoneenkuljetuksen Metsäkoneasentaja Metsäkoneasennuksen Metsäenergian tuottaja Metsäenergian tuotannon luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Ympäristönhoitaja Ympäristöalan Luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja, luonto- ja ympäristöneuvoja Luontoalan Poronhoitaja Porotalouden sosiaali-, terveys- JA liikunta-ala sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Ensihoidon Kuntoutuksen Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhoidon ja huolenpidon Suun terveydenhoidon Vammaistyön Vanhustyön Asiakaspalvelun ja tietohallinnan Hammastekniikan perustutkinto Hammaslaborantti Hammastekniikan lääkealan perustutkinto Farmanomi Lääkealan Lääketeknikko Apteekkialan Hiusalan perustutkinto Parturi-kampaaja Parturi-kampaajan kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologi Kosmetologin Kosmetiikkaneuvoja Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan liikunnanohjauksen perustutkinto Liikuntaneuvoja Liikunnanohjauksen matkailu-, ravitsemis- JA talousala matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen Matkailuvirkailija Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tarjoilija Asiakaspalvelun Kokki Kokin Vastaanottovirkailija Hotellipalvelun kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kodinhuoltaja Kotityöpalvelujen Toimitilahuoltaja Puhdistuspalvelujen 3

4 AmmAttitutkinnot JA erikoisammattitutkinnot koulutusaloittain 4 HumAnistinen JA kasvatusala VApAA-AikA JA nuorisotyö Lasten ja nuorten erityisohjaajan kielitieteet Asioimistulkin muu HumAnistisen JA kasvatusalan koulutus Suntion kulttuuriala käsi- JA taideteollisuus Aseseppäkisällin Hopeasepän Kaivertajan Keramiikkakisällin Kiviseppäkisällin Kultaajakisällin Kultasepän Käsityöntekijän Lasinpuhaltajakisällin Luonnontieteellisen alan konservoinnin Maalarin Mallinrakentajakisällin Puusepänalan Restaurointikisällin Romanikulttuurin ohjaajan Saamenkäsityökisällin Seppäkisällin Sisustusalan (yhteinen muu tekniikka ja liikenne -alan kanssa) Soitinrakentajakisällin Tekstiilialan (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) Vaatetusalan (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) Veneenrakentajan Verhoilijan Aseseppämestarin Hopeaseppämestarin Kaivertajamestarin Keramiikkamestarin Kiviseppämestarin Kultaajamestarin Kultaseppämestarin Käsityömestarin Lasinpuhaltajamestarin Maalarimestarin Mallinrakentajamestarin Puusepänalan Restaurointimestarin Romanikulttuurin ohjaajan Saamenkäsityömestarin Seppämestarin Sisustusalan (yhteinen muu tekniikka ja liikenne -alan kanssa) Soitinrakentajamestarin Tekstiilialan (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) Vaatetusalan (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) Venemestarin Verhoilijamestarin ViestintÄ- JA informaatiotieteet Audiovisuaalisen viestinnän Tieto- ja kirjastopalvelujen Valokuvaajan Audiovisuaalisen viestinnän Valokuvaajan teatteri JA tanssi Teatterialan Teatterialan musiikki Rytmimusiikkituotannon YHteiskuntAtieteiDen, liiketalouden JA HAllinnon AlA liiketalous JA kauppa Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen Isännöinnin Kiinteistövälitysalan Markkinointiviestinnän Myynnin

5 Rahoitus- ja vakuutusalan Sihteerin Taloushallinnon Tullialan Ulkomaankaupan Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen Virastomestarin Yrittäjän Johtamisen Kaupan esimiehen Markkinointiviestinnän Taloushallinnon Ulkomaankaupan Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen Yritysjohtamisen Yritysneuvojan luonnontieteiden AlA tietojenkäsittely Tieto- ja viestintätekniikan Tieto- ja viestintätekniikan tekniikan JA liikenteen AlA ArkkiteHtuuri JA rakentaminen Ammattisukeltajan (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto) Ilmastointiasentajan Ilmastointijärjestelmien puhdistajan Kaukolämpöasentajan Kiinteistönhoitajan Kylmäasentajan Lattianpäällystäjän Lämmityslaiteasentajan Maanmittausalan Maarakennusalan Putkiasentajan Rakennuspeltisepän Rakennustuotannon Rakennustuotealan Talonrakennusalan Teknisen eristäjän Vesihuoltoalan Ilmastointiasentajan Kaukolämpöyliasentajan Kiinteistönhoitajan Kylmämestarin Lattiamestarin Maarakennusalan Putkiasentajan Rakennuspeltiseppämestarin Rakennusalan työmaapäällikön Talonrakennusalan kone-, metalli- JA energiatekniikka Hissiasentajan Hitsaajan Kaivosalan Koneenasentajan Koneistajan Laivanrakentajan Levytekniikan Metallien jalostuksen Teollisuusputkiasentajan Työvälinevalmistajan Valajan Valumallin valmistajan Hitsaajamestarin Koneenasentajamestarin Koneistajamestarin Laivanrakennusalan Levytyömestarin Työvälinemestarin Valajamestarin Valumallimestarin sähkö- JA AutomAAtiotekniikkA Automaatioasentajan Elektroniikka- ja sähköteollisuuden Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan Kotitalouskoneasentajan Sähköasentajan Sähkölaitosasentajan Voimalaitoksen käyttäjän Automaatioyliasentajan Sähkölaitosyliasentajan Sähköyliasentajan tieto- JA tietoliikennetekniikka Elektroniikka-asentajan Tietokoneasentajan Tietoliikenneasentajan Elektroniikkayliasentajan Tietokoneyliasentajan 5

6 Tietoliikenneyliasentajan GrAAFinen JA ViestintÄtekniikkA Digitaalipainajan Jälkikäsittelykoneenhoitajan Kirjansitojan Painajan Painopinnanvalmistajan Faktorin Kirjansitojamestarin Konesitojamestarin Painajamestarin Rotaatiomestarin Sivunvalmistajamestarin elintarvikeala JA BiotekniikkA Elintarvikejalostajan Elintarviketeollisuuden Kondiittorin Leipomoteollisuuden Leipurin Lihanjalostajan Lihantarkastuksen Lihateollisuuden Maidonjalostajan Meijeriteollisuuden Elintarviketekniikan Kondiittorimestarin Leipurimestarin 6 prosessi-, kemian- JA materiaalitekniikka Kemianteollisuuden Korroosionestomaalarin Kumialan Lasikeraamisen alan Levyalan Maalarin Muovimekaanikon Paperiteollisuuden Puusepänalan Saha-alan Teollisen pintakäsittelijän Veneenrakentajan Kemianteollisuuden Levymestarin Maalarimestarin Muovitekniikan Paperiteollisuuden Pintakäsittelymestarin Puusepänalan Sahamestarin Venemestarin tekstiili- JA VAAtetustekniikkA Jalkinealan Laukku- ja nahka-alan Nahanvalmistajan Tekstiilialan Turkkurin Vaatetusalan (yhteinen käsi- ja taideteollisuus alan kanssa) Jalkinealan Laukku- ja nahkamestarin Nahanvalmistajamestarin Tekstiilialan Turkkurimestarin Vaatetusalan AJoneuVo- JA kuljetustekniikka Ajoneuvonosturinkuljettajan Autokorimekaanikon Automaalarin Automyyjän Henkilöautomekaanikon Lastinkäsittelyalan Lentoasemapalvelujen Linja-autonkuljettajan Metsäkoneasentajan Puutavaran autokuljetuksen Pienkonemekaanikon Raskaskalustomekaanikon Varaosamyyjän Varastoalan Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan Autoalan myyjän Autoalan työnjohdon Autokorimestarin Automaalarimestarin Automekaanikon Lastinkäsittelyalan

7 Liikenne-esimiehen Liikenneopettajan Varastoalan muu tekniikan JA liikenteen AlAn koulutus Kivimiehen Kunnossapidon (yhteinen eri teollisuusaloille) Lukkosepän Mittaajan ja kalibroijan Nuohoojan Rautatiekaluston kunnossapidon Sisustusalan Suunnitteluassistentin Vartijan Ympäristöhuollon Kunnossapidon Lukkoseppämestarin Nuohoojamestarin Sisustusalan Tekniikan Tuotekehittäjän Turvallisuusvalvojan Ympäristöalan luonnonvara- JA YmpÄristÖAlA maatilatalous Hevostenvalmentajan Karjatalouden Kengityssepän Luonnonmukaisen tuotannon Maatalouskoneasentajan Mehiläistarhaajan Ratsastuksenopettajan Seminologin Viljelijän Maaseudun vesitalouden Ratsastuksenopettajan Tallimestarin Tarhaajamestarin puutarhatalous Arboristin Floristin Puistopuutarhurin Vihersisustajan Viinintuotannon Viljelypuutarhurin Floristimestarin Puistomestarin Taimistomestarin kalatalous Kalanjalostajan Kalanviljelijän Kalastusoppaan metsätalous Bioenergia-alan Metsäkoneenkuljettajan Metsätalousyrittäjän (osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ) Metsäkoneenkuljettajan Metsämestarin luonto- JA YmpÄristÖAlA Erä- ja luonto-oppaan Luonnontuotealan Porotalouden Keruutuotetarkastajan Luontokartoittajan Riistamestarin muu luonnonvara- JA YmpÄristÖAlAn koulutus Eläintenhoitajan Golfkentänhoitajan Golfkenttämestarin Koe-eläintenhoitajan Maaseudun kehittäjän sosiaali-, terveys- JA liikunta-ala sosiaaliala Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen Perhepäivähoitajan Koulunkäyntiavustajan terveysala Jalkojenhoidon Kipsausalan Obduktiopreparaattorin 7

8 Kipsimestarin Psykiatrisen hoidon sosiaali- JA terveysalojen YHteiset Kehitysvamma-alan Päihdetyön Kehitysvamma-alan Näkövammaistaitojen ohjaajan Puhevammaisten tulkin Työvalmennuksen Vanhustyön kuntoutus JA liikunta Hierojan Liikunnan Liikuntapaikkojenhoitajan Valmentajan Hierojan Liikuntapaikkamestarin Valmentajan tekniset terveyspalvelut Optiikkahiojan Välinehuoltajan Välinehuoltajan kauneudenhoitoala Hiusalan 8 Hiusalan Kosmetologin matkailu-, ravitsemis- JA talousala matkailuala Maaseutumatkailun Matkailun ohjelmapalvelujen Matkaoppaan Matkatoimistovirkailijan majoitus- JA ravitsemisala Hotellivirkailijan Ravintolakokin Suurtalouskokin Tarjoilijan Baarimestarin Dieettikokin Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen Ruokamestarin kotitalous- JA kuluttajapalvelut Kotityöpalvelujen puhdistuspalvelut Laitoshuoltajan Tekstiilihuollon Pesulateknikon Siivousteknikon Siivoustyönohjaajan Informaatioaineistot 2010, VCA.fi / SP-Paino Oy

TUTKINTOLUETTELO. Valittavana yli 380 tutkintoa. Keudan oppisopimuskeskus. Tartu tilaisuuteen ja kouluttaudu unelmiesi ammattiin!

TUTKINTOLUETTELO. Valittavana yli 380 tutkintoa. Keudan oppisopimuskeskus. Tartu tilaisuuteen ja kouluttaudu unelmiesi ammattiin! Valittavana yli 380 tutkintoa Tutkinnot Keudan oppisopimuskeskus TUTKINTOLUETTELO Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto työn ohessa, työssä oppien. Voit suorittaa perus-,

Lisätiedot

Ammattilaiseksi oppisopimuksella

Ammattilaiseksi oppisopimuksella Ammattilaiseksi oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus; mitä se on? Oppisopimuskoulutus soveltuu perustuu työsuhteeseen ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) niin nuorille kuin aikuisille niin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Lisätiedot

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen NÄYTTÖTUTKINNOT: Perustutkinto Raision oppisopimustoimisto Purokatu 1, 21200 Raisio puh. 02 437 7607, fax 02 435 4361 oppisopimuskoulutus@raseko.fi

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Joidenkin perustutkintojen alta saattaa löytyä vielä erilaisia koulutusohjelmia. Voit tarkistaa koulutusohjelmat sekä paikkakunnat osoitteesta www.opintopolku.fi. Siellä etene seuraavasti: ammatillinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2005 N:o 510 516 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta... 3187 511 Laki eräiden vuokratalolainojen

Lisätiedot

Suomi Ruotsi Englanti Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto Yrkesexamen för fordonskranförare Further Qualification for Mobile Crane Operators

Suomi Ruotsi Englanti Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto Yrkesexamen för fordonskranförare Further Qualification for Mobile Crane Operators Suomi Ruotsi Englanti Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto Yrkesexamen för fordonskranförare Further Qualification for Mobile Crane Operators Ammattisukeltajan ammattitutkinto Yrkesexamen för yrkesdykare

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS

KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2004 KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004 Yleistä 2 Säädösmuutokset 2 Tiedotustoiminta 2 Yhteistoiminta 3 Aikuiskoulutustuki 3 Ammattitutkintostipendi 4 Eroraha 4 Aikuiskoulutuslisä

Lisätiedot

Yhteishakuopas Kevät 2015

Yhteishakuopas Kevät 2015 Yhteishakuopas Kevät 2015 2 Yhteishakuopas 2015, sähköinen julkaisu Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Toteutus: OSAO Kuvat: OSAOn kuvapankki OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO Yhteishakuopas Kevät

Lisätiedot

SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6

SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6 SISÄLLYS SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6 SYVENTÄVIEN KURSSIEN VALINNASTA YLIOPPILASKIRJOITUSTEN NÄKÖKULMASTA... 9 JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Ammattiosaaja. Idols. tehdään ammattitaidolla. Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia

Ammattiosaaja. Idols. tehdään ammattitaidolla. Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia Erikoisjulkaisu ammatillisesta koulutuksesta nuorille Ammattiosaaja 2012 Idols tehdään ammattitaidolla Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia Saku, SAKKI ja OSKU ovat opiskelijoita varten Oppisopimuksella

Lisätiedot

toimintakertomus 2014

toimintakertomus 2014 toimintakertomus 2014 2 TOIMINTAKERTOMUS Pohjois-Karjalan aikuisopiston missio ja visio Menestyminen vaatii ennakkoluulottomuutta Asiantuntijuus, asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus ovat toimintaamme ohjaavia

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015. Yhteishaku on osoitteessa: www.opintopolku.fi

Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015. Yhteishaku on osoitteessa: www.opintopolku.fi Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015 Yhteishaku on suunnattu pääsääntöisesti peruskoulusta tuleville nuorille. Yhteishaussa voivat hakea ne, joilla ei ole toisen-

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ammattiosaajaksi

Tekniikan ja liikenteen ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Tekniikan ja liikenteen ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Maanmittausalan Rakennusalan Talotekniikan Kone- ja metallialan Sähköalan Painoviestinnän Elintarvikealan Kemiantekniikan

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI Oppimisympäristön tunnistamisraportti - 1 - OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI TORNION TYÖVOIMALASÄÄTIÖ Oppimisympäristön tunnistamisraportti - 2 - KOOSTE ORGANISAATION OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tunnistetut

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 23.12.2011 LIITE 2 1 (6) Ammatilliset perustutkinnot

OPETUSHALLITUS 23.12.2011 LIITE 2 1 (6) Ammatilliset perustutkinnot OPETUSHALLITUS 23.12.2011 LIITE 2 1 (6) TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET - ammatillisessa peruskoulutuksessa (tutkinnon perusteiden kohta 8.8.) - näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN OSAT 1.1.2007

NÄYTTÖTUTKINTOJEN OSAT 1.1.2007 NÄYTTÖTUTKINTOJEN OSAT 1.1.2007 Työelämän tutkinnot 2/2007 OPETUSHALLITUS 1 Työelämän tutkinnot 2/2007 9. uudistettu painos Opetushallitus 2007 Toimitus ja taitto: Tuija Lundelin, Viestintä OK Kansi: Studio

Lisätiedot

TAKK. koulutuskalenteri. Työvoimakoulutus Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus MUUTOKSET MAHDOLLISIA

TAKK. koulutuskalenteri. Työvoimakoulutus Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus MUUTOKSET MAHDOLLISIA TAKK koulutuskalenteri 2010 Työvoimakoulutus Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus MUUTOKSET MAHDOLLISIA Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka

Lisätiedot

Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston, Ekamin omistajina ovat seudun viisi kuntaa, Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kunnat perustivat Kotkan Haminan

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 Kaikki Hyväk Alin hyväksytty hakeneet sytyt pistemäärä Ahlmanin ammattiopisto 909 114 Eläintenhoidon ko, pk (maatalousalan pt) 308 26

Lisätiedot

koulutustarjonta Syksy 2013 www.sakky.fi

koulutustarjonta Syksy 2013 www.sakky.fi koulutustarjonta Syksy 2013 www.sakky.fi Kehity työssäsi, etene urallasi! Aikuiskoulutustarjontamme on suunniteltu vastaamaan työelämän tarpeita. Haettavina olevat koulutukset vaihtelevat vuosittain kysynnän

Lisätiedot

Koulutuskalenteri 2015

Koulutuskalenteri 2015 Koulutuskalenteri 2015 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus MUUTOKSET MAHDOLLISIA, PÄIVITETTY 29.5.2015 Lisätiedot ja koulutusesitteet löydät osoitteesta www.takk.fi 2 Yrittäjyysala LISÄTIEDOT PUH. 044 7906

Lisätiedot

Koulutuskalenteri 2015

Koulutuskalenteri 2015 Koulutuskalenteri 2015 Nirvassa ke 26.8. klo 12 16 TAKKi auki Tule ja innostu! takk.fi/ takkiauki Tampereen Aikuiskoulutuskeskus MUUTOKSET MAHDOLLISIA, PÄIVITETTY 13.8.2015 Lisätiedot ja koulutusesitteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 1 + T 9 A C f G8 n 6 T y 4 K 6 $ x 0 p @ 2 Sisällysluettelo KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 Aikuisten ammatillinen koulutus 6 Edupoli 7 Hyria 8 Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta

Lisätiedot

työelämäpalvelut winnova

työelämäpalvelut winnova työelämäpalvelut Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella ydintehtävämme. Työelämäpalveluissamme yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja

Lisätiedot

Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI. www.vao.fi

Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI. www.vao.fi Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI www.vao.fi KEVÄÄN 2015 YHTEISHAKU 24.2. - 17.3.2015: opintopolku.fi Jos sinulla on toinen tutkinto, hae erillishaussa: www.vao.fi! On se

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku kevät 2014- alin hyväksytty pistemäärä

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku kevät 2014- alin hyväksytty pistemäärä Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku kevät 2014- alin hyväksytty pistemäärä 1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa22 Raportti sisältää hakukohteittain tiedon alimmasta

Lisätiedot