- Paikalla mm. tuulivoimalla ladattava sähköauto. Tuulella Tulevaisuuteen - tilaisuuteen kello 12:00-17:30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Paikalla mm. tuulivoimalla ladattava sähköauto. Tuulella Tulevaisuuteen - tilaisuuteen 15.6.2009 kello 12:00-17:30"

Transkriptio

1 -Tilaisuuden tarjonta kattaa kaikki teholuokat: suunnittelitpa sitten sähköntuotantoa tuulivoimalla mökille, omakotitaloon, maatilalle tai teollisuuden tarpeisiin. - Paikalla mm. tuulivoimalla ladattava sähköauto. Tervetuloa Tuulella Tulevaisuuteen - tilaisuuteen kello 12:00-17:30 Palace Hotelli - Power Park Puistotie 3 - Kauhava (Alahärmä)

2 Tervetuloa Kauhavalle! Tuulella Tulevaisuuteen seminaari Maatilojen tuotantoyksiköiden suurentuessa tilojen energiaomavaraisuus voitaisiin turvata tuulivoimalla ja lannan biokaasulla kuten esim. Saksassa jo tapahtuu merkittävässä mittakaavassa -Tuulivoimalaosuuskuntien perustaminen -Kauhavan alueella ll tiettävästi ttä ä vain muutama yhden talouden tuulivoimala käytössä -Powerparkin vapaa-ajankeskuksen alueelle oli suunnitteilla kolmen tuulivoimalan rakentaminen -Hanke ei päässyt toteutumaan maankäytön suunnittelun esteiden takia (kaavavalitukset) = (BYROKRATIAVASTE)

3 KYÖSTI VIRRANKOSKI EU parlamentaarikko säästötavoitteet ja perusura kulutus Suomessa

4

5 VIRRANKOSKI UUSIUTUVA ENERGIA

6 VIRRANKOSKI TUULIVOIMASTRATEGIA

7 VIRRANKOSKI TAVOITTEET

8 EU:n energia- ja ilmastopaketti EU vähentää yksipuolisesti kasvihuonepäästöjä 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä Maailmanlaajuinen ilmastonmuutossopimus => EU:n vähennys 30% Energian käytön vähentäminen 20 % v mennessä Uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin nykyisestä ki 85 8,5:stä Biopolttoaineiden osuus 10 prosenttiin 2020 mennessä EU:n osuus maailman hiilidioksidipäästöistä 14 % => EU:n 20 % päästövähennys on 2 8 % kokonaisvähennys 20 % päästövähennys on 2,8 % kokonaisvähennys maailman päästöistä

9

10

11 SUOMEN TUULIATLAS Suomen tuuliatlas, tuulienergiakartasto, on tärkeä apuväline arvioitaessa mahdollisuuksia tuottaa tuulen avulla sähköä. Sen avulla voidaan vertailla tuuliolojen l vuotuista ja kuukausittaista vaihtelua joko koko Suomessa tai tietyillä rajatuilla alueilla.

12

13

14 SYÖTTÖTARIFFI Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta Lain nojalla tuettaisiin tt ii tuulivoimaloissa i l i ja biokaasuvoimaloissa i i tapahtuvaa sähkön tuotantoa. Sähkön tuottaja osallistuisi sähkömarkkinoille ja saisi sähkön markkinahinnan tuottamansa sähkön myynnistä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010

15 VATTENFALL, vanhentunut verkkokäsitys

16 VATTENFALL, uusi verkkokäsitys

17 JAKELUYHTIÖ VATTENFALL, ONGELMIA teknisiä, taloudellisia ja byrokraattisia i ongelmia paljon - varsinkin mikro- ja pienvoimaloissa

18 Teknisten vaatimusten täyttymisestä voidaan sopia erikseen erillisellä sopimuksella - Ilmoitusvelvollisuus - Sähköturvallisuusvaatimukset - Käyttöönottotarkastus

19 Suojaus: - Takasyöttö estettävä automaattisesti - Kaksoislukitusmahdollisuus - Oikosulkusuojaus - Ylikuormitussuoja (takaisin kytkentä vain manuaalisesti) - Jänniterele tai taajuusrele

20 Käyttö: - Kunnossapitovelvollisuus - Käyttöön liittyvät rajoitukset - Tuotantolaitoksen käytöstä vastaava henkilö

21 Vaatimukset energian mittaukselle: Tuotantolaitos tulee varustaa tuntimittauslaitteistolla Koskee kaikkea sähköntuotantoa, jos sähköenergia siirretään jakeluverkkoon Käyttöpaikka, jossa on sähköntuotannon lisäksi sähkön kulutusta, tulee varustaa mittalaitteella, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen (otto ja anto) mittauksen Yli 3x63A käyttöpaikan sähköntuotantolaitos tulee varustaa lisäksi omalla mittauslaitteistolla (Tuottajan vastuulla)

22 Tuotannon verkkoon liittäminen tuo mukanaan maksuja: Liittymis- ja verkkopalvelumaksut Tuotannon myynti sähkömarkkinoille

23 Tuottajalle mahdollinen hyöty jää vähäiseksi, kun huomioidaan id markkinahinta ja markkinoille tuotosta tulevat lisävelvoitteet (mm.sähköverovelvollisuus) -syöttötariffilaki saattaa tuoda muutosta

24 YRITYKSIÄ JA TUOTTAJIA

25 EPV Tuulivoima oy EPV Energia Oy (entinen Etelä-Pohjanmaan Voima Oy) on perustettu vuonna 1952 tuottamaan ja hankkimaan sähköä pohjalaisille kunnallisille sähkölaitoksille. Yhtiön tehtäväksi määriteltiin voimalaitosten rakentaminen ja käyttäminen sekä osakkaiden tarvitseman sähkön siirtäminen osakkaiden käyttöön.

26 Tuulivoima kasvattaa Suomen energiaomavaraisuutta, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja on tapa tuottaa energiaa kestävällä tavalla. Tuulivoimarakentamisen avulla: -kunnat pystyvät y kasvattamaan alueensa kiinteistöverotuloja -yritysten liiketoiminnan laajentaminen tuulivoimalaitosten rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviin toimintoihin. -maanomistajat pystyvät nostamaan maa-alueidensa arvoa vuokraamalla ne pitkäaikaisesti tuulivoimakäyttöön -pelto- tai metsämaan nykyinen käyttötarkoitus ei käytännössä muutu tuulivoimarakentamisen takia -tieyhteyksien rakentamisen ansiosta alueen käyttö pikemminkin helpottuu.

27 Vähänkyrön hankealue Noin 20 voimalaa Arviolta 100 milj. investointi Kokonaiskapasiteetti k it tti MW

28 Ilmajoki/ Kurikka Noin 20 voimalaa Kokonaiskustannus 100 milj euroa

29 Teuva Noin 30 voimalaa Kokonaiskustannus noin 150 milj euroa

30 t ikk j -Rakennusvaiheessa syntyy monia työpaikkoja ja alihankintamahdollisuuksia. -Kunnat saavat noin euroa per mylly kiinteistöveroina i tö i -Kun puistot ovat valmiiksi rakennettuja tarvitaan osaavia ylläpito ja huoltotyöntekijöitä t t it -Tuulivoimapuistojen ympärille voi rakentaa jopa turistikohteita

31 FINNWIND, pienvoimaloita

32 Nordic AC pienvoimaloita

33 St 1 Tuulivoimalat veneisiin - Venemallien tehot 25W 90W -Potkurin halkaisijat puolesta vajaaseen metriin Tuulivoimalat maa-asennuksiin - Maalle asennettavat sähköverkon ulkopuoliset järjestelmät 300W tehosta aina 2kW tehoon asti

34 St1 Teollinen Tuulivoima TuuliWatti Oy - St1 ja SOK perustivat TuuliWatti Oy:n -TuuliWatti rakentaa MW-luokan tuulipuistoja -Ensimmäinen WinWindin valmistama voimala otetaan käyttöön vuoden 2009 lopussa Porin Tahkoluodossa -Useiden kohteiden tuulimittaus itt käynnistymässä ä ä - Maa-alueiden vuokrasopimuksia haetaan jatkuvasti lisää

35 Winwind Oy -Turbiinikoot 1 MW ja 3 MW, 310 työntekijää -Yli 150 MW asennettua tuulivoimaa -Pääkonttori Helsinki, muut konttorit Oulu ja Chennai, Intia. -Kokoonpanotehtaat Ii (1 MW) ja Loviisa (3 MW). -Rakenteilla 1MW turbiinien ja siipien tuotantotehdas Chennai:hin, Intiaan. -3MW turbiinien tuotantotehdas on rakenteilla Haminaan - toimii jo työllistää hiukan yli 200 henkeä

36 Knoppitietoa 3 MW:n tuulivoimalasta -D100 roottorin pyyhkäisypinta-ala (7800 m2) on noin jalkapallokentän kokoinen -Yhden siiven paino ( kg) vastaa noin 9 henkilöauton painoa -Konehuoneen kokonaispaino ( kg) vastaa 84 henkilöauton painoa -Konehuone on pituudeltaan (13,5 m) samaa luokkaa nivelbussin kanssa -3 MW tuulivoimala tyydyttää noin 3000 kerrostalokaksion sähköntarpeen -Tuulivoimalan investointikustannus on 1,1-1,7M / MW

37 Kokemuksia tuulivoimasta, Hautala Service Jarkko Hautala (toimitusjohtaja) -Yhteistyökumppanina toimi Maatuuli Kalle Ahtee -Vaihtoehdoista päädyttiin yksinkertaiseen Nordtank 130Fvoimalaan -Kolme lapaa, pituus 11 m, roottorin halkaisija 22 m, pyyhkäisyala380 m2 -Roottorin kierrosluku 44 rpm -Kytkeytymistuulennopeus 3 m/s -Pois kytkeytyy t yli 30 m/s -Kestää 53 m/s tuulen -Napakorkeus 36m -Maksimi tuotto hetkellisesti 145 Kw

38 -Voimala on ollut käytössä Tanskassa Hollandsbjergin tuulivoimapuistossa vuodesta 1992 vuoteen Purettu uusien suurempien tieltä -Ostettiin puolalaiselta välittäjältä, joka oli voimalat purkanut ja varastoinut -Hinta rahteineen Alv 0 noin euroa -Koko paketti mahtui kahteen rekkaan

39

40

41

42

43

44

45

46 VIIMEINEN TAISTO -Energiamarkkinaviraston päätöksellä vahvistettavat menetelmät ovat sisällöltään kaikille sähköverkonhaltijoille yhdenmukaiset. -Nordtank F130 liittäminen Fortum verkkoon Nordtank F130 liittäminen Vattenfall verkkoon n Ensimmäinen vastaus Vattenfallilta Tampereelta : Olisit kysynyt ennen kun alat rakentaa, Jos yhtiö x myy jotain hinnalla y, ei meillä ole mitään velvollisuuksia lli i myydä samaa tuotetta t tt samalla hinnalla -Onneksi Ville Sihvola Vattenfall otti asian hoitoon ja siitä lähtien asiat sujui erittäin asiallisesti ja hyvin. -Vattenfall toi uuden 200 Kva muuntamon ja voimalan kaapeloinnin i maksoin itse mielestäni kohtuuhinnalla.

47

48 OMIA KOKEMUKSIA mikrovoimalasta eli 2 kw ULTIMATE möi halvalla, OSTIN pystytys viivästyi ohjeita ei ollut, soitin, Vattenfallvastauksia, ohjeet kuitenkin löytyi kunta ilmoitti, että alle yhdeksänmetrinen menee ilmoituksella pystyssä on, hyödyntämistekniikka vaikeaa harrastelijalle merkitys poliittinen, kokemuksellinen ja elämyksellinen EI TALOUDELLISTA HYÖTYÄ seuraavasta odotan myös taloudellista hyötyä NEUVOJA: kauppias ei välttämättä hallitse tekniikkaa, eikä ole kiinnostunutkaan k muusta kuin myynnistä; joukossa on kaikenlaista yrittäjää, ongelmallisiakin ja hintavia merkityksellisen tiedon löytäminen todella hankalaa; yksinkertainenkin asia kyetään esittämään todella hankalana sähköfirmojenkaan tietous ei välttämättä yllä tuulivoimalaan käy tutustumassa toimivaan laitokseen ennen OSTOPÄÄTÖSTÄ, videoi vierailu, luo hyvät suhteet kokeneeseen rakentajaan

49 YLEISTÄ saari Päijänteellä, syrjässä käytetty Hollannista, Saksasta tai Tanskasta jos uusi, Winwind i dja kustannusarvio 1-2 milj. E asiantuntijat oltava mukana (mallia Jarkko Hautala) hinta-arvio E /mylly (= kw) työllistäminen, yrittäminen, matkailu, energiatulot saattaa olla selvitettävä mahdollisuus Hakusana: Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy

Yksikään voimala ei jaksa yksin

Yksikään voimala ei jaksa yksin puhdasta energiaa huomiseen STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Yksikään voimala ei jaksa yksin 04/11 Käytetty voimala, kannattava vaihtoehto? pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa Ajankohtaista Suomen tuulivoimayhdistys laati syksyllä 2011 tuulivoimavision 2030 ja 2050 osoittamaan tietä tuulivoimarakentamiselle. Samassa yhteydessä käytiin läpi tuulivoiman kustannuksia ja hyötyjä.

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

Tuulivoimaa Energiamessuilla

Tuulivoimaa Energiamessuilla puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoimaa Energiamessuilla 03/10 LED-valot loistavat tuulivoimaloissa Lapalämmityksen avulla jäätymistä vastaan pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA TUULEN Nro 4/2006 17. vuosikerta SILMÄ SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA KEMIN AJOKSEEN SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2005 16. vuosikerta MERITUULIVOIMA TAKKUAA

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2005 16. vuosikerta MERITUULIVOIMA TAKKUAA TUULEN Nro 2/2005 16. vuosikerta SILMÄ MERITUULIVOIMA TAKKUAA TUULIVOIMAN TUOTANTO- JA VIKATILASTOT 2004 PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja Öljyvarojen vähittäinen hupeneminen on tosiasia. Sitä

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA Osaraportti projektiin: Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa 1.3.2007-28.2.2008

Lisätiedot

Destia - vastuullinen ja osaava kumppani

Destia - vastuullinen ja osaava kumppani puhdasta energiaa huomiseen 2/09 Tuulivoima tarvitsee vahvaa edunvalvontaa Destia - vastuullinen ja osaava kumppani Tuulivoimaprojektien logistiikka vaatii osaamista pääkirjoitus Jari Ihonen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Tuulivoimayhdistys. vuotta. Projektit Ajos ja Mustasaari. Pientuulivoimalla. sähköä St1:n jakeluasemalle. Sähkömarkkinalain.

Tuulivoimayhdistys. vuotta. Projektit Ajos ja Mustasaari. Pientuulivoimalla. sähköä St1:n jakeluasemalle. Sähkömarkkinalain. puhdasta energiaa huomiseen 4/08 Tuulivoimayhdistys 20 vuotta Projektit Ajos ja Mustasaari Pientuulivoimalla sähköä St1:n jakeluasemalle Sähkömarkkinalain tulkinta pääkirjoitus Jari Ihonen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Tuulen. voimalla Suomessa

Tuulen. voimalla Suomessa Tuulen voimalla Suomessa 2 TAHTOA JA VOIMAA Tahtoa ja voimaa Energia on välttämätön osa elämäämme. Tuulivoima ja muut uusiutuvan energian tuotantomuodot luovat kestävän pohjan hyvinvoinnillemme. Tuulivoimatuotannon

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS 4 POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle Verotus Sähköverkkoon liittyminen Luvat ja ilmoitukset Tuet tuottajalle Uusiutuva energia Opas sähkön pientuottajalle 04/2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto pienimuotoinen sähkötuotanto... 5 1.1 Pienimuotoisen

Lisätiedot

TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23%

TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23% TUULEN Nro 1/2004 15. vuosikerta SILMÄ TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23% ITSERAKENTAJATAPAAMINEN 2003 HUITTISISSA PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön. Tampereella tuulee -projekti

Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön. Tampereella tuulee -projekti Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön Tampereella tuulee -projekti 2 Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön Sisällysluettelo 1. Tuulivoima... 4 2. Tuulivoimalan rakenne ja ominaisuudet... 4 Asennuspaikka...

Lisätiedot

Tuulivoimaa kiinteistöjen ja teollisuuden tarpeisiin

Tuulivoimaa kiinteistöjen ja teollisuuden tarpeisiin Tuulivoimaa kiinteistöjen ja teollisuuden tarpeisiin Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Rovaniemi, 12.11.2010 Perustettu 1988 Suomen Tuulivoimayhdistys ry Jäsenistö: 100 yritystä Lähes 200 yksityishenkilöä

Lisätiedot

Toteutuneen tuotannon ja tuotantoarvioiden. vertailu

Toteutuneen tuotannon ja tuotantoarvioiden. vertailu puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoiman rahoittamisen edellytys on toimiva syöttö tariffijärjestelmä Toteutuneen tuotannon ja tuotantoarvioiden vertailu 4/1 Suomalaista tuulivoimaa maailmalla pääkirjoitus

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa puhdasta energiaa huomiseen 2/1 Tuulivoimapuistoista apua luonnon moni muotoisuuden vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa New Energy messujen ja EWECin satoa pääkirjoitus Pasi Tammivaara

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULEN Nro 3/2005 16. vuosikerta SILMÄ RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULIVOIMAVALITUKSET EDENNEET HEIKOSTI PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

EPV Energia Oy Kirkkopuistikko 0 Puh. 010 505 5000 65100 Vaasa Fax 010 505 5001 www.epv.fi Vuosikertomus 2014

EPV Energia Oy Kirkkopuistikko 0 Puh. 010 505 5000 65100 Vaasa Fax 010 505 5001 www.epv.fi Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 EPV Energia Oy 2014 2 Sisällysluettelo EPV Energia Oy... 2 Ennakkoluuloton edelläkävijä... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa.. 6 Konsernirakenne

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot