Projektisuunnitelma. Pinkjärven ja Lastensuon Natura 2000 alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. diaari nro 3635/623/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektisuunnitelma. Pinkjärven ja Lastensuon Natura 2000 alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. diaari nro 3635/623/2008"

Transkriptio

1 Projektisuunnitelma Pinkjärven ja Lastensuon Natura 2000 alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Satu Kalpio Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Päivitetty diaari nro 3635/623/2008

2 Projektisuunnitelma Vastuuprosessi Alueiden hallinta Kartta X Suunnittelualue Suunnittelualueen Pinkjärvi ja Lastensuo Pinta-ala 1961,07 nimi Suunnitelman nimi Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelma josta vesialuetta 150,51 Projektin tavoitteet Projektissa laaditaan alueille hoito- ja käyttösuunnitelma, joka on EU:n luontodirektiivin (92/43/ETY) 6.1 artiklassa tarkoitettu Natura alueen hoitoja käyttösuunnitelma. Suunnitelman laadinnassa noudatetaan osallistavan suunnittelun periaatteita. Suunnitelma laaditaan noin 15 vuoden ajanjaksolle. Suunnitelman toteutumisesta ja alueella mahdollisesti tapahtuvista muutoksista tehdään ensimmäinen väliarviointi 5-6 vuoden kuluttua suunnitelman valmistumisesta. Hoito- ja käyttösuunnitelma julkaistaan sähköisenä versiona. Suunnittelualueeseen sisältyvät Natura alueet Nimi Pinkjärven Natura 2000 alue Koodi Alueen kokonaispinta-ala Tyyppi Toteutustapa Suunnitelman kattavuus FI ,5 SCI Pääosin luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja Sisältyy kokonaan rakennuslaki Saukonniemessä Lastensuon Natura 2000 alue FI ,4 SCI Luonnonsuojelulaki Sisältyy kokonaan Suunnittelualueen maankäyttö Perustetut suojelualueet Valtionmaiden suojelualueet Suojelualuetyyppi Päämaankäyttöluokka Perustamisajankohta Pinta-ala Järjestyssääntö annettu (pvm) - Yksityiset suojelualueet (YSA) Kpl Pinta-ala Yksityismailla sijaitsevat YSA-kohteet - - Yhteenveto YSA-kohteiden Valtion mailla sijaitsevat YSA-kohteet - - rauhoitusmääräyksistä on esitetty hoito- ja käyttösuunnitelman liitteessä 3.

3 Suojeluun varatut valtion alueet Tyyppi Päämaankäyttöluokka Kpl Pinta-ala Lisätietoja RSO020024, Pinkjärven rantojensuojeluohjelma-alue ,4 Aluetta laajennettu entisellä V-vmekohteella ja koko alue siirretty Metsähallituksen Luontopalvelujen hallintaan Suojelumetsä ,4 Pinkjärven suojelumetsä SSO020048, Lastensuon soidensuojeluohjelmakohde ,27 Muut suunnittelualueeseen kuuluvat kohteet Tyyppi Päämaankäyttöluokka Kpl - Pinta-ala Lisätietoja Organisaatio Resurssit (htkk) Projektiryhmä Henkilö Prosessi Tehtävät ja vastuut Suunniteltu arvio Projektin vetäjä Prosessien edustajat Satu Kalpio erikoissuunnittelija Johanna Ruusunen erikoissuunnittelija Jukka Mattila, puistonhoitaja AH LS VIRK Projektin koordinointi Projektiryhmän vetäjä ja pj. Yhteistyöryhmän vetäjä ja pj. Hoidon ja käytön tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely Lomakkeiden täyttämisvastuu lomakeohjeen mukaisesti Osallistaminen ja tiedottaminen Tiedotus aluejohdolle sekä tiedotus ja tiedonhaku oman prosessin sisällä (tarvittaessa myös muille prosesseille) Projektiryhmän jäsen Yhteistyöryhmässä Lomakkeiden täyttämisvastuu lomakeohjeen mukaisesti Luonnonsuojelun ja kulttuuriperinnön tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely Osallistuu tiedottamiseen ja osallistamiseen sovituilta osin Tiedotus ja tiedonhaku oman prosessin sisällä Projektiryhmän jäsen Mahdollisesti yhteistyöryhmässä Lomakkeiden täyttämisvastuu lomakeohjeen mukaisesti Luonnonsuojelun ja kulttuuriperinnön tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely Osallistuu tiedottamiseen ja osallistamiseen sovituilta osin Tiedotus ja tiedonhaku oman prosessin sisällä 5 2 1

4 Madeleine Nyman, eräsuunnittelija ERÄ Projektiryhmän jäsen Yhteistyöryhmässä Lomakkeiden täyttämisvastuu lomakeohjeen mukaisesti Metsästys- ja kalastusasioiden tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely Osallistuu tiedottamiseen ja osallistamiseen sovituilta osin (mm. metsästäjien sidosryhmätapaaminen) Tiedotus ja tiedonhaku oman prosessin sisällä 1 Muut tahot? Selvitykset ja tutkimukset Hanna Ylitalo puistonjohtaja Tehdyt selvitykset ja tutkimukset VIRK Projektiryhmän jäsen Yhteistyöryhmässä Virkistyskäytön tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely Lomakkeiden täyttämisen järjestelyvastuu lomakeohjeen mukaisesti Osallistuu tiedottamiseen ja osallistamiseen sovituilta osin Tiedotus ja tiedonhaku oman prosessin sisällä Aihe Tekijä Vuosi 1 Hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten tehtävät selvitykset Aihe Tekijä Vuosi Kävijätietojen yhteenveto virkistysprosessi 2015 Kulttuuriperinnön yhteenveto luonnonsuojeluprosessi 2015 Osallistaminen Sidosryhmäanalyysi tehty X Kyllä (Liite 1.) Ei Osallistamismenetelmä Suppea Tavallinen X Laaja Kohdennettu osallistaminen: menetelmä Henkilö Ryhmä jota edustaa Yhteistyöryhmä Pyydetään nimeämään kun projekti on asetettu Eurajoen kunta, Satakunnan luonnonsuojelupiiri, Satakuntaliitto, Riistakeskus, Ely-keskus, Metsäkeskus Avointen ovien esittelytilaisuudet Mahdollisesti Eurajoki (kunnantalo, kirjasto tmv), Pori paikalliset asukkaat, suuri yleisö (Metsähallituksen tiloissa), mahdollisesti myös Raumalla tai muu alue josta kävijät tulevat (selviää paremmin kun kävijäselvitystä tehty) Mahdollisesti yhteisö luontoon.fi tmv internet suuri yleisö, alueen paikallisasiantuntijat Osallistuminen paikallisiin tilaisuuksiin Mikäli sopivia mahdollisuuksia tulee eteen, esim kunnan kesäpäivät jne. paikalliset asukkaat, suuri yleisö, muut sidosryhmät Erilliset sidosryhmätilaisuudet tarvittaessa Metsästäjät, matkailuyrittäjät ym. tarpeen mukaiset erillisryhmät Kahdenkeskinen työskentely tarvittaessa muut

5 Tiedotussuunnitelma Aiheet Suunnittelun aloittaminen Lausuntovaihe Valmiin suunnitelman julkistaminen Muu, mikä? Tiedotustapa tiedote, metsa.fi/hks, mahdolliset avointen ovien tilaisuudet tiedote, avointen ovien tilaisuudet, metsa.fi/hks Tiedote ja jakelu, metsa.fi/hks Hoito- ja käyttösuunnitelman käsittely luontopalvelualueella Tarvittaessa erilliset tiedotteet ajankohtaisista asioista Käsittelyvaihe Pvm Sisältö I Projektisuunnitelma Käsittely johtoryhmässä Aluepäälliköt sitoutuvat projektiin. Aluejohtaja hyväksyy projektisuunnitelman. II HKS tavoitteenasettelu Käsittely johtoryhmässä Aluepäälliköt sitoutuvat tavoitteisiin. Aluejohtaja hyväksyy tavoitteet. III HKS lausunnolle Käsittely johtoryhmässä Aluepäälliköt sitoutuvat lausuntoversion sisältöön. Aluejohtaja hyväksyy lausuntoversion. IV HKS:n hyväksyminen alueella ja lähettäminen keskusyksikköön Käsittely johtoryhmässä Alueiden hallinta -prosessin aluepäällikkö esittelee suunnitelman, joka sisältää muutokset ja vastineet lausuntojen johdosta. Aluejohtaja hyväksyy HKS-projektin päättäminen Alueidenhallinnan aluepäällikön vahvistus (lomake) valmiin suunnitelman. Tarvittavat tietokantapäivitykset tehty Asiakirjat tallennettu asianhallintaan Suunnitelman tiedoksiantaminen

6 Aikataulu Vuosi HKS-projektin vaihe KUUKAUSI Projektisuunnitelman aikataulujen ym. päivitys X Selvitykset ja valmistelevat toimet suunnitelmaa varten Kulttuuriperinnön yhteenveto X X X X Kävijätietojen yhteenveto X X X X X X Alustavat keskustelut sidosryhmien kanssa X X Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen Nykytilan kuvaus ja uhka-analyysi X X X X X X Tavoitteenasettelu, sekä käsittely johtoryhmässä X X X X X Toimenpiteet, vaikutusten arviointi ja seurannan X X X X X X X X suunnittelu Lausuntoversio valmis, käsittely johtoryhmässä X Suunnitelma valmis, hyväksyminen johtoryhmässä X Kokoukset, osallistamistilaisuudet ja viestintä Projektiryhmä X X X X X X X X X X X X X X X X Yhteistyöryhmä X X X X Lausuntovaihe X X X Muu osallistaminen: Avointen ovien esittelytilaisuudet? X Kahdenkeskiset t ym. X X X X X X X X X X Tiedotteet?? X X Projektin etenemisen välitarkastukset X X X X X

7 Liite 1. Sidosryhmäanalyysi. Sidosryhmäanalyysi Hallinto ja viranomaiset Satakunnan riistakeskus Varsinais-suomen ELY-keskus Satakuntaliitto Metsäkeskus Lounais-Suomi Eurajoen kunta Luvian kunta Nakkilan kunta Toiminta ja tavoitteet Osallistamistapa Lisätietoja Metsästyksen ja riistakantojen valvonta sekä edunvalvonta Luonnonsuojelun edunvalvonta ja ympäristöasiat Kaavoitus, kehittäminen ja edunvalvonta, matkailu Metsälain valvonta, metsien kestävän hoidon ja käytön sekä monimuotoisuuden Kaavoitus, kunnan toimintojen kehittäminen ja edunvalvonta, matkailu Kaavoitus, kunnan toimintojen kehittäminen ja edunvalvonta, matkailu Kaavoitus, kunnan toimintojen kehittäminen ja edunvalvonta, matkailu Yhteistyöryhmä, yhteistyöryhmä, yhteistyöryhmä, Yhteistyöryhmä, Yhteistyöryhmä, Järjestöt ja ryhmät Toiminta ja tavoitteet Osallistamistapa Lisätietoja Yhteyshenkilö Reima Laaja Yhteyshenkilö Olli Mattila Yhteyshenkilö Anne Savola Yhteyshenkilö Tapio Nummi Yhteyshenkilö Harri Hiitiö Eivät alueella, mutta kuntakeskukset niin lähellä, että käyttävät varmasti aluetta. Eivät alueella, mutta kuntakeskukset niin lähellä, että käyttävät varmasti aluetta. Satakunnan luonnonsuojelupiiri Luonnon- ja ympäristösuojelun Yhteistyöryhmä, Eurajoen veikot Hiihtolatujen ylläpito Pinkjärvellä oma sidosryhmätapaaminen, (tarvittaessa yhteistyöryhmään) Metsästysseura Tokinmaan Erä ry Metsästys ja metsästyskulttuurin Yhteyshenkilö Risto Vilen Yhteyshenkilö Marko Mikkola, Yhteyshenkilö Jorma Taponen

8 Järvimaan metsästäjät Huhdan hirvimiehet Metsästys ja metsästyskulttuurin Metsästys ja metsästyskulttuurin?? Juhani Ojala Jukka Ketola Turun Yliopisto Lepakkotutkimustoiminta/PUTTE Kahdenväliset t tarvittaessa Paikallinen väestö ja yksityiset Toiminta ja tavoitteet Osallistamistapa Lisätietoja Rauman seudun luonnonystävät Eurajoen Ylisenpään kyläyhdistys Prosessin alussa ttarkennetaan vielä kuntien ym. avulla: etsitään mahdolliset muut toimivat oleelliset kyläyhdistykset ja muut vastaavat jos tarpeen. Yritykset, teollisuus ja energiatuotanto Mahdolliset matkailuyrittäjät Luonnon- ja ympäristösuojelun Huhta, Irjanne, Mullila kylien yhteinen yhdistys, joka toimii kyläläisten parhaaksi ja järjestää tempauksia ja retkiä., avointen ovien yleisötilaisuudet,, avointen ovien yleisötilaisuudet, Esa Hankonen Seija Vikman Toiminta ja tavoitteet Osallistamistapa Lisätietoja Opastetut retket Matkailuyrittäjien sidosryhmätapaaminen, avointen ovien yleisötilaisuudet, Digita Networks Oy Radiomasto Finngrid OYJ voimalinjat Selvitetään tarvetta ja mahdollisuutta projektin alussa muiden sidosryhmätahojen avulla

9 Liite 2. Suunnittelualueen kartta Aineisto: Metsähallitus 2015 Maanmittauslaitos 1/MML/15, Suomen ympäristökeskus 2015, Genimap Oy Lupa L5293

Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010 2025

Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010 2025 Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010 2025 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 116 Käännös: Cajsa Rudbacka-Lax Kansikuva: Värriö Kynsivaaralta

Lisätiedot

Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelma

Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelma Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 78 Översättning: Mikael Nordström Kansikuva: Hans-Erik Nyman Metsähallitus 2012 ISSN-L

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON

JYVÄSKYLÄN SEUDUN KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Muurame JYVÄSKYLÄN SEUDUN KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON ESISELVITYS Projektisuunnitelma Luotu pvm 3.11.2005, tarkistettu viimeksi 26.4.2006 Pohjois-Päijänteen

Lisätiedot

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö eriteltynä toimenpiteisiin 411, 412, 413, 421 ja 431 tp 411: ei hakemuksia tp 412: o 2 hakemusta

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA Ohjausryhmä hyväksynyt työsuunnitelman

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Kosteikkojen kunnostuksen ja hoidon parhaat käytännöt kuudella Life-kohteella Suomessa Life CO-OP -hankkeen tulokset

Kosteikkojen kunnostuksen ja hoidon parhaat käytännöt kuudella Life-kohteella Suomessa Life CO-OP -hankkeen tulokset Markku Mikkola-Roos ja Tiina Niikkonen (toim.) Kosteikkojen kunnostuksen ja hoidon parhaat käytännöt kuudella Life-kohteella Suomessa Life CO-OP -hankkeen tulokset Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja.

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013

Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013 Roosa Nääppä Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 209 Översättning: Pimma Åhman. Kansikuva: Veneitä tulossa ja lähdössä Säpin satamasta

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 19 Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Översättning: Cajsa Rudbacka-Lax Kansikuva:

Lisätiedot

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 1. Metsäneuvosto ja sen sihteeristö Metsäneuvoston tehtävät ja kokoonpano Valtioneuvosto asetti 19.6.2002 uuden metsäneuvoston maa- ja metsätalous

Lisätiedot

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 1 TIIVISTELMÄ 2 1. Johdanto Valtio omistaa Kainuun maakunnan alasta reilut 40 %. Valtion mailla ja vesillä on ollut aina merkittävä rooli Kainuulaisten elämässä

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiehallinto Tampere

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelman. välitarkastus Kausi 2008 2011

Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelman. välitarkastus Kausi 2008 2011 Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus Kausi 2008 2011 Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 60 2008 Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus Kausi 2008-2011 Juha S Salmi

Lisätiedot

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ Projektin nimi (lyhenne): Jätepoliittisen ohjelman päivitystyö Suunnitelman laatimispäivä: 16.3.2015 Suunnitelman laatijat: Leena Karppinen, Saija Pöntinen Lyhyt kuvaus:

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma

Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 73 Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

rj Vantaa ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sipoo Sibbo Helsingin kaupunki

rj Vantaa ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sipoo Sibbo Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki LIITE 1 ykp:n asia nro 1 / kslk 19.8.2010 sipoo Sibbo rj Vantaa ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto Suunnittelualue 4 Suunnittelun

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot