Koulutustaso. 1,5 v. Tekniikka, teoria, käytäntö, myynti, ympäristönsuojelunäkökohdat. osatutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutustaso. 1,5 v. Tekniikka, teoria, käytäntö, myynti, ympäristönsuojelunäkökohdat. osatutkinto"

Transkriptio

1 Koulutus Alue 1. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto 1.1. Lämpöpumppuasentajan koulutus nuorille, Lämmityslaiteasentajan osatutkinto, lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt Uusimaa Amiedu Ammattitutkinto/ osatutkinto 1,5 v. Tekniikka, teoria, käytäntö, myynti, ympäristönsuojelunäkökohdat Peruskoulutasoinen oppija Lämpöpumppuasentajan työt. Työllistymistilanne ja etenemismahdolli-suudet myös esimies-, tai erikoisosaajan tehtäviin ovat hyvät. Ei 1.2. Yrittäjän ammattitutkinto lämpöpumppuyrittäjille ja -yrittäjiksi aikoville 1.3. EU-CERT sertifioitu lämpöpumppuasentaja - koulutus ja kylmäkoulutus Uusimaa Amiedu Ammattitutkinto Uusimaa Amiedu Sertifikaatti/ 1-1,5 v. Yrittäjyys Peruskoulu- /yliopistopohja ja työkokemusta Yritystoiminnan käynnistämistä suunnitteleville tai jo muutaman vuoden toimineille lämpöpumppuyrittäjille 12 pvä Kylmälaiteasentajan Alalla jo työskentelevät Lämpöpumppujen, EU-sertifikaatti, ja alalle haluavat lämpöpumpputekniikka, markkinointi, turvallisuus, energiatehokkuus, ympäristövaikutukset, tekniset periaatteet ja perusteet suunnittelusta, lämmityslaiteasentajan ammattitutkinnon osatutkinto valmistajasta riippumatonta tietoa Teoria, käytännön opetus, etäopintoja, työssäoppimista, näyttötyö, tutkintotilaisuus 2009 alkaen, (mutta ei lämpöpumppuasentajien näkökulmasta) 2011 alkaen 1.4. Lämpöpumppuasentajan EU-CERT sertifiointikoulutus ja kylmäkoulutus <3kg 1.5. Maalämpökaivon mitoitus ja mittausmenetelmät Kuopio Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY Ammattitutkinto/ osatutkinto 19 pvä Markkinointi, kustannukset, ympäristövaikutukset, tekniikka, asentaminen, sähkönkäytön perusteet, luovutus, huolto Asentajille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, rakennuttajille, viranomaisille, urakoitsijoille ja isännöitsijöille 2 pvä Energiakaivon toteutus Asentajille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, rakennuttajille, viranomaisille, urakoitsijoille ja isännöitsijöille Teoriaopetus, etäpäiviä, käytännön harjoittelua, näyttökoe Luento, teoria 1/11

2 1.6. Aurinkosähköjärjestelmän toteutus ja Uusimaa liittäminen jakeluverkkoon 1.7. Aurinkolämpöjärjestelmien pätevöitymiskoulutus Kuopio Energiateolli-suus, / Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, Adato Energia, Sähköinfo Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY Sertifikaatti/ 1.8. Aurinkosähkö ja pientuulivoima Lempäälä Finnwind Oy Yksityinen 1 pvä Aurinkosähkö ja sen hyödyntämismahdollisuudet, kannattavuus, takaisinmaksuaika, merkitys uudisrakentamisessa, tekniset vaatimukset, yleiseen sähkönjakelu-verkkoon liitettävät mikrokokoiset aurinkosähköjärjestelmät 2 pvä Aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelu ja tekniikka, sertifiointijärjestelmät, ekologia, taloudelliset tukimuodot, RES sertifioinnin loppukoe 1 pvä Teoriatausta, teknologia, työllisyys, suunnittelu, asentaminen, takaisinmaksuajat, verkkoon liityntä Sähköverkkoyhtiöi-den henkilöstö, sähköurakoitsijat, aurinkosähköjärjestelmän toteutuksesta kiinnostuneet Asentajille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, rakennuttajille, viranomaisille, urakoitsijoille ja isännöitsijöille Oppilaitoksille, kunnille ja kaupungeille Mikrokokoisten aurinkosähkö-asennusten toteuttaminen ja niillä liiketoiinnan kasvattaminen Sertifioidun asentajan Räätälöitävissä Luento, teoria Luento, teoria Ryhmä- ja yksilötehtävät, teoriatai käytäntöpainotteisuus syksyllä, toteutettu 3 kertaa, 4. tulossa ensi helmikuussa 2012 ilman sertifiointia/re S-pätevyyttä ja pätevyyden kanssa 1.9. Aurinkolämpöjärjestelmien suunnittelukoulutus Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY 1 pvä Aurinkolämpöjärjestelmän mitoittaminen Getsolar-ohjelmistolla, keräinten tiedot Arkkitehdit, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennusvalvontaviranomaiset, rakennuttajat, yrittäjät Perusvalmiudet Mittausohjelman aurinkolämpöjärjestelmän käyttö, teoria mitoitukseen E-farm Tuulikoulutus Suomussalmi, Iisalmi Envitecpolis Oy ja Savon Siemen Oy Hämeen ammattikorkeako ulu, HAMK Yksityinen Biotaloudesta bisnestä III Hämeenlinna Räätälöitävissä Yleinen tuulitietous, pienen mittakaavan voimaloiden kannattavuus, lupaprosessit, maanomistajan näkökulma 30 op Johdatus biotalouteen ja bioenergiaan, biopolttoaineet ja biokaasu, vastuullisuus, liiketoiminta, rahoitus, leadership, markkinat Tuulienergiasta Pientuulivoimalainvestoijille kiinnostuneet, pientuulivoimalainvestointia harkitsevat Osallistujilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, opistotutkintoa tai muutoin osoitettua vastaavaa osaamista. Liiketoiminnan kehittäjille bioenergia-alalla. Asiantuntija puheenvuorot, luennot, pienryhmäkoulutus ja/tai tilakohtainen ohjaus Luennot 2/11

3 1.12. Metsäalan perustutkinto, metsäenergian Saarijärvi tuottaja 2. Orgaanisen jätteen ja orgaanisten sivuvirtojen hyödyntäminen 2.1. Bioenergian käyttäjä, käyttöpäällikkö ja bioenergia-alan yrittäjä Kouvola 2.2. Maaseudun energiahuolto Tarvaala (Saarijärvi) 2.3. Bioenergiaosaajakoulutus korkeakoulutetuille Tarvaala (Saarijärvi) Pohjoisen Keski- Suomen ammattiopisto KSAO Aikuisopisto (osa Kouvolan seudun ammattiopistoa)/ Biosampo JAMK, Biotalousinstituutti Ammattitutk 2 v. Metsien hoito ja Aikuiskoulutus Metsäenergian tuottaja Päiväopinnot into puunkorjuu, voi työskennellä metsäenergiaraakaaineen yksityisten metsätalousenergiapuun hankinta ja käyttö, ja koneyrittäjien, korjuu tai Metsähallituksen, turvetuotanto ja metsänhoitoyhdistysten, varastointi, energiapuun kuntien ja jalostus, lämpölaitoksen metsäteollisuuden hoito ja huolto palveluksessa tai itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä. (avoin) AMKkoulutus JAMK, Biotalousinstituutti Työvoimakoulutus 24 op Bioenergian käyttäjän, käyttöpäällikön ja yrittäjän osaaminen 5 op Energian käyttö maatiloilla, polttoaineiden varastointi, bioenergialämmitysjärjestelmät, varaenergiajärjestel-mät, biopolttoaineiden ominaisuudet Maatalousyrittäjät, jotka voisivat toimia myös bioenergiayrittäjinä, bioenergialaitoksen työntekijät, käyttöpäälliköt tai lähienergiayrittäjät 6 kk Räätälöidään monipuolisesti Luonnonvara-alan, luonnontieteellisen, maaseudun kehittämisen, teknisen tmv. biotalouden ja uusiutuvan suorittaneet henkilöt energian koulutustarpeisiin Bioenergia-alan työ tai yrittäjyys Hallita maatilakokoluokan biolämmitysjärjestelmän käyttö Uusia työllistymismahdollisuuksia bioenergia-alan parissa Monimuoto-opiskelu Luennot, harjoitustyöt, laboratoriotyöt, tutustumiskäynnit /11

4 2.4. Luonnonvarojen kestävä energiakäyttö Tarvaala (Saarijärvi) JAMK, Biotalousinstituutti 5 op Peltoenergian, turpeen sekä puuenergian tuotanto ja käyttö, ympäristövaikutukset Luennot, harjoitustyöt, tutustumiskäynnit alkaen osana AMKagrologikoulutusta Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa 2.5. Peruskurssit biomassapolttoaineista ja bioenergiasta ammattilaisille ja päättäjille 2.6. E-farm Biokaasukoulutus Suomussalmi, Iisalmi Envitecpolis Oy ja Savon Siemen Oy Yksityinen Jyväskylä Benet Oy Yksityinen Räätälöitävissä Räätälöitävissä Polttoaineen hankinta, Alan ammattilaiset ja lämpöyrittäjyys, lämpö- ja päättäjät voimalaitoksen hoito ja käyttö, biomassapolttoaineiden ympäristövaikutukset Poikkileikkaus biokaasun tuottamisesta, tekniikoista, säädöksistä ja kannattavuudesta Suomessa Biokaasun mahdollisuuksista ja laitosinvestoinnista kiinnostuneet Koulutusmateriaali, koulutusvideot, englanninkielinen ja suomenkielinen puuenergiakirja, opintoretket ja havaintonäytökset Asiantuntija puheenvuorot, luentokoulutus, pienryhmäkoulutus maksimissaa, tilakohtainen ohjaus 2.7. Bioenergia-alan ammattitutkintoon valmistava koulutus Piikkiö Ammattiopisto Livia 2.8. Bioenergian lyhytkoulutus Piikkiö Ammattiopisto Livia AMKkoulutus 1-1,5 v. Bioenergia-alan tuntemus, Energiapuun korjuu/haketus ja murskaus/ lämmöntuotanto/bioraaka-aineen jalostaminen, bioenergiayrittäjyys Biokaasun, biodieselin sekä metsä- ja peltoenergian tuottamisen mahdollisuudet Bioenergia- ja lämpöyrittämistä suunnitteleville sekä esim. maa- ja metsätalouden toimijoille, jotka haluavat laajentaa bioenergiaosaamistaan Bioenergialaitosinvesto intia harkitseville sekä muille bioenergiasta kiinnostuneille toimijoille Lähi-, verkko- ja itseopiskelu, työssäoppiminen Luento, käytäntö, tutustumismatkasta bioenergia-kohteeseen 2.9. Bioenergia-alan ammattitutkinto Ähtäri Sedu Aikuiskoulutus Ammattitutk into 1,5 v. Bioenergia-alan tuntemus, bioenergiayrittäjyys, turvetuotanto, energiapuu, bioraakaaineen jalostus Bioenergiayrittämistä Tutkinnon suorittaneet suunnitteleville sekä voivat työskennellä mm. puuhun ja bioenergiaraaka-aineen turpeeseen perustuvan tuottajina, korjaajina tai energiatuotannon jalostajina toisen yrittäjille, jotka palveluksessa tai haluavat laajentaa itsenäisinä yrittäjinä osaamistaan alalla Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus 4/11

5 2.10. Bioenergia-alan ammattitutkinto Tampere Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 3. Rakennusten hallinta Ammattitutk 9 kk Metsäenergia-alan Tarkoitettu yli 20- Tutkinnon suorittaneet 20 viikon into tuntemus, metsäenergian vuotiaille henkilöille, voivat työskennellä työssäoppimis-jakso, korjuu ja lähikuljetus, joilla on soveltuva bioenergiaraaka-aineen erittäin autohakkuri- ja muu ammatillinen koulutus tuottajina, korjaajina tai käytännönläheistä konetekniikka ja tai työkokemus ja jalostajina toisen opetusta kunnossapito, haketus, mielellään CE-luokan palveluksessa tai korjuu ja kuljetus, ajokortti itsenäisinä yrittäjinä kustannuslaskenta, asiakaspalvelu, vuorovaikutustaidot, työssäoppiminen 3.1. Energia-asiantuntijan työvoimakoulutus Riihimäki Suomen ympäristöopisto SYKLI / Työvoimakoulutus 6 kk Lämmitys-, ilmanvaihtoja ilmastointijärjestelmät, energiatehokkuus, rakennusfysiikka, kuntokartoitus ja energiatodistus, kiinteistösähkö ja - automaatio, LVI-säädöt, yrittäjyys, työhyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys, työnhaku Teknisen alan koulutuksen suorittaneet /työkokemuksen kautta tarvittavat valmiudet saavuttaneille työnhakijoille Ammatillisten valmiuksien kehittäminen erityisesti rakentamiseen liittyvässä energiaosaamisessa Lähiopetus ja työssäoppiminen, tutustumiskäynnit kohteisiin 3.2. Energiatehokkaan korjausrakentamisen lisäkoulutus Riihimäki Suomen ympäristöopisto SYKLI / Ekokoti-palvelun tuottaminen pientaloasukkaille ja taloyhtiöille Rakennus- ja talotekniikan sekä kiinteistöalan osaajille, joilla on jo energiatodistuksen antajan ja/tai akkkuntotarkastajan Valmiudet tuottaa Ekokotipalvelua pientaloasukkaille ja taloyhtiöille Monimuotokoulutus, lähipäivät ja harjoituskartoitus 5/11

6 3.3. Energiatehokkuuden asiantuntijakoulutus Lappeenranta huolto- ja kunnossapitoyrityksien sekä kuntaalan rakennustekniikan ammattilaisille Suomen ympäristöopisto SYKLI / 6 pvä Energian säästö ja hallinta kiinteistössä, kiinteistön lämmitysjärjestelmät ja ilman vaihto, kiinteistötekniikan huoltoja korjauskohteet, kiinteistöautomatiikka Huolto- ja kunnossapitoyritysten talotekniikan ammattilaiset sekä työnjohto, kunta-alan talotekniikan ammattilaiset sekä työnjohto Lähiopetus, verkkoopetuspäivä, teemapäivä Suomen ympäristöopisto SYKLI / 3.4. Energiatehokkuuden asiantuntijakoulutus LVI - Lappeenranta ja rakennusliikkeiden ammattilaisille 6 pvä Rakennusmääräykset, uudet energiajärjestelmät, hybridiratkaisut, ilmatiiveys, rakennusajan lämmitys ja rakennuksen kosteudenhallinta, excursio, teemapäivä LVI-yritysten ammattilaiset ja - suunnittelijat sekä työnjohto, rakennusliikkeiden LVIalan ammattilaiset sekä työnjohto Lähiopetus, teemapäivä 3.6. RET Pro - Rakennusten erityisasiantuntija Yksityinen 3.5. AEL Energy Manager -koulutusohjelma Uusimaa AEL, Ammattienedistämislaitossäätiö 3.7. Energiatodistuksen laatiminen Uusimaa Kiinko / Uusimaa Aalto PRO 9 kk Uusimpia keinoja yrityksen parantamiseen ja energiakustannusten alentamiseen 17 op Maankäytön suunnittelu, uudis- ja korjausrakentaminen, rakennusten ylläpito näkökulmasta, uusiutuvan energian hyödyntäminen rakentamisessa 1 kk Erillisen energiatodistuksen laatijan pakolliseen tenttiin (PEL) valmistava kokonaisuus Yritysten energian käyttö- ja investointipäätöksiin ja valmisteluun osallistuvat henkilöt Rakennusalan, kiinteistöalan ja talotekniikka-alan työntekijöille ja johdolle sekä kiinteistöjen omistajille Kiinteistöpäälliköt, isännöitsijät,, energiatodistuksia, Taloyhtiön kuntotodistuksia, kuntoarvioita ja asuntokaupan kuntotarkastuksia laativat. Valmennus FISE Oy:n (Finnish Certification) Energiatodistuksen antajan vaatimukset tenttiin Erillisen energiatodistuksen laatijan pakolliseen tenttiin (PEL) valmistava kokonaisuus Asiantuntijoiden lähiopetuspäivät, käytännön harjoitukset, oman yrityksen energiatilanteen analysointi, energiakäytön tehostamisprojekti Lähiopetus, oheislukemisto, harjoitustyöt, omaan yritykseen tehtävä kehitysprojekti Asiantuntijaluennot, oppimiskeskustelut, lähipäivien välillä todellisessa kohteessa laadittava oppimistehtävä ja oppimispäiväkirja /11

7 3.8. Energiatehokkuuden koulutus ja tutkinto Uusimaa Kiinko / 21 op Energiatodistuksen laatiminen, energiataloudelliset laskelmat, LVI-tekniikka, lämmöntalteenotto ja jäähdytys, ovet, ikkunat, ylä- ja alapohja, julkisivut, valaistus, sähkötekniikka ja automaatio (SA) Kiinteistö- ja projektipäälliköt, isännöitsijän ammattitutkinnon suorittaneet, kiinteistönpidon tekniset toimihenkilöt, ympäristövastaavat Tukee ja vauhdittaa parantamiseen tarvittavien tietojen ja taitojen oppimista Monimuotokoulutus 3.9. Kestävien kiinteistöpalvelujen hankinta ja organisointi KIVA(TM) Taloyhtiön energiatehokuuden kehittäminen TEN(TM) Uusimaa Kiinko / Uusimaa Kiinko / 3 op Kiinteistöpalvelujen hankintastrategiat, hankintaprosessit, palveluntuottajan valinta, ympäristönäkö-kohtien sisällyttäminen laatukriteereihin 2 pvä Taloyhtiön energiakirjan tavoitteet: auttaa taloyhtiöitä ja niiden hallituksia parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja niiden taloudellisen kannattavuuden vertailussa. Isännöitsijöille, kiinteistöpäälliköille, kohdepäälliköille, palvelupäälliköille, kunnossapitopäälliköill e, talous-päälliköille Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet, Kiinteistö- ja projektipäälliköt, isännöitsijän ammattitutkinnon suorittaneet, kiinteistönpidon tekniset toimihenkilöt, ympäristövastaavat Palvelutoiminnan kehittäminen Luennot, ennakkotehtävä Luennot, etukäteen laadittava, perehdyttävä oppimistehtävä 7/11

8 Sertifikaatti/ Henkilösertifiointikoulutus - Rakennusten Hämeenlinna lämpökuvaaja Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO 6 pvä Rakennusfysiikka; lämpöja kosteustekniikka, rakennetekniikka, mittalaitteet ja mittaukset, raportointi Rakennusten lämpökuvaajat, lämpökameratutkimus ten tilaajille ja lämpökuvauksen tulosten käyttäjille, kuten rakennusliikkeiden tuotanto- ja suunnitteluhenkilöstöll e, rakennuttajille, rakennesuunnittelijoille ja rakennusten kuntotutkijoille. Käytännön Teoriaopetus, suorittaa rakennuksen mittausharjoitus, lämpökuvaus oikein ja koulutusmateriaali, tehdä saaduista tuloksista kirjallisuus, välitehtävä, oikeita johtopäätöksiä kirjallinen koe, mittausnäyttö, mittaustulosten raportoinnin ohjaus Lokakuu 2004, toteutettu 20 kertaa Rakennusten energiatehokas hallinta Uusimaa Metropolia Sertifikaatti/ 30 op Rakennusten energiatehokkaan hallinnan läpikäyminen seuraavien osa-alueiden kautta: energia- ja elinkaarilaskenta, rakennustekniset ratkaisut matalaenergiarakentamisessa, kehittämisprojekti Rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille kuten arkkitehdeille (erityisesti pääsuunnittelijoille), diplomi-insinööreille, insinööreille ja rakennusmestareille Oppisopimustyyppinen 2012, toteutettu 3 kertaa Energiatehokkuuskoulutus oman talon remontoijalle Uusimaa Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry (PRKK) 1 pvä Remonttihankkeen Oman talon tai perusteet, kunnon kesämökin selvittämismenetelmät, peruskorjausta tai suunnittelu, rakennuslupa, viranomaiskatsel- suunnitteleville. laajempaa remonttia mukset, rahoitussuunnitelma, energiavalinnat, lämmitysjärjestelmät, ilmanvaihto ja putkistot, rakennusmateriaalien CEhyväksyntä, toteutustavat, rakenteellinen toimivuus ja rakennusfysiikka 8/11

9 3.14. Energiatodistuksen laatijan koulutus Uusimaa Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Pientalojen automaatiojärjestelmät hybridijärjestelmissä koulutus Rakentamisen ja rakennusten käytön energiatehokkuus Energiatehokkuus uusiutuvissa energiajärjestelmissä Kuopio Lappeenranta, Tampere 10 op Rakennusten lämmitysratkaisut ja asumisen energiatehokkuus, tulevaisuuden energiatehokas rakentaminen, tulevaisuuden energiantuotantojärjestelmät Lappeenranta, Tampere Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen Teknillinen Yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen Teknillinen Yliopisto Sertifikaatti/ 1 pvä Energiatodistuslaki ja asetus,lämmön talteenoton vuosihyötysuhde, järjestelmälaskenta, maalämpöpumppu teho-osuuden vaikutus energialaskentaan, rakennuk-sen havainnointi, energiantehostamistoimenpide-ehdotukset 1 pvä Ouman automaatiojärjestelmät, Fidelix automaatiojärjestelmä LVI-alan työntekijät Asentajille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, rakennuttajille, viranomaisille, urakoitsijoille ja isännöitsijöille Asiantuntijat ja suunnittelijat, johtajat, projekti-insinöörit ja päälliköt rakennusalalla ja energiayhtiössä 33 op Rakennusten ja asumisen Asiantuntijat ja energia-tehokkuus, suunnittelijat, johtajat, lämmitys-ratkaisut, projekti-insinöörit ja tulevaisuuden päälliköt energiatehokas rakentaminen, älykkyyttä sähköverkkoihin, teollisuuden jäteläm-mön hyödyntäminen, sähkön käytön energia-tehokkuus teollisuuden energiamuuntoprosesseis sa, tulevaisuuden energiantuotantojärjestelmät FISEn (Finnish Certification) hyväksymä perustason Energiatodistuksen laatijan-tenttiin valmentava koulutus Työkaluja analysointiin ja soveltamiseen tulevaisuuden rakennusympäristöissä, sekä matalenergia- ja passiivirakentamiseen liittyvien haasteiden ratkaisuun Ennakkomateriaali, luento Intensiiviset lähipäivät, päivien aikaiset harjoitukset ja projektityöt Intensiiviset lähipäivät, harjoitukset ja projektityöt Ei ole toteutettu (ei riittävästi osallistujia) 9/11

10 3.18. Energiatehokkaan rakentamisen asiantuntija Jyväskylä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK E-luku, energiatodistuksen laatijan (perustaso) tenttiin valmentava koulutus Energiatodistuslaskenta-, E-luku-, tenttivalmennus- ja kuntotarkastuskoulutus Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen Sertifikaatti/ Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen Sertifikaatti/ 30 op Ohjaus, matalaenergia rakentaminen, rakennusfysiikka, LVISA talotekniikka, energiatodistus laki, ympäristökulu, energiakatselmointi, korjausrakentamisen energiatehokkuus, uudisrakentamisen projektihallinta, hanke/ toteutussuunnittelu 1 pvä Taustaa saavuttamiseksi, laskenta, peruskorjaus, vanhan rakennuksen energiatodistus Arkkitehti-, rakenne-, LVIS- ja automaatiosuunnittelij at, rakennusurakoitsijat, työmaapäälliköt, tekniset isännöitsijät, kunnalliset toimijat ja muut rakentamisen ammattilaiset Energiatodistuksen laatijan pätevyyden haluavat henkilöt 2 pvä Taustaa Pätevyyksiä harkitseville, saavuttamiseksi, laskenta, energiatodistuksen peruskorjaus, vanhan rakennuksen laatijoille, kuntotarkastajille, energiatodistus, olemassa päättäjille, yrittäjille olevan rakennuksen energiatodistus ja E-luku sekä kuntotarkastustoiminnasta kiinnostuneille Energiatodistuksen laatijan (perustaso) tenttiin valmentava koulutus Koulutus valmentaa tenttiin Monimuoto-opiskelua ja se sisältää kontaktiopetusta, itseopiskelua sekä verkko-opintoja Luento, laskenta, keskustelu Teoria, laskenta, keskustelu Energiaselvitykseen laadittava kesäajan sisälämpötilalaskelma dynaamisesti Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen 1 pvä Energiatodistuksen ja energiaselvityksen laatimisen yhteydessä laskettava kesäajan sisälämpötilalaskelma Suunnittelijat, rakennuttajat, kuntien päättäjät, rakennusvalvojat, rakennuttajat, kiinteistöihmiset, kunnossapitoyritysten johtajat, ja muut joita kiinnostaa dynaaminen energialaskenta Teoria, laskenta, keskustelu 10/11

11 3.22. Aurinkoenergialla nollaenergiaan Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen Energiatodistus ja dynaaminen energialaskenta Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen 1 pvä Aurinkoenergian perusteet, lähes nollaenergiarakennuk-sen suunnittelu- ja rakennusohjeita, laskentaharjoitus 1 pvä Energiatodistuksen ja energiaselvityksen laatiminen jäähdytettävään rakennukseen Suunnittelijat, talotehtaat, rakentajat, rakennuttajat, kuntien päättäjät, rakennusvalvojat, rakennuttajat, kiinteistöihmiset, kunnossapitoyritysten johtajat, ja muut jotka haluavat pysyä kehityksen kärjessä Suunnittelijat, rakennuttajat, kuntien päättäjät, rakennusvalvojat, kiinteistöihmiset, kunnossapitoyritysten johtajat Miten suunnitellaan ja rakennetaan erittäin energiatehokas rakennus ja miten se saatetaan nollaenergiatasolle Teoria, laskenta, keskustelu Energia-asiantuntija Tampere Tampereen ammattikorkeakoulu Työvoimakoulutus 6kk Energiatehokkuus, nykyinen rakennuskanta ja korjaukset, rakennusfysiikka, LVItalotekniset ratkaisut, energiatodistukset, urasuunnittelu Teknisen alan koulutuksen suorittaneet työttömät, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan rakentamiseen liittyvän energia-osaamisen alueella Kehittää osallistujien ammatillisia valmiuksia energiaosaamisessa, lisätä työllistymismahdollisuuksi a Monimuoto-opiskelua, Teoria, laskenta, keskustelu 11/11

Hyvä energia-alan yrittäjä

Hyvä energia-alan yrittäjä Hyvä energia-alan yrittäjä Koulutusta ja nykyaikainen oppimis- ja testausympäristö energiateknologian osaajille Savon ammatti- ja aikuisopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Ylä-Savon ammattiopiston

Lisätiedot

Energiatodistuksen perustason ja ylemmäntason laatijapätevyyskoe

Energiatodistuksen perustason ja ylemmäntason laatijapätevyyskoe Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) 4.3.-15.4.2014 Helsinki Energiatodistuksen perustason ja ylemmäntason laatijapätevyyskoe 13.2.2014 ja useita muita eri ajankohtia Helsinki RAKENNUSTEN ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Aurinkoteknillinen Yhdistys ATY aurinkoseminaari 2.10.2014 Aurinkolämpöjärjestelmien pätevöitymiskoulutus

Aurinkoteknillinen Yhdistys ATY aurinkoseminaari 2.10.2014 Aurinkolämpöjärjestelmien pätevöitymiskoulutus Aurinkoteknillinen Yhdistys ATY aurinkoseminaari 2.10.2014 Aurinkolämpöjärjestelmien pätevöitymiskoulutus Projekti-insinööri Janne Happonen Uusiutuvien energioiden koulutusten ja osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden asiantuntijakoulutukset

Energiatehokkuuden asiantuntijakoulutukset Tervettä rakentamista - kestävää kehitystä! Ilmoittaudu 31.1.2014 mennessä - paikkoja rajoitetusti! Osallistu maksuttomiin koulutuksiin! Energiatehokkuuden asiantuntijakoulutukset Lappeenranta Imatra seuduilla

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto järjestää uudessa Toivalan energialaboratoriossa vuoden 2015 aikana seuraavat koulutukset.

Savon ammatti- ja aikuisopisto järjestää uudessa Toivalan energialaboratoriossa vuoden 2015 aikana seuraavat koulutukset. Hyvä yrittäjä Tarjolla pätevöitymiskoulutusta nykyaikaisessa oppimisympäristössä Savon ammatti- ja aikuisopiston Uusiutuvien energioiden koulutusten ja osaamisen kehittäminen Pohjois-Savossa" -projekti

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen laatiminen (ETE) Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) Erillisen energiatodistuksen antajan

Erillisen energiatodistuksen laatiminen (ETE) Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) Erillisen energiatodistuksen antajan Energiatehokkuuden koulutus ja tutkinto (ETT) Helsinki Erillisen energiatodistuksen laatiminen (ETE) 3.9.-5.10.2012 Helsinki Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) 14.11.-12.12.2012 Helsinki Erillisen

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatiminen (ETE) Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) Erillisen energiatodistuksen antajan

Energiatodistuksen laatiminen (ETE) Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) Erillisen energiatodistuksen antajan Energiatehokkuuden koulutus ja tutkinto (ETT) 3.9.-12.12.2012 Helsinki Energiatodistuksen laatiminen (ETE) 3.9.-5.10.2012 Helsinki Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) 21.8.-19.9.2012 Helsinki

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa Build Up Skills Finland 19.11.12 Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa ENERGIATEHOKKUUS Kuuma aihe, monta näkökulmaa Kiinteistöalalle profiilin noston mahdollisuus! 19.11.2012 Piia

Lisätiedot

Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä Työpaja 26.11.2014

Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä Työpaja 26.11.2014 Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä Työpaja 26.11.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI, Malmin kauppatie 8 B 26.11.2014 Tove Holm ja Kati Lundgren Suomen ympäristöopisto

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ERILLINEN ENERGIATODISTUS 4 KK MYÖHEMMIN: HS 24.8.2008 PETA-KELPOISUUSVAATIMUKSET Ammattikorkeakoulututkinto tai näitä ylempi vastaava tutkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin,

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushankkeet hallintaan. Lähde: IKE-raportti 2005. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy

Taloyhtiön korjaushankkeet hallintaan. Lähde: IKE-raportti 2005. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy Taloyhtiön korjaushankkeet hallintaan Lähde: IKE-raportti 2005. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy KUNTOTODISTUKSEN TARKOITUS Asuntokaupan kuluttajansuoja paranee Taloyhtiö alkaa suunnitella kunnossapitoaan Taloyhtiön

Lisätiedot

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA Paremman asumisen puolesta KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA ENERGIATODISTUSLAIN MUUTTAMINEN MIKÄ ENERGIATODISTUSLAKI JA ENERGIATODISTUS? Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Lisätiedot

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA Paremman asumisen puolesta KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA ENERGIATODISTUSLAIN MUUTTAMINEN MIKÄ ENERGIATODISTUSLAKI JA ENERGIATODISTUS? Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Bioenergiaosaaja - koulutus 1.10.2014 31.3.2015

Bioenergiaosaaja - koulutus 1.10.2014 31.3.2015 Bioenergiaosaaja - koulutus 1.10.2014 31.3.2015 TTY:n täydennyskoulutuskeskus Edutech Edutech on Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Tarjoamme korkealaatuisia osaamisen kehittämispalveluja

Lisätiedot

Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) Energiatodistuksen perustason ja ylemmäntason laatijapätevyyskoe

Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) Energiatodistuksen perustason ja ylemmäntason laatijapätevyyskoe Energiatehokkuuden koulutus ja tutkinto (ETT) 441083 Helsinki Energiatodistuksen laatiminen (ETE) 442142 18.3.-23.4.2014 Helsinki Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) 6.5.-10.6.2014 Helsinki

Lisätiedot

Käytön ja ylläpidon koulutusta 2013

Käytön ja ylläpidon koulutusta 2013 Käytön ja ylläpidon koulutusta 2013 wwwkiinko.fi Käytön ja ylläpidon koulutusta 2013 KIINTEISTÖ- JA PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TUTKINTO FMA TM Tavoitteena on auttaa opiskelijoita valmentautumaan kiinteistö- ja

Lisätiedot

MX6 Energia - Energiatehokkuus

MX6 Energia - Energiatehokkuus - Energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden kehitys, suunnittelu ja analysointi MX6 Energia on energiatehokkuuden suunnitteluohjelma, joka tuottaa virallisen energiatodistuksen sekä muita analysointiraportteja.

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Seinäjoki 22.10.2014

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Seinäjoki 22.10.2014 Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Seinäjoki 22.10.2014 Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

NUORET RAKSALLE. Rakennusalan esittely Pirkanmaa 2012. Rakennusteollisuus RT ry Harri Kaipio, 25.1.2012

NUORET RAKSALLE. Rakennusalan esittely Pirkanmaa 2012. Rakennusteollisuus RT ry Harri Kaipio, 25.1.2012 NUORET RAKSALLE Rakennusalan esittely Pirkanmaa 2012 Rakennusteollisuus RT ry Harri Kaipio, 25.1.2012 Rakentamista on kaikkialla Yksi ala Rakennusalan ammatit Kirvesmies Muurari Elementtiasentaja LVI-asentaja

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennus- ja kiinteistöala Rakennus- ja kiinteistöala Olli Jalonen 1 Rakennus- ja kiinteistöala osana Mertopoliaa KULTTUURI JA LUOVA ALA 14 % LIIKETOIMINTA OSAAMINEN 9 % TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGI A 19 % TERVEYS- JA HOITOALA 16

Lisätiedot

Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus (AKK) 45244 17.11.-15.12.2010 Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Helsinki

Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus (AKK) 45244 17.11.-15.12.2010 Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Helsinki Keskiviikko 17.11.2010 08.30-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00-09.30 Avaus, koulutusohjelman esittely Koulutuspäällikkö, DI Pertti Huhtanen Kiinteistöalan Koulutuskeskus 09.30-10.00 FISE-pätevyysjärjestelmä

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys FISE-pätevyys FISE-pätevyysjärjestelmä Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet toteaa FISE Oy:n hallituksen nimittämä pätevyyslautakunta. FISEn pätevyyslautakunta toteaa lakiin ja täydentäviin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle. Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi

Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle. Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi Lähdetään ratkomaan ensimmäistä: Kaksi haastetta: 1) Alueen osat ovat erilaisia. Yksiselitteisiä ohjeita

Lisätiedot

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014 Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014 1 2 IPCC = The Intergovernmental Panel on Climate Change 3 Energiaskenaariot, määräykset

Lisätiedot

Terveiden talojen erikoisjoukot Alan koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämishanke 2010-2012. Loppuraportin esittely 7.5.2013

Terveiden talojen erikoisjoukot Alan koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämishanke 2010-2012. Loppuraportin esittely 7.5.2013 Terveiden talojen erikoisjoukot Alan koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämishanke 2010-2012 Loppuraportin esittely 7.5.2013 Kosteus- ja homevaurioalan koulutus ja pätevöityminen Valtakunnallinen hanke

Lisätiedot

Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus (KUNA) 442070 15.10.-29.11.2012 Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Helsinki

Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus (KUNA) 442070 15.10.-29.11.2012 Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Helsinki Sivu 1/5 Maanantai 15.10.2012 08.45-09.00 Koulutuksen avaus, tavoitteet ja pätevyydentoteamisjärjestelmän esittely 09.00-10.00 Kuntoarvion tekeminen Yleinen toimintamalli, KH-kortti Peruskuntoarvio, käsitteet

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Energiaremonttien mahdollisuudet ja korjausrakentamisen energiamääräykset

Energiaremonttien mahdollisuudet ja korjausrakentamisen energiamääräykset Energiaremonttien mahdollisuudet ja korjausrakentamisen energiamääräykset Energiaremontit säästöä ja arvonnousua kiinteistöille 09.10.2012 Jyväskylän Paviljonki DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa. FISE-pätevyys. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry www.sulvi.fi

SuLVI kouluttaa. FISE-pätevyys. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry www.sulvi.fi FISE-pätevyys Suomen LVI-liitto, SuLVI ry FISE-Pätevyys = - vapaaehtoinen rakennusalan suunnittelijoiden ja työnjohdon sertifiointi www.fise.fi FISE-pätevyysjärjestelmä FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Kullaa 28.10.2014 Projektipäällikkö Jussi Laurila Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö Hanke lyhyesti Tavoite: Laaditaan esiselvitys

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Rakennusalan koulutuksen uudet toimintamallit ja painopisteet Jukka Nivala Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Muutosta ilmassa! Ammattikorkeakoulusektori on suurten samanaikaisesti tapahtuvien muutosten

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari

BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari 30.11.2011 Tilannekatsaus 3/2012 Pen2 Riipi, projek6päällikkö LÄMPÖENERGIA- PÄIVÄ Rovaniemi 14.3.2012 1. PROJEKTIN TAUSTAA Lapin Metsäkeskuksen

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

13 February Olli Oamkilainen 1

13 February Olli Oamkilainen 1 13 February Olli Oamkilainen 1 Oppia ja tukea bioenergia-alan maaseutuyrittäjyyteen. Hankkeessa tarjotaan koulutusta bioenergian tuotannosta ja nykytekniikasta, energiayrittäjyydestä ja energiaomavaraisuuden

Lisätiedot

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä Energiatodistukset käyttöön Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennukset kuluttavat Suomessa liki 40 prosenttia energiasta. Rakennusten energiankulutus vastaa 30

Lisätiedot

Hajautetun energian uudet innovatiiviset ratkaisut

Hajautetun energian uudet innovatiiviset ratkaisut Hajautetun energian uudet innovatiiviset ratkaisut Kuntamarkkinat 9.9.2015 Ilkka Pihlainen Toimialajohtaja, Energia ja ilmasto FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 18.9.2015 Page 1 Rakennetun ympäristön asiantuntija

Lisätiedot

Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä.

Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä. Viite: HE Energiatodistuslaki (HE 161/ 2012 vp) 7.12.2012 Energiatodistusten edellyttämät toimenpiteet, kustannukset ja vaikutukset todistusten tarvitsijoiden näkökulmasta Energiatodistukset: tarvittavat

Lisätiedot

LVI-tekniikan täydennyskoulutus

LVI-tekniikan täydennyskoulutus LVI-tekniikan täydennyskoulutus Esittelytilaisuus 17.1.2014 Taru Hakanen LVI-tekniikan täydennyskoulutus Toteuttaja Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech, tilaaja Pirkanmaan

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa Jussi Koskinen 11.4.2013 Rakennusinsinööri AMK Perusopinnot 60 op Ammattiopinnot 120 op koulutusohjelman yhteiset 60 op

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM)

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Ympäristöministeriön toimeksiannosta perustettu vapaaehtoinen pätevyys. Päteviä suorittamaan kuntoarvion yleisesti käytössä olevan asuinkerrostalon kuntoarvion perusmallin

Lisätiedot

Isännöintikoulutusten ja tutkintojen lyhenteet tutuiksi.

Isännöintikoulutusten ja tutkintojen lyhenteet tutuiksi. Isännöintikoulutusten ja tutkintojen lyhenteet tutuiksi. www.kiinko.fi Isännöinnin järjestäminen Hallituksen yksi tärkeä tehtävä on isännöinnin järjestäminen. Taloyhtiöiden hallitukset koostuvat yleensä

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista pätevyyksistä Antti Heinonen Suomen LVI-liitto SuLVI ry FISE Oy

Energiatodistuksen laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista pätevyyksistä Antti Heinonen Suomen LVI-liitto SuLVI ry FISE Oy Energiatodistuksen laatijoiden verkostoitumistilaisuus 11.5.2017 Ajankohtaista pätevyyksistä Antti Heinonen Suomen LVI-liitto SuLVI ry FISE Oy AJANKOHTAISTA PÄTEVYYKSISTÄ UUDET PÄTEVYYDET, PÄTEVYYDEN UUSIMINEN

Lisätiedot

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa 9.12.2015 Arto Pekkala Rahoituksen leikkaukset Versio 3/2015 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Aikataulut?

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys FISE-pätevyys FISE-Pätevyys = - vapaaehtoinen rakennusalan suunnittelijoiden ja työnjohdon sertifiointi www.fise.fi FISE-pätevyysjärjestelmä FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuus

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuus ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuus 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Käytössä kaikissa EU maissa, toteutustapa

Lisätiedot

Energiaosaaminen rakennustyömaalla

Energiaosaaminen rakennustyömaalla Energiaosaaminen rakennustyömaalla Koulutusjohtaja, DI, KM, emba Pertti Huhtanen pertti.huhtanen@suomi24.fi www.energinen.net Energiaosaaminen rakennustyömaalla Työskentelen Kiinteistöalan Koulutussäätiössä

Lisätiedot

Toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehittämiselle yhteenveto työpajoista. Build Up Skills Helsinki 6.6.2012 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy

Toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehittämiselle yhteenveto työpajoista. Build Up Skills Helsinki 6.6.2012 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehittämiselle yhteenveto työpajoista Build Up Skills Helsinki 6.6.2012 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Sisältö Build Up Skills Finland tekee tiekarttaa Pidettävä mielessä

Lisätiedot

Ikkunat energiaviisaassa PUU-KÄPYLÄ

Ikkunat energiaviisaassa PUU-KÄPYLÄ Ikkunat energiaviisaassa ii korjaamisessa PUU-KÄPYLÄ Pirjo Pekkarinen-Kanerva, arkkitehti SAFA Helsingin rakennusvalvontavirasto 2011 Kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia EU-tavoite vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET Rakennusalan pätevyysnimikkeet Suomessa. Tilanne keväällä 2009. Yleistä. Rakennusalalla on pääasiassa kolme pätevyyksiä rekisteröivää tahoa: FISE, joka on keskittynyt toimihenkilötasolle rakennus ja LVI-alalla,

Lisätiedot

Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen, BEV-osaaja

Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen, BEV-osaaja Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen, BEV-osaaja Laura Vertainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, laura.vertainen@jamk.fi Margareta Wihersaari, Jyväskylän yliopisto, margareta.wihersaari@jyu.fi

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom-klinikan tavoitteet Klinikan tavoite on kuvata uusiutuvaan energiaan tukeutuvan alueen toteuttamiseen

Lisätiedot

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa sisällys Lukijalle 5 1 KIINTEISTÖJEN MERKITYS JA YLEISET KEHITTÄMISTARPEET 13 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 14 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa 15 1.3 Kiinteistöomaisuuden merkitys ja tavoitteet 16

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO)

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO) ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO), HELSINKI 1. jakso Tiistai 27.8.2013 08.30-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00-09.10 Avaus, ohjelman esittely Koulutusjohtaja, DI, KM, emba Pertti Huhtanen

Lisätiedot

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku LUONNOS 6.9.07 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN?

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Useita eri todistuslomakkeita, laatimistapoja, laatijoiden pätevyysvaatimuksia ja

Lisätiedot

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot

Sisältö. Asenteet ja toimintakulttuuri tukevat muutosta. Build Up Skills Finland tekee tiekarttaa. Laatua tekemään tarvitaan päteviä tekijöitä

Sisältö. Asenteet ja toimintakulttuuri tukevat muutosta. Build Up Skills Finland tekee tiekarttaa. Laatua tekemään tarvitaan päteviä tekijöitä Toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehittämiselle yhteenveto työpajoista Build Up Skills Helsinki 6.6.2012 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Sisältö Build Up Skills Finland tekee tiekarttaa Pidettävä mielessä

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia

Lisätiedot

Hyvän pientalon rakentamisen perusteita. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja

Hyvän pientalon rakentamisen perusteita. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja Hyvän pientalon rakentamisen perusteita Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja Rakennusprojekti Oman talon rakentaminen on meille useimmille elämän ylivoimaisesti suurin ja tärkein

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Käytössä kaikissa EU maissa, toteutustapa kansallinen

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja bioenergiaratkaisut asuntoosakeyhtiöissä

Energiatehokkuus ja bioenergiaratkaisut asuntoosakeyhtiöissä Energiatehokkuus ja bioenergiaratkaisut asuntoosakeyhtiöissä Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä 25.01.2011, Rovaniemi DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen

Lisätiedot

LÄMMITYS- JA VESIJOHTOJÄRJESTELMIEN HUOLTOA JA ILMANVAIHTOKONEEN HUOLTOA SEKÄ HITSAUSTA

LÄMMITYS- JA VESIJOHTOJÄRJESTELMIEN HUOLTOA JA ILMANVAIHTOKONEEN HUOLTOA SEKÄ HITSAUSTA LÄMMITYS- JA VESIJOHTOJÄRJESTELMIEN HUOLTOA JA ILMANVAIHTOKONEEN HUOLTOA SEKÄ HITSAUSTA Koulutuksen tavoitteena on, että LVI-alalle aikovat löytäisivät helpommin harjoittelu- tai oppisopimustyöpaikan.

Lisätiedot

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen RAKENTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN Normien perkaaminen Yleisesti sääntely vähenee Tavoitteena sääntelyn

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys elokuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys elokuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys elokuu 2014 Tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot Osoite: TAPIONKATU 2 JOENSUU Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 1996 167-005-0597-0012-M Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan Ennakointikamari 10.5.2012 Matti Vesalainen, toimialajohtaja, Amiedu Sisällys Amiedun osaamiskeskukset Kiinteistöpalvelu-

Lisätiedot