Koulutustaso. 1,5 v. Tekniikka, teoria, käytäntö, myynti, ympäristönsuojelunäkökohdat. osatutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutustaso. 1,5 v. Tekniikka, teoria, käytäntö, myynti, ympäristönsuojelunäkökohdat. osatutkinto"

Transkriptio

1 Koulutus Alue 1. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto 1.1. Lämpöpumppuasentajan koulutus nuorille, Lämmityslaiteasentajan osatutkinto, lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt Uusimaa Amiedu Ammattitutkinto/ osatutkinto 1,5 v. Tekniikka, teoria, käytäntö, myynti, ympäristönsuojelunäkökohdat Peruskoulutasoinen oppija Lämpöpumppuasentajan työt. Työllistymistilanne ja etenemismahdolli-suudet myös esimies-, tai erikoisosaajan tehtäviin ovat hyvät. Ei 1.2. Yrittäjän ammattitutkinto lämpöpumppuyrittäjille ja -yrittäjiksi aikoville 1.3. EU-CERT sertifioitu lämpöpumppuasentaja - koulutus ja kylmäkoulutus Uusimaa Amiedu Ammattitutkinto Uusimaa Amiedu Sertifikaatti/ 1-1,5 v. Yrittäjyys Peruskoulu- /yliopistopohja ja työkokemusta Yritystoiminnan käynnistämistä suunnitteleville tai jo muutaman vuoden toimineille lämpöpumppuyrittäjille 12 pvä Kylmälaiteasentajan Alalla jo työskentelevät Lämpöpumppujen, EU-sertifikaatti, ja alalle haluavat lämpöpumpputekniikka, markkinointi, turvallisuus, energiatehokkuus, ympäristövaikutukset, tekniset periaatteet ja perusteet suunnittelusta, lämmityslaiteasentajan ammattitutkinnon osatutkinto valmistajasta riippumatonta tietoa Teoria, käytännön opetus, etäopintoja, työssäoppimista, näyttötyö, tutkintotilaisuus 2009 alkaen, (mutta ei lämpöpumppuasentajien näkökulmasta) 2011 alkaen 1.4. Lämpöpumppuasentajan EU-CERT sertifiointikoulutus ja kylmäkoulutus <3kg 1.5. Maalämpökaivon mitoitus ja mittausmenetelmät Kuopio Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY Ammattitutkinto/ osatutkinto 19 pvä Markkinointi, kustannukset, ympäristövaikutukset, tekniikka, asentaminen, sähkönkäytön perusteet, luovutus, huolto Asentajille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, rakennuttajille, viranomaisille, urakoitsijoille ja isännöitsijöille 2 pvä Energiakaivon toteutus Asentajille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, rakennuttajille, viranomaisille, urakoitsijoille ja isännöitsijöille Teoriaopetus, etäpäiviä, käytännön harjoittelua, näyttökoe Luento, teoria 1/11

2 1.6. Aurinkosähköjärjestelmän toteutus ja Uusimaa liittäminen jakeluverkkoon 1.7. Aurinkolämpöjärjestelmien pätevöitymiskoulutus Kuopio Energiateolli-suus, / Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, Adato Energia, Sähköinfo Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY Sertifikaatti/ 1.8. Aurinkosähkö ja pientuulivoima Lempäälä Finnwind Oy Yksityinen 1 pvä Aurinkosähkö ja sen hyödyntämismahdollisuudet, kannattavuus, takaisinmaksuaika, merkitys uudisrakentamisessa, tekniset vaatimukset, yleiseen sähkönjakelu-verkkoon liitettävät mikrokokoiset aurinkosähköjärjestelmät 2 pvä Aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelu ja tekniikka, sertifiointijärjestelmät, ekologia, taloudelliset tukimuodot, RES sertifioinnin loppukoe 1 pvä Teoriatausta, teknologia, työllisyys, suunnittelu, asentaminen, takaisinmaksuajat, verkkoon liityntä Sähköverkkoyhtiöi-den henkilöstö, sähköurakoitsijat, aurinkosähköjärjestelmän toteutuksesta kiinnostuneet Asentajille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, rakennuttajille, viranomaisille, urakoitsijoille ja isännöitsijöille Oppilaitoksille, kunnille ja kaupungeille Mikrokokoisten aurinkosähkö-asennusten toteuttaminen ja niillä liiketoiinnan kasvattaminen Sertifioidun asentajan Räätälöitävissä Luento, teoria Luento, teoria Ryhmä- ja yksilötehtävät, teoriatai käytäntöpainotteisuus syksyllä, toteutettu 3 kertaa, 4. tulossa ensi helmikuussa 2012 ilman sertifiointia/re S-pätevyyttä ja pätevyyden kanssa 1.9. Aurinkolämpöjärjestelmien suunnittelukoulutus Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY 1 pvä Aurinkolämpöjärjestelmän mitoittaminen Getsolar-ohjelmistolla, keräinten tiedot Arkkitehdit, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennusvalvontaviranomaiset, rakennuttajat, yrittäjät Perusvalmiudet Mittausohjelman aurinkolämpöjärjestelmän käyttö, teoria mitoitukseen E-farm Tuulikoulutus Suomussalmi, Iisalmi Envitecpolis Oy ja Savon Siemen Oy Hämeen ammattikorkeako ulu, HAMK Yksityinen Biotaloudesta bisnestä III Hämeenlinna Räätälöitävissä Yleinen tuulitietous, pienen mittakaavan voimaloiden kannattavuus, lupaprosessit, maanomistajan näkökulma 30 op Johdatus biotalouteen ja bioenergiaan, biopolttoaineet ja biokaasu, vastuullisuus, liiketoiminta, rahoitus, leadership, markkinat Tuulienergiasta Pientuulivoimalainvestoijille kiinnostuneet, pientuulivoimalainvestointia harkitsevat Osallistujilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, opistotutkintoa tai muutoin osoitettua vastaavaa osaamista. Liiketoiminnan kehittäjille bioenergia-alalla. Asiantuntija puheenvuorot, luennot, pienryhmäkoulutus ja/tai tilakohtainen ohjaus Luennot 2/11

3 1.12. Metsäalan perustutkinto, metsäenergian Saarijärvi tuottaja 2. Orgaanisen jätteen ja orgaanisten sivuvirtojen hyödyntäminen 2.1. Bioenergian käyttäjä, käyttöpäällikkö ja bioenergia-alan yrittäjä Kouvola 2.2. Maaseudun energiahuolto Tarvaala (Saarijärvi) 2.3. Bioenergiaosaajakoulutus korkeakoulutetuille Tarvaala (Saarijärvi) Pohjoisen Keski- Suomen ammattiopisto KSAO Aikuisopisto (osa Kouvolan seudun ammattiopistoa)/ Biosampo JAMK, Biotalousinstituutti Ammattitutk 2 v. Metsien hoito ja Aikuiskoulutus Metsäenergian tuottaja Päiväopinnot into puunkorjuu, voi työskennellä metsäenergiaraakaaineen yksityisten metsätalousenergiapuun hankinta ja käyttö, ja koneyrittäjien, korjuu tai Metsähallituksen, turvetuotanto ja metsänhoitoyhdistysten, varastointi, energiapuun kuntien ja jalostus, lämpölaitoksen metsäteollisuuden hoito ja huolto palveluksessa tai itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä. (avoin) AMKkoulutus JAMK, Biotalousinstituutti Työvoimakoulutus 24 op Bioenergian käyttäjän, käyttöpäällikön ja yrittäjän osaaminen 5 op Energian käyttö maatiloilla, polttoaineiden varastointi, bioenergialämmitysjärjestelmät, varaenergiajärjestel-mät, biopolttoaineiden ominaisuudet Maatalousyrittäjät, jotka voisivat toimia myös bioenergiayrittäjinä, bioenergialaitoksen työntekijät, käyttöpäälliköt tai lähienergiayrittäjät 6 kk Räätälöidään monipuolisesti Luonnonvara-alan, luonnontieteellisen, maaseudun kehittämisen, teknisen tmv. biotalouden ja uusiutuvan suorittaneet henkilöt energian koulutustarpeisiin Bioenergia-alan työ tai yrittäjyys Hallita maatilakokoluokan biolämmitysjärjestelmän käyttö Uusia työllistymismahdollisuuksia bioenergia-alan parissa Monimuoto-opiskelu Luennot, harjoitustyöt, laboratoriotyöt, tutustumiskäynnit /11

4 2.4. Luonnonvarojen kestävä energiakäyttö Tarvaala (Saarijärvi) JAMK, Biotalousinstituutti 5 op Peltoenergian, turpeen sekä puuenergian tuotanto ja käyttö, ympäristövaikutukset Luennot, harjoitustyöt, tutustumiskäynnit alkaen osana AMKagrologikoulutusta Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa 2.5. Peruskurssit biomassapolttoaineista ja bioenergiasta ammattilaisille ja päättäjille 2.6. E-farm Biokaasukoulutus Suomussalmi, Iisalmi Envitecpolis Oy ja Savon Siemen Oy Yksityinen Jyväskylä Benet Oy Yksityinen Räätälöitävissä Räätälöitävissä Polttoaineen hankinta, Alan ammattilaiset ja lämpöyrittäjyys, lämpö- ja päättäjät voimalaitoksen hoito ja käyttö, biomassapolttoaineiden ympäristövaikutukset Poikkileikkaus biokaasun tuottamisesta, tekniikoista, säädöksistä ja kannattavuudesta Suomessa Biokaasun mahdollisuuksista ja laitosinvestoinnista kiinnostuneet Koulutusmateriaali, koulutusvideot, englanninkielinen ja suomenkielinen puuenergiakirja, opintoretket ja havaintonäytökset Asiantuntija puheenvuorot, luentokoulutus, pienryhmäkoulutus maksimissaa, tilakohtainen ohjaus 2.7. Bioenergia-alan ammattitutkintoon valmistava koulutus Piikkiö Ammattiopisto Livia 2.8. Bioenergian lyhytkoulutus Piikkiö Ammattiopisto Livia AMKkoulutus 1-1,5 v. Bioenergia-alan tuntemus, Energiapuun korjuu/haketus ja murskaus/ lämmöntuotanto/bioraaka-aineen jalostaminen, bioenergiayrittäjyys Biokaasun, biodieselin sekä metsä- ja peltoenergian tuottamisen mahdollisuudet Bioenergia- ja lämpöyrittämistä suunnitteleville sekä esim. maa- ja metsätalouden toimijoille, jotka haluavat laajentaa bioenergiaosaamistaan Bioenergialaitosinvesto intia harkitseville sekä muille bioenergiasta kiinnostuneille toimijoille Lähi-, verkko- ja itseopiskelu, työssäoppiminen Luento, käytäntö, tutustumismatkasta bioenergia-kohteeseen 2.9. Bioenergia-alan ammattitutkinto Ähtäri Sedu Aikuiskoulutus Ammattitutk into 1,5 v. Bioenergia-alan tuntemus, bioenergiayrittäjyys, turvetuotanto, energiapuu, bioraakaaineen jalostus Bioenergiayrittämistä Tutkinnon suorittaneet suunnitteleville sekä voivat työskennellä mm. puuhun ja bioenergiaraaka-aineen turpeeseen perustuvan tuottajina, korjaajina tai energiatuotannon jalostajina toisen yrittäjille, jotka palveluksessa tai haluavat laajentaa itsenäisinä yrittäjinä osaamistaan alalla Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus 4/11

5 2.10. Bioenergia-alan ammattitutkinto Tampere Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 3. Rakennusten hallinta Ammattitutk 9 kk Metsäenergia-alan Tarkoitettu yli 20- Tutkinnon suorittaneet 20 viikon into tuntemus, metsäenergian vuotiaille henkilöille, voivat työskennellä työssäoppimis-jakso, korjuu ja lähikuljetus, joilla on soveltuva bioenergiaraaka-aineen erittäin autohakkuri- ja muu ammatillinen koulutus tuottajina, korjaajina tai käytännönläheistä konetekniikka ja tai työkokemus ja jalostajina toisen opetusta kunnossapito, haketus, mielellään CE-luokan palveluksessa tai korjuu ja kuljetus, ajokortti itsenäisinä yrittäjinä kustannuslaskenta, asiakaspalvelu, vuorovaikutustaidot, työssäoppiminen 3.1. Energia-asiantuntijan työvoimakoulutus Riihimäki Suomen ympäristöopisto SYKLI / Työvoimakoulutus 6 kk Lämmitys-, ilmanvaihtoja ilmastointijärjestelmät, energiatehokkuus, rakennusfysiikka, kuntokartoitus ja energiatodistus, kiinteistösähkö ja - automaatio, LVI-säädöt, yrittäjyys, työhyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys, työnhaku Teknisen alan koulutuksen suorittaneet /työkokemuksen kautta tarvittavat valmiudet saavuttaneille työnhakijoille Ammatillisten valmiuksien kehittäminen erityisesti rakentamiseen liittyvässä energiaosaamisessa Lähiopetus ja työssäoppiminen, tutustumiskäynnit kohteisiin 3.2. Energiatehokkaan korjausrakentamisen lisäkoulutus Riihimäki Suomen ympäristöopisto SYKLI / Ekokoti-palvelun tuottaminen pientaloasukkaille ja taloyhtiöille Rakennus- ja talotekniikan sekä kiinteistöalan osaajille, joilla on jo energiatodistuksen antajan ja/tai akkkuntotarkastajan Valmiudet tuottaa Ekokotipalvelua pientaloasukkaille ja taloyhtiöille Monimuotokoulutus, lähipäivät ja harjoituskartoitus 5/11

6 3.3. Energiatehokkuuden asiantuntijakoulutus Lappeenranta huolto- ja kunnossapitoyrityksien sekä kuntaalan rakennustekniikan ammattilaisille Suomen ympäristöopisto SYKLI / 6 pvä Energian säästö ja hallinta kiinteistössä, kiinteistön lämmitysjärjestelmät ja ilman vaihto, kiinteistötekniikan huoltoja korjauskohteet, kiinteistöautomatiikka Huolto- ja kunnossapitoyritysten talotekniikan ammattilaiset sekä työnjohto, kunta-alan talotekniikan ammattilaiset sekä työnjohto Lähiopetus, verkkoopetuspäivä, teemapäivä Suomen ympäristöopisto SYKLI / 3.4. Energiatehokkuuden asiantuntijakoulutus LVI - Lappeenranta ja rakennusliikkeiden ammattilaisille 6 pvä Rakennusmääräykset, uudet energiajärjestelmät, hybridiratkaisut, ilmatiiveys, rakennusajan lämmitys ja rakennuksen kosteudenhallinta, excursio, teemapäivä LVI-yritysten ammattilaiset ja - suunnittelijat sekä työnjohto, rakennusliikkeiden LVIalan ammattilaiset sekä työnjohto Lähiopetus, teemapäivä 3.6. RET Pro - Rakennusten erityisasiantuntija Yksityinen 3.5. AEL Energy Manager -koulutusohjelma Uusimaa AEL, Ammattienedistämislaitossäätiö 3.7. Energiatodistuksen laatiminen Uusimaa Kiinko / Uusimaa Aalto PRO 9 kk Uusimpia keinoja yrityksen parantamiseen ja energiakustannusten alentamiseen 17 op Maankäytön suunnittelu, uudis- ja korjausrakentaminen, rakennusten ylläpito näkökulmasta, uusiutuvan energian hyödyntäminen rakentamisessa 1 kk Erillisen energiatodistuksen laatijan pakolliseen tenttiin (PEL) valmistava kokonaisuus Yritysten energian käyttö- ja investointipäätöksiin ja valmisteluun osallistuvat henkilöt Rakennusalan, kiinteistöalan ja talotekniikka-alan työntekijöille ja johdolle sekä kiinteistöjen omistajille Kiinteistöpäälliköt, isännöitsijät,, energiatodistuksia, Taloyhtiön kuntotodistuksia, kuntoarvioita ja asuntokaupan kuntotarkastuksia laativat. Valmennus FISE Oy:n (Finnish Certification) Energiatodistuksen antajan vaatimukset tenttiin Erillisen energiatodistuksen laatijan pakolliseen tenttiin (PEL) valmistava kokonaisuus Asiantuntijoiden lähiopetuspäivät, käytännön harjoitukset, oman yrityksen energiatilanteen analysointi, energiakäytön tehostamisprojekti Lähiopetus, oheislukemisto, harjoitustyöt, omaan yritykseen tehtävä kehitysprojekti Asiantuntijaluennot, oppimiskeskustelut, lähipäivien välillä todellisessa kohteessa laadittava oppimistehtävä ja oppimispäiväkirja /11

7 3.8. Energiatehokkuuden koulutus ja tutkinto Uusimaa Kiinko / 21 op Energiatodistuksen laatiminen, energiataloudelliset laskelmat, LVI-tekniikka, lämmöntalteenotto ja jäähdytys, ovet, ikkunat, ylä- ja alapohja, julkisivut, valaistus, sähkötekniikka ja automaatio (SA) Kiinteistö- ja projektipäälliköt, isännöitsijän ammattitutkinnon suorittaneet, kiinteistönpidon tekniset toimihenkilöt, ympäristövastaavat Tukee ja vauhdittaa parantamiseen tarvittavien tietojen ja taitojen oppimista Monimuotokoulutus 3.9. Kestävien kiinteistöpalvelujen hankinta ja organisointi KIVA(TM) Taloyhtiön energiatehokuuden kehittäminen TEN(TM) Uusimaa Kiinko / Uusimaa Kiinko / 3 op Kiinteistöpalvelujen hankintastrategiat, hankintaprosessit, palveluntuottajan valinta, ympäristönäkö-kohtien sisällyttäminen laatukriteereihin 2 pvä Taloyhtiön energiakirjan tavoitteet: auttaa taloyhtiöitä ja niiden hallituksia parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja niiden taloudellisen kannattavuuden vertailussa. Isännöitsijöille, kiinteistöpäälliköille, kohdepäälliköille, palvelupäälliköille, kunnossapitopäälliköill e, talous-päälliköille Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet, Kiinteistö- ja projektipäälliköt, isännöitsijän ammattitutkinnon suorittaneet, kiinteistönpidon tekniset toimihenkilöt, ympäristövastaavat Palvelutoiminnan kehittäminen Luennot, ennakkotehtävä Luennot, etukäteen laadittava, perehdyttävä oppimistehtävä 7/11

8 Sertifikaatti/ Henkilösertifiointikoulutus - Rakennusten Hämeenlinna lämpökuvaaja Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO 6 pvä Rakennusfysiikka; lämpöja kosteustekniikka, rakennetekniikka, mittalaitteet ja mittaukset, raportointi Rakennusten lämpökuvaajat, lämpökameratutkimus ten tilaajille ja lämpökuvauksen tulosten käyttäjille, kuten rakennusliikkeiden tuotanto- ja suunnitteluhenkilöstöll e, rakennuttajille, rakennesuunnittelijoille ja rakennusten kuntotutkijoille. Käytännön Teoriaopetus, suorittaa rakennuksen mittausharjoitus, lämpökuvaus oikein ja koulutusmateriaali, tehdä saaduista tuloksista kirjallisuus, välitehtävä, oikeita johtopäätöksiä kirjallinen koe, mittausnäyttö, mittaustulosten raportoinnin ohjaus Lokakuu 2004, toteutettu 20 kertaa Rakennusten energiatehokas hallinta Uusimaa Metropolia Sertifikaatti/ 30 op Rakennusten energiatehokkaan hallinnan läpikäyminen seuraavien osa-alueiden kautta: energia- ja elinkaarilaskenta, rakennustekniset ratkaisut matalaenergiarakentamisessa, kehittämisprojekti Rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille kuten arkkitehdeille (erityisesti pääsuunnittelijoille), diplomi-insinööreille, insinööreille ja rakennusmestareille Oppisopimustyyppinen 2012, toteutettu 3 kertaa Energiatehokkuuskoulutus oman talon remontoijalle Uusimaa Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry (PRKK) 1 pvä Remonttihankkeen Oman talon tai perusteet, kunnon kesämökin selvittämismenetelmät, peruskorjausta tai suunnittelu, rakennuslupa, viranomaiskatsel- suunnitteleville. laajempaa remonttia mukset, rahoitussuunnitelma, energiavalinnat, lämmitysjärjestelmät, ilmanvaihto ja putkistot, rakennusmateriaalien CEhyväksyntä, toteutustavat, rakenteellinen toimivuus ja rakennusfysiikka 8/11

9 3.14. Energiatodistuksen laatijan koulutus Uusimaa Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Pientalojen automaatiojärjestelmät hybridijärjestelmissä koulutus Rakentamisen ja rakennusten käytön energiatehokkuus Energiatehokkuus uusiutuvissa energiajärjestelmissä Kuopio Lappeenranta, Tampere 10 op Rakennusten lämmitysratkaisut ja asumisen energiatehokkuus, tulevaisuuden energiatehokas rakentaminen, tulevaisuuden energiantuotantojärjestelmät Lappeenranta, Tampere Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen Teknillinen Yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen Teknillinen Yliopisto Sertifikaatti/ 1 pvä Energiatodistuslaki ja asetus,lämmön talteenoton vuosihyötysuhde, järjestelmälaskenta, maalämpöpumppu teho-osuuden vaikutus energialaskentaan, rakennuk-sen havainnointi, energiantehostamistoimenpide-ehdotukset 1 pvä Ouman automaatiojärjestelmät, Fidelix automaatiojärjestelmä LVI-alan työntekijät Asentajille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, rakennuttajille, viranomaisille, urakoitsijoille ja isännöitsijöille Asiantuntijat ja suunnittelijat, johtajat, projekti-insinöörit ja päälliköt rakennusalalla ja energiayhtiössä 33 op Rakennusten ja asumisen Asiantuntijat ja energia-tehokkuus, suunnittelijat, johtajat, lämmitys-ratkaisut, projekti-insinöörit ja tulevaisuuden päälliköt energiatehokas rakentaminen, älykkyyttä sähköverkkoihin, teollisuuden jäteläm-mön hyödyntäminen, sähkön käytön energia-tehokkuus teollisuuden energiamuuntoprosesseis sa, tulevaisuuden energiantuotantojärjestelmät FISEn (Finnish Certification) hyväksymä perustason Energiatodistuksen laatijan-tenttiin valmentava koulutus Työkaluja analysointiin ja soveltamiseen tulevaisuuden rakennusympäristöissä, sekä matalenergia- ja passiivirakentamiseen liittyvien haasteiden ratkaisuun Ennakkomateriaali, luento Intensiiviset lähipäivät, päivien aikaiset harjoitukset ja projektityöt Intensiiviset lähipäivät, harjoitukset ja projektityöt Ei ole toteutettu (ei riittävästi osallistujia) 9/11

10 3.18. Energiatehokkaan rakentamisen asiantuntija Jyväskylä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK E-luku, energiatodistuksen laatijan (perustaso) tenttiin valmentava koulutus Energiatodistuslaskenta-, E-luku-, tenttivalmennus- ja kuntotarkastuskoulutus Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen Sertifikaatti/ Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen Sertifikaatti/ 30 op Ohjaus, matalaenergia rakentaminen, rakennusfysiikka, LVISA talotekniikka, energiatodistus laki, ympäristökulu, energiakatselmointi, korjausrakentamisen energiatehokkuus, uudisrakentamisen projektihallinta, hanke/ toteutussuunnittelu 1 pvä Taustaa saavuttamiseksi, laskenta, peruskorjaus, vanhan rakennuksen energiatodistus Arkkitehti-, rakenne-, LVIS- ja automaatiosuunnittelij at, rakennusurakoitsijat, työmaapäälliköt, tekniset isännöitsijät, kunnalliset toimijat ja muut rakentamisen ammattilaiset Energiatodistuksen laatijan pätevyyden haluavat henkilöt 2 pvä Taustaa Pätevyyksiä harkitseville, saavuttamiseksi, laskenta, energiatodistuksen peruskorjaus, vanhan rakennuksen laatijoille, kuntotarkastajille, energiatodistus, olemassa päättäjille, yrittäjille olevan rakennuksen energiatodistus ja E-luku sekä kuntotarkastustoiminnasta kiinnostuneille Energiatodistuksen laatijan (perustaso) tenttiin valmentava koulutus Koulutus valmentaa tenttiin Monimuoto-opiskelua ja se sisältää kontaktiopetusta, itseopiskelua sekä verkko-opintoja Luento, laskenta, keskustelu Teoria, laskenta, keskustelu Energiaselvitykseen laadittava kesäajan sisälämpötilalaskelma dynaamisesti Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen 1 pvä Energiatodistuksen ja energiaselvityksen laatimisen yhteydessä laskettava kesäajan sisälämpötilalaskelma Suunnittelijat, rakennuttajat, kuntien päättäjät, rakennusvalvojat, rakennuttajat, kiinteistöihmiset, kunnossapitoyritysten johtajat, ja muut joita kiinnostaa dynaaminen energialaskenta Teoria, laskenta, keskustelu 10/11

11 3.22. Aurinkoenergialla nollaenergiaan Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen Energiatodistus ja dynaaminen energialaskenta Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen 1 pvä Aurinkoenergian perusteet, lähes nollaenergiarakennuk-sen suunnittelu- ja rakennusohjeita, laskentaharjoitus 1 pvä Energiatodistuksen ja energiaselvityksen laatiminen jäähdytettävään rakennukseen Suunnittelijat, talotehtaat, rakentajat, rakennuttajat, kuntien päättäjät, rakennusvalvojat, rakennuttajat, kiinteistöihmiset, kunnossapitoyritysten johtajat, ja muut jotka haluavat pysyä kehityksen kärjessä Suunnittelijat, rakennuttajat, kuntien päättäjät, rakennusvalvojat, kiinteistöihmiset, kunnossapitoyritysten johtajat Miten suunnitellaan ja rakennetaan erittäin energiatehokas rakennus ja miten se saatetaan nollaenergiatasolle Teoria, laskenta, keskustelu Energia-asiantuntija Tampere Tampereen ammattikorkeakoulu Työvoimakoulutus 6kk Energiatehokkuus, nykyinen rakennuskanta ja korjaukset, rakennusfysiikka, LVItalotekniset ratkaisut, energiatodistukset, urasuunnittelu Teknisen alan koulutuksen suorittaneet työttömät, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan rakentamiseen liittyvän energia-osaamisen alueella Kehittää osallistujien ammatillisia valmiuksia energiaosaamisessa, lisätä työllistymismahdollisuuksi a Monimuoto-opiskelua, Teoria, laskenta, keskustelu 11/11

Savon ammatti- ja aikuisopisto järjestää uudessa Toivalan energialaboratoriossa vuoden 2015 aikana seuraavat koulutukset.

Savon ammatti- ja aikuisopisto järjestää uudessa Toivalan energialaboratoriossa vuoden 2015 aikana seuraavat koulutukset. Hyvä yrittäjä Tarjolla pätevöitymiskoulutusta nykyaikaisessa oppimisympäristössä Savon ammatti- ja aikuisopiston Uusiutuvien energioiden koulutusten ja osaamisen kehittäminen Pohjois-Savossa" -projekti

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA HALLINTO, FMA, ITS -TEK, HMT, ETT KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA - YHTEENVETO PERTTI HUHTANEN

MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA HALLINTO, FMA, ITS -TEK, HMT, ETT KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA - YHTEENVETO PERTTI HUHTANEN MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA HALLINTO, FMA, ITS -TEK, HMT, ETT KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA - YHTEENVETO PERTTI HUHTANEN Aineisto on laajempi kuin alustuspuheenvuoro KIINTEISTÖALAN KOULUTUSKESKUS

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

amiedu.fi amiedu amiedu.fi Kaupan osaamiskeskus Osaaminen tuottaa tulosta kaupan alalla - ratkaisuja osaamisen kehittämiseen OSAAMINEN TUOTTAA TULOSTA

amiedu.fi amiedu amiedu.fi Kaupan osaamiskeskus Osaaminen tuottaa tulosta kaupan alalla - ratkaisuja osaamisen kehittämiseen OSAAMINEN TUOTTAA TULOSTA amiedu Amiedun asiakaspalvelu Puhelin 010 80 80 90 asiakaspalvelu@amiedu.fi Vaihde 020 7461 200 amiedu.fi Toimipaikat Valimotie 8, 00380 Helsinki Valimotie 17-19, 00380 Helsinki Hiomotie 6, 00380 Helsinki

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

julkisivusaneeraukset rappaus-/levykohteet Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella.

julkisivusaneeraukset rappaus-/levykohteet Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella. YRITYSMAAILMA 1 Tampere Maaliskuu 1/2010 ST-LIIKUNTAPALVELUT Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella. Kari Niskakangas 0400 665 088 Juha-Pekka Keisala

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella ei Raportti 2.1. 2009 Bionova Engineering Tornionlaakson Neuvosto Bothnian Arc -yhdistys Copyright Bionova Engineering, Tornionlaakson Neuvosto ja Bothnian

Lisätiedot

Rakennusterveyteen liittyvien koulutusten kehittämishankkeiden tilanne

Rakennusterveyteen liittyvien koulutusten kehittämishankkeiden tilanne Rakennusterveyteen liittyvien koulutusten kehittämishankkeiden tilanne IDEASTA KOULUTUKSEKSI SISÄILMAONGELMASTA RAKENNUSTERVEYTEEN KEHITTÄEN RTA KOULUTUSTA Helmi Kokotti Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMAONGELMASTA

Lisätiedot

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot