Koulutustaso. 1,5 v. Tekniikka, teoria, käytäntö, myynti, ympäristönsuojelunäkökohdat. osatutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutustaso. 1,5 v. Tekniikka, teoria, käytäntö, myynti, ympäristönsuojelunäkökohdat. osatutkinto"

Transkriptio

1 Koulutus Alue 1. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto 1.1. Lämpöpumppuasentajan koulutus nuorille, Lämmityslaiteasentajan osatutkinto, lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt Uusimaa Amiedu Ammattitutkinto/ osatutkinto 1,5 v. Tekniikka, teoria, käytäntö, myynti, ympäristönsuojelunäkökohdat Peruskoulutasoinen oppija Lämpöpumppuasentajan työt. Työllistymistilanne ja etenemismahdolli-suudet myös esimies-, tai erikoisosaajan tehtäviin ovat hyvät. Ei 1.2. Yrittäjän ammattitutkinto lämpöpumppuyrittäjille ja -yrittäjiksi aikoville 1.3. EU-CERT sertifioitu lämpöpumppuasentaja - koulutus ja kylmäkoulutus Uusimaa Amiedu Ammattitutkinto Uusimaa Amiedu Sertifikaatti/ 1-1,5 v. Yrittäjyys Peruskoulu- /yliopistopohja ja työkokemusta Yritystoiminnan käynnistämistä suunnitteleville tai jo muutaman vuoden toimineille lämpöpumppuyrittäjille 12 pvä Kylmälaiteasentajan Alalla jo työskentelevät Lämpöpumppujen, EU-sertifikaatti, ja alalle haluavat lämpöpumpputekniikka, markkinointi, turvallisuus, energiatehokkuus, ympäristövaikutukset, tekniset periaatteet ja perusteet suunnittelusta, lämmityslaiteasentajan ammattitutkinnon osatutkinto valmistajasta riippumatonta tietoa Teoria, käytännön opetus, etäopintoja, työssäoppimista, näyttötyö, tutkintotilaisuus 2009 alkaen, (mutta ei lämpöpumppuasentajien näkökulmasta) 2011 alkaen 1.4. Lämpöpumppuasentajan EU-CERT sertifiointikoulutus ja kylmäkoulutus <3kg 1.5. Maalämpökaivon mitoitus ja mittausmenetelmät Kuopio Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY Ammattitutkinto/ osatutkinto 19 pvä Markkinointi, kustannukset, ympäristövaikutukset, tekniikka, asentaminen, sähkönkäytön perusteet, luovutus, huolto Asentajille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, rakennuttajille, viranomaisille, urakoitsijoille ja isännöitsijöille 2 pvä Energiakaivon toteutus Asentajille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, rakennuttajille, viranomaisille, urakoitsijoille ja isännöitsijöille Teoriaopetus, etäpäiviä, käytännön harjoittelua, näyttökoe Luento, teoria 1/11

2 1.6. Aurinkosähköjärjestelmän toteutus ja Uusimaa liittäminen jakeluverkkoon 1.7. Aurinkolämpöjärjestelmien pätevöitymiskoulutus Kuopio Energiateolli-suus, / Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, Adato Energia, Sähköinfo Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY Sertifikaatti/ 1.8. Aurinkosähkö ja pientuulivoima Lempäälä Finnwind Oy Yksityinen 1 pvä Aurinkosähkö ja sen hyödyntämismahdollisuudet, kannattavuus, takaisinmaksuaika, merkitys uudisrakentamisessa, tekniset vaatimukset, yleiseen sähkönjakelu-verkkoon liitettävät mikrokokoiset aurinkosähköjärjestelmät 2 pvä Aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelu ja tekniikka, sertifiointijärjestelmät, ekologia, taloudelliset tukimuodot, RES sertifioinnin loppukoe 1 pvä Teoriatausta, teknologia, työllisyys, suunnittelu, asentaminen, takaisinmaksuajat, verkkoon liityntä Sähköverkkoyhtiöi-den henkilöstö, sähköurakoitsijat, aurinkosähköjärjestelmän toteutuksesta kiinnostuneet Asentajille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, rakennuttajille, viranomaisille, urakoitsijoille ja isännöitsijöille Oppilaitoksille, kunnille ja kaupungeille Mikrokokoisten aurinkosähkö-asennusten toteuttaminen ja niillä liiketoiinnan kasvattaminen Sertifioidun asentajan Räätälöitävissä Luento, teoria Luento, teoria Ryhmä- ja yksilötehtävät, teoriatai käytäntöpainotteisuus syksyllä, toteutettu 3 kertaa, 4. tulossa ensi helmikuussa 2012 ilman sertifiointia/re S-pätevyyttä ja pätevyyden kanssa 1.9. Aurinkolämpöjärjestelmien suunnittelukoulutus Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY 1 pvä Aurinkolämpöjärjestelmän mitoittaminen Getsolar-ohjelmistolla, keräinten tiedot Arkkitehdit, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennusvalvontaviranomaiset, rakennuttajat, yrittäjät Perusvalmiudet Mittausohjelman aurinkolämpöjärjestelmän käyttö, teoria mitoitukseen E-farm Tuulikoulutus Suomussalmi, Iisalmi Envitecpolis Oy ja Savon Siemen Oy Hämeen ammattikorkeako ulu, HAMK Yksityinen Biotaloudesta bisnestä III Hämeenlinna Räätälöitävissä Yleinen tuulitietous, pienen mittakaavan voimaloiden kannattavuus, lupaprosessit, maanomistajan näkökulma 30 op Johdatus biotalouteen ja bioenergiaan, biopolttoaineet ja biokaasu, vastuullisuus, liiketoiminta, rahoitus, leadership, markkinat Tuulienergiasta Pientuulivoimalainvestoijille kiinnostuneet, pientuulivoimalainvestointia harkitsevat Osallistujilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, opistotutkintoa tai muutoin osoitettua vastaavaa osaamista. Liiketoiminnan kehittäjille bioenergia-alalla. Asiantuntija puheenvuorot, luennot, pienryhmäkoulutus ja/tai tilakohtainen ohjaus Luennot 2/11

3 1.12. Metsäalan perustutkinto, metsäenergian Saarijärvi tuottaja 2. Orgaanisen jätteen ja orgaanisten sivuvirtojen hyödyntäminen 2.1. Bioenergian käyttäjä, käyttöpäällikkö ja bioenergia-alan yrittäjä Kouvola 2.2. Maaseudun energiahuolto Tarvaala (Saarijärvi) 2.3. Bioenergiaosaajakoulutus korkeakoulutetuille Tarvaala (Saarijärvi) Pohjoisen Keski- Suomen ammattiopisto KSAO Aikuisopisto (osa Kouvolan seudun ammattiopistoa)/ Biosampo JAMK, Biotalousinstituutti Ammattitutk 2 v. Metsien hoito ja Aikuiskoulutus Metsäenergian tuottaja Päiväopinnot into puunkorjuu, voi työskennellä metsäenergiaraakaaineen yksityisten metsätalousenergiapuun hankinta ja käyttö, ja koneyrittäjien, korjuu tai Metsähallituksen, turvetuotanto ja metsänhoitoyhdistysten, varastointi, energiapuun kuntien ja jalostus, lämpölaitoksen metsäteollisuuden hoito ja huolto palveluksessa tai itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä. (avoin) AMKkoulutus JAMK, Biotalousinstituutti Työvoimakoulutus 24 op Bioenergian käyttäjän, käyttöpäällikön ja yrittäjän osaaminen 5 op Energian käyttö maatiloilla, polttoaineiden varastointi, bioenergialämmitysjärjestelmät, varaenergiajärjestel-mät, biopolttoaineiden ominaisuudet Maatalousyrittäjät, jotka voisivat toimia myös bioenergiayrittäjinä, bioenergialaitoksen työntekijät, käyttöpäälliköt tai lähienergiayrittäjät 6 kk Räätälöidään monipuolisesti Luonnonvara-alan, luonnontieteellisen, maaseudun kehittämisen, teknisen tmv. biotalouden ja uusiutuvan suorittaneet henkilöt energian koulutustarpeisiin Bioenergia-alan työ tai yrittäjyys Hallita maatilakokoluokan biolämmitysjärjestelmän käyttö Uusia työllistymismahdollisuuksia bioenergia-alan parissa Monimuoto-opiskelu Luennot, harjoitustyöt, laboratoriotyöt, tutustumiskäynnit /11

4 2.4. Luonnonvarojen kestävä energiakäyttö Tarvaala (Saarijärvi) JAMK, Biotalousinstituutti 5 op Peltoenergian, turpeen sekä puuenergian tuotanto ja käyttö, ympäristövaikutukset Luennot, harjoitustyöt, tutustumiskäynnit alkaen osana AMKagrologikoulutusta Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa 2.5. Peruskurssit biomassapolttoaineista ja bioenergiasta ammattilaisille ja päättäjille 2.6. E-farm Biokaasukoulutus Suomussalmi, Iisalmi Envitecpolis Oy ja Savon Siemen Oy Yksityinen Jyväskylä Benet Oy Yksityinen Räätälöitävissä Räätälöitävissä Polttoaineen hankinta, Alan ammattilaiset ja lämpöyrittäjyys, lämpö- ja päättäjät voimalaitoksen hoito ja käyttö, biomassapolttoaineiden ympäristövaikutukset Poikkileikkaus biokaasun tuottamisesta, tekniikoista, säädöksistä ja kannattavuudesta Suomessa Biokaasun mahdollisuuksista ja laitosinvestoinnista kiinnostuneet Koulutusmateriaali, koulutusvideot, englanninkielinen ja suomenkielinen puuenergiakirja, opintoretket ja havaintonäytökset Asiantuntija puheenvuorot, luentokoulutus, pienryhmäkoulutus maksimissaa, tilakohtainen ohjaus 2.7. Bioenergia-alan ammattitutkintoon valmistava koulutus Piikkiö Ammattiopisto Livia 2.8. Bioenergian lyhytkoulutus Piikkiö Ammattiopisto Livia AMKkoulutus 1-1,5 v. Bioenergia-alan tuntemus, Energiapuun korjuu/haketus ja murskaus/ lämmöntuotanto/bioraaka-aineen jalostaminen, bioenergiayrittäjyys Biokaasun, biodieselin sekä metsä- ja peltoenergian tuottamisen mahdollisuudet Bioenergia- ja lämpöyrittämistä suunnitteleville sekä esim. maa- ja metsätalouden toimijoille, jotka haluavat laajentaa bioenergiaosaamistaan Bioenergialaitosinvesto intia harkitseville sekä muille bioenergiasta kiinnostuneille toimijoille Lähi-, verkko- ja itseopiskelu, työssäoppiminen Luento, käytäntö, tutustumismatkasta bioenergia-kohteeseen 2.9. Bioenergia-alan ammattitutkinto Ähtäri Sedu Aikuiskoulutus Ammattitutk into 1,5 v. Bioenergia-alan tuntemus, bioenergiayrittäjyys, turvetuotanto, energiapuu, bioraakaaineen jalostus Bioenergiayrittämistä Tutkinnon suorittaneet suunnitteleville sekä voivat työskennellä mm. puuhun ja bioenergiaraaka-aineen turpeeseen perustuvan tuottajina, korjaajina tai energiatuotannon jalostajina toisen yrittäjille, jotka palveluksessa tai haluavat laajentaa itsenäisinä yrittäjinä osaamistaan alalla Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus 4/11

5 2.10. Bioenergia-alan ammattitutkinto Tampere Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 3. Rakennusten hallinta Ammattitutk 9 kk Metsäenergia-alan Tarkoitettu yli 20- Tutkinnon suorittaneet 20 viikon into tuntemus, metsäenergian vuotiaille henkilöille, voivat työskennellä työssäoppimis-jakso, korjuu ja lähikuljetus, joilla on soveltuva bioenergiaraaka-aineen erittäin autohakkuri- ja muu ammatillinen koulutus tuottajina, korjaajina tai käytännönläheistä konetekniikka ja tai työkokemus ja jalostajina toisen opetusta kunnossapito, haketus, mielellään CE-luokan palveluksessa tai korjuu ja kuljetus, ajokortti itsenäisinä yrittäjinä kustannuslaskenta, asiakaspalvelu, vuorovaikutustaidot, työssäoppiminen 3.1. Energia-asiantuntijan työvoimakoulutus Riihimäki Suomen ympäristöopisto SYKLI / Työvoimakoulutus 6 kk Lämmitys-, ilmanvaihtoja ilmastointijärjestelmät, energiatehokkuus, rakennusfysiikka, kuntokartoitus ja energiatodistus, kiinteistösähkö ja - automaatio, LVI-säädöt, yrittäjyys, työhyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys, työnhaku Teknisen alan koulutuksen suorittaneet /työkokemuksen kautta tarvittavat valmiudet saavuttaneille työnhakijoille Ammatillisten valmiuksien kehittäminen erityisesti rakentamiseen liittyvässä energiaosaamisessa Lähiopetus ja työssäoppiminen, tutustumiskäynnit kohteisiin 3.2. Energiatehokkaan korjausrakentamisen lisäkoulutus Riihimäki Suomen ympäristöopisto SYKLI / Ekokoti-palvelun tuottaminen pientaloasukkaille ja taloyhtiöille Rakennus- ja talotekniikan sekä kiinteistöalan osaajille, joilla on jo energiatodistuksen antajan ja/tai akkkuntotarkastajan Valmiudet tuottaa Ekokotipalvelua pientaloasukkaille ja taloyhtiöille Monimuotokoulutus, lähipäivät ja harjoituskartoitus 5/11

6 3.3. Energiatehokkuuden asiantuntijakoulutus Lappeenranta huolto- ja kunnossapitoyrityksien sekä kuntaalan rakennustekniikan ammattilaisille Suomen ympäristöopisto SYKLI / 6 pvä Energian säästö ja hallinta kiinteistössä, kiinteistön lämmitysjärjestelmät ja ilman vaihto, kiinteistötekniikan huoltoja korjauskohteet, kiinteistöautomatiikka Huolto- ja kunnossapitoyritysten talotekniikan ammattilaiset sekä työnjohto, kunta-alan talotekniikan ammattilaiset sekä työnjohto Lähiopetus, verkkoopetuspäivä, teemapäivä Suomen ympäristöopisto SYKLI / 3.4. Energiatehokkuuden asiantuntijakoulutus LVI - Lappeenranta ja rakennusliikkeiden ammattilaisille 6 pvä Rakennusmääräykset, uudet energiajärjestelmät, hybridiratkaisut, ilmatiiveys, rakennusajan lämmitys ja rakennuksen kosteudenhallinta, excursio, teemapäivä LVI-yritysten ammattilaiset ja - suunnittelijat sekä työnjohto, rakennusliikkeiden LVIalan ammattilaiset sekä työnjohto Lähiopetus, teemapäivä 3.6. RET Pro - Rakennusten erityisasiantuntija Yksityinen 3.5. AEL Energy Manager -koulutusohjelma Uusimaa AEL, Ammattienedistämislaitossäätiö 3.7. Energiatodistuksen laatiminen Uusimaa Kiinko / Uusimaa Aalto PRO 9 kk Uusimpia keinoja yrityksen parantamiseen ja energiakustannusten alentamiseen 17 op Maankäytön suunnittelu, uudis- ja korjausrakentaminen, rakennusten ylläpito näkökulmasta, uusiutuvan energian hyödyntäminen rakentamisessa 1 kk Erillisen energiatodistuksen laatijan pakolliseen tenttiin (PEL) valmistava kokonaisuus Yritysten energian käyttö- ja investointipäätöksiin ja valmisteluun osallistuvat henkilöt Rakennusalan, kiinteistöalan ja talotekniikka-alan työntekijöille ja johdolle sekä kiinteistöjen omistajille Kiinteistöpäälliköt, isännöitsijät,, energiatodistuksia, Taloyhtiön kuntotodistuksia, kuntoarvioita ja asuntokaupan kuntotarkastuksia laativat. Valmennus FISE Oy:n (Finnish Certification) Energiatodistuksen antajan vaatimukset tenttiin Erillisen energiatodistuksen laatijan pakolliseen tenttiin (PEL) valmistava kokonaisuus Asiantuntijoiden lähiopetuspäivät, käytännön harjoitukset, oman yrityksen energiatilanteen analysointi, energiakäytön tehostamisprojekti Lähiopetus, oheislukemisto, harjoitustyöt, omaan yritykseen tehtävä kehitysprojekti Asiantuntijaluennot, oppimiskeskustelut, lähipäivien välillä todellisessa kohteessa laadittava oppimistehtävä ja oppimispäiväkirja /11

7 3.8. Energiatehokkuuden koulutus ja tutkinto Uusimaa Kiinko / 21 op Energiatodistuksen laatiminen, energiataloudelliset laskelmat, LVI-tekniikka, lämmöntalteenotto ja jäähdytys, ovet, ikkunat, ylä- ja alapohja, julkisivut, valaistus, sähkötekniikka ja automaatio (SA) Kiinteistö- ja projektipäälliköt, isännöitsijän ammattitutkinnon suorittaneet, kiinteistönpidon tekniset toimihenkilöt, ympäristövastaavat Tukee ja vauhdittaa parantamiseen tarvittavien tietojen ja taitojen oppimista Monimuotokoulutus 3.9. Kestävien kiinteistöpalvelujen hankinta ja organisointi KIVA(TM) Taloyhtiön energiatehokuuden kehittäminen TEN(TM) Uusimaa Kiinko / Uusimaa Kiinko / 3 op Kiinteistöpalvelujen hankintastrategiat, hankintaprosessit, palveluntuottajan valinta, ympäristönäkö-kohtien sisällyttäminen laatukriteereihin 2 pvä Taloyhtiön energiakirjan tavoitteet: auttaa taloyhtiöitä ja niiden hallituksia parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja niiden taloudellisen kannattavuuden vertailussa. Isännöitsijöille, kiinteistöpäälliköille, kohdepäälliköille, palvelupäälliköille, kunnossapitopäälliköill e, talous-päälliköille Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet, Kiinteistö- ja projektipäälliköt, isännöitsijän ammattitutkinnon suorittaneet, kiinteistönpidon tekniset toimihenkilöt, ympäristövastaavat Palvelutoiminnan kehittäminen Luennot, ennakkotehtävä Luennot, etukäteen laadittava, perehdyttävä oppimistehtävä 7/11

8 Sertifikaatti/ Henkilösertifiointikoulutus - Rakennusten Hämeenlinna lämpökuvaaja Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO 6 pvä Rakennusfysiikka; lämpöja kosteustekniikka, rakennetekniikka, mittalaitteet ja mittaukset, raportointi Rakennusten lämpökuvaajat, lämpökameratutkimus ten tilaajille ja lämpökuvauksen tulosten käyttäjille, kuten rakennusliikkeiden tuotanto- ja suunnitteluhenkilöstöll e, rakennuttajille, rakennesuunnittelijoille ja rakennusten kuntotutkijoille. Käytännön Teoriaopetus, suorittaa rakennuksen mittausharjoitus, lämpökuvaus oikein ja koulutusmateriaali, tehdä saaduista tuloksista kirjallisuus, välitehtävä, oikeita johtopäätöksiä kirjallinen koe, mittausnäyttö, mittaustulosten raportoinnin ohjaus Lokakuu 2004, toteutettu 20 kertaa Rakennusten energiatehokas hallinta Uusimaa Metropolia Sertifikaatti/ 30 op Rakennusten energiatehokkaan hallinnan läpikäyminen seuraavien osa-alueiden kautta: energia- ja elinkaarilaskenta, rakennustekniset ratkaisut matalaenergiarakentamisessa, kehittämisprojekti Rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille kuten arkkitehdeille (erityisesti pääsuunnittelijoille), diplomi-insinööreille, insinööreille ja rakennusmestareille Oppisopimustyyppinen 2012, toteutettu 3 kertaa Energiatehokkuuskoulutus oman talon remontoijalle Uusimaa Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry (PRKK) 1 pvä Remonttihankkeen Oman talon tai perusteet, kunnon kesämökin selvittämismenetelmät, peruskorjausta tai suunnittelu, rakennuslupa, viranomaiskatsel- suunnitteleville. laajempaa remonttia mukset, rahoitussuunnitelma, energiavalinnat, lämmitysjärjestelmät, ilmanvaihto ja putkistot, rakennusmateriaalien CEhyväksyntä, toteutustavat, rakenteellinen toimivuus ja rakennusfysiikka 8/11

9 3.14. Energiatodistuksen laatijan koulutus Uusimaa Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Pientalojen automaatiojärjestelmät hybridijärjestelmissä koulutus Rakentamisen ja rakennusten käytön energiatehokkuus Energiatehokkuus uusiutuvissa energiajärjestelmissä Kuopio Lappeenranta, Tampere 10 op Rakennusten lämmitysratkaisut ja asumisen energiatehokkuus, tulevaisuuden energiatehokas rakentaminen, tulevaisuuden energiantuotantojärjestelmät Lappeenranta, Tampere Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen Teknillinen Yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen Teknillinen Yliopisto Sertifikaatti/ 1 pvä Energiatodistuslaki ja asetus,lämmön talteenoton vuosihyötysuhde, järjestelmälaskenta, maalämpöpumppu teho-osuuden vaikutus energialaskentaan, rakennuk-sen havainnointi, energiantehostamistoimenpide-ehdotukset 1 pvä Ouman automaatiojärjestelmät, Fidelix automaatiojärjestelmä LVI-alan työntekijät Asentajille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, rakennuttajille, viranomaisille, urakoitsijoille ja isännöitsijöille Asiantuntijat ja suunnittelijat, johtajat, projekti-insinöörit ja päälliköt rakennusalalla ja energiayhtiössä 33 op Rakennusten ja asumisen Asiantuntijat ja energia-tehokkuus, suunnittelijat, johtajat, lämmitys-ratkaisut, projekti-insinöörit ja tulevaisuuden päälliköt energiatehokas rakentaminen, älykkyyttä sähköverkkoihin, teollisuuden jäteläm-mön hyödyntäminen, sähkön käytön energia-tehokkuus teollisuuden energiamuuntoprosesseis sa, tulevaisuuden energiantuotantojärjestelmät FISEn (Finnish Certification) hyväksymä perustason Energiatodistuksen laatijan-tenttiin valmentava koulutus Työkaluja analysointiin ja soveltamiseen tulevaisuuden rakennusympäristöissä, sekä matalenergia- ja passiivirakentamiseen liittyvien haasteiden ratkaisuun Ennakkomateriaali, luento Intensiiviset lähipäivät, päivien aikaiset harjoitukset ja projektityöt Intensiiviset lähipäivät, harjoitukset ja projektityöt Ei ole toteutettu (ei riittävästi osallistujia) 9/11

10 3.18. Energiatehokkaan rakentamisen asiantuntija Jyväskylä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK E-luku, energiatodistuksen laatijan (perustaso) tenttiin valmentava koulutus Energiatodistuslaskenta-, E-luku-, tenttivalmennus- ja kuntotarkastuskoulutus Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen Sertifikaatti/ Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen Sertifikaatti/ 30 op Ohjaus, matalaenergia rakentaminen, rakennusfysiikka, LVISA talotekniikka, energiatodistus laki, ympäristökulu, energiakatselmointi, korjausrakentamisen energiatehokkuus, uudisrakentamisen projektihallinta, hanke/ toteutussuunnittelu 1 pvä Taustaa saavuttamiseksi, laskenta, peruskorjaus, vanhan rakennuksen energiatodistus Arkkitehti-, rakenne-, LVIS- ja automaatiosuunnittelij at, rakennusurakoitsijat, työmaapäälliköt, tekniset isännöitsijät, kunnalliset toimijat ja muut rakentamisen ammattilaiset Energiatodistuksen laatijan pätevyyden haluavat henkilöt 2 pvä Taustaa Pätevyyksiä harkitseville, saavuttamiseksi, laskenta, energiatodistuksen peruskorjaus, vanhan rakennuksen laatijoille, kuntotarkastajille, energiatodistus, olemassa päättäjille, yrittäjille olevan rakennuksen energiatodistus ja E-luku sekä kuntotarkastustoiminnasta kiinnostuneille Energiatodistuksen laatijan (perustaso) tenttiin valmentava koulutus Koulutus valmentaa tenttiin Monimuoto-opiskelua ja se sisältää kontaktiopetusta, itseopiskelua sekä verkko-opintoja Luento, laskenta, keskustelu Teoria, laskenta, keskustelu Energiaselvitykseen laadittava kesäajan sisälämpötilalaskelma dynaamisesti Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen 1 pvä Energiatodistuksen ja energiaselvityksen laatimisen yhteydessä laskettava kesäajan sisälämpötilalaskelma Suunnittelijat, rakennuttajat, kuntien päättäjät, rakennusvalvojat, rakennuttajat, kiinteistöihmiset, kunnossapitoyritysten johtajat, ja muut joita kiinnostaa dynaaminen energialaskenta Teoria, laskenta, keskustelu 10/11

11 3.22. Aurinkoenergialla nollaenergiaan Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen Energiatodistus ja dynaaminen energialaskenta Jyväskylä Osakeyhtiö lamit.fi Yksityinen 1 pvä Aurinkoenergian perusteet, lähes nollaenergiarakennuk-sen suunnittelu- ja rakennusohjeita, laskentaharjoitus 1 pvä Energiatodistuksen ja energiaselvityksen laatiminen jäähdytettävään rakennukseen Suunnittelijat, talotehtaat, rakentajat, rakennuttajat, kuntien päättäjät, rakennusvalvojat, rakennuttajat, kiinteistöihmiset, kunnossapitoyritysten johtajat, ja muut jotka haluavat pysyä kehityksen kärjessä Suunnittelijat, rakennuttajat, kuntien päättäjät, rakennusvalvojat, kiinteistöihmiset, kunnossapitoyritysten johtajat Miten suunnitellaan ja rakennetaan erittäin energiatehokas rakennus ja miten se saatetaan nollaenergiatasolle Teoria, laskenta, keskustelu Energia-asiantuntija Tampere Tampereen ammattikorkeakoulu Työvoimakoulutus 6kk Energiatehokkuus, nykyinen rakennuskanta ja korjaukset, rakennusfysiikka, LVItalotekniset ratkaisut, energiatodistukset, urasuunnittelu Teknisen alan koulutuksen suorittaneet työttömät, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan rakentamiseen liittyvän energia-osaamisen alueella Kehittää osallistujien ammatillisia valmiuksia energiaosaamisessa, lisätä työllistymismahdollisuuksi a Monimuoto-opiskelua, Teoria, laskenta, keskustelu 11/11

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

13 February Olli Oamkilainen 1

13 February Olli Oamkilainen 1 13 February Olli Oamkilainen 1 Oppia ja tukea bioenergia-alan maaseutuyrittäjyyteen. Hankkeessa tarjotaan koulutusta bioenergian tuotannosta ja nykytekniikasta, energiayrittäjyydestä ja energiaomavaraisuuden

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO)

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO) ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO), HELSINKI 1. jakso Tiistai 27.8.2013 08.30-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00-09.10 Avaus, ohjelman esittely Koulutusjohtaja, DI, KM, emba Pertti Huhtanen

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. 10.11.2015 RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN HAASTEET Energiankulutus kwh/(m 2 a) 2010 Muut vaikutukset Huomioon otettavien tekijöiden määrä kasvaa

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET Rakennusalan pätevyysnimikkeet Suomessa. Tilanne keväällä 2009. Yleistä. Rakennusalalla on pääasiassa kolme pätevyyksiä rekisteröivää tahoa: FISE, joka on keskittynyt toimihenkilötasolle rakennus ja LVI-alalla,

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana

Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana Rakentamisen energiatehokkuutta ja muuta laatutasoa voidaan parantaa enemmän kuin laki vaatii, kunhan riskit hallitaan. Tommi Riippa, Energiakorjausneuvoja Markku

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

LÄMMITYS- JA VESIJOHTOJÄRJESTELMIEN HUOLTOA JA ILMANVAIHTOKONEEN HUOLTOA SEKÄ HITSAUSTA

LÄMMITYS- JA VESIJOHTOJÄRJESTELMIEN HUOLTOA JA ILMANVAIHTOKONEEN HUOLTOA SEKÄ HITSAUSTA LÄMMITYS- JA VESIJOHTOJÄRJESTELMIEN HUOLTOA JA ILMANVAIHTOKONEEN HUOLTOA SEKÄ HITSAUSTA Koulutuksen tavoitteena on, että LVI-alalle aikovat löytäisivät helpommin harjoittelu- tai oppisopimustyöpaikan.

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 18.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan 1 Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan Lähes nollaenergiatalo on hyvin energiatehokas Energiantarve katetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla rakennuksessa tai sen lähellä Kustannusoptimi

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Projektiryhmä: Suomen ympäristökeskus SYKE Ekokumppanit Oy Ekoleima Ay Suomen ympäristöopisto SYKLI Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

UUDEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISIA PÄTEVYYKSIÄ YLI 1200

UUDEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISIA PÄTEVYYKSIÄ YLI 1200 UUDEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISIA PÄTEVYYKSIÄ YLI 1200 Tiedote 25.8.2016 Julkaisuvapaa FISEssä on tähän mennessä todettu MRL-muutoksen mukaisia uusia suunnittelijapätevyyksiä 974 ja työnjohtajapätevyyksiä

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

PUTKI- JA KIINTEISTÖALAN PERUSTIEDOT JA TAIDOT ILTAKOULUTUS 2016 / 2017. Opetus toteutetaan iltaisin klo 17.00 21.00. 1. Aika: torstai 12.5.

PUTKI- JA KIINTEISTÖALAN PERUSTIEDOT JA TAIDOT ILTAKOULUTUS 2016 / 2017. Opetus toteutetaan iltaisin klo 17.00 21.00. 1. Aika: torstai 12.5. PUTKI- JA KIINTEISTÖALAN PERUSTIEDOT JA TAIDOT ILTAKOULUTUS 2016 / 2017 Tavoite Koulutuksemme tavoite on se, että LVI alalle aikovat löytäisivät kurssimme jälkeen helpommin harjoittelu- tai oppisopimustyöpaikan,

Lisätiedot

Lämpöpumppuasentaminen osaksi talotekniikan perustutkintoa ja lämpöpumppukoulutukset. Lämpöpumppupäivä , Heureka Matti Vesalainen, Amiedu

Lämpöpumppuasentaminen osaksi talotekniikan perustutkintoa ja lämpöpumppukoulutukset. Lämpöpumppupäivä , Heureka Matti Vesalainen, Amiedu Lämpöpumppuasentaminen osaksi talotekniikan perustutkintoa ja lämpöpumppukoulutukset Lämpöpumppupäivä 29.11.2016, Heureka Matti Vesalainen, Amiedu Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Tunnuslukuja

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen koulutusiltapäivä 19.02.2015, Oulun diakonissalaitos DI Petri Pylsy Lämmitysjärjestelmä Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen sisältö ja kosteusvaurion korjausasiantuntijoiden AHOTmenettely

Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen sisältö ja kosteusvaurion korjausasiantuntijoiden AHOTmenettely Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen sisältö ja kosteusvaurion korjausasiantuntijoiden AHOTmenettely Juha Krankka Koulutuspäällikkö Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO Rakennusterveyteen liittyvän

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu 25.11.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoi/eet ja rakennuksia koskevat EU säädökset Rakennusten energiatehokkuusdirek3iv

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaisohjaus

Korjausrakentamisen viranomaisohjaus Korjausrakentamisen viranomaisohjaus Lauri Jääskeläinen Direktiivi pohjana Uudet rakennukset olleet jo aiemmin (v:n 2002 direktiivi täytäntöönpanon kautta) vähimmäisenergiatehokkuuden piirissä Suomessa

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

RAKENNUKSEN JA TILOJEN

RAKENNUKSEN JA TILOJEN RAKENNUKSEN JA TILOJEN TUTKIMINEN SISÄILMAONGELMAN SYIDEN SELVITTÄMISEKSI - Mitä ja miten pitää tutkia? - Minkälaista osaamista ja pätevyyttä tutkijalta edellytetään? - Ketkä näitä tutkimuksia tekevät?,

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Bioenergiaosaaja - koulutus 30.3.2016 22.9.2016

Bioenergiaosaaja - koulutus 30.3.2016 22.9.2016 Bioenergiaosaaja - koulutus 30.3.2016 22.9.2016 TTY:n täydennyskoulutuskeskus Edutech Edutech on Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Tarjoamme korkealaatuisia osaamisen kehittämispalveluja

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä Sari Tarvainen Kehittämishanke 2015-2017 Toteuttaja Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on valmisteltu ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Savon

Lisätiedot

Ammattitaito ja pätevyys rakennusalalla. Marita Mäkinen

Ammattitaito ja pätevyys rakennusalalla. Marita Mäkinen Ammattitaito ja pätevyys rakennusalalla Marita Mäkinen MIKÄ ON FISE OY? FISE on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä yritys. FISE ylläpitää

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA 29.4.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa SISÄLLYSLUETTELO Kestävä rakentaminen käsitteenä Kestävän rakentamisen osatekijät

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

KOULUTUS JA NEUVONTA LAPIN BIOENERGIAOHJELMASSA

KOULUTUS JA NEUVONTA LAPIN BIOENERGIAOHJELMASSA KOULUTUS JA NEUVONTA LAPIN BIOENERGIAOHJELMASSA Pen& Riipi, Lapin amma&opisto BIOENERGIAN LAPPI - SEMINAARI Rovaniemi 11.5.2010 1 KOULUTUS JA NEUVONTA OHJELMAN 3. PAINOPISTEENÄ 2 VASTUU ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLÄ

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Metsätieteet yliopistoissa Yliopiston tehtävät Tutkimus, uuden tiedon tuottaminen Opetus, uuden tiedon

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Fossiilisesta öljystä vapaa maakunta

Fossiilisesta öljystä vapaa maakunta POHJOIS-KARJALA Fossiilisesta öljystä vapaa maakunta Pohjois-Karjalan Bioenergia Forum 5.9.2014 Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 Paikallisesti

Lisätiedot