Energian käytön tehostaminen ja uusiutuva energia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energian käytön tehostaminen ja uusiutuva energia"

Transkriptio

1 1 Energian käytön tehostaminen ja uusiutuva energia Energian käytön tehostuminen voidaan saavuttaa esim. parantamalla tuotosta, panosten pysyessä ennallaan tai vähentämällä panosten käyttöä, tuotannon pysyessä ennallaan tai energiapanoksia lisäämällä, tuotoksen lisääntyessä suhteessa enemmän. On muistettava, että uusiutuvan energian käyttö ei aina tarkoita energiansäästöä, sillä energiankulutus voi jopa lisääntyä siirryttäessä fossiilisen energian käytöstä uusiutuvan energian käyttöön. Esimerkiksi puu vs. öljy. Uusiutuvan energian avulla on mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja saada aikaan taloudellisia säästöjä. Energiaa ei tulisi tuhlata, vaikka se olisi halpaa bioenergiaa. Energiankäytön tehostamistoimenpiteet eivät ole aina taloudellisesti järkeviä

2 Lypsykarjatilan energiapanokset ja tuotokset Suorat energiapanokset Epäsuorat energiapanokset Sähkö Polttoaineet Rehut Kuivikkeet Rakennukset Maito Liha Myydyt eläimet Lanta Tuotokset Ostetut eläimet Rehut ovat noin % maidontuotannon kokonaisenergiankulutuksesta (Agree 2012) Suora energiankulutus vuonna 2010 Lähde: Tike

3 Maidontuotannon suora energiankulutus Energiankulutus ilmoitetaan yleensä tuotettua maitokiloa/-litraa, eläinpaikkaa tai lehmää kohti. Navetan suorasta energiankulutuksesta suurin osa kuluu yleensä lypsyyn ja maidonkäsittelyyn sekä ruokintaan. Tilalla useimmiten tiedossa vain kokonaissähkönkulutus, jolloin navetan kulutus on vain arvio. kwh/kg-maitoa kwh/lehmä Lähde 0,128 0,207 1) Hörndahl ,16 ja 0, ja Johansson ,10 0,54 - Ek ) Maitolitrat muutettu kiloiksi tiheydellä 1,02 g/ml. HUOM. Erilaiset laskentatavat vaikuttavat energiankulutukseen Sähkönkulutus lypsykarjatiloilla kwh/maito-kg kwh/lehmä Lähde 0,18 0,16 1) ) TTS ,26 0,40 Schäfer ,09 2) 950 2) Esimerkkitila 1 0,11 0,14 3) Schäfer ) Tilat jotka ilmoittivat asumisen sähkönkäytön erikseen. Asumisen sähkönkäyttö vähennetty tuotannon sähkönkäytöstä. 2) Alustava kulutus laskettu esimerkkitilan kahden kuukauden sähkönkulutuksen perusteella, joten se voi vielä muuttua. 3) Energiankulutus virolaisilla mittaustiloilla

4 Suoran energiankulutuksen jakautuminen kwh/lehmä/vuosi 150 lehmää, lypsyasema, laakasiilo 220 lehmää, lypsyasema, laakasiilo 120 lehmää, robotti, tornisiilo 146 lehmää, robotti/lypsyasema, laakasiilo Lähde: Hörndahl Energiamittaukset Tila 1 Tila 2 Tila 3 Navettatyyppi Pihatto lypsyasemalla Pihatto robotilla Pihatto lypsyasemalla Eläimet Yhteensä 110, joista lypsyssä reilu 80. Yhteensä 84, joista robottilypsyssä vajaa 60. Mittaukset alkoivat Helmikuu 2013 Syyskuu 2011 Huhtikuu

5 Kolmivaihepistorasian ja laitteen väliin kytketty energiamittari Tällaisilla energiamittareilla mitataan mm. maitotankin energiankulutusta. Kuva: A-P. Vuorentola Sähkönkulutuksen jakautuminen (tila 1) Sähkönkulutuksen jakautuminen Rehunjako ei mukana kulutuksessa, koska se hoidetaan polttoainekäyttöisellä itsekulkevalla seosrehuvaunulla

6 Sähkönkulutus (tila 1) Sähkönkulutus aikavälillä yhteensä kwh ja yhteensä kwh. Kulutus keskimäärin kwh/kk ja 0,09 kwh/maitolitra Lypsy ja maidonkäsittely Rasmussen & Pedersen (2004) listasivat suurimmiksi energiankuluttajiksi tyhjiöpumpun, kompressorin, sähköllä toimivan veden lämmityksen ja automaattisen pesusysteemin. Taajuusmuuntajalla ohjattu tyhjiöpumppu vähentää energiankulutusta. Useimmiten puhutaan noin % energiansäästöstä. Tyhjiöpumpun oikea mitoitus. Ilmavuodot ja liian korkea paine lisäävät kompressorin energiankulutusta. Veden esilämmitys lämmön talteenoton avulla?

7 Lypsymenetelmä Robotti kuluttaa hieman enemmän energiaa kuin lypsyasema. Robottilypsy lisää yleensä maidontuotantoa 3-11 %, koska robottilypsy mahdollistaa lehmien käymisen lypsyllä tavanomaisen kahden kerran sijaan kolmesti. Energiankulutus vaihtelee myös robottimerkeittäin. Pesuveden kulutus. Onko käytössä taajuusmuuntajalla ohjattu tyhjiöpumppu. Sähköenergiankulutus vaihteli robottilypsyssä 14,8 85,5 kwh/tn maitoa (Rasmussen & Pedersen 2004). Sähköenergiankulutus 2 x 12 - kalanruotoasemalla (18,5 kwh/tn maitoa) ja 26-paikkaisella karuselliasemalla (20,9 kwh/tn maitoa) (Rasmussen & Pedersen 2004) Esimerkki robottilypsyn sähkönkulutuksesta (tila 2) Tilan 2 robotin (tyhjiöpumppu, maitopumppu ja autom. pesujärjestelmä sekä kompressori) sähkönkulutus 28 kwh/tn lypsettyä maitoa aikavälillä Tanskalaisessa tutkimuksessa (Rasmussen & Pedersen, 2004) robottilypsyn kulutus vaihteli 14,8-83,5 kwh/tn lypsettyä maitoa

8 Esimerkki kahden tilan maaliskuun robotti- ja lypsyasemalypsyn energiankulutuksista Lypsyasema Robotti Lypsyssä noin 82 lehmää. Energiankulutus 0,037 kwh/tuotettu maitolitra. Lypsyssä noin 57 lehmää. Energiankulutus 0,05 kwh/robotilla lypsetty maitokilo Maidon jäähdyttäminen Maito jäähdytetään noin asteesta vähintään +6 asteeseen (mieluiten alle +4 C). Miksi lämmitämme maitohuonetta? Sitä enemmän jäähdyttäminen kuluttaa energiaa, mitä lämpimämpi ympäristö on. Lämmön talteenotto maidosta. Perustuu jäähdytyksessä syntyvän lämmön talteenottoon. Juoma- ja käyttöveden lämmittäminen. Käyttövettä tarvitsee lämmittää vähemmän energiaa säästyy. Juomaveden lämmittäminen nostaa tuotosta? Ei lämmitetä maitohuonetta turhaan

9 Tankin energiankulutus (tila 2) Maidon jäähdytyksessä vapautuva lämpöenergia Tilalla on 50 lehmää, joiden keskituotos on kg/lehmä/vuosi. Oletetaan, että maidon ominaislämpökapasiteetti on 4,2 kj/kgk. Maito jäähdytetään noin +37 asteesta +4 asteeseen. Mikä on vuoden aikana maidon jäähdytyksessä vapautuva lämpöenergia ja lämmitysteho? = Q = Lämpöenergia (kj) c = Lämpökapasiteetti normaalipaineessa (kj/kgk) m = Kokonaismaitomäärä (kg) T = Lämpötilamuutos ( C) P = Lämmitysteho t = Aika Q = Lämpöenergia Lämpöenergia on tällöin: Lämmitysteho on tällöin: = 4, = Q = kj = MJ = kwh P = 2,19 kj/s = 2,19 KW Tämä vastaa noin yhden omakotitalon vuotuista energiankulutusta! Tätä lämpöenergiaa ei kuitenkaan saada talteen kokonaan

10 Lypsyn sähkönkulutus (tila 2) Lypsyrobotti sisältää tyhjiöpumpun, maitopumpun ja automaattisen pesujärjestelmän energiankulutukset Lypsy Pesuvesi Pesuvesien kierrätys. Käytetty vesimäärä vähenee. Levitettävä lietemäärä vähenee

11 Valaistus Valaistus vaikuttaa mm. nautojen tuotokseen, kasvuun, hyvinvointiin ja hedelmällisyyteen. Valaistusvaatimus tilan ja eläimen tarpeen mukaan. Kohde Ummessa olevilla lehmillä valontarve erilainen kuin tuotannossa olevilla lehmillä. Lypsyasemalla erilainen valontarve kuin eläintiloissa. Lux Eläintilan yleisvalaistus 150 1) Lypsyasema 250 2) Nuoren karjan tila 100 1) 1) Kahden metrin korkeudella, 2) Utarekorkeudella (MMMa 8/2012) Valaistuksen energiankulutus ja - säästö (1/2) 1. Lampputyyppi Energiatehokkuus lm/w ja lampun elinikä. Hehkulamput ovat eniten energiaa kuluttava valaistusvaihtoehto. 2. Luonnonvalon hyödyntäminen Himmentäminen/hämäräkytkin/aikakytkin. 3. Valaistusaika ja himmentäminen Valaistuksen ajastaminen. Sammuta turhat valot! Himmentäminen vähentää pääsääntöisesti energiankulutusta ja pidentää lampun elinikää. Himmentimiä käytetään yleisesti mm. broilerintuotannossa

12 Valaistuksen energiankulutus ja säästö (2/2) 1. Lamppujen sijainti 2. Navetan pintamateriaalit Vaaleat pinnat heijastavat paremmin valoa kuin tummat. Esim. sileä valkoinen pinta heijastaa siihen osuvaa valoa noin %, vaalean keltainen noin %, rapattu pinta noin % ja punatiilipinta noin %. 3. Lamppujen ja pintojen puhtaanapito Energiatehokkaita valaistusvaihtoehtoja (loisteputkivalaisin) Huomattavasti energiatehokkaampia kuin hehkulamput. Eliniässä melko paljon vaihtelua riippuen valmistajasta ja lampputyypistä. Taloudellinen polttoikä kaksikantaisella loistelampuilla noin tuntia. Valomäärä vähenee käyttöiän myötä. Lyhyt polttoaika sytytystä kohden lyhentää hieman polttoikää. Pienet jännitemuutokset ei juurikaan vaikuta polttoikään. Liitäntälaitteen ja sytyttimen ominaisuuksilla on asiaan suurempi vaikutus. Useimmat voidaan himmentää, mutta vaatii elektronisen liitäntälaitteen. Loistelamppujen valotehokkuus vaihtelee lm/w. Soveltuvuus kylmiin tiloihin. Ongelmajätettä Sisältää pienen määrän elohopeaa. Lähde: Halonen & Lehtovaara,

13 Energiatehokkaita valaistusvaihtoehtoja (LED-lamput) Energiatehokkaita ja pitkäikäisiä. Laadussa ja eliniässä suuria eroja. Polttoikä noin h. Huoltotarve vähäinen. Valoteho alenee käyttötuntien myötä. Kehittyvät koko ajan. Syttyvät heti. Eivät juurikaan lämpene. Kierrätettäviä. Ovat himmennettävissä. Kallis hankintahinta Energiatehokkaita valaistusvaihtoehtoja (Korkeapainenatriumlamput) Hyvin energiatehokkaita. Valotehokkuus lm/w. Lamppu kirkastuu hitaasti. Ei sovellu tiloihin, jossa tarvitaan heti täysi valaistusvoimakkuus. Ovat himmennettävissä tietyin rajoituksin. Toimivat hyvin kylmässäkin. Heikko värintoistokyky. Väri kelta-oranssi. Lähteet: ASAE 2010; Halonen & Lehtovaara,

14 Lannanpoisto Lannanpoistojärjestelmä vaikuttaa energiankulutukseen. Lantakoneen toimintatapa Ilmanvaihto Ilmanvaihdon tarkoituksena on mm. alentaa haitallisten kaasujen pitoisuuksia, vähentää kosteutta ja tuoda tilalle raikasta korvausilmaa. Koneellisista ilmanvaihtoratkaisuista tyypillisin on alipaineilmanvaihto. Navetassa oltava riittävä ilmanvaihto. Lämpöstressi vähentää mm. kuiva-aineen syöntiä. Maitotuotos laskee

15 Esimerkki ilmanvaihdon energiankulutuksesta (tila 2) Lehmät laitumella osittain syyskuun puoleenväliin saakka. Katossa viisi poistoilmapuhallinta (teho 0,29 kw/puhallin) Ilmanvaihdon energiansäästö Ilmanvaihtotapa. Luonnollinen ilmanvaihto vs. koneellinen ilmanvaihto. Osittain luonnollinen ilmanvaihto vähentää energiankulutusta. Tasapaineilmanvaihto kuluttaa enemmän energiaa kuin alipaineilmanvaihto. Puhaltimen energiatehokkuus (W/1000 m 3 /h). Puhaltimien energiatehokkuudet vaihtelevat paljon. Ilmanvaihtohormin muotoilu. Sulavasti muotoiltu Puhaltimen säätö taajuusmuuntajalla. Puhaltimien huolto ja puhtaanapito

16 Ruokinta Ruokinnan energiankulutukseen vaikuttaa se, miten ruokinta on järjestetty. Energiankulutus pääsääntöisesti pienempi tiloilla, jotka käyttävät sähkökäyttöisiä rehunjakolaitteita kuin niillä, jotka käyttävät traktorikäyttöisiä laitteita. Sähkömoottorin hyötysuhde parempi kuin dieselmoottorin hyötysuhde. Hörndahlin (2008) tutkimuksessa energiaa kului eniten laakasiilo-traktori+apevaunu yhdistelmissä ja vähiten tornisiilo-kiskoruokkija yhdistelmissä. Ruokintakertojen määrä Ruokinta (väkirehu) Viljan ilmatiivis säilöntä tai murskesäilöntä Vähentää/poistaa kuivaustarpeen. Kuivurin eristäminen Energiansäästö noin 15 %. Väkirehun osuus ruokinnassa Niiden tuottamiseen kuluu enemmän energiaa kuin säilörehun tuottamiseen. Ohra (3900 kg/ha) 0,95 kwh/kg, vehnä (4200 kg/ha) 1,2 kwh/kg, rypsi (1500 kg/ha) 2,6 ja säilörehu (5300 kg ka/ha) 0,54 kwh/kg (Ahokas & Schäfer, 2012)

17 Ruokinta (säilörehu/laidun) Säilörehun korjuutekniikka Pyöröpaalaus 5 l/ha (ei sisällä käärimistä, eikä paalien kuljetusta), noukinvaunu 15 l/ha (ei sisällä auman tiivistämistä) (Jokiniemi ym., 2012). Rehunhakulogistiikka Tuodaanko pellolta yksi paali vai useampi kerrallaan. Rehun kuiva-ainepitoisuus. Kuljetetaanko pellolta turhaa vettä? Aperuokintaa käytettäessä energiankulutukseen vaikuttavat mm. säilörehusilpun pituus, kuiva-ainepitoisuus ja terien kunto. Typensitojakasvien käyttö. Vähennetään lannoitetypen käyttöä. Laiduntaminen? Apesekoittimen sähkönkulutus (tila 2) Pyöröpaalirehu Rehu laakasiilosta Lehmät laitumella Lehmät navetassa

18 Energiansäästöpotentiaalit maidontuotannossa (1/2) Ammattitaito tuotetaan kohtuullisilla energiapanoksilla hyvinvoivat eläimet ja mahdollisimman paljon maitoa. Lämmön talteenotto maidosta. Ruokinta Sähkötoimiset laitteet ruokinnassa. Viljan ilmatiivis- tai murskesäilöntä. Kuivurin eristäminen. Typensitojakasvien käyttö Energiansäästöpotentiaalit maidontuotannossa (2/2) Valaistus Energiatehokkaat lamput. Luonnonvalon hyödyntäminen. Valojen ajastaminen. Lamppujen puhtaanapito. Ilmanvaihto Puhaltimen energiatehokkuus. Luonnollinen ilmanvaihto. Toimintatavat Lypsytyö Turhien valojen sammuttaminen. Rehunhakulogistiikka

19 Lähteitä Agree State of the art on energy efficiency in agriculture, Country data on energy consumption in different agroproduction sectors in the European countries. Ahokas, J. & Schäfer, W Energiankäytön vertailu. Maatilojen energiankäyttö, ENPOS-hankkeen tulokset. Toim. Ahokas, J. Maataloustieteiden laitoksen julkaisuja 15. ASAE Lighting systems for agricultural facilities. ASABE standards Ek, F Energy usage and savings on farm. Seminaarissa: Towards Smart Farm Energy Solutions Halonen, L. & Lehtovaara, J Valaistustekniikka. 456 s. Hörndahl, T Energy use in farm buildings a study of 16 farms with different enterprises. Swedish university of agricultural sciences. Report 2008:8. Johansson, C Saving energy on Swedish farms. Seminaarissa: Towards Smart Farm Energy Solutions Jokiniemi, T., Rossner, H. & Ahokas, J Simple and cost effective method for fuel consumption measurements of agricultural machinery. Agronomy Research. Biosystem engineering. Special issue 1, s MMMa 8/2012. Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista. Rasmussen, J. B. & Pedersen, J Electricity and water consumption at milking. Farm test-cattle nro 17. Schäfer, W Esimerkkejä seurannasta. Maatilojen energiankäyttö, ENPOS-hankkeen tulokset. Toim. Ahokas, J. Maataloustieteiden laitoksen julkaisuja 15. Tike Maa- ja puutarhatalouden energiankulutuksen jakautuminen tuotantosuunnittain ja energialähteittäin vuonna Maatalouden rakennetutkimus, Maatalouslaskenta TTS Maatilojen energiankäyttö. Maatilojen energiasuunnittelijakoulutuksen materiaali Lisätietoa

Lypsykarjatilojen energiankulutus ja energiankäytön tehostaminen

Lypsykarjatilojen energiankulutus ja energiankäytön tehostaminen Lypsykarjatilojen energiankulutus ja energiankäytön tehostaminen Energiasuunnittelijakoulutus 10.12.2014 Järvenpää Mari Rajaniemi mari.rajaniemi@helsinki.fi 1 Lypsykarjatilan energiapanokset ja tuotokset

Lisätiedot

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA AHOKAS J. (toim.) 27 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Raportti 2.2.2007 Bionova Engineering Motiva Oy Raportti: Copyright Bionova Engineering 2007 Kannen kuva: Näkymä lypsykarjatilalle Savossa. Bionova Engineering

Lisätiedot

ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA

ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA AHOKAS J. (toim.) 25 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla Maatilojen energiaohjelma Energiaa viisaasti maatilalla 2 MAATILOJEN ENERGIAOHJELMA Maatilojen oma energiaohjelma Koneet ja laitteet ovat korvanneet lihastyötä kaikilla tuotannon ja elämän alueilla, ja

Lisätiedot

Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin

Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Valaistuksen energiankäyttö... 5 2.1 EuP-direktiivi... 5

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN LYPSYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: KANNATTAVUUS JA HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

AUTOMAATTISEN LYPSYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: KANNATTAVUUS JA HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 192 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 192 AUTOMAATTISEN LYPSYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: KANNATTAVUUS JA HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Lisätiedot

Karjarakennusten ilmanvaihto

Karjarakennusten ilmanvaihto Karjarakennusten ilmanvaihto Jukka Ahokas Mari Rajaniemi Hannu Mikkola Helsingin Yliopisto Agroteknologia Mika Turunen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ilmanvaihdolla lisätään eläinten hyvinvointia Karjarakennusten

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti Maatilojen energiaohjelman valmistelu Loppuraportti 17.1.2005 Ilari Aho Lea Gynther Juha Rautanen Kari Vikström 1 (50) Alkusanat Tässä raportissa kuvataan vuoden 2005 aikana tehty maatilojen energianohjelman

Lisätiedot

Maatalouden energiankäyttö ja energian säästäminen Maataloustieteen päivät 2012

Maatalouden energiankäyttö ja energian säästäminen Maataloustieteen päivät 2012 Maatalouden energiankäyttö ja energian säästäminen Maataloustieteen päivät 2012 Jukka Ahokas Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Maataloustieteiden laitos Maatalouden energian käyttö Maatalouden osuus

Lisätiedot

Energia-analyysit ja -kulutuksen seuranta

Energia-analyysit ja -kulutuksen seuranta Energia-analyysit ja -kulutuksen seuranta Jukka Ahokas Helsingin Yliopisto Agroteknologia Jussi Esala SeAMK Elintarvike ja maatalous Jyrki Kataja Jyväskylän ammattikorkeakoulu Energialla tarkoitetaan kykyä

Lisätiedot

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA PTT työpapereita 149 PTT Working Papers 149 BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA Perttu Pyykkönen Stefan Bäckman Veli-Matti Tuure Markku Lätti Pellervon taloustutkimus PTT kiittää Maatilatalouden

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Oittisen tila Oy

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Oittisen tila Oy RAPORTTI 16ENN31.1-Q7-1 1.7.211 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Oittisen tila Oy Energiakatselmus Sivu 2 (38) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari VALAISTUKSEN ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN VOIMALAITOKSELLA LIGHTNING

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

ItäMaito. Edullista. Korhoset tuottavat 1/2013

ItäMaito. Edullista. Korhoset tuottavat 1/2013 ItäMaito 1/2013 Umpikauden rehustus rakentaa tuottavuuden s. 14 ItäMaidon hallituksen uudet jäsenet s. 20 Meijerin myymälä tärkeä maitotiloille s. 24 Korhoset tuottavat Edullista energiaa 1/2013 Kuva:

Lisätiedot

KOTIEN ENERGIANKULUTUS

KOTIEN ENERGIANKULUTUS Käyttöveden lämmitys 14 % Asuntojen lämmitys 68 % KOTIEN ENERGIANKULUTUS Tilastokeskus, Energiatilasto Saunojen lämmitys 4 % Valaistus 5 % Ruoanvalmistus 1 % Kotien laitteet 9 % TÄHÄN TULEE SÄHKÖNKÄYTTÖTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

KAUPPAKIINTEISTÖN VALAISTUKSEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN ENERGIAN SÄÄSTÖTAVOITTEET HUOMIOON OTTAEN Kohde Mikkelin Prisma

KAUPPAKIINTEISTÖN VALAISTUKSEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN ENERGIAN SÄÄSTÖTAVOITTEET HUOMIOON OTTAEN Kohde Mikkelin Prisma Krister Steurs KAUPPAKIINTEISTÖN VALAISTUKSEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN ENERGIAN SÄÄSTÖTAVOITTEET HUOMIOON OTTAEN Kohde Mikkelin Prisma Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

T & K RAPORTTI 1(24) Kim Westerlund 12.8.2011

T & K RAPORTTI 1(24) Kim Westerlund 12.8.2011 T & K RAPORTTI 1(24) Projekti: Kasvihuoneiden energiankulutus Suomessa Tilaaja: Motiva Kirjoittaja: Kim Westerlund Pvm: 24.8.2005 Liitteet: SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN SWEDISH POLYTECHNIC, FINLAND WOLFFSKAVÄGEN

Lisätiedot

Kotitilalta5/2013. bioenergia. Kotimainen. etenee maatiloilla. Konsernilla energiapihi linja s. 7. HK Agrilta uusi sikarehusarja s.

Kotitilalta5/2013. bioenergia. Kotimainen. etenee maatiloilla. Konsernilla energiapihi linja s. 7. HK Agrilta uusi sikarehusarja s. Kotitilalta5/2013 Konsernilla energiapihi linja s. 7 HK Agrilta uusi sikarehusarja s. 18 LSO:lla alkaa vaalivuosi s. 22 Kotimainen bioenergia etenee maatiloilla SISÄLTÖ 5/2013 Kuva: HooKoo.fi pääkirjoitus

Lisätiedot

UUSIA TUULIA UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUJA KOTIIN JA MÖKILLE

UUSIA TUULIA UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUJA KOTIIN JA MÖKILLE UUSIA TUULIA UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUJA KOTIIN JA MÖKILLE 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. INFOTAULU AURINKOPUHALLIN AURINKOGRILLI AURINKOSÄHKÖPANEELI ILMALÄMPÖPUMPPU WATTSON-MITTARI PIENTUULIVOIMALA AURINKOLÄMPÖKERÄIN

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka Tutkintotyö PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS Työn valvoja Työn teettäjä Tampere

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14 1 2 Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4 Nykytilanne 6 Sähkön hankinta 10 Rinteiden kunnostus ja huolto 12 Lumitykit 14 Veden pumppaus ja jäähdytys 16 Paineilma 17 Hissit 18 Valaistus 20 Rinnesuunnittelu

Lisätiedot

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAN KYLPYLÄN VAATIMUKSET. Requirements of the energy efficient spa

ENERGIATEHOKKAAN KYLPYLÄN VAATIMUKSET. Requirements of the energy efficient spa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö ENERGIATEHOKKAAN KYLPYLÄN VAATIMUKSET Requirements of the energy efficient spa Työn tarkastaja:

Lisätiedot