Länsi-Uudenmaan klusteriselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsi-Uudenmaan klusteriselvitys"

Transkriptio

1 1 Länsi-Uudenmaan klusteriselvitys Bioenergia: Julkistamistilaisuus

2 2 Sisällysluettelo Johdanto, tausta ja tavoitteet Työryhmään osallistuneet ja odotukset Bioklusterin toimijat Trendit Klusterin dynaaminen SWOT-analyysi Bioenergiasegmentit ja arvioita klusterin toimintavolyymista ja työvoimatarpeesta Klusterin visio 2012 Klusterin kehittämistarpeet ja hankkeet

3 3 Johdanto, tausta ja tavoitteet

4 4 Tausta Elinkeinopolitiikan alueella keskitytään selvittämään elinkeinoelämän toimialakohtaisten klustereiden muodostumista ja kehitysnäkymiä tulevaisuuden toimenpiteiden priorisointia varten. Hiiden alueen (Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Sammatti, Siuntio ja Vihti) pienuudesta johtuen klustereiden kehittämisessä otetaan huomioon myös pääkaupunkiseudun vetovoima ja käytännön yhteistyö Raaseporin alueen (Hanko, Inkoo, Karjaa, Pohja ja Tammisaari) kanssa. Hiiden ja Raaseporin alueella toimii rajallinen määrä isompia yrityksiä, jotka lisäksi toimivat hyvin itsenäisesti ilman merkittäviä yhteistyöyhteyksiä alueen muihin yrityksiin. Toisaalta alueelle on kehittymässä uusia teknologioita ja palvelumahdollisuuksia hyödyntäviä pieniä yrityksiä, joiden ympärille tulevaisuudessa saattaisi kehittyä uutta yritystoimintaa. Alueen klusteriselvityksellä pyritään saamaan parempi kuva alueen yrityskentän klustereiden rakenteesta ja tarvittavista panostuksista niiden kehittämiseen.

5 5 Tavoitteet Päätavoitteena on laatia Länsi-Uudenmaan klusteriselvitys ja hakea sen avulla vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat alueen elinkeinoelämän pääklusterit? Mitä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia pääklustereihin kohdistuu? Mitkä edelliseen perustuen ovat tärkeimmät alueelliset kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet viiden vuoden aikajänteellä? Mitä kehittämishankkeita ja missä järjestyksessä alueella tulee toteuttaa (priorisoitu toimenpideohjelma)? Mitkä ovat kunkin toimijan (yritykset, kunnat, oppilaitokset, julkiset kehittämisorganisaatiot) vastuut toimenpideohjelman toteuttamisessa? Välillisinä tavoitteina selvitystyössä ovat seuraavat: Luoda edellytykset yhteistyöhön sekä erityisesti määritellä yhteiset tavoitteet ja tehdä tarvittavat päätökset. Aikaansaada osallistuvien tahojen sitoutuminen klusteriselvitykseen ja sen johdonmukaiseen toteuttamiseen kaikilla niillä osa-alueilla, joista toimijat ovat vastuussa. Antaa toimijoille yhteinen työkalu ja opittu prosessi, joiden avulla varsinaista klusteristrategiaa voidaan jatkossa työstää.

6 6 Toteutusprosessi Selvitys elinkeinopolitiikasta Elinkeinopoliittinen ohjelma Yrittäjyys 2000-luvulla Lohjan seudulla Raaseporin elinkeinoelämän kehitysehdotuksia Tilastotiedot klustereista Swotin osaaminen, kokemus ja benchmarking-tiedot Tulosten jatkuva analyysi Taustamateriaalin analysointi Valmistelutyöt + hahmotusseminaari Klusterikohtaiset työkokoukset Yhteenveto + raportointi Esittelyseminaari Ohjausryhmän työskentely Länsi-Uudenmaan klusteriselvitys Klusterikohtaisten yhteisten kehittämishankkeiden jatkosuunnittelu ja toteutus Valittujen painopisteklustereiden kasvuyritysten kehittäminen

7 7 Klusterityöryhmät Bioenergia Matkailu Hyvinvointi- ja hoivapalvelut Teknologiateollisuus

8 8 Miksi Bioenergia? Bioenergia on tulevaisuuden kannalta erittäin kiinnostava energia, kun haetaan vaihtoehtoisia energiamuotoja. Valtiovalta panostaa bioenergiahankkeisiin. Raaseporin alueella on ollut aiempia energia-alan kehityshankkeita, minkä pohjalta on luontevaa rakentaa eteenpäin mahdollista bioenergiaklusteria. Yrkeshögskolan Sydväst Tammisaaressa tulee koulutusohjelmissaan panostamaan myös bioenergiaan. Hanke toteutettiin 10/2006 2/2007 välisenä aikana.

9 9 Työryhmään osallistuneet ja odotukset

10 10 Työryhmän kokouksiin osallistuneet henkilöt Nimi Yritys Sähköposti Ahlvik Anders Raaseporin elinkeinokeskus x x Backman Rainer Yrkeshögskolan Sydväst (1.3. alkaen) x Biström Lennart Raseborgs Trä Ab Oy, Södra Skogsreviret x x Böckelman Thomas Yrkeshögskolan Sydväst x Fagerholm Kaj Finx Oy x x Fagerstedt Göran Västra Nylands yrkesskola x Holmström Frank Ekenäs Enegi, Tammisaaren Energia x Ingman Svante Hanmek Oy x x Korhonen Jorma Lohjan kaupunki x Maaranta Antti Metsäliitto x Mattsson Patrik Kardonar x x Peltomaa Harri Lohjan Puhtaanapito x Peltonen Erkki Lohjan Yrityspalvelukeskus x x Pettersson Kari LVI-Toimisto Novaputki Oy x Raitis Erkki Lohjan Puhtaanapito x Sederholm Robban Karjaan Energia x Tahvanainen Petri Metsäliitto x

11 11 Osallistujien odotukset hankkeelle Hyödyntää kasvavaa mahdollisuutta verkostoitumalla Aikaansaada kasvavaa markkinaosuutta Länsi-Uudellamaalla Esimerkiksi optimoiduille pannuille Miten hyödyntää ekoenergiaa Bioenergian kuljetusten/materiaalivirtojen kehittäminen Bioenergian näkyvyyden lisääminen Viljelijöiden kytkeminen mukaan bioenergiatuotantoon ja käyttöön Miten aikaansaada uudenlaista ajattelua opiskelun alusta lähtien Löytää tapa stimuloida ajattelua ja saada energiaa Yhteistyötä eri toimijoiden välillä, esimerkiksi pannujen valmistajat, LVI jne. Aikaansaada käytäntö, jossa alan toimijat kokoontuvat määrävälein

12 12 Bioklusterin toimijat

13 13 Bioklusterin toimijat Metsäviljely Peltoviljely Jäte Biojäte Kuljetus ja logistiikka Laitevalmistajat Energian tuottajat sähkö, lämpö, biodiesel Laitetoimittajat ja asentajat Konsultointi ja koulutus Loppukäyttäjät Huolto ja ylläpito Kaupungit ja kunnat Toimintaedellytysten luojat ja tukijat Yrityspalvelukeskukset Oppilaitokset TE-keskus - TEKES Finpro Finnvera Työvoimapalvelut

14 Keskeiset yritykset 14 Aktiiviset toimijat hankkeessa: Ekenäs Energi/Tammisaaren Energia Raseborgs Trä Ab Oy, Södra Skogsreviret LVI-Toimisto Novaputki Oy Lohjan Puhtaanapito Hanmek Oy Kardonar Karis Energi/Karjaan Energia Finx Oy Mangsin Voima Metsäliitto Muita toimijoita: Folkhälsan Maatalousyrittäjät ProAgria Länsi-Uudenmaan metsänhoitoyhdistys ry SP Minerals Oy Ab Stora Enso Oyj Fortum: Hanko, Inkoo & Karjaa Metsämannut Oy Seleniuksen Puu Oy UPM-Kymmene Oyj Insinööritoimisto N.Liukkonen Kustens Skogscentral Ovako, Koverharin voimalaitos Muut LVI-toimijat

15 15 Länsi-Uudenmaan alueen LVI-alan toimijat Alue: Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Pohja, Sammatti, Siuntio, Tammisaari ja Vihti Toimiala 0-4 henkilöä 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä Yhteensä Henkilöitä yhteensä (Swot arvio) LVI-asennukset LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa LVI-tekninen suunnittelu Yhteensä Henkilöitä yhteensä (Swot arvio) Lähde: Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri

16 16 Trendit

17 17 Bioenergiasektorin trendejä Globaalit ja yleiset trendit Asiakas ja markkinalähtöiset trendit Teknologialähtöiset trendit Toimialan muutostrendit Ympäristötrendit

18 18 Globaalit ja yleiset trendit Tarve vähentää riippuvuutta fossiilisista sekä tuodusta polttoaineista ja siirtyä esimerkiksi bio-öljyyn, turpeeseen ja hakkeeseen Öljyvarat vähenevät Öljyn hinta kallistuu Kuitupuun hinta laskee ja puu menee polttoon Yhteiskunnan tukipolitiikan ja verotuksen muutos Ympäristömuutosten vaikutus ja mitä voidaan tehdä niiden vähentämiseksi Kokonaisvaltainen ympäristön huomioon ottaminen: Päästöt Raaka-aineen valmistus Kuljetus Esimerkki: Palmuöljyn tuonti, Ruotsi tuo bioetanolia Brasiliasta

19 19 Asiakas- ja markkinalähtöiset trendit Hinta: tarve olla edullisempi kuin nykyinen, erityisesti verrattuna öljyyn ja sähköön Asiakkaat eivät aina ole valmiita maksamaan kokonaisjärjestelmästä Energianmuodon tilantarve Asiakkaiden halu saada ympäristöystävällinen lämmitysjärjestelmä Asiakkaiden halu saada helppokäyttöinen lämmitysjärjestelmä Tarve saada samaan järjestelmään useita eri energian ja polttoaineen muotoja Pienyrittäjyys lisää bioenergian käyttöä Bioenergian näkyvyys viestimissä lisääntynyt Biodieseliä markkinoidaan vihreänä polttoaineena, jossa Bio-osuus on kuitenkin varsin pieni

20 20 Teknologialähtöiset trendit Tekniikan kehittyminen voimakkaasti ja jatkuvasti Pienkäyttäjäystävällisen ja helppokäyttöisen biotekniikan kehittyminen Monia eri energiamuotoja käyttävien järjestelmien kehittyminen (pelletti, puu, bioöljy, aurinkopaneelit, akustot) Kemian teknologia kehittyy: puusta öljyä, alkoholia jne. Lambda sondit ja automaattinen nuohous yleistä Keski-Euroopassa

21 21 Toimialan muutostrendit Lisääntynyt aktiivisuus eri biomassojen hyödyntämiselle Haetaan aktiivisesti vaihtoehtoisia lämmityslähteitä: maalämpö, ilmalämpöpumput Tarve yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen eri osaamisten kesken: elektroniikka, LVI & metalli Peruskoulutuksen tarve lisääntyy Jatkokoulutuksen, aikuiskoulutuksen tarve ja mahdollisuus Peltoviljely siirtyy osittain energiantuotantoon

22 22 Ympäristötrendit Loppukäyttäjät ovat ympäristötietoisempia Tarve, halu ja mahdollisuus vähentää kasvihuoneilmiötä Halutaan irti CO2 päästöistä Tarve luoda puhtaampi ympäristö EU luo parhaillaan päästönormeja puu-/monikäyttö pannuja varten Pienhiukkasten päästöt tarkempaan tarkasteluun

23 23 Klusterin dynaaminen SWOT-analyysi

24 24 SWOT: Bioenergia Vahvuudet Raaka-aineiden paikallinen saatavuus Olemassa oleva käyttäjäkunta Yhdistetty osaaminen Toimiva kehitysfoorumi olemassa Mahdollisuudet Miten saada olemassa oleva tieto kumuloitumaan Länsi-Uusimaa on omavarainen ja jos toimii riittävän nopeasti, voi saada vankan aseman Pellettituotanto ja logistiikka (valmista pellettiä kannattaa kuljettaa) Ruotsalaisen osaamisen hyödyntäminen (pelletti, hake; Itävaltalainen osaaminen parempi pannuissa) kursseja yrityksille (miten saada heidät kiinnostumaan) Ammattikoulua ja ammattikorkeakoulua pitää hyödyntää Pakko-ohjata sisään kouluttajia ja kursseja Käynnistää harjoittelukäytäntö - mestari/kisälli Heikkoudet Yhteistyötä rajoittaa näkemys että eri osa-alueilla on kilpailua, kun todellisuudessa alueet voisivat täydentää toisiaan Kaikkien biotuotteiden käyttäjiä ei ole (esim. viljely, kross ) Pellettien jakelutoiminta puutteellinen Yritykset eivät ota harjoittelijoita, osaaminen ei laajene Vaikea saada opettajia yritysmaailmasta Uhat VAPO on liian dominoiva Suomessa kilpailun paikka Poliittisten päätösten muutosherkkyys: eduskuntavaalit lähellä, toteutuvatko suunnitellut tuet Ei tarpeeksi henkilöitä, joilla käytännön koulutusta Toisen asteen koulutukselle saatava opetusta Verotus

25 25 Dynaaminen SWOT Vahvista Kehitä Paikallista pienimuotoista pellettivalmistusta Mahdollisuuksia tutkia, että voisiko Tammisaaren Energia perustaa pellettivaraston Foorumia Bioenergialle. Foorumin pitää jatkaa ja viedä työtä eteenpäin Hyödynnä Bio-öljy mahdollisuuksia, esimerkiksi rypsiä Pelletin ja öljyn kombinaatiota lämmityksessä Yrkeshögskolan Sydvästin vahvaa panostusta bioenergiaan henkilöresurssien ja tutkimuksen muodossa LVI alan koulutusta Pellettienergiayhdistyksen toimintaa Ruotsissa olevaa osaamista Pelletin valmistusta raaka-ainesekoituksista Pellettiä lähempänä Mangsin voiman mahdollinen bioenergiahanke, YTV yhteistyömahdollisuus Valmiutta jakaa ja luovuttaa tietoa Kokonaisvaltaisten bioenergia-vaihtoehtojen hyödyntämistä Lämmitysyrittäjäkursseja (vertaa Pohjanmaan yrityskulttuuria) Vesikiertoa taloissa Sähkö liian arvokas energiamuoto lämmittämiseen, luo bioenergialle kehitysmahdollisuuksia Monitoimisia pannuja: Bioöljy, pelletti, puu Varaudu Kaavoitukselliseen säädäntöön lämmitysvaihtoehdoissa

26 26 Dynaaminen SWOT - Vahvista 1. Vahvista Paikallista pienimuotoista pellettivalmistusta Valmistetaan sahapurusta mutta myös muusta Missä on raaka-aineita: sahat, huonekaluteollisuus, jalostetut puutavarat Voi ja kannattaa kuljettaa Suomessa raaka-aineet halvat verrattuna Ruotsiin (Lähimmät valmistuspisteet tällä hetkellä: Turenki ja Kemiö) Mahdollisuuksia tutkia, että voisiko Tammisaaren Energia perustaa pellettivaraston Foorumia Bioenergialle. Foorumin pitää jatkaa ja viedä työtä eteenpäin Kehitysvaihtoehtoja on paljon Vaihtoehtojen talous-teknillisten analyysien laadinta; riittävät lähtökohdat analyysille on nyt olemassa

27 27 Dynaaminen SWOT - Hyödynnä 2. Hyödynnä 1/2 Bio-öljy mahdollisuuksia, esimerkiksi rypsiä UPM-Kymenlaakson esimerkki aikomuksesta rakentaa bio-öljylaitos Pelletin ja öljyn kombinaatiota lämmityksessä Yrkeshögskolan Sydvästin vahvaa panostusta bioenergiaan henkilöresurssien ja tutkimuksen muodossa LVI alan koulutusta Pellettienergiayhdistyksen toimintaa Maanlaajuinen yhdistys, myös ruotsinkielen osaamista Ruotsissa olevaa osaamista Internetin kautta osa Mentaaliset esteet raivattava - kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta Pelletin valmistusta raaka-ainesekoituksista (käytetään myös turvetta, heinää jne.) Pellettiä lähempänä Pellettiä menee paljon vientiin

28 28 Dynaaminen SWOT - Hyödynnä, Mangsin Voima 2. Hyödynnä 2/2 Taustatekijöitä Ekoenergia/bioenergia Hanke on hyvin oleellinen päätös bioenergiataseessa Ekoenergia toimii eri kustannusluokassa Päätökset tehdään eri tasolla, mutta silti asia kannattaa huomioida Hyödyntämismahdollisuuksia YTV yhteistyömahdollisuus Mitä lisäfunktioita laitos tarvitsisi tai mahdollistaisi halvan energiatuotannon lisäksi Esimerkiksi paikalliset kuljetusyritykset

29 29 Dynaaminen SWOT - Kehitä 3. Kehitä Valmiutta jakaa ja luovuttaa tietoa Toimijat pikemminkin täydentävät toisiaan kuin kilpailevat Kokonaisvaltaisten bioenergia-vaihtoehtojen hyödyntämistä Lämmitysyrittäjäkursseja (vertaa Pohjanmaan yrityskulttuuria) Osuuskuntamuotoinen toiminta Yrittäjätoiminta Vesikiertoa taloissa Erinomainen taustatekijä bioenergiamuotoon siirtymiselle Sähkö liian arvokas energiamuoto lämmittämiseen, luo bioenergialle kehitysmahdollisuuksia Monitoimisia pannuja: Bioöljy, pelletti, puu

30 30 Dynaaminen SWOT - Varaudu 4. Varaudu Kaavoitukselliseen säädäntöön lämmitysvaihtoehdoissa Ei pelkästään halvin investointimielessä (suora sähkö), vaan myös elinkaaritaloudellisuus huomioitava Samojen virheiden toistamisen estäminen uusrakentamisen lämmitysratkaisuissa

31 31 Bioenergiasegmentit ja arvioita klusterintoimintavolyymista ja työvoimatarpeesta

32 32 Bioenergiasegmentit ja raaka-aine Segmentti Käytetty raaka-aine 1. Isot voimalaitokset/käyttäjät Kuinka paljon voidaan käyttää muihin energiatarpeisiin? Esimerkiksi Mangsin Voima 2. Suuremmat kunnalliset voimalaitokset Esimerkiksi Tammisaaren Energia Kaikkia raaka-aineita käytetään Käyttää lähes kaikkia raaka-aineita Kaasu, raskas polttoöljy 3. Pienemmät aluelämpölaitokset Kaupunginosa tai kylä Käyttää valikoituja polttoaineita Esimerkiksi hyvää haketta 4. Pienkuluttajat 1-3 kiinteistöä Vaatii huippulaatuista polttoainetta

33 33 Klusterin visio

34 34 Bioenergiaklusterin visio 2012 Työryhmä kirjasi toimialan vision 2012 seuraavaan muotoon: Bioenergian käyttö on noussut kolminkertaiseksi.

35 35 Klusterin kehittämistarpeet ja -hankkeet

36 36 Klusterin käynnissä olevat kehittämistarpeet ja hankkeet: Käynnissä olevat hankkeet: Yksittäisten metsänomistajien hakkeen käyttö, Lennart Biström Energiamessut 2/2007 ja jatkossa joka toinen vuosi, Rainer Backman Tutkimus & koulutus, Yrkeshögskolan Sydväst/Rainer Backman Triplakattilahanke (öljy, pelletit & puu + sähkö), Hanmek Oy/Svante Ingman Tammisaaren Energian uusi voimala, Frank Holmström Pienikokoisten bioenergialaitosten tunneutuisuuden & osaamisen kehittäminen, Kardonar/Patrick Mattsson

37 37 Klusterin uudet kehittämistarpeet ja hankkeet: Tarvittavat uudet hankkeet: Koulutuksen lisääminen, Rainer Backman & Göran Fagerstedt Tietotaitoa Ruotsista, Pohjanmaalta Liiketoimintamallit ja laskelmat Kirjanpito Kannustus bioenergiayrittäjyyteen, TE-keskukset/Anders Ahlvik & Jorma Korhonen Teemapaketit, paketti yrittäjille, esimerkit Työllistämiskurssi Bioenergiaklusterin eteenpäin vieminen, Rainer Backman Laajentaa koulutusta sekä sisällyttämään koulutukseen yrittäjyys- ja liiketoimintakoulutusta Laajentaa ymmärtämystä ja osaamista Mangsin voimalahankkeen kerrannaisvaikutukset, Erkki Peltonen

38 38 Bioenergiaklusterin seuraava kokous Seuraava kokous Aika: Kesä/Syksy 2007 Paikka: Tammisaari, Raaseporintie 9 Kokoonkutsuja: Rainer Backman/Anders Ahlvik

39 39 KIITOS!

Toimintasuunnitelma. 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma. 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintasuunnitelma 2008 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintakertomus 2008 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 94 Dan Asplund Margareta Wihersaari Anni Mari Lehtomäki Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 ITÄ-SUOMEN MAAKUNTIEN LIITOT Sisältö 1. Taustaksi... 3 2. Bioenergiaohjelman sisältö... 4 2.1 Kestävä energiantuotanto ja -käyttö Itä-Suomessa... 4 2.2

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus. Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen

Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus. Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen 1 Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus Globaalien yritysten ja kansallisen

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Esiselvitys 29.11.2012 Seppo Kalli, Jari Muikku ja Timoteus Tuovinen Digital Media Finland Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Hajautetun energiantuotannon edistäminen Pirkanmaalla

Hajautetun energiantuotannon edistäminen Pirkanmaalla Hajautetun energiantuotannon edistäminen Pirkanmaalla Anna Kairamo Pro gradu -tutkielma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Ympäristöpolitiikka ja aluetiede Toukokuu 2012 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia. Yrittäjän mahdollisuudet 31.1.2012 1.2.2012. Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu,

Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia. Yrittäjän mahdollisuudet 31.1.2012 1.2.2012. Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sirkkalantie 12 A, auditorio M139. 31.1.2012 1.2.2012 Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia Yrittäjän mahdollisuudet Ohjelma 31.1.2012 Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia

Lisätiedot