Vuonna on tehty useita toimialakohtaisia yrityskyselyitä/selvityksiä: Teknologiateollisuus Konepajateollisuus Rakennusala Yksityinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuonna 2013-2014 on tehty useita toimialakohtaisia yrityskyselyitä/selvityksiä: Teknologiateollisuus Konepajateollisuus Rakennusala Yksityinen"

Transkriptio

1

2 Vuonna on tehty useita toimialakohtaisia yrityskyselyitä/selvityksiä: Teknologiateollisuus Konepajateollisuus Rakennusala Yksityinen sosiaali- ja terveysala Majoitus- ja ravitsemusala Kemian teollisuus Metsäteollisuus Elintarviketeollisuus Verkkokauppa Palveluala Kaupanala Julkisen sektorin innovatiiviset hankinnat Vartiointi- ja suojeluala Kiinteistö- ja siivousala Muotiteollisuus Cleantech Luovatalous Teknologiastrategia Kasvuyrityskartoitus Sote-selvitys Puhdistuspalvelualakysely ICT ja PK-yrityskysely Lisäksi on saatavilla kasvuhakuisista- ja menestyvistä yrityksistä ( n kpl) tietoa.

3 Haasteet toimintaympäristössä: Rakennetyöttömyys Yli 50-vuotiaat työnhakijat Yritysten väärät kokoluokat ( kasvuedellytyksiä olevien yrityskokoluokkien pienuus) Yritysten hieman passiivinen toiminta Hybridikoulutus (lukio/ammattikoulut) Korkeakoulutuksen kesto, välivuodet yms.

4 Työpaikat toimialoittain Pirkanmaalla 2014 Informaatio ja viestintä Majoitus- ja 5 % ravitsemistoiminta 4 % Kuljetus ja varastointi 5 % Tuntematon 1 % Muu palvelutoiminta 6 % Tukku- ja vähittäiskauppa 12 % Rakentaminen 6 % Terveys- ja sosiaalipalvelut 17 % Koulutus 7 % Teollisuus 18 % Liike-elämän palvelut 10 % Julkinen hallinto, maanpuolustus 4 % Maa-ja metsätalous 3 % Rahoitus ja vakuutus, kiinteistöala 2 % Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 4

5 Työttömät työnhakijat keskimäärin Pirkanmaalla Työttömät työnhakijat keskimäärin

6 Työttömyysaste keskimäärin Pirkanmaalla ,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Työttömyysaste keskimäärin

7 14000 Yli vuoden ja yli kaksi vuotta työttömänä olleet työnhakijat keskimäärin Pirkanmaalla Yli vuoden työttömänä olleet keskimäärin Yli 2-vuotta työttömänä työnhakijana olleet keskimäärin

8 Alle 25 -vuotiaat ja yli 50 -vuotiaat työttömät työnhakijat keskimäärin Pirkanmaalla Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat keskimäärin Yli 50-vuotiaat työttömät työnhakijat keskimäärin

9 Työttömät työnhakijat sukupuolen mukaan keskimäärin Pirkanmaalla Naiset Miehet

10 Rakennetyöttömän profiili Henkilö, joka on rakennetyötön, näyttäisi profiililtaan olevan seuraavanlainen: Ikä: vuotiaat, osuus 19 % (yli 50 -vuotiaat, osuus 43 % ja alle 29 -vuotiaat 19 %) Koulutus: keskiaste, osuus 46 % (alempi sekä ylempi korkeakouluaste että tutkijakoulutus 13 %) Ammatti: rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijä, osuus 20 % (Palvelu- ja myyntityöntekijät 15 % sekä ammatteihin luokittelematon työ 15 %) Sukupuoli: mies, osuus 57 % Pirkanmaan ELY-keskus: 58 % Seutukunta: Tampereen seutukunta, osuus 60 % kaikista seutukunnan työttömistä työnhakijoista (Pohjois-Pirkanmaalla tilanne paras, 47 %) Kunta: Ruovesi 64 %, Tampere 63 %, Juupajoki, Pirkkala 60 % Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 10

11 Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 11

12 40000 Korkeasti koulutetut sekä kaikki työttömät työnhakijat Pirkanmaalla Kaikki työttömät työnhakijat Korkeasti koulutetut v.2012 v.2013 v.2014 Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 12

13 ,2 13,8 Suhteellinen osuus (%) Pirkanmaalla kaikista työttömistä työnhakijoista 22, ,4 v.2012 v.2013 v ,3 suhteellinen osuus suhteellinen osuus ilman alin korkea-aste Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 13

14 Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 14

15 Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 15

16 Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 16

17 koulutus Työnhakijoita koulutus Työnhakijoita 5311 MERKONOMI, LIIKETAL.OPISTOTUTKINTO SOSIONOMIK.,MUU YHT.KUNN.TOIMIH.K MUU KOULUTUS, ASTE TUNTEMATON INS., PROSESSI- JA MATERIAALITEKN TRADENOMI, LIIKETAL. AMK-TUTKINTO HALLINTOT. MAIST., KAND. (YLEMPI) YLEISSIV. KOUL., ASTE TUNTEMATON KÄSI-TAIDETEOLL., KONSERV. AMK-TUTK MUU KOUL., YLEMPI KORKEAKOULUASTE INS. (AMK), TIETOT., TIETOLIIK.TEKN TEKNIKKO, KONETEKN.JA KULJ.TEKN INS. (AMK), SÄHKÖ-, AUTOM.TEKN INS., KONE-, ENERGIA-, KULJ. TEKN TIETOJENKÄS.KOUL.,ALIN KORKEA-ASTE FM, FK, KIELITIETEET KUVATAITEEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTK YHTEISKUNTAT. MAIST., KAND. (YL.) INS. (AMK), PROSESSI-, MATER.TEKN MUU KOULUTUS, AL. KORKEAKOULUASTE KASV.MAIST., KASV.KAND. (YL),KASV.T DI, SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA INS., RAKENNUS- JA MAANMITTAUSTEKN TERV.HUOLLON KOUL., ALIN KORKEA-A ARTENOMI TERVEYDENHUOLLON AMK-TUTKINTO TEKNIKKO, MUU TEKNIIKKA DI, TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKN FM, FK, FILOSOFIA (HUM. ALA) KAUPPAT.MAIST., KAUPPAT. KAND. (YL) EKONOMI (YLEMPI) MEDIANOMIN AMMATTIKORKEAKOULUTUTK SOSIAALIALAN AMK-TUTKINTO TEKNIKKO, RAK.TEKN. JA MAANMITT.TEK DI, MUU TEKNIIKKA INS., TIETO-JA TIETOLIIKENNETEKN INS., MUU TEKNIIKKA DI, KONE- JA ENERGIATEKNIIKKA FM, FK, KIRJALL, KULTT., KIELENTUTK DI, PROSESSI- JA MATERIAALITEKN MUU KOULUTUS, ALIN KORKEA-ASTE MATK-RAV-TAL.ALAN AMK-TUTKINTO KASV.MAIST., KASV.KAND.(YL), OP.K TEKNIKKO, SÄHKÖTEKN., AUTOMAATIOTEK FM, FK, HISTORIA JA ARKEOLOGIA MAJ.,RAV.,TAL.AL.KOUL.,ALIN KORK.A FM, FK, TIETOJENKÄSITTELY INS. (AMK), KONE-, EN-, KULJ.TEKN FM, FK, KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS INS., SÄHKÖ-JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA DI, TUOTANTOTALOUS TEKNIKKO, PROSESSIT. JA MATER.TEKN TAITEEN MAIST., TAITEEN KAND. (YL) 38 Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 17

18 Huomioita: Korkeasti koulutetuista noin kolmannes on yli vuoden työttömänä olleita Ryhmän osuus on kaikista pitkäaikaistyöttömistä viidennes Ilman ryhmää alin korkea-aste osuudet ovat 30 % ja 15 % Koulutusjärjestelmässä on vikaa. Kaupallisen korkeakoulututkinnon voi saavuttaa opiskelematta lainkaan myyntityötä. Ei auta, vaikka osaisi tunnetuimmat markkinoinnin oppikirjat ulkoa, jos ei hallitse myyntityön perusteita. Myös insinöörikoulutukseen pitäisi saada osaksi markkinoinnin ja myynnin perusteet. Yhteiskuntatieteiden yms. ryhmien opiskelijamääriä pitäisi vähentää mm. edellä mainittujen hyväksi. Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 18

19 Huomioita: Kuntasektorilla työskentelee terveydenhuolto- ja sosiaalialalla sekä koulutuksessa noin korkeasti koulutettua Kunnallinen henkilöstö koulutuksen mukaan: Alin korkea-aste 16,5 % Alempi korkea-aste 17,5 % Ylempi korkea-aste 19 % Tutkijakoulutus 1 % Eli 54 prosenttia koko henkilöstöstä ( n henkilöä) Poistuma v mennessä noin tästä ryhmästä Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 19

20 Yliopistosta valmistuneet koulutusaloittain Koulutusala Päätoiminen työllinen Työllinen opiskelija Päätoiminen opiskelija Työtön Hammaslääketieteel. 80,5 % 13,6 % 0,8 % 0,8 % Lääketieteellinen 62,6 % 32,5 % 1,0 % 0,3 % Farmasia 60,9 % 27,5 % 7,6 % 1,0 % Kasvatustieteellinen 59,6 % 22,5 % 11,0 % 3,3 % Terveystieteet 58,1 % 30,4 % 4,8 % 2,0 % Liikuntatieteellinen 57,1 % 24,4 % 5,4 % 4,2 % Oikeustieteellinen 56,7 % 26,1 % 11,9 % 2,2 % Psykologia 53,9 % 26,6 % 15,2 % 1,4 % Kauppatieteellinen 51,5 % 28,2 % 9,7 % 2,7 % Teknillistieteellinen 48,6 % 31,6 % 8,5 % 2,7 % Teatteri-, ja tanssiala 44,8 % 32,4 % 5,7 % 8,6 % Yhteiskuntatieteellinen 42,7 % 32,4 % 15,1 % 3,4 % Teologinen 42,7 % 32,3 % 15,9 % 3,7 % Kuvataideala 42,3 % 5,8 % 13,5 % 11,5 % Eläinlääketieteellinen 41,9 % 37,2 % 18,6 % 0,8 % Musiikkiala 41,4 % 38,4 % 10,6 % 1,9 % Taideteollinen 41,1 % 23,9 % 14,6 % 9,8 % Maatalous-metsätietieteellinen 39,6 % 31,4 % 15,6 % 5,3 % Luonnontieteellinen 39,0 % 33,7 % 13,0 % 5,4 % Humanistinen 36,4 % 30,6 % 18,9 % 6,1 % Yhteensä 47,8 % 29,9 % 11,8 % 3,7 %

21 AMK:sta valmistuneet koulutusaloittain Koulutusala Päätoiminen työllinen Työllinen opiskelija Päätoiminen opiskelija Työtön Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Humanistinen ja kasvatusala 87,2 % 5,3 % 1,4 % 2,9 % 83,1 % 8,0 % 1,6 % 5,1 % Tekniikan ja liikenteen ala 76,0 % 8,4 % 3,5 % 7,4 % Matkailu-, ravitsemisja talousala 75,3 % 9,3 % 3,1 % 5,3 % Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto 75,2 % 8,3 % 3,6 % 5,8 % Luonnonvara- ja ympäristöala 72,4 % 9,5 % 4,5 % 8,7 % Luonnontieteiden ala 71,0 % 9,6 % 4,0 % 10,3 % Kulttuuriala 59,3 % 11,8 % 6,4 % 15,2 % Yhteensä 77,9 % 7,8 % 3,1 % 6,2 %

22 Yliopistosta valmistuneet yliopistoittain Yliopisto Päätoiminen työllinen Työllinen opiskelija Päätoiminen opiskelija Työtön Lappeenrannan tekn. yliopisto 56,1 % 21,4 % 6,7 % 4,4 % Lapin yliopisto 54,4 % 22,5 % 11,1 % 7,3 % Svenska handelshögskolan 54,0 % 21,1 % 10,5 % 1,9 % Itä-Suomen yliopisto 51,6 % 27,6 % 11,1 % 4,0 % Vaasan yliopisto 51,5 % 28,6 % 11,0 % 2,8 % Jyväskylän yliopisto 50,7 % 23,8 % 14,4 % 5,0 % Oulun yliopisto 50,4 % 27,0 % 11,4 % 5,8 % Tampereen tekn. yliopisto 50,1 % 31,9 % 9,0 % 3,0 % Tampereen yliopisto 49,8 % 28,4 % 11,1 % 4,3 % Åbo Akademi 48,1 % 27,2 % 12,4 % 2,2 % Turun yliopisto 47,2 % 30,3 % 13,1 % 3,6 % Aalto-yliopisto 43,0 % 34,4 % 10,5 % 2,5 % Teatterikorkeakoulu 42,4 % 32,6 % 6,5 % 8,7 % Helsingin yliopisto 42,3 % 35,9 % 13,0 % 2,4 % Kuvataideakatemia 42,3 % 5,8 % 13,5 % 11,5 % Sibelius-Akatemia 41,4 % 38,4 % 10,6 % 1,9 % Yhteensä 47,8 % 29,9 % 11,8 % 3,7 %

23 AMK:sta valmistuneet korkeakouluittain AMK Päätoiminen työllinen Työllinen opiskelija Päätoiminen opiskelija Työtön Diakonia-AMK 88,0 % 5,0 % 1,5 % 2,7 % Laurea-AMK 85,9 % 6,1 % 2,4 % 1,9 % Metropolia AMK 81,9 % 8,9 % 2,0 % 3,4 % HAAGA-HELIA 79,1 % 8,5 % 2,9 % 3,5 % Hämeen AMK 78,8 % 7,0 % 2,8 % 7,1 % Kymenlaakson AMK 78,8 % 4,8 % 2,9 % 9,7 % Satakunnan AMK 78,5 % 8,3 % 2,5 % 6,1 % Tampereen AMK 78,2 % 7,4 % 2,7 % 7,2 % Seinäjoen AMK 78,0 % 6,9 % 3,3 % 7,4 % Turun AMK 78,0 % 8,8 % 3,9 % 5,6 % Pohjois-Karjalan AMK 77,3 % 5,8 % 3,8 % 9,7 % Rovaniemen AMK 77,2 % 8,5 % 4,0 % 6,8 % Savonia-AMK 77,0 % 6,8 % 3,4 % 6,6 % Lahden AMK 76,4 % 7,1 % 4,2 % 7,2 % Vaasan AMK 75,7 % 10,8 % 3,6 % 4,6 % Saimaan AMK 75,4 % 7,1 % 4,5 % 7,6 % Yrkeshögskolan Arcada 75,2 % 12,1 % 4,2 % 2,0 % Kajaanin AMK 74,7 % 6,6 % 2,0 % 8,2 % Jyväskylän AMK 74,2 % 9,8 % 3,3 % 6,8 % Mikkelin AMK 74,1 % 7,1 % 2,1 % 6,9 % Oulun seudun AMK 73,5 % 7,0 % 5,0 % 10,6 % Centria-AMK 73,3 % 8,8 % 4,2 % 8,4 % Humanistinen AMK 72,9 % 9,4 % 3,2 % 10,5 % Yrkeshögskolan Novia 71,7 % 10,7 % 1,9 % 4,4 % Kemi-Tornion AMK 71,5 % 5,0 % 2,4 % 12,0 % Yhteensä 77,9 % 7,8 % 3,1 % 6,2 %

24 Tulevaisuuden ammatit Jotta tulevaisuuden arvioni oli edes vähän uskottava, on mentävä menneisyyteen ja katsottava asiaa siitä suunnasta luvulta eli noin 60 vuoden takaa on kadonnut työpaikkaa, joista maa- ja metsätaloudesta ja loput muualta, kuten bussien rahastajat, tekstiili- ja vaateteollisuus sekä kenkä- ja nahka-alan yritykset yms. Uusia työpaikkoja tänä aikana on syntynyt , joista merkittävä osa julkiselle sektorille. Eli heittää mitä tahansa arviota voi osua oikeaan tai aivan pieleen. Toiseksi pitäisi hieman tarkentaa mikä tulevaisuudella ajattelee? Onko kyseessä 5 vuotta, 10 vuotta vai jokin pitempi aikajana. Itse en usko suuriin muutoksiin kuluvan 5 vuoden aikana. Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 24

25 Vanhoja historiallisia töitä joita tehdään edelleen: Tarjoilija Myyjä Lääkäri Arkkitehti Opettaja Kirvesmies Muurari Kivenmuokkaaja (kivityömies) Sotilas Maanviljelijä Pankkiiri/Pankkivirkailija Siivooja Tuomari Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 25

26 On arveltu, että työ häviää kokonaan teknologiamuutosten ja robotisaation seurauksena. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kyse on ennemminkin siitä, että työn sisällöt muuttuvat ja työ jaetaan uudelleen ihmisten ja koneiden välillä. Päätoiminen palkkatyö on edelleen vallitseva työsuhteen muoto, mutta yksinyrittäminen ja vastaavat tavat yleistyvät. Voisi sanoa, että tulevaisuudessa kaikki saavat automaattisesti henkilötunnuksen sekä y-tunnuksen jos syntyessään. Tällä hetkellä Suomi on palkkayhteiskunta, jossa yrittäjyys koetaan edelleen erikoisena vaihtoehtona. Suomalaisten teknologiamyönteisyys on positiivinen ja pitkälle kantava voimavara. Työmarkkinoiden ja ammattien muutosten ennakointi on muuttunut vaikeammaksi. Yritykset tulevat sinne missä on tarjolla osaavaa työvoimaa. Suomalainen kilpailukyky on edelleen erinomainen. Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 26

27 Työmarkkinoiden keskeiset muutoksen aiheuttajat: Uudet teknologian synnyttämät työt Kone syrjäyttää ihmisen, ainakin osittain Teknologian kehitys muuttaa koulutuksen tasoa Globalisaatio Työpaikkoja syntyy ja häviää entistä nopeammin Globalisaatio ei pysähdy, vaan etsii uusia toimintaympäristöjä Yksilön muuttunut merkitys työmarkkinoilla Väestörakenne muuttuu Osaaminen korostuu työnhaussa, ei pelkkä tutkinto enää auta Työnteon muodot kuten yrittäjyys korostuvat, työajat muuttuvat Yksilön asenteet työhön Riskinottokyky, uutteruus ja haasteiden vastaanottokyky korostuvat Joustavuutta työmarkkinoilla Jatkuva oppiminen korostuu Länsimaisen oikeusvaltiojärjestelmän haasteet Miten hoidetaan oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa? Kaikille ei ole työtä tarjolla Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 27

28 Työmarkkinoiden keskeiset muutoksen aiheuttajat: Työskentelytavan muutokset Pelkkä hyvä tuote ei enää riitä, tuotteen pitää olla myös houkutteleva Markkinointi- ja myyntitaito korostuvat Asiakaspalveluosaaminen Esimiestaidot Oma-aloitteellisuus puuttuu yliopistokoulutuksen suorittaneilta / AMK koulutuksessa hyvällä tasolla Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 28

29 Mitä työltä odotetaan? Perinteiset arvot kunniassa; työltä odotetaan turvallisuutta ja vakautta Toisaalta arvostetaan muutoksia ja rohkeutta siirtyä uusiin haasteisiin Työn kiinnostavuus ja eettisyys korostuvat Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 29

30 Odotukset työntekijöitä? -luovuutta - joustavuutta - itsenäistä otetta työhön - yrittäjähenkisyyttä, ei asennetta olen vain töissä täällä, halventaa omaa työtä? - osaamista, jota ei koulunpenkiltä saa, vaan vain elämänkokemuksella - oltava muutakin mielenkiintoa elämässä kuin vain työ - markkina- ja myyntihenkisyyttä Työmarkkinoiden muutokset varmasti koskettaa kaikkia. Suomi on palkkayhteiskunta, siirtyminen enemmän yrittäjyyttä suosivaksi yhteiskunnaksi Yksi tärkeä asia, kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Koulutus korostuu, mutta ei pelkästään teoreettinen vaan kokemuspohjainen ja muilta hiljaisella tiedolla saavutettu osaaminen Kilpailu työpaikoista säilyy, ei kovene eikä helpotu, mutta näin on aina ollut Tulevaisuuden työaika ei ole ent. kuudelta lypsylle ja nukkumaan, vaan ajasta ja paikasta riippumatonta. Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 30

31 Ammatit, joissa työmarkkinat työllistävät parhaiten 10-20v. periodilla. Suunnitteluinsinööri Elektroniikkainsinööri (ei tietotekniikka ja tietoliikenne varauksin) Sähköinsinööri LVI-insinööri Koneinsinööri (jos tuote muuta kuin perusmetallia) Huolto- ja neuvontainsinööri (alasta riippumatta) Erityisluokanopettaja Opettaja (varauksin, pienissä kunnissa töitä, keskuskunnissa ei, tarjontaa liikaa) Lastentarhanopettaja/ohjaaja Lakimies (kansainväliset asiat, lähinnä yritysten välinen lainsäädäntö) Taideala, luovuutta harjoittavat henkilöt, designerit yms. Lääkäri, riippumatta alasta (varauksin jos diagnostiikka kehittyy nopeammin, kun on sitä nyt tehnyt) Sairaanhoitaja/Perushoitaja (varauksin; suurien ikäluokkien poistuma on kiihtyvä, niin nuoremmat ikäluokat ovat terveempiä. Tätä kautta tarve on kyseenalainen ja tod.näk. laskeva). Myös teknologian kehitys vähentää lisätyövoiman palkkausta. Vähennystarve alkaa noin vuoden kuluttua. Hammaslääkäri (varauksin, paremmat hampaat kuin aiemmin?) (Tehdään kosmeettisia uudistuksia) Eläinlääkäri Sosiaalialan työntekijä (laaja skaala ammateista) Datanomi Media-alan osaaja Markkinointihenkilö Myyjä (netti, kauppa) Varastomies (jos logistinen toiminta hoidetaan ilman kuljettajaa, tarvitaan kuitenkin tavaran purkuun henkilöstöä) Rakennusalan osaaja (kirvesmies, muurari, laatoittaja) Tekstiilialan osaaja (älyvaate yms.) LVI-asentaja Sähköasentaja Autonasentaja Koneasentaja Hitsausosaaja (valvojan sekä viimeistelijän rooli) Puuseppä Kiinteistöhuollon osaaja Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 31

32 Ammatit, joissa työmarkkinat työllistävät parhaiten 10-20v. periodilla. Kuorma-auton kuljettaja (varauksin, jos autojen teknologia ei muutu nopeasti) Laborantti Kokki Siivooja Tarjoilija Leipuri Poliisi Palomies Vartija Parturi Hieroja Fysioterapeutti Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 32

33 20 vuoden kuluttua ammattiryhmien tilanne 00 Tekniikan ala = DI, insinööri, teknikko tekninen osaaminen keskittyy erilaisten järjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen, kuten esim. tulostettavat tuotteet kaupoissa korkeatasoisen tuotteen kehittämiseen vaatii uutta osaamista teknisten laitteiden valvonta lisää työpaikkoja innovaatiot ovat nopealla aikataululla valmiita palveluita tai tuotteita 03 Opetusala etäopiskelu tulee olemaan kattavaa, myös korkea-asteen koulutus tehdään suurimmaksi osaksi etäopiskeluna opetusmalli on kaupallistettu eli vientituote (kotimainen koulutus edelleen maksuton) 10 Terveydenhuolto ja sosiaaliala= sairaanhoitajat, lääkärit, perushoitajat suuret ikäluokat ovat poistuneet suurimmaksi osaksi, nuoremmat ikäpolvet terveempiä, tästä johtuen sairaanhoitotyön merkitys vähenee, eli sairaanhoitajia eikä perushoitajia t aiemmin, lääkärien määrä vähenee, syynä diagnostiikan kehittyminen ja siirtyminen kotiin, kirurgien työ siirtyy osittain roboteille perushoitajia koulutetaan laitehuoltoon ja valvontaan sekä lastenhoitoalalle, koska muualla tarve on vähentynyt ratkaisevasti Lastenpäivähoito/sosiaalialantyö ala säilyttää tietyn kokoluokan Hallinto- ja toimistotyö, IT-ala (datanomit yms.) tietotekniikka on syrjäyttänyt perinteisen toimistotyön, valvontaan ja järjestelmien ylläpito kuitenkin työllistää henkilöstöä (datanomi, lakimies ja tarkastaja) Kaupallinen työ = myyjät, ostajat yms. myyntiala säilyttää tietyn kokoluokan, kaikkia asioita ei voida myydä netin kautta kassahenkilöstöä ei enää ole, valvontaan tulee uusia työpaikkoja kaupat joissa yhdistyy tuotanto sekä myynti valmistavat tulostamalla myytävät tuotteet asiakaskohtaisesti räätälöityinä Maa- ja metsätaloustyö alalle on tullut entistä enemmän suurtiloja ja sen myötä suurin osa toimintaa on tietokoneohjattua, kuten Motot, traktorit yms Kuljetus- ja liikennetyö logistiikka toimii ilman fyysisiä kuljettajia Rakennusala rakennusalan tilanne sama kuin 10 vuotta aiemmin rakennuksissa on jatkossakin korjausvelkaa työnhinta on tasaantunut eri maiden välillä, ei enää ulkomaalaisia työntekijöitä alipalkalla Alan työllisyys on melko turvattu LVI/sähköasentajien tilanne on hyvä Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 33

34 20 vuoden kuluttua ammattiryhmien tilanne Teollisuus teollisuus murroksessa, suunta vaikea arvioida Palvelutyö palvelutyötä riittää aina, mutta onko halukkaita matalapalkka-aloille? palvelutarjonta siirtyy kotiovelle, eli asiakas saa palvelua entistä enemmän suoraan kotiin

Työttömät työnhakijat yhteensä

Työttömät työnhakijat yhteensä Niilo Melolinna, Erikoistutkija 28.5.2013 OTE jaosto TIETOJA AKATEEMISESTA TYÖTTÖMYYDESTÄ JA SEN VIIME AJAN MUUTOKSISTA TEM:N TYÖNVÄLITYSTILASTON POHJALTA 1207. Työnhakijat ammatin, koulutuksen ja kansalaisuuden

Lisätiedot

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66 1220. Työnhakijat koulutuksen mukaan ja heistä vastavalmistuneet Lähde: TEM, työnvälitystilastot 2013 Maaliskuu 12 POHJOIS-POHJANMAA Työttömät yhteensä Työnhakijoita laskentapäivänä Kaikki yhteensä Vastavalmistuneet

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.05.2016 TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.05.2016 TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.05.2016 TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA SUKUPUOLI: SUKUPUOLET YHTEENSÄ KOULUTUSASTE TYÖTTÖMÄT

Lisätiedot

2014 Elokuu Työnhakijoita laskentapäivänä

2014 Elokuu Työnhakijoita laskentapäivänä 1910. Työnhakija- asiakkaiden kuukausitiedot (koko aineisto) muuttujina Kuukausi, Koulutus(4), ELY- keskus(k), Muuttujat, Valmistuminen ja Työllisyyskoodi 2014 Elokuu Työnhakijoita laskentapäivänä Kaikki

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat )

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) KM 8.5.2007 Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) Taulukko 1.1 Avautuvat työpaikat 2005-2020, henkeä vuodessa ( Tavoitekehitys, Pääammattiryhmät) Pirkan- Pääammattiryhmät maa Häme

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2007-2012 T Luonnos lausunnolle 6/2007, määräaika 9/2007 T Esitys valmis 12.10.2007 T Sivistyspoliittisen ministeriryhmän käsittely 10-11/2007 T Valtioneuvoston

Lisätiedot

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006 MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET Olli Poropudas Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.26 Työpaikka-avaukset ammattiryhmittäin 2-15 1 HOITOTYÖ 2 TEOLLINEN TYÖ 9 TAL.-HALL.

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla 2003-2012 Kaikki toimialat (vuosimuutos-%)

Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla 2003-2012 Kaikki toimialat (vuosimuutos-%) Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla 2003-2012 Kaikki toimialat (vuosimuutos-%) Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Liikevaihto päätoimialoittain

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Asemointitilastot 2016; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä yliopistoittain 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Nykyisin käytössä olevat koulutus ja tieteenalaluokitukset Koulutus ja tieteenalaluokitusten käyttö ISCED

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012 Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.0.202 Hanna Sutela Tilastokeskus Horisontaalinen segregaatio: ammatillinen, toimialoittainen, (työnantajasektorin

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

01.10.2013. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus

01.10.2013. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus .. Lukuvuosi S ( ) Yhteishakuun kuuluva koulutus Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Elokuvan ja television ko Kulttuurituotannon ko Matkailun ko Ensihoidon ko Hoitotyön ko Liikunnan ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto Taulukko 35.1b/1. Arvio väitteestä Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) N % % % % 1. vuosi 328 47.6 39.9 7.9 4.6 2.-4.

Lisätiedot

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Otin vain En Kyllä osan suositelluista % --------- 1. vuosi 140 35.0 60.0

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Pohjois-Savossa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen ja työllistyminen

Pohjois-Savossa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen ja työllistyminen Pohjois-Savossa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen ja työllistyminen Tammikuu 2013 Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen Pohjois-Savon liitto Sisältö Taustaa...

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 16.11.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖN JA YLIOPISTOJEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄ 14. 15.11.2007 Rakenteellinen kehittäminen kevään

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Thesis-hankkeen tavoitteet

Thesis-hankkeen tavoitteet Thesis-hankkeen tavoitteet Kehittää opinnäytetöiden laatua Vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa Lisätä ammattikorkeakoulussa suoritettujen tutkintojen tunnettuutta ja tuoda esille niiden

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta?

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Porin ammattiopisto 13..27 1 Sisältö - työvoiman rekrytointi, avoimet paikat - rekrytointiongelmat ja työvoimapula - rekrytointiongelmien syyt ja keinot -

Lisätiedot

Ennakointi ammatillisessa koulutuksessa

Ennakointi ammatillisessa koulutuksessa Ennakointi ammatillisessa koulutuksessa Läpäisyntehostamisohjelman työseminaari 11.5.2015 Samuli Leveälahti Opetusneuvos Ennakointi- ja strateginen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus Sisältö Läpäisystä,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Maaliskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2014 Tilannekatsaus 30.5.2014 Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2014 tilannekatsauspäivänä 32337 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Seuraavissa kuvioissa on alakohtaisesti esitetty vuonna 2014

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA Opetushallinnon koulutustarjontaprojektien tavoitteita ja tuloksia Tulevaisuusluotain seminaari 9.2. 2005 Ilpo Hanhijoki Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja AVOINYLIOPISTO.FI VERKKKOPALVELU JA TARJONTA 2012 Soile Pylsy, CSC 2 Avoinyliopisto.fi verkkopalvelu Kaikki Suomen avoin yliopisto-opetuksen tarjonta Omistaa 15

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet ..015 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Kesäkuu 015 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3337 39 1 % 5,5 % työvoimasta Vastavalmistuneet 1 1 %, % 1kk

Lisätiedot

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 2 AMMATTIKORKEAKOULUT Sisältö 4 Esipuhe 6 Koulutusjärjestelmä OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 8 Aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot 1997-2003 10 Aikuiskoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2009

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

kuka tuottaa ja mistä työvoima - kunta-alan työvoimatilanne Neuvottelupäällikkö Jorma Palola KT Kuntatyönantajat

kuka tuottaa ja mistä työvoima - kunta-alan työvoimatilanne Neuvottelupäällikkö Jorma Palola KT Kuntatyönantajat Sosiaalipalvelujen tuottaminen kuka tuottaa ja mistä työvoima - kunta-alan työvoimatilanne til Neuvottelupäällikkö Jorma Palola KT Kuntatyönantajat Kunta ala tänään Palkansaajat eri työmarkkinasektoreilla

Lisätiedot

22.08.2014. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus

22.08.2014. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus .. Lukuvuosi S ( ) Yhteishakuun kuuluva koulutus Centria-ammattikorkeakoulu Humanistinen ja kasvatusala Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koul. Musiikin koulutus Kemiantekniikan koulutus Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu 2013 Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % = Alle 25-vuotiaiden kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyyden ylittävien osuus

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI Opintojen ulkopuolelle jääneet ja opintonsa keskeyttäneet nuoret Pekka Myrskylä Tilastokeskus 19.04.2012 Syrjään jäämisen riski asumismuodon ja perheaseman mukaan

Lisätiedot