Vuonna on tehty useita toimialakohtaisia yrityskyselyitä/selvityksiä: Teknologiateollisuus Konepajateollisuus Rakennusala Yksityinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuonna 2013-2014 on tehty useita toimialakohtaisia yrityskyselyitä/selvityksiä: Teknologiateollisuus Konepajateollisuus Rakennusala Yksityinen"

Transkriptio

1

2 Vuonna on tehty useita toimialakohtaisia yrityskyselyitä/selvityksiä: Teknologiateollisuus Konepajateollisuus Rakennusala Yksityinen sosiaali- ja terveysala Majoitus- ja ravitsemusala Kemian teollisuus Metsäteollisuus Elintarviketeollisuus Verkkokauppa Palveluala Kaupanala Julkisen sektorin innovatiiviset hankinnat Vartiointi- ja suojeluala Kiinteistö- ja siivousala Muotiteollisuus Cleantech Luovatalous Teknologiastrategia Kasvuyrityskartoitus Sote-selvitys Puhdistuspalvelualakysely ICT ja PK-yrityskysely Lisäksi on saatavilla kasvuhakuisista- ja menestyvistä yrityksistä ( n kpl) tietoa.

3 Haasteet toimintaympäristössä: Rakennetyöttömyys Yli 50-vuotiaat työnhakijat Yritysten väärät kokoluokat ( kasvuedellytyksiä olevien yrityskokoluokkien pienuus) Yritysten hieman passiivinen toiminta Hybridikoulutus (lukio/ammattikoulut) Korkeakoulutuksen kesto, välivuodet yms.

4 Työpaikat toimialoittain Pirkanmaalla 2014 Informaatio ja viestintä Majoitus- ja 5 % ravitsemistoiminta 4 % Kuljetus ja varastointi 5 % Tuntematon 1 % Muu palvelutoiminta 6 % Tukku- ja vähittäiskauppa 12 % Rakentaminen 6 % Terveys- ja sosiaalipalvelut 17 % Koulutus 7 % Teollisuus 18 % Liike-elämän palvelut 10 % Julkinen hallinto, maanpuolustus 4 % Maa-ja metsätalous 3 % Rahoitus ja vakuutus, kiinteistöala 2 % Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 4

5 Työttömät työnhakijat keskimäärin Pirkanmaalla Työttömät työnhakijat keskimäärin

6 Työttömyysaste keskimäärin Pirkanmaalla ,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Työttömyysaste keskimäärin

7 14000 Yli vuoden ja yli kaksi vuotta työttömänä olleet työnhakijat keskimäärin Pirkanmaalla Yli vuoden työttömänä olleet keskimäärin Yli 2-vuotta työttömänä työnhakijana olleet keskimäärin

8 Alle 25 -vuotiaat ja yli 50 -vuotiaat työttömät työnhakijat keskimäärin Pirkanmaalla Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat keskimäärin Yli 50-vuotiaat työttömät työnhakijat keskimäärin

9 Työttömät työnhakijat sukupuolen mukaan keskimäärin Pirkanmaalla Naiset Miehet

10 Rakennetyöttömän profiili Henkilö, joka on rakennetyötön, näyttäisi profiililtaan olevan seuraavanlainen: Ikä: vuotiaat, osuus 19 % (yli 50 -vuotiaat, osuus 43 % ja alle 29 -vuotiaat 19 %) Koulutus: keskiaste, osuus 46 % (alempi sekä ylempi korkeakouluaste että tutkijakoulutus 13 %) Ammatti: rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijä, osuus 20 % (Palvelu- ja myyntityöntekijät 15 % sekä ammatteihin luokittelematon työ 15 %) Sukupuoli: mies, osuus 57 % Pirkanmaan ELY-keskus: 58 % Seutukunta: Tampereen seutukunta, osuus 60 % kaikista seutukunnan työttömistä työnhakijoista (Pohjois-Pirkanmaalla tilanne paras, 47 %) Kunta: Ruovesi 64 %, Tampere 63 %, Juupajoki, Pirkkala 60 % Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 10

11 Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 11

12 40000 Korkeasti koulutetut sekä kaikki työttömät työnhakijat Pirkanmaalla Kaikki työttömät työnhakijat Korkeasti koulutetut v.2012 v.2013 v.2014 Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 12

13 ,2 13,8 Suhteellinen osuus (%) Pirkanmaalla kaikista työttömistä työnhakijoista 22, ,4 v.2012 v.2013 v ,3 suhteellinen osuus suhteellinen osuus ilman alin korkea-aste Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 13

14 Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 14

15 Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 15

16 Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 16

17 koulutus Työnhakijoita koulutus Työnhakijoita 5311 MERKONOMI, LIIKETAL.OPISTOTUTKINTO SOSIONOMIK.,MUU YHT.KUNN.TOIMIH.K MUU KOULUTUS, ASTE TUNTEMATON INS., PROSESSI- JA MATERIAALITEKN TRADENOMI, LIIKETAL. AMK-TUTKINTO HALLINTOT. MAIST., KAND. (YLEMPI) YLEISSIV. KOUL., ASTE TUNTEMATON KÄSI-TAIDETEOLL., KONSERV. AMK-TUTK MUU KOUL., YLEMPI KORKEAKOULUASTE INS. (AMK), TIETOT., TIETOLIIK.TEKN TEKNIKKO, KONETEKN.JA KULJ.TEKN INS. (AMK), SÄHKÖ-, AUTOM.TEKN INS., KONE-, ENERGIA-, KULJ. TEKN TIETOJENKÄS.KOUL.,ALIN KORKEA-ASTE FM, FK, KIELITIETEET KUVATAITEEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTK YHTEISKUNTAT. MAIST., KAND. (YL.) INS. (AMK), PROSESSI-, MATER.TEKN MUU KOULUTUS, AL. KORKEAKOULUASTE KASV.MAIST., KASV.KAND. (YL),KASV.T DI, SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA INS., RAKENNUS- JA MAANMITTAUSTEKN TERV.HUOLLON KOUL., ALIN KORKEA-A ARTENOMI TERVEYDENHUOLLON AMK-TUTKINTO TEKNIKKO, MUU TEKNIIKKA DI, TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKN FM, FK, FILOSOFIA (HUM. ALA) KAUPPAT.MAIST., KAUPPAT. KAND. (YL) EKONOMI (YLEMPI) MEDIANOMIN AMMATTIKORKEAKOULUTUTK SOSIAALIALAN AMK-TUTKINTO TEKNIKKO, RAK.TEKN. JA MAANMITT.TEK DI, MUU TEKNIIKKA INS., TIETO-JA TIETOLIIKENNETEKN INS., MUU TEKNIIKKA DI, KONE- JA ENERGIATEKNIIKKA FM, FK, KIRJALL, KULTT., KIELENTUTK DI, PROSESSI- JA MATERIAALITEKN MUU KOULUTUS, ALIN KORKEA-ASTE MATK-RAV-TAL.ALAN AMK-TUTKINTO KASV.MAIST., KASV.KAND.(YL), OP.K TEKNIKKO, SÄHKÖTEKN., AUTOMAATIOTEK FM, FK, HISTORIA JA ARKEOLOGIA MAJ.,RAV.,TAL.AL.KOUL.,ALIN KORK.A FM, FK, TIETOJENKÄSITTELY INS. (AMK), KONE-, EN-, KULJ.TEKN FM, FK, KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS INS., SÄHKÖ-JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA DI, TUOTANTOTALOUS TEKNIKKO, PROSESSIT. JA MATER.TEKN TAITEEN MAIST., TAITEEN KAND. (YL) 38 Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 17

18 Huomioita: Korkeasti koulutetuista noin kolmannes on yli vuoden työttömänä olleita Ryhmän osuus on kaikista pitkäaikaistyöttömistä viidennes Ilman ryhmää alin korkea-aste osuudet ovat 30 % ja 15 % Koulutusjärjestelmässä on vikaa. Kaupallisen korkeakoulututkinnon voi saavuttaa opiskelematta lainkaan myyntityötä. Ei auta, vaikka osaisi tunnetuimmat markkinoinnin oppikirjat ulkoa, jos ei hallitse myyntityön perusteita. Myös insinöörikoulutukseen pitäisi saada osaksi markkinoinnin ja myynnin perusteet. Yhteiskuntatieteiden yms. ryhmien opiskelijamääriä pitäisi vähentää mm. edellä mainittujen hyväksi. Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 18

19 Huomioita: Kuntasektorilla työskentelee terveydenhuolto- ja sosiaalialalla sekä koulutuksessa noin korkeasti koulutettua Kunnallinen henkilöstö koulutuksen mukaan: Alin korkea-aste 16,5 % Alempi korkea-aste 17,5 % Ylempi korkea-aste 19 % Tutkijakoulutus 1 % Eli 54 prosenttia koko henkilöstöstä ( n henkilöä) Poistuma v mennessä noin tästä ryhmästä Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 19

20 Yliopistosta valmistuneet koulutusaloittain Koulutusala Päätoiminen työllinen Työllinen opiskelija Päätoiminen opiskelija Työtön Hammaslääketieteel. 80,5 % 13,6 % 0,8 % 0,8 % Lääketieteellinen 62,6 % 32,5 % 1,0 % 0,3 % Farmasia 60,9 % 27,5 % 7,6 % 1,0 % Kasvatustieteellinen 59,6 % 22,5 % 11,0 % 3,3 % Terveystieteet 58,1 % 30,4 % 4,8 % 2,0 % Liikuntatieteellinen 57,1 % 24,4 % 5,4 % 4,2 % Oikeustieteellinen 56,7 % 26,1 % 11,9 % 2,2 % Psykologia 53,9 % 26,6 % 15,2 % 1,4 % Kauppatieteellinen 51,5 % 28,2 % 9,7 % 2,7 % Teknillistieteellinen 48,6 % 31,6 % 8,5 % 2,7 % Teatteri-, ja tanssiala 44,8 % 32,4 % 5,7 % 8,6 % Yhteiskuntatieteellinen 42,7 % 32,4 % 15,1 % 3,4 % Teologinen 42,7 % 32,3 % 15,9 % 3,7 % Kuvataideala 42,3 % 5,8 % 13,5 % 11,5 % Eläinlääketieteellinen 41,9 % 37,2 % 18,6 % 0,8 % Musiikkiala 41,4 % 38,4 % 10,6 % 1,9 % Taideteollinen 41,1 % 23,9 % 14,6 % 9,8 % Maatalous-metsätietieteellinen 39,6 % 31,4 % 15,6 % 5,3 % Luonnontieteellinen 39,0 % 33,7 % 13,0 % 5,4 % Humanistinen 36,4 % 30,6 % 18,9 % 6,1 % Yhteensä 47,8 % 29,9 % 11,8 % 3,7 %

21 AMK:sta valmistuneet koulutusaloittain Koulutusala Päätoiminen työllinen Työllinen opiskelija Päätoiminen opiskelija Työtön Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Humanistinen ja kasvatusala 87,2 % 5,3 % 1,4 % 2,9 % 83,1 % 8,0 % 1,6 % 5,1 % Tekniikan ja liikenteen ala 76,0 % 8,4 % 3,5 % 7,4 % Matkailu-, ravitsemisja talousala 75,3 % 9,3 % 3,1 % 5,3 % Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto 75,2 % 8,3 % 3,6 % 5,8 % Luonnonvara- ja ympäristöala 72,4 % 9,5 % 4,5 % 8,7 % Luonnontieteiden ala 71,0 % 9,6 % 4,0 % 10,3 % Kulttuuriala 59,3 % 11,8 % 6,4 % 15,2 % Yhteensä 77,9 % 7,8 % 3,1 % 6,2 %

22 Yliopistosta valmistuneet yliopistoittain Yliopisto Päätoiminen työllinen Työllinen opiskelija Päätoiminen opiskelija Työtön Lappeenrannan tekn. yliopisto 56,1 % 21,4 % 6,7 % 4,4 % Lapin yliopisto 54,4 % 22,5 % 11,1 % 7,3 % Svenska handelshögskolan 54,0 % 21,1 % 10,5 % 1,9 % Itä-Suomen yliopisto 51,6 % 27,6 % 11,1 % 4,0 % Vaasan yliopisto 51,5 % 28,6 % 11,0 % 2,8 % Jyväskylän yliopisto 50,7 % 23,8 % 14,4 % 5,0 % Oulun yliopisto 50,4 % 27,0 % 11,4 % 5,8 % Tampereen tekn. yliopisto 50,1 % 31,9 % 9,0 % 3,0 % Tampereen yliopisto 49,8 % 28,4 % 11,1 % 4,3 % Åbo Akademi 48,1 % 27,2 % 12,4 % 2,2 % Turun yliopisto 47,2 % 30,3 % 13,1 % 3,6 % Aalto-yliopisto 43,0 % 34,4 % 10,5 % 2,5 % Teatterikorkeakoulu 42,4 % 32,6 % 6,5 % 8,7 % Helsingin yliopisto 42,3 % 35,9 % 13,0 % 2,4 % Kuvataideakatemia 42,3 % 5,8 % 13,5 % 11,5 % Sibelius-Akatemia 41,4 % 38,4 % 10,6 % 1,9 % Yhteensä 47,8 % 29,9 % 11,8 % 3,7 %

23 AMK:sta valmistuneet korkeakouluittain AMK Päätoiminen työllinen Työllinen opiskelija Päätoiminen opiskelija Työtön Diakonia-AMK 88,0 % 5,0 % 1,5 % 2,7 % Laurea-AMK 85,9 % 6,1 % 2,4 % 1,9 % Metropolia AMK 81,9 % 8,9 % 2,0 % 3,4 % HAAGA-HELIA 79,1 % 8,5 % 2,9 % 3,5 % Hämeen AMK 78,8 % 7,0 % 2,8 % 7,1 % Kymenlaakson AMK 78,8 % 4,8 % 2,9 % 9,7 % Satakunnan AMK 78,5 % 8,3 % 2,5 % 6,1 % Tampereen AMK 78,2 % 7,4 % 2,7 % 7,2 % Seinäjoen AMK 78,0 % 6,9 % 3,3 % 7,4 % Turun AMK 78,0 % 8,8 % 3,9 % 5,6 % Pohjois-Karjalan AMK 77,3 % 5,8 % 3,8 % 9,7 % Rovaniemen AMK 77,2 % 8,5 % 4,0 % 6,8 % Savonia-AMK 77,0 % 6,8 % 3,4 % 6,6 % Lahden AMK 76,4 % 7,1 % 4,2 % 7,2 % Vaasan AMK 75,7 % 10,8 % 3,6 % 4,6 % Saimaan AMK 75,4 % 7,1 % 4,5 % 7,6 % Yrkeshögskolan Arcada 75,2 % 12,1 % 4,2 % 2,0 % Kajaanin AMK 74,7 % 6,6 % 2,0 % 8,2 % Jyväskylän AMK 74,2 % 9,8 % 3,3 % 6,8 % Mikkelin AMK 74,1 % 7,1 % 2,1 % 6,9 % Oulun seudun AMK 73,5 % 7,0 % 5,0 % 10,6 % Centria-AMK 73,3 % 8,8 % 4,2 % 8,4 % Humanistinen AMK 72,9 % 9,4 % 3,2 % 10,5 % Yrkeshögskolan Novia 71,7 % 10,7 % 1,9 % 4,4 % Kemi-Tornion AMK 71,5 % 5,0 % 2,4 % 12,0 % Yhteensä 77,9 % 7,8 % 3,1 % 6,2 %

24 Tulevaisuuden ammatit Jotta tulevaisuuden arvioni oli edes vähän uskottava, on mentävä menneisyyteen ja katsottava asiaa siitä suunnasta luvulta eli noin 60 vuoden takaa on kadonnut työpaikkaa, joista maa- ja metsätaloudesta ja loput muualta, kuten bussien rahastajat, tekstiili- ja vaateteollisuus sekä kenkä- ja nahka-alan yritykset yms. Uusia työpaikkoja tänä aikana on syntynyt , joista merkittävä osa julkiselle sektorille. Eli heittää mitä tahansa arviota voi osua oikeaan tai aivan pieleen. Toiseksi pitäisi hieman tarkentaa mikä tulevaisuudella ajattelee? Onko kyseessä 5 vuotta, 10 vuotta vai jokin pitempi aikajana. Itse en usko suuriin muutoksiin kuluvan 5 vuoden aikana. Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 24

25 Vanhoja historiallisia töitä joita tehdään edelleen: Tarjoilija Myyjä Lääkäri Arkkitehti Opettaja Kirvesmies Muurari Kivenmuokkaaja (kivityömies) Sotilas Maanviljelijä Pankkiiri/Pankkivirkailija Siivooja Tuomari Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 25

26 On arveltu, että työ häviää kokonaan teknologiamuutosten ja robotisaation seurauksena. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kyse on ennemminkin siitä, että työn sisällöt muuttuvat ja työ jaetaan uudelleen ihmisten ja koneiden välillä. Päätoiminen palkkatyö on edelleen vallitseva työsuhteen muoto, mutta yksinyrittäminen ja vastaavat tavat yleistyvät. Voisi sanoa, että tulevaisuudessa kaikki saavat automaattisesti henkilötunnuksen sekä y-tunnuksen jos syntyessään. Tällä hetkellä Suomi on palkkayhteiskunta, jossa yrittäjyys koetaan edelleen erikoisena vaihtoehtona. Suomalaisten teknologiamyönteisyys on positiivinen ja pitkälle kantava voimavara. Työmarkkinoiden ja ammattien muutosten ennakointi on muuttunut vaikeammaksi. Yritykset tulevat sinne missä on tarjolla osaavaa työvoimaa. Suomalainen kilpailukyky on edelleen erinomainen. Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 26

27 Työmarkkinoiden keskeiset muutoksen aiheuttajat: Uudet teknologian synnyttämät työt Kone syrjäyttää ihmisen, ainakin osittain Teknologian kehitys muuttaa koulutuksen tasoa Globalisaatio Työpaikkoja syntyy ja häviää entistä nopeammin Globalisaatio ei pysähdy, vaan etsii uusia toimintaympäristöjä Yksilön muuttunut merkitys työmarkkinoilla Väestörakenne muuttuu Osaaminen korostuu työnhaussa, ei pelkkä tutkinto enää auta Työnteon muodot kuten yrittäjyys korostuvat, työajat muuttuvat Yksilön asenteet työhön Riskinottokyky, uutteruus ja haasteiden vastaanottokyky korostuvat Joustavuutta työmarkkinoilla Jatkuva oppiminen korostuu Länsimaisen oikeusvaltiojärjestelmän haasteet Miten hoidetaan oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa? Kaikille ei ole työtä tarjolla Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 27

28 Työmarkkinoiden keskeiset muutoksen aiheuttajat: Työskentelytavan muutokset Pelkkä hyvä tuote ei enää riitä, tuotteen pitää olla myös houkutteleva Markkinointi- ja myyntitaito korostuvat Asiakaspalveluosaaminen Esimiestaidot Oma-aloitteellisuus puuttuu yliopistokoulutuksen suorittaneilta / AMK koulutuksessa hyvällä tasolla Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 28

29 Mitä työltä odotetaan? Perinteiset arvot kunniassa; työltä odotetaan turvallisuutta ja vakautta Toisaalta arvostetaan muutoksia ja rohkeutta siirtyä uusiin haasteisiin Työn kiinnostavuus ja eettisyys korostuvat Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 29

30 Odotukset työntekijöitä? -luovuutta - joustavuutta - itsenäistä otetta työhön - yrittäjähenkisyyttä, ei asennetta olen vain töissä täällä, halventaa omaa työtä? - osaamista, jota ei koulunpenkiltä saa, vaan vain elämänkokemuksella - oltava muutakin mielenkiintoa elämässä kuin vain työ - markkina- ja myyntihenkisyyttä Työmarkkinoiden muutokset varmasti koskettaa kaikkia. Suomi on palkkayhteiskunta, siirtyminen enemmän yrittäjyyttä suosivaksi yhteiskunnaksi Yksi tärkeä asia, kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Koulutus korostuu, mutta ei pelkästään teoreettinen vaan kokemuspohjainen ja muilta hiljaisella tiedolla saavutettu osaaminen Kilpailu työpaikoista säilyy, ei kovene eikä helpotu, mutta näin on aina ollut Tulevaisuuden työaika ei ole ent. kuudelta lypsylle ja nukkumaan, vaan ajasta ja paikasta riippumatonta. Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 30

31 Ammatit, joissa työmarkkinat työllistävät parhaiten 10-20v. periodilla. Suunnitteluinsinööri Elektroniikkainsinööri (ei tietotekniikka ja tietoliikenne varauksin) Sähköinsinööri LVI-insinööri Koneinsinööri (jos tuote muuta kuin perusmetallia) Huolto- ja neuvontainsinööri (alasta riippumatta) Erityisluokanopettaja Opettaja (varauksin, pienissä kunnissa töitä, keskuskunnissa ei, tarjontaa liikaa) Lastentarhanopettaja/ohjaaja Lakimies (kansainväliset asiat, lähinnä yritysten välinen lainsäädäntö) Taideala, luovuutta harjoittavat henkilöt, designerit yms. Lääkäri, riippumatta alasta (varauksin jos diagnostiikka kehittyy nopeammin, kun on sitä nyt tehnyt) Sairaanhoitaja/Perushoitaja (varauksin; suurien ikäluokkien poistuma on kiihtyvä, niin nuoremmat ikäluokat ovat terveempiä. Tätä kautta tarve on kyseenalainen ja tod.näk. laskeva). Myös teknologian kehitys vähentää lisätyövoiman palkkausta. Vähennystarve alkaa noin vuoden kuluttua. Hammaslääkäri (varauksin, paremmat hampaat kuin aiemmin?) (Tehdään kosmeettisia uudistuksia) Eläinlääkäri Sosiaalialan työntekijä (laaja skaala ammateista) Datanomi Media-alan osaaja Markkinointihenkilö Myyjä (netti, kauppa) Varastomies (jos logistinen toiminta hoidetaan ilman kuljettajaa, tarvitaan kuitenkin tavaran purkuun henkilöstöä) Rakennusalan osaaja (kirvesmies, muurari, laatoittaja) Tekstiilialan osaaja (älyvaate yms.) LVI-asentaja Sähköasentaja Autonasentaja Koneasentaja Hitsausosaaja (valvojan sekä viimeistelijän rooli) Puuseppä Kiinteistöhuollon osaaja Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 31

32 Ammatit, joissa työmarkkinat työllistävät parhaiten 10-20v. periodilla. Kuorma-auton kuljettaja (varauksin, jos autojen teknologia ei muutu nopeasti) Laborantti Kokki Siivooja Tarjoilija Leipuri Poliisi Palomies Vartija Parturi Hieroja Fysioterapeutti Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 32

33 20 vuoden kuluttua ammattiryhmien tilanne 00 Tekniikan ala = DI, insinööri, teknikko tekninen osaaminen keskittyy erilaisten järjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen, kuten esim. tulostettavat tuotteet kaupoissa korkeatasoisen tuotteen kehittämiseen vaatii uutta osaamista teknisten laitteiden valvonta lisää työpaikkoja innovaatiot ovat nopealla aikataululla valmiita palveluita tai tuotteita 03 Opetusala etäopiskelu tulee olemaan kattavaa, myös korkea-asteen koulutus tehdään suurimmaksi osaksi etäopiskeluna opetusmalli on kaupallistettu eli vientituote (kotimainen koulutus edelleen maksuton) 10 Terveydenhuolto ja sosiaaliala= sairaanhoitajat, lääkärit, perushoitajat suuret ikäluokat ovat poistuneet suurimmaksi osaksi, nuoremmat ikäpolvet terveempiä, tästä johtuen sairaanhoitotyön merkitys vähenee, eli sairaanhoitajia eikä perushoitajia t aiemmin, lääkärien määrä vähenee, syynä diagnostiikan kehittyminen ja siirtyminen kotiin, kirurgien työ siirtyy osittain roboteille perushoitajia koulutetaan laitehuoltoon ja valvontaan sekä lastenhoitoalalle, koska muualla tarve on vähentynyt ratkaisevasti Lastenpäivähoito/sosiaalialantyö ala säilyttää tietyn kokoluokan Hallinto- ja toimistotyö, IT-ala (datanomit yms.) tietotekniikka on syrjäyttänyt perinteisen toimistotyön, valvontaan ja järjestelmien ylläpito kuitenkin työllistää henkilöstöä (datanomi, lakimies ja tarkastaja) Kaupallinen työ = myyjät, ostajat yms. myyntiala säilyttää tietyn kokoluokan, kaikkia asioita ei voida myydä netin kautta kassahenkilöstöä ei enää ole, valvontaan tulee uusia työpaikkoja kaupat joissa yhdistyy tuotanto sekä myynti valmistavat tulostamalla myytävät tuotteet asiakaskohtaisesti räätälöityinä Maa- ja metsätaloustyö alalle on tullut entistä enemmän suurtiloja ja sen myötä suurin osa toimintaa on tietokoneohjattua, kuten Motot, traktorit yms Kuljetus- ja liikennetyö logistiikka toimii ilman fyysisiä kuljettajia Rakennusala rakennusalan tilanne sama kuin 10 vuotta aiemmin rakennuksissa on jatkossakin korjausvelkaa työnhinta on tasaantunut eri maiden välillä, ei enää ulkomaalaisia työntekijöitä alipalkalla Alan työllisyys on melko turvattu LVI/sähköasentajien tilanne on hyvä Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Salminen 33

34 20 vuoden kuluttua ammattiryhmien tilanne Teollisuus teollisuus murroksessa, suunta vaikea arvioida Palvelutyö palvelutyötä riittää aina, mutta onko halukkaita matalapalkka-aloille? palvelutarjonta siirtyy kotiovelle, eli asiakas saa palvelua entistä enemmän suoraan kotiin

Tulevaisuuden ammatit

Tulevaisuuden ammatit Tulevaisuuden ammatit Jotta tulevaisuuden arvioni oli edes vähän uskottava, on mentävä menneisyyteen ja katsottava asiaa siitä suunnasta. 1950 -luvulta eli noin 60 vuoden takaa on kadonnut 900 000 työpaikkaa,

Lisätiedot

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66 1220. Työnhakijat koulutuksen mukaan ja heistä vastavalmistuneet Lähde: TEM, työnvälitystilastot 2013 Maaliskuu 12 POHJOIS-POHJANMAA Työttömät yhteensä Työnhakijoita laskentapäivänä Kaikki yhteensä Vastavalmistuneet

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.05.2016 TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.05.2016 TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.05.2016 TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA SUKUPUOLI: SUKUPUOLET YHTEENSÄ KOULUTUSASTE TYÖTTÖMÄT

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Asemointitilastot 2016; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä yliopistoittain 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat )

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) KM 9.5.2007 Kärkineliö-maakunnat Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) Taulukko 1.1 Avautuvat työpaikat 2005-2020, henkeä vuodessa Laskennallinen ikäluokan riittävyys avautuviin työpaikkoihin.

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012 Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.0.202 Hanna Sutela Tilastokeskus Horisontaalinen segregaatio: ammatillinen, toimialoittainen, (työnantajasektorin

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

En Kyllä Otin En Kyllä Otin

En Kyllä Otin En Kyllä Otin Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) -------------- En Kyllä Otin En Kyllä Otin vain osan vain osan suositel- suositel-

Lisätiedot

Thesis-hankkeen tavoitteet

Thesis-hankkeen tavoitteet Thesis-hankkeen tavoitteet Kehittää opinnäytetöiden laatua Vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa Lisätä ammattikorkeakoulussa suoritettujen tutkintojen tunnettuutta ja tuoda esille niiden

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖN JA YLIOPISTOJEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄ 14. 15.11.2007 Rakenteellinen kehittäminen kevään

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Seuraavissa kuvioissa on alakohtaisesti esitetty vuonna 2014

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2014 Tilannekatsaus 30.5.2014 Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2014 tilannekatsauspäivänä 32337 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt myös Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Koulutus ja osaava henkilöstö Tilastotietoa Minna Jokinen

Koulutus ja osaava henkilöstö Tilastotietoa Minna Jokinen Koulutus ja osaava henkilöstö Tilastotietoa 15.04.2009 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstön tutkinnot 1990-2006 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Tutkija- ja ylempi korkeakouluaste (esim. DI,

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI Opintojen ulkopuolelle jääneet ja opintonsa keskeyttäneet nuoret Pekka Myrskylä Tilastokeskus 19.04.2012 Syrjään jäämisen riski asumismuodon ja perheaseman mukaan

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011 Nuori tasa-arvo Ritva Kaukonen Tarkastelun kohteena: Tutkinto vuonna 2004 peruskoulusta, lukiosta, toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (maisteri tai

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet ..015 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Kesäkuu 015 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3337 39 1 % 5,5 % työvoimasta Vastavalmistuneet 1 1 %, % 1kk

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu 2013 Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % = Alle 25-vuotiaiden kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyyden ylittävien osuus

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Maaliskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,2 % työvoimasta

Maaliskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,2 % työvoimasta TEK Työllisyyskatsaus / Otto Kanervo 19.5.015 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Maaliskuu 01 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3 5 17 % 5, % työvoimasta

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.10.2013 Tilannekatsaus 30.9.2013 Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömyys

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.6.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SISÄLTÖ PAMin jäsenistön toimialajakauma Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 2008-2009 Palkansaajien määrät sukupuolen mukaan PAMin

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.5.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 23.5. ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.1.2015 Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2014) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2014 lopussa 38529 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2011 2016 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 5.8.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2016 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2013 Tammikuun työllikatsaus 1/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.2.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus tammikuu 2013 Kaakkois-Suomen asukkaista oli tammikuun lopussa työttömänä 20114

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 24.6.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot