Väliraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väliraportti 2009 2011"

Transkriptio

1 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke Väliraportti

2 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet Tukihankkeen keskeisimpiä tuloksia Hankkeen toimenpiteet seudullisen toiminnan tukemiseksi... 7 Lähtötilanteen kartoitus... 7 Seudulliset yrityspalvelut toimintamallin etuja korostava asian markkinointi... 8 Sopimuksiin tähtäävät seudulliset neuvottelut... 8 Sopimuksiin pohjautuvien toimintasuunnitelmien laatimisen ohjaaminen... 8 Toimintasuunnitelmiin perustuvan toiminnan käynnistymisen tukeminen... 8 Seudullisen työn johtaminen ja seuranta sekä teemaryhmät... 9 Seudullisen yrityspalvelun kehittämistä tukeva sähköinen viestintä yrityssuomi.fi portaalissa... 9 Tukihankkeen viestintä Esimerkkejä seudullisen yhteistyön vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä Seudullisten yrityspalvelujen edistymien maakunnittain Haasteita ja johtopäätöksiä LIITTEET

3 3 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä Seudulliset yrityspalvelut on nimi yritysneuvontaa ja palveluja tarjoavien toimijoiden verkostolle, jossa yhteisellä sopimuksella sitoudutaan valtakunnallisesti määritellyt vähimmäiskriteerit täyttävien palvelujen tarjoamiseen. Keskeisiä toimijoita ovat kuntien seudulliset kehittämisorganisaatiot, ELY keskukset, TE toimistot, Finnvera, Uusyrityskeskukset sekä ProAgria keskukset. Muita palvelutuottajia ovat teknologiakeskukset, verotoimistot, yrityshautomot, oppilaitokset sekä muut yrityspalveluorganisaatiot. Seudullinen yrityspalvelu tarjoaa neuvontaa yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen sekä ohjausta erityisasiantuntijoiden palveluihin. Seudullinen yrityspalvelu on ensikontakti yrittäjyyteen sekä asiantunteva kumppani yrityksen kasvussa ja kehittymisessä. Eri yrityspalveluorganisaatiot voivat tarjota palveluja asiakkaalle samassa toimipisteessä tai hajautetusti eri toimijoiden verkostoyhteistyönä. Tärkeintä on, että palvelu on löydettävissä helposti ja läheltä, ja että asiakas voi luottaa saavansa korkeatasoista ja asiantuntevaa palvelua. TEM:n koordinoiman SeutuYp tukihankkeen tavoitteena on konkreettisilla yhteistyösopimuksilla saada kaikki julkiset yrityspalvelut osallistumaan verkostoon ja tarjoamaan sen avulla aiempaa kattavampia ja vaikuttavampia palvelukokonaisuuksia asiakkaalle. Tavoitteena on yrityspalvelujen kokoaminen seudullisesti, palvelutarjonnan päällekkäisyyksien poistaminen sekä toimijoiden yhteistyön kehittäminen palvelemaan entistä paremmin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Seudulliset yrityspalvelut ovat keskeinen osa Yritys Suomen valtakunnallista henkilökohtaisen palvelun verkostoa. Hanke perustuu TE toimistouudistusta ja Yritys Suomi palvelujärjestelmää koskeviin linjauksiin. 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet Seudulliset yrityspalvelut verkoston rakentaminen on alkanut jo vuonna 2002 käynnistyneellä TM:n, KTM:n ja Kuntaliiton yhteisellä projektilla. Suomalaisten yrityspalvelujen palvelutarjonnan selkiinnyttämiseksi käynnistettiin Yritys Suomi palvelujärjestelmän uudistaminen valtioneuvoston periaatepäätöksellä Sen mukaisesti Seudulliset yrityspalvelut ovat merkittävä henkilökohtaisen yritysneuvonnan palvelukanava, jolla on keskeinen rooli asiakaskunnan ohjauksessa muihin palvelukokonaisuuksiin. Vuoden 2008 aikana TEM valmisteli Seudulliset yrityspalvelut projektia uudelleen ja tarjouskilpailun kautta SEKES valikoitui SeutuYp tukihankkeen toteuttajaksi. Tämä työ alkoi toukokuussa Ennen nykyistä hanketta seudullisia yrityspalveluja oli kehitetty vuosina Hankkeen päätyttyä seudullisen yrityspalvelun valtakunnallisessa kehittämisessä oli lähes kaksi vuotta hiljaiseloa, jonka aikana usko toimintamalliin alkoi hiipua. Vuonna 2007 päättyneen hankkeen aikana solmitut sopimukset olivat yleisluonteisia ja sisälsivät vähän konkreettisia toimenpiteitä. Kun yhteistyöhön perustuvia toimintatapoja ei oltu pystytty viemään vielä osaksi organisaatioiden jokapäiväistä työskentelyä, johti valtakunnallisen tukitoiminnon päättyminen nopeasti siihen, että muutos kohti tiiviimpää yhteistyötä pysähtyi eivätkä yhteistoiminnan rakenteet ja toimintatavat kehittyneet. Yksikään organisaatio ei ottanut vastuuta asian edistämisestä. Vuonna 2009 käynnistetty uusi hanke otti tavoitteekseen toimijoiden sitoutumisen yhteisiin päämääriin ja yhteistyöhön perustuvan toimintamallin viemisen osaksi jokapäiväistä toimintaa asiakkaan näkökulmasta. Keinona nähtiin uudenlaiset sopimukset ja toimintasuunnitelmat, joissa kiinni 3

4 tetään erityistä huomiota verkoston johtamiseen, yhteisiin asiakasprosesseihin, viestintään, seurantaan ja rooleihin. 4 Verkosto koostuu noin 70 sopimusseudusta ja kullakin seudulla toimivista vähintään viidestä itsenäisestä organisaatiosta, joihin kaikkiin kenelläkään ei ole yksiselitteistä käskyvaltaa. Yhteistyötahoja seudullisissa prosesseissa on ollut mukana Verkoston laajuus on muodostanut hankkeelle oman erityspiirteensä, joka on edellyttänyt ja edellyttää tarkkaa hankkeen fokusointia. Eri organisaatioissa seudullisiin yrityspalveluihin osallistuminen ja hyödyt on nähty eri tavoin. Jokaisella organisaatiolla on omat linjauksensa, minkä takia seudullisen yhteistyön hyödyt on jouduttu perustelemaan erikseen kunkin organisaation näkökulmasta. Yritysneuvonnan seudullisen yhteistyön kehittäminen ei ole kaikkien mukana olevien organisaatioiden oman työn näkökulmasta ensisijaista, koska kehittämisen kohteena olevat toiminnot edustavat vain osaa koko organisaation toiminnasta. Hankkeen näkökulmasta edellä mainittu on edellyttänyt verkostojohtamisen hallintaa. Keskeistä on toimintaympäristön tuntemukseen perustuva asiantuntemus ja sen avulla saavutettu toimijoiden luottamus. Luottamus edellyttää puolueettomuutta ja seudullisten päätösten kunnioittamista. Osoitus onnistumisesta on esimerkiksi ProAgrian edustajan toteamus, että hankkeen myötä ProAgrian rooli on saanut sille kuuluvan paikan ja arvostuksen seudullisten toimijoiden verkostossa. 4

5 5 3. Tukihankkeen keskeisimpiä tuloksia Hanke on täyttänyt kaikki sille suunnitelmissa asetetut tavoitteet mm. seudullisten sopimusten aikaansaamisesta sekä se, että seudullinen toiminnan kehittäminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Hankkeen edistymistä on seurattu kaksi kertaa tehdyllä kyselyllä, ensimmäinen joulukuussa 2010 ja toinen marraskuussa Kyselyjen pohjalta voidaan todeta, että toimijat ovat olleet tyytyväisiä valittuun toimintatapaan. Marraskuussa 2011 tehdyn kyselyn mukaisesti yli 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että tukihankkeella on ollut merkitystä seudullisen yrityspalveluiden rakentumisessa vastaajan omalla seudulla. 5

6 6 SeutuYp tukihankkeen rooli seudullisten yrityspalveluiden rakentamisessa alueilla Alla on lueteltu keskeisimmät tulokset: 1. Sopimuksia on vuoden 2011 lokakuun loppuun mennessä hyväksytty 56 kappaletta. Kaikkia sopimuksia ei ole vielä ehditty seuduilla allekirjoittaa. Seuraavat yhdeksän ELY keskusaluetta ovat jo kokonaisuudessaan Yritys Suomi toimintamallin piirissä: Kaakkois Suomi, Häme, Pirkanmaa, Keski Suomi, Etelä Savo, Kainuu, Pohjois Savo, Pohjois Karjala ja Lappi. 2. Kullekin seudulle on laadittu omat konkreettisia toimenpiteitä sisältävät toimintasuunnitelmat. 3. Tehdyn työn pohjalta on syntynyt tavoitteen mukaisia päätöksiä: a. Käynnistetty/käynnistetään asiakasprosessien yhteinen kehittäminen, jonka pohjalta on muutettu toimintatapoja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. b. Tiivistetty/tiivistetään yhteistä viestintää asiakkaille, jossa hyödynnetty esim. sähköisiä uutiskirjeitä, Yritys Suomen tunnusten käyttöä ja palveluiden kokoamista yhteiseksi näkymäksi verkkosivuille. c. Verkostomaista toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kukin toimija on sitoutunut kehittämään toimintaansa verkostona sekä antavana että saavana osapuolena. d. Toimintoja koottu/kootaan yhteisiin toimitiloihin. e. Kartoitettu/kartoitetaan asiakastarpeita toteuttamalla harava hankkeita, joissa esille nousseisiin tarpeisiin vastattu organisaatioiden yhteistyönä. f. Organisoitu/organisoidaan maaseutuyritysten neuvonta osaksi seudullista yrityspalvelua (Masva konsepti). g. Käynnistetty/käynnistetään organisaatiorajat ylittäviä toimenpiteitä neuvojien osaamisen kehittämiseksi, mm. järjestämällä koulutusta ja yhteistyökumppanin palveluiden tuntemus 6

7 7 ta parantavia neuvottelupäiviä. h. Tehostettu/tehostetaan yritysneuvonnan työkalujen yhteiskäyttöä, esim. yrityssuomi.fi, Yritystulkki, Toimialaonline, Perustayritys.fi. 4. Toimintasuunnitelmien pohjalta on laadittu työohjelmia, joissa on sovittu lähitulevaisuuden (0 6kk) kehittämistoimenpiteistä, aikatauluista ja vastuuhenkilöistä. Noin 30:ssä on laadittu työohjelma vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. 5. Hankkeen merkittäväksi tulokseksi on katsottava, että käytännössä kaikki seudut ovat aktivoituneet mukaan yhteistyön kehittämiseen. Kaikki seudut ovat edistyneet yhteistyön vahvistamisessa omista lähtökohdistaan. Toimintaan on saatu mukaan toimijoita, jotka aikaisemmin eivät ole olleet mukana verkostossa. 6. TE toimistojen rooli seudullisten yrityspalvelujen verkostossa on vahvistunut TEtoimistouudistuksen tavoitteiden mukaisesti. TE toimistot ovat sopimuskumppaneina kaikissa seudullisissa sopimuksissa. TE toimiston palvelut tunnetaan kumppanitoimijoiden piirissä paremmin ja niitä osataan markkinoida yrityspalveluina. 7. Hanke on myötävaikuttanut Yritys Suomi palvelujärjestelmän kehittämisen kokonaisuuteen seudullisten sopimusten ja toimintasuunnitelmien tekemisen myötä. Sopimuksissa ja toimintasuunnitelmissa on sovittu mm. yhteisestä viestinnästä ja yrityssuomi.fi portaalin seudullisten sivujen kehittämisestä. 4. Hankkeen toimenpiteet seudullisen toiminnan tukemiseksi Hankkeen alkuvaiheen toimintaa on leimannut seudullisten yhteistyöprosessien kehittämisen uudelleen käynnistäminen ja pyrkimys saada aikaan uudet, yhteistyökumppaneita aikaisempaa enemmän sitovat ja toimintaa vahvemmin ohjaavat yhteistyösopimukset. Tähän liittyvät toimenpiteet voidaan ryhmitellä seuraavasti: Lähtötilanteen kartoitus Seudulliset yrityspalvelut toimintamallin etuja korostava asian markkinointi Sopimuksiin tähtäävät seudulliset neuvottelut Sopimuksiin pohjautuvien toimintasuunnitelmien laatimisen ohjaaminen Toimintasuunnitelmiin perustuvan toiminnan käynnistymisen tukeminen Seudullisen työn johtaminen ja seuranta sekä teemaryhmät Seudullisen yrityspalvelun kehittämistä tukeva sähköinen viestintä yrityssuomi.fi portaalissa Tukihankkeen viestintä Lähtötilanteen kartoitus Hankkeen alussa koottiin vuosina toteutetun seudulliset yrityspalvelut hankkeen pohjalta saatavissa oleva tieto seuduilla silloin toteutuneista kehittämistoimenpiteistä. Tämän lisäksi kohdistettiin seudullisille toimijoille kysely, jossa kartoitettiin edellisen hankkeen jälkeen tapahtuneita muutoksia ja nykyistä tilannetta. Tältä pohjalta laadittiin kuvaus seudullisten yrityspalveluiden lähtötilanteesta, jota tarkennettiin vielä suuralueittaisissa tilaisuuksissa saadun informaation pohjalta. 7

8 Seudulliset yrityspalvelut toimintamallin etuja korostava asian markkinointi Samanaikaisesti lähtötilannekartoituksen kanssa aloitettiin uuden kehittämisvaiheen palveluiden ja tavoitteiden esittely seudullisille toimijoille. Tähän liittyi alueellisten käynnistystilaisuuksien lisäksi lukuisa joukko vierailuja, yhteensä noin 125 kappaletta, eri organisaatioiden valtakunnallisissa verkostoissa (SE KES verkosto, ProAgrian maaseutuyritysneuvojatapaaminen, TE toimistojen koulutustapahtumia, Uusyrityskeskusten neuvottelupäivät, seudulliset yritysneuvojakoulutukset) sekä useita seudullisia vierailuja. Toimintamalliin liittyvää yleistä tiedottamista on jatkettu koko hankkeen ajan. Sopimuksiin tähtäävät seudulliset neuvottelut Asian markkinoinnin pohjalta päästiin sopimaan yhteistyösopimusten uudistamiseen tähtäävien neuvottelujen aloittamisesta seuduittain. Keskustelut käynnistyivät olemassa olevan tilanteen läpikäynnillä edeten kohti jatkokehittämistä. Ensimmäisten neuvottelujen edetessä laadittiin hankkeen toimesta sopimusrunko, jossa määritettiin peruskriteerit Yritys Suomi tunnuksen käyttöönottoon oikeuttavalle sopimisen tasolle. Kriteeristöön kuului myös edellytys vuotuisten toimintasuunnitelmien laadinnasta, jolla edelleen konkretisoitiin sopimuksen toteuttamiseen liittyviä ensivaiheen toimenpiteitä. Hanke on osallistunut paikallisen työn valmisteluun sisältäen aikatauluista sopimisen, koollekutsumisesta, osapuolten haarukoimisen, sopimisen sekä alustavat keskustelut osapuolten kanssa. Sopimukset valmistellaan yhdessä hankkeen kanssa ja TEM:n Yritysasiakkuusstrategiaryhmä (YATR) käy läpi sopimukset ja niihin kuuluvat toimintasuunnitelmat sekä mahdolliset muut liitteet. YATR suosittelee sopimusten hyväksymistä ja TEM:n Konsernipolitiikan ohjausryhmä (KPO) hyväksyy seudut Yritys Suomi tunnuksen alla toimijoiksi. Sopimukseen tähtääviä neuvotteluja on käyty seuduilla yhteensä noin 210 kappaletta ja niihin on osallistunut noin henkilöä. Sopimuksiin pohjautuvien toimintasuunnitelmien laatimisen ohjaaminen Kriteerit täyttävässä sopimuksessa edellytetään osapuolilta vuotuisten toimintasuunnitelmien laatimista. Toimintasuunnitelmien kautta varmistetaan, että sopimuksen mukainen yhteistyö toteutuu käytännössä ja että yhteistoiminta kehittyy ajan kuluessa. Tukihanke laati mallipohjan toimintasuunnitelmaa varten ja projektipäällikkö osallistui toimintasuunnitelmien laadintaan seuduilla. Vuosittain tehtävissä toimintasuunnitelmissa sovitaan seuduille ja yrityspalveluille tärkeistä konkreettisista kehittämiskohteista, eri organisaatioiden rooleista, osaamistason nostamisesta, viestinnästä ja muista seudun kannalta tärkeistä asioista. Yhteistyön alkuvaiheessa on todettu hyväksi keskittyä muutamaan asiaan, jotka ensiksi tehdään yhdessä valmiiksi tai hyvälle alulle ja sitä kautta saadaan yhteisiä onnistumisia ja tuloksia. Toimintasuunnitelmien tekemiseksi seuduilla on kokoonnuttu useita kertoja ja hanke on osallistunut paikallisen työn valmisteluun, aikataulutukseen, koollekutsumiseen, osapuolten haarukoimiseen, sopimiseen sekä keskustelujen vetämiseen paikan päällä. Projektipäällikkö on tehnyt toimijoiden kanssa keskustelujen pohjalta johtopäätöksiä, esitykset toimintasuunnitelmiksi ja toimenpiteiksi, joita tehdään ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Samalla on sovittu vastuuhenkilöistä ja aikatauluista. Toimintasuunnitelmiin perustuvan toiminnan käynnistymisen tukeminen Huolimatta siitä, että noin 2/3 sopimuksista on hyväksytty vuoden 2011 aikana, ovat toiminnan organisointi ja toteutus lähteneet jo hyvään käyntiin. Seudut ovat verkostona sopineet konkreettisista asioista, 8 8

9 joita viedään yhdessä kullakin seudulla seudun omista lähtökohdista eteenpäin. Yhteistyön alkuvaiheessa pyritään keskittymään muutamaan asiaan, jotka ensiksi tehdään yhdessä valmiiksi tai hyvälle alulle ja sitä kautta saadaan yhteisiä onnistumisia ja tuloksia. Sen jälkeen siirrytään yhä vaativampiin tehtäviin verkoston kehittämisessä. Ajatuksena on ollut, että yhteinen sopiminen halutaan saada käytännön toiminnaksi mahdollisimman nopeasti. Pienet konkreettiset askeleet luovat uskoa asian etenemiseen ja tavoiteltavien hyötyjen realisoitumiseen. Tukihanke on aktivoinut seutuja lyhyen aikajänteen toimenpideohjelman laatimiseen vetämällä keskusteluja ja levittämällä tietoa tällaisen toimintatavan hyvistä kokemuksista. Useilla seuduilla tämä on johtanut sovittujen asioiden omaehtoiseen kehittämiseen. Luvussa viisi olevassa taulukossa on lueteltu esimerkkejä kehittämisaiheista. Seudullisen työn johtaminen ja seuranta sekä teemaryhmät Hankkeen toimesta kutsutaan koordinaattorit kaksi kertaa vuodessa yhteisille neuvottelupäiville. Vuoden 2011 aikana päivät pidettiin keväällä ja syksyllä ja osanottajia kummassakin tilaisuudessa oli noin 60. Ohjausryhmätyöskentelyn arvioimiseksi hanke on kehittänyt ohjausryhmän arviointilomakkeen, jota ohjausryhmät voivat käyttää omaa toimintaa kehittäessään. Seutujen kannalta tärkeiden asioiden eteenpäinviemiseksi projektissa on mahdollista perustaa valtakunnallinen teemaryhmä tai jonkun teeman ympärille koota asiantuntijajoukko. Näiksi teema aihioiksi on tässä vaiheessa tunnistettu seuranta, asiakasprosessit, viestintä ja ennakointi. Seurannan osalta konsulttivetoinen teemaryhmätyöskentely on käynnistymässä loppuvuoden 2011 aikana. Seudullisen yrityspalvelun kehittämistä tukeva sähköinen viestintä yrityssuomi.fi portaalissa Tukihanke on osallistunut osaltaan yrityssuomi.fi portaalin seudullisten nettisivujen kehittämiseen. Kehittämistyö on lähtenyt käyntiin viiden pilottiseudun (Jyväskylän seutu, Kuusiokunnat, Espoo Kirkkonummi, Kotkan Haminan seutu, Koillismaan seutu) kanssa. Nyt kehittämistyössä on mukana jo yli 40 seutua. Seudullisissa toimintasuunnitelmissa viestintä on hankkeen toimesta nostettu yhdeksi tärkeimmistä toimenpiteistä ja keinoja seudullisen viestinnän yhteen sovittamiseksi Yritys Suomen linjausten kanssa on haettu yhdessä. Tukihankkeen viestintä Tukihanke välittää seudullista työtä tukevaa materiaalia hyvistä käytännöistä, hankkeen edistymisestä ja kansallisista linjauksista. Viestinnän välineinä ovat olleet henkilökohtaiset käynnit, nettisivut ja uutiskirjeet kuukausittain. Tietoa on levitetty myös lukuisissa eri tilaisuuksissa. SeutuYp hankkeen nettisivut ovat toimineet hankkeen tietopankkina. Seudullisille toimijoille suunnatun kyselyn perusteella käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä nettisivujen sisältämään informaatioon. Hyvien käytäntöjen kuvauksien aikaansaamiseksi kilpailutettiin viestintätoimisto, joka työstää hyvistä käytännöistä lyhyitä artikkeleita. Artikkelit julkaistaan hankkeen nettisivuilla ja kootaan myöhemmin hyvät käytännöt lehdeksi. Vuoden 2011 loppuun mennessä artikkeleita valmistui 6 kappaletta. 9 9

10 10 Käynnit SeutuYp tukihankkeen nettisivuilla 5. Esimerkkejä seudullisen yhteistyön vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä Seutujen toimintaa on tuettu ja suunnattu seuraavien taulukossa esitettyjen asioiden kehittämiseen. Hankkeen kautta on kerrottu muiden seutujen toimintatavoista ja rohkaistu uusiin avauksiin. Päävastuu sisällön kehittämisestä on seuduilla. Kullakin seudulla on valittu muutama aihe johon keskitytään. Kehittämisen aiheet on koottu olemassa olevista seudullisista dokumenteista ja ne on ryhmitelty yhteisten otsikoiden alle. Taulukkoon on koottu esimerkkejä niiltä alueilta ja seuduilta, joissa valmistelussa on edetty dokumentointiasteelle. Kullakin seudulla on sovittu erikseen toimenpiteistä ja niiden vastuutahoista. 10

11 11 Yhteistyön tiivistäminen ja työnjako Mitä palveluita seudulla tarjotaan? Yhteisten asiakastapausten käsittelyä Toisten palveluiden tunteminen Roolien tarkentaminen Pirkanmaalla laaditaan yhteistä matriisialustaa strategisille linjauksille ja kärkihankkeille. Alustalle tulee myös Yritys Suomi kumppanuuden olennaiset elementit. Kokkolan seudulla sopimuskumppanit analysoivat palvelujen sisältöä ja tarvetta. Itä Lapissa on yhteinen strategiaprosessi ml. seudullinen yrityspalvelu/yritysneuvontapalvelu saatu päätökseen ja seuraavaksi keskitytään yhteiseen asiakkuudenhoitomalliin sekä kehitetään yhteistä seurantaa. Kokkolan seudulla asiakastapausten käsittelyä tutkitaan käymällä yhteistyöverkostossa läpi yritystapauksia. Tunturi Lapissa rakennetaan yhteistä asiakkuudenhallintamallia. Vaasan seudulla esitellään järjestelmällisesti kunkin toimijan palveluja ja sovitaan asiakasohjauksesta. Palvelumatriiseja tehdään useilla eri seuduilla. Hyvinkää Riihimäen seudulla yritysneuvojille suunnitellaan koulutusta verkoston tuotteista ja palveluista. Kaakkois Suomessa on perehdytty toisten toimijoiden palveluihin asiantuntijavaihdolla (ELYkeskus ja Finnvera, TE toimisto ja ELY keskus; Finnvera ja Tekes sekä Finnvera ja LPR:n elinkeinoyhtiö kesken) jolloin toisen toimijan asiantuntija on käytännössä toiminut neuvonta ja rahoitustehtävissä kumppaniorganisaatiossa. Mm. Seinäjoella, Kainuussa ja Lohjan seudulla käydään rooleja läpi, jotta seudullisten yrityspalvelujen tuottajat tuntevat toisensa, tuotteet, palvelut ja henkilöt. Pohjois Lapissa pohditaan ensin kuntakohtaisesti toimijoiden roolia ja asiakaspalveluprosessia. Sen jälkeen edetään seutukunnalliseen yhteensovittamiseen. 11

12 12 Työnantajapalvelujen kehittäminen Työnantajavalmiudet Työvoimakoulutuksen suunnittelu Keski Savon ja Keuruun seuduilla sekä Pohjois Karjalassa lisätään pienten yritysten työnantaja ja HR valmiuksia. Pietarsaaren, Äänekosken ja Vakka Suomen seuduilla kartoitetaan yritysten koulutustarpeita ja suunnataan koulutusta sen mukaisesti. Kaakkois Suomi on äkillisen rakennemuutoksen aluetta, jonka johdosta on toteutettu toimijoiden yhteisiä suunnittelu ja palvelujen toteuttamispalavereja, luotu yhteisiä palvelupaketteja ja tarjottu yrityksille palveluja yhteisesti. Asiakkuudet Palvelutarpeen arviointi ja asiakkaan ohjaus eteenpäin Keuruun seudulla suunnitellaan sitä, miten asiakkaan palvelutarpeen pohjalta asiakas ohjataan asiantuntijalta toiselle. Palvelutarjonnan ajankohtaisuus ja tarvelähtöisyys Ennakointi Harava Lohjan ja Joensuun seuduilla sekä Keski Suomessa haetaan tapoja reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Harava konseptia on tehty lähes kaikilla seuduilla. Mm. Pietarsaaren seudulla tehdään verkoston jäsenten yhteisiä yrityskäyntejä. Hämeenlinnan seutu toteuttaa jatkuvasti omaa haravaa. Forssan seudulla toimii pysyvät yritysharavaryhmä. Tuotteistaminen ja asiakkuusprosessit Mentorointi Omistajanvaihdos Mentorointia toteutetaan yrityskummitoimintana useilla paikkakunnilla, mm. Jyväskylän, Pietarsaaren, Joensuu, Keuruun seuduilla. Vaasan ja Hyvinkää Riihimäen seuduilla käydään omistajan vaihdosprosessia läpi. Olemassa olevaa palvelua kehitetään edelleen useilla seuduilla yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Forssan, Hämeenlinnan, Hyvinkää Riihimäen ja Päijät Hämeen seuduilla omistajanvaihdosprosessiin on panostettu aktiivisesti 12

13 13 Tuotteistaminen Asiakkuusprosessien kehittäminen Tuotteistamista toteutetaan eri seuduilla, kuten Kotkan Haminan, Hyvinkää Riihimäen, Koillismaan, Päijät Hämeen, Jyväskylän ja Joensuun seuduilla Pohjois Karjalassa sovittiin kehittämisavustuksen hakuprosessista ja alkavan yrityksen asiakasprosesseja käydään läpi useilla seuduilla kuten Seinäjoen, Ylivieskan, Savonlinnan seuduilla sekä Hyvinkää Riihimäen seudulla. Viestintä ja koulutus Viestinnän kehittäminen Koulutustarjonta yrityksille Seudullinen yritysneuvojien koulutus Pietarsaaren seudulla tulevat ja käynnistyvät hankkeet käsitellään yhdessä. Hyvinkää Riihimäen seudulla kootaan menossa olevat hankkeet. Mikkelin seudulla pilotoidaan Yritys Suomisivuston alle tulevaa yhteistä kalenteria. Pietarsaaren seudulla kootaan seudulla oleva koulutus ja palvelutarjonta yrityksille yhteen tiedostoon Pohjois Karjala, omaa alueellista koulutusta yritysneuvojille heidän omista tarpeista. Kaakkois Suomessa järjestetään yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon tähtäävää koulutusta. 6. Seudullisten yrityspalvelujen edistymien maakunnittain Seudullisten yrityspalvelujen kehittyminen lähtee kunkin seudun tilanteesta ja lähtökohdista eikä seutuja siten voida verrata keskenään. Lähtötilanteet ovat erilaisia paikallisista olosuhteista johtuen. Kuvaus on haluttu pitää lyhyenä. Yleisimmin tilanne on se, että uusi sopimus on nähnyt päivänvalon viimeisen vuoden sisällä ja että sen pohjalta sopimuskumppanit ovat käynnistäneet toiminnan kehittämisen. Edistymistä on kaikilla seuduilla tapahtunut ja seuraavassa projektipäällikön näkemys tämän hetken tilanteesta. Uusimaa Uudenmaan alueella seitsemästä sopimuksesta on allekirjoitettu kolme. Vantaan, Espoon ja Hyvinkää Riihimäki alueen sopimukset allekirjoitettiin 2011 aikana. Lisäksi näillä alueilla koordinointi/työryhmätyöskentelyt on toimintasuunnitelman mukaisesti käynnistetty. Sopimuksien ja toimintasuunnitelmien valmistelu on käynnissä myös neljässä muussa Uudenmaan seutu yp verkostossa. Vuoden 2012 aikana tavoitteena on saada kaikki alueen sopimukset allekirjoitetuksi. 13

14 Varsinais Suomi Varsinais Suomen seudulliset yrityspalvelut ovat organisoituneet seuraaviin yksiköihin, Yrityssalo, Potkuri, Yrityskolmio (aiemmin Loimaan seutu), Vakka Suomi ja Turunmaan seutu. ELY keskus käyttää seudullisia toimijoita palvelujensa jakelukanavana ja Potkurille on annettu tehtäväksi tuottaa palveluja myös muille seuduille ja ELYn edustaminen joissakin asioissa. Harava on toteutettu kaikilla seuduilla yhteisenä hankkeena. Toimiva maakunnallinen ohjausryhmätyöskentely, jossa sovitaan konkreettisista toimenpiteistä. Sopimukset on tehty Salossa sekä Turunmaalla ja muilla alueilla sopimukset ovat valmisteilla ja saadaan käsittelyyn vuoden 2012 alussa. 14 Satakunta Satakunnassa haluttiin selvittää mahdollisuudet yhden maakunnallisen sopimuksen tekemiseen. Keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, että laaditaan kolme seudullista sopimusta eli Pohjois Satakunta, Porin seutu ja Rauman seutu. Pohjois Satakunnassa ja Porin seudulla on kehittämisyhtiöt, Rauman seudulla viisi kuntaa tuottaa palvelut omista lähtökohdistaan. Tavoitteena on, että sopimukset saadaan valmiiksi vuoden 2012 aikana. Maakunnassa on tehty hyvää yhteistyötä koko ajan ja nyt sitä tiivistetään entisestään. Porin seudulla yhdistyvät teknologiakeskus (Prizztech Oy), Uusyrityskeskus (Enter) ja kehittämisyhtiö (Posek) yhdeksi yhtiöksi kevään aikana ja se on viivästyttänyt sopimusten tekoa Porin seudulla. Häme Hämeen alueella sopimukset ja toimintasuunnitelmat tehtiin pääosin vuoden 2010 puolella. Toiminta eri seuduilla eli Forssan, Hämeenlinnan, Päijät Hämeen sekä Hyvinkää Riihimäen on lähtenyt hyvin käyntiin. Toimijoiden rooleja sekä palveluita on koko alueella käyty läpi päällekkäisyyksien välttämiseksi ja asiakasohjauksen sujuvaksi mahdollistamiseksi. Haravaa on hyödynnetty varsinkin Forssan ja Hämeenlinnan seuduilla. Hämeenlinnan seutu toteuttaa haravakyselyn omana, jatkuvana toimintana. Pirkanmaa Pirkanmaalla on seitsemän eri sopimusta ja jotkut alueet käsittävät vain kaksi kuntaa. Koordinaattoreina maakunnassa toimii yleensä TE toimisto ja tällä hetkellä Etelä Pirkanmaan TE toimisto koordinoi myös kahta muuta seutua. Pirkanmaan kaikilla seuduilla on organisoiduttu syksyllä 2011; ohjaus ja johtoryhmät ovat toiminnassa. Kaikissa ohjausryhmissä on puheenjohtajana yrittäjätaustainen henkilö. Eri seudut käyvät läpi asiakasprosesseja ensi vuoden aikana verkkonäkymien laatimisen yhteydessä. Kaakkois Suomi Kaakkois Suomessa on kolme sopimusta, Kotkan Haminan, Kouvolan ja Imatra Lappeenrannan seutusopimukset. Sopimusosapuolina ovat neljä elinkeinoyhtiötä, Finnvera, kolme TE toimistoa, ProAgria (kaksi) yksi toimintaryhmä ja yksi alueellinen innovaatioyhtiö, eli sopimukset kattavat koko Kaakkois Suomen ELYn toiminta alueen. Kotkan Haminan seudun sopimus oli ensimmäinen sopimus, joka hyväksyttiin TEM:ssä Kaakkois Suomen toimijat ovat päättäneet järjestää yhdessä yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta, johon seudullisten yrityspalvelujen neuvojat voivat osallistua. Asiakasprosessien tekeminen ja läpikäyminen sisältyy vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan tai niitä käydään läpi palvelumatriisien uusimisen ja päivittämisen yhteydessä. Kotkan Haminan seutu oli yksi seudullisten nettisivujen piloteista. Pilottisivut eivät ole vielä valmiit. 14

15 Keski Suomi Keski Suomessa on paljon sopimuksia eli kahdeksan kappaletta ja ne kaikki on hyväksytty TEM:ssä. Maakunnassa on ELY keskus rahoittanut SeutuYp toimintaa osallistumalla ns. seutuhenkilöiden palkkakustannuksiin. Kehittämisyhtiöillä on käytössään asiakkuushallintaohjelma ja sitä samaa ohjelmaa käytetään myös klusteritoiminnan seuraamisessa. Sukupolvenvaihdoksissa Keski Suomessa on maakunnallinen hanke. Toimijat tapaavat toisensa säännöllisesti seuduittain, alueittain ja maakunnallisesti. Jyväskylän seutu oli yksi seudullisten nettisivujen piloteista. Pilottisivut eivät ole vielä valmiit. Etelä Pohjanmaa Etelä Pohjanmaalla Seinäjoen seudun, Järviseudun ja Kuusiokuntien sopimukset on hyväksytetty ja allekirjoitettu. Sopimus puuttuu vielä Suupohjan seudulta, mutta se saataneen hyväksytettäväksi vuoden 2012 keväällä. Kuusiokuntien seutukunta on ollut pilottialueena yrityssuomi.fi:n seudullisia sivustoja rakennettaessa. Seudullisten sivujen rakentaminen on aloitettu myös Järviseudulla vuoden 2011 lopussa. Kaikissa seutukunnissa on tehty roolijakoja selkeyttävä palvelumatriisi. Seinäjoen seudulla on käynnistynyt lisäksi kaksi alatyöryhmää, joista toinen keskittyy palveluprosessien ja seurantatietojen kehittämiseen ja toinen viestinnällisten toimenpiteiden suunnittelemiseen sekä toteuttamiseen. Etelä Pohjanmaalla toimii ELY keskuksen johdolla myös maakunnallinen seutupalveluiden koordinaatioryhmä, joka ohjaa, suunnittelee ja seuraa seudullisten yrityspalveluiden kehittymistä maakunnassa. Koordinaatioryhmä suunnittelee ja toteuttaa myös erilaisia koulutus ja kehittämispäiviä. 15 Pohjanmaa Pohjanmaalla on hyväksytty kaikki seutusopimukset Kristiinankaupunkia lukuun ottamatta. Sekin tulee valmiiksi vuoden 2012 alussa. Haasteita Pohjanmaalle tuo kaksikielisyys ja sen mukana toimijoiden runsaslukuisuus. Kaustisella ohjausryhmän toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin konkreettisten asioiden eteenpäin viemisellä. Siellä ohjausryhmän puheenjohtajana toimii yrittäjä. Kaikilla seuduilla osapuolet ovat käyneet läpi toistensa rooleja ja palveluita. Seuduilla on sovittu muutamasta konkreettisesta toimenpiteestä ja nyt haasteena on saada toiminta käyntiin. Pohjois Pohjanmaa Oulunkaaren seudun sopimus tehdään vuoden 2012 alussa ja sen jälkeen koko ELY keskusalue kuuluu sopimusten piiriin. Oulun seudulla yrityksille valmistellaan yhteistä tapahtuma ja koulutuskalenteria. Seudulla järjestetään yhteisiä verkostoitumispäiviä sekä suunnataan yhteisille tiimeille asiantuntijakoulutusta. Alueella ja seuduilla on käyty läpi rooleja joko yhteisten asiakas tai palvelumatriisien avulla. Asiakasprosessit sovitetaan yritysten elinkaaren mukaisesti. Viestinnässä ja markkinoinnissa otetaan seudullinen sivu käyttöön, kun kansallinen valmistelu on edennyt konkretian asteelle. Ohjausryhmätyöskentely on alkamassa ja esimerkiksi Haapavesi Siikalatva seudulla haetaan yrittäjää puheenjohtajaksi. Raahen seudulla ns. Pyöreä Pöytä on toiminut jo vuodesta 2004 seudullisena ohjausryhmänä. Koillismaa oli toinen seutu, jonka sopimus hyväksyttiin. Seudulle perustettiin Kiekerö Raahen Pyöreän pöydän malliin ja se on kokoontunut säännöllisesti konkreettisten ja ajankohtaisten asioiden eteenpäinviemiseksi. Lappi Lapin alueella hyväksyttyjä sopimuksia on kuusi kappaletta ja ne kattavat koko alueen. Sopimusten liitteenä olevan yrityspalvelumatriisin avulla toimijoiden rooleja ja työnjakoja yritysneuvonnassa täsmennettiin sekä tullaan tarkentamaan edelleen yrityssuomi.fi:n seutunäkymien työstämisen(kin) yhteydessä. 15

16 Seudullisen yrityspalvelun avaintoimijoita ovat kunnan elinkeinotoimet tai kunnalliset/seudulliset kehittämisyhtiöt, TE toimistot, Leader toimintaryhmät ja ProAgria Lappi ry. Lisäksi mukana on muita organisaatioita kuten oppilaitoksia ja korkeakouluja sekä yrittäjäyhdistyksiä. Seudulliset, yritysneuvojista pääosin koostuvat ryhmät, kokoontuvat säännöllisesti sopimallaan tavalla; osa kerran kuukaudessa ja toiset taas 3 4 kertaa vuodessa. Verkoston johtajana tai yhteistyön koordinaattorina toimii joku seudullisista toimijoista. Kokouksia toteutetaan myös videoneuvotteluna. Seutuyhteistyötä kehitetään seututoimijoiden valitsemalla tavalla; osa hyödyntää kokouksia ajankohtaisen tiedon välittämisessä ja tarvittavaan yhteiseen keskusteluun yhteistyösuhteiden ylläpitämiseksi kun toisaalla yhteistyön pohjana on yhteinen strategia tai/ja kehitetään yhteistä asiakkuuden hallintaa ja palveluprosesseja. Lisäksi vuosittain järjestetään maakunnallinen yritysneuvojien työkokous. ELY keskuksen roolina on tukea esr osarahoitteisen Yrittäjyyshankekokonaisuuden rahoituksella ja työpanoksella seutujen yhteistoimintaa yritysneuvonnassa sekä ylläpitää ja kehittää yritysneuvojien osaamisen kehittämistä. Hankkeen rahoituksella voidaan myös kehittää ja hankkia seututoimijoiden pk yritysasiakastarpeiden pohjalta esittämiä lyhytkestoisia liiketoimintaosaamista kehittäviä ajankohtaisinfoja ja koulutuksia sekä muita pk yritysten kehittämispalveluja tai tukea yrittäjyysilmapiirin kehittämistä kunnissa ja seutukunnissa. Yrittäjyyshankekokonaisuuden ohjausryhmä toimii alueellisena seudullisen yrityspalvelun seuranta ja kehittämistahona. Lapissa ei ole seudullisia/paikkakuntakohtaisia yhteispalvelupisteitä vaan yhteisasiakaspalvelua hoidetaan verkostoperiaatteella. Poikkeuksena tästä Tornionlaakson kunnat Pello ja Ylitornio, jossa kuntien yritysneuvojat työskentelevät TE toimiston kanssa samoissa tiloissa. Tästä yhteispalvelusta on saatu erittäin hyvät kokemukset. 16 Etelä Savo Koko alueen sopimukset on hyväksytty ja toiminta hyvässä vauhdissa. Seuduilla käydään asiakasprosesseja läpi vuoden 2012 tai 2013 aikana läpi. Mikkelin seudulla toteutetaan yrittäjäkoulutuskalenteri, joka toimii yrityssuomi.fi alustalla. Kalenterin ottaa käyttöön myös Savonlinnan seutu. Seuduilla on käyty läpi myös palvelumatriiseja, joissa on tarkennettu toimijoiden rooleja sekä palveluita. Mikkelissä Yrityspalvelukeskuksen muodostavat Mikkelin TE toimiston yrityspalvelut, HRV palvelut, Miset Oy:n seudulliset yrityspalvelut, Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo ja Etelä Savon Koulutus Oy (Esedu). Nämä organisaatiot ovat asettaneet kahdeksan henkilöä Yrityspalvelukeskuksen käyttöön ja vastaavat henkilöstökustannuksista. Maakunnallista tiedotustoimintaa on tehty yrittäjien kanssa yhteistyössä. Yrityspalvelujen tuottajat tiedottavat toiminnastaan lyhyissä iltapäiväseminaareissa ja kerran vuodessa järjestetään maakunnalliset yritysneuvojapäivät. Pohjois Savo Pohjois Savossa kaikki sopimukset eli viisi seutua on hyväksytty vuoden 2011 puolella. Seuduilla tehdään palvelumatriiseja ja käytännön yhteisyötä tiivistetään entisestään. Organisaatiomuutokset ovat siirtäneet varsinaisten asiakasprosessien tekemistä. Maakunnassa järjestetään koulutusta yritysneuvojille monipuolisesti ja eri aihealuista ELYn johdolla. Ennakointia tehdään Pohjois Savon liiton ennakoinnin kehittämisprojektin yhteydessä. Ohjausryhmien toiminta on alkanut ja vuoden aikana seuduilla ryhmät ovat kokoontuneet yhden kerran. 16

17 17 Kainuu Kainuussa on kehitetty seurantaa ja haettu yhteisiä seurattavia asioita kuten, yrityskäynnit, aloittavien yritysten lukumäärä, palautteet palveluista jne. Toimijoiden rooleja on tarkennettu ja yhden luukun periaate toimii käytännössä. Painopiste tällä hetkellä on alkavissa yrityksissä ja seuraavaksi panostetaan 0 3 vuotta toimineiden yritysten kehittämiseen. Yritys Suomi Kainuu nimi ja logot olleet aktiivisesti käytössä viestinnässä ja Yritys Suomi Kainuu Kajaanin toimipiste avattiin maaliskuussa Lisäksi Suomussalmella ja Sotkamossa/Kuhmossa on Yritys Suomi Kainuu palvelupisteet. Kainuuseen on muodostettu yritysneuvojaverkosto ja heille järjestetään erilaisia koulutus ja keskustelutilaisuuksia eri teemoista. Ohjausryhmä on kokoontunut noin puolen vuoden välein ja sen ensimmäinen kokous oli Pohjois Karjala Pohjois Karjalassa tehtiin yksi sopimus, joka kattaa koko maakunnan alueen. Jokaisella seudulla on omat kehittämisyhtiönsä, TE toimistonsa jne. mutta siitä huolimatta sovittiin asioista koko maakunnan tasolla. Maakunnassa sovittiin heti konkreettisten asioiden tekemisestä, kuten viestintä, prosessit/tuotteistaminen, osaamisen tason nostaminen yritysneuvojaverkostossa, roolien tarkentaminen. Siellä käytiin läpi esimerkkiprosessina kehittämisavustuksen hakuprosessi, jonka tekemisen tuloksena poistettiin päällekkäisyyksiä ja nopeutettiin sekä helpotettiin prosessia asiakkaan kannalta. Muita prosesseja käydään läpi vuoden 2012 aikana. 7. Haasteita ja johtopäätöksiä Seudullisten yrityspalvelujen kehittämistyössä on hankkeen toiminnan aikana havaittu seuraavia haasteita, jotka tulee ottaa huomioon myös kansallisessa päätöksenteossa. Näin voidaan turvata seudulliselle työlle jatkuvuuden edellytykset. o o o o Toimintaverkoston laajuus tuo tullessaan lukuisten organisaatioiden strategioiden yhteensovittamistarpeen. Tässä työssä on tärkeää tunnistaa kumppanuus periaatteella yhteistyön kehittämiseen sitoutuminen ja siitä kunkin omassa organisaatiossa viestiminen. Erityisen keskeisessä asemassa on TEM konserni ja sen useat eri toimijaosapuolet. Seudullisen yhteistyön kehittäminen perustuu organisaatioiden omissa budjeteissa tähän toimintaan kohdistettuihin rahoituksiin. Kaikki organisaatiot eivät ole suunnanneet resursseja seudullisen toiminnan kehittämiseen. Jokaisella seudullisella toimijalla on omistajuudesta sekä muista taustoista johtuen omat strategiansa, asiakassegmenttinsä, painopisteensä ja toimintatapansa. Nämä on huomioitava verkostoa rakennettaessa, eikä kukaan verkoston jäsenistä voi pakottaa muita jäseniä sopeutumaan omaan toimintaansa. jotta kumppanuus kansallisten ja seututoimijoiden välillä tulee osaksi jokapäiväistä toimintaa, kannattaa kansallisten toimijoiden hyödyntää seudullisia toimijoita entistä tiiviimmin, josta esimerkkeinä: Finnvera Oyj hyödyntää seudullisia toimijoita pienlainojen jakelukanavana menestyksellisesti. Maaseutuneuvonta on kytkeytynyt tiiviiksi osaksi seudullisia yrityspalveluja. Tämän kautta maaseutuneuvontaan on kytkeytynyt ProAgrian lisäksi myös muiden toimijoiden osaamista. 17

18 18 o o o o o Seudullisten yrityspalvelujen toimijat omilla seuduillaan haluavat tarkempaa tietoa siitä, mitä sitoutuminen yrityssuomi.fi portaalin seudullisiin sivuihin seudun toimijoilta vaatii nyt ja tulevaisuudessa sekä sitovaa aikataulua sivujen toteutumiselle. Samoin selkeää viestintää siitä, mitä hyötyjä Yritys Suomen nettisivut tuovat seudulle ja miten hyödyt näyttäytyvät asiakkaille. Koordinaattorin roolin selkeyttäminen siten, että tehtävät jakautuvat koko verkostolle sovitun vastuunjaon mukaisesti. Seututoimijoiden taholta on esitetty toiveita siitä, että jo olemassa olevia sähköisiä yritysneuvonnan työkaluja integroidaan osaksi yrityssuomi.fi portaalin kokonaisuutta. Tästä esimerkkinä ovat Yritystulkki ja perustayritys.fi, jotka ovat jo laajasti seudullisten yrityspalvelujen käytössä. Uudentyyppinen työkalu on virtuaaliasiamies Keijo. Seudulliset yrityspalvelut rakentuvat seudulliselle sopimiselle ja sitoutumiselle perustuen paikallisiin olosuhteisiin. Alueellisten ja kansallisten toimijoiden tulee kunnioittaa tätä sitoutumista. Alkavan yrityksen prosessi on erittäin hyvin seudullisten toimijoiden hallinnassa ja sen vuoksi pääpaino kehittämisessä on suunnattava pk yrityksiin, joihin seudullisten toimijoiden on jalkauduttava entistä enemmän. LIITTEET SeutuYp kysely seudullisille toimijoille 2011, tulokset Seudulliset yrityspalvelusopimukset , yhteenveto 18

19 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011

20 1. Vastaajan organisaatio

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous Helsinki 25.09.2012 Neuvotteleva virkamies Tuija Groop TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Monikanavainen

Lisätiedot

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN SEUDULLISEN YRITYSPALVELUN MENESTYKSEN AVA MET TASAVERTAINEN VERKOSTO KUMPPANIEN TUNTEMUS SITOUTTAVA SOPIMUS LUOTTAMUS TOISEN OSAAMISEEN YHTEINEN VIESTINTÄ 1 HAASTE Seudulliset yrityspalvelut -konseptin

Lisätiedot

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous Helsinki 29.5.2013 Neuvotteleva virkamies Tuija Groop TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Monikanavainen

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut

Seudulliset yrityspalvelut Seudulliset yrityspalvelut -missä mennään ja miten eteenpäin Seudulliset yrityspalvelut - Yhteistyöseminaari Helsinki, Finlandia-talo 29.10.2013 TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 Valtiotieteen tohtori Timo Aro Helmikuu 2015 Mitä on yritysdynamiikka? Yritysdynamiikka on yksi alueen kilpailukykyyn tai ulkoiseen elinvoimaan

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka Nopea apu Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta Turvallisempi huominen Hyvinkää 23.1.2013 Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka YLE 23.1.2013 klo 7:04 Texasin opistoammuskelu oli kahden kiista Sanakopuna

Lisätiedot

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä 2.2.2010 Pekka Myrskylä Tilastokeskus 4.2.2010 2 200 Kuvio 5.2 Ikärakenteen muutos 2009-2060 (2009=100) Ikärakenteen muutos

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN Varsinais-Suomen väestökehitys jatkaa vuonna 2013 samansuuntaista kehitystä kuin vuonna 2012. Turun kaupungin väkiluku kasvaa ja Salon kaupungin vähenee

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut - tilannekatsaus. SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 18.10.2011, Leija yrityspalvelukeskus Tuija Groop

Seudulliset yrityspalvelut - tilannekatsaus. SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 18.10.2011, Leija yrityspalvelukeskus Tuija Groop Seudulliset yrityspalvelut - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 18.10.2011, Leija yrityspalvelukeskus Tuija Groop 1 Monikanavainen Yritys-Suomi Yrityssuomi.fi -sivusto kokoaa yrityspalvelut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011

Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011 Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011 Merja Heinonen yrityssuomi.fi, puh. 040 595 4920, merja.heinonen@ely-keskus.fi 19.10.201 1 Portaalin seuraavassa kehitysvaiheessa: Sisällöt nousevat asiayhteyteensä

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa TUKEA, TIETOA JA TOIMINTAA MUISTI- SAIRAILLE JA LÄHEISILLE Tukea ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa puhelimitse ja henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Alueellista tilastoa 2006 Vammala kärjessä

Alueellista tilastoa 2006 Vammala kärjessä Alueellista tilastoa 2006 Vammala kärjessä Vuonna 2006 Suomen aktiivisimmat shakkialueet olivat Lounais-Pirkanmaan (VammSK) ja Tammisaaren seutukunnat (Åminnefors-Hanko-Karjaa-Tammisaari). Taulukossa on

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Jaana Lerssi-Uskelin 6.6.2014 - Työhyvinvointifoorumin mahdollistamana - Verkosto työpaikan työhyvinvointitoimijoille - Verkosto jonka toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys maakunnat

Yritykset ja yrittäjyys maakunnat Yritykset ja yrittäjyys maakunnat Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien osuus työllisistä 2011 14 % 12 % 10 % 8 % 8,2 % 8,5 % 8,8 % 9,0 % 9,5 % 9,1 % 9,2 % %12,2 % 11,6 %11,6 %11,6 %12,2 11,2 %11,2 % 9,8 % 9,8 %10,1

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään hankepäälikkö Päivi Mattila-Wiro ja projektipäällikkö Raija Tiainen 1 1.11.2017 Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisyys koskettaa lähes jokaista suomalaista työuran

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

28.10.2013 Ari Hiltunen

28.10.2013 Ari Hiltunen 28.10.2013 Ari Hiltunen Kaupunginhallituksen kokous 28.10.2013 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Mitattavuus ja vaikuttavuus Välittömät vaikutukset eli mitä tehdään ja välilliset tulokset muiden toimijoiden

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 Lähteet: Tilastokeskus, Genimap Oy (L6022/05) Metsäsektorin merkitys maakunnissa ja seutukunnissa vuonna 2002 1 Toimiala- ja aluejako Metsäsektori:

Lisätiedot

MAL-verkosto, katsaus

MAL-verkosto, katsaus MAL-verkosto, katsaus 14.2.2012 Maksatuksen hakeminen ajalta 1.7.-31.12.2011 Haettava summa ajanjaksolta yhteensä 128 293 euroa. Kustannukset koko vuonna yhteensä 216 035 euroa, mikä on n. 60 000 euroa

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen osana Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta - lyhyt tilannekatsaus

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen osana Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta - lyhyt tilannekatsaus Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen osana Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta - lyhyt tilannekatsaus Seudullisten yrityspalvelujen koordinaattoreiden työkokous Helsinki, 26.5.2011 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Kainuun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Kainuun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Kainuun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Mitä tapahtuu Opin ovissa?

Mitä tapahtuu Opin ovissa? Mitä tapahtuu Opin ovissa? Alueellisten TNO -asiantuntijoiden koulutus 5.-6.3.2013 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu auli.ryhanen@jamk.fi

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Etelä-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Etelä-Karjalan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SISÄLTÖ 1. Analyysin tausta ja toteuttaminen 2. Seutukuntien arvot muuttujittain 3. Seutukuntien

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2016 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä Vuonna 2016 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj.

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot