KUNTA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 KUNTA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO Kunta-asunnot Oy... 2 Toiminta-ajatus... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kunnan kumppani... 6 Vastuullisuus... 8 Organisaatio Asukastoiminta...10 Hallitus Toimintakertomus Tuloslaskelma konserni Tase konserni Tuloslaskelma emoyhtiö Tase emoyhtiö Rahoituslaskelma konserni Rahoituslaskelma emoyhtiö Allekirjoitukset KAS VUOSIKERTOMUS

3 Kunta-asunnot Oy on valtakunnallinen vuokra-asuntoyhtiö Kunta-asunnot Oy (KAS) on valtakunnallinen vuokra-asuntoyhtiö, joka vuokraa asuntoja edullisesti eri elämäntilanteisiin. Kunta-asunnoilla on noin 8100 vuokra-asuntoa 30 eri paikkakunnalla. Yritys on aloittanut toimintansa vuonna 2001 ja sen omistaa 39 kuntaa. Suurin osa Kunta-asuntojen omistamista asunnoista on rakennettu valtion rahoituksella. Asunnot ovat aravarajoitusten alaisia ja niiden vuokra perustuu omakustannusperiaatteeseen. Vuokrauksessa noudatetaan ARA:n asettamia asukasvalintaperusteita. Näiden lisäksi Kunta-asunnot -konsernilla on vapaarahoitteisia vuokrataloja, joihin ei sisälly rajoituksia. Kunta-asunnot Oy kehittää jatkuvasti asuntokantaansa vastaamaan alueiden vuokraasuntojen kysyntää ja asukkaiden maksukykyä. Konsernin liikevaihto oli 53,3 M euroa vuonna Konsernin palveluksessa on 53 henkilöä. Kunta-asuntojen kumppanina kunta siirtää vuokra-asuntonsa yhtiölle, jolloin myös velat ja kaikki vastuut siirtyvät Kunta-asunnoille. Samalla kunta saa Kunta-asuntojen osakkeita, joilla se voi omistajana vaikuttaa yhtiön toimintaan. Vuokra-asunnot säilyvät edelleen kunnassa ja Kunta-asunnot hoitaa niitä ammattimaisesti isona yhtiönä. Yhtiön vuokra-asuntojen sijaintikunnat Liikevaihto, 1000 Osakkeen arvon kehitys Omavaraisuusaste, % Osakkeen nimellisarvo, Oma pääoma/osake, 2 KAS VUOSIKERTOMUS 2014

4 Toiminta-ajatus strategiakaudelle Kunta-asunnot on merkittävä, yleishyödyllinen vuokra-asuntotoimija. Tavoitteena on luoda hyvät edellytykset vuokraustoiminnalle siten, että rahoitusrakenne, talous ja käyttöaste ovat kestävällä pohjalla. Kannattavuus turvataan sopeuttamalla vuokrattavaa asuntokantaa nykykysyntää vastaavaksi. Tämä toteutetaan siten, että vanhempaa asuntokantaa realisoidaan ja uudistuotanto vastaa asiakkaan nykytarpeita. Tavoitteena on saavuttaa tarjonnan ja kysynnän tasapaino, tarjota vuokra-asuntoja kohtuuhintaan ja luoda asukkaille eri elämäntilanteisiin turvallista asumista. Visio 2025 Kunta-asunnot on vakavarainen, luotettava, yleishyödyllinen vuokra-asuntotoimija. Vuokra-asuntokanta vastaa vuokralaisten tarpeita ja luo turvallista asumista. Missio Luotettavaa, turvallista ja kohtuuhintaista asumista Arvot Luotettavuus - Luotettava kumppani Turvallisuus - Turvallista asumista Vastuullisuus - Yhteiskunta- ja ympäristövastuu KAS VUOSIKERTOMUS

5 Toimitusjohtajan katsaus Strategisten linjausten vuosi Vuosi 2014 oli yhtiön tulevaisuuden kannalta merkittävä. Useita toimenpiteitä saatiin toteutetuksi ja luotua näin uusia pysyviä toimintamalleja tuleviin vuosiin. Ennen kaikkea vuoden aikana työstetty strategia vuosille saatiin valmiiksi ja hallituksessa hyväksytyksi. Strategian taustatyö oli tarkoin suunniteltua ja tulevia suuntaviivoja voitiin toteuttaa jo kuluneen vuoden aikana. Strategian valmistuminen oli luonnollinen jatkumo sille, että tervehdyttämistoimet olivat tuottaneet toivottua tulosta ja näin yhtiö pystyi suunnittelemaan tulevaisuuttaan pidemmän aikavälin näkökulmasta. Erityisen tyytyväinen voi olla siitä, että strategia valmistui aikataulussa ja sen linjaukset saatiin luotua hyvässä hengessä hallituksen asettamien reunaehtojen mukaisesti. Henkilöstön osallistuminen jo valmisteluvaiheessa sitouttaa kaikki toteuttamaan yhteisiä tavoitteita, mikä on ensiarvoisen tärkeää, koska vain tekemällä vahvasti tiimityönä asioita oikein voidaan tavoitteet saavuttaa. Vuosi oli talouden näkökulmasta tarkasteltuna toinen peräkkäinen onnistunut vuosi ja edellisvuoden tapaan yhtiössä hyvä tulosvuosi. Tulos on vain hieman alhaisempi kuin edellisvuonna, vaikka vuosikorjauksiin käytettiin yli 1,7 M enemmän euroja kuin edellisvuonna ja eniten /m 2 kuin koskaan aiemmin yhtiön historiassa. Näistä lähtökohdista mahdollistui myös käyttöasteen taittuminen kasvusuuntaan syksyllä Käyttöaste parani nimenomaan loppuvuotta kohti ja suunta on säilynyt samana alkuvuoden 2015, mikä näkyy myös tyhjien asuntojen määrän vähentymisenä. Näin tämä yhtiön keskeinen tavoite, käyttöasteen nostaminen, on alkanut toteutua oikeaan suuntaan. Vaikka vuosikorjauksiin käytettiin eniten euroja, niin rahoitustulokset paranivat ja rahoitusrakenne vahvistui entisestään ollen paremmalla tasolla kuin koskaan aiemmin. Terve rahoitusrakenne laskee osaltaan rahoituskuluja ja tätä tuki vielä se, että lainoja lyhennettiin jälleen huomattavasti enemmän kuin vuosittaiset lainanlyhennykset olisivat olleet. Lainakanta on vähentynyt liki 100 miljoonaa euroa viimeisen neljän vuoden aikana ja tämä osaltaan edesauttaa yhtiön tulevaa kehitystä. 4 KAS VUOSIKERTOMUS 2014

6 Kunta-asunnot kehittyy myönteisesti strategiaa noudattamalla Korjausvelkaista vuokraukseen sopimatonta kiinteistökantaa myytiin maltillisesti ja tällä hetkellä mitään erityisen kiirettä sen poistamiseen ei ole, vaan tarkastelu tehdään tarkoin analyysein ennen kohteista luopumista. Erityisen tärkeää oli se, että Rovaniemen tiettyjen kiinteistöjen osalta käydyt pitkälliset neuvottelut tuottivat tulosta ja loppuvuodesta päästiin sopimukseen noin 200 asunnon salkusta, josta keskeisimmät kaupat on tehty jo alkuvuonna Tämä vaikuttaa positiivisesti kiinteistökannan parempaan alueelliseen jakaumaan. Strategian mukaisesti uudistuotantoa aletaan toteuttamaan lähivuosina ensivaiheessa pääkaupunkiseudun kehyskuntiin ja näin kiinteistökanta nuorenee entisestään kun samalla on myyty pois vanhaa korjausvelkaista kantaa. Tämä on yksi selkeä strateginen linjaus, joka vahvistaa yhtiön asemaa toimijana ja edesauttaa käyttöasteen nostamista. Samalla luodaan kohtuuhintaista asumista niille alueille, joilla sille on erityisen kova tarve. Osakaskunnat kehyskunnissa ovat ensisijaisia kuntia uudistuotannolle ja näissä kunnissa käyttöaste on vahvalla tasolla sekä kysyntä pienemmille asunnoille suurempi kuin tarjonta. Useat onnistuneet toimenpiteet ovat luoneet mahdollisuuden sille, että vuokria korotettiin vuodelle 2014 vain yhden prosentin verran ja vuodelle 2015 vuokria ei korotettu lainkaan. Tämä on omiaan edesauttamaan kohtuuhintaisen asumisen säilymistä omistajakunnissa. Samalla kiinteistökantaa on pystytty korjaamaan enemmän ja kuntien takausvastuut ovat alentuneet voimakkaasti lainakannan vähentymisen myötä. Samoilla toimintatavoilla jatkaen jatkossakin pysyy yhtiön toiminta vakaana. Yhtiön imago on kehittynyt viime vuosina positiivisempaan suuntaan. Yhteistyö osakaskuntiin ja sidosryhmiin on ollut mutkatonta sekä molemmin puolin rakentavaa. Asukastoiminta on ollut hyvin toimivaa ja asukashallitukselle on annettu tarpeellisia katsauksia. Henkilökunta on tehnyt motivoituneesti työtä yhteisten tavoitteiden eteen ja näin niitä on mahdollista saavuttaa. Uskon, että tuleva vuosi on yhtiössä strategiaa noudattamalla edelleen myönteisen kehityksen aikaa. Jarmo Kuosa toimitusjohtaja KAS VUOSIKERTOMUS

7 Kunnan kumppani vuokra-asumisessa Kunta-asunnot Oy neuvottelee aktiivisesti uusien kuntien kanssa niiden omistamien vuokra-asuntojen siirtämisestä Kunta-asunnot Oy-konsernin omistukseen. Kunta hyötyy omistamiensa vuokra-asuntojen siirtämisestä Kunta-asunnot Oy:lle monella tapaa: Kunta saa luotettavan yhteistyökumppanin. Kunta saa testatun ja tehokkaan toimintatavan vuokra-asunnoilleen. Omistajavastuu jakaantuu ja kunnan riskit pienentyvät. Kunta saa sekä osakkeita että rahaa ja vuokratalojen kaikki lainat siirtyvät Kunta-asunnot Oy:lle. Kunta-asunnot Oy:n osakkeille voidaan maksaa osinkoa. Kunta-asunnot Oy kehittää asuntokantaa kunnan tarpeiden mukaan. Kunta-asunnot Oy:n yhdenmukaiset prosessit tehostavat vuokra-asuntojen paikallista isännöintiä ja parantavat tuottavuutta. Mikäli kunta siirtää omistamansa asunnot Kunta-asunnot Oy:lle, se johtaa edelleen asuntopolitiikkaa ja jatkaa asuntojen omistajana. Asunnot pysyvät vuokra-asuntokäytössä ja vuokrataloyhtiön ja/tai vuokrataloja palvelleen kunnan työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä yhtiön palvelukseen. Kunta päättää myös edelleen asukasvalinnoista ja isännöinti- ja huoltosopimukset jatkuvat sopimuksen mukaan. Omistajavastuu jakaantuu riskit pienenevät Jos kunnan omistamat asunnot siirtyvät Kunta-asunnot Oy:lle, asukkaiden vuokrasopimukset pysyvät ennallaan eivätkä vuokrat nouse. Myös asukkaat hyötyvät siirrosta: Päivystys (huolto ja isännöinti) 24/7, vuoden jokaisena päivänä. Asuntoja korjataan suunnitelmallisesti. Sähköinen asuntojen haku ja markkinointi parantaa palvelua. Isännöinti ja huolto hankitaan läheltä. Kunta-asuntojen koko valtakunnallisen asuntokannan kattava ostotoiminta hyödyttää asukkaita. Esim. vakuutusten kilpailuttaminen toi edellisellä kerralla euron säästön yritykselle. Mitä suurempi Kunta-asunnot Oy on yhtiönä, sitä enemmän kaikki mukana olevat osapuolet hyötyvät. Aina kun uusi kunta lähtee mukaan, skaalaedut kasvavat ja riskit hajautuvat. 6 KAS VUOSIKERTOMUS 2014

8 KAS VUOSIKERTOMUS

9 Vastuullisuus toiminnan lähtökohtana Kunta-asunnot Oy on luotettava ja vastuullinen yhteistyökumppani, joka tarjoaa kunnille mahdollisuuden järjestellä vuokra-asuntojensa omistamista kestävällä tavalla. Yhtiö tukee omalla toiminnallaan kuntien asuntopoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Konsernin vuokra-asunnoista 90 % on yleishyödyllisissä vuokrataloyhtiöissä, jotka eivät tavoittele toiminnallaan taloudellista voittoa. Näiden vuokratalokohteiden vuokrat määritellään omakustannusperiaatteella. Kunta-asunnot Oy tarjoaa asukkailleen hyvän asumisturvan. Yhtiö kannustaa asukkaitaan osallistumaan ja vaikuttamaan. Se edistää asukkaiden yhteistoimintaa niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Yhtiö panostaa palveluprosessiensa ja sähköisten palvelujensa jatkuvaan kehittämiseen. Tällä pyritään kustannusten optimointiin sekä entistäkin joustavampaan asiakaspalveluun. Vuokratalokohteita korjataan säännöllisesti, suunnitelmallisesti pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman (PTS) ja huoltokirjan mukaisesti, jotta asuntojen käyttöikä ja asumisviihtyvyys lisääntyisi. PTS auttaa isännöitsijöitä laatimaan esityksiä sekä jaksottaisiin korjauksiin että vuosikorjauksiin ja sitä päivitetään vuosittain. Huoltokirja pitää sisällään ilmoitushallinnan lisäksi kaikki kiinteistöön ja sen asuntoihin tehdyt korjaukset sekä muut toimenpiteet. Lisäksi se auttaa vuokrausneuvottelijoita toteamaan huoneiston kunnon Tampuuriohjelmasta. Koko kiinteistökannan kunnossapidon hallinnalla voidaan säilyttää kohteiden kunto ja arvo, ja hankkeiden alueellisella suunnittelulla saavuttaa säästöjä. Kunta-asunnot Oy:n toiminta ottaa huomioon ympäristöasiat. Vuokratalokohteiden energian, veden ja sähkön kulutusta seurataan jatkuvasti. Tavoitteena on säästää energiaa ja luonnonvaroja vähentämällä energian, veden ja sähkön kulutusta vuokratalokohteissa. Tämä takaa myös edullisemmat asumiskustannukset. Säännöllinen kulutuksen seuranta ja kulutuksen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet ovat selvästi tuottaneet tuloksia; Kunta-asunnot Oy:n kohteissa energian, veden ja sähkön kulutus on vähentynyt vuosi vuodelta (kts. taulukko). Vuonna 2014 Kunta-asunnot Oy:n kaikissa kiinteistöissä kului: sähköä MWh (vuonna 2013: ) vettä m 3 (vuonna 2013: ) lämpöä MWh (vuonna 2013: ) Ryhmän nimi: KAS kaikki kohteet Vesi I/Rm 3 Norm.lämpö kwh/rm 3 Sähkö kwh/rm kwh/rm I/Rm KAS VUOSIKERTOMUS 2014

10 Kunta-asunnot Oy tarjoaa asukkailleen hyvän asumisturvan Korjaukset TEUR Korjaukset /m Korjaukset kiinteistöissä v Säännöllinen huolto ja korjaus nostaa asuntojen käyttöikää ja lisää asumisviihtyvyyttä Teur/m eur/m Budj. 0 KAS VUOSIKERTOMUS

11 Organisaatio HALLITUS Toimitusjohtaja Johdon assistentti ASUKASVALINTA JA HALLINTO Asiakkuuspäällikkö ISÄNNÖINTI Kiinteistöpäällikkö Lakimies TALOUS Talouspäällikkö Asukasvalinta Helsinki ja Rovaniemi Rovanapa Oy Isännöinti ja huolto Isännöintiyritykset TALOUSHALLINTO Helsinki ja Rovaniemi Asukasvalinta Kunnat Huolto- ja siivous Vuokrasopimukset Isännöitsijät KAS:n henkilökunta ostettu palvelu Kunta-asunnot Oy ostaa isännöinti- ja huoltopalvelut ulkopuoliselta toimijalta lukuunottamatta Rovaniemen kohteita, joiden isännöinti ja huolto hoidetaan konserniin kuuluvan Rovanapa Oy:n toimesta. Asukasvalintaa hoitavat pääosin omat asukasvalitsijat. Viiden kunnan osalta Kunta-asunnot Oy:n asuntoihin asukasvalintaa hoitavat kunnan asukasvalitsijat (Hausjärvi, Hämeenkoski, Muhos, Sipoo, Ylöjärvi). Asukastoiminta Kunta-asunnot Oy kannustaa ja tukee asukkaitaan aktiiviseen toimintaan yhteisöllisyyden ja asukasviihtyvyyden parantamiseksi. Nivavaaran asukastoimikunta järjesti KAS:n Kasi tapahtuman, jossa juostiin leikkimielisesti kahdeksan kilometrin lenkki. Aurinkoinen sää, KAS Kasi-paidat, liikunta ja makkaranpaisto yllätyspusseineen kruunasi hienon päivän. Tapahtumasta onkin tarkoitus tehdä jokavuotinen kertoo asukastoimikunnan puheenjohtaja Satu Inkerö. 10 KAS VUOSIKERTOMUS 2014

12 Hallitus Hallituksen puheenjohtaja Martti Anttila Apulaiskaupunginjohtaja Rovaniemi Hallituksen varapuheenjohtaja Ritva Rissanen Ekonomi Raasepori Hallituksen jäsen Marjo Kolehmainen Toimitusjohtaja Oulu Hallituksen jäsen Tuija Sundberg Varatuomari Vihti Hallituksen jäsen Päivi Terävä Kunnanjohtaja Hausjärvi Asukasedustaja Helena Norvapalo Asukashallituksen puheenjohtaja Rovaniemi Kunta-asunnot Oy Jarmo Kuosa Toimitusjohtaja Kunta-asunnot Oy Laura Laine Lakimies Hallituksen sihteeri KAS VUOSIKERTOMUS

13 Toimintakertomus ajalta Toimintaympäristö Yleinen talouden epävarmuus ja heikko talouskasvu jatkui vuonna Vuokra-asuntojen kysyntä pysyi kuitenkin hyvällä tasolla. Erityisesti pienet vuokra-asunnot olivat kysyttyjä. Isojen asuntojen vuokrausta helpotti yhtiön maltilliset vuokrantarkistukset vuoden 2014 aikana. Korkotaso pysyi alhaisena vuonna 2014, joka heijastui positiivisesti konsernin rahoituskuluihin. Liikevaihto ja tulos Yhtiön taloudellinen tila selviää oheisesta tuloslaskelmasta ajalta ja taseesta Konsernin liikevaihto oli toimintavuonna 53,3 (56,3) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa pienensivät korjausvelkaisen kiinteistökannan myynnit. Tämän vaikutuksena yhtiön taloudellinen asema vahvistui ja riskitaso pieneni, kun korjausvelkaista kiinteistökantaa pystyttiin myymään tuloksellisesti. Tilikauden liikevoitto oli 14,0 (16,2) miljoonaa euroa, joka on 26,2 (28,8) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 7,9 (8,4) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 6,3 (7,4) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy kiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita siten, että myyntivoitot olivat 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin tuloskehitykseen ovat vaikuttaneet kiinteistöjen myynnit ja toiminnan järkeistämisen kautta saadut kustannussäästöt. Lisäksi korkokulut ovat pienentyneet olennaisesti rahoituksen uudelleenjärjestelyjen ja alhaisen korkotason ansiosta. Kunta-asunnot Oy:n (emo) tilikauden tulos oli 0,7 (1,3) miljoonaa euroa ja oma pääoma vuoden 2014 lopussa oli 38,0 (37,3) miljoonaa euroa. Alakonserneista Kunta-aravat -konsernin tilikauden tulos oli 5,4 (5,3) miljoonaa euroa ja oma pääoma 41,3 (35,7) miljoonaa euroa. Fuusioiden ja myyntien ansiosta konsernirakenne on selkeytynyt. Tase Kunta-asunnot -konsernin taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 322,1 (339,9) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 47,3 (41,8) miljoonaa euroa. Vieraan pääoman määrä koko konsernissa oli 274,2 (297,3) miljoonaa euroa. Kiinteistöjen myynnit vahvistivat konsernin kassaa. Vuoden lopussa 30,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta ulkona olevien emissioiden määrä oli 12,8 (14,8) miljoonaa euroa. Konsernilla on emoyhtiö Kunta-asunnot Oy:n ottama 6,0 (6,0) miljoonan euron pääomaehtoinen debentuurilaina. Konsernin omavaraisuusaste oli 14,9 % (12,6 %) ja debentuurilaina huomioiden 16,8 % (14,3 %). Emoyhtiön oma pääoma vuoden 2014 lopussa oli 38,0 (37,0) miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä 0,7 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 49,0 % (47,1 %) ja pääomaehtoinen debentuurilaina huomioiden 56,5 % (54,5 %). Rahoitus Tilikauden lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 261,1 (284,4) miljoonaa euroa. Lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa oli 28,4 (28,8) miljoonaa euroa ja pitkäaikaista 232,7 (255,6) miljoonaa euroa. Uusia, pitkäaikaisia lainoja ei nostettu lukuun ottamatta vajaan 150 tuhannen euron tertiäärilainan konvertointia. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin 21,3 (33,8) miljoonaa euroa kiinteistökaupoissa siirtyneet lainat huomioiden. Korollisen velan keskikorko vuoden vaihteessa oli 2,3 %, kun vastaava korko vuonna 2013 oli 2,8 %. Rahoituskuluja maksettiin tilikauden aikana 6,5 (8,7) miljoonaa euroa. Rahoituskulujen alenemiseen vaikutti alhaisen korkotason lisäksi konsernin kolmelle tytäryhtiölle Valtiokonttorin myöntämä lainaehtojen muutos. Valtiokonttorin päätös koski korkeakorkoisia vuosimaksulainoja, joiden saldo tilikauden lopussa oli 26,2 miljoonaa euroa. Yritystodistusohjelma ja rahoituslimiitti olivat käytössä kertomusvuoden aikana. Yritystodistusohjelmaa ja rahoituslimiittiä käytetään lainojen uudelleen rahoittamiseen ja kausivaihteluista johtuvan operatiivisen kassavirran vaihtelun väliaikaiseen rahoitukseen. Yritystodistuksia lyhennettiin ja rahoituslimiittiä ei käytetty vuoden 2014 aikana. Kiinteistöjen investoinnit ja realisoinnit Kunta-asunnot konsernin kannattavuus ja kassavirta pysyivät hyvällä tasolla vuoden 2014 kiinteistömyyntien myötä. Asuntoja myytiin Akaassa (25 kpl), Paimiossa (35 kpl) ja Vihdissä (80 kpl). Turussa luovuttiin osaomisteisesta 12 KAS VUOSIKERTOMUS 2014

14 palveluasumisen kohteesta, jossa konsernin omistuksessa oli 82 asuntoa. Lisäksi tehtiin huoneisto- ja osaomistuskohteiden myyntejä, yhteensä 13 asuntoa. Toimenpiteiden tavoitteena oli nostaa käyttöastetta pidemmällä aikavälillä luopumalla korjausvelkaisesta, asuntokooltaan ja sijainniltaan sopimattomasta sekä käyttöasteeltaan heikosta kannasta. Myyntien ansiosta asuntojen korjaamiseen käytetty raha saatiin kohdistettua tehokkaammin säilytettävään kiinteistökantaan. Korjauksiin käytettiin tilikauden aikana 7,7 (6,0) miljoonaa euroa. Korjausten määrä tilikauden keskimääräistä neliömäärää kohden oli reilusti yli 16 euroa, kun se edellisenä vuonna oli hieman yli 12 euroa. Taloudelllista kehitystä kuvaavat tunnusluvut TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto, Muutos ed. vuodesta, % -5,4 % -3,9 % -2,7 % Taseen loppusumma, KANNATTAVUUS Liikevoitto, % liikevaihdosta 26,2 % 28,8 % 23,7 % Tilikauden voitto % liikevaihdosta 11,7 % 13,2 % 4,3 % Oman pääoman tuotto, % (ROE) 13,9 % 19,2 % 7,6 % Sijoitetun pääoman tuotto, -% (ROI) 4,5 % 5,1 % 4,1 % RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA Omavaraisuusaste, % 14,9 % 12,6 % 9,9 % Korollinen vieras pääoma, Tilikauden 2014 aikana jatkettiin kiinteistöjen teknisen kunnon kartoituksia, jotka perustuvat Talokeskus Yhtiöt Oy:n kanssa tehtyyn puitesopimukseen. Kuntoarvioiden tietojen pohjalta laaditaan kiinteistöille pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmat, jotka antavat kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista. Konsernin kiinteistöjen arvonmääritystä ovat tehneet Catella Property Oy Rovaniemellä ja Newsec Valuation Oy muualla Suomessa sijaitsevilla paikkakunnilla. Tilikauden 2012 aikana aloitettuja arvonmäärityksiä on jatkettu ja jatketaan edelleen tulevina vuosina jatkuvana prosessina. Vuonna 2014 Kunta-asunnot Oy tehosti ostamiaan energianhallinta- ja kunnossapitopalveluja tiivistämällä yhteistyötä Talokeskus Yhtiöt Oy:n kanssa. Kaikkiin kiinteistöihin tulivat mm. voimassa oleva huoltokirja sekä PTS, jota tullaan päivittämään vuosittain. Sopimuksen laajennus tulee parantamaan asumisviihtyvyyttä, kiinteistöjen ja asuntojen kunnon seurantamahdollisuuksia sekä teknistä palvelua vuokralaisille. Vuokraustoiminta Tilikauden keskimääräinen käyttöaste oli 84,0 (84,1) prosenttia. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta käyttöaste nousi selkeästi loppuvuoden aikana, ollen 85,4 % joulukuussa. Käyttöasteen lasku johtui pitkälti isojen asuntojen kysynnän vähenemisestä sekä väestön muuttamisesta kasvukeskuksiin, joissa konsernilla ei ollut tarjota kysyntää vastaavia huoneistokokoja. Paikkakunnilla, joissa asuntojen käyttöasteet ovat pudonneet, vuokra-asuntomarkkinoille on tullut myös toimijoita. Lisäksi asumisen tukijärjestelmät ja asumiskustannusten merkittävä nousu ovat vaikeuttaneet pienituloisimpien asuntokuntien mahdollisuuksia vuokrata heidän asumistarpeitaan vastaavia asuntoja. Kunkin kunnan oma asuntopoliittinen linjaus vaikuttaa myös vahvasti vuokra-asuntojen kysyntään. Käyttöasteen vahvistaminen on yhtiön keskeisin strateginen ja operatiivinen tavoite. Käyttöasteen nostamiseksi vuokrantarkistukset ovat olleet maltilliset. Vuokria korotettiin tammikuussa 2014 keskimäärin 1,0 (2,7) prosenttia. KAS VUOSIKERTOMUS

15 Tammikuussa 2015 vuokrat pidetään pääosin ennallaan eli nykyisellä vuokratasolla. Vuokrantarkistukset ovat koko konsernissa painotettuna jopa alle 0 %, jolloin mahdolliset tarkistukset ovat joko hyvin matalia kohdistuen lähinnä pieniin asuntoihin ja isompien asuntojen vuokria on osin alennettu. Kiinteistöt on analysoitu tarkasti liiketoiminnan, käyttöasteen, tasearvon, velan ja kohteen kunnon mukaan. Heikon käyttöasteen ja korjausvelkaisen kiinteistökannan osalta on päädytty kohteiden myyntiin. Lisäksi heikon käyttöasteen kohteiden tilankäyttöä on uudistettu muuttamalla huoneistokokoja kysyntää vastaavaksi. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Konserni on panostanut henkilökunnan ja sopimuskumppanien kouluttamiseen. Konsernin henkilökunta on osallistunut oman ammattitaidon kehittämiseen liittyviin koulutus- ja opintotilaisuuksiin. Toimintavuoden aikana on kiinnitetty huomiota konsernin eri toimintojen prosessien kehittämiseen. Taloushallinnon prosesseja on tarkennettu ja tehostettu sekä talouden raportointia kehitetty. Huomiota on kiinnitetty erityisesti asiakaspalvelun jatkuvaan kehittämiseen, jonka avuksi otettiin käyttöön uusi puhelinjärjestelmä Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kunta-asunnot konsernin riskienhallinta perustuu hyvän hallintotavan mukaisiin ohjeisiin sekä strategia- ja vuosisuunnitteluprosessiin kuuluvaan riskikartoitukseen. Konsernin omaisuus-, vastuuvahinko- ja keskeytysriskit on suojattu vakuutuksilla. Yhtiön sisäisen tarkastuksen arviointityö kohdentuu vuokraustoiminnan sisäisen valvonnan järjestämiseen, isännöintitoimintaan, vuokranmääritykseen, asukashallintoon sekä ARA:n säännösten noudattamiseen. Sisäinen tarkastaja raportoi johdolle sekä tarkastuskohteelle. Johto esittelee sisäisen tarkastuksen raportit hallitukselle korjaustoimenpiteineen. Tehtyjen tarkastusten keskeiset tulokset raportoidaan asukashallitukselle. Strategiset riskit Vuokraustoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät asuntojen käyttöasteen laskuun, vaihtuvuuden lisääntymiseen sekä vuokrasaatavien kasvuun. Käyttöasteen, vaihtuvuuden ja vuokrasaatavien muutoksia seurataan kuukausittain. Kiinteistökannan korjaustoiminnalla ja rakenteen uudistamisella pyritään asuntojen käyttöasteen nostamiseen sekä vaihtuvuuden pienentämiseen. Konsernin hallitus on määritellyt ne taloudelliset ja toiminnalliset kriteerit, jotka kunnan vuokratalojen tai vuokrataloyhtiöiden on täytettävä apporttiluovutuksen ja ostojen yhteydessä tai uustuotantoa käynnistettäessä. Apporttipäätöksen tehneiden ja omaisuuden siirtosopimuksen allekirjoittaneiden kuntien kanssa sovitaan niin taloudellisesta kuin teknisestä vastuunjaosta. Pääperiaate on, että luovuttava kunta tai omistaja vastaa kaikesta toiminnasta omistuksen siirtopäivään asti ja konserniyhtiöt siitä eteenpäin. Operatiiviset riskit Operatiiviset riskit liittyvät henkilöstön riittävyyteen, osaamiseen, organisaation tehokkuuteen sekä tietoturvariskeihin. Organisaatiorakenne on muodostettu sellaiseksi, että se toimii selkeästi ja jokaisen vastuualueet on tarkoin määritelty. Henkilöstön määrä on optimoitu yhtiön tarpeita vastaavaksi. Eri toimintojen prosesseja kehitetään jatkuvasti. Kunta-asunnot konsernin toiminta on riippuvaista ulkoisista IT-palveluista ja ratkaisuista. Yhtiö pyrkii käyttämään luotettavia IT-ratkaisuja ja tietoturvahallintoa välttääkseen käyttökatkokset ja tietoturvariskit. Rahoitusriskit Yhtiön rahoituksen riskienhallinta on määritelty hallituksessa. Konserni käyttää vain euromääräistä rahoitusta, jolloin valuuttamuutosriskejä ei ole. Rahoituksessa konserni käyttää useita korkokoreja korkoriskien minimoimiseksi. Osa luotoista on myös suojattu koronvaihtosopimuksilla. Vahinkoriskit Merkittävimmät vahinkoriskit, kuten tulipalot ja vesivahingot, liittyvät kiinteistöihin. Vahinkoriskit on suojattu kiinteistön täysarvovakuutuksilla sekä ennaltaehkäisevällä turvallisuustyöllä. Ympäristövastuu Kunta-asunnot Oy ottaa toiminnassaan huomioon ympäristöasiat. Vuokratalokohteiden energian, veden ja sähkön kulutusta seurataan jatkuvasti. Tavoitteena on säästää energiaa ja luonnonvaroja vähentämällä energian, veden ja sähkön kulutusta vuokratalokohteissa. Tämä takaa myös edullisemmat asumiskustannukset. Vuonna 2014 Kunta-asunnot Oy:n kaikissa kiinteistöissä kului: - sähköä MWh (vuonna 2013: ) - vettä m3 (vuonna 2013: ) - lämpöä MWh (vuonna 2013: ) 14 KAS VUOSIKERTOMUS 2014

16 Konsernirakenne ja asuntokanta Konsernissa toteutettiin tilikauden aikana tytäryhtiösulautumisia Kunta-aravat Oy:öön sekä Kunta-korkotuki Oy:öön. Sulautumisen tavoitteena oli Kunta-asunnot konsernin konsernirakenteen selkeyttäminen sekä sulautuvien yhtiöiden toiminnallisuuden tehostaminen, yhtiöiden talouden vakauttaminen ja hallinnon rationalisointi. Konsernin emoyhtiö on Kunta-asunnot Oy. Emoyhtiöllä on suorassa omistuksessa tytäryhtiöitä, joista yksi muodostaa alakonsernin omistamiensa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden kautta. Tilikauden lopussa konserniin kuului emoyhtiön lisäksi 35 yhtiötä. Asunnoista 90 % on aravarajoitusten alaisia ja 10 % vapaarahoitteisia. Konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä oli omistuksessaan vuoden 2014 lopussa asuntoja seuraavasti: Kunta-asunnot Oy Kunta-aravat Oy Kunta-korkotuki Oy Kunta-talot Oy Hopeakodit Oy Yhteensä 283 kpl kpl 480 kpl 3 kpl 54 kpl kpl Hallinto Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa äänestysrajoitus on asetettu siten, että yksikään osakas ei voi äänestää yli 19,9 prosentin äänimäärällä. Osakkaat Emoyhtiöllä oli osakkeita kpl. Yhtiön osakkeita ei ollut yksityishenkilöiden omistuksessa. Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B- sarjan osakkeisiin. Kukin A-sarjaan kuuluva osake tuottaa yhtiökokouksessa 20 ääntä ja kukin B-sarjan osake yhden äänen. B-sarjaan kuuluvalle osakkeelle maksetaan osinkoa 1,1-kertainen määrä A-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen verrattuna. Yhtiön päätösvaltaa käyttävä A -osakesarja säilyy kuntien omistuksessa. Tämä luo luottamusta eri sidosryhmiin, kun yhtiön omistajana on luotettava ja vastuullinen omistajataho. A -osakesarjaa ei tosin voi yhtiön osakassopimuksen mukaan omistaa muu taho kuin kunta, kuntayhtymä tai Suomen Kuntaliitto ry. (kts. osakerekisteri s. 16) KAS VUOSIKERTOMUS

17 Osakkeita merkinneinä olivat seuraavat osakkaat: A-OSAKKEET Osakkeiden lukumäärä B-OSAKKEET Osakkeiden lukumäärä Akaan kaupunki Hausjärven kunta Hämeenkosken kunta 409 Inkoon kunta Karkkilan kaupunki Kärkölän kunta Muhoksen kunta Mynämäen kunta Myrskylän kunta Orimattilan kaupunki Oulun kaupunki Paimion kaupunki Paraisten kaupunki Pornaisten kunta 370 Pukkilan kunta Raaseporin kaupunki Rovaniemen kaupunki Salon kaupunki Sipoon kunta Siuntion kunta Vesilahden kunta Vihdin kunta Ylöjärven kaupunki A-osakkeet yhteensä Hallitus Martti Anttila Ritva Rissanen Marjo Kolehmainen Tuija Sundberg Päivi Terävä puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana yhdeksän kertaa. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajana on toiminut Jarmo Kuosa ja toimitusjohtajan varahenkilönä lakimies Laura Laine. Tilintarkastaja Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Hannu Riippi, KHT. Akaan kaupunki 30 Askolan kunta 30 Eurajoen kunta 60 Hattulan kunta 30 Hausjärven kunta 30 Hopeakodit Oy Hämeenkosken kunta 25 Hämeenlinnan kaupunki 90 Inkoon kunta 25 Jyväskylän kaupunki 160 Keravan kaupunki 80 Kouvolan kaupunki 30 Kärkölän kunta 25 Lappeenrannan kaupunki 80 Lohjan kaupunki 110 Lopen kunta 30 Muhoksen kunta 25 Muuramen kunta 30 Mynämäen kunta 30 Myrskylän kunta 30 Mäntsälän kunta 30 Orimattilan kaupunki 30 Oulun kaupunki 30 Paimion kaupunki 30 Paraisten kaupunki 25 Pirkkalan kunta 30 Pornaisten kunta 30 Porvoon kaupunki/koy Peiponaho 80 Pukkilan kunta 30 Raaseporin kaupunki 59 Riihimäen kaupunki 50 Rovaniemen kaupunki 50 Salon kaupunki 80 Sipoon kunta 25 Siuntion kunta 25 Suomen Kuntaliitto Turun kaupunki 500 Vesilahden kunta 25 Vihdin kunta 50 YH Länsi Oy 300 YH VS-Rakennuttaja Oy 200 Ylöjärven kaupunki 80 B-osakkeet yhteensä KAS VUOSIKERTOMUS 2014

18 Henkilöstö Palkat ja palkkiot, Henkilöstö keskimäärin Konsernihallinnon henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 25 henkilöä, joista 19 työskenteli Helsingin toimipisteessä ja 6 Rovaniemellä. Muiden konserniyhtiöiden palveluksessa oli keskimäärin 28 henkilöä. He olivat lähinnä Rovanapa Oy:n palveluksessa olevaa hallinto- ja kiinteistöhuollon henkilöstöä. Koko konsernin henkilöstömäärä vuoden aikana oli 53 henkilöä. Tilikauden 2014 palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 1,9 (1,9) miljoonaa euroa. Ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos ,66 euroa kirjataan voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Vuoden 2015 alkuvuoden toiminnasta Alkuvuoden keskeiset toimenpiteet ovat liittyneet käyttöasteen vahvistamiseen ja kiinteistökannan rakenteen uudistamiseen. Alkuvuonna 2015 on myyty muutama kiinteistö ja lisäksi valmisteilla on muutamia kiinteistökauppoja vanhemmasta korjausvelkaisesta kiinteistökannasta. Nämä toimenpiteet yhdessä vahvalla panostuksella vuosikorjauksiin ja vuokrien pysyessä ennallaan ovat alkaneet kääntää käyttöastetta noususuuntaan. Erityisesti kiinteistöjen myynnit ovat painottuneet Rovaniemen kannan vähentämiseen ja tämä parantaa entisestään yhtiön tilannetta kiinteistöjen omistamisen jakaantuessa tasaisemmin alueellisesti. Myös poistuva vanhempi ja isoja asuntoja sisältävä kiinteistökanta parantaa yhtiön asuntojen vuokrattavuutta. Erilaisia neuvotteluja kiinteistöjen hankkimiseksi yhtiölle on menossa ja kuntien kanssa on neuvotteluja vireillä. Yhtiön kriteerit ovat tosin melkoisen tiukat ja kunnan tulee täyttää yhtiön asettamat ehdot osakkuudelle yhtiössä varsinkin, jos kiinteistökantaa aletaan siirtämään yhtiölle. Uusimman kiinteistöjä siirtävän kunnan, Eurajoen, kiinteistökannasta noin puolet siirtyy yhtiölle ja loppuosa jää Eurajoen kunnan vastuulle, joten erilaiset variaatiot ovat myös mahdollisia. Eurajoen sovittu kiinteistökanta on tarkoitus siirtää yhtiölle kesällä Käyttöasteen vahvistamiseksi asuntojen markkinointia on tehostettu ja myös asuntojen esittelyyn on panostettu. Yhtiön nettisivujen uudistaminen on aloitettu ja uudet sivut on tarkoitus julkaista kevään 2015 aikana. Nämä kaikki toimenpiteet alkavat hitaasti, mutta vakaasti edesauttamaan käyttöasteen kasvua. Käyttöaste ei ole itsetarkoitus, vaan se on tehtävä kannattavasti ja kestävälle pohjalle vaihtuvuus minimoiden. Yhtiö on aloittanut myös strategian mukaisesti neuvottelemaan tonttien saamiseksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista ja nämä neuvottelut ovat edenneet myönteisissä merkeissä. Tulevaisuuden näkymät Strategia vuosille hyväksyttiin hallituksessa joulukuussa Uusi strategia antaa yhtiön johdolle suuntaviivat ja henkilöstö pystyy toimimaan selkeiden yhteisten tavoitteiden eteen. Strategian työstäminen tehtiin pitkällä aikajänteellä ilman konsultteja ja näin se hyvin tarkasti valmisteltu sekä siihen sitoutuminen on selkeää kaikille eri tasoille yhtiön organisaatiossa. Strategian toteuttamisella on tärkeä asema yhtiön menestykselle jatkossa. Yhtiön rahoitusrakenne on saatu kestävälle pohjalle ja yhtiön taloudelliset tunnusluvut ovat hyvällä tasolla. Tulevina vuosina jatketaan edelleen vuosikorjausten pitämistä oikealla tasolla, vuokrankorotukset maltillisena, myydään epäkuranttia kiinteistökantaa, käyttöastetta nostetaan pysyvästi paremmalle tasolle ja uudistuotanto aloitetaan vuoden aikana. Talousmallinnukset, jotka on tehty 10 vuoden ajanjaksolle strategian yhteydessä, antavat osoittaa, että yhtiön kokonaistilanne on parantunut voimakkaasti ja oikeilla toimilla yhtiö menestyy tulevina vuosina. Taloudellinen vahvistuminen antaa myös mahdollisuuksia laajempiin toimiin tarpeen mukaan ja myös heikompien vuosien varalle on vahva vapaa oman pääoma sekä rahoituksessa on laajemmat mahdollisuudet käytettävissä kuin aiemmin. KAS VUOSIKERTOMUS

19 TULOSLASKELMA KONSERNI EUR Konserni Konserni LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Jälkiperintätuotot ja oikaisuerät Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä Luottotappiot Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) KAS VUOSIKERTOMUS 2014

20 TASE KONSERNI EUR V A S T A A V A A Konserni Konserni Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ Konserni Konserni V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Ed. tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuudet Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ KAS VUOSIKERTOMUS

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KUNTA-ASUNNOT OY STRATEGIA 2015-2019

KUNTA-ASUNNOT OY STRATEGIA 2015-2019 KUNTA-ASUNNOT OY STRATEGIA 2015-2019 Strategian johdanto Strategia on laadittu tilanteessa, jota ennen yhtiö on ensin toteuttanut laajan tervehdyttämisprosessin. Ratkaisut, joita yhtiössä on johdonmukaisesti

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Suunnittelulla ja kiinteistökehittämisellä. vuokrataloyhtiön talous kuntoon. Case KAS

Suunnittelulla ja kiinteistökehittämisellä. vuokrataloyhtiön talous kuntoon. Case KAS Suunnittelulla ja kiinteistökehittämisellä vuokrataloyhtiön talous kuntoon Case KAS Toimitusjohtaja Jarmo Kuosa Kiinteistökehitys on ymmärrettävä alan normaalina kehitystoimintana Kunta-asunnot konserni

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot