-2, KH :00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, KH 2015-03-02 16:00"

Transkriptio

1 -2, KH :00 Kokouskutsu Maanantaina klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm Ulla Hellén, I varapuheenjohtaja Pentti Silvennoinen Jarmo Ittonen, II varapuheenjohtaja Anna-Maija Lyyra Mona Vikström Bo Forsman Kenneth Holmgård Marcus Suojoki Maria Lunabba Annica Haldin Owe Sjölund Brita Brännbacka-Brunell Christina Helsing Bjarne Kull Kari Koskela Mervi Rantala Tua Mäenpää Kurt Hellstrand Eero Luomala Marita Salmu Muut läsnäolijat Anne Ekstrand, kaupunginjohtajan sijainen Milla Kallioinen, kaupunginsihteeri Carola Sundqvist, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Richard Sjölund, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Markus Karlsson, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Anne Ekstrand kaupunginjohtajan sijainen

2 -1, KH :00 FEL! HITTADE INGA POSTER FÖR INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

3 91, KH :00 KOKOUSKUTSUN LAILLISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 92, KH :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Kaupunginsihteeri: Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa maanantaina 9. maaliskuuta Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus valitsee Owe Sjölundin ja Kari Koskelan pöytäkirjantarkastajiksi.

5 93, KH :00 ILMOITUSASIAT Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos kutsuu kuntien edustajat Kaustisen paloasemalle torstaina 5.3. valmisteilla olevan alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen esittelytilaisuuteen. Kahvi Palvelutasopäätösesityksen esittely Pelastuslaitoksen talous ja toiminta n Lounas Pelimannissa n Johdannaissopimus Danske Bankin kanssa on päätetty Kaupunki sai sopimuksen perusteella sopimuskauden aikana, Kaupunki maksoi sopimuksen päättämisestä Päättämisen jälkeen kummallekaan osapuolelle ei jää voimaan mitään sopimukseen liittyviä velvoitteita tai oikeuksia. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

6 94, KH :00 CFV: 49/2015 ASIOIDEN OTTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVIKSI Kaupunginjohtajan sijaisen päätökset: Liite 94 A Kaupunginsihteerin päätökset: Liite 94 B Kaupunginsihteeri: Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi lautakunnan jo ratkaiseman asian. Hallitus voi, eräin poikkeuksin, kumota lautakunnan päätöksen tai palauttaa asian uuteen käsittelyyn. Kun oikeutta käytetään, on katsottava, että päätös on tehty, kun pöytäkirja on tarkastettu. Oikeutta on käytettävä sinä aikana, jona oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Pietarsaaren hallintosäännön 45 :n mukaan lautakunnan tai johtokunnan on ilmoitettava kaupunginhallitukselle viimeistään neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta sellaisia asioita koskevista päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Pietarsaaren kaupunki, Luodon kunta, Uudenkaarlepyyn kaupunki ja Pedersören kunta ovat sopineet sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksistä alueen yhteistoimintasopimuksessa, ettei isäntäkunnan (Pietarsaaren kaupungin) hallitus käytä sillä olevaa oikeutta, ylemmän toimielimen ominaisuudessa, ottaakseen käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa asioita, joista yhteinen lautakunta tai sen jaostot ovat tehneet päätöksen. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päätösten laillisuuden valvonta sitä vaatii. Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa sekä osoitteessa Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan mihinkään edellä mainituissa liitteissä oleviin virkamiespäätöksiin eikä myöskään ota päätettäväkseen yhtään asiaa, joista tekninen lautakunta on tehnyt päätökset.

7 95, KH :00 CFV: 50/2015 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS: LAUSUNTOPYYNTÖ EHDO- TUKSESTA SUOMEN MERENHOITOSUUNNITELMAN TOIMENPIDE- OHJELMAKSI Ympäristönsuojelupäällikön lausunto: Liite 95 Kaupunginsihteeri: ELY-keskus pyytää kaupungin lausuntoa ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi. Ohjelma löytyy kokonaan osoitteesta (på svenska) (suomeksi) Ympäristönsuojelupäällikön lausunnon mukaan toimenpideohjelma on hyvin tehty eikä siitä ole huomautettavaa. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää lähettää ympäristönsuojelupäällikön lausunnon lausuntonaan asiasta ELY-keskukselle.

8 95, KH :00 / :s bilaga: Liite 95, kh

9 95, KH :00 / :s bilaga: Liite 95, kh

10 95, KH :00 / :s bilaga: Liite 95, kh

11 96, KH :00 CFV: 897/2014 VAASAN KAUPUNKI: KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖEDUSTAJAN NIMEÄMINEN Kh Vaasan kaupungin kirje: Liite 17 Kaupunginsihteeri: Vuoden 2014 aikana on toiminut alueellinen virkamiestyöryhmä, jonka tehtävänä on ollut valmistella sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä nykyisen Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella. Valmistelua jatketaan vuoden 2015 alussa näiden yhteisesti sovittujen linjausten mukaisesti, ja nyt on tarkoituksena nimittää myös poliittinen ohjausryhmä. Virkamiestyöryhmä valmistelee ohjausryhmälle esityksen siitä, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan jatkossa toiminnallisesti integroituna nykyisen sairaanhoitopiirin alueella ja osana Länsi-Suomen sote-aluetta. Kunnat saavat nimetä yhden poliittisesti valitun luottamushenkilöedustajan. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää valita yhden luottamushenkilön ohjausryhmään. Kaupunginhallitus: Owe Sjölundin ehdotuksen perusteella kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti Marcus Suojoen Pietarsaaren kaupungin edustajaksi ohjausryhmään. Kh Kaupunginsihteeri: Ohjausryhmä on nyt kokoontunut muutaman kerran, ja ryhmän kokoonpanoa halutaan laajentaa varajäsenillä. Ohjausryhmässä edustajat edustavat kukin kuntaansa ja työvaliokunnassa istuvat henkilöt edustavat yhteistoiminta-aluettaan. Ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat myös työvaliokunnan jäsenet. Työvaliokunnassa Pietarsaaren yhteistoiminta-aluetta edustaa Pia Vähäkangas. Ohjausryhmässä Pietarsaaren kaupunkia edustavat kaupunginjohtajan sijainen ja Marcus Suojoki. Heille molemmille pyydetään nyt nimeämään varajäsenet. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen:

12 96, KH :00 CFV: 897/2014 Kaupunginhallitus päättää valita kaupunginsihteerin kaupunginjohtajan sijaisen varajäseneksi ja valitsee luottamushenkilön Marcus Suojoen varajäseneksi.

13 97, KH :00 CFV: 105/2015 PIETARSAAREN VANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN SEKÄ PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI Vanhusneuvoston kokoonpanoehdotus: Liite 97 Kaupunginsihteeri: Mona Vikström on ollut kaupunginhallituksen edustaja vanhusneuvostossa vuosina Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää - valita vanhusneuvoston ehdotuksesta jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtajan oheisen ehdotuksen mukaisesti - valita yhden kaupunginhallituksen varsinaisen jäsenen kaupunginhallituksen edustajaksi vanhusneuvostoon.

14 97, KH :00 / :s bilaga: Liite 97, kh

15 98, KH :00 CFV: 218/2015 KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALINTA LAUTAKUNTIIN JA JOHTO- KUNTIIN Kaupunginsihteeri: Kaupungin hallintosäännön pykälän 3.4 mukaan kaupunginhallitus valitsee jäsentensä keskuudesta edustajat eri luottamuselimiin. Tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoihin ei kuitenkaan valita edustajaa. Myös kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen varajäsen voidaan valita edustajaksi. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää valita edustajansa seuraaviin lautakuntiin, jaostoihin ja johtokuntiin: - sosiaali- ja terveyslautakunta - ympäristö- ja rakennuslautakunta - sivistyslautakunta - sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto - sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto - sivistyslautakunnan kulttuurijaosto - sivistyslautakunnan liikuntajaosto - Jungmanin koulun johtokunta - Pietarsaaren seudun musiikkiopiston johtokunta - Jakobstads svenska arbetarinstitutin johtokunta - Pietarsaaren suomenkielisen työväenopiston johtokunta - tekninen lautakunta - sisäinen tukipalvelujaosto - Pietarsaaren Vesi -liikelaitoksen johtokunta.

16 99, KH :00 CFV: 217/2015 KUNTAPAIKAN MYÖNTÄMINEN Kaupunginsihteeri: ELY sopii kuntapaikkojen järjestämisestä kuntien kanssa kotoutumislain 1386/2010 mukaisesti kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Pietarsaaressa kuntapaikat myöntää kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen kuntapaikkakäsittely kestää usein muutaman kuukauden, ja käytännössä Pietarsaareen haluavat henkilöt ovat jo ehtineet muuttaa kaupunkiin ennen kuntapaikkojen saamista. Näin ollen kuntapaikkamenettelyllä ei sinänsä ole paljonkaan merkitystä nykytilanteessa kun ihmisillä kuitenkin on vapaus valita asuinpaikkansa. Toimivampi kuntapaikkamenettely helpottaisi palvelujen tarpeen arvioimista ja mahdollistaisi paremman varautumisen palvelujen järjestämiseen. Muissa kunnissa kuntapaikkojen myöntäminen on yleensä delegoitu viranhaltijalle tai lautakunnalle (esim. Kokkola, Vaasa, Vöyri) tietyn kiintiön rajoissa. Tällöin prosessi on kevyempi ja paljon nopeampi. Vastaanottokeskus hakee kuntapaikkaa oleskeluluvan saaneelle henkilölle ELY:ltä ja ELY neuvottelee asiasta kunnan viranhaltijan kanssa. Pietarsaaressa malli voisi olla esimerkiksi sellainen, että kotouttamiskoordinaattorille myönnettäisiin valtuus myöntää kuntapaikat henkilöille, jotka saavat oleskeluluvan Pietarsaaren vastaanottokeskuksesta ja haluavat jäädä Pietarsaareen asumaan sekä alaikäisille, jotka asuvat Villa Mirandassa. Kaupunginhallitus voisi määrittää kiintiön, jonka puitteissa paikkoja myönnetään. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa integraatiokoordinaattorin myöntämään kuntapaikat henkilöille, jotka saavat oleskeluluvan Pietarsaaren vastaanottokeskuksesta ja haluavat jäädä Pietarsaareen asumaan sekä alaikäisille, jotka asuvat Villa Mirandassa. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kotouttamiskoordinaattorilla on valtuus myöntää kuntapaikka enintään 20 henkilölle per vuosi.

17 100, KH :00 CFV: 58/2014 YES POHJANMAA: RAHOITUSHAKEMUS POHJANMAAN YES-TOIMINTAA VAR- TEN VUOSIKSI YES Pohjanmaan anomus rahoituksesta: Liite 98 Kaupunginsihteeri: YES Pohjanmaa hakee rahoitusta YES-toiminnalleen (yrittäjyyden edistäminen Suomessa) kunnilta. YES Pohjanmaa tarjoaa yrittäjänkasvatuksen palveluja opetushenkilöstölle. Yhdistys tarjoaa tietoa, työvälineitä ja kontakteja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen Pohjanmaan kouluissa. YES Pohjanmaa toimii tapahtumien ja koulutuksien järjestäjänä sekä koulu-yritysyhteistyön verkottajana ja tukena. Pietarsaaressa Optima ja Jakobstads Gymnasium ovat osallistuneet YES Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusta edistäviin opintoohjelmiin. Opinto-ohjelmien tarkoituksena on, että nuoret perustavat oikeita miniyrityksiä ja saavat näin käytännön kautta oikean kuvan yrittäjyydestä. YES Pohjanmaa hakee avustusta kaikilta Pohjanmaan kunnilta ja kehitysyhtiöiltä. Pietarsaaren kaupungin osuus olisi euroa neljän vuoden aikana. YES Pohjanmaalta saatujen tietojen mukaan kaikki Pohjanmaan kunnat ovat sitoutuneet projektiin. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää osallistua YES-toiminnan rahoitukseen vuosina

18 100, KH :00 / :s bilaga: Liite 100, kh

19 100, KH :00 / :s bilaga: Liite 100, kh

20 100, KH :00 / :s bilaga: Liite 100, kh

21 100, KH :00 / :s bilaga: Liite 100, kh

22 101, KH :00 CFV: 109/2013 VALTUUTETTU ILMARI HEINONEN YM.: ALOITE KANSANTAJUISEN ESITYKSEN TEKEMISESTÄ KAUPUNGIN TALOUSARVIOVUODESTA 2013 Kh Aloite: Liite 36 Päätös Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto päätti työjärjestyksensä mukaisesti lähettää asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh Aloite: Liite 101 A Tilinpäätösyhteenveto (malli): Liite 101 B Kaupunginsihteeri: Kaupunginkamreeria ja rahatoimistoa on pyydetty vastaamaan tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Kaupunginkamreeri on laatinut vuoden 2013 tilinpäätöksestä yhteenvedon, jossa on yritetty yksinkertaisesti, tiiviisti ja selkeästi esittää kaupungin tulot ja menot. Samanlainen tehdään tilinpäätöksestä 2014 ja samanlainen tiivistetty esitys voidaan tehdä kunkin vuoden talousarviosta. Nämä tullaan julkaisemaan myös kaupungin verkkosivuilla. Kaupunginhallitus ilmoittaa edellä mainitun vastauksena Ilmari Heinosen ym. aloitteeseen. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää - ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan valmistelun vastaukseksi aloitteeseen ja julistaa sen loppuun käsitellyksi.

23 101, KH :00 / :s bilaga: Liite 101 A, kh

24 101, KH :00 / :s bilaga: Liite 101 B, kh Tilinpäätössäännökset Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain- ja asetuksen säännöksiä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 2 Toimintakertomus Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa Talouden yleinen kehittyminen Talouden heikko kehitys jatkui vuoden 2013 aikana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi pieneni 1,4 prosenttia vuonna Työttömyysaste Pietarsaaressa 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Befolkningsförändring i Jakobstad Väestönmuutos Pietarsaaressa syntyneet födda kuolleet döda kuntien välinen tulomuutto inflyttning kuntien välinen lähtömuutto utflyttning kokonaismuutos totalförändring

25 101, KH :00 / :s bilaga: Liite 101 B, kh Kunnan henkilöstö Työvuosien määrä toimialoittain vuosina Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen palvelukeskus Muut Työvuosia yhteensä Työntekijämäärän suuret muutokset v johtuvat siitä, että myös naapurikuntien Luodon, Pedersören kunnan ja Uudenkaarlepyyn sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kaupungille seudulla tehdyn sopimuksen mukaan lukien. Työntekijöitä oli vuodenvaihteessa (31.12.) yhteensä: Tuloslaskelma ja tunnusluvut

26 101, KH :00 / :s bilaga: Liite 101 B, kh Toimintatuotot Milj osuus 2012 muutos Myyntituotot 93,2 81,6 % 90,7 2,7 % Maksutuotot 12,2 10,7 % 12,5-1,7 % Tuet ja avustukset 3,7 3,3 % 3,4 10,1 % Muut tuotot 5,0 4,4 % 4,5 11,2 % Yhteensä 114,2 100,0 % 111,1 2,8 % Myyntituottoihin sisältyvät osuudet, jotka yhteistoimintakunnat maksavat sosiaali- ja terveydenhuollosta. Verotuotot ylittävät talousarvion 1,1 milj. eurolla. Verotulot milj osuus % 2012 muutos Kunnallisvero 66,7 87,2 % 60,9 9,6 % Yhteisövero 4,7 6,1 % 3,6 28,7 % Kiinteistövero 5,1 6,7 % 4,9 4,0 % YHTEENSÄ 76,5 100,0 % 69,5 10,2 % Valtionosuudet nousivat 0,1 milj. euroa, 37,6 milj. eurosta 37,7 milj. euroon. Toimintakustannukset lisääntyivät yhteensä 3,8 % (8,2 milj. euroa). Ulkoiset toimintakustannukset 2013 osuus % 2012 muutos Henkilöstökustannukset 115,1 51,6 % 110,2 4,4 % Palvelujen osto 57,9 26,0 % 56,9 1,8 % Aineet ja tarvikkeet 30,7 13,8 % 29,6 3,8 % Avustukset 8,5 3,8 % 8,1 4,4 % Muut toimintakustannukset 10,6 4,8 % 9,8 8,1 % YHTEENSÄ 222,8 100,0 % 214,6 3,8 %

27 101, KH :00 / :s bilaga: Liite 101 B, kh Rahoituotot ja kulut ovat 0,2 milj. euro johtuen matalasta korkotasosta ja lisääntyvistä osinkotuloista. Liikelaitokset Energialaitoksen tulos on 0,8 milj. euroa talousarviota huonompi, Pietarsaaren Veden tulos talousarvion mukainen ja Pietarsaaren sataman tulos 0,4 milj. euroa talousarviota huonompi. 3 Investointiosion toteutuminen Investointimenojen määrä oli 15,9 milj. euroa ja rahoitusosuudet olivat 0,6 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä saatiin 1,0 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden mittaan 5,1 milj. euron lisämäärärahat. Länsinummen koulua varten myönnettiin 3,4 milj. euroa, kunnallistekniikan kadunrakennusta varten 0,6 milj. euroa ja satama-altaan ruoppaukseen 1,2 milj. euroa. Oikaistusta talousarviosta käytettiin yhteensä 65 %.

28 101, KH :00 / :s bilaga: Liite 101 B, kh Nettoinvestointien määrä on yhteensä 14,3 milj. euroa eli 729 euroa/asukas. Kokonaisinvestoinneista kaupungin osuus on 7,7 milj. euroa, sosiaali- ja terveysviraston 0,6 milj. euroa ja liikelaitosten investointien 5,45 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitosten investointien investointikehyksestä, ja liikelaitosten johtokunnat päättävät itse konkreettisista investoinneista. Toteutuma 2013: PIETARSAAREN VESI: 1,543 milj. euroa ENERGIALAITOKSEN HALLITUS: 3,408 milj. euroa SATAMAHALLITUS: 0,499 milj. euroa 4 Toiminnan rahoitus Korkean investointitason johdosta velkakanta kasvoi 2,0 milj. euroa ja oli vuoden 2013 lopussa 111 milj. euroa.

29 101, KH :00 / :s bilaga: Liite 101 B, kh Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan rahoitusrakennetta kuvataan taseen avulla. Pakollisia varauksia tehtiin vuoden aikana 4,3 milj. euroa johtuen Energiaviraston päätöksistä.

30 101, KH :00 / :s bilaga: Liite 101 B, kh Kertynyt ylijäämä 5 Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätökseen kuuluvat yhtiöt TYTÄRYHTEISÖ Kaupungin osuus OSUUDET KUNTAYHTYMISSÄ Kaupungin osuus Jakobstads Företagsfastigheter Ab 100,0 % Vaasan sairaanhoitopiiri 5,50 % Kiinteistö Oy Oxhamnen Fast. Ab, 100,0 % Malmin kiinteistöjen ky 67,7 % Kiinteistö Oy Jakolosa Fast. Ab, 100,0 % Kårkulla kf för spec.omsorger 4,48 % Fast. Ab St. Jakobskälla Kiinteistö Oy, 100,0 % Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 2,73 % Fast. Ab Kråkholmsvägen 31 Kiinteistö Oy, 100,0 % Optima samkommun 35,97 % Fast. Ab J:stads Castrensg. 5 Kiint. Oy, 100,0 % Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 13,67 % Fast. Ab Vänbo Kiinteistö Oy, 100,0 % Kvarnens sk (Kronoby folhögssk.) 9,52 % Fast. Ab Ahlströmsgatan 9 Kiinteistö Oy, 100,0 % Svenska Österbottens Förbund för bildning och kultur 4,47 % Fast. Ab Bodgärdet Kiinteistö Oy, 100,0 % Pohjanmaan Liitto 12,35 % Fast. Ab Skatahem Kiint. Oy, 100,0 % Fast. Ab Lappnäsvägen 35 Kiint. Oy 100,0 % OSAKKUUSYHTEISÖT Fast. Ab Skata Pensionärer Kiint. Oy, 100,0 % Kaupungin osuus Fast. Ab Ottomalmsgatan 5 Kiint. Oy, 100,0 % Oy Katternö Ab, 40,32 % Fast. Ab Andante Kiinteistö Oy, 60,0 % Ekorosk Ab - Oy, 16,80 % Fastighets Ab Masken Kiinteistö Oy, 96,0 % Ab Jakobstadsregionens näringscentral-concordia- Pietarsaarenseudeun elinkeinokeskus Oy 47,30 % Fastighets Ab Kalapuro Kiint. Oy, 100,0 % Oy Timberpak Ab 33,30 % Fast. Ab Rivipietari Kiint. Oy, 100,0 % VenealanTeknologiakeskus Oy 62,50 % Asunto Oy Pietarsaaren Tanhuantie 100,0 % Kiint Oy Kruunupyyn Lentohalli 26,40 % Oy Pohjanmaan Biokaasu 31,10 % J:stads Gamla Hamn Ab - 51,6 % Aspegrenin Puutarhasäätiö 40,00 % P:saaren Vanha Satama Oy, 1384 aktier Baltic Boat Yard Ab 62,5 %

31 101, KH :00 / :s bilaga: Liite 101 B, kh Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Asunto Oy Fregatten Bostads Ab:n osakkeet myytiin 2013 ja 17 kaupungin kiinteistöyhtiöistä fuusioitiin vuodenvaihteessa 2013/ Konsernitilinpäätöksen tunnusluvut 6 Käyttötalouden toteutuminen Talousarvio on kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan sitova lautakuntatasolla ja nettomäärärahaltaan. Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden kuluessa seuraavat käyttötalousarvion lisämäärärahat: sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin myönnettiin yhteensä 3,9 milj. euroa, tekniselle lautakunnalle 0,4 milj. euroa ja sivistyslautakunnalle 0,23 milj. euroa. Yhteensä myönnettiin 4,53 milj. euron lisämäärärahat. Oikaistusta talousarviosta käytettiin yhteensä 99,9 % (pl. liikelaitokset). 6.1 Kaupunginhallitus Konsernihallinto: talous, henkilöstö, hallinto, lakiasiat, kaupunkikehitys Nettokustannus 346 euroa/asukas.

32 101, KH :00 / :s bilaga: Liite 101 B, kh Keskusvaalilautakunta Ei vaaleja Ei kustannuksia Tilintarkastus Nettokustannus 1,5 euroa/asukas Kaupunginvaltuusto on valinnut JHTT Martin Slotte tarkastamaan vuosittain hallinnon ja talouden toimikautena Sosiaali- ja terveyspalvelut (Kaupungin osuus) Nettokustannus 3520 euro/asukas.

33 101, KH :00 / :s bilaga: Liite 101 B, kh Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Nettokustannus 108 euroa/asukas. 6.6 Sivistyslautakunta

34 101, KH :00 / :s bilaga: Liite 101 B, kh Ympäristö- ja rakennuslautakunta Nettokustannus 25 euroa/asukas 6.8 Tekninen lautakunta

35 101, KH :00 / :s bilaga: Liite 101 B, kh Sosiaali- ja terveyslautakunta 6.10 Jätelautakunta

36 102, KH :00 CFV: 222/2015 POHJANMAAN LIITTO: SUOMI 100 JUHLAVUODEN YHTEYSHENKILÖ Pohjanmaan liiton kirje: Liite 102 Kaupunginsihteeri: Pohjanmaan Liitto pyytää kuntia nimeämään Pohjanmaan liiton työryhmään henkilön, joka voi vastata kunnassa juhlavuoden tapahtumien ja toiminnan koordinoinnista sekä eri toimijoiden välisestä verkostoitumisesta. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää nimetä henkilön työryhmään.

37 102, KH :00 / :s bilaga: Liite 102, kh

38 102, KH :00 / :s bilaga: Liite 102, kh

39 102, KH :00 / :s bilaga: Liite 102, kh

40 102, KH :00 / :s bilaga: Liite 102, kh

41 103, KH :00 UBV: 757/2014 LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIEN MYÖNTÄMINEN Sivl Kuntaselvityksen yhteydessä sivistys- ja opetuspalvelujen kuntaselvitysryhmä on myös keskustellut lukioiden tämänhetkisestä tilanteesta ja järjestämislupa-asiasta. Valmisteilla on vaatimukset tulevaisuuden lukiokoulutuksen järjestämislupien hakemiseen. Opetusministeriöstä saatujen tietojen mukaan hakuaika sijoittuu syksylle Järjestämisluvista tehdään päätökset alkuvuodesta Kuntaselvitystyöryhmän viranhaltijat tekevät opintokäynnin Tampereelle tutustuakseen järjestäjämalliin ja puheenjohtaja Rolf Sundqvist on osallistunut Helsingissä pidettyyn seminaariin, jossa käsiteltiin lukion rahoitusmallia. Koulutoimenjohtajat ovat keskustelleet erilaisista vaihtoehdoista, muun muassa lukioiden yhteisestä järjestämisluvan hakemuksesta tulevaisuudessa, mikäli yksittäinen kunta ei täytä hakemuksen kriteereitä. Kulttuuri- ja opetusministeriön kotisivulla löytyvät alustavat kriteerit, joita käytetään uusia järjestämislupia myönnettäessä. Kriteerit ovat seuraavat: Järjestämislupien myöntämisen kriteerit: Lukiokoulutus Koulutuksen tarve Arvioinnissa keskeistä on riittävä opiskelija- ja väestöpohja. Arvioitaessa otetaan huomioon koulutukseen hakeutuminen ja alueella oleva lukiokoulutuksen koulutustarjonta. Arvioitaessa lukiokoulutuksen järjestämisluvan myöntämistä otetaan huomioon lukiokoulutuksen järjestämisen vaikutus alueen aineenopetukseen, aikuisten lukio- ja perusopetukseen ja jatkokoulutukseen. Taloudelliset edellytykset Koulutuksen järjestämistä kustannustehokkaasti, opiskelijan joustavia opintopolkuja ja opintovalintoja mahdollistavaksi edellyttää taloudellisesti riittävän vahvaa koulutuksen järjestäjää. Lähtökohtaisesti hakijan on kyettävä järjestämään koulutuksensa siihen kohdennettavan valtion- ja kuntaosuuden turvin laadukkaasti ja tuloksellisesti. Hakijan on myös osoitettava vakavaraisuutta siinä määrin, että se kykenee selviytymään yllättävistä kustannusvaikutuksia aiheuttavista muutostilanteista kuten esimerkiksi opiskelijamäärien kohtuullisista vaihteluista. Arvioinnissa otetaan huomioon mm. hakijan kulurakenne, arvioitu tulokehitys, opiskelijamäärän vakaus. Ammatilliset edellytykset Koulutuksen järjestäminen edellyttää lainsäädännön ja tutkintojen ja opetussuunnitelman perusteista annettujen määräysten täyttymistä.

42 103, KH :00 UBV: 757/2014 Järjestämisluvasta päätettäessä otetaan huomioon opetuksen laatutekijät. Hakijalla on käytettävissään koulutuksen järjestämiseen tarvittavat pedagogisesti ajanmukaiset, opiskelun kannalta turvalliset ja terveelliset tilat ja välineet. Hakijalla on tehtävän hoitamiseksi tarvittava määrä kelpoista henkilöstöä. Hakija toimii yhteistyössä alueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa sekä alueella toimivien muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa. Hakijalla on koko sen toiminnan kattava toimintajärjestelmä. Rakenneuudistuksen tavoitteena on elinvoimainen ja monipuolinen lukiokoulutuksen järjestäjien verkosto. Liite 81 Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja: Sivistysjohtaja esittelee erilaisia vaihtoehtoisia malleja seudun lukio-opetuksen järjestämiseksi tulevaisuudessa. Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja lähettää asian edelleen kaupunginhallitukseen. Sivistyslautakunta: Ehdotus hyväksyttiin. Kh Erilaisia malleja järjestää lukiokoulutus: Liite 48 Kaupunginsihteeri: Lukiokoulutuksen järjestämistä varten tulee hakea uusi järjestämislupa syyskuuhun 2015 mennessä. Luvan myöntämisen kriteerit on esitetty lakiehdotuksessa, joka on käsiteltävänä eduskunnassa. Lakia ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa, joten sisältö ja voimaantulon aikataulu on vielä epävarmaa. Toimilupahakemuksen laatiminen on iso prosessi, ja opetusvirasto toivoo, että tehtävää varten perustetaan ainakin kaupungin oma työryhmä ja mahdollisesti ylikunnallinen työryhmä, joka valmistelee toimilupahakemusta ja ehdottaa mallia siitä, että missä muodossa lukiokoulutus jatkossa järjestetään. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää perustaa työryhmän ja nimittää siihen jäseniksi kaupungin molemmat koulutoimenjohtajat. Lisäksi

43 103, KH :00 UBV: 757/2014 kaupunginhallitus päättää valita kaupunginhallituksen edustajan työryhmään. Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja valitsi Brita Brännbacka-Brunellin kaupunginhallituksen edustajiksi työryhmään. Kh Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren seudun yhteistyölautakunnassa perustettiin seudullinen työryhmä pohtimaan lukiokoulutuksen järjestämistä seudulla. Tähän työryhmään Pietarsaaresta nimettiin Jan Levander, Brita Brännbacka-Brunell ja Ulla Hellén. Pedersören kunnanjohtaja toimii työryhmän puheenjohtajana. Tämä työryhmä laatii selvät kannanotot siitä, missä lukiokoulutusta tulee järjestää, miten lukioiden yhteistyö toteutetaan ja montako lukiokoulutuspaikkaa seudulla tulee olla. Työryhmä valmistelee nopealla aikataululla kunnille yhteistä hakemusta ylläpitämisluvasta, johon jäsenkunnat ottavat kantaa. Pietarsaaren kaupungin omaan työryhmään kuuluvat tällä hetkellä molemmat koulutoimenjohtajat ja Brita Brännbacka- Brunell. Työryhmä toivoo kaupunginhallitukselta tarkempaa tehtävänantoa selvityksen sisällöstä ja laajuudesta. Tarkoituksena on selvittää järjestämisluvan saamisen kriteerit ja laatia järjestämislupahakemus. Järjestämislupahakemus on oltava opetus- ja kulttuuriministeriössä Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää, että työryhmä valmistelee järjestämislupahakemusta Pietarsaaren kaupungin osalta ja voi tehdä tarvittavaa yhteistyötä Optiman kanssa. Kaupunginhallitus päättää, että sivistyslautakunta voi halutessaan nimetä työryhmään lisää jäseniä.

44 104, KH :00 CFV: 14/2015 KAUPUNGINKANSLIA: LUETTELO VALTUUTETTUJEN TEKEMISTÄ ALOITTEISTA Kaupunginsihteeri: Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 18 :n mukaan kaupunginhallituksen on annettava valtuustolle vuosittain maaliskuun kuluessa luettelo aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Valtuusto päättää luetteloon merkityn aloitteen raukeamisesta tai sen valmistelun jatkamisesta. Jos valtuusto on päättänyt valmistelun jatkamisesta, se vahvistaa määräajan, johon mennessä valtuuston on käsiteltävä aloite. Seuraavassa luettelo aloitteista, joita valtuusto ei ole vielä lopullisesti käsitellyt sekä ehdotus määräajasta. 1. Mervi Rantala ym /985/2009: Aloite suomenkielisten lukiolaisten opiskeluolosuhteiden parantamisesta Käsittelyvaihe: Aloite on uudelleen lähetetty päivähoito- ja koulutusvirastolle lausuntoa varten. Vastaus maaliskuun loppuun mennessä Määräaika aloitteen käsittelemiseksi loppuun valtuustossa: huhtikuu Jyrki Jouppi ym /563/2011: Aloite Pietarsaaren liikenneturvallisuuden ja -kulttuurin parantamisesta Käsittelyvaihe: Aloite lähetetty yhteistyölautakunnalle ja tekniselle palvelukeskukselle vastaus huhtikuun loppuun mennessä Määräaika aloitteen käsittelemiseksi loppuun valtuustossa: kesäkuu Eero Luomala ym /941/2011: Aloite sosiaalisen kriteerin huomioimisesta tarjouspyynnöissä Käsittelyvaihe: Aloite on lähetetty kehittämisosastolle (vastattu 2012), henkilöstötoimistolle, sosiaali- ja terveysvirastolle ja tekniselle palvelukeskukselle lausuntoa varten. Määräaika aloitteen käsittelemiseksi loppuun valtuustossa: toukokuu Eero Luomala ym /1116/2011: Aloite sosiaalisesta luototuksesta Käsittelyvaihe: Aloite on lähetetty sosiaali- ja terveysvirastolle, rahatoimistolle ja velkaneuvojalle lausuntoa varten. Kaupunginkamreeri ja velkaneuvoja ovat antaneet lausuntonsa. Määräaika aloitteen käsittelemiseksi loppuun valtuustossa: huhtikuu 2015

45 104, KH :00 CFV: 14/ Eero Luomala ym /112/2012: Aloite sotaveteraaneille ja sotainvalideille tarjotun palvelun laajentamisesta koskemaan kaikkia kotona asuvia vanhuksia Käsittelyvaihe: Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut lausuntonsa. Aloite lähetetty henkilöstöjohtajalle lausuntoa varten. Määräaika aloitteen käsittelemiseksi loppuun valtuustossa: huhtikuu Eero Luomala ym /108/2013: Aloite aktiivipassin käyttöönottomahdollisuuksien selvittämisestä Käsittelyvaihe: Aloite on lähetetty sosiaali- ja terveysvirastolle, kulttuuritoimistolle, liikuntatoimistolle ja henkilöstötoimistolle lausuntoa varten. Kulttuurijaoston lausunto on saapunut Määräaika aloitteen käsittelemiseksi loppuun valtuustossa: syyskuu Ilmari Heinonen ym /109/2013: Aloite kansantajuisen esityksen tekemisestä kaupungin talousarviovuodesta 2013 Käsittelyvaihe: Aloite on käsitelty kaupunginhallituksessa Ehdotetaan, että valtuusto julistaa aloitteen loppuun käsitellyksi Richard Sjölund ym /214/2013: Aloite kaksikielisyydestä opetuksen voimavarana Käsittelyvaihe: Aloite on lähetetty päivähoito- ja koulutusvirastolle lausuntoa varten. Määräaika aloitteen käsittelemiseksi loppuun valtuustossa: syyskuu Eero Luomala ym /406/2013: Aloite ammuttujen työväenyhdistyksen jäsenten muistolaatasta Käsittelyvaihe: Aloite käsitelty kaupunginhallituksessa Ehdotetaan, että valtuusto julistaa aloitteen loppuun käsitellyksi Jarmo Ittonen ym /890/2013: Aloite pelastustoimen yhteistyökyvyn parantamisesta Käsittelyvaihe: Kaupunginhallitus on käsitellyt asian Määräaika aloitteen käsittelemiseksi loppuun valtuustossa: toukokuu Kari Koskela ym /891/2013: Aloite pelastusalueiden määrän vähentämisestä Käsittelyvaihe: Kaupunginhallitus on käsitellyt asian Määräaika aloitteen käsittelemiseksi loppuun valtuustossa: toukokuu 2015

-2, KH 2015-06-08 16:00

-2, KH 2015-06-08 16:00 -2, KH 2015-06-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8.6.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 2.1 TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 2.2 TOIMINNALLISESTI JA TALOUDELLISESTI TÄRKEÄT TAPAHTUMAT... 3 2.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

7. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT...210

7. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT...210 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET...1 2 TOIMINTAKERTOMUS...3 2.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 3 2.2 Toiminnallisesti ja taloudellisesti tärkeät tapahtumat 3 2.2.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KH 2015-02-16 16:00

-2, KH 2015-02-16 16:00 -2, KH 2015-02-16 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 16.2.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

-2, KH 2015-01-22 16:00

-2, KH 2015-01-22 16:00 -2, KH 2015-01-22 16:00 Kokouskutsu Torstaina 22.1.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (11) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

Hallintosääntö 1 (11) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Hallintosääntö 1 (11) Yhtiökokouksen hyväksymä 15.11.2013 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 15. marraskuuta 2013 I luku Soveltamisala 1 Soveltamisala

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot