50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

2 Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus... 6 Sokkelin etulevyn asennus... 6 Hyllyt... 6 Oven säätö... 6 Oven kätisyyden vaihto... 6 TOIMINTASELOSTUS... 7 Jäähdytyskoneiston toiminta... 7 KYTKIMET JA TERMOSTAATTI... 8 Kytkimet... 8 Elektroninen termostaatti... 9 KÄYTTÖÖNOTTO Käynnistäminen Toiminnan katkaisu Lämpötilan säätö Toiminnassa syntyvät äänet PUHDISTUS Viinikylmiön puhdistus Koneiston puhdistus PIENTEN HÄIRIÖIDEN KORJAUS HUOLTO TAKUUEHDOT LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN Suomen Kotikylmiö Oy Ravitie HOLLOLA Puh. (03) Faksi (03) CX19 2

3 Turvatoimenpiteet ja käyttömääräykset TURVATOIMENPITEET Puhdistaessasi viinikylmiötä katkaise jännite pääkytkimestä ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Räjähdysalttiita aineita ei saa säilyttää viinikylmiössä. Ovea ei saa avata yli 120, koska se saattaa aiheuttaa saranaholkin rikkoutumisen osuessaan esim. pöytätason kulmaan, ks kuva. Anna oven olla auki kun laitetta ei käytetä. KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET Viinikylmiö soveltuu vain viinien säilytykseen. Se on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa. Laitoskäytössä on otettava huomioon tästä annetut erilliset määräykset. Viinikylmiö on rakennettu ja koestettu voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaan. Korjaustoimenpiteitä viinikylmiöön saa tehdä vain alalle koulutuksen saanut valtuutettu huoltoliike. Epäpätevät korjaukset voivat aiheuttaa laitteen käyttäjälle tai ympäristölle vaaratilanteita. PÖYTÄTASO 120 3

4 Turvatoimenpiteet ja käyttömääräykset Ennen laitteen käyttöönottoa Asennus- ja käyttöohje on luettava huolellisesti. Se sisältää tärkeitä tietoja laitteen asentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Laitteen valmistaja ei ole vastuussa jos käyttöohjeen ohjeita ei noudateta. Huom! Kalustetta ei saa sijoittaa liian pieneen tilaan, koska silloin mahdollisen kylmäainevuodon sattuessa voi muodostua räjähtävä kaasuseos. Huonetilaa täytyy olla vähintään 4 m². Varoitus! Laite sisältää pienen määrän ympäristöystävällistä, mutta tulenarkaa kylmäainetta, R600a. Tämä kylmäaine ei vahingoita otsonikerrosta eikä aiheuta kasvihuoneilmiötä. Tarkista ettei kylmäaineputkisto ole vioittunut kuljetuksen tai asennuksen aikana. Vuotava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä tai syttyä. Kylmäainevuodon huomattuasi: älä päästä avotulta huoneeseen irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tuuleta huonetta useita minuutteja ota yhteys Festivo-huoltoon Varoitus: Pidä laitteen ilmankiertoaukot vapaana (sekä ylhäällä että alhaalla). Ks sivu 7. Älä käytä mekaanisia apuvälineitä tai muita keinoja nopeuttaaksesi jään sulatusta muuta kuin valmistajan suosittelemia. Älä vahingoita kylmäaineputkistoa. Älä käytä mitään sähkölaitteita viinikylmiön sisäpuolella jollei ne ole laitteen valmistajan suosittelemia. 4

5 Asennus SIJOITUSPAIKKA Sijoita viinikylmiö kuivaan tilaan, jossa lämpötila on yli +20 C ja alle 25 C. Älä sijoita viinikylmiötä lämpöpatterin, lieden tai muun lämmönlähteen välittömään läheisyyteen. Laitteen etupuolella, oven alla olevaa ilmanottoaukkoa ei saa peittää. (ks. toimintaselostus/ilmankierto). Sijoituspaikan lattian pitää olla tasainen ja vaakasuora sekä samassa tasossa lopullisen lattian kanssa. Kylmiön höyrystimeen muodostuu jäätä joka sulatetaan automaattisesti. Sulatusvesi johdetaan kompressoritilassa olevaan haihdutusastiaan. Haihdutusastiasta vesi haihtuu automaattisesti. Jos laitteeseen tulee jokin toimintahäiriö, on mahdollista että vettä pääsee valumaan lattialle. Siksi suosittelemme että kylmiön alusta tehtäisiin vesitiiviiksi niin, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita. Vesitiivis alusta nostetaan seinälle niin, että mahdollinen vuotovesi ei pääse rakenteisiin lattian ja seinän liitoksen kautta. SÄHKÖLIITÄNTÄ Viinikylmiö liitetään laitteessa olevan liitäntäjohdon avulla maadoitettuun pistorasiaan, yksivaiheinen 230V 50 Hz. Pistorasian varokkeen koko 10 A. Pistorasia tulee olla sijoitettu siten, että laitteen pistotulpan voi irrottaa pistorasiasta ilman laitteen siirtämistä. Muutoksia liitäntätapaan tai liitäntäjohdon vaihdon saa tehdä vain sähköasentaja. Ylimääräisellä liitäntäjohdolla ei saa tukkia viinikylmiön lauhdutusilman kiertoa, vaan sen tulisi antaa olla esimerkiksi lattialla kylmiön takana. Viinikylmiön voi sijoittaa kiinni taustaan ja sivupintoihin, mutta jos sen sivupinta tulee toista kylmäkalustetta tai ulkoseinää vasten on em. pintojen väliin jätettävä vähintään 2 cm:n tuuletusrako. Viinikylmiöön ei saa kiinnittää muita kalusteita, koska sen pitää olla vedettävissä ulos puhdistusta ja huoltoa varten. HUOM! A Tarkista että sulavesiputken pää A on kompressorin päällä olevassa altaassa. 5

6 Asennus TASAPAINOTUS Työnnä viinikylmiö paikalleen ja tasapainota se etureunan säätöjalkojen avulla (kuva). VIINIKYLMIÖN HYLLYT Hyllyt voidaan poistaa nostamalla ne ulos. OVEN SÄÄTÖ Säätöjalat SOKKELIN ETULEVYN ASENNUS Kiinnitä sokkelin etulevy paikoilleen. Etulevy kiinnittyy kuvassa näkyvillä kiinnikkeillä sokkeliin. Jos oven säätö on tarpeen, voidaan saranoita säätää jonkin verran löysäämällä kiinnitysruuvit ja siirtämällä saranoita kaapin syvyys suunnassa. Saranoita säädettäessä tulee huomioida ettei oven tiiviste puristu liikaa. Tiivisteen tulee olla tasaisesti puristunut koko oven kehällä. Jos tiiviste on saranapuolelta liikaa puristuksissa, siirrä saranoita ulospäin. Jos tiiviste on painunut, lämmitä sitä VAROVASTI lämminilmapuhaltimella (hiustenkuivaajalla) ja muovaa sormin korkeammaksi. Kiinnikkeet 6

7 Toimintaselostus JÄÄHDYTYSKONEISTON TOIMIN- TA Jäähdytyskoneisto, johon kuuluu kompressori, lauhdutin ja höyrystin muodostavat suljetun piirin, jossa kompressori kierrättää kylmäainetta. Höyrystimessä kylmäaine höyrystyy ja sitoo lämmön itseensä jäähdyttäen kylmiötä. Kylmäaineeseen sidottu lämpö poistuu lauhduttimen kautta ympäristön ilmatilaan. Viinikylmiössä höyrystimelle muodostunut huurre sulaa automaattisesti ja syntynyt vesi johdetaan kompressoritilassa olevaan haihdutusastiaan, josta se haihtuu automaattisesti. Jäähdytyskoneiston moitteeton toiminta edellyttää, että ilmankierto laitteen ulkopuolella on esteetön ja myös sisäpuolella hyvä (ks. kuva alla). KEITTIÖN TYÖTASO SISÄTUULETIN HÖYRYSTIN LAUHDUTIN KOMPRESSORI Tehtaan myöntämä takuu raukeaa ellei mainittuja vähimmäisohjeita lauhdutusilmankierrosta noudateta. 7

8 KYTKIMET JA TERMOSTAATTI KYTKIMET Pääkytkin (I) Tästä kytkimestä saadaan laitteelle jännite. Sisävalon kytkin Valokytkimellä voidaan sisävalo kytkeä päälle tai pois päältä. Kytkinten toiminta 1 0 Ylempi painike Sisävalon kytkin Näyttö Alempi painike Pääkytkin 8

9 KYTKIMET JA TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI Tehtaalla kylmiön pääkytkin on jätetty off - asentoon. Kun pääkytkin kytketään on - asentoon ilmestyy näyttöön n. 10 sekunnin kuluttua E3 ja kuuluu merkkiääni. Merkkiääni voidaan kuitata pois näytön ylemmällä tai alemmalla painikkeella. Näyttöön jää vilkkumaan E3 kunnes kylmiö on saavuttanut lämpötilan + 18 C. Lämpötilaksi on tehtaalla aseteltu + 12 C. Kylmiön lämpötilaksi voidaan valita C yhden asteen tarkkuudella. Normaalisti näyttö ilmoittaa kylmiön sisälämpötilan. Lämpötilan muuttaminen Ensin painetaan jompaakumpaa näytön painiketta, jolloin näyttö alkaa vilkkua. Valitaan haluttu lämpötila, alemmalla painikkeella alhaisempi ja ylemmällä korkeampi lämpötila. Valinta on tehty halutun lämpötilan tultua näkyviin, erillistä kuittausta ei tarvita. Aseteltu lämpötila saadaan näkyviin painamalla näytön ylempää tai alempaa painiketta 2 sek. ajan, jolloin näyttö alkaa vilkkua ilmoittaen asetetun lämpötilan. Hetken kuluttua vilkkuminen lakkaa ja asetettu lämpötila jää voimaan. Virheilmoitukset E1 + merkkiääni = anturivika. Kuittaa ääni painikkeella. Näyttöön jää E1. Kylmiö pysyy viasta huolimatta + 12 C:ssa. Hi + merkkiääni = liian korkea lämpötila. Vika näkyy tunnin kuluttua lämpötilan ylitettyä + 20 C. Kuittaa ääni painikkeella. Näyttöön jää Hi. Lo + merkkiääni = liian matala lämpötila. Vika näkyy lämpötilan alitettua + 2 C. Kuittaa ääni painikkeella. Näyttöön jää Lo. E7 + merkkiääni = vika näytön ja säätimen välisessä kaapelissa. Kuittaa ääni painikkeella. Näyttöön jää E7. Laite toimii viasta huolimatta säätimeen asetetun ohjelman mukaisesti. Ota yhteys Festivo-huoltoon. Katso ensin sivulta 12, Toimintahäiriöt Mikäli em. kohdat ovat kunnossa, eikä laite lähde jäähdyttämään noin kahden tunnin kuluessa, ota yhteys Festivohuoltoon. 9

10 Käyttöönotto KÄYNNISTÄMINEN Puhdista kylmiön sisäosat sivulla 11 olevan ohjeen mukaan ennen käyttöönottoa. Työnnä kylmiön liitäntäjohdon pistotulppa pistorasiaan. Kylmiön käynnistys: paina pääkytkin ( I ) alas, jolloin kompressori käynnistyy. Katso kohta ELEKTRONINEN TER- MOSTAATTI. Toiminnan katkaisu: Pysäytä viinikylmiö pääkytkimestä painamalla kytkin asentoon 0. Jos viinikylmiö on pidempään käyttämättä, niin irrota pistotulppa pistorasiasta. Puhdista ja kuivaa kylmiön sisäosat ja jätä ovi raolleen. Lämpötilan säätö: Katso kohta ELEKTRONINEN TER- MOSTAATTI / Lämpötilan muuttaminen. Käyttölämpötilaa viinikylmiössä voidaan säätää portaattomasti välillä C Lämpötilan annetaan tasaantua noin yksi vuorokausi, jonka jälkeen lämpötilaa voidaan tarvittaessa säätää uudelleen. TOIMINNASSA SYNTYVÄT ÄÄNET Viinikylmiö saa kylmyytensä kompressorikäyttöisestä jäähdytysjärjestelmästä. Sen vuoksi on täysin normaalia, että laitteesta tulee tietty ääni. Äänitaso voi vaihdella. Äänen voimakkuuteen vaikuttaa mm. se, miten kaappi on asennettu paikalleen, kuinka sitä käytetään ja kuinka vanha se on. Resonanssiääni voi syntyä, ellei laite ole täysin suorassa tai jos putkiston osat koskettavat toisiaan. Putkia voidaan taivuttaa varovasti käsin erilleen. Jäähdytysjärjestelmä Kun kylmäaine pumppautuu putkistossa, kuuluu sihisevä tai kupliva ääni. Termostaatti Kompressori käynnistyy ja pysähtyy termostaatin ohjaamana. Käynnistyksen ja pysäytyksen yhteydessä syntyy kilahtava ääni. Kompressori Kun kylmäaine pumppautuu kuuluu kompressorin moottorista ja pumpusta suriseva tai "kuorsaava" ääni. Puhallin Kun kompressori käynnistyy, käynnistyy samalla myös kylmiön sisällä oleva puhallin. Tämä aiheuttaa matalaa hurinaa joka kuuluu kompressorin käyntijakson ajan. 10

11 Puhdistus VIINIKYLMIÖN PUHDISTUS Pysäytä viinikylmiön koneisto pääkytkimestä sisäpintojen puhdistuksen ajaksi. Puhdistusvettä ei saa päästää säätölaitteisiin eikä valaistukseen. Voit puhdistaa kaikki sisäpinnat haalealla vedellä, johon on lisätty hieman astianpesuainetta. Hankaavat tai liuottavat aineet eivät sovellu puhdistukseen. Kuivaa sisätilat ja tiiviste huolella. KONEISTON PUHDISTUS HUOM. Pysäytä koneisto viinikylmiön käyttökytkimestä, sekä ota pistotulppa irti seinärasiasta aina puhdistuksen tai muun huoltotyön ajaksi. Koneiston puhdistus Vedä kylmiö irti seinästä. Poista pöly ja muut epäpuhtaudet kompressoritilasta sekä takaseinällä olevan lauhduttimen ympäriltä säännöllisesti kerran vuodessa. Puhdistamisen voi helposti suorittaa esim. pölyimurin harjasuulakkeella. Epäpuhtaudet kompressoritilassa ja lauhduttimessa heikentävät koneiston toimintaa ja lisäävät sähkönkulutusta. 11

12 Toimintahäiriöt PIENTEN HÄIRIÖIDEN KORJAUS Kaikki toimintahäiriöt eivät välttämättä vaadi huoltohenkilön apua. Tarkista siksi ensin, voitko poistaa häiriön seuraavien ohjeiden avulla. Jos laitteessa ei ole vikaa, joudut korvaamaan huoltokäynnistä aiheutuneet kulut itse myös takuuaikana. Jäähdystyskoneisto ei toimi, tarkista että: olet noudattanut käyttöohjeen neuvoja pistotulppa on kunnolla rasiassa sulake on ehjä pääkytkin on käyntiasennossa sähkönjakelussa ei ole häiriöitä HUOM! Ympäristön lämpötilan kohotessa epätavallisen korkeaksi, saattaa kompressorin sisäinen suojalaite pysäyttää koneiston. Uudelleen käynnistymiseen voi olosuhteista riippuen kulua ½ - 1 tuntia. Jäähdytysteho heikko: tarkista että ovi on tiiviisti kiinni ovi on avattu usein tai pidetty auki liian kauan laitettu liian paljon tuotteita kerralla jäähtymään ilmankierto estynyt ulkopuolella tai sisäpuolella tarkista ettei höyrystimelle ole kertynyt liikaa huurretta Kylmiön sisävalo ei pala : lamppu on rikki vaihda lamppu (Lampun tyyppi: PL-PUTKI 7W kanta G 23) Lampun vaihto Kytke laitteesta virta pois pääkytkimestä. Irrota laitteen verkkojohdon pistotulppa pistorasiasta. Irroita sisävalon suojamuovi avaamalla 3 kpl ristipääruuveja. Vaihda lamppu Kiinnitä sisävalon suojamuovi Laita verkkojohdon pistotulppa takaisin pistorasiaan. Kytke virta laitteeseen pääkytkimestä. 12

13 Huolto ja takuuehdot HUOLTO Jos et voi poistaa laitteen toimintahäiriötä, kutsu huoltohenkilö apuun. Älä yritä itse korjata laitetta, varsinkaan sen sähköosia. Tarpeeton ovien avaaminen kohottaa kylmiön sisälämpötilaa. Takuukorjauksen tekijäksi tehdas hyväksyy vain sen valtuuttaman huoltoliikkeen. Tilattaessa laitteelle takuukorjausta on tilaajan ilmoitettava laitteen takuutiedot: - laitteen valmistusnumero ja tarkka tyyppinumero. Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä, joka sijaitsee kylmiön oikeassa sivuseinässä sisäpuolella. - laitteen osto- tai käyttöönottopäivä. Takuukorjauksen suorittajalle on esitettävä asianmukaisesti täytetty ja myyjän merkinnällä varustettu takuutodistus tai ostokuitti. Ellei laitteen omistaja/haltija voi esittää takuun voimassaoloa, ei mahdollista korjausta tehdä takuutyönä. Takuuaikaiset huollot suoritetaan kohtuullisen ajan kuluessa ja normaalina työaikana. Jos huoltomies vaaditaan saapumaan välittömästi tai normaalin työajan ulkopuolella, saattaa siitä aiheutua lisäkustannuksia, jotka tilaaja on velvollinen suorittamaan huollon tehneelle liikkeelle. HUOLTOPALVELU SUOMESSA Tämän tuotteen takuuaikaisesta sekä sen jälkeisestä huollosta Suomessa vastaa maan kattava huoltoverkosto, joka tarjoaa parhaan mahdollisen tuotetuntemuksen, joustavan huoltopalvelun ja laajan varaosavaraston edut. Pitkien juhlapyhien aikana mahdollisesti sattuvien vahinkojen varalle suosittelemme erillisen vakuutuksen ottoa. HUOLTOKUTSUT SUOMESSA Festivo-tuotteiden huollosta vastaa Suomessa Festivo Huolto p Suomen Kotikylmiö Oy:n asiakkaan kyseiseen numeroon soittama huoltokutsupyyntö välitetään maantieteellisesti asiakasta lähimpään huoltoliikkeeseen. TAKUUEHDOT Kylmiölaitteidemme takuuaika on kaksi vuotta osto- tai käyttöönottopäivästä alkaen. Takuuseen sisältyy takuuaikana valtuutetulle huoltoliikkeelle ilmoitettujen, takuunantajan toteamien rakenne-, valmistus-, ja raaka-ainevikojen, sekä niiden itse laitteelle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen veloituksetta. Mainitut viat huoltoliike korjaa saattamalla laitteen toimintakuntoon. Mikäli laite tulee muuhun kuin normaaliin yksityiseen kotikäyttöön, on takuuehdoista sovittava erikseen kirjallisesti valmistajan kanssa. Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksesta, käyttäjän huolimattomuudesta, laitteen ylikuormituksesta, käyttöohjeessa mainittujen asioiden tai huollon laiminlyönnistä, jännitteen vaihtelusta (sallittu +/-10%) tai ukkosesta. Eikä muiden kuin valtuutetun huoltoliikkeen suorittamat huollot, korjaukset ja rakennemuutokset, laitteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen, kuten pintanaarmujen korjaaminen, osat, joiden rikkoutumisvaara esim. huonon käsittelyn tai luonnollisen kulumisen takia on normaalia suurempi, kuten hehkulamput ja käsin kosketeltavat muoviosat. 13

14 Laitteen käytöstä poistaminen KÄYTÖSTÄ POISTETTAVAT KYL- MÄLAITTEET OVAT ONGELMAJÄ- TETTÄ voimaan tulleella lainmuutoksella on käytöstä poistettavat kylmälaitteet luokiteltu koko EU:n alueella ongelmajätteeksi. Valtioneuvoston antamalla asetuksella kuluttajat voivat palauttaa kaikki *SER-laitteet maksutta tuottajien järjestämään keräykseen. Keräyspisteet: ks *SER = sähkö- ja elektroniikkaromu 14

15 Muistiinpanoja 15

16 HUOLTOPALVELU VARAOSAT JA HUOLTO FESTIVO -HUOLTO PUH Suomen Kotikylmiö Oy Ravitie 3, Hollola Puh. (03) , fax (03)

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Käyttöohje DRINK-38/SE Tärkeitä ohjeita: Tässä oppaassa mainitut laitteet ovat ainoastaan suunniteltu pullotetun ja tölkitetyn juoman säilytykseen ja jäähdyttämiseen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS: laite on

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2 Hanat ja Venttiilit Huolto 0 Oras hanat ja venttiilit Huolto 9/ Sisällysluettelo hanahuolto Tärkeää Oras-tuotehuollosta... 8 Takuuehdot... Määräykset... Hanojen asennus... Rajoitukset...7 Virtaaman rajoitus...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

PAISTINUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

PAISTINUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet PAISTINUUNI CHEF 220 3751969, 3751976, 3751982, 3751984 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: 095323/02 Alkaen: 01. 06. 2009 Rev.: 3.0 2.4.2012 Rev. 3.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot