Visual Basicin toisella puolella: Windows API:n käyttö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visual Basicin toisella puolella: Windows API:n käyttö"

Transkriptio

1 HARJOITUS Visual Basicin toisella puolella: Windows API:n käyttö ARVIOITU AIKA 40 min. Opit tässä harjoituksessa kuinka: ohjelmiasi laajennetaan kutsumalla Microsoft Windows API -funktioita API Viewer -apuohjelmaa käytetään lisätessä funktioita, constantvakioita ja tyyppimäärittelyitä GlobalMemoryStatus API:a käytetään tarkkailtaessa muistin käyttöä järjestelmässäsi. Windows API:n käyttö Tulet laajentamaan ohjelmiasi harjoituksessa 18 käyttämällä tehokkaita Microsoft Windows API:n funktioita (sovellusten ohjelmointirajapinta). Windows API -funktioiden kutsumista on yleensä pidetty "kehittyneempänä" ohjelmointikäsitteenä. Luulenpa kuitenkin, että tulet huomaamaan muutaman esimerkin jälkeen, että aihe on suoraviivainen ja käytännöllinen. Tutkit ensin Windows API:n yleistä laajuutta ja niitä kutsumiskäytäntöjä, joita tarvitaan niiden käyttämisessä. Seuraavaksi tulet oppimaan, kuinka Microsoft Visual Basicin API Viewer -lisäohjelmaa käytetään etsittäessä määrättyä API-funktiota ja kopioimaan tarvittavat määrittelyt projektiisi. Lopulta, tulet oppimaan, kuinka GlobalMemoryStatus APIa käytetään tarkistettaessa muistin käyttö tietokoneellasi. Perustaidot, jotka tulet oppimaan tässä harjoituksessa, tulevat pätemään useimmissa töissä, mitä teet Windows API:n kanssa tulevaisuudessa. Windows API:n sisällä Niinpä... mikä oikein on Windows API? Kuten lyhenteillä on tapana, Windows API pitää ympärillään salaperäisen ilmapiirin. Itse asiassa, tämä epäilyttävältä kuulostava kokonaisuus ei ole mitään muuta kuin ylisuuri kokoelma, joka koostuu funktioista,

2 458 Visual Basic 6 Trainer jotka yhdessä suorittavat Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän päivittäiset rutiinit. Windows-ohjelmat ja ohjelmistojen kehitystyökalut käyttävät aktiivisesti näytä rutiineja suoritettaessa tavallisia laskennallisia tehtäviä. Esimerkiksi, Visual Basic kutsuu Windows API:a aina, kun se piirtää grafiikkaa, tallentaa tiedoston tai varaa muistia uudelle ohjelmalle. Windows API:in on ryhmitelty yli 1000 kutsua. Nämä funktiot on jaettu useisiin yleisiin kategorioihin: järjestelmäpalvelut (kernelin rutiinit), grafiikkalaitteiden rajapinta, Windows-ohjelmien hallinta, multimedia ja niin edelleen. Käytännössä Windows API:a käytetään kokoelmana.dll-kirjastoja (dynaamiset linkkikirjastot), jotka ladataan suorituksen aikana tarjoamaan tarvittavat tietotekniset palvelut niille ohjelmille, jotka ovat aktiivisia Windows-käyttöjärjestelmässä. Jos Windows APIn rutiinit ovat yksinkertaisesti funktioita, ovatko ne erilaisia kuin sellaiset funktiot, kuin Ucase, Eof ja Format, joita Visual Basic -ohjelmoija käyttää säännöllisesti? No, ei oikeastaan. Ainoa käytännöllinen ero on siinä, että kun Visual Basicin funktiot määritetään automaattisesti Visual Basicin ohjelmointiympäristössä, Windows API:n funktiot vaativat sen, että ne määritetään ensin projektissasi perusmoduulin tai tapahtuma-aliohjelman avulla. Tämän määrityksen jälkeen Windows API:n funktiot toimivat samalla tavalla kuin Visual Basicin sisäänrakennetut funktiot - kutsut niitä nimellä tarpeellisin argumentein varustettuna, ja vastaanotat palautuvan arvon, jota voit käsitellä ohjelmassasi suorittaen käytännöllisen työsi. GlobalMemoryStatus-funktio Windows API -funktio, jota käytän tässä harjoituksessa, on GlobalMemoryStatus, funktio, joka palauttaa käytännöllistä tietoa aktiivisesta muistin käytöstä tietokoneessasi. Kun määrität GlobalMemoryStatus-funktion perusmoduulissa (.bastiedosto), lisäät ohjelmalauseen moduulin yläosaan, ja se kertoo Visual Basicille, mitä GlobalMemoryStatus tekee ja minkä tyyppisiä argumentteja se vaatii. Kuten useimmat ohjelmoijat, olen jakanut tämän määrityksen kahdelle riville rivinjatkumista kuvaavalla merkillä (_) niin, että voin nähdä sen helposti Code-ikkunassa. GlobalMemoryStatus API -funktion määritys näyttää tältä: Tyypillinen Windows API -määritys. Public Declare Sub GlobalMemoryStatus Lib kernel32 _ (lpbuffer As MemoryStatus) Huomaat varmasti heti muutaman epätavallisen seikan tästä määrittelystä. GlobalMemoryStatus on funktion nimi Windows API -kirjastossa. Kun kutsun GlobalMemoryStatus-funktiota ohjelmassani, käytän tätä nimeä, kun suoritan funktion, ja olen lisännyt argumentit, jotka on lisätty sulkeilla määrityslauseen loppuosassa. (Tämä funktio vaatii vain yhden argumentin, mutta eräät muut funktiot

3 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö 459 vaativat useita.) Parametri "kernel32" yksilöi määrätyn kirjaston, jota käytän, 32- bittisen Windows API -kirjaston, joka on kytketty käyttöjärjestelmän ytimen (kernel) funktoihin. Vaaditun argumentin nimi on lpbuffer. Kahden merkin lyhenne lp yksilöi argumentin pitkänä kokonaisluvun osoittimen arvona, muistiosoitteena, joka yksilöi käyttämäni tiedon sijainnin tai osoittaa siihen; tietoa käytetään keräämään tietoa järjestelmän muistista. lpbuffer-argumenttia ei määritetä käyttämällä yhtä Visual Basicin perustietotyyppiä, kuten Integer, String tai Boolean. Se määritetään sen sijaan käyttäjän määrittelemällä tyypillä, jota kutsutaan nimellä MemoryStatus; se sisältää kahdeksan numeromerkintää, jotka yksilöivät fyysisen ja virtuaalisen muistin tilan tietokoneella. Ohjelmoija, joka alun perin kirjoitti tämän API-funktion, loi MemoryStatus-tyypin käyttämällä C-ohjelmointikielen struct (rakenne) -lausetta. (Mainitsen tämän koska tulet silloin tällöin näkemään "struct"-sanaa käytettävän, kun keskustellaan tyyppimäärittelyistä - useimmat ihmiset, jotka käyttävät Windows APIa ovat C- ohjelmoijia, joille on tuttua hieman erilainen tapa kuvata tietotyyppejä ja funktiokutsuja.) Windows API -kutsujen määrittäminen Visual Basicissä on hieman kömpelöä, koska sinun täytyy lisätä tyyppimääritys jokaiselle käyttäjän määrittelemälle tyypille, joka on osa API-funktiota, jota haluat kutsua. Tässä tapauksessa, GlobalMemoryStatusfunktio vaatii MemoryStatus-tyypin. Ja huomaa: GlobalMemoryStatus-funktion määritys täytyy sijoittaa perusmoduuliin. MemoryStatus-tyyppimääritys näyttää tältä: 18 Windows API:n käyttö MemoryStatustyyppi tallentaa tiedon, joka on kerätty APIkutsun aikana. Public Type MemoryStatus dwlength As Long dwmemoryload As Long dwtotalphys As Long dwavailphys As Long dwtotalpagefile As Long dwavailpagefile As Long dwtotalvirtual As Long dwavailvirtual As Long End Type Käyttäjän määrittelemä tyyppi on rajoitettu Visual Basicissä Public Type -lauseilla ja End Type -avainsanoilla. Näiden kahden lauseen välissä oleva tieto määrittää tyypin nimen ja jokaisen tyyppielementin. Tämän määrätyn tyypin jokaisen elementin edessä oleva dw-lyhenne tulee sanoista "double word," tai DWORD C-ohjelmointikielessä, neljän tavun (32-bittinen) kokonaisluvun arvo. Visual Basicissä tämä tyyppimääritys tehdään Long-avainsanalla, mutta säilytät silti dw-lyhenteen, koska tämä on tyyli, jolla C-ohjelmoija, joka alunperin kirjoitti sen, teki niin. Muuttujatyyppi Long (joka on todella suuri kokonaisluvun arvo) on tarpeellinen, koska numerot, jotka vastaanotat

4 460 Visual Basic 6 Trainer GlobalMemoryStatus-funktiolta mitataan tavuissa ja kiireessä niistä tulee erittäin suuria. Esimerkiksi 32 Mt RAM-muistia (tavallinen määrä järjestelmän muistia) on sama kuin 33,554,432 tavua. Ennen kuin voit kutsua GlobalMemoryStatus-funktiota, sinun täytyy myös varata tilaa julkiselle muuttujalle, joka on MemoryStatus-tyyppiä perusmoduulissasi niin, että voit välittää tietoa GlobalMemoryStatus-funktiolle ja saada vastauksen. Voit liittää minkä tahansa nimen määrittelemällesi muuttujalle. Ohjelmassani, joka suoritetaan hetken päästä, päätin kutsua muuttujaa nimellä meminfo: Määritä muuttuja, niin voit käyttää MemoryStatustyyppiä. Public meminfo As MemoryStatus Sinun täytyy seuraavaksi valmistaa meminfo-muuttuja, jonka määrittelit GlobalMemoryStatus-funktion kutsumista varten. GlobalMemoryStatus vaatii, että MemoryStatus-tyypin dwlength-elementti sisältää MemoryStatus-tyypin pituuden (tavuissa). Tämä voi tuntua oudolta vaatimukselta, koska tiedämme MemoryStatustyypin pituuden etukäteen; se on tavallisesti 32 tavua (kahdeksan 4 tavun pituista kokonaislukua). Windows API:n funktiot vaativat tavallisesti kuitenkin tämän tiedon, kun ne käyttävät osoittimia muistipaikkojen saavuttamisessa. (Tämä kielioppi auttaa funktiota varaamaan oikean määrän muistia funktiolle ja sallii isompien lukujen käytön tulevaisuudessa.) Kun haluat määrittää tämän pituuden ohjelmallisesti, käytät seuraavaa ohjelmalausetta, joka on Form_Load -tapahtuma-aliohjelmassa tai muualla koodissasi ennen kuin haluat kutsua GlobalMemoryStatus-funktiota: meminfo.dwlength = Len(memInfo) Määritä käyttäjän määrittelemän tyypin pituus. Len-funktio määrittää tässä lauseessa meminfo-muuttujan koko pituuden eli muuttujan, joka sisältää MemoryStatus-tyypin. Se kytkee sitten tuon luvun meminfomuuttujan dwlength-elementtiin. Sen jälkeen, kun dwlength-elementti on alustettu oikean pituisella tiedolla, olet valmis kutsumaan GlobalMemoryStatus-funktiota ohjelmassasi. Teet sen kutsumalla Calllausetta tunnistaen funktion ja mukaan lukien meminfo-muuttujan argumenttina. (Jos määritit GlobalMemoryStatus-funktion perusmoduulissa, voit sijoittaa tämän lauseen mihin tahansa tapahtuma-aliohjelmaan projektissasi.) Call GlobalMemoryStatus(memInfo) Kutsu API:a. Sen jälkeen, kun kutsu GlobalMemoryStatus API -rajapintaan on suoritettu onnistuneesti Windows-käyttöjärjestelmässä, meminfo-muuttuja sisältää kahdeksan pitkää kokonaislukua, jotka sisältävät tietoa muistin sen hetkisistä tiloista tietokoneellasi. DwLength-elementti sisältää yhä saman luvun (32 tavua), mutta muut tyypin elementit sisältävät nyt käytännöllistä tietoa järjestelmän muistista. Esimerkiksi

5 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö 461 seuraava lause käyttää dwtotalphys-elementtiä näyttämään järjestelmän fyysisen muistin (RAM) kokonaismäärän sanomaruudussa. MemInfomuuttujan elementit sisältävät APIkutsun tulokset. MsgBox meminfo.dwtotalphys Seuraava lause näyttää vastaavasti järjestelmäsi näennäismuistin kokonaismäärän tavuissa. (Näennäismuisti, fyysinen muisti sekä se kiintolevyn tila, jota käytetään tilapäisenä tallennuspaikkana.) 18 MsgBox meminfo.dwtotalvirtual Joka kerta, kun kutsut GlobalMemoryStatus-funktiota, Windows-käyttöjärjestelmä päivittää tyypin uudella otteella muistisi käytöstä - eli juuri sen tiedon, jota tarvitset, jos luot hyvän muistintarkkailuohjelman työpöydällesi! Olet juuri luonut ensi katseen siihen, kuinka Windows API:a käytetään ohjelmassa, vaihe vaiheelta. Kuten varmaan huomasit, tekniikassa on vain kaksi olennaista asiaa, jotka pitää hallita. Ensinnäkin, sinun täytyy lisätä oikeat funktion ja tyypin määrittelyt ohjelmaasi niin, että voit kutsua Windows API:a oikein. Toiseksi, sinun täytyy tottua muutamaan uuteen termiin ja kielioppiin, jotka tulevat C-ohjelmointikielestä. Tämä terminologia sisältää sanat pointer, DWORD, structure ja useita muita termejä, joita emme käsittele tässä yhteydessä. Useimmilla näillä termeillä on kuitenkin vastineensa Visual Basicin ohjelmointikäsitteissä, joten sinun ei tarvitse täysin oppia uuttaa abkstraktiota kutsuttaessa Windows API:a. Tähän mennessä kaikki hyvin. Mutta mistä saat tietoa siitä, mitä määrityksiä, tyyppejä ja vakioita sinun pitäisi käyttää kutsuttaessa muita yli tuhatta Windows API -kutsua? Sisältyykö kaikki tämä tieto sisäänrakennettuun opastukseen tai johonkin suureen kirjaan? Nämä molemmat dokumentaatiot ovat todellakin saatavilla. MSDN Library sisältää täydellisen kokoelman tietoa yli 1000 Windows API -funktiosta. Voit myös ostaa Ziff-Davis Press -kustantajalta kätevän viitekirjan, joka luettelee useimmat käytännölliset Windows API -funktiot Visual Basic -ohjelmoijille (Dan Applemanin Visual Basic 5.0 Programmer's Guide to the Win32 API, ISBN ). Ennen kuin kuitenkaan menet keskutelemaan näiden käytännöllisten viitemateriaalien hankkimisesta, harjoittele käyttämällä API Viewer -apuohjelmaa, add-in-työkalua, joka voit käynnistää Visual Basicin Add-Ins-valikosta. Tällä siistillä apuohjelmalla voit lisätä määrittelyjä, vakioita ja tyyppejä, joita tarvitset, kun kutsut mitä tahansa Windows API -funktiota. Windows API:n käyttö API Viewer -apuohjelman käyttö Kun haluat ottaa käyttöön Windows API -funktiot, Visual Basic 6 sisältää erityisen tekstitiedoston nimeltä Win32api.txt, joka sisältää kaikki määrittelyt, vakiot ja käyttäjän määrittelemät tyypit, joita tarvitset, kun kutsut Windows API -funktioita Visual Basic -projektistasi. Microsoft on rakentanut tämän tekstitiedoston niin, että se toimii API

6 462 Visual Basic 6 Trainer Viewer -lisäohjelman kanssa. Ohjelman avulla voidaan nopeasti hakea funktioita ja lisätä tarvittava koodi automaattisesti. Yritä API Viewer -ohjelman käyttöä lisäten määrityksen ja tyyppitiedon, jonka juuri opiskelit. Asenna API Viewer -lisäohjelma Luot ensin valikkokomennon API Viewer -add-in -apuohjelmalle. 1 Käynnistä Visual Basic ja avaa uusi perusprojekti. 2 Valitse Add-In Manager -komento Add-Ins -valikosta. Add-In Manager -valintaikkuna tulee näkyviin luetellen ylimääräiset apuohjelmat, jotka voit lisätä Visual Basicin valikkopalkin Add-Ins -valikkoon. Add-In on erikoisohjelma, joka on suunniteltu antamaan toiminnallisuutta Visual Basic -ohjelmaan. Visual Basic 6 sisältää useita peruslisäohjelmia; voit myös ostaa add-in-ohjelmia kolmansien osapuolten kehittäjiltä 3 Kaksoisnapsauta VB 6 API Viewer -lisäohjelmaa luetteloruudussa. Sana "Loaded" ilmestyy add-in-nimen viereen ja kuvaus ilmestyy Description-ikkunaan ilmentäen apuohjelman tarkoituksen. Loaded/ Unloaded-valintaruutu on myös rastitettu. Kun rastimerkki ilmestyy tähän ruutuun, valittu lisäohjelma ilmestyy Add-Ins -valikkoon kaikille projekteille, kunnes poistat sen. Sinun Add-In Managerisi näyttää tältä: G18x01.bmp tärkeää Jos et näe VB 6 API Viewer -lisäohjelmaa, käynnistä Visual Basic 6:n asennusohjelma uudelleen ja asenna kaikki lisäohjelmat.

7 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö Napsauta OK lisäten API Viewer -lisäohjelman Add-Ins -valikkoon. Add-Ins -valikkosi sisältää nyt API Viewer -komennon. Käytä API Vieweriä määritysten lisäämiseen Harjoittelet nyt API-funktioiden lisäämistä API Viewerillä. 1 Valitse Add-Ins -valikon API Viewer -komento. API Viewer -ohjelma ilmestyy ruudulle. Nyt sinun pitää paikallistaa Win32api.txt järjestelmässäsi. (API Viewer voi avata minkä tahansa tekstitiedoston, joka sisältää Windows API -määritykset. Sitten, kun tulevaisuuden APIkokoelmat tulevat saataville, voit avata myös ne tällä apuohjelmalla.) 2 Valitse API Viewerin File-valikosta Load Text File -komento. 3 Selaa etsien Win32api.txt-tiedosto järjestelmästäsi ja avaa se. Löydät tämän tiedoston useimmissa Visual Basic -järjestelmissä kansiosta C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Tools\Winapi. Jos sinulla ei ole tämän nimistä kansiota, käytä Windowsin Käynnistä (Start) -valikon Etsi (Find) -komentoa tiedoston hakemisessa. (Tiedosto on myös saatavilla Visual Basicin asennuslevykkeillä.) 18 Windows API:n käyttö vihje Win32api.txt-tiedosto on yli 640 kt kooltaan ja sen käyttö voi olla hieman hidasta. Jos haluat konvertoida tämän tiedoston Microsoftin Jet -tietokantamuotoon nopeampia hakuja varten, valitse File-valikon Convert Text to Database -komento. 4 Kirjoita API Viewerin tekstiruutuun GlobalMemoryStatus. Kun kirjoitat, API-nimet ilmestyvät Available Items -tekstiruutuun. Kun olet kirjoittanut tekstin, GlobalMemoryStatus on aina valintaruudussa. tärkeää Jos sinun kopiosi Win32api.txt-tiedostosta ei sisällä GlobalMemoryStatus-funktiota, yritä etsiä sen sijaan MemoryStatus-funktiota. Molemmat funktiot suorittavat saman tehtävän ja niitä kutsutaan samalla tyyppiargumentilla (MemoryStatus-puskuri). Win32api.txt-tiedosto on päivitetty aika ajoin niin, että se sisältää muutokset ja uudet nimeämistavat Windows ja Windows NT -käyttöjärjestelmissä.

8 464 Visual Basic 6 Trainer 5 Napsauta Add-painiketta lisäten GlobalMemoryStatus-funktion määrityksen Selected Item -luetteloon. API Viewer näyttää seuraavan kaltaiselta: G18x02.bmp Nyt lisäät MemoryStatus-tyyppimäärityksen Selected Item -luetteloon. 6 Napsauta API Type -pudotusvalikosta ja napsauta sitten Types-valintaa. API Viewer etsii tyyppimäärityksiä Win32api.txt-tiedostosta ja näyttää ensimmäiset valinnat Available Items -luetteloruudussa. Jos sinua pyydetään tallentamaan Win32api.txt-tiedoston tietokannaksi nopeampaa hakua varten, valitse No. Voit suorittaa tämän ylimääräisen askeleen, jos huomaat, että käytät Win32api.txt-tiedostoa usein. 7 Poista GlobalMemoryStatus-funktio "Type the first few letters..." -tekstiruudusta. Kirjoita nyt MemoryStatus ja napsauta sitten Add-painiketta. MemoryStatus-tyyppimääritys kopioidaan Selected Items -luetteloon. Kopioi nyt molemmat määrittelyt leikepöydälle niin, että voit lisätä ne Visual Basic -ohjelmasi perusmoduuliin. 8 Napsauta Copy-painiketta. API Viewer -kopioi molemmat määritykset Windowsin leikepöydälle. 9 Pienennä API Viewer -apuohjelma ja suurenna Visual Basicin kehitysympäristö.

9 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö Valitse Project-valikosta Add Module -komento ja napsauta sitten Openpainiketta avaten uuden perusmoduulin projektissasi. 11 Varmista, että lisäyskohta vilkkuu perusmoduulin Code-ikkunassa. Napsauta sitten Paste Visual Basicin työkaluriviltä lisäten kaksi määritystä moduuliin. Visual Basic lisää määritykset perusmoduuliisi. 12 Katkaise ensimmäinen rivi kahdelle riville käyttäen alleviivausmerkkiä (_) niin, että voit nähdä koko määrityksen Code-ikkunassa. Hyvä paikka, missä kannattaa katkaista rivi on "kernel32"-kirjaston nimen jälkeen. Älä koskaan katkaise riviä lauseen nimen tai lainausmerkkien sisällä olevan sanan keskellä. 13 Siirrä GlobalMemoryStatus-määritys (joka nyt on kahdella rivillä) MemoryStatus-määrityksen alapuolelle. Code-ikkunasi näyttää nyt tältä: 18 Windows API:n käyttö G18x03.bmp GlobalMemoryStatus-määrityksen siirtäminen tyyppimäärityksen alapuolelle on välttämätöntä, koska GlobalMemoryStatus-määritys riippuu MemoryStatuksen tyypistä sen määrityksessä. Jos tyyppimääritys seuraa funktion määritystä, Visual Basic näyttää virheilmoituksen, kun se suorittaa ohjelman. 14 Sulje API Viewer -apuohjelma, joka on pienennettynä Windowsin tehtäväpalkilla. Siinä kaikki! API Viewer kopioi automaattisesti kaiken tiedon, joka tarvitaan Windows API -funktion suorittamiseen. Sinun tarvitsee vain etsiä tarvitsemaasi API:a ja kopioida se projektiisi leikepöydän kautta!

10 466 Visual Basic 6 Trainer vihje Eräät API-funktiot ja tyypit käyttävät vakioita määrityksissään. Vaikka en esittele niiden käyttämistä, voit myös käyttää API Vieweriä vakioiden määritysten kopiointiin Win32api.txt-tiedostosta projektiisi. Win32api.txt-tiedoston vakiot ovat samanlaisia vakioita kuin ne, joihin olet törmännyt Visual Basicissä (kuten vbyesno-vakio, jota olet käyttänyt sanomaruuduissa näytettäessä Kyllä ja Ei - painikkeet). Kun haluat lisätä vakion määritykset API Viewer -apuohjelmalla, valitse Constants API Viewerin Type-luetteloruudusta, kirjoita vakion nimi "Type the first few letters..." -tekstiruutuun, ja kopioi sitten tarvitsemasi vakio perusmoduuliisi. Muistin käytön valvonta tietokoneellasi Nyt kun olet saanut hieman harjoitusta työskenneltäessä GlobalMemoryStatusfunktion parissa, kokeile ajaa FreeMem-ohjelma, jonka loin Visual Basicillä esitellen GlobalMemoryStatus API:n. FreeMem-ohjelma näyttää graafisesti tietokoneellasi käytetyn fyysisen ja näennäismuistin kokonaismäärän. Tämä tieto on käytännöllistä, jos haluat tarkkailla sitä, kuinka RAM-muistia ja kiintolevyn tilaa ohjelmat käyttävät tietokoneellasi. Jos huomaat esimerkiksi, että näennäismuistia on erittäin vähän vapaana, haluat varmaan vapauttaa lisää levytilaa järjestelmän muistille. FreeMemohjelma käyttää myös GlobalMemoryStatus-funktiota näytettäessä seuraavia yksityiskohtia järjestelmän muistin käytöstä (tavuissa): Fyysisen muistin kokonaismäärä (RAM) tietokoneellasi. Vapaana olevan fyysisen muistin kokonaismäärä (RAM) tietokoneellasi. Aktiivisen sivutustiedoston koko. Sen hetkisessä sivutustiedostossa olevan vapaan muistin määrä. Näennäismuistin (RAM plus kiintolevyn tila) kokonaismäärä tietokoneellasi. Windows Swap -tiedosto ohjaa tätä lukua. Vapaana olevan näennäismuistin (RAM plus kiintolevyn tila) kokonaismäärä tietokoneellasi. Yritä ajaa nyt FreeMem-ohjelma niin näet, kuinka muistia käytetään järjestelmässäsi.

11 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö 467 Aja FreeMem-ohjelma G18 x 04 Start-painike 1 Avaa FreeMem-projekti kansiosta \Vb6Sbs\Less18. Kun sinua pyydetään tallentamaan muutoksesi, valitse No. (Olen jo lisännyt kaikki tarvitsemasi API-määritykset tähän projektiin.) 2 Napsauta työkalurivin Start-painiketta suorittaen ohjelman. FreeMem-ohjelma lataa ja käyttää GlobalMemoryStatus API:a keräämään tietoa tietokoneesi muistista. Näet hetken päästä tuloksen, joka on vastaavanlainen kuin seuraaava: 18 Windows API:n käyttö FreeMem näyttää muistin kaksi perustilastoa graafisesti: käytetyn fyysisen muistin kokonaismäärän ja näennäismuistin kokonaismäärän heittovaihtotiedostossa. Luvut päivitetään joka kolmas sekunti ajastinobjektilla ohjelmassa. Kaksi tilapalkkiobjektia esittää tiedon visuaalisesti ja myös prosentuaalisena arvona. tärkeää Tuntuuko fyysisen muistin käyttö sinusta korkealta? Vaikka se voi tuntua hieman epätavalliselta, älä ylläty, jos fyysisen muistin (RAM) käyttöprosentti on lähes 100% tietokoneellasi. Vaikka ajat vain yhden ohjelman (Visual Basic), Windowsin muistinhallinta täyttää tietokoneesi käyttämättömä RAM-muistin käyttöjärjestelmän rutiineilla, heittovaihtotiedostoilla, aikaisemmin avattujen ohjelmien lauseilla, tarvittavilla.dll-kirjastoilla, leikepöydän arvoilla ja niin edelleen. Fyysisen muistin prosentuaalinen korkea käyttö on aivan tavallista. 3 Napsauta lomakkeella olevaa Details-painiketta nähdäksesi enemmän yksityiskohtaista tietoa muistin käytöstä tietokoneellasi.

12 468 Visual Basic 6 Trainer G18x05.bmp FreeMem avaa toisen lomakkeen, joka näyttää yksityiskohtia viimeisimmästä kutsusta GlobalMemoryStatus API:in. Näet tietoa, joka näyttää samankaltaiselta kuin seuraava: Sivutustiedosto on näennäismuistin lohko. GlobalMemoryStatus API palauttaa jokaisen näistä arvoista MemoryStatustyyppinä. Vaikka funktion oletusmittayksikkö on tavu, näytän tiedon kilotavuina (Kt) vähentääkseni silmän väsymystä. (Tämä on mahdollista jakamalla jokainen arvo 1024:llä.) Vaikka fyysisen ja näennäismuistin luvut ovat jo varmasti tuttuja sinulle, sivutustiedostojen luvut vaativat varmasti hieman lisää käsittelyä. Sivu (page) on kiinteän kokoinen muistilohko, joka on liitetty Windowsin heittovaihtotiedostoon näennäismuistissa. Ohjelma voi varata tämän muistilohkon suorituksen aikana. Windowsin muistinhallinta pitää kirjaa näennäismuistin sivutustiedostoista niin, että nopein fyysinen muisti voidaan varata ohjelmille, joita käytettiin viimeksi. Sivutustiedostoilla on myös lisäetu: ne vapauttavat ohjelmoijan huolen siitä mikä on hänen ohjelmansa käyttämän fyysisen muistin tarkka sijainti. Sivutustiedoston sisältö voidaan paikallistaa mistä tahansa Windowsin heittovaihtotiedostosta - fyysisestä Ram-muistista, kiintolevyltä tai toiselta järjestelmän tallennusresurssilta. Kun yksi sivutustiedosto täyttyy, Windowsin muistinhallinta avaa toisen. 4 Napsauta OK sulkien Details-lomakkeen ja valitse Quit lopettaen ohjelman. Tarkastele nyt hetken ohjelmalauseita, jotka saavat tämän sovelluksen toimimaan. Tutki FreeMem-ohjelman lauseita 1 Avaa perusmoduuli (FreeMem.bas) Code-ikkunassa nähdäksesi, kuinka GlobalMemoryStatus-funktio on määritelty. Näet samat ohjelmalauseet, joita on käsitelty koko kappaleen aikana: MemoryStatus-tyyppi, joka säilyttää kahdeksan arvoa järjestelmän muistista,

13 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö 469 GlobalMemoryStatus API:n määrityslauseet ja määrityslause, joka luo julkisen muuttujan nimeltä MemInfo tyyppiä MemoryStatus: 18 G18x06.bmp 2 Avaa päälomake (Form1) Code-ikkunassa ja näytä Form_Load - tapahtuma-aliohjelma, niin näet, kuinka GlobalMemoryStatus-funktiota on käytetty. Näet seuraavat ohjelmalauseet: Windows API:n käyttö Private Sub Form_Load() Determine length of meminfo type meminfo.dwlength = Len(memInfo) Call GlobalMemoryStatus API to set up progress bars Call GlobalMemoryStatus(memInfo) pgbphysmem.min = 0 pgbphysmem.max = meminfo.dwtotalphys pgbvirtmem.min = 0 pgbvirtmem.max = meminfo.dwtotalvirtual End Sub Kuten kuvailin aikaisemmin, sinun täytyy määrittää meminfo-tyypin dwlengthelementti tyypin leveydeksi ennen kuin voit kutsua GlobalMemoryStatusfunktiota ensimmäisen kerran. Sen jälkeen, kun olen määrittänyt luvun (32 tavua) Len-funktiolla, kutsun GlobalMemoryStatus API:a ja käytän sitten elementtejä dwtotalphys ja dwtotalvirtual asettaakseni kahden edistymispalkin enimmäismuistin määrän ohjelmassani. (Pitäessäni kirjaa näistä kahdesta tilapalkista, olen antanut niille nimiksi pgbphysmem ja pgbvirtmem.) 3 Avaa Timer1_event -tapahtuma-aliohjelma, niin näet kuinka tilapalkit päivitetään käytössä olevan muistin määrällä.

14 470 Visual Basic 6 Trainer Näet seuraavat ohjelmalauseet: Private Sub Timer1_Timer() Dim PhysUsed Dim VirtUsed Call GlobalMemoryStatus API to get memory usage info Call GlobalMemoryStatus(memInfo) PhysUsed = meminfo.dwtotalphys - meminfo.dwavailphys pgbphysmem.value = PhysUsed Display memory usage with labels and progress bars lblphysused.caption = Physical Memory Usage: & _ Format(PhysUsed / meminfo.dwtotalphys, 0.00% ) VirtUsed = meminfo.dwtotalvirtual - meminfo.dwavailvirtual pgbvirtmem.value = VirtUsed lblvirtused.caption = Virtual Memory Usage: & _ Format(VirtUsed / meminfo.dwtotalvirtual, 0.00% ) End Sub Koska käytössä olevan muistin määrä muuttuu jatkuvasti, halusin päivittää näytön aina silloin tällöin niin, että käyttäjä voi nähdä muutokset ensi tilassa. (Esimerkiksi, yritä ajaa ja sulkea ohjelma niin, että näet lukujen muuttuvan.) Yksinkertaisin tapa päivittää ruutu säännöllisesti on käyttää ajastinobjektia ja asettaa sen Interval-ominaisuuden arvoksi 3000 (kolme sekuntia). Niin kauan kuin ohjelma on käynnissä, Timer1_Timer -tapahtuma-aliohjelma kutsuu GglobalMemoryStatus-funktiota joka kolmas sekunti ja päivittää tilapalkit ja otsikot. (Huomaa, että jaoin vapaana olevan muistin kokonaismuistin määrästä saadakseni käytössä olevat prosentit.) 4 Avaa toinen lomake (frmdetails) Code-ikkunassa ja katso Form_Load - tapahtuma-aliohjelmaa nähdäksesi, kuinka muistin käytön yksityiskohdat näytetään. Näet seuraavat ohjelmalauseet: Private Sub Form_Load() Use meminfo type to display memory usage details lbltotalphys.caption = Total physical memory (RAM): & _ meminfo.dwtotalphys / 1024 & KB lblavailphys.caption = Free physical memory (RAM): & _ meminfo.dwavailphys / 1024 & KB lbltotalpage.caption = Total KB in current paging file: & _ meminfo.dwtotalpagefile / 1024 lblavailpage.caption = Free KB in current paging file: & _ meminfo.dwavailpagefile / 1024 lbltotalvirtual.caption = Total virtual memory: & _ meminfo.dwtotalvirtual / 1024 & KB

15 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö 471 lblavailvirtual.caption = Free virtual memory: & _ meminfo.dwavailvirtual / 1024 & KB End Sub FrmDetails-lomake on toinen lomake, jonka loin ohjelmassa näyttääkseni yksityiskohtaista tietoa muistin käytöstä. Sijoitin ohjelmalauseet, jotka näyttävät tiedon Form_Load -tapahtuma-aliohjelmaan, jotta se näyttäisi tiedon heti, kun käyttäjä napsauttaa Details-painiketta. Form1-lomakkeen tilapalkeista ja otsikoista poiketen Details-lomake ei tarjoa dynaamista tietoa, vaan yksinkertaisesti otoksen sen hetkisestä muistin käytöstä. Koska käytän kuutta eri otsikkoa näyttämään tiedon lomakkeella, annoin otsikoille uudet nimet, jotka alkavat lbl-lyhenteellä ja lisäsin niiden käytön kuvauksen, jotta saisin ne pysymään järjestyksessä. Jokainen tapahtuma-aliohjelmassa näytettävä meminfo-tyypin elementti on jaettu luvulla 1024, joten tieto näytetään kilotavuissa. 18 Windows API:n käyttö Ohjelman lopettaminen Unload-tapahtumalla Kun sinulla vielä on FreeMem-ohjelma auki, tutki hetken aikaa, kuinka lopetan ohjelman, kun käyttäjä napsauttaa Form-lomakkeen Quit-painiketta. _ Avaa Form1:n Command2_Click -tapahtuma-aliohjelma Code-ikkunassa. Näet seuraavat ohjelmalauseet: Private Sub Command2_Click() Unload frmdetails Unload Form1 End Sub unload both forms to quit Aikaisemmin tässä kirjassa olet lopettanut ohjelmat käyttämällä End-lausetta. Tämä menetelmä on ihan hyväksyttävä, mutta kun alat työskenellä hienostuneimpien ohjelmointiprojektien parissa (ja alat lukea laajempia kirjoja Visual Basic -ohjelmoinnista), tulet varmasti huomaamaan, että eräät Visual Basic -ohjelmoijat käyttävät Unload-lausetta lopettamaan ohjelmansa. Itse Unload-lauseen ei pitäisi olla uusi sinulle - käytimme sitä sulkemaan avoimen lomakkeen harjoituksessa 8. Kuten muistat, Unload ei pelkästään poista lomaketta näytöltä, vaan se myös vapauttaa muistin, jota se käytti. Sen lisäksi, Unload-tapahtumaa voidaan käyttää lopettamaan ohjelma, jos sitä käytetään sen hetkiselle (ja ainoalle jäljellä olevalle) lomakkeella avoimessa sovelluksessa. Seurasin tätä käytäntöä

16 472 Visual Basic 6 Trainer FreeMem-ohjelmassa - Unload poistaa sekä frmdetails- että Form1 -lomakkeet muistista. Voit käyttää tätä tekniikkaa vapaasti ohjelmissasi ammattilaismaiselta näyttävänä vaihtoehtona End-lauseelle. Jos haluat jatkaa seuraavaan harjoitukseen _ Pidä Visual Basic käynnissä ja siirry harjoitukseen 19. Jos haluat lopettaa Visual Basicin nyt _ Valitse File-valikon Exit. Jos näet Save-valintaikkunan, valitse No. Harjoitus 18 Pikaopas Tehtävä Julistaa Windows API -funktiot ohjelmassasi Määrittää käyttäjän määrittelemän tyypin pituus Kutsua Windows API -funktiota Käyttää Windows API -funktion palauttaman tyypin elementtejä Lopettaa ohjelma käyttämällä Unload-lausetta Ohje Kopioi tarvittava funktio, tyyppi ja vakion määrittelyt perusmoduuliin projektissasi. Tämä voidaan tehdä hienosti etsimällä funktiota API Viewer -lisäohjelmalla ja kopioimalla määritykset Windowsin leikepöydän kautta. Käytä Len-funktiota. Esimerkki: meminfo.dwlength = Len(memInfo) Käytä Call-lausetta ja lisää tarvittavat argumentit. Esimerkiksi, kun haluat kutsua GlobalMemoryStatus-funktiota, kirjoita: Call GlobalMemoryStatus(memInfo) Määritä sen muuttujan nimi, joka on liitetty tyyppiin ja elementin nimeen. Esimerkiksi, jos haluat kytkeä meminfo-muuttujan (joka on tyyppiä MemoryStatus) dwtotalphys-elementin tilapalkin Max-ominaisuuteen, kirjoita: pgbphysmem.max = meminfo.dwtotalphys Käytä Unload-lausetta ohjelmasi päälomakkeella argumenttinä. Esimerkki: Unload Form1

HTML-asiakirjojen näyttäminen Internet Explorerilla

HTML-asiakirjojen näyttäminen Internet Explorerilla HARJOITUS 493 20 HTML-asiakirjojen näyttäminen Internet Explorerilla ARVIOITU AIKA 40 min. Opit tässä harjoituksessa kuinka: Microsoft Internet Explorerin objektimallia tutkitaan ohjelmasi sisältä katsotaan

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle.

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. TEE KONEESTA CD-VARASTO: Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. Siirrä cd-levysi TIETOJA Kopioi cd-levyt kiintolevylle levykuviksi, niin pääset sisältöön nopeasti käsiksi

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitysohje

Ohjelmistopäivitysohje Johdanto Topfield-vastaanottimet toimitetaan testatulla, vakaasti toimivalla ja helppokäyttöisellä ohjelmistolla varustettuina. Päivitämme ohjelmistoja kuitenkin ajoittain lisäämällä ja parantamalla niiden

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS 23.3.2017 1 (7) NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS Työkalurivi Työpöytäsovellus Nettineuvottelulla voit muun muassa jakaa työpöytäsi, ladata ja jakaa asiakirjojasi, tallentaa neuvottelut, osallistua

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

Osoitin ja viittaus C++:ssa

Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin yksinkertaiseen tietotyyppiin Osoitin on muuttuja, joka sisältää jonkin toisen samantyyppisen muuttujan osoitteen. Ohessa on esimerkkiohjelma, jossa määritellään kokonaislukumuuttuja

Lisätiedot

Drive Letter Access. Pikaopas

Drive Letter Access. Pikaopas Drive Letter Access Pikaopas elokuu 2002 Sisällys Luku 1: Johdanto.......................................................5 Drive Letter Access -ohjelman asentaminen......................................

Lisätiedot

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1. Avaa Paint: 2. Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Apuohjelmat/Paint. 3. Pienennä Paint -ohjelma kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin, ohjelman pienennyspainikkeesta. 4. Avaa Internet

Lisätiedot

1 eportfolio Kyvyt.fi - palvelun käytön aloittaminen

1 eportfolio Kyvyt.fi - palvelun käytön aloittaminen eportfolio Kyvyt.fi - palvelussa on Salpauksen ryhmä nimeltä AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI. Ryhmän jäsenenä saat käyttöösi suorittamiseen tarvittavat valmiit sivupohjat. Salpauksessa eportoliota käytetään

Lisätiedot

CCLEANER LATAAMINEN JA ASENTAMINEN

CCLEANER LATAAMINEN JA ASENTAMINEN CCLEANER LATAAMINEN JA ASENTAMINEN Tämän ohjeen avulla lataat ja asennat CCleaner-ohjelman omalle tietokoneellesi. Ohje opastaa sinua vaihe vaiheelta eteenpäin, käytitpä sitten Internet Exploreria, Google

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta. Insert % Shift Pika-aloitus Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.) Takuukortti Pika-aloitusopas D1-tarrakasetti

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet 1 Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet Microsoft on julkaissut Office-paketteihin tietoturvapäivitykset. Seuraavat päivitykset aiheuttavat Visma Econet -ohjelmissa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Käytettäessä eri käyttöjärjestelmää tai järjestelmäarkkitehtuuria palvelimelle ja asiakkaalle yhteys ei ehkä toimi oikein, kun yhteyden muodostus suoritetaan

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit IDL - proseduurit 25. huhtikuuta 2017 Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

SeaMonkey pikaopas - 1

SeaMonkey pikaopas - 1 SeaMonkey pikaopas SeaMonkey on ilmainen ja yksinkertainen www-sivujen teko-ohjelma. Sillä on kätevää koostaa yksinkertaisia sivuja ilman, että täytyy tietää jotain HTML-koodista. Tämä opas esittelee sivuston

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Uudessa Excel-2007 on muutettuja / uusia ominaisuuksia jotka tulee huomioida kun Excel-2003 tehtyjä sovelluksia otetaan käyttöön Excel-2007:ssä.

Uudessa Excel-2007 on muutettuja / uusia ominaisuuksia jotka tulee huomioida kun Excel-2003 tehtyjä sovelluksia otetaan käyttöön Excel-2007:ssä. Ohjelmien käyttö Excel-2007 (Päivitetty 17.11.2010) Sisältö: 1. Johdanto 2. Ohjelmien käyttö ilman konvertointia Excel-2007:ssä. 3. Excel-2003 tiedoston konvertointi Excel-2007 tiedostoksi. 1. Johdanto

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Pelissä kentän (Level) voi luoda tekstitiedostoon "piirretyn" mallin mukaisesti. Tällöin puhutaan, että tehdään ns. ruutukenttä, sillä tekstitiedostossa jokainen

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Ohjelmointi 2. Jussi Pohjolainen. TAMK» Tieto- ja viestintäteknologia , Jussi Pohjolainen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Ohjelmointi 2. Jussi Pohjolainen. TAMK» Tieto- ja viestintäteknologia , Jussi Pohjolainen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Ohjelmointi 2 Jussi Pohjolainen TAMK» Tieto- ja viestintäteknologia Tietotyypeistä C++ - kielessä useita tietotyyppejä Kirjaimet: char, wchar_t Kokonaisluvut: short, int, long Liukuluvut: float, double

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043)

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) pääaine- ja sivuaineopiskelijat Taulukkolaskennan perusteet Yleistä Tämä harjoitus käsittelee taulukkolaskentaohjelman perustoimintoja. Harjoituksissa opetellaan

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät 1 Oppilaan pikaopas Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät Kun avaat Project 2013 -ohjelman, näet ensimmäisenä pelkistetyn näkymän. Uusi Project 2013 voi auttaa projektinhallinnassa kuten esim. projektitietojen

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla 2.5. YDIN-HASKELL 19 tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla kirjaimilla. Jos Γ ja ovat tyyppilausekkeita, niin Γ on tyyppilauseke. Nuoli kirjoitetaan koneella

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

[Lomake.][Ohjain.]metodi [argumentit] Seuraava aliohjelma, jossa käytetään kuvakehyksen Move-metodia, luo vaikutelman etääntyvästä kuvakehyksestä:

[Lomake.][Ohjain.]metodi [argumentit] Seuraava aliohjelma, jossa käytetään kuvakehyksen Move-metodia, luo vaikutelman etääntyvästä kuvakehyksestä: LUKU 5 METODIT Paitsi ominaisuuksia ja tapahtumia lomakkeeseen ja ohjaimiin sekä Visual Basicin erityisolioihin Printer, Screen, Clipboard, Debug ja App samoin kuin muihin Vb:ssä käytettäviin olioihin

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Kirjoita jokaiseen palauttamaasi konseptiin kurssin nimi, kokeen päivämäärä, oma nimi ja opiskelijanumero. Vastaa kaikkiin tehtäviin omille konsepteilleen.

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Android ohjelmointi Tunti 5. SQLite, Cursor, Intent ja ADB

Android ohjelmointi Tunti 5. SQLite, Cursor, Intent ja ADB Android ohjelmointi Tunti 5 SQLite, Cursor, Intent ja ADB SQLite Tuetut tietotyypit: NULL INTEGER kokonaisluku REAL Reaaliluku, float, desimaali. Tallennetaan 1-8 tavun tarkkuudella luvun suuruudesta riippien

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa.

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. E-kirjan latausohje Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. Pikaohjeet 1. Varmista että tietokoneellesi on asennettu Adobe Digital Editions ohjelma.

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

Musiikin ja videon yhdistäminen Multimedia MCI -kontrollilla

Musiikin ja videon yhdistäminen Multimedia MCI -kontrollilla HARJOITUS 443 17 Musiikin ja videon yhdistäminen Multimedia MCI -kontrollilla ARVIOITU AIKA 40 min. Opit tässä harjoituksessa: soittamaan audio-aineistoa.wav-tiedostosta ohjelman käynnistyessä toistamaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

OSA 5. Professional Edition -version työkalut ja tekniikat

OSA 5. Professional Edition -version työkalut ja tekniikat OSA 5 Professional Edition -version työkalut ja tekniikat HARJOITUS 405 15 Tekstinkäsittely Rich Textbox -kontrollin avulla Opit tässä harjoituksessa kuinka: ARVIOITU AIKA 40 min. ActiveX-kontrollit asennetaan

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

Muuttujatyypit ovat Boolean, Byte, Integer, Long, Double, Currency, Date, Object, String, Variant (oletus)

Muuttujatyypit ovat Boolean, Byte, Integer, Long, Double, Currency, Date, Object, String, Variant (oletus) VISUAL BASIC OHJEITA Kutsuttava ohjelma alkaa kometoparilla Sub... End Sub Sub ohjelmanimi()...koodia... End Sub Muuttujat Muuttujan esittely Muuttujatyypit ovat Boolean, Byte, Integer, Long, Double, Currency,

Lisätiedot

Wordfast Classic 5.5 Asentaminen 1 (10)

Wordfast Classic 5.5 Asentaminen 1 (10) Wordfast Classic 5.5 Asentaminen 1 (10) 1) Wordfast-ohjelman lataaminen Mene osoitteeseen www.wordfast.net, napsauta kohtia products ja download: Huom! Samasta paikasta saat myös mm. käsikirjan (reference

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Opi kuvin: By Choice v.1.4 asennus Asennus järjestelmänvalvojan oikeuksin

Opi kuvin: By Choice v.1.4 asennus Asennus järjestelmänvalvojan oikeuksin Opi kuvin: By Choice v.1.4 asennus Asennus järjestelmänvalvojan oikeuksin Opi kuvin: By Choice 1.4 sisältää ilmaisen, yli 3000 symbolia sisältävän symbolipäivityksen. Uudet kuvasymbolit löytyvät erillisistä

Lisätiedot

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 16. marraskuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys Fiery Driver Configurator...5 Järjestelmävaatimukset...5

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Kun tulostuksessa ilmenee muotoiluvirheitä

Kun tulostuksessa ilmenee muotoiluvirheitä Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurilla voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun pidätetty työ halutaan tulostaa, se valitaan tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelista. Lisätietoja

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Ubuntu - tiedostohallinta

Ubuntu - tiedostohallinta Ubuntu - tiedostohallinta Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Tiedostohallinta ja hakemistorakenne Tiedostoselain Hakemistorakenne Lähteinä on käytetty seuraavia: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot