Visual Basicin toisella puolella: Windows API:n käyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visual Basicin toisella puolella: Windows API:n käyttö"

Transkriptio

1 HARJOITUS Visual Basicin toisella puolella: Windows API:n käyttö ARVIOITU AIKA 40 min. Opit tässä harjoituksessa kuinka: ohjelmiasi laajennetaan kutsumalla Microsoft Windows API -funktioita API Viewer -apuohjelmaa käytetään lisätessä funktioita, constantvakioita ja tyyppimäärittelyitä GlobalMemoryStatus API:a käytetään tarkkailtaessa muistin käyttöä järjestelmässäsi. Windows API:n käyttö Tulet laajentamaan ohjelmiasi harjoituksessa 18 käyttämällä tehokkaita Microsoft Windows API:n funktioita (sovellusten ohjelmointirajapinta). Windows API -funktioiden kutsumista on yleensä pidetty "kehittyneempänä" ohjelmointikäsitteenä. Luulenpa kuitenkin, että tulet huomaamaan muutaman esimerkin jälkeen, että aihe on suoraviivainen ja käytännöllinen. Tutkit ensin Windows API:n yleistä laajuutta ja niitä kutsumiskäytäntöjä, joita tarvitaan niiden käyttämisessä. Seuraavaksi tulet oppimaan, kuinka Microsoft Visual Basicin API Viewer -lisäohjelmaa käytetään etsittäessä määrättyä API-funktiota ja kopioimaan tarvittavat määrittelyt projektiisi. Lopulta, tulet oppimaan, kuinka GlobalMemoryStatus APIa käytetään tarkistettaessa muistin käyttö tietokoneellasi. Perustaidot, jotka tulet oppimaan tässä harjoituksessa, tulevat pätemään useimmissa töissä, mitä teet Windows API:n kanssa tulevaisuudessa. Windows API:n sisällä Niinpä... mikä oikein on Windows API? Kuten lyhenteillä on tapana, Windows API pitää ympärillään salaperäisen ilmapiirin. Itse asiassa, tämä epäilyttävältä kuulostava kokonaisuus ei ole mitään muuta kuin ylisuuri kokoelma, joka koostuu funktioista,

2 458 Visual Basic 6 Trainer jotka yhdessä suorittavat Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän päivittäiset rutiinit. Windows-ohjelmat ja ohjelmistojen kehitystyökalut käyttävät aktiivisesti näytä rutiineja suoritettaessa tavallisia laskennallisia tehtäviä. Esimerkiksi, Visual Basic kutsuu Windows API:a aina, kun se piirtää grafiikkaa, tallentaa tiedoston tai varaa muistia uudelle ohjelmalle. Windows API:in on ryhmitelty yli 1000 kutsua. Nämä funktiot on jaettu useisiin yleisiin kategorioihin: järjestelmäpalvelut (kernelin rutiinit), grafiikkalaitteiden rajapinta, Windows-ohjelmien hallinta, multimedia ja niin edelleen. Käytännössä Windows API:a käytetään kokoelmana.dll-kirjastoja (dynaamiset linkkikirjastot), jotka ladataan suorituksen aikana tarjoamaan tarvittavat tietotekniset palvelut niille ohjelmille, jotka ovat aktiivisia Windows-käyttöjärjestelmässä. Jos Windows APIn rutiinit ovat yksinkertaisesti funktioita, ovatko ne erilaisia kuin sellaiset funktiot, kuin Ucase, Eof ja Format, joita Visual Basic -ohjelmoija käyttää säännöllisesti? No, ei oikeastaan. Ainoa käytännöllinen ero on siinä, että kun Visual Basicin funktiot määritetään automaattisesti Visual Basicin ohjelmointiympäristössä, Windows API:n funktiot vaativat sen, että ne määritetään ensin projektissasi perusmoduulin tai tapahtuma-aliohjelman avulla. Tämän määrityksen jälkeen Windows API:n funktiot toimivat samalla tavalla kuin Visual Basicin sisäänrakennetut funktiot - kutsut niitä nimellä tarpeellisin argumentein varustettuna, ja vastaanotat palautuvan arvon, jota voit käsitellä ohjelmassasi suorittaen käytännöllisen työsi. GlobalMemoryStatus-funktio Windows API -funktio, jota käytän tässä harjoituksessa, on GlobalMemoryStatus, funktio, joka palauttaa käytännöllistä tietoa aktiivisesta muistin käytöstä tietokoneessasi. Kun määrität GlobalMemoryStatus-funktion perusmoduulissa (.bastiedosto), lisäät ohjelmalauseen moduulin yläosaan, ja se kertoo Visual Basicille, mitä GlobalMemoryStatus tekee ja minkä tyyppisiä argumentteja se vaatii. Kuten useimmat ohjelmoijat, olen jakanut tämän määrityksen kahdelle riville rivinjatkumista kuvaavalla merkillä (_) niin, että voin nähdä sen helposti Code-ikkunassa. GlobalMemoryStatus API -funktion määritys näyttää tältä: Tyypillinen Windows API -määritys. Public Declare Sub GlobalMemoryStatus Lib kernel32 _ (lpbuffer As MemoryStatus) Huomaat varmasti heti muutaman epätavallisen seikan tästä määrittelystä. GlobalMemoryStatus on funktion nimi Windows API -kirjastossa. Kun kutsun GlobalMemoryStatus-funktiota ohjelmassani, käytän tätä nimeä, kun suoritan funktion, ja olen lisännyt argumentit, jotka on lisätty sulkeilla määrityslauseen loppuosassa. (Tämä funktio vaatii vain yhden argumentin, mutta eräät muut funktiot

3 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö 459 vaativat useita.) Parametri "kernel32" yksilöi määrätyn kirjaston, jota käytän, 32- bittisen Windows API -kirjaston, joka on kytketty käyttöjärjestelmän ytimen (kernel) funktoihin. Vaaditun argumentin nimi on lpbuffer. Kahden merkin lyhenne lp yksilöi argumentin pitkänä kokonaisluvun osoittimen arvona, muistiosoitteena, joka yksilöi käyttämäni tiedon sijainnin tai osoittaa siihen; tietoa käytetään keräämään tietoa järjestelmän muistista. lpbuffer-argumenttia ei määritetä käyttämällä yhtä Visual Basicin perustietotyyppiä, kuten Integer, String tai Boolean. Se määritetään sen sijaan käyttäjän määrittelemällä tyypillä, jota kutsutaan nimellä MemoryStatus; se sisältää kahdeksan numeromerkintää, jotka yksilöivät fyysisen ja virtuaalisen muistin tilan tietokoneella. Ohjelmoija, joka alun perin kirjoitti tämän API-funktion, loi MemoryStatus-tyypin käyttämällä C-ohjelmointikielen struct (rakenne) -lausetta. (Mainitsen tämän koska tulet silloin tällöin näkemään "struct"-sanaa käytettävän, kun keskustellaan tyyppimäärittelyistä - useimmat ihmiset, jotka käyttävät Windows APIa ovat C- ohjelmoijia, joille on tuttua hieman erilainen tapa kuvata tietotyyppejä ja funktiokutsuja.) Windows API -kutsujen määrittäminen Visual Basicissä on hieman kömpelöä, koska sinun täytyy lisätä tyyppimääritys jokaiselle käyttäjän määrittelemälle tyypille, joka on osa API-funktiota, jota haluat kutsua. Tässä tapauksessa, GlobalMemoryStatusfunktio vaatii MemoryStatus-tyypin. Ja huomaa: GlobalMemoryStatus-funktion määritys täytyy sijoittaa perusmoduuliin. MemoryStatus-tyyppimääritys näyttää tältä: 18 Windows API:n käyttö MemoryStatustyyppi tallentaa tiedon, joka on kerätty APIkutsun aikana. Public Type MemoryStatus dwlength As Long dwmemoryload As Long dwtotalphys As Long dwavailphys As Long dwtotalpagefile As Long dwavailpagefile As Long dwtotalvirtual As Long dwavailvirtual As Long End Type Käyttäjän määrittelemä tyyppi on rajoitettu Visual Basicissä Public Type -lauseilla ja End Type -avainsanoilla. Näiden kahden lauseen välissä oleva tieto määrittää tyypin nimen ja jokaisen tyyppielementin. Tämän määrätyn tyypin jokaisen elementin edessä oleva dw-lyhenne tulee sanoista "double word," tai DWORD C-ohjelmointikielessä, neljän tavun (32-bittinen) kokonaisluvun arvo. Visual Basicissä tämä tyyppimääritys tehdään Long-avainsanalla, mutta säilytät silti dw-lyhenteen, koska tämä on tyyli, jolla C-ohjelmoija, joka alunperin kirjoitti sen, teki niin. Muuttujatyyppi Long (joka on todella suuri kokonaisluvun arvo) on tarpeellinen, koska numerot, jotka vastaanotat

4 460 Visual Basic 6 Trainer GlobalMemoryStatus-funktiolta mitataan tavuissa ja kiireessä niistä tulee erittäin suuria. Esimerkiksi 32 Mt RAM-muistia (tavallinen määrä järjestelmän muistia) on sama kuin 33,554,432 tavua. Ennen kuin voit kutsua GlobalMemoryStatus-funktiota, sinun täytyy myös varata tilaa julkiselle muuttujalle, joka on MemoryStatus-tyyppiä perusmoduulissasi niin, että voit välittää tietoa GlobalMemoryStatus-funktiolle ja saada vastauksen. Voit liittää minkä tahansa nimen määrittelemällesi muuttujalle. Ohjelmassani, joka suoritetaan hetken päästä, päätin kutsua muuttujaa nimellä meminfo: Määritä muuttuja, niin voit käyttää MemoryStatustyyppiä. Public meminfo As MemoryStatus Sinun täytyy seuraavaksi valmistaa meminfo-muuttuja, jonka määrittelit GlobalMemoryStatus-funktion kutsumista varten. GlobalMemoryStatus vaatii, että MemoryStatus-tyypin dwlength-elementti sisältää MemoryStatus-tyypin pituuden (tavuissa). Tämä voi tuntua oudolta vaatimukselta, koska tiedämme MemoryStatustyypin pituuden etukäteen; se on tavallisesti 32 tavua (kahdeksan 4 tavun pituista kokonaislukua). Windows API:n funktiot vaativat tavallisesti kuitenkin tämän tiedon, kun ne käyttävät osoittimia muistipaikkojen saavuttamisessa. (Tämä kielioppi auttaa funktiota varaamaan oikean määrän muistia funktiolle ja sallii isompien lukujen käytön tulevaisuudessa.) Kun haluat määrittää tämän pituuden ohjelmallisesti, käytät seuraavaa ohjelmalausetta, joka on Form_Load -tapahtuma-aliohjelmassa tai muualla koodissasi ennen kuin haluat kutsua GlobalMemoryStatus-funktiota: meminfo.dwlength = Len(memInfo) Määritä käyttäjän määrittelemän tyypin pituus. Len-funktio määrittää tässä lauseessa meminfo-muuttujan koko pituuden eli muuttujan, joka sisältää MemoryStatus-tyypin. Se kytkee sitten tuon luvun meminfomuuttujan dwlength-elementtiin. Sen jälkeen, kun dwlength-elementti on alustettu oikean pituisella tiedolla, olet valmis kutsumaan GlobalMemoryStatus-funktiota ohjelmassasi. Teet sen kutsumalla Calllausetta tunnistaen funktion ja mukaan lukien meminfo-muuttujan argumenttina. (Jos määritit GlobalMemoryStatus-funktion perusmoduulissa, voit sijoittaa tämän lauseen mihin tahansa tapahtuma-aliohjelmaan projektissasi.) Call GlobalMemoryStatus(memInfo) Kutsu API:a. Sen jälkeen, kun kutsu GlobalMemoryStatus API -rajapintaan on suoritettu onnistuneesti Windows-käyttöjärjestelmässä, meminfo-muuttuja sisältää kahdeksan pitkää kokonaislukua, jotka sisältävät tietoa muistin sen hetkisistä tiloista tietokoneellasi. DwLength-elementti sisältää yhä saman luvun (32 tavua), mutta muut tyypin elementit sisältävät nyt käytännöllistä tietoa järjestelmän muistista. Esimerkiksi

5 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö 461 seuraava lause käyttää dwtotalphys-elementtiä näyttämään järjestelmän fyysisen muistin (RAM) kokonaismäärän sanomaruudussa. MemInfomuuttujan elementit sisältävät APIkutsun tulokset. MsgBox meminfo.dwtotalphys Seuraava lause näyttää vastaavasti järjestelmäsi näennäismuistin kokonaismäärän tavuissa. (Näennäismuisti, fyysinen muisti sekä se kiintolevyn tila, jota käytetään tilapäisenä tallennuspaikkana.) 18 MsgBox meminfo.dwtotalvirtual Joka kerta, kun kutsut GlobalMemoryStatus-funktiota, Windows-käyttöjärjestelmä päivittää tyypin uudella otteella muistisi käytöstä - eli juuri sen tiedon, jota tarvitset, jos luot hyvän muistintarkkailuohjelman työpöydällesi! Olet juuri luonut ensi katseen siihen, kuinka Windows API:a käytetään ohjelmassa, vaihe vaiheelta. Kuten varmaan huomasit, tekniikassa on vain kaksi olennaista asiaa, jotka pitää hallita. Ensinnäkin, sinun täytyy lisätä oikeat funktion ja tyypin määrittelyt ohjelmaasi niin, että voit kutsua Windows API:a oikein. Toiseksi, sinun täytyy tottua muutamaan uuteen termiin ja kielioppiin, jotka tulevat C-ohjelmointikielestä. Tämä terminologia sisältää sanat pointer, DWORD, structure ja useita muita termejä, joita emme käsittele tässä yhteydessä. Useimmilla näillä termeillä on kuitenkin vastineensa Visual Basicin ohjelmointikäsitteissä, joten sinun ei tarvitse täysin oppia uuttaa abkstraktiota kutsuttaessa Windows API:a. Tähän mennessä kaikki hyvin. Mutta mistä saat tietoa siitä, mitä määrityksiä, tyyppejä ja vakioita sinun pitäisi käyttää kutsuttaessa muita yli tuhatta Windows API -kutsua? Sisältyykö kaikki tämä tieto sisäänrakennettuun opastukseen tai johonkin suureen kirjaan? Nämä molemmat dokumentaatiot ovat todellakin saatavilla. MSDN Library sisältää täydellisen kokoelman tietoa yli 1000 Windows API -funktiosta. Voit myös ostaa Ziff-Davis Press -kustantajalta kätevän viitekirjan, joka luettelee useimmat käytännölliset Windows API -funktiot Visual Basic -ohjelmoijille (Dan Applemanin Visual Basic 5.0 Programmer's Guide to the Win32 API, ISBN ). Ennen kuin kuitenkaan menet keskutelemaan näiden käytännöllisten viitemateriaalien hankkimisesta, harjoittele käyttämällä API Viewer -apuohjelmaa, add-in-työkalua, joka voit käynnistää Visual Basicin Add-Ins-valikosta. Tällä siistillä apuohjelmalla voit lisätä määrittelyjä, vakioita ja tyyppejä, joita tarvitset, kun kutsut mitä tahansa Windows API -funktiota. Windows API:n käyttö API Viewer -apuohjelman käyttö Kun haluat ottaa käyttöön Windows API -funktiot, Visual Basic 6 sisältää erityisen tekstitiedoston nimeltä Win32api.txt, joka sisältää kaikki määrittelyt, vakiot ja käyttäjän määrittelemät tyypit, joita tarvitset, kun kutsut Windows API -funktioita Visual Basic -projektistasi. Microsoft on rakentanut tämän tekstitiedoston niin, että se toimii API

6 462 Visual Basic 6 Trainer Viewer -lisäohjelman kanssa. Ohjelman avulla voidaan nopeasti hakea funktioita ja lisätä tarvittava koodi automaattisesti. Yritä API Viewer -ohjelman käyttöä lisäten määrityksen ja tyyppitiedon, jonka juuri opiskelit. Asenna API Viewer -lisäohjelma Luot ensin valikkokomennon API Viewer -add-in -apuohjelmalle. 1 Käynnistä Visual Basic ja avaa uusi perusprojekti. 2 Valitse Add-In Manager -komento Add-Ins -valikosta. Add-In Manager -valintaikkuna tulee näkyviin luetellen ylimääräiset apuohjelmat, jotka voit lisätä Visual Basicin valikkopalkin Add-Ins -valikkoon. Add-In on erikoisohjelma, joka on suunniteltu antamaan toiminnallisuutta Visual Basic -ohjelmaan. Visual Basic 6 sisältää useita peruslisäohjelmia; voit myös ostaa add-in-ohjelmia kolmansien osapuolten kehittäjiltä 3 Kaksoisnapsauta VB 6 API Viewer -lisäohjelmaa luetteloruudussa. Sana "Loaded" ilmestyy add-in-nimen viereen ja kuvaus ilmestyy Description-ikkunaan ilmentäen apuohjelman tarkoituksen. Loaded/ Unloaded-valintaruutu on myös rastitettu. Kun rastimerkki ilmestyy tähän ruutuun, valittu lisäohjelma ilmestyy Add-Ins -valikkoon kaikille projekteille, kunnes poistat sen. Sinun Add-In Managerisi näyttää tältä: G18x01.bmp tärkeää Jos et näe VB 6 API Viewer -lisäohjelmaa, käynnistä Visual Basic 6:n asennusohjelma uudelleen ja asenna kaikki lisäohjelmat.

7 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö Napsauta OK lisäten API Viewer -lisäohjelman Add-Ins -valikkoon. Add-Ins -valikkosi sisältää nyt API Viewer -komennon. Käytä API Vieweriä määritysten lisäämiseen Harjoittelet nyt API-funktioiden lisäämistä API Viewerillä. 1 Valitse Add-Ins -valikon API Viewer -komento. API Viewer -ohjelma ilmestyy ruudulle. Nyt sinun pitää paikallistaa Win32api.txt järjestelmässäsi. (API Viewer voi avata minkä tahansa tekstitiedoston, joka sisältää Windows API -määritykset. Sitten, kun tulevaisuuden APIkokoelmat tulevat saataville, voit avata myös ne tällä apuohjelmalla.) 2 Valitse API Viewerin File-valikosta Load Text File -komento. 3 Selaa etsien Win32api.txt-tiedosto järjestelmästäsi ja avaa se. Löydät tämän tiedoston useimmissa Visual Basic -järjestelmissä kansiosta C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Tools\Winapi. Jos sinulla ei ole tämän nimistä kansiota, käytä Windowsin Käynnistä (Start) -valikon Etsi (Find) -komentoa tiedoston hakemisessa. (Tiedosto on myös saatavilla Visual Basicin asennuslevykkeillä.) 18 Windows API:n käyttö vihje Win32api.txt-tiedosto on yli 640 kt kooltaan ja sen käyttö voi olla hieman hidasta. Jos haluat konvertoida tämän tiedoston Microsoftin Jet -tietokantamuotoon nopeampia hakuja varten, valitse File-valikon Convert Text to Database -komento. 4 Kirjoita API Viewerin tekstiruutuun GlobalMemoryStatus. Kun kirjoitat, API-nimet ilmestyvät Available Items -tekstiruutuun. Kun olet kirjoittanut tekstin, GlobalMemoryStatus on aina valintaruudussa. tärkeää Jos sinun kopiosi Win32api.txt-tiedostosta ei sisällä GlobalMemoryStatus-funktiota, yritä etsiä sen sijaan MemoryStatus-funktiota. Molemmat funktiot suorittavat saman tehtävän ja niitä kutsutaan samalla tyyppiargumentilla (MemoryStatus-puskuri). Win32api.txt-tiedosto on päivitetty aika ajoin niin, että se sisältää muutokset ja uudet nimeämistavat Windows ja Windows NT -käyttöjärjestelmissä.

8 464 Visual Basic 6 Trainer 5 Napsauta Add-painiketta lisäten GlobalMemoryStatus-funktion määrityksen Selected Item -luetteloon. API Viewer näyttää seuraavan kaltaiselta: G18x02.bmp Nyt lisäät MemoryStatus-tyyppimäärityksen Selected Item -luetteloon. 6 Napsauta API Type -pudotusvalikosta ja napsauta sitten Types-valintaa. API Viewer etsii tyyppimäärityksiä Win32api.txt-tiedostosta ja näyttää ensimmäiset valinnat Available Items -luetteloruudussa. Jos sinua pyydetään tallentamaan Win32api.txt-tiedoston tietokannaksi nopeampaa hakua varten, valitse No. Voit suorittaa tämän ylimääräisen askeleen, jos huomaat, että käytät Win32api.txt-tiedostoa usein. 7 Poista GlobalMemoryStatus-funktio "Type the first few letters..." -tekstiruudusta. Kirjoita nyt MemoryStatus ja napsauta sitten Add-painiketta. MemoryStatus-tyyppimääritys kopioidaan Selected Items -luetteloon. Kopioi nyt molemmat määrittelyt leikepöydälle niin, että voit lisätä ne Visual Basic -ohjelmasi perusmoduuliin. 8 Napsauta Copy-painiketta. API Viewer -kopioi molemmat määritykset Windowsin leikepöydälle. 9 Pienennä API Viewer -apuohjelma ja suurenna Visual Basicin kehitysympäristö.

9 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö Valitse Project-valikosta Add Module -komento ja napsauta sitten Openpainiketta avaten uuden perusmoduulin projektissasi. 11 Varmista, että lisäyskohta vilkkuu perusmoduulin Code-ikkunassa. Napsauta sitten Paste Visual Basicin työkaluriviltä lisäten kaksi määritystä moduuliin. Visual Basic lisää määritykset perusmoduuliisi. 12 Katkaise ensimmäinen rivi kahdelle riville käyttäen alleviivausmerkkiä (_) niin, että voit nähdä koko määrityksen Code-ikkunassa. Hyvä paikka, missä kannattaa katkaista rivi on "kernel32"-kirjaston nimen jälkeen. Älä koskaan katkaise riviä lauseen nimen tai lainausmerkkien sisällä olevan sanan keskellä. 13 Siirrä GlobalMemoryStatus-määritys (joka nyt on kahdella rivillä) MemoryStatus-määrityksen alapuolelle. Code-ikkunasi näyttää nyt tältä: 18 Windows API:n käyttö G18x03.bmp GlobalMemoryStatus-määrityksen siirtäminen tyyppimäärityksen alapuolelle on välttämätöntä, koska GlobalMemoryStatus-määritys riippuu MemoryStatuksen tyypistä sen määrityksessä. Jos tyyppimääritys seuraa funktion määritystä, Visual Basic näyttää virheilmoituksen, kun se suorittaa ohjelman. 14 Sulje API Viewer -apuohjelma, joka on pienennettynä Windowsin tehtäväpalkilla. Siinä kaikki! API Viewer kopioi automaattisesti kaiken tiedon, joka tarvitaan Windows API -funktion suorittamiseen. Sinun tarvitsee vain etsiä tarvitsemaasi API:a ja kopioida se projektiisi leikepöydän kautta!

10 466 Visual Basic 6 Trainer vihje Eräät API-funktiot ja tyypit käyttävät vakioita määrityksissään. Vaikka en esittele niiden käyttämistä, voit myös käyttää API Vieweriä vakioiden määritysten kopiointiin Win32api.txt-tiedostosta projektiisi. Win32api.txt-tiedoston vakiot ovat samanlaisia vakioita kuin ne, joihin olet törmännyt Visual Basicissä (kuten vbyesno-vakio, jota olet käyttänyt sanomaruuduissa näytettäessä Kyllä ja Ei - painikkeet). Kun haluat lisätä vakion määritykset API Viewer -apuohjelmalla, valitse Constants API Viewerin Type-luetteloruudusta, kirjoita vakion nimi "Type the first few letters..." -tekstiruutuun, ja kopioi sitten tarvitsemasi vakio perusmoduuliisi. Muistin käytön valvonta tietokoneellasi Nyt kun olet saanut hieman harjoitusta työskenneltäessä GlobalMemoryStatusfunktion parissa, kokeile ajaa FreeMem-ohjelma, jonka loin Visual Basicillä esitellen GlobalMemoryStatus API:n. FreeMem-ohjelma näyttää graafisesti tietokoneellasi käytetyn fyysisen ja näennäismuistin kokonaismäärän. Tämä tieto on käytännöllistä, jos haluat tarkkailla sitä, kuinka RAM-muistia ja kiintolevyn tilaa ohjelmat käyttävät tietokoneellasi. Jos huomaat esimerkiksi, että näennäismuistia on erittäin vähän vapaana, haluat varmaan vapauttaa lisää levytilaa järjestelmän muistille. FreeMemohjelma käyttää myös GlobalMemoryStatus-funktiota näytettäessä seuraavia yksityiskohtia järjestelmän muistin käytöstä (tavuissa): Fyysisen muistin kokonaismäärä (RAM) tietokoneellasi. Vapaana olevan fyysisen muistin kokonaismäärä (RAM) tietokoneellasi. Aktiivisen sivutustiedoston koko. Sen hetkisessä sivutustiedostossa olevan vapaan muistin määrä. Näennäismuistin (RAM plus kiintolevyn tila) kokonaismäärä tietokoneellasi. Windows Swap -tiedosto ohjaa tätä lukua. Vapaana olevan näennäismuistin (RAM plus kiintolevyn tila) kokonaismäärä tietokoneellasi. Yritä ajaa nyt FreeMem-ohjelma niin näet, kuinka muistia käytetään järjestelmässäsi.

11 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö 467 Aja FreeMem-ohjelma G18 x 04 Start-painike 1 Avaa FreeMem-projekti kansiosta \Vb6Sbs\Less18. Kun sinua pyydetään tallentamaan muutoksesi, valitse No. (Olen jo lisännyt kaikki tarvitsemasi API-määritykset tähän projektiin.) 2 Napsauta työkalurivin Start-painiketta suorittaen ohjelman. FreeMem-ohjelma lataa ja käyttää GlobalMemoryStatus API:a keräämään tietoa tietokoneesi muistista. Näet hetken päästä tuloksen, joka on vastaavanlainen kuin seuraaava: 18 Windows API:n käyttö FreeMem näyttää muistin kaksi perustilastoa graafisesti: käytetyn fyysisen muistin kokonaismäärän ja näennäismuistin kokonaismäärän heittovaihtotiedostossa. Luvut päivitetään joka kolmas sekunti ajastinobjektilla ohjelmassa. Kaksi tilapalkkiobjektia esittää tiedon visuaalisesti ja myös prosentuaalisena arvona. tärkeää Tuntuuko fyysisen muistin käyttö sinusta korkealta? Vaikka se voi tuntua hieman epätavalliselta, älä ylläty, jos fyysisen muistin (RAM) käyttöprosentti on lähes 100% tietokoneellasi. Vaikka ajat vain yhden ohjelman (Visual Basic), Windowsin muistinhallinta täyttää tietokoneesi käyttämättömä RAM-muistin käyttöjärjestelmän rutiineilla, heittovaihtotiedostoilla, aikaisemmin avattujen ohjelmien lauseilla, tarvittavilla.dll-kirjastoilla, leikepöydän arvoilla ja niin edelleen. Fyysisen muistin prosentuaalinen korkea käyttö on aivan tavallista. 3 Napsauta lomakkeella olevaa Details-painiketta nähdäksesi enemmän yksityiskohtaista tietoa muistin käytöstä tietokoneellasi.

12 468 Visual Basic 6 Trainer G18x05.bmp FreeMem avaa toisen lomakkeen, joka näyttää yksityiskohtia viimeisimmästä kutsusta GlobalMemoryStatus API:in. Näet tietoa, joka näyttää samankaltaiselta kuin seuraava: Sivutustiedosto on näennäismuistin lohko. GlobalMemoryStatus API palauttaa jokaisen näistä arvoista MemoryStatustyyppinä. Vaikka funktion oletusmittayksikkö on tavu, näytän tiedon kilotavuina (Kt) vähentääkseni silmän väsymystä. (Tämä on mahdollista jakamalla jokainen arvo 1024:llä.) Vaikka fyysisen ja näennäismuistin luvut ovat jo varmasti tuttuja sinulle, sivutustiedostojen luvut vaativat varmasti hieman lisää käsittelyä. Sivu (page) on kiinteän kokoinen muistilohko, joka on liitetty Windowsin heittovaihtotiedostoon näennäismuistissa. Ohjelma voi varata tämän muistilohkon suorituksen aikana. Windowsin muistinhallinta pitää kirjaa näennäismuistin sivutustiedostoista niin, että nopein fyysinen muisti voidaan varata ohjelmille, joita käytettiin viimeksi. Sivutustiedostoilla on myös lisäetu: ne vapauttavat ohjelmoijan huolen siitä mikä on hänen ohjelmansa käyttämän fyysisen muistin tarkka sijainti. Sivutustiedoston sisältö voidaan paikallistaa mistä tahansa Windowsin heittovaihtotiedostosta - fyysisestä Ram-muistista, kiintolevyltä tai toiselta järjestelmän tallennusresurssilta. Kun yksi sivutustiedosto täyttyy, Windowsin muistinhallinta avaa toisen. 4 Napsauta OK sulkien Details-lomakkeen ja valitse Quit lopettaen ohjelman. Tarkastele nyt hetken ohjelmalauseita, jotka saavat tämän sovelluksen toimimaan. Tutki FreeMem-ohjelman lauseita 1 Avaa perusmoduuli (FreeMem.bas) Code-ikkunassa nähdäksesi, kuinka GlobalMemoryStatus-funktio on määritelty. Näet samat ohjelmalauseet, joita on käsitelty koko kappaleen aikana: MemoryStatus-tyyppi, joka säilyttää kahdeksan arvoa järjestelmän muistista,

13 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö 469 GlobalMemoryStatus API:n määrityslauseet ja määrityslause, joka luo julkisen muuttujan nimeltä MemInfo tyyppiä MemoryStatus: 18 G18x06.bmp 2 Avaa päälomake (Form1) Code-ikkunassa ja näytä Form_Load - tapahtuma-aliohjelma, niin näet, kuinka GlobalMemoryStatus-funktiota on käytetty. Näet seuraavat ohjelmalauseet: Windows API:n käyttö Private Sub Form_Load() Determine length of meminfo type meminfo.dwlength = Len(memInfo) Call GlobalMemoryStatus API to set up progress bars Call GlobalMemoryStatus(memInfo) pgbphysmem.min = 0 pgbphysmem.max = meminfo.dwtotalphys pgbvirtmem.min = 0 pgbvirtmem.max = meminfo.dwtotalvirtual End Sub Kuten kuvailin aikaisemmin, sinun täytyy määrittää meminfo-tyypin dwlengthelementti tyypin leveydeksi ennen kuin voit kutsua GlobalMemoryStatusfunktiota ensimmäisen kerran. Sen jälkeen, kun olen määrittänyt luvun (32 tavua) Len-funktiolla, kutsun GlobalMemoryStatus API:a ja käytän sitten elementtejä dwtotalphys ja dwtotalvirtual asettaakseni kahden edistymispalkin enimmäismuistin määrän ohjelmassani. (Pitäessäni kirjaa näistä kahdesta tilapalkista, olen antanut niille nimiksi pgbphysmem ja pgbvirtmem.) 3 Avaa Timer1_event -tapahtuma-aliohjelma, niin näet kuinka tilapalkit päivitetään käytössä olevan muistin määrällä.

14 470 Visual Basic 6 Trainer Näet seuraavat ohjelmalauseet: Private Sub Timer1_Timer() Dim PhysUsed Dim VirtUsed Call GlobalMemoryStatus API to get memory usage info Call GlobalMemoryStatus(memInfo) PhysUsed = meminfo.dwtotalphys - meminfo.dwavailphys pgbphysmem.value = PhysUsed Display memory usage with labels and progress bars lblphysused.caption = Physical Memory Usage: & _ Format(PhysUsed / meminfo.dwtotalphys, 0.00% ) VirtUsed = meminfo.dwtotalvirtual - meminfo.dwavailvirtual pgbvirtmem.value = VirtUsed lblvirtused.caption = Virtual Memory Usage: & _ Format(VirtUsed / meminfo.dwtotalvirtual, 0.00% ) End Sub Koska käytössä olevan muistin määrä muuttuu jatkuvasti, halusin päivittää näytön aina silloin tällöin niin, että käyttäjä voi nähdä muutokset ensi tilassa. (Esimerkiksi, yritä ajaa ja sulkea ohjelma niin, että näet lukujen muuttuvan.) Yksinkertaisin tapa päivittää ruutu säännöllisesti on käyttää ajastinobjektia ja asettaa sen Interval-ominaisuuden arvoksi 3000 (kolme sekuntia). Niin kauan kuin ohjelma on käynnissä, Timer1_Timer -tapahtuma-aliohjelma kutsuu GglobalMemoryStatus-funktiota joka kolmas sekunti ja päivittää tilapalkit ja otsikot. (Huomaa, että jaoin vapaana olevan muistin kokonaismuistin määrästä saadakseni käytössä olevat prosentit.) 4 Avaa toinen lomake (frmdetails) Code-ikkunassa ja katso Form_Load - tapahtuma-aliohjelmaa nähdäksesi, kuinka muistin käytön yksityiskohdat näytetään. Näet seuraavat ohjelmalauseet: Private Sub Form_Load() Use meminfo type to display memory usage details lbltotalphys.caption = Total physical memory (RAM): & _ meminfo.dwtotalphys / 1024 & KB lblavailphys.caption = Free physical memory (RAM): & _ meminfo.dwavailphys / 1024 & KB lbltotalpage.caption = Total KB in current paging file: & _ meminfo.dwtotalpagefile / 1024 lblavailpage.caption = Free KB in current paging file: & _ meminfo.dwavailpagefile / 1024 lbltotalvirtual.caption = Total virtual memory: & _ meminfo.dwtotalvirtual / 1024 & KB

15 Harjoitus 18 Visual Basicin takana: Windows API:n käyttö 471 lblavailvirtual.caption = Free virtual memory: & _ meminfo.dwavailvirtual / 1024 & KB End Sub FrmDetails-lomake on toinen lomake, jonka loin ohjelmassa näyttääkseni yksityiskohtaista tietoa muistin käytöstä. Sijoitin ohjelmalauseet, jotka näyttävät tiedon Form_Load -tapahtuma-aliohjelmaan, jotta se näyttäisi tiedon heti, kun käyttäjä napsauttaa Details-painiketta. Form1-lomakkeen tilapalkeista ja otsikoista poiketen Details-lomake ei tarjoa dynaamista tietoa, vaan yksinkertaisesti otoksen sen hetkisestä muistin käytöstä. Koska käytän kuutta eri otsikkoa näyttämään tiedon lomakkeella, annoin otsikoille uudet nimet, jotka alkavat lbl-lyhenteellä ja lisäsin niiden käytön kuvauksen, jotta saisin ne pysymään järjestyksessä. Jokainen tapahtuma-aliohjelmassa näytettävä meminfo-tyypin elementti on jaettu luvulla 1024, joten tieto näytetään kilotavuissa. 18 Windows API:n käyttö Ohjelman lopettaminen Unload-tapahtumalla Kun sinulla vielä on FreeMem-ohjelma auki, tutki hetken aikaa, kuinka lopetan ohjelman, kun käyttäjä napsauttaa Form-lomakkeen Quit-painiketta. _ Avaa Form1:n Command2_Click -tapahtuma-aliohjelma Code-ikkunassa. Näet seuraavat ohjelmalauseet: Private Sub Command2_Click() Unload frmdetails Unload Form1 End Sub unload both forms to quit Aikaisemmin tässä kirjassa olet lopettanut ohjelmat käyttämällä End-lausetta. Tämä menetelmä on ihan hyväksyttävä, mutta kun alat työskenellä hienostuneimpien ohjelmointiprojektien parissa (ja alat lukea laajempia kirjoja Visual Basic -ohjelmoinnista), tulet varmasti huomaamaan, että eräät Visual Basic -ohjelmoijat käyttävät Unload-lausetta lopettamaan ohjelmansa. Itse Unload-lauseen ei pitäisi olla uusi sinulle - käytimme sitä sulkemaan avoimen lomakkeen harjoituksessa 8. Kuten muistat, Unload ei pelkästään poista lomaketta näytöltä, vaan se myös vapauttaa muistin, jota se käytti. Sen lisäksi, Unload-tapahtumaa voidaan käyttää lopettamaan ohjelma, jos sitä käytetään sen hetkiselle (ja ainoalle jäljellä olevalle) lomakkeella avoimessa sovelluksessa. Seurasin tätä käytäntöä

16 472 Visual Basic 6 Trainer FreeMem-ohjelmassa - Unload poistaa sekä frmdetails- että Form1 -lomakkeet muistista. Voit käyttää tätä tekniikkaa vapaasti ohjelmissasi ammattilaismaiselta näyttävänä vaihtoehtona End-lauseelle. Jos haluat jatkaa seuraavaan harjoitukseen _ Pidä Visual Basic käynnissä ja siirry harjoitukseen 19. Jos haluat lopettaa Visual Basicin nyt _ Valitse File-valikon Exit. Jos näet Save-valintaikkunan, valitse No. Harjoitus 18 Pikaopas Tehtävä Julistaa Windows API -funktiot ohjelmassasi Määrittää käyttäjän määrittelemän tyypin pituus Kutsua Windows API -funktiota Käyttää Windows API -funktion palauttaman tyypin elementtejä Lopettaa ohjelma käyttämällä Unload-lausetta Ohje Kopioi tarvittava funktio, tyyppi ja vakion määrittelyt perusmoduuliin projektissasi. Tämä voidaan tehdä hienosti etsimällä funktiota API Viewer -lisäohjelmalla ja kopioimalla määritykset Windowsin leikepöydän kautta. Käytä Len-funktiota. Esimerkki: meminfo.dwlength = Len(memInfo) Käytä Call-lausetta ja lisää tarvittavat argumentit. Esimerkiksi, kun haluat kutsua GlobalMemoryStatus-funktiota, kirjoita: Call GlobalMemoryStatus(memInfo) Määritä sen muuttujan nimi, joka on liitetty tyyppiin ja elementin nimeen. Esimerkiksi, jos haluat kytkeä meminfo-muuttujan (joka on tyyppiä MemoryStatus) dwtotalphys-elementin tilapalkin Max-ominaisuuteen, kirjoita: pgbphysmem.max = meminfo.dwtotalphys Käytä Unload-lausetta ohjelmasi päälomakkeella argumenttinä. Esimerkki: Unload Form1

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla 2.5. YDIN-HASKELL 19 tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla kirjaimilla. Jos Γ ja ovat tyyppilausekkeita, niin Γ on tyyppilauseke. Nuoli kirjoitetaan koneella

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Android ohjelmointi Tunti 5. SQLite, Cursor, Intent ja ADB

Android ohjelmointi Tunti 5. SQLite, Cursor, Intent ja ADB Android ohjelmointi Tunti 5 SQLite, Cursor, Intent ja ADB SQLite Tuetut tietotyypit: NULL INTEGER kokonaisluku REAL Reaaliluku, float, desimaali. Tallennetaan 1-8 tavun tarkkuudella luvun suuruudesta riippien

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Ohjelmointi 2. Jussi Pohjolainen. TAMK» Tieto- ja viestintäteknologia , Jussi Pohjolainen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Ohjelmointi 2. Jussi Pohjolainen. TAMK» Tieto- ja viestintäteknologia , Jussi Pohjolainen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Ohjelmointi 2 Jussi Pohjolainen TAMK» Tieto- ja viestintäteknologia Tietotyypeistä C++ - kielessä useita tietotyyppejä Kirjaimet: char, wchar_t Kokonaisluvut: short, int, long Liukuluvut: float, double

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Muuttujatyypit ovat Boolean, Byte, Integer, Long, Double, Currency, Date, Object, String, Variant (oletus)

Muuttujatyypit ovat Boolean, Byte, Integer, Long, Double, Currency, Date, Object, String, Variant (oletus) VISUAL BASIC OHJEITA Kutsuttava ohjelma alkaa kometoparilla Sub... End Sub Sub ohjelmanimi()...koodia... End Sub Muuttujat Muuttujan esittely Muuttujatyypit ovat Boolean, Byte, Integer, Long, Double, Currency,

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Ohjelmassa muuttujalla on nimi ja arvo. Kääntäjä ja linkkeri varaavat muistilohkon, jonne muuttujan arvo talletetaan.

Ohjelmassa muuttujalla on nimi ja arvo. Kääntäjä ja linkkeri varaavat muistilohkon, jonne muuttujan arvo talletetaan. Osoittimet Ohjelmassa muuttujalla on nimi ja arvo. Kääntäjä ja linkkeri varaavat muistilohkon, jonne muuttujan arvo talletetaan. Muistilohkon koko riippuu muuttujan tyypistä, eli kuinka suuria arvoja muuttujan

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016)

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä neljänä kertana: 11.3.2016, 15.3.2016, 18.3.2016 ja 1.4.2016. Harjoituskerroilla

Lisätiedot

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista Sisällys 1. Omat operaatiot Yleistä operaatioista. Mihin operaatioita tarvitaan? Oman operaation määrittely. Yleisesti, nimeäminen ja hyvä ohjelmointitapa, määreet, parametrit ja näkyvyys. HelloWorld-ohjelma

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.

Lisätiedot

Opintokohteen luominen

Opintokohteen luominen Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Opintokohteen luominen Luo uusi opintokohde joko lisäämällä uusi opintokohde (Tapa 1) tai kopioimalla olemassaoleva opintokohde uudeksi (Tapa 2). Alkuvalmistelut: Hae

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Muilla kielillä: English Suomi Pong-peli, vaihe 3 Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Jaetaan ohjelma pienempiin palasiin (aliohjelmiin) Lisätään peliin maila (jota ei voi vielä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

1. Omat operaatiot 1.1

1. Omat operaatiot 1.1 1. Omat operaatiot 1.1 Sisällys Yleistä operaatioista. Mihin operaatioita tarvitaan? Oman operaation määrittely. Yleisesti, nimeäminen ja hyvä ohjelmointitapa, määreet, parametrit ja näkyvyys. HelloWorld-ohjelma

Lisätiedot

12 Delfoi Planner Harjoituksen tarkoitus VirtualBox, jboss ja selain

12 Delfoi Planner Harjoituksen tarkoitus VirtualBox, jboss ja selain 12 Delfoi Planner 12.05 Harjoituksen tarkoitus Tämä ohjeistus auttaa Delfoi Planneria käyttävää kohta kohdalta määrittelemään esimerkkinä toimivan rakenteen kokoamiseen tarvittavat teolliset prosessit,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(13) Sisällysluettelo 1. Uuden valikon lisääminen...

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5)

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Aiemmin olemme jo antaneet muuttujille alkuarvoja, esimerkiksi: int luku = 123; Alkuarvon on oltava muuttujan tietotyypin mukainen, esimerkiksi int-muuttujilla kokonaisluku,

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1 Tietorakenteet ja algoritmit syksy 2012 Laskuharjoitus 1 1. Tietojenkäsittelijä voi ajatella logaritmia usein seuraavasti: a-kantainen logaritmi log a n kertoo, kuinka monta kertaa luku n pitää jakaa a:lla,

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 67

itslearning-julkaisu 67 itslearning-julkaisu 67 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearningkirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Sisältö: sivu Käyttäjäroolit Edico-istunnoissa 1 Istuntoon kutsutun kirjautuminen 1 Edico Lite, istunnon avausnäkymä 2 Edico S, istunnon avausnäkymä

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla 29.11.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Luennon materiaali PDF-tiedostona: opi.opisto.hel.fi/mikko PortableApps.com Mahdollistaa ilmaisohjelmien

Lisätiedot

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän yksilöharjoituksen 2 tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 K: Kuinka etsin lentoja kartan avulla? Aloita haku napauttamalla jotain kartalla olevaa pistettä. Valitse sen jälkeen haluamasi vaihtoehto ruudulla näkyvästä valikosta

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Tietojen syöttäminen ohjelmalle. Tietojen syöttäminen ohjelmalle Scanner-luokan avulla

Tietojen syöttäminen ohjelmalle. Tietojen syöttäminen ohjelmalle Scanner-luokan avulla Tietojen syöttäminen ohjelmalle Tähän mennessä on käsitelty Javan tulostuslauseet System.out.print ja System.out.println sekä ohjelman perusrakenneosat (muuttujat, vakiot, lauseet). Jotta päästään tekemään

Lisätiedot

58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015)

58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015) 58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015) Harjoitus 2 (14. 18.9.2015) Huom. Sinun on tehtävä vähintään kaksi tehtävää, jotta voit jatkaa kurssilla. 1. Erään algoritmin suoritus vie 1 ms, kun syötteen

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Javan perusteita. Janne Käki

Javan perusteita. Janne Käki Javan perusteita Janne Käki 20.9.2006 Muutama perusasia Tietokone tekee juuri (ja vain) sen, mitä käsketään. Tietokone ymmärtää vain syntaksia (sanojen kirjoitusasua), ei semantiikkaa (sanojen merkitystä).

Lisätiedot

HP Workspace. Käyttöopas

HP Workspace. Käyttöopas HP Workspace Käyttöopas Copyright 2016 HP Development Company, L.P. @ 2016 Google Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Google Drive on Google Inc:n tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot