tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN!"

Transkriptio

1 tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN!

2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Iloitse onnistumisista 5 Elämänkatsomustieto 57 Tuusulan lukiossa Filosofia 59 Opintojen suunnittelua 6 Psykologia 61 Opinto-ohjelman laatiminen 8 Historia 64 Ylioppilastutkinto 11 Yhteiskuntaoppi 66 Opiskelijan tukeminen 15 Terveystieto 67 lukio-opinnoissa Musiikki 68 Opinto-ohjaus Tuusulan lukiossa 16 Kuvataide 71 Oppiaineet ja kurssikuvaukset Liikunta 72 Äidinkieli ja kirjallisuus 19 Hyrylän toimipisteen 74 Toinen kotimainen kieli (ruotsi) 21 opetuksen tuntijako Englannin kieli 24 Hyrylä koulukohtaisesti 77 Ranskan kieli 26 Jokelan toimipisteen 92 Saksan kieli 29 opetuksen tuntijako Espanjan kieli 34 Jokela koulukohtaisesti 95 Venäjän kieli 36 Kellokosken toimipisteen 110 Matematiikka 40 opetuksen tuntijako Biologia 45 Kellokoski koulukohtaisesti 112 Maantiede 47 Tuusulan lukion yhteiset kurssit 120 Fysiikka 49 ja lukiodiplomit Kemia 51 Muistiinpanot 122 Uskonto 54 HYRYLÄN TOIMIPISTE Sahatie 1, Tuusula Puhelin Faksi (09) Hyve-lehti KANSLIA Rehtori Riitta Eeronheimo Apulaisrehtori Ilkka Mäkinen Koulusihteeri Sari Aalto OPINTOJEN OHJAUS JA ERITYISOPETUS Opinto-ohjaaja Pirkko Haatainen Opinto-ohjaaja Merja Hyvönen Erityisopettaja Eila Korpiniemi JOKELAN TOIMIPISTE Jyväkuja 13, Jokela Puhelin KANSLIA Rehtori Elina Kortekallio Apulaisrehtori Tiina Lappalainen Koulusihteeri Tea Lehtonen OPINTOJEN OHJAUS JA ERITYISOPETUS Opinto-ohjaaja Pirkko Haatainen Erityisopettaja Eila Korpiniemi VAHTIMESTARIT Iltavahtimestari RUOKAPALVELU (keittiö) OPETTAJIEN TYÖTILAT Kielten opettajat Matemaattisten aineiden opettajat Reaalin ja äidinkielen opettajat VAHTIMESTARIT Päivävahtimestari Iltavahtimestari RUOKAPALVELU (keittiö) OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja Koulupsykologi Koulukuraattori KELLOKOSKEN TOIMIPISTE Koulutie 14, Kellokoski Puhelin Faksi (09) KANSLIA Y H T E Y S T I E D O T Rehtori Yrjö Teikko Vararehtori Jyrki Aronen Koulusihteeri Mari Vainio Opettajanhuone (09) OPINTOJEN OHJAUS JA ERITYISOPETUS Opinto-ohjaaja Anna Varila Erityisopettaja Eila Korpiniemi Terveydenhoitaja Merja Manelius Graafinen suunnittelu ja taitto: Eyeball Graphics Sisältö: Tuusulan lukio ja Brunnen Communications Nouse siivillesi Tuusulan lukiosta! OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja Koulupsykologi Kotisivut: web.tuusula.fi/tuusulanlukio Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 3

3 Tuusulan lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmentaa Lukiokoulutukseen haetaan yhteishaussa sähköisesti osoitteessa Yhteishaussa Tuusulan lukion toimipisteet ovat erillisiä lukioita (Hyrylän lukio, Jokelan lukio ja Kellokosken lukio). Yhteishakuun liittyvissä asioissa neuvoo oman perusopetuksen koulusi opinto-ohjaaja. Hakiessasi lukioon täytä myös lukion aine- ja kurssivalintakortti. Yhteishaun tulokset julkistetaan Lukioon valittuylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin. tuusula kutsuu kaikkia lahjakkaita ja oppimaan halukkaita opiskelijoita löytämään oman unelmansa ja vahvuutensa ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa. Iloitse O N N I S T U M I S I S T A T U U S U L A N lukiossa! Tuusulan lukio koostuu Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken toimipisteistä. Tarjoamme elämyksiä taiteen, tieteen ja käytännön parissa. Laaja yhteinen kurssitarjonta kutsuu ja kannustaa opiskelijoita hankkimaan erilaisia taitoja ja syventämään jo olemassa olevia vahvuuksia. Yksilöllinen opinto-ohjaus ohjaa innostuneeseen oppimisen otteeseen. Opetamme tieteen lisäksi taitoja elämään! Ammattitaitoiset asiantuntijamme ohjaavat opiskelijoita varmoin ottein maailmalle. Haluamme, että jokainen opiskelija löytää sisäisen rohkeuden ja lahjakkuutensa sekä saa mahdollisuuden iloita onnistumisestaan. Kansainväliset kokemukset kantavat tulevaisuuden työelämässä. Järjestämme erilaisia projekteja ja tapahtumia osana laajaa kurssitarjontaa. Kannustamme opiskelijoita osallistumaan, vaikuttamaan ja kehittämään sosiaalisia taitoja. Lukiossa toimii oppilaskunta, jonka toimintaa toteuttaa hallitus. Sen tehtävänä on suunnitella ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa sekä olla mukana kehittämässä lukiokoulutusta. Oppilaskuntatyön kautta opiskelija voi kehittää omia kansalaisvalmiuksiaan sekä kartuttaa monipuolisesti taitojaan työelämää varten. Lukion opiskelun päättövaiheessa suoritetaan valtakunnallinen päättökoe, ylioppilastutkinto. Nykyisin opiskelija saa lukiosta seuraavia todistuksia: lukion päättötodistus ylioppilastutkintotodistus vieraiden kielten suullisen kielitaidon todistukset taito- ja taideaineiden lukiodiplomit Opiskelijamme saavat loistavat valmiudet aloittaa opiskelun yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa tai lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Meiltä valmistutaan elämää varten. Tule toteuttamaan unelmasi ja onnistumaan Tuusulan lukioon! Lukion opiskelijaksi hakeutuminen syksyllä 2013 alkavaan koulutukseen. 4 5

4 jen nimilista on nähtävissä koulun pääovessa ja lisäksi valintapäätöksestä lähetetään kirje kotiin. O P I N T O J E N Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia, joista pakollisten kurssien osuus on 47 lyhyen matematiikan ja 51 pitkän matematiikan opiskelijalle. Kurssien suorittamiseen ei ole ylärajaa. Kurssit jaetaan valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä koulukohtaisiin syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Valtakunnallisia syventäviä kursseja tulee opinto-ohjelmaan sisältyä vähintään 10 kappaletta. Jokaisen oppiaineen koulukohtaiset syventävät opinnot täydentävät ja kertaavat kyseessä olevan oppiaineen sisältöä ja hallintaa sekä tukevat ylioppilaskirjoituksiin valmentautumista. Soveltavat kurssit ovat eri oppiaineiden tuki-, menetelmä-, kansainvälisiä tai muissa oppilaitoksissa tai harrastustoiminnassa suoritettavia opintoja. Opiskelupaikka tulee vahvistaa henkilökohtaisesti saamasi valintakirjeen ohjeiden mukaan käymällä siinä lukiossa, johon tulit valituksi. Ota opiskelupaikkaa vahvistaessasi mukaan peruskoulun päättötodistuksesi. Samassa yhteydessä tarkistetaan ensimmäisen lukiovuotesi aine- ja kurssivalinnat. Jos et pääse käymään lukiossa valintakirjeessä ilmoitettuna ajankohtana, ota yhteyttä rehtoriin sopiaksesi ajan opiskelupaikan vahvistamiselle. Opiskelupaikka on kuitenkin vahvistettava viimeistään S U U N N I T T E L U A Oppiaineiden tuntijakotaulukossa (katso kunkin toimipisteen koulukohtaisesta osiosta) on esitetty eri oppiaineiden valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien sekä koulukohtaisten kurssien määrät. Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä, kurssin alussa opettaja kertoo sen arviointiperusteista. Arvioinnin tarkoituksena on antaa palautetta kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssiarvosanaan vaikuttaa koe- ja muiden suoritusten lisäksi myös niin sanottu jatkuva näyttö eli tuntiosaaminen ja aktiivisuus. Myös poissaolot voivat vaikuttaa kurssin arvosanaan alentaen sitä, mikäli poissaoloja on paljon. Kurssit arvioidaan toisistaan riippumatta. Valtakunnalliset kurssit arvioidaan aina numeroasteikolla (4 10) ja koulukohtaiset kurssit joko numeroasteikolla (4 10) tai Myös arvosana neljä (4) edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. Ilman opiskelijan osoittamia näyttöjä osaamisestaan arvioinnin suorittaminen ja kurssiarvosanan määrääminen ei ole mahdollista. Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvona. Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset valtakunnalliset ja syventävät kurssit, eikä mitään niistä voida jälkikäteen poistaa. Koulukohtaisten kurssien suoritukset voidaan huomioida lisänäyttönä määritettäessä päättöarvosanaa ylöspäin. Tuusulan lukiossa opiskelijaa tuetaan heti alusta alkaen opinto-ohjelman rakentamisessa. Haluamme opiskelijoidemme onnistuvan ja löytävän parhaat tavat toteuttaa itseään. Opintojensa alussa opiskelija tekee ainevalintoja ajatellen jatko-opintojaan ja kiinnostuksiaan. Kannustamme opiskelijoitamme pohtimaan omia tavoitteitaan ja tekemään sekä omasta ajankäytöstään että opiskelumenestyksestään realistisia arvioita. Opiskelun edetessä ja tavoitteiden tarkentuessa opiskelija täydentää ja tarvittaessa muuttaa opinto-ohjelmaansa. Tuusulan perusopetuksessa aloitettujen vieraiden kielten opintoja voi jatkaa Tuusulan lukiossa. Opinto-ohjelmaan tulee kuulua toinen kotimainen kieli ruotsi ja yksi A-tason vieras kieli. Mikäli opiskelija ei ole perusopetuksessa opiskellut ruotsia, hän voi anoa vapautusta ruotsin kielen opiskelusta rehtorilta lukio-opintojen alussa. Matematiikasta on valittavissa lyhyt tai laaja oppimäärä. Evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvat opiskelijat suorittavat oman uskontonsa oppimäärän. Muihin uskonnollisiin yhdistyksiin kuuluville opiskelijoille, joille ei järjestetä oman uskontonsa opetusta, opetetaan heidän pyynnöstään elämänkats omustietoa Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat opiskelijat osallistuvat evankelis-luterilaiseen, ortodoksiseen tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Myös muihin uskontokuntiin kuuluvat voivat halutessaan opiskella edellä mainittuja katsomusaineita. Mikäli opiskelija osallistuu muuhun kuin evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen tai elämänkatsomustiedon opetukseen, tulee hänen esittää luotettava selvitys uskonnollisen yhteisön jäsenyydestä. Pakollisen katsomusaineen lisäksi voi valinnaisena oppiaineena opiskella muita opetussuunnitelman mukaisia katsomusaineita. Taideaineissa on kolme pakollista kurssia, joista yksi on kuvataiteen ja toinen on musiikin kurssi. Kolmannen pakollisen kurssin voi valita joko kuvataiteesta tai musiikista. Opinto-ohjelmaan voi sisällyttää aikuislukiossa, kesälukioissa tai -yliopistoissa, kansalaisopistossa, muissa oppilaitoksissa tai harrastustoiminnassa suoritettavia kursseja. Rehtori päättää muualla suoritettujen kurssien hyväksymisestä. 6 7

5 Jos haluaa korvata jonkin opetussuunnitelman kurssin toisessa oppilaitoksessa suoritetulla kurssilla, kurssin korvaavuus tulee etukäteen tarkistaa oman lukion aineenopettajalta ja rehtorilta. Lukio on mitoitettu kolmen vuoden täysipainoista opiskelua varten. Luokattomuus mahdollistaa opiskelun nopeuttamisen ja hidastamisen, jolloin opiskeluaika voi olla 2 4 vuotta. Jos haluaa nopeuttaa opiskelua, voi suorittaa kursseja mahdollisuuksien mukaan itsenäisesti kesä- tai aikuislukiossa. Neljän vuoden opinto-ohjelma voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi aikaa vievän harrastuksen tai laajan opinto-ohjelman tai kurssien uusimisen vuoksi. Lähtökohdaksi suosittelemme lukion suorittamista kolmessa vuodessa. Opiskeluaikaa voidaan kuitenkin joustavasti muuttaa lukio-opintojen aikana niin, O P I N T O - O H J E L M A N Tutustu ennen kurssivalintojen tekemistä eri oppiaineiden kursseihin (sisältö, pakollinen, valinnainen, kertaava) ja harkitse, mitkä kurssit ovat sinulle tärkeitä. Sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yksilöllisiä valintoja! että se edesauttaa aikuistumistasi ja kehitystäsi opiskelijana. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, jolloin kolmelle opiskeluvuodelle vähimmäiskurssimäärät jakautuvat seuraavasti: 1. vuotena: 5 7 kurssia jaksossa, yhteensä noin 30 kurssisuoritusta (30 35 kurssia) 2. vuotena: 5 7 kurssia jaksossa, yhteensä noin 30 kurssisuoritusta (30 35 kurssia) 3. vuotena: 4 7 kurssia jaksossa, yhteensä noin 15 kurssisuoritusta (15 21 kurssia). Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja oman vastuun ottaminen opiskelusta ovat luokattoman lukion tunnuspiirteitä. Näitä taitoja tarvitsee myös myöhemmin elämässä. Tästä opinto-oppaasta löytyvät perustiedot kaikista Tuusulan lukiossa tarjottavista kursseista sekä kunkin toimipisteen koulukohtaisista kursseista. Kunkin kurssin keskeisin sisältö sekä arviointimuoto käyvät ilmi kurssikuvauksista. L A A T I M I N E N Kaikki haluamasi kurssit eivät välttämättä mahdu opinto-ohjelmaasi. Kurssivalintoja tehdessäsi ota huomioon oma opintomenestyksesi, jaksamisesi, harrastuksesi, jatko-opinto- ja urasuunnitelmasi. Kiinnitä huomiota siihen, että kaikkia kursseja ei tarjota joka vuosi opiskeltavaksi. Lukion aloitusvuonna opiskelijat tutustuvat kaikkiin oppiaineisiin pakollisten kurssien kautta. Monia opiskelijoita mietityttää kieliopintojen laajuus ja se, riittävätkö voimavarat opiskella pakollisen ruotsin (B1-taso) ja ensimmäisen vieraan kielen (A1-taso, yleensä englanti) lisäksi myös muita vieraita kieliä. A2-, B2- ja B3-tason kieliä voi opiskella yhdestä kurssista 10 kurssiin asti. Jatko-opinnoissa ja tulevaisuuden työelämässä on etua monipuolisesta kielitaidosta. Lukio-opintojaan aloittaessaan opiskelija pohtii matemaattista suuntautumistaan pitkä (A-taso) vai lyhyt (B-taso) matematiikka. Työmäärässä on huikea ero, 10 pakollista kurssia pitkässä oppimäärässä (MAA) ja 6 pakollista kurssia lyhyessä oppimäärässä (MAB). Fysiikan syventävien kurssien opiskelua tukee pitkä matematiikka. Matematiikan taso vaikuttaa jatko-opintoalaan tiedekorkeakouluissa. Lukio-opintojen aloittamista opiskelija voi tukea kertauskursseilla, joissa kerrataan kunkin aineen perustaitoja, jolloin lukio-opintojen aloittaminen sujuu helpommin. Lukio-opintojaan opiskelija voi painottaa kunkin aineen syventävillä ja soveltavilla kursseilla tai muilla soveltavilla opinnoilla. Kokeellisia taitojaan luonnontieteissä opiskelija voi kehittää työkursseilla. Puheviestintää voi harjoitella äidinkielen ja vieraiden kielten sekä ilmaisutaidon kursseilla. Ylioppilastutkinnon sisältö ja aloittamisajankohta on otettava huomioon kurssivalintoja tehdessä. Ylioppilaskirjoitusten kokeet pohjautuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin ja kunkin oppiaineen pakollisten kurssien tulee olla suoritettu ennen kyseessä olevaan aineen koetta. Tutkintoa hajautettaessa esimerkiksi kolmannen vuoden syksylle opiskelijan tulee valita toisen vuoden opinto-ohjelmaansa tarvittavat kurssit kolmannen vuoden kursseista. Erityisvalmennusta opiskelija saa oppiaineen valmennuskurssilla (kertauskurssilla). Näitä valmennuskursseja on tarjolla lähes kaikissa aineissa koulukohtaisina syventävinä kursseina. Kursseja on mahdollisuus opiskella myös itsenäisesti aineenopettajien ohjauksessa. Itsenäisesti suoritettavia kursseja on tarjolla myös verkkokurssina. Vain hyväksytysti suoritettu itsenäinen kurssi hyväksytään opintosuoritukseksi. Joitain kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. Lisätietoja saat kunkin oppiaineen opettajilta. Itsenäisesti suoritettavia kursseja ei merkitä varsinaisiin kurssivalintoihin Wilman kurssitarjottimelle. Kurssitarjotin/kurssijärjestys on lukuvuoden aikana tarjottavien kurssien aikataulutus. Se kertoo kurssien sijoittumisesta eri jaksoille. Kurssitarjotin muodostetaan opiskelijoiden ennakkovalintojen perusteella, jotka tehdään keväällä. 8 9

6 Muualla suoritettavat opinnot Muualla suoritetut opinnot hyväksytään lukion oppimäärään todistuksen ja soveltuvuuden perusteella. Kesä- ja aikuislukioissa suoritettavien kurssien osalta on syytä etukäteen tarkistaa kurssien vastaavuus ja lukion opintoihin hyväksyminen.opiskelijan on myös mahdollisuus suorittaa kursseja Tuusulan kansalaisopistossa, Jokelan kansalaisopistossa ja KEUDAN ammatillisissa oppilaitoksissa. Niiden hyväksymisestä lukio-opintoihin ja kustannusten korvaamisesta on sovittava etukäteen rehtorin ja/tai opinto-ohjaajan kanssa. Myös muualla suoritettavien kurssien kustannuksista on sovittava etukäteen. Lukion oppimäärään voidaan hyväksyä muita koti- ja ulkomaisia opintoja (esimerkiksi vaihto- opiskelijavuonna suoritettuja opintoja) tai harrastustoiminnassa suoritettuja opintoja (esimerkiksi musiikkiopisto, tanssiopisto, urheiluvalmennukset). Päätöksen hyväksilukemisesta tekee rehtori tutustuttuaan alkuperäisiin todistuksiin. Todistuksessa tulee olla kuvaus kurssisisällöstä, opintojen laajuudesta sekä niiden suunnitelmallisuudesta. Harrastustoiminnassa suoritetuista soveltavista opinnoista on sovittava etukäteen rehtorin kanssa. Y L I O P P I L A S T U T K I N T O Lukio-opintojen päättövaiheessa suoritetaan ylioppilastutkinto. Tutkinnon tarkoituksena on varmistaa, että opiskelijat ovat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukion tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti. Hajautettaessa tutkinnon voi jakaa enintään kolmelle peräkkäiselle kerralle. Tutkinnon kokeita järjestetään kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä. Hajautettaessa on viimeiselle kerralle jätettävä vähintään yksi pakollinen koe. Mikäli kokeisiin ei osallistuta mainitussa ajassa, on kaikki tutkintoon kuuluvat kokeet suoritettava uudelleen. Opiskelija itse päättää, milloin aloittaa ylioppilastutkinnon suorittamisen

7 Ylioppilastutkinnon suoritusaikataulu voi olla jokin seuraavista vaihtoehdoista: ja saat tutkinnon valmiiksi neljännen vuoden keväällä Ylioppilastutkintokokeiden sisältö Suoritat lukio-opinnot kolmessa vuodessa, jolloin voit aloittaa tutkinnon suorittamisen toisen vuoden keväällä tai kolmannen vuoden syksyllä ja päätät tutkinnon kolmannen vuoden keväällä Suoritat lukio-opinnot kahdessa vuodessa ja saat ylioppilastutkinnon valmiiksi kolmannen vuoden syksyllä Suoritat lukio-opinnot kolmessa ja puolessa vuodessa ja saat tutkinnon valmiiksi neljännen vuoden syksyllä Suoritat lukio-opinnot neljässä vuodessa ja saat tutkinnon valmiiksi neljännen vuoden syksyllä Suoritat lukio-opinnot neljässä vuodessa Tutkinnon rakenne Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta. Kaikille pakollinen on äidinkielen koe Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Ylioppilastutkinnon kokeet laaditaan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta. Opiskelijalla on oikeus osallistua lyhyen oppimäärän vieraan kielen kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä. Rehtorilta voi anoa oikeutta vieraan kielen kokeeseen ilman vaadittuja kursseja. Syksyn ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään 5.6. mennessä ja kevään kirjoituksiin mennessä. Kokelas voi suorittaa ylimääräisinä reaaliaineiden, matematiikan, ruotsinkielen tai vieraiden kielten kokeita, joita hän ei suorita pakollisina. Ylimääräisten kokeiden lukumäärää ei ole rajoitettu. ÄIDINKIELI tekstitaidon koe esseekoe TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, A-TASO/B-TASO kuullunymmärtämiskoe kirjallinen koe VIERAS KIELI, A-TASO (englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä) kuullunymmärtämiskoe kirjallinen koe VIERAS KIELI, C-TASO (englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä, italia, portugali) kuullunymmärtämiskoe kirjallinen koe MATEMATIIKKA, A-TASO / B-TASO kirjallinen koe REAALIAINEIDEN KOKEET ryhmä 1: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ryhmä 2: uskonto UE/UO, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ryhmän 1 ja 2 kokeet ovat eri koepäivinä. kirjallinen koe Lisätietoja ylioppilastutkinnon suoritusohjeista ja eri oppiaineiden ylioppilaskokeista on saatavissa Tuusulan lukion ylioppilaskirjoitusohjeesta, lukion www-sivuilta (web.tuusula.fi/ tuusulanlukio), ylioppilastutkintolautakunnan internet-sivuilta (www.ylioppilastutkinto.fi), aineenopettajilta, opinto-ohjaajilta, apulaisrehtorilta, rehtorilta ja koulusihteeriltä. Kokelaan valinnan mukaan kolme pakollista seuraavista toisen kotimaisen kielen koe vieraan kielen koe matematiikan koe yhden reaaliaineen koe Matematiikassa ja toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi) ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän suorittaa kokeet. Vähintään yhdessä pakollisessa tulee olla vaativamman tason koe (pitkä matematiikka tai A-tason vieraan kielen koe)

8 O P I S K E L I J A N L U K I O - O P I N N O I S S A T U K E M I N E N Lukion opiskelijaa ohjaa käytännön asioissa ensisijaisesti ryhmänohjaaja. Jokainen opiskelija kuuluu omaan kotiryhmäänsä (= ohjausryhmä). Ryhmänohjaajat ovat lukion opettajia. Aineenopettajilta opiskelija saa yksityiskohtaista tietoa oppiaineen opiskelusta ja sen kurssien sisällöstä, suoritusohjeista ja arvioinnista. He antavat tarvittaessa tukiopetusta. Opinto-ohjauksen tehtävä on tukea opiskelijaa lukioaikaisissa opinnoissa ja kehittää hänen tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä varten. Opinto-ohjaaja järjestää ohjausta kursseina, pienryhmä- ja henkilökohtaisena ohjauksena. Erityisopettaja ohjaa oppimisvaikeuksista kärsiviä opiskelijoita. Lisäksi hän testaa lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien perusteella opiskelijoita ja kirjoittaa tarvittavat lausunnot ylioppilastutkintolautakunnalle. Kela myöntää matkatukea yli 10 kilometrin koulumatkasta (yhteen suuntaan). Lukiolaiset ovat tietyin edellytyksin oikeutettuja saamaan Kelan opintotukea täytettyään 17 vuotta. Opintotukija koulumatka-asioissa opiskelija ottaa yhteyttä koulusihteeriin. Häneltä saa tarvittaessa opiskelutodistuksen ja hän myös neuvoo opiskelijaa erilaisissa käytännön asioissa. Opiskelijaa ohjaavat myös rehtori ja apulaisrehtori kaikissa lukio-opintojen suorittamiseen liittyvissä asioissa. Opiskelijoiden käytettävissä on terveydenhoitajan ja lääkärin palveluiden lisäksi kuraattorija psykologipalvelut

9 O P I N T O - O H J A U S T U U S U L A N Valtakunnallinen pakollinen kurssi OP1 Koulutus, työ ja tulevaisuus Kolmelle vuodelle hajautetun kurssin tavoitteena on antaa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssiin sisältyy oppitunteja, pienryhmäohjausta ja henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja sekä verkostoyhteistyötä. Kunkin vuosittaisen osion hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa kurssista suoritusmerkinnän S. OP11 1. lukiovuosi perehdyttäminen lukio-opintojen rakenteeseen, suunnitteluun ja seurantaan ylioppilastutkinnon perusteet itsetuntemuksen ja opiskelutaitojen kehittäminen vastuullinen lukio-opiskelu opintosuunnitelma: ainevalinnat lukiossa ja suhteessa tulevaisuuteen OP12 2. lukiovuosi suomen koulutusjärjestelmä ja kansainvälisiä esimerkkejä perehtyminen jatko-opintojen vaihtoehtoihin, vaatimuksiin ja hakuperiaatteisiin L U K I O S S A opintosuunnitelman tarkentaminen: ylioppilastutkinnon sisältö ja hajauttaminen OP13 3. lukiovuosi ajankohtaista tietoa pääsyvaatimuksista jatko-opintoihin koulutusesittelyt ja vierailut sekä työelämän puheenvuorot päivitetyt hakumenettelyt henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma Valtakunnallinen syventävä kurssi OP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta Kurssi tarjoaa opiskelijalle oman urasuunnittelun tueksi mahdollisuuden tutustua erilaisiin jatko-opiskeluvaihtoehtoihin ja/tai työelämään. Kurssi voi vaihtoehtoisesti koostua mm. oppitunneista, järjestetyistä yritysvierailuista ja osittain omatoimisista oppilaitosesittelyistä. Vierailuilla voidaan käydä myös lukujärjestyksen ulkopuolella, esimerkiksi koeviikon lopussa. Opiskelija kokoaa kurssilla kokemuksistaan portfolion. Kurssi arvioidaan osallistumisen ja portfolion perusteella Koulukohtaisia kursseja OP3 Kesätyökurssi 1 Kesätyökurssi 1 on koulukohtainen soveltava opinto-ohjauksen kurssi, joka koostuu vähintään kahden viikon yhtäjaksoisesta tai lukuvuoden aikana kertyvästä työstä (min. 60 t) sekä työskentelyyn liittyvistä tehtävistä. Opiskelija hankkii työpaikan itse. Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yrityksen toimintaan ja toimialaan. Opiskelija seuraa päivittäistä työskentelyään ja työtehtäviensä hallinnan kehittymistä. Lisäksi hän perehtyy yrityksen organisaatioon, tuotteisiin, palveluihin ja asiakkaisiin. Kurssi arvioidaan OP4 Kesätyökurssi 2 Kesätyökurssi 2 on koulukohtainen soveltava opinto-ohjauksen kurssi, joka koostuu vähintään kahden viikon yhtäjaksoisesta työstä tai lukuvuoden aikana kertyvästä työstä (min. 60 t) sekä työskentelyyn liittyvistä syventävistä tehtävistä. Opiskelija hankkii itse työpaikan, jonka soveltuvuus OP3-kurssitehtäviä vaativampiin tehtäviin tulee varmistaa opinto-ohjaajalta. Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa yrityksen organisaation ja yhteistyöverkoston. Hän selvittää tehtäviin vaadittavan osaamisen ja koulutuksen sekä työkokemuksen. Opiskelija pohtii lukio-opintoja suhteessa työtehtäviinsä sekä työkokemuksensa merkitystä omiin tulevaisuudensuunnitelmiinsa. Kurssi arvioidaan Opiskelutaitojen tukeminen OT Opiskelutaidot lukikurssi erityisopetusta (laajuus 19 h / 38 h). Opiskelutaitojen kurssilla opiskelija harjoittelee erilaisia opiskelustrategioita löytääkseen oman oppimistyylinsä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää itselleen sopivia opiskelutekniikoita eri oppiaineiden suorittamiseen. Täten hänen on mahdollisuus vahvistaa myös opiskelumotivaatiota. Tarkempien lukitestien perusteella opiskelijalle voidaan laatia lukilausunto, jonka ylioppilastutkintolautakunta huomioi yhden tutkintoaineen arvioinnissa. Kurssi arvioidaan 16 17

10 Ä I D I N K I E L I K I R J A L L I S U U S J A Äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine, joka tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Oppiaineet J A kurssikuvaukset Äidinkielen kursseilla opiskellaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja aktiivisen tiedon hankkimisen, tiedon kriittisen käsittelyn ja tulkinnan taitoja omien ilmaisutaitojen monipuolistamista taitoa käyttää kieltä tilanteen vaatimalla tavalla puhuessa ja kirjoittaessa kirjallisuutta sekä kaunokirjallisuutta meiltä ja muualta kulttuuri-identiteetin kehittämistä. Äidinkielen opetuksessa pyritään oppiaineen Pakolliset kurssit ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Tarkastellaan ja tutkitaan erilaisia tekstilajeja, omaa kielenkäyttöä ja lukemistapoja. Harjoitellaan myös tekstien referointia ja kommentointia, puhutun ja kirjoitetun kielen erojen havainnointia sekä vuorovaikutustaitoja. Kurssi arvioidaan sisäiseen integraatioon, niin että lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöön ja niitä harjoitellaan erilaisin keinoin. Kursseilla luetaan yksi tai kaksi kaunokirjallista teosta, kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä, harjoitellaan kielenhuoltoa ja vahvistetaan opiskelijan tekstitaitoja. Pakolliset kurssit suoritetaan mielellään numerojärjestyksessä. ÄI7 ja koulukohtaiset kurssit soveltuvat minkä tahansa opintovuoden ohjelmaan. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Opitaan arvioimaan tekstien sisältöä ja kokonaisuutta sekä käyttämään erittelyssä tarvittavaa käsitteistöä. Opetellaan suunnittelemaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä. Harjoitellaan keskeisiä tekstin rakentamisen keinoja ja kirjoittamista prosessina. Kurssi arvioidaan 18 19

11 ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Opetellaan tuntemaan kirjallisuuden lajeja. Harjoitellaan novellien, runojen ja draaman erittelyä ja tulkintaa kirjallisuustieteen käsitteitä käyttäen. Hyödynnetään kirjallisuuden keinoja omissa teksteissä. Tarkastellaan kielikuvia. Kurssi arvioidaan ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen Tutustutaan vaikuttavaan kirjallisuuteen ja kantaa ottaviin teksteihin. Harjoitellaan argumentointia, eritellään kielen vaikutuskeinoja ja tekstien ideologisuutta sekä harjoitellaan vaikuttamista kirjoittamalla ja puhumalla. Tutkitaan median vaikutuskeinoja ja -tapoja. Kurssi arvioidaan ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti Tarkastellaan eri aikakausia ja tyylejä edustavia tekstejä niiden kulttuuritaustaa vasten. Tutkitaan tyylin aineksien vaikutusta tekstiin ja hiotaan omaa ilmaisutapaa ja kirjallista tyyliä. Laaditaan kurssin aiheeseen liittyvä pohdiskeleva teksti (essee). Kurssi arvioidaan numeroin (4 10). ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Opitaan tuntemaan suomen kielen kehityksen vaiheita ja ymmärtämään kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa. Tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin aikakausiin, teoksiin ja teemoihin. Valtakunnalliset syventävät kurssit ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen Kehitetään puhumisrohkeutta ja ilmaisuvarmuutta harjoittelemalla puhumista erilaisissa tilanteissa. Tutustutaan myös esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja keskustelujen menettelytapoihin sekä verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän keinoihin. Kurssi arvioidaan numeroin (4 10). ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen Vahvistetaan kriittisen ja erittelevän lukemisen taitoja. Varmennetaan tekstin suunnitteluun, jäsentelyyn ja tyylin hiontaan liittyviä taitoja. Kerrataan kielenhuollon keskeisiä asioita. Hyrylässä ja Jokelassa tekstitaidon preliminäärikoe on kurssin osasuoritus. Kurssi arvioidaan ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Keskustellaan ja kirjoitetaan kulttuuria koskevista median ajankohtaisaiheista ja nykykirjallisuuden teemoista. Kirjallista ilmaisua hiotaan täyttämään lukion päättötason vaatimuksia. Jokelassa esseekokeen preliminääri on kurssin osasuoritus. T O I N E N K O T I M A I N E N K I E L I ( R U O T S I ) Ruotsin kieli on taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Pohjoismaisessa yhteistyössä käytetään ruotsin kieltä ja sen hyvä hallinta avaa monia mahdollisuuksia jatko-opinnoissa ja työelämässä. Ruotsin kieltä tarvitaan monissa valtion- ja kunnallishallinnon tehtävissä. Ruotsin kielen opetus antaa opiskelijoille valmiudet ruotsin kielen omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Jokaisella kurssilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita; puheen ymmärtämistä, puhumista, tekstin ymmärtämistä ja tuottamista sekä sanaston ja rakenteiden hallintaa. Ruotsin kielen opiskelussa opitaan viestimään ruotsin kielellä tutustutaan Suomen ruotsinkieliseen kulttuuriin tutustutaan Pohjoismaisiin yhteiskuntiin ja kulttuureihin. Pakolliset kurssit RUB1 Koulu ja vapaa-aika Kurssi yhdistää perusopetuksen ja lukion kielenopetuksen ja vahvistaa sanaston sekä perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten Jos opiskelija haluaa suorittaa A-tason oppimäärää vastaavan laajuuden, voi hän suorittaa sen itsenäisesti. Ruotsin kielen opettajat neuvovat A-tason oppimäärän itsenäisessä suorittamisessa. harrastukset. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita

12 RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Lisäksi painopistealueena kurssilla on kuullun ymmärtäminen. Kurssi arvioidaan RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä (erityisesti henkilön ja paikan kuvaaminen). Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Valtakunnalliset syventävät kurssit RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin ruotsia Kurssin tarkoitus on kehittää ruotsin kielellä keskustelu- ja ilmaisutaitoja. Aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa jokapäiväisen elämän käyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssi arvioidaan RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Kurssilla lisätään kuullunja tekstin ymmärtämisvalmiuksia, vankistetaan suullisen tuottamisen ja kirjallisen ilmaisun taitoja. RUB5 Elinympäristömme Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisia tekstejä

13 VIERAAT KIELET ENGLANTI RANSKA SAKSA ESPANJA VENÄJÄ E N G L A N N I N Hyvät englannin kielen suulliset ja kirjalliset taidot ovat nykyisin tarpeellista kaikilla elämän alueilla sekä opiskelussa että työelämässä. Englannin kieltä opiskellessaan opiskelija lisää tietämystään opiskeltavan kielen kielialueiden kulttuureista ja yhteiskunnallista asioista. Englannin kielen kursseilla opitaan: aktiivista kielen suullista ja kirjallista käyttöä sujuvaa kielitaitoa selviytymistä kanssakäymisestä syntyperäisen puhujan kanssa Pakolliset kurssit ENA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi yhdistää perusopetuksen ja lukion kielenopetuksen, vahvistaa sanaston hallintaa ja keskustelutaitoa. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan perusrakenteita. Aihepiireinä ovat perhe, K I E L I viestintä- ja mediaosaamista englanninkielisten kulttuurien tuntemusta. Pakolliset kurssit suositellaan opiskeltavaksi numerojärjestyksessä. Internetin kautta opiskelijat voivat harjoitella kielitaitoaan. Aineenopettajat opastavat asiassa. monikulttuurisuus, ystävyys, asuminen ja ruokakulttuuri. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Kurssi arvostellaan ENA2 Viestintä ja vapaa-aika Kurssi harjoittaa puheviestintää ja vahvistaa valmiuksia keskeisten opiskelustrategioiden hallintaan. Kurssilla harjoitellaan kirjallista ilmaisua viestinnällisten tehtävien avulla sekä tutustutaan kulttuurierojen huomioonottamiseen viestinnässä. Aihepiireinä ovat nuoren arkipäivä, hyvinvointi, harrastukset, matkailu, luonnossa liikkuminen ja media. Kurssi arvostellaan numeroin (4 10). ENA3 Opiskelu ja työ Kurssi harjoittaa opiskeluun ja työelämään liittyvää kirjallista ja suullista viestintää (muun muassa työnhakuun) sekä vahvistaa opiskeluja työsanaston hallintaa. Kurssilla harjoitellaan muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja tuottamista. Aihepiireinä ovat opintojen merkitys, opiskelu meillä ja muualla, työpaikan hakeminen, vapaaehtoistyö ja erilaiset ammatit. Kurssi arvostellaan ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssin tarkoituksena on tutustua Suomen ja englantia puhuvien maiden yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Kurssilla harjoitellaan monenlaisten tekstien lukemista vaativahkolla tasolla. Kurssi laajentaa yhteiskunnallisen sanaston hallintaa. Aihepiireinä ovat rotukysymykset ja suvaitsevaisuus, suurkaupunkielämä, siirtolaisuus, mainonta, terrorismi ja turvallisuus, rikollisuus, uskonnot ja parisuhteet. Kurssi arvostellaan numeroin (4 10). ENA5 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti ja harjoitellaan tekstinlukemista vaativahkolla tasolla. Opiskelijoita ohjataan englanninkielisen kirjallisuuden lukemiseen ja kurssilla valmistetaan kulttuuriaiheinen tuotos. Aihepiireinä ovat kirjallisuus, musiikki, kuvataide, teatteri ja elokuva. Kurssi arvostellaan ENA6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssi harjoittaa kieliaineksen ymmärtämistä ja kirjallista ilmaisua vaativalla tasolla. Aihepiireinä ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja historia sekä viestintä ja talouselämä. Kurssi arvostellaan Valtakunnalliset syventävät kurssit ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin tavoitteena on vaikeahkojen, asiapitoisten tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssi arvostellaan ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin englantia Kurssin tarkoitus on kehittää englannin kielen keskustelu- ja ilmaisutaitoja. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja kurssien 1 7 aihepiirit. Tavoitteena on sujuvampi kommunikaatiotaito ja ääntämisen kehittyminen. Puhetehtävien pohjalta voidaan myös laatia erilaisia kirjallisia tuotoksia kuten selostuksia tai kannanottoja. Näin tuetaan ja harjoitellaan menestystä ylioppilaskirjoituksissa

14 R A N S K A N K I E L I Ranskaa puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä ja sillä on virallinen asema noin 40 maassa. Se on yksi Euroopan unionin ja YK:n virallisista kielistä. Ranskan kielen taidosta on suuri etu työelämässä. Se on kulttuurin, sivistyksen, muodin ja ruokakulttuurin kieli. Ranskan kieltä opiskellessaan opiskelija tutustuu Ranskan kulttuuriin ja yhteiskuntaan ranskankielisiin maihin ja kulttuureihin. Ranskan kieltä voi opiskella A-kielenä tai B2/ B3-kielenä. Kurssit suositellaan opiskeltavaksi numerojärjestyksessä. RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Aihealueita ovat politiikka, kansainväliset järjestöt ja aktiivinen kansalaisuus sekä yleismaailmalliset kehityslinjat sekä eri elämäntyylit. Kurssi arvioidaan RAA5 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Tutustutaan eri tiedotusvälineisiin ranskan kielen kannalta. RAA6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Valtakunnalliset syventävät kurssit RAA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssi arvioidaan RAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla opetellaan käyttämään ranskaa suullisesti monipuolisemmin ja puhumaan sujuvammin. Siellä harjoitellaan puhumista hyvin vaihtelevista aiheista muiden kurssien aihepiirit ja tapahtumat mukaan lukien. Aiheita pohjustetaan myös teksteillä ja tehdään puheenymmärtämistä harjoittavia tehtäviä. Kurssiin kuuluu suullisen kielitaidon koe, joka arvioidaan numeroin (4 10). Pakolliset kurssit - A-kieli RAA1 Nuori ja hänen maailmansa Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. RAA2 Viestintä ja vapaa-aika Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti sekä vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi arvioidaan RAA3 Opiskelu ja työ Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Muina aiheina ovat nuorten elämä yhteiskunnassa sekä palvelutilanteet. Kurssi arvioidaan Ranskan kielen B2-/B3-tason kurssit Perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut ranskan kielen (B2) ja lukiossa alkavan ranskan kielen oppimäärien (B3) kurssit. Valtakunnalliset syventävät kurssit RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssi arvioidaan RAB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita

15 RAB21/RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi arvioidaan RAB25/RAB37 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Kurssi arvioidaan S A K S A N K I E L I Äidinkielenä saksaa puhuu lähes 100 miljoonaa ihmistä Saksassa, Itävallassa 28 RAB22/RAB34 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. RAB23/ RAB35 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssi arvioidaan RAB24/RAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kurssi arvioidaan numeroin (4 10). RAB26/RAB38 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä sekä kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. RAB27/RAB39 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi arvioidaan RAB28/RAB310 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi arvioidaan ja Liechtensteinissa. Virallisena kielenä se on Sveitsissä, Luxemburgissa ja Belgiassa. Maailmanlaajuisesti saksaa puhutaan 41 maassa. Euroopan unionissa Saksalla ja saksan kielellä on merkittävä asema. Saksan kielen osaavia tarvitaan työelämässä, etenkin kaupan ja matkailun alueilla. Saksan kielen opiskelu antaa Saksan kulttuurin tuntemusta tutustuttaa saksankieliseen maailman antaa mahdollisuuden osallistua ystävyyskoulutoimintaan. Tuusulan ystävyyskunta on Saksan Celle ja siellä oleva Christian-Gymnasium Hermannsburg on Pakolliset kurssit A-taso SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan perusrakenteiden osaamista ja laajennetaan sanastoa. Aihekokonaisuuksia ovat hyvinvointi ja turvallisuus, joita käsitellään lähipiirin jokapäiväiseen elämään liittyvin suullisin ja kirjallisin harjoituksin. Suullisen ilmaisun osuutta pyritään lisäämään ja oman mielipiteen kertomista harjoittamaan entistä enemmän. Kurssi arvioidaan numeroin (4 10). Hyrylän ystävyyskoulu. Koulujen välinen yhteistyö on tavoitteellista ja säännöllistä. Järjestämme vuosittaisia vierailuja ja yhteisiä projekteja. Saksan kieltä voi opiskella A-kielenä tai B2/ B3-kielenä. Valtakunnalliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä ja ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi opintojen päättövaiheessa. SAA2 Viestintä ja vapaa-aika Puheviestinnän osaamista monipuolistetaan ja vahvistetaan, rakenteiden hallintaa laajennetaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheessa kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Kurssi arvioidaan 29

16 SAA3 Opiskelu ja työ Koulu, jatko-opinnot ja työelämä leimaavat tämän kurssin suullisia ja kirjallisia tilanneharjoituksia. Työelämän näkökulma tarjoaa haasteellisia harjoituksia, esim. ulkomaiset harjoittelujaksot, työnhaku tai työpaikkahaastattelu. SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Puheen ja tekstin tuottaminen vaativat erityistä osaamista kun on kyse ympäröivästä maailmasta ja yhteiskuntajärjestelmistä. Kurssilla harjoitellaan eri alojen tekstien kautta tekstin ymmärtämistä ja kirjoitetaan erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssi arvioidaan numeroin (4 10). SAA5 Kulttuuri Kulttuurin, eri kulttuurien tuntemus, tapojen vertailu ja oma identiteetti kuuluvat tämän tietopitoisen kurssin ohjelmaan. Opiskelijat tekevät valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen ryhmälle suullisesti. Kurssi arvioidaan SAA6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä tutustumalla eri tieteenaloihin, tekniikan saavutuksiin, viestinnän eri muotoihin ja talouselämään. Jatketaan lukemisstrategioiden ja erilaisiin tarkoituksiin sopivien tekstien harjoittelua. Valtakunnalliset syventävät kurssit SAA7 Luonto ja kestävä kehitys Hankitaan valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Omasta ympäristöstä edetään globaaliin ympäristöön, vastuuseen maapallosta ja sen ihmisistä. Kurssi arvostellaan Arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan ainoastaan korottavasti. SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Tule harjoittelemaan puhumista ja erilaisia puheviestinnän strategioita eri tilanteissa. Tavoitteena on oppia puhumaan vaativistakin asioista siten, että sanoma tauoista ja katkoista huolimatta välittyy vastaanottajalle. Keskustelut pohjautuvat kurssien tuttuihin aihepiireihin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin, joiden sanastoja harjoitellaan myös kirjallisesti. Tämän syventävän kurssin ja kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon koe arvioidaan Saksan kielen B2/B3-tason kurssit Perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut saksan kielen oppimäärä B2 ja lukiossa alkavan saksan kielen oppimäärä B3. Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Perusasioiden ja ääntämisharjoitusten ohella opiskellaan arkeen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen, tavallisista asioista kertominen ja kysyminen. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Kurssi arvostellaan SAB32 Näin asiat hoituvat Kurssilla opitaan selviytymään erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Puheen ymmärtämistä ja puhumista painotetaan. Kurssi arvostellaan SAB21/SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset Nuorten jokapäiväisen elämän, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset ja niiden yhteydessä käytettävät palvelut työstetään keskustellen ja oman mielipiteen ilmaisemista harjoitellen. Näin vahvistetaan perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Puheen ymmärtämistä ja puhumista painotetaan. Kurssi arvostellaan SAB22/SAB34 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssi arvostellaan SAB23/SAB35 Ennen ja nyt Elämä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta tarjoaa puheharjoitteluun haastavia aiheita. Vahvistetaan opittujen perusrakenteiden hallintaa, mutta myös kirjallista viestintää erilaisin tehtävin. Kurssi arvostellaan SAB24/SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kurssi arvostellaan SAB25/SAB37 Kulttuuri Kohdekielinen kulttuuri esittäytyy eri muodoissaan, esim. kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri ja/tai urheilu. Kurssilla harjoi

17 tetaan kielitaidon kaikkia alueita. Kurssi arvostellaan SAB26/SAB38 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Kurssi arvostellaan SAB27/SAB39 Tiede ja tekniikka Eri tieteenalat, tekniikka ja viestintä esittäytyvät yleistajuisten tekstien avulla. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi arvostellaan SAB28/SAB310 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi arvostellaan 32 33

18 E S P A N J A N Espanjan kieli on yksi maailman puhutuimmasta neljästä kielestä kiinan, englannin ja hindin ohella. Se on yksi YK:n virallisista kielistä. Espanjaa puhuu äidinkielenään yli 300 miljoonaa ihmistä Espanjan lisäksi Etelä- ja Keski-Amerikassa. Yhdysvalloissa on myös merkittävä espanjankielinen vähemmistö. Espanjan kieltä voi opiskella B2/B3-kielenä Hyrylässä. Espanjan kielen opiskelu antaa espanjan yhteiskunnan ja kulttuurien tuntemusta mahdollisuuden tutustua espanjankieliseen maailman. Valtakunnalliset syventävät kurssit EAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla K I E L I Espanjan kielen B2/B3-tason kurssit Valtakunnalliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut espanjan kielen oppimäärä B2 ja lukiossa alkavan espanjan kielen oppimäärä B3. opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssi arvioidaan numeroin (4 10). EAB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Aihepiireinä on myös nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajanvietto ja harrastukset. Kurssi arvioidaan EAB21/EAB33 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssi arvioidaan numeroin (4 10). EAB22/EAB34 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat Suomen esittely, Espanjan ja Latinalaisen Amerikan maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssi arvioidaan numeroin (4 10). EAB23/EAB35 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. EAB24/EAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kurssi arvioidaan EAB25/EAB37 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä ovat Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kirjallisuus, musiikki ja elokuva sekä tanssi. EAB26/EAB38 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat espanjankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssi arvioidaan numeroin (4 10). EAB27/EAB39 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. EAB28/EAB310 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi painottuu kertaukseen ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssi arvioidaan 34 35

19 36 V E N Ä J Ä N Venäjän kieli on Euroopan puhutuin kieli. Suomelle venäjän kielellä ja Venäjän tuntemuksella on aivan erityinen merkitys. Suomessa on aina tarvittu venäjänkielentaitoisia asiantuntijoita. Venäjänkielisten maahanmuuttajien ja ostovoimaisten turistien määrän kasvun myötä venäjän kielen taitajia tarvitaan entistä enemmän. Venäjän kielen osaajia tarvitaan niin kaupan, teollisuuden, kulttuurin kuin matkailunkin piirissä. Venäjän kieltä voi opiskella Hyrylässä B2/B3-kielenä. Venäjän kielen opiskelu antaa opiskelijalle Venäjän kulttuurin tuntemusta mahdollisuuden tutustua venäläiseen yhteiskuntaan. Valtakunnalliset syventävät kurssit VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla K I E L I Venäjän kielen B2/B3-tason kurssit Valtakunnalliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut venäjän kielen oppimäärä B2 ja lukiossa alkavan venäjän kielen oppimäärä B3 opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää, mutta lisäksi opitaan aluksi tunnistamaan ja lopuksi myös kirjoittamaan kyrilliset aakkoset. Kurssi arvostellaan numeroin (4 10). VEB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Tutustutaan erityisesti ravintolakäyttäytymiseen ja venäläiseen keittiöön. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kurssi arvostellaan VEB21/VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Myös pieniä viestejä kirjoitetaan. Kurssi arvostellaan VEB22/VEB34 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat suomalaiset ja venäläiset ihmisinä, Suomen ja Venäjän maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Erityisesti tutustutaan Pietariin ja Moskovaan. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssi arvostellaan VEB23/VEB35 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssi arvostellaan VEB24/ VEB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä suomalaisten ja venäläisten nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Vertaillaan kummankin maan koulutusjärjestelmiä. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kurssi arvostellaan VEB25/VEB37 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi venäläinen kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri, baletti tai urheilu. Jotain kulttuurin alaa voidaan painottaa oppilaitten mieltymysten mukaan. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan johonkin venäläiseen kulttuuritapahtumaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Kurssi arvostellaan VEB26/VEB38 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat suomalaisen ja venäläisen yhteiskunnan toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Kurssi arvostellaan 37

20 VEB27/VEB39 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi arvostellaan VEB28/VEB310 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen Suomessa ja Venäjällä. Otetaan huomioon Venäjän federaation laajuus ja siitä johtuvat aluekohtaiset erot. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista sekä harjoitellaan entistä vaativampaa kuullunymmärtämistä. Kurssi arvostellaan numeroin (4 10)

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Hyvä lukija, Lukio on ollut jo 150 vuoden ajan tärkein koulutusväylä korkeakouluopintoihin. Lukiokoulutusta ja siihen läheisesti liittyvää ylioppilastutkintoa on uudistettu

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 2016

VALINTAOPAS 2015 2016 VALINTAOPAS 2015 2016 Opiskelijat kemian tunnilla Ikaalisten yhteiskoulun lukio Tutorit 2014 Oppilaskunnan hallitus 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Perustamisesta nykypäivään 4 Yhteystiedot 5 Opettajat ja oppiaineet

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

Lyska-vihko. Sisällys

Lyska-vihko. Sisällys 1 Lyska-vihko Sisällys Tervetuloa Kotkan lyseon lukioon! 2 Yhteystietoja 2 Opettajat 3 Toimipisteet ja käyntiosoitteet 3 Lukuvuoden aikataulut 4 Järjestyssäännöt 6 Opiskeluohjeita 8 Erityisjärjestelyjä

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

TERVETULOA PALTAMON LUKIOON!... 1 AIHEKOKONAISUUDET... 2 LUKIOIDEN HALLINTO... 3 FILIAALILUKIOT...

TERVETULOA PALTAMON LUKIOON!... 1 AIHEKOKONAISUUDET... 2 LUKIOIDEN HALLINTO... 3 FILIAALILUKIOT... Sisällys TERVETULOA PALTAMON LUKIOON!... 1 AIHEKOKONAISUUDET... 2 LUKIOIDEN HALLINTO... 3 FILIAALILUKIOT... 4 Suomussalmen lukio... 4 Paltamon lukio... 5 Puolangan lukio... 6 LUKIOVUODEN AIKATAULUTUS...

Lisätiedot

Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2005 1 (106)

Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2005 1 (106) päivitetty 4.6.2009 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2005 1 (106) 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...2 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA...2 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä...2

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1 RLNROXHWWX Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2005 2 23(78668811,7(/0$1/$$7,0,1(1 /8.,2.28/878.6(17(+7b9b-$$5923(5867$ 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

Lisätiedot

Innostu ja onnistu Sotung in etälukiossa

Innostu ja onnistu Sotung in etälukiossa Innostu ja onnistu Sotung in etälukiossa Sotungin etälukiossa lähdetään lukuvuoteen 2009 10 odottavin ja toiveikkain mielin. Menneiden toimintavuosien kokemukset ovat kehittäneet opettaja- ja henkilökunnan

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Kaitaan lukion käytänteet... 14. Wilma lukio opintojen suunnittelussa ja seuraamisessa... 14 Oppikirjat ja välineet... 15

Kaitaan lukion käytänteet... 14. Wilma lukio opintojen suunnittelussa ja seuraamisessa... 14 Oppikirjat ja välineet... 15 SISÄLLYSLUETTELO Kaitaan lukion käytänteet... 14 Wilma lukio opintojen suunnittelussa ja seuraamisessa... 14 Oppikirjat ja välineet... 15 Koeviikko, pohjatunnit ja palautepäivä... 15 Lisäaika koeviikon

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2012 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2012 Tämä koulutusopas

Lisätiedot

Oulunkylän yhteiskoulun lukion. opinto-opas

Oulunkylän yhteiskoulun lukion. opinto-opas opinto-opas n lukion 2015-2016 MIKA ANDERSSON CAVE PAINTING Kuvataiteen lukiodiplomi Tehtävä 6. Maailmankaikkeus Kannen kuva: Arja Holma Taitto: Rauni Eskelinen/Jaana Björklund H1 Next Print Oy Sisältö

Lisätiedot