Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3."

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00 16:25 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pirjo Lind, puheenjohtaja Tiia Laitinen, varapuheenjohtaja Markus Jukarainen Tiina Kainulainen Olli Luhtala Sakari Pääkkö Kari Savolainen Muut saapuvilla olleet Jukka Pulkkinen Erkki Pärjälä, vs. ympäristöjohtaja Mikko Etula, vs. rakennustarkastaja Timo Perätie, ympäristönsuojelusuunnittelija Eila Pulkkinen, ympäristönsuojelusuunnittelija Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja Pirjo Pääkkönen, viestintäsihteeri kaupunginhallituksen edustaja esittelijä esittelijä pöytäkirjanpitäjä Asiat 8-25 Allekirjoitukset Pirjo Lind puheenjohtaja Pirjo Pääkkönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, (valtuusto-virastotalo, Suokatu 42), Tiia Laitinen Sakari Pääkkö

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Julkinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, (ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimisto, Suokatu 42 sekä Suonenjoen kaupungin tekninen osasto, Sairaalapolku 3), Pirjo Pääkkönen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 8-9, 15-17, 20, ja 25 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset seuraava valitusosoitus :n 11 osalta liite M ja seuraava valitusosoitus :ien12-13 osalta liite B ja seuraava valitusosoitus :n 14 osalta liite F ja seuraava valitusosoitus ien osalta liite X ja seuraava valitusosoitus :än 21 osalta liite V ja valitusosoitus :än 24 osalta

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Sivu 1 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat * Oikaisuvaatimus / Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhosen päätös , lupatunnus R / / Särkiranta 15 / rakennuslupa / rivitalon alapohjan puhdistus- ja korjaustyö * Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös / / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Oikaisuvaatimus rakennuslupamaksusta / / Vs. rakennuslupainsinööri Hannu Piiroisen lupapäätös , lupatunnus R * Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös / / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen jätekatoksen purkaminen ja paikoitusalueen laajennus 7 14 Rakennustyön keskeyttäminen / / Kiinteistö Oy Nilsiän Pankkitalo / rakennuksen korjaus- ja muutostyö Kuopion luonnon monimuotoisuusohjelma * Lausunto / Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma Vuoden 2015 työohjelma/ Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut Päätös maa-ainesluvan siirtämisestä Liikennevirastolta Kuopion kaupungille / Maa-aineslupa / Tiehallinto / Savilahti, Kallansorsa 1: Päätös maa-ainesluvan lupavelvoitteista vapauttamisesta / Liikennevirasto / Maa-aineslupa / Tiehallinto / Savilahti, Kallansorsa 1: * Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle / Kumpusaarentien vesistöpenkereen ja Leipäniemen sillan rakentaminen Kallaveden Siikalahteen / Kuopion kaupunki Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9: * Lausunto aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Lohilahti 7:99, Riistavesi * Lausunto hakemuksesta ympäristöluvan muuttamiseksi /Kuopion Energia Liikelaitos, Pitkälahden lämpökeskus

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Julkinen Vireillepano: Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen ympäristölupa Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna Muutoksenhaku 11 Liite M valitusosoitus rakennus- ja toimenpidelupapäätökseen Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus ja valitusosoitus kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinta-asioissa / ympäristö- ja rakennuslautakunta Liite F hallintovalitus / ympäristö- ja rakennuslautakunta Liite X valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen / ympäristö- ja rakennuslautakunta Liite V valitusosoitus ympäristölupapäätökseen / ympäristö- ja rakennuslautakunta Valitusosoitus ympäristölupapäätökseen 65 67

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 8 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 9 9 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Tiia Laitinen ja Sakari Pääkkö. Päätös Valittiin Tiia Laitinen ja Sakari Pääkkö.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 3806/ /2013 Oikaisuvaatimus / Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhosen päätös , lupatunnus R / / Särkiranta 15 / rakennuslupa / rivitalon alapohjan puhdistusja korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: Osoite: Särkiranta 15, Kuopio Rakennusluvan hakija Asunto Oy Kuopion Särkiranta 15 kiinteistön haltijana Tiivistelmä Vs. rakennustarkastaja on myöntänyt , lupatunnus R rakennusluvan rivitalon alapohjan puhdistus- ja korjaustyölle kiinteistölle osoitteeseen Särkiranta 15, Kuopio. Pentti Hillukkala ja Eeva Hillukkala ovat kiinteistöllä sijaitsevan rivitalon (rak.nro 1) huoneiston nro 5 omistajia. Pentti Hillukkala asianosaisena on tehnyt oikaisuvaatimuksen vs. rakennustarkastajan päätöksestä. Rakennusluvan viimeinen valituspäivä on ollut Pentti Hillukkala on toimittanut oikaisuvaatimuksen rakennusvalvontaan ja osan II Lisäksi Pentti Hillukkala on täydentänyt oikaisuvaatimustaan Oikaisuvaatimuksen tekijällä on muutoksenhakuoikeus ja oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa. Lautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen. Luvan hakijalta on pyydetty kirjallinen vastine Pentti Hillukkalan tekemään oikaisuvaatimukseen. Hakijan vastine on saapunut Oikaisuvaatimukset Pentti Hillukkala ja liitteineen sekä täydennys. Oikaisuvaatimukset ovat osittain salaisia, salassapitoperuste JulkL kohta. Pentti Hillukkalan perustelut ilmenevät liitteenä jaettavista oikaisuvaatimuksista. Asunto Oy Särkiranta 15 antama vastine oikaisuvaatimukseen Perustelut ilmenevät liitteenä jaettavasta vastineesta. Vaikutusten arviointi -

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 10 Esitys Perustelu Esitän että, ympäristö- ja rakennuslautakunta hylkää Pentti Hillukkalan tekemän oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan. Vs. rakennustarkastajan tekemää päätöstä ei muuteta. toistaa vs. rakennustarkastajan päätöksessä esitetyt perustelut ja toteaa lisäksi, että asiassa on kysymys rakennusluvasta, jonka rakennustarkastaja on edellyttänyt haettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n 3 momentin perusteella. Säännöksen mukaan korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Kun otetaan huomioon maankäyttö ja rakennuslain 117 :n 2 ja 4 momentissa terveydelle asetetut vaatimukset sekä rakennuksen terveellisyyteen liittyvät maankäyttö- ja rakennuslain 117 c säännöksen sisältö sekä rakennusvirheeseen liittyvät seikat, vaatimus rakennusluvan edellyttämisestä työlle on ollut perusteltu. Rakennusluvanvaraisia töitä ovat jätevesiviemärin ja radonputkiston ristiin asennusvirheen korjaustyöt ja alapohjan tiivistystyöt. Vahingon laajuuden selvittämiseksi ja korjaustyön laadunvarmistamiseksi rakennusluvan edellyttäminen on ollut perusteltua. Koska rivitalon alapohjan korjaustoimenpiteet oli jo suoritettu ennen rakennusluvan myöntämistä, rakennusvalvontaviranomainen ei ole voinut luotettavasti arvioida rakennusvirheen vaikutuksia ja korjaamista ilman ulkopuolista tarkastusta. Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymät asiantuntijatarkastukset täydentävät rakennustyönaikaista viranomaisvalvontaa. Rakennusluvassa edellytetyillä katselmuksilla ja lupaehdoilla varmistetaan, että korjaustyön suoritus on myönnetyn luvan mukainen ja täyttää terveydelle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Selvennykseksi todettakoon, että loppukatselmuksen edellytyksenä on, että lupapäätös on lainvoimainen, rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti; rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty sekä että muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty (MRL 153 ). Pentti Hillukkala ei ole oikaisuvaatimuksessaan esittänyt sellaista uutta vaatimusta tai seikkaa, joka ei olisi ollut rakennuslupapäätöksen valmistelu- tai päätöksentekohetkellä rakennusvalvonnan tiedossa. Pentti ja Eeva Hillukkalaa on kuultu asianosaisina, kuulemisen yhteydessä esitetyt vaatimukset eivät juurikaan poikkea oikaisuvaatimuksen vaatimuksista. Pentti Hillukkalan oikaisuvaatimus ei sisällä sellaista vaatimusta, että rakennusluvan myöntämisen edellytykset eivät olisi täyttyneet. Päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. Liitteet /2013 Oikaisuvaatimus (osittain salainen) /2013 Oikaisuvaatimus osa II (osittain salainen) /2013 Täydennys (osittain salainen) /2013 Vastine (osittain salainen)

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 10 Viiteaineisto * 3806/2013 Vs. rakennustarkastajan päätös /2013 Pääpiirustukset Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Esittelijä poisti asian esityslistalta.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 7103/ /2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös / / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Tiivistelmä Kiinteistö, jota asia koskee , Hiihtäjäntie 15, Kuopio Kiinteistön omistaja Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 on hakenut toimenpidelupaa jätekatoksen rakentamiseen tontille osoitteeseen Hiihtäjäntie 15. Vs. tarkastusarkkitehti Saara Repo on , lupatunnus T myöntänyt toimenpideluvan jätekatoksen rakentamiseen. Naapurikiinteistön ( , Hiihtäjäntie 10) omistaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätöksestä. Toimenpideluvan viimeinen valituspäivä on ollut Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 on toimittanut oikaisuvaatimuksen rakennusvalvontaan Oikaisuvaatimuksen tekijä on naapurikiinteistön omistaja As Oy Puijonhaka, jolla on MRL mom. 1. kohdan mukaan oikaisuvaatimusoikeus. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja ympäristö- ja rakennuslautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen. Luvan hakijalta on pyydetty kirjallinen vastine naapurin tekemään oikaisuvaatimukseen. Hakijan vastine on saapunut ja vastine on päivätty Oikaisuvaatimus Asunto Oy Puijonhaka, taloyhtiön hallituksen puolesta isännöitsijä Otto Mikkonen: Rakennuspaikka: Puijonlaakso Asia: Oikaisuvaatimus Ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi koskien As. Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15:lle myönnettyä toimenpidelupaa jätekatokselle Toimenpide: Jätekatos Oheisessa liitteessä on Asunto Oy Puijonhakan hallituksen oikaisuvaatimus perusteluineen koskien otsikossa mainittua Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15:lle myönnettyä toimenpidelupaa jätekatoksen rakentamiseksi. Asunto Oy Puijonhakan mielestä jätekatosta ei voi rakentaa nyt esitetylle paikalle, vaan rakennuksen sijaintipaikka on muutettava sopivampaan paikkaan. Perustelut asiassa ovat erillisessä liitteessä. Taloyhtiön hallitus on mielellään mukana yhteistyössä etsimässä parempaa ratkaisua jätekatoksen sijoittamiselle.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 11 Oikaisuvaatimuksen liite : ASIA Toimenpidelupa / Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 / / jätekatos Perustelut oikaisuvaatimukseen Talomme (Hiihtäjäntie 10) edessä oleva naapurintonttiin rajoittuva, n m2 suuruinen nurmialue on piha-alueen asemapiirroksen mukaan lain edellyttämä leikki- ja oleskelualue (Rakennus- ja maankäyttölaki 155). Aivan tontin rajalle suunniteltu jätekatos tulisi sijaitsemaan keskeisellä paikalla tähän alueeseen nähden ja siten vähentää merkittävästi alueen käytettävyyttä ja viihtyisyyttä kokonaisuudessaan. Lisäksi: - Jätekatos sijaitsee n. kahden metrin etäisyydellä laatoitetusta ja pensasistutuksin rajatusta, oleskeluun ja virkistyskäyttöön suunnitellusta alueesta, joka kesäisin varustetaan puutarhakalusteilla (hajuhaitat!) - Pienille lapsille varattu leikkialue on n. 15 metrin etäisyydellä ko. jätekatoksesta (turvallisuus!) - Luvan ehtona esitettyä maisemointia pensasistutuksilla ei voi toteuttaa tilanpuutteen vuoksi. - Asemapiirroksessa etäisyys tontin rajasta on noin kaksi metriä. Jätekatoksen todellista sijaintia ei voi tällä hetkellä tarkasti todeta, sillä sitä ei ole rakennuslupaehtojen mukaisesti merkitty ja piha-asfaltti alueelta on jo poistettu. Katoksen pohjatyöt on jo aloitettu ilman rakennuslupaa ja perustukset näyttävät nyt ulottuvan ainakin tontin rajalle asti. Edellisen perusteella sijaintia ei siten voi pitää parhaana mahdollisena suhteessa naapureihin. Luvan hakijan kannalta: Pihalle suunniteltu jätekatos ei tuo parannusta verraten nykyiseen rakennuksen sisällä olevaan jätetilan toimivuuteen. Etenkin nyt suunnitellun tilan riittävyys (10,5 m2) on kyseenalainen, ottaen huomioon jäteastioiden liikuttelutarve ja kiristyvät lajitteluvaatimukset. (Jätekukon ohje: Mitoita väljäksi, siis varaus ainakin yhdelle 660 l jäteastialle). Vetoamme liitteenä olevaan Jätekukon esitteeseen Hyvä jätekatos toimiva ja turvallinen jonka ohjeistusta esitämme noudatettavaksi. Mielestämme molemmille taloyhtiöille vähiten haittaa aiheuttava jätekatoksen paikka on nyt esitetyn paikan sijaan Hiihtäjäntie 15 tontin kaupunginpuoleinen alue. Jäteauton matka pitenee tällöin hieman, mutta liikennemäärät ja reitti ei muutu. Esittämällemme paikalle sijoitettu jätekatos voidaan rakentaa myös toimivaksi ja riittävän tilavaksi, eikä ko. alueella katoksen sijoittamiselle aivan tontin rajalle As Oy Puijonhakan puolelta ole estettä.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 11 Vaikutusten arviointi - Vastine Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 psta pääsuunnittelija Ari Mäki: VASTINE TOIMENPIDELUPAPÄÄTÖSESTÄ & 943, TUNNUS T, NAAPURIN HIIHTÄJÄNTIE ANTAMAAN OI- KAISUVAATIMUKSEEN Vastine: - Suunniteltu jätekatos on rakennuspaikan merkitsemisessä todettu oleva hieman kauempana rajasta kuin lupahakemuksessa eli -0,55 m sekä noin 1 m kauempana Hiihtäjäntien puoleisesta rajasta eli -30 m johtuen olevasta pihavalopylväästä. (perustukset näyttävät nyt ulottuvan ainakin tontinrajalle asti) Etäisyydet oleskelu ja leikkipaikoista ovat ihan normaalit kaavoitetulla alueella eivätkä aiheuta turvallisuuteen muutosta aiempaan verrattuna. (Pienille lapsille varattu leikkialue on n. 15 metrin etäisyydellä ko. jätekatoksesta(turvallisuus!) ) Jätekatoksen sijoittaminen alemmaksi pihan kaupungin puoleiseen päähän tulisi aiheuttamaan talon asukkaille vaaratilanteita etenkin talvella, kun jäteauto joutuisi taiteilemaan liukkaalla, suhteellisen jyrkällä etupihalla. (Mielestämme molemmille taloyhtiöille vähiten haittaa aiheuttava jätekatoksen paikka on nyt esitetyn paikan sijaan Hiihtäjäntie 15 tontin kaupunginpuoleinen alue. Jäteauton matka pitenee tällöin hieman, mutta liikennemäärät ja reitti ei muutu. Esittämällemme paikalle sijoitettu jäte katos voidaan rakentaa myös toimivaksi ja riittävän tilavaksi, eikä ko. alueella katoksen sijoittamiselle aivan tontin rajalle As Oy Puijonhakan puolelta ole estettä.) Jätekatoksen koosta Jätekukon lausunto oli jo naapurin kuulemisen vastineen liitteenä. Pyydän taloyhtiön As Oy Hiihtäjäntie15 puolesta lupaviranomaisia käsittelemään tämänkin asian objektiivisesti, jotta menossa oleva LVIS-saneeraus saataisi suoritettua aikataulussa. Esitys Perustelu Esitän, että ympäristö- ja rakennuslautakunta muuttaa vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätöksen hylätyksi. Alueella on voimassa asemakaavamerkintä Ak 14 (asuntokerrostalojen korttelialue). Asemakaavassa on merkitty rakennusalueen rajat, jolle saa rakentaa. Lupakäsittelyvaiheessa on tullut virhe, koska suunniteltu jätekatos sijaitsee voimassaolevan asemakaavan vastaisesti rakennusalueen ulkopuolella. Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus) MRL 58. Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen (MRL kohta). Tästä johtuen rakennusvalvonnan olisi tullut edellyttää suunnitelman muuttamista tai hylätä esitetty hakemus. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 58, 126, 130, 135, 187 ja 192

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 11 Liitteet /2014 Oikaisuvaatimuksen liite Jätekukon esite Viiteaineisto * 7103/2014 Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös /2014 Asemapiirros 7103/2014 Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset 7103/2014 Ote asemakaavasta Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi vs. rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 636/ /2015 Oikaisuvaatimus rakennuslupamaksusta / / Vs. rakennuslupainsinööri Hannu Piiroisen lupapäätös , lupatunnus R Vaikutusten arviointi - Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Tiivistelmä Maija ja Pekka Toivanen ovat tehneet oikaisuvaatimuksen rakennusvalvontamaksun rakennuspaikan merkitsemistä ja sijaintikatselmusta koskevalta osalta Maija ja Pekka Toivasen perustelut maksusta vapauttamiselle ilmenevät liitteenä jaettavasta oikaisuvaatimuksesta. Sovellettavat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. Pykälän 1 momentin luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osin palautettava. Edelleen MRL 145 :n 2. momentissa säädetään, että jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvan vastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään (MRL ). Pykälän 1 momentin nojalla määrätyt luvan tarkastus- ja valvontamaksut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään (MRL ). Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Kuopion kaupungissa 2014 on hyväksytty Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa. Maksut ovat tulleet voimaan Taksan 13 :n nojalla maksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen tekemispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä. Maksua koskevin osin rakennuslautakunnan päätökseen haetaan muutosta kuntalain mukaan. Kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan lautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 12 Esitys ratkaisee rakennusvalvontamaksua koskevan oikaisuvaatimuksen kuntalain 89 :n 1. momentin mukaan. Oikaisuvaatimus hylätään. Perustelu Vs. rakennuslupainsinööri Hannu Piiroinen on ratkaissut rakennuslupapäätöksen ja päättänyt tässä yhteydessä periä rakennuspaikan merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksesta rakennusvalvontataksan :n mukaisesti 320 euroa. Myöhemmin vs. rakennuslupainsinööri on antanut rakentajalle oikeuden tehdä itse merkintätoimenpide, mutta ei sijaintikatselmusta. Maija ja Pekka Toivaselle on tehty rakennuslupamaksun alennus 8.6 :n mukaiseen 230 euroon, jolloin heiltä on peritty ainoastaan sijaintikatselmuksen hinta. Rakennuksen sijoittuminen merkittyyn paikkaan valvotaan MRL 150 :n mukaisessa sijaintikatselmuksessa. Rakennuttajan tai työnjohtajan on tilattava sijaintikatselmus kiinteistönmuodostusyksiköstä. Kaupunkiympäristön toimintasäännön 13 c :n mukaisesti rakennuslupainsinööri Hannu Piiroisella on toimivalta määrätä yksittäistapauksessa lupa- ja valvontamaksu rakennusvalvonnan taksan mukaisesti sekä päättää maksun palauttamisesta (MRL 145 ). Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Kuopion kaupungissa 2014 on ollut kyseisen päätöksen tekohetkellä voimassa. Taksan 8 :n mukainen maksu (kohdat ) kattaa rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen sekä näiden tarkastamisen (sijaintikatselmus). Alennettu maksu 230 euroa (kohta 8.6) soveltuu, kun merkintää ei ole edellytetty. Maksun määräämisessä ei ole siten tapahtunut virhettä. Tasavertaisen kuntalaisten kohtelun perusteella Maija ja Pekka Toivaselle sijaintikatselmuksesta määrättyä 230 euron maksua ei voida poistaa. Liitteet 6 636/2015 Oikaisuvaatimus Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi vs. rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 8411/ /2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös / / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen jätekatoksen purkaminen ja paikoitusalueen laajennus Vaikutusten arviointi - Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Tiivistelmä Kiinteistö, jota asia koskee , Mustikkatie 21 Kiinteistön omistaja Asunto Oy Mustikkapankko Vs. tarkastusarkkitehti Saara Repo on , lupatunnus R myöntänyt rakennusluvan jäte/pyöräkatoksen rakentamiseen, entisen jätekatoksen purkamiseen ja autopaikoitusalueen laajentamiseen osoitteeseen Mustikkatie 21 (kiinteistötunnus ). Pasi Salmela ja Simo Salmela ovat vaatineet oikaisua ko. päätökseen. Hakijalta on pyydetty vastine Asunto Oy Mustikkapankko on toimittanut vastineensa asiaan Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja ympäristö- ja rakennuslautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen. Oikaisuvaatimus Pasi Salmela ja Simo Salmela: Oikaisuvaatimus lupatunnus R (Julkipano , viimeinen valituspäivä ) Oikaisua hakee Puolukkatie 18 kiinteistön haltija. Oikaisua haetaan kohdan 2 mukaan. (Kohta 2 Sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa.) Päätös vaikuttaa kyseisen kiinteistön rakentamiseen ja muuhun käyttöön. Haetaan oikaisua seuraaviin kohtiin: 1. Rakennuslupapiirustus on virheellinen. Piirustus on muutettava asemakaavan ja olevien rakennusten mukaiseksi. 1.1 Puolukkatien ja Mustikkatien välinen kevyenliikenteenväylä on merkitty kuvaan virheellisesti. Osa väylästä on merkitty viheralueeksi. 1.2 Mustikkatie 18 rakennus on todellisuudessa kiinni rajassa. Piirustuksessa se on esitetty n. 2 metriä irti rajasta.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Tontin pintavesisuunnitelma on puutteellinen. Se ei täytä rakennusvalvonnan pientalo-ohjeen kohdassa 5.2 (MRL165 ) esitettyjä vaatimuksia 2.1 Pysäköintialueen laajennusalueen pintavedet on johdettu imeytyskaivoon. Imeytyskaivoa ei voitane pitää riittävänä ratkaisuna ilman imeytyskenttää varsinkaan kallioalueella. Rakennusvalvonnan pientalo-ohjeen antamat ohjeet imeytyskentän sijoittamisesta eivät myöskään toteudu. 2.2 Pysäköintialueen laajennusalueen kallistukset eivät täytä sorapintaisille kentille annettuja suunnitteluohjeita. Nykyisessä suunnitelmassa kaltevuus kaivoon on noin 20 mm/1000mm, kun yleinen vaatimus on 50 mm/1000 mm. 2.3 Pysäköintialueen vanhan osan kallistussuunnitelma on puutteellinen. Sadevesikaivo on samassa korossa pysäköintialueen reunojen kanssa. Nykyisellään pysäköintialueella ei ole kallistuksia eikä sadevesikaivoa. 2.4 Piirustukseen merkitty oleva ojanpainanne ei voine olla osa pintavesisuunnitelmaa. Nykytilassa olevan parkkialueen vedenpoisto on toteutettu heikosti ja aiheuttaa valumia katu- ja puistoalueille. Nykyisillä suunnitelmilla on varsin epätodennäköistä, että uuden parkkialueen vedenpoisto voidaan toteuttaa toimivana ja määräysten mukaisesti. Kiinteistön Puolukkatie 18 puolesta asiaa hoitaa Pentti Salmela (p. - -) Liitteet: 1. Kuva valumavesistä olevalta pysäköintialueelta puistoalueelle 2. Niskaoja yritys kaupungin puisto-osaston toimesta. Tavoitteena oli kaivaa oja, mutta yritys epäonnistui kallion estettyä ojan toteuttamisen. 3. Talven jälkeen lumen läjitys johtaa keväällä erittäin suuriin valumamääriin. 4. Veden valumajälkiä puistoalueella Vastine Asunto Oy Mustikkapankko psta pääsuunnittelija Jukka Timonen: Vastine oikaisuvaatimuksen, rakennuslupapäätös lupatunnus R Olemme laajentaneet ja täsmentäneet asemapiirustusta. Pysäköintialueen hulevedet viemäröidään olevaan kaupungin sadevesikaivoon ja -verkostoon, joka sijaitsee kevyen liikenteen väylällä Entisen pysäköintialueen hulevesille tehdään uusi sadevesikaivo, jota alueella ei ole ollut aikaisemmin, ja viemäröidään pysäköintialueen laajennuksen sadevesikaivon kautta kevyen liikenteen väylällä olevaan kaupungin olevaan sadevesikaivoon. Myöhemmin tarkemmat viemärisuunnitelmat laatii LV-suunnittelija. Suunnitelmat toimitetaan Kuopion Vedelle ja rakennusvalvontaan. Esitys Esitän että, ympäristö- ja rakennuslautakunta jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 13 Perustelut Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat oikaisuvaatimuksessaan hakeneet oikaisua MRL kohdan 2 mukaan (sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa) ja todenneet, että päätös vaikuttaa kyseisen kiinteistön rakentamiseen ja muuhun käyttöön. Lupaa on haettu kiinteistölle , Mustikkatie 21. Oikaisuvaatimuksen tekijät hallitsevat kiinteistöä , Puolukkatie 18. Näiden kiinteistöjen välissä on noin kahdeksan metrin levyinen kaupungin puistoalue (kiinteistötunnus ). Rakennusvalvonta on lupaa käsitellessään harkinnut naapurien kuulemisen tarpeellisuuden MRL 133 :n mukaisesti ja katsonut, ettei haetun rakentamisen vaikutukset ulotu oikaisuvaatimuksen tekijöiden kiinteistölle asti. Maankäyttö- ja rakennuslain :n nojalla valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on: 1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; 2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä 4) kunnalla. Edelleen MRL :n mukaan jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole MRL :n 1 kohdan mukainen viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja tai haltija, eikä saman pykälän 2 kohdan mukainen kiinteistön omistaja tai haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa. Päätös ei myöskään vaikuta välittömästi hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa MRL :n 3 kohdan tarkoittamalla tavalla. Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei siten ole valitusoikeutta asiassa ja oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 125, 133, 187, 192 Liitteet /2014 Oikaisuvaatimuksen liitevalokuvat /2014 Vastineen liitepiirustus Viiteaineisto * 8411/2014 Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös /2014 Asemapiirustus 8411/2014 Pohja-, leikkaus- ja julkisivut Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 13 Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi vs. rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 803/ /2015 Rakennustyön keskeyttäminen / / Kiinteistö Oy Nilsiän Pankkitalo / rakennuksen korjaus- ja muutostyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Kiinteistö, jota asia koskee Kiinteistön omistaja Kiinteistö Oy Nilsiän Pankkitalo Katselmuspöytäkirja tarkastusinsinööri Hannu Piiroinen: Rakennuspaikka Rakennuspaikan haltija Pohjois.Savon Rakennus Oy / KRTP Oy Katselmuksen kohde Kiinteistö Oy Nilsiän Pankkitalo / KRTP Oy:n hallinnoimat tilat Valvontakatselmus - kohteessa aloitettu luvaton korjaus- ja rakennustyö - Kiinteistö Oy ei ole hyväksynyt vielä hanketta, hakeakseen sille rakennuslupaa - kohteeseen on suunnitelmat laadittu ins. toimisto Savolainen/Katja Lintunen / Luvaton rakennustyö tulee välittömästi keskeyttää, eikä sitä saa jatkaa ennen kuin hankkeella on lainvoimainen rakennuslupa. Sovellettavat oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 125 :n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaasan

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 17.11.2015, Savoy-teatteri Minna Mättö, rakennuslakimies, OTM, VT Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 1 MILLOIN

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5)

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5) KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.6.2016 1 (5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kangasalan kunnassa 1

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN 1 HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA 1.7.2006 LUKIEN Ympäristölautakunta 20.6.2006 95 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty Alavieskan kunnanvaltuustossa 13.2.2008, 5 Voimaantulo 1.4.2008 alkaen 1

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

2 TARKASTUSMAKSU Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

2 TARKASTUSMAKSU Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SEKÄ YHTEISLUPAKÄSITTELYSTÄ JA VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Lappeenrannan kaupungissa sekä Lemin,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA 1.7.2016 2 Uudenkaupungin kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA Ympäristölautakunta 9.12.2015 67 liite 4 1 Lapinlahden ympäristölautakunta MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA Lapinlahden

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain

Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisten lupien yhteiskäsittelyn ja valvonnan taksa 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnan valtuuston päätös 18.6.2012 17 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 315/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 315/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 17 Asianro 315/10.03.00/2014 Oikaisuvaatimus / valvonta-arkkitehti Risto Rädyn päätös 31.12.2013 1121 (lupatunnus 13-1053-R) / 7-39-14 / Omakotitie 13 / talousrakennus

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 59 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kuopion

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta 5.11.2014 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESOTON TAKSAT 1.1.2017 ALKAEN YMPLTK 1.11.2016, 79 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ikaalisten kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1 YLEISTÄ 1(5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Ympla 25.11.2015 liite nro 3 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Hyväksytty ympäristölautakunnassa 25.11.2015 54 Voimaantulo 1.1.2016 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut: Sisällysluettelo:

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut: Sisällysluettelo: KAUHAVAN KAUPUNKI Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut: Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen 5 Vakuudet

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kunnanvaltuusto 29.1.2015 11 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyvinkään kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370 Riihimäen kaupunki TAKSAT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty 12.12.2011 Voimaantulo 1.2.2012 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Nakkilan kunta Voimaantulo 1.6.2015 NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Tarkastusmaksu...

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Voimaantulopäätökset: Joutsa RAKLTK 20.02.2006 KH 10.04.2006 KV 05.06.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI 1. KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 19.4.2016 36 Hyväksytty:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:40 Paikka Hotelli Scandic Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Pasi Lepistö,

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT LIITE 9/2012 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT MAA-AINESLAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN EDELLYTTÄMISTÄ TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA 1 Maa-ainesten

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1/5 LOHJAN KAUPUNKI Liite / MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristö- ja rakennuslautakunta 10.12.2015 109 Voimassa 1.1.2016 alkaen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1 4912/10.03.00/2012 209 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen kiinteistöllä varastoitavan merikontin poistamiseksi, 49-61-71-1, Viherkalliontie 8, 02710

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen kohdistuneen valituksen johdosta

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen kohdistuneen valituksen johdosta Rakennuslautakunta 10 04.02.2014 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 3.12.2013 107 kohdistuneen valituksen johdosta 1389/10.03.00.04.00/2013 RAKLA 10 Liitteet Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2 krs (Suurmestar)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2 krs (Suurmestar) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:05 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2 krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa 1.1.2017 alkaen Yleiset maksuperusteet hyväksytty Siilinjärven kunnanvaltuustossa 12.12.2016 Maksut hyväksytty Siilinjärven

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot