Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3."

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00 16:25 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pirjo Lind, puheenjohtaja Tiia Laitinen, varapuheenjohtaja Markus Jukarainen Tiina Kainulainen Olli Luhtala Sakari Pääkkö Kari Savolainen Muut saapuvilla olleet Jukka Pulkkinen Erkki Pärjälä, vs. ympäristöjohtaja Mikko Etula, vs. rakennustarkastaja Timo Perätie, ympäristönsuojelusuunnittelija Eila Pulkkinen, ympäristönsuojelusuunnittelija Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja Pirjo Pääkkönen, viestintäsihteeri kaupunginhallituksen edustaja esittelijä esittelijä pöytäkirjanpitäjä Asiat 8-25 Allekirjoitukset Pirjo Lind puheenjohtaja Pirjo Pääkkönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, (valtuusto-virastotalo, Suokatu 42), Tiia Laitinen Sakari Pääkkö

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Julkinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, (ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimisto, Suokatu 42 sekä Suonenjoen kaupungin tekninen osasto, Sairaalapolku 3), Pirjo Pääkkönen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 8-9, 15-17, 20, ja 25 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset seuraava valitusosoitus :n 11 osalta liite M ja seuraava valitusosoitus :ien12-13 osalta liite B ja seuraava valitusosoitus :n 14 osalta liite F ja seuraava valitusosoitus ien osalta liite X ja seuraava valitusosoitus :än 21 osalta liite V ja valitusosoitus :än 24 osalta

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Sivu 1 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat * Oikaisuvaatimus / Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhosen päätös , lupatunnus R / / Särkiranta 15 / rakennuslupa / rivitalon alapohjan puhdistus- ja korjaustyö * Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös / / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Oikaisuvaatimus rakennuslupamaksusta / / Vs. rakennuslupainsinööri Hannu Piiroisen lupapäätös , lupatunnus R * Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös / / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen jätekatoksen purkaminen ja paikoitusalueen laajennus 7 14 Rakennustyön keskeyttäminen / / Kiinteistö Oy Nilsiän Pankkitalo / rakennuksen korjaus- ja muutostyö Kuopion luonnon monimuotoisuusohjelma * Lausunto / Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma Vuoden 2015 työohjelma/ Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut Päätös maa-ainesluvan siirtämisestä Liikennevirastolta Kuopion kaupungille / Maa-aineslupa / Tiehallinto / Savilahti, Kallansorsa 1: Päätös maa-ainesluvan lupavelvoitteista vapauttamisesta / Liikennevirasto / Maa-aineslupa / Tiehallinto / Savilahti, Kallansorsa 1: * Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle / Kumpusaarentien vesistöpenkereen ja Leipäniemen sillan rakentaminen Kallaveden Siikalahteen / Kuopion kaupunki Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9: * Lausunto aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Lohilahti 7:99, Riistavesi * Lausunto hakemuksesta ympäristöluvan muuttamiseksi /Kuopion Energia Liikelaitos, Pitkälahden lämpökeskus

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Julkinen Vireillepano: Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen ympäristölupa Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna Muutoksenhaku 11 Liite M valitusosoitus rakennus- ja toimenpidelupapäätökseen Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus ja valitusosoitus kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinta-asioissa / ympäristö- ja rakennuslautakunta Liite F hallintovalitus / ympäristö- ja rakennuslautakunta Liite X valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen / ympäristö- ja rakennuslautakunta Liite V valitusosoitus ympäristölupapäätökseen / ympäristö- ja rakennuslautakunta Valitusosoitus ympäristölupapäätökseen 65 67

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 8 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 9 9 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Tiia Laitinen ja Sakari Pääkkö. Päätös Valittiin Tiia Laitinen ja Sakari Pääkkö.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 3806/ /2013 Oikaisuvaatimus / Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhosen päätös , lupatunnus R / / Särkiranta 15 / rakennuslupa / rivitalon alapohjan puhdistusja korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: Osoite: Särkiranta 15, Kuopio Rakennusluvan hakija Asunto Oy Kuopion Särkiranta 15 kiinteistön haltijana Tiivistelmä Vs. rakennustarkastaja on myöntänyt , lupatunnus R rakennusluvan rivitalon alapohjan puhdistus- ja korjaustyölle kiinteistölle osoitteeseen Särkiranta 15, Kuopio. Pentti Hillukkala ja Eeva Hillukkala ovat kiinteistöllä sijaitsevan rivitalon (rak.nro 1) huoneiston nro 5 omistajia. Pentti Hillukkala asianosaisena on tehnyt oikaisuvaatimuksen vs. rakennustarkastajan päätöksestä. Rakennusluvan viimeinen valituspäivä on ollut Pentti Hillukkala on toimittanut oikaisuvaatimuksen rakennusvalvontaan ja osan II Lisäksi Pentti Hillukkala on täydentänyt oikaisuvaatimustaan Oikaisuvaatimuksen tekijällä on muutoksenhakuoikeus ja oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa. Lautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen. Luvan hakijalta on pyydetty kirjallinen vastine Pentti Hillukkalan tekemään oikaisuvaatimukseen. Hakijan vastine on saapunut Oikaisuvaatimukset Pentti Hillukkala ja liitteineen sekä täydennys. Oikaisuvaatimukset ovat osittain salaisia, salassapitoperuste JulkL kohta. Pentti Hillukkalan perustelut ilmenevät liitteenä jaettavista oikaisuvaatimuksista. Asunto Oy Särkiranta 15 antama vastine oikaisuvaatimukseen Perustelut ilmenevät liitteenä jaettavasta vastineesta. Vaikutusten arviointi -

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 10 Esitys Perustelu Esitän että, ympäristö- ja rakennuslautakunta hylkää Pentti Hillukkalan tekemän oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan. Vs. rakennustarkastajan tekemää päätöstä ei muuteta. toistaa vs. rakennustarkastajan päätöksessä esitetyt perustelut ja toteaa lisäksi, että asiassa on kysymys rakennusluvasta, jonka rakennustarkastaja on edellyttänyt haettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n 3 momentin perusteella. Säännöksen mukaan korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Kun otetaan huomioon maankäyttö ja rakennuslain 117 :n 2 ja 4 momentissa terveydelle asetetut vaatimukset sekä rakennuksen terveellisyyteen liittyvät maankäyttö- ja rakennuslain 117 c säännöksen sisältö sekä rakennusvirheeseen liittyvät seikat, vaatimus rakennusluvan edellyttämisestä työlle on ollut perusteltu. Rakennusluvanvaraisia töitä ovat jätevesiviemärin ja radonputkiston ristiin asennusvirheen korjaustyöt ja alapohjan tiivistystyöt. Vahingon laajuuden selvittämiseksi ja korjaustyön laadunvarmistamiseksi rakennusluvan edellyttäminen on ollut perusteltua. Koska rivitalon alapohjan korjaustoimenpiteet oli jo suoritettu ennen rakennusluvan myöntämistä, rakennusvalvontaviranomainen ei ole voinut luotettavasti arvioida rakennusvirheen vaikutuksia ja korjaamista ilman ulkopuolista tarkastusta. Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymät asiantuntijatarkastukset täydentävät rakennustyönaikaista viranomaisvalvontaa. Rakennusluvassa edellytetyillä katselmuksilla ja lupaehdoilla varmistetaan, että korjaustyön suoritus on myönnetyn luvan mukainen ja täyttää terveydelle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Selvennykseksi todettakoon, että loppukatselmuksen edellytyksenä on, että lupapäätös on lainvoimainen, rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti; rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty sekä että muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty (MRL 153 ). Pentti Hillukkala ei ole oikaisuvaatimuksessaan esittänyt sellaista uutta vaatimusta tai seikkaa, joka ei olisi ollut rakennuslupapäätöksen valmistelu- tai päätöksentekohetkellä rakennusvalvonnan tiedossa. Pentti ja Eeva Hillukkalaa on kuultu asianosaisina, kuulemisen yhteydessä esitetyt vaatimukset eivät juurikaan poikkea oikaisuvaatimuksen vaatimuksista. Pentti Hillukkalan oikaisuvaatimus ei sisällä sellaista vaatimusta, että rakennusluvan myöntämisen edellytykset eivät olisi täyttyneet. Päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. Liitteet /2013 Oikaisuvaatimus (osittain salainen) /2013 Oikaisuvaatimus osa II (osittain salainen) /2013 Täydennys (osittain salainen) /2013 Vastine (osittain salainen)

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 10 Viiteaineisto * 3806/2013 Vs. rakennustarkastajan päätös /2013 Pääpiirustukset Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Esittelijä poisti asian esityslistalta.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 7103/ /2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös / / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Tiivistelmä Kiinteistö, jota asia koskee , Hiihtäjäntie 15, Kuopio Kiinteistön omistaja Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 on hakenut toimenpidelupaa jätekatoksen rakentamiseen tontille osoitteeseen Hiihtäjäntie 15. Vs. tarkastusarkkitehti Saara Repo on , lupatunnus T myöntänyt toimenpideluvan jätekatoksen rakentamiseen. Naapurikiinteistön ( , Hiihtäjäntie 10) omistaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätöksestä. Toimenpideluvan viimeinen valituspäivä on ollut Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 on toimittanut oikaisuvaatimuksen rakennusvalvontaan Oikaisuvaatimuksen tekijä on naapurikiinteistön omistaja As Oy Puijonhaka, jolla on MRL mom. 1. kohdan mukaan oikaisuvaatimusoikeus. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja ympäristö- ja rakennuslautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen. Luvan hakijalta on pyydetty kirjallinen vastine naapurin tekemään oikaisuvaatimukseen. Hakijan vastine on saapunut ja vastine on päivätty Oikaisuvaatimus Asunto Oy Puijonhaka, taloyhtiön hallituksen puolesta isännöitsijä Otto Mikkonen: Rakennuspaikka: Puijonlaakso Asia: Oikaisuvaatimus Ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi koskien As. Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15:lle myönnettyä toimenpidelupaa jätekatokselle Toimenpide: Jätekatos Oheisessa liitteessä on Asunto Oy Puijonhakan hallituksen oikaisuvaatimus perusteluineen koskien otsikossa mainittua Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15:lle myönnettyä toimenpidelupaa jätekatoksen rakentamiseksi. Asunto Oy Puijonhakan mielestä jätekatosta ei voi rakentaa nyt esitetylle paikalle, vaan rakennuksen sijaintipaikka on muutettava sopivampaan paikkaan. Perustelut asiassa ovat erillisessä liitteessä. Taloyhtiön hallitus on mielellään mukana yhteistyössä etsimässä parempaa ratkaisua jätekatoksen sijoittamiselle.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 11 Oikaisuvaatimuksen liite : ASIA Toimenpidelupa / Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 / / jätekatos Perustelut oikaisuvaatimukseen Talomme (Hiihtäjäntie 10) edessä oleva naapurintonttiin rajoittuva, n m2 suuruinen nurmialue on piha-alueen asemapiirroksen mukaan lain edellyttämä leikki- ja oleskelualue (Rakennus- ja maankäyttölaki 155). Aivan tontin rajalle suunniteltu jätekatos tulisi sijaitsemaan keskeisellä paikalla tähän alueeseen nähden ja siten vähentää merkittävästi alueen käytettävyyttä ja viihtyisyyttä kokonaisuudessaan. Lisäksi: - Jätekatos sijaitsee n. kahden metrin etäisyydellä laatoitetusta ja pensasistutuksin rajatusta, oleskeluun ja virkistyskäyttöön suunnitellusta alueesta, joka kesäisin varustetaan puutarhakalusteilla (hajuhaitat!) - Pienille lapsille varattu leikkialue on n. 15 metrin etäisyydellä ko. jätekatoksesta (turvallisuus!) - Luvan ehtona esitettyä maisemointia pensasistutuksilla ei voi toteuttaa tilanpuutteen vuoksi. - Asemapiirroksessa etäisyys tontin rajasta on noin kaksi metriä. Jätekatoksen todellista sijaintia ei voi tällä hetkellä tarkasti todeta, sillä sitä ei ole rakennuslupaehtojen mukaisesti merkitty ja piha-asfaltti alueelta on jo poistettu. Katoksen pohjatyöt on jo aloitettu ilman rakennuslupaa ja perustukset näyttävät nyt ulottuvan ainakin tontin rajalle asti. Edellisen perusteella sijaintia ei siten voi pitää parhaana mahdollisena suhteessa naapureihin. Luvan hakijan kannalta: Pihalle suunniteltu jätekatos ei tuo parannusta verraten nykyiseen rakennuksen sisällä olevaan jätetilan toimivuuteen. Etenkin nyt suunnitellun tilan riittävyys (10,5 m2) on kyseenalainen, ottaen huomioon jäteastioiden liikuttelutarve ja kiristyvät lajitteluvaatimukset. (Jätekukon ohje: Mitoita väljäksi, siis varaus ainakin yhdelle 660 l jäteastialle). Vetoamme liitteenä olevaan Jätekukon esitteeseen Hyvä jätekatos toimiva ja turvallinen jonka ohjeistusta esitämme noudatettavaksi. Mielestämme molemmille taloyhtiöille vähiten haittaa aiheuttava jätekatoksen paikka on nyt esitetyn paikan sijaan Hiihtäjäntie 15 tontin kaupunginpuoleinen alue. Jäteauton matka pitenee tällöin hieman, mutta liikennemäärät ja reitti ei muutu. Esittämällemme paikalle sijoitettu jätekatos voidaan rakentaa myös toimivaksi ja riittävän tilavaksi, eikä ko. alueella katoksen sijoittamiselle aivan tontin rajalle As Oy Puijonhakan puolelta ole estettä.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 11 Vaikutusten arviointi - Vastine Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 psta pääsuunnittelija Ari Mäki: VASTINE TOIMENPIDELUPAPÄÄTÖSESTÄ & 943, TUNNUS T, NAAPURIN HIIHTÄJÄNTIE ANTAMAAN OI- KAISUVAATIMUKSEEN Vastine: - Suunniteltu jätekatos on rakennuspaikan merkitsemisessä todettu oleva hieman kauempana rajasta kuin lupahakemuksessa eli -0,55 m sekä noin 1 m kauempana Hiihtäjäntien puoleisesta rajasta eli -30 m johtuen olevasta pihavalopylväästä. (perustukset näyttävät nyt ulottuvan ainakin tontinrajalle asti) Etäisyydet oleskelu ja leikkipaikoista ovat ihan normaalit kaavoitetulla alueella eivätkä aiheuta turvallisuuteen muutosta aiempaan verrattuna. (Pienille lapsille varattu leikkialue on n. 15 metrin etäisyydellä ko. jätekatoksesta(turvallisuus!) ) Jätekatoksen sijoittaminen alemmaksi pihan kaupungin puoleiseen päähän tulisi aiheuttamaan talon asukkaille vaaratilanteita etenkin talvella, kun jäteauto joutuisi taiteilemaan liukkaalla, suhteellisen jyrkällä etupihalla. (Mielestämme molemmille taloyhtiöille vähiten haittaa aiheuttava jätekatoksen paikka on nyt esitetyn paikan sijaan Hiihtäjäntie 15 tontin kaupunginpuoleinen alue. Jäteauton matka pitenee tällöin hieman, mutta liikennemäärät ja reitti ei muutu. Esittämällemme paikalle sijoitettu jäte katos voidaan rakentaa myös toimivaksi ja riittävän tilavaksi, eikä ko. alueella katoksen sijoittamiselle aivan tontin rajalle As Oy Puijonhakan puolelta ole estettä.) Jätekatoksen koosta Jätekukon lausunto oli jo naapurin kuulemisen vastineen liitteenä. Pyydän taloyhtiön As Oy Hiihtäjäntie15 puolesta lupaviranomaisia käsittelemään tämänkin asian objektiivisesti, jotta menossa oleva LVIS-saneeraus saataisi suoritettua aikataulussa. Esitys Perustelu Esitän, että ympäristö- ja rakennuslautakunta muuttaa vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätöksen hylätyksi. Alueella on voimassa asemakaavamerkintä Ak 14 (asuntokerrostalojen korttelialue). Asemakaavassa on merkitty rakennusalueen rajat, jolle saa rakentaa. Lupakäsittelyvaiheessa on tullut virhe, koska suunniteltu jätekatos sijaitsee voimassaolevan asemakaavan vastaisesti rakennusalueen ulkopuolella. Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus) MRL 58. Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen (MRL kohta). Tästä johtuen rakennusvalvonnan olisi tullut edellyttää suunnitelman muuttamista tai hylätä esitetty hakemus. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 58, 126, 130, 135, 187 ja 192

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 11 Liitteet /2014 Oikaisuvaatimuksen liite Jätekukon esite Viiteaineisto * 7103/2014 Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös /2014 Asemapiirros 7103/2014 Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset 7103/2014 Ote asemakaavasta Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi vs. rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 636/ /2015 Oikaisuvaatimus rakennuslupamaksusta / / Vs. rakennuslupainsinööri Hannu Piiroisen lupapäätös , lupatunnus R Vaikutusten arviointi - Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Tiivistelmä Maija ja Pekka Toivanen ovat tehneet oikaisuvaatimuksen rakennusvalvontamaksun rakennuspaikan merkitsemistä ja sijaintikatselmusta koskevalta osalta Maija ja Pekka Toivasen perustelut maksusta vapauttamiselle ilmenevät liitteenä jaettavasta oikaisuvaatimuksesta. Sovellettavat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. Pykälän 1 momentin luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osin palautettava. Edelleen MRL 145 :n 2. momentissa säädetään, että jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvan vastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään (MRL ). Pykälän 1 momentin nojalla määrätyt luvan tarkastus- ja valvontamaksut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään (MRL ). Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Kuopion kaupungissa 2014 on hyväksytty Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa. Maksut ovat tulleet voimaan Taksan 13 :n nojalla maksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen tekemispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä. Maksua koskevin osin rakennuslautakunnan päätökseen haetaan muutosta kuntalain mukaan. Kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan lautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 12 Esitys ratkaisee rakennusvalvontamaksua koskevan oikaisuvaatimuksen kuntalain 89 :n 1. momentin mukaan. Oikaisuvaatimus hylätään. Perustelu Vs. rakennuslupainsinööri Hannu Piiroinen on ratkaissut rakennuslupapäätöksen ja päättänyt tässä yhteydessä periä rakennuspaikan merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksesta rakennusvalvontataksan :n mukaisesti 320 euroa. Myöhemmin vs. rakennuslupainsinööri on antanut rakentajalle oikeuden tehdä itse merkintätoimenpide, mutta ei sijaintikatselmusta. Maija ja Pekka Toivaselle on tehty rakennuslupamaksun alennus 8.6 :n mukaiseen 230 euroon, jolloin heiltä on peritty ainoastaan sijaintikatselmuksen hinta. Rakennuksen sijoittuminen merkittyyn paikkaan valvotaan MRL 150 :n mukaisessa sijaintikatselmuksessa. Rakennuttajan tai työnjohtajan on tilattava sijaintikatselmus kiinteistönmuodostusyksiköstä. Kaupunkiympäristön toimintasäännön 13 c :n mukaisesti rakennuslupainsinööri Hannu Piiroisella on toimivalta määrätä yksittäistapauksessa lupa- ja valvontamaksu rakennusvalvonnan taksan mukaisesti sekä päättää maksun palauttamisesta (MRL 145 ). Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Kuopion kaupungissa 2014 on ollut kyseisen päätöksen tekohetkellä voimassa. Taksan 8 :n mukainen maksu (kohdat ) kattaa rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen sekä näiden tarkastamisen (sijaintikatselmus). Alennettu maksu 230 euroa (kohta 8.6) soveltuu, kun merkintää ei ole edellytetty. Maksun määräämisessä ei ole siten tapahtunut virhettä. Tasavertaisen kuntalaisten kohtelun perusteella Maija ja Pekka Toivaselle sijaintikatselmuksesta määrättyä 230 euron maksua ei voida poistaa. Liitteet 6 636/2015 Oikaisuvaatimus Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi vs. rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 8411/ /2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös / / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen jätekatoksen purkaminen ja paikoitusalueen laajennus Vaikutusten arviointi - Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Tiivistelmä Kiinteistö, jota asia koskee , Mustikkatie 21 Kiinteistön omistaja Asunto Oy Mustikkapankko Vs. tarkastusarkkitehti Saara Repo on , lupatunnus R myöntänyt rakennusluvan jäte/pyöräkatoksen rakentamiseen, entisen jätekatoksen purkamiseen ja autopaikoitusalueen laajentamiseen osoitteeseen Mustikkatie 21 (kiinteistötunnus ). Pasi Salmela ja Simo Salmela ovat vaatineet oikaisua ko. päätökseen. Hakijalta on pyydetty vastine Asunto Oy Mustikkapankko on toimittanut vastineensa asiaan Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja ympäristö- ja rakennuslautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen. Oikaisuvaatimus Pasi Salmela ja Simo Salmela: Oikaisuvaatimus lupatunnus R (Julkipano , viimeinen valituspäivä ) Oikaisua hakee Puolukkatie 18 kiinteistön haltija. Oikaisua haetaan kohdan 2 mukaan. (Kohta 2 Sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa.) Päätös vaikuttaa kyseisen kiinteistön rakentamiseen ja muuhun käyttöön. Haetaan oikaisua seuraaviin kohtiin: 1. Rakennuslupapiirustus on virheellinen. Piirustus on muutettava asemakaavan ja olevien rakennusten mukaiseksi. 1.1 Puolukkatien ja Mustikkatien välinen kevyenliikenteenväylä on merkitty kuvaan virheellisesti. Osa väylästä on merkitty viheralueeksi. 1.2 Mustikkatie 18 rakennus on todellisuudessa kiinni rajassa. Piirustuksessa se on esitetty n. 2 metriä irti rajasta.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Tontin pintavesisuunnitelma on puutteellinen. Se ei täytä rakennusvalvonnan pientalo-ohjeen kohdassa 5.2 (MRL165 ) esitettyjä vaatimuksia 2.1 Pysäköintialueen laajennusalueen pintavedet on johdettu imeytyskaivoon. Imeytyskaivoa ei voitane pitää riittävänä ratkaisuna ilman imeytyskenttää varsinkaan kallioalueella. Rakennusvalvonnan pientalo-ohjeen antamat ohjeet imeytyskentän sijoittamisesta eivät myöskään toteudu. 2.2 Pysäköintialueen laajennusalueen kallistukset eivät täytä sorapintaisille kentille annettuja suunnitteluohjeita. Nykyisessä suunnitelmassa kaltevuus kaivoon on noin 20 mm/1000mm, kun yleinen vaatimus on 50 mm/1000 mm. 2.3 Pysäköintialueen vanhan osan kallistussuunnitelma on puutteellinen. Sadevesikaivo on samassa korossa pysäköintialueen reunojen kanssa. Nykyisellään pysäköintialueella ei ole kallistuksia eikä sadevesikaivoa. 2.4 Piirustukseen merkitty oleva ojanpainanne ei voine olla osa pintavesisuunnitelmaa. Nykytilassa olevan parkkialueen vedenpoisto on toteutettu heikosti ja aiheuttaa valumia katu- ja puistoalueille. Nykyisillä suunnitelmilla on varsin epätodennäköistä, että uuden parkkialueen vedenpoisto voidaan toteuttaa toimivana ja määräysten mukaisesti. Kiinteistön Puolukkatie 18 puolesta asiaa hoitaa Pentti Salmela (p. - -) Liitteet: 1. Kuva valumavesistä olevalta pysäköintialueelta puistoalueelle 2. Niskaoja yritys kaupungin puisto-osaston toimesta. Tavoitteena oli kaivaa oja, mutta yritys epäonnistui kallion estettyä ojan toteuttamisen. 3. Talven jälkeen lumen läjitys johtaa keväällä erittäin suuriin valumamääriin. 4. Veden valumajälkiä puistoalueella Vastine Asunto Oy Mustikkapankko psta pääsuunnittelija Jukka Timonen: Vastine oikaisuvaatimuksen, rakennuslupapäätös lupatunnus R Olemme laajentaneet ja täsmentäneet asemapiirustusta. Pysäköintialueen hulevedet viemäröidään olevaan kaupungin sadevesikaivoon ja -verkostoon, joka sijaitsee kevyen liikenteen väylällä Entisen pysäköintialueen hulevesille tehdään uusi sadevesikaivo, jota alueella ei ole ollut aikaisemmin, ja viemäröidään pysäköintialueen laajennuksen sadevesikaivon kautta kevyen liikenteen väylällä olevaan kaupungin olevaan sadevesikaivoon. Myöhemmin tarkemmat viemärisuunnitelmat laatii LV-suunnittelija. Suunnitelmat toimitetaan Kuopion Vedelle ja rakennusvalvontaan. Esitys Esitän että, ympäristö- ja rakennuslautakunta jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 13 Perustelut Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat oikaisuvaatimuksessaan hakeneet oikaisua MRL kohdan 2 mukaan (sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa) ja todenneet, että päätös vaikuttaa kyseisen kiinteistön rakentamiseen ja muuhun käyttöön. Lupaa on haettu kiinteistölle , Mustikkatie 21. Oikaisuvaatimuksen tekijät hallitsevat kiinteistöä , Puolukkatie 18. Näiden kiinteistöjen välissä on noin kahdeksan metrin levyinen kaupungin puistoalue (kiinteistötunnus ). Rakennusvalvonta on lupaa käsitellessään harkinnut naapurien kuulemisen tarpeellisuuden MRL 133 :n mukaisesti ja katsonut, ettei haetun rakentamisen vaikutukset ulotu oikaisuvaatimuksen tekijöiden kiinteistölle asti. Maankäyttö- ja rakennuslain :n nojalla valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on: 1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; 2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä 4) kunnalla. Edelleen MRL :n mukaan jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole MRL :n 1 kohdan mukainen viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja tai haltija, eikä saman pykälän 2 kohdan mukainen kiinteistön omistaja tai haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa. Päätös ei myöskään vaikuta välittömästi hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa MRL :n 3 kohdan tarkoittamalla tavalla. Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei siten ole valitusoikeutta asiassa ja oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 125, 133, 187, 192 Liitteet /2014 Oikaisuvaatimuksen liitevalokuvat /2014 Vastineen liitepiirustus Viiteaineisto * 8411/2014 Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös /2014 Asemapiirustus 8411/2014 Pohja-, leikkaus- ja julkisivut Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 13 Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi vs. rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 803/ /2015 Rakennustyön keskeyttäminen / / Kiinteistö Oy Nilsiän Pankkitalo / rakennuksen korjaus- ja muutostyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Kiinteistö, jota asia koskee Kiinteistön omistaja Kiinteistö Oy Nilsiän Pankkitalo Katselmuspöytäkirja tarkastusinsinööri Hannu Piiroinen: Rakennuspaikka Rakennuspaikan haltija Pohjois.Savon Rakennus Oy / KRTP Oy Katselmuksen kohde Kiinteistö Oy Nilsiän Pankkitalo / KRTP Oy:n hallinnoimat tilat Valvontakatselmus - kohteessa aloitettu luvaton korjaus- ja rakennustyö - Kiinteistö Oy ei ole hyväksynyt vielä hanketta, hakeakseen sille rakennuslupaa - kohteeseen on suunnitelmat laadittu ins. toimisto Savolainen/Katja Lintunen / Luvaton rakennustyö tulee välittömästi keskeyttää, eikä sitä saa jatkaa ennen kuin hankkeella on lainvoimainen rakennuslupa. Sovellettavat oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 125 :n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 943 / 12-14-2 / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Vs. rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö

Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 17.11.2015 Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat ei ylipäätään pitäisi tapahtua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 3377/10.03.00/2014 103 Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, kiinteistö 49-13-20-17, Westendintie 61 B, 02610 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Petri Hellsten,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8257/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8257/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 140 Asianro 8257/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / 405-6-0 / Puijontie 135 / Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhosen rakennuslupapäätös 17.11.2014 926 / varastorakennuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset: 3 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1 Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 73 13.06.2013. 73 Asianro 4553/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 73 13.06.2013. 73 Asianro 4553/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 73 Asianro 4553/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / Tarkastusarkkitehti Mikko Etulan päätös 20.5.2013 419 / 2-9906-0 / Rakennuslupa ja rakennustöiden aloittaminen ennen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 887/10.03.00.03/2016 77 Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Rakennustarkastaja Petri Ojanen 9.11.2016: Raision

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 8.11.2011 92 ympa liite 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.1.2012 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali Rakennuslautakunta 43 26.10.2011 Rakennuslautakunta 17 23.05.2012 Rakennuslautakunta 55 21.11.2012 Rakennuslautakunta 61 18.12.2012 Rakennuslautakunta 54 06.11.2013 Rakennuslautakunta 1 29.01.2014 Luvattoman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaasan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Varikkokatu 2, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-15:35 Paikka Lisätietoja Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs. (Suurmestar) HUOM! Muuttunut kokouspäivä,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 4532/10.03.00/2012 197 Oikaisuvaatimus katselmuspöytäkirjaan ja määräykseen, 49-50-15-12, Katri Valan tie 12, 02660 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 6232/10.03.00/2011 18 Vaatimus rakennusluvan 2011-1366 rakennusvalvontamaksun nro 114701171 poistamiseksi, kiinteistö 51-280-3, Sotarovastintie 5, 00370 Helsinki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 315/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 315/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 17 Asianro 315/10.03.00/2014 Oikaisuvaatimus / valvonta-arkkitehti Risto Rädyn päätös 31.12.2013 1121 (lupatunnus 13-1053-R) / 7-39-14 / Omakotitie 13 / talousrakennus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Lausunto aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Lohilahti 7:99, Riistavesi Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueellinen

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350,00. + ottamisalueen pinta-alan mukaan ( min 1 ha ) 100,00 / ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350,00. + ottamisalueen pinta-alan mukaan ( min 1 ha ) 100,00 / ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn PARKANON KAUPUNKI 1 MAA-AINESTAKSA Parkanon kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 12/ (8) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 28.9.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 12/ (8) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 28.9. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA 12/2017 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 28.9.2017 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 28.9.2017 tekemät rakennuslupapäätökset: 22-23 Päätökset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 91 12.09.2013. 91 Asianro 1758/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 91 12.09.2013. 91 Asianro 1758/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) 91 Asianro 1758/10.03.00/2013 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen kaarihallin rakenteiden tarkistamiseksi ja käyttökieltoon määrääminen / 462-4-139

Lisätiedot

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 17.11.2015, Savoy-teatteri Minna Mättö, rakennuslakimies, OTM, VT Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 1 MILLOIN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA 1.1.2009 ALKAEN 1 YLEISTÄ 1.1 Maa-ainesten ottamishakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Sivu 1 / 6 LAUKAAN KUNTA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

Sivu 1 / 6 LAUKAAN KUNTA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Sivu 1 / 6 LAUKAAN KUNTA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunta 25.1.2017 Sivu 2 / 6 Laukaan kunnassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 59 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kuopion

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT. Laihian kunnanvaltuuston hyväksymä.

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT. Laihian kunnanvaltuuston hyväksymä. 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT Laihian kunnanvaltuuston 27.9.2010 73 hyväksymä. Laihian kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 16/ (13) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 16/ (13) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA 16/2017 1 (13) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 31.10.2017 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 31.10.2017 tekemät rakennuslupapäätökset: 27-29 Päätökset

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 127 05.12.2013. 127 Asianro 6125/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 127 05.12.2013. 127 Asianro 6125/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) 127 Asianro 6125/10.03.00/2013 Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen noudattamiseksi / 34-190-1 / Savolanrannantie 33 / luvaton laituri Vs. rakennustarkastaja Ilkka

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: KAJAANIN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5)

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5) KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.6.2016 1 (5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kangasalan kunnassa 1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:05-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 (6) Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 Myöntää poikkeuksen rakennuskiellosta sitovan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Poikkeamishakemus tontille Mekaniikanpolku 6, Hervanta, autopaikkamääräyksestä poikkeaminen TRE:5543/10.03.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Asemakaavapäällikkö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 126 05.12.2013. 126 Asianro 5964/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 126 05.12.2013. 126 Asianro 5964/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) 126 Asianro 5964/10.03.00/2013 Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen noudattamiseksi / 37-6-9 / Ratsupolku 3 / luvaton tontin käyttö Vs. rakennustarkastaja Ilkka

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 2819/10.03.00/2013 123 Oikaisuvaatimus rakenneinsinöörin 23.5.2013 antamaan määräykseen, lupatunnus 2009-1833, kiinteistö 49-54-146-16, Degerbyntie 23, 02600 Espoo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA 1.7.2016 2 Uudenkaupungin kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot