Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3."

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00 16:25 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pirjo Lind, puheenjohtaja Tiia Laitinen, varapuheenjohtaja Markus Jukarainen Tiina Kainulainen Olli Luhtala Sakari Pääkkö Kari Savolainen Muut saapuvilla olleet Jukka Pulkkinen Erkki Pärjälä, vs. ympäristöjohtaja Mikko Etula, vs. rakennustarkastaja Timo Perätie, ympäristönsuojelusuunnittelija Eila Pulkkinen, ympäristönsuojelusuunnittelija Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja Pirjo Pääkkönen, viestintäsihteeri kaupunginhallituksen edustaja esittelijä esittelijä pöytäkirjanpitäjä Asiat 8-25 Allekirjoitukset Pirjo Lind puheenjohtaja Pirjo Pääkkönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, (valtuusto-virastotalo, Suokatu 42), Tiia Laitinen Sakari Pääkkö

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Julkinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, (ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimisto, Suokatu 42 sekä Suonenjoen kaupungin tekninen osasto, Sairaalapolku 3), Pirjo Pääkkönen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 8-9, 15-17, 20, ja 25 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset seuraava valitusosoitus :n 11 osalta liite M ja seuraava valitusosoitus :ien12-13 osalta liite B ja seuraava valitusosoitus :n 14 osalta liite F ja seuraava valitusosoitus ien osalta liite X ja seuraava valitusosoitus :än 21 osalta liite V ja valitusosoitus :än 24 osalta

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Sivu 1 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat * Oikaisuvaatimus / Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhosen päätös , lupatunnus R / / Särkiranta 15 / rakennuslupa / rivitalon alapohjan puhdistus- ja korjaustyö * Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös / / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Oikaisuvaatimus rakennuslupamaksusta / / Vs. rakennuslupainsinööri Hannu Piiroisen lupapäätös , lupatunnus R * Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös / / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen jätekatoksen purkaminen ja paikoitusalueen laajennus 7 14 Rakennustyön keskeyttäminen / / Kiinteistö Oy Nilsiän Pankkitalo / rakennuksen korjaus- ja muutostyö Kuopion luonnon monimuotoisuusohjelma * Lausunto / Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma Vuoden 2015 työohjelma/ Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut Päätös maa-ainesluvan siirtämisestä Liikennevirastolta Kuopion kaupungille / Maa-aineslupa / Tiehallinto / Savilahti, Kallansorsa 1: Päätös maa-ainesluvan lupavelvoitteista vapauttamisesta / Liikennevirasto / Maa-aineslupa / Tiehallinto / Savilahti, Kallansorsa 1: * Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle / Kumpusaarentien vesistöpenkereen ja Leipäniemen sillan rakentaminen Kallaveden Siikalahteen / Kuopion kaupunki Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9: * Lausunto aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Lohilahti 7:99, Riistavesi * Lausunto hakemuksesta ympäristöluvan muuttamiseksi /Kuopion Energia Liikelaitos, Pitkälahden lämpökeskus

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Julkinen Vireillepano: Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen ympäristölupa Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna Muutoksenhaku 11 Liite M valitusosoitus rakennus- ja toimenpidelupapäätökseen Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus ja valitusosoitus kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinta-asioissa / ympäristö- ja rakennuslautakunta Liite F hallintovalitus / ympäristö- ja rakennuslautakunta Liite X valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen / ympäristö- ja rakennuslautakunta Liite V valitusosoitus ympäristölupapäätökseen / ympäristö- ja rakennuslautakunta Valitusosoitus ympäristölupapäätökseen 65 67

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 8 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 9 9 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Tiia Laitinen ja Sakari Pääkkö. Päätös Valittiin Tiia Laitinen ja Sakari Pääkkö.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 3806/ /2013 Oikaisuvaatimus / Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhosen päätös , lupatunnus R / / Särkiranta 15 / rakennuslupa / rivitalon alapohjan puhdistusja korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: Osoite: Särkiranta 15, Kuopio Rakennusluvan hakija Asunto Oy Kuopion Särkiranta 15 kiinteistön haltijana Tiivistelmä Vs. rakennustarkastaja on myöntänyt , lupatunnus R rakennusluvan rivitalon alapohjan puhdistus- ja korjaustyölle kiinteistölle osoitteeseen Särkiranta 15, Kuopio. Pentti Hillukkala ja Eeva Hillukkala ovat kiinteistöllä sijaitsevan rivitalon (rak.nro 1) huoneiston nro 5 omistajia. Pentti Hillukkala asianosaisena on tehnyt oikaisuvaatimuksen vs. rakennustarkastajan päätöksestä. Rakennusluvan viimeinen valituspäivä on ollut Pentti Hillukkala on toimittanut oikaisuvaatimuksen rakennusvalvontaan ja osan II Lisäksi Pentti Hillukkala on täydentänyt oikaisuvaatimustaan Oikaisuvaatimuksen tekijällä on muutoksenhakuoikeus ja oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa. Lautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen. Luvan hakijalta on pyydetty kirjallinen vastine Pentti Hillukkalan tekemään oikaisuvaatimukseen. Hakijan vastine on saapunut Oikaisuvaatimukset Pentti Hillukkala ja liitteineen sekä täydennys. Oikaisuvaatimukset ovat osittain salaisia, salassapitoperuste JulkL kohta. Pentti Hillukkalan perustelut ilmenevät liitteenä jaettavista oikaisuvaatimuksista. Asunto Oy Särkiranta 15 antama vastine oikaisuvaatimukseen Perustelut ilmenevät liitteenä jaettavasta vastineesta. Vaikutusten arviointi -

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 10 Esitys Perustelu Esitän että, ympäristö- ja rakennuslautakunta hylkää Pentti Hillukkalan tekemän oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan. Vs. rakennustarkastajan tekemää päätöstä ei muuteta. toistaa vs. rakennustarkastajan päätöksessä esitetyt perustelut ja toteaa lisäksi, että asiassa on kysymys rakennusluvasta, jonka rakennustarkastaja on edellyttänyt haettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n 3 momentin perusteella. Säännöksen mukaan korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Kun otetaan huomioon maankäyttö ja rakennuslain 117 :n 2 ja 4 momentissa terveydelle asetetut vaatimukset sekä rakennuksen terveellisyyteen liittyvät maankäyttö- ja rakennuslain 117 c säännöksen sisältö sekä rakennusvirheeseen liittyvät seikat, vaatimus rakennusluvan edellyttämisestä työlle on ollut perusteltu. Rakennusluvanvaraisia töitä ovat jätevesiviemärin ja radonputkiston ristiin asennusvirheen korjaustyöt ja alapohjan tiivistystyöt. Vahingon laajuuden selvittämiseksi ja korjaustyön laadunvarmistamiseksi rakennusluvan edellyttäminen on ollut perusteltua. Koska rivitalon alapohjan korjaustoimenpiteet oli jo suoritettu ennen rakennusluvan myöntämistä, rakennusvalvontaviranomainen ei ole voinut luotettavasti arvioida rakennusvirheen vaikutuksia ja korjaamista ilman ulkopuolista tarkastusta. Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymät asiantuntijatarkastukset täydentävät rakennustyönaikaista viranomaisvalvontaa. Rakennusluvassa edellytetyillä katselmuksilla ja lupaehdoilla varmistetaan, että korjaustyön suoritus on myönnetyn luvan mukainen ja täyttää terveydelle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Selvennykseksi todettakoon, että loppukatselmuksen edellytyksenä on, että lupapäätös on lainvoimainen, rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti; rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty sekä että muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty (MRL 153 ). Pentti Hillukkala ei ole oikaisuvaatimuksessaan esittänyt sellaista uutta vaatimusta tai seikkaa, joka ei olisi ollut rakennuslupapäätöksen valmistelu- tai päätöksentekohetkellä rakennusvalvonnan tiedossa. Pentti ja Eeva Hillukkalaa on kuultu asianosaisina, kuulemisen yhteydessä esitetyt vaatimukset eivät juurikaan poikkea oikaisuvaatimuksen vaatimuksista. Pentti Hillukkalan oikaisuvaatimus ei sisällä sellaista vaatimusta, että rakennusluvan myöntämisen edellytykset eivät olisi täyttyneet. Päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. Liitteet /2013 Oikaisuvaatimus (osittain salainen) /2013 Oikaisuvaatimus osa II (osittain salainen) /2013 Täydennys (osittain salainen) /2013 Vastine (osittain salainen)

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 10 Viiteaineisto * 3806/2013 Vs. rakennustarkastajan päätös /2013 Pääpiirustukset Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Esittelijä poisti asian esityslistalta.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 7103/ /2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös / / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Tiivistelmä Kiinteistö, jota asia koskee , Hiihtäjäntie 15, Kuopio Kiinteistön omistaja Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 on hakenut toimenpidelupaa jätekatoksen rakentamiseen tontille osoitteeseen Hiihtäjäntie 15. Vs. tarkastusarkkitehti Saara Repo on , lupatunnus T myöntänyt toimenpideluvan jätekatoksen rakentamiseen. Naapurikiinteistön ( , Hiihtäjäntie 10) omistaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätöksestä. Toimenpideluvan viimeinen valituspäivä on ollut Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 on toimittanut oikaisuvaatimuksen rakennusvalvontaan Oikaisuvaatimuksen tekijä on naapurikiinteistön omistaja As Oy Puijonhaka, jolla on MRL mom. 1. kohdan mukaan oikaisuvaatimusoikeus. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja ympäristö- ja rakennuslautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen. Luvan hakijalta on pyydetty kirjallinen vastine naapurin tekemään oikaisuvaatimukseen. Hakijan vastine on saapunut ja vastine on päivätty Oikaisuvaatimus Asunto Oy Puijonhaka, taloyhtiön hallituksen puolesta isännöitsijä Otto Mikkonen: Rakennuspaikka: Puijonlaakso Asia: Oikaisuvaatimus Ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi koskien As. Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15:lle myönnettyä toimenpidelupaa jätekatokselle Toimenpide: Jätekatos Oheisessa liitteessä on Asunto Oy Puijonhakan hallituksen oikaisuvaatimus perusteluineen koskien otsikossa mainittua Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15:lle myönnettyä toimenpidelupaa jätekatoksen rakentamiseksi. Asunto Oy Puijonhakan mielestä jätekatosta ei voi rakentaa nyt esitetylle paikalle, vaan rakennuksen sijaintipaikka on muutettava sopivampaan paikkaan. Perustelut asiassa ovat erillisessä liitteessä. Taloyhtiön hallitus on mielellään mukana yhteistyössä etsimässä parempaa ratkaisua jätekatoksen sijoittamiselle.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 11 Oikaisuvaatimuksen liite : ASIA Toimenpidelupa / Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 / / jätekatos Perustelut oikaisuvaatimukseen Talomme (Hiihtäjäntie 10) edessä oleva naapurintonttiin rajoittuva, n m2 suuruinen nurmialue on piha-alueen asemapiirroksen mukaan lain edellyttämä leikki- ja oleskelualue (Rakennus- ja maankäyttölaki 155). Aivan tontin rajalle suunniteltu jätekatos tulisi sijaitsemaan keskeisellä paikalla tähän alueeseen nähden ja siten vähentää merkittävästi alueen käytettävyyttä ja viihtyisyyttä kokonaisuudessaan. Lisäksi: - Jätekatos sijaitsee n. kahden metrin etäisyydellä laatoitetusta ja pensasistutuksin rajatusta, oleskeluun ja virkistyskäyttöön suunnitellusta alueesta, joka kesäisin varustetaan puutarhakalusteilla (hajuhaitat!) - Pienille lapsille varattu leikkialue on n. 15 metrin etäisyydellä ko. jätekatoksesta (turvallisuus!) - Luvan ehtona esitettyä maisemointia pensasistutuksilla ei voi toteuttaa tilanpuutteen vuoksi. - Asemapiirroksessa etäisyys tontin rajasta on noin kaksi metriä. Jätekatoksen todellista sijaintia ei voi tällä hetkellä tarkasti todeta, sillä sitä ei ole rakennuslupaehtojen mukaisesti merkitty ja piha-asfaltti alueelta on jo poistettu. Katoksen pohjatyöt on jo aloitettu ilman rakennuslupaa ja perustukset näyttävät nyt ulottuvan ainakin tontin rajalle asti. Edellisen perusteella sijaintia ei siten voi pitää parhaana mahdollisena suhteessa naapureihin. Luvan hakijan kannalta: Pihalle suunniteltu jätekatos ei tuo parannusta verraten nykyiseen rakennuksen sisällä olevaan jätetilan toimivuuteen. Etenkin nyt suunnitellun tilan riittävyys (10,5 m2) on kyseenalainen, ottaen huomioon jäteastioiden liikuttelutarve ja kiristyvät lajitteluvaatimukset. (Jätekukon ohje: Mitoita väljäksi, siis varaus ainakin yhdelle 660 l jäteastialle). Vetoamme liitteenä olevaan Jätekukon esitteeseen Hyvä jätekatos toimiva ja turvallinen jonka ohjeistusta esitämme noudatettavaksi. Mielestämme molemmille taloyhtiöille vähiten haittaa aiheuttava jätekatoksen paikka on nyt esitetyn paikan sijaan Hiihtäjäntie 15 tontin kaupunginpuoleinen alue. Jäteauton matka pitenee tällöin hieman, mutta liikennemäärät ja reitti ei muutu. Esittämällemme paikalle sijoitettu jätekatos voidaan rakentaa myös toimivaksi ja riittävän tilavaksi, eikä ko. alueella katoksen sijoittamiselle aivan tontin rajalle As Oy Puijonhakan puolelta ole estettä.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 11 Vaikutusten arviointi - Vastine Asunto Oy Kuopion Hiihtäjäntie 15 psta pääsuunnittelija Ari Mäki: VASTINE TOIMENPIDELUPAPÄÄTÖSESTÄ & 943, TUNNUS T, NAAPURIN HIIHTÄJÄNTIE ANTAMAAN OI- KAISUVAATIMUKSEEN Vastine: - Suunniteltu jätekatos on rakennuspaikan merkitsemisessä todettu oleva hieman kauempana rajasta kuin lupahakemuksessa eli -0,55 m sekä noin 1 m kauempana Hiihtäjäntien puoleisesta rajasta eli -30 m johtuen olevasta pihavalopylväästä. (perustukset näyttävät nyt ulottuvan ainakin tontinrajalle asti) Etäisyydet oleskelu ja leikkipaikoista ovat ihan normaalit kaavoitetulla alueella eivätkä aiheuta turvallisuuteen muutosta aiempaan verrattuna. (Pienille lapsille varattu leikkialue on n. 15 metrin etäisyydellä ko. jätekatoksesta(turvallisuus!) ) Jätekatoksen sijoittaminen alemmaksi pihan kaupungin puoleiseen päähän tulisi aiheuttamaan talon asukkaille vaaratilanteita etenkin talvella, kun jäteauto joutuisi taiteilemaan liukkaalla, suhteellisen jyrkällä etupihalla. (Mielestämme molemmille taloyhtiöille vähiten haittaa aiheuttava jätekatoksen paikka on nyt esitetyn paikan sijaan Hiihtäjäntie 15 tontin kaupunginpuoleinen alue. Jäteauton matka pitenee tällöin hieman, mutta liikennemäärät ja reitti ei muutu. Esittämällemme paikalle sijoitettu jäte katos voidaan rakentaa myös toimivaksi ja riittävän tilavaksi, eikä ko. alueella katoksen sijoittamiselle aivan tontin rajalle As Oy Puijonhakan puolelta ole estettä.) Jätekatoksen koosta Jätekukon lausunto oli jo naapurin kuulemisen vastineen liitteenä. Pyydän taloyhtiön As Oy Hiihtäjäntie15 puolesta lupaviranomaisia käsittelemään tämänkin asian objektiivisesti, jotta menossa oleva LVIS-saneeraus saataisi suoritettua aikataulussa. Esitys Perustelu Esitän, että ympäristö- ja rakennuslautakunta muuttaa vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätöksen hylätyksi. Alueella on voimassa asemakaavamerkintä Ak 14 (asuntokerrostalojen korttelialue). Asemakaavassa on merkitty rakennusalueen rajat, jolle saa rakentaa. Lupakäsittelyvaiheessa on tullut virhe, koska suunniteltu jätekatos sijaitsee voimassaolevan asemakaavan vastaisesti rakennusalueen ulkopuolella. Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus) MRL 58. Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen (MRL kohta). Tästä johtuen rakennusvalvonnan olisi tullut edellyttää suunnitelman muuttamista tai hylätä esitetty hakemus. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 58, 126, 130, 135, 187 ja 192

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 11 Liitteet /2014 Oikaisuvaatimuksen liite Jätekukon esite Viiteaineisto * 7103/2014 Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös /2014 Asemapiirros 7103/2014 Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset 7103/2014 Ote asemakaavasta Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi vs. rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 636/ /2015 Oikaisuvaatimus rakennuslupamaksusta / / Vs. rakennuslupainsinööri Hannu Piiroisen lupapäätös , lupatunnus R Vaikutusten arviointi - Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Tiivistelmä Maija ja Pekka Toivanen ovat tehneet oikaisuvaatimuksen rakennusvalvontamaksun rakennuspaikan merkitsemistä ja sijaintikatselmusta koskevalta osalta Maija ja Pekka Toivasen perustelut maksusta vapauttamiselle ilmenevät liitteenä jaettavasta oikaisuvaatimuksesta. Sovellettavat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. Pykälän 1 momentin luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osin palautettava. Edelleen MRL 145 :n 2. momentissa säädetään, että jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvan vastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään (MRL ). Pykälän 1 momentin nojalla määrätyt luvan tarkastus- ja valvontamaksut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään (MRL ). Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Kuopion kaupungissa 2014 on hyväksytty Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa. Maksut ovat tulleet voimaan Taksan 13 :n nojalla maksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen tekemispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä. Maksua koskevin osin rakennuslautakunnan päätökseen haetaan muutosta kuntalain mukaan. Kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan lautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 12 Esitys ratkaisee rakennusvalvontamaksua koskevan oikaisuvaatimuksen kuntalain 89 :n 1. momentin mukaan. Oikaisuvaatimus hylätään. Perustelu Vs. rakennuslupainsinööri Hannu Piiroinen on ratkaissut rakennuslupapäätöksen ja päättänyt tässä yhteydessä periä rakennuspaikan merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksesta rakennusvalvontataksan :n mukaisesti 320 euroa. Myöhemmin vs. rakennuslupainsinööri on antanut rakentajalle oikeuden tehdä itse merkintätoimenpide, mutta ei sijaintikatselmusta. Maija ja Pekka Toivaselle on tehty rakennuslupamaksun alennus 8.6 :n mukaiseen 230 euroon, jolloin heiltä on peritty ainoastaan sijaintikatselmuksen hinta. Rakennuksen sijoittuminen merkittyyn paikkaan valvotaan MRL 150 :n mukaisessa sijaintikatselmuksessa. Rakennuttajan tai työnjohtajan on tilattava sijaintikatselmus kiinteistönmuodostusyksiköstä. Kaupunkiympäristön toimintasäännön 13 c :n mukaisesti rakennuslupainsinööri Hannu Piiroisella on toimivalta määrätä yksittäistapauksessa lupa- ja valvontamaksu rakennusvalvonnan taksan mukaisesti sekä päättää maksun palauttamisesta (MRL 145 ). Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Kuopion kaupungissa 2014 on ollut kyseisen päätöksen tekohetkellä voimassa. Taksan 8 :n mukainen maksu (kohdat ) kattaa rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen sekä näiden tarkastamisen (sijaintikatselmus). Alennettu maksu 230 euroa (kohta 8.6) soveltuu, kun merkintää ei ole edellytetty. Maksun määräämisessä ei ole siten tapahtunut virhettä. Tasavertaisen kuntalaisten kohtelun perusteella Maija ja Pekka Toivaselle sijaintikatselmuksesta määrättyä 230 euron maksua ei voida poistaa. Liitteet 6 636/2015 Oikaisuvaatimus Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi vs. rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 8411/ /2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös / / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen jätekatoksen purkaminen ja paikoitusalueen laajennus Vaikutusten arviointi - Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Tiivistelmä Kiinteistö, jota asia koskee , Mustikkatie 21 Kiinteistön omistaja Asunto Oy Mustikkapankko Vs. tarkastusarkkitehti Saara Repo on , lupatunnus R myöntänyt rakennusluvan jäte/pyöräkatoksen rakentamiseen, entisen jätekatoksen purkamiseen ja autopaikoitusalueen laajentamiseen osoitteeseen Mustikkatie 21 (kiinteistötunnus ). Pasi Salmela ja Simo Salmela ovat vaatineet oikaisua ko. päätökseen. Hakijalta on pyydetty vastine Asunto Oy Mustikkapankko on toimittanut vastineensa asiaan Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja ympäristö- ja rakennuslautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen. Oikaisuvaatimus Pasi Salmela ja Simo Salmela: Oikaisuvaatimus lupatunnus R (Julkipano , viimeinen valituspäivä ) Oikaisua hakee Puolukkatie 18 kiinteistön haltija. Oikaisua haetaan kohdan 2 mukaan. (Kohta 2 Sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa.) Päätös vaikuttaa kyseisen kiinteistön rakentamiseen ja muuhun käyttöön. Haetaan oikaisua seuraaviin kohtiin: 1. Rakennuslupapiirustus on virheellinen. Piirustus on muutettava asemakaavan ja olevien rakennusten mukaiseksi. 1.1 Puolukkatien ja Mustikkatien välinen kevyenliikenteenväylä on merkitty kuvaan virheellisesti. Osa väylästä on merkitty viheralueeksi. 1.2 Mustikkatie 18 rakennus on todellisuudessa kiinni rajassa. Piirustuksessa se on esitetty n. 2 metriä irti rajasta.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Tontin pintavesisuunnitelma on puutteellinen. Se ei täytä rakennusvalvonnan pientalo-ohjeen kohdassa 5.2 (MRL165 ) esitettyjä vaatimuksia 2.1 Pysäköintialueen laajennusalueen pintavedet on johdettu imeytyskaivoon. Imeytyskaivoa ei voitane pitää riittävänä ratkaisuna ilman imeytyskenttää varsinkaan kallioalueella. Rakennusvalvonnan pientalo-ohjeen antamat ohjeet imeytyskentän sijoittamisesta eivät myöskään toteudu. 2.2 Pysäköintialueen laajennusalueen kallistukset eivät täytä sorapintaisille kentille annettuja suunnitteluohjeita. Nykyisessä suunnitelmassa kaltevuus kaivoon on noin 20 mm/1000mm, kun yleinen vaatimus on 50 mm/1000 mm. 2.3 Pysäköintialueen vanhan osan kallistussuunnitelma on puutteellinen. Sadevesikaivo on samassa korossa pysäköintialueen reunojen kanssa. Nykyisellään pysäköintialueella ei ole kallistuksia eikä sadevesikaivoa. 2.4 Piirustukseen merkitty oleva ojanpainanne ei voine olla osa pintavesisuunnitelmaa. Nykytilassa olevan parkkialueen vedenpoisto on toteutettu heikosti ja aiheuttaa valumia katu- ja puistoalueille. Nykyisillä suunnitelmilla on varsin epätodennäköistä, että uuden parkkialueen vedenpoisto voidaan toteuttaa toimivana ja määräysten mukaisesti. Kiinteistön Puolukkatie 18 puolesta asiaa hoitaa Pentti Salmela (p. - -) Liitteet: 1. Kuva valumavesistä olevalta pysäköintialueelta puistoalueelle 2. Niskaoja yritys kaupungin puisto-osaston toimesta. Tavoitteena oli kaivaa oja, mutta yritys epäonnistui kallion estettyä ojan toteuttamisen. 3. Talven jälkeen lumen läjitys johtaa keväällä erittäin suuriin valumamääriin. 4. Veden valumajälkiä puistoalueella Vastine Asunto Oy Mustikkapankko psta pääsuunnittelija Jukka Timonen: Vastine oikaisuvaatimuksen, rakennuslupapäätös lupatunnus R Olemme laajentaneet ja täsmentäneet asemapiirustusta. Pysäköintialueen hulevedet viemäröidään olevaan kaupungin sadevesikaivoon ja -verkostoon, joka sijaitsee kevyen liikenteen väylällä Entisen pysäköintialueen hulevesille tehdään uusi sadevesikaivo, jota alueella ei ole ollut aikaisemmin, ja viemäröidään pysäköintialueen laajennuksen sadevesikaivon kautta kevyen liikenteen väylällä olevaan kaupungin olevaan sadevesikaivoon. Myöhemmin tarkemmat viemärisuunnitelmat laatii LV-suunnittelija. Suunnitelmat toimitetaan Kuopion Vedelle ja rakennusvalvontaan. Esitys Esitän että, ympäristö- ja rakennuslautakunta jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 13 Perustelut Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat oikaisuvaatimuksessaan hakeneet oikaisua MRL kohdan 2 mukaan (sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa) ja todenneet, että päätös vaikuttaa kyseisen kiinteistön rakentamiseen ja muuhun käyttöön. Lupaa on haettu kiinteistölle , Mustikkatie 21. Oikaisuvaatimuksen tekijät hallitsevat kiinteistöä , Puolukkatie 18. Näiden kiinteistöjen välissä on noin kahdeksan metrin levyinen kaupungin puistoalue (kiinteistötunnus ). Rakennusvalvonta on lupaa käsitellessään harkinnut naapurien kuulemisen tarpeellisuuden MRL 133 :n mukaisesti ja katsonut, ettei haetun rakentamisen vaikutukset ulotu oikaisuvaatimuksen tekijöiden kiinteistölle asti. Maankäyttö- ja rakennuslain :n nojalla valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on: 1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; 2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä 4) kunnalla. Edelleen MRL :n mukaan jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole MRL :n 1 kohdan mukainen viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja tai haltija, eikä saman pykälän 2 kohdan mukainen kiinteistön omistaja tai haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa. Päätös ei myöskään vaikuta välittömästi hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa MRL :n 3 kohdan tarkoittamalla tavalla. Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei siten ole valitusoikeutta asiassa ja oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 125, 133, 187, 192 Liitteet /2014 Oikaisuvaatimuksen liitevalokuvat /2014 Vastineen liitepiirustus Viiteaineisto * 8411/2014 Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös /2014 Asemapiirustus 8411/2014 Pohja-, leikkaus- ja julkisivut Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) 13 Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi vs. rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (68) Asianro 803/ /2015 Rakennustyön keskeyttäminen / / Kiinteistö Oy Nilsiän Pankkitalo / rakennuksen korjaus- ja muutostyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Kiinteistö, jota asia koskee Kiinteistön omistaja Kiinteistö Oy Nilsiän Pankkitalo Katselmuspöytäkirja tarkastusinsinööri Hannu Piiroinen: Rakennuspaikka Rakennuspaikan haltija Pohjois.Savon Rakennus Oy / KRTP Oy Katselmuksen kohde Kiinteistö Oy Nilsiän Pankkitalo / KRTP Oy:n hallinnoimat tilat Valvontakatselmus - kohteessa aloitettu luvaton korjaus- ja rakennustyö - Kiinteistö Oy ei ole hyväksynyt vielä hanketta, hakeakseen sille rakennuslupaa - kohteeseen on suunnitelmat laadittu ins. toimisto Savolainen/Katja Lintunen / Luvaton rakennustyö tulee välittömästi keskeyttää, eikä sitä saa jatkaa ennen kuin hankkeella on lainvoimainen rakennuslupa. Sovellettavat oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 125 :n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 ASIA Porsastuotanto- ja lihasikalatoimintaa ja niiden laajentamista koskeva ympäristölupa-asia,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Ympäristölautakunta 30.10.2014 Kokoustiedot Aika 30.10.2014 Torstai klo 15.15-18.00 Paikka Lisätietoja Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot