Viimeksi päivitetty: Korvaa 18. kesäkuuta 2014 julkaistun version kokonaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viimeksi päivitetty: 7.4.2015. Korvaa 18. kesäkuuta 2014 julkaistun version kokonaan."

Transkriptio

1 Document Cloud -lisäkäyttöehdot Viimeksi päivitetty: Korvaa 18. kesäkuuta 2014 julkaistun version kokonaan. Näissä Document Cloud -lisäehdoissa ( Lisäehdot ) käytetyt isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit määritellään Adoben yleisissä käyttöehdoissa ( Ehdot ) tai näissä Lisäehdoissa. 1. Määritelmät. 1.1 FormsCentral Solution tarkoittaa verkkosivustoa tai muuta tarjontaa, jonka Käyttäjä kehittää asiakkaalle, joka (a) käyttää FormsCentralia, (b) lisää FormsCentraliin olennaisen toiminnon, eikä (c) kilpaile Palvelujen kanssa. 1.2 Tieto tarkoittaa henkilön tunnistamisen mahdollistavaa informaatiota. 1.3 Osallistuja tarkoittaa kolmatta osapuolta, joka käyttää Palveluja johtuen kolmannen osapuolen yhteydestä Käyttäjään. 2. Palvelujen käyttö. 2.1 Käyttöoikeus. Käyttäjä voi päästä Palveluihin ja käyttää niitä näiden Lisäehtojen mukaisesti. 2.2 Käyttäminen muiden puolesta. Käyttäjä voi luoda FormsCentral Solutionin, ylläpitää sitä ja tarjota sitä Osallistujille, mikäli (a) Käyttäjä on yksin vastuussa Käyttäjän tai Käyttäjän asiakkaan Palvelujen käyttöön tai FormsCentral Solutioniin liittyvien ei-julkisten käyttäjätunnusten luottamuksellisuuden säilyttämisestä, (b) Käyttäjä on yksin vastuussa riittävän käyttöoikeusmäärän hankkimisesta Palveluihin Käyttäjän FormsCentral Solutionin tukemiseksi, (c) Käyttäjä ilmoittaa Käyttäjän tai Käyttäjän asiakastilien tai käyttäjätunnusten mahdollisesta väärinkäytöstä tai muista palveluihin liittyvistä turvallisuuspoikkeamista välittömästi asiakastuelle. Selvyyden vuoksi todettakoon, että jos jokin Käyttäjän FormsCentral Solutioneista sisältää Käyttäjän asiakkaan oikeuden myöntää useille käyttäjille pääsy kyseiseen FormsCentral Solutioniin, Käyttäjän on hankittava käyttäjiä vastaava määrä käyttöoikeuksia. 3. Kesto ja irtisanominen. 3.1 Lisäehdot ovat voimassa, kunnes joko Käyttäjä tai Adobe irtisanoo sopimuksen Ehdoissa kuvatulla tavalla. Ehdoissa kuvattujen syiden lisäksi Adobe voi irtisanoa Lisäehdot, jos Käyttäjän Palvelutiliä käyttää yksi tai useampi luvaton kolmas osapuoli. 3.2 Ehtojen kohdassa 10.4 (Voimassa pysyvät ehdot) määriteltyjen kohtien lisäksi Lisäehtojen seuraavat kohdat jäävät voimaan Lisäehtojen voimassaolon päättymisen tai niiden irtisanomisen jälkeen: 1, 3.2, 4 ja Osallistujien Tiedot. 4.1 Osallistujien Tietoihin liittyvät Käyttäjän vastuut. Kuten Käyttäjän ja Adoben välillä, Käyttäjä vastaa yksin kaikista Osallistujien Tiedoista, joita käytetään ja lähetetään Palveluihin liittyen, eikä Adobe ole vastuussa mistään niihin liittyen. Käyttäjän on noudatettava kaikkia Osallistujien Tietojen suojaamiseen ja yksityisyyteen soveltuvia lakeja ja sääntöjä. Käyttäjän on hankittava ja säilytettävä Osallistujilta suostumus siihen, että Käyttäjällä on pääsy Osallistujien Tietoihin ja lupa käyttää tai luovuttaa niitä. Käyttäjän täytyy hankkia Osallistujilta kaikki luvat, joita Adobe tarvitsee Palvelun tarjoamiseen. Käyttäjän tulee puolustaa, turvata ja suojata Adobea kaikilta Osallistujien vaatimuksilta, haasteilta tai oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät Osallistujien Tietojen käyttöön tai niihin liittyvään laiminlyöntiin. 4.2 Osallistujien arkaluonteiset Tiedot. Kohdassa 4.1 esitettyjen vastuiden lisäksi (Osallistujien Tietoihin liittyvät Käyttäjän vastuut), Käyttäjä hyväksyy ja antaa erityisesti suostumuksensa siihen, että:

2 (a) Käyttäjä on yksin vastuussa vuonna 1998 annetun lasten internetin käytön yksityisyydensuojaa koskevan Yhdysvaltojen lain (Children s Online Privacy Protection Act, lyh. COPPA ) noudattamisesta, mukaan lukien pidättäytyminen tiedon keräämisestä alle kolmentoista (13) vuoden ikäisiltä henkilöiltä ilman näiden vanhempien etukäteen myöntämää lupaa. (b) Käyttäjä on yksin vastuussa terveysvakuutuksen siirrettävyyttä ja vastuuvelvollisuutta koskevan Yhdysvaltojen lain (Health Insurance Portability and Accountability Act, lyh. HIPAA ) ja terveystalouden ja kliinisen terveyden terveystietotekniikkaa koskevan Yhdysvaltojen lain (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act, lyh. HITECH ) noudattamisesta. Tarjoamalla Palveluita Käyttäjälle Adobe ei toimi Käyttäjän puolesta liikekumppanina Yhdysvaltojen HIPAA-lain määrittelemässä merkityksessä. (c) Käyttäjä yksin vastaa siitä, että kaikkia sellaisia tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä lakeja ja sääntöjä noudatetaan, joita sovelletaan muihin arkaluonteisiin tietoihin, muun muassa henkilötunnuksiin, luottokorttinumeroihin, ajokortin numeroihin ja pankkitilitietoihin, jotka on saatu tai joita on käytetty Käyttäjän tai Osallistujien Palvelujen käytön yhteydessä. 4.3 Sähköposti Osallistujille. Yleisesti ottaen Palveluihin liittyvää sähköpostia Osallistujille lähettää Käyttäjä, ei Adobe. Näin ollen Osallistujat voivat saada tiettyjä Palveluihin liittyviä sähköpostiviestejä Käyttäjältä, vaikka he olisivat valinneet olla vastaanottamatta sähköpostia Adobelta. Lisäksi Adobe voi lähettää Osallistujille sähköpostia Käyttäjän valtuuttamana toimijana Käyttäjän pyynnöstä tai puolesta. Käyttäjä on yksin vastuussa tällaisesta sähköpostista ja sen sisällöstä. 5. Palvelun erityiset ehdot. Kohdan 5 ehdot koskevat vain kohdassa 5 määriteltyä tarjontaa. Mikäli kohdan 5 ehtojen ja jonkin muun Lisäehtojen kohdan välillä on ristiriita, pidetään kohdan 5 ehtoja ensisijaisina, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen ristiriidan ratkaisemiseksi. 5.1 Document Cloud -verkkopalvelut. Kohta 5.1 (Document Cloud -verkkopalvelut) koskee vain ohjelmoijia, joilla on pääsy Document Cloudin API:den esijulkaisuversioihin, joita Adobe aika ajoin tuo Käyttäjän saataville Document Cloudin yhteydessä ( Verkkopalvelut ) Verkkopalvelujen käyttöoikeus. Adobe myöntää Lisäehtojen mukaisesti Käyttäjälle rajoitetun peruutettavan eiyksinomaisen ei-siirrettävän käyttöoikeuden (a) katsoa Adoben Käyttäjän saataville tuomaa dokumentointia Verkkopalvelujen sivulla ( Verkkopalvelujen dokumentaatio ), ja (b) hakea ja käyttää Verkkopalveluja Verkkopalvelujen dokumentaation ja Lisäehtojen mukaisesti. Adobe voi irtisanoa käyttöoikeuden, joka on myönnetty kohdassa (Verkkopalvelujen käyttöoikeus) milloin tahansa oman harkintansa mukaan Käyttäjän takuut ja takeet Verkkopalvelun käytöstä ja Verkkopalvelun dokumentaatiosta. Lisäehdoissa määriteltyjen Käyttäjän muiden takuiden ja takeiden lisäksi Käyttäjä takaa, että: (a) Käyttäjä ilmoittaa selkeästi seuraavan Ilmoituksen verkkosovelluksessaan ( Oma Sovellus ), joka hakee Webpalvelusta: Powered by Document Cloud ( Ilmoitus ). Nimet Adobe ja Document Cloud ( Tavaramerkki ) ovat Adoben rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Käyttäjä hyväksyy, että hänen Tavaramerkin käyttönsä ei anna mitään osuutta Tavaramerkistä, omistus- tai muuta oikeutta Tavaramerkkiin eikä mitään oikeutta antaa muiden ymmärtää päinvastaista. Ilmoitus on näytettävä Adoben tavaramerkkien ohjesääntöjen mukaisesti. Säännöt löytyvät osoitteesta Jos Adobella on aihe epäillä, että Käyttäjä ei ole noudattanut Adoben tavaramerkkejä koskevia ohjesääntöjä, Adobe pidättää oikeuden pyytää Käyttäjää välittömästi muokkaamaan Ilmoituksen käyttötapaa, jotta se vastaisi kohtaa (a), tai lopettamaan sellaisen käytön. (b) Käyttäjän on näytettävä Oman Sovelluksen jokaisen verkkosivun alaosassa tietosuojalausunto, jossa määritetään, miten Käyttäjän Sovelluksen käyttäjiltä ( Vierailijat ) kerättyä Tietoa ja dataa kerätään, käytetään, säilytetään ja luovutetaan. Näytettävään tietoon täytyy sisältyä myös, jos aiheellista, että kolmannet osapuolet (mukaan lukien

3 mainostajat) voivat tuoda sisältöä ja/tai mainoksia ja kerätä tietoja suoraan Vierailijoilta sekä liittää Vierailijoiden selaimiin evästeitä ja tunnistaa niitä. (c) Käyttäjä ei saa salata henkilöllisyyttään tai ilmoittaa henkilöllisyyttään tai Oman Sovelluksensa henkilöllisyyttä väärin pyytäessään Adobelta lupaa käyttää Verkkopalveluja tai Verkkopalvelujen dokumentaatiota. (d) Käyttäjän on edellytettävä Vierailijoita luomaan Acrobat ID -tili ennen Oman Sovelluksen käyttöä. (d) Käyttäjä ei saa säilyttää Vierailijoiden sisältöä Document Cloud -tilillään Vierailijoiden puolesta, ja (f) Ilman Adoben nimenomaista, ennalta antamaa kirjallista lupaa, joka on määritelty kohdassa (Kaupalliset Ohjelmointisovellukset), Käyttäjä ei saa myydä, vuokrata tai alilisensoida Verkkopalveluja tai Verkkopalvelujen dokumentaatiota eikä hankkia niihin pääsyä saadakseen niiden käytöstä tuloja tai hankkia Verkkopalvelujen eikä Verkkopalvelujen dokumentaation käytön avulla suoraa kaupallista hyötyä, rahallista voittoa tai muuta hyötyä Kaupalliset Ohjelmointisovellukset. Käyttäjä voi pyytää Adobelta lupaa poikkeukseen kohdasta (f) ottamalla yhteyttä Adobeen sähköpostitse osoitteeseen Käyttäjän on toimitettava yksityiskohtainen kuvaus Omasta Sovelluksesta ja Verkkopalvelujen ja Verkkopalvelujen dokumentaation aiotusta käytöstä. Adobe lukee pyynnöt ja voi tapauskohtaisesti oman harkintansa mukaan myöntää kirjallisen kohtaa (f) koskevan poikkeusluvan. Jos Adobe myöntää Käyttäjälle luvan poiketa kohdasta (f), lupa voi edellyttää Adoben lisävaatimusten täyttämistä. 5.2 Ryhmätarjoukset. Tämä kohta 5.2 (Ryhmätarjoukset) koskee Käyttäjää vain, jos tämä on tilannut Palvelut kolmannelle osapuolelle tai kolmas osapuoli on hankkinut tilauksen puolestasi ( Ryhmätarjous ) Kolmansien osapuolien Tiedot. Jos Käyttäjä on hankkinut tilauksen Palveluun kolmatta osapuolta varten, Käyttäjä takaa, että Käyttäjällä on kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat antaa kolmannen osapuolen Tietoja Adobelle ja että Käyttäjä puolustaa, turvaa ja suojaa Adobea kaikilta vaatimuksilta, haasteilta tai oikeusmenettelyiltä, jotka kolmas osapuoli aiheuttaa Adobea vastaan Ryhmäkäyttö. Jos Käyttäjä on hankkinut Palveluiden tilauksen kolmannen osapuolen puolesta, hän ymmärtää, että kolmannen osapuolen Palvelutilin osana säilytettyä sisältöä ei ehkä poisteta, kun Palveluiden tilaus päättyy. On yksin Käyttäjän vastuulla varmistaa, että kolmas osapuoli poistaa Käyttäjän omistaman sisällön kolmannen osapuolen Palvelutililtä. 5.3 Palvelun mainoskäyttö. Tämä kohta 5.3 (Palvelun mainoskäyttö) koskee yksinomaan Käyttäjiä, joille Adobe on antanut erityiset pääsyoikeudet Palveluihin erityisohjelman alaisena (jokainen katsotaan Mainosohjelmaksi ). Käyttäjän oikeus käyttää Palveluja Mainosohjelman alaisena loppuu välittömästi, kun Mainosohjelmassa myönnetty rajoitettu ajanjakso loppuu. Lisäksi Adobe pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa Mainosohjelman tai Käyttäjän Palvelujen käytön Mainosohjelman alaisena. Sisältöön pääsyn mahdollistavat Käyttäjän ja Osallistujien oikeudet, jotka Käyttäjän tilille on myönnetty ja joita Palvelut käsittelevät Mainosohjelman alaisena, voidaan irtisanoa välittömästi sen jälkeen, kun Mainosohjelma on irtisanottu. 5.4 Send & Track. Kun Käyttäjä lähettää tiedoston käyttäen Adobe Send & Track, tiedosto ladataan automaattisesti Adoben palvelimelle ja Adobe ilmoittaa Käyttäjän Osallistujille, kun tiedosto on valmis haettavaksi ja/tai ladattavaksi. Käyttäjän vastaanottajilla on pääsy tiedostoon ja/tai mahdollisuus ladata tiedosto napsauttamalla linkkiä sähköpostiviestissä, jonka Adobe lähettää vastaanottajille. Adobe voi kerätä tietoa vastaanottajan Adobe Send & Track -tiedoston vastaanottamisesta ja käytöstä, ja Adobe voi jakaa tiedon Käyttäjän kanssa. Ilmoittaminen Osallistujille tällaisesta tiedon keräämisestä ja jakamisesta on yksin Käyttäjän vastuulla. 5.5 Adobe FormsCentral. Adobe voi Palvelujen osana lähettää Käyttäjän ja/tai Osallistujien Adobelle antamaa Tietoa kolmannen osapuolen maksuvälittäjille, kuten PayPal Inc:lle, tuotteiden ja palvelujen maksamisen helpottamiseksi. 5.6 Adobe Document Cloud -palvelut. Palveluiden tarjoamisen helpottamiseksi (esimerkiksi tekstihaun mahdollistamiseksi koko sisällöstä) Adobe käy läpi sisällön, jonka Käyttäjä asettaa saataville Palveluihin. Adobe myös kerää palvelujen osana tietoa siitä, miten Käyttäjä käyttää sisältöä ja kokoaa tietoa yhteen muiden käyttäjien

4 samankaltaisten käyttötietojen kanssa ( Koottu käyttötieto ). Koottua käyttötietoa ei yhdistetä mihinkään Tietoihin, eikä sitä voida jäljittää Käyttäjään tai Käyttäjän sisältöön. Kootun käyttötiedon avulla Adobe tarjoaa ja parantaa Palveluja ja muita Adobe-tuotteita ja palveluja. Asettamalla sisältöä saataville Palveluihin Käyttäjä hyväksyy, että Adobe käy sisällön läpi ja kerää, käsittelee ja käyttää Koottua käyttötietoa tarjotakseen ja parantaakseen Palveluja ja muita Adobe-tuotteita ja palveluja. 6. Adoben sähköiset allekirjoituspalvelut. Adoben sähköisten allekirjoituspalveluiden avulla valtuutetut käyttäjät voivat lähettää, allekirjoittaa, jäljittää ja hallita sähköisiä asiakirjoja. Jos Käyttäjän Palveluiden käyttöoikeus kattaa sähköiset allekirjoituspalvelut, myös kohdan 6 ehdot ovat voimassa. 6.1 Sähköisiin allekirjoituspalveluihin sovellettavat määritelmät Tarkastusloki tarkoittaa tiettyä tietoa, jonka Adobe kirjaa allekirjoitustyönkulusta tietyn Sähköisen asiakirjan osalta, jota käsitellään käyttämällä sähköistä allekirjoituspalvelua. Tarkastusloki voi sisältää sähköisen asiakirjan luomis-, lähetys-, allekirjoitus-, hylkäys- tai muokkauspäivämäärän ja -ajan tai selaimen tai laitteen määrittämän loppukäyttäjän maantieteellisen sijainnin Asiakastieto tarkoittaa dataa tai tietoa, jota Adobe ei tarjoa ja jonka Käyttäjä tai Loppukäyttäjät tuovat sähköiseen allekirjoituspalveluun tai lähettävät Käyttäjän sähköisen allekirjoituspalvelutilin kautta Sähköinen asiakirja tarkoittaa asiakirjaa, joka ladataan sähköiseen allekirjoituspalveluun Sähköinen allekirjoitus tarkoittaa sähköisen allekirjoituspalvelun ominaisuutta sisällyttää sähköinen ääni, symboli tai prosessi liitettynä tai loogisesti yhdessä Sähköisen asiakirjan kanssa ja henkilön suorittamana tai käyttöönottamana Sähköisen asiakirjan allekirjoittamista varten Loppukäyttäjä tarkoittaa yksilöä tai yritystä, joka vastaanottaa, tarkistaa, hyväksyy, allekirjoittaa, myöntää, välittää tai delegoi toimenpiteen kolmannelle osapuolelle koskien Sähköisiä asiakirjoja Käyttäjän sähköisen allekirjoituspalvelutilin kautta Raportti tarkoittaa sellaista Asiakastiedon graafista tai numeerista esittämistä, joka sisältää Adoben omistaman mallin, ulkoasun ja vaikutelman ja jonka sähköinen allekirjoituspalvelu tuottaa, mukaan lukien Tarkistuslokit Tapahtuma tarkoittaa jokaista kertaa, jolloin Sähköinen asiakirja tai toisiinsa liittyvien Sähköisten asiakirjojen kokoelma lähetetään Loppukäyttäjälle sähköisen allekirjoituspalvelun kautta. Jokainen 100 sivua tai 10 Mt muodostaa yhden Tapahtuman. 6.2 Sähköisen allekirjoituspalvelun ehdot. Mikäli Käyttäjä noudattaa kaikkia sovellettavia ehtoja ja maksaa maksut, Adobe myöntää Käyttäjälle Käyttöoikeuden voimassaoloajaksi ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen maailmanlaajuisen oikeuden (a) päästä sähköiseen allekirjoituspalveluun soveltuvien rajapintojen kautta, ja (b) käyttää ja jakaa Raportteja sisäisesti Käyttäjän liiketoiminnassa ainoastaan Käyttäjän sähköisen allekirjoituspalvelun käyttöön sisäisessä toiminnassa. Jos Käyttäjää laskutetaan käyttäjäkohtaisesti, Käyttäjä saa lähettää kuukaudessa kaksinkertaisen määrän Tapahtumia verrattuna kuukauden keskimääräiseen Tapahtumien lähetysmäärään käyttäjää kohti sähköisen allekirjoituspalvelun kautta ( Käytön rajoitukset ). 6.3 Asiakaskäyttö ja suostumus. Käyttäjä voi käyttää sähköistä allekirjoituspalvelua ainoastaan omassa liiketoiminnassaan eikä saa antaa salasanaansa kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjän sähköisten allekirjoituspalveluiden käyttöä koskevat eri maiden, alueiden ja alojen lait, käytännöt ja säädökset, ja Käyttäjä varmistaa noudattavansa niitä. Käyttäjä suostuu pyytämään lainopillista neuvontaa päättääkseen, soveltuuko sähköinen allekirjoittaminen Käyttäjän organisaatioon.

5 6.4 Asiakastietojen käyttöoikeus. Käyttäjä myöntää Adobelle ja sen konserniyhtiöille Käyttöoikeuden voimassaoloajaksi ei-yksinomaisen maailmanlaajuisen maksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, välittää, alilisensoida, luetteloida, säilyttää ja esittää Asiakastietoa ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen sähköisen allekirjoituspalvelun ja Raporttien tarjoamiseksi Käyttäjälle ja panna täytäntöön Adoben oikeuksia Lisäehtojen mukaisesti. Käyttäjä myöntää Adobelle ja sen konserniyhtiöille ei-yksinomaisen jatkuvan maailmanlaajuisen maksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, välittää, julkaista, näyttää, jaella ja koota (mukaan lukien yhdistäminen muiden Adoben tai sen konserniyhtiöiden asiakkaiden samankaltaisten tietojen kanssa) yksilöimätöntä Asiakastiedoista johdettua tietoa, kuten tiedot verkkoselaimesta, näytön resoluutiosta ja mobiililaitteen tyypistä. Tällainen yksilöimätön tieto ei sisällä Käyttäjän eikä Loppukäyttäjän henkilötietoja eikä Sähköisen asiakirjan sisällöstä johdettua tietoa. 6.5 Avustaminen siirtämisessä. Jos Käyttäjä noudattaa Lisäehtoja, Adobe auttaa Käyttäjää siirtämään Asiakastiedot sähköisestä allekirjoituspalvelusta siinä määrin kuin on kaupallisesti järkevää. Siirtäminen on suoritettava 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Käyttäjän käyttöoikeus sähköiseen allekirjoituspalveluun on päättynyt tai irtisanottu. Adobe pidättää oikeuden poistaa 30 vuorokauden siirtymäajan päätyttyä Asiakastiedot ja henkilötiedot ja estää Käyttäjän sähköisen allekirjoituspalvelun käyttö. Kun Lisäehtojen voimassaoloaika on päättynyt tai ne on irtisanottu, Käyttäjän käyttöoikeus sähköiseen allekirjoituspalveluun päättyy välittömästi tässä kappaleessa määritellyn Adoben Käyttäjän tietojen siirtämisen avustamisvelvollisuuden mukaisesti. 6.6 Loppukäyttäjän ehdot. Sähköisen allekirjoituspalvelun käytön ehtona on, että jokainen Loppukäyttäjä hyväksyy palvelun käytön yhteydessä esitetyt käyttöehdot, mukaan lukien Kuluttajan ilmoitus- ja suostumusehdot, jotka sijaitsevat tällä hetkellä osoitteessa 6.7 Asiakastietojen tallennus ja säilytys. Adobe tallentaa Asiakastietoa, mikäli se ei vaadi kohtuutonta tallennustilaa, oman harkintansa mukaan. Asiakastiedot voidaan poistaa, jos Käyttäjä ei maksa erääntyneitä maksuja, Käyttäjä pyytää Adobea tekemään niin tai laki vaatii tekemään niin. Mikäli Adobe poistaa Asiakastiedot kohdan 6.7 (Asiakastietojen tallennus ja säilytys) mukaisesti, Adobe auttaa Käyttäjää siirtämään Asiakastiedot sähköisestä allekirjoituspalvelusta siinä määrin kuin on kaupallisesti järkevää. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjä vastaa yksin kaikkien soveltuvien asiakirjojen säilytystä koskevien lakien ja säädösten noudattamisesta, mukaan lukien velvollisuus ilmoittaa kolmannelle osapuolelle asiakirjojen säilytyksestä tai poistamisesta. 6.8 Asiakasturvallisuus. Käyttäjä on vastuussa sähköisen allekirjoituspalvelun turvallisuusominaisuuksien määrittämisestä ja käyttämisestä velvollisuuksiensa täyttämiseksi Loppukäyttäjiä kohtaan sovellettavien yksityisyys-, turvallisuus- ja tietosuojalakien mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa sellaisten Sähköisten asiakirjojen turvallisuudesta, jotka lähetetään sähköpostitse Loppukäyttäjille sähköisestä allekirjoituspalvelusta, ladataan sähköisestä allekirjoituspalvelusta tai siirretään sähköisen allekirjoituspalvelun kolmannen osapuolen integraatio-ominaisuuden kautta muun kuin Adoben järjestelmään. Käyttäjä on korvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjän tilin tai Asiakastiedon luvattomasta käytöstä, jos Käyttäjä ei noudata tilillään turvallisia salasanan muodostus-, hallinta- ja suojauskäytäntöjä. 6.9 Adoben tietoturva. Adobe tekee kaupallisesti järkeviä hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä turvatoimia Asiakastiedon turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden varmistamiseksi. Adobe toteuttaa tiedon keräämisen ja käytön sähköisen allekirjoituspalvelun yhteydessä Adoben Tietosuojalausunnon mukaisesti (adobe.com/privacy/policy.html) Maksukorttialan tietosuojastandardit (Payment Card Industry Data Security Standards, lyh. PCI DSS). Käyttäjä ei saa Tilitietojen siirtämisessä (mukaan lukien Kortinhaltijan tiedot, Kortin todennuskoodi tai Arvo) käyttää faksin allekirjoitustoimintoa. PCI DSS kieltää Arkaluontoisen todennustiedon, kuten Kortin todennuskoodin tai Arvon tallentamisen valtuutuksen jälkeen, vaikka tieto olisi salatussa muodossa. Tämän kohdan isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit määritellään PCI DSS:ssa.

6 7. Käyttö opetuksessa ja kouluissa. Jos Käyttäjä on opettaja, koulu tai oppilaitos, Käyttäjä hyväksyy, että (a) Käyttäjä, ei Adobe, on yksin vastuussa Children s Online Privacy Protection Act -lain (COPPA) noudattamisesta, mm. pidättäytymällä keräämästä tietoa alle kolmentoista (13) vuoden ikäisiltä lapsilta ilman vanhempien etukäteen myöntämää lupaa, (b) kaikki oppilaiden tietojen kerääminen Palveluita käyttämällä tehdään vain oppilaitoksen käyttöön ja hyödyksi, (c) Käyttäjä tarjoaa vanhemmille tietoja Adoben tiedonkeräys-, -käyttö-, ja -luovutusperiaatteista, jotka löytyvät Lisäehdoista, Adoben Internet-tietosuojakäytännöstä (tai niitä seuraavista verkkosivuista) tai koulun hyväksyttävän käytön käytännöistä. Document Cloud_Additional_TOU-fi_FI _1200 Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California, Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland.

1.1 Tieto tarkoittaa henkilön tunnistamisen mahdollistavaa informaatiota.

1.1 Tieto tarkoittaa henkilön tunnistamisen mahdollistavaa informaatiota. Document Cloud (mukaan lukien Adobe Sign) lisäkäyttöehdot Päivitetty viimeksi 16.6.2016. Korvaa aiemman version kokonaan. Näissä Document Cloud -lisäehdoissa ( Lisäehdot ) käytetyt isolla alkukirjaimella

Lisätiedot

Päivitetty viimeksi Korvaa julkaistun version kokonaan.

Päivitetty viimeksi Korvaa julkaistun version kokonaan. Acrobat.com Lisäkäyttöehdot Päivitetty viimeksi 18.6.2014. Korvaa 2.5.2013 julkaistun version kokonaan. ACROBAT.COMIN KAUTTA SAATAVILLE TUODUT ADOBE ONLINE -PALVELUTLISÄKÄYTTÖEHDOT Näiden lisäehtojen suurella

Lisätiedot

Johdanto. Henkilötietojen käsittely

Johdanto. Henkilötietojen käsittely Johdanto easyfairs Scandinavia AB suhtautuu erittäin vakavasti näytteilleasettajiensa (asiakkaidensa) sekä yrityksen sivustolla ja tapahtumissa vierailevien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta.

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta. 1 TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERISELOSTEET mysafety käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti huolellisesti ja turvallisesti. mysafetyn käsittelemiin henkilötietoihin. Tutustu tietosuojaselosteeseen

Lisätiedot

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti: mitä lakeja sovelletaan? Yleisesti kaikki lainsäädäntö koskee myös sähköistä kaupankäyntiä Tietoverkot tuovat kuitenkin uusia piirteitä kaupankäyntiin:

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

LISÄYS BLACKBERRY-RATKAISU KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("LISÄYS")

LISÄYS BLACKBERRY-RATKAISU KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (LISÄYS) LISÄYS BLACKBERRY-RATKAISU KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("LISÄYS") TÄRKEITÄ ILMOITUKSIA: Päästäksesi ja / tai käyttää Cloud Service (kuten määritelty jäljempänä) Sinun on

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto Rekisteriseloste MyLyconet-verkkosivusto Tietosuojan turvaaminen on Lyonessille ja tämän MyLyconet-verkkosivuston ( Verkkosivusto ) omistajalle ( Omistaja ) [omistajan nimi] ehdottoman tärkeää. Alla olevissa

Lisätiedot

Arvopaperivakuusehdot

Arvopaperivakuusehdot Arvopaperivakuusehdot DEGIRO Arvopaperivakuuksien Ehdot www.degiro.fi DEGIRO B.V on rekisteröity sijoituspalveluyrityksenä Alankomaiden Finanssivalvonnan kanssa (AFM) Sisältö 1 artikla. Määritelmät...

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Plus500 Ltd. Tietosuojamenettely

Plus500 Ltd. Tietosuojamenettely Plus500 Ltd Tietosuojamenettely Tietosuojamenettely Plus500:n tietosuojalausunto Yksityisyyden suojaaminen ja asiakkaiden sekä verkkosivustomme vierailijoiden henkilökohtaisten ja taloudellisten tietojen

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia. AIPAL-KÄYTTÖOHJE 7.1.2015 1(6) Näyttötutkinnon järjestäjän AIPAL-koulutustoimijan pääkäyttäjälle TERVETULOA AIPAL - KOULUTUSTOIMIJAN PÄÄKÄYTTÄJÄKSI! Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

BABYSITTER.FI:N TIETOSUOJALAUSUNTO

BABYSITTER.FI:N TIETOSUOJALAUSUNTO BABYSITTER.FI:N TIETOSUOJALAUSUNTO Babysitter.fi pitää yksityisyydestäsi huolehtimista erittäin vakavana asiana ja käsittelee sekä käyttää tietojasi turvallisella tavalla. Taatakseen yksityisyytesi Babysitter.fi

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Joukkoliikennesuunnittelija Lotta Rautio

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Joukkoliikennesuunnittelija Lotta Rautio Tietosuojaseloste, laatimispäivä 4.8.2016 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedot Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki PL 3 65101 VAASA Y-tunnus 0209602-6 2. Yhteyshenkilö rekisteriä

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Joensuun kaupunki / seudullinen joukkoliikennejaosto Y-tunnus 0242746-2

Joensuun kaupunki / seudullinen joukkoliikennejaosto Y-tunnus 0242746-2 Tietosuojaseloste, laatimispäivä 6.6.2014 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Joensuun kaupunki / seudullinen joukkoliikennejaosto Y-tunnus 0242746-2 Yhteystiedot Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

QRIDI - TIETOSUOJASELOSTE

QRIDI - TIETOSUOJASELOSTE QRIDI - TIETOSUOJASELOSTE 7.8.2017 Tietosuojaseloste on laajennettu henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste. Tietosuojaselosteen kohdat 1 12 ovat tietosuojavaltuutetun toimiston tietosuojaselostemallin

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Tietosuojauudistus tulee PTC:n käytännön vinkit. Tapio Lahtinen

Tietosuojauudistus tulee PTC:n käytännön vinkit. Tapio Lahtinen Tietosuojauudistus tulee PTC:n käytännön vinkit Tapio Lahtinen Mistä on kyse ja miten päästä alkuun? Tietosuoja-asetus ei suoraan anna yleisvastausta, siihen, mitä pitäisi tehdä Kärjistäen kyse on ikään

Lisätiedot

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: Rouhia Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Reactored on pilvipalveluna toimiva verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

OP Ryhmän tietosuojavastaava OP Ryhmä Postiosoite: PL 308, OP Sähköpostiosoite: OP Palveluhaku asiakasrekisteri

OP Ryhmän tietosuojavastaava OP Ryhmä Postiosoite: PL 308, OP Sähköpostiosoite: OP Palveluhaku asiakasrekisteri 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 Yleistä Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä henkilötietolain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

Ohjattu asetusten luonti painos

Ohjattu asetusten luonti painos Ohjattu asetusten luonti 3.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Parik säätiön tietosuojaseloste

Parik säätiön tietosuojaseloste Parik säätiön tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterin nimi... 2 2. Rekisterinpitäjä... 2 3. Rekisterin vastuuhenkilö... 2 4. Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)... 2 5. Rekisterin käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas lähettäjälle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi Express

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu Lappeenranta Puhelin:

Lappeenrannan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu Lappeenranta Puhelin: Tietosuojaseloste, laatimispäivä 23.9 2015 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedot Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä? TIETOSUOJASELOSTE Työnhakija- ja työntekijäehdokasrekisteri Yleistä Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi. Adobe Value Incentive Plan(VIP) -ohjelmaopas

Adobe -määrälisensointi. Adobe Value Incentive Plan(VIP) -ohjelmaopas Adobe -määrälisensointi Adobe Value Incentive Plan(VIP) -ohjelmaopas Versio 3.0 heinäkuuta 30, 2013 Sisällysluettelo Value Incentive Plan (VIP) ohjelman yhteenveto... 3 Ohjelman ominaisuudet... 3 Adoben

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-asiakkaiden hallintakonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 2.5 9..203 Sisältö Mikä on VIP-asiakkaiden hallintakonsoli?... 4 Näin pääset alkuun VIP-ohjelmassa...

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

Viimeisin päivitys Korvaa 16. kesäkuuta 2016 julkaistun version kokonaan.

Viimeisin päivitys Korvaa 16. kesäkuuta 2016 julkaistun version kokonaan. Adobe Stock -lisäehdot Viimeisin päivitys 15.10.2016. Korvaa 16. kesäkuuta 2016 julkaistun version kokonaan. Adobe Stock -palveluiden sekä Teosten (määritelty alla) käyttöä koskevat nämä lisäehdot, jotka

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Tietosuojakäytäntö. Laajuus. Tietotyypit ja tietojen keruumenetelmät

Tietosuojakäytäntö. Laajuus. Tietotyypit ja tietojen keruumenetelmät Tietosuojakäytäntö Tässä tietosuojakäytännössä ( Käytäntö ) Qualcomm Incorporated tytäryhtiöineen (yhteisesti me ) antaa tietoja siitä, miten se kerää, käyttää, käsittelee ja siirtää henkilötietoja. Qualcomm

Lisätiedot

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 1 Soveltaminen 1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä lisenssiehdot ) sovelletaan IT2010-sopimusehtojen (jäljempänä IT2010-sopimusehdot ) käyttämiseen. 1.2 IT2010-sopimusehtojen

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 24.1.2017 Julkinen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 4.1.2017

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Tietoturva osana oppilaitosturvallisuutta ja EUn tietosuoja-asetuksen velvoitteet

Tietoturva osana oppilaitosturvallisuutta ja EUn tietosuoja-asetuksen velvoitteet Tietoturva osana oppilaitosturvallisuutta ja EUn tietosuoja-asetuksen velvoitteet ammatillisen koulutuksen asiantuntija Riikka Reina, AMKE ry riikka.reina@amke.fi Turvallisuuden kokonaisuus Arjen turvallisuus

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä. Yhteystiedot. 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. 3. Rekisterin nimi. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1. Rekisterinpitäjä. Yhteystiedot. 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. 3. Rekisterin nimi. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Tietosuojaseloste, laatimispäivä 30.4.2016 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Fiksari Finland Oy (jäljempänä Fiksari, me ) tarjoaa tietotekniikkapalveluita yksityishenkilöille.

Fiksari Finland Oy (jäljempänä Fiksari, me ) tarjoaa tietotekniikkapalveluita yksityishenkilöille. FIKSARI FINLAND OY:N TIETOSUOJASELOSTE Fiksari Finland Oy (jäljempänä Fiksari, me ) tarjoaa tietotekniikkapalveluita yksityishenkilöille. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan mitä tietoja käsittelemme,

Lisätiedot