Viimeksi päivitetty: Korvaa 18. kesäkuuta 2014 julkaistun version kokonaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viimeksi päivitetty: 7.4.2015. Korvaa 18. kesäkuuta 2014 julkaistun version kokonaan."

Transkriptio

1 Document Cloud -lisäkäyttöehdot Viimeksi päivitetty: Korvaa 18. kesäkuuta 2014 julkaistun version kokonaan. Näissä Document Cloud -lisäehdoissa ( Lisäehdot ) käytetyt isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit määritellään Adoben yleisissä käyttöehdoissa ( Ehdot ) tai näissä Lisäehdoissa. 1. Määritelmät. 1.1 FormsCentral Solution tarkoittaa verkkosivustoa tai muuta tarjontaa, jonka Käyttäjä kehittää asiakkaalle, joka (a) käyttää FormsCentralia, (b) lisää FormsCentraliin olennaisen toiminnon, eikä (c) kilpaile Palvelujen kanssa. 1.2 Tieto tarkoittaa henkilön tunnistamisen mahdollistavaa informaatiota. 1.3 Osallistuja tarkoittaa kolmatta osapuolta, joka käyttää Palveluja johtuen kolmannen osapuolen yhteydestä Käyttäjään. 2. Palvelujen käyttö. 2.1 Käyttöoikeus. Käyttäjä voi päästä Palveluihin ja käyttää niitä näiden Lisäehtojen mukaisesti. 2.2 Käyttäminen muiden puolesta. Käyttäjä voi luoda FormsCentral Solutionin, ylläpitää sitä ja tarjota sitä Osallistujille, mikäli (a) Käyttäjä on yksin vastuussa Käyttäjän tai Käyttäjän asiakkaan Palvelujen käyttöön tai FormsCentral Solutioniin liittyvien ei-julkisten käyttäjätunnusten luottamuksellisuuden säilyttämisestä, (b) Käyttäjä on yksin vastuussa riittävän käyttöoikeusmäärän hankkimisesta Palveluihin Käyttäjän FormsCentral Solutionin tukemiseksi, (c) Käyttäjä ilmoittaa Käyttäjän tai Käyttäjän asiakastilien tai käyttäjätunnusten mahdollisesta väärinkäytöstä tai muista palveluihin liittyvistä turvallisuuspoikkeamista välittömästi asiakastuelle. Selvyyden vuoksi todettakoon, että jos jokin Käyttäjän FormsCentral Solutioneista sisältää Käyttäjän asiakkaan oikeuden myöntää useille käyttäjille pääsy kyseiseen FormsCentral Solutioniin, Käyttäjän on hankittava käyttäjiä vastaava määrä käyttöoikeuksia. 3. Kesto ja irtisanominen. 3.1 Lisäehdot ovat voimassa, kunnes joko Käyttäjä tai Adobe irtisanoo sopimuksen Ehdoissa kuvatulla tavalla. Ehdoissa kuvattujen syiden lisäksi Adobe voi irtisanoa Lisäehdot, jos Käyttäjän Palvelutiliä käyttää yksi tai useampi luvaton kolmas osapuoli. 3.2 Ehtojen kohdassa 10.4 (Voimassa pysyvät ehdot) määriteltyjen kohtien lisäksi Lisäehtojen seuraavat kohdat jäävät voimaan Lisäehtojen voimassaolon päättymisen tai niiden irtisanomisen jälkeen: 1, 3.2, 4 ja Osallistujien Tiedot. 4.1 Osallistujien Tietoihin liittyvät Käyttäjän vastuut. Kuten Käyttäjän ja Adoben välillä, Käyttäjä vastaa yksin kaikista Osallistujien Tiedoista, joita käytetään ja lähetetään Palveluihin liittyen, eikä Adobe ole vastuussa mistään niihin liittyen. Käyttäjän on noudatettava kaikkia Osallistujien Tietojen suojaamiseen ja yksityisyyteen soveltuvia lakeja ja sääntöjä. Käyttäjän on hankittava ja säilytettävä Osallistujilta suostumus siihen, että Käyttäjällä on pääsy Osallistujien Tietoihin ja lupa käyttää tai luovuttaa niitä. Käyttäjän täytyy hankkia Osallistujilta kaikki luvat, joita Adobe tarvitsee Palvelun tarjoamiseen. Käyttäjän tulee puolustaa, turvata ja suojata Adobea kaikilta Osallistujien vaatimuksilta, haasteilta tai oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät Osallistujien Tietojen käyttöön tai niihin liittyvään laiminlyöntiin. 4.2 Osallistujien arkaluonteiset Tiedot. Kohdassa 4.1 esitettyjen vastuiden lisäksi (Osallistujien Tietoihin liittyvät Käyttäjän vastuut), Käyttäjä hyväksyy ja antaa erityisesti suostumuksensa siihen, että:

2 (a) Käyttäjä on yksin vastuussa vuonna 1998 annetun lasten internetin käytön yksityisyydensuojaa koskevan Yhdysvaltojen lain (Children s Online Privacy Protection Act, lyh. COPPA ) noudattamisesta, mukaan lukien pidättäytyminen tiedon keräämisestä alle kolmentoista (13) vuoden ikäisiltä henkilöiltä ilman näiden vanhempien etukäteen myöntämää lupaa. (b) Käyttäjä on yksin vastuussa terveysvakuutuksen siirrettävyyttä ja vastuuvelvollisuutta koskevan Yhdysvaltojen lain (Health Insurance Portability and Accountability Act, lyh. HIPAA ) ja terveystalouden ja kliinisen terveyden terveystietotekniikkaa koskevan Yhdysvaltojen lain (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act, lyh. HITECH ) noudattamisesta. Tarjoamalla Palveluita Käyttäjälle Adobe ei toimi Käyttäjän puolesta liikekumppanina Yhdysvaltojen HIPAA-lain määrittelemässä merkityksessä. (c) Käyttäjä yksin vastaa siitä, että kaikkia sellaisia tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä lakeja ja sääntöjä noudatetaan, joita sovelletaan muihin arkaluonteisiin tietoihin, muun muassa henkilötunnuksiin, luottokorttinumeroihin, ajokortin numeroihin ja pankkitilitietoihin, jotka on saatu tai joita on käytetty Käyttäjän tai Osallistujien Palvelujen käytön yhteydessä. 4.3 Sähköposti Osallistujille. Yleisesti ottaen Palveluihin liittyvää sähköpostia Osallistujille lähettää Käyttäjä, ei Adobe. Näin ollen Osallistujat voivat saada tiettyjä Palveluihin liittyviä sähköpostiviestejä Käyttäjältä, vaikka he olisivat valinneet olla vastaanottamatta sähköpostia Adobelta. Lisäksi Adobe voi lähettää Osallistujille sähköpostia Käyttäjän valtuuttamana toimijana Käyttäjän pyynnöstä tai puolesta. Käyttäjä on yksin vastuussa tällaisesta sähköpostista ja sen sisällöstä. 5. Palvelun erityiset ehdot. Kohdan 5 ehdot koskevat vain kohdassa 5 määriteltyä tarjontaa. Mikäli kohdan 5 ehtojen ja jonkin muun Lisäehtojen kohdan välillä on ristiriita, pidetään kohdan 5 ehtoja ensisijaisina, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen ristiriidan ratkaisemiseksi. 5.1 Document Cloud -verkkopalvelut. Kohta 5.1 (Document Cloud -verkkopalvelut) koskee vain ohjelmoijia, joilla on pääsy Document Cloudin API:den esijulkaisuversioihin, joita Adobe aika ajoin tuo Käyttäjän saataville Document Cloudin yhteydessä ( Verkkopalvelut ) Verkkopalvelujen käyttöoikeus. Adobe myöntää Lisäehtojen mukaisesti Käyttäjälle rajoitetun peruutettavan eiyksinomaisen ei-siirrettävän käyttöoikeuden (a) katsoa Adoben Käyttäjän saataville tuomaa dokumentointia Verkkopalvelujen sivulla ( Verkkopalvelujen dokumentaatio ), ja (b) hakea ja käyttää Verkkopalveluja Verkkopalvelujen dokumentaation ja Lisäehtojen mukaisesti. Adobe voi irtisanoa käyttöoikeuden, joka on myönnetty kohdassa (Verkkopalvelujen käyttöoikeus) milloin tahansa oman harkintansa mukaan Käyttäjän takuut ja takeet Verkkopalvelun käytöstä ja Verkkopalvelun dokumentaatiosta. Lisäehdoissa määriteltyjen Käyttäjän muiden takuiden ja takeiden lisäksi Käyttäjä takaa, että: (a) Käyttäjä ilmoittaa selkeästi seuraavan Ilmoituksen verkkosovelluksessaan ( Oma Sovellus ), joka hakee Webpalvelusta: Powered by Document Cloud ( Ilmoitus ). Nimet Adobe ja Document Cloud ( Tavaramerkki ) ovat Adoben rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Käyttäjä hyväksyy, että hänen Tavaramerkin käyttönsä ei anna mitään osuutta Tavaramerkistä, omistus- tai muuta oikeutta Tavaramerkkiin eikä mitään oikeutta antaa muiden ymmärtää päinvastaista. Ilmoitus on näytettävä Adoben tavaramerkkien ohjesääntöjen mukaisesti. Säännöt löytyvät osoitteesta Jos Adobella on aihe epäillä, että Käyttäjä ei ole noudattanut Adoben tavaramerkkejä koskevia ohjesääntöjä, Adobe pidättää oikeuden pyytää Käyttäjää välittömästi muokkaamaan Ilmoituksen käyttötapaa, jotta se vastaisi kohtaa (a), tai lopettamaan sellaisen käytön. (b) Käyttäjän on näytettävä Oman Sovelluksen jokaisen verkkosivun alaosassa tietosuojalausunto, jossa määritetään, miten Käyttäjän Sovelluksen käyttäjiltä ( Vierailijat ) kerättyä Tietoa ja dataa kerätään, käytetään, säilytetään ja luovutetaan. Näytettävään tietoon täytyy sisältyä myös, jos aiheellista, että kolmannet osapuolet (mukaan lukien

3 mainostajat) voivat tuoda sisältöä ja/tai mainoksia ja kerätä tietoja suoraan Vierailijoilta sekä liittää Vierailijoiden selaimiin evästeitä ja tunnistaa niitä. (c) Käyttäjä ei saa salata henkilöllisyyttään tai ilmoittaa henkilöllisyyttään tai Oman Sovelluksensa henkilöllisyyttä väärin pyytäessään Adobelta lupaa käyttää Verkkopalveluja tai Verkkopalvelujen dokumentaatiota. (d) Käyttäjän on edellytettävä Vierailijoita luomaan Acrobat ID -tili ennen Oman Sovelluksen käyttöä. (d) Käyttäjä ei saa säilyttää Vierailijoiden sisältöä Document Cloud -tilillään Vierailijoiden puolesta, ja (f) Ilman Adoben nimenomaista, ennalta antamaa kirjallista lupaa, joka on määritelty kohdassa (Kaupalliset Ohjelmointisovellukset), Käyttäjä ei saa myydä, vuokrata tai alilisensoida Verkkopalveluja tai Verkkopalvelujen dokumentaatiota eikä hankkia niihin pääsyä saadakseen niiden käytöstä tuloja tai hankkia Verkkopalvelujen eikä Verkkopalvelujen dokumentaation käytön avulla suoraa kaupallista hyötyä, rahallista voittoa tai muuta hyötyä Kaupalliset Ohjelmointisovellukset. Käyttäjä voi pyytää Adobelta lupaa poikkeukseen kohdasta (f) ottamalla yhteyttä Adobeen sähköpostitse osoitteeseen Käyttäjän on toimitettava yksityiskohtainen kuvaus Omasta Sovelluksesta ja Verkkopalvelujen ja Verkkopalvelujen dokumentaation aiotusta käytöstä. Adobe lukee pyynnöt ja voi tapauskohtaisesti oman harkintansa mukaan myöntää kirjallisen kohtaa (f) koskevan poikkeusluvan. Jos Adobe myöntää Käyttäjälle luvan poiketa kohdasta (f), lupa voi edellyttää Adoben lisävaatimusten täyttämistä. 5.2 Ryhmätarjoukset. Tämä kohta 5.2 (Ryhmätarjoukset) koskee Käyttäjää vain, jos tämä on tilannut Palvelut kolmannelle osapuolelle tai kolmas osapuoli on hankkinut tilauksen puolestasi ( Ryhmätarjous ) Kolmansien osapuolien Tiedot. Jos Käyttäjä on hankkinut tilauksen Palveluun kolmatta osapuolta varten, Käyttäjä takaa, että Käyttäjällä on kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat antaa kolmannen osapuolen Tietoja Adobelle ja että Käyttäjä puolustaa, turvaa ja suojaa Adobea kaikilta vaatimuksilta, haasteilta tai oikeusmenettelyiltä, jotka kolmas osapuoli aiheuttaa Adobea vastaan Ryhmäkäyttö. Jos Käyttäjä on hankkinut Palveluiden tilauksen kolmannen osapuolen puolesta, hän ymmärtää, että kolmannen osapuolen Palvelutilin osana säilytettyä sisältöä ei ehkä poisteta, kun Palveluiden tilaus päättyy. On yksin Käyttäjän vastuulla varmistaa, että kolmas osapuoli poistaa Käyttäjän omistaman sisällön kolmannen osapuolen Palvelutililtä. 5.3 Palvelun mainoskäyttö. Tämä kohta 5.3 (Palvelun mainoskäyttö) koskee yksinomaan Käyttäjiä, joille Adobe on antanut erityiset pääsyoikeudet Palveluihin erityisohjelman alaisena (jokainen katsotaan Mainosohjelmaksi ). Käyttäjän oikeus käyttää Palveluja Mainosohjelman alaisena loppuu välittömästi, kun Mainosohjelmassa myönnetty rajoitettu ajanjakso loppuu. Lisäksi Adobe pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa Mainosohjelman tai Käyttäjän Palvelujen käytön Mainosohjelman alaisena. Sisältöön pääsyn mahdollistavat Käyttäjän ja Osallistujien oikeudet, jotka Käyttäjän tilille on myönnetty ja joita Palvelut käsittelevät Mainosohjelman alaisena, voidaan irtisanoa välittömästi sen jälkeen, kun Mainosohjelma on irtisanottu. 5.4 Send & Track. Kun Käyttäjä lähettää tiedoston käyttäen Adobe Send & Track, tiedosto ladataan automaattisesti Adoben palvelimelle ja Adobe ilmoittaa Käyttäjän Osallistujille, kun tiedosto on valmis haettavaksi ja/tai ladattavaksi. Käyttäjän vastaanottajilla on pääsy tiedostoon ja/tai mahdollisuus ladata tiedosto napsauttamalla linkkiä sähköpostiviestissä, jonka Adobe lähettää vastaanottajille. Adobe voi kerätä tietoa vastaanottajan Adobe Send & Track -tiedoston vastaanottamisesta ja käytöstä, ja Adobe voi jakaa tiedon Käyttäjän kanssa. Ilmoittaminen Osallistujille tällaisesta tiedon keräämisestä ja jakamisesta on yksin Käyttäjän vastuulla. 5.5 Adobe FormsCentral. Adobe voi Palvelujen osana lähettää Käyttäjän ja/tai Osallistujien Adobelle antamaa Tietoa kolmannen osapuolen maksuvälittäjille, kuten PayPal Inc:lle, tuotteiden ja palvelujen maksamisen helpottamiseksi. 5.6 Adobe Document Cloud -palvelut. Palveluiden tarjoamisen helpottamiseksi (esimerkiksi tekstihaun mahdollistamiseksi koko sisällöstä) Adobe käy läpi sisällön, jonka Käyttäjä asettaa saataville Palveluihin. Adobe myös kerää palvelujen osana tietoa siitä, miten Käyttäjä käyttää sisältöä ja kokoaa tietoa yhteen muiden käyttäjien

4 samankaltaisten käyttötietojen kanssa ( Koottu käyttötieto ). Koottua käyttötietoa ei yhdistetä mihinkään Tietoihin, eikä sitä voida jäljittää Käyttäjään tai Käyttäjän sisältöön. Kootun käyttötiedon avulla Adobe tarjoaa ja parantaa Palveluja ja muita Adobe-tuotteita ja palveluja. Asettamalla sisältöä saataville Palveluihin Käyttäjä hyväksyy, että Adobe käy sisällön läpi ja kerää, käsittelee ja käyttää Koottua käyttötietoa tarjotakseen ja parantaakseen Palveluja ja muita Adobe-tuotteita ja palveluja. 6. Adoben sähköiset allekirjoituspalvelut. Adoben sähköisten allekirjoituspalveluiden avulla valtuutetut käyttäjät voivat lähettää, allekirjoittaa, jäljittää ja hallita sähköisiä asiakirjoja. Jos Käyttäjän Palveluiden käyttöoikeus kattaa sähköiset allekirjoituspalvelut, myös kohdan 6 ehdot ovat voimassa. 6.1 Sähköisiin allekirjoituspalveluihin sovellettavat määritelmät Tarkastusloki tarkoittaa tiettyä tietoa, jonka Adobe kirjaa allekirjoitustyönkulusta tietyn Sähköisen asiakirjan osalta, jota käsitellään käyttämällä sähköistä allekirjoituspalvelua. Tarkastusloki voi sisältää sähköisen asiakirjan luomis-, lähetys-, allekirjoitus-, hylkäys- tai muokkauspäivämäärän ja -ajan tai selaimen tai laitteen määrittämän loppukäyttäjän maantieteellisen sijainnin Asiakastieto tarkoittaa dataa tai tietoa, jota Adobe ei tarjoa ja jonka Käyttäjä tai Loppukäyttäjät tuovat sähköiseen allekirjoituspalveluun tai lähettävät Käyttäjän sähköisen allekirjoituspalvelutilin kautta Sähköinen asiakirja tarkoittaa asiakirjaa, joka ladataan sähköiseen allekirjoituspalveluun Sähköinen allekirjoitus tarkoittaa sähköisen allekirjoituspalvelun ominaisuutta sisällyttää sähköinen ääni, symboli tai prosessi liitettynä tai loogisesti yhdessä Sähköisen asiakirjan kanssa ja henkilön suorittamana tai käyttöönottamana Sähköisen asiakirjan allekirjoittamista varten Loppukäyttäjä tarkoittaa yksilöä tai yritystä, joka vastaanottaa, tarkistaa, hyväksyy, allekirjoittaa, myöntää, välittää tai delegoi toimenpiteen kolmannelle osapuolelle koskien Sähköisiä asiakirjoja Käyttäjän sähköisen allekirjoituspalvelutilin kautta Raportti tarkoittaa sellaista Asiakastiedon graafista tai numeerista esittämistä, joka sisältää Adoben omistaman mallin, ulkoasun ja vaikutelman ja jonka sähköinen allekirjoituspalvelu tuottaa, mukaan lukien Tarkistuslokit Tapahtuma tarkoittaa jokaista kertaa, jolloin Sähköinen asiakirja tai toisiinsa liittyvien Sähköisten asiakirjojen kokoelma lähetetään Loppukäyttäjälle sähköisen allekirjoituspalvelun kautta. Jokainen 100 sivua tai 10 Mt muodostaa yhden Tapahtuman. 6.2 Sähköisen allekirjoituspalvelun ehdot. Mikäli Käyttäjä noudattaa kaikkia sovellettavia ehtoja ja maksaa maksut, Adobe myöntää Käyttäjälle Käyttöoikeuden voimassaoloajaksi ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen maailmanlaajuisen oikeuden (a) päästä sähköiseen allekirjoituspalveluun soveltuvien rajapintojen kautta, ja (b) käyttää ja jakaa Raportteja sisäisesti Käyttäjän liiketoiminnassa ainoastaan Käyttäjän sähköisen allekirjoituspalvelun käyttöön sisäisessä toiminnassa. Jos Käyttäjää laskutetaan käyttäjäkohtaisesti, Käyttäjä saa lähettää kuukaudessa kaksinkertaisen määrän Tapahtumia verrattuna kuukauden keskimääräiseen Tapahtumien lähetysmäärään käyttäjää kohti sähköisen allekirjoituspalvelun kautta ( Käytön rajoitukset ). 6.3 Asiakaskäyttö ja suostumus. Käyttäjä voi käyttää sähköistä allekirjoituspalvelua ainoastaan omassa liiketoiminnassaan eikä saa antaa salasanaansa kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjän sähköisten allekirjoituspalveluiden käyttöä koskevat eri maiden, alueiden ja alojen lait, käytännöt ja säädökset, ja Käyttäjä varmistaa noudattavansa niitä. Käyttäjä suostuu pyytämään lainopillista neuvontaa päättääkseen, soveltuuko sähköinen allekirjoittaminen Käyttäjän organisaatioon.

5 6.4 Asiakastietojen käyttöoikeus. Käyttäjä myöntää Adobelle ja sen konserniyhtiöille Käyttöoikeuden voimassaoloajaksi ei-yksinomaisen maailmanlaajuisen maksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, välittää, alilisensoida, luetteloida, säilyttää ja esittää Asiakastietoa ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen sähköisen allekirjoituspalvelun ja Raporttien tarjoamiseksi Käyttäjälle ja panna täytäntöön Adoben oikeuksia Lisäehtojen mukaisesti. Käyttäjä myöntää Adobelle ja sen konserniyhtiöille ei-yksinomaisen jatkuvan maailmanlaajuisen maksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, välittää, julkaista, näyttää, jaella ja koota (mukaan lukien yhdistäminen muiden Adoben tai sen konserniyhtiöiden asiakkaiden samankaltaisten tietojen kanssa) yksilöimätöntä Asiakastiedoista johdettua tietoa, kuten tiedot verkkoselaimesta, näytön resoluutiosta ja mobiililaitteen tyypistä. Tällainen yksilöimätön tieto ei sisällä Käyttäjän eikä Loppukäyttäjän henkilötietoja eikä Sähköisen asiakirjan sisällöstä johdettua tietoa. 6.5 Avustaminen siirtämisessä. Jos Käyttäjä noudattaa Lisäehtoja, Adobe auttaa Käyttäjää siirtämään Asiakastiedot sähköisestä allekirjoituspalvelusta siinä määrin kuin on kaupallisesti järkevää. Siirtäminen on suoritettava 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Käyttäjän käyttöoikeus sähköiseen allekirjoituspalveluun on päättynyt tai irtisanottu. Adobe pidättää oikeuden poistaa 30 vuorokauden siirtymäajan päätyttyä Asiakastiedot ja henkilötiedot ja estää Käyttäjän sähköisen allekirjoituspalvelun käyttö. Kun Lisäehtojen voimassaoloaika on päättynyt tai ne on irtisanottu, Käyttäjän käyttöoikeus sähköiseen allekirjoituspalveluun päättyy välittömästi tässä kappaleessa määritellyn Adoben Käyttäjän tietojen siirtämisen avustamisvelvollisuuden mukaisesti. 6.6 Loppukäyttäjän ehdot. Sähköisen allekirjoituspalvelun käytön ehtona on, että jokainen Loppukäyttäjä hyväksyy palvelun käytön yhteydessä esitetyt käyttöehdot, mukaan lukien Kuluttajan ilmoitus- ja suostumusehdot, jotka sijaitsevat tällä hetkellä osoitteessa 6.7 Asiakastietojen tallennus ja säilytys. Adobe tallentaa Asiakastietoa, mikäli se ei vaadi kohtuutonta tallennustilaa, oman harkintansa mukaan. Asiakastiedot voidaan poistaa, jos Käyttäjä ei maksa erääntyneitä maksuja, Käyttäjä pyytää Adobea tekemään niin tai laki vaatii tekemään niin. Mikäli Adobe poistaa Asiakastiedot kohdan 6.7 (Asiakastietojen tallennus ja säilytys) mukaisesti, Adobe auttaa Käyttäjää siirtämään Asiakastiedot sähköisestä allekirjoituspalvelusta siinä määrin kuin on kaupallisesti järkevää. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjä vastaa yksin kaikkien soveltuvien asiakirjojen säilytystä koskevien lakien ja säädösten noudattamisesta, mukaan lukien velvollisuus ilmoittaa kolmannelle osapuolelle asiakirjojen säilytyksestä tai poistamisesta. 6.8 Asiakasturvallisuus. Käyttäjä on vastuussa sähköisen allekirjoituspalvelun turvallisuusominaisuuksien määrittämisestä ja käyttämisestä velvollisuuksiensa täyttämiseksi Loppukäyttäjiä kohtaan sovellettavien yksityisyys-, turvallisuus- ja tietosuojalakien mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa sellaisten Sähköisten asiakirjojen turvallisuudesta, jotka lähetetään sähköpostitse Loppukäyttäjille sähköisestä allekirjoituspalvelusta, ladataan sähköisestä allekirjoituspalvelusta tai siirretään sähköisen allekirjoituspalvelun kolmannen osapuolen integraatio-ominaisuuden kautta muun kuin Adoben järjestelmään. Käyttäjä on korvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjän tilin tai Asiakastiedon luvattomasta käytöstä, jos Käyttäjä ei noudata tilillään turvallisia salasanan muodostus-, hallinta- ja suojauskäytäntöjä. 6.9 Adoben tietoturva. Adobe tekee kaupallisesti järkeviä hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä turvatoimia Asiakastiedon turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden varmistamiseksi. Adobe toteuttaa tiedon keräämisen ja käytön sähköisen allekirjoituspalvelun yhteydessä Adoben Tietosuojalausunnon mukaisesti (adobe.com/privacy/policy.html) Maksukorttialan tietosuojastandardit (Payment Card Industry Data Security Standards, lyh. PCI DSS). Käyttäjä ei saa Tilitietojen siirtämisessä (mukaan lukien Kortinhaltijan tiedot, Kortin todennuskoodi tai Arvo) käyttää faksin allekirjoitustoimintoa. PCI DSS kieltää Arkaluontoisen todennustiedon, kuten Kortin todennuskoodin tai Arvon tallentamisen valtuutuksen jälkeen, vaikka tieto olisi salatussa muodossa. Tämän kohdan isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit määritellään PCI DSS:ssa.

6 7. Käyttö opetuksessa ja kouluissa. Jos Käyttäjä on opettaja, koulu tai oppilaitos, Käyttäjä hyväksyy, että (a) Käyttäjä, ei Adobe, on yksin vastuussa Children s Online Privacy Protection Act -lain (COPPA) noudattamisesta, mm. pidättäytymällä keräämästä tietoa alle kolmentoista (13) vuoden ikäisiltä lapsilta ilman vanhempien etukäteen myöntämää lupaa, (b) kaikki oppilaiden tietojen kerääminen Palveluita käyttämällä tehdään vain oppilaitoksen käyttöön ja hyödyksi, (c) Käyttäjä tarjoaa vanhemmille tietoja Adoben tiedonkeräys-, -käyttö-, ja -luovutusperiaatteista, jotka löytyvät Lisäehdoista, Adoben Internet-tietosuojakäytännöstä (tai niitä seuraavista verkkosivuista) tai koulun hyväksyttävän käytön käytännöistä. Document Cloud_Additional_TOU-fi_FI _1200 Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California, Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland.

1.1 Tieto tarkoittaa henkilön tunnistamisen mahdollistavaa informaatiota.

1.1 Tieto tarkoittaa henkilön tunnistamisen mahdollistavaa informaatiota. Document Cloud (mukaan lukien Adobe Sign) lisäkäyttöehdot Päivitetty viimeksi 16.6.2016. Korvaa aiemman version kokonaan. Näissä Document Cloud -lisäehdoissa ( Lisäehdot ) käytetyt isolla alkukirjaimella

Lisätiedot

Päivitetty viimeksi Korvaa julkaistun version kokonaan.

Päivitetty viimeksi Korvaa julkaistun version kokonaan. Acrobat.com Lisäkäyttöehdot Päivitetty viimeksi 18.6.2014. Korvaa 2.5.2013 julkaistun version kokonaan. ACROBAT.COMIN KAUTTA SAATAVILLE TUODUT ADOBE ONLINE -PALVELUTLISÄKÄYTTÖEHDOT Näiden lisäehtojen suurella

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto Rekisteriseloste MyLyconet-verkkosivusto Tietosuojan turvaaminen on Lyonessille ja tämän MyLyconet-verkkosivuston ( Verkkosivusto ) omistajalle ( Omistaja ) [omistajan nimi] ehdottoman tärkeää. Alla olevissa

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

LISÄYS BLACKBERRY-RATKAISU KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("LISÄYS")

LISÄYS BLACKBERRY-RATKAISU KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (LISÄYS) LISÄYS BLACKBERRY-RATKAISU KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("LISÄYS") TÄRKEITÄ ILMOITUKSIA: Päästäksesi ja / tai käyttää Cloud Service (kuten määritelty jäljempänä) Sinun on

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

BABYSITTER.FI:N TIETOSUOJALAUSUNTO

BABYSITTER.FI:N TIETOSUOJALAUSUNTO BABYSITTER.FI:N TIETOSUOJALAUSUNTO Babysitter.fi pitää yksityisyydestäsi huolehtimista erittäin vakavana asiana ja käsittelee sekä käyttää tietojasi turvallisella tavalla. Taatakseen yksityisyytesi Babysitter.fi

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi Europolin yhteinen valvontaviranomainen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu Lappeenranta Puhelin:

Lappeenrannan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu Lappeenranta Puhelin: Tietosuojaseloste, laatimispäivä 23.9 2015 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedot Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä. Yhteystiedot. 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. 3. Rekisterin nimi. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1. Rekisterinpitäjä. Yhteystiedot. 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. 3. Rekisterin nimi. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Tietosuojaseloste, laatimispäivä 30.4.2016 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki / Joukkoliikennejaosto Y-tunnus

Oulun kaupunki / Joukkoliikennejaosto Y-tunnus 1/5 Tietosuojaseloste, laatimispäivä 10.3.2016 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Oulun kaupunki / Joukkoliikennejaosto Y-tunnus 0187690-1 Yhteystiedot Oulun kaupunki, Katu- ja viherpalvelut,

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2015 Julkinen Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Viimeisin päivitys Korvaa 16. kesäkuuta 2016 julkaistun version kokonaan.

Viimeisin päivitys Korvaa 16. kesäkuuta 2016 julkaistun version kokonaan. Adobe Stock -lisäehdot Viimeisin päivitys 15.10.2016. Korvaa 16. kesäkuuta 2016 julkaistun version kokonaan. Adobe Stock -palveluiden sekä Teosten (määritelty alla) käyttöä koskevat nämä lisäehdot, jotka

Lisätiedot

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ VI GERMANY YHTEENVETO TIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄYTTÖ

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ VI GERMANY YHTEENVETO TIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄYTTÖ VI GERMANY TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ Vi Germany GmbH, c/o Atrium am Opernplatz, Bockenheimer Anlage 46, 60322 Frankfurt am Main ( Vi, me, meidän tai meitä ) kerää tietoja tämän verkkosivuston kautta. Vi on sitoutunut

Lisätiedot

Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t.

Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t. Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t. Voimassa 1. tammikuuta 2015 alkaen Näitä sääntöjä, jotka koskevat Nu Skinin Blue Diamond ja Team Elite Business Builder -asemaa ( BD BBP ja TE BBP ), sovelletaan

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

INREACH-YKSITYISYYSTIEDOTE

INREACH-YKSITYISYYSTIEDOTE INREACH-YKSITYISYYSTIEDOTE Päivitetty viimeksi: September 1, 2016 (v 2016.2) InReach Inc. ("inreach") arvostaa yksityisyyttäsi. Olemme kehittäneet tämän yksityisyystiedotteen, jotta tiedät, miten keräämme,

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen Liite B. INSPIRE-peruskäyttölupa Johdanto Ottaen huomioon, että INSPIRE-direktiivin 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön toimielimille

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

Tutkittavien informointi. Antti Ketola & Arja Kuula-Luumi

Tutkittavien informointi. Antti Ketola & Arja Kuula-Luumi Tutkittavien informointi Antti Ketola & Arja Kuula-Luumi 2 Eettisen arvioinnin keskeiset asiat aineistonhallinnan näkökulmasta Tietoturva Säilytys, arkaluonteisen aineiston suojaaminen, tarpeettomien tunnisteiden

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Castrén & Snellman

Tietosuoja-asetus. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Castrén & Snellman Tietosuoja-asetus Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry 20.10.2016 1 If your shop assistant was an app? Kuvasitaatti: https://www.theguardian.com/technology/2015/jan/12/shopkeeperspermissions-apps-smartphone-privacy

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Liite 5. Tietosuojaseloste

Liite 5. Tietosuojaseloste Dnro: KEHA/ Pohjois-Savo postitettu: Liite 5. Tietosuojaseloste laatimispäivä 8.6.2016 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kallanrannantie

Lisätiedot

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön SVTSL muuttuu 25.5. - käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön Verkkomainonnan tietosuoja IAB Finland Asianajaja, osakas Elina Koivumäki 12.5.2011 Taustaa evästeistä Internetin toiminnallisuudesta

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu. tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot versio 2.0

Laurea-ammattikorkeakoulu. tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot versio 2.0 Laurea-ammattikorkeakoulu tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot versio 2.0 2017 Laurea-ammattikorkeakoulu Tekija Tietohallinto Laurean tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot Muutoshistoria: Muutos ajan-

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Kilpailun säännöt. Kilpailun järjestää MTV Oy (Y-tunnus: , jäljempänä MTV ).

Kilpailun säännöt. Kilpailun järjestää MTV Oy (Y-tunnus: , jäljempänä MTV ). Kilpailun säännöt 1. Järjestäjä Kilpailun järjestää MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1, jäljempänä MTV ). Osallistumalla tähän kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja kilpailuun liittyviä

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Lexian tietosuojaseminaari Dont Mess With My Data! Askelmerkit tästä eteenpäin Saara Ryhtä, Counsel

Lexian tietosuojaseminaari Dont Mess With My Data! Askelmerkit tästä eteenpäin Saara Ryhtä, Counsel Lexian tietosuojaseminaari 16.11.2016 Dont Mess With My Data! Askelmerkit tästä eteenpäin Saara Ryhtä, Counsel 554 Askelmerkit tästä eteenpäin 1. Tietoisuuden lisääminen, organisoituminen 2. Tallennetut

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Business Online Korttipalvelu

Business Online Korttipalvelu Business Online Korttipalvelu Yleistä Business Online sopimuksen Korttimoduulissa voit katsoa yrityksesi korttisopimuksia ja korttien tietoja. Osio sisältää lisäksi käyttövaltuuksien hallinnan. Kun korttimoduuli

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt Tevan lääketurvatoiminnassa

Yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt Tevan lääketurvatoiminnassa Yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt Tevan lääketurvatoiminnassa Tässä yksityisyyden suojaa koskevassa asiakirjassa käytettyjen termien määritelmät Haittatapahtuma tarkoittaa Tevan lääkevalmisteen käyttöön

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

Hakusuosikit. Unifaun Online 2015-12-16

Hakusuosikit. Unifaun Online 2015-12-16 Hakusuosikit Unifaun Online 2015-12-16 2 Sisältö 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 3 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.4 Hakusuosikin käyttö... 7 1.5 Poista hakusuosikki...

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Liite C. INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

Liite C. INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Liite C. INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että INSPIRE-direktiivin 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Rakennustieto Oy:n verkkopalveluiden yleiset sopimusehdot

Rakennustieto Oy:n verkkopalveluiden yleiset sopimusehdot 5.12.2014 1 / 9 Sopimusehtojen sisältö Nämä sopimusehdot koskevat Rakennustiedon yleisten verkkopalveluiden sekä tallentavien verkkopalveluiden käyttöä. Yleisiä verkkopalveluita ovat RT-, LVI-, SIT-, Ratu-,

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kilpailun säännöt 1. Järjestäjät Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: , jäljempänä MTV ) yhteistyössä Myllyn Paras Oy:n kanssa (Y-tunniste:

Kilpailun säännöt 1. Järjestäjät Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: , jäljempänä MTV ) yhteistyössä Myllyn Paras Oy:n kanssa (Y-tunniste: Kilpailun säännöt 1. Järjestäjät Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1, jäljempänä MTV ) yhteistyössä Myllyn Paras Oy:n kanssa (Y-tunniste: jäljempänä Myllyn Paras ) Osallistumalla tähän kilpailuun

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot