Viimeksi päivitetty: Korvaa 18. kesäkuuta 2014 julkaistun version kokonaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viimeksi päivitetty: 7.4.2015. Korvaa 18. kesäkuuta 2014 julkaistun version kokonaan."

Transkriptio

1 Document Cloud -lisäkäyttöehdot Viimeksi päivitetty: Korvaa 18. kesäkuuta 2014 julkaistun version kokonaan. Näissä Document Cloud -lisäehdoissa ( Lisäehdot ) käytetyt isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit määritellään Adoben yleisissä käyttöehdoissa ( Ehdot ) tai näissä Lisäehdoissa. 1. Määritelmät. 1.1 FormsCentral Solution tarkoittaa verkkosivustoa tai muuta tarjontaa, jonka Käyttäjä kehittää asiakkaalle, joka (a) käyttää FormsCentralia, (b) lisää FormsCentraliin olennaisen toiminnon, eikä (c) kilpaile Palvelujen kanssa. 1.2 Tieto tarkoittaa henkilön tunnistamisen mahdollistavaa informaatiota. 1.3 Osallistuja tarkoittaa kolmatta osapuolta, joka käyttää Palveluja johtuen kolmannen osapuolen yhteydestä Käyttäjään. 2. Palvelujen käyttö. 2.1 Käyttöoikeus. Käyttäjä voi päästä Palveluihin ja käyttää niitä näiden Lisäehtojen mukaisesti. 2.2 Käyttäminen muiden puolesta. Käyttäjä voi luoda FormsCentral Solutionin, ylläpitää sitä ja tarjota sitä Osallistujille, mikäli (a) Käyttäjä on yksin vastuussa Käyttäjän tai Käyttäjän asiakkaan Palvelujen käyttöön tai FormsCentral Solutioniin liittyvien ei-julkisten käyttäjätunnusten luottamuksellisuuden säilyttämisestä, (b) Käyttäjä on yksin vastuussa riittävän käyttöoikeusmäärän hankkimisesta Palveluihin Käyttäjän FormsCentral Solutionin tukemiseksi, (c) Käyttäjä ilmoittaa Käyttäjän tai Käyttäjän asiakastilien tai käyttäjätunnusten mahdollisesta väärinkäytöstä tai muista palveluihin liittyvistä turvallisuuspoikkeamista välittömästi asiakastuelle. Selvyyden vuoksi todettakoon, että jos jokin Käyttäjän FormsCentral Solutioneista sisältää Käyttäjän asiakkaan oikeuden myöntää useille käyttäjille pääsy kyseiseen FormsCentral Solutioniin, Käyttäjän on hankittava käyttäjiä vastaava määrä käyttöoikeuksia. 3. Kesto ja irtisanominen. 3.1 Lisäehdot ovat voimassa, kunnes joko Käyttäjä tai Adobe irtisanoo sopimuksen Ehdoissa kuvatulla tavalla. Ehdoissa kuvattujen syiden lisäksi Adobe voi irtisanoa Lisäehdot, jos Käyttäjän Palvelutiliä käyttää yksi tai useampi luvaton kolmas osapuoli. 3.2 Ehtojen kohdassa 10.4 (Voimassa pysyvät ehdot) määriteltyjen kohtien lisäksi Lisäehtojen seuraavat kohdat jäävät voimaan Lisäehtojen voimassaolon päättymisen tai niiden irtisanomisen jälkeen: 1, 3.2, 4 ja Osallistujien Tiedot. 4.1 Osallistujien Tietoihin liittyvät Käyttäjän vastuut. Kuten Käyttäjän ja Adoben välillä, Käyttäjä vastaa yksin kaikista Osallistujien Tiedoista, joita käytetään ja lähetetään Palveluihin liittyen, eikä Adobe ole vastuussa mistään niihin liittyen. Käyttäjän on noudatettava kaikkia Osallistujien Tietojen suojaamiseen ja yksityisyyteen soveltuvia lakeja ja sääntöjä. Käyttäjän on hankittava ja säilytettävä Osallistujilta suostumus siihen, että Käyttäjällä on pääsy Osallistujien Tietoihin ja lupa käyttää tai luovuttaa niitä. Käyttäjän täytyy hankkia Osallistujilta kaikki luvat, joita Adobe tarvitsee Palvelun tarjoamiseen. Käyttäjän tulee puolustaa, turvata ja suojata Adobea kaikilta Osallistujien vaatimuksilta, haasteilta tai oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät Osallistujien Tietojen käyttöön tai niihin liittyvään laiminlyöntiin. 4.2 Osallistujien arkaluonteiset Tiedot. Kohdassa 4.1 esitettyjen vastuiden lisäksi (Osallistujien Tietoihin liittyvät Käyttäjän vastuut), Käyttäjä hyväksyy ja antaa erityisesti suostumuksensa siihen, että:

2 (a) Käyttäjä on yksin vastuussa vuonna 1998 annetun lasten internetin käytön yksityisyydensuojaa koskevan Yhdysvaltojen lain (Children s Online Privacy Protection Act, lyh. COPPA ) noudattamisesta, mukaan lukien pidättäytyminen tiedon keräämisestä alle kolmentoista (13) vuoden ikäisiltä henkilöiltä ilman näiden vanhempien etukäteen myöntämää lupaa. (b) Käyttäjä on yksin vastuussa terveysvakuutuksen siirrettävyyttä ja vastuuvelvollisuutta koskevan Yhdysvaltojen lain (Health Insurance Portability and Accountability Act, lyh. HIPAA ) ja terveystalouden ja kliinisen terveyden terveystietotekniikkaa koskevan Yhdysvaltojen lain (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act, lyh. HITECH ) noudattamisesta. Tarjoamalla Palveluita Käyttäjälle Adobe ei toimi Käyttäjän puolesta liikekumppanina Yhdysvaltojen HIPAA-lain määrittelemässä merkityksessä. (c) Käyttäjä yksin vastaa siitä, että kaikkia sellaisia tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä lakeja ja sääntöjä noudatetaan, joita sovelletaan muihin arkaluonteisiin tietoihin, muun muassa henkilötunnuksiin, luottokorttinumeroihin, ajokortin numeroihin ja pankkitilitietoihin, jotka on saatu tai joita on käytetty Käyttäjän tai Osallistujien Palvelujen käytön yhteydessä. 4.3 Sähköposti Osallistujille. Yleisesti ottaen Palveluihin liittyvää sähköpostia Osallistujille lähettää Käyttäjä, ei Adobe. Näin ollen Osallistujat voivat saada tiettyjä Palveluihin liittyviä sähköpostiviestejä Käyttäjältä, vaikka he olisivat valinneet olla vastaanottamatta sähköpostia Adobelta. Lisäksi Adobe voi lähettää Osallistujille sähköpostia Käyttäjän valtuuttamana toimijana Käyttäjän pyynnöstä tai puolesta. Käyttäjä on yksin vastuussa tällaisesta sähköpostista ja sen sisällöstä. 5. Palvelun erityiset ehdot. Kohdan 5 ehdot koskevat vain kohdassa 5 määriteltyä tarjontaa. Mikäli kohdan 5 ehtojen ja jonkin muun Lisäehtojen kohdan välillä on ristiriita, pidetään kohdan 5 ehtoja ensisijaisina, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen ristiriidan ratkaisemiseksi. 5.1 Document Cloud -verkkopalvelut. Kohta 5.1 (Document Cloud -verkkopalvelut) koskee vain ohjelmoijia, joilla on pääsy Document Cloudin API:den esijulkaisuversioihin, joita Adobe aika ajoin tuo Käyttäjän saataville Document Cloudin yhteydessä ( Verkkopalvelut ) Verkkopalvelujen käyttöoikeus. Adobe myöntää Lisäehtojen mukaisesti Käyttäjälle rajoitetun peruutettavan eiyksinomaisen ei-siirrettävän käyttöoikeuden (a) katsoa Adoben Käyttäjän saataville tuomaa dokumentointia Verkkopalvelujen sivulla ( Verkkopalvelujen dokumentaatio ), ja (b) hakea ja käyttää Verkkopalveluja Verkkopalvelujen dokumentaation ja Lisäehtojen mukaisesti. Adobe voi irtisanoa käyttöoikeuden, joka on myönnetty kohdassa (Verkkopalvelujen käyttöoikeus) milloin tahansa oman harkintansa mukaan Käyttäjän takuut ja takeet Verkkopalvelun käytöstä ja Verkkopalvelun dokumentaatiosta. Lisäehdoissa määriteltyjen Käyttäjän muiden takuiden ja takeiden lisäksi Käyttäjä takaa, että: (a) Käyttäjä ilmoittaa selkeästi seuraavan Ilmoituksen verkkosovelluksessaan ( Oma Sovellus ), joka hakee Webpalvelusta: Powered by Document Cloud ( Ilmoitus ). Nimet Adobe ja Document Cloud ( Tavaramerkki ) ovat Adoben rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Käyttäjä hyväksyy, että hänen Tavaramerkin käyttönsä ei anna mitään osuutta Tavaramerkistä, omistus- tai muuta oikeutta Tavaramerkkiin eikä mitään oikeutta antaa muiden ymmärtää päinvastaista. Ilmoitus on näytettävä Adoben tavaramerkkien ohjesääntöjen mukaisesti. Säännöt löytyvät osoitteesta Jos Adobella on aihe epäillä, että Käyttäjä ei ole noudattanut Adoben tavaramerkkejä koskevia ohjesääntöjä, Adobe pidättää oikeuden pyytää Käyttäjää välittömästi muokkaamaan Ilmoituksen käyttötapaa, jotta se vastaisi kohtaa (a), tai lopettamaan sellaisen käytön. (b) Käyttäjän on näytettävä Oman Sovelluksen jokaisen verkkosivun alaosassa tietosuojalausunto, jossa määritetään, miten Käyttäjän Sovelluksen käyttäjiltä ( Vierailijat ) kerättyä Tietoa ja dataa kerätään, käytetään, säilytetään ja luovutetaan. Näytettävään tietoon täytyy sisältyä myös, jos aiheellista, että kolmannet osapuolet (mukaan lukien

3 mainostajat) voivat tuoda sisältöä ja/tai mainoksia ja kerätä tietoja suoraan Vierailijoilta sekä liittää Vierailijoiden selaimiin evästeitä ja tunnistaa niitä. (c) Käyttäjä ei saa salata henkilöllisyyttään tai ilmoittaa henkilöllisyyttään tai Oman Sovelluksensa henkilöllisyyttä väärin pyytäessään Adobelta lupaa käyttää Verkkopalveluja tai Verkkopalvelujen dokumentaatiota. (d) Käyttäjän on edellytettävä Vierailijoita luomaan Acrobat ID -tili ennen Oman Sovelluksen käyttöä. (d) Käyttäjä ei saa säilyttää Vierailijoiden sisältöä Document Cloud -tilillään Vierailijoiden puolesta, ja (f) Ilman Adoben nimenomaista, ennalta antamaa kirjallista lupaa, joka on määritelty kohdassa (Kaupalliset Ohjelmointisovellukset), Käyttäjä ei saa myydä, vuokrata tai alilisensoida Verkkopalveluja tai Verkkopalvelujen dokumentaatiota eikä hankkia niihin pääsyä saadakseen niiden käytöstä tuloja tai hankkia Verkkopalvelujen eikä Verkkopalvelujen dokumentaation käytön avulla suoraa kaupallista hyötyä, rahallista voittoa tai muuta hyötyä Kaupalliset Ohjelmointisovellukset. Käyttäjä voi pyytää Adobelta lupaa poikkeukseen kohdasta (f) ottamalla yhteyttä Adobeen sähköpostitse osoitteeseen Käyttäjän on toimitettava yksityiskohtainen kuvaus Omasta Sovelluksesta ja Verkkopalvelujen ja Verkkopalvelujen dokumentaation aiotusta käytöstä. Adobe lukee pyynnöt ja voi tapauskohtaisesti oman harkintansa mukaan myöntää kirjallisen kohtaa (f) koskevan poikkeusluvan. Jos Adobe myöntää Käyttäjälle luvan poiketa kohdasta (f), lupa voi edellyttää Adoben lisävaatimusten täyttämistä. 5.2 Ryhmätarjoukset. Tämä kohta 5.2 (Ryhmätarjoukset) koskee Käyttäjää vain, jos tämä on tilannut Palvelut kolmannelle osapuolelle tai kolmas osapuoli on hankkinut tilauksen puolestasi ( Ryhmätarjous ) Kolmansien osapuolien Tiedot. Jos Käyttäjä on hankkinut tilauksen Palveluun kolmatta osapuolta varten, Käyttäjä takaa, että Käyttäjällä on kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat antaa kolmannen osapuolen Tietoja Adobelle ja että Käyttäjä puolustaa, turvaa ja suojaa Adobea kaikilta vaatimuksilta, haasteilta tai oikeusmenettelyiltä, jotka kolmas osapuoli aiheuttaa Adobea vastaan Ryhmäkäyttö. Jos Käyttäjä on hankkinut Palveluiden tilauksen kolmannen osapuolen puolesta, hän ymmärtää, että kolmannen osapuolen Palvelutilin osana säilytettyä sisältöä ei ehkä poisteta, kun Palveluiden tilaus päättyy. On yksin Käyttäjän vastuulla varmistaa, että kolmas osapuoli poistaa Käyttäjän omistaman sisällön kolmannen osapuolen Palvelutililtä. 5.3 Palvelun mainoskäyttö. Tämä kohta 5.3 (Palvelun mainoskäyttö) koskee yksinomaan Käyttäjiä, joille Adobe on antanut erityiset pääsyoikeudet Palveluihin erityisohjelman alaisena (jokainen katsotaan Mainosohjelmaksi ). Käyttäjän oikeus käyttää Palveluja Mainosohjelman alaisena loppuu välittömästi, kun Mainosohjelmassa myönnetty rajoitettu ajanjakso loppuu. Lisäksi Adobe pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa Mainosohjelman tai Käyttäjän Palvelujen käytön Mainosohjelman alaisena. Sisältöön pääsyn mahdollistavat Käyttäjän ja Osallistujien oikeudet, jotka Käyttäjän tilille on myönnetty ja joita Palvelut käsittelevät Mainosohjelman alaisena, voidaan irtisanoa välittömästi sen jälkeen, kun Mainosohjelma on irtisanottu. 5.4 Send & Track. Kun Käyttäjä lähettää tiedoston käyttäen Adobe Send & Track, tiedosto ladataan automaattisesti Adoben palvelimelle ja Adobe ilmoittaa Käyttäjän Osallistujille, kun tiedosto on valmis haettavaksi ja/tai ladattavaksi. Käyttäjän vastaanottajilla on pääsy tiedostoon ja/tai mahdollisuus ladata tiedosto napsauttamalla linkkiä sähköpostiviestissä, jonka Adobe lähettää vastaanottajille. Adobe voi kerätä tietoa vastaanottajan Adobe Send & Track -tiedoston vastaanottamisesta ja käytöstä, ja Adobe voi jakaa tiedon Käyttäjän kanssa. Ilmoittaminen Osallistujille tällaisesta tiedon keräämisestä ja jakamisesta on yksin Käyttäjän vastuulla. 5.5 Adobe FormsCentral. Adobe voi Palvelujen osana lähettää Käyttäjän ja/tai Osallistujien Adobelle antamaa Tietoa kolmannen osapuolen maksuvälittäjille, kuten PayPal Inc:lle, tuotteiden ja palvelujen maksamisen helpottamiseksi. 5.6 Adobe Document Cloud -palvelut. Palveluiden tarjoamisen helpottamiseksi (esimerkiksi tekstihaun mahdollistamiseksi koko sisällöstä) Adobe käy läpi sisällön, jonka Käyttäjä asettaa saataville Palveluihin. Adobe myös kerää palvelujen osana tietoa siitä, miten Käyttäjä käyttää sisältöä ja kokoaa tietoa yhteen muiden käyttäjien

4 samankaltaisten käyttötietojen kanssa ( Koottu käyttötieto ). Koottua käyttötietoa ei yhdistetä mihinkään Tietoihin, eikä sitä voida jäljittää Käyttäjään tai Käyttäjän sisältöön. Kootun käyttötiedon avulla Adobe tarjoaa ja parantaa Palveluja ja muita Adobe-tuotteita ja palveluja. Asettamalla sisältöä saataville Palveluihin Käyttäjä hyväksyy, että Adobe käy sisällön läpi ja kerää, käsittelee ja käyttää Koottua käyttötietoa tarjotakseen ja parantaakseen Palveluja ja muita Adobe-tuotteita ja palveluja. 6. Adoben sähköiset allekirjoituspalvelut. Adoben sähköisten allekirjoituspalveluiden avulla valtuutetut käyttäjät voivat lähettää, allekirjoittaa, jäljittää ja hallita sähköisiä asiakirjoja. Jos Käyttäjän Palveluiden käyttöoikeus kattaa sähköiset allekirjoituspalvelut, myös kohdan 6 ehdot ovat voimassa. 6.1 Sähköisiin allekirjoituspalveluihin sovellettavat määritelmät Tarkastusloki tarkoittaa tiettyä tietoa, jonka Adobe kirjaa allekirjoitustyönkulusta tietyn Sähköisen asiakirjan osalta, jota käsitellään käyttämällä sähköistä allekirjoituspalvelua. Tarkastusloki voi sisältää sähköisen asiakirjan luomis-, lähetys-, allekirjoitus-, hylkäys- tai muokkauspäivämäärän ja -ajan tai selaimen tai laitteen määrittämän loppukäyttäjän maantieteellisen sijainnin Asiakastieto tarkoittaa dataa tai tietoa, jota Adobe ei tarjoa ja jonka Käyttäjä tai Loppukäyttäjät tuovat sähköiseen allekirjoituspalveluun tai lähettävät Käyttäjän sähköisen allekirjoituspalvelutilin kautta Sähköinen asiakirja tarkoittaa asiakirjaa, joka ladataan sähköiseen allekirjoituspalveluun Sähköinen allekirjoitus tarkoittaa sähköisen allekirjoituspalvelun ominaisuutta sisällyttää sähköinen ääni, symboli tai prosessi liitettynä tai loogisesti yhdessä Sähköisen asiakirjan kanssa ja henkilön suorittamana tai käyttöönottamana Sähköisen asiakirjan allekirjoittamista varten Loppukäyttäjä tarkoittaa yksilöä tai yritystä, joka vastaanottaa, tarkistaa, hyväksyy, allekirjoittaa, myöntää, välittää tai delegoi toimenpiteen kolmannelle osapuolelle koskien Sähköisiä asiakirjoja Käyttäjän sähköisen allekirjoituspalvelutilin kautta Raportti tarkoittaa sellaista Asiakastiedon graafista tai numeerista esittämistä, joka sisältää Adoben omistaman mallin, ulkoasun ja vaikutelman ja jonka sähköinen allekirjoituspalvelu tuottaa, mukaan lukien Tarkistuslokit Tapahtuma tarkoittaa jokaista kertaa, jolloin Sähköinen asiakirja tai toisiinsa liittyvien Sähköisten asiakirjojen kokoelma lähetetään Loppukäyttäjälle sähköisen allekirjoituspalvelun kautta. Jokainen 100 sivua tai 10 Mt muodostaa yhden Tapahtuman. 6.2 Sähköisen allekirjoituspalvelun ehdot. Mikäli Käyttäjä noudattaa kaikkia sovellettavia ehtoja ja maksaa maksut, Adobe myöntää Käyttäjälle Käyttöoikeuden voimassaoloajaksi ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen maailmanlaajuisen oikeuden (a) päästä sähköiseen allekirjoituspalveluun soveltuvien rajapintojen kautta, ja (b) käyttää ja jakaa Raportteja sisäisesti Käyttäjän liiketoiminnassa ainoastaan Käyttäjän sähköisen allekirjoituspalvelun käyttöön sisäisessä toiminnassa. Jos Käyttäjää laskutetaan käyttäjäkohtaisesti, Käyttäjä saa lähettää kuukaudessa kaksinkertaisen määrän Tapahtumia verrattuna kuukauden keskimääräiseen Tapahtumien lähetysmäärään käyttäjää kohti sähköisen allekirjoituspalvelun kautta ( Käytön rajoitukset ). 6.3 Asiakaskäyttö ja suostumus. Käyttäjä voi käyttää sähköistä allekirjoituspalvelua ainoastaan omassa liiketoiminnassaan eikä saa antaa salasanaansa kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjän sähköisten allekirjoituspalveluiden käyttöä koskevat eri maiden, alueiden ja alojen lait, käytännöt ja säädökset, ja Käyttäjä varmistaa noudattavansa niitä. Käyttäjä suostuu pyytämään lainopillista neuvontaa päättääkseen, soveltuuko sähköinen allekirjoittaminen Käyttäjän organisaatioon.

5 6.4 Asiakastietojen käyttöoikeus. Käyttäjä myöntää Adobelle ja sen konserniyhtiöille Käyttöoikeuden voimassaoloajaksi ei-yksinomaisen maailmanlaajuisen maksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, välittää, alilisensoida, luetteloida, säilyttää ja esittää Asiakastietoa ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen sähköisen allekirjoituspalvelun ja Raporttien tarjoamiseksi Käyttäjälle ja panna täytäntöön Adoben oikeuksia Lisäehtojen mukaisesti. Käyttäjä myöntää Adobelle ja sen konserniyhtiöille ei-yksinomaisen jatkuvan maailmanlaajuisen maksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, välittää, julkaista, näyttää, jaella ja koota (mukaan lukien yhdistäminen muiden Adoben tai sen konserniyhtiöiden asiakkaiden samankaltaisten tietojen kanssa) yksilöimätöntä Asiakastiedoista johdettua tietoa, kuten tiedot verkkoselaimesta, näytön resoluutiosta ja mobiililaitteen tyypistä. Tällainen yksilöimätön tieto ei sisällä Käyttäjän eikä Loppukäyttäjän henkilötietoja eikä Sähköisen asiakirjan sisällöstä johdettua tietoa. 6.5 Avustaminen siirtämisessä. Jos Käyttäjä noudattaa Lisäehtoja, Adobe auttaa Käyttäjää siirtämään Asiakastiedot sähköisestä allekirjoituspalvelusta siinä määrin kuin on kaupallisesti järkevää. Siirtäminen on suoritettava 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Käyttäjän käyttöoikeus sähköiseen allekirjoituspalveluun on päättynyt tai irtisanottu. Adobe pidättää oikeuden poistaa 30 vuorokauden siirtymäajan päätyttyä Asiakastiedot ja henkilötiedot ja estää Käyttäjän sähköisen allekirjoituspalvelun käyttö. Kun Lisäehtojen voimassaoloaika on päättynyt tai ne on irtisanottu, Käyttäjän käyttöoikeus sähköiseen allekirjoituspalveluun päättyy välittömästi tässä kappaleessa määritellyn Adoben Käyttäjän tietojen siirtämisen avustamisvelvollisuuden mukaisesti. 6.6 Loppukäyttäjän ehdot. Sähköisen allekirjoituspalvelun käytön ehtona on, että jokainen Loppukäyttäjä hyväksyy palvelun käytön yhteydessä esitetyt käyttöehdot, mukaan lukien Kuluttajan ilmoitus- ja suostumusehdot, jotka sijaitsevat tällä hetkellä osoitteessa 6.7 Asiakastietojen tallennus ja säilytys. Adobe tallentaa Asiakastietoa, mikäli se ei vaadi kohtuutonta tallennustilaa, oman harkintansa mukaan. Asiakastiedot voidaan poistaa, jos Käyttäjä ei maksa erääntyneitä maksuja, Käyttäjä pyytää Adobea tekemään niin tai laki vaatii tekemään niin. Mikäli Adobe poistaa Asiakastiedot kohdan 6.7 (Asiakastietojen tallennus ja säilytys) mukaisesti, Adobe auttaa Käyttäjää siirtämään Asiakastiedot sähköisestä allekirjoituspalvelusta siinä määrin kuin on kaupallisesti järkevää. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjä vastaa yksin kaikkien soveltuvien asiakirjojen säilytystä koskevien lakien ja säädösten noudattamisesta, mukaan lukien velvollisuus ilmoittaa kolmannelle osapuolelle asiakirjojen säilytyksestä tai poistamisesta. 6.8 Asiakasturvallisuus. Käyttäjä on vastuussa sähköisen allekirjoituspalvelun turvallisuusominaisuuksien määrittämisestä ja käyttämisestä velvollisuuksiensa täyttämiseksi Loppukäyttäjiä kohtaan sovellettavien yksityisyys-, turvallisuus- ja tietosuojalakien mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa sellaisten Sähköisten asiakirjojen turvallisuudesta, jotka lähetetään sähköpostitse Loppukäyttäjille sähköisestä allekirjoituspalvelusta, ladataan sähköisestä allekirjoituspalvelusta tai siirretään sähköisen allekirjoituspalvelun kolmannen osapuolen integraatio-ominaisuuden kautta muun kuin Adoben järjestelmään. Käyttäjä on korvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjän tilin tai Asiakastiedon luvattomasta käytöstä, jos Käyttäjä ei noudata tilillään turvallisia salasanan muodostus-, hallinta- ja suojauskäytäntöjä. 6.9 Adoben tietoturva. Adobe tekee kaupallisesti järkeviä hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä turvatoimia Asiakastiedon turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden varmistamiseksi. Adobe toteuttaa tiedon keräämisen ja käytön sähköisen allekirjoituspalvelun yhteydessä Adoben Tietosuojalausunnon mukaisesti (adobe.com/privacy/policy.html) Maksukorttialan tietosuojastandardit (Payment Card Industry Data Security Standards, lyh. PCI DSS). Käyttäjä ei saa Tilitietojen siirtämisessä (mukaan lukien Kortinhaltijan tiedot, Kortin todennuskoodi tai Arvo) käyttää faksin allekirjoitustoimintoa. PCI DSS kieltää Arkaluontoisen todennustiedon, kuten Kortin todennuskoodin tai Arvon tallentamisen valtuutuksen jälkeen, vaikka tieto olisi salatussa muodossa. Tämän kohdan isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit määritellään PCI DSS:ssa.

6 7. Käyttö opetuksessa ja kouluissa. Jos Käyttäjä on opettaja, koulu tai oppilaitos, Käyttäjä hyväksyy, että (a) Käyttäjä, ei Adobe, on yksin vastuussa Children s Online Privacy Protection Act -lain (COPPA) noudattamisesta, mm. pidättäytymällä keräämästä tietoa alle kolmentoista (13) vuoden ikäisiltä lapsilta ilman vanhempien etukäteen myöntämää lupaa, (b) kaikki oppilaiden tietojen kerääminen Palveluita käyttämällä tehdään vain oppilaitoksen käyttöön ja hyödyksi, (c) Käyttäjä tarjoaa vanhemmille tietoja Adoben tiedonkeräys-, -käyttö-, ja -luovutusperiaatteista, jotka löytyvät Lisäehdoista, Adoben Internet-tietosuojakäytännöstä (tai niitä seuraavista verkkosivuista) tai koulun hyväksyttävän käytön käytännöistä. Document Cloud_Additional_TOU-fi_FI _1200 Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California, Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland.

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Muut laitteet tarkoittaa muuta sellaista tietokonetta tai laitetta kuin Kindle-laitetta, jolla sinulla on lupa käyttää lukusovellusta.

Muut laitteet tarkoittaa muuta sellaista tietokonetta tai laitetta kuin Kindle-laitetta, jolla sinulla on lupa käyttää lukusovellusta. Amazon.com Kindle -lisenssisopimus ja käyttöehdot Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2011 Tämä on sinun ja Amazon Digital Services, Inc. -yhtiön (ja sen tytäryhtiöiden, Amazonin tai meidän ) välinen sopimus.

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus

Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus n layout-kuvan käyttöoikeus 1 YLEISTÄ 1.1 Tämä sopimus koskee n Internet-sivujen sisällön ja sivuilta ladattavissa olevien layout-kuvien käyttöä. Kuvien käyttö edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. 1.2

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Johdanto. Henkilötietojen käsittely

Johdanto. Henkilötietojen käsittely Johdanto easyfairs Scandinavia AB suhtautuu erittäin vakavasti näytteilleasettajiensa (asiakkaidensa) sekä yrityksen sivustolla ja tapahtumissa vierailevien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista Edistyneet Dell v verkonvalvontapalvelut Palvelukuvaus 1. PALVELUSOPIMUKSEN ESITTELY Edistynyt verkonvalvonta: Verkkokatkoksista tai verkon suorituskykyhäiriöistä aiheutuu merkittäviä kulujaa päivittäistoiminnoissa.

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Varmenteisiin liittyvät 1 (7) Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Useiden :n (jäljempänä Sonera ) tietoturvapalveluiden yhteydessä käytetään hyväksi Sonera CA:n myöntämiä varmenteita. Asiakas voi

Lisätiedot