DESIGO INSIGHT Monimutkaisista asioista helposti ymmärrettäviä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DESIGO INSIGHT Monimutkaisista asioista helposti ymmärrettäviä"

Transkriptio

1 DESIGO INSIGHT Monimutkaisista asioista helposti ymmärrettäviä Building Technologies s

2 Kaikki näkyvissä ja hallittavissa Nykyaikaiselle ja pitkälle tulevaisuuteen tähtäävälle rakennusteknologialle asetetut vaatimukset ovat erittäin tiukat. DESIGO INSIGHT tarjoaa toiminnoillaan käyttöturvallisuutta, mukavuutta sekä erinomaisen kustannus- ja energiatehokkuuden. Järjestelmällinen rakennusten hallinta on yksi tämän prosessin tärkeimpiä edellytyksiä. DESIGO tarjoaa kaikki edistyksellisen rakennusautomaation tuomat edut: yhteensopivien toimintojen ansiosta laitoksen hallinta ja ohjaus ovat helppoja toteuttaa. Hotellit 2

3 Monimutkaisista asioista helposti ymmärrettäviä DESIGO INSIGHTilla Selkeä ja mukava käyttää Järjestelmän graafiset ominaisuudet ja käyttöjärjestelmä ovat tärkeässä roolissa. Rakennus on jatkuvan valvonnan alla sen koko elinkaaren ajan. Teknistä tietoa kerätään koko ajan ja kerätyn tiedon perusteella toiminnot voidaan sopeuttaa muuttuviin olosuhteisiin ja parantaa näin rakennuksen energiatehokkuutta. Painopiste on käytön helppoudessa. Nopea ja helppo Tekninen tieto näkyy selkeästi ruudulla ja käyttäjä voi katsella tietoja milloin tahansa. Jotta käyttäjä saa rakennuksen tai rakennuskompleksin tekniset järjestelmät hallintaansa, ohjelmien opetustoimintojen ja ohjeiden on oltava helposti ymmärrettäviä ja toimivia. Tähän tarpeeseen vastaa järjestelmän sähköinen Online Help. Yhdenmuotoinen ja ymmärrettävä Teknisen laitoksen esitys ja käyttö on yhdenmukaista ja helposti ymmärrettävää. Järjestelmä tarjoaa selkeät yhteenvedot ja yhdestä paikasta voidaan ohjata useaa rakennusta tarpeen mukaan. DESIGO INSIGHTia kehitettäessä käyttömukavuutta on pidetty erityisen tärkeänä, jotta järjestelmän käyttö onnistuu ilman erityistä tietoteknistä asiantuntemusta. Avoin ja luotettava Kehittyneen tunnettuun SCADA-teknologiaan perustuvan integraatioalustan ansiosta järjestelmään voidaan helposti ja edullisesti liittää kenttäväyliä sekä kolmansien osapuolien järjestelmiä ja laitteita. Suuri merkitys on yhdenmukaisilla käyttö- ja valvontatoiminnoilla. Lisää helppokäyttöisyyttä olemme ylpeitä yhdessä tehdystä kehitystyöstä Teimme kaikkemme saadaksemme DESIGO INSIGHTin kaikki toiminnot ja ominaisuudet hyödyttämään käyttäjää: Soveltamamme käyttökonsepti perustuu lukuisiin keskusteluihin asiakkaidemme kanssa, kansainvälisten asiantuntijoiden apuun sekä tunnetun Zürichissa olevan Sveitsin Teknologia- instituutin (ETH) työryhmän Ergonomy and Technology antamaan apuun. Luonnollisesti kaikki DESIGO INSIGHTin osat ovat Microsoftin Windows- ja Office-sovelluksia koskevien ohjeiden ja suositusten mukaiset. Tehokas grafiikka Laitoskaavioiden tekemiseen järjestelmässä on vakiona CiTechnologiesin CITECT-grafiikkaeditori. Käytössä on laaja kirjasto erilaisia malleja, vakiosymboleja, DIN 19227:n mukaisia LVIS-symboleja, animoituja elementtejä sekä käyttömaskeja. Yksilöllisiin tarpeisiin löytyy perusmoduuleja, joista voidaan kehittää projektikohtaisia ratkaisuja. Dynaamiset laitoskaaviot luodaan järjestelmän ajon aikana. Tärkeimmät ominaisuudet Järjestelmä on erittäin helppokäyttöinen Tekniset tiedot esitetään helposti ymmärrettävällä tavalla Tehokas grafiikkajärjestelmä, laaja symbolikirjasto Yhdenmukainen ja suoraviivainen käyttö Kehittynyt SCADA-teknologiaan perustuva integraatioalusta Ostoskeskukset Teollisuusrakennukset Toimistorakennukset 3

4 Prosessiliitännän symbolit Tärkeimmät ominaisuudet Helposti ymmärrettävät ja ergonomiset laitoskaaviot Turvalliset valikko-ohjatut toiminnot sekä dynaamiset grafiikka-animaatiot Olemassa olevat kuvat ja valokuvat voidaan tuoda suoraan laitosgrafiikkaan Laitoksen manuaalinen ohjaus Johtava toimija tehokasta rakennusten hallintaa Rakennusjärjestelmien täysin graafinen esittäminen on yksi DESIGO INSIGHTin tärkeimpiä ominaisuuksia. Laitoskaaviot ovat helposti ymmärrettäviä sekä ergonomisia ja perustuvat selkeisiin sääntöihin. Näet ja koet järjestelmän edut joka päivä. Pienentää työmäärää ja säästää aikaa Silmälle miellyttävä tummansininen tausta, harmaat DIN-symbolit sekä toimintatilojen signaalien kirkkaat värit helpottavat ja nopeuttavat järjestelmän tilan tarkistamista. Luotettava valikkoohjattu käyttö ja dynaaminen graafinen animointi tukevat järjestelmän käyttöä. Kaikkien graafisten elementtien koko, muoto ja värit on sovitettu toisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla ja laaja suojattu kirjasto tarjoaa mahdollisuudet tehokkaaseen työskentelyyn. Hyödynnä suunnittelun sähköistä dokumentointia Kaikki CAD-piirustukset, valokuvat, kartat jne. voidaan tuoda suoraan laitoskaavioihin. Tämän ominaisuuden ansiosta erilaisten esitysten tekeminen on helppoa. Esimerkkejä ovat yhden huoneen hallinta, palosuojaus, turvallisuus sekä kaukohallinta. DESIGO INSIGHT helpottaa suunnittelutyötä ja vähentää siihen kuluvaa aikaa ja pienentää kustannuksia. Dynaamisen laitoksen toimintatilan yhdenmukainen esitys koko järjestelmässä. Järjestelmävika Remote-localviesti I/Omoduulilta Käsikäytöt 4

5 DESIGO INSIGHT käytön luotettavuuden varmistaminen Tämä modulaarinen, objektilähtöinen ja helposti ymmärrettävä DESIGO INSIGHT -rakennushallintajärjestelmän sovellus pohjautuu uusimpaan Windows-teknologiaan. Ohjelmiston toiminnot ja käyttöystävällisyys helpottavat käyttöä ja järjestelmään tutustumista. Niiden ansiosta järjestelmä on myös erittäin luotettava. Sovelluksen näkökulmasta DESIGO INSIGHT on jaettu seuraaviin osiin: DESIGO INSIGHT Työkalupalkki Antaa nopean yhteenvedon järjestelmän tilasta. Kaikki käyttäjäsovellukset käynnistetään täältä. Plant Viewer, Graafinen käyttöliittymä Käytäntöön perustuvat laitoskaaviot järjestelmän nopeaan valvontaan ja käyttöön. Time Scheduler, Aikaohjelmien käsittely Kaikkien ajastettujen palveluiden ja toimintojen keskitetty ohjelmointisovellus. Alarm Viewer, Hälytysnäyttö Rakennusjärjestelmien hälytysten yksityiskohtaisella tarkastelulla voidaan etsiä ja korjata vikoja. Alarm Router, Hälytyksien reititys Siirtää hälytykset tulostimille, fakseille, matkapuhelimille tai sähköposteihin. Trend Viewer, Trendiseuranta Helppo trendidatan esityssovellus, jolla laitoksen toimintaa voidaan optimoida. Object Viewer, Järjestelmäselain Tehokas hierarkkisen puurakenteen navigointityökalu kaikkien järjestelmän datapisteiden katseluun ja käsittelyyn käyttäjäoikeuksien mukaisesti. Log Viewer, Tapahtumahistoria Hälytykset, virheet ja käyttäjän toiminnot tallennetaan aikajärjestyksessä ja niitä voidaan arvioida tarpeen mukaan. Report Viewer, Raporttinäyttö Tuottaa raportteja tiedonkeruun, laitoksen toiminnan analysoinnin, arvioinnin ja dokumentoinnin tarpeisiin. Reaction Processor, Reaktiosovellus Tapahtumasovellus, jolla voidaan valvoa ja vaihtaa prosessien tietoja tilanmuutoksen tapahtuessa. Internet-palvelut DESIGO Terminal Server tai DESIGO WEB verkon käyttöön. System Configurator, Järjestelmän määritykset DESIGO INSIGHT -työasemat ja niiden sovellusten asetusten hallinta. Graphics Builder, Grafiikanpiirto Tehokas työkalu laitoskaavioiden tuottamiseen. Avoimuus vakiona: BACnet, OPC, EIB, LON jne. Sovellukset OPC:n, EIB:n, LON:in tai muiden rajapintojen yhdistämiseksi hallinta-asemaan. Tehokkaat ja yhdenmukaiset rajapinnat Sovellus Siemensin rakennusautomaatiosekä ohjausjärjestelmien liittämiseen Laitoksen manuaalinen ohjaus Symboleja käytetään kaikissa DESIGO INSIGHT -sovelluksissa. Yhdenmukaisuuden ansiosta laitoksen kaikki ongelmat tunnistetaan nopeasti Laitoksen toimintatila Säätökäyrä Automaattinen käyttökomento Manuaalinen käyttökomento Laitoksen asetusarvot Objektin tila Hälytyksen nollaaminen Hälytyksen kuittaaminen 5

6 DESIGO INSIGHT Internet-palvelut DESIGO INSIGHT -Internet-palvelut hyödyntävät rakennusten hallinnassa uusimman tietoteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Oikein käytettyinä toiminnot optimoivat rakennuksen käyttöä ja parantavat viihtyvyyttä rakennuksessa. Internet-palvelut välittävät rakennuksen järjestelmien tietoja ja tarjoavat hallintapalveluita, jotka edelleen lisäävät käytön joustavuutta. DESIGO INSIGHT -Internet-palvelut lisäävät DESIGO INSIGHTiin kaksi houkuttelevaa moduulia, joita voidaan käyttää myös olemassa olevien järjestelmien yhteydessä. Molemmat Internet-palvelut pohjautuvat johtaviin ohjelmistostandardeihin sekä ovat yhteensopivia nykyaikaisten tietoturvakonseptien kanssa (palomuurit tai VPN-virtuaaliverkot). DESIGO Terminal Server DESIGO Terminal Server on optimiratkaisu rakennusten teknisille käyttäjille, jotka antavat arvoa turvallisuudelle. Rakennuksen tietoja voidaan turvallisesti käyttää intranetin tai extranetin kautta ilman rajoituksia. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tavallisia verkkotoiminnoilla ja Microsoftin käyttöjärjestelmällä varustettuja tietokoneita. Laitteisiin ei tarvitse asentaa muita ohjelmistokomponentteja, eli ne toimivat niin sanottuina Thin Clienteina. DESIGO Terminal Serverillä kaikki hallintajärjestelmän toiminnot voidaan siirtää verkkoon. Tällöin käyttäjät voivat hyödyntää toimintoja samaan aikaan toisistaan riippumatta. Laitoksen päivittäisten käyttö- ja valvontasovellusten hallinnan lisäksi voidaan muuttaa järjestelmän määrityksiä, kokoonpanoa ja asetuksia. Järjestelmää voidaan myös tarpeen vaatiessa laajentaa. DESIGO WEB DESIGO WEB on tuote kaikille laitoksen teknisestä toiminnasta vastaaville henkilöille (kiinteistöhuolto, käyttäjä ja turvallisuuspalvelut), jotka työskentelevät rakennukseen liittyvien asioiden kanssa päivittäin ja joilla pitää olla oikeus käyttää tärkeimpiä toimintoja. Lisäksi voidaan antaa rajoitettuja käyttöoikeuksia tietyille henkilöille, kuten esimerkiksi joillekin asukkaille ja rakennuksen käyttäjille (esim. huoneiden käyttö ja aikataulut). DESIGO WEB on aito Web-sovellus, joka perustuu Microsoftin Internet Information Serveriin (IIS). Hallintajärjestelmän käyttösovelluksista tehdään Active Server Pages (ASP) -komponentteja, jotka toimivat Microsoft Internet Explorerille optimoiduilla alustoilla. Web-client: grafiikkatoiminnot Web-client: hälytykset 6

7 DESIGO takaa rakennuksen mukavuuden, turvallisuuden sekä energiatehokkuuden. Koulutukseen ja perehdyttämiseen kuluva aika pienenee ja rakennuksen hallinta helpottuu ja luotettavuus paranee, mutta samalla kustannukset alenevat. Alhaisemmat käyttö- ja henkilöstökulut Rakennusten yhdenmukainen ja käyttäjäystävällinen hallinta parantaa läpinäkyvyyttä, alentaa ylläpitokustannuksia sekä vähentää koulutukseen ja perehdyttämiseen tarvittavia resursseja. Kokematonkin henkilö tietää mitä pitää tehdä. Pienentää koulutuksen vaatimaa työmäärää ja säästää perehdyttämiseen kuluvaa aikaa Kaikkien järjestelmien ja rakennuksen toimintojen yhdenmukainen esitys ja käyttö ovat helppoja oppia ja ymmärtää. MS Windowsin tai MS Officen käyttäjät toimivat heti tottuneesti. Jopa rakennusten vaativien LVIS-sovellusten ymmärtäminen on helppoa ilman erityisosaamista. Rakennusten korkea turvallisuustaso Viat, hälytykset, käsikäytöt sekä ohjaussignaalien tilat näkyvät välittömästi omilla väreillään selkeinä ja helposti tulkittavina. Niitä voidaan käsitellä suoraan, monimutkaista navigointia ei tarvita. Lisäksi ne lisäävät rakennuksen turvallisuutta ja vähentävät käyttäjien sekä teknisten järjestelmien riskejä yhdistämällä järjestelmään kaikki turvallisuus- ja hälytystoiminnot. Tärkeimmät ominaisuudet Tehokkaat toiminnot ja optimoitu ylläpito Internet-palveluilla Alhaisemmat käyttö- ja henkilöstökulut Koulutukseen ja perehdyttämiseen kuluva aika pienenee Rakennusten korkea turvallisuustaso 7

8 Siemens Osakeyhtiö Building Technologies PL 60 (Majurinkatu 6) Espoo Puh Faksi Asiakaspalvelu ja vikailmoitukset Tel: Fax: Aluekonttorit: Kausala Hallitie Kausala Faksi Kuopio Tehdaskatu Kuopio Faksi Oulu Elektroniikkatie Oulu Faksi Tampere Viinikankatu Tampere Faksi Turku Puutarhakatu Turku Faksi Tämä esite sisältää yleiskuvaukset saatavilla olevista teknisistä vaihtoehdoista, joita kaikkia ei välttämättä käytetä yksittäistapauksissa. Tarvittavat ominaisuudet täytyy siksi määritellä tapauskohtaisesti sopimuksen solmimisen yhteydessä. CITECT CiTechnologies Ltd:n rekisteröimä tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki. Oikeus muutoksiin pidätetään Siemens Osakeyhtiö 2010 All Rights Reserved

DESIGO PX. Talotekniikan automaatiojärjestelmä. Building Technologies

DESIGO PX. Talotekniikan automaatiojärjestelmä. Building Technologies DESIGO PX Talotekniikan automaatiojärjestelmä Building Technologies s Joustava automaatiojärjestelmä DESIGO PX -rakennusautomaatiojärjestelmä on suunniteltu lämmitys-, jäähdytys-, ilmastointi- ja muihin

Lisätiedot

Aukotonta turvallisuutta

Aukotonta turvallisuutta Aukotonta turvallisuutta Sinteso paloilmoitusjärjestelmä Building Technologies 2 Uusi tuoteperhe palonilmaisuun, ohjauksiin ja hallintaan: Sinteso Sinteso -paloilmoitusjärjestelmä täyttää kaikki paloturvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

Netcon 3000. Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely

Netcon 3000. Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun Tehokas reaaliaikatiedon käsittely Skaalautuu pienistä suuriin järjestelmiin Hajautettu käyttö usealta työpisteeltä

Lisätiedot

HP Web Jetadmin -ohjekirja

HP Web Jetadmin -ohjekirja HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin -ohjekirja Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi

Lisätiedot

SpeechMagic Solution Builder Sairaaladokumenttien luonti puheen avulla

SpeechMagic Solution Builder Sairaaladokumenttien luonti puheen avulla P R O D U C T S H E E T Sairaaladokumenttien luonti puheen avulla TULEVAISUUDEN HAASTEET Puheentunnistus auttaa sairaaloita, terveysasemia ja yksityisvastaanottoja alentamaan kustannuksia, parantamaan

Lisätiedot

Revolutionary outside Evolutionary inside ix ja CoDeSys uudessa teknologiaratkaisussa

Revolutionary outside Evolutionary inside ix ja CoDeSys uudessa teknologiaratkaisussa A Beijer Electronics magazine #NOV 2012 Revolutionary outside Evolutionary inside ix ja CoDeSys uudessa teknologiaratkaisussa Sivut 16 19 Stirling-moottorit muuttavat auringonsäteet sähköksi Sivut 14 15

Lisätiedot

Tulostus-, skannaus- ja hallintaratkaisut

Tulostus-, skannaus- ja hallintaratkaisut Toshiba mallisto 5 4 3 2 1 0 Tulostus-, skannaus- ja hallintaratkaisut Toshibalta löytyvät toimivat ja kustannustehokkaat tulostus-, skannaus-, laitehallinta- ja dokumentinhallintaratkaisut ja lisäksi

Lisätiedot

DESIGNA ABACUS. suomi Suomi

DESIGNA ABACUS. suomi Suomi DESIGNA ABACUS suomi Suomi Sisällys ABACUS 04 YLEISTÄ 05 PALVELUT 06 T TIETOTEKNINEN I N RAKENNE 08 PALVELINPALVELU ASP-SOVELLUSVUOKRAUS 10 OHJELMISTO 12 KULUNVALVONTA PARKING HQ -SOVELLUKSET 14 13 MAKSUTOIMINNOT

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Takaa mielenrauhan Ammattilaistason videotallennus ja videonhallinta

Takaa mielenrauhan Ammattilaistason videotallennus ja videonhallinta Takaa mielenrauhan Ammattilaistason videotallennus ja videonhallinta 2 Bosch Recording Solutions Korkealaatuiset ratkaisut kaikille Valitse tarpeitasi vastaava ratkaisu kattavasta tallennusratkaisumallistostamme.

Lisätiedot

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet Toshiba mallisto Monitoimilaitteet n Monitoimilaitteella virheetöntä tulostusta, kopiointia, skannausta ja faksausta n Oikea tuote laajasta monitoimilaitemallistosta n Monipuoliset laitehallintaratkaisut

Lisätiedot

Onko sinulla IT kateissa?

Onko sinulla IT kateissa? News Huhtikuu 2013 Pääkirjoitus Onko sinulla IT kateissa? Muutaman viime vuoden aikana tietotekniikassa on tapahtunut valtavasti muutoksia. BYOD, erilaiset pilvipalvelut, Android, ipad, Windows Phone jne.

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

The professional s choice for Building Services. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad.

The professional s choice for Building Services. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad.fi MagiCAD is a registered trademark of Progman Oy. Progman acknowledges the rights of other holders of brand names,

Lisätiedot

Reliability Systems Uutiset

Reliability Systems Uutiset 2011 Reliability Systems Uutiset Voitelutoiminta hallintaan s. 5 Kestääkö seuraavan seisokkiin? s. 9 SKF Etävalvontapalvelut s. 13 Reliability Systems Uutisten julkaisija: Oy SKF Ab Linnoitustie 11, 02600

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity

YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity YLEISKUVAUS OpusCapita Liquidity Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Helppokäyttöinen likviditeettiraportointi... 5 2.1 Systemaattinen ennusteprosessi... 6 2.1.1 Lyhyet ennusteet... 7 2.1.2 Pitkät ennusteet...

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Small Business Server 2003 R2 Microsoftin palvelinohjelmisto pienille ja keskisuurille organisaatioille

Small Business Server 2003 R2 Microsoftin palvelinohjelmisto pienille ja keskisuurille organisaatioille Small Business Server 2003 R2 Microsoftin palvelinohjelmisto pienille ja keskisuurille organisaatioille Windows Small Business Server 2003 R2 Microsoftin palvelinohjelmisto pienille ja keskisuurille organisaatioille

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

Tatu Mattsson. Toiminnanohjausjärjestelmät

Tatu Mattsson. Toiminnanohjausjärjestelmät Tatu Mattsson Toiminnanohjausjärjestelmät Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (amk) Auto- ja kuljetustekniikka Opinnäytetyö 2.6.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Tatu Mattsson

Lisätiedot

Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä

Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä Toshiba ja ympäristö Vastuullisuus, visio ja elinkaari Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä Luonnonvarat

Lisätiedot

MELCloudpalvelun. käyttöopas

MELCloudpalvelun. käyttöopas The Renewable Solutions Provider Making a World of Difference MELCloudpalvelun käyttöopas Tervetuloa käyttämään MELCloudTMpalvelua, jonka avulla valvot Mitsubishi Electric -järjestelmiäsi nopeasti ja helposti.

Lisätiedot

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTO- JÄRJESTELMÄT RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTOJÄRJESTELMÄT 2 VALMIINA TOIMISTOTYÖN KAIKKIIN HAASTEISIIN Toimialasta

Lisätiedot

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta Perttu Hallikainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Mikko Ruohonen

Lisätiedot

SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI

SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2013 Antti Sillanpää SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI Case: HK Ruokatalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

Solutions Material Handling. Aika ja tila 2

Solutions Material Handling. Aika ja tila 2 Solutions Material Handling Aika ja tila 2 Tutustu jo tänään modernien, dynaamisten varastointijärjestelmien tulevaisuuteen: Kardex Remstarin ratkaisut optimoivat yrityksen intralogistiikan. Kardex Remstarin

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

Tietolähderiippumaton kenttälaitteiden kunnon analysointi

Tietolähderiippumaton kenttälaitteiden kunnon analysointi Tietolähderiippumaton kenttälaitteiden kunnon analysointi Johanna Kukkanen Diplomityöseminaari 5.9.2006 Valvoja: Sven-Gustav Häggman Ohjaaja: Timo Väkeväinen Sisältö Taustaa Tavoitteet Tutkimusmenetelmät

Lisätiedot