TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT. Sisältö"

Transkriptio

1 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT Sisältö Tahdotko taiteilijaksi? Teatterikorkeakoulu Opiskelukieli Teatteri- ja tanssialan tutkinnot Koulutusohjelmat Maisteriohjelmat Opiskelijavalinnat 2009 Haku yliopistoihin muuttuu Uudet opiskelijat Yleiset valintaperusteet Tulosten ilmoittaminen, oikaisupyyntö Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös Lisätietoa opiskelijavalinnoista Valintakokeet ja ennakkotehtävät Teatteriala Näyttelijäntyö Ohjaus Dramaturgia Valo- ja äänisuunnittelu Kansainväliset vaihto-ohjelmat Opiskelu muissa yliopistoissa Hakeminen jatko-opiskelijaksi Avoin yliopisto TeaK virtuaaliyliopisto Hakeneet ja hyväksytyt 2008 Opiskelijoiden määrä

2 Tahdotko taiteilijaksi? Teatterikorkeakoulu on esittävien taiteiden yliopisto, alojensa uudistaja ja kiinnostusta herättävä tutkimusyksikkö. Tarjoamme koulutusta kandista tohtoriin. Meiltä voit valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan pedagogiksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi tai esitystaitelijaksi. Tarjoamme myös ruotsinkielistä näyttelijäntyön koulutusta. Teatterikorkeakoulussa taide, esitys, koulutus ja tutkimus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikki lähtee käsityötaitojen kartuttamisesta, mutta päämääränä on opiskelijan ajattelun kehittäminen ja taiteilijaksi kasvu. Yliopistona tehtävämme on tarjota vankka yleissivistys, ohjata kriittiseen ja tutkivaan ajatteluun. Maailma kansainvälistyy ja taiteilija-ammatit muuttuvat. Teatterikorkeakoulu on osaltaan kehittämässä ja uudistamassa suomalaista taidekenttää. Tutustu hakuohjeisiin ja pohdi, oletko motivoitunut ja halukas pyrkimään Teatterikorkeakouluun. Paula Tuovinen Rehtori 3 Teatterikorkeakoulu Teatterikorkeakoulu on ylintä teatteri- ja tanssialan koulutusta antava taideyliopisto, joka kouluttaa näyttelijöitä (suomen- ja ruotsinkielisiä), ohjaajia, dramaturgeja, valo- ja äänisuunnittelijoita, tanssitaiteilijoita (koreografeja ja tanssijoita), tanssi- ja teatterialan opettajia sekä taiteilijoita, joilla on teoreettista osaamista. Teatterikorkeakoulu toimii teatteri- ja tanssialan taide- ja tutkimuskeskuksena. Teatterikorkeakoulu toimii Helsingissä, osoitteissa Haapaniemenkatu 6 ja Lintulahdenkatu 3. Opiskelu Teatterikorkeakoulussa on kokopäiväistä. Teatteri- ja tanssialan opinnot koostuvat taiteellisista töistä, työpajoista, harjoitustöistä, seminaareista, luennoista ja erikoiskursseista. Alan ammattilaiset ohjaavat opiskelijoita taiteilijaksi kasvamisen tiellä. Tiedollisten ja taidollisten valmiuksien rinnalla opetuksessa korostuu jokaisen opiskelijan oma taiteellinen ominaislaatu. Perinteiset ammattikuvat, esim. näyttelijä, ohjaaja, tanssija, ovat muuttuneet laaja-alaisemmiksi ja monipuolisemmiksi ja niiden harjoittajien työkenttä voi ulottua audiovisuaalisesta alasta opettamiseen. Opinnot alkavat elokuussa Opiskelukieli Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä. Suomenkielisessä näyttelijäntyön koulutusohjelmassa tutkinto- ja opetuskielenä on suomi ja ruotsinkielisen näyttelijäntyön laitoksella ruotsi. Esitystaiteen ja teorian maisteriohjelmassa tutkinto- ja opetuskieli on englanti. Muissa koulutusohjelmissa opiskelija voi käyttää äidinkieltään suomea/ruotsia kuulusteluissa sekä saada henkilökohtaista ohjausta äidinkielellään suomen tai ruotsin kielellä. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä, joten suomen kielen taito on välttämätön. Tanssijan, teatteriopettajan ja tanssinopettajan maisteriohjelmiin voivat hakea myös sellaiset hakijat, joilla ei ole riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tällöin opetuskielenä on englanti. Teatteri- ja tanssialan tutkinnot Teatteri- ja tanssialan tutkinnot ovat kaksiportaisia: kandidaatin tutkinto ja maisterin tutkinto. Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, maisterin tutkinto ylempi korkeakoulututkinto. Kandidaatin tutkinto on suoritettava ennen kuin saa oikeuden jatkaa joko suoraan tai valintojen kautta maisterin tutkintoon. Opintosuoritusten mitoituksessa käytetään opintopisteitä. Opintopisteet lasketaan siten, että yhden vuoden kokopäiväinen opiskelu vastaa 60 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto on kolmivuotinen, laajuudeltaan 180 opintopistettä. Maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, mikä vastaa kahden vuoden opiskelua kandidaatin tutkinnon jälkeen. Tavoitteellinen suoritusaika perustutkinnoissa on 5 vuotta. 2

3 Yliopistolain mukaan sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (5 v + 2 v). Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (3 v + 1 v). Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (2 v + 2 v). Keväällä 2009 valittu uusi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain, mikäli laitoksen johtaja on antanut hänelle luvan siirtää opintojen aloittamista vuodella. Poissaolon syynä voi olla siviili- tai varusmiespalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa. Näistä syistä johtuvaa poissaoloa ei lasketa tutkinnon suorittamisaikaan. Kandidaatin tutkinnossa opiskelija saa perustaidot ammatin hallintaan. Maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu myös erilaisia erikoistumismahdollisuuksia sekä työharjoittelu koti- tai ulkomailla. Suunnitellut opinnot ja niiden aikataulut merkitään kunkin opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). Näyttelijäntyön (suomen- ja ruotsinkielinen), ohjauksen, dramaturgian sekä valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin valitut opiskelijat saavat oikeuden suorittaa sekä teatteritaiteen kandidaatin että teatteritaiteen maisterin tutkinnot. Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto on kuitenkin suoritettava ennen kuin aloittaa maisterin tutkinnon opinnot. Teatteritaiteen kaksivuotisissa maisteriohjelmissa uudet opiskelijat otetaan opiskelijavalintojen kautta. Myös kaksivuotisiin maisteriopintoihin (näyttelijäntyö, ohjaus, dramaturgia, valo- ja äänisuunnittelu) voi hakea opiskelijavalintojen kautta. Tanssialan koulutusohjelmissa opiskeluoikeus annetaan koulutus- ja maisteriohjelmasta riippuen joko vain tanssitaiteen kandidaatin tai vain tanssitaiteen maisterin tutkintoon. Koulutusohjelmat Teatteriala näyttelijäntyön koulutusohjelma utbildningsprogrammet för skådespelarkonst ohjauksen koulutusohjelma dramaturgian koulutusohjelma valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Edellä mainitut viisivuotiset koulutusohjelmat johtavat teatteritaiteen kandidaatin ja teatteritaiteen maisterin tutkintoihin. Kandidaatin tutkintoa suorittamaan valittu opiskelija saa oikeuden suorittaa myös maisterin tutkinnon. Kandidaatin tutkinto on kuitenkin suoritettava ennen kuin aloittaa maisterin tutkinnon opinnot. Tanssiala tanssin koulutusohjelma Tanssin kolmivuotinen koulutusohjelma johtaa tanssitaiteen kandidaatin tutkintoon. Tanssitaiteen kandidaatit voivat valintakokeiden kautta pyrkiä tanssialan maisteriohjelmiin. Maisteriohjelmat Teatteriala esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma teatteriopettajan maisteriohjelma det nordiska magisterprogrammet (NorMa) Edellä mainitut 1,5-2 -vuotiset maisteriohjelmat johtavat teatteritaiteen maisterin tutkintoon. Niihin voivat pyrkiä teatteritaiteen kandidaatin tai soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet (ks. valintaperusteet). Tanssiala tanssijan maisteriohjelma koreografin maisteriohjelma 3

4 tanssinopettajan maisteriohjelma Edellä mainitut ovat kaksivuotisia maisteriohjelmia, jotka johtavat tanssitaiteen maisterin tutkintoon. Niihin voivat pyrkiä tanssitaiteen kandidaatin tutkinnon tai soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet (ks. valintaperusteet). Opiskelijavalinnat 2009 Haku yliopistoihin muuttuu YLIOPISTOJEN HAKUAJAT YHTENÄISTYVÄT Keväästä 2009 alkaen haku yliopistokoulutukseen muuttuu. Hakuajat yhtenäistyvät, koska yliopistot siirtyvät päävalintojensa osalta valtakunnalliseen yhteishakuun. Yhteishaussa on mukana suurin osa yliopistokoulutuksista. Teatterikorkeakoulun osalta päävalinnat koskevat viisivuotisia maisterin koulutusohjelmia (näyttelijäntyö, ohjaus, dramaturgia, valo- ja äänisuunnittelu). Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan netissä yhdellä lomakkeella ja enintään yhdeksään eri koulutukseen. Voit täyttää ja lähettää lomakkeen osoitteessa HELPOTUSTA HAKEMISEEN JA PAIKAN VASTAANOTTAMISEEN Hakemisen lisäksi voit samasta osoitteesta - - myös etsiä tietoa yliopistokoulutuksista. Koulutushaku kattaa kaiken yliopistojen tutkintoon johtavan koulutuksen. Koko hakuprosessin ajan voit hyödyntää pankin verkkotunnusta tai HST-korttia edellyttävää Hakijapalvelua. Kirjautumalla hakijapalveluun voit jo ennen hakuaikaa siirtää koulutushausta haluamasi koulutukset hakukohdekoriin hakuaikana palata hakukohdekoriin ja siirtää koulutukset hakulomakkeelle tarkastella ja tarvittaessa korjata omia hakulomaketietojasi hakuaikana päivittää yhteystietojasi myös hakuajan jälkeen tarkastella valintojen tuloksia ottaa opiskelupaikan vastaan Jos olet hakenut sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon, näet hakijapalvelussa molempien sektorien hakukohteesi ja valintojen tulokset. Palvelut ovat kaikkien yliopistoon hakevien käytettävissä vuoden 2009 alusta lähtien. Yliopistot vastaavat kaikkiin omia koulutuksiaan koskeviin kysymyksiin. Lisätietoa uudistuksesta saat osoitteesta Uudet opiskelijat Teatterikorkeakoulu ottaa uusia opiskelijoita aloittamaan opintonsa syksyllä 2009 seuraavasti: HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija rastittaa hakulomakkeessa hakevansa saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Viisivuotiset maisterin koulutusohjelmat näyttelijäntyön koulutusohjelma ohjauksen koulutusohjelma 2-4 dramaturgian koulutusohjelma 2-4 valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma

5 Edellä mainittuihin lukuihin sisältyvät myös viisivuotisten maisterin koulutusohjelmien syventäviä opintoja (maisteriopintoja) suorittamaan mahdollisesti valittavat opiskelijat. Mikäli koulutusohjelmiin ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan rehtorin päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty vähimmäismäärä. Kaksivuotiset maisteriohjelmat teatteriopettajan maisteriohjelma 4-6 tanssinopettajan maisteriohjelma 4-6 esitystaiteen ja teorian maisteriohjelma 4-6 tanssijan maisteriohjelma 9-14 koreografin maisteriohjelma 3-4 det nordiska magisterprogrammet 3-6 Mikäli koulutusohjelmiin ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan rehtorin päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty vähimmäismäärä. Tanssitaiteen kandidaatin koulutusohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita seuraavan kerran vuonna Ruotsinkielisen näyttelijäntyön koulutusohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita seuraavan kerran vuonna Yleiset valintaperusteet Viisivuotiset maisterin koulutusohjelmat näyttelijäntyön koulutusohjelma (suomenkielinen) ohjauksen koulutusohjelma dramaturgian koulutusohjelma valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka valintakokeissa on osoittanut taiteellisen lahjakkuutensa ja soveltuvuutensa alalle ja joka on suorittanut joko ylioppilastutkinnon ammattikorkeakoulututkinnon ammatillisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Jos hakija kuitenkin on valintakokeissa osoittanut erityistä lahjakkuutta ja soveltuvuutta alalle, voidaan hänet hyväksyä ilman edellä mainitun tutkinnon suorittamista. Ennen lopullista hyväksyntää valintakokeen perusteella valituilta voidaan vaatia lääkärintodistus soveltuvuudesta alalle. Hakija menettää opiskelupaikkansa Teatterikorkeakoulussa, jos hän ei toimita lääkärintodistusta opintopalveluihin määräaikaan mennessä. Kaksivuotiset maisteriohjelmat ja maisteriopinnot tanssinopettajan maisteriohjelma teatteriopettajan maisteriohjelma det nordiska magisteråret (NorMA) esitystaiteen ja teorian maisteriohjelma tanssijan maisteriohjelma koreografin maisteriohjelma Seuraavien viisivuotisten maisterin koulutusohjelmien syventäviä opintoja (maisteriopinnot) suorittamaan voi pyrkiä valintakokeiden kautta: näyttelijäntyön koulutusohjelma (suomenkielinen) ohjauksen koulutusohjelma 5

6 dramaturgian koulutusohjelma valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Teatteri- ja tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtavaan 2-vuotiseen maisteriohjelmaan ja viisivuotisen koulutusohjelman syventäviin opintoihin (maisteriopinnot) voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut tai teatteri- tai tanssitaiteen alemman korkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon BA- (Bachelor of Arts) tasoisen soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin jolla on opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet Jos opiskelija valitaan viimeisen kohdan perusteella (opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut, korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet), hänellä tulee olla vähintään 40 opintoviikkoa/60 opintopistettä taidealan korkeakouluopintoja. Taiteellinen toiminta edellyttää päätoimista oman taiteenalan ammatissa toimimista. Työkokemuksen on oltava taidealalta, tanssinopettajan tai teatteri-ilmaisun opettajan maisteriohjelmiin pyrittäessä työkokemus voi olla myös oman taiteenalan opetuskokemusta. Taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen riittävyys arvioidaan hakijan hakemuksen ja todistusten perusteella. Suoritetun alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon ja ulkomaisen BA-tutkinnon soveltuvuus sekä korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet on määritelty tarkemmin maisteriopinto- ja maisteriohjelmakohtaisesti. Tiedot näistä maisteriopinto- ja maisteriohjelmakohtaisista valintaperusteista löytyvät kunkin maisteriohjelman ja koulutusohjelmien maisteriopintojen hakuohjeista. Korkeakouluun hyväksytyltä opiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Lähtökohtana on soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 30 opintopistettä. Valintapäätös tehdään ehdollisena sellaisten maisteriopintoihin tai -ohjelmiin valinnan kautta hyväksyttyjen hakijoiden osalta, joiden kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva alempi korkeakoulututkinto on vielä hakuvaiheessa kesken. Kyseisten hakijoiden on toimitettava todistus suoritetusta kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta opintopalveluihin klo mennessä (Suomessa suoritettu tutkinto) tai klo mennessä (ulkomailla suoritettu tutkinto), muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa. Ennen lopullista hyväksyntää valintakokeen perusteella valituilta voidaan vaatia lääkärintodistus soveltuvuudesta alalle. Hakija menettää opiskelupaikkansa Teatterikorkeakoulussa, jos hän ei toimita lääkärintodistusta opintopalveluihin määräaikaan mennessä. Valinnat ja ennakkotehtävät Teatterikorkeakoulun valinnat järjestetään Helsingissä Teatterikorkeakoulun tiloissa. Hakijoita voidaan karsia valintakokeiden kaikkien vaiheiden ja tehtävänantojen aikana. Hakijamääristä riippuen ei valintoja välttämättä pidetä kaikkina mainittuina päivinä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Tulosten ilmoittaminen, oikaisupyyntö Opiskelijavalintojen tulokset julkistetaan seuraavina päivinä: (tanssinopettajan maisteriohjelma, teatteriopettajan maisteriohjelma, det nordiska magisterprogrammet) (tanssijan maisteriohjelma, koreografin maisteriohjelma, esitystaiteen ja teorian maisteriohjelma) (näyttelijäntyön koulutusohjelma, ohjauksen koulutusohjelma, dramaturgian koulutusohjelma, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma) 6

7 Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua kirjallisesti hallintojohtajalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Hallintojohtajan päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua päätökseen 30 päivän kuluessa toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta. Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös Säännöksen mukaan opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni saa korkeakoulupaikan. Korkeakoulututkintoja ovat yliopistojen alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulu- ja jatkotutkinnot. Säännös koskee kaikkea korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sen järjestämistavasta riippumatta. Säännös ei koske Maanpuolustuskorkeakoulua, Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja. Säännöksen toteutuksessa keskeinen rajaus on nimenomaan lukuvuosi ( ): säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukuvuonna alkavasta koulutuksesta. Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista vuodella tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukuvuonna alkaviin opintoihin. Lisätietoja: ammattikorkeakoulut ja yliopistot, Opetushallitus Lisätietoja opiskelijavalinnoista Lisätietoja Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnoista (huom! ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä) ja koulutuksesta saa opintopalveluista, Haapaniemenkatu 6, Helsinki, puh , fax , sähköposti: Valintaopas julkaistaan vain sähköisessä muodossa. 7

8 TEATTERIALA NÄYTTELIJÄNTYÖN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Näyttelijäntyön koulutuksen tavoitteena on kasvattaa näyttelijöitä, jotka ovat luovia, monipuolisia ja rohkeita teatterialan ammattilaisia. Tavoitteena on saada näyttelijäopiskelijassa liikkeelle prosessi, joka kokemuksen, työn ja jatkuvan itseopiskelun kautta johtaa mestaruuteen, taiteilijuuteen. Kandidaattiopinnoissa työtapa on tiiviin kurssimainen ja käsityömäinen; silloin keskitytään perustaitojen ja -tietojen oppimiseen. Opetusta järjestetään näyttelijäntyön opetuksen lisäksi mm. puheessa, liikunnassa, musiikissa ja laulussa, tanssissa, akrobatiassa ja miekkailussa. Opiskeluaikana opiskelijat ovat mukana erimuotoisissa demoissa ja esityksissä: näytelmissä, monologeissa, lauluilloissa ja tanssiesityksissä. Maisteriopinnoissa korostuu opiskelijan oma vastuu ja itsenäisyys vaativissa taiteellisissa töissä. Opiskelijat saavat hakea ominta työtapaansa erityyppisissä työtilanteissa: työpajoissa, esityksissä, tutkimustilanteissa. Opintoja järjestetään yhteisesti sukupolviteatteriperinteen vahvistamiseksi Teatteritaiteen laitoksen ohjauksen ja dramaturgian koulutusohjelmien sekä valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman kanssa. Lisäksi järjestetään yhteisopintoja Taideteollisen korkeakoulun Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osaston kanssa. Valinnat Näyttelijäntyön koulutusohjelman valinnat ovat nelivaiheiset. Kaksivuotisiin maisteriopintoihin hakevat osallistuvat nelivaiheisiin pääsykokeisiin kuten muutkin hakijat. Hakijoita karsitaan jokaisessa vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista. Raadilla on oikeus keskeyttää tehtävä. Valintakokeiden I-IV vaiheet I vaihe II vaihe III vaihe IV vaihe hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet palautettava klo mennessä (hakija osallistuu yhtenä päivänä, on varapäivä) (hakija osallistuu yhtenä päivänä) (hakija osallistuu kaikkina päivinä) Arviointikriteerit Valinnoissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin hakijan ominaisuuksiin: vastaanotto- ja muuntautumiskykyyn kykyyn tehdä valintoja tilanteessa ilmaisun kokonaisvaltaisuuteen tilannetajuun ja luovuuteen ajattelun laaja-alaisuuteen ja sen fyysistämiseen sekä mielikuvitukseen yhteistyökykyyn ja vuorovaikutuksellisuuteen Ennakkotehtävät ja liitteet/i vaihe Valintojen ensimmäinen vaihe muodostuu kirjallisista ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Hakuaika päättyy klo 16.15, joka on myös ennakkotehtävien ja liitteiden viimeinen palautuspäivä. Kirjoita koneella. Kirjoita nimesi selvästi kaikkiin tehtäviin. 1. Kirjoita: a) Lyhyt elämäkerta (enintään puoli sivua A4 1,5 rivivälillä) b) Miksi haluan näyttelijäksi (enintään puoli sivua A4 1,5 rivivälillä) 8

9 2. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). Ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään hakijoille kirjallinen tieto. II vaiheen tehtävät Jatkoon päässeet saavat II vaiheeseen kutsun, jossa tarkka paikka ja aika ilmoitetaan. Annettua aikaa ei vaihdeta. Hakijan tulee varata II vaiheeseen koko päivä. Toinen vaihe on kaksiosainen. Aamupäivän tehtävien jälkeen suoritetaan välikarsinta. 1. Opettele tanssimaan joko humppaa, jiveä tai tangoa. Harjoittele askeleet, niin että osaat tanssilajin. Sanoita tanssisi (yksi säkeistö), opettele se ulkoa ja valmista siitä esitys. Ota säkeesi kirjoitettuna mukaan valintakoetilaisuuteen (A4 sivu, kirjoita nimesi selvästi tehtäväpaperiin). 2. Valmistaudu esittämään seuraava dialogi. Opettele ulkoa molemmat roolit. A: Mä olen tullut valittamaan. B: Joo, peremmälle vaan. Sä taisit käydä täällä eilenkin. A: Mä tulkitsen tuon vastahakoisuutena. Haluan, että otatte tämän vakavasti. Tämä puhelin ei toimi. B: No, katsotaan sitä. Se on saanut melkoisesti kylkeensä. Näyttökin on rikki. A: Olette asiantuntija. Paras koko kaupungissa. Tiesin sen tiesin sen. B: Yritättekö nyt imartelemalla päästä takuun piiriin? A: Kaikki puhuvat teistä. Teidän täytyy tietää se. Takuu tai ei, ei ollut helppo tulla tänne. B: Mä yritän nyt pysyä rauhallisena, mutta sä selvästi vainoat mua. Tää koko puhelintouhu on sun vääristyneen mieles joku helvetin mutka! A: Etkö sinä todellakaan muista minua? Humppila -99. Ja tämä on paska puhelin. B: Sinä? Ootsä Sinä? Mä olen pahoillani. Mä olen niin pahoillani. Anna anteeks. Anna käsi.. Heitä pois se romu. A: Toni tule sisään sieltä oven takaa! B: Ei Tonia! Älä tuo Tonia tänne. Se tappaa mut. A: Kymmenvuotias. B: Siis Toni Onko se mun? A: Anna vaan uusi puhelin. Ei tarvi muuta. 3. Lue Hella Wuolijoen näytelmä NISKAVUOREN NUORI EMÄNTÄ. Valitse kyseisestä näytelmästä monologiteksti, jonka maksimipituus on kaksi (2) minuuttia ääneen luettuna. Naiset valitsevat naiselle ja miehet miehelle tarkoitetun tekstin. Opettele valitsemasi teksti ulkoa, harjoittele se ja valmistaudu esittämään se raadin edessä. Valmistaudu vastaamaan kysymyksiin näytelmästä. 4. Valmista omavalintainen soolotehtävä. Esityksen enimmäispituus on kaksi (2) minuuttia. Ei apuvälineitä: rekvisiittaa, instrumentteja eikä teknisiä apuvälineitä. Hakeminen Täytä sähköinen hakulomake klo mennessä osoitteessa tai pyydä paperinen hakulomake Opetushallituksesta. Paperinen hakulomake palautetaan Opetushallitukseen klo mennessä. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus PL Helsinki puh fax sähköposti: 9

10 Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin ( ) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana ( ) valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Lähetä ennakkotehtävät ja liitteet Teatterikorkeakoulun opintopalveluihin klo mennessä. Merkitse ennakkotehtäviin henkilötietosi sekä mihin koulutusohjelmaan haet. Ennakkotehtävien palautusosoite: Teatterikorkeakoulu Opintopalvelut/Opiskelijavalinnat Haapaniemenkatu Helsinki Mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan, täytä jokaista koulutusohjelmaa varten oma hakulomake ja lähetä tarvittavat ennakkotehtävät ja liitteet. Liitteitä ei kopioida korkeakoululla. Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa lähettää hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä Teatterikorkeakoulu ja Opetushallitus eivät vastaa postinkulussa tapahtuneista virheistä, joiden takia hakulomake tai ennakkotehtävät saapuvat vasta hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävät, ei käsitellä. Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Hakulomaketta, ennakkotehtäviä ja liitteitä ei palauteta. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuvaiheessa eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti ja silloin Sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintaan osallistut. Sinun tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi valinnoissa. OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Ohjauksen koulutusohjelma antaa valmiudet teatteriohjaajan ammattiin. Taiteellisten opintojen tavoitteena on antaa koulutusohjelman suorittaneelle edellytykset oman taiteellisen ominaislaatunsa ja suorituskykynsä jatkuvaan kehittämiseen. Ohjauksen koulutusohjelma tukee opiskelijan jatkuvaa persoonallista kasvua ja auttaa häntä löytämään identiteettinsä työryhmän jäsenenä ja vetäjänä. Opetuksen painopiste on omien aiheiden ja oman muotokielen hahmottamisessa. Ohjaajaopiskelijat paneutuvat oman pääaineensa lisäksi teatteritaiteen eri alueisiin kuten dramaturgiaan, näyttelijäntyöhön, lavastukseen, musiikkiin, valo- ja äänisuunnitteluun sekä koreografiaan. Lisäksi perehdytään teatteritaiteen kannalta keskeisiin taiteenaloihin ja medioihin. Alan yleissivistys hankitaan teatterihistorian, draamakirjallisuuden, draaman teorian jne. opinnoilla. Keskeinen opiskelumuoto on omat ohjaukset. Teatterikorkeakoulun opetusteatterin ohella niitä tehdään myös ammattiteattereissa. Ohjauksen koulutusohjelman opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta. Teatterikorkeakoulun opintoihin on sisäänrakennettu ns. sukupolviajattelu, eli yhteisopiskelu ja yhteiset harjoitustyöt muiden koulutusohjelmien kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikanaan etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, teatterikäsityksiä ja työtapoja sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan. Opintoja järjestetään yhteisesti Teatteritaiteen laitoksen näyttelijäntyön ja dramaturgian koulutusohjelmien ja valo- ja 10

11 äänisuunnittelun koulutusohjelmien kanssa sekä Taideteollisen korkeakoulun Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osaston näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun suuntautumisvaihtoehtojen kanssa. Valinnat Ohjaajiksi pyrkivien valinnat ovat nelivaiheiset. Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä. Kaksivuotisiin maisterinopintoihin hakevat osallistuvat nelivaiheisiin valintoihin kuten muutkin hakijat. Hakijoita karsitaan jokaisessa valintakokeen vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista. Valintakokeiden I-IV vaiheet I vaihe hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet palautettava klo mennessä II vaihe III vaihe IV vaihe Arviointikriteerit Valintojen ennakkotehtävissä kiinnitetään huomiota hakijan: teatterilliseen, dramaturgiseen ja visuaaliseen hahmotuskykyyn ajattelun ja mielikuvituksen laaja-alaisuuteen teatteriesityksen kokonaisuuden hahmotukseen Varsinaisissa valintakokeissa kiinnitetään lisäksi huomiota: motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja vastuunottokykyyn draamallisten tilanteiden hahmottamiseen vuorovaikutukseen kykyyn muuntaa persoonallista ajattelua teatteriksi Ennakkotehtävät ja liitteet/i vaihe Valintojen ensimmäinen vaihe muodostuu kirjallisista ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Hakuaika päättyy klo 16.15, joka on myös ennakkotehtävien ja liitteiden viimeinen palautuspäivä. Kirjoita kaikkiin tehtäviin oma nimesi selvästi. Liuska on A4-kokoinen paperi, jossa saa olla n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1,5). Kirjoita vastauksesi koneella. 1. Lue Georg Büchnerin Woyzeck, suomennos Eeva-Liisa Manner. * Näytelmän voi noutaa Teatterikorkeakoulun infosta (ma-pe klo 13-16) hintaan 5. Näytelmän voi myös tilata sähköpostilla osoitteesta (näytelmä lähetetään postiennakolla 5 + postituskulut 3,50 ). Näytelmä on julkaistu teoksessa: Pohjola, Riitta (toim.), Georg Büchner. Teokset ja kirjeet. Helsinki: Love kirjat Valitse näytelmästä itseäsi puhutteleva aihe. Kerro konkreettisin esimerkein minkälaisen esityksen ohjaisit näytelmästä aiheesi pohjalta. Pyri luomaan näytelmästä kokonaisnäkemys. Kirjoituksen pituus on korkeintaan yksi ja puoli liuskaa A4, noin 45 riviä Valitse näytelmästä aiheesi kannalta kiinnostava kohtaus. Perustele valintasi. Kerro, miten ohjaisit kohtauksen. Ajatustesi konkretisoinnissa sinua voivat auttaa seuraavat päätökset: Missä paikassa henkilöt ovat? Mikä heidän välinen suhteensa on? Mihin henkilöt pyrkivät? Mitä heidän välillään tapahtuu ja miksi? Miten tilanne pakottaa heidät toimimaan? Kirjoituksen pituus on korkeintaan 1 liuska A4. 11

12 1.3. Valitse olemassa olevasta materiaalista (taidekirjat, lehdet, valokuvat ym.) kuva, jolla kommunikoisit työryhmälle ajatustasi esityksen maailmasta. Perustele valintasi. Kuvan koko max A4, perustelut korkeintaan 5 riviä. 2. Tee videotallenne, jossa itse kerrot mikä asia maailmassa kiinnostaa sinua niin paljon, että haluat käsitellä sitä taiteen keinoin. Tallenteen pituus on 3 minuuttia. Tallennetta ei saa leikata tai käsitellä efekteillä. Kuvakoko on puolilähikuva (kuvassa näkyy pää ja hieman olkapäitä). Formaatti on mini-dv, DVD tai VHS. Tarkista kuvan laatu ja äänen kuuluvuus, DVD/tarkista sen toimivuus, DV ja VHS/ kelaa nauha tehtävän alkuun. Muilla formaateilla olevia tallenteita ei katsota. 3. Kun valkoinen valo taittuu prisman läpi, sen kautta heijastuu kaikki sateenkaaren värit. Kuvaa hetki elämästäsi, joka prisman läpi menevän valonsäteen tavoin aukeaa kuvaamaan koko elämäntilanteesi ja kokemuksesi maailmasta sillä hetkellä. Miltä maailma tuntui, mitä tapahtui, ja miten tuossa hetkessä olevissa yksityiskohdissa kiteytyi koko elämäntilanteesi. Kirjoituksen pituus on korkeintaan yksi liuska A4. 4. Kerro miksi haluat teatteriohjaajaksi. A4, korkeintaan 10 riviä. 5. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). Ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään hakijoille kirjallinen tieto. Jatkoon päässeille lähetetään postitse kutsu II vaiheeseen viimeistään viikolla 17 sekä mahdolliset lisätehtävät. Kutsussa ilmoitetaan tarkka aika ja paikka. Hakeminen Täytä sähköinen hakulomake klo mennessä osoitteessa tai pyydä paperinen hakulomake Opetushallituksesta. Paperinen hakulomake palautetaan Opetushallitukseen klo mennessä. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus PL Helsinki puh fax sähköposti: Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin ( ) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana ( ) valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Lähetä ennakkotehtävät ja liitteet Teatterikorkeakoulun opintopalveluihin klo mennessä. Merkitse ennakkotehtäviin henkilötietosi sekä mihin koulutusohjelmaan haet. Ennakkotehtävien palautusosoite: Teatterikorkeakoulu Opintopalvelut/Opiskelijavalinnat Haapaniemenkatu Helsinki Mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan, täytä jokaista koulutusohjelmaa varten oma hakulomake ja lähetä tarvittavat ennakkotehtävät ja liitteet. Liitteitä ei kopioida korkeakoululla. Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa lähettää hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä Teatterikorkeakoulu ja Opetushallitus eivät vastaa postinkulussa tapahtuneista virheistä, joiden takia hakulomake tai ennakkotehtävät saapuvat vasta hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei 12

13 käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävät, ei käsitellä. Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Hakulomaketta, ennakkotehtäviä ja liitteitä ei palauteta. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuvaiheessa eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti ja silloin Sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintaan osallistut. Sinun tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi valinnoissa. DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Dramaturgian koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiudet näytelmäkirjailijan, teksti- ja esitysdramaturgin, draamatekstin suomentajan ja käsikirjoittajan tehtäviin. Opintojen ensisijaisena tavoitteena on tukea opiskelijan kehitystä taiteilijana, auttaa häntä löytämään ominaislaatunsa ja kehittämään omat työtapansa. Opintojen perusta on draama ja teatteriesityksen dramaturgia. Opiskelijat perehtyvät myös muihin teatteritaiteen alueisiin: ohjaukseen, näyttelijäntyöhön, musiikkiin, lavastukseen ja valo- ja äänisuunnitteluun. Lisäksi opintoihin kuuluu teatterihistoriaa, draamakirjallisuutta, draaman teoriaa ja muuta kirjallisuutta sekä perehtymistä muihin teatteritaiteen kannalta keskeisiin taiteenaloihin ja medioihin. Opinnoissa painottuvat itsenäiset taiteelliset työt. Opiskelijat kirjoittavat koko ajan omia tekstejä: näytelmiä, kuunnelmia, käsikirjoituksia ja sovituksia, joita esitetään sekä Teatterikorkeakoulun opetusteatterissa että teattereissa, radiossa ja tv:ssä. Opiskelijat harjoittelevat kotimaassa ja ulkomailla teattereissa ja alan taidekorkeakouluissa. Oman taiteellisen kasvun rinnalla dramaturgian koulutusohjelman opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta. Teatterikorkeakoulun opintoihin on sisäänrakennettu ns. sukupolviajattelu, eli yhteisopiskelu ja yhteiset harjoitustyöt muiden koulutusohjelmien samassa opiskeluvaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, teatterikäsityksiä ja työtapoja sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan. Yhteistyötä tehdään opintojen aikana ohjaaja-, näyttelijä-, valosuunnittelija- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa sekä lavastaja- ja pukusuunnittelijaopiskelijoiden kanssa. Valinnat Dramaturgeiksi hakevien valintatehtävät ovat sekä kirjallisia että suullisia. Valinnat ovat monivaiheiset. Kaksivuotisiin maisteriopintoihin hakevat osallistuvat monivaiheisiin. Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä. Hakijoita karsitaan jokaisessa valintakokeen vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista. Valintojen I-IV vaiheet I vaihe hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet palautettava klo mennessä II -IV vaiheet Arviointikriteerit Ennakkotehtävien arvostelussa ja valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan kirjalliseen ja draamalliseen lahjakkuuteen teatterilliseen ja dramaturgiseen hahmottamiskykyyn ajattelun ja mielikuvituksen laaja-alaisuuteen 13

14 hakijan kykyyn toimia vaihtelevissa yhteistyötilanteissa sekä kykyyn muuntaa persoonallista ajattelua teatteriksi. Ennakkotehtävät ja liitteet/i vaihe Valintojen ensimmäinen vaihe muodostuu kirjallisista ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Hakuaika päättyy klo 16.15, joka on myös ennakkotehtävien ja liitteiden viimeinen palautuspäivä. Kirjoita kaikkiin tehtäviin oma nimesi selvästi. Liuska on A4-kokoinen paperi, jossa saa olla n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1,5). Kirjoita vastauksesi koneella. 1. Lue Juha Siltasen näytelmä Foxtrot ja valmistaudu keskustelemaan siitä * Näytelmän voi noutaa Teatterikorkeakoulun infosta (ma-pe klo 13-16) hintaan 8. Näytelmän voi myös tilata sähköpostilla osoitteesta (näytelmä lähetetään postiennakolla 8 + postituskulut 3,50 ). 2. Kirjoita pienoisnäytelmä, jossa on 3-5 kohtausta. Pituus korkeintaan 10 liuskaa. 3. Kirjoita kohtaus, jossa on kolme henkilöä. Pituus enintään kolme liuskaa. 4. Kuvaa merkittävä käännekohta elämästäsi jonkun toisen ihmisen silmin nähtynä. Kirjoituksen pituus on korkeintaan yksi liuska A4. 5. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). Ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään hakijoille kirjallinen tieto. Jatkoon päässeille lähetetään postitse kutsu II vaiheeseen viimeistään viikolla 17 sekä mahdolliset lisätehtävät. Kutsussa ilmoitetaan tarkka paikka ja aika. Hakeminen Täytä sähköinen hakulomake klo mennessä osoitteessa tai pyydä paperinen hakulomake Opetushallituksesta. Paperinen hakulomake palautetaan Opetushallitukseen klo mennessä. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus PL Helsinki puh fax sähköposti: Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin ( ) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana ( ) valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Lähetä ennakkotehtävät ja liitteet Teatterikorkeakoulun opintopalveluihin klo mennessä. Merkitse ennakkotehtäviin henkilötietosi sekä mihin koulutusohjelmaan haet. Ennakkotehtävien palautusosoite: Teatterikorkeakoulu Opintopalvelut/Opiskelijavalinnat Haapaniemenkatu Helsinki 14

15 Mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan, täytä jokaista koulutusohjelmaa varten oma hakulomake ja lähetä tarvittavat ennakkotehtävät ja liitteet. Liitteitä ei kopioida korkeakoululla. Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa lähettää hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä Teatterikorkeakoulu ja Opetushallitus eivät vastaa postinkulussa tapahtuneista virheistä, joiden takia hakulomake tai ennakkotehtävät saapuvat vasta hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävät, ei käsitellä. Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Hakulomaketta, ennakkotehtäviä ja liitteitä ei palauteta. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuvaiheessa eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti ja silloin Sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintaan osallistut. Sinun tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi valinnoissa. VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma antaa valmiudet valon ja äänen käyttöön ilmaisuvälineenä sekä valo- ja ääni-ilmaisun taiteelliseen suunnitteluun ja perehdyttää valo- ja äänisuunnittelussa sovellettavien taiteiden ja tieteiden perusteisiin. Koulutusohjelman opetus keskittyy esittävien taiteiden valo- ja äänisuunnitteluun, valolliseen ja äänelliseen ajatteluun esimerkiksi tanssin, teatterin, oopperan tai muun soveltavan taiteen alalla. Opetuksessa korostuu taiteellisen ennakkosuunnittelun merkitys; vaikka teknologialla on vahva rooli valo- ja äänisuunnittelussa, koulutuksen ydin on taiteellisessa suunnitteluprosessissa. Kandidaatin tutkinnon (180 op) ensimmäisenä opintovuonna opiskelija perehtyy sekä valo- että äänisuunnitteluun, tutustuu esittävien taiteiden eri osa-alueisiin, valon ja äänen ominaisuuksiin sekä niiden käyttöön esittävissä taiteissa. Toisesta opintovuodesta lähtien opiskelija suuntautuu joko valosuunnitteluun tai äänisuunnitteluun. Keskeistä on teoksen valmistamisprosessin oppiminen ja ennen kaikkea taiteellisen työryhmän jäsenenä toimiminen. Opiskelija kehittää ryhmätyötaitojaan ja oppii käyttämään erilaisia valo- ja äänisuunnittelijan apuvälineitä omien ideoidensa ja näkemystensä välittämiseksi muulle taiteelliselle työryhmälle. Kolmantena vuonna valo- ja äänisuunnittelun opintojen pääsisältöihin kuuluu täysimittainen tuotanto yhteistyössä muiden koulutusohjelmien kanssa sekä kandidaatin tutkinnon opinnäytteen, portfolion tekeminen. Maisterin tutkinnon (120 op) syventävissä opinnoissa neljäntenä ja viidentenä opintovuonna opiskelijalla on laajemmin kuin kandidaattiopinnoissa mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin, kokeiluihin ja erikoistumiseen. Maisterin tutkinnon syventävät opinnot sisältävät vaihtoehtoisia opintojaksoja ja muita vapaavalintaisia opintoja kuten assisteeraus, harjoittelut ja taiteelliset työt, jotka valitaan yksilöllisesti. Maisteriopintojen tavoitteena on tukea opiskelijaa löytämään oma taiteellinen identiteettinsä. Valinnat Valinnat ovat monivaiheiset ja eri vaiheiden välillä karsitaan. Myös välikarsintoja eri vaiheiden aikana voidaan tehdä. Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä. Valintojen I III vaiheet I vaihe hakulomakkeen palautus klo mennessä, ennakkotehtävien ja liitteiden palautus klo mennessä II vaihe

16 III vaihe Arviointikriteerit omaperäisyys ja mielenkiintoisuus idean välittyminen kuvallinen lahjakkuus värien käyttö äänellinen hahmottaminen tilan ja tilanteen hahmottaminen rytmin ja kontrastien tajuaminen ryhmätyökyky ja kommunikaatiotaidot annettujen teknisten ohjeiden noudattaminen Ennakkotehtävät ja liitteet/i vaihe Ensimmäinen vaihe muodostuu ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Hakuaika päättyy klo (hakulomake Opetushallitukseen). Ennakkotehtävät ja liitteet palautetaan Teatterikorkeakouluun klo mennessä. Valosuunnittelun suuntautumisvaihtoehdolla ja äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdolla on omat ennakkotehtävänsä. Suuntautumisvaihtoehtojen valinnat pidetään samaan aikaan, joten hakijan täytyy jo hakuvaiheessa päättää, kumpaan suuntautumisvaihtoehtoon hakee. Valosuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon ennakkotehtävät 1. Oma kuva. Omakuvan pitää mahtua samaan kirjekuoreen (C4) muiden ennakkotehtävien kanssa. 2. Lue Mikael Niemen kirjoittamasta teoksesta Populaarimusiikkia Vittulanjänkältä kolmas luku (s ). Kerro tekstin sisältö omin sanoin ja kuvaile, miten se vaikutti sinuun (A4, fonttikoko 12) 3. Tee neljän (4) kuvan sarja yhdelle A3 kokoiselle paperille kyseiseen tekstiin pohjautuen. Kuvat voit toteuttaa haluamallasi tekniikalla (sekatekniikalla, piirroksin, valokuvin tms.). 4. Perustele vapaamuotoisesti miksi haluat koulutukseen, yksi liuska (A4, fonttikoko 12). 5. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). TAI Äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon ennakkotehtävät 1. Äänianalyysitehtävä. Tee teoksesta havainnekuva sekä kuulemastasi kirjallinen erittely. Kerro lisäksi näkökulmastasi teokseen ja sen toteutukseen. Analysoitava teos, mp3-muodossa, saatavissa: Teatterikorkeakoulun infosta: Haapaniemenkatu 6 www-osoitteesta: tilaamalla postiosoitteesta: Teatterikorkeakoulu, Valo- ja äänisuunnittelun laitos, PL 163, Helsinki 2. Auditiivinen omakuva. Tee itsestäsi vapaamuotoinen äänellinen omakuva (audio-cd, max 2 min.). Liitä mukaan omakuvaa valottava teksti (A4, fonttikoko 12). 3. Teksti ja äänisuunnitelma. Kirjoita yhden (A4, fonttikoko 12) sivun mittainen teksti otsikolla Kohtaaminen ja tee siihen kirjallinen äänisuunnitelma. 4. Perustele vapaamuotoisesti miksi haluat koulutukseen, yksi liuska (A4, fonttikoko 12). 16

17 5. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). Ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään hakijoille kirjallinen tieto. Jatkoon päässeille lähetetään postitse kutsu II vaiheeseen. Hakeminen Täytä sähköinen hakulomake klo mennessä osoitteessa tai pyydä paperinen hakulomake Opetushallituksesta. Paperinen hakulomake palautetaan Opetushallitukseen klo mennessä. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus PL Helsinki puh fax sähköposti: Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin ( ) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana ( ) valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Lähetä ennakkotehtävät ja liitteet Teatterikorkeakoulun opintopalveluihin klo mennessä. Merkitse ennakkotehtäviin henkilötietosi sekä mihin koulutusohjelmaan haet. Ennakkotehtävien palautusosoite: Teatterikorkeakoulu Opintopalvelut/Opiskelijavalinnat Haapaniemenkatu Helsinki Mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan, täytä jokaista koulutusohjelmaa varten oma hakulomake ja lähetä tarvittavat ennakkotehtävät ja liitteet. Liitteitä ei kopioida korkeakoululla. Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa lähettää hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä Teatterikorkeakoulu ja Opetushallitus eivät vastaa postinkulussa tapahtuneista virheistä, joiden takia hakulomake tai ennakkotehtävät saapuvat vasta hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävät, ei käsitellä. Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Hakulomaketta, ennakkotehtäviä ja liitteitä ei palauteta. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuvaiheessa eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti ja silloin Sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintaan osallistut. Sinun tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi valinnoissa. Kansainväliset vaihto-ohjelmat Teatterikorkeakoululla on yhteistyötä monien ulkomaisten alan korkeakoulujen kanssa. Opiskelija- ja opettajavaihto Pohjoismaissa toimii Nordplus-ohjelman avulla. Venäjän ja Baltian maiden kanssa 17

18 Teatterikorkeakoulu on aloittanut aktiivisen yhteistyön viime vuosina. Erasmus-ohjelma antaa mahdollisuuksia opiskeluun muualla Euroopassa, ja Teatterikorkeakoulu on solminut suhteita mm. Alankomaiden, Portugalin, Espanjan ja Saksan vastaavien oppilaitosten kanssa. Kaukaisempia yhteistyökumppaneita on USA:ssa ja Kanadassa. Korkeakoulujen lisäksi yhteistyötä tehdään ulkomaisten teattereiden ja alan järjestöjen kanssa. Yhteistyön muotoja ovat mm. opiskelija- ja opettajavaihto, harjoittelu, yhteisproduktiot ja intensiivikurssit. Opiskelu muissa yliopistoissa Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa. Sopimus antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Teatterikorkeakouluun otetaan JOO-sopimusopiskelijoita lähinnä teoria-aineisiin. Hakeminen jatko-opiskelijaksi Jatko-opiskelijaksi voidaan hyväksyä hakemuksesta teatteritaiteen tai tanssitaiteen maisterin sekä vastaavan kotimaisen tai ulkomaisen yliopistotutkinnon suorittanut. Haku jatko-opintoihin on kerran vuodessa. Keväällä 2009 otetaan Teatterikorkeakouluun 1 4 uutta jatkoopiskelijaa. Lisätietoja Avoin yliopisto Avoimessa yliopistossa on tarjolla kooste kursseja korkeakoulun eri koulutusohjelmien aloilta. Avoimen yliopiston opetukseen valinnat tapahtuvat pääasiallisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Taitoaineisiin opiskelijat voidaan valita myös valintakokeiden tai ennakkotehtävien perusteella. Opintomaksu on opintokokonaisuus- tai opintojaksokohtainen. Opetusta järjestetään korkeakoulun omana opetuksena Helsingissä sekä muutamissa yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla maata. Avoimen yliopiston opintosuoritukset voi yhdistää soveltuvin osin osaksi teatteri- ja tanssialan tai muun alan tutkintoa. Avoimen yliopiston ohjelma ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, kevään ohjelma joulukuussa ja syksyn kesäkuussa. Tiedot ovat nähtävillä netissä avoimen yliopiston sivulla Opintoihin voi ilmoittautua opintojaksojen kohdalle merkittyihin viimeisiin ilmoittautumispäiviin mennessä. Lisätietoja opetuksesta tai ja TeaK virtuaaliyliopisto Teatterikorkeakoulun virtuaaliyliopisto edisti ja kehitti tieto- ja viestintätekniikan käyttöä oppimisen tukena, opetuksessa sekä jatko-opinnoissa hankerahoituksella vuosina Hankkeen päätyttyä TVT-tuki järjestetään tapauskohtaisesti opetuksen kehittämisyksikön avustuksella. Opiskelija voi: hyödyntää TeaKin omia verkko-oppimateriaaleja (mm. Aasialaisen teatterin ja tanssin historia, Suomalaisen taidetanssin historiaa, Valaistuksen historiaa, Suomen teatterihistoria, Teatterin ääni) ja linkkisivustoja itseopiskelussa osallistua projekteihin, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa taiteellisen työn tukena (esim. näytelmätekstipankki ja digiportfolio-kokeilu) 18

19 osallistua TeaKin järjestämään verkko-opetukseen sekä hyödyntää yliopistorajoja ylittäviä sähköisiä asiointipalveluja, jotka mahdollistavat opiskelijoille mm. muiden yliopistojen tuottamien verkkokurssien suorittamisen Linkkisivustot: Länsimaisen taidetanssin historiaa: https://virtuaali.teak.fi/tanssilinkit Eurooppalaisen teatterin historiaa: https://virtuaali.teak.fi/teatterilinkit Teatterivalaistus: https://virtuaali.teak.fi/valolinkit Katso myös: Vuonna 2008 alkaviin opintoihin hakeneet ja hyväksytyt Hakemuksia yhteensä Hyväksytyt % hakeneista Näyttelijäntyö ,4 Ohjaus ,1 Dramaturgia ,8 Skådespelarkonst ,0 Valo- ja äänisuunnittelu ,2 Tanssi ,3 Tanssinopettaja ,0 Teatteriopettaja ,5 yhteensä ,8 Opiskelijamäärä ( ) Teatteritaiteen laitos Näyttelijäntyö 69 Ohjaus 26 Dramaturgia 24 Esitystaide ja teoria 12 Svenska institutionen för skådespelarkonst Skådespelarkonst 25 NorMa 1 Tanssitaiteen laitos Tanssi 34 Tanssija 31 Koreografi 15 Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos Tanssinopettaja 25 Teatteriopettaja 23 Valo- ja äänisuunnittelun laitos Valo- ja äänisuunnittelu 53 Jatko-opiskelijat 56 Yhteensä

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät.

Lisätiedot

KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op

KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Koreografin maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30 Sisällysluettelo Hakuajat 3 Hakijalle 4 Kuvataideakatemia 5 Tutkinnot 7 Kuvataiteen kandidaatti 7 Kuvataiteen maisteri 8 Kuvataiteen tohtori 9 Opettajat 10 Koulutusohjelmat 11 Kuvanveisto 12 Maalaustaide

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

kansi: sakari viista 2008 tampereen yliopisto Valintaopas 2009

kansi: sakari viista 2008 tampereen yliopisto Valintaopas 2009 kansi: sakari viista 2008 HAKU KAIKKIIN YLIOPISTOIHIN: www.yliopistohaku.fi TÄMÄ VALINTAOPAS VERKOSSA: www.uta.fi/opiskelijaksi valintakansi09.indd 1 tampereen yliopisto Valintaopas 2009 17.10.2008 13:03:27

Lisätiedot

erillisvalintojen hakuopas 2o13

erillisvalintojen hakuopas 2o13 erillisvalintojen hakuopas 2o13 Kaikki mitä tarvitset JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä,

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 7, Espoo PL 13350, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 http://studies.aalto.fi hakijapalvelut@aalto.fi

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2014 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14 1 KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2013 2014 3 2 Tyko Elo: Ai kil juu [2013], stillkuva multimediasta, yksityiskohta KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2013 2014 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot 1 Koulutustavoitteet Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijaa kasvamaan taiteilijana,

Lisätiedot

Valintaopas 2014. Urvalsguide

Valintaopas 2014. Urvalsguide Valintaopas 0 Urvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... Vaasan yliopisto... Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Opiskelijaksi hakeminen 0...0 Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...0 Tärkeät

Lisätiedot

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Perustehtävä Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa valo- ja äänisuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle. Teatteri-, tanssi-, ooppera-,

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Valintaopas 2015. Urvalsguide

Valintaopas 2015. Urvalsguide Valintaopas 2015 Urvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... Vaasan yliopisto... Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Opiskelijaksi hakeminen 2015... 10 Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...10

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o13 JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö

VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö 1. Yleistä hakemisesta... 2 2. Kelpoisuus opiskelijaksi... 2 3. Hakijoiden kielitaito... 3 4. Hakeminen... 4 5. Valintakokeet... 6 6. Pistearviointi...

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot