TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT. Sisältö"

Transkriptio

1 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT Sisältö Tahdotko taiteilijaksi? Teatterikorkeakoulu Opiskelukieli Teatteri- ja tanssialan tutkinnot Koulutusohjelmat Maisteriohjelmat Opiskelijavalinnat 2009 Haku yliopistoihin muuttuu Uudet opiskelijat Yleiset valintaperusteet Tulosten ilmoittaminen, oikaisupyyntö Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös Lisätietoa opiskelijavalinnoista Valintakokeet ja ennakkotehtävät Teatteriala Näyttelijäntyö Ohjaus Dramaturgia Valo- ja äänisuunnittelu Kansainväliset vaihto-ohjelmat Opiskelu muissa yliopistoissa Hakeminen jatko-opiskelijaksi Avoin yliopisto TeaK virtuaaliyliopisto Hakeneet ja hyväksytyt 2008 Opiskelijoiden määrä

2 Tahdotko taiteilijaksi? Teatterikorkeakoulu on esittävien taiteiden yliopisto, alojensa uudistaja ja kiinnostusta herättävä tutkimusyksikkö. Tarjoamme koulutusta kandista tohtoriin. Meiltä voit valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan pedagogiksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi tai esitystaitelijaksi. Tarjoamme myös ruotsinkielistä näyttelijäntyön koulutusta. Teatterikorkeakoulussa taide, esitys, koulutus ja tutkimus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikki lähtee käsityötaitojen kartuttamisesta, mutta päämääränä on opiskelijan ajattelun kehittäminen ja taiteilijaksi kasvu. Yliopistona tehtävämme on tarjota vankka yleissivistys, ohjata kriittiseen ja tutkivaan ajatteluun. Maailma kansainvälistyy ja taiteilija-ammatit muuttuvat. Teatterikorkeakoulu on osaltaan kehittämässä ja uudistamassa suomalaista taidekenttää. Tutustu hakuohjeisiin ja pohdi, oletko motivoitunut ja halukas pyrkimään Teatterikorkeakouluun. Paula Tuovinen Rehtori 3 Teatterikorkeakoulu Teatterikorkeakoulu on ylintä teatteri- ja tanssialan koulutusta antava taideyliopisto, joka kouluttaa näyttelijöitä (suomen- ja ruotsinkielisiä), ohjaajia, dramaturgeja, valo- ja äänisuunnittelijoita, tanssitaiteilijoita (koreografeja ja tanssijoita), tanssi- ja teatterialan opettajia sekä taiteilijoita, joilla on teoreettista osaamista. Teatterikorkeakoulu toimii teatteri- ja tanssialan taide- ja tutkimuskeskuksena. Teatterikorkeakoulu toimii Helsingissä, osoitteissa Haapaniemenkatu 6 ja Lintulahdenkatu 3. Opiskelu Teatterikorkeakoulussa on kokopäiväistä. Teatteri- ja tanssialan opinnot koostuvat taiteellisista töistä, työpajoista, harjoitustöistä, seminaareista, luennoista ja erikoiskursseista. Alan ammattilaiset ohjaavat opiskelijoita taiteilijaksi kasvamisen tiellä. Tiedollisten ja taidollisten valmiuksien rinnalla opetuksessa korostuu jokaisen opiskelijan oma taiteellinen ominaislaatu. Perinteiset ammattikuvat, esim. näyttelijä, ohjaaja, tanssija, ovat muuttuneet laaja-alaisemmiksi ja monipuolisemmiksi ja niiden harjoittajien työkenttä voi ulottua audiovisuaalisesta alasta opettamiseen. Opinnot alkavat elokuussa Opiskelukieli Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä. Suomenkielisessä näyttelijäntyön koulutusohjelmassa tutkinto- ja opetuskielenä on suomi ja ruotsinkielisen näyttelijäntyön laitoksella ruotsi. Esitystaiteen ja teorian maisteriohjelmassa tutkinto- ja opetuskieli on englanti. Muissa koulutusohjelmissa opiskelija voi käyttää äidinkieltään suomea/ruotsia kuulusteluissa sekä saada henkilökohtaista ohjausta äidinkielellään suomen tai ruotsin kielellä. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä, joten suomen kielen taito on välttämätön. Tanssijan, teatteriopettajan ja tanssinopettajan maisteriohjelmiin voivat hakea myös sellaiset hakijat, joilla ei ole riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tällöin opetuskielenä on englanti. Teatteri- ja tanssialan tutkinnot Teatteri- ja tanssialan tutkinnot ovat kaksiportaisia: kandidaatin tutkinto ja maisterin tutkinto. Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, maisterin tutkinto ylempi korkeakoulututkinto. Kandidaatin tutkinto on suoritettava ennen kuin saa oikeuden jatkaa joko suoraan tai valintojen kautta maisterin tutkintoon. Opintosuoritusten mitoituksessa käytetään opintopisteitä. Opintopisteet lasketaan siten, että yhden vuoden kokopäiväinen opiskelu vastaa 60 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto on kolmivuotinen, laajuudeltaan 180 opintopistettä. Maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, mikä vastaa kahden vuoden opiskelua kandidaatin tutkinnon jälkeen. Tavoitteellinen suoritusaika perustutkinnoissa on 5 vuotta. 2

3 Yliopistolain mukaan sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (5 v + 2 v). Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (3 v + 1 v). Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (2 v + 2 v). Keväällä 2009 valittu uusi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain, mikäli laitoksen johtaja on antanut hänelle luvan siirtää opintojen aloittamista vuodella. Poissaolon syynä voi olla siviili- tai varusmiespalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa. Näistä syistä johtuvaa poissaoloa ei lasketa tutkinnon suorittamisaikaan. Kandidaatin tutkinnossa opiskelija saa perustaidot ammatin hallintaan. Maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu myös erilaisia erikoistumismahdollisuuksia sekä työharjoittelu koti- tai ulkomailla. Suunnitellut opinnot ja niiden aikataulut merkitään kunkin opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). Näyttelijäntyön (suomen- ja ruotsinkielinen), ohjauksen, dramaturgian sekä valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin valitut opiskelijat saavat oikeuden suorittaa sekä teatteritaiteen kandidaatin että teatteritaiteen maisterin tutkinnot. Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto on kuitenkin suoritettava ennen kuin aloittaa maisterin tutkinnon opinnot. Teatteritaiteen kaksivuotisissa maisteriohjelmissa uudet opiskelijat otetaan opiskelijavalintojen kautta. Myös kaksivuotisiin maisteriopintoihin (näyttelijäntyö, ohjaus, dramaturgia, valo- ja äänisuunnittelu) voi hakea opiskelijavalintojen kautta. Tanssialan koulutusohjelmissa opiskeluoikeus annetaan koulutus- ja maisteriohjelmasta riippuen joko vain tanssitaiteen kandidaatin tai vain tanssitaiteen maisterin tutkintoon. Koulutusohjelmat Teatteriala näyttelijäntyön koulutusohjelma utbildningsprogrammet för skådespelarkonst ohjauksen koulutusohjelma dramaturgian koulutusohjelma valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Edellä mainitut viisivuotiset koulutusohjelmat johtavat teatteritaiteen kandidaatin ja teatteritaiteen maisterin tutkintoihin. Kandidaatin tutkintoa suorittamaan valittu opiskelija saa oikeuden suorittaa myös maisterin tutkinnon. Kandidaatin tutkinto on kuitenkin suoritettava ennen kuin aloittaa maisterin tutkinnon opinnot. Tanssiala tanssin koulutusohjelma Tanssin kolmivuotinen koulutusohjelma johtaa tanssitaiteen kandidaatin tutkintoon. Tanssitaiteen kandidaatit voivat valintakokeiden kautta pyrkiä tanssialan maisteriohjelmiin. Maisteriohjelmat Teatteriala esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma teatteriopettajan maisteriohjelma det nordiska magisterprogrammet (NorMa) Edellä mainitut 1,5-2 -vuotiset maisteriohjelmat johtavat teatteritaiteen maisterin tutkintoon. Niihin voivat pyrkiä teatteritaiteen kandidaatin tai soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet (ks. valintaperusteet). Tanssiala tanssijan maisteriohjelma koreografin maisteriohjelma 3

4 tanssinopettajan maisteriohjelma Edellä mainitut ovat kaksivuotisia maisteriohjelmia, jotka johtavat tanssitaiteen maisterin tutkintoon. Niihin voivat pyrkiä tanssitaiteen kandidaatin tutkinnon tai soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet (ks. valintaperusteet). Opiskelijavalinnat 2009 Haku yliopistoihin muuttuu YLIOPISTOJEN HAKUAJAT YHTENÄISTYVÄT Keväästä 2009 alkaen haku yliopistokoulutukseen muuttuu. Hakuajat yhtenäistyvät, koska yliopistot siirtyvät päävalintojensa osalta valtakunnalliseen yhteishakuun. Yhteishaussa on mukana suurin osa yliopistokoulutuksista. Teatterikorkeakoulun osalta päävalinnat koskevat viisivuotisia maisterin koulutusohjelmia (näyttelijäntyö, ohjaus, dramaturgia, valo- ja äänisuunnittelu). Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan netissä yhdellä lomakkeella ja enintään yhdeksään eri koulutukseen. Voit täyttää ja lähettää lomakkeen osoitteessa HELPOTUSTA HAKEMISEEN JA PAIKAN VASTAANOTTAMISEEN Hakemisen lisäksi voit samasta osoitteesta - - myös etsiä tietoa yliopistokoulutuksista. Koulutushaku kattaa kaiken yliopistojen tutkintoon johtavan koulutuksen. Koko hakuprosessin ajan voit hyödyntää pankin verkkotunnusta tai HST-korttia edellyttävää Hakijapalvelua. Kirjautumalla hakijapalveluun voit jo ennen hakuaikaa siirtää koulutushausta haluamasi koulutukset hakukohdekoriin hakuaikana palata hakukohdekoriin ja siirtää koulutukset hakulomakkeelle tarkastella ja tarvittaessa korjata omia hakulomaketietojasi hakuaikana päivittää yhteystietojasi myös hakuajan jälkeen tarkastella valintojen tuloksia ottaa opiskelupaikan vastaan Jos olet hakenut sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon, näet hakijapalvelussa molempien sektorien hakukohteesi ja valintojen tulokset. Palvelut ovat kaikkien yliopistoon hakevien käytettävissä vuoden 2009 alusta lähtien. Yliopistot vastaavat kaikkiin omia koulutuksiaan koskeviin kysymyksiin. Lisätietoa uudistuksesta saat osoitteesta Uudet opiskelijat Teatterikorkeakoulu ottaa uusia opiskelijoita aloittamaan opintonsa syksyllä 2009 seuraavasti: HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija rastittaa hakulomakkeessa hakevansa saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Viisivuotiset maisterin koulutusohjelmat näyttelijäntyön koulutusohjelma ohjauksen koulutusohjelma 2-4 dramaturgian koulutusohjelma 2-4 valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma

5 Edellä mainittuihin lukuihin sisältyvät myös viisivuotisten maisterin koulutusohjelmien syventäviä opintoja (maisteriopintoja) suorittamaan mahdollisesti valittavat opiskelijat. Mikäli koulutusohjelmiin ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan rehtorin päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty vähimmäismäärä. Kaksivuotiset maisteriohjelmat teatteriopettajan maisteriohjelma 4-6 tanssinopettajan maisteriohjelma 4-6 esitystaiteen ja teorian maisteriohjelma 4-6 tanssijan maisteriohjelma 9-14 koreografin maisteriohjelma 3-4 det nordiska magisterprogrammet 3-6 Mikäli koulutusohjelmiin ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan rehtorin päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty vähimmäismäärä. Tanssitaiteen kandidaatin koulutusohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita seuraavan kerran vuonna Ruotsinkielisen näyttelijäntyön koulutusohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita seuraavan kerran vuonna Yleiset valintaperusteet Viisivuotiset maisterin koulutusohjelmat näyttelijäntyön koulutusohjelma (suomenkielinen) ohjauksen koulutusohjelma dramaturgian koulutusohjelma valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka valintakokeissa on osoittanut taiteellisen lahjakkuutensa ja soveltuvuutensa alalle ja joka on suorittanut joko ylioppilastutkinnon ammattikorkeakoulututkinnon ammatillisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Jos hakija kuitenkin on valintakokeissa osoittanut erityistä lahjakkuutta ja soveltuvuutta alalle, voidaan hänet hyväksyä ilman edellä mainitun tutkinnon suorittamista. Ennen lopullista hyväksyntää valintakokeen perusteella valituilta voidaan vaatia lääkärintodistus soveltuvuudesta alalle. Hakija menettää opiskelupaikkansa Teatterikorkeakoulussa, jos hän ei toimita lääkärintodistusta opintopalveluihin määräaikaan mennessä. Kaksivuotiset maisteriohjelmat ja maisteriopinnot tanssinopettajan maisteriohjelma teatteriopettajan maisteriohjelma det nordiska magisteråret (NorMA) esitystaiteen ja teorian maisteriohjelma tanssijan maisteriohjelma koreografin maisteriohjelma Seuraavien viisivuotisten maisterin koulutusohjelmien syventäviä opintoja (maisteriopinnot) suorittamaan voi pyrkiä valintakokeiden kautta: näyttelijäntyön koulutusohjelma (suomenkielinen) ohjauksen koulutusohjelma 5

6 dramaturgian koulutusohjelma valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Teatteri- ja tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtavaan 2-vuotiseen maisteriohjelmaan ja viisivuotisen koulutusohjelman syventäviin opintoihin (maisteriopinnot) voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut tai teatteri- tai tanssitaiteen alemman korkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon BA- (Bachelor of Arts) tasoisen soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin jolla on opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet Jos opiskelija valitaan viimeisen kohdan perusteella (opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut, korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet), hänellä tulee olla vähintään 40 opintoviikkoa/60 opintopistettä taidealan korkeakouluopintoja. Taiteellinen toiminta edellyttää päätoimista oman taiteenalan ammatissa toimimista. Työkokemuksen on oltava taidealalta, tanssinopettajan tai teatteri-ilmaisun opettajan maisteriohjelmiin pyrittäessä työkokemus voi olla myös oman taiteenalan opetuskokemusta. Taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen riittävyys arvioidaan hakijan hakemuksen ja todistusten perusteella. Suoritetun alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon ja ulkomaisen BA-tutkinnon soveltuvuus sekä korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet on määritelty tarkemmin maisteriopinto- ja maisteriohjelmakohtaisesti. Tiedot näistä maisteriopinto- ja maisteriohjelmakohtaisista valintaperusteista löytyvät kunkin maisteriohjelman ja koulutusohjelmien maisteriopintojen hakuohjeista. Korkeakouluun hyväksytyltä opiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Lähtökohtana on soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 30 opintopistettä. Valintapäätös tehdään ehdollisena sellaisten maisteriopintoihin tai -ohjelmiin valinnan kautta hyväksyttyjen hakijoiden osalta, joiden kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva alempi korkeakoulututkinto on vielä hakuvaiheessa kesken. Kyseisten hakijoiden on toimitettava todistus suoritetusta kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta opintopalveluihin klo mennessä (Suomessa suoritettu tutkinto) tai klo mennessä (ulkomailla suoritettu tutkinto), muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa. Ennen lopullista hyväksyntää valintakokeen perusteella valituilta voidaan vaatia lääkärintodistus soveltuvuudesta alalle. Hakija menettää opiskelupaikkansa Teatterikorkeakoulussa, jos hän ei toimita lääkärintodistusta opintopalveluihin määräaikaan mennessä. Valinnat ja ennakkotehtävät Teatterikorkeakoulun valinnat järjestetään Helsingissä Teatterikorkeakoulun tiloissa. Hakijoita voidaan karsia valintakokeiden kaikkien vaiheiden ja tehtävänantojen aikana. Hakijamääristä riippuen ei valintoja välttämättä pidetä kaikkina mainittuina päivinä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Tulosten ilmoittaminen, oikaisupyyntö Opiskelijavalintojen tulokset julkistetaan seuraavina päivinä: (tanssinopettajan maisteriohjelma, teatteriopettajan maisteriohjelma, det nordiska magisterprogrammet) (tanssijan maisteriohjelma, koreografin maisteriohjelma, esitystaiteen ja teorian maisteriohjelma) (näyttelijäntyön koulutusohjelma, ohjauksen koulutusohjelma, dramaturgian koulutusohjelma, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma) 6

7 Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua kirjallisesti hallintojohtajalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Hallintojohtajan päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua päätökseen 30 päivän kuluessa toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta. Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös Säännöksen mukaan opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni saa korkeakoulupaikan. Korkeakoulututkintoja ovat yliopistojen alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulu- ja jatkotutkinnot. Säännös koskee kaikkea korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sen järjestämistavasta riippumatta. Säännös ei koske Maanpuolustuskorkeakoulua, Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja. Säännöksen toteutuksessa keskeinen rajaus on nimenomaan lukuvuosi ( ): säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukuvuonna alkavasta koulutuksesta. Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista vuodella tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukuvuonna alkaviin opintoihin. Lisätietoja: ammattikorkeakoulut ja yliopistot, Opetushallitus Lisätietoja opiskelijavalinnoista Lisätietoja Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnoista (huom! ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä) ja koulutuksesta saa opintopalveluista, Haapaniemenkatu 6, Helsinki, puh , fax , sähköposti: Valintaopas julkaistaan vain sähköisessä muodossa. 7

8 TEATTERIALA NÄYTTELIJÄNTYÖN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Näyttelijäntyön koulutuksen tavoitteena on kasvattaa näyttelijöitä, jotka ovat luovia, monipuolisia ja rohkeita teatterialan ammattilaisia. Tavoitteena on saada näyttelijäopiskelijassa liikkeelle prosessi, joka kokemuksen, työn ja jatkuvan itseopiskelun kautta johtaa mestaruuteen, taiteilijuuteen. Kandidaattiopinnoissa työtapa on tiiviin kurssimainen ja käsityömäinen; silloin keskitytään perustaitojen ja -tietojen oppimiseen. Opetusta järjestetään näyttelijäntyön opetuksen lisäksi mm. puheessa, liikunnassa, musiikissa ja laulussa, tanssissa, akrobatiassa ja miekkailussa. Opiskeluaikana opiskelijat ovat mukana erimuotoisissa demoissa ja esityksissä: näytelmissä, monologeissa, lauluilloissa ja tanssiesityksissä. Maisteriopinnoissa korostuu opiskelijan oma vastuu ja itsenäisyys vaativissa taiteellisissa töissä. Opiskelijat saavat hakea ominta työtapaansa erityyppisissä työtilanteissa: työpajoissa, esityksissä, tutkimustilanteissa. Opintoja järjestetään yhteisesti sukupolviteatteriperinteen vahvistamiseksi Teatteritaiteen laitoksen ohjauksen ja dramaturgian koulutusohjelmien sekä valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman kanssa. Lisäksi järjestetään yhteisopintoja Taideteollisen korkeakoulun Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osaston kanssa. Valinnat Näyttelijäntyön koulutusohjelman valinnat ovat nelivaiheiset. Kaksivuotisiin maisteriopintoihin hakevat osallistuvat nelivaiheisiin pääsykokeisiin kuten muutkin hakijat. Hakijoita karsitaan jokaisessa vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista. Raadilla on oikeus keskeyttää tehtävä. Valintakokeiden I-IV vaiheet I vaihe II vaihe III vaihe IV vaihe hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet palautettava klo mennessä (hakija osallistuu yhtenä päivänä, on varapäivä) (hakija osallistuu yhtenä päivänä) (hakija osallistuu kaikkina päivinä) Arviointikriteerit Valinnoissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin hakijan ominaisuuksiin: vastaanotto- ja muuntautumiskykyyn kykyyn tehdä valintoja tilanteessa ilmaisun kokonaisvaltaisuuteen tilannetajuun ja luovuuteen ajattelun laaja-alaisuuteen ja sen fyysistämiseen sekä mielikuvitukseen yhteistyökykyyn ja vuorovaikutuksellisuuteen Ennakkotehtävät ja liitteet/i vaihe Valintojen ensimmäinen vaihe muodostuu kirjallisista ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Hakuaika päättyy klo 16.15, joka on myös ennakkotehtävien ja liitteiden viimeinen palautuspäivä. Kirjoita koneella. Kirjoita nimesi selvästi kaikkiin tehtäviin. 1. Kirjoita: a) Lyhyt elämäkerta (enintään puoli sivua A4 1,5 rivivälillä) b) Miksi haluan näyttelijäksi (enintään puoli sivua A4 1,5 rivivälillä) 8

9 2. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). Ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään hakijoille kirjallinen tieto. II vaiheen tehtävät Jatkoon päässeet saavat II vaiheeseen kutsun, jossa tarkka paikka ja aika ilmoitetaan. Annettua aikaa ei vaihdeta. Hakijan tulee varata II vaiheeseen koko päivä. Toinen vaihe on kaksiosainen. Aamupäivän tehtävien jälkeen suoritetaan välikarsinta. 1. Opettele tanssimaan joko humppaa, jiveä tai tangoa. Harjoittele askeleet, niin että osaat tanssilajin. Sanoita tanssisi (yksi säkeistö), opettele se ulkoa ja valmista siitä esitys. Ota säkeesi kirjoitettuna mukaan valintakoetilaisuuteen (A4 sivu, kirjoita nimesi selvästi tehtäväpaperiin). 2. Valmistaudu esittämään seuraava dialogi. Opettele ulkoa molemmat roolit. A: Mä olen tullut valittamaan. B: Joo, peremmälle vaan. Sä taisit käydä täällä eilenkin. A: Mä tulkitsen tuon vastahakoisuutena. Haluan, että otatte tämän vakavasti. Tämä puhelin ei toimi. B: No, katsotaan sitä. Se on saanut melkoisesti kylkeensä. Näyttökin on rikki. A: Olette asiantuntija. Paras koko kaupungissa. Tiesin sen tiesin sen. B: Yritättekö nyt imartelemalla päästä takuun piiriin? A: Kaikki puhuvat teistä. Teidän täytyy tietää se. Takuu tai ei, ei ollut helppo tulla tänne. B: Mä yritän nyt pysyä rauhallisena, mutta sä selvästi vainoat mua. Tää koko puhelintouhu on sun vääristyneen mieles joku helvetin mutka! A: Etkö sinä todellakaan muista minua? Humppila -99. Ja tämä on paska puhelin. B: Sinä? Ootsä Sinä? Mä olen pahoillani. Mä olen niin pahoillani. Anna anteeks. Anna käsi.. Heitä pois se romu. A: Toni tule sisään sieltä oven takaa! B: Ei Tonia! Älä tuo Tonia tänne. Se tappaa mut. A: Kymmenvuotias. B: Siis Toni Onko se mun? A: Anna vaan uusi puhelin. Ei tarvi muuta. 3. Lue Hella Wuolijoen näytelmä NISKAVUOREN NUORI EMÄNTÄ. Valitse kyseisestä näytelmästä monologiteksti, jonka maksimipituus on kaksi (2) minuuttia ääneen luettuna. Naiset valitsevat naiselle ja miehet miehelle tarkoitetun tekstin. Opettele valitsemasi teksti ulkoa, harjoittele se ja valmistaudu esittämään se raadin edessä. Valmistaudu vastaamaan kysymyksiin näytelmästä. 4. Valmista omavalintainen soolotehtävä. Esityksen enimmäispituus on kaksi (2) minuuttia. Ei apuvälineitä: rekvisiittaa, instrumentteja eikä teknisiä apuvälineitä. Hakeminen Täytä sähköinen hakulomake klo mennessä osoitteessa tai pyydä paperinen hakulomake Opetushallituksesta. Paperinen hakulomake palautetaan Opetushallitukseen klo mennessä. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus PL Helsinki puh fax sähköposti: 9

10 Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin ( ) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana ( ) valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Lähetä ennakkotehtävät ja liitteet Teatterikorkeakoulun opintopalveluihin klo mennessä. Merkitse ennakkotehtäviin henkilötietosi sekä mihin koulutusohjelmaan haet. Ennakkotehtävien palautusosoite: Teatterikorkeakoulu Opintopalvelut/Opiskelijavalinnat Haapaniemenkatu Helsinki Mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan, täytä jokaista koulutusohjelmaa varten oma hakulomake ja lähetä tarvittavat ennakkotehtävät ja liitteet. Liitteitä ei kopioida korkeakoululla. Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa lähettää hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä Teatterikorkeakoulu ja Opetushallitus eivät vastaa postinkulussa tapahtuneista virheistä, joiden takia hakulomake tai ennakkotehtävät saapuvat vasta hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävät, ei käsitellä. Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Hakulomaketta, ennakkotehtäviä ja liitteitä ei palauteta. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuvaiheessa eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti ja silloin Sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintaan osallistut. Sinun tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi valinnoissa. OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Ohjauksen koulutusohjelma antaa valmiudet teatteriohjaajan ammattiin. Taiteellisten opintojen tavoitteena on antaa koulutusohjelman suorittaneelle edellytykset oman taiteellisen ominaislaatunsa ja suorituskykynsä jatkuvaan kehittämiseen. Ohjauksen koulutusohjelma tukee opiskelijan jatkuvaa persoonallista kasvua ja auttaa häntä löytämään identiteettinsä työryhmän jäsenenä ja vetäjänä. Opetuksen painopiste on omien aiheiden ja oman muotokielen hahmottamisessa. Ohjaajaopiskelijat paneutuvat oman pääaineensa lisäksi teatteritaiteen eri alueisiin kuten dramaturgiaan, näyttelijäntyöhön, lavastukseen, musiikkiin, valo- ja äänisuunnitteluun sekä koreografiaan. Lisäksi perehdytään teatteritaiteen kannalta keskeisiin taiteenaloihin ja medioihin. Alan yleissivistys hankitaan teatterihistorian, draamakirjallisuuden, draaman teorian jne. opinnoilla. Keskeinen opiskelumuoto on omat ohjaukset. Teatterikorkeakoulun opetusteatterin ohella niitä tehdään myös ammattiteattereissa. Ohjauksen koulutusohjelman opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta. Teatterikorkeakoulun opintoihin on sisäänrakennettu ns. sukupolviajattelu, eli yhteisopiskelu ja yhteiset harjoitustyöt muiden koulutusohjelmien kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikanaan etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, teatterikäsityksiä ja työtapoja sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan. Opintoja järjestetään yhteisesti Teatteritaiteen laitoksen näyttelijäntyön ja dramaturgian koulutusohjelmien ja valo- ja 10

11 äänisuunnittelun koulutusohjelmien kanssa sekä Taideteollisen korkeakoulun Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osaston näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun suuntautumisvaihtoehtojen kanssa. Valinnat Ohjaajiksi pyrkivien valinnat ovat nelivaiheiset. Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä. Kaksivuotisiin maisterinopintoihin hakevat osallistuvat nelivaiheisiin valintoihin kuten muutkin hakijat. Hakijoita karsitaan jokaisessa valintakokeen vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista. Valintakokeiden I-IV vaiheet I vaihe hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet palautettava klo mennessä II vaihe III vaihe IV vaihe Arviointikriteerit Valintojen ennakkotehtävissä kiinnitetään huomiota hakijan: teatterilliseen, dramaturgiseen ja visuaaliseen hahmotuskykyyn ajattelun ja mielikuvituksen laaja-alaisuuteen teatteriesityksen kokonaisuuden hahmotukseen Varsinaisissa valintakokeissa kiinnitetään lisäksi huomiota: motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja vastuunottokykyyn draamallisten tilanteiden hahmottamiseen vuorovaikutukseen kykyyn muuntaa persoonallista ajattelua teatteriksi Ennakkotehtävät ja liitteet/i vaihe Valintojen ensimmäinen vaihe muodostuu kirjallisista ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Hakuaika päättyy klo 16.15, joka on myös ennakkotehtävien ja liitteiden viimeinen palautuspäivä. Kirjoita kaikkiin tehtäviin oma nimesi selvästi. Liuska on A4-kokoinen paperi, jossa saa olla n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1,5). Kirjoita vastauksesi koneella. 1. Lue Georg Büchnerin Woyzeck, suomennos Eeva-Liisa Manner. * Näytelmän voi noutaa Teatterikorkeakoulun infosta (ma-pe klo 13-16) hintaan 5. Näytelmän voi myös tilata sähköpostilla osoitteesta (näytelmä lähetetään postiennakolla 5 + postituskulut 3,50 ). Näytelmä on julkaistu teoksessa: Pohjola, Riitta (toim.), Georg Büchner. Teokset ja kirjeet. Helsinki: Love kirjat Valitse näytelmästä itseäsi puhutteleva aihe. Kerro konkreettisin esimerkein minkälaisen esityksen ohjaisit näytelmästä aiheesi pohjalta. Pyri luomaan näytelmästä kokonaisnäkemys. Kirjoituksen pituus on korkeintaan yksi ja puoli liuskaa A4, noin 45 riviä Valitse näytelmästä aiheesi kannalta kiinnostava kohtaus. Perustele valintasi. Kerro, miten ohjaisit kohtauksen. Ajatustesi konkretisoinnissa sinua voivat auttaa seuraavat päätökset: Missä paikassa henkilöt ovat? Mikä heidän välinen suhteensa on? Mihin henkilöt pyrkivät? Mitä heidän välillään tapahtuu ja miksi? Miten tilanne pakottaa heidät toimimaan? Kirjoituksen pituus on korkeintaan 1 liuska A4. 11

12 1.3. Valitse olemassa olevasta materiaalista (taidekirjat, lehdet, valokuvat ym.) kuva, jolla kommunikoisit työryhmälle ajatustasi esityksen maailmasta. Perustele valintasi. Kuvan koko max A4, perustelut korkeintaan 5 riviä. 2. Tee videotallenne, jossa itse kerrot mikä asia maailmassa kiinnostaa sinua niin paljon, että haluat käsitellä sitä taiteen keinoin. Tallenteen pituus on 3 minuuttia. Tallennetta ei saa leikata tai käsitellä efekteillä. Kuvakoko on puolilähikuva (kuvassa näkyy pää ja hieman olkapäitä). Formaatti on mini-dv, DVD tai VHS. Tarkista kuvan laatu ja äänen kuuluvuus, DVD/tarkista sen toimivuus, DV ja VHS/ kelaa nauha tehtävän alkuun. Muilla formaateilla olevia tallenteita ei katsota. 3. Kun valkoinen valo taittuu prisman läpi, sen kautta heijastuu kaikki sateenkaaren värit. Kuvaa hetki elämästäsi, joka prisman läpi menevän valonsäteen tavoin aukeaa kuvaamaan koko elämäntilanteesi ja kokemuksesi maailmasta sillä hetkellä. Miltä maailma tuntui, mitä tapahtui, ja miten tuossa hetkessä olevissa yksityiskohdissa kiteytyi koko elämäntilanteesi. Kirjoituksen pituus on korkeintaan yksi liuska A4. 4. Kerro miksi haluat teatteriohjaajaksi. A4, korkeintaan 10 riviä. 5. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). Ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään hakijoille kirjallinen tieto. Jatkoon päässeille lähetetään postitse kutsu II vaiheeseen viimeistään viikolla 17 sekä mahdolliset lisätehtävät. Kutsussa ilmoitetaan tarkka aika ja paikka. Hakeminen Täytä sähköinen hakulomake klo mennessä osoitteessa tai pyydä paperinen hakulomake Opetushallituksesta. Paperinen hakulomake palautetaan Opetushallitukseen klo mennessä. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus PL Helsinki puh fax sähköposti: Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin ( ) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana ( ) valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Lähetä ennakkotehtävät ja liitteet Teatterikorkeakoulun opintopalveluihin klo mennessä. Merkitse ennakkotehtäviin henkilötietosi sekä mihin koulutusohjelmaan haet. Ennakkotehtävien palautusosoite: Teatterikorkeakoulu Opintopalvelut/Opiskelijavalinnat Haapaniemenkatu Helsinki Mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan, täytä jokaista koulutusohjelmaa varten oma hakulomake ja lähetä tarvittavat ennakkotehtävät ja liitteet. Liitteitä ei kopioida korkeakoululla. Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa lähettää hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä Teatterikorkeakoulu ja Opetushallitus eivät vastaa postinkulussa tapahtuneista virheistä, joiden takia hakulomake tai ennakkotehtävät saapuvat vasta hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei 12

13 käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävät, ei käsitellä. Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Hakulomaketta, ennakkotehtäviä ja liitteitä ei palauteta. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuvaiheessa eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti ja silloin Sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintaan osallistut. Sinun tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi valinnoissa. DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Dramaturgian koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiudet näytelmäkirjailijan, teksti- ja esitysdramaturgin, draamatekstin suomentajan ja käsikirjoittajan tehtäviin. Opintojen ensisijaisena tavoitteena on tukea opiskelijan kehitystä taiteilijana, auttaa häntä löytämään ominaislaatunsa ja kehittämään omat työtapansa. Opintojen perusta on draama ja teatteriesityksen dramaturgia. Opiskelijat perehtyvät myös muihin teatteritaiteen alueisiin: ohjaukseen, näyttelijäntyöhön, musiikkiin, lavastukseen ja valo- ja äänisuunnitteluun. Lisäksi opintoihin kuuluu teatterihistoriaa, draamakirjallisuutta, draaman teoriaa ja muuta kirjallisuutta sekä perehtymistä muihin teatteritaiteen kannalta keskeisiin taiteenaloihin ja medioihin. Opinnoissa painottuvat itsenäiset taiteelliset työt. Opiskelijat kirjoittavat koko ajan omia tekstejä: näytelmiä, kuunnelmia, käsikirjoituksia ja sovituksia, joita esitetään sekä Teatterikorkeakoulun opetusteatterissa että teattereissa, radiossa ja tv:ssä. Opiskelijat harjoittelevat kotimaassa ja ulkomailla teattereissa ja alan taidekorkeakouluissa. Oman taiteellisen kasvun rinnalla dramaturgian koulutusohjelman opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta. Teatterikorkeakoulun opintoihin on sisäänrakennettu ns. sukupolviajattelu, eli yhteisopiskelu ja yhteiset harjoitustyöt muiden koulutusohjelmien samassa opiskeluvaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, teatterikäsityksiä ja työtapoja sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan. Yhteistyötä tehdään opintojen aikana ohjaaja-, näyttelijä-, valosuunnittelija- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa sekä lavastaja- ja pukusuunnittelijaopiskelijoiden kanssa. Valinnat Dramaturgeiksi hakevien valintatehtävät ovat sekä kirjallisia että suullisia. Valinnat ovat monivaiheiset. Kaksivuotisiin maisteriopintoihin hakevat osallistuvat monivaiheisiin. Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä. Hakijoita karsitaan jokaisessa valintakokeen vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista. Valintojen I-IV vaiheet I vaihe hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet palautettava klo mennessä II -IV vaiheet Arviointikriteerit Ennakkotehtävien arvostelussa ja valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan kirjalliseen ja draamalliseen lahjakkuuteen teatterilliseen ja dramaturgiseen hahmottamiskykyyn ajattelun ja mielikuvituksen laaja-alaisuuteen 13

14 hakijan kykyyn toimia vaihtelevissa yhteistyötilanteissa sekä kykyyn muuntaa persoonallista ajattelua teatteriksi. Ennakkotehtävät ja liitteet/i vaihe Valintojen ensimmäinen vaihe muodostuu kirjallisista ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Hakuaika päättyy klo 16.15, joka on myös ennakkotehtävien ja liitteiden viimeinen palautuspäivä. Kirjoita kaikkiin tehtäviin oma nimesi selvästi. Liuska on A4-kokoinen paperi, jossa saa olla n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1,5). Kirjoita vastauksesi koneella. 1. Lue Juha Siltasen näytelmä Foxtrot ja valmistaudu keskustelemaan siitä * Näytelmän voi noutaa Teatterikorkeakoulun infosta (ma-pe klo 13-16) hintaan 8. Näytelmän voi myös tilata sähköpostilla osoitteesta (näytelmä lähetetään postiennakolla 8 + postituskulut 3,50 ). 2. Kirjoita pienoisnäytelmä, jossa on 3-5 kohtausta. Pituus korkeintaan 10 liuskaa. 3. Kirjoita kohtaus, jossa on kolme henkilöä. Pituus enintään kolme liuskaa. 4. Kuvaa merkittävä käännekohta elämästäsi jonkun toisen ihmisen silmin nähtynä. Kirjoituksen pituus on korkeintaan yksi liuska A4. 5. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). Ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään hakijoille kirjallinen tieto. Jatkoon päässeille lähetetään postitse kutsu II vaiheeseen viimeistään viikolla 17 sekä mahdolliset lisätehtävät. Kutsussa ilmoitetaan tarkka paikka ja aika. Hakeminen Täytä sähköinen hakulomake klo mennessä osoitteessa tai pyydä paperinen hakulomake Opetushallituksesta. Paperinen hakulomake palautetaan Opetushallitukseen klo mennessä. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus PL Helsinki puh fax sähköposti: Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin ( ) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana ( ) valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Lähetä ennakkotehtävät ja liitteet Teatterikorkeakoulun opintopalveluihin klo mennessä. Merkitse ennakkotehtäviin henkilötietosi sekä mihin koulutusohjelmaan haet. Ennakkotehtävien palautusosoite: Teatterikorkeakoulu Opintopalvelut/Opiskelijavalinnat Haapaniemenkatu Helsinki 14

15 Mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan, täytä jokaista koulutusohjelmaa varten oma hakulomake ja lähetä tarvittavat ennakkotehtävät ja liitteet. Liitteitä ei kopioida korkeakoululla. Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa lähettää hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä Teatterikorkeakoulu ja Opetushallitus eivät vastaa postinkulussa tapahtuneista virheistä, joiden takia hakulomake tai ennakkotehtävät saapuvat vasta hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävät, ei käsitellä. Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Hakulomaketta, ennakkotehtäviä ja liitteitä ei palauteta. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuvaiheessa eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti ja silloin Sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintaan osallistut. Sinun tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi valinnoissa. VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma antaa valmiudet valon ja äänen käyttöön ilmaisuvälineenä sekä valo- ja ääni-ilmaisun taiteelliseen suunnitteluun ja perehdyttää valo- ja äänisuunnittelussa sovellettavien taiteiden ja tieteiden perusteisiin. Koulutusohjelman opetus keskittyy esittävien taiteiden valo- ja äänisuunnitteluun, valolliseen ja äänelliseen ajatteluun esimerkiksi tanssin, teatterin, oopperan tai muun soveltavan taiteen alalla. Opetuksessa korostuu taiteellisen ennakkosuunnittelun merkitys; vaikka teknologialla on vahva rooli valo- ja äänisuunnittelussa, koulutuksen ydin on taiteellisessa suunnitteluprosessissa. Kandidaatin tutkinnon (180 op) ensimmäisenä opintovuonna opiskelija perehtyy sekä valo- että äänisuunnitteluun, tutustuu esittävien taiteiden eri osa-alueisiin, valon ja äänen ominaisuuksiin sekä niiden käyttöön esittävissä taiteissa. Toisesta opintovuodesta lähtien opiskelija suuntautuu joko valosuunnitteluun tai äänisuunnitteluun. Keskeistä on teoksen valmistamisprosessin oppiminen ja ennen kaikkea taiteellisen työryhmän jäsenenä toimiminen. Opiskelija kehittää ryhmätyötaitojaan ja oppii käyttämään erilaisia valo- ja äänisuunnittelijan apuvälineitä omien ideoidensa ja näkemystensä välittämiseksi muulle taiteelliselle työryhmälle. Kolmantena vuonna valo- ja äänisuunnittelun opintojen pääsisältöihin kuuluu täysimittainen tuotanto yhteistyössä muiden koulutusohjelmien kanssa sekä kandidaatin tutkinnon opinnäytteen, portfolion tekeminen. Maisterin tutkinnon (120 op) syventävissä opinnoissa neljäntenä ja viidentenä opintovuonna opiskelijalla on laajemmin kuin kandidaattiopinnoissa mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin, kokeiluihin ja erikoistumiseen. Maisterin tutkinnon syventävät opinnot sisältävät vaihtoehtoisia opintojaksoja ja muita vapaavalintaisia opintoja kuten assisteeraus, harjoittelut ja taiteelliset työt, jotka valitaan yksilöllisesti. Maisteriopintojen tavoitteena on tukea opiskelijaa löytämään oma taiteellinen identiteettinsä. Valinnat Valinnat ovat monivaiheiset ja eri vaiheiden välillä karsitaan. Myös välikarsintoja eri vaiheiden aikana voidaan tehdä. Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä. Valintojen I III vaiheet I vaihe hakulomakkeen palautus klo mennessä, ennakkotehtävien ja liitteiden palautus klo mennessä II vaihe

16 III vaihe Arviointikriteerit omaperäisyys ja mielenkiintoisuus idean välittyminen kuvallinen lahjakkuus värien käyttö äänellinen hahmottaminen tilan ja tilanteen hahmottaminen rytmin ja kontrastien tajuaminen ryhmätyökyky ja kommunikaatiotaidot annettujen teknisten ohjeiden noudattaminen Ennakkotehtävät ja liitteet/i vaihe Ensimmäinen vaihe muodostuu ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Hakuaika päättyy klo (hakulomake Opetushallitukseen). Ennakkotehtävät ja liitteet palautetaan Teatterikorkeakouluun klo mennessä. Valosuunnittelun suuntautumisvaihtoehdolla ja äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdolla on omat ennakkotehtävänsä. Suuntautumisvaihtoehtojen valinnat pidetään samaan aikaan, joten hakijan täytyy jo hakuvaiheessa päättää, kumpaan suuntautumisvaihtoehtoon hakee. Valosuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon ennakkotehtävät 1. Oma kuva. Omakuvan pitää mahtua samaan kirjekuoreen (C4) muiden ennakkotehtävien kanssa. 2. Lue Mikael Niemen kirjoittamasta teoksesta Populaarimusiikkia Vittulanjänkältä kolmas luku (s ). Kerro tekstin sisältö omin sanoin ja kuvaile, miten se vaikutti sinuun (A4, fonttikoko 12) 3. Tee neljän (4) kuvan sarja yhdelle A3 kokoiselle paperille kyseiseen tekstiin pohjautuen. Kuvat voit toteuttaa haluamallasi tekniikalla (sekatekniikalla, piirroksin, valokuvin tms.). 4. Perustele vapaamuotoisesti miksi haluat koulutukseen, yksi liuska (A4, fonttikoko 12). 5. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). TAI Äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon ennakkotehtävät 1. Äänianalyysitehtävä. Tee teoksesta havainnekuva sekä kuulemastasi kirjallinen erittely. Kerro lisäksi näkökulmastasi teokseen ja sen toteutukseen. Analysoitava teos, mp3-muodossa, saatavissa: Teatterikorkeakoulun infosta: Haapaniemenkatu 6 www-osoitteesta: tilaamalla postiosoitteesta: Teatterikorkeakoulu, Valo- ja äänisuunnittelun laitos, PL 163, Helsinki 2. Auditiivinen omakuva. Tee itsestäsi vapaamuotoinen äänellinen omakuva (audio-cd, max 2 min.). Liitä mukaan omakuvaa valottava teksti (A4, fonttikoko 12). 3. Teksti ja äänisuunnitelma. Kirjoita yhden (A4, fonttikoko 12) sivun mittainen teksti otsikolla Kohtaaminen ja tee siihen kirjallinen äänisuunnitelma. 4. Perustele vapaamuotoisesti miksi haluat koulutukseen, yksi liuska (A4, fonttikoko 12). 16

17 5. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). Ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään hakijoille kirjallinen tieto. Jatkoon päässeille lähetetään postitse kutsu II vaiheeseen. Hakeminen Täytä sähköinen hakulomake klo mennessä osoitteessa tai pyydä paperinen hakulomake Opetushallituksesta. Paperinen hakulomake palautetaan Opetushallitukseen klo mennessä. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus PL Helsinki puh fax sähköposti: Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin ( ) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana ( ) valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Lähetä ennakkotehtävät ja liitteet Teatterikorkeakoulun opintopalveluihin klo mennessä. Merkitse ennakkotehtäviin henkilötietosi sekä mihin koulutusohjelmaan haet. Ennakkotehtävien palautusosoite: Teatterikorkeakoulu Opintopalvelut/Opiskelijavalinnat Haapaniemenkatu Helsinki Mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan, täytä jokaista koulutusohjelmaa varten oma hakulomake ja lähetä tarvittavat ennakkotehtävät ja liitteet. Liitteitä ei kopioida korkeakoululla. Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa lähettää hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä Teatterikorkeakoulu ja Opetushallitus eivät vastaa postinkulussa tapahtuneista virheistä, joiden takia hakulomake tai ennakkotehtävät saapuvat vasta hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävät, ei käsitellä. Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Hakulomaketta, ennakkotehtäviä ja liitteitä ei palauteta. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuvaiheessa eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti ja silloin Sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintaan osallistut. Sinun tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi valinnoissa. Kansainväliset vaihto-ohjelmat Teatterikorkeakoululla on yhteistyötä monien ulkomaisten alan korkeakoulujen kanssa. Opiskelija- ja opettajavaihto Pohjoismaissa toimii Nordplus-ohjelman avulla. Venäjän ja Baltian maiden kanssa 17

18 Teatterikorkeakoulu on aloittanut aktiivisen yhteistyön viime vuosina. Erasmus-ohjelma antaa mahdollisuuksia opiskeluun muualla Euroopassa, ja Teatterikorkeakoulu on solminut suhteita mm. Alankomaiden, Portugalin, Espanjan ja Saksan vastaavien oppilaitosten kanssa. Kaukaisempia yhteistyökumppaneita on USA:ssa ja Kanadassa. Korkeakoulujen lisäksi yhteistyötä tehdään ulkomaisten teattereiden ja alan järjestöjen kanssa. Yhteistyön muotoja ovat mm. opiskelija- ja opettajavaihto, harjoittelu, yhteisproduktiot ja intensiivikurssit. Opiskelu muissa yliopistoissa Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa. Sopimus antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Teatterikorkeakouluun otetaan JOO-sopimusopiskelijoita lähinnä teoria-aineisiin. Hakeminen jatko-opiskelijaksi Jatko-opiskelijaksi voidaan hyväksyä hakemuksesta teatteritaiteen tai tanssitaiteen maisterin sekä vastaavan kotimaisen tai ulkomaisen yliopistotutkinnon suorittanut. Haku jatko-opintoihin on kerran vuodessa. Keväällä 2009 otetaan Teatterikorkeakouluun 1 4 uutta jatkoopiskelijaa. Lisätietoja Avoin yliopisto Avoimessa yliopistossa on tarjolla kooste kursseja korkeakoulun eri koulutusohjelmien aloilta. Avoimen yliopiston opetukseen valinnat tapahtuvat pääasiallisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Taitoaineisiin opiskelijat voidaan valita myös valintakokeiden tai ennakkotehtävien perusteella. Opintomaksu on opintokokonaisuus- tai opintojaksokohtainen. Opetusta järjestetään korkeakoulun omana opetuksena Helsingissä sekä muutamissa yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla maata. Avoimen yliopiston opintosuoritukset voi yhdistää soveltuvin osin osaksi teatteri- ja tanssialan tai muun alan tutkintoa. Avoimen yliopiston ohjelma ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, kevään ohjelma joulukuussa ja syksyn kesäkuussa. Tiedot ovat nähtävillä netissä avoimen yliopiston sivulla Opintoihin voi ilmoittautua opintojaksojen kohdalle merkittyihin viimeisiin ilmoittautumispäiviin mennessä. Lisätietoja opetuksesta tai ja TeaK virtuaaliyliopisto Teatterikorkeakoulun virtuaaliyliopisto edisti ja kehitti tieto- ja viestintätekniikan käyttöä oppimisen tukena, opetuksessa sekä jatko-opinnoissa hankerahoituksella vuosina Hankkeen päätyttyä TVT-tuki järjestetään tapauskohtaisesti opetuksen kehittämisyksikön avustuksella. Opiskelija voi: hyödyntää TeaKin omia verkko-oppimateriaaleja (mm. Aasialaisen teatterin ja tanssin historia, Suomalaisen taidetanssin historiaa, Valaistuksen historiaa, Suomen teatterihistoria, Teatterin ääni) ja linkkisivustoja itseopiskelussa osallistua projekteihin, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa taiteellisen työn tukena (esim. näytelmätekstipankki ja digiportfolio-kokeilu) 18

19 osallistua TeaKin järjestämään verkko-opetukseen sekä hyödyntää yliopistorajoja ylittäviä sähköisiä asiointipalveluja, jotka mahdollistavat opiskelijoille mm. muiden yliopistojen tuottamien verkkokurssien suorittamisen Linkkisivustot: Länsimaisen taidetanssin historiaa: https://virtuaali.teak.fi/tanssilinkit Eurooppalaisen teatterin historiaa: https://virtuaali.teak.fi/teatterilinkit Teatterivalaistus: https://virtuaali.teak.fi/valolinkit Katso myös: Vuonna 2008 alkaviin opintoihin hakeneet ja hyväksytyt Hakemuksia yhteensä Hyväksytyt % hakeneista Näyttelijäntyö ,4 Ohjaus ,1 Dramaturgia ,8 Skådespelarkonst ,0 Valo- ja äänisuunnittelu ,2 Tanssi ,3 Tanssinopettaja ,0 Teatteriopettaja ,5 yhteensä ,8 Opiskelijamäärä ( ) Teatteritaiteen laitos Näyttelijäntyö 69 Ohjaus 26 Dramaturgia 24 Esitystaide ja teoria 12 Svenska institutionen för skådespelarkonst Skådespelarkonst 25 NorMa 1 Tanssitaiteen laitos Tanssi 34 Tanssija 31 Koreografi 15 Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos Tanssinopettaja 25 Teatteriopettaja 23 Valo- ja äänisuunnittelun laitos Valo- ja äänisuunnittelu 53 Jatko-opiskelijat 56 Yhteensä

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Dramaturgiassa maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi oman suuntautumisensa

Lisätiedot

ÄÄNEN KOULUTUSOHJELMA

ÄÄNEN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 ÄÄNEN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Äänen koulutusohjelman perustehtävänä on tuottaa äänen osaajia taide- ja kulttuurikentälle.

Lisätiedot

DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA

DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Dramaturgian koulutusohjelman perusta on kysyvä, kokeileva ja tutkiva suhtautuminen

Lisätiedot

ÄÄNEN MAISTERIOHJELMA

ÄÄNEN MAISTERIOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 ÄÄNEN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Äänen maisteriohjelman perustehtävänä on tuottaa ammattitaitoisia, ilmaisu- ja yhteistyökykyisiä

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013 TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen kehittäminen

Lisätiedot

TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma)

TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma) Kaksivuotinen koulutus, 120 op Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden

Lisätiedot

NÄYTTELIJÄNTAITEEN MAISTERIOPINNOT

NÄYTTELIJÄNTAITEEN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 NÄYTTELIJÄNTAITEEN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Kaksivuotiset maisteriopinnot koostuvat valinnaisista kursseista ja sopimuksen

Lisätiedot

NÄYTTELIJÄNTAITEEN KOULUTUSOHJELMA

NÄYTTELIJÄNTAITEEN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 NÄYTTELIJÄNTAITEEN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Näyttelijäntaiteen opinnot ovat kestoltaan viisi vuotta. Ne jakautuvat kolme

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op

VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Valosuunnittelun maisteriohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita

Lisätiedot

OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT

OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Kaksivuotiset ohjauksen maisteriopinnot syventävät kandidaatin opinnoissa tai muutoin

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Ohjauksen koulutusohjelma kouluttaa laaja-alaisia ohjauksen ammattilaisia, jotka hallitsevat

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT (Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research)

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT (Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT (Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research) Kaksivuotinen koulutus, 120 op Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

KOREOGRAFIAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op

KOREOGRAFIAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 KOREOGRAFIAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Koreografian maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista.

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta Opinto-ohjaajan puheenvuoro

Abiturienttien vanhempainilta Opinto-ohjaajan puheenvuoro Abiturienttien vanhempainilta 23.1.2017 Opinto-ohjaajan puheenvuoro https://www.youtube.com/watch?v=vgek5ti0vks KOULUTUSRAKENNE SUOMESSA: YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT JATKOTUTKINNOT tohtori, lisensiaatti

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019 Opinto-ohjaajan puheenvuoro KOULUTUSRAKENNE SUOMESSA: YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT JATKOTUTKINNOT tohtori, lisensiaatti YLEMMÄT KORKEAKOULU- TUTKINNOT (2-3 v.)

Lisätiedot

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Tutkinto-ohjelman vaihtaminen 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus 5. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 1 INARTES INSTITUUTTI EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA HAKU EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN JATKO-OPINTOIHIN keväällä 2010 Ekspressiivinen taideterapia Ekspressiivinen taideterapia kuuluu humanistisen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 1 TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 2 1 HAKEMINEN... 4 2 YLEINEN HAKUKELPOISUUS JA VALINTAPERUSTEET... 5 3 VALINTAKOE... 6 3.1 Valintakokeeseen

Lisätiedot

Ruotsi on suosittu opiskelumaa

Ruotsi on suosittu opiskelumaa OPISKELEMAAN RUOTSIIN 3.12.2009 Ruotsi on suosittu opiskelumaa Vuonna 2008 Ruotsi oli suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa 4. suosituin korkeakouluvaihdon kohdemaa Vuonna 2008 suomalaisista korkeakouluista

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2010 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA

TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

OHJEITA UUDELLE YAMK-OPISKELIJALLE

OHJEITA UUDELLE YAMK-OPISKELIJALLE 1 OHJEITA UUDELLE YAMK-OPISKELIJALLE Tästä ohjeesta löydät tärkeää tietoa siitä, mitä sinun pitää tehdä ennen opiskelun aloittamista. Luethan ohjeen huolellisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Haku korkeakouluihin Opintopolussa

Haku korkeakouluihin Opintopolussa Haku korkeakouluihin Opintopolussa Opopäivät, Turku 7.10.2016 Minea Wilo-Tanninen Kevään 2017 yhteishaun aikataulu 1. hakuaika 10.1.-25.1.2017 klo 15 Taideyliopisto Vieraskielisiä koulutuksia 2. hakuaika

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot