TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT. Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT. Sisältö"

Transkriptio

1 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT Sisältö Tahdotko taiteilijaksi? Teatterikorkeakoulu Opiskelukieli Teatteri- ja tanssialan tutkinnot Koulutusohjelmat Maisteriohjelmat Opiskelijavalinnat 2009 Haku yliopistoihin muuttuu Uudet opiskelijat Yleiset valintaperusteet Tulosten ilmoittaminen, oikaisupyyntö Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös Lisätietoa opiskelijavalinnoista Valintakokeet ja ennakkotehtävät Teatteriala Näyttelijäntyö Ohjaus Dramaturgia Valo- ja äänisuunnittelu Kansainväliset vaihto-ohjelmat Opiskelu muissa yliopistoissa Hakeminen jatko-opiskelijaksi Avoin yliopisto TeaK virtuaaliyliopisto Hakeneet ja hyväksytyt 2008 Opiskelijoiden määrä

2 Tahdotko taiteilijaksi? Teatterikorkeakoulu on esittävien taiteiden yliopisto, alojensa uudistaja ja kiinnostusta herättävä tutkimusyksikkö. Tarjoamme koulutusta kandista tohtoriin. Meiltä voit valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan pedagogiksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi tai esitystaitelijaksi. Tarjoamme myös ruotsinkielistä näyttelijäntyön koulutusta. Teatterikorkeakoulussa taide, esitys, koulutus ja tutkimus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikki lähtee käsityötaitojen kartuttamisesta, mutta päämääränä on opiskelijan ajattelun kehittäminen ja taiteilijaksi kasvu. Yliopistona tehtävämme on tarjota vankka yleissivistys, ohjata kriittiseen ja tutkivaan ajatteluun. Maailma kansainvälistyy ja taiteilija-ammatit muuttuvat. Teatterikorkeakoulu on osaltaan kehittämässä ja uudistamassa suomalaista taidekenttää. Tutustu hakuohjeisiin ja pohdi, oletko motivoitunut ja halukas pyrkimään Teatterikorkeakouluun. Paula Tuovinen Rehtori 3 Teatterikorkeakoulu Teatterikorkeakoulu on ylintä teatteri- ja tanssialan koulutusta antava taideyliopisto, joka kouluttaa näyttelijöitä (suomen- ja ruotsinkielisiä), ohjaajia, dramaturgeja, valo- ja äänisuunnittelijoita, tanssitaiteilijoita (koreografeja ja tanssijoita), tanssi- ja teatterialan opettajia sekä taiteilijoita, joilla on teoreettista osaamista. Teatterikorkeakoulu toimii teatteri- ja tanssialan taide- ja tutkimuskeskuksena. Teatterikorkeakoulu toimii Helsingissä, osoitteissa Haapaniemenkatu 6 ja Lintulahdenkatu 3. Opiskelu Teatterikorkeakoulussa on kokopäiväistä. Teatteri- ja tanssialan opinnot koostuvat taiteellisista töistä, työpajoista, harjoitustöistä, seminaareista, luennoista ja erikoiskursseista. Alan ammattilaiset ohjaavat opiskelijoita taiteilijaksi kasvamisen tiellä. Tiedollisten ja taidollisten valmiuksien rinnalla opetuksessa korostuu jokaisen opiskelijan oma taiteellinen ominaislaatu. Perinteiset ammattikuvat, esim. näyttelijä, ohjaaja, tanssija, ovat muuttuneet laaja-alaisemmiksi ja monipuolisemmiksi ja niiden harjoittajien työkenttä voi ulottua audiovisuaalisesta alasta opettamiseen. Opinnot alkavat elokuussa Opiskelukieli Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä. Suomenkielisessä näyttelijäntyön koulutusohjelmassa tutkinto- ja opetuskielenä on suomi ja ruotsinkielisen näyttelijäntyön laitoksella ruotsi. Esitystaiteen ja teorian maisteriohjelmassa tutkinto- ja opetuskieli on englanti. Muissa koulutusohjelmissa opiskelija voi käyttää äidinkieltään suomea/ruotsia kuulusteluissa sekä saada henkilökohtaista ohjausta äidinkielellään suomen tai ruotsin kielellä. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä, joten suomen kielen taito on välttämätön. Tanssijan, teatteriopettajan ja tanssinopettajan maisteriohjelmiin voivat hakea myös sellaiset hakijat, joilla ei ole riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tällöin opetuskielenä on englanti. Teatteri- ja tanssialan tutkinnot Teatteri- ja tanssialan tutkinnot ovat kaksiportaisia: kandidaatin tutkinto ja maisterin tutkinto. Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, maisterin tutkinto ylempi korkeakoulututkinto. Kandidaatin tutkinto on suoritettava ennen kuin saa oikeuden jatkaa joko suoraan tai valintojen kautta maisterin tutkintoon. Opintosuoritusten mitoituksessa käytetään opintopisteitä. Opintopisteet lasketaan siten, että yhden vuoden kokopäiväinen opiskelu vastaa 60 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto on kolmivuotinen, laajuudeltaan 180 opintopistettä. Maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, mikä vastaa kahden vuoden opiskelua kandidaatin tutkinnon jälkeen. Tavoitteellinen suoritusaika perustutkinnoissa on 5 vuotta. 2

3 Yliopistolain mukaan sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (5 v + 2 v). Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (3 v + 1 v). Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (2 v + 2 v). Keväällä 2009 valittu uusi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain, mikäli laitoksen johtaja on antanut hänelle luvan siirtää opintojen aloittamista vuodella. Poissaolon syynä voi olla siviili- tai varusmiespalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa. Näistä syistä johtuvaa poissaoloa ei lasketa tutkinnon suorittamisaikaan. Kandidaatin tutkinnossa opiskelija saa perustaidot ammatin hallintaan. Maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu myös erilaisia erikoistumismahdollisuuksia sekä työharjoittelu koti- tai ulkomailla. Suunnitellut opinnot ja niiden aikataulut merkitään kunkin opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). Näyttelijäntyön (suomen- ja ruotsinkielinen), ohjauksen, dramaturgian sekä valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin valitut opiskelijat saavat oikeuden suorittaa sekä teatteritaiteen kandidaatin että teatteritaiteen maisterin tutkinnot. Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto on kuitenkin suoritettava ennen kuin aloittaa maisterin tutkinnon opinnot. Teatteritaiteen kaksivuotisissa maisteriohjelmissa uudet opiskelijat otetaan opiskelijavalintojen kautta. Myös kaksivuotisiin maisteriopintoihin (näyttelijäntyö, ohjaus, dramaturgia, valo- ja äänisuunnittelu) voi hakea opiskelijavalintojen kautta. Tanssialan koulutusohjelmissa opiskeluoikeus annetaan koulutus- ja maisteriohjelmasta riippuen joko vain tanssitaiteen kandidaatin tai vain tanssitaiteen maisterin tutkintoon. Koulutusohjelmat Teatteriala näyttelijäntyön koulutusohjelma utbildningsprogrammet för skådespelarkonst ohjauksen koulutusohjelma dramaturgian koulutusohjelma valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Edellä mainitut viisivuotiset koulutusohjelmat johtavat teatteritaiteen kandidaatin ja teatteritaiteen maisterin tutkintoihin. Kandidaatin tutkintoa suorittamaan valittu opiskelija saa oikeuden suorittaa myös maisterin tutkinnon. Kandidaatin tutkinto on kuitenkin suoritettava ennen kuin aloittaa maisterin tutkinnon opinnot. Tanssiala tanssin koulutusohjelma Tanssin kolmivuotinen koulutusohjelma johtaa tanssitaiteen kandidaatin tutkintoon. Tanssitaiteen kandidaatit voivat valintakokeiden kautta pyrkiä tanssialan maisteriohjelmiin. Maisteriohjelmat Teatteriala esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma teatteriopettajan maisteriohjelma det nordiska magisterprogrammet (NorMa) Edellä mainitut 1,5-2 -vuotiset maisteriohjelmat johtavat teatteritaiteen maisterin tutkintoon. Niihin voivat pyrkiä teatteritaiteen kandidaatin tai soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet (ks. valintaperusteet). Tanssiala tanssijan maisteriohjelma koreografin maisteriohjelma 3

4 tanssinopettajan maisteriohjelma Edellä mainitut ovat kaksivuotisia maisteriohjelmia, jotka johtavat tanssitaiteen maisterin tutkintoon. Niihin voivat pyrkiä tanssitaiteen kandidaatin tutkinnon tai soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet (ks. valintaperusteet). Opiskelijavalinnat 2009 Haku yliopistoihin muuttuu YLIOPISTOJEN HAKUAJAT YHTENÄISTYVÄT Keväästä 2009 alkaen haku yliopistokoulutukseen muuttuu. Hakuajat yhtenäistyvät, koska yliopistot siirtyvät päävalintojensa osalta valtakunnalliseen yhteishakuun. Yhteishaussa on mukana suurin osa yliopistokoulutuksista. Teatterikorkeakoulun osalta päävalinnat koskevat viisivuotisia maisterin koulutusohjelmia (näyttelijäntyö, ohjaus, dramaturgia, valo- ja äänisuunnittelu). Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan netissä yhdellä lomakkeella ja enintään yhdeksään eri koulutukseen. Voit täyttää ja lähettää lomakkeen osoitteessa HELPOTUSTA HAKEMISEEN JA PAIKAN VASTAANOTTAMISEEN Hakemisen lisäksi voit samasta osoitteesta - - myös etsiä tietoa yliopistokoulutuksista. Koulutushaku kattaa kaiken yliopistojen tutkintoon johtavan koulutuksen. Koko hakuprosessin ajan voit hyödyntää pankin verkkotunnusta tai HST-korttia edellyttävää Hakijapalvelua. Kirjautumalla hakijapalveluun voit jo ennen hakuaikaa siirtää koulutushausta haluamasi koulutukset hakukohdekoriin hakuaikana palata hakukohdekoriin ja siirtää koulutukset hakulomakkeelle tarkastella ja tarvittaessa korjata omia hakulomaketietojasi hakuaikana päivittää yhteystietojasi myös hakuajan jälkeen tarkastella valintojen tuloksia ottaa opiskelupaikan vastaan Jos olet hakenut sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon, näet hakijapalvelussa molempien sektorien hakukohteesi ja valintojen tulokset. Palvelut ovat kaikkien yliopistoon hakevien käytettävissä vuoden 2009 alusta lähtien. Yliopistot vastaavat kaikkiin omia koulutuksiaan koskeviin kysymyksiin. Lisätietoa uudistuksesta saat osoitteesta Uudet opiskelijat Teatterikorkeakoulu ottaa uusia opiskelijoita aloittamaan opintonsa syksyllä 2009 seuraavasti: HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija rastittaa hakulomakkeessa hakevansa saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Viisivuotiset maisterin koulutusohjelmat näyttelijäntyön koulutusohjelma ohjauksen koulutusohjelma 2-4 dramaturgian koulutusohjelma 2-4 valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma

5 Edellä mainittuihin lukuihin sisältyvät myös viisivuotisten maisterin koulutusohjelmien syventäviä opintoja (maisteriopintoja) suorittamaan mahdollisesti valittavat opiskelijat. Mikäli koulutusohjelmiin ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan rehtorin päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty vähimmäismäärä. Kaksivuotiset maisteriohjelmat teatteriopettajan maisteriohjelma 4-6 tanssinopettajan maisteriohjelma 4-6 esitystaiteen ja teorian maisteriohjelma 4-6 tanssijan maisteriohjelma 9-14 koreografin maisteriohjelma 3-4 det nordiska magisterprogrammet 3-6 Mikäli koulutusohjelmiin ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan rehtorin päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty vähimmäismäärä. Tanssitaiteen kandidaatin koulutusohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita seuraavan kerran vuonna Ruotsinkielisen näyttelijäntyön koulutusohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita seuraavan kerran vuonna Yleiset valintaperusteet Viisivuotiset maisterin koulutusohjelmat näyttelijäntyön koulutusohjelma (suomenkielinen) ohjauksen koulutusohjelma dramaturgian koulutusohjelma valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka valintakokeissa on osoittanut taiteellisen lahjakkuutensa ja soveltuvuutensa alalle ja joka on suorittanut joko ylioppilastutkinnon ammattikorkeakoulututkinnon ammatillisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Jos hakija kuitenkin on valintakokeissa osoittanut erityistä lahjakkuutta ja soveltuvuutta alalle, voidaan hänet hyväksyä ilman edellä mainitun tutkinnon suorittamista. Ennen lopullista hyväksyntää valintakokeen perusteella valituilta voidaan vaatia lääkärintodistus soveltuvuudesta alalle. Hakija menettää opiskelupaikkansa Teatterikorkeakoulussa, jos hän ei toimita lääkärintodistusta opintopalveluihin määräaikaan mennessä. Kaksivuotiset maisteriohjelmat ja maisteriopinnot tanssinopettajan maisteriohjelma teatteriopettajan maisteriohjelma det nordiska magisteråret (NorMA) esitystaiteen ja teorian maisteriohjelma tanssijan maisteriohjelma koreografin maisteriohjelma Seuraavien viisivuotisten maisterin koulutusohjelmien syventäviä opintoja (maisteriopinnot) suorittamaan voi pyrkiä valintakokeiden kautta: näyttelijäntyön koulutusohjelma (suomenkielinen) ohjauksen koulutusohjelma 5

6 dramaturgian koulutusohjelma valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Teatteri- ja tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtavaan 2-vuotiseen maisteriohjelmaan ja viisivuotisen koulutusohjelman syventäviin opintoihin (maisteriopinnot) voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut tai teatteri- tai tanssitaiteen alemman korkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon BA- (Bachelor of Arts) tasoisen soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin jolla on opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet Jos opiskelija valitaan viimeisen kohdan perusteella (opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut, korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet), hänellä tulee olla vähintään 40 opintoviikkoa/60 opintopistettä taidealan korkeakouluopintoja. Taiteellinen toiminta edellyttää päätoimista oman taiteenalan ammatissa toimimista. Työkokemuksen on oltava taidealalta, tanssinopettajan tai teatteri-ilmaisun opettajan maisteriohjelmiin pyrittäessä työkokemus voi olla myös oman taiteenalan opetuskokemusta. Taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen riittävyys arvioidaan hakijan hakemuksen ja todistusten perusteella. Suoritetun alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon ja ulkomaisen BA-tutkinnon soveltuvuus sekä korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet on määritelty tarkemmin maisteriopinto- ja maisteriohjelmakohtaisesti. Tiedot näistä maisteriopinto- ja maisteriohjelmakohtaisista valintaperusteista löytyvät kunkin maisteriohjelman ja koulutusohjelmien maisteriopintojen hakuohjeista. Korkeakouluun hyväksytyltä opiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Lähtökohtana on soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 30 opintopistettä. Valintapäätös tehdään ehdollisena sellaisten maisteriopintoihin tai -ohjelmiin valinnan kautta hyväksyttyjen hakijoiden osalta, joiden kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva alempi korkeakoulututkinto on vielä hakuvaiheessa kesken. Kyseisten hakijoiden on toimitettava todistus suoritetusta kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta opintopalveluihin klo mennessä (Suomessa suoritettu tutkinto) tai klo mennessä (ulkomailla suoritettu tutkinto), muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa. Ennen lopullista hyväksyntää valintakokeen perusteella valituilta voidaan vaatia lääkärintodistus soveltuvuudesta alalle. Hakija menettää opiskelupaikkansa Teatterikorkeakoulussa, jos hän ei toimita lääkärintodistusta opintopalveluihin määräaikaan mennessä. Valinnat ja ennakkotehtävät Teatterikorkeakoulun valinnat järjestetään Helsingissä Teatterikorkeakoulun tiloissa. Hakijoita voidaan karsia valintakokeiden kaikkien vaiheiden ja tehtävänantojen aikana. Hakijamääristä riippuen ei valintoja välttämättä pidetä kaikkina mainittuina päivinä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Tulosten ilmoittaminen, oikaisupyyntö Opiskelijavalintojen tulokset julkistetaan seuraavina päivinä: (tanssinopettajan maisteriohjelma, teatteriopettajan maisteriohjelma, det nordiska magisterprogrammet) (tanssijan maisteriohjelma, koreografin maisteriohjelma, esitystaiteen ja teorian maisteriohjelma) (näyttelijäntyön koulutusohjelma, ohjauksen koulutusohjelma, dramaturgian koulutusohjelma, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma) 6

7 Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua kirjallisesti hallintojohtajalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Hallintojohtajan päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua päätökseen 30 päivän kuluessa toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta. Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös Säännöksen mukaan opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni saa korkeakoulupaikan. Korkeakoulututkintoja ovat yliopistojen alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulu- ja jatkotutkinnot. Säännös koskee kaikkea korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sen järjestämistavasta riippumatta. Säännös ei koske Maanpuolustuskorkeakoulua, Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja. Säännöksen toteutuksessa keskeinen rajaus on nimenomaan lukuvuosi ( ): säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukuvuonna alkavasta koulutuksesta. Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista vuodella tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukuvuonna alkaviin opintoihin. Lisätietoja: ammattikorkeakoulut ja yliopistot, Opetushallitus Lisätietoja opiskelijavalinnoista Lisätietoja Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnoista (huom! ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä) ja koulutuksesta saa opintopalveluista, Haapaniemenkatu 6, Helsinki, puh , fax , sähköposti: Valintaopas julkaistaan vain sähköisessä muodossa. 7

8 TEATTERIALA NÄYTTELIJÄNTYÖN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Näyttelijäntyön koulutuksen tavoitteena on kasvattaa näyttelijöitä, jotka ovat luovia, monipuolisia ja rohkeita teatterialan ammattilaisia. Tavoitteena on saada näyttelijäopiskelijassa liikkeelle prosessi, joka kokemuksen, työn ja jatkuvan itseopiskelun kautta johtaa mestaruuteen, taiteilijuuteen. Kandidaattiopinnoissa työtapa on tiiviin kurssimainen ja käsityömäinen; silloin keskitytään perustaitojen ja -tietojen oppimiseen. Opetusta järjestetään näyttelijäntyön opetuksen lisäksi mm. puheessa, liikunnassa, musiikissa ja laulussa, tanssissa, akrobatiassa ja miekkailussa. Opiskeluaikana opiskelijat ovat mukana erimuotoisissa demoissa ja esityksissä: näytelmissä, monologeissa, lauluilloissa ja tanssiesityksissä. Maisteriopinnoissa korostuu opiskelijan oma vastuu ja itsenäisyys vaativissa taiteellisissa töissä. Opiskelijat saavat hakea ominta työtapaansa erityyppisissä työtilanteissa: työpajoissa, esityksissä, tutkimustilanteissa. Opintoja järjestetään yhteisesti sukupolviteatteriperinteen vahvistamiseksi Teatteritaiteen laitoksen ohjauksen ja dramaturgian koulutusohjelmien sekä valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman kanssa. Lisäksi järjestetään yhteisopintoja Taideteollisen korkeakoulun Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osaston kanssa. Valinnat Näyttelijäntyön koulutusohjelman valinnat ovat nelivaiheiset. Kaksivuotisiin maisteriopintoihin hakevat osallistuvat nelivaiheisiin pääsykokeisiin kuten muutkin hakijat. Hakijoita karsitaan jokaisessa vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista. Raadilla on oikeus keskeyttää tehtävä. Valintakokeiden I-IV vaiheet I vaihe II vaihe III vaihe IV vaihe hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet palautettava klo mennessä (hakija osallistuu yhtenä päivänä, on varapäivä) (hakija osallistuu yhtenä päivänä) (hakija osallistuu kaikkina päivinä) Arviointikriteerit Valinnoissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin hakijan ominaisuuksiin: vastaanotto- ja muuntautumiskykyyn kykyyn tehdä valintoja tilanteessa ilmaisun kokonaisvaltaisuuteen tilannetajuun ja luovuuteen ajattelun laaja-alaisuuteen ja sen fyysistämiseen sekä mielikuvitukseen yhteistyökykyyn ja vuorovaikutuksellisuuteen Ennakkotehtävät ja liitteet/i vaihe Valintojen ensimmäinen vaihe muodostuu kirjallisista ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Hakuaika päättyy klo 16.15, joka on myös ennakkotehtävien ja liitteiden viimeinen palautuspäivä. Kirjoita koneella. Kirjoita nimesi selvästi kaikkiin tehtäviin. 1. Kirjoita: a) Lyhyt elämäkerta (enintään puoli sivua A4 1,5 rivivälillä) b) Miksi haluan näyttelijäksi (enintään puoli sivua A4 1,5 rivivälillä) 8

9 2. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). Ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään hakijoille kirjallinen tieto. II vaiheen tehtävät Jatkoon päässeet saavat II vaiheeseen kutsun, jossa tarkka paikka ja aika ilmoitetaan. Annettua aikaa ei vaihdeta. Hakijan tulee varata II vaiheeseen koko päivä. Toinen vaihe on kaksiosainen. Aamupäivän tehtävien jälkeen suoritetaan välikarsinta. 1. Opettele tanssimaan joko humppaa, jiveä tai tangoa. Harjoittele askeleet, niin että osaat tanssilajin. Sanoita tanssisi (yksi säkeistö), opettele se ulkoa ja valmista siitä esitys. Ota säkeesi kirjoitettuna mukaan valintakoetilaisuuteen (A4 sivu, kirjoita nimesi selvästi tehtäväpaperiin). 2. Valmistaudu esittämään seuraava dialogi. Opettele ulkoa molemmat roolit. A: Mä olen tullut valittamaan. B: Joo, peremmälle vaan. Sä taisit käydä täällä eilenkin. A: Mä tulkitsen tuon vastahakoisuutena. Haluan, että otatte tämän vakavasti. Tämä puhelin ei toimi. B: No, katsotaan sitä. Se on saanut melkoisesti kylkeensä. Näyttökin on rikki. A: Olette asiantuntija. Paras koko kaupungissa. Tiesin sen tiesin sen. B: Yritättekö nyt imartelemalla päästä takuun piiriin? A: Kaikki puhuvat teistä. Teidän täytyy tietää se. Takuu tai ei, ei ollut helppo tulla tänne. B: Mä yritän nyt pysyä rauhallisena, mutta sä selvästi vainoat mua. Tää koko puhelintouhu on sun vääristyneen mieles joku helvetin mutka! A: Etkö sinä todellakaan muista minua? Humppila -99. Ja tämä on paska puhelin. B: Sinä? Ootsä Sinä? Mä olen pahoillani. Mä olen niin pahoillani. Anna anteeks. Anna käsi.. Heitä pois se romu. A: Toni tule sisään sieltä oven takaa! B: Ei Tonia! Älä tuo Tonia tänne. Se tappaa mut. A: Kymmenvuotias. B: Siis Toni Onko se mun? A: Anna vaan uusi puhelin. Ei tarvi muuta. 3. Lue Hella Wuolijoen näytelmä NISKAVUOREN NUORI EMÄNTÄ. Valitse kyseisestä näytelmästä monologiteksti, jonka maksimipituus on kaksi (2) minuuttia ääneen luettuna. Naiset valitsevat naiselle ja miehet miehelle tarkoitetun tekstin. Opettele valitsemasi teksti ulkoa, harjoittele se ja valmistaudu esittämään se raadin edessä. Valmistaudu vastaamaan kysymyksiin näytelmästä. 4. Valmista omavalintainen soolotehtävä. Esityksen enimmäispituus on kaksi (2) minuuttia. Ei apuvälineitä: rekvisiittaa, instrumentteja eikä teknisiä apuvälineitä. Hakeminen Täytä sähköinen hakulomake klo mennessä osoitteessa tai pyydä paperinen hakulomake Opetushallituksesta. Paperinen hakulomake palautetaan Opetushallitukseen klo mennessä. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus PL Helsinki puh fax sähköposti: 9

10 Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin ( ) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana ( ) valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Lähetä ennakkotehtävät ja liitteet Teatterikorkeakoulun opintopalveluihin klo mennessä. Merkitse ennakkotehtäviin henkilötietosi sekä mihin koulutusohjelmaan haet. Ennakkotehtävien palautusosoite: Teatterikorkeakoulu Opintopalvelut/Opiskelijavalinnat Haapaniemenkatu Helsinki Mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan, täytä jokaista koulutusohjelmaa varten oma hakulomake ja lähetä tarvittavat ennakkotehtävät ja liitteet. Liitteitä ei kopioida korkeakoululla. Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa lähettää hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä Teatterikorkeakoulu ja Opetushallitus eivät vastaa postinkulussa tapahtuneista virheistä, joiden takia hakulomake tai ennakkotehtävät saapuvat vasta hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävät, ei käsitellä. Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Hakulomaketta, ennakkotehtäviä ja liitteitä ei palauteta. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuvaiheessa eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti ja silloin Sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintaan osallistut. Sinun tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi valinnoissa. OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Ohjauksen koulutusohjelma antaa valmiudet teatteriohjaajan ammattiin. Taiteellisten opintojen tavoitteena on antaa koulutusohjelman suorittaneelle edellytykset oman taiteellisen ominaislaatunsa ja suorituskykynsä jatkuvaan kehittämiseen. Ohjauksen koulutusohjelma tukee opiskelijan jatkuvaa persoonallista kasvua ja auttaa häntä löytämään identiteettinsä työryhmän jäsenenä ja vetäjänä. Opetuksen painopiste on omien aiheiden ja oman muotokielen hahmottamisessa. Ohjaajaopiskelijat paneutuvat oman pääaineensa lisäksi teatteritaiteen eri alueisiin kuten dramaturgiaan, näyttelijäntyöhön, lavastukseen, musiikkiin, valo- ja äänisuunnitteluun sekä koreografiaan. Lisäksi perehdytään teatteritaiteen kannalta keskeisiin taiteenaloihin ja medioihin. Alan yleissivistys hankitaan teatterihistorian, draamakirjallisuuden, draaman teorian jne. opinnoilla. Keskeinen opiskelumuoto on omat ohjaukset. Teatterikorkeakoulun opetusteatterin ohella niitä tehdään myös ammattiteattereissa. Ohjauksen koulutusohjelman opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta. Teatterikorkeakoulun opintoihin on sisäänrakennettu ns. sukupolviajattelu, eli yhteisopiskelu ja yhteiset harjoitustyöt muiden koulutusohjelmien kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikanaan etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, teatterikäsityksiä ja työtapoja sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan. Opintoja järjestetään yhteisesti Teatteritaiteen laitoksen näyttelijäntyön ja dramaturgian koulutusohjelmien ja valo- ja 10

11 äänisuunnittelun koulutusohjelmien kanssa sekä Taideteollisen korkeakoulun Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osaston näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun suuntautumisvaihtoehtojen kanssa. Valinnat Ohjaajiksi pyrkivien valinnat ovat nelivaiheiset. Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä. Kaksivuotisiin maisterinopintoihin hakevat osallistuvat nelivaiheisiin valintoihin kuten muutkin hakijat. Hakijoita karsitaan jokaisessa valintakokeen vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista. Valintakokeiden I-IV vaiheet I vaihe hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet palautettava klo mennessä II vaihe III vaihe IV vaihe Arviointikriteerit Valintojen ennakkotehtävissä kiinnitetään huomiota hakijan: teatterilliseen, dramaturgiseen ja visuaaliseen hahmotuskykyyn ajattelun ja mielikuvituksen laaja-alaisuuteen teatteriesityksen kokonaisuuden hahmotukseen Varsinaisissa valintakokeissa kiinnitetään lisäksi huomiota: motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja vastuunottokykyyn draamallisten tilanteiden hahmottamiseen vuorovaikutukseen kykyyn muuntaa persoonallista ajattelua teatteriksi Ennakkotehtävät ja liitteet/i vaihe Valintojen ensimmäinen vaihe muodostuu kirjallisista ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Hakuaika päättyy klo 16.15, joka on myös ennakkotehtävien ja liitteiden viimeinen palautuspäivä. Kirjoita kaikkiin tehtäviin oma nimesi selvästi. Liuska on A4-kokoinen paperi, jossa saa olla n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1,5). Kirjoita vastauksesi koneella. 1. Lue Georg Büchnerin Woyzeck, suomennos Eeva-Liisa Manner. * Näytelmän voi noutaa Teatterikorkeakoulun infosta (ma-pe klo 13-16) hintaan 5. Näytelmän voi myös tilata sähköpostilla osoitteesta (näytelmä lähetetään postiennakolla 5 + postituskulut 3,50 ). Näytelmä on julkaistu teoksessa: Pohjola, Riitta (toim.), Georg Büchner. Teokset ja kirjeet. Helsinki: Love kirjat Valitse näytelmästä itseäsi puhutteleva aihe. Kerro konkreettisin esimerkein minkälaisen esityksen ohjaisit näytelmästä aiheesi pohjalta. Pyri luomaan näytelmästä kokonaisnäkemys. Kirjoituksen pituus on korkeintaan yksi ja puoli liuskaa A4, noin 45 riviä Valitse näytelmästä aiheesi kannalta kiinnostava kohtaus. Perustele valintasi. Kerro, miten ohjaisit kohtauksen. Ajatustesi konkretisoinnissa sinua voivat auttaa seuraavat päätökset: Missä paikassa henkilöt ovat? Mikä heidän välinen suhteensa on? Mihin henkilöt pyrkivät? Mitä heidän välillään tapahtuu ja miksi? Miten tilanne pakottaa heidät toimimaan? Kirjoituksen pituus on korkeintaan 1 liuska A4. 11

12 1.3. Valitse olemassa olevasta materiaalista (taidekirjat, lehdet, valokuvat ym.) kuva, jolla kommunikoisit työryhmälle ajatustasi esityksen maailmasta. Perustele valintasi. Kuvan koko max A4, perustelut korkeintaan 5 riviä. 2. Tee videotallenne, jossa itse kerrot mikä asia maailmassa kiinnostaa sinua niin paljon, että haluat käsitellä sitä taiteen keinoin. Tallenteen pituus on 3 minuuttia. Tallennetta ei saa leikata tai käsitellä efekteillä. Kuvakoko on puolilähikuva (kuvassa näkyy pää ja hieman olkapäitä). Formaatti on mini-dv, DVD tai VHS. Tarkista kuvan laatu ja äänen kuuluvuus, DVD/tarkista sen toimivuus, DV ja VHS/ kelaa nauha tehtävän alkuun. Muilla formaateilla olevia tallenteita ei katsota. 3. Kun valkoinen valo taittuu prisman läpi, sen kautta heijastuu kaikki sateenkaaren värit. Kuvaa hetki elämästäsi, joka prisman läpi menevän valonsäteen tavoin aukeaa kuvaamaan koko elämäntilanteesi ja kokemuksesi maailmasta sillä hetkellä. Miltä maailma tuntui, mitä tapahtui, ja miten tuossa hetkessä olevissa yksityiskohdissa kiteytyi koko elämäntilanteesi. Kirjoituksen pituus on korkeintaan yksi liuska A4. 4. Kerro miksi haluat teatteriohjaajaksi. A4, korkeintaan 10 riviä. 5. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). Ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään hakijoille kirjallinen tieto. Jatkoon päässeille lähetetään postitse kutsu II vaiheeseen viimeistään viikolla 17 sekä mahdolliset lisätehtävät. Kutsussa ilmoitetaan tarkka aika ja paikka. Hakeminen Täytä sähköinen hakulomake klo mennessä osoitteessa tai pyydä paperinen hakulomake Opetushallituksesta. Paperinen hakulomake palautetaan Opetushallitukseen klo mennessä. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus PL Helsinki puh fax sähköposti: Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin ( ) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana ( ) valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Lähetä ennakkotehtävät ja liitteet Teatterikorkeakoulun opintopalveluihin klo mennessä. Merkitse ennakkotehtäviin henkilötietosi sekä mihin koulutusohjelmaan haet. Ennakkotehtävien palautusosoite: Teatterikorkeakoulu Opintopalvelut/Opiskelijavalinnat Haapaniemenkatu Helsinki Mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan, täytä jokaista koulutusohjelmaa varten oma hakulomake ja lähetä tarvittavat ennakkotehtävät ja liitteet. Liitteitä ei kopioida korkeakoululla. Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa lähettää hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä Teatterikorkeakoulu ja Opetushallitus eivät vastaa postinkulussa tapahtuneista virheistä, joiden takia hakulomake tai ennakkotehtävät saapuvat vasta hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei 12

13 käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävät, ei käsitellä. Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Hakulomaketta, ennakkotehtäviä ja liitteitä ei palauteta. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuvaiheessa eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti ja silloin Sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintaan osallistut. Sinun tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi valinnoissa. DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Dramaturgian koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiudet näytelmäkirjailijan, teksti- ja esitysdramaturgin, draamatekstin suomentajan ja käsikirjoittajan tehtäviin. Opintojen ensisijaisena tavoitteena on tukea opiskelijan kehitystä taiteilijana, auttaa häntä löytämään ominaislaatunsa ja kehittämään omat työtapansa. Opintojen perusta on draama ja teatteriesityksen dramaturgia. Opiskelijat perehtyvät myös muihin teatteritaiteen alueisiin: ohjaukseen, näyttelijäntyöhön, musiikkiin, lavastukseen ja valo- ja äänisuunnitteluun. Lisäksi opintoihin kuuluu teatterihistoriaa, draamakirjallisuutta, draaman teoriaa ja muuta kirjallisuutta sekä perehtymistä muihin teatteritaiteen kannalta keskeisiin taiteenaloihin ja medioihin. Opinnoissa painottuvat itsenäiset taiteelliset työt. Opiskelijat kirjoittavat koko ajan omia tekstejä: näytelmiä, kuunnelmia, käsikirjoituksia ja sovituksia, joita esitetään sekä Teatterikorkeakoulun opetusteatterissa että teattereissa, radiossa ja tv:ssä. Opiskelijat harjoittelevat kotimaassa ja ulkomailla teattereissa ja alan taidekorkeakouluissa. Oman taiteellisen kasvun rinnalla dramaturgian koulutusohjelman opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta. Teatterikorkeakoulun opintoihin on sisäänrakennettu ns. sukupolviajattelu, eli yhteisopiskelu ja yhteiset harjoitustyöt muiden koulutusohjelmien samassa opiskeluvaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, teatterikäsityksiä ja työtapoja sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan. Yhteistyötä tehdään opintojen aikana ohjaaja-, näyttelijä-, valosuunnittelija- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa sekä lavastaja- ja pukusuunnittelijaopiskelijoiden kanssa. Valinnat Dramaturgeiksi hakevien valintatehtävät ovat sekä kirjallisia että suullisia. Valinnat ovat monivaiheiset. Kaksivuotisiin maisteriopintoihin hakevat osallistuvat monivaiheisiin. Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä. Hakijoita karsitaan jokaisessa valintakokeen vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista. Valintojen I-IV vaiheet I vaihe hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet palautettava klo mennessä II -IV vaiheet Arviointikriteerit Ennakkotehtävien arvostelussa ja valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan kirjalliseen ja draamalliseen lahjakkuuteen teatterilliseen ja dramaturgiseen hahmottamiskykyyn ajattelun ja mielikuvituksen laaja-alaisuuteen 13

14 hakijan kykyyn toimia vaihtelevissa yhteistyötilanteissa sekä kykyyn muuntaa persoonallista ajattelua teatteriksi. Ennakkotehtävät ja liitteet/i vaihe Valintojen ensimmäinen vaihe muodostuu kirjallisista ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Hakuaika päättyy klo 16.15, joka on myös ennakkotehtävien ja liitteiden viimeinen palautuspäivä. Kirjoita kaikkiin tehtäviin oma nimesi selvästi. Liuska on A4-kokoinen paperi, jossa saa olla n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1,5). Kirjoita vastauksesi koneella. 1. Lue Juha Siltasen näytelmä Foxtrot ja valmistaudu keskustelemaan siitä * Näytelmän voi noutaa Teatterikorkeakoulun infosta (ma-pe klo 13-16) hintaan 8. Näytelmän voi myös tilata sähköpostilla osoitteesta (näytelmä lähetetään postiennakolla 8 + postituskulut 3,50 ). 2. Kirjoita pienoisnäytelmä, jossa on 3-5 kohtausta. Pituus korkeintaan 10 liuskaa. 3. Kirjoita kohtaus, jossa on kolme henkilöä. Pituus enintään kolme liuskaa. 4. Kuvaa merkittävä käännekohta elämästäsi jonkun toisen ihmisen silmin nähtynä. Kirjoituksen pituus on korkeintaan yksi liuska A4. 5. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). Ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään hakijoille kirjallinen tieto. Jatkoon päässeille lähetetään postitse kutsu II vaiheeseen viimeistään viikolla 17 sekä mahdolliset lisätehtävät. Kutsussa ilmoitetaan tarkka paikka ja aika. Hakeminen Täytä sähköinen hakulomake klo mennessä osoitteessa tai pyydä paperinen hakulomake Opetushallituksesta. Paperinen hakulomake palautetaan Opetushallitukseen klo mennessä. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus PL Helsinki puh fax sähköposti: Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin ( ) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana ( ) valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Lähetä ennakkotehtävät ja liitteet Teatterikorkeakoulun opintopalveluihin klo mennessä. Merkitse ennakkotehtäviin henkilötietosi sekä mihin koulutusohjelmaan haet. Ennakkotehtävien palautusosoite: Teatterikorkeakoulu Opintopalvelut/Opiskelijavalinnat Haapaniemenkatu Helsinki 14

15 Mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan, täytä jokaista koulutusohjelmaa varten oma hakulomake ja lähetä tarvittavat ennakkotehtävät ja liitteet. Liitteitä ei kopioida korkeakoululla. Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa lähettää hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä Teatterikorkeakoulu ja Opetushallitus eivät vastaa postinkulussa tapahtuneista virheistä, joiden takia hakulomake tai ennakkotehtävät saapuvat vasta hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävät, ei käsitellä. Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Hakulomaketta, ennakkotehtäviä ja liitteitä ei palauteta. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuvaiheessa eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti ja silloin Sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintaan osallistut. Sinun tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi valinnoissa. VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma antaa valmiudet valon ja äänen käyttöön ilmaisuvälineenä sekä valo- ja ääni-ilmaisun taiteelliseen suunnitteluun ja perehdyttää valo- ja äänisuunnittelussa sovellettavien taiteiden ja tieteiden perusteisiin. Koulutusohjelman opetus keskittyy esittävien taiteiden valo- ja äänisuunnitteluun, valolliseen ja äänelliseen ajatteluun esimerkiksi tanssin, teatterin, oopperan tai muun soveltavan taiteen alalla. Opetuksessa korostuu taiteellisen ennakkosuunnittelun merkitys; vaikka teknologialla on vahva rooli valo- ja äänisuunnittelussa, koulutuksen ydin on taiteellisessa suunnitteluprosessissa. Kandidaatin tutkinnon (180 op) ensimmäisenä opintovuonna opiskelija perehtyy sekä valo- että äänisuunnitteluun, tutustuu esittävien taiteiden eri osa-alueisiin, valon ja äänen ominaisuuksiin sekä niiden käyttöön esittävissä taiteissa. Toisesta opintovuodesta lähtien opiskelija suuntautuu joko valosuunnitteluun tai äänisuunnitteluun. Keskeistä on teoksen valmistamisprosessin oppiminen ja ennen kaikkea taiteellisen työryhmän jäsenenä toimiminen. Opiskelija kehittää ryhmätyötaitojaan ja oppii käyttämään erilaisia valo- ja äänisuunnittelijan apuvälineitä omien ideoidensa ja näkemystensä välittämiseksi muulle taiteelliselle työryhmälle. Kolmantena vuonna valo- ja äänisuunnittelun opintojen pääsisältöihin kuuluu täysimittainen tuotanto yhteistyössä muiden koulutusohjelmien kanssa sekä kandidaatin tutkinnon opinnäytteen, portfolion tekeminen. Maisterin tutkinnon (120 op) syventävissä opinnoissa neljäntenä ja viidentenä opintovuonna opiskelijalla on laajemmin kuin kandidaattiopinnoissa mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin, kokeiluihin ja erikoistumiseen. Maisterin tutkinnon syventävät opinnot sisältävät vaihtoehtoisia opintojaksoja ja muita vapaavalintaisia opintoja kuten assisteeraus, harjoittelut ja taiteelliset työt, jotka valitaan yksilöllisesti. Maisteriopintojen tavoitteena on tukea opiskelijaa löytämään oma taiteellinen identiteettinsä. Valinnat Valinnat ovat monivaiheiset ja eri vaiheiden välillä karsitaan. Myös välikarsintoja eri vaiheiden aikana voidaan tehdä. Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä. Valintojen I III vaiheet I vaihe hakulomakkeen palautus klo mennessä, ennakkotehtävien ja liitteiden palautus klo mennessä II vaihe

16 III vaihe Arviointikriteerit omaperäisyys ja mielenkiintoisuus idean välittyminen kuvallinen lahjakkuus värien käyttö äänellinen hahmottaminen tilan ja tilanteen hahmottaminen rytmin ja kontrastien tajuaminen ryhmätyökyky ja kommunikaatiotaidot annettujen teknisten ohjeiden noudattaminen Ennakkotehtävät ja liitteet/i vaihe Ensimmäinen vaihe muodostuu ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Hakuaika päättyy klo (hakulomake Opetushallitukseen). Ennakkotehtävät ja liitteet palautetaan Teatterikorkeakouluun klo mennessä. Valosuunnittelun suuntautumisvaihtoehdolla ja äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdolla on omat ennakkotehtävänsä. Suuntautumisvaihtoehtojen valinnat pidetään samaan aikaan, joten hakijan täytyy jo hakuvaiheessa päättää, kumpaan suuntautumisvaihtoehtoon hakee. Valosuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon ennakkotehtävät 1. Oma kuva. Omakuvan pitää mahtua samaan kirjekuoreen (C4) muiden ennakkotehtävien kanssa. 2. Lue Mikael Niemen kirjoittamasta teoksesta Populaarimusiikkia Vittulanjänkältä kolmas luku (s ). Kerro tekstin sisältö omin sanoin ja kuvaile, miten se vaikutti sinuun (A4, fonttikoko 12) 3. Tee neljän (4) kuvan sarja yhdelle A3 kokoiselle paperille kyseiseen tekstiin pohjautuen. Kuvat voit toteuttaa haluamallasi tekniikalla (sekatekniikalla, piirroksin, valokuvin tms.). 4. Perustele vapaamuotoisesti miksi haluat koulutukseen, yksi liuska (A4, fonttikoko 12). 5. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). TAI Äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon ennakkotehtävät 1. Äänianalyysitehtävä. Tee teoksesta havainnekuva sekä kuulemastasi kirjallinen erittely. Kerro lisäksi näkökulmastasi teokseen ja sen toteutukseen. Analysoitava teos, mp3-muodossa, saatavissa: Teatterikorkeakoulun infosta: Haapaniemenkatu 6 www-osoitteesta: tilaamalla postiosoitteesta: Teatterikorkeakoulu, Valo- ja äänisuunnittelun laitos, PL 163, Helsinki 2. Auditiivinen omakuva. Tee itsestäsi vapaamuotoinen äänellinen omakuva (audio-cd, max 2 min.). Liitä mukaan omakuvaa valottava teksti (A4, fonttikoko 12). 3. Teksti ja äänisuunnitelma. Kirjoita yhden (A4, fonttikoko 12) sivun mittainen teksti otsikolla Kohtaaminen ja tee siihen kirjallinen äänisuunnitelma. 4. Perustele vapaamuotoisesti miksi haluat koulutukseen, yksi liuska (A4, fonttikoko 12). 16

17 5. Liitä ennakkotehtäviin: tuloste tai kopio nettihakulomakkeesta passikuvasi (niittaa kiinni hakulomakkeeseen) lyhyt selvitys (yksi liuska = A4), koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi (ei työ- tai harrastustodistuksia). Ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään hakijoille kirjallinen tieto. Jatkoon päässeille lähetetään postitse kutsu II vaiheeseen. Hakeminen Täytä sähköinen hakulomake klo mennessä osoitteessa tai pyydä paperinen hakulomake Opetushallituksesta. Paperinen hakulomake palautetaan Opetushallitukseen klo mennessä. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus PL Helsinki puh fax sähköposti: Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin ( ) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana ( ) valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Lähetä ennakkotehtävät ja liitteet Teatterikorkeakoulun opintopalveluihin klo mennessä. Merkitse ennakkotehtäviin henkilötietosi sekä mihin koulutusohjelmaan haet. Ennakkotehtävien palautusosoite: Teatterikorkeakoulu Opintopalvelut/Opiskelijavalinnat Haapaniemenkatu Helsinki Mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan, täytä jokaista koulutusohjelmaa varten oma hakulomake ja lähetä tarvittavat ennakkotehtävät ja liitteet. Liitteitä ei kopioida korkeakoululla. Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa lähettää hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä Teatterikorkeakoulu ja Opetushallitus eivät vastaa postinkulussa tapahtuneista virheistä, joiden takia hakulomake tai ennakkotehtävät saapuvat vasta hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävät, ei käsitellä. Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. HUOM! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen. Hakulomaketta, ennakkotehtäviä ja liitteitä ei palauteta. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuvaiheessa eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti ja silloin Sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintaan osallistut. Sinun tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi valinnoissa. Kansainväliset vaihto-ohjelmat Teatterikorkeakoululla on yhteistyötä monien ulkomaisten alan korkeakoulujen kanssa. Opiskelija- ja opettajavaihto Pohjoismaissa toimii Nordplus-ohjelman avulla. Venäjän ja Baltian maiden kanssa 17

18 Teatterikorkeakoulu on aloittanut aktiivisen yhteistyön viime vuosina. Erasmus-ohjelma antaa mahdollisuuksia opiskeluun muualla Euroopassa, ja Teatterikorkeakoulu on solminut suhteita mm. Alankomaiden, Portugalin, Espanjan ja Saksan vastaavien oppilaitosten kanssa. Kaukaisempia yhteistyökumppaneita on USA:ssa ja Kanadassa. Korkeakoulujen lisäksi yhteistyötä tehdään ulkomaisten teattereiden ja alan järjestöjen kanssa. Yhteistyön muotoja ovat mm. opiskelija- ja opettajavaihto, harjoittelu, yhteisproduktiot ja intensiivikurssit. Opiskelu muissa yliopistoissa Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa. Sopimus antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Teatterikorkeakouluun otetaan JOO-sopimusopiskelijoita lähinnä teoria-aineisiin. Hakeminen jatko-opiskelijaksi Jatko-opiskelijaksi voidaan hyväksyä hakemuksesta teatteritaiteen tai tanssitaiteen maisterin sekä vastaavan kotimaisen tai ulkomaisen yliopistotutkinnon suorittanut. Haku jatko-opintoihin on kerran vuodessa. Keväällä 2009 otetaan Teatterikorkeakouluun 1 4 uutta jatkoopiskelijaa. Lisätietoja Avoin yliopisto Avoimessa yliopistossa on tarjolla kooste kursseja korkeakoulun eri koulutusohjelmien aloilta. Avoimen yliopiston opetukseen valinnat tapahtuvat pääasiallisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Taitoaineisiin opiskelijat voidaan valita myös valintakokeiden tai ennakkotehtävien perusteella. Opintomaksu on opintokokonaisuus- tai opintojaksokohtainen. Opetusta järjestetään korkeakoulun omana opetuksena Helsingissä sekä muutamissa yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla maata. Avoimen yliopiston opintosuoritukset voi yhdistää soveltuvin osin osaksi teatteri- ja tanssialan tai muun alan tutkintoa. Avoimen yliopiston ohjelma ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, kevään ohjelma joulukuussa ja syksyn kesäkuussa. Tiedot ovat nähtävillä netissä avoimen yliopiston sivulla Opintoihin voi ilmoittautua opintojaksojen kohdalle merkittyihin viimeisiin ilmoittautumispäiviin mennessä. Lisätietoja opetuksesta tai ja TeaK virtuaaliyliopisto Teatterikorkeakoulun virtuaaliyliopisto edisti ja kehitti tieto- ja viestintätekniikan käyttöä oppimisen tukena, opetuksessa sekä jatko-opinnoissa hankerahoituksella vuosina Hankkeen päätyttyä TVT-tuki järjestetään tapauskohtaisesti opetuksen kehittämisyksikön avustuksella. Opiskelija voi: hyödyntää TeaKin omia verkko-oppimateriaaleja (mm. Aasialaisen teatterin ja tanssin historia, Suomalaisen taidetanssin historiaa, Valaistuksen historiaa, Suomen teatterihistoria, Teatterin ääni) ja linkkisivustoja itseopiskelussa osallistua projekteihin, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa taiteellisen työn tukena (esim. näytelmätekstipankki ja digiportfolio-kokeilu) 18

19 osallistua TeaKin järjestämään verkko-opetukseen sekä hyödyntää yliopistorajoja ylittäviä sähköisiä asiointipalveluja, jotka mahdollistavat opiskelijoille mm. muiden yliopistojen tuottamien verkkokurssien suorittamisen Linkkisivustot: Länsimaisen taidetanssin historiaa: https://virtuaali.teak.fi/tanssilinkit Eurooppalaisen teatterin historiaa: https://virtuaali.teak.fi/teatterilinkit Teatterivalaistus: https://virtuaali.teak.fi/valolinkit Katso myös: Vuonna 2008 alkaviin opintoihin hakeneet ja hyväksytyt Hakemuksia yhteensä Hyväksytyt % hakeneista Näyttelijäntyö ,4 Ohjaus ,1 Dramaturgia ,8 Skådespelarkonst ,0 Valo- ja äänisuunnittelu ,2 Tanssi ,3 Tanssinopettaja ,0 Teatteriopettaja ,5 yhteensä ,8 Opiskelijamäärä ( ) Teatteritaiteen laitos Näyttelijäntyö 69 Ohjaus 26 Dramaturgia 24 Esitystaide ja teoria 12 Svenska institutionen för skådespelarkonst Skådespelarkonst 25 NorMa 1 Tanssitaiteen laitos Tanssi 34 Tanssija 31 Koreografi 15 Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos Tanssinopettaja 25 Teatteriopettaja 23 Valo- ja äänisuunnittelun laitos Valo- ja äänisuunnittelu 53 Jatko-opiskelijat 56 Yhteensä

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013 VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita teatterin,

Lisätiedot

Näyttelijäntyön koulutusohjelma Viisivuotinen koulutus, 300 op

Näyttelijäntyön koulutusohjelma Viisivuotinen koulutus, 300 op Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2011 Näyttelijäntyön koulutusohjelma Viisivuotinen koulutus, 300 op Näyttelijäntyön koulutusohjelma Viisivuotinen koulutus, 300 op Näytteleminen on perustaltaan

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita

Lisätiedot

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Dramaturgiassa maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi oman suuntautumisensa

Lisätiedot

NÄYTTELIJÄNTYÖN KOULUTUSOHJELMA

NÄYTTELIJÄNTYÖN KOULUTUSOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 NÄYTTELIJÄNTYÖN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Näytteleminen on perustaltaan kehollista toimintaa, kehon tekniikoita ja vuorovaikutuksellisia

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 KAKSIVUOTISET MAISTERIOPINNOT JA MAISTERIOHJELMAT

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 KAKSIVUOTISET MAISTERIOPINNOT JA MAISTERIOHJELMAT TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 KAKSIVUOTISET MAISTERIOPINNOT JA MAISTERIOHJELMAT Sisältö Tahdotko taiteilijaksi? Teatterikorkeakoulu Opiskelukieli Teatteri- ja tanssialan tutkinnot Koulutusohjelmat

Lisätiedot

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Dramaturgian maisteriopinnot ovat kaksivuotiset ja sisältävät täysipäiväistä opiskelua.

Lisätiedot

ÄÄNEN MAISTERIOHJELMA

ÄÄNEN MAISTERIOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 ÄÄNEN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Äänen maisteriohjelman perustehtävänä on tuottaa ammattitaitoisia, ilmaisu- ja yhteistyökykyisiä

Lisätiedot

DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA

DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Dramaturgian koulutusohjelman ytimessä on kysyvä, kokeileva ja tutkiva suhtautuminen

Lisätiedot

TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen kehittäminen

Lisätiedot

NÄYTTELIJÄNTYÖN KOULUTUSOHJELMA

NÄYTTELIJÄNTYÖN KOULUTUSOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 NÄYTTELIJÄNTYÖN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Näytteleminen on perustaltaan kehollista toimintaa, kehon tekniikoita ja vuorovaikutuksellisia

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op

VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Valosuunnittelun maisteriohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita

Lisätiedot

DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA

DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Dramaturgian koulutusohjelman perusta on kysyvä, kokeileva ja tutkiva suhtautuminen

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen

Lisätiedot

ÄÄNEN KOULUTUSOHJELMA

ÄÄNEN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 ÄÄNEN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Äänen koulutusohjelman perustehtävänä on tuottaa äänen osaajia taide- ja kulttuurikentälle.

Lisätiedot

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Ohjauksen koulutusohjelma antaa opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun

Lisätiedot

NÄYTTELIJÄNTYÖN MAISTERIOPINNOT

NÄYTTELIJÄNTYÖN MAISTERIOPINNOT Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 NÄYTTELIJÄNTYÖN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Näyttelijän koulutusohjelmasta valmistunut teatteritaiteen maisteri kykenee työskentelemään itsenäisenä

Lisätiedot

ÄÄNEN MAISTERIOHJELMA

ÄÄNEN MAISTERIOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 ÄÄNEN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Äänen maisteriohjelman perustehtävänä on tuottaa ammattitaitoisia, ilmaisu- ja yhteistyökykyisiä

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita

Lisätiedot

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Ohjauksen koulutusohjelma kouluttaa laaja-alaisia ohjauksen ammattilaisia, jotka hallitsevat

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013 TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen kehittäminen

Lisätiedot

TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma)

TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma) Kaksivuotinen koulutus, 120 op Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden

Lisätiedot

OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT

OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Kaksivuotiset ohjauksen maisteriopinnot syventävät kandidaatin opinnoissa tai muutoin

Lisätiedot

NÄYTTELIJÄNTAITEEN MAISTERIOPINNOT

NÄYTTELIJÄNTAITEEN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 NÄYTTELIJÄNTAITEEN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Kaksivuotiset maisteriopinnot koostuvat valinnaisista kursseista ja sopimuksen

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät.

Lisätiedot

NÄYTTELIJÄNTYÖN MAISTERIOPINNOT

NÄYTTELIJÄNTYÖN MAISTERIOPINNOT Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 NÄYTTELIJÄNTYÖN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Näyttelijän koulutusohjelmasta valmistunut teatteritaiteen maisteri kykenee työskentelemään itsenäisenä

Lisätiedot

DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA

DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2018 DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Dramaturgia on näytelmän, esityksen tai muun taiteellisen tapahtuman rakentumista

Lisätiedot

OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT

OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Ohjauksen koulutusohjelman maisterin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä

Lisätiedot

TANSSIJAN MAISTERIOHJELMA

TANSSIJAN MAISTERIOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013 TANSSIJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Tanssijan maisteriopinnot (120 op) pyrkivät vastaamaan nykytanssijan haasteelliseen taiteilijaidentiteettiin

Lisätiedot

NÄYTTELIJÄNTAITEEN KOULUTUSOHJELMA

NÄYTTELIJÄNTAITEEN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 NÄYTTELIJÄNTAITEEN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Näyttelijäntaiteen opinnot ovat kestoltaan viisi vuotta. Ne jakautuvat kolme

Lisätiedot

ÄÄNISUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA (entinen äänen koulutusohjelma)

ÄÄNISUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA (entinen äänen koulutusohjelma) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2018 ÄÄNISUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA (entinen äänen koulutusohjelma) Viisivuotinen koulutus, 300 op Äänisuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015. Valintaopas. Yleiset ohjeet hakijalle

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015. Valintaopas. Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 Valintaopas Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op

VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Valosuunnittelun maisteriohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013. Hakijan opas. Yleiset ohjeet hakijalle

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013. Hakijan opas. Yleiset ohjeet hakijalle Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013 Hakijan opas Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu

Lisätiedot

KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op

KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Koreografin maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista.

Lisätiedot

ÄÄNISUUNNITTELUN MAISTERIOPINNOT (entinen äänen maisteriohjelma)

ÄÄNISUUNNITTELUN MAISTERIOPINNOT (entinen äänen maisteriohjelma) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2018 ÄÄNISUUNNITTELUN MAISTERIOPINNOT (entinen äänen maisteriohjelma) Kaksivuotinen koulutus, 120 op Äänisuunnittelun maisteriopintojen perustehtävänä

Lisätiedot

TANSSIN KOULUTUSOHJELMA

TANSSIN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2018 TANSSIN KOULUTUSOHJELMA Kolmevuotinen koulutus, 180 op Tanssin koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille monipuoliset perusvalmiudet

Lisätiedot

OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT

OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Kaksivuotiset ohjauksen maisteriopinnot syventävät kandidaatin opinnoissa tai muutoin

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016. Valintaopas. Yleiset ohjeet hakijalle

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016. Valintaopas. Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 Valintaopas Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu

Lisätiedot

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2018 DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Dramaturgian maisteriopintoihin haetaan opiskelijoita, joilla on jo vankka suhde

Lisätiedot

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2018 DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Dramaturgian maisteriopintoihin haetaan opiskelijoita, joilla on jo vankka suhde

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2018 VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita

Lisätiedot

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Ohjauksen koulutusohjelma kouluttaa laaja-alaisia ohjauksen ammattilaisia, jotka hallitsevat

Lisätiedot

Tutkinnot ja koulutusohjelmat

Tutkinnot ja koulutusohjelmat Tutkinnot ja koulutusohjelmat Teatterikorkeakoulu (TeaK) on esittävien taiteiden yliopisto, joka antaa ylintä tanssi- ja teatteri alan opetusta. Teatterikorkeakoulusta voi valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi,

Lisätiedot

NÄYTTELIJÄNTAITEEN MAISTERIOPINNOT

NÄYTTELIJÄNTAITEEN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2018 NÄYTTELIJÄNTEEN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Kaksivuotiset maisteriopinnot koostuvat valinnaisista kursseista ja sopimuksen

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op

VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2018 VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Valosuunnittelun maisteriopintojen perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

NÄYTTELIJÄNTAITEEN KOULUTUSOHJELMA

NÄYTTELIJÄNTAITEEN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2018 NÄYTTELIJÄNTEEN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Näyttelijäntaiteen opinnot ovat kestoltaan viisi vuotta. Ne jakautuvat kolme

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT

OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2018 OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Kaksivuotiset ohjauksen maisteriopinnot syventävät kandidaatin opinnoissa tai muutoin

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2018 OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Ohjauksen koulutusohjelma kouluttaa laaja-alaisia ohjauksen ammattilaisia, jotka hallitsevat

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT (Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research)

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT (Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT (Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research) Kaksivuotinen koulutus, 120 op Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018

Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018 Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018 2 Yleistä 2018 valinnoista Valintaoppaat hakusivuilla: www.uniarts.fi/hae-kuvataideakatemiaan www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan www.uniarts.fi/hae-teatterikorkeakouluun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2018 TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen yhteishaut 2017

Korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen yhteishaut 2017 Korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen yhteishaut 2017 Hakuvinkkejä Tutustu kunnolla eri vaihtoehtoihin. Tavoittele unelmiasi, mutta älä juutu niihin. Mieti, onko tavoite omasi eikä vanhempiesi tai

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

KOREOGRAFIAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op

KOREOGRAFIAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 KOREOGRAFIAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Koreografian maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista.

Lisätiedot

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2018 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi Yliopistosektori Hakijan haku- ja valintaprosessi Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Rekisteröityminen Hakijapalveluun Koulutushaku Koulutuskori Hakukohteet Hakukohteiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola AJANKOHTAISTA TURUN YLIOPISTOSSA Abien vanhempien infoilta järjestettiin marraskuussa 2014 toista kertaa. Luentotallenne utu.fi-sivuilla. Opiskelijalähettiläät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019 Opinto-ohjaajan puheenvuoro KOULUTUSRAKENNE SUOMESSA: YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT JATKOTUTKINNOT tohtori, lisensiaatti YLEMMÄT KORKEAKOULU- TUTKINNOT (2-3 v.)

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot