Ikäihmisten palveluopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten palveluopas"

Transkriptio

1 Ikäihmisten palveluopas 1

2 / LA-H

3 Hyvä raumalainen! Tähän esitteeseen on koottu tietoja palveluista ja toiminnasta, jotka on suunnattu raumalaisille ikäihmisille. Esitteessä olevien yhteystietojen kautta on mahdollisuus saada lisätietoja palveluista. Toivon, että esite helpottaa löytämään tietoa niin sosiaali- ja terveyspalveluista, kulttuuri- ja liikuntapalveluista kuin vapaaehtois- ja järjestötyöstäkin. Otamme myös mielihyvin vastaan palautetta ja ehdotuksia palveluoppaan edelleen kehittämiseksi. Palautteen voi antaa toimistosihteeri Laila Aro-Heinilälle, puh tai sähköpostitse Sanna Mustajoki-Kunnas Vanhuspalvelujen johtaja

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOSIAALITOIMEN PALVELUT IKÄÄNTYVIEN NEUVONTAPUHELIN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT IKÄÄNTYNEIDEN TERVEYSTAPAAMISET KOTIHOITO Kotihoidon tiimit ja yhteystiedot Kotihoidon kotiutustiimi KOTONA TAPAHTUVAA HOIVAA JA HUOLENPITOA TUKEVIA PALVELUITA MUITA KOTONA ASUMISTA TUKEVIA PALVELUJA OMAISHOITO SAS TYÖRYHMÄ (Selvitä-Arvioi-Sijoita) ASUMISPALVELUT Kaupungin oma tehostettu palveluasuminen Kaupungin ostama yksityinen tehostettu palveluasuminen Muut asumispalvelut ja asunnot ikäihmisille VANHAINKODIT TERVEYSTOIMEN PALVELUT TERVEYSKESKUS HOITAJIEN ERITYISVASTAANOTOT HOITOTARVIKKEET LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS SUUN TERVEYDENHUOLTO PÄIHDEKLINIKKA TERVEYSKESKUSSAIRAALA KOTISAIRAALA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ ERIKOISSAIRAANHOITO KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN PALVELUT LIIKUNTANEUVONTA JA -OHJAUS UIMAHALLI SENIORIEN KULTTUURIVIIKKO KANSALAISOPISTO KIRJASTO VETERAANIT KUNTOUTUSHAKEMUKSET VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA RaVeTu - RAUMAN VETERAANIEN TUKI, veteraanien tuki -projekti KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ VAPAAEHTOISTYÖ JA JÄRJESTÖTOIMINTA IKÄIHMISTEN NEUVOSTO... 48

5 5 1 SOSIAALITOIMEN PALVELUT 1.1 IKÄÄNTYVIEN NEUVONTAPUHELIN Ikäneuvontapuhelimesta saa neuvontaa ja ohjausta ikääntymiseen liittyvistä käytännön asioista, kuten kotona asumista tukevista palveluista, asumisvaihtoehdoista, apuvälineistä, taloudellisista etuuksista, liikkumisesta, liikuntapalveluista, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista ja kotitapaturmien ehkäisystä. Neuvontapuhelimeen vastataan virka-aikana. Tarvittaessa voidaan varata aika henkilökohtaiseen tapaamiseen tai kotikäyntiin. Neuvontapuhelin puh HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Hyvinvointia edistävät kotikäynnit kohdentuvat kyseisenä vuonna 80 vuotta täyttäville raumalaisille, jotka eivät ole säännöllisten kotihoidon palvelujen piirissä tai pysyvästi laitoshoidossa. Ikäryhmälle lähetetään terveyteen ja toimintakykyyn liittyvä hyvinvointikysely, ja sen vastausten perusteella tarjotaan tarvittaessa kotikäyntiä. Tavoitteena on tukea ikääntyneen kotona selviytymistä ja asumista sekä arvioida ikääntyneen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Kotikäynnillä etsitään tarvittaessa keinoja tilanteen parantamiseksi, annetaan neuvontaa ja ohjausta ja pyritään ennakoimaan palvelutarvetta. Kotikäynnit tehdään ikääntyneen kotiin ja ne perustuvat vapaaehtoisuuteen. Käynnit ovat maksuttomia. kuntohoitaja puh

6 6 1.3 IKÄÄNTYNEIDEN TERVEYSTAPAAMISET Ikääntyneiden terveystapaamisten tavoitteena on tunnistaa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöitä, ennaltaehkäistä ja tukea asiakkaan omia valintoja tarjoamalla elämäntapaohjeita. Terveyteen ja toimintakykyyn liittyvä hyvinvointikysely lähetetään raumalaisille 75 -vuotiaiden ikäryhmälle ja kyselyn vastausten perusteella heidät kutsutaan tarvittaessa terveystapaamiseen. Ikääntyneiden terveystapaamisissa tehdään seulontatutkimuksia (mm. näkö, verenpaineen mittaus, hemoglobiinin- ja verensokerin mittaus sekä fyysisen toimintakyvyn testi). Käynnin aikana on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti asioista, jotka askarruttavat mieltä. Terveystapaamisissa asiakkaat saavat neuvontaa ja ohjausta sekä tarvittaessa heidät voidaan ohjata jatkohoitoon muiden terveyspalveluiden piiriin. sairaanhoitaja puh

7 7 1.4 KOTIHOITO Kotihoito auttaa selviytymään jokapäiväisistä toiminnoista silloin, kun asiakas ei selviydy niistä omatoimisesti tai läheistensä avulla. Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Suunnitelmassa sovitaan tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Raumalla on käytössä palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa hoiva-, hoito- ja huolenpitopalvelua yksityisiltä sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiltä palveluseteliyrittäjiltä. Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin järjestämälle kotihoidolle ja se myönnetään joko säännölliseksi tai tilapäiseksi. Lisätietoja antaa ja uusien asiakkaiden palvelupyynnöt: Kotihoidon arviointiyksikkö, os. Steniuksenkatu 6, Rauma Kaikki kotiin annettavat palvelut arkisin klo 9-12 puh , Sairaanhoidolliset asiat arkisin klo puh Jo palvelun piirissä olevien asiakkaiden yhteydenotot tehdään oman alueen palveluvastaavalle arkisin klo 9-12 kotihoidon palvelupäällikkö puh kotihoidon toimistosihteeri puh

8 Kotihoidon tiimit ja yhteystiedot Palvelukeskus Mansikkapaikka/ Kotihoitokeskus Steniuksenkatu 6, Rauma Pohjoinen alue Karjalankatu, Iltatuuli, Männistö, Kaivopuisto, Pyynpää, Kappelinluhta, Kinno, Paloahde, Kaaro, Sorkka, Pidesluoto, Petäjäs, Komppi, Otan alue, Syvärauma, Merirauma, Haapasaari palveluvastaava puh Itäinen alue Lappi, Vanha Rauma, Lensunkatu, Lajo, Äyhö, Uotila, Kolla, Nihattula, Tuulensuu palveluvastaava puh Eteläinen alue Keskusta, Sinisaari, Lonsi, Nummi, Polari, Sampaanala, Kortela, Unaja, Voiluoto, Anttila, Kulamaa, Vermuntila, Paroalho, Kourujärvi, Monna, Vasarainen, Kodisjoki palveluvastaava puh Tukitiimi palveluvastaava puh

9 9 Sinisaaren palvelukeskus Palvelukeskukseen kuuluvat Siikapolku 3 A, B ja C sekä Sahanpolku 1 A ja B palvelupäällikkö Siikapolku 3, Rauma puh. Kotikaaren tiimi Siikapolku 3B ja 3C palveluvastaava puh Sinisaaren tiimi Siikapolku 3A, Sahanpolku 1A ja 1B palveluvastaava puh

10 Kotihoidon kotiutustiimi Turvallisesti kotiin Kotiutustiimi tukee asiakkaan kotiutumista sairaala/osastohoidon jälkeen. Kotiutustiimi toimii osana Rauman kaupungin kotihoitoa. Tiimin avulla pyritään onnistuneeseen kotiutumiseen ja turvalliseen kotona selviytymiseen. Kotiutustiimi tukee asiakkaan omatoimisuutta ja kuntoutumista. Kotiutus/kotikäynteihin tarvitaan asiakkaan suostumus. Asiakkaan tarvitsemat kotikäynnit määräytyvät palvelutarpeen arvioinnin mukaan. Kotiutustiimin järjestämä hoito on lyhytkestoista, enintään noin kaksi viikkoa kotiutumisen jälkeen. Tarvittavasta jatkohoidosta kotona vastaavat kaupungin kotihoidon työntekijät tai yksityiset palveluntuottajat. Kotiutustiimin vuorokausimaksu on 9,30 euroa. Kotiutustiimiin kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutti. Palveluihin sisältyvät kotikäynnit asiakkaan tarpeen mukaan sekä toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviointi. Tiimin työntekijät arvioivat jatkohoidon- ja tukipalvelutarpeen yhdessä asiakkaan, läheisten, kotiuttavan tahon ja kotihoidon kanssa. Kotiutustiimi työskentelee joka päivä klo Palvelujen piiriin tullaan kotiuttavan tahon yhteydenotolla kotiutustiimiin.

11 KOTONA TAPAHTUVAA HOIVAA JA HUOLENPITOA TUKEVIA PALVELUITA Lisätietoja palveluista antavat kotihoidon palvelupäällikkö ja palveluvastaavat. Palveluista peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain vahvistamat asiakasmaksut. Ateriapalvelu Asiakkaan kotiin toimitettavat ateriat valmistetaan Steniuksen keskuskeittiössä. Vanhainkodeissa ja palvelutaloissa voi myös ruokailla sopimalla asiasta etukäteen. Ateriapalveluun sisältyy lämmin ruoka, salaatti, jälkiruoka ja kuljetus. Turvapuhelinpalvelu Turvalähettimen avulla apua on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Turvapalvelusta sekä laitteen asennuksesta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain tarkistama maksu. Hälytykset vastaanotetaan Esperi-turvapuhelinkeskuksessa. Asiakkaan ja keskuksen välille syntyy puheyhteys, jolloin arvioidaan avuntarpeen laatu ja kiireellisyys. Asiakkaalle lähetetään apua tilannearvion mukaan. Avunantajana on Länsi-Suomen Diakonialaitos Raumalla. Hälytyskäynnistä peritään erillinen maksu. Kauppapalvelu Kotihoidon henkilöstö noutaa asiakkaan tilauksen ja toimittaa sen sovittuna päivänä palvelun tuottajalle Palvelu Mäkiset Oy:lle. Tilaukset toimitetaan asiakkaan kotiin sovittuna päivänä. Kauppapalvelusta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain tar-

12 12 kistama maksu. Palvelun tuottaja laskuttaa asiakasta ostoksista kerran kuukaudessa. Pyykkipalvelu Rauman sosiaali- ja terveyslautakunnalla on ostosopimus Länsi- Suomen Pesula Oy:n kanssa. Kotihoidon henkilöstö hoitaa kuljetukset kerran viikossa. Saunapalvelu Palvelua myönnetään henkilölle, joka ei itse kykene huolehtimaan hygieniastaan alentuneen toimintakyvyn ja puutteellisten peseytymistilojen vuoksi. Palvelua tarjotaan sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköissä. Asiakas tuo mukanaan omat henkilökohtaiset peseytymisvälineet. Päivätoiminta Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista ja ylläpitää omatoimisuutta sekä tarjota omaishoitajalle mahdollisuus vapaapäivään. Päivätoimintaa järjestetään arkipäivisin kaupungin omana toimintana sosiaalitoimen yksiköissä sekä ostopalveluna. Päivätoimintaan sisältyy: kuljetus aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi vapaata toimintaa mm. askartelua, seurustelua, ulkoilua, ym. mahdollisuus sovittaessa myös saunapalveluun (erillinen maksu)

13 13 Päivätoiminnan sisällöstä antaa lisätietoja palveluvastaava puh Viriketoiminta Vanhuspalveluiden viriketoiminnanohjaajat järjestävät ikäihmisille avointa toimintaa ja tapahtumia useassa toimipisteessä. Tavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja osallistumisen mahdollistaminen kodin ulkopuoliseen toimintaan yhteistyössä eri palvelun tuottajien kanssa. Tiedustelut: palveluvastaava puh

14 14 Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoitoa järjestetään Ikäkeskukseen kuuluvassa Intervalliyksikössä, joka sijaitsee Kaunisjärven vanhainkodin tiloissa sekä Sinisaaren palvelukeskuksen Kotikaaressa. Lyhytaikaiseen hoitoon on mahdollisuus silloin, kun asiakas tarvitsee kuntouttavaa hoitoa, toimintakyvyn arviointia, tai jos hoitava omainen tarvitsee lepoa ja virkistystä. palveluvastaava puh

15 MUITA KOTONA ASUMISTA TUKEVIA PALVELUJA Rauman palveluliikenne Palveluliikenne on tarkoitettu parantamaan ikääntyneiden ja liikuntaesteisten henkilöiden kulkumahdollisuuksia. Palvelubussi ajaa lähinnä kaupungin keskustan alueella kutsusta ovelta ovelle - periaatteella. Tilaukset ja lisätiedot: puh Lapin alueella kiertää kutsutaksi tiistaisin ja perjantaisin. Tarkemmat tiedot ja reittialueet: puh Kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi pitkäaikaisen sairauden tai vamman takia käyttää julkisia kulkuneuvoja. Tiedustelut: sosiaalityöntekijä puh Asuntojen muutostyöt Asunnon korjaus- ja muutostöitä voidaan kustantaa silloin, kun ne ovat välttämättömiä kotona selviytymiselle. sosiaalityöntekijä puh

16 16 Korjausavustus vanhusväestölle ja vammaisille Asunnossa on oltava ainakin yksi vähintään 65 vuotta täyttänyt henkilö tai vammainen. Avustusta myönnetään sosiaalisin perustein (tulo- ja varallisuusharkinta). Avustuksen enimmäismäärä on 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Rintamaveteraaneilla on korotetut tulorajat ja tarveharkintainen veteraanilisä 30 %. Tiedustelut hallintosihteeri puh toimistosihteeri puh

17 OMAISHOITO Omaishoidon palveluissa omaistaan hoitavan työtä tuetaan järjestämällä vapaata sekä maksamalla hoitopalkkiota. Omaishoitajan hoitopalkkio kohdennetaan sellaisten henkilöiden hoitamiseen, joiden hoito on siinä määrin sitovaa ja vaativaa, että vaihtoehtona olisi sijoitus laitoshoitoon tai vastaavaan hoitoyhteisöön. Omaishoidon tuella annettavasta hoidosta tehdään hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Omaishoidon tuen tai osan siitä voi vaihtaa halutessaan palveluseteliksi. Yli 65 -vuotiaiden omaishoidon tukiasioita hoitavat palveluvastaava (pohjoinen alue) puh palveluvastaava (eteläinen alue) puh sairaanhoitaja puh

18 SAS TYÖRYHMÄ (Selvitä-Arvioi-Sijoita) Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan sijoitusasioita käsittelee työryhmä, johon kuuluvat Ikäkeskuksen palvelupäällikkö, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja sekä lääkäri. Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan hakemukseen tulee sisältyä lääkärinlausunto ja hoitohenkilökunnan arvio hakijan toimintakyvystä. Liitteeksi tarvitaan myös RAVA eli toimintakyvyn arviointilomake ja MMSE -muistitesti. Hakemuksiin annetaan aina kirjallinen viranhaltijapäätös. SAS- työryhmän yhdyshenkilönä ja päätöksentekijänä toimii Ikäkeskuksen palvelupäällikkö puh

19 ASUMISPALVELUT Ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille on tarjolla tehostettua palveluasumista sekä kaupungin omissa että yksityisissä palveluasumisyksiköissä. Lisätiedot: Ikäkeskuksen palvelupäällikkö puh Kaupungin oma tehostettu palveluasuminen Kotikaari Siikapolku 3, Rauma 47 asuinpaikkaa palvelupäällikkö puh Ripi Koilahdentie 256, Monnanummi 8 asuinpaikkaa palvelupäällikkö puh Palvelukoti Kirsikka Sahamäentie 2, Lappi 16 asuinpaikkaa Palvelukoti puh Dementiakoti Kuunlilja Sahamäentie 2, Lappi 10 asuinpaikkaa Dementiakoti puh

20 20 Palvelukeskus Mansikkapaikka Steniuksenkatu 6, Rauma Palvelukodit tarjoavat ympärivuorokautista palvelua erityisesti muistisairaille vanhuksille. Jokaisessa palvelukodissa on 15 asuinpaikkaa. palveluesimies puh Palvelukoti Tammela puh Palvelukoti Koivula puh Palvelukoti Honkala puh

21 Kaupungin ostama yksityinen tehostettu palveluasuminen Palvelutalo Kokkila Kulmalankatu 1, Rauma johtaja puh Attendo Hoivakoti Sinisaari Siikapolku 3 B, Rauma hoitotyön esimies/paikallisjohtaja puh Attendo Steniuksen Hoivakoti Steniuksenkatu 8, Rauma hoivakodin johtaja puh Mehiläinen Villa Jussoila Karjalankatu 16, Rauma palvelupäällikkö puh hoitajat puh vapaat palveluasunnot puh Mediverkko Villa Meri Steniuksenkatu 12, Rauma palvelupäällikkö puh Ryhmäkoti Kaisla puh Ryhmäkoti Maininki puh Ryhmäkoti Purje puh Ryhmäkoti Ulappa puh

22 Muut asumispalvelut ja asunnot ikäihmisille Sinisaaren vuokra-asunnot Siikapolku 3, Rauma palvelupäällikkö puh Lehtihaka Lehtimäentie 1, Kortela palvelupäällikkö puh Marttila Koilahdentie 256, Monnanummi palvelupäällikkö puh Palvelutalo Ursula (Lapin Vanhustenkotiyhdistys ry) Myllykuja 5, Lappi puh: Linnavuoren rivitalot (Lapin Vanhustenkotiyhdistys ry) Sahamäentie 2, Lappi palvelupäällikkö puh Uotilan palvelukeskus ja asunnot (Rauman mlk:n vanhustenkotiyhdistys ry) Siilotie 6, Rauma vastaava hoitaja puh Saga-Seniorikeskus Kanalinranta Aittakarinkatu 19, Rauma johtaja puh

23 23 Hoitokoti Linnanneito Oy Nallenpolku 3, Rauma toimitusjohtaja puh Palvelutalo Iltatuuli Karjalankatu 11, Rauma vastaava kodinhoitaja puh Metsolinna, seurakunnan vanhustentalot Realia Isännöinti Oy puh isännöitsijä Mervi Hellgren 1.10 VANHAINKODIT Vanhainkodit on tarkoitettu jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa tarvitseville vanhuksille, jotka eivät enää selviydy kotihoidon turvin omassa kodissaan tai palveluasunnossa. Sijoitusasioista vastaa SAS työryhmä. Kaunisjärven vanhainkoti Steniuksenkatu 4, Rauma 99 hoitopaikkaa palvelupäällikkö puh Marttilanmäen vanhainkoti Koilahdentie 256, Monnanummi 38 hoitopaikkaa palvelupäällikkö puh

24 24 Linnavuoren palvelukeskuksen hoito-osasto Sahamäentie 2, Lappi 26 hoitopaikkaa palvelupäällikkö puh Kaukolankoti Kaukolantie 30, Laitila Raumalaisilla on kolme vanhainkotipaikkaa Laitilassa sijaitsevassa Kaukolankodissa johtaja puh

25 25 2 TERVEYSTOIMEN PALVELUT 2.1 TERVEYSKESKUS Käyntiosoite: Steniuksenkatu 2, Rauma Postiosoite: PL 283, Rauma Vaihde avoinna ma - pe klo puh Rauman päivystyksen puhelin on tarkoitettu vain päivystystä koskeviin asioihin. sihteeri puh sairaanhoitaja puh Lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminta järjestetään maanantaista torstaihin klo 8 16 ja perjantaisin klo Ajanvaraus lääkärien ja hoitajien vastaanotolle klo hoidetaan päivystyksellisiä asioita klo tulostentulkinta sekä kiireettömien vastaanottojen ajanvaraus Ajanvaraus lääkärien ja hoitajien vastaanotolle arkisin puh , puh Uotilan terveysasema Siilotie 3, Rauma puh Lapin terveysasema Kirkkotie 4, Lappi puh Kodisjoen terveysasema Silontie 5 A, Kodisjoki Ajanvaraus arkisin klo puh

26 HOITAJIEN ERITYISVASTAANOTOT Hoitajien vastaanotoille voi ottaa yhteyttä joko äkillisten terveysongelmien tai pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvissä ongelmatilanteissa. Diabeteshoitajat Monipolilla toimii kolme (3) diabeteshoitajaa kokopäiväisesti sekä kaksi (2) diabeteslääkäriä osapäiväisesti. Diabetesvastaanotolla hoidetaan pääsääntöisesti tyypin 2 diabeetikoita. Myös hyvässä tasapainossa olevia tyypin 1 diabeetikoita hoidetaan harkinnan mukaan. Diabeteshoitajan tehtävänä on diabeetikoiden yksilöllinen hoidonohjaus ja määräaikaisseuranta. Ohjauksen tavoitteena on mahdollistaa diabeetikon itsehoidon onnistuminen parhaalla mahdollisella tavalla hänen ikä ja elämäntilanteensa huomioiden. Päämääränä on jokapäiväinen hyvinvointi pitkäaikaissairaudesta huolimatta ja mahdollisten liitännäissairauksien välttäminen. Hoidonohjaus on joko yksilöohjausta, ryhmäohjausta tai puhelinneuvontaa. Hoidonohjaukset ajanvarauksella. Yhteydenotot ark. klo pohjoinen puh itä puh etelä puh Diabeteksen hoitovälineiden jakelu ma ja to klo , muina aikoina sopimuksen mukaan. Muistipoliklinikka, muistitestit Haittaako muistamattomuus itseäsi tai läheistäsi jokapäiväisessä elämässä? Muistipoliklinikka tarjoaa neuvoa, ohjausta ja opastus-

27 27 ta muistihäiriöön tai dementiaan liittyvissä asioissa. Muistihoitaja tekee CERAD -muistitestin ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Muistitestit sekä ohjaus ja neuvonta ajanvarauksella. Yhteydenotot ja ajanvaraus puh maanantai, tiistai ja torstai klo tai perjantai klo välisenä aikana. Reumahoitaja Reumahoitajan työnkuvaan kuuluvat mm. laboratoriolähetteiden tekeminen reumaturvaverikokeisiin sekä niistä saatujen koevastausten tulkitseminen ja antaminen potilaille puhelimitse tai vastaanottokäynnillä. Reumahoitaja on varmimmin tavattavissa ma to klo tai sopimuksen mukaan puh Jalkaterapia Jalkaterapeutin vastaanotto on tarkoitettu pääsääntöisesti diabeetikoille ja reumaatikoille, joiden perussairaus aiheuttaa jalkaongelmia ja jalkahaavojen riski on kohonnut. Jalkaterapian tavoitteena on auttaa ja tukea asiakasta selviytymään itsenäisesti alaraajaongelmiensa kanssa ja sitouttamaan hänet omatoimiseen jalkojensa hoitoon, kuntoutukseen ja seurantaan. Annettava jalkaterapia perustuu yksilölliseen arvioon asiakkaan tilanteesta ja sen mukaan määräytyvät jalkojenhoito, pohjallis- ja jalkinearviot ja muut arviot/ hoidon jatkosuunnittelu.

28 28 Rauman terveyskeskuksessa toimii yksi kokopäivätoiminen jalkaterapeutti. Vastaanotto on pääterveysasemalla. Yhteydenotot ma-pe klo puh Astma- ja keuhkoahtaumapotilaiden ohjaus Astmahoitajan toimenkuvaan kuuluu astma- ja keuhkoahtaumatautiepäilyssä PEF-seurannan ja lääkehoidonohjaus. Tutkimukset käynnistää lääkäri. Astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastaville potilaille tarjotaan yksilöllistä hoidonohjausta ja tarjotaan seurantakäyntiaikoja. Ohjauksen ja seurannan tavoitteena on mm. omahoito-osuuden laajentaminen. Astmahoitajan vastaanotolle voi hakeutua oma-aloitteisesti, lääkärin tai muun terveydenhoitohenkilöstön ohjaamana. Yhteydenotot ma - to klo puh HOITOTARVIKKEET Hoitotarvikejakelu toimii ilman ajanvarausta maanantaisin ja torstaisin klo Puhelimitse tilatut tavarat voi noutaa viikon kuluttua tilauksesta tai erikseen sovittuna aikana. Hoitotarvikejakelu toimii Monipolin tiloissa (käynti Kaunisjärven vanhainkodin puoleisesta päädystä). Rauman terveyskeskus puh

29 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Steniuksenkatu 2, Rauma Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään vajaakuntoisen henkilön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Ikäihmisten lääkinnällinen kuntoutus voi sisältää esimerkiksi kuntoutukseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta, fysioterapiaa yksilöllisesti ja ryhmissä, toimintaterapiaa ja apuvälinepalveluita. Ajanvaraus ja neuvonta puh Avoinna ma - to klo , pe klo Apuvälinelainaamo puh Avoinna ma-pe klo , tiistaisin myös klo Puhelinaika ma-pe klo Apuvälineitä voi palauttaa yksikön aukioloaikana. Tarvittaessa järjestetään apuvälineen sovitus ja lainaus ajanvarauksella.

30 SUUN TERVEYDENHUOLTO Keskitetty ajanvaraus (ei kiireellinen) Ajanvaraus arkisin klo puh Ajanvarauksessa suun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoidontarpeen, antaa tarvittaessa vastaanottoajan ja ohjaa oikeaan hammashoitolaan. Hammaslääkäripäivystys (kiireellinen) Steniuksenkatu 2, Rauma Ajanvaraus arkisin klo puh Lauantaisin ja arkipyhäisin ajanvarauksella klo Hammaslääkäripäivystys on tarkoitettu potilaille, joilla on äkillisiä särkyjä, voimakkaita oireita, turvotusta, tulehduksia sekä tapaturmapotilaille. 2.6 PÄIHDEKLINIKKA Steniuksenkatu 2, Rauma puh Päivystysvastaanotto arkisin klo , iltapäivän ajat ajanvarauksella. Päihdeklinikalta saat apua alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvuusongelmiin. Saat ohjausta ja neuvontaa sekä tukea. Myös omaisasiakkaat voivat tulla asiakkaaksi. Päihdeklinikan kautta on mahdollisuus avo- tai laitoskatkaisuhoitoon. Jatkohoidon suunnittelu tapahtuu sairaanhoitajan ajanvarausvastaanotolla. Päihdeklinikalla suoritetaan ajooikeusseurannat ryhmämuotoisena toimintana. Päihdeklinikan palvelut ovat maksuttomia.

31 TERVEYSKESKUSSAIRAALA Steniuksenkatu 2, Rauma Vaihde puh Terveyskeskussairaala tarjoaa perusterveydenhuoltotasoista sairaalahoitoa joko terveyskeskuksen osastoilla tai Kotisairaalassa. Kotisairaala on hyvä vaihtoehto silloin, kun sairaalatasoinen hoito voidaan turvallisesti toteuttaa potilaan kotona. Tulosalueemme vastaa myös muistisairauksien tutkimisesta, diagnosoinnista, hoidosta ja seurannasta. Osasto T1 puh osastonhoitaja puh Osasto T2 puh osastonhoitaja puh KOTISAIRAALA Steniuksenkatu 2, Rauma Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona vaihtoehtona sairaalaosastohoidolle potilaan ja/tai hänen läheisensä niin halutessa. Kotisairaalahoitoon tarvitaan aina lääkärin lähete. Kotisairaalassa hoidetaan mm. infektiopotilaita, vaativia haavaja verensiirtopotilaita. Lisäksi kotisairaala tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen kotisaattohoitoon. Kotisairaalahoidon aikana potilaan tulee huolehtia itse tai läheisensä/ kotihoidon avustamana päivittäisistä toimista.

32 32 Sairaanhoitajat klo 8-14 puh klo puh SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Steniuksenkatu 2, Rauma puh Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijältä saa ohjausta ja tietoa sosiaaliturvasta, sosiaalipalveluista, kotihoitoa tukevista palveluista ja kuntoutuksesta.

33 ERIKOISSAIRAANHOITO Rauman aluesairaala Steniuksenkatu 2, Rauma puh Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sairaalantie 3, Pori puh Harjavallan sairaala Sairaalantie 14, Harjavalta puh Satalinnan sairaala Satalinnantie 77, Harjavalta puh

34 34 3 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN PALVELUT Palvelupiste Pyyrman puh Valtakatu 2, Rauma 3.1 LIIKUNTANEUVONTA JA -OHJAUS Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus, Nortamonkatu 5, Rauma Maksutonta liikuntaneuvontaa kaikille raumalaisille. Myös terveysliikuntaa, esimerkiksi maksuttomia Kunnossa Kaiken Ikää - liikuntaryhmiä. liikuntasihteeri puh liikunnanohjaaja puh erityisliikunnanohjaaja puh UIMAHALLI Hankkarintie 8, Rauma puh Uimahallissa on kuntouintiratojen lisäksi mm. varustettu kuntoutusallas, kaksi poreallasta, hyppyallas ja lasten allas. Kaupunki ja yhdistykset järjestävät kaikille avoimia vesijuoksuja ja - voimisteluja. Uimahallin käyttö on maksutonta veteraanille ja hänen kanssaan uimahalliin tulevalle puolisolle.

35 SENIORIEN KULTTUURIVIIKKO Syksyisin kulttuuripalvelujen tuottama Seniorien kulttuuriviikko tarjoaa monipuolisia tilaisuuksia ikäihmisille eri aihepiireihin liittyen. Tilaisuudet ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Ohjelmatuokiot ovat alkaneet klo ja kestäneet noin tunnin verran. Päätteeksi on varattu aikaa myös vapaamuotoiselle yhdessäololle sekä iltapäiväkahville. Sosiaalitoimen vanhustyön askartelunohjaajat ovat vastaanottamassa osallistujia, joten apua saa tarvittaessa. Seniorien kulttuuriviikon ohjelma julkaistaan syyskuussa kaupungin www-sivuilla. Käsiohjelman voi noutaa Palvelupiste Pyyrman puh Valtakatu KANSALAISOPISTO Aittakarinkatu 10, Rauma puh Toimisto avoinna opetusviikkojen aikana ma, ke - pe klo , ti klo , muina aikoina ma - pe klo Lukuvuosittain on tarjolla monipuolinen opinto-ohjelma, jossa erityisesti senioreille suunnattu tietotekniikka-, musiikki- ja liikuntakursseja. Opinto-ohjelma jaetaan joka kotiin elo- ja joulukuussa. Se on saatavissa myös opiston toimistosta ja kirjastoista sekä luettavissa opiston kotisivuilla

36 KIRJASTO Rauman kaupungin pääkirjasto puh Alfredinkatu 1, Rauma Lapin kirjasto puh Meijeritie 2, Lappi Kourujärven kirjasto puh Karpalopolku 3, Rauma Uotilan kirjasto puh Uotilan vanhatie 68, Rauma Pyynpään kirjasto puh Sorkantie 24, Rauma Kodisjoen kirjasto puh Laitilantie 12, Kodisjoki Kirjastoauto Aukioloajat soittamalla tai kotisivuilta: Yleisten kirjastopalvelujen lisäksi esimerkiksi isotekstiset kirjat, selkokirjat, äänikirjat, kotipalvelu.

37 37 4 VETERAANIT 4.1 KUNTOUTUSHAKEMUKSET Lääkinnällinen kuntoutus puh Kuntoutushakemukset tulee toimittaa Rauman terveyskeskukseen Lääkinnällisen kuntoutuksen neuvontaan Steniuksenkatu 2, Rauma. Terveyskeskus myöntää veteraaneille kuntoutusta valtion ja kaupungin määrärahojen puitteissa. Veteraanikuntoutus sisältää laitos- ja/tai avo-kuntoutusta. Avokuntoutukseen voi sisältyä esimerkiksi fysioterapiaa, päiväkuntoutusta ja jalkojen hoitoa. 4.2 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Neuvottelukunnan sihteeri puh Rauman sosiaali- ja terveysvirasto PL 283, Rauma 4.3 RaVeTu - RAUMAN VETERAANIEN TUKI, veteraanien tuki -projekti Projektitoimisto Luostarinkatu 3, Rauma projektipäällikkö Tuija Väkiparta puh tai puh Tiedustelut Lappi ja Eurajoki puh

38 38 Maksullista avustajapalvelua pieniin jokapäiväisiin arkiaskareisiin veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Projektin toimialueena ovat Rauma ja Eurajoki. 4.4 KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ Rauman kaupungin kansallisen veteraanipäivän juhla on vuosittain Ohjelmasta lisätietoa: Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 puh

39 39 5 VAPAAEHTOISTYÖ JA JÄRJESTÖTOIMINTA Rauman seurakunnan diakoniatyö Kirkkokatu 2, Rauma puh Keskustelujen, hengellisen tai muun neuvonnan ja sielunhoidon kautta kohdataan monenlaisissa elämäntilanteissa olevia. Yhteydenotot, ihmissuhteiden pohdinta, ruoka-avustukset sekä talousja terveyskysymysten selvittely kuuluvat diakonian auttamismuotoihin. Diakonian ryhmissä ja leireillä virkistytään ja koetaan yhteisöllisyyttä. Suomen Punainen Risti / Rauman osasto Valtakatu 10, Rauma puh Päivystys toimistossa ma, ti, to, pe klo ja ke klo Ystävävälitys toimii aukioloaikoina. Punaisen Ristin ystävätoiminnan tavoitteena on tukea ihmisten selviytymistä eri elämäntilanteissa sekä lievittää yksinäisyyttä. Ystävä toimii henkisenä tukena ja hänen kanssaan voi keskustella asioista luottamuksellisesti. Ystävä voi myös auttaa ulkoilussa ja toimia mukana arjen pienissä askareissa. Avustajakeskus Mansikkapaikka, Steniuksenkatu 6, Rauma puh

40 40 Avustajaopasvälitys puhelimitse maanantaista torstaihin klo Ohjaus ja neuvonta maanantaista torstaihin klo Avustajakeskus kouluttaa ja välittää vapaaehtoisia avustajia vammaisille ja ikäihmisille. Vapaaehtoisia avustajia välitetään mm. asiakkaan vapaa-ajan toimintoihin, kuten ulkoiluun, harrastuksiin ja asiointiin. Eläkeliiton Rauman yhdistys ry vapaaehtoistyön vastaava Sirpa Laine puh Järjestäytynyt ja koulutettu vapaaehtoistyöryhmä auttaa yksinäisiksi itsensä tuntevia ikääntyneitä mm. ulkoilemalla heidän kanssaan, seurustelemalla, lukemalla sekä käymällä yhdessä asioimassa, esim. lääkärikäynneillä. Rauman Pro Senior Kummit Ry Pro Senior Kummit Ry on ihmisarvoisen vanhuuden ja paremman vanhusten kohtelun puolesta vetoava yhdistys, joka on syntynyt viihdetaiteilija Joel Hallikaisen aloitteesta. Yhdistys kerää vapaaehtoisia henkilöitä, jotka ovat halukkaita läsnäolollaan jakamaan aikaansa vanhusten kanssa aivan arkisissa tilanteissa kuuntelemalla, käymällä, ulkoilemalla, keskusteluseurana ja pienten palvelusten suorittajina.

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2014 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto 4 4 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT 1. Seniorisentteri 4 2. Elixiiri 5 3. Yhteispalvelupisteet

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT: 1. Seniorisentteri 4 2. Kotihoito 5 2.1. Palveluohjausyksikkö 6 Yöpartio 6 Kotisairaala 6 Kotiutustiimi

Lisätiedot

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Senioriopas ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Sisällysluettelo Varhaiset palvelut... 3 Seniori-info... 3 Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi... 3 Hyvän olon ryhmät...

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto 4 Vammaisneuvosto 4 Palveluneuvo 4 Asointipiste 5 Yhteispalvelupisteet 5 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013

VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013 VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013 sisällysluettelo NEUVONTA JA PALVELUOHJAUS OIVA-keskus s. 7 Auttavat puhelimet s. 7 Henkilökohtaiset tärkeät numeroni s. 8 Jyväskylä neuvonta ja yhteispalvelupisteet

Lisätiedot

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30 Senioriopas Sisällysluettelo Varhaiset palvelut.................... 5 Seniori-info 5 Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 5 Ryhmät 6 Gerontologinen

Lisätiedot

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE 2013 Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Lopen kunnan vanhusneuvosto... 5 Koti- ja tukipalvelut... 6 Kotipalvelu...

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu Iiläisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät yhdistysten,

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS. Kauniainen

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS. Kauniainen IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Kauniainen 2 Ambulanssi / sairaankuljetus Yleinen hälytysnumero 112 Anemone, ks. Villa Anemone Apteekki Kauniaisten Apteekki, Kirkkotie 15. Avoinna ma-to klo 9-20, pe 9-18, la 9-16.

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

PALVELUOPAS. SÄILYTÄ! Palveluopas sisältää tärkeitä yhteystietoja

PALVELUOPAS. SÄILYTÄ! Palveluopas sisältää tärkeitä yhteystietoja PALVELUOPAS 2014 SÄILYTÄ! Palveluopas sisältää tärkeitä yhteystietoja SISÄLLYSLUETTELO NEUVONTA JA PALVELUOHJAUS OIVA-keskus s. 7 Jyväskylä neuvonta ja yhteispalvelupisteet s. 7 Sosiaaliasemat ja maahanmuuttajapalvelut

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas

Ikääntyvien palveluopas Ikääntyvien palveluopas IsoApu -palveluohjauskeskus Ambulanssi... 1 Apteekit..... 1 Apuvälinepalvelut... 1 Asiakasmaksukatto. 2 Asiakaspalvelu Imatra... 3 Asiakasmaksut. 3 Asiointiapu. 3 Asumistuki. 3

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2014 Päivitetty 17.6.2014 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Palveluneuvonta ja ohjaus puh. 05 352 2370 Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Arvoisa lukija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistyi 1.1.2010. Piiri varmistaa

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut 2 VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu Pelloskuja 3, 41340 Laukaa puh.

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot