Ikäihmisten palveluopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten palveluopas"

Transkriptio

1 Ikäihmisten palveluopas 1

2 / LA-H

3 Hyvä raumalainen! Tähän esitteeseen on koottu tietoja palveluista ja toiminnasta, jotka on suunnattu raumalaisille ikäihmisille. Esitteessä olevien yhteystietojen kautta on mahdollisuus saada lisätietoja palveluista. Toivon, että esite helpottaa löytämään tietoa niin sosiaali- ja terveyspalveluista, kulttuuri- ja liikuntapalveluista kuin vapaaehtois- ja järjestötyöstäkin. Otamme myös mielihyvin vastaan palautetta ja ehdotuksia palveluoppaan edelleen kehittämiseksi. Palautteen voi antaa toimistosihteeri Laila Aro-Heinilälle, puh tai sähköpostitse Sanna Mustajoki-Kunnas Vanhuspalvelujen johtaja

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOSIAALITOIMEN PALVELUT IKÄÄNTYVIEN NEUVONTAPUHELIN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT IKÄÄNTYNEIDEN TERVEYSTAPAAMISET KOTIHOITO Kotihoidon tiimit ja yhteystiedot Kotihoidon kotiutustiimi KOTONA TAPAHTUVAA HOIVAA JA HUOLENPITOA TUKEVIA PALVELUITA MUITA KOTONA ASUMISTA TUKEVIA PALVELUJA OMAISHOITO SAS TYÖRYHMÄ (Selvitä-Arvioi-Sijoita) ASUMISPALVELUT Kaupungin oma tehostettu palveluasuminen Kaupungin ostama yksityinen tehostettu palveluasuminen Muut asumispalvelut ja asunnot ikäihmisille VANHAINKODIT TERVEYSTOIMEN PALVELUT TERVEYSKESKUS HOITAJIEN ERITYISVASTAANOTOT HOITOTARVIKKEET LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS SUUN TERVEYDENHUOLTO PÄIHDEKLINIKKA TERVEYSKESKUSSAIRAALA KOTISAIRAALA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ ERIKOISSAIRAANHOITO KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN PALVELUT LIIKUNTANEUVONTA JA -OHJAUS UIMAHALLI SENIORIEN KULTTUURIVIIKKO KANSALAISOPISTO KIRJASTO VETERAANIT KUNTOUTUSHAKEMUKSET VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA RaVeTu - RAUMAN VETERAANIEN TUKI, veteraanien tuki -projekti KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ VAPAAEHTOISTYÖ JA JÄRJESTÖTOIMINTA IKÄIHMISTEN NEUVOSTO... 48

5 5 1 SOSIAALITOIMEN PALVELUT 1.1 IKÄÄNTYVIEN NEUVONTAPUHELIN Ikäneuvontapuhelimesta saa neuvontaa ja ohjausta ikääntymiseen liittyvistä käytännön asioista, kuten kotona asumista tukevista palveluista, asumisvaihtoehdoista, apuvälineistä, taloudellisista etuuksista, liikkumisesta, liikuntapalveluista, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista ja kotitapaturmien ehkäisystä. Neuvontapuhelimeen vastataan virka-aikana. Tarvittaessa voidaan varata aika henkilökohtaiseen tapaamiseen tai kotikäyntiin. Neuvontapuhelin puh HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Hyvinvointia edistävät kotikäynnit kohdentuvat kyseisenä vuonna 80 vuotta täyttäville raumalaisille, jotka eivät ole säännöllisten kotihoidon palvelujen piirissä tai pysyvästi laitoshoidossa. Ikäryhmälle lähetetään terveyteen ja toimintakykyyn liittyvä hyvinvointikysely, ja sen vastausten perusteella tarjotaan tarvittaessa kotikäyntiä. Tavoitteena on tukea ikääntyneen kotona selviytymistä ja asumista sekä arvioida ikääntyneen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Kotikäynnillä etsitään tarvittaessa keinoja tilanteen parantamiseksi, annetaan neuvontaa ja ohjausta ja pyritään ennakoimaan palvelutarvetta. Kotikäynnit tehdään ikääntyneen kotiin ja ne perustuvat vapaaehtoisuuteen. Käynnit ovat maksuttomia. kuntohoitaja puh

6 6 1.3 IKÄÄNTYNEIDEN TERVEYSTAPAAMISET Ikääntyneiden terveystapaamisten tavoitteena on tunnistaa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöitä, ennaltaehkäistä ja tukea asiakkaan omia valintoja tarjoamalla elämäntapaohjeita. Terveyteen ja toimintakykyyn liittyvä hyvinvointikysely lähetetään raumalaisille 75 -vuotiaiden ikäryhmälle ja kyselyn vastausten perusteella heidät kutsutaan tarvittaessa terveystapaamiseen. Ikääntyneiden terveystapaamisissa tehdään seulontatutkimuksia (mm. näkö, verenpaineen mittaus, hemoglobiinin- ja verensokerin mittaus sekä fyysisen toimintakyvyn testi). Käynnin aikana on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti asioista, jotka askarruttavat mieltä. Terveystapaamisissa asiakkaat saavat neuvontaa ja ohjausta sekä tarvittaessa heidät voidaan ohjata jatkohoitoon muiden terveyspalveluiden piiriin. sairaanhoitaja puh

7 7 1.4 KOTIHOITO Kotihoito auttaa selviytymään jokapäiväisistä toiminnoista silloin, kun asiakas ei selviydy niistä omatoimisesti tai läheistensä avulla. Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Suunnitelmassa sovitaan tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Raumalla on käytössä palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa hoiva-, hoito- ja huolenpitopalvelua yksityisiltä sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiltä palveluseteliyrittäjiltä. Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin järjestämälle kotihoidolle ja se myönnetään joko säännölliseksi tai tilapäiseksi. Lisätietoja antaa ja uusien asiakkaiden palvelupyynnöt: Kotihoidon arviointiyksikkö, os. Steniuksenkatu 6, Rauma Kaikki kotiin annettavat palvelut arkisin klo 9-12 puh , Sairaanhoidolliset asiat arkisin klo puh Jo palvelun piirissä olevien asiakkaiden yhteydenotot tehdään oman alueen palveluvastaavalle arkisin klo 9-12 kotihoidon palvelupäällikkö puh kotihoidon toimistosihteeri puh

8 Kotihoidon tiimit ja yhteystiedot Palvelukeskus Mansikkapaikka/ Kotihoitokeskus Steniuksenkatu 6, Rauma Pohjoinen alue Karjalankatu, Iltatuuli, Männistö, Kaivopuisto, Pyynpää, Kappelinluhta, Kinno, Paloahde, Kaaro, Sorkka, Pidesluoto, Petäjäs, Komppi, Otan alue, Syvärauma, Merirauma, Haapasaari palveluvastaava puh Itäinen alue Lappi, Vanha Rauma, Lensunkatu, Lajo, Äyhö, Uotila, Kolla, Nihattula, Tuulensuu palveluvastaava puh Eteläinen alue Keskusta, Sinisaari, Lonsi, Nummi, Polari, Sampaanala, Kortela, Unaja, Voiluoto, Anttila, Kulamaa, Vermuntila, Paroalho, Kourujärvi, Monna, Vasarainen, Kodisjoki palveluvastaava puh Tukitiimi palveluvastaava puh

9 9 Sinisaaren palvelukeskus Palvelukeskukseen kuuluvat Siikapolku 3 A, B ja C sekä Sahanpolku 1 A ja B palvelupäällikkö Siikapolku 3, Rauma puh. Kotikaaren tiimi Siikapolku 3B ja 3C palveluvastaava puh Sinisaaren tiimi Siikapolku 3A, Sahanpolku 1A ja 1B palveluvastaava puh

10 Kotihoidon kotiutustiimi Turvallisesti kotiin Kotiutustiimi tukee asiakkaan kotiutumista sairaala/osastohoidon jälkeen. Kotiutustiimi toimii osana Rauman kaupungin kotihoitoa. Tiimin avulla pyritään onnistuneeseen kotiutumiseen ja turvalliseen kotona selviytymiseen. Kotiutustiimi tukee asiakkaan omatoimisuutta ja kuntoutumista. Kotiutus/kotikäynteihin tarvitaan asiakkaan suostumus. Asiakkaan tarvitsemat kotikäynnit määräytyvät palvelutarpeen arvioinnin mukaan. Kotiutustiimin järjestämä hoito on lyhytkestoista, enintään noin kaksi viikkoa kotiutumisen jälkeen. Tarvittavasta jatkohoidosta kotona vastaavat kaupungin kotihoidon työntekijät tai yksityiset palveluntuottajat. Kotiutustiimin vuorokausimaksu on 9,30 euroa. Kotiutustiimiin kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutti. Palveluihin sisältyvät kotikäynnit asiakkaan tarpeen mukaan sekä toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviointi. Tiimin työntekijät arvioivat jatkohoidon- ja tukipalvelutarpeen yhdessä asiakkaan, läheisten, kotiuttavan tahon ja kotihoidon kanssa. Kotiutustiimi työskentelee joka päivä klo Palvelujen piiriin tullaan kotiuttavan tahon yhteydenotolla kotiutustiimiin.

11 KOTONA TAPAHTUVAA HOIVAA JA HUOLENPITOA TUKEVIA PALVELUITA Lisätietoja palveluista antavat kotihoidon palvelupäällikkö ja palveluvastaavat. Palveluista peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain vahvistamat asiakasmaksut. Ateriapalvelu Asiakkaan kotiin toimitettavat ateriat valmistetaan Steniuksen keskuskeittiössä. Vanhainkodeissa ja palvelutaloissa voi myös ruokailla sopimalla asiasta etukäteen. Ateriapalveluun sisältyy lämmin ruoka, salaatti, jälkiruoka ja kuljetus. Turvapuhelinpalvelu Turvalähettimen avulla apua on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Turvapalvelusta sekä laitteen asennuksesta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain tarkistama maksu. Hälytykset vastaanotetaan Esperi-turvapuhelinkeskuksessa. Asiakkaan ja keskuksen välille syntyy puheyhteys, jolloin arvioidaan avuntarpeen laatu ja kiireellisyys. Asiakkaalle lähetetään apua tilannearvion mukaan. Avunantajana on Länsi-Suomen Diakonialaitos Raumalla. Hälytyskäynnistä peritään erillinen maksu. Kauppapalvelu Kotihoidon henkilöstö noutaa asiakkaan tilauksen ja toimittaa sen sovittuna päivänä palvelun tuottajalle Palvelu Mäkiset Oy:lle. Tilaukset toimitetaan asiakkaan kotiin sovittuna päivänä. Kauppapalvelusta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain tar-

12 12 kistama maksu. Palvelun tuottaja laskuttaa asiakasta ostoksista kerran kuukaudessa. Pyykkipalvelu Rauman sosiaali- ja terveyslautakunnalla on ostosopimus Länsi- Suomen Pesula Oy:n kanssa. Kotihoidon henkilöstö hoitaa kuljetukset kerran viikossa. Saunapalvelu Palvelua myönnetään henkilölle, joka ei itse kykene huolehtimaan hygieniastaan alentuneen toimintakyvyn ja puutteellisten peseytymistilojen vuoksi. Palvelua tarjotaan sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköissä. Asiakas tuo mukanaan omat henkilökohtaiset peseytymisvälineet. Päivätoiminta Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista ja ylläpitää omatoimisuutta sekä tarjota omaishoitajalle mahdollisuus vapaapäivään. Päivätoimintaa järjestetään arkipäivisin kaupungin omana toimintana sosiaalitoimen yksiköissä sekä ostopalveluna. Päivätoimintaan sisältyy: kuljetus aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi vapaata toimintaa mm. askartelua, seurustelua, ulkoilua, ym. mahdollisuus sovittaessa myös saunapalveluun (erillinen maksu)

13 13 Päivätoiminnan sisällöstä antaa lisätietoja palveluvastaava puh Viriketoiminta Vanhuspalveluiden viriketoiminnanohjaajat järjestävät ikäihmisille avointa toimintaa ja tapahtumia useassa toimipisteessä. Tavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja osallistumisen mahdollistaminen kodin ulkopuoliseen toimintaan yhteistyössä eri palvelun tuottajien kanssa. Tiedustelut: palveluvastaava puh

14 14 Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoitoa järjestetään Ikäkeskukseen kuuluvassa Intervalliyksikössä, joka sijaitsee Kaunisjärven vanhainkodin tiloissa sekä Sinisaaren palvelukeskuksen Kotikaaressa. Lyhytaikaiseen hoitoon on mahdollisuus silloin, kun asiakas tarvitsee kuntouttavaa hoitoa, toimintakyvyn arviointia, tai jos hoitava omainen tarvitsee lepoa ja virkistystä. palveluvastaava puh

15 MUITA KOTONA ASUMISTA TUKEVIA PALVELUJA Rauman palveluliikenne Palveluliikenne on tarkoitettu parantamaan ikääntyneiden ja liikuntaesteisten henkilöiden kulkumahdollisuuksia. Palvelubussi ajaa lähinnä kaupungin keskustan alueella kutsusta ovelta ovelle - periaatteella. Tilaukset ja lisätiedot: puh Lapin alueella kiertää kutsutaksi tiistaisin ja perjantaisin. Tarkemmat tiedot ja reittialueet: puh Kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi pitkäaikaisen sairauden tai vamman takia käyttää julkisia kulkuneuvoja. Tiedustelut: sosiaalityöntekijä puh Asuntojen muutostyöt Asunnon korjaus- ja muutostöitä voidaan kustantaa silloin, kun ne ovat välttämättömiä kotona selviytymiselle. sosiaalityöntekijä puh

16 16 Korjausavustus vanhusväestölle ja vammaisille Asunnossa on oltava ainakin yksi vähintään 65 vuotta täyttänyt henkilö tai vammainen. Avustusta myönnetään sosiaalisin perustein (tulo- ja varallisuusharkinta). Avustuksen enimmäismäärä on 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Rintamaveteraaneilla on korotetut tulorajat ja tarveharkintainen veteraanilisä 30 %. Tiedustelut hallintosihteeri puh toimistosihteeri puh

17 OMAISHOITO Omaishoidon palveluissa omaistaan hoitavan työtä tuetaan järjestämällä vapaata sekä maksamalla hoitopalkkiota. Omaishoitajan hoitopalkkio kohdennetaan sellaisten henkilöiden hoitamiseen, joiden hoito on siinä määrin sitovaa ja vaativaa, että vaihtoehtona olisi sijoitus laitoshoitoon tai vastaavaan hoitoyhteisöön. Omaishoidon tuella annettavasta hoidosta tehdään hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Omaishoidon tuen tai osan siitä voi vaihtaa halutessaan palveluseteliksi. Yli 65 -vuotiaiden omaishoidon tukiasioita hoitavat palveluvastaava (pohjoinen alue) puh palveluvastaava (eteläinen alue) puh sairaanhoitaja puh

18 SAS TYÖRYHMÄ (Selvitä-Arvioi-Sijoita) Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan sijoitusasioita käsittelee työryhmä, johon kuuluvat Ikäkeskuksen palvelupäällikkö, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja sekä lääkäri. Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan hakemukseen tulee sisältyä lääkärinlausunto ja hoitohenkilökunnan arvio hakijan toimintakyvystä. Liitteeksi tarvitaan myös RAVA eli toimintakyvyn arviointilomake ja MMSE -muistitesti. Hakemuksiin annetaan aina kirjallinen viranhaltijapäätös. SAS- työryhmän yhdyshenkilönä ja päätöksentekijänä toimii Ikäkeskuksen palvelupäällikkö puh

19 ASUMISPALVELUT Ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille on tarjolla tehostettua palveluasumista sekä kaupungin omissa että yksityisissä palveluasumisyksiköissä. Lisätiedot: Ikäkeskuksen palvelupäällikkö puh Kaupungin oma tehostettu palveluasuminen Kotikaari Siikapolku 3, Rauma 47 asuinpaikkaa palvelupäällikkö puh Ripi Koilahdentie 256, Monnanummi 8 asuinpaikkaa palvelupäällikkö puh Palvelukoti Kirsikka Sahamäentie 2, Lappi 16 asuinpaikkaa Palvelukoti puh Dementiakoti Kuunlilja Sahamäentie 2, Lappi 10 asuinpaikkaa Dementiakoti puh

20 20 Palvelukeskus Mansikkapaikka Steniuksenkatu 6, Rauma Palvelukodit tarjoavat ympärivuorokautista palvelua erityisesti muistisairaille vanhuksille. Jokaisessa palvelukodissa on 15 asuinpaikkaa. palveluesimies puh Palvelukoti Tammela puh Palvelukoti Koivula puh Palvelukoti Honkala puh

21 Kaupungin ostama yksityinen tehostettu palveluasuminen Palvelutalo Kokkila Kulmalankatu 1, Rauma johtaja puh Attendo Hoivakoti Sinisaari Siikapolku 3 B, Rauma hoitotyön esimies/paikallisjohtaja puh Attendo Steniuksen Hoivakoti Steniuksenkatu 8, Rauma hoivakodin johtaja puh Mehiläinen Villa Jussoila Karjalankatu 16, Rauma palvelupäällikkö puh hoitajat puh vapaat palveluasunnot puh Mediverkko Villa Meri Steniuksenkatu 12, Rauma palvelupäällikkö puh Ryhmäkoti Kaisla puh Ryhmäkoti Maininki puh Ryhmäkoti Purje puh Ryhmäkoti Ulappa puh

22 Muut asumispalvelut ja asunnot ikäihmisille Sinisaaren vuokra-asunnot Siikapolku 3, Rauma palvelupäällikkö puh Lehtihaka Lehtimäentie 1, Kortela palvelupäällikkö puh Marttila Koilahdentie 256, Monnanummi palvelupäällikkö puh Palvelutalo Ursula (Lapin Vanhustenkotiyhdistys ry) Myllykuja 5, Lappi puh: Linnavuoren rivitalot (Lapin Vanhustenkotiyhdistys ry) Sahamäentie 2, Lappi palvelupäällikkö puh Uotilan palvelukeskus ja asunnot (Rauman mlk:n vanhustenkotiyhdistys ry) Siilotie 6, Rauma vastaava hoitaja puh Saga-Seniorikeskus Kanalinranta Aittakarinkatu 19, Rauma johtaja puh

23 23 Hoitokoti Linnanneito Oy Nallenpolku 3, Rauma toimitusjohtaja puh Palvelutalo Iltatuuli Karjalankatu 11, Rauma vastaava kodinhoitaja puh Metsolinna, seurakunnan vanhustentalot Realia Isännöinti Oy puh isännöitsijä Mervi Hellgren 1.10 VANHAINKODIT Vanhainkodit on tarkoitettu jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa tarvitseville vanhuksille, jotka eivät enää selviydy kotihoidon turvin omassa kodissaan tai palveluasunnossa. Sijoitusasioista vastaa SAS työryhmä. Kaunisjärven vanhainkoti Steniuksenkatu 4, Rauma 99 hoitopaikkaa palvelupäällikkö puh Marttilanmäen vanhainkoti Koilahdentie 256, Monnanummi 38 hoitopaikkaa palvelupäällikkö puh

24 24 Linnavuoren palvelukeskuksen hoito-osasto Sahamäentie 2, Lappi 26 hoitopaikkaa palvelupäällikkö puh Kaukolankoti Kaukolantie 30, Laitila Raumalaisilla on kolme vanhainkotipaikkaa Laitilassa sijaitsevassa Kaukolankodissa johtaja puh

25 25 2 TERVEYSTOIMEN PALVELUT 2.1 TERVEYSKESKUS Käyntiosoite: Steniuksenkatu 2, Rauma Postiosoite: PL 283, Rauma Vaihde avoinna ma - pe klo puh Rauman päivystyksen puhelin on tarkoitettu vain päivystystä koskeviin asioihin. sihteeri puh sairaanhoitaja puh Lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminta järjestetään maanantaista torstaihin klo 8 16 ja perjantaisin klo Ajanvaraus lääkärien ja hoitajien vastaanotolle klo hoidetaan päivystyksellisiä asioita klo tulostentulkinta sekä kiireettömien vastaanottojen ajanvaraus Ajanvaraus lääkärien ja hoitajien vastaanotolle arkisin puh , puh Uotilan terveysasema Siilotie 3, Rauma puh Lapin terveysasema Kirkkotie 4, Lappi puh Kodisjoen terveysasema Silontie 5 A, Kodisjoki Ajanvaraus arkisin klo puh

26 HOITAJIEN ERITYISVASTAANOTOT Hoitajien vastaanotoille voi ottaa yhteyttä joko äkillisten terveysongelmien tai pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvissä ongelmatilanteissa. Diabeteshoitajat Monipolilla toimii kolme (3) diabeteshoitajaa kokopäiväisesti sekä kaksi (2) diabeteslääkäriä osapäiväisesti. Diabetesvastaanotolla hoidetaan pääsääntöisesti tyypin 2 diabeetikoita. Myös hyvässä tasapainossa olevia tyypin 1 diabeetikoita hoidetaan harkinnan mukaan. Diabeteshoitajan tehtävänä on diabeetikoiden yksilöllinen hoidonohjaus ja määräaikaisseuranta. Ohjauksen tavoitteena on mahdollistaa diabeetikon itsehoidon onnistuminen parhaalla mahdollisella tavalla hänen ikä ja elämäntilanteensa huomioiden. Päämääränä on jokapäiväinen hyvinvointi pitkäaikaissairaudesta huolimatta ja mahdollisten liitännäissairauksien välttäminen. Hoidonohjaus on joko yksilöohjausta, ryhmäohjausta tai puhelinneuvontaa. Hoidonohjaukset ajanvarauksella. Yhteydenotot ark. klo pohjoinen puh itä puh etelä puh Diabeteksen hoitovälineiden jakelu ma ja to klo , muina aikoina sopimuksen mukaan. Muistipoliklinikka, muistitestit Haittaako muistamattomuus itseäsi tai läheistäsi jokapäiväisessä elämässä? Muistipoliklinikka tarjoaa neuvoa, ohjausta ja opastus-

27 27 ta muistihäiriöön tai dementiaan liittyvissä asioissa. Muistihoitaja tekee CERAD -muistitestin ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Muistitestit sekä ohjaus ja neuvonta ajanvarauksella. Yhteydenotot ja ajanvaraus puh maanantai, tiistai ja torstai klo tai perjantai klo välisenä aikana. Reumahoitaja Reumahoitajan työnkuvaan kuuluvat mm. laboratoriolähetteiden tekeminen reumaturvaverikokeisiin sekä niistä saatujen koevastausten tulkitseminen ja antaminen potilaille puhelimitse tai vastaanottokäynnillä. Reumahoitaja on varmimmin tavattavissa ma to klo tai sopimuksen mukaan puh Jalkaterapia Jalkaterapeutin vastaanotto on tarkoitettu pääsääntöisesti diabeetikoille ja reumaatikoille, joiden perussairaus aiheuttaa jalkaongelmia ja jalkahaavojen riski on kohonnut. Jalkaterapian tavoitteena on auttaa ja tukea asiakasta selviytymään itsenäisesti alaraajaongelmiensa kanssa ja sitouttamaan hänet omatoimiseen jalkojensa hoitoon, kuntoutukseen ja seurantaan. Annettava jalkaterapia perustuu yksilölliseen arvioon asiakkaan tilanteesta ja sen mukaan määräytyvät jalkojenhoito, pohjallis- ja jalkinearviot ja muut arviot/ hoidon jatkosuunnittelu.

28 28 Rauman terveyskeskuksessa toimii yksi kokopäivätoiminen jalkaterapeutti. Vastaanotto on pääterveysasemalla. Yhteydenotot ma-pe klo puh Astma- ja keuhkoahtaumapotilaiden ohjaus Astmahoitajan toimenkuvaan kuuluu astma- ja keuhkoahtaumatautiepäilyssä PEF-seurannan ja lääkehoidonohjaus. Tutkimukset käynnistää lääkäri. Astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastaville potilaille tarjotaan yksilöllistä hoidonohjausta ja tarjotaan seurantakäyntiaikoja. Ohjauksen ja seurannan tavoitteena on mm. omahoito-osuuden laajentaminen. Astmahoitajan vastaanotolle voi hakeutua oma-aloitteisesti, lääkärin tai muun terveydenhoitohenkilöstön ohjaamana. Yhteydenotot ma - to klo puh HOITOTARVIKKEET Hoitotarvikejakelu toimii ilman ajanvarausta maanantaisin ja torstaisin klo Puhelimitse tilatut tavarat voi noutaa viikon kuluttua tilauksesta tai erikseen sovittuna aikana. Hoitotarvikejakelu toimii Monipolin tiloissa (käynti Kaunisjärven vanhainkodin puoleisesta päädystä). Rauman terveyskeskus puh

29 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Steniuksenkatu 2, Rauma Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään vajaakuntoisen henkilön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Ikäihmisten lääkinnällinen kuntoutus voi sisältää esimerkiksi kuntoutukseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta, fysioterapiaa yksilöllisesti ja ryhmissä, toimintaterapiaa ja apuvälinepalveluita. Ajanvaraus ja neuvonta puh Avoinna ma - to klo , pe klo Apuvälinelainaamo puh Avoinna ma-pe klo , tiistaisin myös klo Puhelinaika ma-pe klo Apuvälineitä voi palauttaa yksikön aukioloaikana. Tarvittaessa järjestetään apuvälineen sovitus ja lainaus ajanvarauksella.

30 SUUN TERVEYDENHUOLTO Keskitetty ajanvaraus (ei kiireellinen) Ajanvaraus arkisin klo puh Ajanvarauksessa suun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoidontarpeen, antaa tarvittaessa vastaanottoajan ja ohjaa oikeaan hammashoitolaan. Hammaslääkäripäivystys (kiireellinen) Steniuksenkatu 2, Rauma Ajanvaraus arkisin klo puh Lauantaisin ja arkipyhäisin ajanvarauksella klo Hammaslääkäripäivystys on tarkoitettu potilaille, joilla on äkillisiä särkyjä, voimakkaita oireita, turvotusta, tulehduksia sekä tapaturmapotilaille. 2.6 PÄIHDEKLINIKKA Steniuksenkatu 2, Rauma puh Päivystysvastaanotto arkisin klo , iltapäivän ajat ajanvarauksella. Päihdeklinikalta saat apua alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvuusongelmiin. Saat ohjausta ja neuvontaa sekä tukea. Myös omaisasiakkaat voivat tulla asiakkaaksi. Päihdeklinikan kautta on mahdollisuus avo- tai laitoskatkaisuhoitoon. Jatkohoidon suunnittelu tapahtuu sairaanhoitajan ajanvarausvastaanotolla. Päihdeklinikalla suoritetaan ajooikeusseurannat ryhmämuotoisena toimintana. Päihdeklinikan palvelut ovat maksuttomia.

31 TERVEYSKESKUSSAIRAALA Steniuksenkatu 2, Rauma Vaihde puh Terveyskeskussairaala tarjoaa perusterveydenhuoltotasoista sairaalahoitoa joko terveyskeskuksen osastoilla tai Kotisairaalassa. Kotisairaala on hyvä vaihtoehto silloin, kun sairaalatasoinen hoito voidaan turvallisesti toteuttaa potilaan kotona. Tulosalueemme vastaa myös muistisairauksien tutkimisesta, diagnosoinnista, hoidosta ja seurannasta. Osasto T1 puh osastonhoitaja puh Osasto T2 puh osastonhoitaja puh KOTISAIRAALA Steniuksenkatu 2, Rauma Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona vaihtoehtona sairaalaosastohoidolle potilaan ja/tai hänen läheisensä niin halutessa. Kotisairaalahoitoon tarvitaan aina lääkärin lähete. Kotisairaalassa hoidetaan mm. infektiopotilaita, vaativia haavaja verensiirtopotilaita. Lisäksi kotisairaala tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen kotisaattohoitoon. Kotisairaalahoidon aikana potilaan tulee huolehtia itse tai läheisensä/ kotihoidon avustamana päivittäisistä toimista.

32 32 Sairaanhoitajat klo 8-14 puh klo puh SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Steniuksenkatu 2, Rauma puh Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijältä saa ohjausta ja tietoa sosiaaliturvasta, sosiaalipalveluista, kotihoitoa tukevista palveluista ja kuntoutuksesta.

33 ERIKOISSAIRAANHOITO Rauman aluesairaala Steniuksenkatu 2, Rauma puh Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sairaalantie 3, Pori puh Harjavallan sairaala Sairaalantie 14, Harjavalta puh Satalinnan sairaala Satalinnantie 77, Harjavalta puh

34 34 3 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN PALVELUT Palvelupiste Pyyrman puh Valtakatu 2, Rauma 3.1 LIIKUNTANEUVONTA JA -OHJAUS Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus, Nortamonkatu 5, Rauma Maksutonta liikuntaneuvontaa kaikille raumalaisille. Myös terveysliikuntaa, esimerkiksi maksuttomia Kunnossa Kaiken Ikää - liikuntaryhmiä. liikuntasihteeri puh liikunnanohjaaja puh erityisliikunnanohjaaja puh UIMAHALLI Hankkarintie 8, Rauma puh Uimahallissa on kuntouintiratojen lisäksi mm. varustettu kuntoutusallas, kaksi poreallasta, hyppyallas ja lasten allas. Kaupunki ja yhdistykset järjestävät kaikille avoimia vesijuoksuja ja - voimisteluja. Uimahallin käyttö on maksutonta veteraanille ja hänen kanssaan uimahalliin tulevalle puolisolle.

35 SENIORIEN KULTTUURIVIIKKO Syksyisin kulttuuripalvelujen tuottama Seniorien kulttuuriviikko tarjoaa monipuolisia tilaisuuksia ikäihmisille eri aihepiireihin liittyen. Tilaisuudet ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Ohjelmatuokiot ovat alkaneet klo ja kestäneet noin tunnin verran. Päätteeksi on varattu aikaa myös vapaamuotoiselle yhdessäololle sekä iltapäiväkahville. Sosiaalitoimen vanhustyön askartelunohjaajat ovat vastaanottamassa osallistujia, joten apua saa tarvittaessa. Seniorien kulttuuriviikon ohjelma julkaistaan syyskuussa kaupungin www-sivuilla. Käsiohjelman voi noutaa Palvelupiste Pyyrman puh Valtakatu KANSALAISOPISTO Aittakarinkatu 10, Rauma puh Toimisto avoinna opetusviikkojen aikana ma, ke - pe klo , ti klo , muina aikoina ma - pe klo Lukuvuosittain on tarjolla monipuolinen opinto-ohjelma, jossa erityisesti senioreille suunnattu tietotekniikka-, musiikki- ja liikuntakursseja. Opinto-ohjelma jaetaan joka kotiin elo- ja joulukuussa. Se on saatavissa myös opiston toimistosta ja kirjastoista sekä luettavissa opiston kotisivuilla

36 KIRJASTO Rauman kaupungin pääkirjasto puh Alfredinkatu 1, Rauma Lapin kirjasto puh Meijeritie 2, Lappi Kourujärven kirjasto puh Karpalopolku 3, Rauma Uotilan kirjasto puh Uotilan vanhatie 68, Rauma Pyynpään kirjasto puh Sorkantie 24, Rauma Kodisjoen kirjasto puh Laitilantie 12, Kodisjoki Kirjastoauto Aukioloajat soittamalla tai kotisivuilta: Yleisten kirjastopalvelujen lisäksi esimerkiksi isotekstiset kirjat, selkokirjat, äänikirjat, kotipalvelu.

37 37 4 VETERAANIT 4.1 KUNTOUTUSHAKEMUKSET Lääkinnällinen kuntoutus puh Kuntoutushakemukset tulee toimittaa Rauman terveyskeskukseen Lääkinnällisen kuntoutuksen neuvontaan Steniuksenkatu 2, Rauma. Terveyskeskus myöntää veteraaneille kuntoutusta valtion ja kaupungin määrärahojen puitteissa. Veteraanikuntoutus sisältää laitos- ja/tai avo-kuntoutusta. Avokuntoutukseen voi sisältyä esimerkiksi fysioterapiaa, päiväkuntoutusta ja jalkojen hoitoa. 4.2 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Neuvottelukunnan sihteeri puh Rauman sosiaali- ja terveysvirasto PL 283, Rauma 4.3 RaVeTu - RAUMAN VETERAANIEN TUKI, veteraanien tuki -projekti Projektitoimisto Luostarinkatu 3, Rauma projektipäällikkö Tuija Väkiparta puh tai puh Tiedustelut Lappi ja Eurajoki puh

38 38 Maksullista avustajapalvelua pieniin jokapäiväisiin arkiaskareisiin veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Projektin toimialueena ovat Rauma ja Eurajoki. 4.4 KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ Rauman kaupungin kansallisen veteraanipäivän juhla on vuosittain Ohjelmasta lisätietoa: Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 puh

39 39 5 VAPAAEHTOISTYÖ JA JÄRJESTÖTOIMINTA Rauman seurakunnan diakoniatyö Kirkkokatu 2, Rauma puh Keskustelujen, hengellisen tai muun neuvonnan ja sielunhoidon kautta kohdataan monenlaisissa elämäntilanteissa olevia. Yhteydenotot, ihmissuhteiden pohdinta, ruoka-avustukset sekä talousja terveyskysymysten selvittely kuuluvat diakonian auttamismuotoihin. Diakonian ryhmissä ja leireillä virkistytään ja koetaan yhteisöllisyyttä. Suomen Punainen Risti / Rauman osasto Valtakatu 10, Rauma puh Päivystys toimistossa ma, ti, to, pe klo ja ke klo Ystävävälitys toimii aukioloaikoina. Punaisen Ristin ystävätoiminnan tavoitteena on tukea ihmisten selviytymistä eri elämäntilanteissa sekä lievittää yksinäisyyttä. Ystävä toimii henkisenä tukena ja hänen kanssaan voi keskustella asioista luottamuksellisesti. Ystävä voi myös auttaa ulkoilussa ja toimia mukana arjen pienissä askareissa. Avustajakeskus Mansikkapaikka, Steniuksenkatu 6, Rauma puh

40 40 Avustajaopasvälitys puhelimitse maanantaista torstaihin klo Ohjaus ja neuvonta maanantaista torstaihin klo Avustajakeskus kouluttaa ja välittää vapaaehtoisia avustajia vammaisille ja ikäihmisille. Vapaaehtoisia avustajia välitetään mm. asiakkaan vapaa-ajan toimintoihin, kuten ulkoiluun, harrastuksiin ja asiointiin. Eläkeliiton Rauman yhdistys ry vapaaehtoistyön vastaava Sirpa Laine puh Järjestäytynyt ja koulutettu vapaaehtoistyöryhmä auttaa yksinäisiksi itsensä tuntevia ikääntyneitä mm. ulkoilemalla heidän kanssaan, seurustelemalla, lukemalla sekä käymällä yhdessä asioimassa, esim. lääkärikäynneillä. Rauman Pro Senior Kummit Ry Pro Senior Kummit Ry on ihmisarvoisen vanhuuden ja paremman vanhusten kohtelun puolesta vetoava yhdistys, joka on syntynyt viihdetaiteilija Joel Hallikaisen aloitteesta. Yhdistys kerää vapaaehtoisia henkilöitä, jotka ovat halukkaita läsnäolollaan jakamaan aikaansa vanhusten kanssa aivan arkisissa tilanteissa kuuntelemalla, käymällä, ulkoilemalla, keskusteluseurana ja pienten palvelusten suorittajina.

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 8.1.2016/ LA-H Hyvä raumalainen! Tähän esitteeseen on koottu tietoja palveluista ja toiminnasta, jotka on suunnattu raumalaisille ikäihmisille. Esitteessä olevien yhteystietojen

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2015

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2015 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2015 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 7 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa viidestoista

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7 Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa Asumispalvelut 24/7 Asumispalvelut Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden omia voimavaroja

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Pikkuympyräkatu Hamina Puh. toimisto / sähköpostiosoite:

Haminan kaupunki. Pikkuympyräkatu Hamina Puh. toimisto / sähköpostiosoite: Haminan kaupunki Ikäihmisten palvelut Pikkuympyräkatu 3 49400 Hamina Puh. toimisto 040 199 1570/040 199 1571 sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hamina.fi Toiminta-ajatus Ikäihmisten palvelut edistää ja

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus

Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen ikäihmisten palvelukokonaisuudet ovat kotihoito, palveluasuminen ja terveyskeskussairaala. Ikäihmisten palveluneuvonta,

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 906/06.00.00/2015 200 Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Osastonhoitaja Tiina Virtanen ja johtava ylilääkäri

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN ALUEEN MUISTISAIRAIDEN SA A HOIDON O TILANTEESTA Saara Bitter KEMI-TORNIO-KEMINMAA-TERVOLA annika@lapinmuistiyhdistys.fi YLITORNIO annika@lapinmuistiyhdistys.fi Kunnat ja

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Veteraanien palvelut Nurmes Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Ikääntyneitten palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut * seniorikortti oikeuttaa 1 kylpylä- ja kuntosalikäynti /vk, maksaa henkilölle 35

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com Omaistuki Jällivaaran kunnassa Valokuva: andreaslundgren.com Julkaisija: Jällivaaran kunnan sosiaalihallinto omaistuen kehittämistä koskevan projektin (2007 2008) puitteissa. Teksti: Ann-Louise Lundgren.

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen 11.1.2016/ LA-H SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 5 2 KOTIHOITO... 5 2.1 Kotihoidon tukipalvelut alkaen 1.1.2016... 5 2.2 Kotihoidon asiakasmaksut alkaen 1.1.2016...

Lisätiedot