Ikäihmisten palveluopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten palveluopas"

Transkriptio

1 Ikäihmisten palveluopas 1

2 / LA-H

3 Hyvä raumalainen! Tähän esitteeseen on koottu tietoja palveluista ja toiminnasta, jotka on suunnattu raumalaisille ikäihmisille. Esitteessä olevien yhteystietojen kautta on mahdollisuus saada lisätietoja palveluista. Toivon, että esite helpottaa löytämään tietoa niin sosiaali- ja terveyspalveluista, kulttuuri- ja liikuntapalveluista kuin vapaaehtois- ja järjestötyöstäkin. Otamme myös mielihyvin vastaan palautetta ja ehdotuksia palveluoppaan edelleen kehittämiseksi. Palautteen voi antaa toimistosihteeri Laila Aro-Heinilälle, puh tai sähköpostitse Sanna Mustajoki-Kunnas Vanhuspalvelujen johtaja

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOSIAALITOIMEN PALVELUT IKÄÄNTYVIEN NEUVONTAPUHELIN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT IKÄÄNTYNEIDEN TERVEYSTAPAAMISET KOTIHOITO Kotihoidon tiimit ja yhteystiedot Kotihoidon kotiutustiimi KOTONA TAPAHTUVAA HOIVAA JA HUOLENPITOA TUKEVIA PALVELUITA MUITA KOTONA ASUMISTA TUKEVIA PALVELUJA OMAISHOITO SAS TYÖRYHMÄ (Selvitä-Arvioi-Sijoita) ASUMISPALVELUT Kaupungin oma tehostettu palveluasuminen Kaupungin ostama yksityinen tehostettu palveluasuminen Muut asumispalvelut ja asunnot ikäihmisille VANHAINKODIT TERVEYSTOIMEN PALVELUT TERVEYSKESKUS HOITAJIEN ERITYISVASTAANOTOT HOITOTARVIKKEET LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS SUUN TERVEYDENHUOLTO PÄIHDEKLINIKKA TERVEYSKESKUSSAIRAALA KOTISAIRAALA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ ERIKOISSAIRAANHOITO KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN PALVELUT LIIKUNTANEUVONTA JA -OHJAUS UIMAHALLI SENIORIEN KULTTUURIVIIKKO KANSALAISOPISTO KIRJASTO VETERAANIT KUNTOUTUSHAKEMUKSET VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA RaVeTu - RAUMAN VETERAANIEN TUKI, veteraanien tuki -projekti KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ VAPAAEHTOISTYÖ JA JÄRJESTÖTOIMINTA IKÄIHMISTEN NEUVOSTO... 48

5 5 1 SOSIAALITOIMEN PALVELUT 1.1 IKÄÄNTYVIEN NEUVONTAPUHELIN Ikäneuvontapuhelimesta saa neuvontaa ja ohjausta ikääntymiseen liittyvistä käytännön asioista, kuten kotona asumista tukevista palveluista, asumisvaihtoehdoista, apuvälineistä, taloudellisista etuuksista, liikkumisesta, liikuntapalveluista, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista ja kotitapaturmien ehkäisystä. Neuvontapuhelimeen vastataan virka-aikana. Tarvittaessa voidaan varata aika henkilökohtaiseen tapaamiseen tai kotikäyntiin. Neuvontapuhelin puh HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Hyvinvointia edistävät kotikäynnit kohdentuvat kyseisenä vuonna 80 vuotta täyttäville raumalaisille, jotka eivät ole säännöllisten kotihoidon palvelujen piirissä tai pysyvästi laitoshoidossa. Ikäryhmälle lähetetään terveyteen ja toimintakykyyn liittyvä hyvinvointikysely, ja sen vastausten perusteella tarjotaan tarvittaessa kotikäyntiä. Tavoitteena on tukea ikääntyneen kotona selviytymistä ja asumista sekä arvioida ikääntyneen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Kotikäynnillä etsitään tarvittaessa keinoja tilanteen parantamiseksi, annetaan neuvontaa ja ohjausta ja pyritään ennakoimaan palvelutarvetta. Kotikäynnit tehdään ikääntyneen kotiin ja ne perustuvat vapaaehtoisuuteen. Käynnit ovat maksuttomia. kuntohoitaja puh

6 6 1.3 IKÄÄNTYNEIDEN TERVEYSTAPAAMISET Ikääntyneiden terveystapaamisten tavoitteena on tunnistaa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöitä, ennaltaehkäistä ja tukea asiakkaan omia valintoja tarjoamalla elämäntapaohjeita. Terveyteen ja toimintakykyyn liittyvä hyvinvointikysely lähetetään raumalaisille 75 -vuotiaiden ikäryhmälle ja kyselyn vastausten perusteella heidät kutsutaan tarvittaessa terveystapaamiseen. Ikääntyneiden terveystapaamisissa tehdään seulontatutkimuksia (mm. näkö, verenpaineen mittaus, hemoglobiinin- ja verensokerin mittaus sekä fyysisen toimintakyvyn testi). Käynnin aikana on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti asioista, jotka askarruttavat mieltä. Terveystapaamisissa asiakkaat saavat neuvontaa ja ohjausta sekä tarvittaessa heidät voidaan ohjata jatkohoitoon muiden terveyspalveluiden piiriin. sairaanhoitaja puh

7 7 1.4 KOTIHOITO Kotihoito auttaa selviytymään jokapäiväisistä toiminnoista silloin, kun asiakas ei selviydy niistä omatoimisesti tai läheistensä avulla. Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Suunnitelmassa sovitaan tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Raumalla on käytössä palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa hoiva-, hoito- ja huolenpitopalvelua yksityisiltä sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiltä palveluseteliyrittäjiltä. Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin järjestämälle kotihoidolle ja se myönnetään joko säännölliseksi tai tilapäiseksi. Lisätietoja antaa ja uusien asiakkaiden palvelupyynnöt: Kotihoidon arviointiyksikkö, os. Steniuksenkatu 6, Rauma Kaikki kotiin annettavat palvelut arkisin klo 9-12 puh , Sairaanhoidolliset asiat arkisin klo puh Jo palvelun piirissä olevien asiakkaiden yhteydenotot tehdään oman alueen palveluvastaavalle arkisin klo 9-12 kotihoidon palvelupäällikkö puh kotihoidon toimistosihteeri puh

8 Kotihoidon tiimit ja yhteystiedot Palvelukeskus Mansikkapaikka/ Kotihoitokeskus Steniuksenkatu 6, Rauma Pohjoinen alue Karjalankatu, Iltatuuli, Männistö, Kaivopuisto, Pyynpää, Kappelinluhta, Kinno, Paloahde, Kaaro, Sorkka, Pidesluoto, Petäjäs, Komppi, Otan alue, Syvärauma, Merirauma, Haapasaari palveluvastaava puh Itäinen alue Lappi, Vanha Rauma, Lensunkatu, Lajo, Äyhö, Uotila, Kolla, Nihattula, Tuulensuu palveluvastaava puh Eteläinen alue Keskusta, Sinisaari, Lonsi, Nummi, Polari, Sampaanala, Kortela, Unaja, Voiluoto, Anttila, Kulamaa, Vermuntila, Paroalho, Kourujärvi, Monna, Vasarainen, Kodisjoki palveluvastaava puh Tukitiimi palveluvastaava puh

9 9 Sinisaaren palvelukeskus Palvelukeskukseen kuuluvat Siikapolku 3 A, B ja C sekä Sahanpolku 1 A ja B palvelupäällikkö Siikapolku 3, Rauma puh. Kotikaaren tiimi Siikapolku 3B ja 3C palveluvastaava puh Sinisaaren tiimi Siikapolku 3A, Sahanpolku 1A ja 1B palveluvastaava puh

10 Kotihoidon kotiutustiimi Turvallisesti kotiin Kotiutustiimi tukee asiakkaan kotiutumista sairaala/osastohoidon jälkeen. Kotiutustiimi toimii osana Rauman kaupungin kotihoitoa. Tiimin avulla pyritään onnistuneeseen kotiutumiseen ja turvalliseen kotona selviytymiseen. Kotiutustiimi tukee asiakkaan omatoimisuutta ja kuntoutumista. Kotiutus/kotikäynteihin tarvitaan asiakkaan suostumus. Asiakkaan tarvitsemat kotikäynnit määräytyvät palvelutarpeen arvioinnin mukaan. Kotiutustiimin järjestämä hoito on lyhytkestoista, enintään noin kaksi viikkoa kotiutumisen jälkeen. Tarvittavasta jatkohoidosta kotona vastaavat kaupungin kotihoidon työntekijät tai yksityiset palveluntuottajat. Kotiutustiimin vuorokausimaksu on 9,30 euroa. Kotiutustiimiin kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutti. Palveluihin sisältyvät kotikäynnit asiakkaan tarpeen mukaan sekä toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviointi. Tiimin työntekijät arvioivat jatkohoidon- ja tukipalvelutarpeen yhdessä asiakkaan, läheisten, kotiuttavan tahon ja kotihoidon kanssa. Kotiutustiimi työskentelee joka päivä klo Palvelujen piiriin tullaan kotiuttavan tahon yhteydenotolla kotiutustiimiin.

11 KOTONA TAPAHTUVAA HOIVAA JA HUOLENPITOA TUKEVIA PALVELUITA Lisätietoja palveluista antavat kotihoidon palvelupäällikkö ja palveluvastaavat. Palveluista peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain vahvistamat asiakasmaksut. Ateriapalvelu Asiakkaan kotiin toimitettavat ateriat valmistetaan Steniuksen keskuskeittiössä. Vanhainkodeissa ja palvelutaloissa voi myös ruokailla sopimalla asiasta etukäteen. Ateriapalveluun sisältyy lämmin ruoka, salaatti, jälkiruoka ja kuljetus. Turvapuhelinpalvelu Turvalähettimen avulla apua on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Turvapalvelusta sekä laitteen asennuksesta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain tarkistama maksu. Hälytykset vastaanotetaan Esperi-turvapuhelinkeskuksessa. Asiakkaan ja keskuksen välille syntyy puheyhteys, jolloin arvioidaan avuntarpeen laatu ja kiireellisyys. Asiakkaalle lähetetään apua tilannearvion mukaan. Avunantajana on Länsi-Suomen Diakonialaitos Raumalla. Hälytyskäynnistä peritään erillinen maksu. Kauppapalvelu Kotihoidon henkilöstö noutaa asiakkaan tilauksen ja toimittaa sen sovittuna päivänä palvelun tuottajalle Palvelu Mäkiset Oy:lle. Tilaukset toimitetaan asiakkaan kotiin sovittuna päivänä. Kauppapalvelusta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain tar-

12 12 kistama maksu. Palvelun tuottaja laskuttaa asiakasta ostoksista kerran kuukaudessa. Pyykkipalvelu Rauman sosiaali- ja terveyslautakunnalla on ostosopimus Länsi- Suomen Pesula Oy:n kanssa. Kotihoidon henkilöstö hoitaa kuljetukset kerran viikossa. Saunapalvelu Palvelua myönnetään henkilölle, joka ei itse kykene huolehtimaan hygieniastaan alentuneen toimintakyvyn ja puutteellisten peseytymistilojen vuoksi. Palvelua tarjotaan sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköissä. Asiakas tuo mukanaan omat henkilökohtaiset peseytymisvälineet. Päivätoiminta Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista ja ylläpitää omatoimisuutta sekä tarjota omaishoitajalle mahdollisuus vapaapäivään. Päivätoimintaa järjestetään arkipäivisin kaupungin omana toimintana sosiaalitoimen yksiköissä sekä ostopalveluna. Päivätoimintaan sisältyy: kuljetus aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi vapaata toimintaa mm. askartelua, seurustelua, ulkoilua, ym. mahdollisuus sovittaessa myös saunapalveluun (erillinen maksu)

13 13 Päivätoiminnan sisällöstä antaa lisätietoja palveluvastaava puh Viriketoiminta Vanhuspalveluiden viriketoiminnanohjaajat järjestävät ikäihmisille avointa toimintaa ja tapahtumia useassa toimipisteessä. Tavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja osallistumisen mahdollistaminen kodin ulkopuoliseen toimintaan yhteistyössä eri palvelun tuottajien kanssa. Tiedustelut: palveluvastaava puh

14 14 Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoitoa järjestetään Ikäkeskukseen kuuluvassa Intervalliyksikössä, joka sijaitsee Kaunisjärven vanhainkodin tiloissa sekä Sinisaaren palvelukeskuksen Kotikaaressa. Lyhytaikaiseen hoitoon on mahdollisuus silloin, kun asiakas tarvitsee kuntouttavaa hoitoa, toimintakyvyn arviointia, tai jos hoitava omainen tarvitsee lepoa ja virkistystä. palveluvastaava puh

15 MUITA KOTONA ASUMISTA TUKEVIA PALVELUJA Rauman palveluliikenne Palveluliikenne on tarkoitettu parantamaan ikääntyneiden ja liikuntaesteisten henkilöiden kulkumahdollisuuksia. Palvelubussi ajaa lähinnä kaupungin keskustan alueella kutsusta ovelta ovelle - periaatteella. Tilaukset ja lisätiedot: puh Lapin alueella kiertää kutsutaksi tiistaisin ja perjantaisin. Tarkemmat tiedot ja reittialueet: puh Kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi pitkäaikaisen sairauden tai vamman takia käyttää julkisia kulkuneuvoja. Tiedustelut: sosiaalityöntekijä puh Asuntojen muutostyöt Asunnon korjaus- ja muutostöitä voidaan kustantaa silloin, kun ne ovat välttämättömiä kotona selviytymiselle. sosiaalityöntekijä puh

16 16 Korjausavustus vanhusväestölle ja vammaisille Asunnossa on oltava ainakin yksi vähintään 65 vuotta täyttänyt henkilö tai vammainen. Avustusta myönnetään sosiaalisin perustein (tulo- ja varallisuusharkinta). Avustuksen enimmäismäärä on 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Rintamaveteraaneilla on korotetut tulorajat ja tarveharkintainen veteraanilisä 30 %. Tiedustelut hallintosihteeri puh toimistosihteeri puh

17 OMAISHOITO Omaishoidon palveluissa omaistaan hoitavan työtä tuetaan järjestämällä vapaata sekä maksamalla hoitopalkkiota. Omaishoitajan hoitopalkkio kohdennetaan sellaisten henkilöiden hoitamiseen, joiden hoito on siinä määrin sitovaa ja vaativaa, että vaihtoehtona olisi sijoitus laitoshoitoon tai vastaavaan hoitoyhteisöön. Omaishoidon tuella annettavasta hoidosta tehdään hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Omaishoidon tuen tai osan siitä voi vaihtaa halutessaan palveluseteliksi. Yli 65 -vuotiaiden omaishoidon tukiasioita hoitavat palveluvastaava (pohjoinen alue) puh palveluvastaava (eteläinen alue) puh sairaanhoitaja puh

18 SAS TYÖRYHMÄ (Selvitä-Arvioi-Sijoita) Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan sijoitusasioita käsittelee työryhmä, johon kuuluvat Ikäkeskuksen palvelupäällikkö, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja sekä lääkäri. Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan hakemukseen tulee sisältyä lääkärinlausunto ja hoitohenkilökunnan arvio hakijan toimintakyvystä. Liitteeksi tarvitaan myös RAVA eli toimintakyvyn arviointilomake ja MMSE -muistitesti. Hakemuksiin annetaan aina kirjallinen viranhaltijapäätös. SAS- työryhmän yhdyshenkilönä ja päätöksentekijänä toimii Ikäkeskuksen palvelupäällikkö puh

19 ASUMISPALVELUT Ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille on tarjolla tehostettua palveluasumista sekä kaupungin omissa että yksityisissä palveluasumisyksiköissä. Lisätiedot: Ikäkeskuksen palvelupäällikkö puh Kaupungin oma tehostettu palveluasuminen Kotikaari Siikapolku 3, Rauma 47 asuinpaikkaa palvelupäällikkö puh Ripi Koilahdentie 256, Monnanummi 8 asuinpaikkaa palvelupäällikkö puh Palvelukoti Kirsikka Sahamäentie 2, Lappi 16 asuinpaikkaa Palvelukoti puh Dementiakoti Kuunlilja Sahamäentie 2, Lappi 10 asuinpaikkaa Dementiakoti puh

20 20 Palvelukeskus Mansikkapaikka Steniuksenkatu 6, Rauma Palvelukodit tarjoavat ympärivuorokautista palvelua erityisesti muistisairaille vanhuksille. Jokaisessa palvelukodissa on 15 asuinpaikkaa. palveluesimies puh Palvelukoti Tammela puh Palvelukoti Koivula puh Palvelukoti Honkala puh

21 Kaupungin ostama yksityinen tehostettu palveluasuminen Palvelutalo Kokkila Kulmalankatu 1, Rauma johtaja puh Attendo Hoivakoti Sinisaari Siikapolku 3 B, Rauma hoitotyön esimies/paikallisjohtaja puh Attendo Steniuksen Hoivakoti Steniuksenkatu 8, Rauma hoivakodin johtaja puh Mehiläinen Villa Jussoila Karjalankatu 16, Rauma palvelupäällikkö puh hoitajat puh vapaat palveluasunnot puh Mediverkko Villa Meri Steniuksenkatu 12, Rauma palvelupäällikkö puh Ryhmäkoti Kaisla puh Ryhmäkoti Maininki puh Ryhmäkoti Purje puh Ryhmäkoti Ulappa puh

22 Muut asumispalvelut ja asunnot ikäihmisille Sinisaaren vuokra-asunnot Siikapolku 3, Rauma palvelupäällikkö puh Lehtihaka Lehtimäentie 1, Kortela palvelupäällikkö puh Marttila Koilahdentie 256, Monnanummi palvelupäällikkö puh Palvelutalo Ursula (Lapin Vanhustenkotiyhdistys ry) Myllykuja 5, Lappi puh: Linnavuoren rivitalot (Lapin Vanhustenkotiyhdistys ry) Sahamäentie 2, Lappi palvelupäällikkö puh Uotilan palvelukeskus ja asunnot (Rauman mlk:n vanhustenkotiyhdistys ry) Siilotie 6, Rauma vastaava hoitaja puh Saga-Seniorikeskus Kanalinranta Aittakarinkatu 19, Rauma johtaja puh

23 23 Hoitokoti Linnanneito Oy Nallenpolku 3, Rauma toimitusjohtaja puh Palvelutalo Iltatuuli Karjalankatu 11, Rauma vastaava kodinhoitaja puh Metsolinna, seurakunnan vanhustentalot Realia Isännöinti Oy puh isännöitsijä Mervi Hellgren 1.10 VANHAINKODIT Vanhainkodit on tarkoitettu jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa tarvitseville vanhuksille, jotka eivät enää selviydy kotihoidon turvin omassa kodissaan tai palveluasunnossa. Sijoitusasioista vastaa SAS työryhmä. Kaunisjärven vanhainkoti Steniuksenkatu 4, Rauma 99 hoitopaikkaa palvelupäällikkö puh Marttilanmäen vanhainkoti Koilahdentie 256, Monnanummi 38 hoitopaikkaa palvelupäällikkö puh

24 24 Linnavuoren palvelukeskuksen hoito-osasto Sahamäentie 2, Lappi 26 hoitopaikkaa palvelupäällikkö puh Kaukolankoti Kaukolantie 30, Laitila Raumalaisilla on kolme vanhainkotipaikkaa Laitilassa sijaitsevassa Kaukolankodissa johtaja puh

25 25 2 TERVEYSTOIMEN PALVELUT 2.1 TERVEYSKESKUS Käyntiosoite: Steniuksenkatu 2, Rauma Postiosoite: PL 283, Rauma Vaihde avoinna ma - pe klo puh Rauman päivystyksen puhelin on tarkoitettu vain päivystystä koskeviin asioihin. sihteeri puh sairaanhoitaja puh Lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminta järjestetään maanantaista torstaihin klo 8 16 ja perjantaisin klo Ajanvaraus lääkärien ja hoitajien vastaanotolle klo hoidetaan päivystyksellisiä asioita klo tulostentulkinta sekä kiireettömien vastaanottojen ajanvaraus Ajanvaraus lääkärien ja hoitajien vastaanotolle arkisin puh , puh Uotilan terveysasema Siilotie 3, Rauma puh Lapin terveysasema Kirkkotie 4, Lappi puh Kodisjoen terveysasema Silontie 5 A, Kodisjoki Ajanvaraus arkisin klo puh

26 HOITAJIEN ERITYISVASTAANOTOT Hoitajien vastaanotoille voi ottaa yhteyttä joko äkillisten terveysongelmien tai pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvissä ongelmatilanteissa. Diabeteshoitajat Monipolilla toimii kolme (3) diabeteshoitajaa kokopäiväisesti sekä kaksi (2) diabeteslääkäriä osapäiväisesti. Diabetesvastaanotolla hoidetaan pääsääntöisesti tyypin 2 diabeetikoita. Myös hyvässä tasapainossa olevia tyypin 1 diabeetikoita hoidetaan harkinnan mukaan. Diabeteshoitajan tehtävänä on diabeetikoiden yksilöllinen hoidonohjaus ja määräaikaisseuranta. Ohjauksen tavoitteena on mahdollistaa diabeetikon itsehoidon onnistuminen parhaalla mahdollisella tavalla hänen ikä ja elämäntilanteensa huomioiden. Päämääränä on jokapäiväinen hyvinvointi pitkäaikaissairaudesta huolimatta ja mahdollisten liitännäissairauksien välttäminen. Hoidonohjaus on joko yksilöohjausta, ryhmäohjausta tai puhelinneuvontaa. Hoidonohjaukset ajanvarauksella. Yhteydenotot ark. klo pohjoinen puh itä puh etelä puh Diabeteksen hoitovälineiden jakelu ma ja to klo , muina aikoina sopimuksen mukaan. Muistipoliklinikka, muistitestit Haittaako muistamattomuus itseäsi tai läheistäsi jokapäiväisessä elämässä? Muistipoliklinikka tarjoaa neuvoa, ohjausta ja opastus-

27 27 ta muistihäiriöön tai dementiaan liittyvissä asioissa. Muistihoitaja tekee CERAD -muistitestin ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Muistitestit sekä ohjaus ja neuvonta ajanvarauksella. Yhteydenotot ja ajanvaraus puh maanantai, tiistai ja torstai klo tai perjantai klo välisenä aikana. Reumahoitaja Reumahoitajan työnkuvaan kuuluvat mm. laboratoriolähetteiden tekeminen reumaturvaverikokeisiin sekä niistä saatujen koevastausten tulkitseminen ja antaminen potilaille puhelimitse tai vastaanottokäynnillä. Reumahoitaja on varmimmin tavattavissa ma to klo tai sopimuksen mukaan puh Jalkaterapia Jalkaterapeutin vastaanotto on tarkoitettu pääsääntöisesti diabeetikoille ja reumaatikoille, joiden perussairaus aiheuttaa jalkaongelmia ja jalkahaavojen riski on kohonnut. Jalkaterapian tavoitteena on auttaa ja tukea asiakasta selviytymään itsenäisesti alaraajaongelmiensa kanssa ja sitouttamaan hänet omatoimiseen jalkojensa hoitoon, kuntoutukseen ja seurantaan. Annettava jalkaterapia perustuu yksilölliseen arvioon asiakkaan tilanteesta ja sen mukaan määräytyvät jalkojenhoito, pohjallis- ja jalkinearviot ja muut arviot/ hoidon jatkosuunnittelu.

28 28 Rauman terveyskeskuksessa toimii yksi kokopäivätoiminen jalkaterapeutti. Vastaanotto on pääterveysasemalla. Yhteydenotot ma-pe klo puh Astma- ja keuhkoahtaumapotilaiden ohjaus Astmahoitajan toimenkuvaan kuuluu astma- ja keuhkoahtaumatautiepäilyssä PEF-seurannan ja lääkehoidonohjaus. Tutkimukset käynnistää lääkäri. Astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastaville potilaille tarjotaan yksilöllistä hoidonohjausta ja tarjotaan seurantakäyntiaikoja. Ohjauksen ja seurannan tavoitteena on mm. omahoito-osuuden laajentaminen. Astmahoitajan vastaanotolle voi hakeutua oma-aloitteisesti, lääkärin tai muun terveydenhoitohenkilöstön ohjaamana. Yhteydenotot ma - to klo puh HOITOTARVIKKEET Hoitotarvikejakelu toimii ilman ajanvarausta maanantaisin ja torstaisin klo Puhelimitse tilatut tavarat voi noutaa viikon kuluttua tilauksesta tai erikseen sovittuna aikana. Hoitotarvikejakelu toimii Monipolin tiloissa (käynti Kaunisjärven vanhainkodin puoleisesta päädystä). Rauman terveyskeskus puh

29 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Steniuksenkatu 2, Rauma Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään vajaakuntoisen henkilön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Ikäihmisten lääkinnällinen kuntoutus voi sisältää esimerkiksi kuntoutukseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta, fysioterapiaa yksilöllisesti ja ryhmissä, toimintaterapiaa ja apuvälinepalveluita. Ajanvaraus ja neuvonta puh Avoinna ma - to klo , pe klo Apuvälinelainaamo puh Avoinna ma-pe klo , tiistaisin myös klo Puhelinaika ma-pe klo Apuvälineitä voi palauttaa yksikön aukioloaikana. Tarvittaessa järjestetään apuvälineen sovitus ja lainaus ajanvarauksella.

30 SUUN TERVEYDENHUOLTO Keskitetty ajanvaraus (ei kiireellinen) Ajanvaraus arkisin klo puh Ajanvarauksessa suun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoidontarpeen, antaa tarvittaessa vastaanottoajan ja ohjaa oikeaan hammashoitolaan. Hammaslääkäripäivystys (kiireellinen) Steniuksenkatu 2, Rauma Ajanvaraus arkisin klo puh Lauantaisin ja arkipyhäisin ajanvarauksella klo Hammaslääkäripäivystys on tarkoitettu potilaille, joilla on äkillisiä särkyjä, voimakkaita oireita, turvotusta, tulehduksia sekä tapaturmapotilaille. 2.6 PÄIHDEKLINIKKA Steniuksenkatu 2, Rauma puh Päivystysvastaanotto arkisin klo , iltapäivän ajat ajanvarauksella. Päihdeklinikalta saat apua alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvuusongelmiin. Saat ohjausta ja neuvontaa sekä tukea. Myös omaisasiakkaat voivat tulla asiakkaaksi. Päihdeklinikan kautta on mahdollisuus avo- tai laitoskatkaisuhoitoon. Jatkohoidon suunnittelu tapahtuu sairaanhoitajan ajanvarausvastaanotolla. Päihdeklinikalla suoritetaan ajooikeusseurannat ryhmämuotoisena toimintana. Päihdeklinikan palvelut ovat maksuttomia.

31 TERVEYSKESKUSSAIRAALA Steniuksenkatu 2, Rauma Vaihde puh Terveyskeskussairaala tarjoaa perusterveydenhuoltotasoista sairaalahoitoa joko terveyskeskuksen osastoilla tai Kotisairaalassa. Kotisairaala on hyvä vaihtoehto silloin, kun sairaalatasoinen hoito voidaan turvallisesti toteuttaa potilaan kotona. Tulosalueemme vastaa myös muistisairauksien tutkimisesta, diagnosoinnista, hoidosta ja seurannasta. Osasto T1 puh osastonhoitaja puh Osasto T2 puh osastonhoitaja puh KOTISAIRAALA Steniuksenkatu 2, Rauma Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona vaihtoehtona sairaalaosastohoidolle potilaan ja/tai hänen läheisensä niin halutessa. Kotisairaalahoitoon tarvitaan aina lääkärin lähete. Kotisairaalassa hoidetaan mm. infektiopotilaita, vaativia haavaja verensiirtopotilaita. Lisäksi kotisairaala tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen kotisaattohoitoon. Kotisairaalahoidon aikana potilaan tulee huolehtia itse tai läheisensä/ kotihoidon avustamana päivittäisistä toimista.

32 32 Sairaanhoitajat klo 8-14 puh klo puh SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Steniuksenkatu 2, Rauma puh Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijältä saa ohjausta ja tietoa sosiaaliturvasta, sosiaalipalveluista, kotihoitoa tukevista palveluista ja kuntoutuksesta.

33 ERIKOISSAIRAANHOITO Rauman aluesairaala Steniuksenkatu 2, Rauma puh Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sairaalantie 3, Pori puh Harjavallan sairaala Sairaalantie 14, Harjavalta puh Satalinnan sairaala Satalinnantie 77, Harjavalta puh

34 34 3 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN PALVELUT Palvelupiste Pyyrman puh Valtakatu 2, Rauma 3.1 LIIKUNTANEUVONTA JA -OHJAUS Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus, Nortamonkatu 5, Rauma Maksutonta liikuntaneuvontaa kaikille raumalaisille. Myös terveysliikuntaa, esimerkiksi maksuttomia Kunnossa Kaiken Ikää - liikuntaryhmiä. liikuntasihteeri puh liikunnanohjaaja puh erityisliikunnanohjaaja puh UIMAHALLI Hankkarintie 8, Rauma puh Uimahallissa on kuntouintiratojen lisäksi mm. varustettu kuntoutusallas, kaksi poreallasta, hyppyallas ja lasten allas. Kaupunki ja yhdistykset järjestävät kaikille avoimia vesijuoksuja ja - voimisteluja. Uimahallin käyttö on maksutonta veteraanille ja hänen kanssaan uimahalliin tulevalle puolisolle.

35 SENIORIEN KULTTUURIVIIKKO Syksyisin kulttuuripalvelujen tuottama Seniorien kulttuuriviikko tarjoaa monipuolisia tilaisuuksia ikäihmisille eri aihepiireihin liittyen. Tilaisuudet ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Ohjelmatuokiot ovat alkaneet klo ja kestäneet noin tunnin verran. Päätteeksi on varattu aikaa myös vapaamuotoiselle yhdessäololle sekä iltapäiväkahville. Sosiaalitoimen vanhustyön askartelunohjaajat ovat vastaanottamassa osallistujia, joten apua saa tarvittaessa. Seniorien kulttuuriviikon ohjelma julkaistaan syyskuussa kaupungin www-sivuilla. Käsiohjelman voi noutaa Palvelupiste Pyyrman puh Valtakatu KANSALAISOPISTO Aittakarinkatu 10, Rauma puh Toimisto avoinna opetusviikkojen aikana ma, ke - pe klo , ti klo , muina aikoina ma - pe klo Lukuvuosittain on tarjolla monipuolinen opinto-ohjelma, jossa erityisesti senioreille suunnattu tietotekniikka-, musiikki- ja liikuntakursseja. Opinto-ohjelma jaetaan joka kotiin elo- ja joulukuussa. Se on saatavissa myös opiston toimistosta ja kirjastoista sekä luettavissa opiston kotisivuilla

36 KIRJASTO Rauman kaupungin pääkirjasto puh Alfredinkatu 1, Rauma Lapin kirjasto puh Meijeritie 2, Lappi Kourujärven kirjasto puh Karpalopolku 3, Rauma Uotilan kirjasto puh Uotilan vanhatie 68, Rauma Pyynpään kirjasto puh Sorkantie 24, Rauma Kodisjoen kirjasto puh Laitilantie 12, Kodisjoki Kirjastoauto Aukioloajat soittamalla tai kotisivuilta: Yleisten kirjastopalvelujen lisäksi esimerkiksi isotekstiset kirjat, selkokirjat, äänikirjat, kotipalvelu.

37 37 4 VETERAANIT 4.1 KUNTOUTUSHAKEMUKSET Lääkinnällinen kuntoutus puh Kuntoutushakemukset tulee toimittaa Rauman terveyskeskukseen Lääkinnällisen kuntoutuksen neuvontaan Steniuksenkatu 2, Rauma. Terveyskeskus myöntää veteraaneille kuntoutusta valtion ja kaupungin määrärahojen puitteissa. Veteraanikuntoutus sisältää laitos- ja/tai avo-kuntoutusta. Avokuntoutukseen voi sisältyä esimerkiksi fysioterapiaa, päiväkuntoutusta ja jalkojen hoitoa. 4.2 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Neuvottelukunnan sihteeri puh Rauman sosiaali- ja terveysvirasto PL 283, Rauma 4.3 RaVeTu - RAUMAN VETERAANIEN TUKI, veteraanien tuki -projekti Projektitoimisto Luostarinkatu 3, Rauma projektipäällikkö Tuija Väkiparta puh tai puh Tiedustelut Lappi ja Eurajoki puh

38 38 Maksullista avustajapalvelua pieniin jokapäiväisiin arkiaskareisiin veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Projektin toimialueena ovat Rauma ja Eurajoki. 4.4 KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ Rauman kaupungin kansallisen veteraanipäivän juhla on vuosittain Ohjelmasta lisätietoa: Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 puh

39 39 5 VAPAAEHTOISTYÖ JA JÄRJESTÖTOIMINTA Rauman seurakunnan diakoniatyö Kirkkokatu 2, Rauma puh Keskustelujen, hengellisen tai muun neuvonnan ja sielunhoidon kautta kohdataan monenlaisissa elämäntilanteissa olevia. Yhteydenotot, ihmissuhteiden pohdinta, ruoka-avustukset sekä talousja terveyskysymysten selvittely kuuluvat diakonian auttamismuotoihin. Diakonian ryhmissä ja leireillä virkistytään ja koetaan yhteisöllisyyttä. Suomen Punainen Risti / Rauman osasto Valtakatu 10, Rauma puh Päivystys toimistossa ma, ti, to, pe klo ja ke klo Ystävävälitys toimii aukioloaikoina. Punaisen Ristin ystävätoiminnan tavoitteena on tukea ihmisten selviytymistä eri elämäntilanteissa sekä lievittää yksinäisyyttä. Ystävä toimii henkisenä tukena ja hänen kanssaan voi keskustella asioista luottamuksellisesti. Ystävä voi myös auttaa ulkoilussa ja toimia mukana arjen pienissä askareissa. Avustajakeskus Mansikkapaikka, Steniuksenkatu 6, Rauma puh

40 40 Avustajaopasvälitys puhelimitse maanantaista torstaihin klo Ohjaus ja neuvonta maanantaista torstaihin klo Avustajakeskus kouluttaa ja välittää vapaaehtoisia avustajia vammaisille ja ikäihmisille. Vapaaehtoisia avustajia välitetään mm. asiakkaan vapaa-ajan toimintoihin, kuten ulkoiluun, harrastuksiin ja asiointiin. Eläkeliiton Rauman yhdistys ry vapaaehtoistyön vastaava Sirpa Laine puh Järjestäytynyt ja koulutettu vapaaehtoistyöryhmä auttaa yksinäisiksi itsensä tuntevia ikääntyneitä mm. ulkoilemalla heidän kanssaan, seurustelemalla, lukemalla sekä käymällä yhdessä asioimassa, esim. lääkärikäynneillä. Rauman Pro Senior Kummit Ry Pro Senior Kummit Ry on ihmisarvoisen vanhuuden ja paremman vanhusten kohtelun puolesta vetoava yhdistys, joka on syntynyt viihdetaiteilija Joel Hallikaisen aloitteesta. Yhdistys kerää vapaaehtoisia henkilöitä, jotka ovat halukkaita läsnäolollaan jakamaan aikaansa vanhusten kanssa aivan arkisissa tilanteissa kuuntelemalla, käymällä, ulkoilemalla, keskusteluseurana ja pienten palvelusten suorittajina.

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 26.2.2015/ LA-H Hyvä raumalainen! Tähän esitteeseen on koottu tietoja palveluista ja toiminnasta, jotka on suunnattu raumalaisille ikäihmisille. Esitteessä olevien yhteystietojen

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 8.1.2016/ LA-H Hyvä raumalainen! Tähän esitteeseen on koottu tietoja palveluista ja toiminnasta, jotka on suunnattu raumalaisille ikäihmisille. Esitteessä olevien yhteystietojen

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 24.6.2015/ LA-H Hyvä raumalainen! Tähän esitteeseen on koottu tietoja palveluista ja toiminnasta, jotka on suunnattu raumalaisille ikäihmisille. Esitteessä olevien yhteystietojen

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 7.10.2015/ LA-H Hyvä raumalainen! Tähän esitteeseen on koottu tietoja palveluista ja toiminnasta, jotka on suunnattu raumalaisille ikäihmisille. Esitteessä olevien yhteystietojen

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 7.10.2015/ LA-H Hyvä raumalainen! Tähän esitteeseen on koottu tietoja palveluista ja toiminnasta, jotka on suunnattu raumalaisille ikäihmisille. Esitteessä olevien yhteystietojen

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 5.1.2016/ LA-H Hyvä raumalainen! Tähän esitteeseen on koottu tietoja palveluista ja toiminnasta, jotka on suunnattu raumalaisille ikäihmisille. Esitteessä olevien yhteystietojen

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2016 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 5 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa kuudestoista

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Tietoa, apua ja ideoita kotona pärjäämiseen ja omatoimiseen elämään Palvelutorilta

Tietoa, apua ja ideoita kotona pärjäämiseen ja omatoimiseen elämään Palvelutorilta Tietoa, apua ja ideoita kotona pärjäämiseen ja omatoimiseen elämään Palvelutorilta Haluaisin teettää kotona pientä remonttia, mistä löytäisin luotettavan tekijän? Mistä löytäisin ikkunoille pesijän? Olen

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2015

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2015 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2015 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 7 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa viidestoista

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalot

Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Asunnot tarkoitettu päivittäin kotihoitoa tarvitseville Vantaan kaupungin palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan runsaankaan

Lisätiedot

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin SOTAINVALIDIEN etuuksia ja avustuksia 2017 Kuntoutus Mikäli haitta-aste on 10 25 % on oikeus saada vuosittain 14 päivää laitoskuntoutusta. Laitoskuntoutusjakson voi halutessaan vaihtaa päiväkuntoutukseen

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KANGASALAN KUNTA VAIHDE

IKÄÄNTYNEIDEN KANGASALAN KUNTA VAIHDE IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT oksalla ylimmällä www.kangasala.fi KANGASALAN KUNTA VAIHDE 03 5655 3000 VANHUSPALVELUT Kunnanvirasto 3 Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Vanhustyön johtaja 050 406 1181 Kotihoidon

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7 Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa Asumispalvelut 24/7 Asumispalvelut Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden omia voimavaroja

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kotipalveluopas

LAPUAN KAUPUNKI. Kotipalveluopas LAPUAN KAUPUNKI Kotipalveluopas Kotihoito Kotihoito tukee ja auttaa, kun ikäihminen tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

KEVÄÄN 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE

KEVÄÄN 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE Sovellettu kuntosali klo. 10-11. Terveyskeskuksen jatkoryhmä, ilmoittautuminen. Kuntosaliryhmä klo. 13-14, ei Tasapainoryhmä klo. 14:45-15:45. Monipuolista tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelua. Ei Paikka:

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 2015 SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 1 Yleiset periaatteet Suonenjoen kaupungin vanhuspalvelut tuottavat ja järjestävät sosiaalihuoltolain ( :t 17, 22, 23, 24 ja 25) mukaisia asumispalveluja

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito Kouvolan Asumispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut - Hoivakotihoito - Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen - Vanhainkotihoito Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden

Lisätiedot

SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat

SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat 2015 SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat Tervetuloa kuntoutumaan ja virkistymään Ilolansaloon! Palvelukeskus Ilolansalo Ilolankatu 6 24240 SALO p. (02) 7213 300 www.salva.fi SALVA

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Lähde tukea kuntalaisen tiedonsaantiin. Pirjo Virtanen, henkilöstöpäällikkö Erikoissairaanhoito

Lähde tukea kuntalaisen tiedonsaantiin. Pirjo Virtanen, henkilöstöpäällikkö Erikoissairaanhoito Lähde tukea kuntalaisen tiedonsaantiin, henkilöstöpäällikkö Erikoissairaanhoito Tiedonsaannin haasteita Kuntalaisten odotukset saatavasta tiedosta ovat lisääntyneet haasteita tuovat: väestön vanheneminen

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen

Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen Hoiva-asuminen Hoiva-asumisen tehtävänä on tarjota 65 vuotta täyttäneille eritasoista tuettua asumista tarvitseville henkilöille kodinomaista

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Kotihoito Kauhajoki. Kotipalvelu Kotisairaanhoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Päivätoiminta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Kotihoito Kauhajoki. Kotipalvelu Kotisairaanhoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Päivätoiminta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kotihoito Kauhajoki Kotipalvelu Kotisairaanhoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Päivätoiminta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kauhajoen kotihoitotoimisto

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Kemin Kotihoito Palvelut ja yhteystiedot

Kemin Kotihoito Palvelut ja yhteystiedot Kotihoitokeskus Kotihoidon ja Kotisairaanhoidon palvelukeskus Tietotalo, Valtakatu 27-29, 2-kerros, 94100 Kemi Kemin Kotihoito Palvelut ja yhteystiedot 1 / 7 PALVELUN TARPEEN ARVIOINTI MÄÄRÄAJASSA Kunta

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Pikkuympyräkatu Hamina Puh. toimisto / sähköpostiosoite:

Haminan kaupunki. Pikkuympyräkatu Hamina Puh. toimisto / sähköpostiosoite: Haminan kaupunki Ikäihmisten palvelut Pikkuympyräkatu 3 49400 Hamina Puh. toimisto 040 199 1570/040 199 1571 sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hamina.fi Toiminta-ajatus Ikäihmisten palvelut edistää ja

Lisätiedot

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Ikäihmisten Palvelutori - Poiju Mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tuetaan ja autetaan yhdessä asiakasta, itse

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot