Kunnanhallitus nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä Suomenlahden merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja mahdollisuuksista KH 51 Kehittämisselvitys, kantatie 51 KH 52 KH 53 KH 54 KH 55 KH 56 KH 57 KH 58 KH 59 KH 60 Tonttien myynnin edistämistoimet ABC Pikkalan asemakaava Lausunto 4. vaiheen maakuntakaavan luonnoksesta Valtuustoaloite Vihdin Veden jätevesien johtamisesta njoen vesistöön Valtuustoaloite koskien kirjallisten huomautusten antamista Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset Vuoden 2014 henkilöstöraportti Vuoden 2014 tilinpäätös Sopimus n Monitoimihalli Oy:n kanssa kenttä- sekä pesu- ja pukuhuonetilojen vuokraamisen ehdoista KH 61 Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall Ab:lle KH 62 KH 63 KH 64 KH 65 KH 66 KH 67 KH 68 Nuorten kesätyötuki Oikaisuvaatimus koskien kunnanhallituksen päätöstä kulkuoikeuden hakeminen Bollstadissa rataseisakkeen läheisyydessä Selvityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituskesta (Etuosto-oikeuden käyttäminen) Osallistujien nimeäminen Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon seminaariin Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Muut asiat KH 69 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KH 70 Perusturvalautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014

2 Sivu 2 Nro 3/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja Elo Tuula, jäsen Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Koroma-Hintikka Maria, jäsen Martin Kirsi, jäsen Nordenswan-Lindén Eva, varajäsen Nygård Johanna, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Varpio Arto, jäsen läsnä klo Muut läsnä olevat Alho Arja, KV:n puheenjohtaja Gottberg Carl-Johan, KV:n I varapuheenjohtaja Penttinen Arto, KV:N II varapuheenjohtaja Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Löfbacka Mikko, hallintojohtaja Pietinen Jukka, sivistystoimenjohtaja poistui 47 käsittelyn jälkeen klo Öberg Benita, perusturvajohtaja poistui 47 käsittelyn jälkeen klo Kiljunen Taneli, maankäyttöinsinööri Hynninen Anu, ympäristötarkastaja, poistui 50 käsittelyn jälkeen Asiat Allekirjoitukset Merja Laaksonen puheenjohtaja Mikko Löfbacka pöytäkirjanpitäjä Heikki Kaisla puheenjohtaja :t 56, Veikko Tanskanen pöytäkirjantarkastaja Stefan Svanfeldt pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Mikko Löfbacka hallintojohtaja

3 Sivu 3 KH 46 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko Tanskasen ja Stefan Svanfeldtin. Esittelijä peruutti esityksen asiasta 59, jolloin asia poistettiin esityslistalta. päätti, että asiat käsitellään seuraavassa järjestyksessä: 46, jonka jälkeen :t 60-61, 56, 49, 50, 57, 69-70, 58, 47-48, 51-55, Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 47 TALOUDEN SEURANTA on hyväksynyt kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kunnanhallituksessa kuntatasolla ja lautakunnissa toimielintasolla. Oheismateriaalina on mukainen talouden toteuma. Päivämäärään mennessä kunnan toimintakate on toteutunut 18,3 prosenttisesti. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes laskennallisen toteuman mukaisesti, mutta toimintatuotot alle laskennallisen toteuman. Vuoden 2015 verotulot ovat toteutuneet 17,2 prosenttisesti ja valtionosuudet 17,0 prosenttisesti. Tällä hetkellä verotulojen ja valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuoden 2015 tuloksen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kahden kuukauden laskennallinen toteuma-% on 16,66 prosenttia. Liitteet ja oheismateriaali - oheismateriaalina tilanne talouden toteumasta vuodelta 2014 merkitsee tiedoksi talousseurannan. merkitsi tiedoksi talousseurannan. ===== Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 YMPJARAKL:71 /2015 KH 48 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN YMPJARAKL n kunnan nykyinen rakennusjärjestys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa ja se astui voimaan Muutos pykälään 31 hyväksyttiin valtuustossa KH 48 Rakennusjärjestys on vanhentunut eikä siinä käsitellä tämän päivän rakennustrendejä, kuten aurinkopaneeleja. Siinä on myös jonkin verran vanhentunutta tietoa. Kuntaliitto on laatinut kunnille käsikirjan ja ohjeet rakennusjärjestyksen tarkastamiseksi. Siten olisi hyvä uusia rakennusjärjestys, koska on olemassa uusi käsikirja, jota voi noudattaa. Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kunnille suuret mahdollisuudet itsenäisesti suunnitella ja päättää ympäristöstä. Rakennusjärjestyksen avulla kunta voi ilmoittaa sellaisista määräyksistä, joita paikalliset olosuhteet vaativat ja jotka ovat välttämättömiä suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen kannalta ja jotta kulttuuri- ja luontoarvot voidaan huomioida sekä siksi, että voidaan luoda ja säilyttää hyvä elinympäristö (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 14). Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa työryhmän rakennusjärjestyksen uusimiseksi ja joka koostuu ainakin seuraavista henkilöistä: - ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja - teknisen lautakunnan puheenjohtaja - rakennustarkastaja - maankäyttöinsinööri, ja - kunnanhallituksen edustaja Ehdotuksen mukaan = = = päättää asettaa työryhmän rakennusjärjestyksen uusimiseksi, joka koostuu seuraavista henkilöistä: - ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja; - teknisen lautakunnan puheenjohtaja; - rakennustarkastaja; - maankäyttöinsinööri - teknisen osaston hallinnon suunnittelija ja - kunnanhallituksen edustaja. Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 Käsittely: Stefan Svanfeldt ehdotti kunnanhallituksen edustajaksi Anders Karellia. päätti asettaa työryhmän rakennusjärjestyksen uusimiseksi, joka koostuu seuraavista henkilöistä: - ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja; - teknisen lautakunnan puheenjohtaja; - rakennustarkastaja; - maankäyttöinsinööri - teknisen osaston hallinnon suunnittelija ja - kunnanhallituksen edustajana Anders Karell. ===== Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 YMPJARAKL:196 /2014 KH 49 SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPJARAKL Liite 1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 mukaan kunnanvaltuusto voi lainsäädännön täytäntöön panemiseksi antaa tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Määräysten tulee perustua ympäristönsuojelulailla säädeltyihin asioihin, eikä niillä voida lieventää lain vaatimuksia. Määräykset eivät voi koskea ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista tai ilmoitusvelvollista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa, eivätkä myöskään rekisteröitäviä toimintoja. n kunnalla ei ole voimassaolevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Tavoitteena on laatia n kunnalle ympäristönsuojelumääräykset, joissa yhdistyvät paikalliset erityispiirteet ja länsiuusimaalaiset käytännöt. Paikallisia erityisalueita, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja määräyksiä, ovat taajaan rakennetut alueet, rantavyöhykkeet, pohjavesialueet ja vesistöt. Ympäristönsuojelumääräyksissä käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat yleisten määräysten ohella jätevesien haittavaikutusten ehkäiseminen, jätteiden ja kemikaalien käsittely, melun ja muiden päästöjen torjunta sekä maatalouden toiminnoista aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Ympäristönsuojelumääräykset helpottavat ja selkiyttävät viranomaisen työtä ja antavat tukea päätöksenteolle. Niiden avulla on mahdollista joustavasti ja tehokkaasti estää sellaisia ympäristöhaittoja, joihin säädöstason määräykset ovat liian yleisluontoisia. Määräyksillä voidaan luoda paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia käytäntöjä. Määräysluonnos on valmisteltu yhteistyössä kunnan rakennusvalvonnan, teknisen toimen ja vesi- ja viemärilaitoksen kanssa. Yhteistyön avulla varmistetaan, ettei ympäristönsuojelumääräyksissä ole päällekkäisyyksiä rakennusjärjestyksen, kaavamääräysten tms. kanssa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää määräysten asettamisesta virallisesti nähtäville. Nähtävillä olosta kuulutetaan paikallisissa sanomalehdissä, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Määräysluonnoksesta pyydetään viralliset lausunnot seuraavilta tahoilta: *) - Länsi-Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos - Länsi-Uudenmaan poliisilaitos - Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 - Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry - Inkoon-n Ympäristöyhdistys ry - Sjundeå landsbygdsförening - n tekninen lautakunta - Ympäristöterveydenhuolto - Inkoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan kunnat Nähtävillä oloajan päätyttyä ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää määräysehdotuksen esittämisestä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Oheismateriaali ja liitteet: - liite 1 sisältää seuraavat asiakirjat: ympäristönsuojelumääräykset, luonnos sekä ympäristönsuojelumääräysten perustelut, luonnos Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi n ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää - asettaa ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut virallisesti nähtäville. Käsittely: Lundqvist Berglundin kannattamana ehdotti, että viralliset lausunnot pyydetään myös seuraavilta tahoilta: Nylands svenska producentförbund, MTK- Uusimaa, MTK Lohjan seutu ry ja n riistanhoitoyhdistys ry. Berglund Maxeniuksen ja Lundqvistin kannattamana ehdotti, että liitteen kohdan toinen kappale muutetaan suosituksen muotoon. Puheenjohtaja Berglundin kannattamana ehdotti, että kohdan 9.1. ensimmäinen kappale muutetaan koskemaan yli 10 m³ säiliöitä. Kokkonen puheenjohtajan kannattamana ehdotti, että kohdan ensimmäinen kappale, joka alkaa Mikäli toimenpiteestä muutetaan muotoon Mikäli tilapäisestä toimenpiteestä Maxenius Berglundin kannattamana ehdotti, että luvun 5. otsikko muutetaan seuraavaan muotoon Hevostalleja ja eläinsuojia koskevat määräykset. Koska tehtyjä ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen ne. n ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 - asettaa ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut virallisesti nähtäville; - pyytää määräysluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: *) - Länsi-Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos - Länsi-Uudenmaan poliisilaitos - Länsi-Uudenmaan jätelautakunta - Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry - Inkoon-n Ympäristöyhdistys ry - Sjundeå landsbygdsförening - n tekninen lautakunta - Ympäristöterveydenhuolto - Inkoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan kunnat - Nylands svenska producentförbund - MTK-Uusimaa - MTK Lohjan seutu ry - n riistanhoitoyhdistys ry - valtuuttaa esittelijän korjaamaan liitteeseen seuraavat kohdat: - liitteen kohdan toinen kappale muutetaan suosituksen muotoon, - kohdan 9.1. ensimmäinen kappale muutetaan koskemaan yli 10 m³ säiliöitä, - kohdan ensimmäinen kappale, joka alkaa Mikäli toimenpiteestä muutetaan muotoon Mikäli tilapäisestä toimenpiteestä - luvun 5. otsikko muutetaan seuraavaan muotoon Hevostalleja ja eläinsuojia koskevat määräykset. *) Pykälän kirjoitusvirhe korjattu hallintolain 51 :n mukaan = = = YMPJARAKL Liitteet 3, 4, 5 ja 6 Luonnos n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi oli nähtävillä Nähtävillä olosta kuulutettiin paikallisissa sanomalehdissä, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Määräysluonnoksesta saatiin lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä, Inkoon-n Ympäristöyhdistys ry:ltä, Sjundeå Landsbygdsförening r.f:ltä, Nylands svenska producentförbund:lta, n riistanhoitoyhdistykseltä, Lohjan ympäristöterveyspalveluilta, Vihdin ympäristötarkastajalta ja Inkoon sekä Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunnilta. Luonnoksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausuntojen johdosta ympäristönsuojelumääräysluonnosta on tarkistettu liitteistä ilmenevillä tavoilla. Lausunnoille on laadittu vastineet ja määräysluonnokseen on merkitty tarkistuksen yhteydessä tehdyt muutokset. Luonnoksessa on huomioitu voimaan astuneen uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) tuomat muutostarpeet. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o ympäristönsuojelumääräykset, luonnos o ympäristönsuojelumääräysten perustelut, luonnos o kartta n pohjavesialueista o kooste lausunnoista ja niihin laadituista vastineista Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Käsittely: n ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin ja niiden perusteluihin ehdotetut muutokset. Lautakunta esittää ympäristönsuojelumääräykset kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Puheenjohtaja ehdotti, että pykälä jätetään pöydälle, jotta ympäristönsuojelumääräysten pykälistä 5.1, 5.2, 5.3.2, 15 ja 16 voidaan hankkia lisätietoa. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. Asia jätettiin pöydälle. = = = YMPJARAKL Liitteet 1,2,3 ja 4 Asia otetaan uudelleen lautakunnan käsittelyyn. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o ympäristönsuojelumääräykset, luonnos o ympäristönsuojelumääräysten perustelut, luonnos o kartta n pohjavesialueista o kooste lausunnoista ja niihin laadituista vastineista Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 Käsittely: n ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin ja niiden perusteluihin ehdotetut muutokset. Lautakunta esittää ympäristönsuojelumääräykset kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: n ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin ja niiden perusteluihin ehdotetut muutokset. Ja lautakunta esittää ympäristönsuojelumääräykset kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Lisäksi lautakunta valtuuttaa esittelijän korjaamaan liitteeseen kohdat 5.1, 5.2, 5.3.2, 15 ja 16 kokouksessa pöydälle jaetun ehdotuksen mukaisesti. Ekström Berglundin kannattamana ehdotti, että liitteen pykälän 5.2 toinen kappale poistetaan kokonaan. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Ekströmin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 6 (Honkasalo, Kokkonen, Kämäräinen, Mäkinen, Nummenmaa, Suomalainen) 3 (Östberg, Berglund, Ekström). KH 49 Liite 1a,1b,1c,1d Käsittely: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. ==== Liitteet ja oheismateriaalit Liitteenä - luonnos n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi - luonnos n kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi - kartta n pohjavesialueista - kooste lausunnoista ja niihin laadituista vastineista päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat n kunnan ympäristönsuojelumääräykset ehdotuksen mukaisesti. Anders Karell ehdotti Kirsi Martinin kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 Koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestyksessä asian käsittelyn jatkaminen voitti äänin 7 (Elo, Kaisla, Nygård, Parviainen, Tanskanen, Varpio, Laaksonen) 4 (Karell, Koroma- Hintikka, Martin, Svanfeldt). Stefan Svanfeldt ehdotti Anders Karellin kannattaman, että ympäristönsuojelumääräyksistä poistetaan kohdasta 5.2. Rantavyöhykkeet ja saaristo, lause Vesikäymälän rakentaminen on kielletty kiinteistöille ja saarille, joihin ei ole tieyhteyttä sekä ranta-asemakaava-alueilla. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Svanfeldtin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7 (Elo, Kaisla, Koroma-Hintikka, Nygård, Parviainen, Tanskanen, Varpio) 4 (Karell, Martin, Svanfeldt, Laaksonen). päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat n kunnan ympäristönsuojelumääräykset ehdotuksen mukaisesti. ===== Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 YMPJARAKL:133 /2015 KH 50 LAUSUNTO METSÄHALLITUKSEN SELVITYKSESTÄ SUOMENLAHDEN MERIKANSALLISPUISTOJEN TÄYDENTÄMISTARPEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA YMPJARAKL Liite 6 Oheismateriaalia Ympäristöministeriö pyytää n kunnalta lausuntoa Metsähallituksen selvityksestä Suomenlahden merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja mahdollisuuksista mennessä. Metsähallitus on selvittänyt ympäristöministeriön toimeksiannosta Itäisen Suomenlahden, Tammisaaren saariston ja Saaristomeren kansallispuistojen täydennystarpeet ja mahdollisuudet ottaen erityisesti huomioon Metsähallituksen omistukseen siirtyneet vesi- ja maa-alueet. Osana selvitystä on tarkasteltu Porkkalan niemen ja sen edustan saaristo- ja merialueen roolia Suomenlahden merellisten suojelualueiden verkostossa sekä esitetty vaihtoehtoja Porkkalan alueen suojelemiseksi sekä suojelusta valtiolle koituviksi kustannuksiksi. Selvityksen mukaan Porkkalan luonnonarvot voidaan turvata perustamalla valtion omistamista alueista luonnonsuojelualueita valtioneuvoston asetuksella tai kansallispuisto eduskunnan säätämällä lailla. Luonnonsuojelualueen perustaminen ei sulje pois kansallispuiston perustamismahdollisuutta myöhemmässä vaiheessa. Metsähallituksen esityksessä Porkkalan niemen ja sen edustan maa- ja vesialueiden suojelemiseksi on neljä vaihtoehtoa, joista kolme on erikokoisia kansallispuistoja. Kaikissa vaihtoehdoissa on mukana valtion luonnonsuojelukohteita, Metsähallituksen hallinnoimia vesialueita sekä puolustusvoimien käytössä olevia alueita. Ensimmäisessä vaihtoehdossa eli 0- vaihtoehdossa luonnonsuojelu toteutetaan ilman kansallispuistoa. Suojelualueet toteutetaan tällöin asetusteitse ns. tavallisina luonnonsuojelualueina. Vaihtoehdossa 1 perustetaan Porkkalan saariston kansallispuisto, joka käsittää Porkkalan edustan saaria ja matalikkoja sekä mahdollisesti puolustusvoimille vuokrattuja alueita. Kansallispuiston pinta-ala on tällöin ha saaria ja ha vettä. Vaihtoehdossa 2 perustetaan Porkkalan ja saariston kansallispuisto, johon liitetään edellisen vaihtoehdon alueiden lisäksi rannikon kohteita. Kansallispuiston pinta-ala on ha saaria ja ha vettä. Viimeisessä vaihtoehdossa perustetaan Länsi- Uudenmaan rannikon kansallispuisto, jonka laajuus on enimmillään 1184 ha maata ja ha vettä. Porkkalan kansallispuisto sijoittuu pääosin Kirkkonummen alueelle, mutta vaihtoehdosta riippuen siihen liitetään alueita myös Inkoosta ja sta. Vaihtoehtoihin 2 ja 3 on sisällytetty Metsähallituksen luontopalveluiden Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 hallinnassa oleva Störsvikin metsä, joka on kooltaan 190,9 hehtaaria ja suojeltu METSO-alueena. Suomen meristrategiadirektiivin tavoitteena on, että merelliset luonnonsuojelualueet muodostavat tulevaisuudessa ekologisesti yhtenäisen verkoston. Nykyisen suojeluverkoston kytkeytyneisyys ja alueellinen edustavuus eivät ole riittäviä vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Porkkalassa esiintyy tärkeitä vedenalaisen luonnon alueita, joiden saattaminen suojelun piiriin kasvattaisi huomattavasti Suomen merien suojeluverkostoa. Alueen luontotyyppien moninaisuus ja alueen ulottuminen sisämaasta aina uloimpaan saaristoon asti olisi poikkeuksellista Suomen kansallispuistoverkostossa. Porkkalan alue on tärkeä linnuston pesimä- ja levähdysalueena sekä linnuston tutkimuskohteena. Porkkalan kansallispuistoon olisi mahdollista sisällyttää lintukosteikko, joita ei ole mukana nykyisissä kansallispuistoissa. Porkkalan kansallispuiston perustamisen arvioidaan aiheuttavan noin miljoonan euron investointikustannukset ja euron vuosittaiset käyttökustannukset. 0-vaihtoehdon kustannukset ovat noin kolmannes investointikustannuksista ja puolet käyttökustannuksista kansallispuistoon verrattuna. Kaikki kansallispuistovaihtoehdot edellyttävät infrastruktuurin, kuten matkailijoiden palveluiden, tieverkon, satamien ja palvelurakenteiden, parantamista. Kansallispuiston perustamisen myötä alueen kävijämäärät lisääntyvät. Metsähallituksen tekemä selvitys on saatavana osoitteesta Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o lausuntopyyntö - Oheismateriaalina: o kartta kansallispuistovaihtoehdoista (s. 59) Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: n ympäristö- ja rakennuslautakunta kannattaa kansallispuiston perustamista Porkkalan alueelle. Porkkalan alue saaristoineen ja merialueineen täyttää luonnonsuojelulain kansallispuistolle asettamat vaatimukset laajuutensa ja luontoarvojensa puolesta. Lautakunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana Länsi-Uudenmaan rannikon kansallispuistoa (vaihtoehto 3), jossa kansallispuistoon liitetään merialueiden, matalikkojen ja saarien ohella rannikon ja mantereen kohteita. Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 Merikansallispuiston heikkoutena voidaan pitää sitä, että siitä tulisi muiden merikansallispuistojen tapaan hajanainen, toisistaan erillään olevista saariryhmistä, saarista ja rannikon alueista muodostuva kokonaisuus. Kansallispuiston toteuttaminen mahdollisimman laajana eli vaihtoehdon 3 mukaisena tekee kansallispuistosta vahvemman muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Mikäli kansallispuisto perustetaan, tulee erityisesti sen saavutettavuuteen panostaa. Perustelu: Suomenlahden ja Saaristomeren kansallispuistot ovat etupäässä saaristomaiseman ja meren pinnan päällisen saaristoluonnon suojelualueita. Sen sijaan monet vedenalaiset luontotyypit ovat kansallispuistoissa puutteellisesti edustettuina. Porkkalan alueen kansallispuisto täydentäisi merikansallispuistojen verkostoa rikkailla merialueilla, vaihtelevilla luontotyypeillä ja lintukosteikolla. Kansallispuiston perustaminen avaisi Porkkalan niemeä ja saaristoa uudella tavalla paikkakuntalaisille ja matkailijoille. Kansallispuiston perustamisen myötä tärkeiden alueiden suojelua ja hoitoa voitaisiin tehostaa ja alueen tunnettavuutta, imagoa ja palveluverkostoa parantaa. Saariston nähtävyyskohteita voitaisiin kehittää kansallispuiston osana ja kehittämiseen olisi mahdollisuus saada tukea. Kansallispuiston perustaminen lisäisi alueen matkailutuloja. Merellistä luontoa on turvattava jälkipolville. Kansallispuisto on paras keino yhdistää matkailu- ja virkistyskäyttö luonnonsuojeluun. Käsittely: Esittelijän selostusosaan tehdyt muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: n ympäristö- ja rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se kannattaa kansallispuiston perustamista Porkkalan alueelle. Porkkalan alue saaristoineen ja merialueineen täyttää luonnonsuojelulain kansallispuistolle asettamat vaatimukset laajuutensa ja luontoarvojensa puolesta. Lautakunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana Länsi-Uudenmaan rannikon kansallispuistoa (vaihtoehto 3), jossa kansallispuistoon liitetään merialueiden, matalikkojen ja saarien ohella rannikon ja mantereen kohteita. Merikansallispuiston heikkoutena voidaan pitää sitä, että siitä tulisi muiden merikansallispuistojen tapaan hajanainen, toisistaan erillään olevista saariryhmistä, saarista ja rannikon alueista muodostuva kokonaisuus. Kansallispuiston toteuttaminen mahdollisimman laajana eli vaihtoehdon 3 mukaisena tekee kansallispuistosta vahvemman muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Mi- Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 käli kansallispuisto perustetaan, tulee erityisesti sen saavutettavuuteen panostaa. Perustelu: Suomenlahden ja Saaristomeren kansallispuistot ovat etupäässä saaristomaiseman ja meren pinnan päällisen saaristoluonnon suojelualueita. Sen sijaan monet vedenalaiset luontotyypit ovat kansallispuistoissa puutteellisesti edustettuina. Porkkalan alueen kansallispuisto täydentäisi merikansallispuistojen verkostoa rikkailla merialueilla, vaihtelevilla luontotyypeillä ja lintukosteikolla. Kansallispuiston perustaminen avaisi Porkkalan niemeä ja saaristoa uudella tavalla paikkakuntalaisille ja matkailijoille. Kansallispuiston perustamisen myötä tärkeiden alueiden suojelua ja hoitoa voitaisiin tehostaa ja alueen tunnettavuutta, imagoa ja palveluverkostoa parantaa. Saariston nähtävyyskohteita voitaisiin kehittää kansallispuiston osana ja kehittämiseen olisi mahdollisuus saada tukea. Kansallispuiston perustaminen lisäisi alueen matkailutuloja. Merellistä luontoa on turvattava jälkipolville. Kansallispuisto on paras keino yhdistää matkailu- ja virkistyskäyttö luonnonsuojeluun. Bardy Berglundin kannattamana ehdotti, että n ympäristö- ja rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se kannattaa kansallispuiston perustamista Porkkalan alueelle. Lautakunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana Porkkalan saariston kansallispuistoa (vaihtoehto 1), joka käsittää Porkkalan edustan saaria ja matalikkoja sekä mahdollisesti puolustusvoimille vuokrattuja alueita. Lisäksi kansallispuiston eri alueet tulee yhdistää ulkoilureitein. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän muutettua ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Bardyn ehdotusta, äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti äänin 6 (Honkasalo, Kokkonen, Kämäräinen, Mäkinen, Nummenmaa,Suomalainen) 3 (Bardy, Berglund, Maxenius). KH 50 Liite 2 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. = = = Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä lausuntopyyntö - Oheismateriaalina kartta kansallispuistovaihtoehdoista (s. 59) Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 päättää kannattaa kansallispuiston perustamista Porkkalan alueelle. Porkkalan alue saaristoineen ja merialueineen täyttää luonnonsuojelulain kansallispuistolle asettamat vaatimukset laajuutensa ja luontoarvojensa puolesta. Kunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana Länsi- Uudenmaan rannikon kansallispuistoa (vaihtoehto 3), jossa kansallispuistoon liitetään merialueiden, matalikkojen ja saarien ohella rannikon ja mantereen kohteita. Merikansallispuiston heikkoutena voidaan pitää sitä, että siitä tulisi muiden merikansallispuistojen tapaan hajanainen, toisistaan erillään olevista saariryhmistä, saarista ja rannikon alueista muodostuva kokonaisuus. Kansallispuiston toteuttaminen mahdollisimman laajana eli vaihtoehdon 3 mukaisena tekee kansallispuistosta vahvemman muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Mikäli kansallispuisto perustetaan, tulee erityisesti sen saavutettavuuteen panostaa. Perustelu: Suomenlahden ja Saaristomeren kansallispuistot ovat etupäässä saaristomaiseman ja meren pinnan päällisen saaristoluonnon suojelualueita. Sen sijaan monet vedenalaiset luontotyypit ovat kansallispuistoissa puutteellisesti edustettuina. Porkkalan alueen kansallispuisto täydentäisi merikansallispuistojen verkostoa rikkailla merialueilla, vaihtelevilla luontotyypeillä ja lintukosteikolla. Kansallispuiston perustaminen avaisi Porkkalan niemeä ja saaristoa uudella tavalla paikkakuntalaisille ja matkailijoille. Kansallispuiston perustamisen myötä tärkeiden alueiden suojelua ja hoitoa voitaisiin tehostaa ja alueen tunnettavuutta, imagoa ja palveluverkostoa parantaa. Saariston nähtävyyskohteita voitaisiin kehittää kansallispuiston osana ja kehittämiseen olisi mahdollisuus saada tukea. Kansallispuiston perustaminen lisäisi alueen matkailutuloja. Merellistä luontoa on turvattava jälkipolville. Kansallispuisto on paras keino yhdistää matkailu- ja virkistyskäyttö luonnonsuojeluun. Käsittely: Anders Karell ehdotti Heikki Kaislan kannattamana, että kunnanhallitus päättää kannattaa kansallispuiston perustamista Porkkalan alueelle. Kunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana Porkkalan saariston kansallispuistoa (vaihtoehto1), joka käsittää Porkkalan edustan saaria ja matalikkoja sekä mahdollisesti puolustusvoimille vuokrattuja alueita. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Karellin ehdotusta äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä Karellin ehdotus Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 voitti äänin 8 (Kaisla, Karell, Koroma-Hintikka, Martin, Nygård, Svanfeldt, Varpio, Laaksonen) 3 (Elo, Parviainen, Tanskanen). päätti kannattaa kansallispuiston perustamista Porkkalan alueelle. Kunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana Porkkalan saariston kansallispuistoa (vaihtoehto1), joka käsittää Porkkalan edustan saaria ja matalikkoja sekä mahdollisesti puolustusvoimille vuokrattuja alueita. ===== Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 TEKNLTK:90 /2015 KH 51 KEHITTÄMISSELVITYS, KANTATIE 51 TEKNLTK n kunta on tehnyt päätöksen Etelä-n yleiskaavan tarkastuksesta (KH ). Tärkeänä osana yleiskaavan tarkistelua on liikenneyhteyksien tarkasteleminen. Etelä-n yleiskaavan tärkein tie on kantatie 51, jonka ratkaisuilla on suuri merkitys alueen muihinkin liikenneratkaisuihin. Kaavoituksen pohjaksi on tarpeen saada ajankohtainen käsitys kantatie 51:n kehitysnäkemyksistä. ELY-keskus voi laatia asiaa kantatietä koskevan kehittämisselvityksen. Kunnan on hyvä jouduttaa selvityksen tekoa esittämällä asiaa ELY-keskukselle. Tarpeisiin riittävä selvitys kattaisi tieosuuden Kirkkonummen keskus n-inkoon raja. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: KH 51 Tekninen lautakunta esittää n kunnanhallitukselle, että se esittää edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle kehittämisselvityksen tekemistä kantatie 51 välillä Kirkkonummen keskusta n-inkoon raja, erityisesti koska n kunnalla on Etelä-n aluetta koskeva yleiskaavan tarkistus meneillään. Ehdotuksen mukaan. ==== Kantatie 51:n kehittäminen ja siihen liittyvät muut risteysjärjestelyt ovat nousseet kunnassa säännöllisin väliajoin esiin. Erityisesti risteysalueen kehittäminen mm. Sunnanvikin alueen kehittymiseksi on erittäin tärkeää n kunnalle. Moottoritien jatkaminen Kirkkonummelta on on suunniteltu aiemmin laadituissa suunnitelmissa toteutettavan keskikaiteellisena, jolloin tie vaatii rinnakkaisväylän. Lisäksi n kunta on huolissaan risteysalueen turvallisuudesta. Kehittämisselvityksessä määriteltäisiin kantatie 51:n kehittämisen periaatteet tarkempien suunnitelmien pohjaksi. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 26 kohdan mukaan kunnanhallitus johtaa maankäytön yleistä suunnittelua ja kaavoitusta sekä päättää maankäyttöä, kaavoitusta ja asuntopolitiikkaa koskevista periaatteista. päättää ehdottaa Uudenmaan ELY-keskukselle kehittämisselvityksen tekemistä kantatie 51 välillä Kirkkonummen keskusta Siunti- Lautakunta Kunnanvaltuusto

20 Sivu 20 on-inkoon raja, erityisesti koska n kunnalla on Etelä-n aluetta koskeva yleiskaavan tarkistus meneillään. hyväksyi ehdotuksen. ===== Lautakunta Kunnanvaltuusto

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 9 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 10 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen TEKNLTK 11 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 sisäisen valvonnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista kunnassa Jokaisella kunnalla tulee olla rakennusjärjestys, jonka avulla kunnassa tapahtuvaa rakentamista ohjataan. Paikalliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO / SUNNANVIK ASEMAKAAVA ABC PIKKALA Päiväys 10.6.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2015 24.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2015 24.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 9 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 10 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen TEKNLTK 11 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 10 TEKNLTK:249 /2010 TEKNLTK 52 Teknltk 14.9.2010 62 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite 1 Liitteenä on kokonaissuunnitelma (alustava) jonka mukaan alueelle tulee - asuntoja - tuotantorakennuksia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö Riitta Murto-Laitinen 22.1.2014 Maakuntakaavoitus merialueilla MRL:n mukaista alueiden käytön suunnittelua Suomessa merialueiden suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 40 24.09.2015 Kaavoitustoimikunta 55 09.11.2015 Kaavoitustoimikunta 3 13.01.2016 Kunnanhallitus 19 01.02.2016 Kunnanhallitus 58 21.03.2016 Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Kunnanhallitus 95 24.03.2009 Kunnanhallitus 37 09.02.2010 Kunnanhallitus 142 07.06.2011 Kunnanhallitus 256 22.11.2011 Kunnanhallitus 63 15.03.2012 Kunnanvaltuusto 15 11.04.2012 Rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 91 Kokouksen järjestäytyminen KH 92 Vuoden 2016 talousarviokehys ja talousarvion laadintaohje KH 93 Edustajan nimeäminen Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokoukseen KH 94 Edustajan

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , Liite A OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014, 3.2.2017 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELEISSA 4, 7 JA 12 OAS, Asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 50 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 51 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 52 Lausunnon antaminen Pickalan ABC:n asemakaavan luonnoksesta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita.

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita. Kirkonkylän asemakaavan muutos Alhonniityn VU-alueella Kaavatunnus: 2-236 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto 25.9.2017 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Kaavamuutoskohde

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 71 KH 72 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös Sivu 2 Nro 4/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 16.30-17.33 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(12) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 403. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ Vanhankaupungintien asemakaava

SEPÄNKYLÄ Vanhankaupungintien asemakaava O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, V a n h a n k a u p u n g i n t i e Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 21.3.2016 Päivitetty 10.4.2017

Lisätiedot

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK.10.6.2014 Dnro 270/51.512/2014 Asemakaavan muutos Kirkonseudun Kuruntien liikennealueiden sekä korttelin 8 tontin 6 ja korttelin 282 tontin 2 muutos välillä Soppeenmäki - Viljakkalantie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Jussi Jääoja, Tuomo Sirkiä KÄSITTELYVERSIO 10042012 18 (33) LAUSUNNOT 1. Rakennuslautakunta 16.3.2012 Dnro HAMINA: 393 /2011 22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton maakuntaparlamenttiin Toimet ja perustelut matkustajaliikenteen säilyttämiseksi

Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton maakuntaparlamenttiin Toimet ja perustelut matkustajaliikenteen säilyttämiseksi nro 10/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 146 KH 147 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 arviointikertomuksen käsittely KH 148 Osavuosikatsaus tammi-elokuun väliseltä ajanjaksolta (2/2015) KH 149 KH 150 KH 151

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot