Kunnanhallitus nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä Suomenlahden merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja mahdollisuuksista KH 51 Kehittämisselvitys, kantatie 51 KH 52 KH 53 KH 54 KH 55 KH 56 KH 57 KH 58 KH 59 KH 60 Tonttien myynnin edistämistoimet ABC Pikkalan asemakaava Lausunto 4. vaiheen maakuntakaavan luonnoksesta Valtuustoaloite Vihdin Veden jätevesien johtamisesta njoen vesistöön Valtuustoaloite koskien kirjallisten huomautusten antamista Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset Vuoden 2014 henkilöstöraportti Vuoden 2014 tilinpäätös Sopimus n Monitoimihalli Oy:n kanssa kenttä- sekä pesu- ja pukuhuonetilojen vuokraamisen ehdoista KH 61 Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall Ab:lle KH 62 KH 63 KH 64 KH 65 KH 66 KH 67 KH 68 Nuorten kesätyötuki Oikaisuvaatimus koskien kunnanhallituksen päätöstä kulkuoikeuden hakeminen Bollstadissa rataseisakkeen läheisyydessä Selvityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituskesta (Etuosto-oikeuden käyttäminen) Osallistujien nimeäminen Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon seminaariin Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Muut asiat KH 69 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KH 70 Perusturvalautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014

2 Sivu 2 Nro 3/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja Elo Tuula, jäsen Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Koroma-Hintikka Maria, jäsen Martin Kirsi, jäsen Nordenswan-Lindén Eva, varajäsen Nygård Johanna, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Varpio Arto, jäsen läsnä klo Muut läsnä olevat Alho Arja, KV:n puheenjohtaja Gottberg Carl-Johan, KV:n I varapuheenjohtaja Penttinen Arto, KV:N II varapuheenjohtaja Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Löfbacka Mikko, hallintojohtaja Pietinen Jukka, sivistystoimenjohtaja poistui 47 käsittelyn jälkeen klo Öberg Benita, perusturvajohtaja poistui 47 käsittelyn jälkeen klo Kiljunen Taneli, maankäyttöinsinööri Hynninen Anu, ympäristötarkastaja, poistui 50 käsittelyn jälkeen Asiat Allekirjoitukset Merja Laaksonen puheenjohtaja Mikko Löfbacka pöytäkirjanpitäjä Heikki Kaisla puheenjohtaja :t 56, Veikko Tanskanen pöytäkirjantarkastaja Stefan Svanfeldt pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Mikko Löfbacka hallintojohtaja

3 Sivu 3 KH 46 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko Tanskasen ja Stefan Svanfeldtin. Esittelijä peruutti esityksen asiasta 59, jolloin asia poistettiin esityslistalta. päätti, että asiat käsitellään seuraavassa järjestyksessä: 46, jonka jälkeen :t 60-61, 56, 49, 50, 57, 69-70, 58, 47-48, 51-55, Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 47 TALOUDEN SEURANTA on hyväksynyt kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kunnanhallituksessa kuntatasolla ja lautakunnissa toimielintasolla. Oheismateriaalina on mukainen talouden toteuma. Päivämäärään mennessä kunnan toimintakate on toteutunut 18,3 prosenttisesti. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes laskennallisen toteuman mukaisesti, mutta toimintatuotot alle laskennallisen toteuman. Vuoden 2015 verotulot ovat toteutuneet 17,2 prosenttisesti ja valtionosuudet 17,0 prosenttisesti. Tällä hetkellä verotulojen ja valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuoden 2015 tuloksen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kahden kuukauden laskennallinen toteuma-% on 16,66 prosenttia. Liitteet ja oheismateriaali - oheismateriaalina tilanne talouden toteumasta vuodelta 2014 merkitsee tiedoksi talousseurannan. merkitsi tiedoksi talousseurannan. ===== Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 YMPJARAKL:71 /2015 KH 48 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN YMPJARAKL n kunnan nykyinen rakennusjärjestys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa ja se astui voimaan Muutos pykälään 31 hyväksyttiin valtuustossa KH 48 Rakennusjärjestys on vanhentunut eikä siinä käsitellä tämän päivän rakennustrendejä, kuten aurinkopaneeleja. Siinä on myös jonkin verran vanhentunutta tietoa. Kuntaliitto on laatinut kunnille käsikirjan ja ohjeet rakennusjärjestyksen tarkastamiseksi. Siten olisi hyvä uusia rakennusjärjestys, koska on olemassa uusi käsikirja, jota voi noudattaa. Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kunnille suuret mahdollisuudet itsenäisesti suunnitella ja päättää ympäristöstä. Rakennusjärjestyksen avulla kunta voi ilmoittaa sellaisista määräyksistä, joita paikalliset olosuhteet vaativat ja jotka ovat välttämättömiä suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen kannalta ja jotta kulttuuri- ja luontoarvot voidaan huomioida sekä siksi, että voidaan luoda ja säilyttää hyvä elinympäristö (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 14). Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa työryhmän rakennusjärjestyksen uusimiseksi ja joka koostuu ainakin seuraavista henkilöistä: - ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja - teknisen lautakunnan puheenjohtaja - rakennustarkastaja - maankäyttöinsinööri, ja - kunnanhallituksen edustaja Ehdotuksen mukaan = = = päättää asettaa työryhmän rakennusjärjestyksen uusimiseksi, joka koostuu seuraavista henkilöistä: - ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja; - teknisen lautakunnan puheenjohtaja; - rakennustarkastaja; - maankäyttöinsinööri - teknisen osaston hallinnon suunnittelija ja - kunnanhallituksen edustaja. Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 Käsittely: Stefan Svanfeldt ehdotti kunnanhallituksen edustajaksi Anders Karellia. päätti asettaa työryhmän rakennusjärjestyksen uusimiseksi, joka koostuu seuraavista henkilöistä: - ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja; - teknisen lautakunnan puheenjohtaja; - rakennustarkastaja; - maankäyttöinsinööri - teknisen osaston hallinnon suunnittelija ja - kunnanhallituksen edustajana Anders Karell. ===== Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 YMPJARAKL:196 /2014 KH 49 SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPJARAKL Liite 1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 mukaan kunnanvaltuusto voi lainsäädännön täytäntöön panemiseksi antaa tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Määräysten tulee perustua ympäristönsuojelulailla säädeltyihin asioihin, eikä niillä voida lieventää lain vaatimuksia. Määräykset eivät voi koskea ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista tai ilmoitusvelvollista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa, eivätkä myöskään rekisteröitäviä toimintoja. n kunnalla ei ole voimassaolevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Tavoitteena on laatia n kunnalle ympäristönsuojelumääräykset, joissa yhdistyvät paikalliset erityispiirteet ja länsiuusimaalaiset käytännöt. Paikallisia erityisalueita, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja määräyksiä, ovat taajaan rakennetut alueet, rantavyöhykkeet, pohjavesialueet ja vesistöt. Ympäristönsuojelumääräyksissä käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat yleisten määräysten ohella jätevesien haittavaikutusten ehkäiseminen, jätteiden ja kemikaalien käsittely, melun ja muiden päästöjen torjunta sekä maatalouden toiminnoista aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Ympäristönsuojelumääräykset helpottavat ja selkiyttävät viranomaisen työtä ja antavat tukea päätöksenteolle. Niiden avulla on mahdollista joustavasti ja tehokkaasti estää sellaisia ympäristöhaittoja, joihin säädöstason määräykset ovat liian yleisluontoisia. Määräyksillä voidaan luoda paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia käytäntöjä. Määräysluonnos on valmisteltu yhteistyössä kunnan rakennusvalvonnan, teknisen toimen ja vesi- ja viemärilaitoksen kanssa. Yhteistyön avulla varmistetaan, ettei ympäristönsuojelumääräyksissä ole päällekkäisyyksiä rakennusjärjestyksen, kaavamääräysten tms. kanssa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää määräysten asettamisesta virallisesti nähtäville. Nähtävillä olosta kuulutetaan paikallisissa sanomalehdissä, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Määräysluonnoksesta pyydetään viralliset lausunnot seuraavilta tahoilta: *) - Länsi-Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos - Länsi-Uudenmaan poliisilaitos - Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 - Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry - Inkoon-n Ympäristöyhdistys ry - Sjundeå landsbygdsförening - n tekninen lautakunta - Ympäristöterveydenhuolto - Inkoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan kunnat Nähtävillä oloajan päätyttyä ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää määräysehdotuksen esittämisestä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Oheismateriaali ja liitteet: - liite 1 sisältää seuraavat asiakirjat: ympäristönsuojelumääräykset, luonnos sekä ympäristönsuojelumääräysten perustelut, luonnos Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi n ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää - asettaa ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut virallisesti nähtäville. Käsittely: Lundqvist Berglundin kannattamana ehdotti, että viralliset lausunnot pyydetään myös seuraavilta tahoilta: Nylands svenska producentförbund, MTK- Uusimaa, MTK Lohjan seutu ry ja n riistanhoitoyhdistys ry. Berglund Maxeniuksen ja Lundqvistin kannattamana ehdotti, että liitteen kohdan toinen kappale muutetaan suosituksen muotoon. Puheenjohtaja Berglundin kannattamana ehdotti, että kohdan 9.1. ensimmäinen kappale muutetaan koskemaan yli 10 m³ säiliöitä. Kokkonen puheenjohtajan kannattamana ehdotti, että kohdan ensimmäinen kappale, joka alkaa Mikäli toimenpiteestä muutetaan muotoon Mikäli tilapäisestä toimenpiteestä Maxenius Berglundin kannattamana ehdotti, että luvun 5. otsikko muutetaan seuraavaan muotoon Hevostalleja ja eläinsuojia koskevat määräykset. Koska tehtyjä ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen ne. n ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 - asettaa ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut virallisesti nähtäville; - pyytää määräysluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: *) - Länsi-Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos - Länsi-Uudenmaan poliisilaitos - Länsi-Uudenmaan jätelautakunta - Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry - Inkoon-n Ympäristöyhdistys ry - Sjundeå landsbygdsförening - n tekninen lautakunta - Ympäristöterveydenhuolto - Inkoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan kunnat - Nylands svenska producentförbund - MTK-Uusimaa - MTK Lohjan seutu ry - n riistanhoitoyhdistys ry - valtuuttaa esittelijän korjaamaan liitteeseen seuraavat kohdat: - liitteen kohdan toinen kappale muutetaan suosituksen muotoon, - kohdan 9.1. ensimmäinen kappale muutetaan koskemaan yli 10 m³ säiliöitä, - kohdan ensimmäinen kappale, joka alkaa Mikäli toimenpiteestä muutetaan muotoon Mikäli tilapäisestä toimenpiteestä - luvun 5. otsikko muutetaan seuraavaan muotoon Hevostalleja ja eläinsuojia koskevat määräykset. *) Pykälän kirjoitusvirhe korjattu hallintolain 51 :n mukaan = = = YMPJARAKL Liitteet 3, 4, 5 ja 6 Luonnos n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi oli nähtävillä Nähtävillä olosta kuulutettiin paikallisissa sanomalehdissä, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Määräysluonnoksesta saatiin lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä, Inkoon-n Ympäristöyhdistys ry:ltä, Sjundeå Landsbygdsförening r.f:ltä, Nylands svenska producentförbund:lta, n riistanhoitoyhdistykseltä, Lohjan ympäristöterveyspalveluilta, Vihdin ympäristötarkastajalta ja Inkoon sekä Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunnilta. Luonnoksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausuntojen johdosta ympäristönsuojelumääräysluonnosta on tarkistettu liitteistä ilmenevillä tavoilla. Lausunnoille on laadittu vastineet ja määräysluonnokseen on merkitty tarkistuksen yhteydessä tehdyt muutokset. Luonnoksessa on huomioitu voimaan astuneen uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) tuomat muutostarpeet. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o ympäristönsuojelumääräykset, luonnos o ympäristönsuojelumääräysten perustelut, luonnos o kartta n pohjavesialueista o kooste lausunnoista ja niihin laadituista vastineista Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Käsittely: n ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin ja niiden perusteluihin ehdotetut muutokset. Lautakunta esittää ympäristönsuojelumääräykset kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Puheenjohtaja ehdotti, että pykälä jätetään pöydälle, jotta ympäristönsuojelumääräysten pykälistä 5.1, 5.2, 5.3.2, 15 ja 16 voidaan hankkia lisätietoa. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. Asia jätettiin pöydälle. = = = YMPJARAKL Liitteet 1,2,3 ja 4 Asia otetaan uudelleen lautakunnan käsittelyyn. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o ympäristönsuojelumääräykset, luonnos o ympäristönsuojelumääräysten perustelut, luonnos o kartta n pohjavesialueista o kooste lausunnoista ja niihin laadituista vastineista Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 Käsittely: n ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin ja niiden perusteluihin ehdotetut muutokset. Lautakunta esittää ympäristönsuojelumääräykset kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: n ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin ja niiden perusteluihin ehdotetut muutokset. Ja lautakunta esittää ympäristönsuojelumääräykset kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Lisäksi lautakunta valtuuttaa esittelijän korjaamaan liitteeseen kohdat 5.1, 5.2, 5.3.2, 15 ja 16 kokouksessa pöydälle jaetun ehdotuksen mukaisesti. Ekström Berglundin kannattamana ehdotti, että liitteen pykälän 5.2 toinen kappale poistetaan kokonaan. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Ekströmin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 6 (Honkasalo, Kokkonen, Kämäräinen, Mäkinen, Nummenmaa, Suomalainen) 3 (Östberg, Berglund, Ekström). KH 49 Liite 1a,1b,1c,1d Käsittely: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. ==== Liitteet ja oheismateriaalit Liitteenä - luonnos n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi - luonnos n kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi - kartta n pohjavesialueista - kooste lausunnoista ja niihin laadituista vastineista päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat n kunnan ympäristönsuojelumääräykset ehdotuksen mukaisesti. Anders Karell ehdotti Kirsi Martinin kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 Koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestyksessä asian käsittelyn jatkaminen voitti äänin 7 (Elo, Kaisla, Nygård, Parviainen, Tanskanen, Varpio, Laaksonen) 4 (Karell, Koroma- Hintikka, Martin, Svanfeldt). Stefan Svanfeldt ehdotti Anders Karellin kannattaman, että ympäristönsuojelumääräyksistä poistetaan kohdasta 5.2. Rantavyöhykkeet ja saaristo, lause Vesikäymälän rakentaminen on kielletty kiinteistöille ja saarille, joihin ei ole tieyhteyttä sekä ranta-asemakaava-alueilla. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Svanfeldtin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7 (Elo, Kaisla, Koroma-Hintikka, Nygård, Parviainen, Tanskanen, Varpio) 4 (Karell, Martin, Svanfeldt, Laaksonen). päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat n kunnan ympäristönsuojelumääräykset ehdotuksen mukaisesti. ===== Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 YMPJARAKL:133 /2015 KH 50 LAUSUNTO METSÄHALLITUKSEN SELVITYKSESTÄ SUOMENLAHDEN MERIKANSALLISPUISTOJEN TÄYDENTÄMISTARPEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA YMPJARAKL Liite 6 Oheismateriaalia Ympäristöministeriö pyytää n kunnalta lausuntoa Metsähallituksen selvityksestä Suomenlahden merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja mahdollisuuksista mennessä. Metsähallitus on selvittänyt ympäristöministeriön toimeksiannosta Itäisen Suomenlahden, Tammisaaren saariston ja Saaristomeren kansallispuistojen täydennystarpeet ja mahdollisuudet ottaen erityisesti huomioon Metsähallituksen omistukseen siirtyneet vesi- ja maa-alueet. Osana selvitystä on tarkasteltu Porkkalan niemen ja sen edustan saaristo- ja merialueen roolia Suomenlahden merellisten suojelualueiden verkostossa sekä esitetty vaihtoehtoja Porkkalan alueen suojelemiseksi sekä suojelusta valtiolle koituviksi kustannuksiksi. Selvityksen mukaan Porkkalan luonnonarvot voidaan turvata perustamalla valtion omistamista alueista luonnonsuojelualueita valtioneuvoston asetuksella tai kansallispuisto eduskunnan säätämällä lailla. Luonnonsuojelualueen perustaminen ei sulje pois kansallispuiston perustamismahdollisuutta myöhemmässä vaiheessa. Metsähallituksen esityksessä Porkkalan niemen ja sen edustan maa- ja vesialueiden suojelemiseksi on neljä vaihtoehtoa, joista kolme on erikokoisia kansallispuistoja. Kaikissa vaihtoehdoissa on mukana valtion luonnonsuojelukohteita, Metsähallituksen hallinnoimia vesialueita sekä puolustusvoimien käytössä olevia alueita. Ensimmäisessä vaihtoehdossa eli 0- vaihtoehdossa luonnonsuojelu toteutetaan ilman kansallispuistoa. Suojelualueet toteutetaan tällöin asetusteitse ns. tavallisina luonnonsuojelualueina. Vaihtoehdossa 1 perustetaan Porkkalan saariston kansallispuisto, joka käsittää Porkkalan edustan saaria ja matalikkoja sekä mahdollisesti puolustusvoimille vuokrattuja alueita. Kansallispuiston pinta-ala on tällöin ha saaria ja ha vettä. Vaihtoehdossa 2 perustetaan Porkkalan ja saariston kansallispuisto, johon liitetään edellisen vaihtoehdon alueiden lisäksi rannikon kohteita. Kansallispuiston pinta-ala on ha saaria ja ha vettä. Viimeisessä vaihtoehdossa perustetaan Länsi- Uudenmaan rannikon kansallispuisto, jonka laajuus on enimmillään 1184 ha maata ja ha vettä. Porkkalan kansallispuisto sijoittuu pääosin Kirkkonummen alueelle, mutta vaihtoehdosta riippuen siihen liitetään alueita myös Inkoosta ja sta. Vaihtoehtoihin 2 ja 3 on sisällytetty Metsähallituksen luontopalveluiden Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 hallinnassa oleva Störsvikin metsä, joka on kooltaan 190,9 hehtaaria ja suojeltu METSO-alueena. Suomen meristrategiadirektiivin tavoitteena on, että merelliset luonnonsuojelualueet muodostavat tulevaisuudessa ekologisesti yhtenäisen verkoston. Nykyisen suojeluverkoston kytkeytyneisyys ja alueellinen edustavuus eivät ole riittäviä vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Porkkalassa esiintyy tärkeitä vedenalaisen luonnon alueita, joiden saattaminen suojelun piiriin kasvattaisi huomattavasti Suomen merien suojeluverkostoa. Alueen luontotyyppien moninaisuus ja alueen ulottuminen sisämaasta aina uloimpaan saaristoon asti olisi poikkeuksellista Suomen kansallispuistoverkostossa. Porkkalan alue on tärkeä linnuston pesimä- ja levähdysalueena sekä linnuston tutkimuskohteena. Porkkalan kansallispuistoon olisi mahdollista sisällyttää lintukosteikko, joita ei ole mukana nykyisissä kansallispuistoissa. Porkkalan kansallispuiston perustamisen arvioidaan aiheuttavan noin miljoonan euron investointikustannukset ja euron vuosittaiset käyttökustannukset. 0-vaihtoehdon kustannukset ovat noin kolmannes investointikustannuksista ja puolet käyttökustannuksista kansallispuistoon verrattuna. Kaikki kansallispuistovaihtoehdot edellyttävät infrastruktuurin, kuten matkailijoiden palveluiden, tieverkon, satamien ja palvelurakenteiden, parantamista. Kansallispuiston perustamisen myötä alueen kävijämäärät lisääntyvät. Metsähallituksen tekemä selvitys on saatavana osoitteesta Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o lausuntopyyntö - Oheismateriaalina: o kartta kansallispuistovaihtoehdoista (s. 59) Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: n ympäristö- ja rakennuslautakunta kannattaa kansallispuiston perustamista Porkkalan alueelle. Porkkalan alue saaristoineen ja merialueineen täyttää luonnonsuojelulain kansallispuistolle asettamat vaatimukset laajuutensa ja luontoarvojensa puolesta. Lautakunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana Länsi-Uudenmaan rannikon kansallispuistoa (vaihtoehto 3), jossa kansallispuistoon liitetään merialueiden, matalikkojen ja saarien ohella rannikon ja mantereen kohteita. Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 Merikansallispuiston heikkoutena voidaan pitää sitä, että siitä tulisi muiden merikansallispuistojen tapaan hajanainen, toisistaan erillään olevista saariryhmistä, saarista ja rannikon alueista muodostuva kokonaisuus. Kansallispuiston toteuttaminen mahdollisimman laajana eli vaihtoehdon 3 mukaisena tekee kansallispuistosta vahvemman muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Mikäli kansallispuisto perustetaan, tulee erityisesti sen saavutettavuuteen panostaa. Perustelu: Suomenlahden ja Saaristomeren kansallispuistot ovat etupäässä saaristomaiseman ja meren pinnan päällisen saaristoluonnon suojelualueita. Sen sijaan monet vedenalaiset luontotyypit ovat kansallispuistoissa puutteellisesti edustettuina. Porkkalan alueen kansallispuisto täydentäisi merikansallispuistojen verkostoa rikkailla merialueilla, vaihtelevilla luontotyypeillä ja lintukosteikolla. Kansallispuiston perustaminen avaisi Porkkalan niemeä ja saaristoa uudella tavalla paikkakuntalaisille ja matkailijoille. Kansallispuiston perustamisen myötä tärkeiden alueiden suojelua ja hoitoa voitaisiin tehostaa ja alueen tunnettavuutta, imagoa ja palveluverkostoa parantaa. Saariston nähtävyyskohteita voitaisiin kehittää kansallispuiston osana ja kehittämiseen olisi mahdollisuus saada tukea. Kansallispuiston perustaminen lisäisi alueen matkailutuloja. Merellistä luontoa on turvattava jälkipolville. Kansallispuisto on paras keino yhdistää matkailu- ja virkistyskäyttö luonnonsuojeluun. Käsittely: Esittelijän selostusosaan tehdyt muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: n ympäristö- ja rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se kannattaa kansallispuiston perustamista Porkkalan alueelle. Porkkalan alue saaristoineen ja merialueineen täyttää luonnonsuojelulain kansallispuistolle asettamat vaatimukset laajuutensa ja luontoarvojensa puolesta. Lautakunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana Länsi-Uudenmaan rannikon kansallispuistoa (vaihtoehto 3), jossa kansallispuistoon liitetään merialueiden, matalikkojen ja saarien ohella rannikon ja mantereen kohteita. Merikansallispuiston heikkoutena voidaan pitää sitä, että siitä tulisi muiden merikansallispuistojen tapaan hajanainen, toisistaan erillään olevista saariryhmistä, saarista ja rannikon alueista muodostuva kokonaisuus. Kansallispuiston toteuttaminen mahdollisimman laajana eli vaihtoehdon 3 mukaisena tekee kansallispuistosta vahvemman muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Mi- Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 käli kansallispuisto perustetaan, tulee erityisesti sen saavutettavuuteen panostaa. Perustelu: Suomenlahden ja Saaristomeren kansallispuistot ovat etupäässä saaristomaiseman ja meren pinnan päällisen saaristoluonnon suojelualueita. Sen sijaan monet vedenalaiset luontotyypit ovat kansallispuistoissa puutteellisesti edustettuina. Porkkalan alueen kansallispuisto täydentäisi merikansallispuistojen verkostoa rikkailla merialueilla, vaihtelevilla luontotyypeillä ja lintukosteikolla. Kansallispuiston perustaminen avaisi Porkkalan niemeä ja saaristoa uudella tavalla paikkakuntalaisille ja matkailijoille. Kansallispuiston perustamisen myötä tärkeiden alueiden suojelua ja hoitoa voitaisiin tehostaa ja alueen tunnettavuutta, imagoa ja palveluverkostoa parantaa. Saariston nähtävyyskohteita voitaisiin kehittää kansallispuiston osana ja kehittämiseen olisi mahdollisuus saada tukea. Kansallispuiston perustaminen lisäisi alueen matkailutuloja. Merellistä luontoa on turvattava jälkipolville. Kansallispuisto on paras keino yhdistää matkailu- ja virkistyskäyttö luonnonsuojeluun. Bardy Berglundin kannattamana ehdotti, että n ympäristö- ja rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se kannattaa kansallispuiston perustamista Porkkalan alueelle. Lautakunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana Porkkalan saariston kansallispuistoa (vaihtoehto 1), joka käsittää Porkkalan edustan saaria ja matalikkoja sekä mahdollisesti puolustusvoimille vuokrattuja alueita. Lisäksi kansallispuiston eri alueet tulee yhdistää ulkoilureitein. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän muutettua ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Bardyn ehdotusta, äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti äänin 6 (Honkasalo, Kokkonen, Kämäräinen, Mäkinen, Nummenmaa,Suomalainen) 3 (Bardy, Berglund, Maxenius). KH 50 Liite 2 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. = = = Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä lausuntopyyntö - Oheismateriaalina kartta kansallispuistovaihtoehdoista (s. 59) Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 päättää kannattaa kansallispuiston perustamista Porkkalan alueelle. Porkkalan alue saaristoineen ja merialueineen täyttää luonnonsuojelulain kansallispuistolle asettamat vaatimukset laajuutensa ja luontoarvojensa puolesta. Kunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana Länsi- Uudenmaan rannikon kansallispuistoa (vaihtoehto 3), jossa kansallispuistoon liitetään merialueiden, matalikkojen ja saarien ohella rannikon ja mantereen kohteita. Merikansallispuiston heikkoutena voidaan pitää sitä, että siitä tulisi muiden merikansallispuistojen tapaan hajanainen, toisistaan erillään olevista saariryhmistä, saarista ja rannikon alueista muodostuva kokonaisuus. Kansallispuiston toteuttaminen mahdollisimman laajana eli vaihtoehdon 3 mukaisena tekee kansallispuistosta vahvemman muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Mikäli kansallispuisto perustetaan, tulee erityisesti sen saavutettavuuteen panostaa. Perustelu: Suomenlahden ja Saaristomeren kansallispuistot ovat etupäässä saaristomaiseman ja meren pinnan päällisen saaristoluonnon suojelualueita. Sen sijaan monet vedenalaiset luontotyypit ovat kansallispuistoissa puutteellisesti edustettuina. Porkkalan alueen kansallispuisto täydentäisi merikansallispuistojen verkostoa rikkailla merialueilla, vaihtelevilla luontotyypeillä ja lintukosteikolla. Kansallispuiston perustaminen avaisi Porkkalan niemeä ja saaristoa uudella tavalla paikkakuntalaisille ja matkailijoille. Kansallispuiston perustamisen myötä tärkeiden alueiden suojelua ja hoitoa voitaisiin tehostaa ja alueen tunnettavuutta, imagoa ja palveluverkostoa parantaa. Saariston nähtävyyskohteita voitaisiin kehittää kansallispuiston osana ja kehittämiseen olisi mahdollisuus saada tukea. Kansallispuiston perustaminen lisäisi alueen matkailutuloja. Merellistä luontoa on turvattava jälkipolville. Kansallispuisto on paras keino yhdistää matkailu- ja virkistyskäyttö luonnonsuojeluun. Käsittely: Anders Karell ehdotti Heikki Kaislan kannattamana, että kunnanhallitus päättää kannattaa kansallispuiston perustamista Porkkalan alueelle. Kunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana Porkkalan saariston kansallispuistoa (vaihtoehto1), joka käsittää Porkkalan edustan saaria ja matalikkoja sekä mahdollisesti puolustusvoimille vuokrattuja alueita. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Karellin ehdotusta äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä Karellin ehdotus Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 voitti äänin 8 (Kaisla, Karell, Koroma-Hintikka, Martin, Nygård, Svanfeldt, Varpio, Laaksonen) 3 (Elo, Parviainen, Tanskanen). päätti kannattaa kansallispuiston perustamista Porkkalan alueelle. Kunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana Porkkalan saariston kansallispuistoa (vaihtoehto1), joka käsittää Porkkalan edustan saaria ja matalikkoja sekä mahdollisesti puolustusvoimille vuokrattuja alueita. ===== Lautakunta Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6 PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 08.12.2014 klo 08:30-10:45 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen järjestäytyminen 5 162 Uudenmaan 4.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 KH 190 KH 191 KH 192 KH 193 KH 194 KH 195 KH 196 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunto

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot