IDEASTA PROJEKTIKSI OSA 2 KA1 WEBINAARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IDEASTA PROJEKTIKSI OSA 2 KA1 WEBINAARI"

Transkriptio

1 IDEASTA PROJEKTIKSI OSA 2 KA1 WEBINAARI

2 TYÖSKENTELYTAPA - Esitys kahdessa osassa - Chat-kysymyksiä voi kirjoittaa esitysten aikana - Kysymysten käsittely esitysten jälkeen - Yksityiskohtaiset kysymykset on mahdollista esittää myös koulutuksen jälkeen s-postitse:

3 TAUSTAT, TARPEET JA TAVOITTEET, OSALLISTUJAT, JAKSOJEN SISÄLLÖT JA VALMISTELU

4 HANKKEEN ARVIOINTIKRITEERIT Hankkeen suunnittelussa on huomioitava erityisesti: 1) Hankkeen relevanssi (30 p) 2) Hankesuunnitelman laatu ja hankkeen toimeenpano (40 p) 3) Hankkeen vaikuttavuus ja tulosten levittäminen (30 p)

5 Sininen kenttä punaisella reunuksella = pakollinen kenttä Sininen kenttä ilman punaista reunusta = ei pakollinen kenttä Harmaa kenttä = päivittyy automaattisesti

6 Hankkeen kesto alasvetovalikolla Muista validoida ja tallentaa lomaketta välillä

7 Haetteko kansallisen verkoston puolesta? -> Kohdassa C.1.2. Are you applying on behalf of a consortium? -> Yes Verkoston jäsenten mandaattikirjeen määrämuotoinen malli CIMOn verkkopalvelussa:

8 OLS = Online Linguistic Support yhteyshenkilö kysytään jo hakuvaiheessa voi olla muukin henkilö kuin ensiksi annettu contact person.

9 C.1.3. Hakijaorganisaation tausta ja aiempi kokemus kv. liikkuvuudessa Esittele lyhyesti organisaatiosi (organisaation koko, toimiala, osaamisala ja toiminta). Kerro mitä hankkeen teemaan liittyvää toimintaa ja kokemusta organisaatiossasi on ja miten aiotte hyödyntää sitä hankkeessa. Kuvaile hankkeeseen osallistuvien avainhenkilöiden (opettajien/henkilöstön) osaamista ja aiempaa kokemusta jota hyödynnetään hankkeessa. Onko organisaationne hakenut tai saanut tukea mistään Euroopan Unionin ohjelmasta viimeisen 12 kuukauden kuluessa? Kyllä / ei (jos kyllä, lisää tiedot hankkeista)

10 C.2. Partneriorganisaatio(t) PIC-koodilla perustiedot - täydennä henkilöstön ja opiskelijoiden lukumäärä, laillisen edustajan ja yhteyshenkilön tiedot Kohdassa C.2.2. Esittele lyhyesti partneriorganisaatiota (koko, toimiala, osaamisala ja toiminta) Kerro mitä hankkeen teemaan liittyvää toimintaa ja kokemusta partneriorganisaatiossa on ja miten aiotte hyödyntää sitä hankkeessa. Kuvaile hankkeeseen osallistuvien avainhenkilöiden (opettajien/henkilöstön) osaamista ja aiempaa kokemusta jota hyödynnetään hankkeessa.

11 D. European Development Plan Kuvaile hakijaorganisaation (tai verkoston ja sen kaikkien jäsenten) laadun kehittämisen ja kansainvälistymisen tarpeita. Kuvaile keskeiset kehittämiskohteet (esim. osaamisen kehittäminen, opetuksen kehittäminen, eurooppalaisen ulottuvuuden edistäminen, kielitaidon kehittäminen, opetussuunnitelmatyön kehittäminen, opetusjärjestelyt) Kuvaile organisaation (verkoston) eurooppalaisen liikkuvuuden ja yhteistyön suunnitelmia kuinka nämä vastaavat esitettyihin tarpeisiin? Kuinka organisaatio (verkosto ja sen jäsenet) hyödyntää hankkeeseen osallistuvan henkilöstön osaamista ja kokemuksia strategisessa kehittämistyössään?

12 E. Description of the project Miksi haluatte toteuttaa tämän hankkeen? Miksi kv-hanke? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Kuinka olette valinneet hankepartnerinne? Mitä kokemusta ja osaamista partnerit tuovat hankkeeseen? Kuinka hanke vastaa myös partnereiden tarpeisiin ja tavoitteisiin? Mitkä ovat hankkeen tärkeimmät teemat? Valitse 1-3 teemaa, luettelo ei ole kattava, kaikille sopivia teemoja ovat mm. International cooperation, international relations, development cooperation Intercultural / intergenerational education and (lifelong)learning

13 F. Osallistujat Kuvaile suunniteltujen toimintojen apurahansaajien taustaa (ammattiala, koulutustaso, mahdollisia erityispiirteitä) sekä tarpeita. Kerro, kuinka toimintoihin osallistujat valitaan ulkomaanjaksoille ja mitkä ovat valintakriteerit. Activity types: Staff training abroad Training / teaching assignments abroad VET learners in companies VET learners in vocational institutes

14 F.1. Oppimistulokset Miten eri toimintoihin osallistuvien henkilöiden ammatillinen osaaminen kehittyy ulkomaanjakson aikana? Miten jakso vastaa osallistujien henkilökohtaisen kehittymisen tarpeisiin? Valitse alasvetovalikosta max. 3 instrumenttia / todistusta, joita käytätte Europass Certificate Supplement Europass Curriculum Vitae (CV) Europass Diploma Supplement Europass Language Passport Europass Mobility Document The European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) Youthpass Certificate Käytetäänkö hankkeessa kansallisia dokumentteja / todistuksia jakson tunnistamiseen ja tunnustamiseen? Jos, niin mitä? Kerro miten ed. mainittuja Eurooppalaisia / kansallisia dokumentteja/todistuksia käytetään jakson tunnistamiseen ja tunnustamiseen?

15 G. Preparation G.1. Practical arrangements Miten valmistelette kutakin toimintoa omassa organisaatiossa, ja partnereiden / verkostojäsenten osalta ennen toimintojen aloittamista. Kuvaile ulkomaanjaksojen käytännön järjestelyjä kuten matkajärjestelyt, sosiaaliturva, vakuutukset, asuminen jne. Kerro osallistujan ohjaamisesta ulkomaanjakson aikana.

16 G.2. Project management Kuvaile hankkeen hallintoa ja kerro, miten hankkeen laatu varmistetaan (esim. partnereiden kanssa tehtävien yhteistyösopimusten avulla, osallistujien kanssa tehtävien oppimissopimusten avulla jne.)

17 G.3. Preparation of participants Miten osallistujien valmennus on järjestetty? Kuvaile osallistujien ammatillista, kieli- ja kulttuurivalmennusta.

18 Ammatillinen valmennus Valmennuksen näkökulmia Kielivalmennus käytännön arkielämän asiat ja ammattisanasto Kulttuuri- ja tapakasvatus Vakuutukset ja vastuukysymykset, sopimukset ja muut asiakirjat (mm. Learning Agreement, Europass Mobility) Matkajärjestelyt, asuminen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat ja asiakirjat Toimintaohjeistus erilaisiin mahdollisiin kriisitilanteisiin Raportointiohjeistus (blogit, videoblogit, raporttilomakkeet, oppimispäiväkirjat ) Yhteydenpito työpaikkaan ennen liikkuvuusjaksoa

19 Kansainvälisyys osana HOPSia/ HOJKsia Joustavat opintopolut: Liikkuvuusjakson suunnittelu osana HOPSia / HOJKSia ammatillisen valmennuksen näkökulma Osaamisperusteisuus: Lähtövalmennuksessa määritellään tavoitteet kv-jaksolle (Learning Outcomes Learning Agreement) Ammatillinen perehdytys saatavilla olevan tiedon mukaan; mm. työskentelykäytännöt ulkomailla, työajat, vaatetus ja työvälineet, työtavat, työtehtävät, työturvallisuus ohjaaja kohdemaassa voi täydentää näitä Opiskelijan valmiudet itsearviointiin ja oppimisen / osaamisen raportointiin Opiskelijan valmius huomioida ja arvioida myös arkioppimistaan Ohjaus ja valmennus ennen jaksoa, jakson aikana ja jälkeen

20 Kielivalmennusta opiskelijoille Kohdemaassa perillä 30 pv tai enemmän Käytetty kieli saksa, englanti, espanja, ranska, italia tai hollanti Kielikurssi OLSjärjestelmässä Kohdemaassa perillä 30 pv tai enemmän Käytetty kieli muu kuin yllämainitut Tuki kielivalmennuksen järjestämiseen 150,-/hlö Kohdemaassa 29 pv tai vähemmän Kielivalmennukseen voi käyttää organisointitukea

21 Kielitestit opiskelijoille (Language assessment) Kohdemaassa perillä 30 pv tai enemmän Käytetty kieli englanti, ranska, italia, espanja, saksa, hollanti, ruotsi, tsekki, tanska, kreikka, puola tai portugali Kielitesti OLSjärjestelmässä ennen jaksoa ja jakson jälkeen (pakollinen)

22 Asiantuntijoiden liikkuvuus Mihin kehittämistavoitteisiin vaihto liittyy? Jakson tavoitteet? Miten lähtöön on valmistauduttava? Kielitaidon preppauksen tarve? Tietoa kohdemaan (työ)kulttuurista, koulutusjärjestelmästä? Valmiudet esitellä suomalaista koulutusjärjestelmää ja omaa oppilaitosta? Käytännön järjestelyt, vakuutukset, sopimukset Raportointi; osaamisen näkyväksi tekeminen ja laajempi hyödyntäminen Henkilöstön valmennuksen rahoitus organisointituesta Lähettävän organisaation kehittäminen Osallistujan oman osaamisen kehittäminen Vastaanottavan organisaation kehittyminen

23 HANKKEEN TYÖSUUNNITELMA, ARVIOINTI, LEVITYS JA VAIKUTTAVUUS SEKÄ BUDJETTI

24 H. Työsuunnitelma (Main activities) Yhteenveto hankkeen toteutuksesta Kerro mitä projektissa tehdään. Millaisia toimintoja hankkeen eri vaiheissa on? Kuvaile, miten hanke etenee käytännössä. Kirjoita toimintojen kuvaus yleisellä tasolla menemättä yksityiskohtiin. Kerro mikä rooli partnereilla on hankkeen eri toiminnoissa ja vaiheissa Partnereiden välisen yhteistyön kuvaus Kuvaile yhteistyöryhmän ja muiden hankkeen tahojen välistä yhteydenpitoa mm. toimintatavat ja aikataulut Jaksojen laadunvarmennus Kuvaa miten osallistujia ohjataan (monitoring) vaihtojakson aikana Kuvaa mahdollisten tukihenkilöiden tarve

25 Liikkuvuuksien suunnittelu Liikkuvuustietojen kokoaminen Huom! hakulomake ei ole suunnittelutyökalu erillinen suunnittelutyökalu suositeltavaa (esim. Excel) huomioi mahdolliset muutokset ja niiden päivitykset Hakulomakkeessa esitettävä liikkuvuuksien kohdemaat/alueet, kohderyhmät ml. tukihenkilöt, kestot (Activities details, H.1.) Budjetti perustuu liikkuvuuksien yhteenvedolle (H.1.)

26 Valikossa Activity type on neljä kategoriaa, ks. Ohjelma-opas s.51 Flow = sama kohdemaa, sama välimatka ja sama jakson pituus Voi olla useita eri Flow-rivejä vaikka sama maa, mikäli välimatka on eri Välimatkalaskin: Jakson minimipituus opiskelijoilla 10 pv perillä + 2 päivää matkoihin Participants with special needs / Participants with fewer opportunities / Apprentices nostetaan esiin omissa sarakkeissaan (Huom! Heidän tulee myös sisältyä lukumäärään sarakkeessa No. of participants ) Huom! Taulukon viimeinen sarake kysyy moniko osallistujista on tukihenkilö (mikäli tähän merkkaa tukihenkilön, jakson pituus on sama kuin opiskelijoiden, mikäli kesto eroaa, luo uusi flow tukihenkilölle) Huom! Tukihenkilön liikkuvuuden minimikesto on 10 työpäivää

27 Esimerkki: kaksi opettajaa opetustehtävissä Saksaan ja kaksi Sloveniaan Huom! Hakukierroksella 2016 voi kategoriassa Teacher/training assignment voi osallistujana olla kumppanimaan työelämäorganisaation edustaja esim. yrityksen kouluttaja tai asiantuntija Activity type: Teacher/training assignment Flow = sama kohdemaa, sama välimatka ja sama jakson pituus Jakson minimipituus henkilöstöllä 2 pv perillä + 2 päivää matkoihin

28 I. Follow up Impact = vaikuttavuus Dissemination = tulosten levittäminen Evaluation = arviointi

29 Arviointi/Evaluation Hankehallinnon ja liikkuvuuden toteutumisen arviointi on välttämätön osa laadukkaasti hallinnoitua liikkuvuushanketta Hakemuksessa esitettävä arviointisuunnitelma Arvioinnin lähtökohtana hankkeen tavoitteet ja toteutumisen arviointi Arviointimenetelmät voivat vaihdella palautetiedonkeruu, hallinnon ja prosessien arviointi, vertaisarviointi jne. Mobility Tool+ arvioinnin tukena

30 Arviointi/Evaluation Keneltä palautetta kerätään? Milloin, aikataulut? Opiskelijapalaute, henkilöstön palaute, partnereiden palaute, verkoston jäsenten palaute, työssäoppimispaikkojen palaute, sidosryhmien palaute Organisaation laadunvarmistusjärjestelmä? Miten liikkuvuus linkittyy järjestelmään? ECVETin osalta kuvaa laadunvarmistusmenettely

31 Arviointi/Evaluation Palaute ei vaikuta, jollei sitä HYÖDYNNETÄ Kuka vetää palautetiedot yhteen? Analyysi? Missä palautetta käsitellään? Kenen tulisi palautteesta tietää? Kenen vastuulla on tehdä korjaustoimenpiteitä, mikäli tarpeen? Esitä asiat mahdollisimman konkreettisesti, mikä on mahdollista ja järkevää?

32 Dissemination of project results/levitystoimet Miten hankkeen tuloksia aiotaan levittää muiden tahojen ja organisaatioiden kesken? Mille kohderyhmille hankkeen tuloksia aiotaan levittää?

33 Dissemination of projects Levityksen tasot results/levitystoimet yksittäisten opiskelijoiden ja henkilöstön kokemukset organisaatiotason levitys esim. yksiköiden/alojen jne. välillä alueellinen taso esim. työelämäyhteistyö Levityskanavia voivat olla mm. mediatiedotteet yleisesti kiinnostavista aiheista hankkeiden aikana uutiskirjeet eri sidosryhmille sosiaalinen media mm. blogit kokemusten välittäjänä

34 Dissemination of projects results/levitystoimet Vuorovaikutus ja yhteistyö on tehokasta levitystä esim. hankkeen toteutuksessa huomioitu eri osapuolten yhteistyö ja yhteistyön kehittäminen esim. paluuseminaarin järjestäminen opiskelijoille ja henkilöstölle esim. kv-päivät/markkinat oppilaitoksissa Levitys on hyvä vastuuttaa partneriryhmässä

35 Vaikuttavuus (Follow Up/Impact) Mitä vaikutuksia hankkeella odotetaan olevan osallistujia, organisaatioita ja kohderyhmiä ajatellen? Millaisia vaikutuksia hankkeella halutaan saada aikaan on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai kansainvälisellä tasolla

36 Vaikuttavuus (Follow Up/Impact) Onko organisaatiossanne kv-toiminnan mittareita? Esim. liikkuvuusmäärät ja toteuma, osallistujien tyytyväisyys vaihtojaksoon, uusien kohderyhmien/alojen osallistuminen jne. Miten vaikuttavuustavoitteita voisi asettaa? Esim. lisääntynyt työtyytyväisyys, kv-toiminnan lisäarvo eri aloilla, tehostunut hyväksiluku, muutokset opetussuunnitelmatyössä, työelämäyhteistyön tiivistyminen, kv-toiminnan tehostuminen jne. Vaikuttavuutta ei aina voi ennustaa, mutta tavoitteita hyvä asettaa

37 J. Budget (1) Hakemuslomake laskee toimintojen budjetin kohdassa H.1. (Activities Details) annettujen tietojen perusteella: Matkatuki (J.1.), Yksilötuki (J.2.), Organisointituki (J.3.) Organisointituki: osallistujaa: 350 euroa/henkilö. Yli 100 osallistujaa: 200 euroa/henkilö Apurahataulukko 2016 löytyy CIMOn verkkopalvelusta _liikkuvuus/hakijalle

38 J. Budget (2) Kielivalmennustuki-taulukko (J.3. Organisational Support osion alla) avautuu automaattisesti, mikäli kohdassa H.1. Activities Details on annettu jaksoja, joiden kokonaispituus on 30 pv tai pidempi

39 J. Budget (3) J.3./J.4. Erityistuki J.4./J.5. Poikkeukselliset kulut + -merkistä painamalla avautuu rivi täytettäväksi Description of costs (500 merkkiä)

40 J. Budget (4) Please provide any further comments Perustele tähän kohtaan yleisluontoisesti budjetin rakenne ja haetut summat. o Onko budjetti linjassa hankkeen toimintoihin? o Onko budjetti realistinen tavoitteisiin nähden? Perustele tukihenkilöiden tarve, mikäli näitä haettu hankkeessa. Kirjoita tähän budjettiin liittyvät tarkennukset, selvitykset ja muut oleelliset budjettiin liittyvät asiat Kirjoita budjetin perustelu, jos haetaan erityistukea tai tukea poikkeuksellisiin kuluihin

41 K. Project summary Kokoa yhteenvetoon kuvaus hankkeen pääkohdista. Kirjoita täsmällisesti ja selkeästi ja mainitse ainakin seuraavat asiat: hankkeen konteksti/tausta, hankkeen tavoitteet; osallistujien määrä ja profiili; toimintojen kuvaus; hankkeen toteutuksessa käytettävät tavat, keinot ja menetelmät; lyhyt kuvaus odotettavissa olevista tuloksista ja vaikutuksista ja mahdolliset pitkän tähtäimen hyödyt. Kirjoita hankkeen kuvaus (tiivistelmä) myös englanniksi. Huomioi, että tätä tekstiä voidaan käyttää Euroopan komission, EACEA:n tai kansallisen toimiston julkaisuissa ja ERASMUS+ -alustalla, johon kerätään hankkeiden tuloksia.

42 L. Checklist Huom! mandate tarvitaan vain kotimaisilta partnereilta verkostoissa

43 N. Declaration of Honour

44 O. Annexes

45 P. Submission

46 Hakukierros 2016 Hakuasiakirjat ja ohjeistukset löydät CIMOn verkkosivuilta Call for Proposals 2016 Erasmus+ Programme Guide 2016 (ei vielä suom. kielistä) Apurahataulukko 2016 Välimatkalaskin Hakijan ohjeet ja UKK-lista Application Form - KA1 Learning Mobility of Individuals Sähköisten hakulomakkeiden ohjeet Hakulomakkeen liitteet PIC-rekisteröintiohjeet Hakulomakkeen tekninen täyttöohjeet (Huom! 2016 versiota ei vielä julkaistu)

47 Miten eteenpäin? - Tee työsuunnitelma hakemuksen viimeistelyä varten - Jätä aikaa viime hetken haastelle mm. kopiointi, liitteet yms., muutoksia tulee lähes aina! - Kyselytunti järjestetään klo 9-10, ilmoittaudu CIMOn sivuilla: Ilmoittautuminen: - Hakuprosessin aikainen tuki: - suorat yhteydenotot puhelimitse - - Hakemusten viimeinen jättöpäivä (klo 12 CET, Suomen aikaa klo 13:00)

48 Lopuksi Kiitos osallistumisesta ja onnea hankevalmisteluun!

Hankkeen työsuunnitelma, arviointi, levitys, vaikuttavuus. KA1 webinaari hakijoille

Hankkeen työsuunnitelma, arviointi, levitys, vaikuttavuus. KA1 webinaari hakijoille Hankkeen työsuunnitelma, arviointi, levitys, vaikuttavuus KA1 webinaari hakijoille 11.01.2018 Työsuunnitelma (Main activities) Työsuunnitelma yhteenveto hankkeen konkreettisesta toteutuksesta Kerro mitä

Lisätiedot

HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖ JA LÄHETYS

HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖ JA LÄHETYS HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖ JA LÄHETYS CALL 2015 KA1 LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS VET LEARNER AND STAFF MOBILITY Sininen kenttä punaisella reunuksella = pakollinen kenttä Sininen kenttä ilman punaista

Lisätiedot

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116 Hakukierros 2017 Rahoituksen hakeminen KA116 Rahoitus KA116 KA1-budjetista varataan vuosittain tietty kiintiö (komission katto 70 %) Liikkuvuus (KA1), yhteensä noin 5,1 milj. euroa Opiskelijat ja vastavalmistuneet,

Lisätiedot

Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus 14.2.2014

Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus 14.2.2014 Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus 14.2.2014 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017

Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals. Hakukierros 2016

KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals. Hakukierros 2016 KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals Hakukierros 2016 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

SUUNNITELMASTAHAKEMUKSEKSI CALL 2017 KA1 LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS VET LEARNER AND STAFF MOBILITY

SUUNNITELMASTAHAKEMUKSEKSI CALL 2017 KA1 LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS VET LEARNER AND STAFF MOBILITY SUUNNITELMASTAHAKEMUKSEKSI CALL 2017 KA1 LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS VET LEARNER AND STAFF MOBILITY TYÖSKENTELYTAPA - Esitys kahdessa osassa - Chat-kysymyksiä voi kirjoittaa esitysten aikana - Kysymysten

Lisätiedot

Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle. Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle. Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and

Lisätiedot

AKKREDITOINTIHAKU 2015. Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015

AKKREDITOINTIHAKU 2015. Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015 AKKREDITOINTIHAKU 2015 Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015 Liikkuvuusperuskirja yleisesti tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan

Lisätiedot

Hankkeen kuvaus toimii myös markkinointitekstinä!

Hankkeen kuvaus toimii myös markkinointitekstinä! Erasmus+ Final Beneficiary report KA102 Learning Mobility of Individuals VET learner and staff mobility Project Summary Kirjoita selkeä ja kiinnostava kuvaus toteutuneesta hankkeesta. Hankkeen tausta ja

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017

Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Tervetuloa mukaan! Paula Tyrväinen Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ ohjelma Ammatillinen koulutus, CIMO Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Webinaari liikkuvuushanketta suunnittelevalle Ideasta projektiksi osa I 24.11.2015 Erasmus+ ohjelman päätoiminnot (Key Actions)

Lisätiedot

Loppuraportin tekninen ohje

Loppuraportin tekninen ohje Loppuraportin tekninen ohje Ammatillinen koulutus KA1 - Liikkuvuus Materiaali MT+ OPAS: Mobility Tool+ Guide for Beneficiaries of the Erasmus+ Programme https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/ VIDEO:

Lisätiedot

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille AKKREDITOINTIHAKU 2014 Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 22.5.2014 Liikkuvuusperuskirja yleisesti tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus+ -infotilaisuudet Ammatillinen koulutus KA1 ja KA2 KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals 1 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

Hakukierros 2018 Erasmus+ KA1 liikkuvuus Ammatillinen koulutus webinaari Ideasta projektiksi

Hakukierros 2018 Erasmus+ KA1 liikkuvuus Ammatillinen koulutus webinaari Ideasta projektiksi Hakukierros 2018 Erasmus+ KA1 liikkuvuus Ammatillinen koulutus webinaari 1.11.2017 Ideasta projektiksi Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET,

Lisätiedot

Erasmus+ KA2-hakulomake

Erasmus+ KA2-hakulomake Erasmus+ KA2-hakulomake Yleistä hakulomakkeesta Hakulomakkeet ja ohjeet: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi Sähköinen hakulomake (pdf) paperihakemusta ei lähetetä. Tarkista, että käytät

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset - UKK

Usein kysytyt kysymykset - UKK Versio 15.12.2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ -ohjelmassa Usein kysytyt kysymykset - UKK Hakijan PIC-koodi Onko PIC-koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? - PIC-koodi haetaan

Lisätiedot

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen akkreditoinnin hakijoille

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen akkreditoinnin hakijoille AKKREDITOINTIHAKU 2016 Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen akkreditoinnin hakijoille 17.3.2016 Liikkuvuusperuskirja yleisesti Tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016

Liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016 Liikkuvuushankkeen sopimusasiat Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016 Hankesopimuksen numero Hankenumero EPlusLink-tietokannasta esim. 2016-1-FI-KA102-022440 Yhteydenpidossa käytettävä numero 6 viimeistä numeroa

Lisätiedot

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 27.5.2014 CIMO 1 Budjetin eri osat Osallistujien lukumäärä [Number of Participants] Hankkeen budjetin kokonaissumma [Total Budget] Myönnetty budjetti

Lisätiedot

Yleistä hakulomakkeesta

Yleistä hakulomakkeesta KA2 hakulomake Yleistä hakulomakkeesta Käytössä on sähköinen hakulomake (pdf) paperihakemusta ei lähetetä Tarkista, että käytät oikeaa hakulomaketta: Strategic partnerships for vocational education and

Lisätiedot

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Hakuinfo 30.1.2014

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Hakuinfo 30.1.2014 Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Hakuinfo 30.1.2014 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

Hakukierros Akkreditointihaku KA109 Infotilaisuus hakijoille

Hakukierros Akkreditointihaku KA109 Infotilaisuus hakijoille Hakukierros 2017 Akkreditointihaku KA109 Infotilaisuus hakijoille 14.2.2017 Liikkuvuusperuskirja yleisesti Tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan edelleen Kv- liikkuvuus

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 1.11.2016 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ryhmäkeskustelu hankeideoista 1. Muodostakaa pienet ryhmät (kolme hankeideaa/ryhmä) 2. Esitelkää projektinne

Lisätiedot

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 8.5.2013 CIMO

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 8.5.2013 CIMO Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 8.5.2013 CIMO Budjetin eri osat Osallistujien lukumäärä [Number of Participants] Hankkeen budjetin kokonaissumma [Total Budget] Myönnetty budjetti

Lisätiedot

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 Talousasiat KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 2016 2017 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus LIIKKUVUUKSIEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta. Tuula Hautasaari Ammatillinen koulutus, CIMO

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta. Tuula Hautasaari Ammatillinen koulutus, CIMO Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta Tuula Hautasaari Ammatillinen koulutus, CIMO Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Helsinki 30.10.2014 Muuta huomioitavaa Huomioi hankesuunnittelussa eurooppalaisten alakohtaisten yhteenliittymien (European Sector Skills Councils) tekemä

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeiden partneriyhteistyö. WEBINAARI osa

Liikkuvuushankkeiden partneriyhteistyö. WEBINAARI osa Liikkuvuushankkeiden partneriyhteistyö WEBINAARI osa 1 1.11.2017 Millaisia partnereita mukana hankkeessa? Onko kyseessä yhden koulutuksen järjestäjän hanke vai kotimaisen verkoston hanke? - Jos hakija

Lisätiedot

Perustietoa liikkuvuustoiminnosta (KA1) Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle. Hakukierros 2018 Webinaari KA1 / osa I

Perustietoa liikkuvuustoiminnosta (KA1) Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle. Hakukierros 2018 Webinaari KA1 / osa I Perustietoa liikkuvuustoiminnosta (KA1) Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Hakukierros 2018 Webinaari KA1 / osa I 1.11.2017 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä. Hakuneuvonta verkossa CIMO

KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä. Hakuneuvonta verkossa CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 24.11.2015 CIMO Lähtökohtia Mikä vanha yhteistyökumppanuus on toiminut hyvin tai ei ole toiminut hyvin? Miksi? Tarvitaanko uusia

Lisätiedot

aikataulut, hakulomake

aikataulut, hakulomake HAKEMINEN aikataulut, hakulomake Kumppanuushanketyöpaja 26.11.2010 TIEDONLÄHTEITÄ JA MATERIAALIA HAKIJOILLE Päätös LLP ohjelmasta Ehdotuspyyntö 2011 2013 LLP Guide 2011 Hakulomakkeet www.cimo.fi/leonardo

Lisätiedot

Mitä uutta hakukierroksella 2018

Mitä uutta hakukierroksella 2018 Mitä uutta hakukierroksella 2018 New Mitä uutta vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeiden haussa? Kansalliset painopisteet Budjettivaraus: 30 % (Hyvien käytäntöjen vaihtaminen) Osa Erasmus+

Lisätiedot

Hanketyöpaja osa KA2 ammatilliselle koulutukselle

Hanketyöpaja osa KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa 1 2.12.2016 KA2 ammatilliselle koulutukselle Arviointia päivästä Mitä uusia ideoita tai oivalluksia sait päivästä? Mikä oli sinulle tärkeintä päivässä? Minkä konkreettisen asian viet seuraavaksi

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 6/2/2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Hakijan PIC koodi Kysymys: Onko PIC koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? Vastaus: PIC koodi

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle hanketyöpaja 31.1.2014 Ryhmäkeskustelu hankeideoista 1. Muodostakaa pienet ryhmät (kolme hankeideaa/ryhmä) 2. Esitelkää projektinne

Lisätiedot

E+ liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2017

E+ liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2017 E+ liikkuvuushankkeen sopimusasiat Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2017 Hankesopimus ja sen liitteet Hankesopimuksen numero Hankenumero EPlusLink-tietokannasta esim. 2017-1-FI-KA102-034323 2017-1-FI-KA116-034641

Lisätiedot

ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2016

ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2016 07.01.2016 ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2016 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ -ohjelmassa Erasmus+ -ohjelman yleiset tavoitteet parantaa työelämässä ja muuten yhteiskunnassa

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet. Väliraportin jättäminen Mobility Tool+ raportointialustalla

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet. Väliraportin jättäminen Mobility Tool+ raportointialustalla KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Väliraportin jättäminen Mobility Tool+ raportointialustalla Tarkista hankkeesi tiedot Mobility Toolissa Valitse Home -etusivulla raportoitava hanke (mikäli olet useamman

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Mikä Erasmus+? Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Vanhat ohjelmat 2007-13 Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 17/2/2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Hakijan PIC koodi Kysymys: Onko PIC koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? Vastaus: PIC

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 1_25/2/2014 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ -ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Hakijan PIC-koodi Kysymys: Onko PIC-koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? Vastaus: PIC-koodi

Lisätiedot

MOBILITY TOOL. Tietojen siirto. Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi. LLPLink. Application Form

MOBILITY TOOL. Tietojen siirto. Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi. LLPLink. Application Form Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi MOBILITY TOOL LEONARDO-LIIKKUVUUSHANKKEIDEN KOULUTUS 2013 1 Tietojen siirto Application Form LLPLink Mobility Tool 2 Käyttäjäryhmät Euroopan

Lisätiedot

Yleistä. Erasmus+ Final Beneficiary report. Tekninen ohje

Yleistä. Erasmus+ Final Beneficiary report. Tekninen ohje Erasmus+ Final Beneficiary report Tekninen ohje KA102 Learning Mobility of Individuals VET learner and staff mobility Yleistä Erasmus+ -liikkuvuushankkeen loppuraportti täytetään Mobility Tool+ -raportointialustalla

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa 1 1.11.2016 CIMO Lähtökohtia Onko kyseessä yhden koulutuksen järjestäjän hanke vai kotimaisen

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Miten tästä eteenpäin KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa 1: 27.11.2014 & 15.12.2014 Hakemuksen viimeinen jättöpäivä KA2 Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät (SSA): 26.2.2015

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2016

ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2016 15.12.2015 ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2016 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ -ohjelmassa Erasmus+ -ohjelman yleiset tavoitteet parantaa työelämässä ja muuten yhteiskunnassa

Lisätiedot

Sopimus on moniosainen

Sopimus on moniosainen Sopimusasiat KA1 Liikkuvuus 2015 Sopimus on moniosainen Osa I - Erityisehdot (= Hankesopimus) Osa II - Yleisehdot Liitteet: Liite I: Hankkeen kuvaus - hakemuslomake Liite II: Alustava budjetti Liite III:

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi Aikataulut Aikuiskoulutus 24 kk-hankkeet: interim report 31.10.2016 Tarkistathan oman hankkeen aikataulut vielä rahoitussopimuksesta Yleistä väliraportista

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2015

ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2015 Versio 21.1.2015 ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ -ohjelmassa Erasmus+ -ohjelman yleiset tavoitteet parantaa työelämässä ja muuten

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi Aikataulut Ammatillinen koulutus 24 kk interim report 31.10.2015 36 kk interim report 31.12.2015 Korkeakoulutus 36 kk interim report 31.12.2015 Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Mobility Tool+ Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus

Mobility Tool+ Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus Mobility Tool+ Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus EU Login ja uuden käyttäjän lisääminen MT:iin Mobility Tool+ -raportointialustalle kirjaudutaan EU login -tunnuksella. Koordinaattori voi lisätä hankkeen

Lisätiedot

Hankesuunnittelun lähtökohdat ja idean rajaus. TOI-työpaja

Hankesuunnittelun lähtökohdat ja idean rajaus. TOI-työpaja Hankesuunnittelun lähtökohdat ja idean rajaus TOI-työpaja 2.12.2010 Ideointi ja työryhmän perustaminen Hankeidean testaus Hankesuunnittelun prosessi Ideointi käynnistyy! Cimon koulutustilaisuus ja konsultointi

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

Muistilista: Heikompien lähtökohtien omaavien opiskelijoden lähettäminen kv-vaihtoihin

Muistilista: Heikompien lähtökohtien omaavien opiskelijoden lähettäminen kv-vaihtoihin Muistilista: Heikompien lähtökohtien omaavien opiskelijoden lähettäminen kv-vaihtoihin Ennen vaihtoa KUKA Informaatio Tietoa kansainvälisistä (KV) vaihdoista Henkilö joka on vastuussa kv-vaihdoista ja/tai

Lisätiedot

Hakupaperit (hakulomake, hakemuskirje, CV) Terveydenhoitajalla käynti (todistus koordinaattorille) Varaa aika tapaamiseen kvkoordinaattorin

Hakupaperit (hakulomake, hakemuskirje, CV) Terveydenhoitajalla käynti (todistus koordinaattorille) Varaa aika tapaamiseen kvkoordinaattorin 2 VALMISTELUIDEN ALOITUS Hakupaperit (hakulomake, hakemuskirje, CV) Terveydenhoitajalla käynti (todistus koordinaattorille) Varaa aika tapaamiseen kvkoordinaattorin kanssa sähköpostitse 3 KIELI- JA KULTTUURIVALMENNUS

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2014

ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2014 Versio 1_21/2/2014 ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2014 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ -ohjelmassa Erasmus+ -ohjelman yleiset tavoitteet parantaa työelämässä ja muuten

Lisätiedot

Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1. Kysymyksiä ja keskustelua hanketyöskentelystä

Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1. Kysymyksiä ja keskustelua hanketyöskentelystä Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1 Kysymyksiä ja keskustelua hanketyöskentelystä 2.9.2015 Näistä ja muista aiheista: Mobility Tool+ -alustan käyttö Miten liikkuvuus toimii koko oppilaitoksen/organisaation

Lisätiedot

Erasmus+ Online Linguistic Support

Erasmus+ Online Linguistic Support Erasmus+ Online Linguistic Support Näin hyödynnät Erasmus+ -kokemuksesi! Erasmus+ avartaa ja voi muuttaa koko elämän Erasmus+ tähtää taitojen kartuttamiseen ja työllistyvyyden lisäämiseen sekä koulutuksen,

Lisätiedot

7 tärppiä ammatillisen koulutuksen KA2-hakijoille. Strategisten kumppanuushankkeiden työpaja

7 tärppiä ammatillisen koulutuksen KA2-hakijoille. Strategisten kumppanuushankkeiden työpaja 7 tärppiä ammatillisen koulutuksen KA2-hakijoille Strategisten kumppanuushankkeiden työpaja 16.2.2017 Kansalliset painopisteet - yleistä Linkittyvät ammatillisen koulutuksen reformiin ja kannustavat tarttumaan

Lisätiedot

Liikkuvuuden lomakkeet

Liikkuvuuden lomakkeet Liikkuvuuden lomakkeet Apurahasopimukset opiskelijoille LA for studies La for traineeships Erasmus student Charter Apurahasopimukset henkilökunnalle Staff Mobility for Teaching mobility agreement Staff

Lisätiedot

Erasmus+ Youth in Action EVS-vapaaehtoisen kielivalmennus

Erasmus+ Youth in Action EVS-vapaaehtoisen kielivalmennus Erasmus+ Youth in Action EVS-vapaaehtoisen kielivalmennus Jutta Kivimäki Aarne Toivonen 21.3.2017 Miksi tämä verkkoklinikka juuri nyt? Hakukierros 2 (R2; päättyy 26.4.2017): Suomen molemmat viralliset

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Schools only / koulujen väliset hankkeet. Väliraportointi Verkkotiedotus

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Schools only / koulujen väliset hankkeet. Väliraportointi Verkkotiedotus KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Schools only / koulujen väliset hankkeet Väliraportointi Verkkotiedotus 29.9.2015 Väliraportti aikataulu Yleissivistävä koulutus / Schools Only -hankkeet 24 kk progress

Lisätiedot

OLS Online Linguistic Support. Kielitestit & kielivalmennus

OLS Online Linguistic Support. Kielitestit & kielivalmennus OLS Online Linguistic Support Kielitestit & kielivalmennus Esityksen sisältö 1) Kielivalmennustyökalujen yleisesittely 2) Korkeakoulujen rooli & työvaiheet 3) OLS -työkalu korkeakouluille Keskustelut/työskentely

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman linjaukset

Erasmus+ -ohjelman linjaukset Erasmus+ -ohjelman linjaukset CIMO, ammatillinen koulutus 2013 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle Liikkuvuus (KA1) Opiskelijoiden liikkuvuus Vastavalmistuneiden liikkuvuus Opettajien ja muun henkilöstön

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa

Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Mitä ohjelma tarjoaa yleissivistävälle koulutukselle Ennakkotietoa tilanne lokakuu 2013 CIMO ESITYKSEN SISÄLTÖ Erasmus+ pähkinänkuoressa Keskeiset

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja ammattitaito Koulutuksen laadun parantaminen, innovointi ja kansainvälistäminen Eurooppalaisen elinikäisen

Lisätiedot

ERASMUS+ AIKUISKOULUTUKSELLE KA1 Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Hakuohje 2014

ERASMUS+ AIKUISKOULUTUKSELLE KA1 Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Hakuohje 2014 17.3.2014 ERASMUS+ AIKUISKOULUTUKSELLE KA1 Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Hakuohje 2014 Tämän hakuohjeen tarkoituksena on auttaa suomalaisia aikuiskoulutusorganisaatioita liikkuvuushakemuksen laatimisessa.

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+ ECVET ja Erasmus+ Mika Saarinen CIMO Ammatillinen koulutus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

4.3.2014 ERASMUS+ USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET MITEN SELVITÄ PIC-KOODISTA? Case Kissalan ammattiopisto

4.3.2014 ERASMUS+ USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET MITEN SELVITÄ PIC-KOODISTA? Case Kissalan ammattiopisto ERASMUS+ USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET MITEN SELVITÄ PIC-KOODISTA? Case Kissalan ammattiopisto 1 Miten hankin PIC-koodin? Kissalan ammattiopisto 1.Tarkista onko organisaatiollasi jo olemassa PIC-koodi http:/ec.europa.eu/education/participants/portal/

Lisätiedot

Arviointi hakemuksissa

Arviointi hakemuksissa Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Arviointi hakemuksissa Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen

Lisätiedot

ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2017

ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2017 16.12.2016 ERASMUS+ -OHJELMA Hakijan ohjeet - hakukierros 2017 Hakijan ohjeet on koottu kahden oppaan Erasmus+ Programme Guide ja Technical Guidelines for completing application e-forms pohjalta. Uutta

Lisätiedot

Rahoitusperiaatteet ja budjetti. ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta

Rahoitusperiaatteet ja budjetti. ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta Rahoitusperiaatteet ja budjetti ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta 5.3.2014 Budjetti strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Suomen budjetti 5,7 % kokonaisbudjetista

Lisätiedot

Rahoitusperiaatteet ja budjetti

Rahoitusperiaatteet ja budjetti Rahoitusperiaatteet ja budjetti ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta 5.3.2014 Budjetti strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Suomen budjetti 5,7 % kokonaisbudjetista

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Sopimus, raportointi ja seuranta

Sopimus, raportointi ja seuranta Aloituskoulutus hakukierroksella 2012 hyväksytyille Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeille (Partnerships) 31.8.2012 Sopimus, raportointi ja seuranta Johanna Virta, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Online-hanketyöpaja innovaatioiden siirto -hanketta valmisteleville 24.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset

Lisätiedot

Talousasiat. Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2017

Talousasiat. Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2017 Talousasiat Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2017 Hankkeen budjetti ja kululuokat 07/09/2017 Opetushallitus 2 Hankkeen budjetti Hankkeen budjetti on eritelty liitteessä 2 (Annex II) Hakemuksen budjetti

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma Budjetti n. 14,5 miljardia euroa

Erasmus+ -ohjelma Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Mitä ohjelma tarjoaa yleissivistävälle koulutukselle Ennakkotietoa tilanne syyskuu 2013 CIMO ESITYKSEN SISÄLTÖ Erasmus+ pähkinänkuoressa Keskeiset

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Tammikuu 2015 CIMO. Hakuohjeet ja lomake sivistavalle_koulutukselle/avaintoimi_1_liikkuvu us/hakijalle

Tammikuu 2015 CIMO. Hakuohjeet ja lomake  sivistavalle_koulutukselle/avaintoimi_1_liikkuvu us/hakijalle Hakuneuvonta Erasmus+ -ohjelman KA1 liikkuvuus Yleissivistävälle koulutukselle CIMO Hakuohjeet ja lomake http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/yleis sivistavalle_koulutukselle/avaintoimi_1_liikkuvu us/hakijalle

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi 15.11.2012 Mikko Nupponen CIMO 2/2009 EU-ohjelmat ja Suomi 3/2010 Tilastoja 2011 Elinikäisen oppimisen ohjelma: 14 000 liikkuvuusjaksoa rahoitettiin Nuorisotoimintaohjelma

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot