Vaihto-opiskelua Indonesian paratiisisaarella Balilla. Tapahtui Derkkulassa - tarinoita Itä-Saksasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihto-opiskelua Indonesian paratiisisaarella Balilla. Tapahtui Derkkulassa - tarinoita Itä-Saksasta"

Transkriptio

1 1/2010VÄKI

2 Sisällys Pääkirjoitus Minna Kulmala Tuhat ja yksi orienttia - idän kliseet Minna Kulmala Vaihto-opiskelua Indonesian paratiisisaarella Balilla Linda Kaljala Halvan maan halpamaiset kujeet Emma Rimpiläinen Muistoja Siperiasta Minna Kulmala Tapahtui Derkkulassa - tarinoita Itä-Saksasta Aura Heinonen Burma s actual situation and the resolution of conflict Linda Kaljala Ruokaa sielulle, jumalille ja lehmille Heini Mynttinen Keräilypaperinuket: Edward Said Emma Rimpiläinen Julkaisija: Mana ry Painos: 100 kpl Painopaikka: Picaset Oy Päätöimittajat: Minna Kulmala Emma Rimpiläinen Heini Mynttinen VÄKI 1/2010 Ulkoasu ja taitto Kaisa Naskali Minna Kulmala Emma Rimpiläinen Toimituskunta Aura Heinonen Linda Kaljala Minna Kulmala Emma Rimpiläinen Heini Mynttinen

3 Pääkirjoitus Pohjoinen, itä, etelä, länsi: maapallon akselit taittavat atlasten sivuja suoraviivaisesti, joustamatta. Mielikuvien kartastot noudattelevat nekin pitkälti lokeroidun maailmankuvan periaatteita. Siinä missä pohjoinen-etelä jako ymmärretään usein taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen eriarvoisuuden näkökulmasta, edustaa itä-länsi dikotomia puolestaan kulttuurien mannerlaattojen törmäyskohtaan poimuttunutta, vaikeakulkuista vuoristoa. Mielikuvien ilmansuunnat ovat kuitenkin dynaamisia, vaihtelevia ja suhteellisia: esimerkiksi pohjoinen voidaan toisinaan yhdistää länteen ja etelä itään. Maantieteelliset faktat lipsuvat helposti käsistä, kun mieli päästetään askartelemaan. Sanat ja käsitteet saavat uusia merkityksiä. Pohjoinen-etelä jako on viime aikoina saanut antaa tilaa itä-länsi dikotomialle, mihin ei ole vähiten vaikuttanut islamismin nousu ja Yhdysvaltojen terrorismin vastainen sota. Länteen ja itään liitetyt mielikuvat ovat aktivoituneet ja uusia lienee syntynyt. Kielteisten assosiaatioiden joukkoon mahtunee myös paljon myönteisiä, neutraalejakin kuvia. Toiseuden kauhistelijoiden rinnalle mahtuu aina myös toiseuden ihailijoita. Niin tai näin, pakonomainen vastakkainasettelu saattaa hälventää näkyvistä monia asioita, joihin keskittyminen olisi erojen etsintää ja arvottamista oleellisempaa tai hedelmällisempää. Orientalismi tai oksidentalismi eivät välttämättä ole yhtään sen vaarattomampia lähestymistapoja suhteessa toiseen kuin ennakkoluuloinen kyräilykään. Tässä Väen numerossa lähdemme matkalle itään uuden päätoimittajatrion luotsaamina. Kompassina itä on vain suuntaa antava neula ja pääsemmekin tutustumaan itään erilaisista näkökulmista. Huomaamme, että itä on lähellä ja kaukana: keskellä arkea ja kaukana jossakin. Itä on hieman kuin uskonto määritelmiä pakeneva, kiehtova ja äärimmäisen vivahteikas, vaikea ymmärtää. Toisinaan se levittäytyy eteemme kouriintuntuvana ja vahvana, välillä epätodellisena kuin uni. Minna Kulmala

4 T u h a t j a y k s i o r i e n t t i a - i d ä n k l i s e e t Teksti: Minna Kulmala Kuvat: Leila Kulmala-El-Khouly, Minna Kulmala Mullahin kutsuessa haaremin naiset hätkähtivät rajusti ja keskeyttivät rytmikkään napatanssinsa. Syntiä! mullah huusi, taistelkaa uskonne puolesta! Ja niin syttyi jihad. Peljästyneet ystävykset pakenivat taleban-maasta ja kiisivät vuorten ja palmujen yli lentävällä matollaan tarujen Intiaan. Siellä he ryhtyivät palvomaan pyhää lehmää. Se oli heidän karmansa. Edellinen kappale ei löisi loogisuudellaan itseään läpi valveutuneen antropologin tekstikriittisten silmien alla ja hyvä niin. Kuitenkin siinä kiteytyy monta itämaihin liitettyä kliseetä: alistetut naiset, aistillisuus, eksoottisuus, uskonnollisuus, palavasieluisuus ja tarut. Itä-nimikkeen alle mahtuu kuitenkin paljon muitakin stereotyyppisiä käsityksiä. Mielenkiintoista onkin se, miten erilaisia ja keskenään ristiriitaisia käsityksiä voidaan niputtaa saman otsikon alle ja silti puhua ikään kuin yhdestä saumattomasta asiasta, idästä. Mikäli emme halua tyytyä pelkästään stereotyyppien luokitteluun, muodostuu idästä puhuminen kuitenkin äkkiä ongelmalliseksi: Mistä puhumme, kun puhumme idästä? Mikä määrittelee idän tai itämaisuuden? Mihin vertaamme itää ja millä perustein? VÄKI 1/2010

5 Maantieteellinen sijainti ei kykene yksin selittämään mieliimme vakiintuneita itä-assosiaatioita, sillä esimerkiksi Australiaa ei yleensä luokitella itämaaksi ja toisaalta monet Pohjois-Afrikan maat (joista osa sijaitsee monia Euroopan maita lännempänä) saattavat ajattelussamme edustaa itämaita. Venäjä on idässä, mutta onko se itämaa? Nopea päättelyketju osoittaa, että itä-ajattelu edustaa ennen kaikkea mielen maantiedettä: termillä viitataan usein länsimaiselle kulttuurille vastakkaisiin tai vaihtoehtoisiin tapoihin nähdä ja tulkita maailmaa: mitä erilaisempi, mystisempi tai eksoottisempi, sitä itä(ma)isempi. Toisaalta maantieteellinen itäisyys suhteessa Eurooppaan on luonut historiallista pohjaa käsitteen synnylle ja laajentumiselle. Alun perin termillä viitattiin Lähi-idän maihin ja arabikulttuureihin. Ihmisten liikkuvuuden, tutkimusmatkojen, kaupan ja tiedon (joka usein on ollut luonteeltaan puolueellista) lisääntymisen myötä idän eli orientin käsite on laajentunut sulkien sisäänsä myös Kaukoidän ei-islamilaiset kulttuurit. Nykyään itä tuntuu kuitenkin jälleen tiivistyneen ennen kaikkea islamin ja arabikulttuurin ympärille, mikä on seurausta aiheen näkyvyydestä politisoituneilla mediakentillä. Idän vastakohtaa edustaa länsi. Myös lännen käsite jolla tässä viittaan lähinnä eurooppalais-amerikkalaiseen, kristilliseen perinteeseen nojaaviin valtioihin on muuttunut aikojen saatossa. Vahvasti

6 sekularisoitunut, yksilönvapauden, demokratian ja kapitalismin nimeen vannova länsi ei ole enää se sama länsi, jota paavi hallitsi. Idän kuvat lännestä noudattavat samaa logiikkaa kuin lännen kuvat idästä: toiseuttaminen identiteettien rakennusmateriaalina toimii molemmin puolin. Näkökulmat eivät kuitenkaan välttämättä ole täysin mustavalkoisia ja vastakkaisia: sekä itä että länsi koostuvat monista elementeistä, sisäisistä jännitteistä ja erilaisista ihmisistä. Idän ja lännen vastakkainasettelussa osapuolia yhdistävät asiat ja niiden sisäinen moniäänisyys kuitenkin usein unohtuvat. Tarkastelemme toisiamme ikään kuin harsomaisen hunnun läpi uskaltamatta sukeltaa ihon alle kokemaan ja jakamaan toistemme tuntoja. ORIENTALISMI IDÄN JA LÄNNEN VÄLISESTÄ JÄNNITTEESTÄ Itä-käsitteen rinnalla puhutaan usein orientalismista. Orientalismilla on viitattu paitsi kirjailijoiden ja taiteilijoiden käyttämiin itämaisiin vaikutteisiin tuotannossaan, myös tieteellisten koulukuntien harjoittamaan Lähi- ja Kaukoidän-tutkimukseen. Suhteellisen neutraali orientalismin käsite on saanut negatiivisempia sävyjä Edward Saidin Orientalism-teoksen (1978) myötä, jossa hän kritisoi länsimaista suhtautumistapaa itää kohtaan; Saidin mukaan länsi ylläpitää vääristyneitä mielikuvia idästä ja sen harjoittama orientalismi on omiaan lisäämään ennakkoluuloja idän kansoja kohtaan. Orientalismi näyttäytyy kolonialismin ja imperialismin kätyrinä yksinkertaistaessaan kuvaa idästä ja sen ihmisistä. Saidin mukaan länsi ei kuitenkaan ole yksin syyllinen vääristyneiden mielikuvien säilymiseen hän esittää, että tietyt arabieliitit ovat sisäistäneet yksinkertaistavat mielikuvat osallistuen aktiivisesti niiden vaalimiseen ja ylläpitämiseen. Identiteetin rakentaminen toiseuttamalla on sinänsä luonnollinen ja tarpeellinen prosessi, mutta käytännössä piilee kuitenkin monia VÄKI 1/2010

7 salakareja: turha yleistäminen - olipa kyse sitten negatiivisista tai yltiöpositiivisista stereotyypittämisen muodoista - voi pahimmillaan johtaa vakaviin konflikteihin, joissa puheyhteydet tulehtuvat. Toinen nähdään kilpailijana, väärien arvojen edustajana ja vihollisena. Rakentavaa keskustelua ei voi syntyä, mikäli omia ajattelutapoja ei kyetä tarkastelemaan kriittisesti ja jos toisen näkökulmiin ei voida suhtautua avoimesti. IDÄN PELOT JA ILOT Toiseuttaminen on yksi vahvimmista poliittisista aseista, joka toimii ajatukset johtavat tekoihin -periaatteella. Orientalismin seuraukset (Saidin tarkoittamassa mielessä) ilmenevät vahvasti idän ja lännen välisissä suhteissa. Nykyään itä assosioituu herkästi islamiin, terrorismiin ja autoritääriseen hallintotapaan sekä ihmisoikeuksien rikkomiseen. Erityisesti naisten asema, jihad ja shari-laki puhuttavat. Islamin esiin nostaminen on sikäli mielenkiintoista, että idässä on paljon muitakin uskontoja, aatejärjestelmiä ja asioita, jotka näyttäytyvät lännen kannalta ongelmallisina. Islamin erityisasemaan vaikuttaakin ratkaisevasti sen voima: toiseksi suurimpana maailmanuskontona se edustaa vahvasti myös kokonaisvaltaista elämäntapaa, jonka vaikutus ulottuu aina arjen ratkaisuista politiikkaan ja talouteen asti. Islam haastaa idän ilmiöistä voimakkaimmin länsimaisia arvoja eikä mukaudu sen edustamiin poliittisiin, oikeudellisiin ja taloudellisiin vaatimuksiin. Japanin, Etelä-Korean ja Singaporen kaltaiset maat näyttäytyvät lännelle edistyksellisempinä kuin perinteiset islamilaisvaltiot ja saavat nauttia lännen ystävällisyydestä. Lännen imitointi näyttäisikin synnyttävän eniten sympatioita esikuvassaan. Myös Dubain kaltaiset talousmahdit saavat länneltä vähemmän arvostelua osakseen kuin köyhemmät muslimimaat: talous sanelee pitkälti ihmisen toimintaa. Öljy ja raha ovat tekijöitä, joiden vuoksi kulttuuristen ristiriitojen korostamisen sijaan alleviivaustussi siirtyy hetkessä perinteiden ja modernismin sulavan rinnakkaiselon kohdalle. Negatiivisten mielikuvien ohella toiseus voi edustaa myös positiivisia arvoja. Kulttuurien monimuotoisuus, erilaiset maut, tuoksut, rytmit ja maisemat kiehtovat ihmisiä ja niiden avulla voidaan esimerkiksi edistää matkailua ja paikallisten elinkeinojen ja perinteiden säilymistä. Henkisyyden etsijälle itä on aarreaitta. Käytämmekin mielikuvia toisesta tarpeidemme mukaan: idän ja lännen käsitteet ovat suhteellisia ja dynaamisia. On syytä huomata myös se, että kulttuuriset virtaukset eivät yksiviivaisesti seuraile poliittisten nuolten kaaria: maailmassa tapahtuu jatkuvasti yksilötason kohtaamisia idän ja lännen välillä, jotka kenties tehokkaammin kuin mitkään muut kohtaamiset voivat rakentaa dialogin siltoja ja suvaitsevaisuutta. Kohtaamisten etuna on myös tiedon lisääntyminen ja tarkentuminen. Tietämättömyys siihen liittyvä epävarmuuksineen ja pelkoineen onkin usein suuri ansa, joka johtaa kärjekkäiden stereotyyppien muodostumiseen. Harva on

8 esimerkiksi ottanut selvää ijtihadista, jihadin erilaisista hengellisistä merkityksistä tai arabinaisen asemassa tapahtuneista radikaaleista muutoksista esi-islamilaisella ajalla. ANTROPOLOGIA JA ITÄ Ääriesimerkkien käyttäminen propagandavälineenä ei palvele kenenkään etua. Sen sijaan että esimerkiksi kuuntelisimme naisten omia tulkintoja ja toiveita huivinkäyttönsä suhteen, teemme asiasta usein hätiköityjä päätelmiä omin päin. Samalla unohdamme noudattaa omia periaatteitamme yksilön äänen kunnioittamisen suhteen: eikö musliminainen ole aktiivinen toimija ja kyvykäs ajattelemaan ja ilmaisemaan mielipiteensä siinä missä muutkin? Se, että hänen mielipiteensä saattaa erota omasta ajattelustamme tulisi voida sananvapauden nimissä hyväksyä. Monet musliminaiset kokevat erilaisuutensa positiivisena asiana ja näkevät oman asemansa monin tavoin parempana ja turvatumpana kuin puolipukeisena mainoksissa poseeraavan sekä työn ja kodin välillä pallottelevan länsimaisen naisen. Unohdamme usein myös sen, että uskonnot ovat monin tavoin sidoksissa ympäristöönsä ja esiintymisalueidensa historiaan ja perinteisiin: Indonesiassa islam saa hyvin erilaisia ilmenemismuotoja kuin Saudi-Arabiassa Piirros: M. Kulmala VÄKI 1/2010

9 tai Kurdistanissa. Se, miltä asiat näyttävät ei muodostu pelkästään verkkokalvomme biologisten ja kemiallisten prosessien seurauksena, vaan sosiaalisella ja kulttuurisella kontekstilla on tulkinnoillemme ratkaiseva merkitys. Lännen halu edistää demokratiaa, vapauttaa naiset tai muu vastaava toiminta ei ole puolueetonta: tulkitsemme vapauden omista lähtökohdistamme käsin ja usein ajattelemme, että muuttuminen länsimaalaisempaan suuntaan merkitsee vapautumista. Juuri tämän näkemyksen monet muslimit kuitenkin kyseenalaistavat: kenellä on oikeus sanella kehityksen reunaehdot ja suunta? Usein nimenomaan kokemus sorrosta ja imperialismista synnyttää kapinamieltä ja levottomuutta. Islamilaisten liikkeiden aktivoituminen ja radikalisoituminen on kautta historian korreloinut poliittisen epävakauden, taloudellisen ahdingon kanssa. Reaktiot saavat uskonnolliset vaatteet ja kieliasun, mutta ne kielivät aina jostakin syvemmästä inhimillisestä kokemuksesta. Kuitenkin ajatus siitä, että antaisimme toisen toimia itsenäisesti ja rakentaa rauhassa tulevaisuuttaan tuntuu liian pelottavalta vaihtoehdolta: olemme vakuuttuneita siitä, että oma tapamme toimia johtaa parempaan lopputulokseen. Globalisoituvassa maailmassa toimiminen erityksissä muusta maailmasta on sitä paitsi erittäin hankalaa: Pohjois-Korean malli ei liene rohkaisevin esimerkki omatoimisuudesta. Antropologian asema suhteessa kysymykseen idästä on monisyinen. Kulttuurirelativismin ihanteena on kunnioittaa jokaista kulttuuria loogisena kokonaisuutena, samanarvoisena muiden systeemien kanssa. Toisaalta tämänkaltainen näkökulma kyseenalaistaa antropologian harjoittaman kulttuurien vertailemisen, jonka avulla voidaan kartoittaa ihmisille universaaleja tarpeita ja kokemuksia kulttuuristen ilmenemismuotojen taustalla. Kognitiivinen aivotutkimus on osoittanut, että tietyt mentaaliset prosessit ovat universaaleja. Kysymykset elämän tarkoituksesta, ilon, surun ja kärsimyksen kokemukset sekä halu elää mielekästä ja tyydyttävää elämää ovat yleisinhimillisiä. Ihmisoikeusloukkauksia ei tarvitse relativismin nimessä niellä ja kulttuureita on voitava tarkastella myös kriittisessä valossa. Juuttuminen stereotypiohin estää meitä näkemästä asioita sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat: monisyisinä, muuttuvina ja monitulkintaisina. Olisikin syytä miettiä, ovatko idän ja lännen kaltaiset käsitteet tarpeellisia asioita tarkasteltaessa, vai voitaisiinko niistä puhua myös toisenlaisista näkökulmista käsin. Omia arvovalintojaan pohtiessa antropologi joutuukin vastakkain omien ajatustensa, ennakkoluulojensa ja kulttuuristen tuntojensa kanssa. Asioiden tarkastelu pienemmässä mittakaavassa aiheuttaa tuttujen kategorioiden pirstaloitumista ja aivojen haastamista, mutta riskinotto kannattanee: suuren kimpaleen kätköistä voi pilkottaessa löytyä arvokkaita, eri väreinä loistavia pintoja.

10 Vaihto-opiskelua Indonesian paratiisisaarella Balilla Linda Kaljala Vaihto Balilla on kutkutteleva tarjous opiskelijalle. Mitä kaikkea siihen voikaan sisältyä: reissuja, aktiviteettejä ja kulttuurielämyk siä? Vai syntyykö vaihdon jälkeen tarve rikkaaseen mieheen tai lottovoittoon? Eiköhän lueta lisää Annan ja Auran Balin vaihtosyksystä 2009! Mikä on fiiliksesi nyt? Aura: Vähän kulttuurishokkia Nyt oon ollut jo Suomessa pari viikkoa ja on jo ikävä Balille, ja voisin mennä takaisin. Anna: Vähän outo olo olla Suomessa. Toisaalta tosi kiva olla kotona ja se ei harmita yhtään, mutta inhottava kun pitää etsiä taas töitä ja koulua on niin paljon. Kylmyyteen on vähän vaikea sopeutua, mutta on ihanaa olla ystävien lähellä. Millä kolmella adjektiivilla kuvailisit Balia? Aura: Eksoottinen, kaunis, eläväinen Anna: Kaunis, eksoottinen, kuuma Mitä opiskelitte Balilla? Aura: Opiskeltiin Udayana Yliopistossa sellaista kansainvälistä kurssikokonaisuutta, johon kuului kielen, kulttuurin, talouden, lain ja turismin opintoja. Opiskelu oli ihan kivaa, vaikka jouduttiinkin opiskeleen sellaisia aineita, jotka ei ollu itselle kovin tuttuja. Mutta esimerkiksi Business Law & Legal Tradition oli mun lempikurssi, vaikka en olisi uskonut että voisin olla sellaisesta kiinnostunut. Kielen opiskelu oli myös aika haastavaa. Opiskeluun kuului excut, joita 10 VÄKI 1/2010

11 tehtiin eri puolille Balia yhdessä kiinalaisten ja saksalaisten vaihtareiden kanssa. Ne saattoi kestää välillä lähes 10 tuntia, koska tuolla aikakäsitys on aika joustava, ja toinen syy oli ruuhkat. Ne excut oli ihan hauskoja, ja käytiin hienoissa temppeleissä ja kylissä. Lause indonesian kielellä? Aura: Hati-hati! = varokaa, varovasti, hiljempaa, vaara Anna: Saya tidak suka makan mie goreng, saya suka makan nasi goreng = En tykkää syödä paistettuja nuudeleita, tykkään syödä paistettua riisiä. Minkälainen oli yliopistonne? Aura: Yliopisto oli sellainen hieno vanha rakennus, jonka piha oli täynnä skoottereita ja aulassa oli hindu-alttari. Koulunpenkit oli aika epämukavat ja välillä ilmastointi oli rikki ja oli tosi kuuma. Syötiin yleensä välipalaksi friteerattuja banaaneja ja juotiin bali-kahvia. Missä asuitte Balilla ja minkälainen oli asuntonne? Aura: Asuttiin aluksi Kerobokanissa, josta oli suht lyhyt matka skoottereilla kouluun ja Kutalle sekä rannalle. Sitten asuttiin Umalaksessa, joka oli vähän kauempana, mutta jossa asui paljon muita meidän vaihtarikavereita. Molemmissa paikoissa oli vuokrattu talo, jossa meitä asui 4-6 tyttöä. Ei voitu asua opiskelija-asuntolassa, koska ne oli varattu vaan paikallisille opiskelijoille. Talojen vuokra oli halpa, mutta ne oli tosi hienoja, joka kyllä hävetti aika lailla, mutta enpähän tuu enää koskaan tulevaisuudessa asuun niin hienoissa kämpissä, ellen löydä rikasta miestä. Mitä kuului vaihtarin arkipäivään? Aura: Aamulla jotkut kävi surffaamassa ennen koulua, sitten oli luentoja ja syötiin 30 sentin ateria koululla ja ajettiin skoottereilla ruuhkien läpi kotiin. Sitten tehtiin normijuttuja: mentiin ehkä rannalle, lähdettiin jonnekin kierteleen, mentiin kutalle tai hengailtiin kotona. Söitkö koiraa tai muuta mielenkiintoista? Aura: En, mutta sain silti ameeban. Anna: Koiraa en tietääkseni syönyt, enkä muutenkaan mitään erityisen eksoottista. Tietysti mausteet oli tosi eksoottisia ja tulisia. Koulun retkien eväspaketit oli välillä tosin aika mielenkiintoisia, tai tuntu ettei oikein tiennyt mitä suuhunsa laittoi. Sipsit ja karkit oli myös välillä aika mielenkiintoisia, eikä oikein länsimaalaiseen makuun (ainakaan mulle) sopinu. Lopuksi alkoi kyllä jo kyllästyttää riisin ja nuudelin syönti, vaikka nyt alkaakin jo vähän olla ikävä indonesialaista ruokaa. 11

12 Entä missä oli parhaat sateenvarjo-drinkit? Minkälainen on balilainen cocktail? Aura: En mä ostanu oikeestaan mitään hienoja, kalliita drinkkejä. Greenboxista (Kutalla pieni baarikioski) sai halpoja ja hyviä arakista (paikallinen viina) tehtyjä juomia. Anna: Sateenvarjo-drinkkejä sai kaiken kokoisina, makuisina ja näköisinä Kutalta ja sen lähettyviltä. Paikallinen juoma oli tosin arakviina tai junglejuice, riisiviini. Tosin itse tehtyyn arakiin oli joskus aiempina vuosina kai kuollu joitain ihmisiä, koska se oli mennyt pieleen. Välillä vähän mietitytti sen juominen. Mitä surffaus merkitsee sinulle? Missä oli parhaat aallot? Aura: Haha, mun oli tarkoitus surffata paljon. Surffaus oli tosi haasteellista (ja vaarallista!) ja sitä olisi pitänyt tehdä joka päivä, jotta olisi kehittynyt edes vähän, joten se sitten vähän jäi. Joillekin pro surffareille parhaat aallot (ja isoimmat) olin Badang Baissa. Mulle aloittelijana kivat aallot oli Doublesixin rannalla, vaikkakin siellä oli tummaa tulikuumaa hiekkaa. Kutalla oli taas liikaa ihmisiä. Harmittaa, ettei tullut rutiinia surffaukseen, ja etten harrastanut sitä niin paljon. Mitä reppureissaajan kannattaisi ehdottomasti tehdä Balilla ja missä yöpyä? Aura: Kierrellä koko Balin saarta, eikä jumittua pelkästään Kutalle. Skootterilla pääsee kätevästi kierteleen, ja surffispottejakin löytyy pitkin etelä- ja itärannikkoa. Halpoja guest houseja, bungaloweja ja home stay -mestoja löytyy paljon. Myös Gilien ja Nusa Lemboganin saarille kannattaa ehdottomasti mennä. Anna: Reppureissaajan kannattaisi ehdottomasti lähteä pois Kutalta (=turistihelvetti). Ehkä kannattaisi vuokrata mopo, mutta toisaalta liikenne on vaarallinen. Joitain onnettomuuksia nähtiinkin ja oli välillä vähän kuumottavaa ajella indonesialaisen liikenteen seassa. Mopolla pääsisi mukavasti kiertelemään saarta, ja sillä pääsee paikkoihin mihin ei autolla tai kävellen pääse. Kivoja paikkoja on Amed, Padang Bai ja keskellä saarta on myös kauniita paikkoja. Minne matkaat seuraavaksi? Aura: Haluan päästä kiertelemään enemmän Indonesiaa. Anna: Ei ole vielä suunnitteilla seuraavaa matkaa, koska vaihtovuoden ja sen jälkeisen matkustelun jälkeen on tili miinuksella ja luottokorttilasku odottelee maksamista. Olisi kylläkin kiva päästä jonnekin laskettelemaan, mutta taitaa jäädä tänä vuonna vaan haaveeksi, ellei lottovoittoa tule. 12 VÄKI 1/2010

13 Halvan maan halpamaiset kujeet Teksti ja kuvat Emma Rimpiläinen Jos matkaoppaan varoituksia olisi uskominen, Intiassa ei kannata liikkua lainkaan, ellei ole kokovartalosäkkiin pukeutunut, rahansa alushousuissaan säilyttävä mies. Vietin joululomalla kolme ja puoli viikkoa Intiassa. Vaikka tämä (hävettävästi) olikin vasta ensimmäinen matkani aikuisiällä Euroopan ulkopuolelle, olin etukäteen kuormittanut pääni täyteen harhaisia ajatuksia, että antropologian opiskelijana minun pitäisi erityisen vikkelästi tajuta paikallisen kulttuurin logiikka ja herooisesti selvittää eteen tulevat hankalat tilanteet. Opiskelukiireiden takia matkavalmisteluni jäivät kuitenkin melko hätäisiksi, ja lähtöaamuna istuinkin lentokentällä hepulinomaisesti pläräämässä Lonely Planetin Intiaopasta siinä toivossa, että löytäisin sieltä vinkkejä, joilla välttää itseni nolaaminen jatkuvasti. Intiassa matkailleet kaverini olivat lisänneet paniikkiani kertomalla kauhujuttuja ylibuukatuista junista, kourivista paikallisista, mukanaan vievistä ihmismassoista ja taskuvarkaista. Älä sit kuvittele, että oisit menossa sinne lomalle eräs kaveri kommentoi rauhoittavasti. Lähdin lisäksi matkalle suoraan saatuani palautettua viimeiset kurssitehtävät, enkä ehtinyt pitää lomaa päivääkään ennen lentoa. Saapuessani valmiiksi ylistressaantuneena melkein 13 miljoonan asukkaan Delhiin, jossa mikään ei toiminut niin kuin on Suomessa tottunut, teki mieli todella luovuttaa ja lähteä seuraavalla lennolla kotiin lepäämään. Muutaman ensimmäisen päivän tunsin itseni pikemminkin misantropologiksi (termi muuan viime vuoden puheenjohtaja) kuin edes Intiasta päällisin puolin kiinnostuneeksi turistiksi. Alun ängstäily muuttui kuitenkin fiilistelyksi, kun aloin hiljalleen ymmärtää, miten esimerkiksi junalipun saa ostettua asemalta ja miten kaupassa käydään. Matka oli lopulta enemmän rentouttava kuin stressaava. Matkamme alkoi siis lennolla Delhiin, josta matkustimme 46 tuntia junalla Keralan osavaltioon. Keralassa suhasimme vielä junalla ja bussilla edestakaisin länsirannikkoa pitkin ja lensimme lopuksi 13

14 14 VÄKI 1/2010 Cochinista takaisin Delhiin. Matkustimme Intian rajojen sisällä siis monta tuhatta kilometriä, mikä kyllä pani hahmottamaan ensinnäkin niemimaan hurjan koon ja toisekseen sen asukkaiden ja näiden elämäntyylien moninaisuuden. Juna puksutti riisipeltojen, vuorien, hökkelikylien, loistohuviloiden, lehmien, vartioitujen plantaasien ja ihmisiä pursuavien kaupunkien ohi. Kieli vaihtui hindistä teleguun, tamiliin ja malayamiin, mutta paikallisten englanti kuulosti silti minulle joka paikassa melko samanlaiselta, jossain vähän ymmärrettävämmältä kuin muualla. Käytimme paljon edellä mainittua Lonely Planetin Intia-opasta, joka yrittää tuhannella sivullaan olla kattava esitys koko valtavasta maasta. Mahdoton tehtävä tietenkin, varsinkin kun sosiaalisen muutoksen tahti voi Intiassa olla hölmistyttävä: siinä, missä viime viikolla oli palmumetsää, onkin nyt hotelli. Samoin matkaoppaan ylistämä Kochin parhaiten säilytetty salaisuus, Cherai Beach oli siinä vaiheessa, kun sinne pääsimme jo tupaten täynnä rantalomalla ilakoivia intialaisperheitä. Toisaalta jotkin asiat, kuten huijareiden yritykset päästää turistit rahoistaan, tuntuvat pysyvän samanlaisina vuodesta toiseen, joten opas oli välillä hyvinkin hyödyllinen. Kommentoin muutamia oppaan väitteitä ja varoituksia siltä kannalta, millaiseen todellisuteen itse törmäsin matkan aikana. Hinnat: Vaikka meillä oli oppaan uusin, vuoden 2009 painos, olivat sen hintatiedot jo armottoman vanhentuneita. Suosituilla asuinseuduilla hostellien hintoihin oli lätkäisty kahdesta kolmeensataan rupiaa lisää kirjan painohetkeen verrattuna. Tämä näkyi myös paikoissa, joilla ei ollut Lonely Planet lisää eli kunniamainintaa tuossa reppureissarien pyhässä niteessä. Erään paikallisen sanomalehden mukaan peruselintarvikkeiden hinnat ovat viimeisen vuoden sisällä nousseet Intiassa monta sataa prosenttia, mikä näkyi jatkuvana ruokabudjetin ylittymisenä matkan aikana. Syöminen tai nukkuminen ei silti ollut missään tapauksessa kallista, ellei jäänyt hortoilemaan turistirysiin, joiden hintataso oli parhaimmillaan viisinkertainen normaaliin verrattuna. Ja hintataso on pitkälti kiinni myös tinkimiskestävyydestä. Delhi: varo turistien kustannuksella provisioita kalastelevia huijareita etenkin New Delhin juna-asemalla. Tämä oli ehkä eniten paikkaansa pitävä varoitus koko kirjassa. Jo meidät asemalle vienyt riksakuski yritti ohjata meidät väärään lipputoimistoon, josta olisi todennäköisesti kyllä saanut junalippuja, mutta ylihintaan ja alempaan luokkaan kuin mistä olisi maksanut. Odoteltuamme, että kuski poistui paikalta nähtyään meidän menevän sisään toimiston porteista, yritimme hipsiä vähin äänin oikean aseman suuntaan. Joka suunnasta alkoi kuitenkin virrata avuliaita paikallisia, jotka yrittivät itsepintaisesti viedä meidät väärään toimistoon. Pääsimme kuitenkin pakenemaan aidan raosta ja löysimme oikealle juna-asemalle, jonka toisessa kerroksessa oli

15 selkeästi esillä kyltti INTERNATIONAL TOURIST BUREAU. Juna-aseman pihalla oli kuitenkin lisää avuliaita aatuja, jotka väittivät, että toimisto on kiinni ja esittivät loukkaantuneita, kun kieltäydyimme seuraamasta heitä oikeaan toimistoon. Asemalla paras tapa päästä lipputoimistoon tuntui olevan juosta asema-aukion poikki kädet korvilla ja solvauksia viljellen. Älä usko avuliaita heppuja, jotka yrittävät ohjata sinut johonkin matkatoimistoon Delhin Connaught Placen lähellä. On vain yksi ainoa virallinen keskusmatkatoimisto, India Tourism Delhi. Joka ikisellä delhiläisellä tuntui muutenkin olevan oma lehmä ojassa turistien neuvomisen suhteen, sillä etsiessämme valtion virallista turismitoimistoa Connaught Placella jokainen neuvoja opasti meitä kyllä keskenään samaan suuntaan, mutta aivan väärään kortteliin. Tarkistimme lopulta piilossa kartasta oikean suunnan, sillä kartta kädessä kadulla seisova turisti oli todellinen huijarimagneetti. Näistä kokemuksista opimme, että täytyy jo hotellilla katsoa kartasta todella tarkkaan, mihin on menossa ja painella sinne määrätietoisesti avuntarjouksista välittämättä. Delhissä opittu epäluulo ihmisten hyväntahtoisuutta kohtaan ei kuitenkaan ollut yhtä tarpeen Keralassa, jossa meidät usein neuvottiin aivan oikeaan paikkaan. Varo kengänkiillottajia, jotka likaavat tahallaan kenkäsi ja vaativat rahaa niiden puhdistamisesta. Näitä tyyppejä en nähnyt kertaakaan, vaikka olisikin ollut hauskaa nähdä, miten ihmiset suhtautuvat 15

16 popoja yhtäkkiä likaaviin hyypiöihin. Tai miten kiillotetaan varpaat, kun jalassa on sandaalit. Nukkuminen: etenkin Delhissä kannattaa varata hostelli etukäteen (...). Huomaa, että katumelu voi olla saatanallista pyydä itsellesi hiljainen huone ja pidä korvatulpat käsillä. Emme tehneet missään ennakkovarauksia hostelleihin ja saimme silti aina (melko) siedettävän yöpaikan. Välillä tosin olisi voinut etsiä pidempäänkin: huoneessa, jossa vietimme toiseksi viimeisen yön matkalla, vessa ei vetänyt, suihkun vesi oli jääkylmää ja seinät niin ohuita, että kuulimme, kun viereisen huoneen japanilainen setä oksensi ja kakoi ilmeisen vatsataudin kourissa koko yön. Useimmiten ongelma ei ollutkaan kadulta kuuluva melu, vaan hostellin sisältä raikaava TV:n, lasten kiljumisen, kuorsauksen ja kovaäänisen pälinän kakofonia. Miljoonakaupunki Delhi ei tuntunut koskaan nukkuvan, sillä heräsin useana yönä joskus aamukolmen maissa lasten ääniin tai jonkin Bollywood-elokuvan kimeään soundtrackiin. Etenkin naisten kannattaa kiinnittää pukeutumiseen huomiota: peittävät vaatteet ovat tarpeellisia jos eivät oman turvallisuutesi, ainakin mukavuutesi kannalta. Pukeuduin aluksi tämän ohjeen mukaan todella nunnamaisiin kuteisiin, löysään tunikaan ja pitkiin housuihin, kunnes huomasin, ettei ketään ainakaan Delhissä tunnu kiinnostavan miten matkailijat ovat pukeutuneet. Etelässä auringon- 16 VÄKI 1/2010

17 paahde kuitenkin pakotti suojaamaan ihon välillä myös vaatteilla, joten tunikat ja muut löysät vaatteet tulivat myös tarpeeseen. Niin kauan kun ei mene temppeliin tai moskeijaan pällistelemään napapaidassa ja minishortseissa, en usko, että pukeutumisen peittävyydellä on Intiassa liiemmin merkitystä jos on selkeästi turisti. Tuijotusta sai ulkomaalaisena joka tapauksessa osakseen riippumatta pukeutumistyylistä. Ainoastaan Keralan rannoilla tuli välillä epämukava olo, kun paikalliset miehet tekivät vartavasten kävelyretkiä katsomaan bikineissä aurinkoa ottavia länsimaalaisia tyttöjä. Luulen parin tyypin jopa kuvanneen minua kännykkäkameroillaan. Toisaalta Varkalan rantakohteen tapa ratkaista asia erottelemalla rannasta erikseen alueet intialaisille ja ulkomaalaisille turisteille tuntui sekin pahalta ja epäoikeudenmukaiselta. Jos intialainen yritti mennä uimaan väärältä puolelta rantaa, rantavahdit vihelsivät hänet heti pois ja pakottivat siirtymään toiselle puolelle. Cochi: salainen oluenmyynti on itsestäänselvyys suurimmassa osassa Fort Cochinin ravintoloista, ja hieman kalliimpaa niissä paikoissa, joilla on luvat. Oluen ja muiden alkoholijuomien myynti oli kukoistavaa, mutta huvittavan salamyhkäistä kaikilla turistialueilla. Useimmilla ravintoloilla ei ilmeisesti ollut myyntilupia, ja lisäksi olutta sai käsitykseni mukaan luvallisestikin myydä vain kello yhdeksään asti illalla. Poliisitarkastusten takia pullot piti usein kääriä paperiin ja säilyttää piilossa pöydän alla, ja kalja tarjoiltiin kahvimukeista. Olimme uutena vuotena juuri tilanneet baarissa oluet, kun yhtäkkiä henkilökunta kävi kellon lyödessä yhdeksän sulkemassa kaikki ovet ja laittamassa ikkunoiden eteen suojukset niin, ettei ulkoa nähnyt sisälle. Oli erittäin mieltäylentävää hikoilla täpötäydessä baarissa viidenkymmenen muun turistin kanssa uudenvuoden aattona kuumaa olutta litkien. Yhdestä ravintolasta emme saaneet tilattua olutta, vaikka kutsuimme sitä ovelasti koodisanalla special tea, mutta sen sijaan elämämme pahimman makuiset gin tonicit saimme suuren salailun ja teatterin saattelemina. 17

18 MUISTOJA SIPERIASTA Minna Kulmala 18 VÄKI 1/2010 Aeroflotin kaartaessa joulukuun valkoisuuden yllä kohti Irkutskin lentokenttää vilkaisin vierustoveriani. Saksalaispoika kertoi olevansa matkalla tapaamaan nettiystäväänsä ja esitteli paperinohutta pipoaan samalla kun kapteeni kuulutti ulkoilman lämpötilaksi 30 pakkasastetta. Omat lähtöasetelmani tuntuivat olevan sillä hetkellä asteen verran paremmat (tai lämpimämmät): itse olin sentään tavannut isäntäni jo etukäteen sekä sullonut kassini täyteen villavaatteita plus ystäväni väkisin minulle lainaamat Kuomat. Toivotimme toisillemme hyvää lomaa ja uutta vuotta ja erkanimme. Irkutsk on yksi Siperian suurimmista kaupungeista, suurin piirtein Helsingin kokoinen. Se sijaitsee Baikal-järven tuntumassa lähellä Mongolian rajaa. Kaupungin ympäristö on lievästi kumpuilevaa, mutta Mongoliaan päin mentäessä korkeuserot kasvavat huomattavasti. Kaupungissa on yliopisto, stadion, teatteri, ostoskeskuksia, elokuvateattereita, viihtyisiä kahviloita ja puistoja kaikkea, mitä ei ehkä ensimmäisenä mielikuvien Siperiaan sijoittaisi. Irkutskin keskusta muistuttaa arkkitehtuuriltaan hieman Pietaria ja Helsinkiä ja jännittävällä tavalla kaupungissa tulee melkein kotoisa olo. Laitakaupungin neuvostoaikaiset talorivistöt ja kallellaan kyhjöttävät piparkakkutalot sen sijaan luovat aidon venäläisen fiiliksen, johon rämisevät bussit, turkiksissaan astelevat naiset sekä kelkkojaan vetävät lapset sopivat kuin karvalakki pakkasenpuremaan päähän. Venäläiseen tapaan myös Irkutskissa jokaiseen päivään kuuluu kupponen teetä, tuhti kiireetön ateria sekä sarja omaleimaisella huumorilla höystettyjä anekdootteja; venäläiset lukeutuvat ehdottomasti tarinankertojien eliittiin. He ovat myös hyvin luovia ja rakastavat kauneutta ja juhlimista. Joulun aikaan kaupungin kuusiin ilmestyi valoja ja koristeita samoin kuin pääkaupungissakin. Irkutskin keskuspuistoon rakennettiin valtava Ded Morozia eli Pakkasukkoa ja tämän apuria,

19 Snegorushkaa esittävä jääveistos. Lapsille ja lapsenmielisille jäästä oli niin ikään rakennettu naurusta kajahteleva liukumäki. Uuden vuoden aattona jätimme kaupungin taaksemme ja suuntasimme ystävieni kanssa pikku kylien läpi Baikalin rannalle. Olimme pakanneet mukaamme valtavat määrät ruokaa - jossain kassien uumenissa oli myös iso palan valkoista ja lipevää silavaa, jota ystäväni äiti oli pakottanut minua syömään (ja kohteliaisuudesta myös kehumaan). Ruokaa kuitenkin kului, sillä tuntureilla patikoidessa kului paljon energiaa. Maisemat olivat samanlaisia joka kukkulan laelta: lunta, kiviä, autioita tunturijonoja ja silmänkantamattomiin jatkuva Baikal. Silti jokainen kipuaminen oli vaivan arvoinen: siperialaisen kauneuden vivahteet loihtivat esiin satumaisia näkymiä, joita on vaikea unohtaa. Baikal on mykistävä. Kaikessa hiljaisuudessaan se onnistuu puhuttelemaan mieltä tuhansin sanoin. Kaupungin juhlintaan verrattuna uusi vuosi erämökissä oli hiljainen eikä raketteja näkynyt. Tähdet sen sijaan erottuivat kirkkaina kuin kynttilät. Paikan juhlavuudesta huolimatta on asioita, joista venäläiset eivät tingi: ystävien kanssa jaetaan notkuva pöytä leipineen, leikkeleineen, salaatteineen ja juomineen, sekä tietysti hyvine juttuineen. Uusi vuosi on vuoden suurin juhla ja sen juhlimatta jättäminen tai viettäminen yksin olisi kerta kaikkiaan sopimatonta. Mielestäni tässä kiteytyy eräs venäläisen kulttuurin parhaista puolista: elämästä ja ystävistä nautitaan täysin sydämin ja silloin tällöin huolet viskataan piruille. Epäilemättä kansan kovat kokemukset ovat edesauttaneet tämän tragediasta komediaa loihtivan elämäntaidon jalostumisessa. Siperia yllätti minut ei karuudellaan ja ankaruudellaan, vaan kauneudellaan ja vieraanvaraisuudellaan. Toivon, että saksalaisnuorukainen sai tuliaisikseen samanlaisia tuntoja (sekä uuden pipon)! 19

20 Tapahtui Derkkulassa tarinoita Itä-Saksasta Teksti ja kuvat: Aura Heinonen Vaikka Saksa sijaitseekin maantieteellisesti Suomen länsipuolella, käsitellessä aihetta Itä voidaan idäksi lukea myös ilmiö: Itä-Saksa. Itä-Saksa oli oikealta nimeltään Saksan demokraattinen tasavalta (Deutsche Demokratische Republik, DDR), jota vanhempani kutsuivat leikkimielisesti myös Derkkulaksi. Itä-Saksan valtio oli olemassa vuodesta 1949 vuoteen 1990, ja sen virallinen ideologia oli marxismi-leninismi. Se oli myös tunnettu äärimmäisestä kurista, kansalaisten valvonnasta, suljetuista rajoista sekä menestyksekkäistä urheilijoista. Minulla oli itse mahdollisuus vierailla aikanaan muutaman kerran Itä-Saksassa, tosin muistikuvani niistä vierailuista ovat varsin hatarat. Valotankin Itä-Saksan historiaa ja elinoloja isäni kertomilla seikkailuilla itsestään ja hänen itäsaksalaisesta ystävästään Rolandista. Tarina alkoi junassa. Vuonna 1976 isäni oli teekkariystäviensä kanssa interreililla Etelä- Euroopassa. Paluumatkalla Pulasta Balatonjärvelle Unkariin junan vessan edessä isäni hihaan tarttui tumma nuori mies ja he alkoivat keskustella. Heppu oli nimeltään Roland ja kotoisin Itä-Saksasta. Roland kertoi olevansa myös reilaamassa, ja että Unkari oli länsimaisin valtio niistä muutamasta maasta, joihin Itä-Saksan kansalaisilla oli mahdollisuus matkustaa. Isääni kiinnosti kovasti tavata Itä-Saksan kansalainen, koska kotimaassa Suomessa oli vallalla niin kutsuttu Finlandizierung (suomettuminen), ja varsin myönteinen käsitys sosialismista. Roland oli lääketieteiden opiskelija, jolla oli palava kiinnostus nähdä maailmaa ja analysoida olosuhteita. Kuten monelle muullekin Itä-Saksan nuorelle, länsimaisella rockmusiikilla, etunenässä the Beatles ja Bob Dylan, oli valtava merkitys. Näin ollen puheenaiheista ei ollut pulaa isäni ja Rolandin kesken. Nuorukaiset vaihtoivat nopeasti osoitteita, ja ovat siitä päivästä lähtien pitäneet yhteyttä, vaikka ensimmäisen kirjeen saapuminen olikin isälleni pieni yllätys. Kirjeissä Roland kuvasi yksityiskohtaisesti elämää Itä-Saksassa. Roland halusi kirjoittaa englanniksi, koska Itä-Saksassa ei tarvittu länsimaisia kieliä, vain venäjää. Erittäin tärkeätä oli verrata hintatasoja, joka oli hämmästyttävän matala Itä-Saksassa. Bussilippu maksoi 15 penniä, leipä 5 penniä, ateria Mensassa (yliopisto-ruokala) 30 penniä, kalja kuppilassa 30 penniä ja kuukauden vuokra nuorisosäätiön kämpässä 8 markkaa. Rivien välistä pystyi kuitenkin lukemaan, että kaikki asiat eivät olleet niin ihanasti kuin luulisi (silloin luultiin). Kirjeenvaihto jatkui vilkkaana, isäni sai runsaasti lahjoja, ja Rolandin Beatles-Dylan kokoelma alkoi karttua. Syksyllä 1977 isäni meni laivalla Gdanskiin Puolaan, ja jatkoi sieltä junalla Itä-Berliiniin. Ensimmäinen vierailu tusinasta oli alkanut. Berlin Alexander Plaz -asemalla odotti Roland, päällään vihreä maihinnousutakki ja pitkä parta, näyttäen isäni mielestä oikealta radikaalilta. Siitä he

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMASSA ACCOMM-PRAGUESSA. Vaclavin aukio (Vaclavske namesti) Jenni Jämsä & Marjo Kukkohovi Ma05 Praha, Tsekki 04.01. 1.3.

TYÖSSÄOPPIMASSA ACCOMM-PRAGUESSA. Vaclavin aukio (Vaclavske namesti) Jenni Jämsä & Marjo Kukkohovi Ma05 Praha, Tsekki 04.01. 1.3. TYÖSSÄOPPIMASSA ACCOMM-PRAGUESSA Vaclavin aukio (Vaclavske namesti) Jenni Jämsä & Marjo Kukkohovi Ma05 Praha, Tsekki 04.01. 1.3.2008 Olimme työssäoppimassa Prahassa, jota kutsutaan kaikkien kaupunkien

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Bangkok Jokilaivalla Wat Phra Kaeolle

Bangkok Jokilaivalla Wat Phra Kaeolle Bangkok 2.-6.2.2015 Jokilaivalla Wat Phra Kaeolle Vajaan puolen kilometrin päässä hotellistamme oli venelaituri, jossa kaikki jokilaivat pysähtyivät. Olimme hokanneet, että klo 9.30 alkaen siitä lähtisi

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

Hailuoto 24. 25.3.2007 Olsyn ja Helsyn retki

Hailuoto 24. 25.3.2007 Olsyn ja Helsyn retki Hailuoto 24. 25.3.2007 Olsyn ja Helsyn retki Junassa on tunnelmaa siitä ei pääse mihinkään. Ja yöjunassa sitä on moninverroin enemmän. Aamulla puoli kahdeksan aikaan astuimme yön rytkytyksen jälkeen Oulun

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA

Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA Niklas Sillander Luksia Marraskuu, 2015 Matkaan mars! Laukku on pakattu ja kaikki tarvittava varmistettu moneen kertaan olevan mukana joten nyt vain odotellaan kyytiä lentokentälle,

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta a/a aamiainen aamiaisen aamiaista aamiaisia aamu aamun aamua aamuja aamupäivä aamupäivän aamupäivää aamupäiviä aatto aaton aattoa aattoja ahkera ahkeran ahkeraa ahkeria ai aihe aiheen aihetta aiheita aika

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

TALLINNA (OSA 1)

TALLINNA (OSA 1) TALLINNA (OSA 1) 26.-29.5.2016 HOTELLI JA BALETTI SAVOY BOUTIQUE HOTEL VAKIOMESTAMME TALLINNASSA Saavuttuamme Pärnusta luksusbussilla (2 euroa/hlö) kävelimme reilun kilometrin päähän hotelliimme Savoy

Lisätiedot

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Alppilan lukio on järjestänyt yhdessä Espoonlahden ja Kauhavan lukioiden sekä Europaschule Langerwehen kanssa yhdessä Opetushallituksen osin tukeman kurssin

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Odense, syksy 2006. Valmistelut

Odense, syksy 2006. Valmistelut Odense, syksy 2006 Valmistelut Kun valmistumiseni rupesi häämöttämään, tajusin että viimeinen mahdollisuus asua ulkomailla läheni samalla. Perheellisellä miehellä kun ei ole juuri mahdollisuuksia työskennellä

Lisätiedot

Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat. Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057

Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat. Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057 Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057 Suomen suurimmat alkoholiongelmat Humalan ylikorostunut rooli puheessa ja itseymmärryksessä

Lisätiedot

Puhtia hyvästä itsetunnosta

Puhtia hyvästä itsetunnosta Puhtia hyvästä itsetunnosta Kaisu Ylikoski, koulutussihteeri Kolmen vartin aiheet JAKSAMISEEN VOIMIA! LISÄÄ ITSETUNTOA! MISTÄ SAA PUHTIA? JAKSAMISEEN VOIMIA Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE

PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan. - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala jää pöytää vasten. - Liimaa

Lisätiedot

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King kirjoittanut erek Munson kuvittanut Tara alahan King Se oli täydellinen kesä, kunnes Juuso Rossi muutti parhaan kaverini, Santerin, naapuriin. En pitänyt Juusosta. Hän järjesti juhlat, eikä minua edes

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut?

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut? Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka Mikä on oranssi kana? Porkkana Mistä kalasta saa kasviskiusausta? Ruokalasta Mikä kaali voi syödä sinut? Shakaali Mitä pitsaa voi kasvattaa puutarhassa?

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Aurinko nousi ja valaisi Ihmevaaran kaatopaikan. Jostain kuului hiljainen ääni. Lilli-kettu höristi korviaan. Mistä ääni kuului? Ei se ainakaan lintu

Aurinko nousi ja valaisi Ihmevaaran kaatopaikan. Jostain kuului hiljainen ääni. Lilli-kettu höristi korviaan. Mistä ääni kuului? Ei se ainakaan lintu Aurinko nousi ja valaisi Ihmevaaran kaatopaikan. Jostain kuului hiljainen ääni. Lilli-kettu höristi korviaan. Mistä ääni kuului? Ei se ainakaan lintu ollut. Ääni kuului uudestaan. - Sehän tulee tuosta

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Reseptejä asiakassuhteisiin

Reseptejä asiakassuhteisiin Reseptejä asiakassuhteisiin Asiakasta ei jätetä! Mikko Ojanen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1936-2 ISBN 978-952-14-1937-9 (sähkökirja) Kansi ja kuvat:

Lisätiedot

KOMPARATIIVIN TAIVUTUS

KOMPARATIIVIN TAIVUTUS KOMPARATIIVIN TAIVUTUS YKSIKKÖ MONIKKO perusmuoto -mpi -mmat Millainen? isompi isommat Millaiset? -mma- -mpa- -mmi- -mpi- Millaista? isompaa isompia Millaisia? Millaisen? (gen./ obj.) isomman isompien

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot