Vaihto-opiskelua Indonesian paratiisisaarella Balilla. Tapahtui Derkkulassa - tarinoita Itä-Saksasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihto-opiskelua Indonesian paratiisisaarella Balilla. Tapahtui Derkkulassa - tarinoita Itä-Saksasta"

Transkriptio

1 1/2010VÄKI

2 Sisällys Pääkirjoitus Minna Kulmala Tuhat ja yksi orienttia - idän kliseet Minna Kulmala Vaihto-opiskelua Indonesian paratiisisaarella Balilla Linda Kaljala Halvan maan halpamaiset kujeet Emma Rimpiläinen Muistoja Siperiasta Minna Kulmala Tapahtui Derkkulassa - tarinoita Itä-Saksasta Aura Heinonen Burma s actual situation and the resolution of conflict Linda Kaljala Ruokaa sielulle, jumalille ja lehmille Heini Mynttinen Keräilypaperinuket: Edward Said Emma Rimpiläinen Julkaisija: Mana ry Painos: 100 kpl Painopaikka: Picaset Oy Päätöimittajat: Minna Kulmala Emma Rimpiläinen Heini Mynttinen VÄKI 1/2010 Ulkoasu ja taitto Kaisa Naskali Minna Kulmala Emma Rimpiläinen Toimituskunta Aura Heinonen Linda Kaljala Minna Kulmala Emma Rimpiläinen Heini Mynttinen

3 Pääkirjoitus Pohjoinen, itä, etelä, länsi: maapallon akselit taittavat atlasten sivuja suoraviivaisesti, joustamatta. Mielikuvien kartastot noudattelevat nekin pitkälti lokeroidun maailmankuvan periaatteita. Siinä missä pohjoinen-etelä jako ymmärretään usein taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen eriarvoisuuden näkökulmasta, edustaa itä-länsi dikotomia puolestaan kulttuurien mannerlaattojen törmäyskohtaan poimuttunutta, vaikeakulkuista vuoristoa. Mielikuvien ilmansuunnat ovat kuitenkin dynaamisia, vaihtelevia ja suhteellisia: esimerkiksi pohjoinen voidaan toisinaan yhdistää länteen ja etelä itään. Maantieteelliset faktat lipsuvat helposti käsistä, kun mieli päästetään askartelemaan. Sanat ja käsitteet saavat uusia merkityksiä. Pohjoinen-etelä jako on viime aikoina saanut antaa tilaa itä-länsi dikotomialle, mihin ei ole vähiten vaikuttanut islamismin nousu ja Yhdysvaltojen terrorismin vastainen sota. Länteen ja itään liitetyt mielikuvat ovat aktivoituneet ja uusia lienee syntynyt. Kielteisten assosiaatioiden joukkoon mahtunee myös paljon myönteisiä, neutraalejakin kuvia. Toiseuden kauhistelijoiden rinnalle mahtuu aina myös toiseuden ihailijoita. Niin tai näin, pakonomainen vastakkainasettelu saattaa hälventää näkyvistä monia asioita, joihin keskittyminen olisi erojen etsintää ja arvottamista oleellisempaa tai hedelmällisempää. Orientalismi tai oksidentalismi eivät välttämättä ole yhtään sen vaarattomampia lähestymistapoja suhteessa toiseen kuin ennakkoluuloinen kyräilykään. Tässä Väen numerossa lähdemme matkalle itään uuden päätoimittajatrion luotsaamina. Kompassina itä on vain suuntaa antava neula ja pääsemmekin tutustumaan itään erilaisista näkökulmista. Huomaamme, että itä on lähellä ja kaukana: keskellä arkea ja kaukana jossakin. Itä on hieman kuin uskonto määritelmiä pakeneva, kiehtova ja äärimmäisen vivahteikas, vaikea ymmärtää. Toisinaan se levittäytyy eteemme kouriintuntuvana ja vahvana, välillä epätodellisena kuin uni. Minna Kulmala

4 T u h a t j a y k s i o r i e n t t i a - i d ä n k l i s e e t Teksti: Minna Kulmala Kuvat: Leila Kulmala-El-Khouly, Minna Kulmala Mullahin kutsuessa haaremin naiset hätkähtivät rajusti ja keskeyttivät rytmikkään napatanssinsa. Syntiä! mullah huusi, taistelkaa uskonne puolesta! Ja niin syttyi jihad. Peljästyneet ystävykset pakenivat taleban-maasta ja kiisivät vuorten ja palmujen yli lentävällä matollaan tarujen Intiaan. Siellä he ryhtyivät palvomaan pyhää lehmää. Se oli heidän karmansa. Edellinen kappale ei löisi loogisuudellaan itseään läpi valveutuneen antropologin tekstikriittisten silmien alla ja hyvä niin. Kuitenkin siinä kiteytyy monta itämaihin liitettyä kliseetä: alistetut naiset, aistillisuus, eksoottisuus, uskonnollisuus, palavasieluisuus ja tarut. Itä-nimikkeen alle mahtuu kuitenkin paljon muitakin stereotyyppisiä käsityksiä. Mielenkiintoista onkin se, miten erilaisia ja keskenään ristiriitaisia käsityksiä voidaan niputtaa saman otsikon alle ja silti puhua ikään kuin yhdestä saumattomasta asiasta, idästä. Mikäli emme halua tyytyä pelkästään stereotyyppien luokitteluun, muodostuu idästä puhuminen kuitenkin äkkiä ongelmalliseksi: Mistä puhumme, kun puhumme idästä? Mikä määrittelee idän tai itämaisuuden? Mihin vertaamme itää ja millä perustein? VÄKI 1/2010

5 Maantieteellinen sijainti ei kykene yksin selittämään mieliimme vakiintuneita itä-assosiaatioita, sillä esimerkiksi Australiaa ei yleensä luokitella itämaaksi ja toisaalta monet Pohjois-Afrikan maat (joista osa sijaitsee monia Euroopan maita lännempänä) saattavat ajattelussamme edustaa itämaita. Venäjä on idässä, mutta onko se itämaa? Nopea päättelyketju osoittaa, että itä-ajattelu edustaa ennen kaikkea mielen maantiedettä: termillä viitataan usein länsimaiselle kulttuurille vastakkaisiin tai vaihtoehtoisiin tapoihin nähdä ja tulkita maailmaa: mitä erilaisempi, mystisempi tai eksoottisempi, sitä itä(ma)isempi. Toisaalta maantieteellinen itäisyys suhteessa Eurooppaan on luonut historiallista pohjaa käsitteen synnylle ja laajentumiselle. Alun perin termillä viitattiin Lähi-idän maihin ja arabikulttuureihin. Ihmisten liikkuvuuden, tutkimusmatkojen, kaupan ja tiedon (joka usein on ollut luonteeltaan puolueellista) lisääntymisen myötä idän eli orientin käsite on laajentunut sulkien sisäänsä myös Kaukoidän ei-islamilaiset kulttuurit. Nykyään itä tuntuu kuitenkin jälleen tiivistyneen ennen kaikkea islamin ja arabikulttuurin ympärille, mikä on seurausta aiheen näkyvyydestä politisoituneilla mediakentillä. Idän vastakohtaa edustaa länsi. Myös lännen käsite jolla tässä viittaan lähinnä eurooppalais-amerikkalaiseen, kristilliseen perinteeseen nojaaviin valtioihin on muuttunut aikojen saatossa. Vahvasti

6 sekularisoitunut, yksilönvapauden, demokratian ja kapitalismin nimeen vannova länsi ei ole enää se sama länsi, jota paavi hallitsi. Idän kuvat lännestä noudattavat samaa logiikkaa kuin lännen kuvat idästä: toiseuttaminen identiteettien rakennusmateriaalina toimii molemmin puolin. Näkökulmat eivät kuitenkaan välttämättä ole täysin mustavalkoisia ja vastakkaisia: sekä itä että länsi koostuvat monista elementeistä, sisäisistä jännitteistä ja erilaisista ihmisistä. Idän ja lännen vastakkainasettelussa osapuolia yhdistävät asiat ja niiden sisäinen moniäänisyys kuitenkin usein unohtuvat. Tarkastelemme toisiamme ikään kuin harsomaisen hunnun läpi uskaltamatta sukeltaa ihon alle kokemaan ja jakamaan toistemme tuntoja. ORIENTALISMI IDÄN JA LÄNNEN VÄLISESTÄ JÄNNITTEESTÄ Itä-käsitteen rinnalla puhutaan usein orientalismista. Orientalismilla on viitattu paitsi kirjailijoiden ja taiteilijoiden käyttämiin itämaisiin vaikutteisiin tuotannossaan, myös tieteellisten koulukuntien harjoittamaan Lähi- ja Kaukoidän-tutkimukseen. Suhteellisen neutraali orientalismin käsite on saanut negatiivisempia sävyjä Edward Saidin Orientalism-teoksen (1978) myötä, jossa hän kritisoi länsimaista suhtautumistapaa itää kohtaan; Saidin mukaan länsi ylläpitää vääristyneitä mielikuvia idästä ja sen harjoittama orientalismi on omiaan lisäämään ennakkoluuloja idän kansoja kohtaan. Orientalismi näyttäytyy kolonialismin ja imperialismin kätyrinä yksinkertaistaessaan kuvaa idästä ja sen ihmisistä. Saidin mukaan länsi ei kuitenkaan ole yksin syyllinen vääristyneiden mielikuvien säilymiseen hän esittää, että tietyt arabieliitit ovat sisäistäneet yksinkertaistavat mielikuvat osallistuen aktiivisesti niiden vaalimiseen ja ylläpitämiseen. Identiteetin rakentaminen toiseuttamalla on sinänsä luonnollinen ja tarpeellinen prosessi, mutta käytännössä piilee kuitenkin monia VÄKI 1/2010

7 salakareja: turha yleistäminen - olipa kyse sitten negatiivisista tai yltiöpositiivisista stereotyypittämisen muodoista - voi pahimmillaan johtaa vakaviin konflikteihin, joissa puheyhteydet tulehtuvat. Toinen nähdään kilpailijana, väärien arvojen edustajana ja vihollisena. Rakentavaa keskustelua ei voi syntyä, mikäli omia ajattelutapoja ei kyetä tarkastelemaan kriittisesti ja jos toisen näkökulmiin ei voida suhtautua avoimesti. IDÄN PELOT JA ILOT Toiseuttaminen on yksi vahvimmista poliittisista aseista, joka toimii ajatukset johtavat tekoihin -periaatteella. Orientalismin seuraukset (Saidin tarkoittamassa mielessä) ilmenevät vahvasti idän ja lännen välisissä suhteissa. Nykyään itä assosioituu herkästi islamiin, terrorismiin ja autoritääriseen hallintotapaan sekä ihmisoikeuksien rikkomiseen. Erityisesti naisten asema, jihad ja shari-laki puhuttavat. Islamin esiin nostaminen on sikäli mielenkiintoista, että idässä on paljon muitakin uskontoja, aatejärjestelmiä ja asioita, jotka näyttäytyvät lännen kannalta ongelmallisina. Islamin erityisasemaan vaikuttaakin ratkaisevasti sen voima: toiseksi suurimpana maailmanuskontona se edustaa vahvasti myös kokonaisvaltaista elämäntapaa, jonka vaikutus ulottuu aina arjen ratkaisuista politiikkaan ja talouteen asti. Islam haastaa idän ilmiöistä voimakkaimmin länsimaisia arvoja eikä mukaudu sen edustamiin poliittisiin, oikeudellisiin ja taloudellisiin vaatimuksiin. Japanin, Etelä-Korean ja Singaporen kaltaiset maat näyttäytyvät lännelle edistyksellisempinä kuin perinteiset islamilaisvaltiot ja saavat nauttia lännen ystävällisyydestä. Lännen imitointi näyttäisikin synnyttävän eniten sympatioita esikuvassaan. Myös Dubain kaltaiset talousmahdit saavat länneltä vähemmän arvostelua osakseen kuin köyhemmät muslimimaat: talous sanelee pitkälti ihmisen toimintaa. Öljy ja raha ovat tekijöitä, joiden vuoksi kulttuuristen ristiriitojen korostamisen sijaan alleviivaustussi siirtyy hetkessä perinteiden ja modernismin sulavan rinnakkaiselon kohdalle. Negatiivisten mielikuvien ohella toiseus voi edustaa myös positiivisia arvoja. Kulttuurien monimuotoisuus, erilaiset maut, tuoksut, rytmit ja maisemat kiehtovat ihmisiä ja niiden avulla voidaan esimerkiksi edistää matkailua ja paikallisten elinkeinojen ja perinteiden säilymistä. Henkisyyden etsijälle itä on aarreaitta. Käytämmekin mielikuvia toisesta tarpeidemme mukaan: idän ja lännen käsitteet ovat suhteellisia ja dynaamisia. On syytä huomata myös se, että kulttuuriset virtaukset eivät yksiviivaisesti seuraile poliittisten nuolten kaaria: maailmassa tapahtuu jatkuvasti yksilötason kohtaamisia idän ja lännen välillä, jotka kenties tehokkaammin kuin mitkään muut kohtaamiset voivat rakentaa dialogin siltoja ja suvaitsevaisuutta. Kohtaamisten etuna on myös tiedon lisääntyminen ja tarkentuminen. Tietämättömyys siihen liittyvä epävarmuuksineen ja pelkoineen onkin usein suuri ansa, joka johtaa kärjekkäiden stereotyyppien muodostumiseen. Harva on

8 esimerkiksi ottanut selvää ijtihadista, jihadin erilaisista hengellisistä merkityksistä tai arabinaisen asemassa tapahtuneista radikaaleista muutoksista esi-islamilaisella ajalla. ANTROPOLOGIA JA ITÄ Ääriesimerkkien käyttäminen propagandavälineenä ei palvele kenenkään etua. Sen sijaan että esimerkiksi kuuntelisimme naisten omia tulkintoja ja toiveita huivinkäyttönsä suhteen, teemme asiasta usein hätiköityjä päätelmiä omin päin. Samalla unohdamme noudattaa omia periaatteitamme yksilön äänen kunnioittamisen suhteen: eikö musliminainen ole aktiivinen toimija ja kyvykäs ajattelemaan ja ilmaisemaan mielipiteensä siinä missä muutkin? Se, että hänen mielipiteensä saattaa erota omasta ajattelustamme tulisi voida sananvapauden nimissä hyväksyä. Monet musliminaiset kokevat erilaisuutensa positiivisena asiana ja näkevät oman asemansa monin tavoin parempana ja turvatumpana kuin puolipukeisena mainoksissa poseeraavan sekä työn ja kodin välillä pallottelevan länsimaisen naisen. Unohdamme usein myös sen, että uskonnot ovat monin tavoin sidoksissa ympäristöönsä ja esiintymisalueidensa historiaan ja perinteisiin: Indonesiassa islam saa hyvin erilaisia ilmenemismuotoja kuin Saudi-Arabiassa Piirros: M. Kulmala VÄKI 1/2010

9 tai Kurdistanissa. Se, miltä asiat näyttävät ei muodostu pelkästään verkkokalvomme biologisten ja kemiallisten prosessien seurauksena, vaan sosiaalisella ja kulttuurisella kontekstilla on tulkinnoillemme ratkaiseva merkitys. Lännen halu edistää demokratiaa, vapauttaa naiset tai muu vastaava toiminta ei ole puolueetonta: tulkitsemme vapauden omista lähtökohdistamme käsin ja usein ajattelemme, että muuttuminen länsimaalaisempaan suuntaan merkitsee vapautumista. Juuri tämän näkemyksen monet muslimit kuitenkin kyseenalaistavat: kenellä on oikeus sanella kehityksen reunaehdot ja suunta? Usein nimenomaan kokemus sorrosta ja imperialismista synnyttää kapinamieltä ja levottomuutta. Islamilaisten liikkeiden aktivoituminen ja radikalisoituminen on kautta historian korreloinut poliittisen epävakauden, taloudellisen ahdingon kanssa. Reaktiot saavat uskonnolliset vaatteet ja kieliasun, mutta ne kielivät aina jostakin syvemmästä inhimillisestä kokemuksesta. Kuitenkin ajatus siitä, että antaisimme toisen toimia itsenäisesti ja rakentaa rauhassa tulevaisuuttaan tuntuu liian pelottavalta vaihtoehdolta: olemme vakuuttuneita siitä, että oma tapamme toimia johtaa parempaan lopputulokseen. Globalisoituvassa maailmassa toimiminen erityksissä muusta maailmasta on sitä paitsi erittäin hankalaa: Pohjois-Korean malli ei liene rohkaisevin esimerkki omatoimisuudesta. Antropologian asema suhteessa kysymykseen idästä on monisyinen. Kulttuurirelativismin ihanteena on kunnioittaa jokaista kulttuuria loogisena kokonaisuutena, samanarvoisena muiden systeemien kanssa. Toisaalta tämänkaltainen näkökulma kyseenalaistaa antropologian harjoittaman kulttuurien vertailemisen, jonka avulla voidaan kartoittaa ihmisille universaaleja tarpeita ja kokemuksia kulttuuristen ilmenemismuotojen taustalla. Kognitiivinen aivotutkimus on osoittanut, että tietyt mentaaliset prosessit ovat universaaleja. Kysymykset elämän tarkoituksesta, ilon, surun ja kärsimyksen kokemukset sekä halu elää mielekästä ja tyydyttävää elämää ovat yleisinhimillisiä. Ihmisoikeusloukkauksia ei tarvitse relativismin nimessä niellä ja kulttuureita on voitava tarkastella myös kriittisessä valossa. Juuttuminen stereotypiohin estää meitä näkemästä asioita sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat: monisyisinä, muuttuvina ja monitulkintaisina. Olisikin syytä miettiä, ovatko idän ja lännen kaltaiset käsitteet tarpeellisia asioita tarkasteltaessa, vai voitaisiinko niistä puhua myös toisenlaisista näkökulmista käsin. Omia arvovalintojaan pohtiessa antropologi joutuukin vastakkain omien ajatustensa, ennakkoluulojensa ja kulttuuristen tuntojensa kanssa. Asioiden tarkastelu pienemmässä mittakaavassa aiheuttaa tuttujen kategorioiden pirstaloitumista ja aivojen haastamista, mutta riskinotto kannattanee: suuren kimpaleen kätköistä voi pilkottaessa löytyä arvokkaita, eri väreinä loistavia pintoja.

10 Vaihto-opiskelua Indonesian paratiisisaarella Balilla Linda Kaljala Vaihto Balilla on kutkutteleva tarjous opiskelijalle. Mitä kaikkea siihen voikaan sisältyä: reissuja, aktiviteettejä ja kulttuurielämyk siä? Vai syntyykö vaihdon jälkeen tarve rikkaaseen mieheen tai lottovoittoon? Eiköhän lueta lisää Annan ja Auran Balin vaihtosyksystä 2009! Mikä on fiiliksesi nyt? Aura: Vähän kulttuurishokkia Nyt oon ollut jo Suomessa pari viikkoa ja on jo ikävä Balille, ja voisin mennä takaisin. Anna: Vähän outo olo olla Suomessa. Toisaalta tosi kiva olla kotona ja se ei harmita yhtään, mutta inhottava kun pitää etsiä taas töitä ja koulua on niin paljon. Kylmyyteen on vähän vaikea sopeutua, mutta on ihanaa olla ystävien lähellä. Millä kolmella adjektiivilla kuvailisit Balia? Aura: Eksoottinen, kaunis, eläväinen Anna: Kaunis, eksoottinen, kuuma Mitä opiskelitte Balilla? Aura: Opiskeltiin Udayana Yliopistossa sellaista kansainvälistä kurssikokonaisuutta, johon kuului kielen, kulttuurin, talouden, lain ja turismin opintoja. Opiskelu oli ihan kivaa, vaikka jouduttiinkin opiskeleen sellaisia aineita, jotka ei ollu itselle kovin tuttuja. Mutta esimerkiksi Business Law & Legal Tradition oli mun lempikurssi, vaikka en olisi uskonut että voisin olla sellaisesta kiinnostunut. Kielen opiskelu oli myös aika haastavaa. Opiskeluun kuului excut, joita 10 VÄKI 1/2010

11 tehtiin eri puolille Balia yhdessä kiinalaisten ja saksalaisten vaihtareiden kanssa. Ne saattoi kestää välillä lähes 10 tuntia, koska tuolla aikakäsitys on aika joustava, ja toinen syy oli ruuhkat. Ne excut oli ihan hauskoja, ja käytiin hienoissa temppeleissä ja kylissä. Lause indonesian kielellä? Aura: Hati-hati! = varokaa, varovasti, hiljempaa, vaara Anna: Saya tidak suka makan mie goreng, saya suka makan nasi goreng = En tykkää syödä paistettuja nuudeleita, tykkään syödä paistettua riisiä. Minkälainen oli yliopistonne? Aura: Yliopisto oli sellainen hieno vanha rakennus, jonka piha oli täynnä skoottereita ja aulassa oli hindu-alttari. Koulunpenkit oli aika epämukavat ja välillä ilmastointi oli rikki ja oli tosi kuuma. Syötiin yleensä välipalaksi friteerattuja banaaneja ja juotiin bali-kahvia. Missä asuitte Balilla ja minkälainen oli asuntonne? Aura: Asuttiin aluksi Kerobokanissa, josta oli suht lyhyt matka skoottereilla kouluun ja Kutalle sekä rannalle. Sitten asuttiin Umalaksessa, joka oli vähän kauempana, mutta jossa asui paljon muita meidän vaihtarikavereita. Molemmissa paikoissa oli vuokrattu talo, jossa meitä asui 4-6 tyttöä. Ei voitu asua opiskelija-asuntolassa, koska ne oli varattu vaan paikallisille opiskelijoille. Talojen vuokra oli halpa, mutta ne oli tosi hienoja, joka kyllä hävetti aika lailla, mutta enpähän tuu enää koskaan tulevaisuudessa asuun niin hienoissa kämpissä, ellen löydä rikasta miestä. Mitä kuului vaihtarin arkipäivään? Aura: Aamulla jotkut kävi surffaamassa ennen koulua, sitten oli luentoja ja syötiin 30 sentin ateria koululla ja ajettiin skoottereilla ruuhkien läpi kotiin. Sitten tehtiin normijuttuja: mentiin ehkä rannalle, lähdettiin jonnekin kierteleen, mentiin kutalle tai hengailtiin kotona. Söitkö koiraa tai muuta mielenkiintoista? Aura: En, mutta sain silti ameeban. Anna: Koiraa en tietääkseni syönyt, enkä muutenkaan mitään erityisen eksoottista. Tietysti mausteet oli tosi eksoottisia ja tulisia. Koulun retkien eväspaketit oli välillä tosin aika mielenkiintoisia, tai tuntu ettei oikein tiennyt mitä suuhunsa laittoi. Sipsit ja karkit oli myös välillä aika mielenkiintoisia, eikä oikein länsimaalaiseen makuun (ainakaan mulle) sopinu. Lopuksi alkoi kyllä jo kyllästyttää riisin ja nuudelin syönti, vaikka nyt alkaakin jo vähän olla ikävä indonesialaista ruokaa. 11

12 Entä missä oli parhaat sateenvarjo-drinkit? Minkälainen on balilainen cocktail? Aura: En mä ostanu oikeestaan mitään hienoja, kalliita drinkkejä. Greenboxista (Kutalla pieni baarikioski) sai halpoja ja hyviä arakista (paikallinen viina) tehtyjä juomia. Anna: Sateenvarjo-drinkkejä sai kaiken kokoisina, makuisina ja näköisinä Kutalta ja sen lähettyviltä. Paikallinen juoma oli tosin arakviina tai junglejuice, riisiviini. Tosin itse tehtyyn arakiin oli joskus aiempina vuosina kai kuollu joitain ihmisiä, koska se oli mennyt pieleen. Välillä vähän mietitytti sen juominen. Mitä surffaus merkitsee sinulle? Missä oli parhaat aallot? Aura: Haha, mun oli tarkoitus surffata paljon. Surffaus oli tosi haasteellista (ja vaarallista!) ja sitä olisi pitänyt tehdä joka päivä, jotta olisi kehittynyt edes vähän, joten se sitten vähän jäi. Joillekin pro surffareille parhaat aallot (ja isoimmat) olin Badang Baissa. Mulle aloittelijana kivat aallot oli Doublesixin rannalla, vaikkakin siellä oli tummaa tulikuumaa hiekkaa. Kutalla oli taas liikaa ihmisiä. Harmittaa, ettei tullut rutiinia surffaukseen, ja etten harrastanut sitä niin paljon. Mitä reppureissaajan kannattaisi ehdottomasti tehdä Balilla ja missä yöpyä? Aura: Kierrellä koko Balin saarta, eikä jumittua pelkästään Kutalle. Skootterilla pääsee kätevästi kierteleen, ja surffispottejakin löytyy pitkin etelä- ja itärannikkoa. Halpoja guest houseja, bungaloweja ja home stay -mestoja löytyy paljon. Myös Gilien ja Nusa Lemboganin saarille kannattaa ehdottomasti mennä. Anna: Reppureissaajan kannattaisi ehdottomasti lähteä pois Kutalta (=turistihelvetti). Ehkä kannattaisi vuokrata mopo, mutta toisaalta liikenne on vaarallinen. Joitain onnettomuuksia nähtiinkin ja oli välillä vähän kuumottavaa ajella indonesialaisen liikenteen seassa. Mopolla pääsisi mukavasti kiertelemään saarta, ja sillä pääsee paikkoihin mihin ei autolla tai kävellen pääse. Kivoja paikkoja on Amed, Padang Bai ja keskellä saarta on myös kauniita paikkoja. Minne matkaat seuraavaksi? Aura: Haluan päästä kiertelemään enemmän Indonesiaa. Anna: Ei ole vielä suunnitteilla seuraavaa matkaa, koska vaihtovuoden ja sen jälkeisen matkustelun jälkeen on tili miinuksella ja luottokorttilasku odottelee maksamista. Olisi kylläkin kiva päästä jonnekin laskettelemaan, mutta taitaa jäädä tänä vuonna vaan haaveeksi, ellei lottovoittoa tule. 12 VÄKI 1/2010

13 Halvan maan halpamaiset kujeet Teksti ja kuvat Emma Rimpiläinen Jos matkaoppaan varoituksia olisi uskominen, Intiassa ei kannata liikkua lainkaan, ellei ole kokovartalosäkkiin pukeutunut, rahansa alushousuissaan säilyttävä mies. Vietin joululomalla kolme ja puoli viikkoa Intiassa. Vaikka tämä (hävettävästi) olikin vasta ensimmäinen matkani aikuisiällä Euroopan ulkopuolelle, olin etukäteen kuormittanut pääni täyteen harhaisia ajatuksia, että antropologian opiskelijana minun pitäisi erityisen vikkelästi tajuta paikallisen kulttuurin logiikka ja herooisesti selvittää eteen tulevat hankalat tilanteet. Opiskelukiireiden takia matkavalmisteluni jäivät kuitenkin melko hätäisiksi, ja lähtöaamuna istuinkin lentokentällä hepulinomaisesti pläräämässä Lonely Planetin Intiaopasta siinä toivossa, että löytäisin sieltä vinkkejä, joilla välttää itseni nolaaminen jatkuvasti. Intiassa matkailleet kaverini olivat lisänneet paniikkiani kertomalla kauhujuttuja ylibuukatuista junista, kourivista paikallisista, mukanaan vievistä ihmismassoista ja taskuvarkaista. Älä sit kuvittele, että oisit menossa sinne lomalle eräs kaveri kommentoi rauhoittavasti. Lähdin lisäksi matkalle suoraan saatuani palautettua viimeiset kurssitehtävät, enkä ehtinyt pitää lomaa päivääkään ennen lentoa. Saapuessani valmiiksi ylistressaantuneena melkein 13 miljoonan asukkaan Delhiin, jossa mikään ei toiminut niin kuin on Suomessa tottunut, teki mieli todella luovuttaa ja lähteä seuraavalla lennolla kotiin lepäämään. Muutaman ensimmäisen päivän tunsin itseni pikemminkin misantropologiksi (termi muuan viime vuoden puheenjohtaja) kuin edes Intiasta päällisin puolin kiinnostuneeksi turistiksi. Alun ängstäily muuttui kuitenkin fiilistelyksi, kun aloin hiljalleen ymmärtää, miten esimerkiksi junalipun saa ostettua asemalta ja miten kaupassa käydään. Matka oli lopulta enemmän rentouttava kuin stressaava. Matkamme alkoi siis lennolla Delhiin, josta matkustimme 46 tuntia junalla Keralan osavaltioon. Keralassa suhasimme vielä junalla ja bussilla edestakaisin länsirannikkoa pitkin ja lensimme lopuksi 13

14 14 VÄKI 1/2010 Cochinista takaisin Delhiin. Matkustimme Intian rajojen sisällä siis monta tuhatta kilometriä, mikä kyllä pani hahmottamaan ensinnäkin niemimaan hurjan koon ja toisekseen sen asukkaiden ja näiden elämäntyylien moninaisuuden. Juna puksutti riisipeltojen, vuorien, hökkelikylien, loistohuviloiden, lehmien, vartioitujen plantaasien ja ihmisiä pursuavien kaupunkien ohi. Kieli vaihtui hindistä teleguun, tamiliin ja malayamiin, mutta paikallisten englanti kuulosti silti minulle joka paikassa melko samanlaiselta, jossain vähän ymmärrettävämmältä kuin muualla. Käytimme paljon edellä mainittua Lonely Planetin Intia-opasta, joka yrittää tuhannella sivullaan olla kattava esitys koko valtavasta maasta. Mahdoton tehtävä tietenkin, varsinkin kun sosiaalisen muutoksen tahti voi Intiassa olla hölmistyttävä: siinä, missä viime viikolla oli palmumetsää, onkin nyt hotelli. Samoin matkaoppaan ylistämä Kochin parhaiten säilytetty salaisuus, Cherai Beach oli siinä vaiheessa, kun sinne pääsimme jo tupaten täynnä rantalomalla ilakoivia intialaisperheitä. Toisaalta jotkin asiat, kuten huijareiden yritykset päästää turistit rahoistaan, tuntuvat pysyvän samanlaisina vuodesta toiseen, joten opas oli välillä hyvinkin hyödyllinen. Kommentoin muutamia oppaan väitteitä ja varoituksia siltä kannalta, millaiseen todellisuteen itse törmäsin matkan aikana. Hinnat: Vaikka meillä oli oppaan uusin, vuoden 2009 painos, olivat sen hintatiedot jo armottoman vanhentuneita. Suosituilla asuinseuduilla hostellien hintoihin oli lätkäisty kahdesta kolmeensataan rupiaa lisää kirjan painohetkeen verrattuna. Tämä näkyi myös paikoissa, joilla ei ollut Lonely Planet lisää eli kunniamainintaa tuossa reppureissarien pyhässä niteessä. Erään paikallisen sanomalehden mukaan peruselintarvikkeiden hinnat ovat viimeisen vuoden sisällä nousseet Intiassa monta sataa prosenttia, mikä näkyi jatkuvana ruokabudjetin ylittymisenä matkan aikana. Syöminen tai nukkuminen ei silti ollut missään tapauksessa kallista, ellei jäänyt hortoilemaan turistirysiin, joiden hintataso oli parhaimmillaan viisinkertainen normaaliin verrattuna. Ja hintataso on pitkälti kiinni myös tinkimiskestävyydestä. Delhi: varo turistien kustannuksella provisioita kalastelevia huijareita etenkin New Delhin juna-asemalla. Tämä oli ehkä eniten paikkaansa pitävä varoitus koko kirjassa. Jo meidät asemalle vienyt riksakuski yritti ohjata meidät väärään lipputoimistoon, josta olisi todennäköisesti kyllä saanut junalippuja, mutta ylihintaan ja alempaan luokkaan kuin mistä olisi maksanut. Odoteltuamme, että kuski poistui paikalta nähtyään meidän menevän sisään toimiston porteista, yritimme hipsiä vähin äänin oikean aseman suuntaan. Joka suunnasta alkoi kuitenkin virrata avuliaita paikallisia, jotka yrittivät itsepintaisesti viedä meidät väärään toimistoon. Pääsimme kuitenkin pakenemaan aidan raosta ja löysimme oikealle juna-asemalle, jonka toisessa kerroksessa oli

15 selkeästi esillä kyltti INTERNATIONAL TOURIST BUREAU. Juna-aseman pihalla oli kuitenkin lisää avuliaita aatuja, jotka väittivät, että toimisto on kiinni ja esittivät loukkaantuneita, kun kieltäydyimme seuraamasta heitä oikeaan toimistoon. Asemalla paras tapa päästä lipputoimistoon tuntui olevan juosta asema-aukion poikki kädet korvilla ja solvauksia viljellen. Älä usko avuliaita heppuja, jotka yrittävät ohjata sinut johonkin matkatoimistoon Delhin Connaught Placen lähellä. On vain yksi ainoa virallinen keskusmatkatoimisto, India Tourism Delhi. Joka ikisellä delhiläisellä tuntui muutenkin olevan oma lehmä ojassa turistien neuvomisen suhteen, sillä etsiessämme valtion virallista turismitoimistoa Connaught Placella jokainen neuvoja opasti meitä kyllä keskenään samaan suuntaan, mutta aivan väärään kortteliin. Tarkistimme lopulta piilossa kartasta oikean suunnan, sillä kartta kädessä kadulla seisova turisti oli todellinen huijarimagneetti. Näistä kokemuksista opimme, että täytyy jo hotellilla katsoa kartasta todella tarkkaan, mihin on menossa ja painella sinne määrätietoisesti avuntarjouksista välittämättä. Delhissä opittu epäluulo ihmisten hyväntahtoisuutta kohtaan ei kuitenkaan ollut yhtä tarpeen Keralassa, jossa meidät usein neuvottiin aivan oikeaan paikkaan. Varo kengänkiillottajia, jotka likaavat tahallaan kenkäsi ja vaativat rahaa niiden puhdistamisesta. Näitä tyyppejä en nähnyt kertaakaan, vaikka olisikin ollut hauskaa nähdä, miten ihmiset suhtautuvat 15

16 popoja yhtäkkiä likaaviin hyypiöihin. Tai miten kiillotetaan varpaat, kun jalassa on sandaalit. Nukkuminen: etenkin Delhissä kannattaa varata hostelli etukäteen (...). Huomaa, että katumelu voi olla saatanallista pyydä itsellesi hiljainen huone ja pidä korvatulpat käsillä. Emme tehneet missään ennakkovarauksia hostelleihin ja saimme silti aina (melko) siedettävän yöpaikan. Välillä tosin olisi voinut etsiä pidempäänkin: huoneessa, jossa vietimme toiseksi viimeisen yön matkalla, vessa ei vetänyt, suihkun vesi oli jääkylmää ja seinät niin ohuita, että kuulimme, kun viereisen huoneen japanilainen setä oksensi ja kakoi ilmeisen vatsataudin kourissa koko yön. Useimmiten ongelma ei ollutkaan kadulta kuuluva melu, vaan hostellin sisältä raikaava TV:n, lasten kiljumisen, kuorsauksen ja kovaäänisen pälinän kakofonia. Miljoonakaupunki Delhi ei tuntunut koskaan nukkuvan, sillä heräsin useana yönä joskus aamukolmen maissa lasten ääniin tai jonkin Bollywood-elokuvan kimeään soundtrackiin. Etenkin naisten kannattaa kiinnittää pukeutumiseen huomiota: peittävät vaatteet ovat tarpeellisia jos eivät oman turvallisuutesi, ainakin mukavuutesi kannalta. Pukeuduin aluksi tämän ohjeen mukaan todella nunnamaisiin kuteisiin, löysään tunikaan ja pitkiin housuihin, kunnes huomasin, ettei ketään ainakaan Delhissä tunnu kiinnostavan miten matkailijat ovat pukeutuneet. Etelässä auringon- 16 VÄKI 1/2010

17 paahde kuitenkin pakotti suojaamaan ihon välillä myös vaatteilla, joten tunikat ja muut löysät vaatteet tulivat myös tarpeeseen. Niin kauan kun ei mene temppeliin tai moskeijaan pällistelemään napapaidassa ja minishortseissa, en usko, että pukeutumisen peittävyydellä on Intiassa liiemmin merkitystä jos on selkeästi turisti. Tuijotusta sai ulkomaalaisena joka tapauksessa osakseen riippumatta pukeutumistyylistä. Ainoastaan Keralan rannoilla tuli välillä epämukava olo, kun paikalliset miehet tekivät vartavasten kävelyretkiä katsomaan bikineissä aurinkoa ottavia länsimaalaisia tyttöjä. Luulen parin tyypin jopa kuvanneen minua kännykkäkameroillaan. Toisaalta Varkalan rantakohteen tapa ratkaista asia erottelemalla rannasta erikseen alueet intialaisille ja ulkomaalaisille turisteille tuntui sekin pahalta ja epäoikeudenmukaiselta. Jos intialainen yritti mennä uimaan väärältä puolelta rantaa, rantavahdit vihelsivät hänet heti pois ja pakottivat siirtymään toiselle puolelle. Cochi: salainen oluenmyynti on itsestäänselvyys suurimmassa osassa Fort Cochinin ravintoloista, ja hieman kalliimpaa niissä paikoissa, joilla on luvat. Oluen ja muiden alkoholijuomien myynti oli kukoistavaa, mutta huvittavan salamyhkäistä kaikilla turistialueilla. Useimmilla ravintoloilla ei ilmeisesti ollut myyntilupia, ja lisäksi olutta sai käsitykseni mukaan luvallisestikin myydä vain kello yhdeksään asti illalla. Poliisitarkastusten takia pullot piti usein kääriä paperiin ja säilyttää piilossa pöydän alla, ja kalja tarjoiltiin kahvimukeista. Olimme uutena vuotena juuri tilanneet baarissa oluet, kun yhtäkkiä henkilökunta kävi kellon lyödessä yhdeksän sulkemassa kaikki ovet ja laittamassa ikkunoiden eteen suojukset niin, ettei ulkoa nähnyt sisälle. Oli erittäin mieltäylentävää hikoilla täpötäydessä baarissa viidenkymmenen muun turistin kanssa uudenvuoden aattona kuumaa olutta litkien. Yhdestä ravintolasta emme saaneet tilattua olutta, vaikka kutsuimme sitä ovelasti koodisanalla special tea, mutta sen sijaan elämämme pahimman makuiset gin tonicit saimme suuren salailun ja teatterin saattelemina. 17

18 MUISTOJA SIPERIASTA Minna Kulmala 18 VÄKI 1/2010 Aeroflotin kaartaessa joulukuun valkoisuuden yllä kohti Irkutskin lentokenttää vilkaisin vierustoveriani. Saksalaispoika kertoi olevansa matkalla tapaamaan nettiystäväänsä ja esitteli paperinohutta pipoaan samalla kun kapteeni kuulutti ulkoilman lämpötilaksi 30 pakkasastetta. Omat lähtöasetelmani tuntuivat olevan sillä hetkellä asteen verran paremmat (tai lämpimämmät): itse olin sentään tavannut isäntäni jo etukäteen sekä sullonut kassini täyteen villavaatteita plus ystäväni väkisin minulle lainaamat Kuomat. Toivotimme toisillemme hyvää lomaa ja uutta vuotta ja erkanimme. Irkutsk on yksi Siperian suurimmista kaupungeista, suurin piirtein Helsingin kokoinen. Se sijaitsee Baikal-järven tuntumassa lähellä Mongolian rajaa. Kaupungin ympäristö on lievästi kumpuilevaa, mutta Mongoliaan päin mentäessä korkeuserot kasvavat huomattavasti. Kaupungissa on yliopisto, stadion, teatteri, ostoskeskuksia, elokuvateattereita, viihtyisiä kahviloita ja puistoja kaikkea, mitä ei ehkä ensimmäisenä mielikuvien Siperiaan sijoittaisi. Irkutskin keskusta muistuttaa arkkitehtuuriltaan hieman Pietaria ja Helsinkiä ja jännittävällä tavalla kaupungissa tulee melkein kotoisa olo. Laitakaupungin neuvostoaikaiset talorivistöt ja kallellaan kyhjöttävät piparkakkutalot sen sijaan luovat aidon venäläisen fiiliksen, johon rämisevät bussit, turkiksissaan astelevat naiset sekä kelkkojaan vetävät lapset sopivat kuin karvalakki pakkasenpuremaan päähän. Venäläiseen tapaan myös Irkutskissa jokaiseen päivään kuuluu kupponen teetä, tuhti kiireetön ateria sekä sarja omaleimaisella huumorilla höystettyjä anekdootteja; venäläiset lukeutuvat ehdottomasti tarinankertojien eliittiin. He ovat myös hyvin luovia ja rakastavat kauneutta ja juhlimista. Joulun aikaan kaupungin kuusiin ilmestyi valoja ja koristeita samoin kuin pääkaupungissakin. Irkutskin keskuspuistoon rakennettiin valtava Ded Morozia eli Pakkasukkoa ja tämän apuria,

19 Snegorushkaa esittävä jääveistos. Lapsille ja lapsenmielisille jäästä oli niin ikään rakennettu naurusta kajahteleva liukumäki. Uuden vuoden aattona jätimme kaupungin taaksemme ja suuntasimme ystävieni kanssa pikku kylien läpi Baikalin rannalle. Olimme pakanneet mukaamme valtavat määrät ruokaa - jossain kassien uumenissa oli myös iso palan valkoista ja lipevää silavaa, jota ystäväni äiti oli pakottanut minua syömään (ja kohteliaisuudesta myös kehumaan). Ruokaa kuitenkin kului, sillä tuntureilla patikoidessa kului paljon energiaa. Maisemat olivat samanlaisia joka kukkulan laelta: lunta, kiviä, autioita tunturijonoja ja silmänkantamattomiin jatkuva Baikal. Silti jokainen kipuaminen oli vaivan arvoinen: siperialaisen kauneuden vivahteet loihtivat esiin satumaisia näkymiä, joita on vaikea unohtaa. Baikal on mykistävä. Kaikessa hiljaisuudessaan se onnistuu puhuttelemaan mieltä tuhansin sanoin. Kaupungin juhlintaan verrattuna uusi vuosi erämökissä oli hiljainen eikä raketteja näkynyt. Tähdet sen sijaan erottuivat kirkkaina kuin kynttilät. Paikan juhlavuudesta huolimatta on asioita, joista venäläiset eivät tingi: ystävien kanssa jaetaan notkuva pöytä leipineen, leikkeleineen, salaatteineen ja juomineen, sekä tietysti hyvine juttuineen. Uusi vuosi on vuoden suurin juhla ja sen juhlimatta jättäminen tai viettäminen yksin olisi kerta kaikkiaan sopimatonta. Mielestäni tässä kiteytyy eräs venäläisen kulttuurin parhaista puolista: elämästä ja ystävistä nautitaan täysin sydämin ja silloin tällöin huolet viskataan piruille. Epäilemättä kansan kovat kokemukset ovat edesauttaneet tämän tragediasta komediaa loihtivan elämäntaidon jalostumisessa. Siperia yllätti minut ei karuudellaan ja ankaruudellaan, vaan kauneudellaan ja vieraanvaraisuudellaan. Toivon, että saksalaisnuorukainen sai tuliaisikseen samanlaisia tuntoja (sekä uuden pipon)! 19

20 Tapahtui Derkkulassa tarinoita Itä-Saksasta Teksti ja kuvat: Aura Heinonen Vaikka Saksa sijaitseekin maantieteellisesti Suomen länsipuolella, käsitellessä aihetta Itä voidaan idäksi lukea myös ilmiö: Itä-Saksa. Itä-Saksa oli oikealta nimeltään Saksan demokraattinen tasavalta (Deutsche Demokratische Republik, DDR), jota vanhempani kutsuivat leikkimielisesti myös Derkkulaksi. Itä-Saksan valtio oli olemassa vuodesta 1949 vuoteen 1990, ja sen virallinen ideologia oli marxismi-leninismi. Se oli myös tunnettu äärimmäisestä kurista, kansalaisten valvonnasta, suljetuista rajoista sekä menestyksekkäistä urheilijoista. Minulla oli itse mahdollisuus vierailla aikanaan muutaman kerran Itä-Saksassa, tosin muistikuvani niistä vierailuista ovat varsin hatarat. Valotankin Itä-Saksan historiaa ja elinoloja isäni kertomilla seikkailuilla itsestään ja hänen itäsaksalaisesta ystävästään Rolandista. Tarina alkoi junassa. Vuonna 1976 isäni oli teekkariystäviensä kanssa interreililla Etelä- Euroopassa. Paluumatkalla Pulasta Balatonjärvelle Unkariin junan vessan edessä isäni hihaan tarttui tumma nuori mies ja he alkoivat keskustella. Heppu oli nimeltään Roland ja kotoisin Itä-Saksasta. Roland kertoi olevansa myös reilaamassa, ja että Unkari oli länsimaisin valtio niistä muutamasta maasta, joihin Itä-Saksan kansalaisilla oli mahdollisuus matkustaa. Isääni kiinnosti kovasti tavata Itä-Saksan kansalainen, koska kotimaassa Suomessa oli vallalla niin kutsuttu Finlandizierung (suomettuminen), ja varsin myönteinen käsitys sosialismista. Roland oli lääketieteiden opiskelija, jolla oli palava kiinnostus nähdä maailmaa ja analysoida olosuhteita. Kuten monelle muullekin Itä-Saksan nuorelle, länsimaisella rockmusiikilla, etunenässä the Beatles ja Bob Dylan, oli valtava merkitys. Näin ollen puheenaiheista ei ollut pulaa isäni ja Rolandin kesken. Nuorukaiset vaihtoivat nopeasti osoitteita, ja ovat siitä päivästä lähtien pitäneet yhteyttä, vaikka ensimmäisen kirjeen saapuminen olikin isälleni pieni yllätys. Kirjeissä Roland kuvasi yksityiskohtaisesti elämää Itä-Saksassa. Roland halusi kirjoittaa englanniksi, koska Itä-Saksassa ei tarvittu länsimaisia kieliä, vain venäjää. Erittäin tärkeätä oli verrata hintatasoja, joka oli hämmästyttävän matala Itä-Saksassa. Bussilippu maksoi 15 penniä, leipä 5 penniä, ateria Mensassa (yliopisto-ruokala) 30 penniä, kalja kuppilassa 30 penniä ja kuukauden vuokra nuorisosäätiön kämpässä 8 markkaa. Rivien välistä pystyi kuitenkin lukemaan, että kaikki asiat eivät olleet niin ihanasti kuin luulisi (silloin luultiin). Kirjeenvaihto jatkui vilkkaana, isäni sai runsaasti lahjoja, ja Rolandin Beatles-Dylan kokoelma alkoi karttua. Syksyllä 1977 isäni meni laivalla Gdanskiin Puolaan, ja jatkoi sieltä junalla Itä-Berliiniin. Ensimmäinen vierailu tusinasta oli alkanut. Berlin Alexander Plaz -asemalla odotti Roland, päällään vihreä maihinnousutakki ja pitkä parta, näyttäen isäni mielestä oikealta radikaalilta. Siitä he

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Brasil - Sempre em meu coração!

Brasil - Sempre em meu coração! Brasil - Sempre em meu coração! (Always in my heart) Pakokauhu valtasi mieleni, enhän tiennyt mitään tuosta tuntemattomasta latinomaasta. Ainoat mieleeni kumpuavat ajatukset olivat Rio de Janeiro, pienempääkin

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007. Matti Talala& Jarkko Jakkula

Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007. Matti Talala& Jarkko Jakkula Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007 Matti Talala& Jarkko Jakkula MIKSI? Hollannin menestyneet kamppailu-urheilijat saivat meidän kiinnostuksen heräämään Eindhovenia kohtaan. Olisihan se hienoa mennä opiskelijavaihtoon

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Raportti työharjoittelusta ulkomailla

Raportti työharjoittelusta ulkomailla Eevi Takala PIN10 12.5.2013 Raportti työharjoittelusta ulkomailla Opiskelen pintakäsittelyalan viimeisellä vuodella ja olin puolet (5vk) työharjoitteluajastani Saksassa töissä yhdessä kahden muun luokkalaiseni

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi MÄMMI Videovihko Mämmi on noin 10-vuotias ihan tavallinen koululainen, vaikka ulkomuodoltaan hän voi jonkun mielestä näyttääkin oranssilta läjältä. Mämmi pohtii kaikkien alakoululaisten tavoin elämän iloja

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

TOP-jakso Isle of Wight saarella

TOP-jakso Isle of Wight saarella TOP-jakso Isle of Wight saarella Matkamme alkoi torstaina 6.10, jolloin lähdimme yöjunalla Helsingin lentokenttää kohti. Lentomme lähti klo 8.10 ja perillä Lontoossa olimme klo 9.15. Gatwickin lentokentältä

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt:

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: 1 LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

BEST LEIRIKOULU EVER! 2014

BEST LEIRIKOULU EVER! 2014 BEST LEIRIKOULU EVER! 2014 1.päivä Maanantaiaamuna (22.9) koko luokka kokoontui yhdeksältä kellotornille. Jännitys oli ilmassa, lähdemme tänään leirikouluun Saksaan! Tatu oli jakanut meidät edellispäivänä

Lisätiedot

Islannin Matkaraportti

Islannin Matkaraportti Islannin Matkaraportti Olen aina haaveillut työskentelystä ulkomailla ja koulun kautta sain siihen mahdollisuuden! En itse oikein tiennyt mihin maahan haluaisin mennä mutta päädyin Islantiin koska opettaja

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt:

LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt: 1 LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN

MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN Tämä tarina on kertomus kahdesta sisaresta. Sisarukset syntyivät Savossa, Pielaveden Heinämäellä. Heidän isänsä nimi oli Lars Katainen ja äitinsä etunimi oli Gretha.

Lisätiedot

Johdanto. Järjestelyt

Johdanto. Järjestelyt Johdanto Olin työssäoppimassa yksin Irlannissa 4.4-17.5.2017. Työskentelin hostellissa Killarneyssa ja työkuvaani kuului hostellin respassa työskentely, aamupalasta huolehteminen sekä siivoaminen. Olen

Lisätiedot

Cait, oletko sinä vielä siellä? Saatoin

Cait, oletko sinä vielä siellä? Saatoin Ensimmäinen luku Cait, oletko sinä vielä siellä? Saatoin kuulla Caitin hengityksen linjan toisessa päässä, mutta hänen äänensä oli kadonnut kesken lauseen. Haloo? Ulkona oli pimeää, oli myöhäinen ilta

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Bob käy saunassa. Lomamatka

Bob käy saunassa. Lomamatka Bob käy saunassa 1 Mitä sauna merkitsee suomalaiselle? 2 Mitä tehtäviä saunalla on? 3 Missä kertoja saunoi ensimmäisen kerran? 4 Kuka oli Leena? 5 Millainen Leena oli? 6 Mitä Leena teki saunassa? 7 Mitä

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

JUHLAT JUHLAKULTTUURIT YKI-harjoituksia

JUHLAT JUHLAKULTTUURIT YKI-harjoituksia JUHLAT JUHLAKULTTUURIT YKI-harjoituksia Lämmittely Mitä Suomen juhlia tiedät? Miten niitä vietetään? Ketä kutsutaan? Miten? Mitä tehdään? Mitä syödään? Mitä annetaan lahjaksi? Miten pukeudutaan? Millainen

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

KADUILLA, PUISTOISSA. 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää

KADUILLA, PUISTOISSA. 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää KADUILLA, PUISTOISSA 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää 2. Omissa, vieraissa kämpissä yksin tai ystävän kanssa aamuun

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

POSTPOSITIOT 1. - Kenen vieressä sinä istut? - Istun vieressä. 2. (TUNTI) jälkeen menen syömään. 3. Kirjasto on (TEATTERI) lähellä. 4. (HYLLY) päällä on kirja. 5. Me seisomme (OVI) vieressä. 6. Koirat

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Seoulin kansainvälinen kesäkoulu 2010 25.6-4.8

Seoulin kansainvälinen kesäkoulu 2010 25.6-4.8 Seoulin kansainvälinen kesäkoulu 2010 25.6-4.8 Väkiluku 48,5 miljoonaa Pinta-ala 99 313 km 2 Kieli Korea Valuutta Won Aikavyöhyke GMT +8 Pääkaupunki Seoul Presidentti Lee Myung-bak Etelä-Korea University

Lisätiedot

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause OSA 1 Peruslause + konjunktio + omistuslause Esim. Tänään Anita kirjoittaa nopeasti töissä, koska hänellä on tärkeää asiaa. Milloin? AIKA Viime yönä Lauantaina Tänään Päivisin Iltaisin Aamuisin Joka vuosi

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMASSA ACCOMM-PRAGUESSA. Vaclavin aukio (Vaclavske namesti) Jenni Jämsä & Marjo Kukkohovi Ma05 Praha, Tsekki 04.01. 1.3.

TYÖSSÄOPPIMASSA ACCOMM-PRAGUESSA. Vaclavin aukio (Vaclavske namesti) Jenni Jämsä & Marjo Kukkohovi Ma05 Praha, Tsekki 04.01. 1.3. TYÖSSÄOPPIMASSA ACCOMM-PRAGUESSA Vaclavin aukio (Vaclavske namesti) Jenni Jämsä & Marjo Kukkohovi Ma05 Praha, Tsekki 04.01. 1.3.2008 Olimme työssäoppimassa Prahassa, jota kutsutaan kaikkien kaupunkien

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Irlanti. Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village

Irlanti. Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village Irlanti Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village Lähdin Irlantiin 2.3.2015 suorittamaan työssä oppimistani. Lähteminen pois suomesta jännitti jonkun verran

Lisätiedot

Bangkok Jokilaivalla Wat Phra Kaeolle

Bangkok Jokilaivalla Wat Phra Kaeolle Bangkok 2.-6.2.2015 Jokilaivalla Wat Phra Kaeolle Vajaan puolen kilometrin päässä hotellistamme oli venelaituri, jossa kaikki jokilaivat pysähtyivät. Olimme hokanneet, että klo 9.30 alkaen siitä lähtisi

Lisätiedot

KIVISTÖN VISIOPAJA. Aurinkokiven koulu tulokset

KIVISTÖN VISIOPAJA. Aurinkokiven koulu tulokset KIVISTÖN VISIOPAJA Aurinkokiven koulu 30.5.2017 tulokset Kivistön visio ja kaavarunko 021600 I Kivistön asemakaavayksikkö I Vantaan kaupunkisuunnittelu ESITTELYKIERROS KERRO NIMESI JA MIKÄ ON KIVOINTA

Lisätiedot