Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387"

Transkriptio

1 Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone os. Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat 216 Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 217 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 218 Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien jätteenkeräyksen järjestämistä 219 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusopimusten uudistaminen - Oikaisuvaatimus 220 Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoidon palvelutasoksi vuosille Lausuntopyyntö Etelä-Karjalan kotouttamisohjelmasta 222 Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen uudistaminen 223 Hinnanalennuksen hyväksyminen laatuvirheen johdosta 224 Kaupanvahvistajan ilmoitukset 225 Viljelysmaan vuokrasopimuksen irtisanominen Pekka Repo 226 Artturi ja Aina Heleniuksen rahaston tuoton jakaminen 227 Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n syyskokous 228 Biotalouden kehittäminen Parikkalassa hankkeen rahoituksen hakeminen 229 Elinkeinojen kehittämishankkeen käynnistäminen ja varautuminen Parikkalan rajanylityspaikan avautumiseen 230 Pöytäkirjat ja muistiot 231 Tiedoksiannot kunnanhallitukselle 232 Ilmoitusasiat 233 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin vuosien alijäämän kirjanpidollinen käsittely 234 Uuden valtuustokauden luottamushenkilökoulutus 235 Kunnan kiinteistöjen energiakatselmukset ja tarjouksen hyväksyminen - Jatkotarjouksen hyväksyminen Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Kokouksen puheenjohtaja Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Berg Ari Anttonen Pekka Kontiokorpi Paavo Niiranen Kari Tiilikainen-Kärpänen Terhi Sinkkonen Sami Vilska Miia Ari Berg Paakkinen Sakari Olander Hans Laukkanen Marjatta puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen (Valkeapää Pirkko) jäsen kunnanvaltuuston pj. poistui 216 käsittelyn jälkeen, klo kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

2 Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastustapa Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Kari Niiranen ja Terhi Tiilikainen- Kärpänen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Ari Berg Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pekka Anttonen, 222 Parikkalassa Allekirjoitukset Kari Niiranen Parikkalassa Ilmoitustaulunhoitaja Marjatta Laukkanen Terhi Tiilikainen-Kärpänen Marjatta Laukkanen

3 Kunnanhallitus / Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Khall 216 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen puh , s-posti Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja samalla hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi (kuntal 65 ). Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnanhallitus on / 129 antanut hallintokunnille ohjeet ja puitteet vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaan, jonka mukaan talousarvion menojen nousu saa olla enintään 1,5 % lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystointa, joka perustuu kolmen edellisvuoden kustannusosuuden keskiarvoon, tämän vuoden talousarvioon ja / tai ennakoituun toteutumiseen nähden. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on lähtökohtana ollut palvelujen järjestäminen vähenevän asukasluvun ja palvelujen käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Väestö vähenee noin 60 henkeä vuositasolla ja perusopetuksessa ennusteiden mukaan suunnitelmakaudella oppilasmäärä vähenee noin 25 oppilaan vuosivauhdilla. Kunnanhallituksen suunnittelukokous on käsitellyt kunkin toimialan erikseen ja hallintokunnilta saatuihin esityksiin on jouduttu tekemään useita muutoksia ja menojen osalta vielä 2,0 %:n suuruinen leikkaus kunnan varsinaisten toimintojen osalta talousarvion tasapainottamiseksi, jotta vuosikate saataisiin vastaamaan mahdollisimman pitkälti poistojen määrää ja jotta tilikauden tulos saataisiin positiiviseksi ollen kuitenkin realistinen. Tasapainotuksen jälkeen vuonna 2013 toimintatuotot ovat euroa ( euroa / ta -12) ja toimintamenot euroa ( ). Toimintakate on euroa ( ) eli toimintatuottojen osuus menoista on 29,4 %. Vuosikate on euroa ( ) ja suunnitelman mukaiset poistot 1,325 milj. euroa. Tilikauden tulos poistojen ja järjestelyerin jälkeen on euroa ylijäämäinen. Kunnanvaltuusto myöntää käyttötalousosan määrärahat ja vahvistaa tuloerät toimielimille tulosalueittain bruttomääräisinä - lukuun ottamatta kehittämisprojekteja, lomitustointa ja kaukolämpölaitosta, joissa on nettositovuus - ja asettaa näitä koskevat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä sitovat perustelut.

4 Kunnanhallitus / Tiedoksi: Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Taloussuunnitelman ja talousarvion 2013 sisällöstä: Verotulot Verotulot on laskettu koko suunnitelmakaudelle valtuuston päättämien prosenttien mukaan; tuloveroprosentti 19,50, kiinteistöverot; yleinen 1,0 %, vakituinen asunto 0,5 % ja muut asunnot 1,1 %. Verotulot ovat vain euroa eli vajaa 1,7 % suuremmat kuin vuonna 2012 vaikka veroprosentti on nostettu yhdellä prosenttiyksiköllä, muutoin ne olisivat alentuneet euroa. Valtionosuudet: Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat tämän hallituskauden aikana vuonna 2012 toteutetut ja vuosina toteutettavat leikkaukset. Vuodelle 2013 kohdistuu lisäleikkauksena 125 milj.euroa, joka tarkoittaa kuntien peruspalvelujen omavastuu osuuden lisäystä n. 23 euroa /asukas Vuonna 2012 peruspalvelujen leikkaus Parikkalan kunnan osalta on tarkoittanut lähes euroa ja kiinteistöveron poisto tasauksesta reilut euroa. Vuoden 2013 lisäleikkaus on reilut euroa. Toisaalta valtionosuuteen vaikuttaa mm. kunnan väestörakenne, työllisyystilanne, oppilasmäärä, joten näiden muutosten jälkeen Parikkalan kunnan valtionosuudet nousevat n. 2,4 % vuodesta Kunta maksaa lisäksi vuonna 2013 kotikuntakorvauksia reilut euroa niiden oppilaiden osalta, jotka suorittavat oppivelvollisuutta muualla kuin kotikunnassa ja vastaavasti kunta saa kotikuntakorvauksia n euroa niiden ulkokuntalaisten oppilaiden osalta, jotka suorittavat oppivelvollisuuden Parikkalassa. Laskennallisesti valtionosuuksia on arvioitu saatavan kunakin suunnitelmakauden vuonna sama määrä, koska hallitusohjelmassa on myös valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Käyttötalousmenot: Lähes puolet eli 48 % käyttötalousmenoista koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille maksuosuus on ensi vuonna euroa, jonka pohjana on vuosien tilinpäätösten keskiarvo, jota korotetaan kulloinkin Eksoten hallituksen ja kuntajohtajien yhteisesti sopimalla prosentilla. Muilta osin käyttötalouspuolen tulot ja menot noudattelevat kuluvaa vuotta, joten kokonaisuudessaan toimintakulut nousevat reilun prosenttiyksikön, vaikkakin palkkojen nousuun on varattu 2,0 %.

5 Kunnanhallitus / Investoinnit: Vuoden 2013 menot ovat 4,635 milj. euroa ja nettomenot 3,913 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset hankkeet ovat - päiväkodin rakentaminen 1,7 milj.euroa - rajanylityspaikan varastoalueen rakentaminen, 0,35 milj.euroa Vuoden 2014 nettomenot 5,125 milj.euroa - osuus Kiipolan ja Kirjolan asuntoloiden peruskorjauksesta, 0,8 milj. euroa - vesitornin saneeraus 0,35 milj.euroa - jäteveden puhdistus 3,8 milj.euroa (avustus hankkeelle 2 milj.euroa) Vuoden 2015 nettomenot 2,025 milj. euroa - jäteveden puhdistus 1,0 milj.euroa - osuus Kirjolan asuntolan peruskorjauksesta 0,4 milj.euroa Jokaiselle vuodelle on varattu euroa vuokra-asuntojen peruskorjauksiin. Ulkopuolinen rahoitus hyödynnetään hankkeisiin maksimaalisesti. Suunnitelmakaudelle ajoittuvat mittavat investoinnit joudutaan rahoittamaan vieraalla pääomalla. Jokaiselle vuodelle on varauduttava 2 milj. euron lainan ottamiseen, lainojen määrä ja nostoaika selviää hankkeiden toteutumisaikataulujen myötä. Lainakanta on suunnitelmakauden alussa 300 euroa / asukas. Muiden vuosien lainaosuus asukasta kohden määräytyy edellä olevien investointien toteutumisien mukaan. Henkilöstömäärissä ei tapahdu oleellisia muutoksia, maatalousviranomaistehtävien siirtymisen myötä myös kaksi henkilöä siirtyy Lappeenrannan kaupungin palvelukseen. Toiminnasta johtuvat mahdolliset muutokset henkilöstössä tehdään tapauskohtaisesti ensisijaisesti luonnollista poistumaa käyttäen. Kuntalain 65 :n 2 mom. mukaan talousarviossa / taloussuunnitelmassa on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Parikkalan kunnan talousarvio 2013 on ylijäämäinen, mutta vuoden 2011 tilinpäätös ja samoin myös vuoden 2012 tilinpäätös tulee todennäköisesti olemaan alijäämäinen. Taseessa on ylijäämää yli 11 milj.euroa, joten alijäämän kattamistarvetta ole.

6 Kunnanhallitus / Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1) hyväksyy taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden 2013 talousarvioksi, jossa: käyttötalousosan menot ovat euroa ja tulot euroa vuosikate on ylijäämäinen ja tilikauden tulos euroa ylijäämäinen investointiosan menot ovat euroa ja tulot euroa rahoitusosan toiminnan ja investointien rahavirta on euroa ja rahavarojen muutos euroa 2) myöntää määrärahat ja vahvistaa tuloerät sekä asettaa toiminnalliset tavoitteet ja muut ehdot talousarvioesityksessä määritellyllä tavalla 3) hyväksyy vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korvauksen laskentaperusteeksi 4,00 % 4) hyväksyy taloussuunnitelman vuosille ohjeellisena noudatettavaksi. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanhallituksen varajäsen Sami Sinkkonen esitti, että Eksoten maksuosuus tulee talousarvioon ottaa kolmen vuoden toteutuneiden käytön keskiarvon perusteella. Esitystä ei kannatettu. Sinkkonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

7 Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus / Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Khall 217 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen Puh , s-posti KuntaL 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi Kunnanhallituksen on myös huolehdittava valtuuston tekemien päätösten täytäntöönpanemisesta (KuntaL 23 ). Kunnanvaltuusto on käsitellyt seuraavat asiat: Lautakunta Hallitus Itä-Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen - valitusosoituksin Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Eron myöntäminen luottamustoimesta ja uuden jäsenen valinta Tarkastuslautakunta - valitusosoituksin Merja Virtanen, Sari Tiainen ja Merja Kosonen - tiedoksi tarkastuslautakunta ja keskusarkistonhoitaja Talousarvion toteutuminen tiedoksi tilintarkastaja ja toimialajohtajat Eksoten vuoden 2012 kuntakohtaisen palvelusopimuksen maksuosuuden muuttaminen - valitusosoituksin Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen - tiedoksi toimialajohtajat ja pääkirjanpitäjä Kunnan hallinto-organisaation uudistaminen - Hallintosääntö tiedoksi esimiehet, henkilöstösihteeri, palkkahenkilöstö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö tiedoksi toimialajohtajat, palkkakirjanpitäjä, kanslisti Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle tiedoksi verohallinto ja kuntaliitto Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle tiedoksi verohallinto ja kuntaliito Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistosuunnitelma - tiedoksi ja täytäntöönpantavaksi pääkirjanpitäjä ja kirjapitäjä Imatran Seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö - valitusosoituksin Imatran seudun ympäristölautakunta - tiedoksi tekninen lautakunta Tiedoksi - ei toimenpiteitä Valtuusto

8 Kunnanhallitus / Muut mahdolliset esille tulevat asiat - muita päätettäviä asioita ei ollut Muut asiat - Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen koskien jätteenkeräyksen järjestämistä - valtuutettu Pekka Koiso-Kanttila muistutti Uus-Parikkalan Sitoutumattomien v jättämän valtuustoaloitteen etenemistä, koskien Parikkalan rajanylityspaikan johdosta järjestettävää tiedotustilaisuutta valtuustolle Puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite saatetaan kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kunnanvaltuuston pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville ja pöytäkirjaotteet asianosaisille annettu postin kuljetettavaksi Näin ollen yleinen valitusten jättöaika päättyy ja asianosaisten osalta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston kokouksen päätösten osalta, etteivät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole muutoinkaan lainvastaisia, joten päätökset voidaan niiden lainvoimaisiksi tulon jälkeen panna täytäntöön. Päätös: Hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus / Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien jätteenkeräyksen järjestämistä Khall 218 Valmistelija kunnanjohtaja Hans Olander puh , s-posti Parikkalan Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä jätetyn aloitteen tiedoksi ja antaa sen edelleen teknisen lautakunnan ja Imatran ympäristölautakunnan valmisteltavaksi. Päätös: Hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusopimusten uudistaminen Khall 195 Valmistelija kunnanjohtaja Hans Olander puh , s-posti Osana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palveluprosessin uudistamista on itse palvelusopimusten uudistaminen, jota Eksoten hallitus on valmistellut seuraavien kuntajohtajien neuvottelukunnan hyväksymien linjausten mukaisesti: - Siirrytään vuosittaisista kuntakohtaisista sopimuksista koko valtuustokauden pituisiin sopimuksiin. - Siirrytään vuositason asioiden tarkastelusta pidemmän aikavälin tarkasteluun. - Otetaan käyttöön standardisopimus, johon vuosittaisissa tarkistuksissa tehdään vain kuntakohtaiset muutokset omina liitteinään. - Yhdistetään strateginen ja kuntakohtainen palvelusopimus. Ehdotus uudeksi palvelusopimukseksi perustuu Eksoten perussopimukseen ja perustamissuunnitelmaan, Eksoten strategian toimeenpanosuunnitelmaan sekä Etelä-Karjalan hyvinvointistrategiaan ja jäsenkuntien omiin strategioihin. Sopimukseen on otettu tarpeelliset ja edelleen ajankohtaiset määräykset strategisesta ja kuntakohtaisesta sopimuksesta. Maksuosuusprosentin määräytymisperustetta ei ole muutettu. Sopimuksessa on seuraavat kuntakohtaiset liitteet, joita päivitetään tarvittaessa vuosittain: - Kuntakohtaiset sopimuskauden tai yksittäisen sopimusvuoden painopisteet ja tavoitteet, kuntakohtainen maksuosuus ja mahdolliset lisäostot talousarviovuodelle sekä mahdolliset investoinnit, peruskorjauksia ja toimitilamuutoksia koskevat määräykset - Palvelukortit, joissa todetaan kunkin palvelukokonaisuuden osalta Eksoten järjestämisvastuun sisältö, kuvaus palvelusta, kehittämiskohteet ja muutokset suunnitelmavuosille, kuntien välisten maksuosuuksien jakautumisperusteet sekä kunkin kunnan erikseen ostamat lisäpalvelut. Palvelukortit säilyisivät tässä vaiheessa nykyisenkaltaisina. Tavoitteena on kuitenkin yksi yhteinen palvelukortti, johon yhdistettäisiin kuntaraportointi. Tämä on mahdollista siinä vaiheessa, kun palveluja on saatu harmonisoitua riittävästi. Toisen kuntakohtaisen liitteen sisältö riippuu kunkin kunnan omista painopisteistä ja tavoitteista sopimuskaudelle. Siihen voi kirjata esimerkiksi Eksoten ja kunnan yhteiset valtuustotasolla hyväksyttävät ohjelmat, toimenpidesuunnitelmat ym.

11 Kunnanhallitus / Kuntajohtajien neuvottelukunta on käsitellyt uudistusehdotuksen ja Eksoten hallitus on hyväksynyt sen omalta osaltaan Tiedoksi: Ehdotus uudistetuksi palvelusopimukseksi liitteineen Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan ehdotuksen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin uudistetuksi palvelusopimukseksi. Päätös: Hyväksyttiin. Khall Oikaisuvaatimus Arian Ainesjärvi on jättänyt seuraavan oikaisuvaatimuksen: Oikaisuvaatimus koskien Parikkalan kunnanhallituksen päätöksen 195 :ää, Haen yllämainitun päätöksen kumoamista ja perusteluni on seuraava: Parikkalan kunnanvaltuuston omalta osaltaan hyväksymän Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (EK- SOTE) perussopimuksen 22 :n mukaisesti palvelusopimusten mukaiset maksut määräytyvät erikoissairaanhoidon suurten kustannusten tasaamista koskevia säännöksiä lukuun ottamatta kunnan asukkaiden palvelujen käytöstä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti, jotka yhteenlaskettuna kunkin kunnan osalta muodostavat kunnan maksuosuuden. Myös EKSOTEn perustamissuunnitelmassa (luku 4) on todettu, että kustannusperusteena on kaikkien palveluiden osalta aiheuttamisperiaate. Se on oikeudenmukainen ja pitää sisällään automaattisesti kuntien erilaisen palvelutarpeen. Perusperiaate on yksinkertainen: kunta maksaa kaikki asukkaidensa käyttämät palvelut. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan osaltaan ehdotuksen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin uudistetuksi palvelusopimukseksi vuosille , jonka mukaan sopimuksessa määriteltyä kustannustenjakoperustetta käytetään muuna laskennallisena perusteena vuosimaksuosuuksien määrittelyä tehtäessä tulevina vuosina eikä sillä ole vaikutusta takautuvasti vuosimaksuosuuteen. Kunnanhallituksen kyseisen päätöksen selostusosassa on todettu, että ehdotus uudeksi palvelusopimukseksi perustuu EKSOTEn perussopimukseen ja perustamissuunnitelmaan, mikä ei kuitenkaan kustannusten määräytymisperusteiden osalta pidä paikkaansa. Kuten EKSOTEn kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksymistä perussopimuksen ja perustamissuunnitelman sisällöistä käy ilmi, kunnanhallituksen osaltaan hyväksymä uudistettu palvelusopimus on niihin nähden ristiriitainen kustannusten määräytymisen osalta. Toisin sanoen kunnanhallituksen hyväksymä palvelusopimus

12 Kunnanhallitus / on kustannustenjakoperusteiltaan laadittu perussopimuksen 22 :n (ja perustamissuunnitelman luvun 4) vastainen, joten kunnanhallituksen päätös on tältä osin lainvastainen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen. Perustelut: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus sisältää määräykset mm. jäsenkunnilta palveluista perittävistä maksuista ja niiden määräytymisperusteista. Perussopimuksen 22.2 :n mukaan palvelusopimusten mukaisten maksujen perusteena on kunnan asukkaiden palvelujen käytöstä aiheutuneet kustannukset. Erikseen laadittu jäsenkuntien yhteinen palvelusopimus sisältää tarkemmat määräykset kuntien maksuosuusprosentin määräytymisestä, kunnan vuosimaksusta sekä tähän vaikuttavasta palvelujen käytöstä. Kunnanhallitus on valituksenalaisella päätöksellään hyväksynyt jäsenkuntien uudistetun palvelusopimuksen vuosille , jonka mukaan Eksoten laskutus perustuu kullekin kunnalle kolmen edellisen vuoden toteumasta määriteltyyn maksuosuusprosenttiin. Palvelusopimusmallissa kuvataan myös tarkempi määräytymisperuste eri palvelujen osalta. Sopimuksessa määriteltyä kustannustenjakoperustetta käytetään muuna laskennallisena perusteena vuosimaksuosuuksien määrittelyä tehtäessä tulevina vuosina eikä sillä ole vaikutusta takautuvasti vuosimaksuosuuteen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päivätyssä lausunnossaan Parikkalan kunnalle (lausunto 98) todennut mm., että jos maksuosuus määräytyy arvioidun käytön tai muun laskennallisen perusteen mukaan eikä maksuosuutta jälkikäteen tarkisteta toteutuneen suoritekäytön mukaiseksi, jäsenkunta kirjaa sovitun laskennallisen maksuosuuden tilikaudelle, jona velvoite maksuosuuden suorittamisesta sopimuksen mukaan toteutuu. Koska Eksoten hallituksen ja jäsenkuntien yhdessä hyväksymä palvelusopimus perustuu kunkin kunnan toteutuneeseen palvelujen käyttöön, kunnanhallitus katsoo, että Eksoten perussopimuksessa määritelty aiheuttamisperiaate toteutuu siinä laajuudessa kuin jäsenkunnat ovat yhteisesti halunneet. Kuntayhtymän perustamissuunnitelman osalta voidaan todeta, ettei sitä voida pitää sellaisena juridisesti sitovana asiakirjana, josta poikkeaminen muodostaisi muutoksenhakuperusteen palvelusopimusta koskevaan päätökseen. Näin ollen oikaisuvaatimus on myös tältä osin aiheeton. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanhallituksen varajäsen Sami Sinkkonen esitti, että oikaisuvaatimus tulee hyväksyä. Ehdotusta ei kannatettu. Sami Sinkkonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

13 Kunnanhallitus / Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoidon palvelutasoksi vuosille Khall 220 Valmistelija kunnanjohtaja Hans Olander puh , s-posti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää jäsenkuntien ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunnon ensihoidon palvelutasosta mennessä. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 :n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu ja tehtävä palvelutasopäätös. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta ( ) määrittelee ensihoitopalvelun tehtävät, palvelutasopäätöksen sisällön, riskialueluokat, tehtäväkiireellisyysluokat ja tavoittamisajan määrittelyt. Sairaanhoitopiirillä on oltava ensihoidosta vastaava lääkäri ja ympärivuorokauden toimivat kenttäjohtajat. Eksoten akuutti tulosalue on valmistellut ehdotuksen ensihoidon palvelutasosta vuosille Työryhmän ehdotuksen mukaan ensihoidon palvelutason perustan muodostavat palvelun saatavuus ja laatu. Ensihoitopalvelujärjestelmä ja sen perusosat rakennetaan siten, että Eksoten alueella mahdollisimman moni hätätilapotilas tavoitetaan riittävän ajoissa ja hänelle voidaan antaa tilan edellyttämä ja laadukas ensihoito sekä samalla huolehtia potilaan mahdollisesti tarvitsemasta (kiireellisestä) kuljetuksesta oikeaan hoitopaikkaan. Hätäkeskuksessa tehtävä kiireellisyysluokitus (A-D) mahdollistaa rajallisten voimavarojen kohdentamisen niitä nopeimmin tarvitsevalle. Hätätilapotilaat tulee tavoittaa mahdollisimman nopeasti, jotta potilaan selviytymismahdollisuudet ja jatkohoidon tulokset olisivat parhaat madolliset. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa ehdotuksesta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoidon palvelutasoksi vuosille seuraavan lausunnon: Nykytilanteessa maaseudun laajoilla ja harvaan asutuilla alueilla ensihoitoyksiköiden lähtövalmius on yleensä 15 minuuttia, kun taas kaupunkialueiden tiheään asutuilla alueilla lähtövalmius on välitön. Samojen riskialueluokkien sisällä väestön tavoittamisosuuksissa on suurta vaihtelua kaupunkikuntien ja maaseutukuntien kesken. Kuitenkin ensihoitoasetuksen mukaan saman riskialueluokan väestön tulee saada yhdenvertainen palvelu koko sairaanhoitopiirin alueella riippumatta ensihoidon järjestämistavasta.

14 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus katsoo, että työryhmän ehdotuksen mukaisesti on maaseudulla ja kaupungeissa olevien samojen riskialueluokkien välisiä eroja väestön tavoittamisosuuksissa syytä tasata lisäämällä maaseutualueiden ensihoitoyksikköjen välittömän lähtövalmiuden osuutta suunnitelmallisesti vuosittaisella tavoiteohjelmalla. Esitetyistä maaseutualueiden ensihoitopalvelun hankintatavoista Parikkalan kunta kannattaa vaihtoehtoa 1) eli palvelun tuottamista Eksoten omana toimintana. Uuden järjestelmän toteuttaminen on syytä aloittaa työryhmän ehdotuksen mukaisesti Parikkalan yksiköstä, josta Eksote tällä hetkellä maksaa eniten. Parikkalassa Eksoten omaan toimintaan siirtyminen ei aiheuta myöskään vuokrakustannuksia. Päätös: Hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus / Lausuntopyyntö Etelä-Karjalan kotouttamisohjelmasta Khall 221 Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tuli voimaan Kotoutumislain mukaisesti kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma. Ohjelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja sitä tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja - suunnitelmaa laadittaessa. Etelä-Karjalan kuntajohtajista koostuvan Lappeenranta Imatrakaupunkiseudun työvaliokunnan päätöksellä maakunnallista kotouttamisohjelmatyötä ohjaamaan muodostettiin kuntien ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin edustajista muodostettu ohjausryhmä. Ohjelman laatimisesta on vastannut Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma on nyt valmistunut. Tiedoksi: Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy pyytää kuntien lausuntoa kotouttamisohjelmasta mennessä. Imatran seudun työvaliokunta päätti kokouksessaan valmistella yhteisen lausunnon Etelä-Karjalan kotouttamisohjelmaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausua Etelä-Karjalan kotouttamisohjelmasta seuraavaa: Maahanmuuttajien kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttajat mahdollisimman pian maahantulon jälkeen omaksuisivat valmiudet elää suomalaisessa yhteiskunnassa aktiivisena ja tasavertaisena jäsenenä niin oikeuksien kuin velvollisuuksienkin osalta. Uusittu kotouttamislaki tuli voimaan Aikaisempi kotouttamislaki luotiin 1990-luvulla. Tuolloin lain lähtökohtana olivat ne maahanmuuttajat, jotka saapuivat Suomeen pakolaisina tai paluumuuttajina. Kotouttamispalvelut suunnattiin tuolloin lähinnä vain työttömille maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Uudella lailla kotoutumisen edistämisestä pyritään vastaamaan viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin maahanmuutossa. Lain tarkoituksena on "tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken." (1 Lain tarkoitus)

16 Kunnanhallitus / Lakiuudistuksen pääkohdat ovat: 1) kotoutumislain kohderyhmän laajentaminen kaikkiin maahanmuuttajiin, 2) alkuvaiheen ohjauksen parantaminen kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi sekä 3) kotoutumisen kaksisuuntaistamisen edistäminen viranomaisyhteistyöllä ja kunnallisissa palveluissa maahanmuuttajille. Lisäksi laissa säädetään 4) pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kunnalle maksettavista korvauksista. (Lähde: Sisäasianministeriön tiedote 2011) Lain 32 :ssä säädetään kunnan kotouttamisohjelmasta, että "kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa." Laki ei sisällä määräyksiä, millainen kotouttamisohjelman tulee olla. Lain 33 :ssä on kuitenkin säädetty, mitä kotouttamisohjelma voi sisältää. Kotouttamisohjelman luonnos on valmisteltu siten, että se täyttää lain asettamat vaatimukset ohjelmalle. Valmistellussa luonnoksessa on sisällöllisesti otettu huomioon näitä asioita siltä osin kuin on ollut tarkoituksenmukaista alueellisessa kaikkia maakunnan kuntia koskevassa kotouttamisohjelmassa. Ohjelmaluonnoksessa on vastattu lakiuudistuksen edellä lueteltuihin pääkohtiin kuten kohderyhmän laajentaminen, alkuvaiheen ohjaukseen panostaminen, kunnallisten palvelujen kehittäminen sekä viranomais- ja muiden eri toimijoiden yhteistyön tehostaminen. Kotouttamisohjelma on kattava ja siinä annetaan riittävät yleiset ohjeet ja tavoitteet kotouttamiseen. Valtion kotouttamisohjelmassa v korostetaan kotoutumista jatkuvana kahdensuuntaisena prosessina, joka edellyttää sitoutumista sekä maahanmuuttajalta että vastaanottavalta yhteiskunnalta. Kotouttamisohjelman luonnoksessa ohjelman tulevaisuudenkuvassa ja tavoitteessa 3 Asiakaslähtöiset palvelut on maahanmuuttajien ja yhteiskunnan "työnjako" kotouttamisessa tuotu esille. Tulevaisuudenkuvassa korostetaan maahanmuuttajan aktiivisuutta kotoutumisessa ja jokaisen omien voimavarojen käyttöä kotoutumisessa ensisijaisesti. Palvelujen pääperiaatteena palveluiden järjestämisessä on, että maahanmuuttajat käyttävät samoja palveluja kuin muut asukkaat. Erityispalveluja käytetään, jos peruspalvelut eivät sovellu ja keskittyvät kotoutumisen alkuvaiheeseen. Imatran seudun kunnat kiinnittävät ohjausryhmän huomion jatkovalmistelussa vielä seuraaviin asioihin: - Suomen kielen opetus maahanmuuttajille ja oman äidinkielen opetus maahanmuuttaja lapsille ja nuorille on erityisen tärkeää kotoutumisessa. Opettajille tulisi tarjota koulutusta maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten suomen kielen opettamiseen ja muun koulunkäynnin tukemiseen. Kaikissa kunnissa maahanmuuttajan oman kielen opetusta ei ole

17 Kunnanhallitus / pystytty järjestämään. Oman äidinkielen opettaminen kullekin lapselle ja nuorelle voi olla hyvin haasteellista, koska kielen taitajia ei kunnassa välttämättä ole. Tämän asian järjestämiseen tarvitaan yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Kuntien järjestämistä palveluista mm. kirjasto- ja liikuntapalvelut antavat hyvät edellytykset edistää kotoutumista ihmisten arkielämässä. Esimerkiksi Parikkalassa kirjasto on hankkinut ja tulee hankkimaan kokoelmiinsa riittävästi vieraskielistä aineistoa maahanmuuttajien syrjäytymisen tunteen ehkäisemiseksi. Kirjasto huolehtii myös siitä, että maahanmuuttajien käytössä on ajantasaisia suomen kielen kielikursseja äänitteineen tukemaan kielen oppimista ja yhteiskuntaan kotoutumista. OKM:n tutkimuksen mukaan liikunnasta ja urheilusta on parhaimmillaan monia hyötyjä kotoutumisprosessissa mm. kielen ja yhteiskunnan sääntöjen oppimisessa, psyykkisen ja fyysisen terveydentilan edistämisessä, ystävyyssuhteiden solmimisessa ja suvaitsevaisuuden edistämisessä. Suunnitelman luku 3.2 kielen oppimiseen liittyvän osion kaaviosta (sivulla 9) puuttuu yhtenä toimijatahona Te-toimisto, joka tällä hetkellä järjestää aikuisille suunnatun kielenopetuksen pääosin. Myös toiminnallinen kielenopiskelu voisi tapahtua nimenomaan Tetoimiston/Työvoiman palvelukeskuksen kautta ohjautuvien työharjoittelu- / työelämänvalmennusjaksojen sekä palkkatukityöjaksojen aikana. Ohjausryhmän tulee pohtia ja valmistella esitys, miten kotouttamista voitaisiin edelleen kehittää alueellisena yhteistyönä. Päätös: Hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus / Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen uudistaminen Khall 222 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen Puh , s-posti Kuntaliitosten ja ALKU uudistuksen mukanaan tuomien uusien tehtävien vuoksi Etelä-Karjalan liiton perussopimus on uudistettava. Maakuntahallitus esittää, että jäsenkunnat hyväksyisivät uuden perussopimuksen mennessä ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2013 alkavalla valtuustokaudella. Tiedoksi: Maakuntahallituksen hyväksymä Etelä-Karjalan liiton perussopimus Aluekehityslain mukaiset uudet tehtävät on kirjattu perussopimuksen 3-5 :iin. Tältä osin muutokset ovat teknisluonteisia. Kuntaliitosten vuoksi ehdotetaan, että jäsenkuntien edustus maakuntavaltuustoon lasketaan niin, että kunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa asukasta kohti. Näin laskettuna Parikkalalla on valtuustossa 2 paikkaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tämä hyväksyy Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen maakuntahallituksen esittämässä muodossa. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteistöjäävi). Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Pekka Anttonen.

19 Kunnanhallitus / Hinnanalennuksen hyväksyminen laatuvirheen johdosta Khall 223 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen puh , s-posti Valmistelija tekninen johtaja Jorma Remes Puh , s-posti Kunta on allekirjoitetulla kauppakirjalla lunastanut kunnan vuokratontilla olevat rakennukset osoitteesta Kangaskyläntie 7. Vuokrasopimus on tehty ja siihen noudatetaan vuoden 39 maanvuokralakia (nykyinen maanvuokralaki on tullut voimaan ), jossa kunnalla on lunastusvelvollisuus, mikäli vuokrasopimusta ei jatketa. Hintapyyntö rakennuksista oli kiinteistönvälittäjän arvion mukainen euroa. Neuvotteluissa lähdettiin tarjoamaan nykyisen lunastusprosentin mukaisesti 60 % teknisestä arvosta ja päädyttiin lopulta euron kauppahintaan. Kunnan tekninen toimi kävi tarkastamassa asunnon kunnon ja kauppakirjaan otettiin normaalit vastuunrajoitusehdot. Molemmat osapuolet toimivat vilpittömässä mielessä. Kunta vuokrasi asuinrakennuksen edelleen asunnoksi. Vuoden asumisen jälkeen vuokralaiset ovat joutuneet muuttamaan siitä huonon sisäilman takia. Kunta teetätti sisäilmatutkimuksen, jonka mukaan talossa pitää tehdä merkittävät korjaukset, mikäli se olisi asumiskelpoinen. Talon ikä ja se, että talo sijaitsee kaavassa AL-tontilla, ei vaadittavia korjauksia ole taloudellisestikaan tarkoituksenmukaista tehdä. Koska kaupankohteena on vuokratontilla olevat rakennukset, kyseessä on irtaimen kauppa, johon noudatetaan kauppalakia, jonka mukaan mikäli tavara ei vastaa sitä, mitä ostettu, siinä on laatuvirhe, jolloin on mahdollista joko kaupanpurku taikka hinnanalennus. Todetaan, että kauppa sisältää n euron arvosta veden-, jäteveden- ja sähkön liittymissopimuksia, joita voidaan hyödyntää tonttia rakennettaessa. Myyjien kanssa on pidetty neuvottelu asian johdosta, jossa mukana olivat kunnan puolelta tekninen johtaja ja hallintojohtaja. Neuvottelun tuloksena myyjät sitoutuivat omalta osaltaan euron hinnanalennukseen ja suorittavat sen kunnalle päätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen, jonka jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole vaateita toisiaan kohtaan tässä asiassa. Kokoukselle selostetaan lähemmin syitä, joiden vuoksi em. summaan on päädytty. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kangaskyläntie 7 tehdystä kaupasta laatuvirheen johdosta myyjien suorittaman euron hinnanalennuksen edellä selostetun mukaisesti.

20 Kunnanhallitus / Päätös: Hyväksyttiin.

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokousaika Keskiviikko 25.9.2013 klo 18.00-19.10 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 165 Kokouksen järjestäytyminen KH 166 Lähetekeskustelun käyminen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmasta KH 167 KH 168 KH 169 KH 170 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA 5/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ESITYSLISTA 5/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 87 ESITYSLISTA 5/2017 KOKOUSAIKA klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jyrki Järvinen Anne Joensuu Anne Kniivilä Ann-Helen Mäkelä Juha Niemissalo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Vanhusneuvosto Kokousaika 16.01.2017 klo 14:00-15:35 Kokouspaikka Parikkalan terveysaseman kokoushuone Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Valtuusto 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Valtuusto 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2017 109 KOKOUSAIKA Maanantai 11.12.2017 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kirjasto, Koulutie 1,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2017 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 10.4.2017 klo 9.00

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 23.11.2015 kello 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 21/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 21/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 21/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 08.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.11.2016 kello 19.30 Käsiteltävät asiat Paikka Valtuuston kokoushuone 253 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 Sivistyslautakunta 17.01.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 Puumilan Taitotalo Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot