Metropolian tukisäätiö. Ohjeet apurahan hakijalle ja lahjoittajalle. Hakijalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metropolian tukisäätiö. Ohjeet apurahan hakijalle ja lahjoittajalle. Hakijalle"

Transkriptio

1 Metropolian tukisäätiö Metropolian tukisäätiön päämääränä on Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkimustoiminnan tukeminen ja oppimistoiminnan edistäminen. Tärkeimpänä toimintamuotona on Metropolian opiskelijoille annetut apurahat ja stipendit, joilla tuetaan opinnäytetöissä ja muissa opinnoissa tehtävää tutkimusta, opintomatkoja ja innovaatiotoimintaa. Säätiö tukee myös Metropolian henkilöstön tieteellistä tutkimusta. Apurahat rahoitetaan yrityksiltä, muilta yhteisöiltä ja yksityisiltä saaduista lahjoituksista sekä tukisäätiön rahastosijoitusten tuotoista. Metropolian tukisäätiö ei maksa palkkoja tai palkkioita. Vuosittain saaduista lahjoituksista maksetaan apurahoina noin 90% saman vuoden aikana. Hallinnolliset kulut - kirjanpito ja tilintarkastus - ovat alle 5% liikevaihdosta ja ylijäämä sijoitetaan säätiön rahastoihin kasvattamaan säätiön pääomaa ja tuottamaan sijoitustuloja. Metropolian tukisäätiö on Metropoliasta riippumaton, yksityinen säätiö. Ohjeet apurahan hakijalle ja lahjoittajalle Sisältö: Metropolian tukisäätiö s.1 Hakijalle s.1 Lahjoittajalle s.3 Opettajalle s.4 Tukisäätiön hallinto s.5 Tukisäätiön rahastot s.5 Yhteystiedot s.6 Hakijalle Opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet Metropolian opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat usein hankkeistettuja sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan luonteisia. Yritys tai muu yhteisö voi sopia opinnäytetyössä tehtävän tutkimuksen tai muun tutkimushankkeen rahoituksesta opiskelijan, Metropolian koulutusohjelman tai sen opettajien kanssa sekä antaa tutkimusrahoitusta tukisäätiön kautta opiskelijalle. Tukisäätiön linjauksena on, että tietylle tutkimusalueelle tai tutkimushankkeelle kohdennetusta lahjoituksesta 80% osoitetaan opiskelijalle tutkimusapurahana. Loppuosa käytetään mm. matkaapurahoihin, opettajastipendeihin ja hyvästä opintomenestyksestä annettuihin stipendeihin tai sijoitetaan säätiön rahastoon kasvamaan. Opinnäytetyö- ja tutkimusapurahaa haetaan sopimalla yrityksen ja koulutusohjelman kanssa hankkeistetusta ja tutkimuksellisesta opinnäytetyöstä: tukisäätiölle annettavasta yrityslahjoituksesta, josta apuraha maksetaan opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kirjoittamasta tutkimuksen ja hakijan ansioita arvioivasta lausunnosta ja suosituksesta. Lopuksi hakija täyttää hakemuslomakkeen ja palauttaa sen säätiön asiamiehelle sekä varmistaa, että lahjakirja ja opinnäytetyön tai tutkimushankkeen tutkimuksellisuutta arvioiva lausunto toimitetaan säätiöasiamiehelle. Matka-apurahat Tukisäätiö jakaa hakemusten perusteella matka-apurahoja ammattikorkeakoulun piirissä opiskeleville ja työskenteleville sekä tukee opintomatkoja. Apurahat on tarkoitettu sellaisiin opintomatkoihin (mm. Euroopan ulkopuolelle), joihin ei saada Metropolian kv-toiminnan ja opiskelijavaihdon (mm. Erasmus) apurahoja tai rahoitusta koulutusohjelman budjetista. Matka-apurahat maksetaan normaalisti jälkikäteen todellisten kustannusten mukaan ja myönnettyyn apurahamäärään asti. Tukisäätiö edellyttää matkaraportin toimittamista säätiöasiamiehelle. Tukisäätiö on pyrkinyt edistämään pienten opiskelijaryhmien suunnitelmallisia opintomatkoja, jotka liittyvät Metropolian opintojaksoihin.

2 Tunnustusstipendit Metropolian tukisäätiö jakaa vuosittain noin sata euron suuruista stipendiä tunnustukseksi hyvästä opintomenestyksestä. Osa stipendeistä perustuu toisen yrityksen, yhdistyksen tai säätiön lahjoitukseen ja kohdistuu lahjoittajan osoittamalle koulutusalalle. Stipendien saajat päätetään opettajien suositusten perusteella eikä opiskelijan tule niitä erikseen hakea. Muut apurahat Metropolian tukisäätiöltä voi kuka hyvänsä Metropolialainen hakea apurahaa myös vapaamuotoisella hakemuksella oppimis-, tutkimus- tai taiteelliseen toimintaansa. Tukisäätiön hallitus päättää hakemuksen ja suositusten perusteella apurahan myöntämisestä. Hallitus ei ole antanut apurahoja opiskelu- tai elinkustannuksiin, sillä niihin on yhteiskunnan omat tukijärjestelmät (opintotuki, sosiaaliturva). Samoin ei apurahoja ole myönnetty tietokoneen hankintaan. Metropolian tukisäätiön HTOL stipendirahastolla on kolme opiskelija-asuntoa Kalliossa, joita vuokrataan lahjoittajan tahdon mukaisesti opiskelun määräajaksi edullisesti rakennus- ja kiinteistöalan opinnoissa hyvin menestyneille opiskelijoille. Vuokra-asunnon hausta ilmoitetaan erikseen rakennusalan opiskelijoille aina asunnon vapautuessa. Ohjeita ja käytänteitä Päätökset apurahoista tekee tukisäätiön hallitus kokouksessaan. Kokouksia on keskimäärin kahden kuukauden välein. Määräaikoihin 15. syyskuuta, 15. joulukuuta, 15. helmikuuta, ja15. toukokuuta mennessä lähetetyt hakemukset täydellisine liitteineen voidaan käsitellä nopeasti, jolloin apurahat voidaan maksaa kahden viikon sisällä. Apurahat ja stipendit maksetaan verkkopankissa hakijan ilmoittamalle tilille (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi). Hakijan tulee itse varmistaa, että päätöksenteossa tarvittavat dokumentit - hakemus, lahjakirja ja puoltolausunto - lähetetään säätiöasiamiehelle ajallaan. Apurahan maksun edellytyksenä on kaikkien dokumenttien toimittaminen säätiöasiamiehelle, apurahaan mahdollisesti liittyvän lahjoituksen tilisiirto ja tukisäätiön hallituksen myönteinen päätös. Pääsääntöisesti maksu tapahtuu tutkimushankkeen lopussa tai opinnäytetyön tultua hyväksytyksi ja ohjaavan opettajan kirjoitettua siitä tutkimuksellisuutta arvioivan lausuntonsa. Hakemuksia ja sen liitteitä ei palauteta. Verotus Verohallinto ohjeistaa Henkilöasiakkaan vero-oppaassa apurahojen verokohtelusta. Ohjeen mukaan yksityisiltä säätiöiltä opintoja tai tieteellistä tutkimusta tahi taiteellista toimintaa varten saadut stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi annettu palkinto ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin niiden ja julkisyhteisöiltä ja Pohjoismaiden neuvostolta saatujen stipendien, opintorahojen ja muiden apurahojen sekä palkintojen yhteenlaskettu määrä niistä vähennettävien menojen jälkeen verovuonna ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Vuonna 2012 on verovapaa määrä ,88 euroa laskettuna kuukausittaisen taiteilija-apurahan mukaan. Tukisäätiön myöntämien apurahojen ja stipendien ilmoittaminen veroilmoituksessa on kunkin apurahan saajan oma tehtävä. Ilmoituksessa voi mainita stipendin käyttötarkoituksen (esimerkiksi opintoihin, tieteelliseen tutkimukseen) sekä Metropolian tukisäätiön LY-tunnuksen ( ). Tukisäätiö ilmoittaa vuosittain myöntämänsä apurahat ja niiden saajat Verohallintoon. Apurahan vaikutus opintotukeen Kela ohjeistaa verkkosivuillaan erilaisten apurahojen vaikutuksista opintotukeen. Apurahan saaja vastaa itse opintotukiasioistaan ja tarvittaessa kysyy neuvoa Kelalta tai Metropolian opintotoimistosta. Apurahat otetaan tulona huomioon opintotuen tulovalvonnassa. Lisäksi apuraha voi tietyissä tilanteissa myös estää opintorahan saamisen. Asumislisä ja opintolainan valtiontakaus voidaan myöntää, vaikka opintorahaa ei myönnettäisi apurahan vuoksi. Kun apurahan myöntäjänä on oppilaitoksesta riippumaton säätiö tai rahasto, ei apurahaa yleensä pidetä oppilaitokselta saatuna, vaikka oppilaitos valitsisi apurahan saajat. Metropolian tukisäätiö on Metropoliasta riippumaton, yksityinen säätiö eikä sen myöntämä apuraha siis estä opintorahan myöntämistä. Opiskelijan tulee ilmoittaa saamansa apurahat (paitsi opiskelijavaihtoon tarkoitetut) Kelalle tai Metropolian opintotukilautakunnalle opintotukihakemuksella tai olosuhdemuutosilmoituksella. Ilmoittaa pitää apurahan määrä, myöntäjä (Metropolian tukisäätiö,ly-tunnus ) ja aika, jolle apuraha on tarkoitettu.

3 Määräajat ja yhteystiedot Määräaikoihin 15. syyskuuta, 15. joulukuuta, 15. helmikuuta, ja15. toukokuuta mennessä lähetetyt hakemukset täydellisine liitteineen voidaan käsitellä nopeasti, jolloin apurahat voidaan maksaa kahden viikon sisällä. Hakija toimittaa dokumentit tukisäätiön postiosoitteeseen tai liitteinä sähköpostiin josta voi myös kysyä neuvoa. Lahjoittajalle Opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet Metropolian opiskelijoiden opinnäytetyöt (myös nimellä päättötyö, insinöörityö jne.) ovat useimmiten hankkeistettuja sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan luonteisia.yritys voi sopia Metropolian koulutusohjelman ja opiskelijan kanssa hankkeistetun opinnäytetyön tai muun tutkimushankkeen tekemisestä ja tehdä tutkimusalan tieteelliseen tutkimukseen kohdennetun lahjoituksen Metropolian tukisäätiölle. Tukisäätiö antaa lahjoituksesta pääsääntöisesti 80% haluttuun kohteeseen ja tutkimustyötä tekevälle apurahana. Loppuosa käytetään mm. matka-apurahoihin, opettajastipendeihin ja hyvästä opintomenestyksestä annettuihin stipendeihin tai sijoitetaan säätiön rahastoon kasvamaan. Tukisäätiö antaa myös stipendejä tunnustuksena hyvin suoritetuista opinnoista, joiden kohdalla muilta yhteisöiltä (säätiöiltä, yrityksiltä jne.) saadut lahjoitukset tukisäätiön hallitus on pääsääntöisesti ohjannut täysimääräisinä opiskelijastipendeiksi. Metropolian opettajat arvioivat opintomenestyksen ja nimeävät tunnustusstipendien saajat. Metropolian tukisäätiölle tehdyt euron suuruiset lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia; Verohallinnon päätöksellä Nro A36/3570/2010 Metropolian tukisäätiö on nimetty vuosiksi sellaiseksi tuloverolain 57 :n 1 mom 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn euron rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. Ehtona on, että lahjoitukset käytetään tieteen tukemiseen. Lahjoitus tehdään täyttämällä lahjakirja ja palauttamalla se säätiöasiamiehelle tekemällä tilisiirto lahjoitustilille Nordea (FI , NDEAFIHH) Lahjakirjaan merkitään haluttu tutkimusala tai tutkimustyön aihe ja tieto tutkimustyötä tekevästä henkilöstä ilmoitetaan muuten esimerkiksi lahjakirjan saatteessa. Useimmissa lahjoituksissa voidaan käyttää tukisäätiön lahjakirja-lomaketta. Suuremman lahjoituksen tai nimikkorahaston perustamisen kohdalla lahjoittaja voi laatia erikseen lahjakirjan, johon kirjataan lahjoituksen tarkoitus ja ehdot. Lahjoitus Metropolian tukisäätiölle menee säätiön yleisrahastoon tai tutkimusalan mukaiseen koulutusalarahastoon ellei lahjoittaja erikseen osoita lahjoitusta johonkin useista nimikkorahastoista. Apurahan maksuun ei rahaston nimeämisellä ole vaikutusta, mutta säätiö seuraa lahjoitusten jakaantumista myös koulutusala- ja rahastokohtaisesti. Metropolian tukisäätiö on sijoittanut omaisuutensa turvatusti rahastoihin ja kiinteistöihin ja rahastosijoituksia hoidetaan asiantuntevassa pankkiiriliikkeessä tavoitteena pääoman hallittu kasvu. Tukisäätiö ilmoittaa vuosittain saamansa lahjoitukset ja niiden antajat Patentti- ja rekisterihallitukselle ja Verohallintoon. Metropolian tukisäätiön stipendit ja apurahat eivät ole koskaan palkan tai palkkion luonteisia. Tukisäätiön hallituksen linjauksena on, että on aina toivottavaa, että yritykset maksavat opiskelijoillekin palkan niin työharjoittelusta kuin opinnäytetyön tekemisestä. Silloin opiskelija integroituu työelämään sujuvasti jo opiskeluaikanaan ja yritys voi tutustua opiskelijaan mahdollisena tulevana työntekijänään. Lahjoittaja saa lisätietoa Metropolian tukisäätiön toiminnasta ja lahjoituskäytänteistä säätiöasiamieheltä: Juha Lindfors puh ). Yksityiset lahjoitukset ja alumnit Metropolian tukisäätiö toivoo Metropoliasta ja sitä edeltäneistä oppilaitoksista valmistuneiden alumnien tukevan Metropolian ja sen opiskelijoiden oppimis- ja tutkimustoimintaa lahjoituksillaan. Tukisäätiö tekee yhteistyötä

4 Metropolia Alumnit ry:n kanssa ja kannustaa kaikkia entisiä ja valmistuvia opiskelijoita liittymään alumniyhdistykseen. Metropolia Ammattikorkeakoulu syntyi EVTEK-ammattikorkeakoulun ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian yhdistymisestä. Nämä vuorostaan syntyivät ammattikorkeakoulu-uudistuksessa vuosina usean aiemman oppilaitoksen yhdistyessä ammattikorkeakouluksi. Siten Metropolia jatkaa seuraavien oppilaitosten koulutustehtävää ja on niistä aiemmin tai ennen ammattikorkeakoulua valmistuneille Alma mater. Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu (EVTEK) Espoon-Vantaan teknillinen oppilaitos (EVTOL) Helsingin ammattikorkeakoulu (Stadia) Helsingin teknillinen oppilaitos Helsingin kaupungin kauneudenhoitoalan ammattioppilaitos ( -1996) Helsingin kaupungin laboratorioalan ammattioppilaitos ( -1996) Helsingin kaupungin Roihuvuoren ammattioppilaitos ( -1996) Helsingin kaupungin terveydenhoito-oppilaitos ( -1996) Helsingin Konservatorio ( -1996) Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos Helsingin sairaanhoito-opisto Helsingin sosiaalialan oppilaitos Helsingin taide- ja viesintäoppilaitos Kätilöopisto Pop & Jazz Konservatorio ( -1996) Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (1984- ) Muotoiluinstituutti Kauppiaiden kauppaoppilaitos, Mercuria Business School ( ) Kun edellisistä oppilaitoksista valmistunut haluaa muistaa vanhaa oppilaitostaan ja tukea nykyisiä saman alan opiskelijoita, hän voi tehdä sen lahjoittamalla Metropolian tukisäätiölle. Metropolian tukisäätiö vaalii myös aiempien oppilaitosten historiaa ja on jo julkaissut v historiikkiteoksen Tekniikan 117 vuotta. Opettajalle Metropolian henkilökunta voi osaltaan edistää Metropolian tukisäätiön toimintaa ohjaamalla hankkeistettuja opinnäytetöitä ja muita tutkimushankkeita sekä neuvomalla opiskelijaa ja yritystä tukisäätiön tutkimusapurahoista. Lisäksi opettajan lausunto opinnäytetyön tai muun tutkimushankkeen tieteellisen tutkimuksen ansioista on tärkeä dokumentti apurahan hakuprosessissa. Metropolian henkilöstö voi myös hakea tukisäätiön apurahoja omaan tutkimustyöhönsä ja esim. opintomatkoihin vapaamuotoisella hakemuksella. Metropolia Ammattikorkeakoululla ja sen koulutusohjelmilla on omat koulutus-, matka- ja TKI-budjettinsa, eikä tukisäätiö ole myöntänyt henkilöstölle apurahoja toimintaan, jonka rahoitus kuuluu

5 ammattikorkeakoululle. Metropolian tukisäätiö on myös jakanut tunnustusstipendejä henkilöstölle ilman eri hakemusta sekä hakemuksesta apurahoja mm. väitöskirjatyöhön. Tukisäätiö toivoo myös, että Metropolian henkilöstö osoittaisi lahjoituksensa tukisäätiölle ja sitä kautta opiskelijoiden stipendeiksi. Yksi mahdollinen lahjoitustapa on pyytää syntymäpäiväkukkien tai -lahjojen sijasta osoittamaan muistamiset tukisäätiön tilille Nordea ( FI , NDEAFIHH) ja haluttuun koulutusala- tai nimikkorahastoon. Suuremmasta yksityisestä tai testamenttilahjoituksesta voidaan säätiöön perustaa lahjoittajan nimikkorahasto. Tukisäätiön hallinto Metropolian tukisäätiön ylin päätöselin on sen valtuuskunta. Säätiön toiminnasta vastaa ja stipendien ja apurahojen jaosta päättää valtuuskunnan nimeämä säätiön hallitus. Hallitus päättää myös säätiön omaisuuden hoidosta ja esittää vuosittaiset toimintakertomukset ja suunnitelmat sekä tilinpäätöksen valtuuskunnan hyväksyttäväksi. Tukisäätiön toimintaa valvovat Patentti- ja rekisterihallitus ja sen Säätiörekisteri sekä Verohallinto, jolle säätiö ilmoittaa vuosittain saadut lahjoitukset ja myönnetyt apurahat. Metropolian tukisäätiön tilintarkastajina ovat Tilintarkastusrengas Oy:n KHT-tilintarkastajat ja kirjanpitoa hoitaa EriTilit Oy. Metropolian tukisäätiö on ammattikorkeakoulusta riippumaton ja itsenäinen oikeushenkilö, jonka tarkoituksena on pyyteettömästi ja voittoa tavoittelematta tukea Metropolian sekä sen opiskelijoiden ja henkilöstön tutkimus- ja oppimistoimintaa. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja EVTEK-ammattikorkeakoulu yhdistyivät Metropolia Ammattikorkeakouluksi. EVTEK-tukisäätiö ja Stadian insinöörikoulutuksen tukisäätiö allekirjoittivat säätiöiden sulautumissopimuksen ja Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi sulautumisen ja siinä syntyneen Metropolian tukisäätiön Metropolian yhteistyöyritysten nimeämät edustajat tukisäätiön valtuuskunnassa ovat vuosina : puheenjohtajana HRD-johtaja Liisa Hakoinen (Elisa Oyj), johtaja Jouni J. Keronen (Fortum Oyj), henkilöstöjohtaja Johanna Aholainen (Helsingin Energia), Resourcing Manager Carita Poussa (Nokia Oyj), työsuhdepäällikkö Pertti Ahlstedt (ABB Oyj), hallintojohtaja Juha Pentti (TeliaSonera Finland Oyj) ja henkilöstön kehittämispäällikkö Päivikki Rentola-Hemmi (Pohjolan Voima Oy). Säätiön muita yhteistyötahoja ja sidosryhmiä valtuuskunnassa edustavat johtaja Paula Pauniaho (Management Institute of Finland), toimialajohtaja Jussi Sairanen (Deloitte), toimialajohtaja Kirsi Sillanpää (Tehy) ja johtaja Erkki Korhonen sekä Metropoliaa edustaa talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo. Hallituksen puheenjohtaja on johtaja Yrjö Blåfield ja varapuheenjohtaja professori Iiro Hartimo sekä muina jäseninä johtaja Erkki Korhonen, lehtori Katriina Schrey-Niemenmaa, toimialajohtaja Kirsi Sillanpää ja johtaja Pertti Värtö. Tukisäätiön asiamiehenä toimii FT, dos. Juha Lindfors. Tukisäätiön rahastot Metropolian tukisäätiön omaisuus on jaettu kolmenlaisiin rahastoihin; yleisrahasto, koulutusalakohtaiset päärahastot ja suuremmista lahjoituksista perustetut nimikkorahastot. Lahjoitus Metropolian tukisäätiölle kirjataan säätiön yleisrahastoon tai tutkimusalan mukaiseen koulutusalarahastoon ellei lahjoittaja osoita lahjoitusta johonkin nimikkorahastoista. Yleisrahasto Kantarahasto: säätöpääoma Yleisrahasto Tekniikan ja liikenteen koulutusalarahasto HTOL stipendirahasto Teollisuusneuvos Sakari Salmisen stipendirahasto Rehtori Antti Breitholzin rahasto Arvo Lammin rahasto Koneinsinöörioppilaiden opintoapurahasto Teknikko-oppilaiden opintoapurahasto Alfred Lekmanin rahasto Alex Ärtin rahasto Rakennusmestari Väinö E. Leinon stipendirahasto

6 Sosiaali- ja terveysalan koulutusalarahasto Liiketalouden koulutusalarahasto Terveydenhuoltoneuvos Leena Valvanteen stipendirahasto Kulttuurin koulutusalarahasto Lahjoittaja voi halutessaan kohdentaa lahjoituksensa yleisrahastoon, koulutusalan rahastoon tai nimikkorahastoon ja riittävän suuren lahjoituksen tai testamentin perusteella voidaan tukisäätiöön perustaa lahjoittajan ehtojen mukainen uusi nimikkorahasto. Esimerkiksi terveydenhuoltoneuvos Leena Valvanteen stipendirahastosta jaetaan kahdesti vuodessa tunnustusstipendi käden taidoiltaan ja myötäelämisen kyvyltään parhaalle valmistuvalle kätilölle. Yhteystiedot Metropolian tukisäätiö: LY-tunnus Hakemukset, lahjakirjat, suositukset ja muu posti Metropolian tukisäätiölle tulee lähettää osoitteeseen Postiosoite: Metropolian tukisäätiö c/o Juha Lindfors PL 4000, Metropolia Pankkiyhteys: FI , NDEAFIHH (Nordea ) Dokumentit voi myös lähettää skannattuna ja pdf-muodossa sähköpostin liitteinä osoitteeseen tukisaatio(at)metropolia.fi www-sivut, hakemus- ja lahjakirjalomakkeet: Samaan iin voi myös osoittaa tiedustelut apurahakysymyksissä. Säätiöasiamies: FT, dos. Juha Lindfors / JL

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012 Vero-opas apurahansaajille LAL 2012 Johdanto Käyttötarkoitus ja maksaja ratkaisevat verotuksen 2 3 Apurahan veronalaisuuden selvittäminen Tutkimusryhmä Ulkomaiset apurahat Apuraha apurahansaajan verotuksessa

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Opiskelijalle Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Sisällys Tärkeää tietää 1 Kun aloitat opinnot 2 Opintoraha 3 Asumislisä 4 Opintolainan valtiontakaus 7 Miten omat tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Satu Järvenpää SATAKUNNAN KORKEAKOULUSÄÄTIÖN TOIMINTA YLIOPISTOTASOISEN OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISEKSI SATAKUNNASSA

Satu Järvenpää SATAKUNNAN KORKEAKOULUSÄÄTIÖN TOIMINTA YLIOPISTOTASOISEN OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISEKSI SATAKUNNASSA Satu Järvenpää SATAKUNNAN KORKEAKOULUSÄÄTIÖN TOIMINTA YLIOPISTOTASOISEN OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISEKSI SATAKUNNASSA Liiketalouden koulutusohjelma 2014 SATAKUNNAN KORKEAKOULUSÄÄTIÖN TOIMINTA YLIOPISTOTASOISEN

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET INFO 8 (12.12.2007) OPINTOTUKI 2008 Tämä esite on tiivistelmä vuoden 2008 opintotuesta. Saat tarkempaa tietoa opintotuen myöntämisestä ja hakemisesta Opintotukiesitteestä ja Kelan internetsivuilta (www.kela.fi).

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2008-2009 HUMAKO

OPISKELIJAN OPAS 2008-2009 HUMAKO OPISKELIJAN OPAS 2008-2009 HUMAKO HUMAKON MUISTILISTA SYKSYKSI 2008 Opiskelijakortti Mökkifestarit 9. - 10.10.2008 Haalarit Muista seurailla foorumeita! www.humako.net -2- HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Sami Järvitalo & Ari Marjamaa UUDEN KIRJANPITO-OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO KOHDEYHDISTYKSESSÄ

Sami Järvitalo & Ari Marjamaa UUDEN KIRJANPITO-OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO KOHDEYHDISTYKSESSÄ Sami Järvitalo & Ari Marjamaa UUDEN KIRJANPITO-OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO KOHDEYHDISTYKSESSÄ UUDEN KIRJANPITO-OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO KOHDEYHDISTYKSESSÄ Sami Järvitalo & Ari Marjamaa Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden

Lisätiedot

Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 1/47

Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 1/47 Liite TKYE 07/2009 Rahastojen sääntöjen tarkistaminen 1/47 TKY:n rahastojen sääntötarkistus yhdistymistä Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan silmällä pitäen Pääsihteeri pyysi asianajotoimisto Krogerukselta

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 1.12.2014 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Fuksiopas 2015. Taideyliopiston ylioppilaskunta

Fuksiopas 2015. Taideyliopiston ylioppilaskunta Fuksiopas 2015 Taideyliopiston ylioppilaskunta JULKAISIJA Taideyliopiston ylioppilaskunta TaiYo UUDISTETTU LAITOS (2015) Riikka Pellinen TAIDEYLIOPISTO Helsinki 2015 2 HYVÄ FUKSI, tervetuloa Taideyliopiston

Lisätiedot