Metropolian tukisäätiö. Ohjeet apurahan hakijalle ja lahjoittajalle. Hakijalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metropolian tukisäätiö. Ohjeet apurahan hakijalle ja lahjoittajalle. Hakijalle"

Transkriptio

1 Metropolian tukisäätiö Metropolian tukisäätiön päämääränä on Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkimustoiminnan tukeminen ja oppimistoiminnan edistäminen. Tärkeimpänä toimintamuotona on Metropolian opiskelijoille annetut apurahat ja stipendit, joilla tuetaan opinnäytetöissä ja muissa opinnoissa tehtävää tutkimusta, opintomatkoja ja innovaatiotoimintaa. Säätiö tukee myös Metropolian henkilöstön tieteellistä tutkimusta. Apurahat rahoitetaan yrityksiltä, muilta yhteisöiltä ja yksityisiltä saaduista lahjoituksista sekä tukisäätiön rahastosijoitusten tuotoista. Metropolian tukisäätiö ei maksa palkkoja tai palkkioita. Vuosittain saaduista lahjoituksista maksetaan apurahoina noin 90% saman vuoden aikana. Hallinnolliset kulut - kirjanpito ja tilintarkastus - ovat alle 5% liikevaihdosta ja ylijäämä sijoitetaan säätiön rahastoihin kasvattamaan säätiön pääomaa ja tuottamaan sijoitustuloja. Metropolian tukisäätiö on Metropoliasta riippumaton, yksityinen säätiö. Ohjeet apurahan hakijalle ja lahjoittajalle Sisältö: Metropolian tukisäätiö s.1 Hakijalle s.1 Lahjoittajalle s.3 Opettajalle s.4 Tukisäätiön hallinto s.5 Tukisäätiön rahastot s.5 Yhteystiedot s.6 Hakijalle Opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet Metropolian opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat usein hankkeistettuja sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan luonteisia. Yritys tai muu yhteisö voi sopia opinnäytetyössä tehtävän tutkimuksen tai muun tutkimushankkeen rahoituksesta opiskelijan, Metropolian koulutusohjelman tai sen opettajien kanssa sekä antaa tutkimusrahoitusta tukisäätiön kautta opiskelijalle. Tukisäätiön linjauksena on, että tietylle tutkimusalueelle tai tutkimushankkeelle kohdennetusta lahjoituksesta 80% osoitetaan opiskelijalle tutkimusapurahana. Loppuosa käytetään mm. matkaapurahoihin, opettajastipendeihin ja hyvästä opintomenestyksestä annettuihin stipendeihin tai sijoitetaan säätiön rahastoon kasvamaan. Opinnäytetyö- ja tutkimusapurahaa haetaan sopimalla yrityksen ja koulutusohjelman kanssa hankkeistetusta ja tutkimuksellisesta opinnäytetyöstä: tukisäätiölle annettavasta yrityslahjoituksesta, josta apuraha maksetaan opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kirjoittamasta tutkimuksen ja hakijan ansioita arvioivasta lausunnosta ja suosituksesta. Lopuksi hakija täyttää hakemuslomakkeen ja palauttaa sen säätiön asiamiehelle sekä varmistaa, että lahjakirja ja opinnäytetyön tai tutkimushankkeen tutkimuksellisuutta arvioiva lausunto toimitetaan säätiöasiamiehelle. Matka-apurahat Tukisäätiö jakaa hakemusten perusteella matka-apurahoja ammattikorkeakoulun piirissä opiskeleville ja työskenteleville sekä tukee opintomatkoja. Apurahat on tarkoitettu sellaisiin opintomatkoihin (mm. Euroopan ulkopuolelle), joihin ei saada Metropolian kv-toiminnan ja opiskelijavaihdon (mm. Erasmus) apurahoja tai rahoitusta koulutusohjelman budjetista. Matka-apurahat maksetaan normaalisti jälkikäteen todellisten kustannusten mukaan ja myönnettyyn apurahamäärään asti. Tukisäätiö edellyttää matkaraportin toimittamista säätiöasiamiehelle. Tukisäätiö on pyrkinyt edistämään pienten opiskelijaryhmien suunnitelmallisia opintomatkoja, jotka liittyvät Metropolian opintojaksoihin.

2 Tunnustusstipendit Metropolian tukisäätiö jakaa vuosittain noin sata euron suuruista stipendiä tunnustukseksi hyvästä opintomenestyksestä. Osa stipendeistä perustuu toisen yrityksen, yhdistyksen tai säätiön lahjoitukseen ja kohdistuu lahjoittajan osoittamalle koulutusalalle. Stipendien saajat päätetään opettajien suositusten perusteella eikä opiskelijan tule niitä erikseen hakea. Muut apurahat Metropolian tukisäätiöltä voi kuka hyvänsä Metropolialainen hakea apurahaa myös vapaamuotoisella hakemuksella oppimis-, tutkimus- tai taiteelliseen toimintaansa. Tukisäätiön hallitus päättää hakemuksen ja suositusten perusteella apurahan myöntämisestä. Hallitus ei ole antanut apurahoja opiskelu- tai elinkustannuksiin, sillä niihin on yhteiskunnan omat tukijärjestelmät (opintotuki, sosiaaliturva). Samoin ei apurahoja ole myönnetty tietokoneen hankintaan. Metropolian tukisäätiön HTOL stipendirahastolla on kolme opiskelija-asuntoa Kalliossa, joita vuokrataan lahjoittajan tahdon mukaisesti opiskelun määräajaksi edullisesti rakennus- ja kiinteistöalan opinnoissa hyvin menestyneille opiskelijoille. Vuokra-asunnon hausta ilmoitetaan erikseen rakennusalan opiskelijoille aina asunnon vapautuessa. Ohjeita ja käytänteitä Päätökset apurahoista tekee tukisäätiön hallitus kokouksessaan. Kokouksia on keskimäärin kahden kuukauden välein. Määräaikoihin 15. syyskuuta, 15. joulukuuta, 15. helmikuuta, ja15. toukokuuta mennessä lähetetyt hakemukset täydellisine liitteineen voidaan käsitellä nopeasti, jolloin apurahat voidaan maksaa kahden viikon sisällä. Apurahat ja stipendit maksetaan verkkopankissa hakijan ilmoittamalle tilille (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi). Hakijan tulee itse varmistaa, että päätöksenteossa tarvittavat dokumentit - hakemus, lahjakirja ja puoltolausunto - lähetetään säätiöasiamiehelle ajallaan. Apurahan maksun edellytyksenä on kaikkien dokumenttien toimittaminen säätiöasiamiehelle, apurahaan mahdollisesti liittyvän lahjoituksen tilisiirto ja tukisäätiön hallituksen myönteinen päätös. Pääsääntöisesti maksu tapahtuu tutkimushankkeen lopussa tai opinnäytetyön tultua hyväksytyksi ja ohjaavan opettajan kirjoitettua siitä tutkimuksellisuutta arvioivan lausuntonsa. Hakemuksia ja sen liitteitä ei palauteta. Verotus Verohallinto ohjeistaa Henkilöasiakkaan vero-oppaassa apurahojen verokohtelusta. Ohjeen mukaan yksityisiltä säätiöiltä opintoja tai tieteellistä tutkimusta tahi taiteellista toimintaa varten saadut stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi annettu palkinto ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin niiden ja julkisyhteisöiltä ja Pohjoismaiden neuvostolta saatujen stipendien, opintorahojen ja muiden apurahojen sekä palkintojen yhteenlaskettu määrä niistä vähennettävien menojen jälkeen verovuonna ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Vuonna 2012 on verovapaa määrä ,88 euroa laskettuna kuukausittaisen taiteilija-apurahan mukaan. Tukisäätiön myöntämien apurahojen ja stipendien ilmoittaminen veroilmoituksessa on kunkin apurahan saajan oma tehtävä. Ilmoituksessa voi mainita stipendin käyttötarkoituksen (esimerkiksi opintoihin, tieteelliseen tutkimukseen) sekä Metropolian tukisäätiön LY-tunnuksen ( ). Tukisäätiö ilmoittaa vuosittain myöntämänsä apurahat ja niiden saajat Verohallintoon. Apurahan vaikutus opintotukeen Kela ohjeistaa verkkosivuillaan erilaisten apurahojen vaikutuksista opintotukeen. Apurahan saaja vastaa itse opintotukiasioistaan ja tarvittaessa kysyy neuvoa Kelalta tai Metropolian opintotoimistosta. Apurahat otetaan tulona huomioon opintotuen tulovalvonnassa. Lisäksi apuraha voi tietyissä tilanteissa myös estää opintorahan saamisen. Asumislisä ja opintolainan valtiontakaus voidaan myöntää, vaikka opintorahaa ei myönnettäisi apurahan vuoksi. Kun apurahan myöntäjänä on oppilaitoksesta riippumaton säätiö tai rahasto, ei apurahaa yleensä pidetä oppilaitokselta saatuna, vaikka oppilaitos valitsisi apurahan saajat. Metropolian tukisäätiö on Metropoliasta riippumaton, yksityinen säätiö eikä sen myöntämä apuraha siis estä opintorahan myöntämistä. Opiskelijan tulee ilmoittaa saamansa apurahat (paitsi opiskelijavaihtoon tarkoitetut) Kelalle tai Metropolian opintotukilautakunnalle opintotukihakemuksella tai olosuhdemuutosilmoituksella. Ilmoittaa pitää apurahan määrä, myöntäjä (Metropolian tukisäätiö,ly-tunnus ) ja aika, jolle apuraha on tarkoitettu.

3 Määräajat ja yhteystiedot Määräaikoihin 15. syyskuuta, 15. joulukuuta, 15. helmikuuta, ja15. toukokuuta mennessä lähetetyt hakemukset täydellisine liitteineen voidaan käsitellä nopeasti, jolloin apurahat voidaan maksaa kahden viikon sisällä. Hakija toimittaa dokumentit tukisäätiön postiosoitteeseen tai liitteinä sähköpostiin josta voi myös kysyä neuvoa. Lahjoittajalle Opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet Metropolian opiskelijoiden opinnäytetyöt (myös nimellä päättötyö, insinöörityö jne.) ovat useimmiten hankkeistettuja sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan luonteisia.yritys voi sopia Metropolian koulutusohjelman ja opiskelijan kanssa hankkeistetun opinnäytetyön tai muun tutkimushankkeen tekemisestä ja tehdä tutkimusalan tieteelliseen tutkimukseen kohdennetun lahjoituksen Metropolian tukisäätiölle. Tukisäätiö antaa lahjoituksesta pääsääntöisesti 80% haluttuun kohteeseen ja tutkimustyötä tekevälle apurahana. Loppuosa käytetään mm. matka-apurahoihin, opettajastipendeihin ja hyvästä opintomenestyksestä annettuihin stipendeihin tai sijoitetaan säätiön rahastoon kasvamaan. Tukisäätiö antaa myös stipendejä tunnustuksena hyvin suoritetuista opinnoista, joiden kohdalla muilta yhteisöiltä (säätiöiltä, yrityksiltä jne.) saadut lahjoitukset tukisäätiön hallitus on pääsääntöisesti ohjannut täysimääräisinä opiskelijastipendeiksi. Metropolian opettajat arvioivat opintomenestyksen ja nimeävät tunnustusstipendien saajat. Metropolian tukisäätiölle tehdyt euron suuruiset lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia; Verohallinnon päätöksellä Nro A36/3570/2010 Metropolian tukisäätiö on nimetty vuosiksi sellaiseksi tuloverolain 57 :n 1 mom 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn euron rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. Ehtona on, että lahjoitukset käytetään tieteen tukemiseen. Lahjoitus tehdään täyttämällä lahjakirja ja palauttamalla se säätiöasiamiehelle tekemällä tilisiirto lahjoitustilille Nordea (FI , NDEAFIHH) Lahjakirjaan merkitään haluttu tutkimusala tai tutkimustyön aihe ja tieto tutkimustyötä tekevästä henkilöstä ilmoitetaan muuten esimerkiksi lahjakirjan saatteessa. Useimmissa lahjoituksissa voidaan käyttää tukisäätiön lahjakirja-lomaketta. Suuremman lahjoituksen tai nimikkorahaston perustamisen kohdalla lahjoittaja voi laatia erikseen lahjakirjan, johon kirjataan lahjoituksen tarkoitus ja ehdot. Lahjoitus Metropolian tukisäätiölle menee säätiön yleisrahastoon tai tutkimusalan mukaiseen koulutusalarahastoon ellei lahjoittaja erikseen osoita lahjoitusta johonkin useista nimikkorahastoista. Apurahan maksuun ei rahaston nimeämisellä ole vaikutusta, mutta säätiö seuraa lahjoitusten jakaantumista myös koulutusala- ja rahastokohtaisesti. Metropolian tukisäätiö on sijoittanut omaisuutensa turvatusti rahastoihin ja kiinteistöihin ja rahastosijoituksia hoidetaan asiantuntevassa pankkiiriliikkeessä tavoitteena pääoman hallittu kasvu. Tukisäätiö ilmoittaa vuosittain saamansa lahjoitukset ja niiden antajat Patentti- ja rekisterihallitukselle ja Verohallintoon. Metropolian tukisäätiön stipendit ja apurahat eivät ole koskaan palkan tai palkkion luonteisia. Tukisäätiön hallituksen linjauksena on, että on aina toivottavaa, että yritykset maksavat opiskelijoillekin palkan niin työharjoittelusta kuin opinnäytetyön tekemisestä. Silloin opiskelija integroituu työelämään sujuvasti jo opiskeluaikanaan ja yritys voi tutustua opiskelijaan mahdollisena tulevana työntekijänään. Lahjoittaja saa lisätietoa Metropolian tukisäätiön toiminnasta ja lahjoituskäytänteistä säätiöasiamieheltä: Juha Lindfors puh ). Yksityiset lahjoitukset ja alumnit Metropolian tukisäätiö toivoo Metropoliasta ja sitä edeltäneistä oppilaitoksista valmistuneiden alumnien tukevan Metropolian ja sen opiskelijoiden oppimis- ja tutkimustoimintaa lahjoituksillaan. Tukisäätiö tekee yhteistyötä

4 Metropolia Alumnit ry:n kanssa ja kannustaa kaikkia entisiä ja valmistuvia opiskelijoita liittymään alumniyhdistykseen. Metropolia Ammattikorkeakoulu syntyi EVTEK-ammattikorkeakoulun ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian yhdistymisestä. Nämä vuorostaan syntyivät ammattikorkeakoulu-uudistuksessa vuosina usean aiemman oppilaitoksen yhdistyessä ammattikorkeakouluksi. Siten Metropolia jatkaa seuraavien oppilaitosten koulutustehtävää ja on niistä aiemmin tai ennen ammattikorkeakoulua valmistuneille Alma mater. Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu (EVTEK) Espoon-Vantaan teknillinen oppilaitos (EVTOL) Helsingin ammattikorkeakoulu (Stadia) Helsingin teknillinen oppilaitos Helsingin kaupungin kauneudenhoitoalan ammattioppilaitos ( -1996) Helsingin kaupungin laboratorioalan ammattioppilaitos ( -1996) Helsingin kaupungin Roihuvuoren ammattioppilaitos ( -1996) Helsingin kaupungin terveydenhoito-oppilaitos ( -1996) Helsingin Konservatorio ( -1996) Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos Helsingin sairaanhoito-opisto Helsingin sosiaalialan oppilaitos Helsingin taide- ja viesintäoppilaitos Kätilöopisto Pop & Jazz Konservatorio ( -1996) Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (1984- ) Muotoiluinstituutti Kauppiaiden kauppaoppilaitos, Mercuria Business School ( ) Kun edellisistä oppilaitoksista valmistunut haluaa muistaa vanhaa oppilaitostaan ja tukea nykyisiä saman alan opiskelijoita, hän voi tehdä sen lahjoittamalla Metropolian tukisäätiölle. Metropolian tukisäätiö vaalii myös aiempien oppilaitosten historiaa ja on jo julkaissut v historiikkiteoksen Tekniikan 117 vuotta. Opettajalle Metropolian henkilökunta voi osaltaan edistää Metropolian tukisäätiön toimintaa ohjaamalla hankkeistettuja opinnäytetöitä ja muita tutkimushankkeita sekä neuvomalla opiskelijaa ja yritystä tukisäätiön tutkimusapurahoista. Lisäksi opettajan lausunto opinnäytetyön tai muun tutkimushankkeen tieteellisen tutkimuksen ansioista on tärkeä dokumentti apurahan hakuprosessissa. Metropolian henkilöstö voi myös hakea tukisäätiön apurahoja omaan tutkimustyöhönsä ja esim. opintomatkoihin vapaamuotoisella hakemuksella. Metropolia Ammattikorkeakoululla ja sen koulutusohjelmilla on omat koulutus-, matka- ja TKI-budjettinsa, eikä tukisäätiö ole myöntänyt henkilöstölle apurahoja toimintaan, jonka rahoitus kuuluu

5 ammattikorkeakoululle. Metropolian tukisäätiö on myös jakanut tunnustusstipendejä henkilöstölle ilman eri hakemusta sekä hakemuksesta apurahoja mm. väitöskirjatyöhön. Tukisäätiö toivoo myös, että Metropolian henkilöstö osoittaisi lahjoituksensa tukisäätiölle ja sitä kautta opiskelijoiden stipendeiksi. Yksi mahdollinen lahjoitustapa on pyytää syntymäpäiväkukkien tai -lahjojen sijasta osoittamaan muistamiset tukisäätiön tilille Nordea ( FI , NDEAFIHH) ja haluttuun koulutusala- tai nimikkorahastoon. Suuremmasta yksityisestä tai testamenttilahjoituksesta voidaan säätiöön perustaa lahjoittajan nimikkorahasto. Tukisäätiön hallinto Metropolian tukisäätiön ylin päätöselin on sen valtuuskunta. Säätiön toiminnasta vastaa ja stipendien ja apurahojen jaosta päättää valtuuskunnan nimeämä säätiön hallitus. Hallitus päättää myös säätiön omaisuuden hoidosta ja esittää vuosittaiset toimintakertomukset ja suunnitelmat sekä tilinpäätöksen valtuuskunnan hyväksyttäväksi. Tukisäätiön toimintaa valvovat Patentti- ja rekisterihallitus ja sen Säätiörekisteri sekä Verohallinto, jolle säätiö ilmoittaa vuosittain saadut lahjoitukset ja myönnetyt apurahat. Metropolian tukisäätiön tilintarkastajina ovat Tilintarkastusrengas Oy:n KHT-tilintarkastajat ja kirjanpitoa hoitaa EriTilit Oy. Metropolian tukisäätiö on ammattikorkeakoulusta riippumaton ja itsenäinen oikeushenkilö, jonka tarkoituksena on pyyteettömästi ja voittoa tavoittelematta tukea Metropolian sekä sen opiskelijoiden ja henkilöstön tutkimus- ja oppimistoimintaa. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja EVTEK-ammattikorkeakoulu yhdistyivät Metropolia Ammattikorkeakouluksi. EVTEK-tukisäätiö ja Stadian insinöörikoulutuksen tukisäätiö allekirjoittivat säätiöiden sulautumissopimuksen ja Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi sulautumisen ja siinä syntyneen Metropolian tukisäätiön Metropolian yhteistyöyritysten nimeämät edustajat tukisäätiön valtuuskunnassa ovat vuosina : puheenjohtajana HRD-johtaja Liisa Hakoinen (Elisa Oyj), johtaja Jouni J. Keronen (Fortum Oyj), henkilöstöjohtaja Johanna Aholainen (Helsingin Energia), Resourcing Manager Carita Poussa (Nokia Oyj), työsuhdepäällikkö Pertti Ahlstedt (ABB Oyj), hallintojohtaja Juha Pentti (TeliaSonera Finland Oyj) ja henkilöstön kehittämispäällikkö Päivikki Rentola-Hemmi (Pohjolan Voima Oy). Säätiön muita yhteistyötahoja ja sidosryhmiä valtuuskunnassa edustavat johtaja Paula Pauniaho (Management Institute of Finland), toimialajohtaja Jussi Sairanen (Deloitte), toimialajohtaja Kirsi Sillanpää (Tehy) ja johtaja Erkki Korhonen sekä Metropoliaa edustaa talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo. Hallituksen puheenjohtaja on johtaja Yrjö Blåfield ja varapuheenjohtaja professori Iiro Hartimo sekä muina jäseninä johtaja Erkki Korhonen, lehtori Katriina Schrey-Niemenmaa, toimialajohtaja Kirsi Sillanpää ja johtaja Pertti Värtö. Tukisäätiön asiamiehenä toimii FT, dos. Juha Lindfors. Tukisäätiön rahastot Metropolian tukisäätiön omaisuus on jaettu kolmenlaisiin rahastoihin; yleisrahasto, koulutusalakohtaiset päärahastot ja suuremmista lahjoituksista perustetut nimikkorahastot. Lahjoitus Metropolian tukisäätiölle kirjataan säätiön yleisrahastoon tai tutkimusalan mukaiseen koulutusalarahastoon ellei lahjoittaja osoita lahjoitusta johonkin nimikkorahastoista. Yleisrahasto Kantarahasto: säätöpääoma Yleisrahasto Tekniikan ja liikenteen koulutusalarahasto HTOL stipendirahasto Teollisuusneuvos Sakari Salmisen stipendirahasto Rehtori Antti Breitholzin rahasto Arvo Lammin rahasto Koneinsinöörioppilaiden opintoapurahasto Teknikko-oppilaiden opintoapurahasto Alfred Lekmanin rahasto Alex Ärtin rahasto Rakennusmestari Väinö E. Leinon stipendirahasto

6 Sosiaali- ja terveysalan koulutusalarahasto Liiketalouden koulutusalarahasto Terveydenhuoltoneuvos Leena Valvanteen stipendirahasto Kulttuurin koulutusalarahasto Lahjoittaja voi halutessaan kohdentaa lahjoituksensa yleisrahastoon, koulutusalan rahastoon tai nimikkorahastoon ja riittävän suuren lahjoituksen tai testamentin perusteella voidaan tukisäätiöön perustaa lahjoittajan ehtojen mukainen uusi nimikkorahasto. Esimerkiksi terveydenhuoltoneuvos Leena Valvanteen stipendirahastosta jaetaan kahdesti vuodessa tunnustusstipendi käden taidoiltaan ja myötäelämisen kyvyltään parhaalle valmistuvalle kätilölle. Yhteystiedot Metropolian tukisäätiö: LY-tunnus Hakemukset, lahjakirjat, suositukset ja muu posti Metropolian tukisäätiölle tulee lähettää osoitteeseen Postiosoite: Metropolian tukisäätiö c/o Juha Lindfors PL 4000, Metropolia Pankkiyhteys: FI , NDEAFIHH (Nordea ) Dokumentit voi myös lähettää skannattuna ja pdf-muodossa sähköpostin liitteinä osoitteeseen tukisaatio(at)metropolia.fi www-sivut, hakemus- ja lahjakirjalomakkeet: Samaan iin voi myös osoittaa tiedustelut apurahakysymyksissä. Säätiöasiamies: FT, dos. Juha Lindfors / JL

Apurahojen verotuksesta

Apurahojen verotuksesta Apurahojen verotuksesta Jukka Puolakanaho Veroasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Esityksen sisältö apurahoja koskeva verolainsäädäntö verovapaat ja veronalaiset apurahat / suoritukset vähennykset

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus (2 )

Säätiön tarkoitus (2 ) 30.1.2012 1 Perustettu v. 1984 Perustajina Lappeenrannan kaupunki ja Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (per. 1919, Viipuri) Peruspääoma 16.818,79 (100.000 mk) Tase 31.12.2010 ~ 7 milj. Säätiö

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio13.9.2012 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi APURAHAHAKEMUS YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAN HAKIJA TAI HAKIJARYHMÄ Sukunimi (myös entinen) Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) Osoite: Hanikka 19 A, 02360 Espoo Puh. 040 514 2552

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua tieteen ja taiteen keinoin Esite 2015. Painettu 1000 kpl kierrätyspaperille. Tekstit: Tarja Ketola. Taitto: Milla Aalto. Kuvat:

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio12.9.2013 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija!

Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija! Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija! Täytä hakemus huolella ja noudata ohjeita. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintojen

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Historia Eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen tarkoitus

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus. Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen

Säätiön tarkoitus. Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Toimintatavat Säätiö kartuttaa varojaan: - adresseista saatavilla lahjoituksilla - hankkimalla lisää Lions -ritareita, Arne Ritari -killan jäseniksi

Lisätiedot

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus - yleistä Seuraavat apurahat ovat tuloverolain mukaan verovapaita: Valtiolta, kunnalta muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 7.9.2017 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Historia eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012 Vero-opas apurahansaajille LAL 2012 Johdanto Käyttötarkoitus ja maksaja ratkaisevat verotuksen 2 3 Apurahan veronalaisuuden selvittäminen Tutkimusryhmä Ulkomaiset apurahat Apuraha apurahansaajan verotuksessa

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 9, 9 a ja 41 c, sellaisina kuin ne ovat, 9 laissa 345/2004, 9 a laeissa 345/2004 ja 1078/2012 sekä 41

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta lakimies Jukka Laukkanen Opetusministeriön seminaari 29.10.2007 Miksi toisen asteen oppilaitosten

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Opintoasiain päällikön päätös 1 (5) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun periaatteet ja apurahat perustutkintoopiskelijoiden ulkomaan opintoihin Vaihto-opiskelu Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Ammattiyhdistyksen nimi on Suomen Optometrian Ammattilaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Toiminta-alueena on koko Suomi.

Ammattiyhdistyksen nimi on Suomen Optometrian Ammattilaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Toiminta-alueena on koko Suomi. Suomen Optometrian Ammattilaiset ry I YHDISTYS, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Ammattiyhdistyksen nimi on Suomen Optometrian Ammattilaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Toiminta-alueena

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 42 Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen myöntäminen vuonna 2017 HEL 2016-014409 T 13 00 02 Päätös Päätöksen perustelut Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE

APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE hakijan valokuva HUOM! Liitteet lähetettävä suoraan asiamiehelle erillisenä pdf-tiedostona 1.Hakijan henkilötiedot Sukunimi: Etunimet ( puhuttelunimi lihavoituna)

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 15 Porin

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Taiteilija ja verotus. Taneli Lallukka 27.11.2009

Taiteilija ja verotus. Taneli Lallukka 27.11.2009 Taiteilija ja verotus Taneli Lallukka 27.11.2009 Taiteen harjoittamisen toimintamuodot Taiteilija voi harjoittaa toimintaansa erilaisissa muodoissa Työsuhteessa Freelancerina Yrittäjänä Taiteilijalla voi

Lisätiedot

Ohje 27.10.2014. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotto pääomittamisesta ja valtion vastinrahaan oikeuttavasta varainhankinnasta

Ohje 27.10.2014. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotto pääomittamisesta ja valtion vastinrahaan oikeuttavasta varainhankinnasta Ohje OKM/7/500/2014 27.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön ohje yliopistojen pääomittamisesta ja valtion vastinrahakelpoisen varainhankinnan ehdoista ja menettelytavoista

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen - yleistä periaatteista Kesätilaisuus 31.8.2010 Ulkomaan yksikkö Sirpa Mattila Opiskelijana ulkomailla Alle vuoden ulkomailla tilapäisesti, esim. opiskelijavaihdossa

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

William ja Ester Otsakorven Säätiö. Oppilaitosseminaari 6.11.14 Linnoituksen Krouvi, Lappeenranta

William ja Ester Otsakorven Säätiö. Oppilaitosseminaari 6.11.14 Linnoituksen Krouvi, Lappeenranta William ja Ester Otsakorven Säätiö Oppilaitosseminaari 6.11.14 Linnoituksen Krouvi, Lappeenranta Seminaari 2013 Käytännön caset eli se, mitä muissa oppilaitoksissa on tehty, on aina mielenkiintoista. Esimerkit

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA 1. TYÖSKENTELYAPURAHAT vuodelle 2011 = APURAHAT TOHTORINTUTKINTOON TÄHTÄÄVIIN OPINTOIHIN 1. ERÄ 2. JATKO-OPISKELIJOIDEN MATKA-APURAHAT 3. TUTKIJOIDEN

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1 TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN 29.4.2016 Suomen Jääkiekkoliitto 1 29.4.2016 Suomen Jääkiekkoliitto 2 HARRASTAMISTA TUETAAN, JOTTA Mahdollisimman monet juniorit voivat jatkaa kiekkoilua perheen taloudellisista

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation. Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy

Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation. Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy 17.5.2017 Q&A on Grantee Taxation 1. Määräaikainen työsopimus (FIN yo) työskentely USA:ssa - missä tulo verotetaan? - mitä

Lisätiedot

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Metropolia pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.9.2016 2 Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohdeavustusten (myöh. avustus) jakamiseen.

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT

VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT KIRKKONUMMEN KUNTA 303 / 103 / 2008 VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 Rahaston tarkoitus...2 2 Rahaston pääoma...2 3 Rahaston tuotto (Muutos Kv 31.1.2008 7)...2

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö SÄÄNNÖT Suomen lasten ja nuorten säätiö 1 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland. Säätiön kotipaikkakunta

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1 TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN 15.3.2017 Suomen Jääkiekkoliitto 1 15.3.2017 Suomen Jääkiekkoliitto 2 HARRASTAMISTA TUETAAN, JOTTA Mahdollisimman monet juniorit voivat jatkaa kiekkoilua perheen taloudellisista

Lisätiedot

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN 24.1.2017 MAJAOJA-SÄÄTIÖSTÄ Säätiö perustettiin 14.12.2000 rakkaudesta kulttuuriin. Säätiön tarkoituksena on jakaa vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Etusijan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Vaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot