PÖYTÄKIRJA. Sos.-dem. Naisten Keskusliiton edustajakokouksesta. Edustajakokous pidettiin Helsingissä maaliskuun päivinä 1960.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Sos.-dem. Naisten Keskusliiton edustajakokouksesta. Edustajakokous pidettiin Helsingissä maaliskuun 27 28 päivinä 1960."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Sos.-dem. Naisten Keskusliiton edustajakokouksesta Edustajakokous pidettiin Helsingissä maaliskuun päivinä Liitteenä: Toimintakertomus Keskusliiton toiminnasta vuodelta 1959 ja kokoukselle lähetetyt esitykset ja alustukset Pöytäkirjan ovat toimittaneet kokouksen sihteerit. TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

2 SISÄLLYSLUETTELO ftfgiyub Kokouksen avaus 3 11 Kutsuvieraiden tervehdykset J Edustajain valtuuksien hyväksyminen ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen I Sos.-dem. Naisten Keskusliiton edustajakokouksen osanottajat Kokousvirkailijat ja valiokunnat [ Pöytäkirjan painattaminen j 31 Kokouksen esityslista, työohjelma ja kokoussäännöt Liittotoimikunnan kertomus vuodelta 1959! Selostus sääntöasian käsittelystä Puheenjohtajan valinta 1 44 Liittotoimikunnan valinta Liittoneuvoston asettaminen j Toimintasuunnitelman käsittely Alustuksien käsittely Retkeilypäivien järjestäminen J Julkilausuma I Pöytäkirjan tarkastajien lausunto I. f 65 Kokouksen esityslista, liittotoimikunnan kertomus vuodelta 1959, aloitteet ja esitykset liitteenä f 1 50

3 SOS.-DEM. NAISTEN KESKUSLIITON I EDUSTAJAKOKOUS HELSINGISSÄ MAALISKUUN 27 JA 28 PÄIVÄNÄ 1960 Sos.-dem. Naisten Keskusliiton I edustajakokous alkoi maaliskuun 27 päivänä kello 10 Helsingin Työväentalon juhlasalissa, jonka esiintymislava oli koristeltu valtakunnan ja puolueen lipuin ja kukkasin. Kokous alkoi Gunaropuloksen yhtyeen soittamalla juhlamarssilla, jonka jälkeen opintoneuvoja Anni Valanti lausui Viljo Kajavan runon: Silta ja Katri Valan: Ihminen. Kokouksen avauspuheen piti Sos.-dem. Naisten Keskusliiton puheenjohtaja Sylvi Siltanen mainiten seuraavaa: Kunnioitetut kutsuvieraat. Arvoisat liittokokousedustajat. Hyvät puoluetoverit. Minulla on ilo saada toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi tähän Sos.- dem. Naisten Keskusliiton ensimmäiseen edustajakokoukseen ensimmäiseen sen uudelleenjärjestäytymisen jälkeen, joka viime kesäkuussa jouduttiin suorittamaan. Tämä kokous on sosialidemokraattisen naisliikkeen historiassa osanottajamäärältään suurin edustajakokous, ja näinollen selvä osoitus siitä, että jäsenistö näiden vaikeiden vaiheitten jälkeen yhä valppaasti valvoo asioita. Se on hyvän merkki. Annamme erittäin suuren arvon sille, että kokoustamme juhlistaa arvovaltainen kutsuvieraiden joukko, jotka edustavat eri elämänaloja, sekä oman puolueen eri puolia. Yhteistyö eri laitosten ja järjestöjen kanssa lisää toimintamahdollisuuksiamme ja tekee sen monipuolisemmaksi. Kun tämä yhteistyö, näinäkin vaikeina aikoina usein selvästi on merkinnyt myös rohkaisevaa myötäelämistä, on sen ilolla toteamiseen mitä suurin aihe. Sen kriisin aikana, joka meillä niin puolueessa, kuin sen naisliikkeessäkin on ollut, ovat myös kansainväliset suhteemme olleet vaarassa vahingoittua. Senvuoksi ulkolaisten sisarjärjestöjemme edustajain läsnäolo tässä meille hyvin merkityksellisessä kokouksessa ilahduttaa mieltämme aivan erityisesti. Mehän olemme aina vaalineet arvonannolla

4 4 kansainvälisiä yhteyksiämme. Pyrkineet omalta osaltamme täyttämään yhteistyön meille asettamat velvoitteet ja saaneet puolestamme tuntea olevamme osa kansainvälisestä sos.-dem. naisliikkeestä. Kun me olemme niin puolueessa kuin sen naisliikkeessäkin päässeet yli vaikeimman kriisikauden, ovat suhteemme muihin maihin nopeasti normaliosituneet ja ulkolaisten puoluetovereiden läsnäolo nyt tässä kokouksessa on meille suuriarvoinen asia. Puoluetoverit Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Saksasta ja Englannista. Rakkaat ystävät! Toivotan teidät mitä sydämellisimmin tervetulleiksi tähän kongressiin, joka meille Suomen sosialidemokraattisille naisille on erittäin merkityksellinen. Me iloitsemme kaikki teidän läsnäolostanne täällä. Me olemme joutuneet sosialidemokraattisessa puolueessa käymään läpi vaikean kriisin, joka nyt kuitenkin on takanapäin. Se on merkinnyt uudelleenjärjestelyjä myös naisliikkeessämme. Meitä on arvosteltu riippuvaisuudestamme puolueesta ja epäitsenäisestä toimintatavastamme, mutta meidän ohjelmajulistuksessamme sanotaan, että sosialidemokraattiset naiset toimivat Suomen Sosialidemokraattisessa Puolueessa omana itsenäisenä ryhmänään. Siinä on toimintaperiaatteemme selkeästi sanottuna. Sellaiseen itsenäisyyteen, joka johtaisi meidät puolueen ulkopuolelle, emme pyri. Kuten sanottu, kiistakysymykset on siirretty taakse, ja edessä olevat tehtävät odottavat koko sosialidemokraattisen väen panosta kansanvaltaisen työväenliikkeemme lujittamiseksi ja sen toimintaedellytysten parantamiseksi. Me olemme aina arvonannolla vaalineet kansainvälisiä suhteitamme, ja me toivomme, että myös yhteistyömme jatkuu yhtä ehyenä, yhtä vilkkaana ja monipuolisena kuin tähänkin asti. Vielä kerran hyvät toverit, tervetuloa! Pyydän saada esitellä teidät tälle kokoukselle. Norjasta Aase Bjerkholt, ministeri, kuuluu mm. puol. naissihteeristöön. Tanskasta Grete Haekkerup, matkasihteeri. Ruotsista Gunnel Olsson liiton työvaliokunnan jäsen ja Annie Jäderberg, liittohallituksen jäsen. Englannista Mary Saran, Sos.-dem. Naisten Kansainvälisen Neuvoston sihteeri. Saksasta Marta Schanzenbach, mm. puoluetoimikunnan ja liittopäivien jäsen. Kokouksemme on monessa suhteessa nyt tavallista merkityksellisempi. Olemme viime vuoden aikana tehneet ratkaisuja, jotka edellyt-

5 tävät meiltä suurta vastuuta, tarmokasta työtä ja selkeää aatteellisuutta. En tahdo pitkälti viipyä niissä seikoissa, jotka johtivat viime vuotisiin ratkaisuihimme. Jokin sana niistä asioista lienee kuitenkin paikallaan Sosialidemokraattisten naisten toiminnalla on takanaan 60 työn ja taistelun vuotta. Meillä on rikkaat perinteet ja velvoittava vastuu. Kuitenkin olemme nyt tilanteessa, jota voisi sanoa uudelleen- ja jälleenrakentamisen ajaksi. Maassamme vallinnut poliittinen tilanne on johtanut siihen, että osa sosialidemokraattisen puolueen jäsenistä on irroittautunut omaksi ryhmäkseen ja ryhtynyt taistelemaan puoluettamme vastaan. Valitettavasti Sos.-dem. Naisliiton johdossa oli myös henkilöitä, jotka avoimesti asettuivat tätä ryhmittymää tukemaan, ja veivät liiton toiminnan näin pois sosialidemokraattiselta tieltä. Naisliiton jäsenistö ei hyväksynyt tätä suuntausta mutta jäsenistön ääntä ei kuunneltu, epädemokraattisin ja suorastaan laittomin keinoin pidettiin valta määrätyn ryhmittymän käsissä. Viime toukokuussa 12 naisten piirijärjestöä vielä voimakkaasti vetosi Naisliiton johtoon asioiden saattamiseksi oikeille järjestödemokratian ja sosialidemokraattisten periaatteiden edellyttämille raiteille mutta tähän vetoomukseen ei edes vastattu. Tässä vaiheessa sosialidemokraattisten naisten piirissä vakavan harkinnan jälkeen päädyttiin ratkaisuun, joka merkitsi uuden sos.-dem. naisten keskusjärjestön perustamista. Tämä oli välttämätöntä siksi, että sosialidemokraattisten naisten toiminnan jatkaminen turvattaisiin. Ratkaisun oikeellisuuden todistaa se, että toimivat naisjaostot koko maassa nopeasti liittyivät uuden järjestön jäsenyyteen ja toimintaan. Kun Sos.-dem. Naisliitto piti lokakuussa liittokokouksensa, oli se kokous omiaan osoittamaan epäilijöillekin liiton vieraantumisen tarkoitusperistään. Kokouksessa nimittäin teetettiin päätös, joka merkitsee Naisliiton irroittautumista sosialidemokraattisesta puolueesta. Tämä kehitys on ollut hyvin valitettavaa vaikka voimmekin tällä hetkellä todeta, että sosialidemokraattiset naiset eivät ole harhateille vietävissä, he ovat valppaita ja päättäväisiä, kuten uuden liittomme toiminnan vireä alku on osoittanut. Tähän kokoukseen asti uudelleen järjestynyt toimintamme on ollut lähinnä piirijärjestöjen vastuulla. Nyt on jäsenistömme edustajilla tilaisuus lausua mielipiteensä asioiden hoitamisesta. Toivomme nimenomaan, että jäsenistömme avoimesti esittäisi ajatuksensa sekä tähänastisesta toiminnasta, että siitä, kuinka toimintaa vastaisuudessa jatketaan. Liittomme perustamiseen johtaneena yhtenä syynä oli se, että entisen naisliiton iohto ei halunnut kuulla jäsenten mielipiteitä, ei antaa 5

6 laajojen joukkojen vaikuttaa asioiden hoitamiseen. Siksi me pidämme erittäin tärkeänä nyt perustetussa liitossamme sitä, että sisäinen demokratia on todellisuutta eikä vain korusana. Emme halua pyrkiä siihen, että jäsenistö vain "yksimielisesti" käsiä taputtamalla hyväksyy kaikki liiton toimielinten tekemät ratkaisut. Asiamme sosialidemokraattisen toiminnan edistäminen maassamme on yhteinen, meillä on myös yhteinen vastuu. Kokouksemme eräänä tärkeänä asiana on sääntöjen hyväksyminen. Kuten tunnettua, on puolueemme eri järjestöjen säännöissä vallinnut jonkinverran kirjavuutta ja toisiinsa niveltymättömyyttä, mikä juuri on tehnyt mahdolliseksi esim. Naisliitossa tapahtuneen kehityksen. Tarkoituksena on, että nyt hyväksyttävät säännöt poistavat liian tulkinnanvaraisuuden, sekä takaavat nimenomaan jäsenistön edut ja oikeudet. Liittyessämme sosialidemokraattisiin järjestöihin olemme jokainen tällä teollamme osoittaneet, että hyväksymme sosialidemokraattisen puolueen periaatteet, tavoitteet ja toimintatavat. Meillä naisilla on paljon erityisesti meille kuuluvia ja meitä kiinnostavia tehtäviä, jotka olemme pääpiirteissään määritelleet ohjelmajulistuksessamme. Meidän työmme ja toimintamme ei missään suhteessa ole, eikä saakaan olla sosialidemokraattisista periaatteista poikkeavaa. Kukapa meistä sellaista haluaisikaan? Kun eräillä tahoilla on paljon puhuttu Sos.-dem. Naisliiton oikeudesta itsenäiseen, puolueesta täysin riippumattomaan toimintaan, on se puhetta, jota on vaikea ymmärtää. Me sosialidemokraattiset naiset emme missään tapauksessa halua olla irrallaan puolueesta, me kuulumme sosialidemokraattisen puolueen jäsenrivistöön. IMe emme pyri sellaiseen itsenäisyyteen, joka johtaisi meidät ulkopuolelle puolueen, irroittaisi meidät hyväksymästäfmme sosialidemokraattisesta elämänkatsomuksesta, sosialidemokraattisista periaatteista ja menetelytavoista. Kuten jo tuli todetuksi, on sosialidemokraattisten naisten toiminnalla maassamme 60 vuoden takaiset perinteet. Voimme myös todeta sen tosiasian, että sos.-dem. naisten työ on jättänyt jälkensä koko suomalaisen yhteiskunnan kehityksen. Yhdessä muun puolueväen kanssa on sosialidemokraattinen naisliike käynyt ennakkoluulotonta ja rohkeata taistelua yhteiskunnallisten uudistusten puolesta, vääryyttä ja sortoa vastaan. Saavutukset eivät ole tulleet helposti, vaan ne ovat vaatineet ankaraa työtä, sitkeää tarmoa ja epäitsekästä uhrautuvaisuutta järjestökoneistomme joka portaassa, ei vain sen yläpäässä. Me voisimme mainita joukostamme 60-vuotisesta saatosta monta henkilöä, jotka omalla henkilökohtaisella panoksellaan ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet yhteiskunnallisten olojemme kehitykseen.

7 Sosialidemokraattinen toiminta on vaatinut ja vaatii jatkuvasti jokaiselta siihen osallistuvalta ihmiseltä aktiivisuutta, henkilökohtaista vastuuntunnetta. Tämän me nykyhetken sosialidemokraattiset naiset ymmärrämme. Tunnemme myös vastuun viimeksikin tekemistämme ratkaisuista mutta minusta tuntuu, että me nyt ehkä vielä entistä paremmin olemme myös valmiit tuon vastuun kantamaan. Me emme voi tälläkään hetkellä viipyä kunnioitettavien menneiden saavutusten muistelemisessa, emmekä vain todeta yhteiskunnassamme tapahtunutta myönteistä kehitystä, vaan meidän on päättävästi suunnattava katseemme nykyisiin tehtäviimme ja tulevaisuuteen. Meidän on jatkettava sosialidemokraattisten naisten toimintaa nykyhetkellä tulevaisuutta ajatellen. Tehtävistä meillä ei ole puutetta. Kehityksen mukana tehtävät muuttuvat, vaatimukset kasvavat ja vastuu laajenee. Tähän kaikkeen meidän on oltava valmiita ja uskon, että olemmekin. Puolueen jäseninä meidän on ensimmäiseksi tehtäväksemme tunnettava sosialidemokraattisen ajatustavan levittäminen ja tunnetuksitekeminen. Edelleen on yksi suurimmista tehtävistämme yhteiskunnallisen vastuuntunnon tehostaminen naisten keskuudessa ia on sanottava, että vielä nykypäivinäkin juuri tässä suhteessa on paljon tekemistä. Tätä työtä meidän on tehtävä kaikkialla, kodeissa, työpaikoilla ja missä kulloinkin joudumme ihmisten parissa liikkumaan. Kun itse tunnemme, että yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen sekä lisääntyvään henkiseen ja aineelliseen hyvinvointiin voidaan päästä vain sosialidemokraattisia periaatteita toteuttamalla, on meidän saatava yhä suurempi naisten joukko tämä tosiasia ymmärtämään ia tulemaan mukaan järjestötoimintaamme. Tämän hetken yhteiskunnassa on paljon puutteita, jotka vaativat sosialidemokraattisten naisten huomiota ja toimintaa niiden poistamiseksi. Naisten työllisyyteen liittyvät kysymykset mm. muodostavat vakavan ongelman, jonka ratkaiseminen ei ole helppo asia, mutta välttämätön nykyisin vallitsevien epäkohtien poistamiseksi. Olemme ottaneetkin ohjelmaamme mm. työskentelyn samapalkkaisuuden, naisten ammattikasvatuksen, naistyövoiman tarkoituksenmukaisen työmarkkinoille sijoittamisen puolesta, kuten myös yleisen mielipiteen muuttamiseen niin että perheenemännän työhön suhtauduttaisiin ammattityönä. Edelleen voisin ohjelmastamme mainita monet sosiaaliset kysymykset, kuten sairaitten, lasten ja vanhusten aseman parantamisen, sekä maaseudun vähävaraisen väestön olosuhteiden kohentamisen. Ryhtymättä luettelemaan erilaisia tehtäviämme ja tavoitteitamme toteaisin, että pyrkimyksiemme edistämiseksi meidän on toimittava varsin monipuolisesti. Meidän on pidettävä huolta siitä, että vaikutukseni- 7

8 8 me lainsäädännöllistä tietä tapahtuvaan kehitykseen lisääntyy samalla kuin myös poliittisessa toiminnassa pyrimme lisäämään sosialidemokraattien ja erityisesti sosialidemokraattisten naisten osuutta yhteiskunnallisissa tehtävissä. Entisen tavan mukaan on edelleen näiden toimenpiteiden lisäksi tehtävä käytännöllistä sosiaalista työtä vanhusten, lasten ja perheenäitien keskuudessa. Toimintamme monipuolisuus antaakin suuret mahdollisuudet siihen osallistumiselle. Jokainen voi halunsa ja taipumustensa mukaan toimia jollakin erityisellä työsaralla, missä hän voi antaa parhaan mahdollisen panoksensa. Yhdessä muodostamme voimakkaan rintaman, joka tahtoo ja voi edistää yhteiskunnallista uudistus- ja rakennustyötä. Me rakennamme turvallista, puutteesta ja pelosta vapaata yhteiskuntaa. Demokraattisessa maassa poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen ja sivistyksellinen kehitys riippuu jokaisen kansalaisen harrastuksesta ja aktiivisuudesta. Tämän aktiivisuuden ja harrastuksen herättäminen erityisesti naisten keskuudessa on meidän keskeinen tehtävämme. Vainajien muistoa kunnioitti puhuja seuraavin sanoin: Niinkuin täällä jo aikaisemmin on tullut mainituksi, sosialidemokraattisten naisten vaikutus suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja uudistumiseen on ollut tuntuva. Työ, jota on tehty, ei ole mennyt hukkaan, vaan aina voidaan todeta, että sosialidemokraattisten naisten työkenttä on saavutuksista rikas. Mutta menetyksiäkin on ollut. Monet sadat, ja tuhannetkin ihmiset jotka ovat vuosikymmenien kuluessa aatteen innoittamina puolueen riveissä tehneet työtä vakaumuksensa puolesta vastuksia säikkymättä, ovat nukkuneet ikuiseen uneen monet heistä koskaan näkemättä työnsä tuloksia monet taas aivan viime päivinä kiireisen elämänmenon keskeltä. Mutta heidän työnsä jälki on jäänyt, ja niihin Jälkiin me tänä päivänä poliittisella työkentällä toimivat yritämme sovitella omia askeleitamme jatkaaksemme eteenpäin. Me kunnioitamme vainajiamme ja heidän elämäntyötään ja minä pyydän teitä hyvät toverit omistamaan hiljaisen hetken elämän rajan taa siirtyneiden tovereiden muistolle kaikkien yhteisesti ketään erikseen mainitsematta. Kokouksen osanottajat kunnioittivat vainajien muistoa hetken hiljaisuudella ja yhtye esitti Elämä ja Kuolema-nimisen musiikkikappaleen. Veteraanitoverimme. Me olemme kutsuneet teidät tähän kokoukseen, joka meille sosialidemokraattisessa puolueessa toimiville naisille on hyvin suuresta merkityksestä. Teidän läsnäolonne tässä kokouksessa sekä rohkaisee meitä, että kannustaa pyrkimään eteenpäin.

9 Aatteellisen joukkoliikkeen menestyminen kansanvaltaisessa yhteiskunnassa on suuresti riippuvainen perustajien selvänäköisyydestä ja moraalisesta lujuudesta. Kansanvaltaisen työväenliikkeen veteraanien osuus nykypäivien yhteiskunnassa on tässä mielessä aivan ratkaiseva. Niissä koettelemuksissa, joita työväenluokalla on ollut kuluneen toimintansa aikana on aatteellinen kestävyys ja moraalinen lujuus raskain punnuksin punnittu. Teidän uskonne asian oikeuteen ei ole pettänyt. Tahto taistella sen puolesta on kestänyt yli suurtenkin vaikeuksien siitä kertovat työväenliikkeen historian täyteläiset sivut. Suoritetun työn tuloksena on työväestö noussut alistetusta asemastaan muiden yhteiskuntaryhmien tasalle ja siten saavuttanut suuremmat mahdollisuudet yhteiskunnallisen uudistustyön jatkamiselle. Me kiitämme teitä veteraanit aloittamastanne ja suurin ponnistuksin suorittamastanne työstä työväenliikkeen hyväksi ja tunnustamme olevamme vastuussa työn jatkamisesta. Nuoriso meidän rinnallamme kasvaa ja valmistautuu puolestaan sekä jatkamaan, että laajentamaan toiminnan ja saavutusten piiriä. Se on meidän kiitoksemme teille veteraanit, ja sen osoitukseksi kiinnittävät nuorimmat joukostamme pienen kukan teidän rintaanne. Veteraaneina tähän kokoukseen on kutsuttu seuraavat henkilöt, joista useat ovat paikalla, monet myös estyneinä: Puheen aikana kiinnittivät Nuoret Kotkat ja Päivän Nuoret punaisen neilikan veteraanijäseniksi kutsuttujen tovereiden rintaan. Veteraaneina kokoukseen ovat saapuneet Helsingistä Alma Luhtala. Alina Sirjola, Maija Sinisalo, Edla Vuori, Laina Lehtonen, Saima Severi, Varma Lönngren, Hilma Nenonen, Hilja Sinervo ja Hilja Horniemi, Hämeen etel. Martta Toivonen, Hämeen pohjoisesta Hanna Vesa, Joensuusta Mimmi Haapasalo, Oulun piiristä Ida Tähtinen, Saimaan piiristä Amanda Väyrynen, Keski-Suomen piiristä Aino Takala, Turun etel. Maija Suvanto, Uudenmaan piiristä Lydia Kivinen, Mikkelin piiristä Hilma Huttunen, Kymin piiristä Aino Laurila ja Eva Pylkkö ja Vaasan etel. piiristä Sanna Lilja. Edellälueteltujen lisäksi liittotoimikunta on kutsunut veteraaneiksi seuraavat henkilöt, jotka eivät ole voineet saapua kokoukseen: Olga Tainio, Mimmi Koskinen, Ilmi Unho, Helmi Lappalainen, Ida Kunelius, Emmi Hiipinen, Olga Ahti, Gustaava Rissanen, Anna Viinamäki, Edla Uinonen, Mandi Niemi, Tilda Enne, Anni Ruotsalainen, Ida Partelainen, Alma Hokkanen, Fanny Jylhä, Saima Sävelä, Mimmi Lassila, Saima Pollari, Jenny Latvasalo, Katri Mäkinen, Alma Hillilä, Hilda Maria Vainio, Elin Pousi ja Lydia Leikas. Tämän lisäksi on kokousedustajina henkilöitä, jotka ikänsä ja toi- 9

10 mintavuosiensa ansiosta olisivat oikeutettuja istumaan veteraaniaitiossa, mutta jotka edelleen ovat toiminnassa mukana niin aktiivisesti, että ovat tulleet valituiksi edustajiksi tähän kokoukseen. Tällaisia henkilöitä ovat: Hanna Frigren, Sofia Salo, Lyydia Kurki, Fanni Toivonen, Elin Janhunen ja Toini Välimaa. Jos saan pyytää teitä nousemaan seisoalleen, että kukka teidänkin rintaanne kiinnitettäisiin. Me annamme erityisen suuren arvon sille, että te kaikki olette meidän mukanamme tässä kokouksessa, jossa tehdään ratkaisevia päätöksiä tulevien vuosien toimintaa varten. Hyvät toverit. Tuskin erehdyn, kun sanon, että Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäseninä me kaikki tahdomme tinkimättömästi puolustaa työväestön ja muun vähävaraisen väestön etuja ja oikeuksia, sekä rakentaa vapaata kansanvaltaista yhteiskuntaamme entistä paremmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Sellaista suuntausta, joka pyrkii sosialidemokraattisen puolueen syrjäyttämiseen ja sen vaikutusvallan mitätöimiseen tässä maassa, sitä me emme voi hyväksyä, ja siksi kokoamme koko sosialidemokraattisen puolueperheen yhteiset voimat sosialidemokratian aseman lujittamiseen ja sen toimintaedellytysten parantamiseen. Omalta osuudeltamme olemme myös rehellisesti mukana kansainvälisessä sosialidemokraattisessa työväenliikkeessä taistelemassa kansojen itsenäisyyden, vapauden ja rauhan puolesta. Tikkurilan kisällittäret lauloivat veteraaneille, jonka jälkeen veteraanien puolesta puhui Aino Takala lausuen seuraavaa: Kaikkien meidän veteraanien puolesta pyydän ensinnäkin kiittää Sos.-dem. Naisten Keskusliittoa siitä huomaavaisuudesta, jota on meidän osaksemme tässä tilaisuudessa tullut. Me olemme kovasti iloisia siitä, että me näimme tämän nousevan joukon. Käytän tätä nimitystä sen vuoksi, koska haluan sanoa, että tämä tilaisuus on mielestäni kolmas esiintyminen näillä sosialidemokraattisilla naisilla. Ensimmäinen esiintyminen, joka tapahtui 60 vuotta aikaisemmin oli pienoinen ryhmä, mikä aloitti uranuurtamisen sinä aikana. Mutta siitä siemenestä on kasvanut verrattain suuri puu, joka tässä tilaisuudessa näyttää hyvinkin voimakkaalta ja elinkelpoiselta. Se miellyttää vanhempaa polvea, meitä, jotka istumme nyt täällä ns. veteraanien tuoleissa. Me olemme niinkuin jo mainitsin, hyvin mieltyneitä tästä tapauksesta. Seuraava esiintyminenhän tapahtui meillä silloin, kun tuo surullisen kuuluisa kansalaissota oli murjonut sangen paljon tovereitamme, jotka olivat sortuneet joko hiekkakuoppiin taikka sitten vankikoppeihin ia osa tietysti maanpakoon. Näitä tovereita me kaikki ja te hyvät toverit varmasti mielellänne muistelette. Olemme kuitenkin selviytyneet tehtävistämme suurella kunnioi-

11 tuksella ja tämä on kolmas esiintymisemme, joka kruunaa sen työn, johon olemme osallistuneet. Minä tahtoisin näyttää teille tätä pientä punaista kirjaa, joka on saanut olla meidän kaikkien myötäkulkijana minullakin jo yli 55 vuotta ja minua vielä vanhemmilla tovereilla sitäkin pitemmän ajan. Tämä kirja kertoo siitä ylösnousemuksesta, joka silloin tapahtui ja jonka seurauksena saamme nyt viettää näitä erittäin miellyttäviä tilaisuuksia. Kiitos teille kaikille! Täällä ovat kauniisti laulaneet nämä nuoret meille vanhoille ja luvanneet jatkaa meidän työtämme. Me vanhat koetamme omalta osaltamme olla mukana. 11 Kutsuvieraiden tervehdykset Puheenjohtaja luovutti ensimmäisen puheenvuoron Sosialidemokraattisen Puolueen puheenjohtajalle Väinö Tannerille, joka lausui seuraavaa: Arvoisat kokousedustajat! Sosialidemokraattiselle puolueelle tämä päivä on suuri ilo. Teille kaikille on tunnettua, että puolueella muutamina edellisinä vuosina on ollut erinäisiä vaikeuksia. Sen piirissä ei ole vallinnut täysi yksimielisyys. Erilaiset johtoon nostetut henkilöt ovat ottaneet asiakseen vaikeuttaa puolueen toimintaa. He ovat suorastaan työskennelleet puoluetta vastaan ja koettaneet saada puoluetta hajalle. Tämä työ on vähitellen saatu tehottomaksi. Puolue on uudelleen kerännyt voimansa ja lähtee eteenpäin entistäänkin ehyempänä ja voimistuneempana. Erinäiset sivujärjestöt ovat tästä parantumiskehityksestä huolimatta edelleen olleet huolen aiheena. Näitä sivujärjestöjä, erikoisjärjestöjä ovat olleet naisten liitto, nuorisoliitto, ammatillinen keskusjärjestö kaikkine haaroineen ja Työväen Urheiluliitto. Näissäkin on tervehtymisprosessti kuitenkin hyvässä käynnissä, ja te, arvoisat naiset olette ottaneet siinä johtoaseman, halunneet rientää keräämään omat joukkonne koolle ja osoittamaan, ettei mikään liike mene sillä eteenpäin, jos johto tahtoo yhtä, kun jäsenistö tahtoo toista. Minulla on puoluetoimikunnan toimeksiannosta mieluinen tehtävä onnitella teitä tästä erinomaisesta suorituksesta. Jos mikään, niin jo tämä kokous, sen valtavat mittasuhteet ja sen hyvin järjestetty ohjelma ja edessä oleva työskentely osoittavat, että te olette löytäneet oikean sävelen, te olette oikealla tiellä. Suomen kansa on suuressa viisaudessaan sanonut, että alku on aina hankala, mutta lopussa kiitos seisoo. Te ette ole vielä alkua pitemmällä, työtä, ehkä vastoinkäymisiäkin tulee vielä olemaan edessä, mutta kun alku on ollut näin pontevaa niin minä luulen, että loppukin tulee olemaan hyvä ja tulee saamaan kiitoksen osakseen. Hyvää jatkoa!

12 12 Ulkolaisten kutsuvieraiden tervehdykset Ulkolaisista kutsuvieraista esitti ensimmäisenä tervehdyksensä Sosialidemokraattisten Naisten Kansainvälisen Liiton sihteeri Mary Saran mainiten seuraavaa: Arvoisa puheenjohtaja! Hyvät toverit! Minä olen erittäin iloinen saadessani olla mukana kokouksessanne ja tuoda teille Kansainvälisen Sosialististen Naisten järjestön terveiset. Tämä on minun ensimmäinen vierailuni Suomeen ja minä toivon, ettei se ole viimeinen. Vietettyäni yhden päivän Tampereella ja toisen päivän Helsingissä minä tunnen olevani täysin kotonani teidän keskuudessanne ja minä olen vakuuttunut siitä, että minä tulen uudelleen nähdäkseni enemmän teidän työtänne. Minä olen iloinen siitä, että olen saanut olla mukana teidän Naisten Päivän juhlissanne eilen illalla Messuhallissa ja toissa iltana Tampereen työväentalolla. Ne olivat suurenmoisia juhlia ja todella suurten veteraanien, edellä kävijöidenne, arvoisia. Monissa muissa maissa vietetään näitä sosialististen naisten kansainvälisiä juhlia. Tämä on juuri meidän traditiomme, se ei ole kommunistien eikä se ole porvarillisten naisten järjestöjen traditio, jotka kuitenkin tänä vuonna ovat selostaneet niitä omiksi juhlikseen. He väärentävät tässä suhteessa historiaa. Tämä on teille erittäin tärkeä kokous ja se merkitsee uutta alkua vaikean aikakauden jälkeen. Me olemme kansainvälisesti seuranneet teidän probleemojanne hyvin suurella mielenkiinnolla, ja me olemme pahoillamme, että jotkut niistä ystävistämme, joiden me tiedämme kauan työskennelleen mukana, eivät ole mukana tänä päivänä, mutta me toivomme, että he tulevat jälleen palaamaan. Jokaisen liikkeen tulee ratkaista omat sisäiset probleemansa itse, kukaan ulkopuolelta ei voi sitä tehdä. Mutta minä voin sanoa, että kaikki me käsitämme sen tärkeyden, mikä on läheisellä yhteistyöllä sosialidemokraattisen puolueen kanssa. Se on juuri sitä työtä, jota me myöskin teemme sosialistisessa kansainvälisessä järjestössä ja johon meidän puolueemme kuuluvat. Me tunnemme kaikki suurta myötätuntoa Suomea kohtaan, joka on ikäänkuin eräänlainen demokratian ulommainen asema. Me tiedämme, että sosialidemokraattisella liikkeellä on parhaat mahdollisuudet työskennellä juuri demokratian puolesta. Suomessa teidän täytyy taistella sekä oikeistoa että myöskin vahvaa kommunistista liikettä vastaan. Me toivomme, että kaikki sosialidemokraatit ryhtyisivät työskentelemään yhdessä puolueessanne ja myöskin Kansainvälisessä Sosialidemokraattisessa naisten liikkeessä. Tämä kongressi tulee hyväksymään teille säännöt, valitsemaan teille toimeenpanoelimenne, ja tämän jälkeen olette virallisia jäseniä kansainvälisessä neuvostossa. Toivomme, että vallitsee

13 täydellinen yhteistyö teidän liittonne ja sosialistisen kansainvälisen järjestön kesken. Teillä suomalaisilla tovereilla on pal i on tuotavaa kansainväliseen yhteistyöhön. Teillä on naisia, joilla on erittäin suuri poliittinen kokemus ja erittäin suuri tuntemus sosiaalisista kysymyksistä ja erittäin elävä kultturellinen harrastus. Me toivomme hyvää yhteistyötä ja me toivomme, että te lähetätte jäseniänne opintoviikollemme elokuussa, jossa me keskustelemme erittäin mielenkiintoisesta kysymyksestä "hyvinvointivaltio ja meidän sosialistiset päämäärämme". Erikoiset terveisensä lähettää teille Mary Sutherland, joka on meidän kansainvälisten sosialististen naisten liittomme puheenjohtaja. Hän oli hyvin pahoillaan, että hän ei voinut olla mukana tässä kokouksessa. Toivon hyvää onnea järjestöllenne ia hyvää menestystä ja hyviä päätöksiä kokouksellenne. Grethe Haekkerup toi terveiset Tanskasta kertoen, että hänellä on erikoinen ilo olla mukana kokouksessamme ja että hän ei tuo terveisiä vain Tanskan sisarjärjestöltä, vaan hänellä on aivan erikoistervehdys meidän vanhalta hyvältä ystävältämme Nina Anderssenilta, joka on estynyt matkustamasta meidän luoksemme, siksi että hän on Antwerpenissä, mutta Ninakin lähettää teille kaikille sydämellisiä terveisiä. Edelleen Grethe Haekkerup sanoi, että he Tanskassa ovat mielenkiinnolla ja myötä eläen seuranneet meidän toimintaamme ja nimenomaan meidän vaikeuksiemme selvittelyä ja hän nyt täällä voi ilolla todeta ja viedä sanan mukanaan, että me olemme hänen käsityksensä mukaan nämä vaikeutemme voittaneet. Hän toivotti menestystä meidän työllemme ja erikoisesti tervehti liittomme puheenjohtajaa, Sylvi Siltasta, ionka hän oli nähnyt Hampurissa jo siinä vaiheessa, jolloinka meidän Uittomme työ oli alkamassa ja kaikki oli uutta ja arvoituksellista meidän edessämme. Hänen lopputervehdyksensä oli kutsu Tanskaan. Siellä on päivinä kesäkuuta 1960 jokavuotinen naisten pohjoismainen viikko, joka pidetään Krogerupin korkeakoulussa Humlebaekissa, niin että suuri delegaatio Tanskaan myös Suomesta on Grethe Haekkeruppin toivomus. Tämän lisäksi hän toivoi meille kaikkea hyvää, työlle ja meille. Ministeri Aase Bjerkholt Norjasta tervehti suomalaisia puoluetovereita valittaen aluksi, ettei hän puhu ruotsia, niin kuin tanskalainen vieraamme, käytti tervehdyksessään ruotsinkieltä, mutta totesi sitten, että häntä parhaiten kuitenkin ymmärretään, kun hän käyttää omaa norjaansa. Hän kertoi sitten, että poliittinen tilanne heillä Norjassa on erittäin vakiintunut. Siellä tämä vakiintuminen on saanut loistavan ilmauksensa siinä, että heillä noin viikko sitten vietettiin työväenpuolueen 75-vuotisjuhlaa. Hän toivoo, ja kaikki norjalaiset toivovat, 13

14 että tämä pitkällinen hallituksessaolo ei olisi vaikuttanut Norjan työväenpuolueeseen siten, että puolue olisi kalkkiintunut. He toivovat, että ei tarvittaisi mitään erikoisia poliittisia vaikeuksia, jotta innostus ja elävyys puolueen sisässä säilyy. Heillä on tulossa seuraavana vuonna valtiolliset vaalit ja he toivovat, että valtiopäiville saataisiin yhä enemmän naisia. Hän totesi myöskin, että norjalaisessa puolue-elämässä tunnetaan hyvin elävää mielenkiintoa pohjoismaista yhteistyötä kohtaan. Uskoi, että ajanmittaan vähitellen saavutamme kulkuyhteyksien kautta niin helpot yhteydet, että Pohjola jatkuvasti näkyy ulospäin maailmaan kuin yhtenäinen perhe. Hän totesi, että norjalaiset eivät enää pidä muita pohjoismaita ulkomaina. Norjalaiset toverit tietävät, että Suomen sosialidemokraattisilla naisilla on ollut erittäin raskaita ja vaikeita poliittisia tehtäviä suoritettavanaan ja he toivovat, että me edelleenkin pystyisimme antamaan voimakkaan panoksemme puoluetoiminnassa hoitaen oman osuutemme siinä. Hän toivotti meidän työllemme kaikkea menestystä, toivoi, että tästä kokouksesta muodostuisi se tilaisuus, jossa me pystymme kaikkien näiden vaikeuksien ja nimenomaan näiden alkuvaikeuksien jälkeen luomaan hyvän ja vakiintuneen pohjan tulevalle toiminnalle. (Puheenvuorot tulkitsi Ulla Tiilikainen). Annie Jäderberg Ruotsista tervehti kokousta mainiten seuraavaa: Arvoisa liittokokous! Hyvät toverit! Kun Ruotsin sosialidemokraattinen naisliitto sai kutsun tähän kokoukseen, oli se meille Ruotsissa mieluinen tapahtuma ja olemme saapuneet tänne hyvällä ja hauskalla mielellä. Olemme iloisia siitä, että huolimatta kaikista vaikeuksista, olette voineet koota voimat niin suuressa määrässä, että olette saaneet tämän kokouksen aikaan. Olemme vakuutettuja siitä, että tämän kokouksen työn kautta tulette te voimakkaasti edistämään, ei ainoastaan sosialidemokraattisen naisliikkeen työtä vaan koko kansanvaltaisen työväenliikkeen kehitystä Suomessa. Me ruotsalaiset vieraat toivotamme mitä parhainta menestystä kokouksellenne ja esitämme lämpimät terveiset kaikilta ruotsalaisilta aatetovereilta ja juuri Ruotsin Sosialidemokraattiselta Naisliitolta. Elämme Ruotsissa tällä hetkellä jonkinlaista odotuksen aikaa poliittisessa elämässä. Meillä ovat valtiopäivämiesvaalit ensi syyskuussa. Sosialidemokraattinen puolue on ollut hallitusvastuussa lähemmät 28 vuotta. Paljon on tällä aikaa saatu aikaan. Voimme sanoa, että puolue on toimittanut maassamme verettömän vallankumouksen. Muutokset ovat olleet mullistavia taloudellisessa ja sosiaalisessa sekä myöskin sivistyksellisessä elämässä. Tässä uudistustyössä on sosialidemokraattisella naisliikkeellä oma kunniallinen osansa. Olemme yrittäneet olla jonkinlainen maan suola eli sosiaalinen omatunto aina vaalimaan ja muistuttamaan, että työväenpuolueen käytännöllisessä politiikassa täytyy vähä-

15 osaisen ihmisen aina olla kunniapaikalla. Olemme viime vuosien työssä saaneet aikaan sairausvakuutuksen. Kuten varmasti tiedätte, olemme monien vuosien taistelujen kautta toteuttaneet yleisen kansaneläkkeen, joka juuri on astunut voimaan ja joka poistaa yhteiskunnasta sen suuren kuilun, joka on jakanut yhteiskunnan jäsenet kahteen ryhmään, sellaisiin, joilla on ollut sosiaalinen turvallisuus ja sellaisiin, joilla ei ole ollut tätä turvallisuutta. Olemme myös iloisia, että juuri nyt valtiopäivien pöydällä on työ, joka käsittelee orpolapsien ja leskien eläkettä. Sillä on huomattava merkitys ja antaa suuria parannuksia taloudellisesti tälle ryhmälle. Uudistustyö ei ole herättänyt aina myötätuntoa vaan vanhoilliset piirit ovat valtiopäivillä ja yleensä poliittisessa elämässä hyökänneet julmasti hallituksen kimppuun juuri sosiaalisella ja sivistyksellisellä saralla. He toivovat syksyn vaaleissa suunnan muutosta. Mutta olemme puolestamme varmoja siitä, että kansan laajat piirit tekevät kaiken mahdollisen säilyttääkseen työväen hallituksen ja työväenliikkeen määräämisvallan valtiopäivillä. Mutta on huomattava ja muistettava, että vanhasta köyhälistöstä meillä on tullut kunnioitettu veronmaksaja. Sen korvaan kuiskii oikeisto: Älä luovuta rahoja lapsilisiin, älä välitä kansaneläkkeistä, älä perusta kouluaamiaisista ym., vaan pidä rahasi itse. Oman liiton tienoolta on sanottava, että mekin valmistumme liittokokoukseen. Täytämme 40 vuotta tänä vuonna ja toivomme, että keskusliittonnekin voisi lähettää edustajan tähän kokoukseemme, joten voimme kehittää yhteistyötä jatkuvasti. Toivomme teille menestystä työssänne ja tähän kokoukseen ja hyvää onnea työhön kentällä. Saksan sosialidemokraattisen naisjärjestön puheenjohtaja Marta Schanzenbach tervehti kokousta seuraavasti: Tuon Saksan SDP:n tervehdyksen, erikoisesti sos.-dem. puolueen naisille. Kiitämme kutsusta, me noudatimme kutsua erittäin mielellämme. Ei vain sos.-dem. puolue, vaan myös Länsi-Saksan ihmiset tuntevat mieltymystä teitä suomalaisia ja teidän maatanne kohtaan. Jos Länsi- Saksan kadulla joutuu keskustelemaan jonkun kanssa Suomesta, niin voi olla varma, että tämä tuntee hyväntahtoista myötätuntoa Suomea kohtaan ja jatkaa keskustelua. Jokainen saksalainen tietää jotakin Suomen urheilijoista, uljaista Suomen naisista, kaukana pohjoisessa sijaitsevasta suurten metsien maasta. Mutta kotimaani poliittisesti valveutuneet ihmiset tietävät suomalaisten vapaustaistelusta ja me tiedämme niistä vaikeista poliittisista tilanteista, joissa Suomen kansa on joutunut vapauttaan puolustamaan. Olemme vakuuttuneita, että Suomen sos.- dem. puolue oli ratkaiseva tekijä tässä taistelussa ihmisen vapauden ja vapaan demokratien säilymisen puolesta. Suomi on meille aivan erikoinen esimerkki vapaustaistelijasta. Että 15

16 16 me tosiaankin vilkkaasti seuraamme kohtaloanne ja poliittisia edesottamuksianne, sen me voimme todistaa sillä, että minut valtuutettiin ottamaan osaa naiskongressiinne ja taas seuraavaan puoluekokoukseeni tulevat puolueemme varapuheenjohtaja H. W. ja Hampurin pormestari Max Brauer. Olen kovin kiinnostunut kuulemaan teidän työstänne, teidän vaikutuksestanne puolueeseen ja teidän mukana olostanne puolueessa. Tervehdyspuheen puitteissa voin vain vähäisen kertoa Länsi-Saksan sos.-dem. puolueen toiminnasta. Meidän suurin poliittinen tehtävämme on Saksan jälleen yhdistäminen. Me elämme pirstotussa maassa, jonka läpi kulkee rautaesirippu. Toinen puoli kuuluu vapaaseen läntiseen maailmaan ja toinen on Neuvostoliiton miehittämä. Ja tällä toisella puolella ovat hallitsevat kommunistit vastoin asukkaiden tahtoa toteuttaneet kommunistisen järjestelmänsä. Joka kuukausi pakenee tuhansia ihmisiä Neuvostoliiton miehittämältä alueelta Länsi-Berliiniin ja Länsi-Saksaan, koska he eivät ole kauempaa kestäneet kommunistisen järjestelmän painetta. Nykyään on siellä käynnissä valtava kampanja talonpoikia vastaan. Voimakkaan propagandistisen painostuksen alaisena vaaditaan heitä luovuttamaan omaisuutensa ja liittymään maataloudellisen tuotantokunnan jäseneksi. Vapaat talonpojat, jotka ovat viljelleet useiden sukupolvien ajan omaa tilaansa, menettävät omaisuutensa ia joutuvat riippuvaisuussuhteeseen kommunistisesta järjestelmästä. Olen pakolaisleirissä Berliinissä nähnyt, kuinka ihmiset tämän kommunistisen valtion massaottojen vuoksi ovat syvästi järkkyneet. He ovat pitäneet parempana pakoa ja epävarmaa tulevaisuutta kuin elämää kolhoosissa riippuvaisena työläisenä. Saksan sos.-dem. ovat vuoden 1945 jälkeen Carlo Schmidtin johdolla selvästi sanoneet, ettei sosialidemokraattien ia kommunistien välillä voi olla mitään yhteistä. Vuoden 1945 jälkeen oli kommunistinen puolue Länsi-Saksassa varsin pieni puolue. V sai se 5 % äänistä, eikä tämä riittänyt paikansaantiin valtiopäivillä. Nykyään on kommunistinen puolue kielletty puolue. Me sosialidemokraatit valitamme tätä päätöstä, sillä kommunistisella puolueella ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia Länsi-Saksassa, joten kielto oli tarpeeton. Länsi-Berliinissä ei kom.puolue ole kielletty, mutta äänestäjiä on puolueella kovin vähän. Suurin huolemme kohdistuu Berliiniin. Toivomme, että länsivallat tunnustavat, että Berliinistä on tullut ei vain saksalainen, vaan eurooppalainen probleemi. Sos.-dem. puolue on vuodesta 1949 lähtien ollut liittoparlamentin suurin oppositiopuolue. Emme ole läheskään kalkissa kysymyksissä

17 samaa mieltä hallituksen kanssa. Mutta siitä huolimatta: yhdessä asiassa olemme. Haluamme rauhaa ja vapautta. Saksalaiset ovat aikoinaan tuottaneet paljon onnettomuutta Euroopassa. Mutta jos Euroopan valtiot ensimmäisen maailmansodan jälkeen olisivat tukeneet Saksan demokraattisia voimia ja jos ne olisivat olleet yksimielisiä, olisi maailmanhistoria ehkä saanut toisenlaiset puitteet. Maailmassa ehkä tiedetään liian vähän siitä, että natsiaikana toimi vahva vastarintaliike. Siinä moni puoluetoveri joutui menettämään henkensä. Sen suuren onnettomuuden, sodan, jossa teidän maanne ja kotimaani sai kärsiä suunnattomasti, sen täytyy antaa meille sosialisteille tehtäväksi etsiä ja löytää tie ja keinot, joilla voidaan maailman kansoille antaa luottamus toisiinsa, jotta voidaan palauttaa normaalit suhteet ja jotta voidaan saada ihmisistä poistetuksi sodan kauhea pelko. Länsi- Saksan sos.-dem. puolue yrittää politiikallaan oppositiopuolueena lievittää jännitystä eri kansojen välillä ja koettaa estää maailman varustautumista sekä palauttaa ennalleen eri maiden diplomaattiset suhteet. Sisäpolitiikassa pyrimme maamme uudelleenrakentamiseen, sen luomiseksi oikeusvaltioksi. Liittoparlamentissa on edustajista 1/3 sosialidemokraatteja. Ilman meidän mukaantuloamme ei parlamentissa saada mitään lakia läpi. Tämä on erittäin merkityksellistä. Länsi-Saksassa oli 55 % äänestäjistä naisia. Tilastolliset tutkimukset osoittavat, että ylivoimaisesti suurin osa äänestää Adenauerin puoluetta. Tähän mennessä ei sos.-dem. puolue ole vielä kyennyt voittamaan naisten luottamusta. Meidän puolueessamme on 20 % naisia. Meillä ei ole omaa itsenäistä naisliittoa, vaan olemme osana puolueessa. Liittoparlamentissa samoin kuin maakuntaparlamenteissakin on kuitenkin naisedustajia. Sos.-dem. naisia on myös useissa kunnissa kunnanvaltuutettuina. Naisia on myös senaattoreina ja ylipormestareina. Tosiasiallisesti voidaan naisia valita kaikkiin puolueen luottamustoimiin. Puolueneuvostossa on 32 edustajasta 6 naista. Puoluetoimikunnan 9 edustajasta on yksi nainen. Mutta ei ole itsestään selvää, että naiset olisivat kaikkialla mukana, vaikka miehet ja naiset ovatkin tasa-arvoisia. Naisten ansiotyö lisääntyy päivä päivältä. Lasketaan, että naisia on kaiken kaikkiaan 36 f koko työvoimasta. He pääsevät mihin työhön vain. Mutta naisten tunkeutumista "miesten ammatteihin" vastustetaan. Naisten on vaikeampi päästä korkeampiin virkoihin, koska "aisten opiskelua hajoittaa äidin kotirouvan ansloäidin virat. Siksi naisia nähdään eniten "aputyö- Iäisinä". Nykyajan saksalainen työläii en on hauskannäköinen, omasta itsestään tietoinen persoonallisuus, jolla ei ole kovin paljon entisten 17

18 18 aikojen työläisnaisten kanssa yhteisiä piirteitä. Tämän me näemme mielellämme puolueessa. Uusi perusohjelmamme, joka valmistui 1959 marraskuussa, vastaa muuttuneita aikoja. Me toivomme, että uusi ohjelmamme herättää kansan luottamusta puoluettamme kohtaan ja että me saisimme valtiossamme niin paljon vaikutusta, jotta me voisimme toteuttaa rauhan, jännitystilojen laukaisemisen ja sosiaalisen oikeamielisyyden ohjelman. Vielä kerran kiitän teitä kutsusta saapua tänne. Me sosialidemokraatit toivomme teille paljon menestystä poliittisessa työssänne maanne ia sen koko kansan hyväksi. Saksan sos.-dem. puolueen syvästä sympatian tunteesta voitte olla varmat. Kotimaisten kutsuvieraiden tervehdykset Sos.-dem. eduskuntaryhmän tervehdyksen esitti Gunnar Henriksson lausuen seuraavaa: Puoluetoverit! Minulla on kunnia esittää edustajakokouksellenne sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän tervehdys. Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän tehtävänähän on parlamentissa sekä poliittisessa elämässämme taistella sosialidemokraattisten näkemysten puolesta, järkevän talouspolitiikan puolesta, yhteiskunnallisen turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta sekä kansanvaltaisen järjestyksen puolesta. Taistelu voi menestyä vain, jos puolueen ja sen eduskuntaryhmän takana on voimaa ja lujaa tahtoa. Ilman lujaa ja vahvaa puoluetta, joka ilmaisee kansalaisten vakaan tahdon, on eduskuntaryhmämmekin heikko. Naisten osuudesta ja merkityksestä poliittisessa ja yhteiskunnallisessa taistelussa tullaan tämän edustajakokouksen kuluessa puhumaan hyvin paljon. Jokainen ymmärtää, että naisten asennoitumisella on aivan ratkaiseva merkitys. Naisten keskuudessa on suoritettava voimakasta herätystyötä. Naiset on saatava mukaan. Heidät on saatava ymmärtämään, mistä on kysymys. Sosialidemokratia haluaa rakentaa turvallisen yhteiskunnan, jossa kaikilla on työtä ja leipää, jossa kaikilla on kunnolliset asunnot, jossa sairaista, vanhuksista ja lapsista huolehditaan. Tämä, jos mikään, koskee naisia. Eduskuntaryhmän puolesta toivotan kokouksellenne parhainta menestystä. Eduskuntaryhmä toivoo, että liittonne jatkuvasti kasvaisi ja voimistuisi. Viekää, hyvät toverit, sosialidemokratian sanoma kaikille Suomen naisille. Sanokaa, että vain vahva sosialidemokraattinen puolue pystyy turvaamaan Suomen kansan tulevaisuuden ja myöskin Suomen kotien tulevaisuuden. Kun te tämän olette tehneet ja kun teidän joukkonne jatkuvasti kasvaa, silloin on Suomen tulevaisuus turvattu.

19 Työväen Sivistysliiton ja Nuoret Kotkan järjestöjen puolesta toi Arvi Hautamäki kokoukselle seuraavanlaisen tervehdyksen: Arvoisat naistoverit! Työväen Sivistysliiton ja Nuoret Kotkat r.y:n puolesta tervehdin teitä. Lausun ensiksi työläisnaisille suuren tunnustuksen. Työväen Sivistysliiton kenttätyössä ovat naiset suhteellisesti muiden edellä. Ja naisten muodostamat opintokerhot ovat olleet myös pitkäikäisempiä, vanhemmat niistä vuotta kestäneitä. Ja naiset muutenkin ovat osoittaneet mielenkiintoa työväen kulttuurikysymyksiä kohtaan. Ehkä tämä opintokerhoissa olo johtuu siitä, että työläisnaisliikkeessä on perheenäitejä, jotka tuntevat tarvetta yhdessäoloon, seurusteluun, sanoisinko sivistävään seurusteluun. Te tiedätte yhtä hyvin kuin minä, että nimenomaan sillä kentällä, jota Työväen Sivistysliitto edustaa, on ollut vaikeat ajat. Meillä on ollut vaikeata saada tuloksia, kun työväenliikkeen kenttä on rikkinäinen. Siksi toivoisin hartaasti, että liittoihin tapahtuisi tiivistymistä. Teidän uusi liittonne ei voi olla Työväen Sivistysliiton jäsenjärjestö, koska sitä ei ole rekisteröity. Sen yhteys Työväen Sivistysliittoon täytyy tapahtua Sosialidemokraattisen Puolueen kautta, mutta tämä ei millään tavoin estä tätä yhteyttä. Se järjestyy näinkin ja me pyydämmekin liittoanne mukaan monenlaisiin asioihin, mm. silloin, kun nyt haluamme aktiivisoida työväen kulttuuritoimintaa. Kun esitän Nuorten Kotkain Keskusliiton puolesta myös tervehdyksen teille, niiden nuorten puolesta, jotka esiintyivät teille ja kukittivat veteraanit tänään, te voitte vähän ihmetellä, että miten tällainen vanha äijä voi esiintyä vanhana kotkana. No, kyllä muutkin ovat sitä ihmetelleet, ja minä itse aina tunnen vähän noloutta ja oudoksun tästä asemasta. Mutta on tahdottu pitää jonkinlainen keulakuva ulospäin. Näin minä olen tämän nähnyt. Nuorilla Kotkilla ja työväen varhaisnuorisotyöllä on myöskin monenlaisia ongelmia, joihin pyydämme teitä naiset mukaan. Täällä myöskin kohta esitetään Raittiusliiton terveiset. Sen rinnalla on Päivän Nuoret. Minä iloitsisin siitä, jos joskus syntyisi Päivän Nuorten ja Nuorten Kotkain yhteyttä. Kuuntelin eilen suurella mielenkiinnolla puheita ennen kaikkea kansainvälistä vierailtamme. Aika muuttuu nopeasti ja koko työväenliike on tänä päivänä muuttuvan yhteiskunnan ongelmien edessä. Näistä puheista sain viitteitä ei ainoastaan naisliikettä, kansanvaltaista työväenliikettä vaan myöskin työväen sivistysliikettä ajatellen, myös ohjelmaviitteitä tätä ja huomispäivää varten. Kiitän eilisestä kansainvälisen naistenpäivän juhlasta ja toivotan teille mitä parhainta menestystä rakentavalle työllenne. Raittiusliiton tervehdyksen kokoukselle esitti maaherra Alpo Lumme. Puheenjohtaja! Arvoisat läsnäolijat! 19

20 20 Minulla on suuri ilo Sosialidemokraattisen Raittiusliiton puolesta tuoda tervehdys teille, kiittää teitä lukuisia naisia, jotka täällä olette, siitä työstä ja panoksesta, minkä olette Suomen pienten kotien hyväksi raittiusrintamallakin suorittaneet. Toivon menestystä ja siunausta sille työlle, jota olette lähteneet tekemään. Sosialidemokraattisilla naisilla ja sosialidemokraattisella raittiusliikkeellä on niin läheiset suhteet, että niitä suhteita ei voi millään katkaista. Kun v perustettiin meidän liittomme tuolla A-salissa, niin sen kokouksen puheenjohtajana oli Miina Sillanpää. Ja kun meidän liitollamme on ollut työkausia vuosikymmeniä niin kuolemaansa saakka Aino Lehtokoski oli tämän liiton puheenjohtaja. Aivan äskettäin meidän keskustoimistossamme, tuolla hiukan ylempänä tässä talossa, paljastettiin Aino Lehtokosken kuva, ja tälläkin kertaa teidän keskusliittonne liittotoimikunnassa on naisia, jotka ovat arvokkaan panoksensa antaneet myöskin meidän liittomme liittotoimikunnassa. Niin läheisiä ovat siis näiden liittojen rintamat ja työalat ja työkohteet. Minä toivon, että niin jatkuisi edelleenkin ja että me kaikki yhteisvoimin tahtoisimme työskennellä Suomen lasten, nuorten ja kotien ja koko kansan raitistuttamiseksi. Menestystä työllenne! Jatkakaa ja jaksakaa! Akateemikko Väinö Aaltosen tervehdyksen tulkitsi Irja Lönngren kokoukselle seuraavin sanoin: Väinö Aaltonen itse sosialidemokraattina pyytää tuoda lämpimät terveiset tälle kokouksellemme ja hän ilmoittaa lahjoittavansa meidän Keskusliitollemme kauniin "Sydämeni laulu" relieffinsä suurikokoisena. Hän tervehtii lämpimästi kokoustanne. Edellisten tervehdysten jälkeen puheenjohtaja totesi, etteivät Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton ja Sos.-dem. Nuorison Keskusliiton edustajat ole ehtineet monien samanaikaisesti pidettävien kokousten takia tänään kokoukseemme, mutta ainakin nuorten edustajan näemme joukossamme huomenna. Puheenjohtaja ilmoitti kokoukselle, että seuraavien maiden sisarjärjestöt ovat lähettäneet kirjallisen tervehdyksen: Itävalta, Luxennurg, Ranska, Malta ja Italia. Veteraaneista, jotka voittamattomien esteiden takia eivät voineet saapua kokoukseen, on kirjallisen tervehdyksen lähettäneet Olga Tainio Helsingistä, Anni Ruotsalainen Porista, Edla Oinonen Joutsenosta, Saimi Pollari Kannuksesta ja Hilda Vainio Valkosta. Puheenjohtaja kiitti seuraavin sanoin: Pyydän saada esittää parhaat kiitokset kaikille kutsuvieraille ja ystävillemme, jotka ovat esittäneet meille tervehdyksiä tässä kokouksessa, joka meille sosialidemokraattisille naisille on hyvin tärkeä ja merkityksellinen. Ulkolaisten sisarjärjestöjemme sisarten tervehdykset lämmittävät meidän mieltämme aivan erikoisesti. Ne rohkaisevat meitä kannustamaan ja jatkamaan

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen Esityslista Lauantai 10.6.2017 1. EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen 2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2.1. Esittely Sääntöjen 11. pykälän

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta Etelä-Suomen Kerhopiiriliiton vuosikokouksessa Helsingissä 1970 Hyvät kutsuvieraat Arvoisat Kokousedustajat On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_ OMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p OLUETOIMIKUNTA KOKOUS N» C С 19.2.1981 KOUSPAIKKA IVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 19 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. :

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : » Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Käkisaimi 1923 Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : suomalaisen Naisliiton "Jaakkiman osasto R. Y. säännöt i Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Naisliiton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen!

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen! 祝 福 : 结 婚 Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne Lämpimät

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka V - 2-33 ten vaikutuksesta ulkopoliittisten vaatimusten toteuttamisessa, sillä sen ruvetessa tuntumaan ulkopoliittisen johdon merkitys vähenee, puolustusministerin vaikutus kasvaa. Mutta minä puhun eräästä

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Asialista Tiistai klo _ Joutsenon seurakuntakeskus, luentosali

Asialista Tiistai klo _ Joutsenon seurakuntakeskus, luentosali Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Paikka Tiistai 14.2.2017 klo 18.00 - _18.40 Joutsenon seurakuntakeskus, luentosali ASIALISTA

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Sos.-dem. Naisten Keskusliiton II edastajakokous. Helsingissä huhtikuun 20 21 päivinä 1963. Liitteenä:

PÖYTÄKIRJA. Sos.-dem. Naisten Keskusliiton II edastajakokous. Helsingissä huhtikuun 20 21 päivinä 1963. Liitteenä: PÖYTÄKIRJA Sos.-dem. Naisten Keskusliiton II edastajakokous Helsingissä huhtikuun 20 21 päivinä 1963 Liitteenä: Pöytäkirjan liitteenä on Sos.dem. Naisten Keskusliitton toimintakertomus vuosilta 1960, 1961

Lisätiedot

Häjyjen pj:n kommentti Simo Nikulan Ilkassa 25.7.2014 olleeseen kirjoitukseen, jossa hän käsitteli E-P:n liikuntatapahtumia.

Häjyjen pj:n kommentti Simo Nikulan Ilkassa 25.7.2014 olleeseen kirjoitukseen, jossa hän käsitteli E-P:n liikuntatapahtumia. Sippolan Eero hei! Olen Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry:n puheenjohtaja. Toivon, että julkaisette ao. tekstini Ilkassa ja mahd. muissakin Ilkka-konsernin julkaisuissa. Asia koskee mm. Nikun kommenttia

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 5/2012 Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot