PÖYTÄKIRJA. Sos.-dem. Naisten Keskusliiton edustajakokouksesta. Edustajakokous pidettiin Helsingissä maaliskuun päivinä 1960.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Sos.-dem. Naisten Keskusliiton edustajakokouksesta. Edustajakokous pidettiin Helsingissä maaliskuun 27 28 päivinä 1960."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Sos.-dem. Naisten Keskusliiton edustajakokouksesta Edustajakokous pidettiin Helsingissä maaliskuun päivinä Liitteenä: Toimintakertomus Keskusliiton toiminnasta vuodelta 1959 ja kokoukselle lähetetyt esitykset ja alustukset Pöytäkirjan ovat toimittaneet kokouksen sihteerit. TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

2 SISÄLLYSLUETTELO ftfgiyub Kokouksen avaus 3 11 Kutsuvieraiden tervehdykset J Edustajain valtuuksien hyväksyminen ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen I Sos.-dem. Naisten Keskusliiton edustajakokouksen osanottajat Kokousvirkailijat ja valiokunnat [ Pöytäkirjan painattaminen j 31 Kokouksen esityslista, työohjelma ja kokoussäännöt Liittotoimikunnan kertomus vuodelta 1959! Selostus sääntöasian käsittelystä Puheenjohtajan valinta 1 44 Liittotoimikunnan valinta Liittoneuvoston asettaminen j Toimintasuunnitelman käsittely Alustuksien käsittely Retkeilypäivien järjestäminen J Julkilausuma I Pöytäkirjan tarkastajien lausunto I. f 65 Kokouksen esityslista, liittotoimikunnan kertomus vuodelta 1959, aloitteet ja esitykset liitteenä f 1 50

3 SOS.-DEM. NAISTEN KESKUSLIITON I EDUSTAJAKOKOUS HELSINGISSÄ MAALISKUUN 27 JA 28 PÄIVÄNÄ 1960 Sos.-dem. Naisten Keskusliiton I edustajakokous alkoi maaliskuun 27 päivänä kello 10 Helsingin Työväentalon juhlasalissa, jonka esiintymislava oli koristeltu valtakunnan ja puolueen lipuin ja kukkasin. Kokous alkoi Gunaropuloksen yhtyeen soittamalla juhlamarssilla, jonka jälkeen opintoneuvoja Anni Valanti lausui Viljo Kajavan runon: Silta ja Katri Valan: Ihminen. Kokouksen avauspuheen piti Sos.-dem. Naisten Keskusliiton puheenjohtaja Sylvi Siltanen mainiten seuraavaa: Kunnioitetut kutsuvieraat. Arvoisat liittokokousedustajat. Hyvät puoluetoverit. Minulla on ilo saada toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi tähän Sos.- dem. Naisten Keskusliiton ensimmäiseen edustajakokoukseen ensimmäiseen sen uudelleenjärjestäytymisen jälkeen, joka viime kesäkuussa jouduttiin suorittamaan. Tämä kokous on sosialidemokraattisen naisliikkeen historiassa osanottajamäärältään suurin edustajakokous, ja näinollen selvä osoitus siitä, että jäsenistö näiden vaikeiden vaiheitten jälkeen yhä valppaasti valvoo asioita. Se on hyvän merkki. Annamme erittäin suuren arvon sille, että kokoustamme juhlistaa arvovaltainen kutsuvieraiden joukko, jotka edustavat eri elämänaloja, sekä oman puolueen eri puolia. Yhteistyö eri laitosten ja järjestöjen kanssa lisää toimintamahdollisuuksiamme ja tekee sen monipuolisemmaksi. Kun tämä yhteistyö, näinäkin vaikeina aikoina usein selvästi on merkinnyt myös rohkaisevaa myötäelämistä, on sen ilolla toteamiseen mitä suurin aihe. Sen kriisin aikana, joka meillä niin puolueessa, kuin sen naisliikkeessäkin on ollut, ovat myös kansainväliset suhteemme olleet vaarassa vahingoittua. Senvuoksi ulkolaisten sisarjärjestöjemme edustajain läsnäolo tässä meille hyvin merkityksellisessä kokouksessa ilahduttaa mieltämme aivan erityisesti. Mehän olemme aina vaalineet arvonannolla

4 4 kansainvälisiä yhteyksiämme. Pyrkineet omalta osaltamme täyttämään yhteistyön meille asettamat velvoitteet ja saaneet puolestamme tuntea olevamme osa kansainvälisestä sos.-dem. naisliikkeestä. Kun me olemme niin puolueessa kuin sen naisliikkeessäkin päässeet yli vaikeimman kriisikauden, ovat suhteemme muihin maihin nopeasti normaliosituneet ja ulkolaisten puoluetovereiden läsnäolo nyt tässä kokouksessa on meille suuriarvoinen asia. Puoluetoverit Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Saksasta ja Englannista. Rakkaat ystävät! Toivotan teidät mitä sydämellisimmin tervetulleiksi tähän kongressiin, joka meille Suomen sosialidemokraattisille naisille on erittäin merkityksellinen. Me iloitsemme kaikki teidän läsnäolostanne täällä. Me olemme joutuneet sosialidemokraattisessa puolueessa käymään läpi vaikean kriisin, joka nyt kuitenkin on takanapäin. Se on merkinnyt uudelleenjärjestelyjä myös naisliikkeessämme. Meitä on arvosteltu riippuvaisuudestamme puolueesta ja epäitsenäisestä toimintatavastamme, mutta meidän ohjelmajulistuksessamme sanotaan, että sosialidemokraattiset naiset toimivat Suomen Sosialidemokraattisessa Puolueessa omana itsenäisenä ryhmänään. Siinä on toimintaperiaatteemme selkeästi sanottuna. Sellaiseen itsenäisyyteen, joka johtaisi meidät puolueen ulkopuolelle, emme pyri. Kuten sanottu, kiistakysymykset on siirretty taakse, ja edessä olevat tehtävät odottavat koko sosialidemokraattisen väen panosta kansanvaltaisen työväenliikkeemme lujittamiseksi ja sen toimintaedellytysten parantamiseksi. Me olemme aina arvonannolla vaalineet kansainvälisiä suhteitamme, ja me toivomme, että myös yhteistyömme jatkuu yhtä ehyenä, yhtä vilkkaana ja monipuolisena kuin tähänkin asti. Vielä kerran hyvät toverit, tervetuloa! Pyydän saada esitellä teidät tälle kokoukselle. Norjasta Aase Bjerkholt, ministeri, kuuluu mm. puol. naissihteeristöön. Tanskasta Grete Haekkerup, matkasihteeri. Ruotsista Gunnel Olsson liiton työvaliokunnan jäsen ja Annie Jäderberg, liittohallituksen jäsen. Englannista Mary Saran, Sos.-dem. Naisten Kansainvälisen Neuvoston sihteeri. Saksasta Marta Schanzenbach, mm. puoluetoimikunnan ja liittopäivien jäsen. Kokouksemme on monessa suhteessa nyt tavallista merkityksellisempi. Olemme viime vuoden aikana tehneet ratkaisuja, jotka edellyt-

5 tävät meiltä suurta vastuuta, tarmokasta työtä ja selkeää aatteellisuutta. En tahdo pitkälti viipyä niissä seikoissa, jotka johtivat viime vuotisiin ratkaisuihimme. Jokin sana niistä asioista lienee kuitenkin paikallaan Sosialidemokraattisten naisten toiminnalla on takanaan 60 työn ja taistelun vuotta. Meillä on rikkaat perinteet ja velvoittava vastuu. Kuitenkin olemme nyt tilanteessa, jota voisi sanoa uudelleen- ja jälleenrakentamisen ajaksi. Maassamme vallinnut poliittinen tilanne on johtanut siihen, että osa sosialidemokraattisen puolueen jäsenistä on irroittautunut omaksi ryhmäkseen ja ryhtynyt taistelemaan puoluettamme vastaan. Valitettavasti Sos.-dem. Naisliiton johdossa oli myös henkilöitä, jotka avoimesti asettuivat tätä ryhmittymää tukemaan, ja veivät liiton toiminnan näin pois sosialidemokraattiselta tieltä. Naisliiton jäsenistö ei hyväksynyt tätä suuntausta mutta jäsenistön ääntä ei kuunneltu, epädemokraattisin ja suorastaan laittomin keinoin pidettiin valta määrätyn ryhmittymän käsissä. Viime toukokuussa 12 naisten piirijärjestöä vielä voimakkaasti vetosi Naisliiton johtoon asioiden saattamiseksi oikeille järjestödemokratian ja sosialidemokraattisten periaatteiden edellyttämille raiteille mutta tähän vetoomukseen ei edes vastattu. Tässä vaiheessa sosialidemokraattisten naisten piirissä vakavan harkinnan jälkeen päädyttiin ratkaisuun, joka merkitsi uuden sos.-dem. naisten keskusjärjestön perustamista. Tämä oli välttämätöntä siksi, että sosialidemokraattisten naisten toiminnan jatkaminen turvattaisiin. Ratkaisun oikeellisuuden todistaa se, että toimivat naisjaostot koko maassa nopeasti liittyivät uuden järjestön jäsenyyteen ja toimintaan. Kun Sos.-dem. Naisliitto piti lokakuussa liittokokouksensa, oli se kokous omiaan osoittamaan epäilijöillekin liiton vieraantumisen tarkoitusperistään. Kokouksessa nimittäin teetettiin päätös, joka merkitsee Naisliiton irroittautumista sosialidemokraattisesta puolueesta. Tämä kehitys on ollut hyvin valitettavaa vaikka voimmekin tällä hetkellä todeta, että sosialidemokraattiset naiset eivät ole harhateille vietävissä, he ovat valppaita ja päättäväisiä, kuten uuden liittomme toiminnan vireä alku on osoittanut. Tähän kokoukseen asti uudelleen järjestynyt toimintamme on ollut lähinnä piirijärjestöjen vastuulla. Nyt on jäsenistömme edustajilla tilaisuus lausua mielipiteensä asioiden hoitamisesta. Toivomme nimenomaan, että jäsenistömme avoimesti esittäisi ajatuksensa sekä tähänastisesta toiminnasta, että siitä, kuinka toimintaa vastaisuudessa jatketaan. Liittomme perustamiseen johtaneena yhtenä syynä oli se, että entisen naisliiton iohto ei halunnut kuulla jäsenten mielipiteitä, ei antaa 5

6 laajojen joukkojen vaikuttaa asioiden hoitamiseen. Siksi me pidämme erittäin tärkeänä nyt perustetussa liitossamme sitä, että sisäinen demokratia on todellisuutta eikä vain korusana. Emme halua pyrkiä siihen, että jäsenistö vain "yksimielisesti" käsiä taputtamalla hyväksyy kaikki liiton toimielinten tekemät ratkaisut. Asiamme sosialidemokraattisen toiminnan edistäminen maassamme on yhteinen, meillä on myös yhteinen vastuu. Kokouksemme eräänä tärkeänä asiana on sääntöjen hyväksyminen. Kuten tunnettua, on puolueemme eri järjestöjen säännöissä vallinnut jonkinverran kirjavuutta ja toisiinsa niveltymättömyyttä, mikä juuri on tehnyt mahdolliseksi esim. Naisliitossa tapahtuneen kehityksen. Tarkoituksena on, että nyt hyväksyttävät säännöt poistavat liian tulkinnanvaraisuuden, sekä takaavat nimenomaan jäsenistön edut ja oikeudet. Liittyessämme sosialidemokraattisiin järjestöihin olemme jokainen tällä teollamme osoittaneet, että hyväksymme sosialidemokraattisen puolueen periaatteet, tavoitteet ja toimintatavat. Meillä naisilla on paljon erityisesti meille kuuluvia ja meitä kiinnostavia tehtäviä, jotka olemme pääpiirteissään määritelleet ohjelmajulistuksessamme. Meidän työmme ja toimintamme ei missään suhteessa ole, eikä saakaan olla sosialidemokraattisista periaatteista poikkeavaa. Kukapa meistä sellaista haluaisikaan? Kun eräillä tahoilla on paljon puhuttu Sos.-dem. Naisliiton oikeudesta itsenäiseen, puolueesta täysin riippumattomaan toimintaan, on se puhetta, jota on vaikea ymmärtää. Me sosialidemokraattiset naiset emme missään tapauksessa halua olla irrallaan puolueesta, me kuulumme sosialidemokraattisen puolueen jäsenrivistöön. IMe emme pyri sellaiseen itsenäisyyteen, joka johtaisi meidät ulkopuolelle puolueen, irroittaisi meidät hyväksymästäfmme sosialidemokraattisesta elämänkatsomuksesta, sosialidemokraattisista periaatteista ja menetelytavoista. Kuten jo tuli todetuksi, on sosialidemokraattisten naisten toiminnalla maassamme 60 vuoden takaiset perinteet. Voimme myös todeta sen tosiasian, että sos.-dem. naisten työ on jättänyt jälkensä koko suomalaisen yhteiskunnan kehityksen. Yhdessä muun puolueväen kanssa on sosialidemokraattinen naisliike käynyt ennakkoluulotonta ja rohkeata taistelua yhteiskunnallisten uudistusten puolesta, vääryyttä ja sortoa vastaan. Saavutukset eivät ole tulleet helposti, vaan ne ovat vaatineet ankaraa työtä, sitkeää tarmoa ja epäitsekästä uhrautuvaisuutta järjestökoneistomme joka portaassa, ei vain sen yläpäässä. Me voisimme mainita joukostamme 60-vuotisesta saatosta monta henkilöä, jotka omalla henkilökohtaisella panoksellaan ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet yhteiskunnallisten olojemme kehitykseen.

7 Sosialidemokraattinen toiminta on vaatinut ja vaatii jatkuvasti jokaiselta siihen osallistuvalta ihmiseltä aktiivisuutta, henkilökohtaista vastuuntunnetta. Tämän me nykyhetken sosialidemokraattiset naiset ymmärrämme. Tunnemme myös vastuun viimeksikin tekemistämme ratkaisuista mutta minusta tuntuu, että me nyt ehkä vielä entistä paremmin olemme myös valmiit tuon vastuun kantamaan. Me emme voi tälläkään hetkellä viipyä kunnioitettavien menneiden saavutusten muistelemisessa, emmekä vain todeta yhteiskunnassamme tapahtunutta myönteistä kehitystä, vaan meidän on päättävästi suunnattava katseemme nykyisiin tehtäviimme ja tulevaisuuteen. Meidän on jatkettava sosialidemokraattisten naisten toimintaa nykyhetkellä tulevaisuutta ajatellen. Tehtävistä meillä ei ole puutetta. Kehityksen mukana tehtävät muuttuvat, vaatimukset kasvavat ja vastuu laajenee. Tähän kaikkeen meidän on oltava valmiita ja uskon, että olemmekin. Puolueen jäseninä meidän on ensimmäiseksi tehtäväksemme tunnettava sosialidemokraattisen ajatustavan levittäminen ja tunnetuksitekeminen. Edelleen on yksi suurimmista tehtävistämme yhteiskunnallisen vastuuntunnon tehostaminen naisten keskuudessa ia on sanottava, että vielä nykypäivinäkin juuri tässä suhteessa on paljon tekemistä. Tätä työtä meidän on tehtävä kaikkialla, kodeissa, työpaikoilla ja missä kulloinkin joudumme ihmisten parissa liikkumaan. Kun itse tunnemme, että yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen sekä lisääntyvään henkiseen ja aineelliseen hyvinvointiin voidaan päästä vain sosialidemokraattisia periaatteita toteuttamalla, on meidän saatava yhä suurempi naisten joukko tämä tosiasia ymmärtämään ia tulemaan mukaan järjestötoimintaamme. Tämän hetken yhteiskunnassa on paljon puutteita, jotka vaativat sosialidemokraattisten naisten huomiota ja toimintaa niiden poistamiseksi. Naisten työllisyyteen liittyvät kysymykset mm. muodostavat vakavan ongelman, jonka ratkaiseminen ei ole helppo asia, mutta välttämätön nykyisin vallitsevien epäkohtien poistamiseksi. Olemme ottaneetkin ohjelmaamme mm. työskentelyn samapalkkaisuuden, naisten ammattikasvatuksen, naistyövoiman tarkoituksenmukaisen työmarkkinoille sijoittamisen puolesta, kuten myös yleisen mielipiteen muuttamiseen niin että perheenemännän työhön suhtauduttaisiin ammattityönä. Edelleen voisin ohjelmastamme mainita monet sosiaaliset kysymykset, kuten sairaitten, lasten ja vanhusten aseman parantamisen, sekä maaseudun vähävaraisen väestön olosuhteiden kohentamisen. Ryhtymättä luettelemaan erilaisia tehtäviämme ja tavoitteitamme toteaisin, että pyrkimyksiemme edistämiseksi meidän on toimittava varsin monipuolisesti. Meidän on pidettävä huolta siitä, että vaikutukseni- 7

8 8 me lainsäädännöllistä tietä tapahtuvaan kehitykseen lisääntyy samalla kuin myös poliittisessa toiminnassa pyrimme lisäämään sosialidemokraattien ja erityisesti sosialidemokraattisten naisten osuutta yhteiskunnallisissa tehtävissä. Entisen tavan mukaan on edelleen näiden toimenpiteiden lisäksi tehtävä käytännöllistä sosiaalista työtä vanhusten, lasten ja perheenäitien keskuudessa. Toimintamme monipuolisuus antaakin suuret mahdollisuudet siihen osallistumiselle. Jokainen voi halunsa ja taipumustensa mukaan toimia jollakin erityisellä työsaralla, missä hän voi antaa parhaan mahdollisen panoksensa. Yhdessä muodostamme voimakkaan rintaman, joka tahtoo ja voi edistää yhteiskunnallista uudistus- ja rakennustyötä. Me rakennamme turvallista, puutteesta ja pelosta vapaata yhteiskuntaa. Demokraattisessa maassa poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen ja sivistyksellinen kehitys riippuu jokaisen kansalaisen harrastuksesta ja aktiivisuudesta. Tämän aktiivisuuden ja harrastuksen herättäminen erityisesti naisten keskuudessa on meidän keskeinen tehtävämme. Vainajien muistoa kunnioitti puhuja seuraavin sanoin: Niinkuin täällä jo aikaisemmin on tullut mainituksi, sosialidemokraattisten naisten vaikutus suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja uudistumiseen on ollut tuntuva. Työ, jota on tehty, ei ole mennyt hukkaan, vaan aina voidaan todeta, että sosialidemokraattisten naisten työkenttä on saavutuksista rikas. Mutta menetyksiäkin on ollut. Monet sadat, ja tuhannetkin ihmiset jotka ovat vuosikymmenien kuluessa aatteen innoittamina puolueen riveissä tehneet työtä vakaumuksensa puolesta vastuksia säikkymättä, ovat nukkuneet ikuiseen uneen monet heistä koskaan näkemättä työnsä tuloksia monet taas aivan viime päivinä kiireisen elämänmenon keskeltä. Mutta heidän työnsä jälki on jäänyt, ja niihin Jälkiin me tänä päivänä poliittisella työkentällä toimivat yritämme sovitella omia askeleitamme jatkaaksemme eteenpäin. Me kunnioitamme vainajiamme ja heidän elämäntyötään ja minä pyydän teitä hyvät toverit omistamaan hiljaisen hetken elämän rajan taa siirtyneiden tovereiden muistolle kaikkien yhteisesti ketään erikseen mainitsematta. Kokouksen osanottajat kunnioittivat vainajien muistoa hetken hiljaisuudella ja yhtye esitti Elämä ja Kuolema-nimisen musiikkikappaleen. Veteraanitoverimme. Me olemme kutsuneet teidät tähän kokoukseen, joka meille sosialidemokraattisessa puolueessa toimiville naisille on hyvin suuresta merkityksestä. Teidän läsnäolonne tässä kokouksessa sekä rohkaisee meitä, että kannustaa pyrkimään eteenpäin.

9 Aatteellisen joukkoliikkeen menestyminen kansanvaltaisessa yhteiskunnassa on suuresti riippuvainen perustajien selvänäköisyydestä ja moraalisesta lujuudesta. Kansanvaltaisen työväenliikkeen veteraanien osuus nykypäivien yhteiskunnassa on tässä mielessä aivan ratkaiseva. Niissä koettelemuksissa, joita työväenluokalla on ollut kuluneen toimintansa aikana on aatteellinen kestävyys ja moraalinen lujuus raskain punnuksin punnittu. Teidän uskonne asian oikeuteen ei ole pettänyt. Tahto taistella sen puolesta on kestänyt yli suurtenkin vaikeuksien siitä kertovat työväenliikkeen historian täyteläiset sivut. Suoritetun työn tuloksena on työväestö noussut alistetusta asemastaan muiden yhteiskuntaryhmien tasalle ja siten saavuttanut suuremmat mahdollisuudet yhteiskunnallisen uudistustyön jatkamiselle. Me kiitämme teitä veteraanit aloittamastanne ja suurin ponnistuksin suorittamastanne työstä työväenliikkeen hyväksi ja tunnustamme olevamme vastuussa työn jatkamisesta. Nuoriso meidän rinnallamme kasvaa ja valmistautuu puolestaan sekä jatkamaan, että laajentamaan toiminnan ja saavutusten piiriä. Se on meidän kiitoksemme teille veteraanit, ja sen osoitukseksi kiinnittävät nuorimmat joukostamme pienen kukan teidän rintaanne. Veteraaneina tähän kokoukseen on kutsuttu seuraavat henkilöt, joista useat ovat paikalla, monet myös estyneinä: Puheen aikana kiinnittivät Nuoret Kotkat ja Päivän Nuoret punaisen neilikan veteraanijäseniksi kutsuttujen tovereiden rintaan. Veteraaneina kokoukseen ovat saapuneet Helsingistä Alma Luhtala. Alina Sirjola, Maija Sinisalo, Edla Vuori, Laina Lehtonen, Saima Severi, Varma Lönngren, Hilma Nenonen, Hilja Sinervo ja Hilja Horniemi, Hämeen etel. Martta Toivonen, Hämeen pohjoisesta Hanna Vesa, Joensuusta Mimmi Haapasalo, Oulun piiristä Ida Tähtinen, Saimaan piiristä Amanda Väyrynen, Keski-Suomen piiristä Aino Takala, Turun etel. Maija Suvanto, Uudenmaan piiristä Lydia Kivinen, Mikkelin piiristä Hilma Huttunen, Kymin piiristä Aino Laurila ja Eva Pylkkö ja Vaasan etel. piiristä Sanna Lilja. Edellälueteltujen lisäksi liittotoimikunta on kutsunut veteraaneiksi seuraavat henkilöt, jotka eivät ole voineet saapua kokoukseen: Olga Tainio, Mimmi Koskinen, Ilmi Unho, Helmi Lappalainen, Ida Kunelius, Emmi Hiipinen, Olga Ahti, Gustaava Rissanen, Anna Viinamäki, Edla Uinonen, Mandi Niemi, Tilda Enne, Anni Ruotsalainen, Ida Partelainen, Alma Hokkanen, Fanny Jylhä, Saima Sävelä, Mimmi Lassila, Saima Pollari, Jenny Latvasalo, Katri Mäkinen, Alma Hillilä, Hilda Maria Vainio, Elin Pousi ja Lydia Leikas. Tämän lisäksi on kokousedustajina henkilöitä, jotka ikänsä ja toi- 9

10 mintavuosiensa ansiosta olisivat oikeutettuja istumaan veteraaniaitiossa, mutta jotka edelleen ovat toiminnassa mukana niin aktiivisesti, että ovat tulleet valituiksi edustajiksi tähän kokoukseen. Tällaisia henkilöitä ovat: Hanna Frigren, Sofia Salo, Lyydia Kurki, Fanni Toivonen, Elin Janhunen ja Toini Välimaa. Jos saan pyytää teitä nousemaan seisoalleen, että kukka teidänkin rintaanne kiinnitettäisiin. Me annamme erityisen suuren arvon sille, että te kaikki olette meidän mukanamme tässä kokouksessa, jossa tehdään ratkaisevia päätöksiä tulevien vuosien toimintaa varten. Hyvät toverit. Tuskin erehdyn, kun sanon, että Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäseninä me kaikki tahdomme tinkimättömästi puolustaa työväestön ja muun vähävaraisen väestön etuja ja oikeuksia, sekä rakentaa vapaata kansanvaltaista yhteiskuntaamme entistä paremmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Sellaista suuntausta, joka pyrkii sosialidemokraattisen puolueen syrjäyttämiseen ja sen vaikutusvallan mitätöimiseen tässä maassa, sitä me emme voi hyväksyä, ja siksi kokoamme koko sosialidemokraattisen puolueperheen yhteiset voimat sosialidemokratian aseman lujittamiseen ja sen toimintaedellytysten parantamiseen. Omalta osuudeltamme olemme myös rehellisesti mukana kansainvälisessä sosialidemokraattisessa työväenliikkeessä taistelemassa kansojen itsenäisyyden, vapauden ja rauhan puolesta. Tikkurilan kisällittäret lauloivat veteraaneille, jonka jälkeen veteraanien puolesta puhui Aino Takala lausuen seuraavaa: Kaikkien meidän veteraanien puolesta pyydän ensinnäkin kiittää Sos.-dem. Naisten Keskusliittoa siitä huomaavaisuudesta, jota on meidän osaksemme tässä tilaisuudessa tullut. Me olemme kovasti iloisia siitä, että me näimme tämän nousevan joukon. Käytän tätä nimitystä sen vuoksi, koska haluan sanoa, että tämä tilaisuus on mielestäni kolmas esiintyminen näillä sosialidemokraattisilla naisilla. Ensimmäinen esiintyminen, joka tapahtui 60 vuotta aikaisemmin oli pienoinen ryhmä, mikä aloitti uranuurtamisen sinä aikana. Mutta siitä siemenestä on kasvanut verrattain suuri puu, joka tässä tilaisuudessa näyttää hyvinkin voimakkaalta ja elinkelpoiselta. Se miellyttää vanhempaa polvea, meitä, jotka istumme nyt täällä ns. veteraanien tuoleissa. Me olemme niinkuin jo mainitsin, hyvin mieltyneitä tästä tapauksesta. Seuraava esiintyminenhän tapahtui meillä silloin, kun tuo surullisen kuuluisa kansalaissota oli murjonut sangen paljon tovereitamme, jotka olivat sortuneet joko hiekkakuoppiin taikka sitten vankikoppeihin ia osa tietysti maanpakoon. Näitä tovereita me kaikki ja te hyvät toverit varmasti mielellänne muistelette. Olemme kuitenkin selviytyneet tehtävistämme suurella kunnioi-

11 tuksella ja tämä on kolmas esiintymisemme, joka kruunaa sen työn, johon olemme osallistuneet. Minä tahtoisin näyttää teille tätä pientä punaista kirjaa, joka on saanut olla meidän kaikkien myötäkulkijana minullakin jo yli 55 vuotta ja minua vielä vanhemmilla tovereilla sitäkin pitemmän ajan. Tämä kirja kertoo siitä ylösnousemuksesta, joka silloin tapahtui ja jonka seurauksena saamme nyt viettää näitä erittäin miellyttäviä tilaisuuksia. Kiitos teille kaikille! Täällä ovat kauniisti laulaneet nämä nuoret meille vanhoille ja luvanneet jatkaa meidän työtämme. Me vanhat koetamme omalta osaltamme olla mukana. 11 Kutsuvieraiden tervehdykset Puheenjohtaja luovutti ensimmäisen puheenvuoron Sosialidemokraattisen Puolueen puheenjohtajalle Väinö Tannerille, joka lausui seuraavaa: Arvoisat kokousedustajat! Sosialidemokraattiselle puolueelle tämä päivä on suuri ilo. Teille kaikille on tunnettua, että puolueella muutamina edellisinä vuosina on ollut erinäisiä vaikeuksia. Sen piirissä ei ole vallinnut täysi yksimielisyys. Erilaiset johtoon nostetut henkilöt ovat ottaneet asiakseen vaikeuttaa puolueen toimintaa. He ovat suorastaan työskennelleet puoluetta vastaan ja koettaneet saada puoluetta hajalle. Tämä työ on vähitellen saatu tehottomaksi. Puolue on uudelleen kerännyt voimansa ja lähtee eteenpäin entistäänkin ehyempänä ja voimistuneempana. Erinäiset sivujärjestöt ovat tästä parantumiskehityksestä huolimatta edelleen olleet huolen aiheena. Näitä sivujärjestöjä, erikoisjärjestöjä ovat olleet naisten liitto, nuorisoliitto, ammatillinen keskusjärjestö kaikkine haaroineen ja Työväen Urheiluliitto. Näissäkin on tervehtymisprosessti kuitenkin hyvässä käynnissä, ja te, arvoisat naiset olette ottaneet siinä johtoaseman, halunneet rientää keräämään omat joukkonne koolle ja osoittamaan, ettei mikään liike mene sillä eteenpäin, jos johto tahtoo yhtä, kun jäsenistö tahtoo toista. Minulla on puoluetoimikunnan toimeksiannosta mieluinen tehtävä onnitella teitä tästä erinomaisesta suorituksesta. Jos mikään, niin jo tämä kokous, sen valtavat mittasuhteet ja sen hyvin järjestetty ohjelma ja edessä oleva työskentely osoittavat, että te olette löytäneet oikean sävelen, te olette oikealla tiellä. Suomen kansa on suuressa viisaudessaan sanonut, että alku on aina hankala, mutta lopussa kiitos seisoo. Te ette ole vielä alkua pitemmällä, työtä, ehkä vastoinkäymisiäkin tulee vielä olemaan edessä, mutta kun alku on ollut näin pontevaa niin minä luulen, että loppukin tulee olemaan hyvä ja tulee saamaan kiitoksen osakseen. Hyvää jatkoa!

12 12 Ulkolaisten kutsuvieraiden tervehdykset Ulkolaisista kutsuvieraista esitti ensimmäisenä tervehdyksensä Sosialidemokraattisten Naisten Kansainvälisen Liiton sihteeri Mary Saran mainiten seuraavaa: Arvoisa puheenjohtaja! Hyvät toverit! Minä olen erittäin iloinen saadessani olla mukana kokouksessanne ja tuoda teille Kansainvälisen Sosialististen Naisten järjestön terveiset. Tämä on minun ensimmäinen vierailuni Suomeen ja minä toivon, ettei se ole viimeinen. Vietettyäni yhden päivän Tampereella ja toisen päivän Helsingissä minä tunnen olevani täysin kotonani teidän keskuudessanne ja minä olen vakuuttunut siitä, että minä tulen uudelleen nähdäkseni enemmän teidän työtänne. Minä olen iloinen siitä, että olen saanut olla mukana teidän Naisten Päivän juhlissanne eilen illalla Messuhallissa ja toissa iltana Tampereen työväentalolla. Ne olivat suurenmoisia juhlia ja todella suurten veteraanien, edellä kävijöidenne, arvoisia. Monissa muissa maissa vietetään näitä sosialististen naisten kansainvälisiä juhlia. Tämä on juuri meidän traditiomme, se ei ole kommunistien eikä se ole porvarillisten naisten järjestöjen traditio, jotka kuitenkin tänä vuonna ovat selostaneet niitä omiksi juhlikseen. He väärentävät tässä suhteessa historiaa. Tämä on teille erittäin tärkeä kokous ja se merkitsee uutta alkua vaikean aikakauden jälkeen. Me olemme kansainvälisesti seuranneet teidän probleemojanne hyvin suurella mielenkiinnolla, ja me olemme pahoillamme, että jotkut niistä ystävistämme, joiden me tiedämme kauan työskennelleen mukana, eivät ole mukana tänä päivänä, mutta me toivomme, että he tulevat jälleen palaamaan. Jokaisen liikkeen tulee ratkaista omat sisäiset probleemansa itse, kukaan ulkopuolelta ei voi sitä tehdä. Mutta minä voin sanoa, että kaikki me käsitämme sen tärkeyden, mikä on läheisellä yhteistyöllä sosialidemokraattisen puolueen kanssa. Se on juuri sitä työtä, jota me myöskin teemme sosialistisessa kansainvälisessä järjestössä ja johon meidän puolueemme kuuluvat. Me tunnemme kaikki suurta myötätuntoa Suomea kohtaan, joka on ikäänkuin eräänlainen demokratian ulommainen asema. Me tiedämme, että sosialidemokraattisella liikkeellä on parhaat mahdollisuudet työskennellä juuri demokratian puolesta. Suomessa teidän täytyy taistella sekä oikeistoa että myöskin vahvaa kommunistista liikettä vastaan. Me toivomme, että kaikki sosialidemokraatit ryhtyisivät työskentelemään yhdessä puolueessanne ja myöskin Kansainvälisessä Sosialidemokraattisessa naisten liikkeessä. Tämä kongressi tulee hyväksymään teille säännöt, valitsemaan teille toimeenpanoelimenne, ja tämän jälkeen olette virallisia jäseniä kansainvälisessä neuvostossa. Toivomme, että vallitsee

13 täydellinen yhteistyö teidän liittonne ja sosialistisen kansainvälisen järjestön kesken. Teillä suomalaisilla tovereilla on pal i on tuotavaa kansainväliseen yhteistyöhön. Teillä on naisia, joilla on erittäin suuri poliittinen kokemus ja erittäin suuri tuntemus sosiaalisista kysymyksistä ja erittäin elävä kultturellinen harrastus. Me toivomme hyvää yhteistyötä ja me toivomme, että te lähetätte jäseniänne opintoviikollemme elokuussa, jossa me keskustelemme erittäin mielenkiintoisesta kysymyksestä "hyvinvointivaltio ja meidän sosialistiset päämäärämme". Erikoiset terveisensä lähettää teille Mary Sutherland, joka on meidän kansainvälisten sosialististen naisten liittomme puheenjohtaja. Hän oli hyvin pahoillaan, että hän ei voinut olla mukana tässä kokouksessa. Toivon hyvää onnea järjestöllenne ia hyvää menestystä ja hyviä päätöksiä kokouksellenne. Grethe Haekkerup toi terveiset Tanskasta kertoen, että hänellä on erikoinen ilo olla mukana kokouksessamme ja että hän ei tuo terveisiä vain Tanskan sisarjärjestöltä, vaan hänellä on aivan erikoistervehdys meidän vanhalta hyvältä ystävältämme Nina Anderssenilta, joka on estynyt matkustamasta meidän luoksemme, siksi että hän on Antwerpenissä, mutta Ninakin lähettää teille kaikille sydämellisiä terveisiä. Edelleen Grethe Haekkerup sanoi, että he Tanskassa ovat mielenkiinnolla ja myötä eläen seuranneet meidän toimintaamme ja nimenomaan meidän vaikeuksiemme selvittelyä ja hän nyt täällä voi ilolla todeta ja viedä sanan mukanaan, että me olemme hänen käsityksensä mukaan nämä vaikeutemme voittaneet. Hän toivotti menestystä meidän työllemme ja erikoisesti tervehti liittomme puheenjohtajaa, Sylvi Siltasta, ionka hän oli nähnyt Hampurissa jo siinä vaiheessa, jolloinka meidän Uittomme työ oli alkamassa ja kaikki oli uutta ja arvoituksellista meidän edessämme. Hänen lopputervehdyksensä oli kutsu Tanskaan. Siellä on päivinä kesäkuuta 1960 jokavuotinen naisten pohjoismainen viikko, joka pidetään Krogerupin korkeakoulussa Humlebaekissa, niin että suuri delegaatio Tanskaan myös Suomesta on Grethe Haekkeruppin toivomus. Tämän lisäksi hän toivoi meille kaikkea hyvää, työlle ja meille. Ministeri Aase Bjerkholt Norjasta tervehti suomalaisia puoluetovereita valittaen aluksi, ettei hän puhu ruotsia, niin kuin tanskalainen vieraamme, käytti tervehdyksessään ruotsinkieltä, mutta totesi sitten, että häntä parhaiten kuitenkin ymmärretään, kun hän käyttää omaa norjaansa. Hän kertoi sitten, että poliittinen tilanne heillä Norjassa on erittäin vakiintunut. Siellä tämä vakiintuminen on saanut loistavan ilmauksensa siinä, että heillä noin viikko sitten vietettiin työväenpuolueen 75-vuotisjuhlaa. Hän toivoo, ja kaikki norjalaiset toivovat, 13

14 että tämä pitkällinen hallituksessaolo ei olisi vaikuttanut Norjan työväenpuolueeseen siten, että puolue olisi kalkkiintunut. He toivovat, että ei tarvittaisi mitään erikoisia poliittisia vaikeuksia, jotta innostus ja elävyys puolueen sisässä säilyy. Heillä on tulossa seuraavana vuonna valtiolliset vaalit ja he toivovat, että valtiopäiville saataisiin yhä enemmän naisia. Hän totesi myöskin, että norjalaisessa puolue-elämässä tunnetaan hyvin elävää mielenkiintoa pohjoismaista yhteistyötä kohtaan. Uskoi, että ajanmittaan vähitellen saavutamme kulkuyhteyksien kautta niin helpot yhteydet, että Pohjola jatkuvasti näkyy ulospäin maailmaan kuin yhtenäinen perhe. Hän totesi, että norjalaiset eivät enää pidä muita pohjoismaita ulkomaina. Norjalaiset toverit tietävät, että Suomen sosialidemokraattisilla naisilla on ollut erittäin raskaita ja vaikeita poliittisia tehtäviä suoritettavanaan ja he toivovat, että me edelleenkin pystyisimme antamaan voimakkaan panoksemme puoluetoiminnassa hoitaen oman osuutemme siinä. Hän toivotti meidän työllemme kaikkea menestystä, toivoi, että tästä kokouksesta muodostuisi se tilaisuus, jossa me pystymme kaikkien näiden vaikeuksien ja nimenomaan näiden alkuvaikeuksien jälkeen luomaan hyvän ja vakiintuneen pohjan tulevalle toiminnalle. (Puheenvuorot tulkitsi Ulla Tiilikainen). Annie Jäderberg Ruotsista tervehti kokousta mainiten seuraavaa: Arvoisa liittokokous! Hyvät toverit! Kun Ruotsin sosialidemokraattinen naisliitto sai kutsun tähän kokoukseen, oli se meille Ruotsissa mieluinen tapahtuma ja olemme saapuneet tänne hyvällä ja hauskalla mielellä. Olemme iloisia siitä, että huolimatta kaikista vaikeuksista, olette voineet koota voimat niin suuressa määrässä, että olette saaneet tämän kokouksen aikaan. Olemme vakuutettuja siitä, että tämän kokouksen työn kautta tulette te voimakkaasti edistämään, ei ainoastaan sosialidemokraattisen naisliikkeen työtä vaan koko kansanvaltaisen työväenliikkeen kehitystä Suomessa. Me ruotsalaiset vieraat toivotamme mitä parhainta menestystä kokouksellenne ja esitämme lämpimät terveiset kaikilta ruotsalaisilta aatetovereilta ja juuri Ruotsin Sosialidemokraattiselta Naisliitolta. Elämme Ruotsissa tällä hetkellä jonkinlaista odotuksen aikaa poliittisessa elämässä. Meillä ovat valtiopäivämiesvaalit ensi syyskuussa. Sosialidemokraattinen puolue on ollut hallitusvastuussa lähemmät 28 vuotta. Paljon on tällä aikaa saatu aikaan. Voimme sanoa, että puolue on toimittanut maassamme verettömän vallankumouksen. Muutokset ovat olleet mullistavia taloudellisessa ja sosiaalisessa sekä myöskin sivistyksellisessä elämässä. Tässä uudistustyössä on sosialidemokraattisella naisliikkeellä oma kunniallinen osansa. Olemme yrittäneet olla jonkinlainen maan suola eli sosiaalinen omatunto aina vaalimaan ja muistuttamaan, että työväenpuolueen käytännöllisessä politiikassa täytyy vähä-

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN TYOLÄISNAISLIITON XIV EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ LOKAKUUTA

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN TYOLÄISNAISLIITON XIV EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ LOKAKUUTA 12ATfå-tfcy;i. 'tnio) SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN TYOLÄISNAISLIITON XIV EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ LOKAKUUTA 1935 HÄMEENLINNA 1936 O. Y. HÄMEEN KANSAN KIRJAPAINO

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA AATTO VÄYRYNEN TOIMITTANUT

PÖYTÄKIRJA SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA AATTO VÄYRYNEN TOIMITTANUT PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA 1957 TOIMITTANUT AATTO VÄYRYNEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUETOIMIKUNTA m Työväen Kirjapaino, Helsinki 1957. 3 HAKEMISTO-

Lisätiedot

XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956

XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956 '3X4* ih- öttz /wo) SOS.-DEM. NAISLIITON XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956 Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vuosilta 1953 1955 ja kokoukselle

Lisätiedot

t i! 5AK = n PÖYTÄKIRJA

t i! 5AK = n PÖYTÄKIRJA I t i r I >! 5AK = n PÖYTÄKIRJA! f?' ^...^^0'0 f S o:... ;^' s t/5 SUOMEN AMMATTIYHDISTYSTEN KESKUSLIITON R.Y Helsingissä nuntikuun aa., a3. ja»4- päivinä ig34 pidetyn ensimäisen varsinaisen edustajakokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 PÖYTÄKIRJA Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 Laatineet: Pekka Morri ja Simo Elomaa 1976 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Lisätiedot

ALUSTUSVIHKO. Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle. Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla

ALUSTUSVIHKO. Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle. Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla ALUSTUSVIHKO Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla KERTOMUS S. Sos.sdem. Työläisnaisliiton toiminnasta 1/6 1929 1/9 1932.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA LIITTEENÄ:

PÖYTÄKIRJA LIITTEENÄ: PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAAT TISEN PUOLUEEN XVII PUOLUE KOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN HELSINGIN TYÖVÄENYHDIS TYKSEN TALOSSA TOUKOKUUN 25-28 PÄIVINÄ 1936 LIITTEENÄ: a) "Alustuksia"-niminen alustusvihko.

Lisätiedot

TULin merkityksestä sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle pu-

TULin merkityksestä sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle pu- 221 TUL:n piirissä syntyneet erimielisyydet saivat alkunsa samasta kysymyksestä, joka on nyt käsiteltävänä olevan alustuksen ydinasia. Kiista syntyi siitä, olisiko mentävä yhteisiin liittoihin porvareiden

Lisätiedot

Alustuksia Sos.-dem. Työläisnaisliiton XVIII edustajakokoukselle toukokuun 15,16 ja 17 pnä 1947. Valistustyömme.

Alustuksia Sos.-dem. Työläisnaisliiton XVIII edustajakokoukselle toukokuun 15,16 ja 17 pnä 1947. Valistustyömme. Alustuksia Sos.-dem. Työläisnaisliiton XVIII edustajakokoukselle toukokuun 15,16 ja 17 pnä 1947. Valistustyömme. Tapahtumien kulku edellisen edustajakokouksen jälkeen on asettanut työläisnaisliikkeen jäsenistöineen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Laatinut: VIHTORI HUHTA LIITTEENÄ: PUOLUEEN TILIKERTOMUS EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS KOKOUKSEN ALUSTUKSET

PÖYTÄKIRJA. Laatinut: VIHTORI HUHTA LIITTEENÄ: PUOLUEEN TILIKERTOMUS EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS KOKOUKSEN ALUSTUKSET PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN r.y. XX PUOLUEKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN KESÄKUUN 15-17 PÄIVINÄ 1946 HELSINGIN TYÖVÄENTALON JUHLASALISSA Laatinut: VIHTORI HUHTA LIITTEENÄ: PUOLUEEN TILIKERTOMUS

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa

PÖYTÄKIRJA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa PÖYTÄKIRJA Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa Laatinut: AARO MÄKELÄ Turku 1953.. Lounais-Suomen Kirjapaino

Lisätiedot

Vuoden T946 toimintakertomuksen

Vuoden T946 toimintakertomuksen H''*ri&$Jt *&,*.. Vuoden T946 toimintakertomuksen 75 käsittely jatkuu. Suh'autuminen työpaikkakokouksiin ja työnseisauksiin. A. Saarinen: Vuoden 1945 toimintakertomuksen yhteydessä asetettiin

Lisätiedot

VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Työehtosopimuskysymys.

VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Työehtosopimuskysymys. VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Kokous alkoi keskiviikkona klo 9.05. Puheenjohtajana O. Hiltunen. Aluksi laulettiin Työväen marssi. Nimenhuudon toimitti sihteeri /. Tuominen. Työehtosopimuskysymys. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi Avohoidon kehitys on hyvä asia, mutta siinä on pidettävä järki ja tunne mukana ja otettava huomioon sekä omaiset että ne yksilöt, jotka ovat avohoidon kohteena. Haluaisin yhtyä niihin ajatuksiin, joita

Lisätiedot

XVI Järjestötalousaloitteet. 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990

XVI Järjestötalousaloitteet. 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990 XVI Järjestötalousaloitteet 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990 Nieminen, Maija-Liisa: Aloitan aloitteesta 243, josta kiinnitän huomiotanne kolmeen seikkaan. Ensinnäkin: esityksen mukaan

Lisätiedot

Pöytäkirja. 40. puoluekokous 9.-11.6.2005, Jyväskylä

Pöytäkirja. 40. puoluekokous 9.-11.6.2005, Jyväskylä Pöytäkirja 40. puoluekokous 9.-11.6.2005, Jyväskylä KOKOUKSEN KULKU Ensimmäisen kokouspäivän avaus... 1 Toisen kokouspäivän avaus... 175 Kolmanen kokouspäivän avaus... 289 Kokouksen päätöstoimet... 400

Lisätiedot

LIITTEET. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan. Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949.

LIITTEET. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan. Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949. LIITTEET Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949. Sisältö: Kertomus Puoluetoimikunnan toiminnasta 1946 1948. Piirijärjestöjen

Lisätiedot

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

ESITYKSIÄ Sos.-dem. Naisten Keskusliiton VI edustajakokoukselle

ESITYKSIÄ Sos.-dem. Naisten Keskusliiton VI edustajakokoukselle ESITYKSIÄ Sos.-dem. Naisten Keskusliiton VI edustajakokoukselle SOS.DEM. NAISTEN KESKUSLIITON VI EDUSTAJAKOKOUS HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19 20. PNÄ 1975 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kutsuvieraiden tervehdykset

Lisätiedot

Julistaja Yrjö Mäkelin aikansa kuvaajana

Julistaja Yrjö Mäkelin aikansa kuvaajana Kansan Tahto julkaisi vuonna 1967 silloisen Sirola-opiston opettajan ja 1921 ilmestyneen Pohjan Kansan hetkellisen päätoimittajan Antti Hyvösen moniosaisen kirjoitussarjan Yrjö Mäkelinistä, jonka kuolemasta

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

parannuksia, joita köyhälistö kaipaa, ei tulla riittävästi saavuttamaan ensi eduskuntakokouksessa eikä vielä toisessakaan. Meille ainoastaan avautuu

parannuksia, joita köyhälistö kaipaa, ei tulla riittävästi saavuttamaan ensi eduskuntakokouksessa eikä vielä toisessakaan. Meille ainoastaan avautuu 209 parannuksia, joita köyhälistö kaipaa, ei tulla riittävästi saavuttamaan ensi eduskuntakokouksessa eikä vielä toisessakaan. Meille ainoastaan avautuu uusi tie, rauhallisen edistyksen tie, jossa käytetään

Lisätiedot

vanhojen puoluetoverien muistojuhlassa Miinchenin Löwenbräukellerissä marraskuun 8 päivänä 1943

vanhojen puoluetoverien muistojuhlassa Miinchenin Löwenbräukellerissä marraskuun 8 päivänä 1943 MITÄ HYVÄNSÄ TULEEKIN, ME SELVIÄMME SIITÄ Saksan Johtajan ja valtakunnankanslerin ADOLF HITLERIN PUHE vanhojen puoluetoverien muistojuhlassa Miinchenin Löwenbräukellerissä marraskuun 8 päivänä 1943 Hvvät

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

Kun oli vaadittu nimenhuutoäänestystä, ilmoitti puheenjohtaja, että valiokunnan mietintö on jaa, Pekkalan ehdotus

Kun oli vaadittu nimenhuutoäänestystä, ilmoitti puheenjohtaja, että valiokunnan mietintö on jaa, Pekkalan ehdotus 223 telu asiassa, olisi nyt parasta turhan työn välttämiseksi ratkaista, mikä otetaan yksityiskohtaisen käsittelyn pohjaksi, menettelytapavaliokunnan mietintö, vaiko Pekkalan lähetekeskustelussa esittämä

Lisätiedot

Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960

Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960 Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960 33. Nimenhuuto. 34. Ehdotukset puolueneuvoston uusista jäsenistä. Ilmoitusasia. 35. Puoluetoimikunnan jäsenehdokkaiden nimeäminen. 36. Valistustyötä ja kunnallisvaaleja

Lisätiedot

Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975

Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975 Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975 Kolmannen kokouspäivän avaus Puhetta kello 9.00 alkaneessa kokouksessa johti Kalervo Aattela ja sihteereinä toimivat Risto Savolainen, Juhani Hietanen ja Martti Äberg.

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot