1. PERUSKOULUTUS / GRUNDUTBILDNING. Luottamushenkilöiden peruskoulutus (3+3 pv)...3 Grundutbildning för förtroendepersoner (3+3 d)...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. PERUSKOULUTUS / GRUNDUTBILDNING. Luottamushenkilöiden peruskoulutus (3+3 pv)...3 Grundutbildning för förtroendepersoner (3+3 d)..."

Transkriptio

1 Pro kouluttaa luottamushenkilöitä 2015

2 Sisällysluettelo 1. PERUSKOULUTUS / GRUNDUTBILDNING Luottamushenkilöiden peruskoulutus (3+3 pv)...3 Grundutbildning för förtroendepersoner (3+3 d) ASIANTUNTIJAKOULUTUS / SAKKUNNIGUTBILDNING 2.1 LUOTTAMUSMIEHET/ FÖRTROENDEMÄNNEN Sosiaaliturva (3 pv)...6 Työehtojen sääntely, palkkaus ja palkitseminen (3 pv)...7 Työlait (3 pv)...7 Viestintä ja vuorovaikutus (3 pv)...7 Luottamusmiesten asiantuntijakoulutus (2 pv) TYÖSUOJELUVALTUUTETUT / ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGE Työsuojeluvaltuutettujen koulutus (3+3 pv) ERITYISKOULUTUS / SPECIALUTBILDNING Luottamushenkilöt työhyvinvoinnin kehittäjänä (2 pv)...9 Förtroendepersonerna som utvecklare av arbetshälsan (2 d)...9 Yhteistoiminta yrityksissä (3 pv)...10 Yritystalous (3 pv) YHTEINEN KOULUTUS / GEMENSAM UTBILDNING Työhyvinvointikortti -koulutus (1 pv)...11 Tasa-arvosuunnittelu (2 pv)...12 Henkilöstön hallintoedustus (2 pv) OHJEITA / ANVISNINGAR... 13

3 Miksi kouluttautua? Pro kouluttaa luottamushenkilöitä SYKSY 2015 Luottamushenkilön on oltava ajan tasalla. Ammattiliitto Pro on tehnyt sen sinulle helpoksi osallistumalla Luottamushenkilöiden perus-, asiantuntija- ja erityiskoulutuksiin saat tietoa ja kykenet vastaamaan erinäisiin, työelämää koskeviin kysymyksiin työpaikallasi. Miten pääsen koulutukseen? Luottamushenkilöiden kouluttautumisesta on sovittu koulutussopimuksella. Tämä tarkoittaa sitä, että STTK ja EK sopivat vuosittain luottamushenkilöiden koulutukset. Sen pohjalta Ammattiliitto Pro ja eri työnantajaliitot sopivat eri sopimusaloille omat koulutussopimukset, jotka voivat poiketa tästä STTK:n ja EK:n koulutussopimuksesta. Näitä aloja ovat Prossa mm. rahoitusala, kiinteistöpalveluala (Kipa), viestintäalan tekniset ja viestintäalan toimihenkilöt. Tarkempaa tietoa koulutusoikeudesta saat oman sopimusalasi Proplussan jäsensivuilta sekä työehtosopimuksesta. Sopimusten perusteella luottamustehtävässä toimivalla on oikeus osallistua koulutuksiin ja työnantaja maksaa koulutuksen ajalta palkan. Koulutukseen osallistumisesta on aina kuitenkin sovittava työnantajan kanssa etukäteen. Tämä koulutuskalenteri sisältää STTK:n ja EK:n sopimat koulutukset. Näiden lisäksi Muu koulutus-osiossa on kaksi luottamushenkilöille suunnattua koulutusta, jotka eivät ole koulutussopimuksessa sovittuja. 1

4 Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun peruskoulutus Luottamushenkilöiden peruskoulutus kattaa luottamushenkilön tehtävät, vastuut ja toimintaverkoston. Koulutuksen jälkeen luottamushenkilö tuntee työntekijän oikeudet, velvollisuudet sekä työympäristöä koskevat tärkeimmät sopimukset ja lait. Peruskoulutus jakaantuu kahteen kolmen päivän jaksoon. Ensimmäinen jakso on tarkoitettu sekä luottamusmiehille että työsuojeluvaltuutetuille. Jakson aikana voi tutustua alueen muihin luottamushenkilöihin ja kuulla, miten muissa alueen yrityksissä toimitaan. Toinen jakso on tarkoitettu luottamusmiehille. Luottamusmies osallistuu siis molempiin 3+3 päivän jaksoihin ja työsuojeluvaltuutettu osallistuu ensimmäiseen kolmen päivän jaksoon. Peruskoulutuksen jälkeen luottamusmiehet jatkavat asiantuntijakoulutuksiin ja työsuojeluvaltuutetut omaan työsuojeluvaltuutettujen asiantuntijakoulutukseen (3+3 päivää). Molemmille on tarjolla myös erityiskoulutuksia mm. Luottamushenkilö työhyvinvoinnin kehittäjänä. Koulutuksiin ilmoittautuminen Kirjaudu Proplussaan ja valitse oikeassa reunassa oleva proplus koulutus ja tapahtumat, jatka kohtaan luottamustoimisille ja sivulle aukeaa listaus koulutuksista aikajärjestyksessä. Niistä pääset valitsemaan ja ilmoittautumaan haluamaasi koulutukseen. Tutustu ensin koko koulutustarjontaan ja tee itsellesi alustava koulutussuunnitelma. Tervetuloa koulutukseen! 2

5 1. Peruskoulutus / Grundutbildning Luottamushenkilöiden peruskoulutus (3+3 pv) Jakso 1 Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Luottamushenkilön tehtävät, vastuut ja toimintaverkosto. Luottamushenkilölle keskeiset työntekijän oikeudet, velvollisuudet ja työympäristöä koskevat tärkeimmät sopimukset ja lait. Muista tarkistaa oman sopimusalan koulutussopimuksesta, mihin näihin koulutusjaksoihin voit osallistua. Finanssialan Keskusliiton (FK) sopimusta noudattavat työsuojeluvaltuutetut sopivat 1. jakson paikallisesti. Jakso 2 Vain luottamusmiehille. Luottamusmiehen rooli edunvalvojana ja työyhteisön kehittäjänä. Luottamustehtävän raamit. Luottamusmies neuvottelijana ja paikallisena sopijana. Luottamusmies huomio! Koulutus koostuu kahdesta erillisestä jaksosta. Ilmoittaudu heti kumpaankin koulutusjaksoon. 3

6 Grundutbildning för förtroendepersoner (3+3 d) Del 1 Förtoendemän och arbetarskyddsfullmäktige Förtroendepersonens uppgifter, ansvar och verksamhetsnätverk. De elementära rättigheterna och skyldigheterna för förtroendepersonen och de viktigaste avtalen och lagarna om arbetsmiljön. Kom ihåg att kolla i den egna avtalsbranschens utbildningsavtal i vilka kursdelar du kan delta. Arbetarskyddsfullmäktig på vilken tillämpas Finansbranschens Centralförbunds avtal, avtalar lokalt om deltagande i den första kursdelen. Del 2 Bara för förtroendemän. Förtroendemannens roll som intressebevakare och utvecklare av arbetsgemenskapen. Ramarna för förtroendemannauppgiften. Förtroendemannen som förhandlare och avtalspart på lokal nivå. Obs förtroendeman! Kursen består av två separata delar. Anmäl dig genast till båda kursdelarna. Jakso 1 Jakso 2 Varsinais-Suomi Turku Kymi-Saimaa Lappeenranta Helsinki Kirkkonummi

7 Jakso 1 Jakso 2 Keski-Suomi Jyväskylä Savo-Karjala Kuopio Pirkanmaa Tampere Pohjanmaa Kokkola Oulu/Lappi Oulu Häme-Uusimaa Lahti Helsinki Kirkkonummi

8 2. Asiantuntijakoulutus / Sakkunnigutbildning 2.1 Luottamusmiehet/ Förtroendemännen Asiantuntijakoulutukset täydentävät peruskoulutusta ja tarjoavat välineitä osaamisen soveltamiseksi käytäntöön. Huom. Asiantuntija- ja erityiskoulutuksiin voit osallistua, kun olet käynyt peruskoulutuksessa. Sosiaaliturva (3 pv) Vain luottamusmiehille. FKn sopimusta noudattavat sopivat koulutukseen osallistumisesta paikallisesti. Sairaus- ja tapaturmavakuutukset, perhe-, opinto- ja vuorotteluvapaa sekä toimeentulo vapaan aikana. Muuta: eläkkeiden karttuminen, eläkevaihtoehdot ja työttömyysturva. Kirkkonummi Kirkkonummi Kirkkonummi

9 Työehtojen sääntely, palkkaus ja palkitseminen (3 pv) Vain luottamusmiehille. Luottamusmies laajentaa osaamistaan paikalliseen sopimiseen, työaikaan ja palkitsemiseen liittyvissä kysymyksissä. Kirkkonummi Kirkkonummi Työlait (3 pv) Vain luottamusmiehille. Syventää työsopimuslain tuntemusta. Liikkeenluovutus, yksityisyyden suoja työelämässä, yhteistoimintalaki irtisanomissa ja lomautuksissa sekä työsuhteen päättymisen perusteet. Kirkkonummi Kirkkonummi Viestintä ja vuorovaikutus (3 pv) Vain luottamusmiehille. Luottamusmies viestijänä työpaikalla ja osana liiton viestintää. Puhe- ja esiintymisharjoituksia. Vieraileva kouluttaja. Koulutuksessa myös kirjoitusharjoitus. Kirkkonummi Kirkkonummi

10 Luottamusmiesten asiantuntijakoulutus (2 pv) Luottamusmiehille. Päivitetään luottamushenkilöiden peruskoulutuksessa käsiteltyjä asioita. Koulutus antaa osallistujille valmiuksia käydä työpaikoilla keskustelua ajankohtaisista työmarkkina-asioista. Osallistujat saavat välineitä erilaisten työnantajan kanssa laadittavien suunnitelmien tekemiseen. Koulutus on suunnattu vähintään 4 vuotta tehtävässään toimineille luottamusmiehille, jotka ovat käyneet LH 1. ja LM 2. jakson. Kirkkonummi Työsuojeluvaltuutetut / Arbetarskyddsfullmäktige Työsuojeluvaltuutettujen koulutus (3+3 pv) Vain työsuojeluvaltuutetuille. Työsuojeluvaltuutetun toimintaympäristö, tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Työsuojelutyötä säätelevä normisto, vastuut, riskienhallinta ja työkykyä ylläpitävä toiminta. Lisäksi tuottavuusja työsuojelutoimintojen suunnittelu ja kehittäminen. Jaksojen 1 ja 2 välillä harjoitustyö. Työsuojeluvaltuutettu huomio! Koulutus koostuu kahdesta erillisestä jaksosta. Ilmoittaudu heti kumpaankin koulutusjaksoon. Jakso 1 Jakso 2 Kirkkonummi Kirkkonummi Kirkkonummi

11 3. Erityiskoulutus / Specialutbildning Luottamushenkilöt työhyvinvoinnin kehittäjänä (2 pv) Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työhyvinvoinnin kehittämistarpeiden tunnistaminen ja luottamushenkilön rooli työhyvinvoinnin edistäjänä. Koulutuksen jälkeen luottamushenkilö osaa viedä liiton työsuojelutavoitteita ja linjauksia työpaikallaan eteenpäin. Förtroendepersonerna som utvecklare av arbetshälsan (2 d) Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige Igenkännande av behoven att utveckla arbetshälsan och förtroendepersonens roll som främjare av arbetshälsa. Efter kursen kan förtroendepersonen föra vidare förbundets arbetarskyddsmål och linjedragningar på arbetsplatsen. Kyrkslätt på svenska Kirkkonummi

12 Yhteistoiminta yrityksissä (3 pv) Vain luottamusmiehille. Yhteistoimintalain mahdollisuudet neuvotteluprosessissa. Yritys tuotannollisena ja taloudellisena yhteisönä, yritystoiminnan kehityksen nykytrendit ja luottamusmiehen mahdollisuudet vaikuttaa työpaikalla. Kirkkonummi Kirkkonummi Kirkkonummi Yritystalous (3 pv) Vain luottamusmiehille. Yritystoiminta muuttuvassa ympäristössä ja talouden merkitys yritystoiminnassa. Vieraileva kouluttaja. Lisäksi elinkeinopolitiikka, laskentatoimi ja yritysanalyysi. Kirkkonummi

13 4. Yhteinen koulutus / Gemensam utbildning Työhyvinvointikortti -koulutus (1 pv) Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Perusasiat ja käsitteet tutuiksi. Keskeiset säädökset ja työhyvinvointia edistävät prosessit työpaikalla. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys. Koulutukseen osallistumisesta on sovittava erik-seen työnantajan kanssa. Työnantaja maksaa koulutuksen ateriat (aamupala, lounas ja iltapäiväkahvin) 50 /hlö, ja kortin 5 /hlö sekä matka-kulut. Pro maksaa koulutuksen ja materiaalit. Helsinki Kuopio Ammattiliitto Pro toimii TTK:n yhteistyökumppanina ja tarjoaa koulutusta myös yrityksille. Koulutus soveltuu koko henkilöstölle. Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta, Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tarja Korkalainen, Sähköposti: 11

14 Tasa-arvosuunnittelu (2 pv) Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaista sekä välineitä syrjinnän estämiseen ja tasa-arvosuunnitteluun. Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat laatia työpaikalleen tasaarvosuunnitelman. Osallistumisesta on sovittava erikseen työnantajan kanssa. Työnantaja maksaa majoituksen ja ruokailut yhteensä 260 /hlö (2 pvän paketti) sekä matkakulut. Myös työnantajan edustaja on tervetullut osallistumaan koulutukseen. Pro maksaa koulutuksen ja materiaalit. Kirkkonummi Henkilöstön hallintoedustus (2 pv) Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Henkilöstöedustajien asema yrityksissä vastuu-, vaikuttamis- ja osallistumisnäkökulmasta. Yritys-, edustus- ja yhteistoimintaa säätelevä normisto, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ja siitä tulevat valta-, vastuu- ja salassapitokysymykset. Käytännön kokemukset hallintoedustuksesta. Koulutus järjestetään yhdessä Teollisuuden Palkansaajat jäsenliittojen kanssa ja koulutuksessa käsitellään myös ko. järjestön periaatteellinen kanta hallintoedustukseen. Koulutukseen osallistumisesta on sovittava erikseen työnantajan kanssa. Työnantaja maksaa majoituksen ja ruokailut yhteensä 260 /hlö (2 pvän paketti) sekä matkakulut. Myös työnantajan edustaja on tervetullut osallistumaan koulutukseen. Pro maksaa koulutuksen ja materiaalit. Kirkkonummi

15 5. Ohjeita / Anvisningar Ilmoittaudu koulutukseen liiton nettisivuilla Proplussa, ohje sivulla 2. Peruutukset Peruutukset hoidetaan hyvissä ajoin Proplussan kautta. (Proplus sivun oikea ylälaita, Omat tietosi siirry jäsentietoihin). Mikäli jäsen jättää saapumatta liiton järjestämään tilaisuuteen, eikä ilmoita poisjäämisestään, peritään häneltä 60 euron rahakorvaus. Korvausta ei peritä, jos ilmoituksen tekemättä jättäminen on johtunut perustellusta syystä, kuten äkillinen sairastuminen, kulkuyhteyden peruuntuminen tai ajoneuvon rikkoutuminen, aiheutuneesta ns. force majore -tilanteesta. Sairaustapauksessa jäsenen tulee toimittaa liitolle lääkärintodistus lento- ja yms. matkalipuista saatavaa hyvitystä varten. Muissa tilanteissa riittää selvitys poisjäännin syystä. Matkaliput ja laskut Pro maksaa matkakulut koti- ja koulutuspaikan välillä edullisimman matkustustavan mukaan. Vahvistuksen mukana saat matkalipputilauslomakkeen, jonka perusteella matkatoimisto laskuttaa liittoa. Kuljetukset Pro järjestää yhteiskuljetuksen Kirkkonummen Majvikiin lentokentältä ja rautatieasemalta. Osallistumisesta yhteiskuljetukseen tulee mainita ilmoittautuessa. 13

16 Majoitus ja ruokailu Pro varaa ja kustantaa majoituksen sekä ruokailut koulutuspaikalla. Majvikissa majoitutaan yhden hengen huoneissa, muualla kahden hengen huoneissa. Mikäli tarvitset majoitusta muistathan varata sen ilmoittautuessasi koulutukseen. Erityisjärjestelyt Erityisruokavaliosta tai muista erityisistä järjestelyistä on syytä kertoa ilmoittautuessa. Korvaukset Koulutus- tai yhteistoimintasopimukseen kuuluvien koulutusten palkallisuudesta on sovittu työnantajajärjestöjen kanssa. Ateriakorvauksen Pro laskuttaa osalta työnantajista. Vuoden 2015 ateriakorvauksen suuruus on 24,80 euroa/päivä. Lisätiedot Lisätietoja käytännön järjestelyistä 14

17 15

18 16

19

20 Lisätietoja käytännön järjestelyistä: Ammattiliitto Pro Selkämerenkuja 1 A, PL Helsinki Puhelin ma pe Puh. (09) Faksi (09) Ammattiliitto Pro, 9/2015

JHL kouluttaa utbildar 2015

JHL kouluttaa utbildar 2015 JHL kouluttaa utbildar 2015 JHL kouluttaa 2015 2 NÄIN HELPOSTI HAET KOULUTUKSEEN Kurssikalenteri löytyy liiton kotisivuilta www.jhl.fi/kurssit. Kurssikuvauksessa on kerrottu kurssin kohderyhmä eli kenelle

Lisätiedot

Kiljavan opisto on edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen erikoistunut opisto.

Kiljavan opisto on edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen erikoistunut opisto. KILJAVAN OPISTON OPINTO-OPAS 2015 1 Kiljava-opaste Kiljavan opisto sijaitsee Nurmijärven kunnassa Rajamäen ja Röykän välisen tien varrella. Opistolle pääsee linja-autolla Helsingistä (48 km) ja Hyvinkäältä

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni 2014 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton koulutus edunvalvojille Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU 2015 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! Ohjeita kursseille ilmoittautumiseen 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton sopimuskoulutus

Lisätiedot

Kursseja kaikille jäsenille. Osastot kursseja järjestämään! Koulutusta aktiiveille. Kurser på svenska. TEAM kouluttaa 2015 1

Kursseja kaikille jäsenille. Osastot kursseja järjestämään! Koulutusta aktiiveille. Kurser på svenska. TEAM kouluttaa 2015 1 Koulutusta aktiiveille Osastot kursseja järjestämään! Kurser på svenska Kursseja kaikille jäsenille 2015 TEAM kouluttaa 2015 1 TEAMin koulutustiimi Hannu Siltala kehittämispäällikkö 040 5796 306 hannu.siltala@teamliitto.fi

Lisätiedot

VARMUUTTA - VOIMAA - VERKOSTOITUMISTA. Rakennusliiton koulutukset 2015

VARMUUTTA - VOIMAA - VERKOSTOITUMISTA. Rakennusliiton koulutukset 2015 VARMUUTTA - VOIMAA - VERKOSTOITUMISTA Rakennusliiton koulutukset 2015 1 Hyvä luottamustehtäviin valittu Hienoa, että olet vastaanottanut tärkeän luottamustehtävän. Rakennusliiton edunvalvonnalle on äärimmäisen

Lisätiedot

JHL. kouluttaa 2010 utbildar

JHL. kouluttaa 2010 utbildar JHL kouluttaa 2010 utbildar JHL tarjoaa monipuolista koulutusta kaikille jäsenille. Vuodelle 2010 on tarjolla entistä laajempi ja monipuolisempi valikoima uusille jäsenille tarkoitettuja kursseja, järjestöllistä

Lisätiedot

KOULUTUS 2015. PAMin koulutukset luottamushenkilöille. Nappaa

KOULUTUS 2015. PAMin koulutukset luottamushenkilöille. Nappaa KOULUTUS 2015 PAMin koulutukset luottamushenkilöille Nappaa talteen! Ilmoittautuminen Ilmoittaudu netissä tai sähköpostitse Voit hakea kurssille netissä osoitteessa www. pam.fi/koulutus ja kirjautumalla

Lisätiedot

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille metalliliiton opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville TIEtoa JA TOIMINTAA kunskap och handling 48 49 murikka Valtakunnallinen

Lisätiedot

SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007

SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 1 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 2 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 Sähköliiton jäsen, käytä etusi! Tähän esitteeseen on kerätty jäsenetutietosi yhteen nippuun. Näet, mitä saat jäsenkortillasi.

Lisätiedot

HUHTIKUU 15. 17.4. Paikallinen sopiminen, Kiljavan opisto 20. 24.4. Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso (2. jakso 25. 29.5.

HUHTIKUU 15. 17.4. Paikallinen sopiminen, Kiljavan opisto 20. 24.4. Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso (2. jakso 25. 29.5. TAMMIKUU 17. 18.1. Luottamusmiesten koulutus (mekaaninen, puuseppä), Oulu 17. 18.1. Luottamusmiesten koulutus (metsäkone), Kuopio 19. 23.1. Luottamusmiesten peruskurssi, Kiljavan opisto 24. 25.1. Luottamusmiesten

Lisätiedot

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2014

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2014 SÄHKÖLIITON KURSSIT 2014 Sähköliiton toimisto ja koulutustilat sijaitsevat keskeisellä paikalla aivan Tampereen ydinkeskustassa. YHTEYSTIEDOT Liiton kurssit, paikallinen koulutus, opistokurssit: kurssisihteeri

Lisätiedot

Koulutusta edunvalvontaan SIVISTYSTÄ VÄITTELYÄ LÄMPÖÄ LUOVUUTTA INNOSTUSTA OIKEUKSIA VAIHTOEHTOJA IDEOITA IDEOITA MAHDOLLISUUKSIA ROHKEUTTA HUUMORIA LÄMPÖÄ AJATTELUA SEL kouluttaa 2015 2 Sisältö Liiton

Lisätiedot

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 1 Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 Tarkemmat tiedot: www.aktiivi-instituutti.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA. Opistosta... 4 Ilmoittautumisesta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS...

Lisätiedot

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10 Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSKURSSI

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSKURSSI TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSKURSSI Kaikille, jotka haluavat oppia käyttämään tietokonetta ja hyödyntämään sen palveluita. Tutustua tietokoneeseen, sen ohjelmiin ja verkon palveluihin. Tutuksi tulevat myös

Lisätiedot

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus &Lomat 2012 Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus toi paljon uutta tietoa. Koulutuskalenteri Aikataulut, hakuohjeet, rahoitus 9 tapaa viettää edullinen loma Jäsenedut, lomapaikat, hakuohjeet

Lisätiedot

Henkilöstön edustajien perusopinnot ja neuvottelupäivät 2013 Tietotekniikan palveluala. Tietoalan toimihenkilöt ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Henkilöstön edustajien perusopinnot ja neuvottelupäivät 2013 Tietotekniikan palveluala. Tietoalan toimihenkilöt ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Henkilöstön edustajien perusopinnot ja neuvottelupäivät 2013 Tietotekniikan palveluala Tietoalan toimihenkilöt ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Sisällysluettelo Henkilöstön edustajien koulutus... 2 LUOTTAMUSMIESTEN

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2011, sovittu 14.10.2010

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2011, sovittu 14.10.2010 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2011, sovittu 14.10.2010 Vakuutusväen Liitto ja Finanssialan keskusliitto ovat sopineet vakuutusalan palkalliset koulutukset vuodelle 2011. Palkallisuus määräytyy

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN PERUSOPINNOT

HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN PERUSOPINNOT 1 (7) HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN PERUSOPINNOT 1. ERTON JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perehdytyskoulutus Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

EDUT OVAT VOIMASSA KOKO

EDUT OVAT VOIMASSA KOKO TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLI- LIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSE- NYYTESI ON KUNNOSSA. SAAT EDUT ESITTÄMÄLLÄ KORTIN ASIOIDESSASI ETUJA TARJOAVISSA YRITYKSISSÄ.

Lisätiedot

OPAS rakennustuoteteollisuuden LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville

OPAS rakennustuoteteollisuuden LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville OPAS rakennustuoteteollisuuden LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville 2012-2013 Tämä opas on tarkoitettu rakennustuoteteollisuusalan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työntekijöiden edustajia koskeva

Lisätiedot

MAAILMA VOI OLLA KOVA, MUTTA ONNEKSI KENENKÄÄN EI TARVITSE SELVIYTYÄ YKSIN

MAAILMA VOI OLLA KOVA, MUTTA ONNEKSI KENENKÄÄN EI TARVITSE SELVIYTYÄ YKSIN SOSIONOMIN OPAS MAAILMA VOI OLLA KOVA, MUTTA ONNEKSI KENENKÄÄN EI TARVITSE SELVIYTYÄ YKSIN Jos lapsi huutaa, he tarjoavat syliään. Jos nuori tai aikuinen tarvitsee tukea, he ojentavat kätensä. Jos vanhus

Lisätiedot

Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry ja Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt TU ry

Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry ja Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt TU ry 1/2010 pro Oulun seutu Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry ja 1 Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt TU ry Kuulumisia pääkonttorista Jäsenlehti Uusikatu 40 B 5, 90100 OULU Kansikuva: Tero Harju pro Oulun

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET Symbolit auttavat sinua löytämään itsellesi sopivan koulutuksen. Suosittelemme koulutuksia myös sinulle, joka harkitset kyseistä tehtävää yhdistyksessäsi. P: puheenjohtaja

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Teknologiateollisuus ry Tietotekniikan palvelualan koulutustarjonta 2015 Tietoalan toimihenkilöt ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Luottamusmiesten perusopinnot on suunnattu

Lisätiedot