Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNKI Maaomaisuuden hallintapalvelut Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä Tarjousten jättöaika KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu Suokatu Kuopio Puhelin c Maanmittauslaitos, diaarin:o MML/121/033/2009 c Kuopion kaupunki 2012

2 Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Maaomaisuuden hallintapalvelut Tonttipalvelut TIETOJA TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVISTÄ RIVITALOTONTEISTA LEHTONIEMEN KÄRÄNGÄSSÄ Kuopion kaupunki myy tarjousten perusteella rivitalotontteja. Suljettujen ja läpinäkymättömien kirjallisten ostotarjousten on oltava perillä viimeistään klo Kuopion kaupungin valtuustovirastotalon asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Suokatu 42, Kuopio. Kuoren päälle on merkittävä selkeästi KÄRÄNGÄN 2012 RIVITALOTONTIT. Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Tontit Tarjousten perusteella myytäviä rivitalotontteja on yhteensä kpl. Esitteitä sekä rakentamista koskevia ohjeita ja lisätietoja saa valtuustovirastotalon asiakaspalvelupisteestä, osoite Suokatu 42, puhelin sekä internetistä osoitteesta kohdasta vapaat asuntotontit. Asiakaspalvelupiste on avoinna ma pe klo Tärkeimmät myyntiehdot Tonteille on asetettu alimmat hyväksyttävät hinnat, jotka alittavat tarjoukset hylätään. Kirjallinen tarjous on laadittava siten, että siitä ilmenee tarjoaja, tarjouksen kohteena oleva tontti ja tontista tarjottu kokonaishinta. Tontit myydään korkeimpien tonttikohtaisten tarjousten tehneille. Kukin tarjoaja voiostaa useamman kuin yhden tontin. Tällöin tarjouksessa on tonteista tarjottavat hinnat ilmoitettava tonteittain eriteltyinä ja hintojen lisäksi on mainittava tonteista tehtyjen tarjousten keskinäinen etusijajärjestys. Mikäli tonteista on tehty hinnaltaan hyväksyttäviä samansuuruisia tarjouksia, niin kyseisten tarjousten keskinäinen järjestys arvotaan. Kaupunki luovuttaa tontit esirakentamattomina. Tonttien hintoihin sisältyvät lohkomiskustannukset. Ostaja vastaa kauppaan liittyvästä varainsiirtoverosta sekä lainhuudatuskuluista. Tontit ovat kunnallisteknisesti rakentamiskelpoisia. Tontille rakennettaessa on noudatettava kaupungin hyväksymiä korttelisuunnitelmia sekä alueen suunnittelu ja rakennustapaohjeita. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Suokatu Kuopio Faksi

3 Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Maaomaisuuden hallintapalvelut Tonttipalvelut Tontille on rakennettava vähintään 80 kaavanmukaisesta rakennusoikeudesta. Asuinrakennusten tulee olla vähintään kahdessa asuinkerroksessa. Rakentaminen on aloitettava vuoden vuoden ja saatettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönotto-katselmuksen. Rakentaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun rakennuslupa on myönnetty tontille tai rakennuspaikalle. Rakentamattoman tontin ja rakennuspaikan edelleen luovuttaminen ilman kaupungin kirjallista suostumusta on kielletty. Sopimussakko on kauppahinta kaksinkertaisena. Ostaja on velvollinen huolehtimaan tontin edustalla olevan istutettavan kadunosan puhtaana- ja kunnossapidosta. Luonnontilaiselta alueelta tontille tulevat vedet kuuluvat tontinhaltijan johdettavaksi sadevesiviemäriin tai ympäröivään maastoon. Vesiä ei kuitenkaan saa johtaa siten, että siitä on haittaa naapuritonteille tai ympärillä oleville rakennuspaikoille. Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista. Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Rajoituksia tonttien käyttämiselle Suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava kaupungin antamia ohjeita. Ostajien on tutustuttava alueiden korttelisuunnitelmiin sekä suunnittelu- ja rakennustapaohjeisiin, joita on noudatettava. Ennen rakentamaan ryhtymistä tontilla on suoritettava puustokartoitus. Rakennuslupavaiheessa asemapiirustuksessa on esitettävä kaadettavat ja säilytettävät puut. Kärängän alueella on asemakaavoituksen yhteydessä havaittu olevan liito-oravien reviirejä. Osa tontista on asemakaavassa osoitettu pl-alueeksi, joilla on säilytettävä liito-oravan liikkumisenkannaltariittävästi puustoa. Mikälipuustoa on liian vähän, sitä tulee täydentää kotimaisilla puulajeilla. Käränkään laaditun rakentamistapaohjeen mukaan puuston poisto alueella on kielletty välisenä aikana. Ennen rakentamaan ryhtymistä tontilla on Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Suokatu Kuopio Faksi

4 Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Maaomaisuuden hallintapalvelut Tonttipalvelut suoritettava puustokartoitus. Tonttien rakennusaloilla puusto on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä. Rakennuslupavaiheessa on asemapiirustuksessa esitettävä säilytettävät ja täydennysistutettavat puut. Asemakaavan mukaan tontin Saaristokadun puoleiselle rajalle on tontin ostajan rakennettava kadun keskilinjasta mitattuna vähintään metrin korkuinen melueste. Asemakaavan mukaan tonttien ja Saaristokadun puoleiselle rajalle on tontin ostajan rakennettava kadun keskilinjasta mitattuna vähintään 1,5 metrin korkuinen melueste. Asemakaavan mukaan tontin Saaristokadun puoleiselle rajalle on tontin ostajan rakennettava kadun keskilinjasta mitattuna vähintään 1,5 metrin ja 2,5 metrin korkuiset meluesteet. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Suokatu Kuopio Faksi

5 KAUPPAKIRJA LUONNOS Sivu 1 / 4 Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Asianro 940 / 2012 KAUPPAKIRJA (LUONNOS) MYYJÄ: Kuopion kaupunki, Y-tunnus Tulliportinkatu 31, KUOPIO jäljempänä kaupunki OSTAJA: jäljempänä ostaja KAUPAN KOHDE Kuopion kaupungin (297) Lehtoniemen (33) kaupunginosan korttelissa nro sijaitseva tontti nro _. Kiinteistötunnus Kaupankohteena on sitovan tonttijaon mukainen tontti, joka on asemakaavassa merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Tontin pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus on k-m 2. Kiinteistön osoite on. KAUPPAHINTA Kauppahinta on ( ) euroa, joka kuitataan kokonaan maksetuksi ja saaduksi tämän kauppakirjan allekirjoituksin. MUUT EHDOT 1. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle tämän kauppakirjan allekirjoituksin. 2. Kiinnitykset ja panttioikeudet Kiinteistöön ei ole vahvistettu kiinteistökiinnityksiä. 3. Rasitteet ja rasitukset Kiinteistö myydään rasitteista ja rasituksista vapaana. 4. Verot, maksut ja vastuu vahingoista Myyjä vastaa kiinteistöstä suoritettavista veroista ja maksuista sekä kiinteistöä kohdanneista vahingoista siihen saakka, kunnes omistusoikeus siirtyy ostajalle. Ostaja

6 KAUPPAKIRJA LUONNOS Sivu 2 / 4 vastaa sanotuista veroista ja maksuista sekä vahingoista omistusoikeuden siirtymisen jälkeen. Ostaja suorittaa kauppaan liittyvään varainsiirtoveron. Ostaja vastaa lainhuudattamisesta aiheutuvista kustannuksista. 5. Kohteeseen tutustuminen Ostaja on käynyt kiinteistöllä. Ostaja on tarkastanut kiinteistön, sen alueen ja rajat sekä tutustuneet alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on verrannut näitä seikkoja kaupan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Ostajalla ei ole huomauttamista näiden seikkojen osalta. Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista. 6. Asiakirjoihin tutustuminen Ostaja on tutustunut kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat: 1. Lainhuutotodistus 2. Rasitustodistus 3. Kiinteistörekisteriote 4. Alueen asemakaavakartta ja -määräykset 5. Tonttikartta 7. Rakentamisvelvoite Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisia uudisrakennuksia, jotka ovat vähintään 80 % kaavamukaisesta rakennusoikeudesta. Rakentaminen on aloitettava vuoden ja saatettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi suorittaa rakennuksissa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Rakentaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun rakennuslupa on myönnetty tontille. Rakennettaessa on noudatettava Kuopion kaupungin hyväksymiä korttelisuunnitelmia sekä alueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeita. 8. Johtojen ym. sijoittaminen Kiinteistönomistajat sallivat kaupungin omistamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden yms. ja niiden kiinnikkeiden sekä jalankulkutasojen ja jalankulku-ulokkeiden ja niiden katosten kannattamien sijoittamisen kiinteistölle, sen yli ja sillä sijaitseviin rakennuksiin.

7 KAUPPAKIRJA LUONNOS Sivu 3 / 4 Tässä tarkoitetuista toimenpiteistä kiinteistöomistajalle aiheutuva suoranainen vahinko korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. 9. Puuston poistaminen Ennen rakentamaan ryhtymistä tontilla on suoritettava puustokartoitus. Tontin puusto on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä. Rakennuslupavaiheessa on asemapiirroksessa esitettävä kaadettavat ja säilytettävät puut. 10. Vallintarajoitus Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta edelleen kiinteistöä rakentamattomana, ellei kaupunki anna tähän kirjallista suostumustaan. Ostaja sitoutuu ottamaan kohdassa 8 mainitun sopimusehdon kiinteistöä koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin luovutuksensaajaa sitovaksi. Mikäli kiinteistö luovutetaan rakentamattomana, myös kohdan 7 ehto on otettava luovutuskirjaan. 11. Kiinteistönmuodostuskustannukset Kauppahintaan sisältyy tontin lohkomisesta aiheutuneet kiinteistömuodostuskustannukset. 12. Hulevedet Luonnontilaiselta alueelta tontille tulevat vedet kuuluvat tontinhaltijan johdettavaksi sadevesiviemäriin tai ympäröivään maastoon. Vesiä ei kuitenkaan saa johtaa siten, että siitä on haittaa naapuritonteille. 13. Sopimussakko Mikäli ostaja laiminlyö edellä kohdassa 7 tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden tai luovuttavat kiinteistön sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen, on hän velvollinen kussakin tapauksessa suorittamaan myyjälle sopimussakkona kaksinkertaisen kauppahinnan heti vaadittaessa. Mikäli ostaja muutoin rikkoo tätä sopimusta, on hän velvollinen korvaamaan myyjälle tästä aiheutuvan vahingon. 14. Kadunosan kunnossa- ja puhtaanapito Ostaja on velvollinen huolehtimaan tontin edustalla olevan istutettavan kadunosan puhtaana- ja kunnossapidosta. 15. Irtaimisto Tämän kiinteistökaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa, eikä sellaisen luovuttamisesta ole tehty eri sopimustakaan.

8 KAUPPAKIRJA LUONNOS Sivu 4 / 4 Allekirjoitukset Tätä kauppakirjaa on tehty kolme (3) yhtäpitävää kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. Kuopiossa. päivänä kuuta 2012 KUOPION KAUPUNKI Myyjän allekirjoitus Ostajan allekirjoitus JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että Kuopion kaupungin puolesta myyjänä sekä puolesta ostajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 :ssä säädetyllä tavalla. Paikka ja aika edellä mainitut Kuopion kaupunki 2972/_

9 Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Maaomaisuuden hallintapalvelut Tonttipalvelut TARJOUSTEN JÄTTÖAIKA Lehtoniemen Käränkä Tontti Osoite Pinta-ala m2 Rakennusoikeus k-m2 Yksikköhinta e/m² Alin hyväksyttävä hinta e Kukkaroniemenkatu Kärängänkatu Kärängänkatu Kärängänkatu Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Suokatu Kuopio Faksi

10

11

12 K a i v a n n o n p o P i e n i - K ä r ä n k ä K ä r ä n k ä

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen tontin ostohakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. SAMMALISTO (19) NOKIAN KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS MYYTÄVINÄ OLEVAT

Lisätiedot

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä )

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) 1/5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus]

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 8.7.2014, ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

( Myyjä ) ( Ostaja )

( Myyjä ) ( Ostaja ) 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet WH2005/NIAM III East (Asset Oy) Y-tunnus 2080130-7 Korkeavuorenkatu 45, PL 940 00101 Helsinki ( Myyjä ) ja Hyrynsalmen kunta Y-tunnus 0185075-2 PL 5 89401 Hyrynsalmi

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa.

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa. HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUS Liite 13 1. VUOKRANANTAJA Raahen kaupunki, 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe 2. VUOKRALAINEN 3. VUOKRAUKSEN KOHDE 4. KÄYTTÖTARKOITUS 5. VUOKRA-AIKA 6. VUOKRAMAKSU Alueen nimi: Alue

Lisätiedot

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto MAANVUOKRASOPIMUS 1. Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Vuokralainen Kiinteistö Oy Onnenlähde,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-27-7-3 (Ruutikellarinkatu 24) vuokraaminen / Kuopion Seudun Nuorisoasunnot ry Vs. kiinteistöjohtaja Jarkko Meriläinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 NAANTALIN KAUPUNKI RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 Merimaskun Rantamakasiini, tontti ja vierasvenesatama Rakennus Naantalin kaupunki myy tarjousten perusteella Merimaskun Kirkonsalmen rannassa sijaitsevan

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet / tarjouskilpailu kevät 2015

Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet / tarjouskilpailu kevät 2015 Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet / tarjouskilpailu kevät 2015 PANNINNIEMI 3 Viisi (5) omakotirakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä KEHVO HAAPANIEMI yksi (1) rantarakennuspaikka tarjousmenettelyllä Siilinjärven

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

Tarjouskilpailu Vantaan kaupunki myy tarjousten perusteella 31 pientalotonttia syksy 2014

Tarjouskilpailu Vantaan kaupunki myy tarjousten perusteella 31 pientalotonttia syksy 2014 Tarjouskilpailu Vantaan kaupunki myy tarjousten perusteella 31 pientalotonttia syksy 2014 HAKUAIKA 2.9 1.10.2014 2 3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. MYYTÄVÄT TONTIT... 5 3. TIETOA PIENTALOTONTIN HAKEMISEEN...

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Mynämäen kunta (Y-2048364-4) Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki Vuokralainen: Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry (Y-1969703-9) Keskuskatu

Lisätiedot

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6 KAUPPAKIRJA Ostajat Asunto Oy Helsingin Vainhoincn y-tunnus 2048870-1 Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2 Asunto Oy Helsingin llmarinen y-tunnus 204886 1-3 Asunto Oy Helsingin Ilmatar

Lisätiedot

(Tarjouksen kohteena oleva KLH-tontti)

(Tarjouksen kohteena oleva KLH-tontti) Tuusulan kunta Kuntakehitys TARJOUSPYYNTÖ, 16/5/2014 LIIKERAKENNUSTONTTI, KULOMÄENTIEN JA HAARAKAAREN RISTEYSALUE SIJAINTI (Tarjouksen kohteena oleva KLH-tontti) Tuusulan kunta tarjoaa kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

Liiketonteista on pula koko kunnan alueella, erityisesti Kemiössä. Taalintehtaalla on pula (pien)teollisuustonteista.

Liiketonteista on pula koko kunnan alueella, erityisesti Kemiössä. Taalintehtaalla on pula (pien)teollisuustonteista. TONTINLUOVUTUSOHJELMA Ohjelman tarkoituksena on luoda ohjeisto tonttien luovutukselle ja markkinoinnille, ja sitä myöten lisätä kiinnostusta Kemiönsaaren kunnan tontteja kohtaan. Samalla ohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

K A U P A N V A H V I S T A J A N

K A U P A N V A H V I S T A J A N MAANMITTAUSLAITOS OHJE MML 1527/04 00 00/2014 10.4.2014, päivitetty 18.6.2014 K A U P A N V A H V I S T A J A N O H J E HYVÄ KAUPANVAHVISTAJA Kaupanvahvistajan laatima kiinteistönluovutusilmoitus on eräiden

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot