YHTEISHAKUILTA Riitta Hietaranta. opinto-ohjaaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISHAKUILTA. 3.11.2014 Riitta Hietaranta. opinto-ohjaaja"

Transkriptio

1 YHTEISHAKUILTA Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja

2 Esitys on koulun kotisivuilla -> Peruskoulut -> Vista -> Oppilaanohjaus (oppilaanohjauksen sivusto), joten voitte halutessanne tarkennella tänään nopeasti sivuutettavien diojen asioita sieltä. Kernaasti toki muitakin asioita.

3 Vistan koulun yhteishaku 2014 Vistan koulun hakutilasto: A) lukioon 40,8 % (52,6) B) ammatilliseen koulutukseen 59,2 % (46,0) C) 10-luokalle - D) ammattistarttiin - Kaikki oppilaat (130) hakivat ja pääsivät joko ammatilliseen tai lukiokoulutukseen. Myös valtakunnallisesti kevään 2014 yhteishaussa oli hyvä tilanne ja 97,2 % hakijoista sai paikan yhteishaun kautta. Koko valtakunnassa 2,3 % perusopetuksen päättävistä ei hakenut lainkaan yhteishaussa tai valmistavien koulutusten haussa (esim. kymppiluokat ja ammattistartit). Oppilaiden suosimat hakukohteet: A) Paimion lukio 37 % (45,2) B) Salon seudun ammattiopisto 26,8 % (25,0) C) Turun ammatti-instituutti 23,6 % (9,5)

4 KOULUTUSVÄYLÄT

5 1) Opiskelijavalinta, lukiokoulutus Lukuaineet valinta tehdään päättötodistuksesta lasketun lukuaineiden keskiarvon perusteella erikoislukioissa mahdollinen valintakoe ja/tai muut ansiot antavat enintään 10 lisäpistettä, mikä lisätään lukuaineiden keskiarvoon, ja näin yhteispisteitä voi olla max. 20 Paimion lukioon pääsi kevään yhteishaussa keskiarvolla 7,0 Turun lukioiden keskiarvorajat olivat 7,50-9,00 äidinkieli ja kirjallisuus toinen kotimainen kieli vieraat kielet uskonto tai elämänkatsomustieto historia yhteiskuntaoppi matematiikka fysiikka kemia biologia terveystieto maantiede

6 LUKION PÄÄSYPERUSTEET OVAT PYSYNEET SAMOINA, MUTTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PÄÄSYPERUSTEET OVAT MUUTTUNEET SYKSYN 2013 YHTEISHAUSTA ALKAEN.

7 Maksimipisteet perusopetuksen päättötodistuksella hakeville: pääsy- ja soveltuvuuskokeet 10 sukupuolipisteet 2 1. Hakutoive 2 työkokemus 3 painotettavat arvosanat 8 yleinen koulumenestys 16 suoritetut opinnot 6 peruskoulussa olevat 6 ilman koulutuspaikkaa 8 2) Opiskelijavalinta, ammatillinen koulutus

8 Ilman koulutuspaikkaa olevat Hakijalle, jolla ei ole koulutuspaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa annetaan kahdeksan valintapistettä. 0 tai 8 pistettä Tämä suosii peruskoulun päättäviä ja vaikeuttaa alan vaihtamista.

9 Peruskoulussa olevat Hakijalle, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumisvuonna annetaan kuusi valintapistettä. 0 tai 6 pistettä Tämä suosii peruskoulun päättäviä ja kannustaa nopeaan koulutukseen hakeutumiseen.

10 Suoritetut opinnot Kuusi valintapistettä annetaan: perusopetuksen lisäopetus (vähintään 1100 tuntia) eli kymppiluokka ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (vähintään 20 ov) = mm. ammattistartti vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (vähintään 20 ov) maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus (vähintään 20 ov) ei ammatillinen kotitalousopetus (20 ov) = talouskoulu kansanopisto (1 lv) 0 tai 6 pistettä Tämä kannustaa tutkintopaikkaa vaille jääviä opiskelun pariin.

11 Yleinen koulumenestys Peruskoulutodistuksesta: äidinkieli ja kirjallisuus toinen kotimainen kieli vieraat kielet uskonto tai et historia yhteiskuntaoppi matematiikka fysiikka kemia biologia maantieto terveystieto liikunta musiikki kuvataide käsityö kotitalous Päättötodistuksesta annetaan pisteitä arvosanojen aritmeettisen keskiarvon perusteella 2 desimaalin tarkkuudella pistettä keskiarvo pisteet keskiarvo pisteet 5,50 5,74 1 7,75 7, ,75 5,99 2 8,00 8, ,00 6,24 3 8,25 8, ,25 6,49 4 8,50 8, ,50 6,74 5 8,75 8, ,75 6,99 6 9,00 9, ,00 7,24 7 9, ,25 7,49 8 7,50 7,74 9 Peruskoulun 7-9 vuosiluokilta yhteiseen aineeseen huomioidaan vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuiset numeroin arvostellut valinnaisaineet.

12 Painotettavat arvosanat Peruskoulutodistuksella hakevilla huomioidaan kolmen parhaan aineen aritmeettinen keskiarvo seuraavista: liikunta kuvataide käsityö kotitalous musiikki keskiarvo pisteet 6,00 6,49 1 6,50 6,99 2 7,00 7,49 3 7,50 7,99 4 8,00 8,49 5 8,50 8,99 6 9,00 9,49 7 9, pistettä Peruskoulun 7-9 vuosiluokilta yhteiseen aineeseen huomioidaan vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuiset numeroin arvostellut valinnaisaineet.

13 Työkokemuspisteet hyväksytään työkokemus, jonka hakija on hankkinut perusopetuksen oppimäärän suoritettuaan tai 16 v täytettyään 150 tunnin osa-aikatyö saman työnantajan palveluksessa vastaa yhtä kuukautta työkokemukseen rinnastetaan vähintään 3 kk pituinen työpajatoiminta vähintään 3 kk työharjoittelu tai työelämävalmennus oppisopimuskoulutukseen kuuluva työkokemus Työkokemuksen pituus pisteet 3 kk alle 6 kk 1 6 kk alle 12 kk 2 12 kk pistettä Tämä patistaa hakeutumaan heti koulutukseen tai työmarkkinatuen piiriin.

14 Pisteet 1. hakutoiveesta Hakijalle, joka on asettanut 1. hakutoiveeksi ammatillisen koulutuksen annetaan kaksi pistettä kyseisestä hakutoiveesta. 0 tai 2 pistettä Tavoitteena saada alalle motivoituneita hakijoita.

15 Pisteet sukupuolesta Hakija saa kaksi lisäpistettä pyrkiessään koulutukseen, jossa ensisijaisia hakijoita on alle 30 prosenttia samaa sukupuolta kuin hakija. 0 tai 2 pistettä Tavoitteena poistaa sukupuoleen liittyviä ammatillisia ennakkoasenteita.

16 Pääsy- ja soveltuvuuskokeet ei kaikilla aloilla jos kokeita on, niin kaikki hakijat kutsutaan hakija kutsutaan hakukohteen ylimpään hakutoiveeseen hyväksytystä pääsy- tai soveltuvuuskokeesta voidaan antaa 1-10 pistettä hakijalle on ennakkoon tiedotettava, minkälaisista osista koe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään 0-10 pistettä Poikkeuksena voi olla oma pisteytys: käsi- ja taideteollisuusalan pt audiovisuaalisen viestinnän pt kuvallisen ilmaisun pt tanssialan pt musiikkialan pt sirkusalan pt lennonjohdon pt liikunnanohjauksen pt Tavoitteena auttaa motivoituneita ja käytännöllisesti suuntautuneita. Myös heikolla päättötodistuksella mahdollisuuksia.

17 Lisäpisteet eräillä aloilla 1-3 lisäpistettä voidaan antaa aiemmista opinnoista, harrastuksista tai muista lisänäytöistä: tanssialan perustutkinnossa musiikkialan pt sirkusalan pt kuvallisen ilmaisun liikunnanohjauksen pt urheilijoiden ammatillinen koulutus (oppilaitoksella oltava ko. erityistehtävä, esim. Turun ammattiinstituutti) 1-3 pistettä Tavoitteena saada alalle erityisosaajia ja lahjakkuuksia.

18 Harkintaan perustuva valinta Koulutuksen järjestäjä voi opiskelijan henkilöön liittyvien syiden perusteella ottaa enintään 30 % hakijoista valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan syinä voivat olla: oppimisvaikeudet sosiaaliset syyt (vanhempien tai oma sairaus, sijoitus) koulutodistuksen puuttuminen todistusten vertailuvaikeudet Jos lapsesi kanssa on hyvin perusteltavia (selkeä diagnoosi /lausunto) syitä käyttää harkintaan perustuvaa hakua, ota tällä viikolla yhteys Riitta-opoon, ja toimita lausunnot hänelle vielä tämän vuoden aikana! Huoltaja voi halutessaan myös itse hoitaa kaiken yhteishakuun liittyvän ja toimittaa lausunnot lapsensa yhteishakutoiveiden mukaisiin oppilaitoksiin. Jos oppilas käyttää harkintaan perustuvaa hakua, niin hän on aina mukana myös normaalissa yhteishaussa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hakijan valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen voidaan tarvittaessa selvittää valtakunnallisesti yhtenäisellä kielikokeella. hakija voidaan jättää valitsematta ellei hänellä ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen, ja ymmärtämiseen

19 Terveydelliset tekijät Terveydentila tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei yleensä ole este opiskelijaksi ottamiselle. opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen tai ei täytä turvallisuusvaatimuksia ja estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa jos mietit lapsesi ammatinvalinnan kanssa hänen terveyteensä liittyviä asioita, ota pikimmiten yhteyttä kouluterveydenhoitaja Marjut Ränttilään p Tutkintokohtaisesti on määritelty terveydentilavaatimukset. Etukäteen tulee selvittää erityisesti seuraavat sairaudet: astma diabetes epilepsia ja tasapainosairaudet sydän- ja verisuonitaudit allergia ja käsi-ihottuma näön tai kuulon heikkous tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

20 3) Yhdistelmäopinnot Lukiokoulutus lukion opiskelija voi suorittaa myös perustutkinnon opintoja, mutta täällä vain Salon seudulla, ei Turussa yhdistelmäopinnot usein lisäävät opiskeluaikaa pakollinen näistä valittava ainakin kolme koetta Äidinkieli Vieras kieli Matematiikka Reaalikoe Toinen kotimainen kieli Ammatillinen koulutus perustutkinnon opiskelija voi valita lukiosta yleissivistäviä aineita, jotka auttavat selviytymään yo-tutkinnosta oikeus osallistua kirjoituksiin on 1 ½ vuoden opintojen jälkeen ilman lisäopintojakin lukio-opinnot parantavat valmiuksia korkeakouluopintoihin

21 Kaksois(kolmois)tutkinto / pakettiopinnot / yhdistelmäopinnot (rakkaalla lapsella on monta nimeä) Lukiopaketti pääkouluna on ammatillinen oppilaitos ammatillisten opintojen rinnalla suoritetaan lukio-opintoja Turun ammatti-instituutissa opiskelevat suorittavat lukio-opinnot päivisin omassa koulutalossa, lääkealalla iltalukiossa, ja lukioaineita haluavien valinta tehdään päättötodistuksen ja mahdollisten haastattelujen perusteella; kesto 3 vuotta Salon seudun ammattiopistossa opiskelevat voivat suorittaa lukio-opintoja esimerkiksi Paimion lukiossa (myös muut Salon alueen lukiot ovat mahdollisia) ja lukiopakettia haluavien lukuaineiden keskiarvon pitäisi olla päättötodistuksessa vähintään 7,0; ylioppilaskirjoituksiin vaadittavien lukiokurssien opiskelu kestää usein pidempään kuin 3 vuotta osa ammatillisista oppilaitoksista kysyy alustavan kiinnostuksen kaksoistutkintoon jo heti yhteishaussa (mm. Turun ammatti-instituutti ja Turun Ammattiopistosäätiö) Ammattipaketti mahdollista Salon seudulla, ei Turussa pääkouluna on jokin Salon alueen lukio, esimerkiksi Paimion lukio lukio-opintojen ohella suoritetaan ammatillisia opintoja Salon seudun ammattiopistossa tai Ammattiopisto Liviassa Pakettiopinnot eivät onnistu logistiikan perustutkinnon osalta!

22 4) Muita vaihtoehtoja kymppiluokka säilyttää 6 lisäpistettä ammattistartti säilyttää 6 lisäpistettä kansanopisto 10. luokalla opiskelu tmv. vuoden kestävä opiskelu säilyttää 6 lisäpistettä nuorten työpajat yhteishaussa 3 lisäpistettä oppisopimuskoulutus yhteishaussa 3 työkokemuspistettä

23 5) Yhteishaku toisen asteen koulutukseen Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Haussa ammatilliset perustutkinnot ja lukiokoulutus. Hakuaika , päättyy kello 15:00. HUOM! Kotitalousopetus ei enää ole mukana yhteishaussa! Tulokset aikaisintaan Opiskelupaikka varmistettava viimeistään ! Kevään 2015 yhteishaku Haku erityisopetuksena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen. Uusi yhteinen haku, hakuun voi laittaa max. 5 toivetta. Hakuaika , päättyy kello 15:00. Tulokset aikaisintaan Opiskelupaikka varmistettava viimeistään ! Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen Haussa uusi ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus ( valma -koulutus, joka sisältää ammatistartin, MAVAkoulutuksen, valmentava ja kuntouttava 1 koulutuksen ja kotitalousopetuksen), kymppiluokat sekä LUVA koulutus. Hakuaika , päättyy kello 15:00. Tulokset aikaisintaan Opiskelupaikka varmistettava viimeistään !

24 Yhteishaku toisen asteen koulutukseen Syksyn 2015 yhteishaku Syksyn 2015 yhteishaku keväällä 2016 alkavaan ammatilliseen koulutukseen o o Haetaan tammikuussa alkavaan koulutukseen. Opiskelupaikkoja vähän ja useimmissa perustutkinnoissa ei yhtään. o Hakuaika , päättyy kello 15:00. o Tulokset selviävät o Opiskelupaikka pitää varmistaa viimeistään ! Sähköinen haku:

25 6) HAKU PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN / kymppiluokka Peruskoulun jälkeen voi hakea yhden lukuvuoden kestävään perusopetuksen lisäopetukseen eli kymppiluokalle. hakuaika haku samoja aineita kuin peruskoulussa työelämään tutustumista ammattiin valmentavia opintoja voi korottaa päättötodistuksen arvosanoja Turun kristillinen opisto Kaarina ja Turku Yhteishaussa saa 6 lisäpistettä.

26 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (mm. ammattistartti) Peruskoulun jälkeen voi hakea ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen mm. ammattistarttiin. hakuaika haku laajuus ov voi lukea opintoja hyväksesi myöhemmin perustutkinnossa Ammattiopisto Livia, Turun ammattiinstituutti, Salon seudun ammattiopisto Yhteishaussa saa 6 lisäpistettä. Opiskelu- ja elämäntaidot paranevat. opiskelussa korostuvat ohjaus, yksilöllisyys, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys tukea ammatinvalinnan ja urasuunnittelun tekemiseen ohjausta aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamiseen

27 7) Oppisopimuskoulutus Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välillä kirjallisesti tehtävä työsopimus. ammattiin opiskelu tapahtuu työpaikalla (70-80 %) teoriaopiskelu tapahtuu ammattioppilaitoksessa aikaisemmasta kokemuksesta ja koulutuksesta riippuen kestää yleensä 2-4 vuotta opiskelijalle maksetaan sopimusten mukaista palkkaa ja työnantajalle korvausta opiskelupaikka on hankittava itse työ- ja elinkeinotoimisto sekä oppisopimustoimistot antavat neuvoja ja auttavat Yhteishaussa 3 työkokemuspistettä.

28 8) Oppilaanohjaus 9. luokalla 1. jakson arviointi on näkyvissä Wilmassa oppitunteja kaksi 1. jaksossa ja yksi 2. ja 3. jaksossa ensimmäiset ohjauskeskustelut käyty 9B, 9C, 9D ja 9F-luokan oppilaiden kanssa keväällä ja nyt syksyllä olen haastatellut kaikki 9A- ja 9E-luokkien oppilaat ohjauskeskustelut jatkuvat 2. jaksossa kävimme tutustumassa Salon seudun ammattiopistoon to TET-jakso oli viime viikolla eli käymme tutustumassa vielä ennen joulua myös Paimion lukioon ja ke Turun Ammattiopistosäätiöön (TAO) oppilailla on mahdollisuus käydä tutustumassa kahteen eri alaan / lukioon molempiin yhden koulupäivän ajan

29 Salon seudun ammattiopiston tutustumispäivät auto ja logistiikka kone- ja metalliala liiketalous ja tietojenkäsittely käsi- ja taideteollisuusala sosiaali- ja terveysala sähkö ja tietoliikennetekniikka hiusala hotelli-, ravintola- ja catering-ala rakentaminen ja talotekniikka Kaikki Salon tutustumispäivät ovat kello 9-14 ja oppilaitos tarjoaa tutustujille ilmaisen aterian. Opo ilmoittaa oppilaat tutustumispäiviin ja huoltaja huolehtii kuljetuksesta. Ilmoittautuminen Riitta-opolle viimeistään ke !

30 Turun ammatti-instituutin koulukokeilut ti automaatio- ja ICT-asentaja (ilmoittautuminen Riitta-opolle mahdollisimman pian) ti laboratorioalan ja painoviestinnän perustutkinto (ilmoittautuminen Riitta-opolle mahdollisimman pian, viimeistään ) Lounas tarjotaan oppilaitoksessa ja oppilaat tutustuvat kokeilupäivänä molempiin ammatteihin. Mukaan otetaan 24 ensiksi ilmoittautunutta.

31 Turun ammatti-instituutin avoimet ovet Avoimiin oviin osallistumisesta tieto luokanvalvojalle, joka kuittaa hyväksytyn poissaolon Wilmaan. Avoimet ovet ovat tällä sekä ensi viikolla (viikot 45-46) ja tarkemmat tiedot eri koulutalojen päivistä löytyvät Turun hakuoppaasta sivulta 12. Turun hakuopas

32 Turun lukiot Turun lukioiden esittelyillat keväällä 2015 löytyvät oppilaille jaettavan hakuoppaan sivulta 44. Turun hakuopas

33 Ajankohtaista asiakaspalvelusta (OPH / opintopolku) Opintopolun hakuneuvonta (ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku) hakijoille ja hakijoiden huoltajille: s-posti: neuvonta(at)opintopolku.fi, puh arkisin klo 9-13 ohjeet ja aikataulut löytyvät:

34 Yhteishakumenettelyä käsittelemme tarkemmin ti jatko-opintoillassa. Haku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen luokan oppilaanohjaus päättyy yhteishaun loppuessa eli 3. jakson jälkeen.

35 Riitta Hietaranta Riitta Hietaranta Kiitos ja oppilaanohjaaja hyvää syksyn jatkoa! oppilaanohjaaja

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2014 ja Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Kevään yhteishaku: Nettihaku missä

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2014 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2014 Oppaan vuosittain

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2013 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2013 Julkaisija: Kuuma

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Sisältö Johdanto... 5 Toinen aste tutuksi.... 6 Koulukokeilut

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2012 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2012 Tämä koulutusopas

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille MAST Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Yhteishakuopas Kevät 2015

Yhteishakuopas Kevät 2015 Yhteishakuopas Kevät 2015 2 Yhteishakuopas 2015, sähköinen julkaisu Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Toteutus: OSAO Kuvat: OSAOn kuvapankki OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO Yhteishakuopas Kevät

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot

Tervehdyssanat, apul.reht. Maaret Tervonen. Yhteishaku 2015, opinto-ohjaajat Mikko Siippainen ja Mia Gerdt

Tervehdyssanat, apul.reht. Maaret Tervonen. Yhteishaku 2015, opinto-ohjaajat Mikko Siippainen ja Mia Gerdt 9- JA 10-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTA 13.1.2015 Tervehdyssanat, apul.reht. Maaret Tervonen Yhteishaku 2015, opinto-ohjaajat Mikko Siippainen ja Mia Gerdt YHTEISHAKU 2015 Opinto-ohjaajat Mia Gerdt (9a,

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja.

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja. HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015 Osaamisen polkuja. Sisältö TERVETULOA AMIKSEEN! Ammatillinen koulutus on tehokas ja nopea väylä käytännönläheiseen työhön. Koulutuksen suosio on kasvanut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon!

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion lukio-opas 2015 2016 Sisällys Tervetuloa lukioon... 3 Opiskelu lukiossa... 5 Kuopion lukioiden kielitarjonta... 7 Kuopion lukioiden

Lisätiedot

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen Espoo 2014 Kirkkonummi Omnia Yhteishaun jälkeen Sisällysluettelo u YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN... 3 KESÄLLÄ HAUSSA OLEVAT KOULUTUKSET... 3 Yhteishaun lisähaku 16.6.2014

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto ja lukiot

Tampereen ammattiopisto ja lukiot KoulutusopaS 2010 2011 Tampereen ammattiopisto ja lukiot Tampereen ammattiopisto ja lukiot Koulutusopas 2010 2011 Julkaisija Toisen asteen koulutus, Tampere 2009 Työryhmä Jaana Soini, Toisen asteen koulutus

Lisätiedot

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012 Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012 Toisen asteen koulutuksen valintaopas peruskoulun päättäville ja heidän vanhemmilleen Yhteishaun tärkeät päivämäärät 2012 Helmikuu 27.2. 16.3.2012

Lisätiedot

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Juankosken lukio Kuopion konservatorio Kuopion lukiot Kuopion talouskoulu Leppävirran lukio Pohjois-Savon opisto Savon ammatti- ja aikuisopisto Siilinjärven

Lisätiedot

Ansökningsguide www.opintopolku.fi l www.studieinfo.fi 24.2. 17.3.2015

Ansökningsguide www.opintopolku.fi l www.studieinfo.fi 24.2. 17.3.2015 Hakuopas Ansökningsguide www.opintopolku.fi l www.studieinfo.fi 24.2. 17.3.2015 2015 HUOM! Virhe painetussa oppaassa sivulla 9, Lukiokoulutuksen valintaperusteet. Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

Lisätiedot

Nivelvaiheen koulutukset. Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa

Nivelvaiheen koulutukset. Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2015 Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2015 Toimitus: Heidi Hakkarainen, Turun kaupungin sivistystoimiala Taitto:

Lisätiedot

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto SISÄLLYS 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä... 1 2. Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset... 3

Lisätiedot

Sisallysluettelo. Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen. Oman opinto-ohjelman suunnittelu. Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika vaihtelee

Sisallysluettelo. Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen. Oman opinto-ohjelman suunnittelu. Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika vaihtelee Sisallysluettelo Mikä on kaksoistutkinto? Mitä kaksoistutkinto-opiskelu vaatii ja antaa? Kaksoistutkinto-opiskelun perusasiat Riihimäen lukiossa Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen - Ilmoittautuminen

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2015 2016

Ouluun lukioon 2015 2016 Ouluun lukioon 2015 2016 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas Minne PERUSKOULUN jälkeen? 2004 www.edu.vantaa.fi www.vantaa.fi EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas 1 Minne peruskoulun jälkeen? SISÄLLYSLUETTELO Koulutusväylät... 4 Koulutukseen hakeminen...

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014 Kuopion steinerkoulu Virkkula Lukio-opas 2013 2014 KUOPION STEINERKOULU VIRKKULA Kuopion steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, toisin sanoen opetus on suunniteltu etenemään ikäkausiopetuksena ensimmäisestä

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot