YHTEISHAKU Päättyy klo 15.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISHAKU 24.2. 14.3.2014. Päättyy klo 15.00"

Transkriptio

1

2 YHTEISHAKU Päättyy klo 15.00

3 YHTEISHAKU MUUTTUU Muutoksen taustalla on - Nuorisotakuu -> koulutustakuu - ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakuun uudet opiskelijaksi ottamisen perusteet (OKM ) Perusteita sovellettiin ensimmäisen kerran syksyn 2013 yhteishaussa otettaessa opiskelijoita tammikuussa 2014 alkavaan koulutukseen

4 Koulutustakuun tavoitteet Tavoitteena on, että jokainen nuori saisi koulutuspaikan: - lukiossa - ammatillisessa oppilaitoksessa - oppisopimuksessa - työpajassa - kuntoutuksessa - tai muulla tavoin (TE-keskukset)

5 HAKUSIVUSTO MUUTTUU Kevään 2014 yhteishaku tapahtuu (sekä lukioettä ammatilliset koulut) osoitteessa: (www.haenyt.fi poistuu) Toisen asteen ja korkea-asteen koulutustiedot löytyvät sekä vuoden päästä poistuvalta - sivustoilta

6 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAKSI OTTAMISEN MUUTOKSET Yhteishaku suunnataan ensisijaisesti perusopetuksen päättäneille -> pisteytysmuutoksesta etua Yleisen koulumenestyksen sekä painotettavien arvosanojen pisteytysskaalojen muutokset Uusia koulutuksia, joiden suorittamisesta saa pisteitä Niille, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä tutkintoa Niille, joilla ei ole hakuaikana voimassa olevaa koulutuspaikkaa toisella asteella Työkokemuspisteytysmuutokset sekä työkokemuksen laajentaminen työharjoitteluun

7 LISÄÄ PISTEISTÄ Kulttuurialojen lisäpisteet (musiikki-, tanssi-, liikunta alat ja uutena sirkusala ja kuvallinen ilmaisu) Urheilijan ammatillisen koulutuksen valintaperustemuutokset (Suomessa 5 on ammattikoulua, jotka saaneet erityistehtävän, mm. Turun ammatti-instituutti) Kielitaidon todentamisen eri tavat (kun äidinkieli ei ole opetuskielenä)

8 MUUTOKSIA NIVELVAIHEEN KOULUTUKSIIN Yhteishaun ulkopuoliseen, perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen on mahdollista hakea sähköisesti kautta - Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus ns. ammattistartti - Maahanmuuttajille tarkoitettuun ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen - Perusopetuksen lisäopetus (10 lk) Kunta voi päättää osallistuuko nettihakuun -> Naantali ei osallistu (ennakkotieto) Haku kesäkuussa, kun yhteishaun tulokset julkaistaan (aikaisintaan ) Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, entinen hakukäytäntö lomakkeella suoraan hakukouluun (pienryhmä)

9 TÄYDENNYSHAKU PÄÄTTYY Heinäkuussa ei järjestetä enää valtakunnallista täydennyshakua! Kevään yhteishaku Tulokset voimassa lokakuun loppuun 2014 Koulut voivat järjestää omia täydennyshakuja vapaiksi jääneille paikoille

10 SORALAINSÄÄDÄNNÖN PERIAATTEITA Lähtökohtana on, että hakijan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa Opiskelijaksi ei voida kuitenkaan ottaa henkilöä, joka ei terveydentilansa vuoksi kykene opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen /harjoitteluun

11 TERVEYDENTILAVAATIMUKSET Tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia on täsmennetty sellaisten koulutusten kohdalla, joissa opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta tai potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia Esimerkkejä aloista: - Sosiaali- ja terveysalan, hammastekniikan ja lääkealan perustutkinto - Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelut

12 LISÄTIETOJA Eri alojen terveysvaatimukset löytyvät: -> etusivu Käy ajoissa juttelemassa terveydenhoitajasi tai lääkärisi kanssa tai ole yhteydessä aikomaasi kouluun, mikäli sinulla on kysyttävää terveydentilasi vaikutuksista aikomallesi alalle

13 PISTEYTYS MUUTTUU Hakeutumisvuonna peruskoulun päättäneille, valmistaviin koulutuksiin osallistuneille ja kansanopistoissa vuoden linjan tai lisäluokan (10 lk) käyneille annetaan merkittävä piste-etu verrattuna muihin kohderyhmiin Muutoksella pyritään siihen, että mahdollisimman moni nuori pääsisi heti peruskoulun jälkeen jatkamaan opintojaan toisella asteella

14 YLEINEN KOULUMENESTYS Aritmeettinen keskiarvo seuraavista aineista: (Näin ennenkin) - äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet - uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi - biologia, maantieto, terveystieto - matematiikka, fysiikka, kemia - liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö, kotitalous ja näihin aineisiin kuuluvat valinnaisaineet

15 YHTEISHAUN PISTEET YLEINEN KOULUMENESTYS KESKIARVO PISTEET 5,50-5,74 1 5,75-5,99 2 6,00-6,24 3 6,25-6,49 4 6,50-6,74 5 6,75-6,99 6 7,00-7,24 7 7,25-7,49 8 KESKIARVO PISTEET 7,50-7,74 9 7,75-7, ,00-8, ,25-8, ,50-8, ,75-8, ,00-9, ,25-10,00 16 Ennen maksimipisteet jo keskiarvolla > 16 p

16 PAINOTETTAVAT ARVOSANAT Aritmeettinen keskiarvo kolmesta parhaasta taito- ja taideaineesta (näin ennenkin): Kotitalous Kuvataide 7. luokan arvosana sekä näiden Käsityö 2-tuntiset valinnaisaineet, 8-9 lk Musiikki Liikunta 9. luokan arvosana sekä 2-tuntiset valinnaisaineet, 8-9 lk

17 YHTEISET AINEET JA NIIHIN KUULUVAT VALINNAISAINEET Yhteisiin aineisiin kuuluvat valinnaisaineet Jotka arvostellaan numeroin Joiden laajuus on vähintään kaksi vuosiviikkotunti vuosiluokkien 7-9 aikana - Yhteinen arvosana 8 Käytetään arvosanana - Valinnainen arvosana 7 keskiarvoa 7,5 } - Yhteinen arvosana 8 7,25 - Valinnainen arvosana 7 Keskiarvo 6,5 - Valinnainen arvosana 6 } }

18 PISTEET PAINOTETTAVISTA AINEISTA Liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous ja musiikki KESKIARVO PISTEET 6,00 6,49 1 6,50 6,99 2 7,00 7,49 3 7,50 7,99 4 8,00 8,49 5 8,50 8,99 6 Aikaisemmin pisteytys 9,00 9,49 7 alkoi 5,50 keskiarvolla 9,50 10,00 8 Ennen maksimipisteet arvosanalla 8.50-> 8 p

19 PISTEITÄ SAA 1. Hakijalla ei ole koulutuspaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa 8 p 2. Perusopetuksen suorittamisesta hakeutumisvuonna 6 p (myös 10.lk, ammattistartin, valmentavan ja kuntouttavan, 5kk kotitalousopetuksen sekä 1v kansanopistolinjan suorittamisesta) 3. Yleinen koulumenestys 4. Painotettavat arvosanat 5. Sukupuolen perusteella 1-16 p 1-8 p 2 p

20 LISÄÄ PISTEITÄ 6. Mikäli ensimmäisenä hakutoiveena on ammatillinen koulu 2 p 7. Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1-10 p 8. Työkokemuksesta ja siihen rinnastettavasta työpajatoimintaan tai työmarkkinatuella tapahtuvaan harjoitteluun osallistumisesta: - 3 kk - alle 6 kk 1 p - 6kk - alle 12 kk 2 p - 12 kk -> 3 p (Työkokemuspisteet 16-v täyttäneelle tai peruskoulun suorittaneelle)

21 MUUTOKSIA ENTISEEN, PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET Koulu voi järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen hakeville pääsy- tai soveltuvuuskokeen Uutta: Jos koulu järjestää kokeen, sinne kutsutaan kaikki alalle hakeneet. Jos oppilas on hakenut vaikkapa Turkuun ja Naantaliin sosiaali- ja terveysalan koulutukseen, kutsutaan hänet sen koulun pääsykokeeseen, joka on hakutoiveissa ensimmäisenä. Koe voi olla monivaiheinen esim. ennakkotehtävät ja kirjallinen koe-> vain osa ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneista valikoituu jatkoon

22 LISÄÄ PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEISTA Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa etukäteen hakijoille minkälaisista osioista koe muodostuu ja miten kokeen eri osiot pisteytetään Pisteitä saa 1-10 (1 p ei tarkoita enää hylättyä!) Saatuja pisteitä tulee käyttää myös otettaessa opiskelijoita muun koulutuksen järjestäjän vastaavaan hakutoiveeseen (esim. Turun ja Naantalin sosiaali- ja terveysalalle hakeneen pisteet siirtyvät tarvittaessa toiseen hakukouluun!) Muista, että vain pääsykokeisiin osallistunut on mukana valinnoissa!

23 POIKKEUS TAITO- JA TAIDEAINEIDEN PÄÄSYKOKEISSA Jos koulu järjestää käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon, audiovisuaalisen viestinnän, tanssi-, musiikki-, tai sirkusalan, kuvallisen ilmaisun, liikunnanohjauksen tai lennonjohdon perustutkintoon johtavassa koulutuksessa pääsytai soveltuvuuskokeen, opiskelijaksi ottaminen tapahtuu koulutuksen järjestäjän oman pääsytai soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella Muista, että mikäli olet hakenut näille aloille, jokaiseen kutsuttuun kokeeseen tulee osallistua!

24 HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA Jousto poistuu! Tilalle tulee harkintaan perustuva valinta Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan ottaa enintään 30 % kuhunkin hakukohteeseen otettavista opiskelijoista opiskelijan saamasta valintapistemäärästä riippumatta Valintakriteerit vähentyneet

25 HARKINTAAN PERUSTUVAN VALINNAN SYYT Opiskelijan henkilöön liittyvät syyt: Oppimisvaikeudet Sosiaaliset syyt Koulutodistuksen puuttuminen Todistuksen vertailuvaikeudet (esim. ulkomailla suoritetut opinnot) Vastaanottava koulu arvioi hakijan koulutustarpeen sekä edellytykset suoriutua opinnoista jos valintapisteistä poiketaan Liitteet, joihin vedotaan, toimitetaan suoraan hakukouluun

26 LUKIOHAKU Lukiohaussa ei ole muutoksia Lukioon valinta tapahtuu lukuaineiden keskiarvon perusteella Lukioilla usein lukiokohtaiset alimmat keskiarvorajat Naantalissa lautakunnan asettama alaraja 7,18, mutta vuosittain se vaihtelee, 2013 alin keskiarvo oli 7,33 Oppilaat otetaan paremmuusjärjestyksessä, sisäänottokiintiön mukaan (Naantali n.110)

27 LUKUAINEET Lukuaineet, joiden perusteella lukiokeskiarvo lasketaan: Äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet Uskonto/elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi Biologia, maantieto, terveystieto Matematiikka, fysiikka, kemia

28 LUKION PÄÄSYKOKEET Lukiot voivat järjestää pääsykokeen Mikäli lukio järjestää pääsykokeen kaikki hakeneet osallistuvat siihen ilman eri kutsua! Jotkut lukiot pyytävät ilmoittautumaan ennakkoon tai varaamaan koeajan etukäteen Pääsykokeesta saadut pisteet 1-10 p lisätään lukuaineiden keskiarvoon Naantalin lukiossa haastattelu matkailulinjalle hakeneille toukokuussa (ei pisteitä!)

29 LUKION AINEVALINTAKORTTI Yläkoulussa täytetään lukioon ainevalintakortti Kortit ja käytännöt hiukan poikkeavat eri lukioissa Naantalissa kortti täytetään koko lukioajalle, mutta muutoksia voi tehdä koko lukioajan Kortin voi tehdä oppilaanohjaajan kanssa tai kotona Oppilaat vievät ensimmäiselle vuodelle tekemänsä valinnat lukion tietokoneille jo maalishuhtikuussa Ainevalinnoilla suuri merkitys jatko-opintoihin hakeuduttaessa

30 KAKSOISTUTKINTO Kaksoistutkinnossa ammattikoulua käyvä voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon Kirjoitetaan vähintään 4 ainetta Kirjoitettavina aineina ovat yleensä: Äidinkieli (aina), englanti (laajana), yleensä lyhyt matematiikka tai ruotsi ja yksi reaaliaine: esim. fysiikka, psykologia, terveystieto Huom. Oppilas saa ylioppilastodistuksen, ei lukion päättötodistusta (jos haluaa päättötodistuksen, on opintoja jatkettava ilta/aikuislukiossa)

31 HAKU KAKSOISTUTKINTOON Ei erillishakua, vaan päätös tehdään vasta syksyllä Opiskeltavista aineista järjestetään kokeet, joista tulee saada 7-7½ arvosanat, jotta voi aloittaa kaksoistutkinnon opiskelun Antaa hyvän pohjan erityisesti AMK-opinnoille

32 OPINNOT TOISEN ASTEEN JÄLKEEN Ammattikoulut ja lukio = toinen aste Ammattikoulun käyneillä sama oikeus kuin lukion käyneilläkin jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa (AMK) ja yliopistossa, ns. yleinen jatko-opintokelpoisuus Pääsykokeet ja kiintiöt Monissa ammattikouluissa preppauskursseja keväällä ennen jatkoon hakua Hyöty jatko-opintoihin aikovalle Mikäli haluaa jatkaa opintoja yliopistossa on lukio ammattikoulua parempi vaihtoehto Huom. Mikäli lukion suorittanut hakee ammatilliseen kouluun, hän ei voi käyttää peruskoulun päättötodistusta!

33 OPPISOPIMUS Oppisopimus on mahdollista heti peruskoulun jälkeen Oppisopimukseen aikova hankkii itse oppisopimustyöpaikan Opiskeluun kuuluu työelämäjaksoja, itsenäistä opiskelua ja koulutusjaksoja Vaatii nuorelta omatoimisuutta, päättäväisyyttä ja aikatauluissa pysymistä Lähin oppisopimustoimisto Raisiossa ammattiopiston tiloissa

34 Etsivä nuorisotyö Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa nuoria, jotka ovat koulutuksen ulkopuolella Nuori ei ole saanut koulutuspaikkaa Opinnot ovat keskeytyneet Nuori kaipaa tsemppiä, apua, neuvontaa ja ohjausta sekä tukea elämäntilanteeseensa Nuorella on ongelmia terveydentilan tai toimeentulon kanssa Nuori etsii työ-, työkokeilu- tai opiskelupaikkaa

35 RAKSU - NUORTEN OHJAUSPALVELUT JA ETSIVÄ NUORISOTYÖ Etsivä nuorisotyö on osa Raision seudun koulutuskuntayhtymän toimintaa (Ohjaamo aloittaa toimintansa lähinnä niille, jotka aikeissa keskeyttää opintonsa) Pitää rekisteriä ja ottaa vastaan ilmoitukset nuorista, joiden kanssa tarvitaan toimenpiteitä Toimisto sijaitsee Aikuiskoulutuskeskus Timalissa Yhteyden etsiviin saat puh tai Etsivät eivät ole viranomaisia Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista Etsivien palvelut perustuvat nuorten omaan vapaaehtoisuuteen

36 MITEN PYRIN Haku tapahtuu sähköisesti sivustolla joko kotona tai koulussa Hakuun on syytä laittaa ainakin kolme, mielellään kaikki viisi, hakutoivetta Hakutoivejärjestys on sitova Peruskoulut siirtävät toukokuun lopulla oppilaitten päättötodistuksen arvosanat OPH:n ylläpitämään tietokantaan

37 TULOKSET JA PAIKAN VASTAANOTTO Nuori saa vain yhden opiskelupaikan Tieto tuloksista tulee aikaisintaan Paikan vastaanottoilmoitus on tehtävä mennessä tai paikka annetaan varasijalla olevalle Lukioon ilmoittaudutaan juhannusviikolla Varasijat voimassa asti Syksyn yhteishaku (vain joitakin aloja)

38 TAPAHTUMIA Avoimet ovet Rasekossa to klo Avoimet ovet Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto la Jatko-opintomessut Raision liikuntahallissa Kerttulan urheilukeskuksessa (huoltajien mahdollisuus osallistua myös tapahtumaan) Mukana lukioita ja ammatillisia kouluja Avoimet ovet Naantalin ammattiopistossa Naantalin lukiossa lukioilta tammikuussa Muut tapahtumat löytyvät hakuoppaista ja koulujen nettisivuilta

39 JOS OPISKELUPAIKKAA EI SAAKAAN Täydennyshakua ei enää kesällä Oppilaitokset voivat järjestää omia erillishakuja yhteisvalintatulosten jälkeen Ole myös itse aktiivinen ja kysele vapaita paikkoja Syksyllä 2014 alkaviin perusopetuksen jälkeisiin 1v koulutuksiin hakuaika kesällä 2014

40 PAIKALLISIA MUUTOKSIA Raision kauppaopisto siirtyy Deltamarinin tiloihin Mynämäen käsi- ja taideoppilaitoksesta siirtyy vaatetuslinja Raision nykyisiin kauppaopiston tiloihin (Mynämäen oppilaitos nykyisin osa Rasekoa) Raision ammattiopistossa alkoi uusi teknisen kiinteistöhoitajan linja

41 Kiitokset Maijamäen opot: Ritva Jalava Saija Kauppinen Huoltajat voivat tulla keskustelemaan nuorensa kanssa tämän jatko-opintosuunnitelmista kouluun klo 8-15 aikavarauksella lukujärjestyksemme puitteissa (Wilmaan viesti niin otamme yhteyttä) Opot kesällä töissä yhteishaun tulosten aikaan Liitämme vielä kevätkirjeen oppilaille päättötodistuksen mukana, jossa viimeiset ohjeistukset

YHTEISHAKUILTA. 3.11.2014 Riitta Hietaranta. opinto-ohjaaja

YHTEISHAKUILTA. 3.11.2014 Riitta Hietaranta. opinto-ohjaaja YHTEISHAKUILTA 3.11.2014 Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja Esitys on koulun kotisivuilla www.paimio.fi/opetus -> Peruskoulut -> Vista -> Oppilaanohjaus (oppilaanohjauksen sivusto), joten voitte halutessanne

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2014 ja Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Kevään yhteishaku: Nettihaku missä

Lisätiedot

Haku Opintopolussa 2014

Haku Opintopolussa 2014 Haku Opintopolussa 2014 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen, erillishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sekä aikuiskoulutukseen. 13.12.2013

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2014 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2014 Oppaan vuosittain

Lisätiedot

8.lk. vanhempainilta 24.4.2014. Yhteishaku & jatko-opinnot

8.lk. vanhempainilta 24.4.2014. Yhteishaku & jatko-opinnot 8.lk. vanhempainilta 24.4.2014 Yhteishaku & jatko-opinnot TET 9.lk. TET eli työelämään tutustuminen syksyllä Viikot 43-44 20.-31.10.2014 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 Yhteishaku - Sähköinen hakulomake

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille MAST Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Sisältö Johdanto... 5 Toinen aste tutuksi.... 6 Koulukokeilut

Lisätiedot

KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN. Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN. Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2011 Tämä koulutusopas on syntynyt Keski-Uudenmaan opintoohjaajien yhteistyönä. Ensimmäinen opas syksyllä 2007 valmistui

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2012 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2012 Tämä koulutusopas

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2013 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2013 Julkaisija: Kuuma

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KAINUUN AMMATTIOPISTO KAJAANIN LUKIO

HAKIJAN OPAS KAINUUN AMMATTIOPISTO KAJAANIN LUKIO 1 HAKIJAN OPAS KAINUUN AMMATTIOPISTO KAJAANIN LUKIO 15 0 2. 2015. 2 ku a h. 24 w.fi u lk o op t n i p is o. e t w Yh w.3 17 Hakijalle Hakijan oppaasta löydät tietoa Kainuun ammattiopistoon ja Kajaanin

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KAINUUN AMMATTIOPISTO KAJAANIN LUKIO

HAKIJAN OPAS KAINUUN AMMATTIOPISTO KAJAANIN LUKIO 1 HAKIJAN OPAS KAINUUN AMMATTIOPISTO KAJAANIN LUKIO 15 0 2. 2015. 2 ku a h. 24 w.fi u lk o op t n i p is o. e t w Yh w.3 17 Hakijalle Hakijan oppaasta löydät tietoa Kainuun ammattiopistoon ja Kajaanin

Lisätiedot

HAKUTOIMISTO... 3 KOULUTUSTIETOA NETISTÄ... 3 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISHAKU... 3 HAKUAJAT... 3

HAKUTOIMISTO... 3 KOULUTUSTIETOA NETISTÄ... 3 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISHAKU... 3 HAKUAJAT... 3 HAKIJAN OPAS 2012 Hakuaika 27.2. - 16.3.2012 www.haenyt.fi Kainuun maakunta -kuntayhtymä ammatillinen koulutus Kainuun ammattiopisto lukiokoulutus Kajaanin lukio Kuhmon yhteislukio Paltamon lukio Puolangan

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan tavoite: Keskustella nuoren viimeisestä vuodesta Pikkolassa. Keskustella jatkoopintomahdollisuuksista. Vaihtaa tietoa, kokemuksia ja mielipiteitä eri vaihtoehdoista. Tärkeitä

Lisätiedot

HAKUTOIMISTO... 3 KOULUTUSTIETOA NETISTÄ... 3 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISHAKU... 3 HAKUAJAT... 3

HAKUTOIMISTO... 3 KOULUTUSTIETOA NETISTÄ... 3 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISHAKU... 3 HAKUAJAT... 3 HAKIJAN OPAS 2011 Hakuaika 28.2. - 18.3.2011 www.haenyt.fi Kainuun maakunta -kuntayhtymä ammatillinen koulutus Kainuun ammattiopisto lukiokoulutus Kajaanin lukio Kuhmon yhteislukio Paltamon lukio Puolangan

Lisätiedot

YHTEISTYÖMUODOT 2011 2012; perusaste - Salon seudun ammattiopisto

YHTEISTYÖMUODOT 2011 2012; perusaste - Salon seudun ammattiopisto YHTEISTYÖMUODOT 2011 2012; perusaste - Salon seudun ammattiopisto 1 2 Sisällysluettelo Avoimet ovet... 3 Taitaja 9-kilpailut... 3 Vanhempainillat... 3 Vierailut... 3 Peruskoululaisten tutustumispäivät

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 27.5.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 - AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA SIVISTYSTYÖ SISÄLTÖ OPPAAN

Lisätiedot

YHTEISTYÖMUODOT PERUSAS- TEEN JA SALON SEUDUN AMMATTIOPIS- TON VÄLILLÄ

YHTEISTYÖMUODOT PERUSAS- TEEN JA SALON SEUDUN AMMATTIOPIS- TON VÄLILLÄ YHTEISTYÖMUODOT PERUSAS- TEEN JA SALON SEUDUN AMMATTIOPIS- TON VÄLILLÄ 1 2 Yhteistyömuodot perusasteen ja Salon seudun ammattiopiston välillä Avoimet ovet Avoimet ovet järjestetään 8. -9.10.2014, viikolla

Lisätiedot

Yhteishakuopas Kevät 2015

Yhteishakuopas Kevät 2015 Yhteishakuopas Kevät 2015 2 Yhteishakuopas 2015, sähköinen julkaisu Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Toteutus: OSAO Kuvat: OSAOn kuvapankki OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO Yhteishakuopas Kevät

Lisätiedot

TIETOA PERUSKOULUN PÄÄTTÄVÄLLE NUORELLE

TIETOA PERUSKOULUN PÄÄTTÄVÄLLE NUORELLE TIETOA PERUSKOULUN PÄÄTTÄVÄLLE NUORELLE Espoo: Ammattistartti Ammattistartin starttipajatoteutus Peruskoulun lisäopetus Espoon aikuislukion starttikurssit Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY

MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY SISÄLLYS Onneksi olkoon!... 3 1 Mitä seuraavaksi?... 5 2 Toisen asteen koulutusvaihtoehdot... 6 Ammatilliset oppilaitokset... 6 Hakeutuminen...

Lisätiedot

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela ZOOMAUS OPAS Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen 2013 Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela JÄITKÖ ILMAN OPISKELUPAIKKAA? Zoomaa eteenpäin NuorTenTIla TrIplassa ti 18.6.2013 klo

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012 Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012 Toisen asteen koulutuksen valintaopas peruskoulun päättäville ja heidän vanhemmilleen Yhteishaun tärkeät päivämäärät 2012 Helmikuu 27.2. 16.3.2012

Lisätiedot

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteisvalinnan jälkeen

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteisvalinnan jälkeen Espoo 2013 Kirkkonummi Omnia Yhteisvalinnan jälkeen Sisällysluettelo NÄIN YHTEISHAKU ETENEE KESÄLLÄ 2013...3 HAKU YHTEISHAUN ULKOPUOLISEEN KOULUTUKSEEN...4 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMISTAVAT KOULUTUKSET

Lisätiedot

& huoltajille. Peruskoulun päättäville. Vantaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen

& huoltajille. Peruskoulun päättäville. Vantaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 2014 Vantaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valintaopas Peruskoulun päättäville & huoltajille Oppilaitosten esittelytilaisuudet löydät oppaan takakannesta Lukiokoulutus Vantaalla Ammatillinen

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot 5 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2013 2014 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen Espoo 2014 Kirkkonummi Omnia Yhteishaun jälkeen Sisällysluettelo u YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN... 3 KESÄLLÄ HAUSSA OLEVAT KOULUTUKSET... 3 Yhteishaun lisähaku 16.6.2014

Lisätiedot