TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Kaukalopallo ja Ringetteliitto ry Suomen Kaukalopalloliitto ry Suomen Ringetteliitto ry LIITTOJEN MISSIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Kaukalopallo ja Ringetteliitto ry Suomen Kaukalopalloliitto ry Suomen Ringetteliitto ry LIITTOJEN MISSIO"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Kaukalopallo ja Ringetteliitto ry Suomen Kaukalopalloliitto ry Suomen Ringetteliitto ry LIITTOJEN MISSIO Liitto luo edellytykset seurojen harrastus- ja kilpailutoiminnalle kansallisesti ja kansainvälisesti. Liitto edistää yhdessä seurojen kanssa eri-ikäisten kaukalopallon ja ringeten harrastajien liikunnallisia ja terveellisiä elämäntapoja sekä mahdollisuuksia löytää elämyksiä yhtälailla vapaaehtoistoiminnasta kuin harrastus- ja kilpailutoiminnasta. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun perin periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. Kaukalopallosta ja ringetestä tehdään haluttuja jääurheiluharrastuksia. Vuoden 2014 aikana aloitetaan liiton strategian rakentaminen. Vuonna 2014 Suomellle siirtyy Kansainvälisen Ringetteliiton (IRF:n) puheenjohtajuus, jolloin myös kansainvälisen liiton toimisto siirtyy Suomeen kotimaisen liiton tiloihin. LIITTOJEN ORGANISAATIO Jokaisessa liitossa on oma liittohallitus, joka käyttää päätösvaltaa ja vastaa juridisesti liiton toiminnasta aluetoiminta mukaan lukien. Ringetteliitto ry vastaa ringeten kilpailutoiminnasta, Kaukalopalloliitto ry vastaa kaukalopallon kilpailutoiminnasta sekä Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry vastaa hallinnosta, taloushallinnosta, viestinnästä sekä seuratoiminnan kehittämisestä. Liitoilla on yhteensä 6 työntekijää, joista 4 Helsingissä ja 1 Lappeenrannassa. Oulussa on lisäksi työntekijä oppisopimuskoulutuksen kautta. Ringetteliiton alueellisesta sarjatoiminnasta vastaa liiton 4 aluetta. Kaukalopalloliiton alueellisesta sarjatoiminnasta vastaavat jäsenet, jotka pääosin ovat aluejärjestöjä. Vuoden 2014 tavoitteena on edelleen yhdistää lajien aluetoimintaa, jotta päästään yhdenmukaiseen aluehallintojärjestelmään. Lajien välisellä alueyhteistyöllä pystyttäisiin vastaamaan valmennustoiminnan laadulliseen kehittämiseen, lajilevittämiseen, ringeten ja kaukalopallon ilosanoman viemiseen kouluihin ja päiväkoteihin sekä vapaaehtoistyön kuormit-

2 tamisen vähenemiseen aluetasolla. Vastuuta samalla siirretään seuroihin. Liittojen toiminta on edelleen organisoitu toteutettavaksi toimialojen ja lajien kautta. Ringeten toimialat ovat harrasteliikunta, huippu-urheilu ja järjestö- ja seuratoiminta ja kaukalopallon toimialat ovat harrasteliikunta ja järjestö- ja seuratoiminta. LIITON TOIMINTAMALLIN TAVOITETILA MENNESSÄ Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta mennessä Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n alle. Liittohallitus - strateginen johto Toiminnanjohtaja operatiivinen johto taloushallinto viestintä ja materiaalituotanto kansainväliset sidosryhmäsuhteet kansainväliset tapahtumat Lajiryhmät lajikohtainen operatiivinen toiminta kansallisella tasolla Alueet lajikohtainen operatiivinen toiminta alueellisella tasolla Toimihenkilöt operatiivinen toiminta valmennus ja koulutus huippu-urheilu (alue- ja maajoukkuetoiminta) kilpailutoiminnan kehittäminen lajikohtaisesti seuratoiminnan kehittäminen harrasteliikunnan kehittäminen aikuiset harrasteliikunnan kehittäminen lapset ja nuoret rekisterit ja muut hallintoa avustavat työt Päätöksenteko SKRL ry:n jäseniksi voidaan hyväksyä valtakunnalliset rekisteröidyt aatteelliset yhdistykset, joiden toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on liikunnan ja urheilun edistäminen. Kevät- ja syyskokous Jäsenet (Seurat, alueet ja erotuomarikerhot) käyttävät SKRL ry:ssä ylintä päätösvaltaa joka vuosi pidettävissä kevät- ja syyskokouksissa. Näissä vuosikokouksissa valitaan erovuoroisuuden mukaan puheenjohtaja ja muut liitohallituksen jäsenet sekä hyväksytään toimintasuunnitelma, budjetti, vuosikertomus ja tilinpäätös. Jäsenellä, joka on hoitanut jäsenvelvoitteensa sääntöjen mukaisella tavalla, on käytössä yksi (1) ääni. Liittohallitus käyttää SKRL ry:n päätösvaltaa ja vastaa juridisesti liiton toiminnasta aluetoiminta mukaan lukien. Liittohallitus valmistelee ja esittelee kokouksissa päätettävät asiat ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Liittohallituksen tehtävänä on liiton strategiatyö, talouden suunnittelu ja seuranta, toiminnan resursointi sekä toiminnan jatkuva seuranta ja arviointi. Liittohallitus määrittelee lajiryhmän vastuut ja velvollisuudet 2

3 Lajikohtainen seurakokous SKRL:n sääntöjen mukaisissa kilpailulajeissa, kaukalopallossa ja ringetessä, on lajikohtainen vähintään joka vuosi järjestettävä seurakokous. Seurakokous valitsee keskuudestaan 3 lajiryhmän edustajaa. Seuralla, alueella ja erotuomarikerholla on osallistumisoikeus ilman äänioikeutta niiden kilpailulajien seurakokouksiin, joita heillä harrastetaan. Äänioikeus (1 ääni) seuralla/alueella/erotuomarikerholla on niiden lajien seurakokouksissa, joissa on ollut edellisenä kilpailukautena kilpailulisenssejä tai ovat osallistuneet lajin kilpailutoimintaan tai muuten todistaa lajin harrastamisen yhdistyksessä. Lisäksi äänioikeus seurakokouksissa edellyttää, että yhdistys on hoitanut jäsenvelvoitteensa sääntöjen mukaan. Lajiryhmät Lajiryhmän tehtävät Edistää ringette- ja kaukalopallotoimintaa lapsissa, nuorissa, aikuisissa, kilpailuja harrastepuolella sekä kansainvälisesti liiton vision ja strategian mukaisesti. Edistää, ohjata ja seurata ja arvioida lajin kehitystä maassamme. Valita tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista ja hoitamista varten talousarvion puitteissa. Kutsua koolle lajin seurakokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset. Laatia lajin toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus liittohallituksen hyväksyttäväksi. Valvoa toiminta ja talousarvion toteutumista Päättää lajin peli-, kilpailu- ja rangaistussäännöt Päättää lajin kotimaisesta kilpailukalenterista Edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä Edistää aktiivisesti lajin ja eri yhteisöjen välistä yhteistyötä Esittää lajiedustajat lajin kansainvälisiin kokouksiin Valmistella kansainvälisten kilpailujen anomukset hallituksen päätettäväksi Lajiryhmän kokoonpano Työryhmät Lajikohtainen seurakokous valitsee 3 luottamushenkilöä Lajiryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan Lajiryhmään kuuluvat kaikki toimihenkilöt Toimihenkilöillä on kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta Lajiryhmän asioiden esittelijänä on se toimihenkilö, jonka aihealuetta käsitellään kyseissä lajiryhmän kokouksessa laajentaa päätöksentekoon osallistuvien määrää saada laajaa näkemystä ja osaamista valmisteltaville asioille tuoda esitykset hyvin valmisteltuina ja riittävän ajoissa lajiryhmän käsittelyyn varmistaa alueellisten erojen huomioiminen päätöksien valmistelussa varmistaa myös erilaisten ja kriittisten näkemyksien huomioon ottaminen päätöksien valmistelussa toimia liiton toimihenkilöiden tukiryhmänä, valmis tukiverkosto 3

4 Tehtävät osa työryhmien jäsenistä määräytyy edustamansa tahon mukaan eli jos henkilö vaihtuu, vaihtuu myös jäsen työryhmä tekee kehittämissuunnitelman alueestaan työryhmien tehtävänä on omalla toiminnallaan edesauttaa lajin kehitystä maassamme työryhmät sitoutuvat noudattamaan SKRL ry:n sääntöjä ja määräyksiä ja voimassa olevaa strategiaa työryhmät työskentelevät itsenäisinä yksikköinä lajiryhmän alaisina työryhmät raportoivat työstään lajiryhmälle työryhmät sitoutuvat toimimaan liiton kulloinkin voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman rajoissa työryhmän puheenjohtaja toimii raportoijana lajiryhmälle työryhmien puheenjohtajilla on lajiryhmien kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta. Äänioikeus on kuitenkin niillä työryhmien puheenjohtajilla, jotka ovat samanaikaisesti lajiryhmän tai liiton hallituksen jäseniä. esittelijän tehtävänä on valmistella kulloinkin vuorossa oleva asia työryhmälle työryhmät voivat kokoontua sovitusti tai pitää puhelin- ja sähköpostikokouksia työryhmä kuulee tarvittaessa lajiryhmää tai liittohallitusta ennakkoon ja lajiryhmällä tai liittohallituksella on mahdollisuus palauttaa päätösehdotus uuteen valmisteluun Toiminnan laatua kehitetään tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean, Valo ry:n, Valo ry:n Aluejärjestöjen sekä muiden lajiliittojen kanssa. Liitto haluaa toteuttaa liikunnan ja urheilun yhteisiä Reilun Pelin periaatteita kaikessa toiminnassaan sekä Hyvän Hallintomallinperiaatteita. Liiton toiminnassa painottuvat erityisesti vastuu kasvatuksesta, kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun, hyvinvoinnin edistäminen sekä toisen ihmisen ja elämän kunnioitus. Liiton päätöksenteossa, tiedottamisessa ja toiminnan kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota demokratiaan, avoimuuteen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Liiton harrasteliikunnan ja huippu-urheilun pohjana käytetään lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksia, huippu-urheiluyksikön ohjelmia sekä OKM:n painopisteitä. JÄRJESTÖ- JA SEURATOIMINTA Aluetoiminnan kehittäminen Kasvattaa lajien harrastajamääriä Tukea kehittyvien alueiden toimintaa Käytetään molempien lajien olemassa olevia vahvuuksia esim. tukimateriaalien ja valmiiden verkostojen osalta Alueellisten työntekijöiden verkoston vahvistaminen Lajinlevitys kansainvälisesti Kansainvälinen yhteistyö liitto- ja seuratasolla 4

5 Keskitytään vahvistamaan Venäjän, Slovakian, Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä Osallistuminen International Working Group on women and sport (IWG) konferenssiin kesäkuussa Tarjota asiantuntija-apua uusille maille Turnauksia ja leiritoimintaa RUS, SWE ja FIN kesken eri ikäluokille Suomessa Ringeten markkinointi IWG:n konferenssissa ja kansainvälisten yhteyksien luominen uusiin maihin Naisvalmentajien lisääminen; mentorointiohjelma yhdessä Suomen Valmentajat ry:n kanssa Seuratoiminnan kehittäminen Seuratoiminnan laadun kehittäminen seuran itse valitsemalla osa-alueella Seuratoiminnan edellytysten ja resurssien lisääminen Tiedon kulun lisääminen ja lajitoiminnan kehittäminen yhdessä seurojen kanssa Hyvien toimintamallien jakaminen seurojen kesken Kaukalopallo- ja ringetteseurojen yhteistyön virittäminen Tarjotaan seuroille liiton tukea toiminnan kehittämisessä seurakäynnein Seuratoimintaa tukevien ja helpottavien materiaalien ja oppaiden tekeminen Järjestetään seurojen avainhenkilöille yhteisiä tapaamisia valtakunnallisesti ja alueellisesti (seuraseminaarit, alueseminaarit, valmennusvastaavatapaamiset, ringettekoulujen tapaamiset, puheenjohtajien tapaamiset, SM- ja Ykkösjoukkueiden tapaamiset jne.) Järjestetään ringeten ja kaukalopallon alueiden ja seurojen yhteisiä tilaisuuksia Seuratoiminnan kehittäminen on valittu liiton tulevien vuosien yhdeksi painopistealueeksi. Seuratoiminnan kehittämisen ja tukemisen kolme keskeisintä toimintoa ovat: Seurakohtaiset seurakäynnit seuran itsensä valitsemalla osa-alueella Seuratapaamiset: liiton ja alueiden organisoimat seurojen ja seurojen avainhenkilöiden yhteiset kohtaamiset alueellisesti ja valtakunnallisesti Seuratuet ja materiaalit Muuna toimintona on sinettiseuratoiminta, joka on ollut ja on edelleen liiton yksi laadun takaamisen ja kehittämisen väline ringetteseuroissa lasten ja nuorten toiminnoissa. Pitkällä tähtäimellä pyritään seurojen toimintaedellytysten parantamiseen mm. lajien (ringeten ja kaukalopallon) seurojen ja alueiden välisen yhteistyön virittämisellä. Seurakohtaiset seurakäynnit Kerran vuodessa seuroilla on mahdollisuus hakea liiton toimihenkilöiden tukea seuratoiminnan kehittämiseen. Seura valitsee itse neljästä eri vaihtoehdosta mitä osa-aluetta seurassa lähdetään kehittämään. Liitto valitsee noin vuoden kestävään prosessin 6-10 seuraa hakijoiden joukosta. Kehittäminen toteutetaan seuran kanssa yhdessä ja siihen kuuluu 3-4 seurakohtaista seurakäyntiä. 5

6 Seuratuet ja materiaalit Vuosittain sovitaan ja tiedotetaan seuroja seuroille jaettavasta taloudellisesta ja materiaalisesta tuesta. Tukien avulla tuetaan seuroja paikallisessa markkinoinnissa ja harrastajamäärien kasvattamisessa. Tavoitteena on myös tuottaa kaikille seuroille yhteistä seuratoiminnan tukimateriaalia. Seuratukea kaipaavat erityisesti harrastejoukkueet, jotka eivät toimi seurojen alaisuudessa, eikä heillä ole näin ollen mahdollisuutta hakea valtakunnallista seuratukea. Seuratapaamiset Liitto ja alueet järjestävät seuroille vuosittain yhteisiä tapaamisia. Tapaamisissa kerrotaan ajankohtaisista asioista, kehitetään seurojen kanssa yhdessä lajin toimintaa ja jaetaan hyviä toimintamalleja seurojen kesken. 6

7 7

8 RINGETTE HARRASTELIIKUNTA Nuorille lisää vaihtoehtoja Vähentää nuorten ringetteharrastuksen lopettamista Lisätä nuorten osallistumista seuratoimintaan Lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuutta seuratoiminnassa Saada seuroihin lisää seuratoimijoita (ohjaajia, tuomareita, tapahtuman järjestäjiä jne.) Järjestää harrastekilpailuja nuorille Perustaa nuorten harrastejoukkueita Valtakunnallinen harrasteturnaus nuorille Valtakunnallinen nuorten tapaaminen seuraseminaarissa Lajinlevittäminen Tyttöjen ja poikien yhteisten luistelukoulujen käynnistäminen Ringettetoiminnan käynnistäminen uusilla paikkakunnilla Ringetteseurojen tukeminen oman seuran harrastajamäärän kasvattamisessa Ringetteseurojen tukeminen lajin markkinoinnissa omalla paikkakunnalla Ringettekoulutoiminnan vakiinnuttaminen jokaisessa seurassa ja toiminnan laadun kehittäminen Ringettekoululaisten määrän lisääminen Ringettekoulujen määrän lisääminen Ringeten vahvistaminen koululiikunnassa Seuratuet Valmiit ilmaiset seurakohtaiset mainosmateriaalit Ilmaiset lajiesittelyt, välinepaketit ja oppaat kouluille Valtakunnallinen Ringetteviikko -kampanja Uusien paikkakuntien kartoittaminen ja aloittamisen tukeminen Kaveripäivämateriaali Tyttöjen Rinki Opettajien koulutustilaisuudet (mm. Educa-messut, opintopäivät, kv. liikunnan- ja terveystiedon opettajapäivät) Tyttöjen Rinki Tyttöjen Ringin muodostavat ringeten harrastajat. Tyttöjen ringistä ketään ei käännytetä pois, vaan kaikki kutsutaan mukaan osallistumaan. Tyttöjen Ringin tapahtumapaikkana ringette yhteisö ja Helsingissä sijaitseva Jääpuisto. 8

9 Jääpuisto Helsingin Rautatientorin kupeessa on valtaväestön sydän. Jääpuistossa voi liikkua yhdessä muiden samanhenkisten kanssa ja tutustua uusiin ihmisiin. Jääpuistossa voi kokeilla uutta lajia turvallisesti ja opastetusti. Välineitä on valmiina, joten osallistuminen vaatii vain oman innostumisen tulla mukaan Tyttöjen Rinkiin. Hankkeen yhtenä pitkän tähtäimen tavoitteena on tyttöjen kasvaminen tasapainoisiksi aikuisiksi. Hankkeen aikana tapahtumissa kerrotaan tyttöjen asemasta tämän päivän yhteiskunnassa sekä miksi Tyttöjen Rinkiä tarvitaan ja kaveritkin pitää saada mukaan. Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton tavoitteena on tukea liikunnan harrastamisen kasvua 8-16 vuotiaille tytöille yhteistyössä pääkaupunkiseudun ringetteseurojen sekä Helsingin liikuntaviraston Jääpuisto-hankkeen kanssa seuraavin keinoin. 1. Tyttöjen Rinki 2. Järjestämällä liikunnallisia tapahtumia Jääpuistossa 3. Tukemalla keskustan koulujen liikuntaa ammattitaitoisilla ohjaajilla 4. Ohjelmaa Helsingin sydämeen Harjoittelukulttuurin kehittäminen seuroissa Kehitetään seurojen harjoittelukulttuuria Lisätä lasten ja nuorten jäällä oloaikaa sekä monipuolisen liikunnan määrää Kehittää harjoittelua ringeten Pelaajan polun suuntaisesti yksilön monipuolista harjoittelua palvelevaksi toiminnaksi Kehittää ja vahvistaa seurojen sisäisiä valmennusjärjestelmiä, valmennustiedon vaihtoa ja lisääntyvää yhteistyötä valmentajien välillä Järjestetään seurojen toimipaikoilla seurojen tarpeisiin räätälöityjä valmentajailtoja Kehitetään seurojen harjoittelumuotoja tarjoamalla erilaisia malleja seuran harjoittelu- ja kilpailutoiminnan järjestämiseksi Kannustetaan seuroja kehittämään oheisharjoittelua sekä kannustetaan lapsia ja nuoria omatoimiseen harjoitteluun Tuotetaan seurojen saataville valmennustoimintaa helpottavia materiaaleja Kannustetaan seuroja nimeämään seuralle valmennuspäällikkö sekä järjestetään erimuotoisia valmennuspäällikkötapaamisia Kannustetaan seuroja palkkaamaan päätoimisia valmennuspäälliköitä Aikuisten harraste- ja kilpailutoiminta Ringette- ja monilajiseurojen aktivoiminen harrastetoiminnan kehittämiseksi Monipuolisia tapahtumia ja turnauksia harrasteryhmille seurojen tai joukkueiden toimesta Drop outin vähentäminen panostamalle siihen ikäryhmään, jossa sitä tapahtuu eniten Aikuisten toiminnalliset tukimuodot Yhteistyötä yksityisiä liikuntapalveluja tarjoajien kanssa 9

10 HUIPPU-URHEILU Huippu-urheilun toimiala käsittää ringeten toiminnan osalta Tie Huipulle -ohjelman ja IIItason valmentajakoulutuksen. Toiminta Tie Huipulle -ohjelman osalta tapahtuu kahden vuoden sykleissä nivoutuen kansainvälisen liiton kilpailukalenteriin, jossa MM-kisoja järjestetään kahden vuoden välein (2013 Kanada, 2015 Suomi, 2017?). Toimintaa tehdään yhteistyössä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön ja Antidopingtoimikunnan kanssa. Tie huipulle -ohjelman arviointi, kehittäminen ja päivittäminen vuosille Lahjakkaiden, ringetessä huipulle pyrkivien urheilijoiden toiminnallinen tukeminen Tie Huipulle -ohjelman mukaisesti (Naisten maajoukkue, U19 Nuorten maajoukkue ja U17 Aluejoukkue) Tie Huipulle -ohjelman arviointi ja toiminnan kehittäminen Tie Huipulle -ohjelmasta viestinnän kehittäminen Toiminnasta vastaavien toimihenkilöiden jatkokouluttaminen Tie Huipulle -työryhmän työskentely ja ohjelman tarpeellisten muutosten tekeminen OK:n Huippu-urheiluyksikön avustuksella OK:n Huippu-urheiluyksikön lajiryhmätyöskentelyyn osallistuminen Järjestetään U17 Aluejoukkueturnaus, Suurleiri sekä valmennusryhmien tarpeenmukainen muu leiritys Päivitetään Tie Huipulle -viestintämateriaalit Järjestetään toiminnassa mukana olevien toimihenkilöiden tapaamisia ja kouluttautumismahdollisuuksia III-tason valmentajakoulutus Valmennusosaamisen laajentaminen ja syventäminen ringetessä Lajitiedon lisääminen ja valmennusmateriaalien monipuolistaminen Ringeten valmentajien välisen yhteistyön ja yhteisöllisen toiminnan lisääminen III-tason valmentajakoulutuksen järjestäminen alkaen keväällä

11 KAUKALOPALLO HARRASTELIIKUNTA Lasten ja nuorten kaukalopallotoiminta Junioreiden SM-turnausten järjestäminen Uusien harrastajien saanti lajin pariin (luistelukoulut) Seurojen aktivointi juniorityössä (lisää juniorityötä tekeviä seuroja lajiin) Koulukaukalopallon järjestäminen ja mahdollistaminen Pyrkiä säilyttämään SM-turnausten joukkuemäärät junioreissa Markkinoida lajin SM-turnauksia myös eri lajien toimijoille (jääkiekko, jääpallo ja salibandy) Saada seurat tekemään juniorityötä oma-aloitteisesti (liiton tuki seuroille) Koulukaukalopallon tukeminen paikallistasolla (varusteet, tuomarit yms ) Aikuisten kaukalopallotoiminta Alueellisen sarjatoiminnan säilyttäminen ja kasvattaminen Ikämiesten ja työpaikkojen SM-turnausten järjestäminen Uusien pelaajien värvääminen lajin pariin Uusien paikkakuntien kartoittaminen ja aloittamisen tukeminen Seuratuet (starttiraha, mainosmateriaalit, välinepaketit ja oppaat) Alueellinen sarjatoiminta Aikuisten kuntoluistelukoulun käynnistäminen vanhoissa sekä uusissa seuroissa Lisätä aikuisten harrastejoukkueiden määrää Lisätä aikuisten osallistumista seuratoimintaan Harrasteohjaajakoulutus ja opas Alueellisen sarjatoiminnan säilyttäminen ja kasvattaminen Ikämiesten ja työpaikkojen SM-turnausten järjestäminen Uusien pelaajien värvääminen lajin pariin Uusien paikkakuntien kartoittaminen ja aloittamisen tukeminen Seuratuet (starttiraha, mainosmateriaalit, välinepaketit ja oppaat) Alueilla toimivat sarjapäälliköt ja yhteistyö kilpailupäällikön kanssa Sarjojen edelleen kehittäminen ja sarjojen mielekäs toiminta seuroille SM-turnausten laadun ylläpitäminen (uusien järjestäjien/paikkakuntien löytäminen) 11

12 Lajin markkinointi joka sektorilla (positiivinen sävy lajiin) SM-sarja SM-sarja pelataan 13 joukkueella kahdessa lohkossa vuonna Lohkot ovat Etelä ja Pohjoinen. Etelän lohkossa pelaa 5 joukkuetta ja Pohjoisen lohkossa 8 joukkuetta. Molemmat pelaavat runkosarjat lohkon sisällä ja molemmista lohkoista pääsee neljä parasta helmikuussa 2014 käynnistyvään valtakunnalliseen play off-vaiheeseen. SM-sarjan mitalistit ovat selvillä maaliskuun aikana. SM-sarja uudistui tälle kaudelle ja tavoitteena on saada lajin pääsarjatasolle lisää joukkueita, kilpailua ja näkyvyyttä. SM-sarjan jälkeen käydään keväällä keskustelu seurojen kanssa onko sarjamuoto ollut mieluisa tapa ratkaista Suomen Mestaruus. Näiden keskustelujen pohjalta pyrimme vakiinnuttamaan lohkomuotoisen SM-sarjan kaukalopalloon ja näin palvelemaan seurojen tiekentunutta taloutta. Syksyllä 2014 käynnistyvään SM-sarjaan tullaan tarjoamaan Etelän lohkon osalta nousumahdollisuutta sarjaan uusille joukkueille. Tavoitetila olisi saada molempiin lohkoihin sama määrä joukkueita. Molemmissa lohkoissa mahdolliset putoajat ja nousijat tarkastellaan tapauskohtaisesti. Lisää joukkueita pääsarjaan Vakinaistaa toimiva pääsarja lohkomuotoisena (seuraavat kolme vuotta ) Lisätä kilpailua lajin sisällä Saada näkyvyyttä lajille ja lajin pääsarjalle Tukea seuroja tiukentuneessa taloustilanteessa (kulujen minimointi sarjassa) Tiivis yhteistyö toimijoiden kanssa (seurat, erotuomarit, alueet) Tarjota nousumahdollisuutta alemmista sarjoista nouseville joukkueille (resurssit kunnossa) Pitää media tietoisena pääsarjatason toiminnasta hyvällä viestinnällä Luoda sarjasysteemit seuroja palveleviksi (pienet matkakustannukset) Erotuomaritoiminta Yhtenäistää linjaa läpi Suomen Lajille pääkouluttaja, joka vetää suuntaviivat Alueet jatkavat toimintaa entiseen malliin (alueille pääkouluttajat) SM-sarjaan riittävä määrä tuomareita ympäri Suomea SM-sarjan yhtenäinen koulutuspohja Yhtenäiset pelisäännöt ja niistä avoin keskustelu kenttäväen kanssa Pääkouluttajan palkkaaminen Alueille vastuuhenkilöt vastamaan koulutuksesta alueille (tiivis yhteistyö liiton pääkouluttajan kanssa ja yhteiset linjanvedot) Potentiaalisten uusien tuomareiden värvääminen (yhteistyö alueet ja seurat) Syksylle 2014 yhteinen koulutus pääsarjatason tuomareille 12

13 Valmennus ja koulutustoiminta I-tason kaukalopallon valmentajakoulutuksen järjestäminen Valmiit valmentajakoulutusmateriaalit I-tason koulutuksen järjestäminen vuoden 2014 aikana Urheilijan polku kaukalopallossa Luoda Kaukalopallon pelaajan polku Luoda puitteen seuratoimijoiden kanssa polun toteuttamiselle Urheilijan polun integroiminen valmentajakoulutuksiin Seurakäynnit, joissa urheilijan polkua työstetään seuratoimintaa ohjaavaksi työkaluksi 13

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

LIITON TOIMINTAMALLIN TAVOITETILA MENNESSÄ

LIITON TOIMINTAMALLIN TAVOITETILA MENNESSÄ TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Kaukalopalloliitto ry LIITTOJEN MISSIO Liitto luo edellytykset seurojen harrastus- ja kilpailutoiminnalle kansallisesti ja kansainvälisesti. Liitto edistää yhdessä seurojen

Lisätiedot

LIITON TOIMINTAMALLIN TAVOITETILA MENNESSÄ

LIITON TOIMINTAMALLIN TAVOITETILA MENNESSÄ TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ringetteliitto ry LIITTOJEN MISSIO Liitto luo edellytykset seurojen harrastus- ja kilpailutoiminnalle kansallisesti ja kansainvälisesti. Liitto edistää yhdessä seurojen

Lisätiedot

Lajiryhmät lajikohtainen operatiivinen toiminta kansallisella tasolla

Lajiryhmät lajikohtainen operatiivinen toiminta kansallisella tasolla Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n Hallinto-ohje Päivitetään vuosittain liittohallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä Hallinto-ohjeeseen liittyvät myös aluetoiminnan-, talous-, viestintäohjeistus

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016

SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016 SUOMEN RINGETTELIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Ringetteliitolla on 30-vuotisjuhlavuosi sekä lisäksi laji täyttää 50 vuotta. Juhlavuosi alkaa tammikuussa 30-vuotis sarjapeleillä ja päättyy 30-vuotisjuhlaan

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 LIITTO PÄHKINÄNKUORESSA

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 LIITTO PÄHKINÄNKUORESSA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 LIITTO PÄHKINÄNKUORESSA Liitolla on 86 jäsenyhdistystä. Kaukalopallo- ja Ringetteliittoa johtaa liittohallitus. Ringeten lajiryhmä vastaa ringeten kilpailutoiminnasta ja kaukalopallon

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON MISSIO VUOTEEN 2016 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Kisakallio Toimintasuunnitelma 2012 A. NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALA Kilpailutapahtumien monipuolistaminen Taitokisat Show Your Skills Harjoittelukulttuurin kehittäminen seuroissa Yksilön valmentaminen joukkueurheilussa

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

SEURASEMINAARI 30.11.2014

SEURASEMINAARI 30.11.2014 SEURASEMINAARI 30.11.2014 Seurakäynnit 2015 / haku OKM:n seuratuki ja työllistämistuki Liiton tuet kaudelle 2014 2015 Ringetteviikko 24.1. 1.2.2015 Tie huipulle -tapahtuma MM-kisat ja Ringette Festivaali

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON MISSIO VUOTEEN 2016 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu. Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu. Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012 Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012 Tavoite Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry Lajien kansallinen kattojärjestö;

Lisätiedot

Alueiden seuraseminaarit 2014

Alueiden seuraseminaarit 2014 Alueiden seuraseminaarit 2014 17.8.2014 Lounais-Suomi, Naantali 31.8.2014 Etelä-Suomi, Järvenpää 6.9.2014 Häme-Pohjanmaa, Tampere 7.9.2014 Itä-Suomi, Suonenjoki Kisahuivit myyntiin syksyllä 2014 WRC2015

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 ME YHDESSÄ 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry järjestää toimintaa kaikille ikäluokille ja molemmille sukupuolille. Liiton yhdenvertaisuussuunnitelma otettu käyttöön

Lisätiedot

Ringetteliiton alueiden sarjaseminaarit

Ringetteliiton alueiden sarjaseminaarit Ringetteliiton alueiden sarjaseminaarit Taustaa } Toimintasuunnitelma: Liitto tulee keskustelemaan vuoden 2012 aikana vahvasti eri lajiliittojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä mahdollisista yhdistymisistä

Lisätiedot

Holiday Inn, Tampere. 28.4.2012 Kari Lahti

Holiday Inn, Tampere. 28.4.2012 Kari Lahti Holiday Inn, Tampere Taustaa } Syyskokous valtuutti liittohallituksen jatkamaan yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista } Yhdistymisestä tulee olla muitakin etuja kuin taloudellinen } Raportointi tuloksista

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Seurapostissa tällä kertaa

Seurapostissa tällä kertaa Seurapostissa tällä kertaa KEVÄÄN TURNAUKSET KAUKISVIIKOT AVOIN SM-TURNAUS SM-SARJAN 17-18 KESKUSTELUTILAISUUS KILPAILUSÄÄNNÖT 2017-2018 VUODEN PALKITTAVAT ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN KAUKALOPALLON SEURAKOKOUS,

Lisätiedot

Strategia 2015-2019 / työpaja 1

Strategia 2015-2019 / työpaja 1 MUISTIO 3.10.2014 Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto Strategia 2015-2019 / työpaja 1 Ensimmäisen työpajan päätavoitteet: a) Työn onnistunut käynnistäminen b) Nykytilan analyysin tekeminen TEHTÄVÄ 1:

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

ALUEIDEN SEURASEMINAARIT 2015

ALUEIDEN SEURASEMINAARIT 2015 ALUEIDEN SEURASEMINAARIT 2015 23.8.2015 Lounais-Suomi, Laitila 30.8.2015 Etelä-Suomi, Järvenpää 5.9.2015 Häme-Pohjanmaa, Tampere 12.9.2014 Itä-Suomi, Suonenjoki Aiheina mm. MM-kisat Kalenteri 2015-2016

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 ME YHDESSÄ 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Suomen kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry järjestää toimintaa kaikille ikäluokille ja molemmille sukupuolille. Liiton yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui syksyllä

Lisätiedot

SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019

SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 Pelin avaus Maali visio Taktiikka - valinnat Lajiylpeys Sisäinen arvostus

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Suomen Ringetteliitto ry www.ringette.fi SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

STRATEGIA * Taustaa * Valinnat * Valintojen työstöä * Johtopäätökset

STRATEGIA * Taustaa * Valinnat * Valintojen työstöä * Johtopäätökset STRATEGIA 2015-2019 * Taustaa * Valinnat * Valintojen työstöä * Johtopäätökset Taustaa Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategia Jos haluat ottaa kantaa, voit antaa oman näkemyksesi

Lisätiedot

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Seuratoiminta 3 2. 3 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA 4 1. 4 2. Seuratoiminta

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kevätkokouksessa 16.4.2011 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ringetteliitto ry (epävirallinen lyhenne SRiL), ruotsiksi Finlands Ringetteförbund

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Kiilat Hockey ry Ståhlberginkatu 10 85800 Haapajärvi TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 Liikuntatoiminta Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2011 Esitys vuosikokoukselle 18.11 2010 Toimintasuunnitelma 2011 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut, hallinto

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA - Kysely seuroille - Kysely valmentajille Seurojen kysely Vastauksia 17 seurasta (kokonaisjäsen määrä 64 seuraa) Budokwai Taekwondo,

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

Voimistelutoimijoiden esittely

Voimistelutoimijoiden esittely Voimistelutoimijoiden 2018-2020 esittely Hae mukaan! Luottamusryhmän jäsenen ja seurakummin tunnuspiirteet Arvostamme näitä ominaisuuksia: Seurakentän ja seuratoiminnan tunteminen Voimistelutoiminnan

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO 3 SUOMEN

Lisätiedot

Alueiden seuraseminaarit Etelä-Suomen alue (Järvenpää) Länsi-Suomen alue (Forssa)

Alueiden seuraseminaarit Etelä-Suomen alue (Järvenpää) Länsi-Suomen alue (Forssa) Alueiden seuraseminaarit 2017 Etelä-Suomen alue 27.8.2017 (Järvenpää) Länsi-Suomen alue 27.8.2017 (Forssa) ALUEIDEN SEURASEMINAARIT Ice cardit / Tuplaturva Tulospalvelu Toiminnanjohtajan esittely Liittohallitus,

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Tausta, tavoitteet ja aiheet

Tausta, tavoitteet ja aiheet 27.4. Ryhmätyöt Tausta, tavoitteet ja aiheet Tavoitteena hahmotella konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä lauantain ryhmätöissä esille nousseiden teemojen osalta Miten keskeiseksi koettuja kehittämisen

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

ANTIDOPINGOHJELMA 2016

ANTIDOPINGOHJELMA 2016 SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. Toiminnan perusarvot ja eettiset periaatteet Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliito ry:n sääntöjen mukaan liiton toiminnan perustana ovat

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry Toimintasuunnitelma 2006

Suomen Ringetteliitto ry Toimintasuunnitelma 2006 Suomen Ringetteliitto ry Toimintasuunnitelma 2006 Suomen Ringetteliitto ry Hämeentie 105 a 00550 Helsinki www.ringette.fi SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia Suomalaisen jalkapallon ja Palloliiton toimintastrategia Helsingin piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Strategiset valinnat 1. Pelaajakehitys 2.

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

Alueiden seuraseminaarit Etelä-Suomen alue (Järvenpää) Häme-Pohjanmaan alue (Tampere) Lounais-Suomen alue 4.9.

Alueiden seuraseminaarit Etelä-Suomen alue (Järvenpää) Häme-Pohjanmaan alue (Tampere) Lounais-Suomen alue 4.9. Alueiden seuraseminaarit 2016 Etelä-Suomen alue 28.8.2016 (Järvenpää) Häme-Pohjanmaan alue 3.9.2016 (Tampere) Lounais-Suomen alue 4.9.2016 (Raisio) ALUEIDEN SEURASEMINAARIT Ice cardit / Tuplaturva Ringeten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Kaudenaloitusinfo 2014-2015

Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Valmennuspäällikkö Toni Taipale Valmennuksen johtaminen Salivuorojen jakaminen Leirit ja tapahtumat EBT:n henkilöstö Seurasihteeri Liisa Korkiakoski Tiedotus Laskutus MyClub

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 1. TAUSTAA 3 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA 4 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA 2015-2016 5 3.1 Ringettekoulu 5 3.2 Aluesarja ja kilpasarjatoiminta

Lisätiedot

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008-2009 VUOSIKOKOUS 21.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen 3. Sinettivelvoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Oulunsalo Pesäpallojaosto 12.10.2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2010 Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle 9.11 2009 Toimintasuunnitelma 2010 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut,

Lisätiedot

VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017

VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017 VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017 PÄIVITETTY 10.12.2014 SIVU SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN YLEISESITTELY 2-5 LAJIEN ESITTELY 6-13 STRATEGISET TAVOITTEET 14 TOIMINTASUUNNITELMA 15 MITTARISTO 16 TOIMENPIDESUUUNITELMA

Lisätiedot

Huuhkaja- ja Helmaripäivät

Huuhkaja- ja Helmaripäivät Huuhkaja- ja Helmaripäivät 15.8.2016 Huuhkaja- ja Helmaripäivät Huuhkaja- ja Helmaripäivät on aikaisempien piirihaavi- ja piirijoukkueikäluokkiin (13-14-v pojat, 13-15-v tytöt) kohdistuva kokonaisvaltainen

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON POHJOIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

SUOMEN PALLOLIITON POHJOIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 SUOMEN PALLOLIITON POHJOIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 SUOMALAISEN FUTSALIN JA JALKAPALLON MISSIO JA PERUSARVOT PELAAJAN LAADUKAS ARKI ELINVOIMAINEN SEURA MIELENKIINTOISET KILPAILUT

Lisätiedot

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia Suomen Sulkapalloliitto Strategia 2017-2020 Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017-2020 Visio Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä kilpa- ja harrastelaji. Arvot Respect-kulttuurimme

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Mielenkiintoiset kilpailut tuovat yleisöä ja tukevat pelaajien kehittymistä.

Mielenkiintoiset kilpailut tuovat yleisöä ja tukevat pelaajien kehittymistä. 1 Jalkapallon ja futsalin strateginen viestintä Ydinviestit: Mielenkiintoiset kilpailut Suomessa pelataan vuodessa 59 241 virallista jalkapallo-ottelua. Erinomaisesti järjestetyt ja kiinnostavat kilpailut

Lisätiedot

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille www.salibandy.net Seuratuki: tarkoitus Liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille Liikunnallinen elämäntapa ohjatun seuratoiminnan kautta

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot