Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Suomen Ringetteliitto ry

2 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON MISSIO VUOTEEN SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO 3 SUOMEN RINGETTELIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 8 1. Kilpailutoiminnan uudistaminen 8 2. Valmennuspäällikkötoiminta 8 3. Nuorten toiminnan monipuolistaminen 8 4. Lajin vahvistaminen ja levittäminen 9 5. Ringettekoulutoiminnan kehittäminen 9 6. Nuorisoliikunnan toimialan muut tuotteet 9 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA Aikuisten harraste- ja kilpailutoiminta Erotuomaritoiminnan vahvistaminen Aikuisten liikunnan toimialan muut tuotteet 10 PAINOPISTEET HUIPPU-URHEILUN TOIMIALALLA Tie huipulle -ohjelman arviointi ja päivittäminen vuosille Seurajoukkueiden MM-kisat Suomessa Huippu-urheilu toimialan muut tuotteet 11 PAINOPISTEET JÄRJESTÖTOIMINNAN TOIMIALALLA Lajinlevitys kotimaassa ja kansainvälisesti Hyvä hallintotapa ja seuratoiminnan laadukas toiminta Markkinointiviestintä osaksi päivittäistä liitto- ja seuratoimintaa Järjestötoiminnan toimialan muut tuotteet 13 TUKITOIMINNAT 13 LIITTEET Toimintasuunnitelma

3 SUOMEN RINGETTELIITON MISSIO VUOTEEN 2016 Ringetteliitto luo edellytykset seurojen harrastus- ja kilpailutoiminnalle kansallisesti ja kansainvälisesti. Ringetteliitto edistää yhdessä seurojen kanssa eri-ikäisten Ringeten harrastajien liikunnallisia ja terveellisiä elämäntapoja ja mahdollisuuksia löytää elämyksiä yhtälailla vapaaehtoistoiminnasta kuin harrastus- ja kilpailutoiminnasta. SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016 Laji tutuksi Osaaminen Pelaaminen Yhdessä tekeminen Kansainvälistyminen SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO Ringetteliiton liittohallitus ja Helsingissä sijaitseva toimisto vastaavat ringeten sekä kansainvälisestä että valtakunnallisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä. Liitolla on viisi aluetta; Etelä-Suomi, Häme-Pohjanmaa, Itä-Suomi, Lounais-Suomi ja Pohjois-Suomi, jotka vastaavat koko alueen kattavasta ringettetoiminnasta. Liiton toiminta on organisoitu toteutettavaksi toimialojen kautta. Toimialat ovat nuorisoliikunnan, aikuisliikunnan, huippu-urheilun ja järjestötoiminnan toimiala. Toimintasuunnitelma

4 Liiton toiminnassa ja tulevien vuosien suunnittelussa tullaan jo vuoden 2011 aikana ottamaan huomioon SLU:n Liikunnan ja Urheilun visio 2020 ja mahdollinen järjestöavustusten myöntämisperusteiden uudistuminen. Liiton toimintaa myös organisoidaan tarpeen mukaan uudelleen. Kuva 1. Liiton organisaatiokaavio Vuoden 2008 aikana Ringetteliitossa aloitettua työryhmätyöskentelyä jatketaan ja kehitetään edelleen vuonna Strategisten painopisteiden alla työskentelevät työryhmät kokoontuvat tarvittaessa ja ne voivat täydentää itseään tarpeen mukaan kunkin kauden aikana. Työryhmistä työskentelevät aktiivisesti vuosittain ne, joiden toiminnat ovat toimintasuunnitelmassa painopisteinä. Työryhmien kokoonpano päätetään vuosittain syksyn hallitusseminaarissa. Uusina työryhminä ehdotetaan Tapahtumat, johon sisällytetään kaikki liiton järjestämät tapahtumat mm. Finaalipäivä, Tähdistötapahtuma sekä markkinointiviestintätyöryhmä. Työryhmät ja niiden jäsenet löytyvät päivitettynä liiton internet-sivuilta. Toimintasuunnitelma

5 Kuva 2. Liiton työryhmät (uudet kursiivilla) Suomen Ringetteliitto ry TOIMIALAT Lasten ja nuorten toimiala Aikuisliikunnan toimiala Huippu-urheilun toimiala Järjestötoiminnan toimiala Laji tutuksi Osaaminen Pelaaminen Yhdessä tekeminen Kansainvälistyminen Aikuiset Aluetoiminta Erotuomari Kilpailusäännöt Kilpailutoiminta Koulutus ja valmennus Kurinpito Lajinlevittäminen Markkinointiviestintä Nuoret Tapahtumat Ringettekoulu Tie huipulle Talous ja hallinto Seuratoiminta ja toimihenkilöt Toimitsija- ja erotuomaritarkkailu WCC2011 Suomen Ringetteliitto on kansainvälisen ringetteliiton (International Ringette Federation, IRF) jäsen ja osallistuu sitä kautta myös kansainvälisen ringettetoiminnan kehittämiseen ja lajin levittämiseen. Suomella tulee olemaan kansainvälisessä liitossa aikaisempaa suurempi vaikutusmahdollisuus, sillä Sini Forsblomin valittiin Vice President tehtävään ja Pauliina Ojala Competition Director tehtävään marraskuussa Uusi hallitus aloittaa toimintansa Lisäksi seurajoukkueiden MM-kisojen järjestäminen Turussa vuoden 2011 aikana lisäävät maamme näkyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia. Toimintasuunnitelma

6 Toiminnan laatua kehitetään tiiviissä yhteistyössä Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuoren Suomen ja muiden jääurheiluliittojen kanssa. Ringetteliitto haluaa toteuttaa liikunnan ja urheilun yhteisiä Reilun Pelin periaatteita kaikessa toiminnassaan. Liiton toiminnassa painottuvat erityisesti vastuu kasvatuksesta, kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun, hyvinvoinnin edistäminen sekä toisen ihmisen ja elämän kunnioitus. Liiton päätöksenteossa, tiedottamisessa ja toiminnan kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota demokratiaan, avoimuuteen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Liiton lasten ja nuorten kilpailujärjestelmien pohjana ovat Nuoren Suomen lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suositukset. Toimintasuunnitelma

7 SUOMEN RINGETTELIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2011 A. NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALA Kilpailutoiminnan uudistaminen Valmennuspäällikkötoiminta Nuorten toiminnan monipuolistaminen Lajin vahvistaminen ja levittäminen Ringettekoulutoiminnan kehittäminen B. AIKUISLIIKUNNAN TOIMIALA Aikuisten harraste- ja kilpailutoiminta sekä yritysliikunta Erotuomaritoiminnan vahvistaminen C. HUIPPU-URHEILUN TOIMIALA Tie huipulle ohjelman arviointi ja päivittäminen vuosille Seurajoukkueiden MM-kisat Suomessa 2011 D. JÄRJESTÖTOIMINNAN TOIMIALA Lajinlevitys kotimaassa ja kansainvälisesti Hyvä hallintomalli ja seuratoiminnan laadukas toiminta Markkinointiviestintä osaksi päivittäistä liitto ja seuratoimintaa Toimintasuunnitelma

8 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA Kilpailutoiminnan uudistaminen Valmennuspäällikkötoiminta Nuorten toiminnan monipuolistaminen Lajin vahvistaminen ja levittäminen Ringettekoulutoiminnan kehittäminen Kilpailutoiminnan uudistaminen Varmistaa lasten ja nuorten mielenkiinto kilpailutoimintaa kohtaan Monipuolistaa kilpailutoimintaa. Selvitetään lasten ja nuorten kilpailujärjestelmän ja -sääntöjen uudistamistarpeet Kehitetään uusia kilpailumuotoja (esim. taitokilpailut ja erilaiset turnausmuodot) Valmennuspäällikkötoiminta Kehittää ja vahvistaa seurojen sisäisiä valmennusjärjestelmiä Mahdollistaa jatkuvamman ja laadukkaamman palautteen saamista ruohonjuuritason valmentajille seuroissa Järjestetään vähintään yhdet valtakunnalliset valmennuspäällikköpäivät Perustetaan liiton ylläpidettäväksi valmennuspäällikkörekisteri Nuorten toiminnan monipuolistaminen Vähentää nuorten ringetteharrastuksen lopettamista Lisätä nuorten osallistumista seuratoimintaan Lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuutta seuratoiminnassa Saada seuroihin lisää seuratoimijoita (ohjaajia, tuomareita, tapahtuman järjestäjiä jne.) Kehittää harrastekilpailumuotoja nuorille. Kannustetaan seuroja perustamaan nuorten ryhmiä Järjestetään valtakunnallinen nuorten harrasteturnaus Järjestetään seurojen nuorten tapaaminen Your Move tapahtumaan osallistuminen Toimintasuunnitelma

9 Lajin vahvistaminen ja levittäminen Tukea ringetteseuroja harrastajamäärien kasvattamisessa Mahdollistaa ringettetoiminnan aloittaminen uusilla paikkakunnilla Tuetaan ringeten kokeilutapahtumien järjestämistä Tuetaan ringetteseuroja toiminnan markkinoinnissa Kartoitetaan mahdolliset uudet ringettepaikkakunnat ja tuetaan toiminnan aloittamista Lajinlevitystyöryhmä seuraa ja arvioi lajinlevityssuunnitelman toteutumista Ringettekoulutoiminnan kehittäminen Ringettekoulutoiminnan vakiinnuttaminen jokaiseen seuraan ja toiminnan laaduntaminen Ringettekoululaisten määrän lisääminen Ringettekoulujen määrän lisääminen Ringettekoulujen markkinoinnin kehittäminen Ringettekoulujen rehtoritapaaminen Ringettekouluohjaajakoulutuksen uudistaminen Uusien ringettekoulujen käynnistyksen tukeminen Markkinointimateriaalin tuottaminen seurojen käyttöön Ringettekoulun kehittämistyöryhmä uudistaa ja arvioi toimintaa Nuorisoliikunnan toimialan muut tuotteet BSM -sarja + lopputurnaus C -junioreiden SM-turnaus Ringeten esittely opettajankoulutuslaitoksille ja paikalliset opettajakoulutukset ringettepaikkakunnilla Sinettiseuratoiminta Kesäleiritoiminta Alueellinen kilpailutoiminta Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (I -taso ja II -taso) Nuorten aluejoukkuetoiminta Urheilulukiotoiminta Toimintasuunnitelma

10 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA Aikuisten harraste- ja kilpailutoiminta sekä yritysliikunta Erotuomaritoiminnan vahvistaminen Aikuisten harraste- ja kilpailutoiminta ja yritysliikunta Kaikilla aikuisikäisillä on mahdollisuus harrastaa lajia pelitaidoista ja motivaatiosta riippumatta Ladyringeten kehittäminen edelleen paremmin aikuisiällä lajin aloittaneiden tarpeita vastaavaksi N-harrastetoiminnan organisoituminen ja vakiintuminen osaksi aikuisten harrasteja kilpailutoimintaa Drop outin vähentäminen tarjoamalla useampia mahdollisuuksia olla mukana lajissa esim. aikuisliikunnan koulutustehtävissä. Drop out henkilöiden aktiivinen seuranta ja hyödyntäminen. Lady- ja N-harrastetoiminnan sääntöjen ja toiminnan kehittäminen siten, että niin lapsena ringeten aloittaneet kuin vasta aikuisiällä lajin löytäneet, voivat harrastaa lajia turvallisesti ja omalla tasollaan Jokaiselle alueelle on tavoitteena perustaa yksi lady ja N-sarja Tuotteistetaan yrityksille sopiva ringettetuntimalli. Tarjotaan valmiita malleja yritysten kick off tilaisuuksiin ja virkistysliikuntaan. Tuotteistetaan aikuisten luistelukoulu sekä aikuisten luistelunopetuksen koulutuskurssi. Erotuomaritoiminnan vahvistaminen Erotuomarimäärän lisääminen Seurojen aktiivisempi osallistuminen erotuomareiden rekrytointiin Erotuomareiden koulutuksien laadun parantaminen Erotuomarityöryhmän työskentely yhteistyössä aluekerhojen kanssa Erotuomarivastaavan tehtävän perustaminen seuroihin sekä tehtäväkuvan luominen Koulutusmateriaalien ja kurssien sisällön kehittäminen Aikuisten liikunnan toimialan muut tuotteet Toimitsijatoiminta Valtakunnallinen kilpailutoiminta (SM- ja Ykkössarja) Toimintasuunnitelma

11 PAINOPISTEET HUIPPU-URHEILUN TOIMIALALLA Tie huipulle -ohjelman arviointi ja päivittäminen vuosille Seurajoukkueiden MM-kisat Suomessa 2011 Tie huipulle -ohjelman arviointi ja päivittäminen vuosille Lahjakkaiden, ringetessä huipulle pyrkivien urheilijoiden toiminnallinen tukeminen Tie Huipulle ohjelman arviointi ja kehittäminen Tie Huipulle ohjelmasta viestinnän kehittäminen Tie Huipulle työryhmän työskentely ja ohjelman tarpeellisten muutosten käytäntöönpano Järjestetään Tähdistöottelut ja Aluejoukkueturnaus Järjestetään Suurleiri sekä maa ja aluejoukkueiden muu leiritys Päivitetään Tie Huipulle viestintämateriaalit, sekä tehdään toimintaohje mukanaoleville toimihenkilöille Järjestetään toiminnassa mukana olevien toimihenkilöiden tapaaminen ja kouluttaminen Seurajoukkueiden MM-kisat Suomessa 2011 Kansainvälisten haasteiden ja kontaktien tarjoaminen niin pelaajien kuin lajin kehittymisen ja kasvun tukemiseksi Seuratoiminnan arvostuksen vahvistaminen Kisaelämyksien tarjoaminen ringeten laji-ihmisille Ringeten lajimielikuvan vahvistaminen Suomessa medianäkyvyyden kautta. Kisajärjestelyjen toteuttaminen Turussa yhteistyössä kansainvälisen Ringetteliiton sekä Turun Ringeten kanssa Kansainvälisen varjoturnauksen (8-12 joukkuetta) järjestäminen Turun seudulla ja sen kautta kulttuurivaihdon toteuttaminen yhteistyöllä paikallisen tason toimijoiden kanssa (lajidemonstraatiot ja lajikokeilujen järjestäminen) Koko tapahtuman kattavan viestintä- ja markkinointisuunnitelman (tavoitteet, henkilöt, toimenpiteet, jälkiseuranta) tekeminen ja toteuttaminen Huippu-urheilun toimialan muut tuotteet Nuorten maajoukkue Huippuvalmentajatutkinto RHVT V (III -tason valmentajakoulutus) Toimintasuunnitelma

12 PAINOPISTEET JÄRJESTÖTOIMINNAN TOIMIALALLA Lajinlevitys kotimaassa ja kansainvälisesti Hyvä hallintomalli ja seuratoiminnan laadukas toiminta Markkinointiviestintä osaksi päivittäistä liitto- ja seuratoimintaa Lajinlevitys kotimaassa ja kansainvälisesti Kansainvälinen yhteistyö liitto- ja seuratasolla Lisenssimäärien kasvu 200 kpl / vuosi 1 uusi maa mukaan Kansainväliset turnaukset ja ystävyysottelut seuralähtöisesti Yhteistyö mm. Sport Finlandin, muiden lajiliittojen, oppilas-, opettaja- ja naisliikuntajärjestöjen kanssa Seurojen välinen yhteistyö Jääurheiluliittojen ja -seurojen välinen yhteistyö Hyvä hallintomalli ja seuratoiminnan laadukas toiminta Toteuttaa SLU:n Hyvä hallintotapa -suosituksia Innovatiiviset ajatukset ja uudet toimintamallit seurojen kanssa yhteistyössä Yhtenäiset kokouskäytännöt ja pöytäkirjat Seurojen aktivointi liiton kumppaniksi Ringetteliiton työntekijät ja liittohallituksen jäsenet tutustuvat seuratoimintaan. Tavoitteena 1 seura/vko. Tuotteistus: strategiapohjat, toimintaohjepohja, vuosikello, pöytäkirjapohjat Markkinointiviestintä osaksi päivittäistä liitto- ja seuratoimintaa Mediajulkisuuden lisääminen Monipuoliset viestintätavat Käytetään painettua materiaalia, seurapostia, www-sivuja ja sosiaalista mediaa tehokkaasti suullisen viestinnän apukeinoina. Tiedonkulun varmistaminen Viestintäkoulutukset Tuotteistus: valmiit pohjat markkinointisuunnitelmaan ja tiedotteisiin Markkinointiviestintäryhmän perustaminen Kanavat toimiviksi Toimintasuunnitelma

13 Järjestötoiminnan toimialan muut tuotteet Suomen Ringetteliitto ry Alueyhteistyö Liiton sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset Liiton työryhmät 2011 osalta tarkennus Lisenssi- ja jäsenrekisterin suunnitelmallinen hyödyntäminen TUKITOIMINNAT Tukitoimintoja ovat: Edunvalvontatyö Palkitsemisjärjestelmä: ansiomerkit ja muut tuotteet Ringette-lehti Verkkokauppa Seuraposti Vapaakortti Internet-sivut (sosiaalinen media) Muu tiedottaminen: lehdistötiedotteet, eri projektien omat viestintäsuunnitelmat ja suunnitelmien mukainen tiedottaminen, tulostiedottaminen, viestinnän laajentaminen ja kehittäminen Viestinnän ohjeistus Ringeten tuotteistamisen jatkaminen Yhteistyö muiden liikunnan toimialajärjestöjen sekä SLU:n ja sen alueiden kanssa Yhteistyö muiden lajiliittojen kanssa Yhteistyö Antidoping -toimikunnan kanssa Yritysyhteistyö LIITTEET Liite 1. IRF kv-strategia Liite 2. Liiton alueiden toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008 Suomen Ringetteliitto ry Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI www.ringette.fi JOHDANTO Ringette syntyi tyttöjen ja naisten yhteiseksi jääpeliksi Kanadassa 45 vuotta sitten. Suomeen pelin toi Juhani Juuso Wahlsten

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 Hallitus 12.10.2011 Vuosikokous 27.11.2011 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Organisaatio... 3 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta... 4 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat... 4 2.4

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TAMMIKUU/2004

SEURATIEDOTE TAMMIKUU/2004 SEURATIEDOTE TAMMIKUU/2004 PUHEENJOHTAJAN TERVEISET KILPAILUTOIMINNAN SUOSITUKSET PELISSÄ ELÄMÄ TAPAHTUMA VANTAALLA - KUTSU LADY-TURNAUKSEEN -KUTSU F-TYTTÖJEN NUORI SUOMI -TURNAUKSEEN ALUESEMINAARI RINGETTELIITTO

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta...

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta... AKKMot or s por tr y T O I MI NT A S U U NNI T E L MA 2 0 1 4 1 SISÄLTÖ AKK-Motorsport ry... 2 Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

SUOMEN BILJARDILIITTO ry

SUOMEN BILJARDILIITTO ry SUOMEN BILJARDILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA- JA TALOUSARVIO 2014 HALLINTO 2 TIEDOTUSTOIMINTA Seuratoiminnan opastus- ja koulutustoimintaa kehitetään. Tehostetaan liiton organisaatiota ja toimintaa. Liiton

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Salibandyliitto ry Liittokokoukselle 29.11.2014, käsitelty hallituksen kokouksessa 11.11.2014 Sisällys Yleistä... 2 Toiminnan suunnittelu- ja johtamisjärjestelmä... 2 Tuloskortti...

Lisätiedot

Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016. Suomen Palloliitto

Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016. Suomen Palloliitto Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016 Suomen Palloliitto Sisältö 4 Johdanto 5 Suunnittelun aikajänteet 6 Missio ja perusarvot 10 Visio ja toiminnan päämäärät 14 Toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2012-2013

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2012-2013 Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2012-2013 1. TAUSTAA 3 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA 4 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA 2012-2013 5 3.1 Ringettekoulu 5 3.2 Aluesarja ja kilpasarjatoiminta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS. Voittoja joka päivä

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS. Voittoja joka päivä JOUKKUEENJOHTAJAOPAS Voittoja joka päivä JOHDANTO Joukkueenjohtajaopas on joukkueenjohtajakoulutuksessa käytettävä koulutusmateriaali. Opas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa jalkapalloperheestä, seuratoiminnasta

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7 ITÄ-HAKKILAN KILPA RY Sisällys Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2 Koulutus 3 Seuran organisaatio 4 Jaostot 5 Talousjaosto 5 Jalkapallojaosto 7 Vammaisliikuntajaosto 12 Kuntoliikuntajaosto

Lisätiedot

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7 ITÄ-HAKKILAN KILPA RY Sisällys Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2 Koulutus 3 Seuran organisaatio 4 Jaostot 5 Talousjaosto 5 Jalkapallojaosto 7 Vammaisliikuntajaosto 12 Salibandyjaosto

Lisätiedot