ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VII"

Transkriptio

1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VII

2 Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: laamanni Harri Mäkinen, käräjätuomari Juha Tervo ja käräjätuomari, laatukoordinaattori Antti Savela Toimittaja: Antti Savela Kannen suunnittelu ja taiton toteutus: Studio Ilpo Okkonen Oy ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISBN (HTML) ISSN Gummerus Kirjapaino Oy Saarijärvi 2006

3 SISÄLTÖ Lukijalle LAATUPÄIVIEN TERVEHDYKSET Avaussanat (Esko Oikarinen) Syyttäjälaitos tänään matkalla kohti uutta kehitysvaihetta (Matti Kuusimäki) Laadun parantaminen on joukkuepeliä (Kari Lautjärvi) AMMATTIETIIKKA JA LAKI ASIANAJOTOIMINNAN PERUSTANA (Jukka Peltonen) Johdanto Asianajotoiminta ja asianajotehtävät Asianajajaoikeus Asianajotoiminnan ammattieettinen perusta, hyvä asianajajatapa Laki asianajotoiminnan perustana Asianajajan ammatilliset velvollisuudet ja vapausoikeudet Tuomarit asianajajien velvollisuuksien ja vapausoikeuksien vartijoina Asianajajan esteettömyys Asianajajan sanan- ja arvostelunvapauden käyttäminen Asianajajan toimimisvelvollisuuden täyttäminen Asianajajan rehellisyys- ja totuusvelvollisuuden täyttäminen Asianajajan salassapitovelvollisuus ja salassapito-oikeus Asianajajan vastuu Minulle esitettyjä ja keskustelun herättämiä kysymyksiä Lainkäyttötoiminnan laadun merkitys kilpailun näkökulmasta 53

4 2.8.2 Asianajajien sidottuisuus päämiehen toimiohjeisiin ja menettelyvaatimuksiin Asianajajien velvollisuus myötävaikuttaa oikeudenkäyntimenettelyn toteuttamiseen Jääkö tuomarien toiminnan perusteissa sijaa ammattietiikalle? 55 Liite 1 Asianajotoiminnan käsitesisältö 57 Liite 2 Asianajajaoikeuden määritelmä 58 Liite 3 Helsingin yliopiston asianajajaoikeuden luentorunko 59 Liite 4 Asianajajan velvollisuuksien ja vapausoikeuksien analyysi 60 Liite 5 Asianajajan esteettömyyttä koskevia normeja 64 Liite 6 Asianajan salassapitovelvollisuutta ja -oikeutta koskevia säännöksiä NÄYTTÖRATKAISUN PERUSTELEMINEN RIITA- JA RIKOSASIOISSA SEKÄ RIITA-ASIOIDEN HAASTEHAKEMUSTEN JA -VASTAUSTEN SISÄLLÖLLISEN LAADUN PARANTAMINEN (seurantaraportti) Työryhmän tehtävä ja sen toteuttaminen Näyttöratkaisun perusteleminen Haastehakemusten ja vastausten sisällöllisen laadun parantaminen Näyttöratkaisun perusteleminen riita- ja rikosasioissa Tutkimustulokset Yhteenveto Riita-asioiden haastehakemusten ja -vastausten sisällöllisen laadun parantaminen Tutkimustulokset Yhteenveto Tiivistelmä Näyttöratkaisun perusteleminen riita- ja rikosasioissa Riita-asioiden haastehakemusten ja -vastausten sisällöllisen laadun parantaminen 85

5 4. KÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMINEN RANGAISTUSLAJIN VALINNASSA JA EHDOLLISEN RANGAISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSSA (seurantaraportti) Johdanto Käytäntöjen yhtenäistäminen rangaistuslajin valinnassa Seurannan toteutustapa ja vastaukset Rikoslajeittain tuomitut rangaistukset Varkaus Kavallus Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Törkeät rattijuopumukset ja rattijuopumukset Pahoinpitelyrikokset Huumausainerikokset Valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen välillä Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamukset Oheissakko Yhdyskuntapalvelu Valvonta Yhdyskuntapalveluun tuomitseminen Yhteenveto Suositukset Käytäntöjen yhtenäistäminen ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanossa Seurannan toteutustapa ja vastaukset Suositukset Seurannan tulokset Johtopäätökset Suositukset 106

6 5. TUOMAREIDEN YHTEISTYÖ JUTTUJEN HALLINNOINNISSA RIITA-ASIOISSA JA KOLMEN TUOMARIN KOKOONPANON KÄYTTÖ RIITA-ASIOISSA Yleistä Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä voimaan tulleet säännökset kolmen lainoppineen tuomarin kokoonpanosta Kolmen tuomarin kokoonpanon käyttöä koskevat säädösmuutokset Lainsäädännön antamat mahdollisuudet ja asettamat rajoitukset Työryhmän tehtävä, työlle asetettavat tavoitteet sekä tehtävän suorittamistapa Kolmen tuomarin kokoonpanon käyttö Työryhmän suorittama selvitystyö Selvitystyön tulokset Kolmen tuomarin kokoonpanossa käsiteltäviksi menevät asiat Aloite kolmen tuomarin kokoonpanon käyttämiseen Kolmen tuomarin kokoonpanon käyttöä koskevan pyynnön epääminen Kokoonpanon merkitys muutoksenhakuhalukkuuden kannalta Kokoonpanon merkitys lopputuloksen pysyvyyden kannalta Kolmen tuomarin kokoonpanon käytön lisäämistarve Johtopäätökset Kolmen tuomarin kokoonpanon käyttö juttujen hallinnoinnin kannalta Alioikeuden kokoonpanojen kehittäminen Käräjäoikeuden kokoonpanot tuomioistuimen toiminnan uskottavuuden kannalta Työryhmän esitykset 137

7 5.7.1 Esitykset voimassa olevan lain kannalta Esitykset säädettävän lain kannalta RIKOSASIOIDEN MENETTELYTAPOJEN YHDENMUKAISTAMINEN 141 Esipuhe Esitutkinta Menettely syyttäjänvirastossa Yhteistyö syyttäjät / käräjäoikeus Asiakirjojen saapuminen käräjäoikeuteen Asianomistajan ym. vaatimusten selvittäminen Vastaajan haastaminen Esitutkinnan ja asiakirjojen täydennyttäminen Istuntokäsittelyn suunnitteleminen ja määrääminen Valmisteluistunto Kutsut ja tiedoksiannot Pääkäsittelyn peruuttaminen etukäteen Käräjäsihteerin toimenpiteet ennen istuntoa Tuomarin toimenpiteet ennen istuntoa Toimenpiteet istunnossa ennen pääkäsittelyn aloittamista Pääkäsittelyn este Pääkäsittelyn lykkääminen Pääkäsittelyn keskeyttäminen Alkukeskustelu Prosessinjohto Todistelu Loppukeskustelu Pöytäkirjan laatiminen Tuomion laatiminen Tuomion julistaminen ja antaminen Käräjäsihteerin toimenpiteet rikosasian pääkäsittelyn jälkeen Tuomarin toimenpiteet rikosasian pääkäsittelyn jälkeen 180

8 7. SEURAAMUSTEN MÄÄRÄÄMINEN RATTIJUOPUMUSRIKOKSISSA Seuraamussuositustaulukko ns. tyyppitapauksessa Taulukon soveltamisohjeet Rangaistuslajin valinta ja rangaistuksen mittaaminen Vankeusrangaistuksen ehdollisuus Aiemmin tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpano Oheisseuraamukset Ajokielto VÄITTÄMISTAAKASTA JA YLIPAINO- PERIAATTEESTA DISPOSITIIVISISSA RIITA-ASIOISSA (Timo Saranpää) Johdatusta aiheeseen Väittämistaakasta Oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta ja todistelusta Täyden näytön kritiikki Ekelöfin todistusteoria Ylipainoperiaate Johdatus aiheeseen Ylipainoperiaate ja dispositiiviset riita-asiat Syy-yhteysvaatimuksesta vahingonkorvausoikeudessa KKO 1995: KKO 1993: Korkeimman oikeuden ratkaisujen vertailu ja arviointi Lopuksi 217

9 9. QUALITY PROJECT IN THE COURTS IN THE JURISDICTION OF THE COURT OF APPEAL OF ROVANIEMI, FINLAND Description of the scheme Description of the effects of the scheme on the workings of the court The Quality Benchmarks Recognitions for the quality project 228 Summary 230

10 10 Lukijalle Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke aloitettiin vuonna Hankkeen tavoitteena on parantaa ja kehittää tuomioistuinten työtä niin, että oikeudenmukaisuus toteutuu, oikeudenkäynti on reilua, ratkaisut ovat lainmukaisia ja hyvin perusteltuja ja tuomioistuinten palvelut ovat myös kustannustensa puolesta ihmisten saatavissa. Vuosi 2005 oli laatuhankkeen seitsemäs toimintavuosi. Se toteutettiin aikaisempina vuosina hyviksi koetuin työtavoin. Laatutyöryhmät työstivät valittuja kehittämisteemoja. Rovaniemen hovioikeuspiirin seitsemänsillä laatupäivillä Rovaniemellä laatutyöryhmien työt esiteltiin, niistä käytiin keskustelua ja asetettiin laatutavoitteet vuodelle Täydennyskoulutusosiossa päivitettiin vahingonkorvausoikeudellista osaamista. Toimintavuotta leimasi laatumittaristoehdotuksen valmistuminen ja siitä lausuntokierroksella ja laatupäivillä käyty keskustelu. Käsillä oleva julkaisu sisältää vuonna 2005 toimineiden laatutyöryhmien loppuraportit. Ne perustuvat tuomareiden ja työryhmissä mukana olleiden syyttäjien, julkisten oikeusavustajien ja asianajajien työryhmissä ja laatupäivillä kustakin teemasta käymiin keskusteluihin. Siten kysymyksessä ei ole oikeustieteellinen tutkimus. Julkaisu sisältää myös jo aikaisemmin laaditun mutta

11 11 korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2005:132 johdosta päivitetyn suosituksen seuraamusten määräämisestä rattijuopumusrikoksissa, laatupäivillä pidettyjä tervehdyksiä, asianajaja Jukka Peltosen laatupäivillä pitämän esitelmän ja tutkija Timo Saranpään laatuhankkeen koulutusosioissa pitämän luennon. Vielä julkaisu sisältää rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn yhdenmukaistamiseen tähdänneessä projektissa laaditun muistion. Laatuhanketta kohtaan on osoitettu kansainvälistä kiinnostusta etenkin sen jälkeen, kun hanke voitti syksyllä 2005 Euroopan unionin komission ja Euroopan neuvoston järjestämän The Crystal Scales of Justice Award -kilpailun. Tämän vuoksi julkaisuun on liitetty laatuhankkeen englanninkielinen kuvaus. Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeen aiempia julkaisuja on saatavilla Oulun käräjäoikeudesta. Kiitän kaikkia vuonna 2005 laatutyöryhmien puheenjohtajina ja jäseninä toimineita hyvästä työstä lainkäytön laadun edistämiseksi. Lisäksi kiitän Esko Oikarista, Matti Kuusimäkeä, Kari Lautjärveä, Jukka Peltosta ja Timo Saranpäätä luvasta julkaista heidän esityksensä laaturaporttikirjassa. Vielä kiitokset kuuluvat kirjan toimitustyöhön osallistuneille laamanni Harri Mäkiselle ja käräjätuomari Juha Tervolle. Antti Savela käräjätuomari, laatukoordinaattori

12

13 13 1. LAATUPÄIVIEN TERVEHDYKSET (Rovaniemen hovioikeuspiirin laatupäivät pidettiin Rovaniemen hovioikeudessa)

14

15 AVAUSSANAT (hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen) Arvoisat laatupäivien osanottajat, naiset ja herrat Kunnioitetut kutsuvieraat Mieli kiitollisena, mutta nöyränä, juhlatunnelmissa minulla on ilo toivottaa Teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi näille hovioikeuspiirin laatupäiville. Auditoriossa ovat palkitun laatuhankkeen tekijät: hovioikeuspiirin tuomioistuinten, käräjäoikeuksien ja hovioikeuden tuomarit, esittelijät ja muut edustajat; tärkeimpien sidosryhmien, syyttäjien, asianajajien ja yliopiston edustajat; sekä oikeusministeriön vahva edustus. Samalla kun onnittelen ja lausun parhaimmat kiitokset kaikille laatuhankkeeseen osallistuneille koko oikeudenhoidon ketjussa, haluan korostaa sitä menestystekijää, että ilman kaikkien sitoutumista ja kehitysmyönteisyyttä laatuhankkeen toteutus ja sitä kautta myönteiset tulokset eivät olisi olleet mahdollisia. Tuomioistuimet ja niiden tärkeimmät sidosryhmät, syyttäjä- ja asianajajakunta, yliopisto ja oikeusministeriö ovat alusta pitäen nähneet laatutyön ja sitä tukevan korkealuokkaisen koulutuksen oikeaksi ja välttämättömäksi tavaksi vastata yhteiskunnan ja sen kansalaisten koko ajan kasvaviin oikeusturvaodotuksiin ja eurooppalaisen oikeusvaltion tuomioistuinten toiminnalle asettamiin uusiin osaamis- ja ammattitaitovaatimuksiin. Hovioikeuspiirin laatuhankkeelle tänä vuonna myönnetyt merkittävät tunnustukset ja huomionosoitukset, ensin Suomen Asianajajaliiton Oikeusteko -palkinto 2005 ja sitten lokakuussa 2005 Euroopan Unionin ja Euroopan Neuvoston The Chrystal Scales of Justice -palkinto, muuten molemmat palkinnot järjestyksessään ensimmäiset, osoittavat, että Pohjoinen laatuhanke koulutuksineen nähdään sekä kotimaisessa että kansainvälisessä oikeusyhteisössä hyödylliseksi ja uusia uria aukovaksi. Kunnia ja kiitos näistä arvokkaista palkinnoista kuuluu koko Pohjoisen oikeusyhteisölle, tuomioistuimille, niiden henkilöstölle, sidosryhmillemme ja kaikille niille, jotka vuosien saatossa ovat tukeneet hankettamme niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Erityisen rintamavastuun ovat kantaneet laatuhankkeen kehittämis-

16 16 työryhmän puheenjohtaja, laamanni Harri Mäkinen ja laatukoordinaattori, käräjätuomari Antti Savela, joiden käsialaa on näilläkin päivillä käsiteltävä, paljon huomiota osakseen saanut laatumittaristo (Lainkäytön laadun mittaaminen tuomioistuimessa). Tässä työssä myös käräjätuomari Juha Tervon panos on ollut tärkeä. Eurooppalaisen laatupalkinnon kävivät Edinburghista hakemassa Harri Mäkinen ja Antti Savela. Siellä he myös esittelivät laatuhankettamme hyvin arvovaltaiselle kuulijajoukolle in english. Kuvaannollisesti voimme nyt sanoa professori Aulis Aarnion paljon lainatuin sanoin: Pohjoisen tuomarit voivat mennä takki auki Eurooppaan. Arvostamme sitä, että laatupäivillä puheenvuoron käyttävät syyttäjäkunnan ja asianajajakunnan ykkösnimet, valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki ja Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja Kari Lautjärvi. Arvostamme myös sitä, että oikeusministeriön edustajina puheenvuoron käyttävät tuomioistuinyksikön johtaja, hallitusneuvos Heikki Liljeroos ajankohtaisista asioista ja lainvalmistelu- ja strategiayksikön johtaja, kehittämispäällikkö Sakari Laukkanen tuomioistuinten haasteista. Huomenna pitää tärkeän esitelmän asianajaja Jukka Peltonen aiheesta Ammattietiikka ja laki asianajotoiminnan perustana. Asianajaja Peltonen on syvällisesti perehtynyt asianajajien toiminnan ja työn ammattieettisiin kysymyksiin ja arvoperustaan. Toivotan vieraamme tervetulleiksi tilaisuuteen. Laatuteemat on pitkin vuotta työstetty ja ne esitellään ja käsitellään näillä päivillä sekä auktorisoidaan vuoden 2006 lainkäytön laatutavoitteiksi. Jo tässä yhteydessä laatutyöryhmien puheenjohtajille ja jäsenille parhaimmat kiitokset hyvin ja ahkerasti tehdystä työstä. Laaturyhmissä ovat olleet edustettuina myös hovioikeuspiirin syyttäjät ja asianajajat, millä korostetaan laatutyön tekemisen tarpeellisuutta koko oikeudenhoidon ketjussa. Hovioikeuspiirin laatutyön keskeiset avainsanat ovat yhteisöllisyys ja verkottuminen uusine keskustelukulttuureineen. Kehittäminen ja kehittyminen on tuloksellisempaa, kun nähdään menestyminen joukkuelajina. Huippupelaaja tietää, mitä hän itse osaa ja missä hänen pitää kehittyä, mutta ennen muuta hän arvostaa, mitä kanssapelaaja osaa. Näinhän se on myös korkeatasoisen oikeusturvan tuottamisessa.

17 Keskeisenä asiana päivillä on laatumittariston lausuntopalautteen esittely ja laatumittariston pilotoinnin esittely sekä pilotointiin liittyvien alustavien päätösten tekeminen. Käsissämme on niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ainutlaatuinen tuote. Päivien lopuksi vilkaisemme vuoden 2006 ohjelmaa. Ja lopuksi. Tänä päivänä mieltämme painaa huoli oikeusvaltion perustan murenemisesta. Negatiiviseen kehitykseen ovat vaikuttamassa niukkenevasta taloudesta johtuvat tuomioistuinlaitoksen henkilöstöleikkaukset ja erilaiset tuottavuusohjelmat, joiden seurauksena tuomioistuimet ruuhkautuvat ja käsittelyajat pidentyvät. Liian pitkistä käsittelyajoista Suomi on viime aikoina saanut useita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen langettavia tuomioita. Tässä tilanteessa tarvitaan keskustelua oikeusvaltion puolustamiseksi. Tuomarin työ on käsityötä, asioiden harkintaa ja punnintaa yhä vaikeammaksi käyvissä asioissa. Tätä tuomarin työtä ei voida korvata millään vippaskonsteilla. Valtiovallan on turvattava tuomioistuimille oikeusvaltion ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellyttämät voimavarat. Kirjailija Veikko Huovisen sanoin (Havukka-ahon ajattelija, 1952) on aiheellista peräänkuuluttaa kaukoviisautta: Se tarkoittaa sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on, niin pitäkööt hyvänään! Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se tapahtuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa tämänkin huomioon, sille on maailmanranta kevyt kiertää... Meidän tulee löytää selvät reitit, jotta tuo maailmanranta on kevyt kiertää. Antoisia ja hyödyllisiä päiviä. Vielä kerran tervetuloa. Kiitokset kaikille mukana oleville jo etukäteen. 17

18 SYYTTÄJÄLAITOS TÄNÄÄN MATKALLA KOHTI UUTTA KEHITYSVAIHETTA (valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki) Vilkaisu taaksepäin Uusimuotoisen syyttäjälaitoksen kahdeksas toimintavuosi on umpeutumassa ja paljon yhteisiä uutta luovia ponnistuksia takanamme. Runsaasti on saatu aikaankin. Ilman avain- ja erikoissyyttäjäjärjestelmää mentorointeineen, apulaissyyttäjistä muodostunutta tehokasta laitoksen rekrytointikanavaa, alueryhmätoiminnan puitteissa syntyvää sosiaalista vireyttä, laajaa ja monipuolista valtakunnallista koulutusta, tehokasta integroitumista syyttäjäntoimen piiriin kuuluviin kansainvälisiin yhteisöihin ja toimistohenkilökunnan toimenkuvan monipuolistamista ja sen kautta vastuun lisäämistä, ei syyttäjälaitos olisi kyennyt vastaamaan sille asetettuihin uusiin vaatimuksiin. Monipuolisen sidosryhmäyhteistyön luomisessa on syyttäjistö uuden prosessuaalisen roolinsa myötä ollut aktiivinen osapuoli. Voimme hyvin syin todeta eräänlaisen jakson syyttäjälaitoksessa olevan päättymässä ja uuden alkamassa. Yhtään merkittävämpää hanketta ei ole tarvinnut keskeyttää, joten lienemme ainakin tähän asti onnistuneet. Toivottavasti onni on myötä vastakin, vaikka emme sen varaan voikaan heittäytyä. Syyttäjälaitoksen ensi jakson tärkeitä asioita olivat syyttäjistön perustuslaillisen riippumattomuusaseman vakiinnuttaminen ja syyttäjien sopeutuminen runsaasti uusia tehtäviä ja osaamisvaatimuksia asettaneen rikosprosessiuudistuksen kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Tiukkaa on tehnyt pitäytyä syytesidonnaisuuden ja sen pohjana olevan vetoamisvelvollisuuden raameihin. Perinteitä kehityksen jarruna Oikeusministeriön julkaisussa Oikeuspolitiikan strategia ja kehitysnäkymiä vuosiksi korostettiin tavoitetta vahvistaa syyttäjien kokonaisotetta rikosvastuun toteuttamisessa. Sen jälkeen sama on ilmaistu kaikissa ministeriön oikeuspoliittisissa linjauksissa. Viimeisin sisältyy päivättyyn oikeusministeriön johdon ja kriminaalipoliittisen osaston väliseen tulossopimukseen vuodelle 2006.

19 Kehitys näkyykin jo viime vuosien lainsäädännössä. Esimerkiksi huumausaineiden käyttörikosta säänneltäessä eduskunta asetti valtakunnansyyttäjälle jyrkkiä vaatimuksia uuden lain johdonmukaiselle ja yhdenvertaiselle soveltamiselle koko maassa. Oli ryhdyttävä yhdessä poliisin kanssa laajoihin toimiin muun muassa yhdenmukaisen syyttämättäjättämiskäytännön aikaansaamista varten. Tutkitut tulokset siitä, mitä saatiin aikaan, eivät ikävä kyllä erityisemmin rohkaise. Pääasiassa näytettiin toimitun niin kuin ennenkin eli oman käsityksen mukaan. Tämä on yleisemminkin muutoin erinomaiseksi tunnustetun koulutuksemme epäkohta. Koulutus ei ole sitouttanut työssä läheskään toivotulla tavalla ja on mennyt siten osaksi hukkaan. Tämä on hyvin valitettavaa, koska syyttäjälaitoksen tiukasti omissa käsissä pidetyn koulutuksen on tarkoitus olla myös valtakunnansyyttäjän keskeisin kentän ohjauskeino. Osoittakoon tämä yleiselläkin tasolla sen, mikä on laitoksemme toista kehitysjaksoa ajatellen suurin haaste. Jotta syyttäjistö selviäisi organisaationa jatkuvasti lisääntyvistä uusista tehtävistään, on syyttäjien myös henkilökohtaisesti kyettävä asennoitumaan työhönsä uudella tavalla. On eri tavoin vahvistettava yhteisöllisyyttä. Yksinäisen suden tapaan toimiva taitavinkaan syyttäjä ei pysty enää tänä päivänä oikealla tavalla edustamaan ammattitaitoista syyttäjäkuntaa. Tämä ei tietenkään merkitse muutosta yksittäisten lainkäyttötehtävien ratkaisutoiminnan edellyttämään riippumattomuuteen. Mutta onkin kyettävä paremmin sisäistämään väärän riippumattomuusajattelun vaarat. Yhdenmukaisen syyttäjäkäytännön vaaliminen korkeana ammatillisena hyveenä edellyttää paikallisten kollegojen ja koko laitoksen ratkaisutoiminnan seurantaa ja yleisen tason neuvonpitoa monista asioista myös yksiköissä. Pohjalainen Minoon oikias, tootta vääräs -tokaisu ei ole hyvä ohjenuora. Vertaus tuomarityöhön Tuomarikin on velvollinen ottamaan työssään tarkoin varteen ylempien oikeusasteiden kannanotot, vaikka ne eivät anglosaksiseen tapaan muodollisesti sidokaan. Lain antamin valtuutuksin annettujen valtakunnansyyttäjän yleisten ohjeiden ja määräysten 19

20 20 sekä kanteluratkaisujen on tarkoitus syyttäjäntoimen osalta toimia samaan tapaan. Tämä ilmenee erittäin selvästi myös syyttäjälakien valmistelutöistä. Valitettavasti näin ei näytä läheskään aina käyneen. Olemme juuri vahvistaneet laitoksemme arvoiksi oikeudenmukaisuuden, ammattitaidon ja työhyvinvoinnin. Ajatelkaamme siis näiden käsitteiden luonnetta nimenomaan tämän päivän vaatimusten valossa, ei taakse jääneiden työtapojen nostalgiana. Uuden palkkausjärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien myötä tähän ajatteluun on laitoksemme väellä konkreettinenkin syy mukautua. On toisin sanoen vahvistettava laitoksemme ammatillista keskustelukulttuuria, joka perinteisen syyttäjäntyön luonteen vuoksi on jäänyt ohuemmaksi kuin tuomioistuinpuolella. Tuomareista suurin osa on saanut koulutuksensa hovioikeuksissa tai muinoisissa raastuvanoikeuksissa, joissa molemmissa kollegiaalinen keskustelu, myös enemmän tai vähemmän terävä ajatusten keskinäinen kritisointikin on ollut arkipäivää. Toinen tuomioistuinten työstä opittava asia olisi ns. hiljaisen tiedon siirtäminen sukupolvelta toiselle. Keskiajalta tutun ammattikuntalaitoksen perusperiaatteet kun ovat täyttä valuuttaa tänäänkin. Mestari / kisälli - perinteen soisin eri tavoin vahvistuvan laitoksemme toisella kehitysjaksolla. Jokaisella kokeneella syyttäjällä on ammatillista annettavaa nuoremmilleen - siitäkin huolimatta, että nämä olisivat perusteellisemmin ja modernimmin peruskoulutettuja. Sen vuoksi esimerkiksi syyttäjien parityöskentelyä on syytä voimakkaasti tehostaa. Ajankohtaista esitutkinnasta Uusi rikosprosessi voi toimia parhaalla tavalla vain kokonaisuutena, johon olennaisena osana kuuluu pääkäsittelyn huolellinen valmistelu. Sen on määrä tapahtua esitutkinnan yhteydessä ja syyttäjän vastuulla. Tähän ei ole kuitenkaan käytännössä ikävä kyllä vielä päästy. Tavoitteeseen pyritään ensi vuoden alkupuolella toteutettavalla kaikkiin kihlakuntiin suunnattavalla yhteisellä koulutuksella. Kouluttajien koulutus on alkamassa ja muukin valmistelu sekä poliisin että syyttäjälaitoksen osalta loppusuoralla. Toivon todella

21 tämän panostuksen saavan aikaan lopultakin sen, että syyttäjämme ottaisivat entisten tehtäviensä ohella nykyistä selkeämmin myös rikosvastuun aktiivisen toteuttajan, eräänlaisen tutkintatuomarin roolin. Onhan oma poliisin ja syyttäjän yhteistyöhön, ei toisen johdonalaisuuteen, rakentuva järjestelmämme oikeusturvan kannalta siinä suhteessa parempikin kuin naapurin, että tutkintaja syytekynnyksen ylittymistä koskeva harkinta kuuluu eri viranomaisille. Normatiivisiin muutoksiin ei siis mielestäni ole aihetta, kun vain siirrytään uuteen työkulttuuriin ja ryhdytään kunnolla toimimaan laissa selvästi ilmaistuin tavoin. Uutta sävyä johtamiseen Tavoitteet eivät voi toteutua pelkästään niitä ajattelemalla ja niistä kirjoittelemalla. Moniin toimiin onkin jo ryhdytty. Koska suunnitelmista on eri yhteyksissä jo varmaan kerrottu hajanaista tietoa, koetan nyt, alkavan uuden kehitysvaiheen kynnyksellä lyhyesti mutta kokoavasti kertoa, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin valtakunnansyyttäjän aloitteesta on tavoitteiden saavuttamiseksi ryhdytty. Yhteistoiminta-alueiden kaikelle tälle luomista ratkaisevan tärkeistä uusista toimintaedellytyksistä meillä on jo kokemusta. Entä sitten tästä eteenpäin? Oikeusministeriön toimesta valmistellaan parhaillaan lakiesitystä itsenäiseen syyttäjäyksikköön siirtymisen edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista. Paikallistasolle voidaan siirtää jatkossa nykyistä enemmän vastuuta ja ohjausjärjestelmän päällekkäisyyksiä purkaa. Ohjausjärjestelmää tulee kuitenkin selkiinnyttää ja tehostaa testausluonteisesti jo olevan YT-aluejärjestelmän puitteissa, vaikka syyttäjäyksiköitä koskeva organisaatiouudistus ei vielä aivan tähän hätään ehdikään. Tarkoitus on myös sisällöllisesti hieman puuttua valtionsyyttäjien aluevastuutoimintaan ja siirtää valtionsyyttäjien tehtävänkuvan painotusta koko syyttäjälaitoksen laatuohjauksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Koulutuksellisia ja sosiaalisen kanssakäymisen tarpeita varten luotu tuloksekas alueryhmätoiminta jatkuu edelleen. Sen mahdollisia kehittämistarpeitakin harkitaan. Syyttäjälaitoksen johtaminen ja siihen liittyvä päätöksenteko säilyvät entisellään valtakunnansyyttäjän tehtävänä. Tätä johtamisotet- 21

22 22 ta tulee itse asiassa entisestään tiivistää, mutta se voidaan toteuttaa aikaisemmasta jonkin verran poikkeavan työnjaon avulla. Ohjausotteen tiivistämisen tarvetta on korostanut myös syyttäjälaitosta koskevassa ulkopuolisessa arviossaan Valtiontalouden tarkastusvirasto. Paikallistason parempi sitouttaminen valtakunnansyyttäjän päätöksentekoon on tämän tavoitteen kannalta tarpeen. Organisaatiouudistus antaa toteutuessaan siihen olennaisesti aiempaa paremmat mahdollisuudet. Tähän nähden harkittavana on aiempaa tiiviimmän vuoropuhelun toteuttamiseksi syyttäjälaitoksen johdon ja kentän välillä syyttäjälaitoksen ohjausryhmän perustaminen. Säännöllisesti kokoontuvaan ryhmään kuuluisi valtakunnansyyttäjän, apulaisvaltakunnansyyttäjän ja muiden Valtakunnansyyttäjänviraston edustajien lisäksi joitakin yhteistoiminta-alueen / uuden itsenäisen suuremman syyttäjäyksikön päälliköitä. Paikallistason edustajien toimikautena voisi olla kalenterivuosi, jolloin kaikki päälliköt pääsisivät verraten ripeällä kierrolla vuorollaan mukaan. Ohjausryhmän avulla kentän näkemykset saadaan päätöksenteossa otettua huomioon paremmin ja kattavammin jo valmisteluvaiheessa. Toisaalta sen avulla voidaan myös edistää tiedonkulkua kentälle sekä siten toivottavasti myös tehtyihin päätöksiin sitoutumista ja niiden toteutumisen seurantaa. Valtakunnansyyttäjänviraston alkuperäinen johtoryhmä jatkaisi toimintaansa suppeammalla, viraston sisäisiin asioihin keskittyvällä toimenkuvalla. Avainsyyttäjien avainasema Avainsyyttäjäjärjestelmällä on jo pitkät toimintaperinteet ja oikeuskirjallisuudessakin tunnustettu asema syyttäjien erikoistumisjärjestelmänä. Siihen on sitoutunut Valtakunnansyyttäjänviraston henkilöstön ohella merkittävä määrä kentän syyttäjistöä. Myös rajanveto tulosohjaukseen on loogisemmin tehtävissä asiajaon kuin maantieteellisen jaon pohjalta. Näistä syistä vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta rakentaa parannettu laadullinen ohjausjärjestelmä asiajakoon perustuen nykyistä avainsyyttäjäjärjestelmää hyödyntäen. Olemassa olevan järjestelmän muuttamiseen ei ole syytä laajemmin kuin mitä tavoite tehostaa toimintaa ja saavuttaa pitkällä tähtäimellä voimavarojen

23 säästöä edellyttää. Sellaisenaan nykyinen avainsyyttäjäjärjestelmä ei kuitenkaan sovellu uusiin tarpeisiin. Osin varsin pieniin aihealueisiin perustuvaa jakoa tulee tiivistää ja lisätä siihen joitakin uusia aihealueita. Avainsyyttäjätehtävät asetetaan tässä yhteydessä valtakunnallisesti kokonaisuudessaan uudelleen haettaviksi. Tällainen selkiyttävä uudelleenjärjestely on välttämätön, mutta nykyisten avainsyyttäjien toivon toki aktiivisesti hakeutuvan edelleen näihin tehtäviin. Uudessa palkkausjärjestelmässä avainsyyttäjätehtävät otetaan huomioon selvinä seteleinä, minkä otaksun myös lisäävän kiinnostusta. Uralla etenemisen kannalta avainsyyttäjäkokemus tulee olemaan entistä merkittävämpi etu. Valtionsyyttäjien rooli uusien avainsyyttäjäryhmien vetäjinä tehostuu aluevastuun tehtävien vähentyessä alueellisen laatuohjauksen osalta. Ryhmät kantavat nykyistä suuremman vastuun koko syyttäjälaitoksen laatuohjauksesta ja laadunvalvonnasta. Tämä tarkoittaisi mm. kultakin asia-alueelta pääsääntöisesti syyttäjälaitoksen ohjausryhmän kautta päätöksentekoon saatettavien asioiden valikointia ja valmistelua. Asia-alueen oikeudellisen kehityksen seurannan tulisi vastaavasti syventyä. Kaikkeen edellä olevaan liittyen on ensi vuoden alusta myös tarkoitus siirtää erityisesti toimintaa ohjaavaksi tarkoitetun kiireellisen koulutuksen painopistettä akatemiasta alueille. Sen jälkeen kun on varmistettu, että kaikilla YT-alueilla on asianmukaiset DVD- ja muut audiovisuaaliset laitteet joita nykyisin myös yhä enemmän tarvitaan alueella apuna pääkäsittelyissä tietoa ja ohjeita voidaan jakaa asiasta riippuen samanaikaisesti koko henkilökunnalle tai sen tietyille ryhmille. Toteutus on kehittämisyksikössä koulutussuunnittelija Pia Meren valmisteltavana. Tällä hankkeella voimme samalla säästää sievoisen määrän euroja muihin tarkoituksiimme. Leijonanosa koulutuskustannuksistahan on matka- ja majoituskuluja. 23

24 LAADUN PARANTAMINEN ON JOUKKUEPELIÄ (Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja Kari Lautjärvi) Arvoisat oikeudenhoidon ammattilaiset, Suomen Asianajajaliiton puolesta kiitän mahdollisuudesta osallistua laatupäivillenne. Asianajajaliitto edustaa, riippumattomana ja ammattikuntaamme itsesääntelevänä julkisoikeudellisena yhdistyksenä, yli asianajajaa. Kuten tiedätte, ammattikunnallamme on omat ammattieettiset, hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet. Panostamme jatkuvasti ammatilliseen ja eettiseen koulutukseemme. Asianajajatutkintoon on liitetty vuosi sitten erityinen asianajotoiminnan eettisiä kysymyksiä käsittelevä käytännön kurssi. Asianajajien jatkokoulutusvaatimukset on juuri uudistettu. Asianajajaliitolla on vakiintunut ja edelleen kehittyvä koulutusyhteistyö yliopistojen ja muiden oikeudenhoidon osapuolten kanssa. Asianajajaliitossa suunnitellaan myös erityisen prosessikoulutuksen aloittamista. Suomalaisella asianajajalla on lukuisia ammatillisia ja eettisiä velvollisuuksia päämiestään kohtaan. Riippumattomuus-, lojaliteetti-, salassapito- ja esteettömyysvelvoitteet todetaan usein myös ammattikuntamme perusarvoina. Asianajaja Jukka Peltonen alustaa laatupäivillänne huomenna enemmän ammattietiikastamme. Ammattikuntaamme eivät pidä koossa jäsenyyden mukanaan tuomat erioikeudet vaan halu asianajajina kuulua eettisesti korkeatasoiseen ja ammatillisesti laadukkaaseen ammattikuntaan, joka tehokkaasti ja avoimesti suorittaa myös jäsentensä ammatillista ja eettistä valvontaa. Miten tämä asianajajakuntaa koskeva mainospala liittyy Rovaniemen hovioikeuden laatupäiviin? Asianajaja on oikeudellisten palvelujen tarjoajan laatumerkki. Suomen Asianajajaliitolla on haastava ja alituisesti jatkuva tehtävä monin tavoin edistää laatumerkkinsä, brändinsä, yleistä luottamusta ja arvostusta.

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Suomalainen asianajajakunta

Suomalainen asianajajakunta Suomalainen asianajajakunta Kuka on asianajaja? Asianajaja on asiakkaidensa asioiden hoitamiseen erikoistunut kokenut lakimies. Vain Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja.

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja 1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja Aika ja paikka Keskiviikko 20.2.2013 videoneuvotteluna Oulun käräjäoikeus - Lapin käräjäoikeus - Kemi-Tornion

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Lausunto 30.08.2017 Asia: 1/66/2016 Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

1 luku. Yleiset säännökset. Suomen Asianajajaliitto. Lausunto Dnro 48/2017. Asia: 1/41/2016. Yleiset kommentit

1 luku. Yleiset säännökset. Suomen Asianajajaliitto. Lausunto Dnro 48/2017. Asia: 1/41/2016. Yleiset kommentit Suomen Asianajajaliitto Lausunto 08.09.2017 Dnro 48/2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus?

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja oikeustieteellisen tiedekunnan yhteinen tutkijaseminaari 26.2.2007 Teija Suonpää ja Juuli

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Syyttäjäntoimeen ja syyttäjälaitokseen on kohdistunut 1990-luvulla monia sekä organisatorisia että toiminnan sisältöä koskevia uudistuksia.

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi Laamanni Harri Mäkinen Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi 1. Johdannoksi Tulosohjaus otettiin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Minna Rauas. Nuorisotyölle eettinen ohjeistus

Minna Rauas. Nuorisotyölle eettinen ohjeistus Minna Rauas Nuorisotyölle eettinen ohjeistus Työryhmä: *Suvi Kuikka (pj/nuoli ry) *Markus Söderlund (Allianssi), *Annikki Kluukeri Jokinen (Humak), *Marika Punamäki (Mamk/Juvenia) *Tomi Kiilakoski (nuorisotutkimus)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Heikki Kanninen Varapresidentti Euroopan unionin yleinen tuomioistuin Hallintotuomioistuinpäivä 30.1.2015 Helsingin

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 439/2011 Laki syyttäjälaitoksesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiin

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 25.4.2014 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen maarit.leppanen@om.fi Viite: Lausuntopyyntö 27.2.2014, oikeusministeriön muistiosta

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 OIKEUSAPU JA JULKINEN PUOLUSTUS B 14.2 ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa 6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa Käräjäoikeuksien sovintomenettely Otettiin käyttöön 1993 alioikeusuudistuksen yhteydessä Ei pidä sekoittaa erilliseen tuomioistuinsovitteluun Tuomarin on valmistelussa

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Eduskunta Ympäristövaliokunta Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta)

Eduskunta Ympäristövaliokunta Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta) Eduskunta Ympäristövaliokunta 11.2.3016 Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta) 1 Yleistä Lakiesityksessä ei ole esitetty toiminnallisia perusteita uudistamiselle, siltä osin tarpeeton

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91 Lyhenteitä X JOHDANTO 1 1. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistaminen ja sen tausta 1 2. Todistelun kohde ja keskeiset käsitteet 5 3. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun soveltamisala 12 4. Todistelu osana oikeudenkäyntiä

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE VKS:2011:1 Dnro 16/31/11 Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus Annettu Voimassa 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08 Säädöspohja Yleisistä syyttäjistä

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN ALKUSANAT LYHENTEITÄ V XV 1 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN 1 1 l.l 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEET Johdanto Keskeiset käsitteet ja periaatteet Rangaistus Rangaistuksen

Lisätiedot

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely?

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 2.11.2011 Jaana Hallamaa 2.11.2011 1 Tutkimusetiikan paradoksi Itsesäätely

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Luennoitsijan nimi Mikä on asianajaja? Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä Mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia Siis mitä? Sekava nimikkeistö (1/2) Lakimies

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Terveydenhuollon ammattihenkilöstön vastuu ja valvonta Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Kuka vastaa? mistä vastuussa voi olla kyse Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillinen vastuu Eettinen

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle.

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle. SYYTTÄJÄ- LAITOKSEN SYYTTÄJÄLAITOKSEN toiminnan eettinen perusta pohjautuu sääntöihin, arvoihin ja periaatteisiin. Eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset välittyvät normeista. SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI Toimittaneet Pekka Koponen Raimo Lahti Timo Ojala Kirjoituksia talousrikosoikeudesta HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

VALVONTAVIRANOMAISTEN

VALVONTAVIRANOMAISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN ROOLI OIKEUKSIEN TOTEUTTAMISESSA Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin I 15.5.2014 Sanna Hyttinen VÄITÄN, ETTÄ Valvontaviranomaisilla on suurempi ja monipuolisempi rooli yksilön

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Sähköpostilla kaikille oikeustoimittajille Vastausprosentti 61. Tämä on pulma, koska julkisuusratkaisun

Sähköpostilla kaikille oikeustoimittajille Vastausprosentti 61. Tämä on pulma, koska julkisuusratkaisun Sähköpostilla kaikille oikeustoimittajille Vastausprosentti 61 Jäseniä 77 Vastauksia 47 Lomakkeen täytti 33 Ei osaa vastata 14 Tuskin. No eipä voi sanoa. Tavoite eli julkisuuden lisääntyminen ei ole näkynyt

Lisätiedot

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011)

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Perustuntiveloitus... 1 Toimenpidelaskutus... 2 Puhelut, neuvottelut ja kirjeenvaihto... 2 Asiakirjat... 2 Yhtiöiden perustaminen ja yhtiösopimusten

Lisätiedot

HALLINTOLAIN- KÄYTTÖ. Mirjami Paso Petri Saukko Veijo Tarukannel Matti Tolvanen

HALLINTOLAIN- KÄYTTÖ. Mirjami Paso Petri Saukko Veijo Tarukannel Matti Tolvanen HALLINTOLAIN- KÄYTTÖ Mirjami Paso Petri Saukko Veijo Tarukannel Matti Tolvanen TALENTUM Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-1919-5

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus 1. Yleistä Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke aloitettiin vuonna 1999. Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010)

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Helsinki, 27.9.2012 Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B 00120 Helsinki Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Lausuntonaan oikeusministeriön luonnokseen Hallituksen

Lisätiedot

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Talentum Helsinki 2009 Juridica-kirjasarjassa ilmestyneet teokset: 1. Hallintomenettelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI. SoTe-lautakunta

NURMIJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI. SoTe-lautakunta NURMIJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI SoTe-lautakunta 15.11.2016 76 valmistelu päätöksenteko sitoutuminen 15.12.2015 toteutuman arviointi 2016 15.12.2015 toteutuman arviointi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi

Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot