Tiedonhallinnan perusteet. H11 Ovien ja kulun valvontajärjestelmän tietokanta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonhallinnan perusteet. H11 Ovien ja kulun valvontajärjestelmän tietokanta"

Transkriptio

1 Tiedonhallinnan perusteet H11 Ovien ja kulun valvontajärjestelmän tietokanta Nimi: Mikko Haapanen Opiskelijanumero: Ryhmä: T09L Työ tehty:

2 Mikko Haapanen (7) 1. Asiakasvaatimukset Harjoitustyön tarkoituksena oli luoda tietokanta koulun sähköistä kulunvalvontaa varten. Alla on listattu kulunvalvonnan toteutus sekä vaatimukset: - Oviin on asennettu sähkölukot, jotka sisältävät tiedon lukon numerosta ja sen ryhmänumerosta. - Lukon ryhmänumero kertoo, minä päivinä ja kellonaikoina ovi on auki. - Avainkortit sisältävät mikrosirun, jossa on avainkortin numero sekä sen ryhmänumero. - Käyttäjän yrittäessä ovesta sisään sähkölukko lukee kortin tiedot ja vertaa kortissa olevan ryhmäkoodin omaan listaansa ryhmistä, jotka voivat käyttää ovea sinä kellonaikana ja päivänä. - Kaikki korttien käytöt rekisteröidään loki-tiedostoon, jotta voidaan selvittää keitä kiinteistön missäkin osassa on milloinkin ollut. - Kulunvalvonta on myös toimittava silloin, kun yhteys tietokantaan ei toimi. Edellä mainitun kulunvalvonnan toteutuksen ja asiakkaan vaatimusten mukaisesti luodaan seuraavalla sivulla olevan kuvan 1. mukainen ER-malli.

3 Mikko Haapanen (7) Kuva 1: ER-mallinnus

4 Mikko Haapanen (7) 2. ER-malli Kuva 1. siis esittelee asiakkaan vaatimuksien perusteella suunniteltua ER-mallinnusta eli näkemystä siitä, miten tietokannan pitäisi loogisesti rakentua ja toimia. Jokainen taulukko sisältää perusavaimen, joka on merkitty taulukkoon alleviivauksella ja perusavaimen nimen perässä olevalla tähdellä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan kuvan ER-malli kertoo meille, että jokaisella käyttäjällä on yksi avainkortti. Avainkortit kuuluvat johonkin tiettyyn korttiryhmään, jolla puolestaan voi olla rajoitettuja oikeuksia tiettyihin lukkoryhmiin. Lukkoryhmät sisältävät useita lukkoja. Edellä mainittujen lisäksi löytyy erillinen logi -taulu, joka pitää kirjaa ovien avaus tapahtumista. Alla on vielä tarkemmin selvitetty ER-mallin sisältö. Tietokanta pitää kirjaa kaikista käyttäjistä, jotka omistavat avainkortin. Tietokantaan siis luodaan käyttäjä -niminen taulukko, joka sisältää tiedot henkilötunnuksesta (hid), etunimestä (enimi), sukunimestä (snimi) sekä käyttäjän omistamasta kortista (korttinro). Yhden käyttäjän nimissä voi olla vain yksi avainkortti, mikä on merkattu ER-malliin käyttäjä ja kortti -taulukon väliin yhden suhde yhteen (1:1). Kortti-taulukko sisältää tiedot jokaisesta avainkortista, eli korttien numerosta (korttinro) sekä korttien ryhmänumerosta (kryhmanro). Yhteen korttiryhmään voi kuulua monta avainkorttia ja tämä on merkitty ER-malliin n:n suhde yhteen (n:1). Jokaisella korttiryhmällä on oman numeronsa lisäksi merkattu nimi (kryhmanimi) selventämään mistä ryhmästä on kyse. Tällaisia ryhmiä voi olla esimerkiksi opettajat ja oppilaat. Jokainen korttiryhmä liitetään lukkoryhmään oikeudet -taulukossa. Oikeudet -taulukossa kerrotaan millä korttiryhmillä on oikeudet käyttää mitäkin lukkoryhmää. Lisäksi tässä taulukossa voidaan vielä erikseen määritellä päivät (aukipaiva) ja aikavälit (aukiaika ja kiinniaika) milloin mikäkin korttiryhmän käyttäjä voi kulkea mistäkin lukkoryhmän määrittämästä ovesta. Koska korttiryhmiin voi kuulua monta lukkoryhmää ja päinvastoin, on tämä merkattu ER-malliin n:n suhde n:ään (n:n). Lukkoryhmä -taulukosta löytyy lista lukkoryhmien numeroista (lryhmanro) ja näiden ryhmien nimistä (lryhmanimi), jonka tarkoitus on korttiryhmän nimen tapaan selventää ryhmien sisältöä. Lukko -taulukosta löytyy lista lukoista (lukkonro) sekä lukoille asetettujen lukkoryhmien numeroista (lryhmanro). ER-mallin ala-vasemmalta löytyy vielä erillinen logi-taulukko, joka kirjaa tiedot tapahtumista. Se sisältää tapahtumanumeron (tid), tapahtuma-ajan (aika), tapahtumassa käytetyn kortin numeron (korttinro), lukon numeron (lukkonro) sekä käytetyn kortin omistajan henkilötunnuksen (hid).

5 Mikko Haapanen (7) Asiakkaan vaatimuksissa oli vielä maininta, että kulunvalvonnan tulisi toimia ns. offline tilassa. Tämä toteutetaan ylläpidon toimesta, joko automatisoidulla menetelmällä tai käsin siirtämällä oikeudet -taulun tarvittava sisältö sähköisiin lukkoihin. Eli jokainen lukko saa listan niistä korttiryhmistä ja näiden ryhmien oikeuksista tähän lukkoon. 3. Relaatiomalli Tietokannan luonnissa seuraava vaihe on relaatiomallin luominen. Relaatiomalli kertoo käyttäjälle taulukoiden väliset yhteydet, jotka auttavat myöhempiä SQL-kyselyjen tekoa. Alla on kuva kulunvalvonnan relaatiomallista. Kuva 2: Relaatiomalli Relaatiomallista löytyy taulukot, joiden päältä löytyy paksunnettuna taulukon nimi. Taulikoiden nimien alapuolelta löytyy lista taulukon kentistä, joista ensimmäisenä on tähdellä merkattu kunkin taulukon pääavain. Kukin taulu on linkitetty mustalla viivalla seuraavaan taulukkoon, kertoen mitkä kentät tarkoittavat samaa asiaa.

6 Mikko Haapanen (7) 4. SQL-lauseet taulukoiden luomiseen Alta löytyy tarvittavat komennot tietokannan luontia varten # Luodaan kortti- ja lukkoryhmä -taulukot CREATE TABLE korttiryhma ( # NOT NULL = kenttä ei saa olla tyhjä # AUTO_INCREMENT = rivin luonnin yhteydessä tämä kenttä saa automaattisesti arvon # PRIMARY KEY = pääavain kryhmanro INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, kryhmanimi VARCHAR(30) CREATE TABLE lukkoryhma ( lryhmanro INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, lryhmanimi VARCHAR(30) # Luodaan oikeudet -taulu CREATE TABLE oikeudet ( kryhmanro INT, lryhmanro INT, # FOREIGN KEY = vierasavain, jolla viitataan (REFERENCE) taulun(avaimeen) FOREIGN KEY (kryhmanro) REFERENCES korttiryhma(kryhmanro), FOREIGN KEY (lryhmanro) REFERENCES lukkoryhma(lryhmanro), aukiaika TIME, kiinniaika TIME, aukipaiva VARCHAR(2) # luodaan kortti, käyttäjät, lukko -taulut CREATE TABLE kortti ( korttinro INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, # REFERENCE = viitataan taulun(kenttään) kryhmanro INT REFERENCES korttiryhma(kryhmanro) CREATE TABLE kayttajat ( hid VARCHAR(11) NOT NULL PRIMARY KEY, enimi VARCHAR(15), lnimi VARCHAR(15), korttinro INT REFERENCES kortti(korttinro)

7 Mikko Haapanen (7) CREATE TABLE lukko ( lukkonro INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, lryhmanro INT REFERENCES lukkoryhma(lryhmanro) # luodaan logi-taulu CREATE TABLE logi ( tid INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, khid INT REFERENCES kayttajat(hid), korttinro INT REFERENCES kortti(korttinro), lukkonro INT REFERENCES lukko(lukkonro), # saa päivämäärän ja kellonajan arvoksi lisättäessä tapahtuman logiin # GETDATE() funktiolla kirjausaika datetime NOT NULL DEFAULT 0 /* Muutetaan AUTO_INCREMENT arvot taulukoille, * jotta taulukoiden pääavainten erottaminen * toisistaan olisi helpompaa esimerkiksi kirjanpidossa. */ ALTER TABLE korttiryhma AUTO_INCREMENT=10000; ALTER TABLE kortti AUTO_INCREMENT=20000; ALTER TABLE lukkoryhma AUTO_INCREMENT=40000; ALTER TABLE lukko AUTO_INCREMENT=60000; SQL-lauseet uusien ryhmien, avainten, jne lisäämistä varten: # luodaan uusi lukkoryhmä INSERT INTO lukkoryhma(lukkoryhma.lryhmanimi) # luodaan esimerkkiryhmät VALUES ('Aula'), ('Yläkerta'), ('Alakerta'), ('Labrat') # luodaan uusi korttiryhmä INSERT INTO korttiryhma(korttiryhma.kryhmanimi) # luodaan esimerkkiryhmät VALUES ('Opettajat'), ('Oppilaat'), ('Siivoojat'), ('Vartijat') # luodaan uusi lukko INSERT INTO lukko(lryhmanro) SELECT lukkoryhma.lryhmanro FROM lukkoryhma WHERE lukkoryhma.lryhmanro = # valitaan lukkoryhmä 4001 käyttöön

8 Mikko Haapanen (7) # luodaan uusi kortti INSERT INTO kortti(kryhmanro) SELECT korttiryhma.kryhmanro FROM korttiryhma WHERE korttiryhma.kryhmanro = # sijoitetaan kortti ryhmään # luodaan uusi kortti INSERT INTO kayttajat VALUES ('130365','Matti','Meikäläinen', (SELECT kortti.korttinro FROM kortti WHERE kortti.korttinro = 20000)) # annetaan käyttäjälle kortti käyttöön # luodaan oikeudet eri käyttäjä- ja lukkoryhmien välille INSERT INTO oikeudet VALUES ( # korttiryhmä (SELECT korttiryhma.kryhmanro FROM korttiryhma WHERE korttiryhma.kryhmanro = 10000), # lukkoryhmä (SELECT lukkoryhma.lryhmanro FROM lukkoryhma WHERE lukkoryhma.lryhmanro = 40000), # Aukiaika '05:30:00', # Kiinniaika '18:00:00', ) # Aukipäivä (maanantai) 'MA' Sähköisten lukkojen ns. offline tilaa varten täytyy lukkojen muistiin ladata lista milloin mikäkin käyttäjäryhmä voi ovea käyttää. Tämä tapahtuu alla olevalla SQL-kyselyllä: # Ladataan lukolle numero käyttäjäoikeustiedot SELECT lukko.lukkonro, oikeudet.* FROM lukko, oikeudet WHERE lukko.lryhmanro = oikeudet.lryhmanro AND lukko.lukkonro = 60000

Käyttöohje. Labra. Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. Labra. Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Henrik Naakka, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet...6 Muuttuja...6 Taulukkoalkio...6 Ohjelmamoduulit...6 Lyhyt kassaohjelma...7 X=X+1...7 PHP-ohjelmointi...8 Asetuslause...

Ohjelmoinnin perusteet...6 Muuttuja...6 Taulukkoalkio...6 Ohjelmamoduulit...6 Lyhyt kassaohjelma...7 X=X+1...7 PHP-ohjelmointi...8 Asetuslause... Ohjelmoinnin perusteet...6 Muuttuja...6 Taulukkoalkio...6 Ohjelmamoduulit...6 Lyhyt kassaohjelma...7 X=X+1...7 PHP-ohjelmointi...8 Asetuslause...9 Tehtävä (PHP/1)...10 If then else-rakenne...12 Tehtävä:...12

Lisätiedot

Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti

Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti Riku Mäki Lounaspaikka, Regional Council of SW Finland Turun yliopiston IT-laitos 9.10.2008 Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 11 MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 11 MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 11 MARKKU SUNI Tarkastellaan Tietokannan fyysistä suunnittelua Menetelmän vaihetta 4 Looginen suunoitelma muutetaan toimiviksi tauluiksi Id enimi snimi muuta 1 Aki Joki xxx

Lisätiedot

Tietokannat I. c 2007 Olli Luoma olli.luoma@it.utu.fi

Tietokannat I. c 2007 Olli Luoma olli.luoma@it.utu.fi Tietokannat I c 2007 Olli Luoma olli.luoma@it.utu.fi Kevät 2007 Tiivistelmä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on toimia pääasiallisena oppimateriaalina Turun yliopiston Informaatioteknologian laitoksen

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

Kuntokirjuri. Ohjelmistokuvaus. Miika Alonen. Jarkko Laine. Jesse Honkanen. Veli Matti Huovinen. Jani Jäntti. Versio 1.0 9.5.2008.

Kuntokirjuri. Ohjelmistokuvaus. Miika Alonen. Jarkko Laine. Jesse Honkanen. Veli Matti Huovinen. Jani Jäntti. Versio 1.0 9.5.2008. Kuntokirjuri Ohjelmistokuvaus Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti Versio 1.0 9.5.2008 Jakelu: Asiakas Jukka Rantala Ohjaaja Erkki Pesonen Opponoiva ryhmä 1 Kuopion

Lisätiedot

Relaatiotemporaalinen tietomalli mittaustiedon hallintaa varten

Relaatiotemporaalinen tietomalli mittaustiedon hallintaa varten Automaatio 1999, 14.-16.9.1999, Helsinki. Relaatiotemporaalinen tietomalli mittaustiedon hallintaa varten Antoni Wolski Johannes Arminen Antti Pesonen VTT Tietotekniikka, PL 1201, 02044 VTT, Finland Puh.

Lisätiedot

SQL-KIELEN PERUSTEET

SQL-KIELEN PERUSTEET SQL-KIELEN PERUSTEET JOUNI HUOTARI 1999-2013 KALVOT PERUSTUVAT PÄÄOSIN ARI HOVIN SQL-OPPAASEEN (DOCENDO 2004) 1. VERSIO: TAPANI ÄIJÄNEN http://www.nelliportaali.fi/link/fin24130 1 1. JOHDANTO HUOM. SQL:N

Lisätiedot

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Tekninen määrittely ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 0.1 13.11.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 25.11.2004 Jani Honkanen ETL-moottori 0.3 26.11.2004

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö

OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö 12. MySQL-tietokannankäyttö 211 OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö PHP-kieleen kuuluu olennaisesti tietokantojen käyttämisen helppous. Tällä tunnilla keskitymme MySQLtietokantaan, mutta samanlaisia

Lisätiedot

Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille

Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Ohjelmistotekniikan Laboratorio Marko Suhonen Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille Kandidaatintyön aihe on hyväksytty 20.09.2009

Lisätiedot

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus 1.7.2014 Mikä on rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus? Rakentamiseen liityvä tedonantovelvollisuus on toimintamalli, jonka avulla pyritään kitkemään

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. 1 Yleistä Raportista... 3. 1.1 Raportin käyttöönotto... 3. 2 Raportin määrittelyt... 3

Sisällysluettelo... 1. 1 Yleistä Raportista... 3. 1.1 Raportin käyttöönotto... 3. 2 Raportin määrittelyt... 3 Raportti 2 Optima - Raportti -ohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Yleistä Raportista... 3 1.1 Raportin käyttöönotto... 3 2 Raportin määrittelyt... 3 2.1 Kohteet ja tehtävät, joita raportissa

Lisätiedot

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 19. Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 337 OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla HTTP on tilaton protokolla. Se merkitsee sitä, että jokainen

Lisätiedot

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2015 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lehto, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

1. Alkusanat... 3. Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4. 2. Miten QlikView toimii?... 5

1. Alkusanat... 3. Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4. 2. Miten QlikView toimii?... 5 QlikView Pikaopas 1 Sisältö 1. Alkusanat... 3 Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4 2. Miten QlikView toimii?... 5 QlikView käyttäjän näkökulmasta... 5 3. Tutustuminen

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

PHPMyAdmin. MySQL-tietokannan hallintatyökalu. Antti Järvinen Ville Pietarinen

PHPMyAdmin. MySQL-tietokannan hallintatyökalu. Antti Järvinen Ville Pietarinen PHPMyAdmin MySQL-tietokannan hallintatyökalu Antti Järvinen Ville Pietarinen IIO30100 Tietokantojen hallinta Selvitysraportti Kevät 2007 1 Johdanto...Error! Bookmark not defined. 2 Perustietoa... 3 3 PHPMyAdmin

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

SALON KAUPAN JA TERVEYDEN GHOST 1 (16) AMMATTIOPPILAITOS NIKO LINDELL 28.2.2007 GHOST. Mikä on ghost

SALON KAUPAN JA TERVEYDEN GHOST 1 (16) AMMATTIOPPILAITOS NIKO LINDELL 28.2.2007 GHOST. Mikä on ghost SALON KAUPAN JA TERVEYDEN GHOST 1 (16) GHOST Mikä on ghost Ghost on ohjelma, joka auttaa sinua tallentamaan tärkeitä tiedostoja. Se on tehty tallentamaan koko koneesi sisällön yhteen pakettiin, josta se

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5 Headmaster Canny Heikki Ohvo 2004 Ominaisuudet 2 Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3 Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3 Täysin käsisäätöinen metodi 5 Tulostusmahdollisuudet 5 Asetukset 7 Projektin

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Olli Opiskelija (123), olli.opiskelija@foo.fi Maija Mallioppilas (321), maija.mallioppilas@foo.fi 13.3. 2007 1 Sisältö 1 Tietokannan kuvaus 3 1.1 Tietokannan rakenne..................................

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 10, 3.12. Kertaus Menetelmä: miten edetään ohjelmistoprosessin eri vaiheissa ja mitä apuvälineitä kannattaa missäkin tilanteessa käyttää Käymme läpi erästä olioperustaista

Lisätiedot

Kielenkääntäjän sanastotyökalu. Markus Becks

Kielenkääntäjän sanastotyökalu. Markus Becks Kielenkääntäjän sanastotyökalu Markus Becks Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä 31.12.2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Markus Becks Raportin nimi

Lisätiedot