Ohjelmistojen mallintaminen, olioja relaatiomallinnuksen suhteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "582104 Ohjelmistojen mallintaminen, olioja relaatiomallinnuksen suhteesta"

Transkriptio

1 Ohjelmistojen mallintaminen, olioja relaatiomallinnuksen suhteesta 1

2 Tietojen pysyvyys liiketoiminnan edellytys Tällä kurssilla on keskitytty oliomenetelmiä hyödyntävään ohjelmistojen mallintamiseen Rinnakkainen kurssi Tietokantojen perusteet käsittelee relaatioteoriaa hyöndyntävään tietosisällön mallintamiseen Oliomallinnus on de facto standardi ohjelmistojen toiminnan mallintamiseksi Relaatiomallinnus on de facto standardi pysyväisluonteisen tiedon mallintamiseksi Toimiva liiketoimintajärjestelmä käyttää pysyväisluonteista dataa 2

3 Sisältö Tietosisällön mallintaminen relaatio- ja oliomaailmassa Olio- ja relaatiomallin yhteensovittaminen (ORM) Hibernate kehyksen pikaesittely Kirjastoesimerkin sovittaminen Hibernatesovellukseksi 3

4 Tiedon mallintaminen relaatiokannassa Relaatiokannassakin mallinnetaan järjestelmän tietosisältöä useammalla abstraktiotasolla Kohdealuetta mallinnetaan esimerkiksi ER-kaavioilla (entity-relationship) Taulukaavioin (SQL-taulut) Fyysisen tallennuksen kaavioin Järjestelmän suorituskyky tärkeä tekijä, tarkoituksena löytää tehokkaat tallennusformaatit Tietokannan hallintajärjestelmä käsittelee miljoonia tai miljardeja rivejä 4

5 Käsitetaso, rakennetaso, tallennustaso 5

6 Oliomallinnuksen käyttäminen relaatiokannan yhteydessä UML-luokkamallilla pystytään monesti saavuttamaan ER-kaaviota vastaava ilmaisuvoima Useimmat oliokielet eivät kuitenkaan tue tehokasta tietojen säilyttämistä ja hakemista, joten monesti tietojen pysyvyyden varmistamiseksi käytetään SQL-kantaa Olio- ja relaatiomallien yhteensovittamiseksi voidaan käyttää olio-relaatiokuvauksia (object-torelational mapping, ORM) 6

7 Relaation esittäminen taulumuodossa Relaatiot esitetään SQL:ssä taulumuodossa Käsitteiden väliset yhteydet esitetään viite- ja pääavainten välisten arvojen samuudella 7

8 Olioiden esittäminen UML:ssä 8

9 Olioiden esittäminen relaatiokannassa Yksinkertaisessa tapauksessa olioiden tallentaminen relaatiokantaan on suoraviivaista class Asiakas { } String tunnus; String nimi; Set<Laskutustieto> laskutustiedot; class Laskutustieto { } int tilinumero; boolean luottotili; decimal summa; Asiakas omistaja; 9

10 SQL-taulurakenteen luomislausekkeet create table ASIAKAS ( ); TUNNUS VARCHAR(15) NOT NULL PRIMARY KEY, NIMI VARCHAR(50) NOT NULL, SALASANA CHAR(32) NOT NULL create table LASKUTUSTIETO ( TILINUMERO INT NOT NULL PRIMARY KEY, LUOTTOTILI BOOLEAN, RAHAMAARA DECIMAL(10, 3), OMISTAJA FOREIGN KEY REFERENCES ASIAKAS ); 10

11 Oliomallin relaatiovastineet moniselitteisiä Edellisessä esimerkissä ei tunnettu asiakkaan osoitetta Vakiotapa osoitteen mallintamiseen on käyttää kompositiota Miten relaatiomalli muuttuu? Ovatko Osoite-luokan kentät Asiakas-taulun sarakkeita? Vai oma erillinen taulunsa, viittaukset viiteavaimin? Olio/relaatiomallin epäyhteensopivuus yleistä 11

12 Olio- ja relaatioparadigmojen epäyhteensopivuus Olio- ja relaatiomallien yhteensovittamisessa syntyviä ongelmia syntyy esim. seuraavista: Mallinnuksen tarkkuustasosta (granularity) Luokkahierarkioiden tallennustavassa Olioiden identiteettiongelmat Yhteyksien tallennustavasta Yhteyksien navigoituvuustavoissa Joidenkin arvioiden mukaan jopa 30% oliojärjestelmän koodiriveistä voi olla puuduttavaa, toisteista olio- ja relaatiomuunnosten toteuttamista 12

13 Mallinnuksen tarkkuustaso-ongelma Oliomallinnuksessa voidaan tietosisältöä jakaa luokkiin vapaasti tarpeen mukaan Relaatiomallinnuksessa käytetään jaotellaan taulu sarakkeisiin ja riveihin uusien tietotyyppien esitteleminen monesti vaikeaa, järjestelmäkohtaista create table ASIAKAS ( ); TUNNUS VARCHAR(15) NOT NULL PRIMARY KEY, NIMI VARCHAR(50) NOT NULL, SALASANA CHAR(32) NOT NULL OSOITE_KATUOSOITE VARCHAR(50), OSOITE_KUNTA VARCHAR(15), OSOITE_POSTINUMERO CHAR(5), 13

14 Luokkahierarkian tallennusongelma Luokkahierarkian laajennosmekanismille ei ole suoraa vastinetta relaatiomallissa Kukin aliluokka määrittelee oman tietosisältönsä, vaikuttaa taulujen rakenteeseen Kullakin oliolla on luokkansa, vaikuttaa taulujen rakenteeseen Taulujen viiteavaimet voivat osoittaa vain yhteen viitattuun tauluun 14

15 Olioidentiteetin ongelma Asiakkaan identifioivaksi kentäksi määriteltiin käyttäjätunnus Esim. Javassa olioita voidaan tunnistaa viitesamuuden ja identiteettisamuuden kannalta Viitesamuus: ab == bc Identiteettisamuus: ab.equals(bc) Tietokannan identiteettikenttä tuo kolmannen samuuden käsitteen Esimerkiksi tietojen muokkaustilanteessa voi järjestelmässä olla olioita, jotka viite- ja identiteettitasolla ovat eriäviä, mutta tietokannan kannalta samoja 15

16 Yhteyksien tallennustapaongelma UML:ssä on mahdollista merkitä navigoituvuussääntöjä Vastaavat olion hallussaan pitämää viitettä Olioviite aina yksisuuntainen Molempiin suuntiin navigoitavat yhteydet toteutetaan kahtena olioviitteenä Relaatiokannassa viitteet ovat luonnostaan kaksisuuntaisia Viiteavain viittaa toisen taulun pääavaimeen 16

17 Olioverkkojen navigoituvuusongelma Olio-ohjelmalle on luontaista käsitellä olioverkkoja ja delegoida palvelun toteuttaminen osaolioille Etukäteen palvelun toteuttamiseen osallistuvien olioiden tunnistaminen vaikeaa Kunkin olion noutaminen tietokannasta siinä vaiheessa, kun olion palveluita tarvitaan, on tehotonta ns. n+1 kyselyn ongelma 17

18 Olio/relaatiomallin kuvausten käyttäminen Olio- ja relaatiomallien välisten yhteyksien kuvaamisen käytetään monesti erillistä työkalua ORM-kuvaus määrittelee miten oliomalli esitetään relaatiokannassa ORM-työkalu sisältää rajapinnat olioiden tietokannasta lataamiseksi ja tallentamiseksi Javassa standardi Java Persistence API (JPA) 18

19 ORM-työkalun ongelmakenttä ORM-työkalun käytännöt vastaavat mm. seuraaviin kysymyksiin: Minkälainen rakenne pysyväisluokilla tulee olla Miten O/R-kuvaukset esitetään Miten periytymisrakenteet tallennetaan Olioidentiteettiin liittyvät kysymykset Miten sovelluslogiikka kudotaan tallennuskerroksen kanssa yhteen Mikä on pysyväisluokkien olioiden elinkaari Miten pysyväisolioita noudetaan tietokannasta Miten pysyväisolioverkkoja noudetaan tehokkaasti 19

20 Hello World-esimerkki Hibernatella Hibernate on ehkäpä käytetyin ORM-toteutus Javaympäristössä Alkuperäinen JPA-määrittely perustuu Hibernaten esittelemiin rajapintoihin Esimerkiksi linkitetyn viestilistan tallentaminen Hibernatella 20

21 Olioita voidaan käsitellä normaalisti public class HoiMaailma1 { public static void main(string args[]) { } } Message msg = new Message( Terve maailma ); System.out.println(msg.getText()); 21

22 Tietokantakäytössä sessiot ja transaktiot Tietokantaa käytettäessä tietokannan hallintajärjestelmä erottelee eri käyttäjien muutokset kannan sisältöön Muutokset tietokantaan jaetaan erillisiin transaktioihin Hibernate käyttää sisäistä session käsitettä tietokantayhteyden ohessa { Session session = getsessionfactory().opensession(); Transaction tx = session.begintransaction(); Message msg = new Message( Terve kaverit! ); } session.save(msg); tx.commit(); session.close() 22

23 Luokkien kuvaus tietokantatauluiksi Luokkien tallennustapa tietokantaan kuvataan XMLkuvauksin, esim: <hibernate-mapping> <class name= Message table= MESSAGES > <id name= id column= MSG_ID > <generator class= increment /> </id> <property name= text column= MSG_TEXT /> <many-to-one name= nextmessage cascade= all column= NEXT_MESSAGE_ID /> </class> </hibernate-mapping> 23

24 Vastaava tietokantakaavio Relaatiotietokannasta löytyvien taulujen tulisi vastata luokkakuvauksia Mahdollista käyttää luokkakuvauksista automaattisesti tuotettua taulukaaviota Hello-world esimerkissä: 24

25 Olioiden tietojen lataaminen Olioiden tietokantaan talletettu tila voidaan ladata sessiota käyttäen: { Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); Transaction newtransaction = session.begintransaction(); List messages = session.createquery("from Message").list(); System.out.println(messages.size() + " message(s) found:"); for (Iterator iter = messages.iterator(); iter.hasnext();) { Message msg = (Message) iter.next(); System.out.println("[" + msg.getid() + "]: " + msg.gettext()); } } newtransaction.commit(); session.close(); 25

26 Olioiden tietojen päivittäminen Muistissa olevien olioiden tietoja voidaan päivittää session kautta: { } Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); Transaction newtransaction = session.begintransaction(); Message oldmsg = (Message) session.load(message.class, msgid); oldmsg.settext(newmsg); newtransaction.commit(); newsession.close(); 26

27 Kirjastojärjestelmän toinen iteraatio Toteutetaan järjestelmän käsittelemä data pysyväksi Toteutus tehdään Hibernate-kehystä hyödyntäen Esitellään ensi viikolla ohjelmointieksperimentissä Ohjelmointieksperimentissä osallistujia pyydetään tutustumaan toisen iteraation lopputuloksena syntyneeseen ohjelmistoon Ja tekemään muutamia ylläpidollisia muutoksia siihen Kullakin osallistujalla omanlaisensa versio, tutkimuksen kohteena eri toteutusrakenteiden vaikutus ohjelmiston ylläpidettävyyteen 27

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastajat: Erikoistutkija Ossi Nykänen (TTY) Professori Seppo Pohjolainen

Lisätiedot

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Matti Lindell 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistoarkkitehtuuri tarjoaa korkean

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Olli Opiskelija (123), olli.opiskelija@foo.fi Maija Mallioppilas (321), maija.mallioppilas@foo.fi 13.3. 2007 1 Sisältö 1 Tietokannan kuvaus 3 1.1 Tietokannan rakenne..................................

Lisätiedot

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita A277, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 10, 3.12. Kertaus Menetelmä: miten edetään ohjelmistoprosessin eri vaiheissa ja mitä apuvälineitä kannattaa missäkin tilanteessa käyttää Käymme läpi erästä olioperustaista

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 8, 26.11.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 8, 26.11. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 8, 26.11. Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä Nauta, Lehmä ja Kuttu ovat Kotieläimiä, Kotieläimet Eläimiä Kotieläimillä (siis myös Naudoilla, Lehmillä ja Kutuilla)

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

Tietokannat. Kevät 2015

Tietokannat. Kevät 2015 Tietokannat Kevät 2015 1 Kurssin järjestelyt Luennot, Erja Mustonen-Ollila Harjoitukset, Erja Mustonen-Ollila Harjoitustyön ohjaus, Erja Mustonen-Ollila SQLViope verkkokurssi, Erja Mustonen-Ollila Luentomateriaali,

Lisätiedot

INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA

INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA Vesa Surakka 16.9.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Tässä

Lisätiedot

TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSESSÄ

TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSESSÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Timo Rauta TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

Tommi Helineva. Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen

Tommi Helineva. Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen Tommi Helineva Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 27.4.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

SQL-KIELEN PERUSTEET

SQL-KIELEN PERUSTEET SQL-KIELEN PERUSTEET JOUNI HUOTARI 1999-2013 KALVOT PERUSTUVAT PÄÄOSIN ARI HOVIN SQL-OPPAASEEN (DOCENDO 2004) 1. VERSIO: TAPANI ÄIJÄNEN http://www.nelliportaali.fi/link/fin24130 1 1. JOHDANTO HUOM. SQL:N

Lisätiedot

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN TIETOTEKNIIKAN OSASTO Arto Huhtala TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN Diplomityö Informaatioverkostojen koulutusohjelma Huhtikuu 2014 Huhtala A.

Lisätiedot

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 3. SUORITUSTAVAT... 5 3.1 Tentistä... 5 3.2 Tietokonetyöstä... 6 4. OPISKELUN ETENEMINEN... 6 VIIKKO 4... 8 Luokka

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039), jkoleh@utu.fi Azad Hajipour (72187), azhaji@utu.fi 10.6.2007 Sisältö 1. Tietokannan kuvaus... 1 1.1 Tietokannan rakenne... 1 1.2 Relaatiokaava

Lisätiedot

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN Marja Pennanen 23.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suuria olioita, joista puhutaan myös pitkinä bittijonoina tai

Lisätiedot

Tietokannat I. c 2007 Olli Luoma olli.luoma@it.utu.fi

Tietokannat I. c 2007 Olli Luoma olli.luoma@it.utu.fi Tietokannat I c 2007 Olli Luoma olli.luoma@it.utu.fi Kevät 2007 Tiivistelmä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on toimia pääasiallisena oppimateriaalina Turun yliopiston Informaatioteknologian laitoksen

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ. Tietotekniikan osaston osastokirjaston varausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus

KANDIDAATINTYÖ. Tietotekniikan osaston osastokirjaston varausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan osasto KANDIDAATINTYÖ Tietotekniikan osaston osastokirjaston varausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus Työn tarkastajana

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA Sanna Hyvärinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu

Lisätiedot

Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä

Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä Nauta, Lehmä ja Kuttu ovat Kotieläimiä, Kotieläimet Eläimiä Kotieläimillä (siis myös Naudoilla, Lehmillä ja Kutuilla) on Omistaja Kuttu ja Lehmä toteuttavat rajapinnan

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti

Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti Riku Mäki Lounaspaikka, Regional Council of SW Finland Turun yliopiston IT-laitos 9.10.2008 Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntokirjuri. Ohjelmistokuvaus. Miika Alonen. Jarkko Laine. Jesse Honkanen. Veli Matti Huovinen. Jani Jäntti. Versio 1.0 9.5.2008.

Kuntokirjuri. Ohjelmistokuvaus. Miika Alonen. Jarkko Laine. Jesse Honkanen. Veli Matti Huovinen. Jani Jäntti. Versio 1.0 9.5.2008. Kuntokirjuri Ohjelmistokuvaus Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti Versio 1.0 9.5.2008 Jakelu: Asiakas Jukka Rantala Ohjaaja Erkki Pesonen Opponoiva ryhmä 1 Kuopion

Lisätiedot

Verkkosovellusten toteuttamisympäristö

Verkkosovellusten toteuttamisympäristö Verkkosovellusten toteuttamisympäristö Jyrki Hällström 28.5.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma Tiivistelmä Verkkosovellusten toteuttamiseksi on useita käyttöympäristöjä.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Prosessi, suunnitteluperiaatteet ja työkalut 8.6.2010 Riikka Huttunen Konstantin Hyppönen Antero Lehmuskoski Virpi Hotti Jaana Nevalainen

Lisätiedot

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen OSA VI 547 LUKU 23 23 LUKU Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Dokumentin tietojen tallentaminen ja lataaminen Tiedostojen luominen, lukeminen

Lisätiedot