SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna Pykälän liite: Maksuosuusliite Aki Lehtosen ero hankerahoitusjaoston ja valintatoimikunnan jäsenyyksistä Neuvottelu Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa Pykälän liite: Muistio AVI Neuvottelu Varsinais-Suomen korkeakoulujen kanssa Pykälän liite: Muistio_korkeakoulut_rehtorit_ Neuvottelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa Pykälän liite: ELY-keskus 2013 pk Naantalin esitys kaupungin saaristo-osakuntastatuksen muuttamisesta saaristokunnaksi Pykälän liite: Naanatali saaristostatus Kannanotto yhteysalusliikenteen kehitykseen Innoaura - luovaa innovoimaa Varsinais-Suomesta -kilpailu Valtion ja Turun kaupunkiseudun välinen kasvusopimus Pykälän liite: Turun kaupunkiseudun kasvusopimus final Valtiopäivätoiminnan 150-vuotistapahtuma Varsinais-Suomessa Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaava, vastineet ympäristöministeriölle (M50/2011) Pykälän liite: MH Ministeriöiden lausunnot Pykälän liite: MH Vastineet lausuntoihin _ministeriöt Viranhaltijapäätökset Maankäyttöjaoston ja antamat lausunnot ja käsittelemät asiat Tiedoksi annettavat asiat Pykälän liite: Matkaraportti_Santalahti ja Kauppinen_Viro Pykälän liite: Matkaraportti_ Santalahti_Belgia Pykälän liite: Matkaraportti_Vasanen, Nurmi ja Klap_Viro Pykälän liite: matkaraportti_juvonenjapalhus Pykälän liite: matkaraportti_nuotio Pykälän liite: Liite matkaraporttiin_nuotio Pykälän liite: Matkaraportti_Santalahti_Latvia Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimussivu

2 -1, MH :00 Sivu 2

3 -1, MH :00 Sivu 3 %%%001 Pöytäkirja %%%005/2013 KOKOUSAIKA %%%003 klo %%% KOKOUSPAIKKA %%%006 PYKÄLÄT Sivut SAAPUVILLA Orpo Petteri, pj. Alatalo Juuso Haijanen Pauliina Heikkilä Lauri Kaunisto Timo Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Kattelus Lauri Maaskola Mika, 1. vpj. Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Saario Mari Söderlund Nina Virolainen Anne-Mari Vuola Hanna Rinne Tarja poistui 228 klo ESITTELIJÄ Savo Juho Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Myllymäki Pekka Antola Jouko Arve Minna Andersson Li Nuotio Tarja Palmunen Lauri Saarento Heikki Ålgars-Åkerholm Jessica Mv:n puheenjohtaja Mv:n I varapuheenjohtaja Mv:n II varapuheenjohtaja Mv:n III varapuheenjohtaja Aluekehitysjohtaja Edunvalvontajohtaja Suunnittelujohtaja Viestintävastaava Petteri Orpo Mika Maaskola puheenjohtaja puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Maakuntavirasto Juuso Alatalo Pauliina Haijanen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

4 217, MH :00 Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista. Päätös Puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä.

5 218, MH :00 Sivu 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että maakuntahallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjantarkastajaa siten, että sen jälkeen kun pöytäkirja on allekirjoitettu, se lähetetään postilähetyksenä toiselle valituista pöytäkirjantarkastajista, joka tarkastettuaan pöytäkirjan lähettää sen postilähetyksenä toiselle pöytäkirjantarkastajalle, joka tarkastettuaan lähettää sen postilähetyksenä takaisin virastoon. Maakuntahallitus (mh ) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle. Valmistelija JS/MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Juuso Alatalo ja Pauliina Haijanen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

6 219, MH :00 Sivu 6 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. JS/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo: 1. TUI -risteilijöiden rahoitusuutinen toi valoa talveen Perjantai-iltana saatu tieto Turussa rakenteilla olevien TUI risteilijöiden rahoitusratkaisusta oli pitkästä aikaa positiivinen uutinen alalta. Työt jatkuvat. Alihankkijat olivat jo pistämässä pillejä pussiin. Kun muistaa, että sama asia sovittiin yhtiöiden korkeimman johdon ja rahoittajien kanssa jo keväällä, ymmärtää kuinka hankalassa jamassa edelleen olemme. Joku osapuoli ei pysynyt keväällä solmitussa ratkaisussa vaan sitä jouduttiin muuttamaan, jotta laivat valmistuisivat Turusta sovitussa aikataulussa. Meriklusterimme tärkeimmän osan eli telakan omistajayhtiö on niin suurissa talousongelmissa, että se ei pysty saamaan rakennusaikaista rahoitusta jo aiesopimuksin sovituille tilauksille (Scanlines) tai Suomen valtion tarjouskilpailussa nyt uudelleen olevalle jäänsärkijälle. Samaan aikaan ne muutamat muut Euroopan telakat, joilla on edellytykset risteilijärakentamiseen täyttävät tilauskirjojaan. Mm. Suomen ABB:n julkistamat potkurilaitteistokaupat Eurooppaan osoittavat kysyntää olevan. Omistajuuskriisi on siis pahin ongelmamme. Suomen valtion Teollisuussijoituksen suuntaan valmistelema uusi linjaus voi olla osa tulevaisuuden ratkaisuja. Toivottavasti se johtaa kehitykseen, jossa Turun telakka saa taas selkeän, aktiivisen ja vahvan omistajan. Parhaassa tapauksessa omistajuus olisi myös selkeän kasvollista. 2. Valtionosuusuudistus rokottaa Varsinais-Suomea Ikärakennetekijän korvaaminen sairastavuustekijällä koituu Varsinais-Suomen tappioksi. Sairastavuusindeksi on Varsinais-Suomessa koko maan keskitasoa. Täällä ei siis olla sen terveempiä kuin muuallakaan Suomessa, mutta ikärakennetekijä on nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä jossain määrin suosinut maakunnan kuntia. Turku on nyt uudistusesityksessä koko maan suurin häviäjä. Valtionosuuksilla tulee tasata kuntien olosuhde-eroja. Järjestelmän tulisi olla selkeä ja mahdollisimman ymmärrettävä. Arno Miettisen uudistusehdotus on oikeilla jäljillä. Kuntien valtionosuuksien määräytyminen on mutkikas palapeli, johon otetaan kantaa yksinkertaisesti sillä perusteella osoittaako koelaskelma oman kunnan osalta plussaa vai miinusta. Selvitysmies on vaikeassa raossa: pitää tehdä uudistus, mutta mikään ei saa muuttua. Kokonaisuutena ongelma on myös se, että kun samaan aikaan valtionosuusuudistuksen kanssa tehdään valtionosuusleikkauksia, niin kuntapuolella ei ole juuri muita kuin häviäjiä. Liitetiedostona liiton virastossa laaditut muutosta analysoivat diat (Liite 1). 3. Maakuntahallitusten puheenjohtajat: Aluehallinnon uudistamisella ja keskittämisellä tehoja, tuloksia ja säästöjä! Maakuntahallitusten puheenjohtajat hyväksyivät viime keskiviikon kokouksessaan yhdessä maakuntajohtajien kanssa ministereille ja puolueille osoitetun yksituumaisen kannanoton, jonka toivo-

7 219, MH :00 Sivu 7 taan vaikuttavan viimeistään seuraavaan hallitusohjelmaan. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pj. Johannes Koskisen (Hämeen maakuntahallituksen pj.) johdolla valmistellun kannanoton tekijät tietävät, että myös nykyisen hallituksen valmistelussa aihe on ollut. Jos kansliapäällikkö Virtasen valmistelu johtaa keväällä 2014 siihen, että hallitus aloittaa alue- ja keskushallinnon uudistustyön tällä vaalikaudella on kannanotto vahva puheenvuoro myös siihen. (Kannanotto liitteenä 2). Omalta osaltani olen käsitellyt samaa aihetta juuri nyt jakeluun saadussa liiton tiedotuslehti Viirissä 4/2013. Lopputulema siinä on, että Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat yhteen täydennettynä kummassakin maakunnassa nyt toimivilla ELY-keskuksilla. Suunnittelu ja resurssit samaan kansanvaltaiseen ohjaukseen. (Pakina liitteenä 3). 4. Poliisilaitokset yhteen, niinkö myös pelastuslaitokset Ensi vuoden alussa ( ) Varsinais-Suomen poliisilaitos ja Satakunnan poliisilaitos yhdistyvät Lounais-Suomen poliisiksi. Rakennepakettiin liittyen on esitetty, että myös kuntapohjaiset pelastuslaitokset muodostaisivat tulevaisuudessa samat alueet poliisin kanssa. Pelastuslaitosten määrä vähenisi 22:sta 11:een. Täällä tämä merkitsee Varsinais-Suomen ja Satakunnan pelastuslaitoksen yhdistymistä. Sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa pelastuslaitos on järjestetty isäntäkuntamallilla. Isäntinä ovat niin Turku ja Pori, kuitenkin niin, että toiminnasta vastaava aluepelastuslaitos on valittu koko maakunnan alueelta ja kokoonpano noudattaa kuntavaalien tulosta. Maakunnan liitto oli kokoonkutsujana ja organisoijana kun joitakin vuosia sitten muodostettiin nykyinen Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos. Keskustelut käytäneen nyt suoraan kummankin maakunnallisen aluelautakunnan organisoimana, joten maakunnan liittoa/liittoja ei kenties siihen tarvita. Viime kädessä kunnat päättävät miltä pohjalta - isäntäkunta, liikelaitos vai kuntayhtymä - toimintaa järjestetään. 5. Uusia tehtäviä vaivihkaa maakuntien liitoille Maakuntien liittojen tehtävät lisääntyvät. Viime kuussa lausunnolla olleet sisäasiainministeriön esitykset uusiksi ampumarata- ja ampuma-aselaeiksi sisälsivät liitoille ampumaratojen koordinointitehtäviä. Nyt työ- ja elinkeinoministeriö on siirtänyt liitoille alueellisen energianeuvonnan kilpailutuksen ja hankekoordinoinnin. Tärkeitä ja liiton toimintakenttään sopivia tehtäviä ja on toki periaatteessa hienoa, että TEM näkee tässäkin maakuntien liitot keskeisiksi toimijoiksi. Vuorovaikutus liittojen kanssa vain on valmistelussa päässyt unohtumaan. Samoin uusien tehtävien resursointi. Motiva Oy on pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta joulun aikaan hanke-esityksiä maakuntaliitoilta alueelliseen energianeuvontaan Haku kohdennetaan vuonna 2014 maakuntiin tavoitteena saada yksi hakemus kustakin maakunnasta. Uudenmaan maakunnasta voidaan hyväksyä maakuntaliiton hakemuksen lisäksi myös erillinen hakemus pääkaupunkiseudulta. Lisäksi hakijoita pyydetään huomioimaan, että kyseessä on julkinen hankinta ja maakunnalliset neuvonnat tulee kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Rahoituksen hakijan on kilpailutettava hankintansa, mikäli se hankkii sen ulkopuoliselta taholta. Tarkoitus on, että neuvontatoiminta jatkuisi energianeuvontaa vuonna 2013 toteuttaneissa maakunnissa ja että toiminta lisäksi käynnistyisi niissä maakunnissa, joissa sitä ei vielä ole. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti nykyisten neuvontayksiköiden käynnistämän toiminnan jatkumiseen, nykyisten toimijoiden henkilöstörekrytoinnin vaikeutumiseen tai jopa nykytoiminnan loppumiseen, tämäkö on TEMin tavoite? Useissa maakunnissa, kuten Varsinais-Suomessa, on toiminta pyörinyt jo viime vuoden alueellisen neuvontaorganisaation toimesta. Meillä Valonia on koordinoinut ja myös koonnut omarahoitusosuuden tämän teeman osalta. Motiva on budjetoinut Varsinais-Suomen osuudeksi euroa, jonka lisäksi maakunnasta tarvitaan euroa omarahoitusta. Myös omarahoitusosuus pitäisi löytää tässä mallissa joulun py-

8 219, MH :00 Sivu 8 hien aikana. Hyvin toimien olisi etukäteen mietitty (TEM/Motiva) ja keskusteltu liittojen kanssa miten energianeuvonnan toiminta ja rahoitus tulisi alueilla toteuttaa ja koordinoida. Maakuntahallitus merkitsi ajankohtaisen katsauksen tiedoksi ja piti ehdotettua valtionosuusjärjestelmää kohtuuttomana seuraavasta syystä: Kuntien ei pidä kärsiä vanhusväestön suuresta määrästä vaan väestön ikärakenteella tulee olla merkittävä vaikutus jakoperusteisiin. Lisäksi on huomattava, että Varsinais-Suomen kuntien taloutta rasittavat suuret rakennemuutoshaasteet

9 220, MH :00 HALL: 232/2013 Sivu 9 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET VUONNA 2014 Asia Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 22 :n mukaan: Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tuottojen lisäksi tarvitaan kulujen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuotena toimitetussa verotuksessa jäsenkunnissa määrättyjen veromäärien suhteessa. Veromäärien vertailuluku lasketaan jakamalla talousarviovuoden 1. tammikuuta laskentatilanteen mukainen kunnallisveron ja yhteisöveron kuntaosuuden yhteenlaskettu tuotto kunnallisveroprosentilla. Maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Valmistelija MR/EP/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksymän talousarvion mukaan varainhoitovuonna 2014 jäsenkuntien maksuosuuksina kootaan euroa. Oheismateriaali: Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytyminen vuonna 2014 Maakuntahallitus päättää laskuttaa jäsenkuntien vuoden 2014 maksuosuudet kahdessa erässä siten, että eräpäivät ovat ja Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Talouspäällikkö Elena Pekonen puh ,

10 220, MH :00 / Pykälän liite: Maksuosuusliite2014 Sivu 9 Liite. Maksuosuuksien määräytyminen vuonna 2014 Nimi Kunnallisvero 2012 Yhteisövero-osuus 2012 yhteensä 2012 kunnan tulovero-% maksuosuuden perusteena oleva kplmäärä 2014 maksuosuudet 2013 maksuosuudet muutos > 2014 Aura , ,80 % Kaarina , ,41 % Kemiönsaari , ,02 % Koski tl , ,54 % Kustavi , ,71 % Laitila , ,36 % Lieto , ,34 % Loimaa , ,34 % Marttila , ,16 % Masku , ,05 % Mynämäki , ,97 % Naantali , ,98 % Nousiainen , ,20 % Oripää , ,87 % Paimio , ,17 % Parainen , ,08 % Pyhäranta , ,01 % Pöytyä , ,00 % Raisio , ,64 % Rusko , ,97 % Salo , ,11 % Sauvo , ,79 % Somero , ,53 % Taivassalo , ,49 % Tarvasjoki , ,75 % Turku , ,44 % Uusikaupunki , ,74 % Vehmaa , ,50 % ,36 %

11 221, MH :00 HALL: 233/2013 Sivu 11 AKI LEHTOSEN ERO HANKERAHOITUSJAOSTON JA VALINTATOIMIKUNNAN JÄSENYYKSISTÄ Asia Aki Lehtonen on pyytänyt eroa Varsinais-Suomen liiton luottamustoimista paikkakunnalta muuton takia. Maakuntavaltuusto valitsi Aki Lehtosen tilalle maakuntahallituksen varsinaiseksi jäseneksi Lauri Katteluksen ja varajäseneksi Niko Aaltosen. Aki Lehtonen on hankerahoitusjaosto ja valintatoimikunnan puheenjohtaja. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee Aki Lehtosen tilalle luottamushenkilöt hankerahoitusjaostoon ja valintatoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Lisätietoja Maakuntahallitus valitsi Pauliina Haijasen ehdotuksesta hankerahoitusjaoston puheenjohtajaksi Tiina Perhon ja uudeksi jäseneksi Lauri Katteluksen sekä valintatoimikunnan puheenjohtajaksi Juha Rantasaaren jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallintojohtaja Markku Roto p ,

12 222, MH :00 ALUEK: 73/2013 Sivu 12 NEUVOTTELU LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON KANSSA Asia Neuvottelu lähivuosien toimintaan liittyvistä kysymyksistä käytiin Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa Neuvottelussa mm. kuultiin ajankohtaiskatsaus Lounais-Suomen AVI:n tilanteesta, sekä käsiteltiin aluehallintoviraston strategisen tulossopimusasiakirjan tarkistamista, maakuntaohjelman toteuttamista, tulevan maakuntastrategian valmistelutilannetta sekä kuultiin seutukuntien puheenvuorot aluehallintoviraston tehtäviin liittyvistä asioista. Valmistelija TN/VK/kk Maakuntajohtajan ehdotus Ylijohtaja Kari Häkämies antoi tilannekatsauksen Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminnasta. Hän kertoi meneillään olevasta poliisin hallintorakenneuudistuksesta PORA III, jossa hallinnollinen kytkentä aluehallintovirastojen ja poliisin vastuualueiden välillä puretaan. Ylijohtaja Häkämiehen mukaan tällä ei ole suuria vaikutuksia Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimintaan. Lounais-Suomen aluehallintovirastoon tulee myös uusi vastuualue, joka pitää sisällään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita. Tämä tarkoittaa noin 6 henkilön vastuualueen syntymistä. Aluehallintovirastoon siirtyvät yleissivistävä koulutus, oikeusturva-asiat, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kirjastotoimi, oppilaitosten rakentamisasiat sekä taiteen ja kulttuurin peruspalveluiden arviointi. Muutos tulee voimaan alkaen. AVI:n edustajat totesivat, että Lounais-Suomen aluehallintoviraston strategiseen tulossopimukseen vuosille ei ole tehty sisällöllisesti merkittäviä muutoksia vuodelle Kokous käsitteli maakuntaohjelmassa AVI:n toimivaltaan liittyvistä toimenpiteitä. Esiin nousi muun muassa peruspalveluiden kehittäminen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) vuosille pitää sisällään hankerahoitusta kehittämistyötä varten. Maakuntajohtaja Juho Savo kertoi maakuntastrategian valmisteluprosessista. Uuden strategian valmistelu on menossa. Työtä ovat tekemässä keskeiset tahot. Työ etenee hyvin ja valmistelu on ollut innostunutta. Keskiöön tulevat muun muassa uudenlainen tapa toimia ja kumppanuuden korostaminen. Seutukunnat esittivät kommentteja ja toivomuksia Lounais-Suomen alueviraston tehtävien ja toiminnan osalta. Neuvottelujen pöytäkirja on oheismateriaalina. Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi käydyn neuvottelun Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa lähivuosien toimintaan liittyen ja neuvotteluista laaditun pöytäkirjan. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, p

13 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI Varsinais-Suomen liitto Pöytäkirja Sivu 12 Neuvottelut Lounais-Suomen aluehallintoviraston lähivuosien toimintaan liittyvistä kysymyksistä Aika KLO Paikka: Läsnä: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, Turku Kokoushuone Tammi Ylijohtaja Kari Häkämies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Johtaja Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, pol-vastuualue Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, hallintopalvelut Neuvotteleva virkamies Sirpa Aaramo, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, pol-vastuualue Ohjelmapäällikkö Anita Silanterä, Salon kaupunki Ohjelma-asiantuntija, Eeva Rintama, Vakka-Suomen seutukunnan edustaja Toimitusjohtaja Pertti Pulli, Loimaan seutukunnan edustaja Maakuntajohtaja Juho Savo, pj. Varsinais-Suomen liitto Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, Varsinais-Suomen liitto Edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, Varsinais-Suomen liitto Erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, siht. Varsinais-Suomen Liitto 1. Tilaisuuden avaus Ehdotus Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo avaa tilaisuuden. Maakuntajohtaja Juho Savo avasi tilaisuuden. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ehdotus Päätös Todetaan läsnäolijat. Todettiin läsnäolijat. 3. Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminta, tilannekatsaus Asia Ehdotus Lounais-Suomen aluehallintoviraston organisaatio muuttuu vuoden 2014 alusta. Poliisin vastuualue poistuu aluehallintovirastosta. Nykyisten peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, pelastustoimi ja varautuminen sekä työsuojelu- vastuualueiden lisäksi muodostetaan aluehallintovirastoon nykyiset OKM-tehtävät ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta siirtyvät OKM-tehtävät kokoava opetus-, sivistys- ja kulttuuritoimen tehtävien uusi vastuualue. Varsinais- Suomen ja Satakunnan maakuntien ympäristölupa-asioita hoitaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Aluehallintoviraston edustaja selostaa viraston toimintaan liittyviä kysymyksiä Ylijohtaja Häkämies antoi tilannekatsauksen Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminnasta. Tällä hetkellä on alettu toteuttamaan poliisin hallintorakenneuudistusta Pora III. Yhtenä 1

14 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI uudistuksena on se, että hallinnollinen kytkentä aluehallintovirastojen ja poliisin vastuualueiden välillä puretaan. Uudistus astuu voimaan , jolloin poliisin vastuualue poistuu aluehallintovirastoista. Ylijohtaja Häkämiehen mukaan tällä ei ole suuria vaikutuksia Lounais- Suomen aluehallintoviraston toimintaan. Poliisilaitosten määrä vähenee uudistuksessa. Uudistuksen myötä poliisille tulee yksi poliisilaitos Varsinais-Suomeen, sijoituspaikkana Turku. Sivu 13 Lounais-Suomen aluehallintovirastoon tulee myös uusi vastuualue, joka pitää sisällään opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita. Varsinais-Suomen ELY- keskuksen kehittämisasioita siirtyy Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Tämä tarkoittaa noin 6 henkilön vastuualueen syntymistä. Aluehallintovirastoon siirtyvät yleissivistävä koulutus, oikeusturvaasiat, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kirjastotoimi oppilaitosten rakentamisasiat sekä taiteen ja kulttuurin peruspalveluiden arviointi. Muutos tulee voimaan alkaen. Kokous keskusteli myös maistraattien tulevaisuudesta ja totesi, että sitä on pohtinut valtiovarainministeriön toimesta selvityshenkilö Matti Korkealehto. Toimeksiannon tehtävänä oli selvittää, millaisia toiminnallisia, taloudellisia ja mahdollisia muita vaikutuksia maistraattien toimintojen liittämisellä aluehallintovirastoihin olisi. Lisäksi toimeksianto piti sisällään selvitykseen perustuen ehdotuksen siitä, tulisiko maistraatit tai osa niiden tehtävistä liittää osaksi aluehallintovirastoja ja jos tulisi, miten liitettävät tehtävät organisoitaisiin osana näitä virastoja ja miten näiden tehtävien ohjaus järjestettäisiin. Maistraattien päälliköt pääsääntöisesti vastustavat toimintojen liittämistä aluehallintovirastoihin. Ylijohtaja Häkämies korosti, että mitään päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty. Ylijohtaja Häkämies totesi, että kuntakentän talous on rapautunut ja kunnille tulee jatkuvasti velvoitteita lisää. Tämä on erittäin haasteellista myös aluehallintoviraston tehtävien näkökulmasta. Erityisesti ohjeistusten valvonta on hyvin haastavaa. Päätös Kuultiin ylijohtaja Häkämiehen selostus viraston toimintaan liittyvistä kysymyksistä 4. Aluehallintoviraston strategisen tulossopimusasiakirjan tarkistaminen. Alueiden kehittämislain mukaan viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen sekä huolehtia, ettei toimenpiteillä vaikeuteta niiden toteuttamista. Pidettävissä neuvotteluissa käsitellään lähivuosien toimintaa ja keskustellaan yhteistyöstä ja kehittämistoiminnan painopisteistä. Tavoitteena on liiton, AVI:n sekä seutukuntien strategioiden yhteensovittaminen. AVIn edustajat selostavat strategisen tulossopimuksen painopisteitä ja valmistelutilannetta. - Strategisen tulossopimuksen painopisteet eri vastuualueilta - Erityiskysymyksenä sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellinen toimeenpano Liitto esittää lisäksi neuvoteltaviksi asioiksi seuraavia: - Nuorten yhteiskuntatakuun tilanne vuonna Kuntarakenneuudistus - SoTe-palvelurakenneuudistus - VM:n esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2014 Ehdotus Keskustellaan strategiseen tulossopimukseen liittyvistä asioista ja todetaan, että liitto toimittaa tilaisuuden pöytäkirjan AVI:lle ministeriöiden kanssa pidettäviä neuvotteluja varten

15 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI AVI:n edustajat totesivat, että Lounais-Suomen aluehallintoviraston strategiseen tulossopimukseen vuosille ei ole tehty sisällöllisesti merkittäviä muutoksia vuodelle Lounais-Suomen AVI on kommentoinut alkusyksystä yleisesti ottaen strategisen tulossopimuksen rakennetta ja tehnyt huomion siitä, että tavoitteiden määrä on erittäin suuri. Lisäksi esille tuli, että VM on käynnistänyt sekä oman hallinnonalansa osalta strategiatyönsä uudistusprosessin varautuen näin seuraavaan hallitus- ja strategiakauteen, joka ALKUhankkeen selonteon toimenpiteiden pohjalta johtaa myös AVIE:n ja ELY:jen strategiaasiakirjojen uudistamiseen ja sitä kautta vaikuttaa strategisiin tulossopimuksiin. AVI:n edustajien mukaan aluehallintovirastoon tulevien kanteluiden käsittelyä on saatu tehostettua priorisoinnilla. Samoin valvonnan vaikuttavuuteen on kiinnitetty huomiota. Strateginen tulossopimus on tämän pöytäkirjan liitteenä. Samoin liitteenä on päivitetty katsaus LSAVI:n toimintaympäristön muutokseen vuotta 2014 koskien. Sivu 14 Kokous keskusteli sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellisesta toimeenpanosta. AVI:n toivomus on, että Varsinais-Suomen liitto nimeäisi henkilön alueelliseen sisäisen turvallisuuden sihteeristöön. Varsinais-Suomen liitto on sittemmin nimennyt edustajakseen aluekehitysjohtaja Tarja Nuotion. Nuorisotakuun osalta todettiin, että kuntien sitoutumisessa takuuseen on vielä kehitettävää. Tämän kokouksen pöytäkirjan liitteenä on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivistystoimentarkastajan Erik Häggmanin muistio aiheesta. Resursseista todettiin, että kuluvana vuonna nuorten työpajatoimintaan on varattu yhteensä euroa ja etsivään työhön yhteensä euroa (noin 24 htv). Lisäksi todettiin, että nuorisotakuu-asiat siirtyvät jatkossa AVI:n hallinnonalalle. Kokous keskusteli myös kuntarakenneuudistuksesta ja samalla totesi, että aluehallintovirastolla ja maakuntaliitolla ei ole asiassa suoraa roolia. Kuntarakenneuudistuksessa osapuolina ovat kunnat ja valtio. Maakuntajohtaja Savo totesi, että maakuntaliitto voi tarvittaessa tukea selvitysmiesten tehtäviä esimerkiksi tarjoamalla tilat sekä asiantuntija-apua. Päätös Keskusteltiin strategiseen tulossopimukseen liittyvistä asioista 5. Maakuntaohjelman toteuttaminen Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutus on käynnissä. Asiakirjat ovat saatavilla liiton kotisivuilla osoitteessa /tehtävät ja toiminta/aluekehitys ja ohjelmatyö Aluehallintoviraston toimiala liittyy ohjelman toimintalinjaan 3 Kattavat hyvinvointipalvelut ja turvallinen elämä. Toimenpiteiden toteuttamisvastuuta ei ole merkitty alueviranomaisten vastuulle, mutta viraston tehtävät liittyvät kiinteästi seuraaviin kuntien toteuttamisvastuulle uskottuihin tehtäviin: - vapaaehtoiset kuntaliitokset ja kuntien yhteistyö - peruspalvelujen kehittäminen painopisteinä lasten ja nuorten perheiden palvelut, vanhustenhuolto, päihde- ja mielenterveystyö, vammaispalvelujen kehittäminen - sosiaali- ja terveydenhoitohenkilökunnan koulutus ja sen uudistaminen sosiaali- ja terveysalan tietotaidon yhdistämiseksi - seudulliset/työssäkäyntialueittaiset turvallisuussuunnitelmat (koulupoliisi- ja pelastustoiminta, liikenteen asennekasvatus, hoito- ja hoivalaitosten turvallisuus) Ehdotus Keskustellaan maakuntaohjelman toteuttamisesta

16 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI Sivu 15 Kokous keskusteli maakuntaohjelmassa AVI:n toimivaltaan liittyvistä toimenpiteistä. Esiin nousi muun muassa peruspalveluiden kehittäminen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) vuosille pitää sisällään hankerahoitusta kehittämistyötä varten. Lisäksi esiin nousi aiesopimus pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. AVI:n edustat totesivat, että aluehallintovirasto toimii sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksien tuottajana osaltaan. Näissä aluehallintovirastolla on valvonnan näkökulma. Myös yhteistyö Valviran kanssa nousi esiin erityisesti suhteessa kuntien valvontatehtäviin. Lisäksi keskustelussa oli täsmäkoulutus lastensuojeluun liittyen. Lisäksi kokous keskusteli AVI:n roolista tuottaa tietoa esimerkiksi maakunnan yhteistyöryhmälle, MYR:lle. Päätös Keskusteltiin maakuntaohjelman toteuttamisesta. 6. Maakuntastrategian valmistelu Asia Maankäyttö- ja rakennuslain 25 sekä alueiden kehittämislain 6 määräävät maakunnan suunnittelua. Maakuntatasolla suunnittelu muodostuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta ja maakuntakaavasta. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys pitkällä aikavälillä (20-30 vuotta). Suunnitelmaa toteutetaan maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla. Varsinais-Suomessa maakuntasuunnitelma- ja ohjelma muodostavat yhtenäisen asiakirjan, maakuntastrategian. Maakuntaohjelma on keskipitkän aikavälin ohjelma, jolla suunnataan ja sovitetaan yhteen lähivuosien alueellista kehittämistyötä. Ne laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan kunnallisvaalikausittain. Maakunnan liitot organisoivat ohjelmien laatimisen alueellaan. Siihen osallistuvat alueen kunnat, valtion alueviranomaiset, elinkeinoelämän ja työmarkkinat järjestöt sekä muut kansalaisjärjestöt sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Maakuntaohjelmassa määritellään alueen nykytilaan perustuen kehittämisen tavoitteet ja painopisteet lähivuosina sekä arvioidaan niiden toteuttamiseen tarvittava valtion ja kuntien rahoitus sekä työhön sitoutuva yksityinen rahoitus. Maakuntastrategia on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa kesäkuussa Ehdotus Päätös Kuullaan selostus maakuntastrategian valmistelun tilanteesta Maakuntajohtaja Juho Savo kertoi maakuntastrategian valmisteluprosessista. Uuden strategian tekeminen on menossa. Työtä ovat tekemässä keskeiset tahot. Työ etenee hyvin ja valmistelu on ollut innostunutta. Nykyisessä maakuntaohjelmassa on kirjattuna 46 toimenpidettä. Tulevaan ohjelma-asiakirjaan niitä tulee huomattavasti vähemmän. Keskiöön tulee muun muassa uudenlainen tapa toimia ja kumppanuuden korostaminen. 7. Seutukuntien puheenvuorot aluehallintoviraston tehtäviin liittyvistä asioista Asia Ehdotus Seutukunnat esittävät kommentteja ja toivomuksia Lounais-Suomen alueviraston tehtävien ja toiminnan osalta. Keskustellaan seutukuntien edustajien esiin nostamista asioista Salon kaupungin edustaja toi esiin sen, että tämän vuoden lomautukset hoidetaan eri tavalla suhteessa peruspalveluihin kuin viime vuonna. Lisäksi hän toi esille, että on hyvä pohtia yhdessä kuntien omavalvonnan kehittämistä. Salon kaupungin kanta 4

17 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI kuntarakenneuudistukseen on säilynyt ennallaan. Tässä yhteydessä todettiin, että keskustelu ja yhteistyö kunnan ja AVI:n kanssa toimii hyvin. Sivu 16 Vakka-Suomen edustaja nosti esiin huolensa yhteispalvelupisteiden asiakaspalvelusta. Samassa yhteydessä nostettiin esiin myös Asiakaspalvelu 2014 loppuraportti. Rintama esitti kysymyksen, tulevatko yhteispalvelupisteet kuntien järjestämisvastuun piiriin? Samalla esiin nousi, että tulevatko ne vastaavasti AVI:n valvonnan piiriin. Kunnilla on intressinä, että palvelupisteet säilyisivät. Loimaan seutukunnan edustaja totesi, että omavalvonta ja prosessien hallinta on henkisesti iso ja myönteinen muutos. Tätä pidetään hyvänä suuntauksena. Päätös Merkittiin seutukuntien kannanotot tiedoksi. 8. Muut asiat Ehdotus Päätös Käsitellään mahdolliset muut asiat. Muita mahdollisia asioita ei ollut. 9. Tilaisuuden päättäminen Ehdotus Puheenjohtaja päättää tilaisuuden. Päätös Puheenjohtaja päätti tilaisuuden klo

18 223, MH :00 ALUEK: 72/2013 Sivu 18 NEUVOTTELU VARSINAIS-SUOMEN KORKEAKOULUJEN KANSSA Asia Varsinais-Suomen liitto on käynyt Turun korkeakoulujen kanssa neuvottelut ajankohtaista kysymyksistä Neuvottelussa käsiteltiin ajankohtaiset asiat korkeakoulujen näkökulmasta. Kokouksessa olivat mukana myös seutukuntien edustajat. Åbo Akademi ja Turun yliopisto ovat tehneet esityksen Euroopan biotieteellisen ja biolääketieteellisen kuvantamisen johto ja koordinaatiokeskuksen saamiseksi Suomeen. Åbo Akademi ja Turun yliopisto ehdottavat, että Suomi lähtisi aktiivisesti hakemaan Euro -Bioimaging - tutkimusinfrastruktuuriverkoston johto- ja koordinaatiokeskuksen isäntämaan asemaa. Yliopistot ovat pyytäneet OKM:n ja Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmältä pikaista puoltoa asialle. Asialle ilmaistiin kokouksessa vahva tuki. Biokuvantamistoiminnan edistäminen on Varsinais- Suomen liiton edunvalvonnan kärkitoimenpiteitä. Yliopistojen osalta muut keskeiset ajankohtaiset asiat liittyivät lähinnä rahoitukseen ja opiskelijavalintauudistukseen. Toteutetuista säästöistä ja rakenneuudistuksista (tiedekuntien ym. vähennykset) sekä yliopistoindeksin palautuksesta huolimatta yliopistojen rahoitus on jatkuva haaste mm. valtion kestävyysvajeen näkökulmasta. Åbo Akademissa ovat lisäksi käynnissä YT neuvottelut. OKM esittää lisäksi hakijasumien purkamista ja koulutuspaikkojen lisäystä mikä osaltaan lisää yliopistojen kustannuksia. Lisäksi käsiteltiin ammattikorkeakoulu-uudistuksen nykyvaihe erityisesti siirtymää osakeyhtiömalliin ja toimilupaprosessi. Opiskelijavalintauudistus sekä koulutusviennin kehittämistä edistävät toimet olivat myös esillä. Tilaisuudessa käsiteltiin myös maakuntastrategian laadintatilanne ja todettiin EU:n rakennerahastokauden ajankohtaistilanne sekä kuultiin seutukuntien teemaan liittyvät ajankohtaiset asiat. Neuvottelujen pöytäkirja on oheismateriaalina. Valmistelija TN/EH/kk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi käydyn neuvottelun ja siitä laaditun pöytäkirjan Varsinais-Suomen korkeakoulujen kanssa. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p ,

19 223, MH :00 / Pykälän liite: Muistio_korkeakoulut_rehtorit_ Sivu 18 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MUISTIO NEUVOTTELUT KORKEAKOULUJEN KANSSA AJANKOHTAISISTA KYSYMYKSISTÄ Aika: Tiistai klo Paikka: Läsnä: Varsinais-Suomen liitto, kokoushuone Tammi, 1. krs. Juho Savo, maakuntajohtaja, VSL, puheenjohtaja Tapio Reponen, vararehtori, Turun yliopisto Markku Sutinen, suunnittelupäällikkö, Turun yliopisto Jorma Mattinen, rehtori, Åbo Akademi (poistui 14.15) Otto Ilmonen, suunnittelupäällikkö, Åbo Akademi Juha Kettunen, rehtori, Turun ammattikorkeakoulu Elina Vartama, Yrkeshögskolan Novia Anita Silanterä, Salon seudun edustaja Raimo Rantanen, Vakka-Suomen seutukunta Tomas Eklund, Turunmaan edustaja Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupungin edustaja Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, VSL Lauri Palmunen, edunvalvontajohtaja, VSL Esa Högblom, erikoissuunnittelija, VSL, sihteeri 1 TILAISUUDEN AVAUS Juhani Knuuti, Turun yliopisto (poistui 13.45) Ehdotus: Päätös: Maakuntajohtaja Juho Savo avaa tilaisuuden Maakuntajohtaja Juho Savo avasi tilaisuuden 2 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA EDELLISEN PALAVERIN MUISTIO Ehdotus: Päätös: Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään edellisen kokouksen muistio Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 3 KORKEAKOULUJEN AJANKOHTAISET ALUEELLISEEN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT SEKÄ EDUNVALVONTAKYSYMYKSET Asia: Korkeakoulujen ajankohtaiset alueelliset ja koulutuspoliittiset kysymykset ml. valtion budjetti 2014 sekä maakunnallisen edunvalvonnan kannalta keskeiset kysymykset. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat mm:

20 223, MH :00 / Pykälän liite: Muistio_korkeakoulut_rehtorit_ Sivu 19 2 Korkeakoulujen hiljattain uusittu rahoitusmalli, valtion vuoden 2014 budjetti ja kustannuskehityksen hallinta (yliopistoindeksi, tilaohjelmat ym.) Hankkeistuksen kokonaistilanne rakennerahastokausien vaihteessa Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus 2014 ja 2015 Organisaatiomuutosten nykyvaihe (Åbo Akademi) Koulutusviennin kehittäminen ja korkeakoulujen yhteistyö (ml. TY:n, TAY:n ja ISY:n yhteistyö; koulutusvientiyhtiön perustaminen ym.) Sektoritutkimuslaitosuudistus ja valtakunnallinen paikkatietokeskus -asia Ammattikorkeakoulu -uudistuksen nykyvaihe Tilanne Biolääketieteellisen kuvantamisen osalta Turussa (infrastruktuuritiekartta ym.) OKM:n ajankohtaiset muut uudistukset/prosessit korkeakoulusektoriin liittyen Muut ajankohtaiset asiat Ehdotus: Käsitellään korkeakoulujen ajankohtaiset alueelliset ja koulutuspoliittiset kysymykset ml. valtion budjetti 2014 sekä maakunnallisen edunvalvonnan kannalta keskeiset kysymykset. Oppilaitosten edustajat esittelevät asiat. Åbo Akademi ja Turun yliopisto ovat tehneet esityksen Euroopan biotieteellisen ja biolääketieteellisen kuvantamisen johto ja koordinaatiokeskuksen saamiseksi Suomeen. Åbo Akademi ja Turun yliopisto ehdottavat, että Suomi lähtisi aktiivisesti hakemaan Euro - Bioimaging - tutkimusinfrastruktuuriverkoston johto- ja koordinaatiokeskuksen isäntämaan asemaa. Yliopistot ovat pyytäneet OKM:n ja Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmältä pikaista puoltoa asialle. Kuullaan asiantuntijataustoitus aiheesta. Todetaan keskeiset toimenpiteitä edellyttävät kysymykset ja merkitään käyty keskustelu tiedoksi. Esittely/ keskustelu: Todettiin Turun biokuvantamiskokonaisuuden edustavan korkeaa osaamista ja pitkiä perinteitä. Turku Bioimaging on aiemmin ollut maakunnan ainoa edustaja kansallisella tiekartalla. Tavoitteena on pääsy eurooppalaiselle tiekartalle (ESFRI; European Strategy Forum on Research Infrastructures) kansallisen tiekarttastatuksen perusteella. Uutena mahdollisuutena on avautunut Euro-Bioimaging tutkimusinfrastruktuuriverkoston johto ja koordinaatiokeskuksen saaminen Suomeen ja Turkuun alan vahvan osaamisen perusteella. Lisäksi keskeisten kilpailijamaiden (mm. Saksa) intressit ovat eri syistä painottuneet toisaalle. Suomen Akatemialle ja OKM:lle on toimitettu asiaa koskeva esitys. Suomen Akatemia ja OKM ovat alustavasti suhtautuneet asiaan myönteisesti. Statuksen myöntäminen varmistanee suurella todennäköisyydellä myös keskuksen rahoituksen kansallisesti. Koordinaatio- ja johtokeskuksessa tulisi työskentelemään arviolta joitain kymmeniä työntekijöitä. Åbo Akademin osalta korkeakoulujen rahoitusmallin muutoksia voi arvioida toistaiseksi vaikutuksiltaan varsin maltillisiksi. Yliopistoindeksi palautettiin vuodelle 2013 mutta budjettiprosessissa ilmenneiden haasteiden vuoksi yliopistot menettivät kuitenkin rahoitusta käytännössä Kaikkiaan vaikutus Turun yliopistojen osalta oli noin kaksi miljoonaa euroa.

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja 1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) Aika maanantaina 17.12.2012 kello 9:00 11:10 Kokouksen jälkeen n. 11:30 joululounas Seurahuoneella Paikka Yrityskolmio, os. Vareliuksenkatu 2 B, 32200 LOIMAA

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

6.9.2013 Marina Palace. aluehallintovirastosta

6.9.2013 Marina Palace. aluehallintovirastosta 6.9.2013 Marina Palace Ajankohtaista Lounais-Suomen aluehallintovirastosta Johtaja Mikael Luukanen 6.9.2013 1 Valtion aluehallinto Aluehallintovirastot 6 kpl Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari 13.4.2010 Pori Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Rauno Saari 12.4.2010 1 Aluehallinnon uudistus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kaksi uutta

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Ajankohtaista sote-uudistuksesta Ajankohtaista sote-uudistuksesta Kuntatalousristeily 21.5.2013 Erikoissuunnittelija Laura Leppänen Yleistä - Koordinaatioryhmän valmistelemat linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 13.10.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015

Saaristotoimikunta 13.10.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Saaristotoimikunta 13.10.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Kokouksen avaus 38 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 39 Pöytäkirjantarkastus 40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 41 Naantalin kaupungin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 20.10.2014 PÖYTÄKIRJA 6/2014

Maakunnan yhteistyöryhmä 20.10.2014 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Maakunnan yhteistyöryhmä 20.10.2014 PÖYTÄKIRJA 6/2014 69 Kokouksen avaus 70 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 72 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 10.11.2015 klo 10:00-11:55 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISLAKI Maakuntasuunnitelma Valtakunnalliset alueidenkehittämisen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 21.03.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016

Maakunnan yhteistyöryhmä 21.03.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 Maakunnan yhteistyöryhmä 21.03.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 21.3.2016

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 21.3.2016 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Hankerahoitusjaosto 21.3.2016 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6 PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä AIKA 16.09.2015 klo 12:30-14:20 PAIKKA Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki, kongressisiipi kokoustila 24 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylijohtaja Terttu Savolainen 13.10.2016 Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä 2 Mikä muuttuu julkisen hallinnon

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37 KOKOUSAIKA 29.5.2013, klo. 14:00-16:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa Varsinaiset jäsenet Jan Hänninen

Lisätiedot

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. 1 Jakelussa mainituille 6.4.2016 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 5.4.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Videoneuvottelu

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakunnan yhteistyöryhmä 2-6.3.2015 Sivu 1. 1 Kirjallinen menettely / yritystukihankkeet. Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakunnan yhteistyöryhmä 2-6.3.2015 Sivu 1. 1 Kirjallinen menettely / yritystukihankkeet. Pöytäkirjantarkastajat Maakunnan yhteistyöryhmä 2-6.3.2015 Sivu 1 1 Kirjallinen menettely / yritystukihankkeet Maakunnan yhteistyöryhmä 2-6.3.2015 Sivu 2 KOKOUSAIKA 2.-6.3.2015 KOKOUSPAIKKA Kirjallinen menettely PYKÄLÄT 1 Sivut

Lisätiedot

Valtionosuusjärjestelmä. Kuntien valtionosuusjärjestelmä. Miksi valtionosuusjärjestelmän tuntemus on tärkeää?

Valtionosuusjärjestelmä. Kuntien valtionosuusjärjestelmä. Miksi valtionosuusjärjestelmän tuntemus on tärkeää? Miksi valtionosuusjärjestelmän tuntemus on tärkeää? Valtionosuudet 2013 ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 19.9.2012 Turku Maarianhamina Turku -risteily Valtionosuusjärjestelmä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 9.8.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 9.8.2012 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Johtavien viranhaltijoiden kokous

Johtavien viranhaltijoiden kokous Johtavien viranhaltijoiden kokous Muistio Aika: pe 9.9.2016, 12.00 13.35 Paikka: Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2 Osallistujat: (x) Randell Aleksi, kaupunginjohtaja (pj.) Turku (x)

Lisätiedot

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen Jyrki Karhula Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Toimitaan ELYn strategisen

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 5/2012 Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016

Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 14 Kokouksen avaus 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Pöytäkirjantarkastus 18 Saaristoliikenneseminaari

Lisätiedot

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Aika Keskiviikko 1.4.2015 klo 16.17 16.32 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 15.11.2016, klo 09:30-11:05 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muut lainsäädännön nojalla maakunnan liitolle kuuluvat tehtävät.

Muut lainsäädännön nojalla maakunnan liitolle kuuluvat tehtävät. 1 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Hyväksytty maakuntavaltuustossa 27.3.2000 Hyväksytty maakuntavaltuustossa 13.6.2005 Hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.6.2008 Hyväksytty maakuntavaltuustossa

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot