SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna Pykälän liite: Maksuosuusliite Aki Lehtosen ero hankerahoitusjaoston ja valintatoimikunnan jäsenyyksistä Neuvottelu Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa Pykälän liite: Muistio AVI Neuvottelu Varsinais-Suomen korkeakoulujen kanssa Pykälän liite: Muistio_korkeakoulut_rehtorit_ Neuvottelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa Pykälän liite: ELY-keskus 2013 pk Naantalin esitys kaupungin saaristo-osakuntastatuksen muuttamisesta saaristokunnaksi Pykälän liite: Naanatali saaristostatus Kannanotto yhteysalusliikenteen kehitykseen Innoaura - luovaa innovoimaa Varsinais-Suomesta -kilpailu Valtion ja Turun kaupunkiseudun välinen kasvusopimus Pykälän liite: Turun kaupunkiseudun kasvusopimus final Valtiopäivätoiminnan 150-vuotistapahtuma Varsinais-Suomessa Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaava, vastineet ympäristöministeriölle (M50/2011) Pykälän liite: MH Ministeriöiden lausunnot Pykälän liite: MH Vastineet lausuntoihin _ministeriöt Viranhaltijapäätökset Maankäyttöjaoston ja antamat lausunnot ja käsittelemät asiat Tiedoksi annettavat asiat Pykälän liite: Matkaraportti_Santalahti ja Kauppinen_Viro Pykälän liite: Matkaraportti_ Santalahti_Belgia Pykälän liite: Matkaraportti_Vasanen, Nurmi ja Klap_Viro Pykälän liite: matkaraportti_juvonenjapalhus Pykälän liite: matkaraportti_nuotio Pykälän liite: Liite matkaraporttiin_nuotio Pykälän liite: Matkaraportti_Santalahti_Latvia Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimussivu

2 -1, MH :00 Sivu 2

3 -1, MH :00 Sivu 3 %%%001 Pöytäkirja %%%005/2013 KOKOUSAIKA %%%003 klo %%% KOKOUSPAIKKA %%%006 PYKÄLÄT Sivut SAAPUVILLA Orpo Petteri, pj. Alatalo Juuso Haijanen Pauliina Heikkilä Lauri Kaunisto Timo Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Kattelus Lauri Maaskola Mika, 1. vpj. Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Saario Mari Söderlund Nina Virolainen Anne-Mari Vuola Hanna Rinne Tarja poistui 228 klo ESITTELIJÄ Savo Juho Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Myllymäki Pekka Antola Jouko Arve Minna Andersson Li Nuotio Tarja Palmunen Lauri Saarento Heikki Ålgars-Åkerholm Jessica Mv:n puheenjohtaja Mv:n I varapuheenjohtaja Mv:n II varapuheenjohtaja Mv:n III varapuheenjohtaja Aluekehitysjohtaja Edunvalvontajohtaja Suunnittelujohtaja Viestintävastaava Petteri Orpo Mika Maaskola puheenjohtaja puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Maakuntavirasto Juuso Alatalo Pauliina Haijanen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

4 217, MH :00 Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista. Päätös Puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä.

5 218, MH :00 Sivu 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että maakuntahallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjantarkastajaa siten, että sen jälkeen kun pöytäkirja on allekirjoitettu, se lähetetään postilähetyksenä toiselle valituista pöytäkirjantarkastajista, joka tarkastettuaan pöytäkirjan lähettää sen postilähetyksenä toiselle pöytäkirjantarkastajalle, joka tarkastettuaan lähettää sen postilähetyksenä takaisin virastoon. Maakuntahallitus (mh ) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle. Valmistelija JS/MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Juuso Alatalo ja Pauliina Haijanen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

6 219, MH :00 Sivu 6 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. JS/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo: 1. TUI -risteilijöiden rahoitusuutinen toi valoa talveen Perjantai-iltana saatu tieto Turussa rakenteilla olevien TUI risteilijöiden rahoitusratkaisusta oli pitkästä aikaa positiivinen uutinen alalta. Työt jatkuvat. Alihankkijat olivat jo pistämässä pillejä pussiin. Kun muistaa, että sama asia sovittiin yhtiöiden korkeimman johdon ja rahoittajien kanssa jo keväällä, ymmärtää kuinka hankalassa jamassa edelleen olemme. Joku osapuoli ei pysynyt keväällä solmitussa ratkaisussa vaan sitä jouduttiin muuttamaan, jotta laivat valmistuisivat Turusta sovitussa aikataulussa. Meriklusterimme tärkeimmän osan eli telakan omistajayhtiö on niin suurissa talousongelmissa, että se ei pysty saamaan rakennusaikaista rahoitusta jo aiesopimuksin sovituille tilauksille (Scanlines) tai Suomen valtion tarjouskilpailussa nyt uudelleen olevalle jäänsärkijälle. Samaan aikaan ne muutamat muut Euroopan telakat, joilla on edellytykset risteilijärakentamiseen täyttävät tilauskirjojaan. Mm. Suomen ABB:n julkistamat potkurilaitteistokaupat Eurooppaan osoittavat kysyntää olevan. Omistajuuskriisi on siis pahin ongelmamme. Suomen valtion Teollisuussijoituksen suuntaan valmistelema uusi linjaus voi olla osa tulevaisuuden ratkaisuja. Toivottavasti se johtaa kehitykseen, jossa Turun telakka saa taas selkeän, aktiivisen ja vahvan omistajan. Parhaassa tapauksessa omistajuus olisi myös selkeän kasvollista. 2. Valtionosuusuudistus rokottaa Varsinais-Suomea Ikärakennetekijän korvaaminen sairastavuustekijällä koituu Varsinais-Suomen tappioksi. Sairastavuusindeksi on Varsinais-Suomessa koko maan keskitasoa. Täällä ei siis olla sen terveempiä kuin muuallakaan Suomessa, mutta ikärakennetekijä on nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä jossain määrin suosinut maakunnan kuntia. Turku on nyt uudistusesityksessä koko maan suurin häviäjä. Valtionosuuksilla tulee tasata kuntien olosuhde-eroja. Järjestelmän tulisi olla selkeä ja mahdollisimman ymmärrettävä. Arno Miettisen uudistusehdotus on oikeilla jäljillä. Kuntien valtionosuuksien määräytyminen on mutkikas palapeli, johon otetaan kantaa yksinkertaisesti sillä perusteella osoittaako koelaskelma oman kunnan osalta plussaa vai miinusta. Selvitysmies on vaikeassa raossa: pitää tehdä uudistus, mutta mikään ei saa muuttua. Kokonaisuutena ongelma on myös se, että kun samaan aikaan valtionosuusuudistuksen kanssa tehdään valtionosuusleikkauksia, niin kuntapuolella ei ole juuri muita kuin häviäjiä. Liitetiedostona liiton virastossa laaditut muutosta analysoivat diat (Liite 1). 3. Maakuntahallitusten puheenjohtajat: Aluehallinnon uudistamisella ja keskittämisellä tehoja, tuloksia ja säästöjä! Maakuntahallitusten puheenjohtajat hyväksyivät viime keskiviikon kokouksessaan yhdessä maakuntajohtajien kanssa ministereille ja puolueille osoitetun yksituumaisen kannanoton, jonka toivo-

7 219, MH :00 Sivu 7 taan vaikuttavan viimeistään seuraavaan hallitusohjelmaan. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pj. Johannes Koskisen (Hämeen maakuntahallituksen pj.) johdolla valmistellun kannanoton tekijät tietävät, että myös nykyisen hallituksen valmistelussa aihe on ollut. Jos kansliapäällikkö Virtasen valmistelu johtaa keväällä 2014 siihen, että hallitus aloittaa alue- ja keskushallinnon uudistustyön tällä vaalikaudella on kannanotto vahva puheenvuoro myös siihen. (Kannanotto liitteenä 2). Omalta osaltani olen käsitellyt samaa aihetta juuri nyt jakeluun saadussa liiton tiedotuslehti Viirissä 4/2013. Lopputulema siinä on, että Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat yhteen täydennettynä kummassakin maakunnassa nyt toimivilla ELY-keskuksilla. Suunnittelu ja resurssit samaan kansanvaltaiseen ohjaukseen. (Pakina liitteenä 3). 4. Poliisilaitokset yhteen, niinkö myös pelastuslaitokset Ensi vuoden alussa ( ) Varsinais-Suomen poliisilaitos ja Satakunnan poliisilaitos yhdistyvät Lounais-Suomen poliisiksi. Rakennepakettiin liittyen on esitetty, että myös kuntapohjaiset pelastuslaitokset muodostaisivat tulevaisuudessa samat alueet poliisin kanssa. Pelastuslaitosten määrä vähenisi 22:sta 11:een. Täällä tämä merkitsee Varsinais-Suomen ja Satakunnan pelastuslaitoksen yhdistymistä. Sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa pelastuslaitos on järjestetty isäntäkuntamallilla. Isäntinä ovat niin Turku ja Pori, kuitenkin niin, että toiminnasta vastaava aluepelastuslaitos on valittu koko maakunnan alueelta ja kokoonpano noudattaa kuntavaalien tulosta. Maakunnan liitto oli kokoonkutsujana ja organisoijana kun joitakin vuosia sitten muodostettiin nykyinen Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos. Keskustelut käytäneen nyt suoraan kummankin maakunnallisen aluelautakunnan organisoimana, joten maakunnan liittoa/liittoja ei kenties siihen tarvita. Viime kädessä kunnat päättävät miltä pohjalta - isäntäkunta, liikelaitos vai kuntayhtymä - toimintaa järjestetään. 5. Uusia tehtäviä vaivihkaa maakuntien liitoille Maakuntien liittojen tehtävät lisääntyvät. Viime kuussa lausunnolla olleet sisäasiainministeriön esitykset uusiksi ampumarata- ja ampuma-aselaeiksi sisälsivät liitoille ampumaratojen koordinointitehtäviä. Nyt työ- ja elinkeinoministeriö on siirtänyt liitoille alueellisen energianeuvonnan kilpailutuksen ja hankekoordinoinnin. Tärkeitä ja liiton toimintakenttään sopivia tehtäviä ja on toki periaatteessa hienoa, että TEM näkee tässäkin maakuntien liitot keskeisiksi toimijoiksi. Vuorovaikutus liittojen kanssa vain on valmistelussa päässyt unohtumaan. Samoin uusien tehtävien resursointi. Motiva Oy on pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta joulun aikaan hanke-esityksiä maakuntaliitoilta alueelliseen energianeuvontaan Haku kohdennetaan vuonna 2014 maakuntiin tavoitteena saada yksi hakemus kustakin maakunnasta. Uudenmaan maakunnasta voidaan hyväksyä maakuntaliiton hakemuksen lisäksi myös erillinen hakemus pääkaupunkiseudulta. Lisäksi hakijoita pyydetään huomioimaan, että kyseessä on julkinen hankinta ja maakunnalliset neuvonnat tulee kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Rahoituksen hakijan on kilpailutettava hankintansa, mikäli se hankkii sen ulkopuoliselta taholta. Tarkoitus on, että neuvontatoiminta jatkuisi energianeuvontaa vuonna 2013 toteuttaneissa maakunnissa ja että toiminta lisäksi käynnistyisi niissä maakunnissa, joissa sitä ei vielä ole. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti nykyisten neuvontayksiköiden käynnistämän toiminnan jatkumiseen, nykyisten toimijoiden henkilöstörekrytoinnin vaikeutumiseen tai jopa nykytoiminnan loppumiseen, tämäkö on TEMin tavoite? Useissa maakunnissa, kuten Varsinais-Suomessa, on toiminta pyörinyt jo viime vuoden alueellisen neuvontaorganisaation toimesta. Meillä Valonia on koordinoinut ja myös koonnut omarahoitusosuuden tämän teeman osalta. Motiva on budjetoinut Varsinais-Suomen osuudeksi euroa, jonka lisäksi maakunnasta tarvitaan euroa omarahoitusta. Myös omarahoitusosuus pitäisi löytää tässä mallissa joulun py-

8 219, MH :00 Sivu 8 hien aikana. Hyvin toimien olisi etukäteen mietitty (TEM/Motiva) ja keskusteltu liittojen kanssa miten energianeuvonnan toiminta ja rahoitus tulisi alueilla toteuttaa ja koordinoida. Maakuntahallitus merkitsi ajankohtaisen katsauksen tiedoksi ja piti ehdotettua valtionosuusjärjestelmää kohtuuttomana seuraavasta syystä: Kuntien ei pidä kärsiä vanhusväestön suuresta määrästä vaan väestön ikärakenteella tulee olla merkittävä vaikutus jakoperusteisiin. Lisäksi on huomattava, että Varsinais-Suomen kuntien taloutta rasittavat suuret rakennemuutoshaasteet

9 220, MH :00 HALL: 232/2013 Sivu 9 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET VUONNA 2014 Asia Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 22 :n mukaan: Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tuottojen lisäksi tarvitaan kulujen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuotena toimitetussa verotuksessa jäsenkunnissa määrättyjen veromäärien suhteessa. Veromäärien vertailuluku lasketaan jakamalla talousarviovuoden 1. tammikuuta laskentatilanteen mukainen kunnallisveron ja yhteisöveron kuntaosuuden yhteenlaskettu tuotto kunnallisveroprosentilla. Maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Valmistelija MR/EP/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksymän talousarvion mukaan varainhoitovuonna 2014 jäsenkuntien maksuosuuksina kootaan euroa. Oheismateriaali: Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytyminen vuonna 2014 Maakuntahallitus päättää laskuttaa jäsenkuntien vuoden 2014 maksuosuudet kahdessa erässä siten, että eräpäivät ovat ja Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Talouspäällikkö Elena Pekonen puh ,

10 220, MH :00 / Pykälän liite: Maksuosuusliite2014 Sivu 9 Liite. Maksuosuuksien määräytyminen vuonna 2014 Nimi Kunnallisvero 2012 Yhteisövero-osuus 2012 yhteensä 2012 kunnan tulovero-% maksuosuuden perusteena oleva kplmäärä 2014 maksuosuudet 2013 maksuosuudet muutos > 2014 Aura , ,80 % Kaarina , ,41 % Kemiönsaari , ,02 % Koski tl , ,54 % Kustavi , ,71 % Laitila , ,36 % Lieto , ,34 % Loimaa , ,34 % Marttila , ,16 % Masku , ,05 % Mynämäki , ,97 % Naantali , ,98 % Nousiainen , ,20 % Oripää , ,87 % Paimio , ,17 % Parainen , ,08 % Pyhäranta , ,01 % Pöytyä , ,00 % Raisio , ,64 % Rusko , ,97 % Salo , ,11 % Sauvo , ,79 % Somero , ,53 % Taivassalo , ,49 % Tarvasjoki , ,75 % Turku , ,44 % Uusikaupunki , ,74 % Vehmaa , ,50 % ,36 %

11 221, MH :00 HALL: 233/2013 Sivu 11 AKI LEHTOSEN ERO HANKERAHOITUSJAOSTON JA VALINTATOIMIKUNNAN JÄSENYYKSISTÄ Asia Aki Lehtonen on pyytänyt eroa Varsinais-Suomen liiton luottamustoimista paikkakunnalta muuton takia. Maakuntavaltuusto valitsi Aki Lehtosen tilalle maakuntahallituksen varsinaiseksi jäseneksi Lauri Katteluksen ja varajäseneksi Niko Aaltosen. Aki Lehtonen on hankerahoitusjaosto ja valintatoimikunnan puheenjohtaja. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee Aki Lehtosen tilalle luottamushenkilöt hankerahoitusjaostoon ja valintatoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Lisätietoja Maakuntahallitus valitsi Pauliina Haijasen ehdotuksesta hankerahoitusjaoston puheenjohtajaksi Tiina Perhon ja uudeksi jäseneksi Lauri Katteluksen sekä valintatoimikunnan puheenjohtajaksi Juha Rantasaaren jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallintojohtaja Markku Roto p ,

12 222, MH :00 ALUEK: 73/2013 Sivu 12 NEUVOTTELU LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON KANSSA Asia Neuvottelu lähivuosien toimintaan liittyvistä kysymyksistä käytiin Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa Neuvottelussa mm. kuultiin ajankohtaiskatsaus Lounais-Suomen AVI:n tilanteesta, sekä käsiteltiin aluehallintoviraston strategisen tulossopimusasiakirjan tarkistamista, maakuntaohjelman toteuttamista, tulevan maakuntastrategian valmistelutilannetta sekä kuultiin seutukuntien puheenvuorot aluehallintoviraston tehtäviin liittyvistä asioista. Valmistelija TN/VK/kk Maakuntajohtajan ehdotus Ylijohtaja Kari Häkämies antoi tilannekatsauksen Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminnasta. Hän kertoi meneillään olevasta poliisin hallintorakenneuudistuksesta PORA III, jossa hallinnollinen kytkentä aluehallintovirastojen ja poliisin vastuualueiden välillä puretaan. Ylijohtaja Häkämiehen mukaan tällä ei ole suuria vaikutuksia Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimintaan. Lounais-Suomen aluehallintovirastoon tulee myös uusi vastuualue, joka pitää sisällään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita. Tämä tarkoittaa noin 6 henkilön vastuualueen syntymistä. Aluehallintovirastoon siirtyvät yleissivistävä koulutus, oikeusturva-asiat, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kirjastotoimi, oppilaitosten rakentamisasiat sekä taiteen ja kulttuurin peruspalveluiden arviointi. Muutos tulee voimaan alkaen. AVI:n edustajat totesivat, että Lounais-Suomen aluehallintoviraston strategiseen tulossopimukseen vuosille ei ole tehty sisällöllisesti merkittäviä muutoksia vuodelle Kokous käsitteli maakuntaohjelmassa AVI:n toimivaltaan liittyvistä toimenpiteitä. Esiin nousi muun muassa peruspalveluiden kehittäminen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) vuosille pitää sisällään hankerahoitusta kehittämistyötä varten. Maakuntajohtaja Juho Savo kertoi maakuntastrategian valmisteluprosessista. Uuden strategian valmistelu on menossa. Työtä ovat tekemässä keskeiset tahot. Työ etenee hyvin ja valmistelu on ollut innostunutta. Keskiöön tulevat muun muassa uudenlainen tapa toimia ja kumppanuuden korostaminen. Seutukunnat esittivät kommentteja ja toivomuksia Lounais-Suomen alueviraston tehtävien ja toiminnan osalta. Neuvottelujen pöytäkirja on oheismateriaalina. Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi käydyn neuvottelun Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa lähivuosien toimintaan liittyen ja neuvotteluista laaditun pöytäkirjan. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, p

13 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI Varsinais-Suomen liitto Pöytäkirja Sivu 12 Neuvottelut Lounais-Suomen aluehallintoviraston lähivuosien toimintaan liittyvistä kysymyksistä Aika KLO Paikka: Läsnä: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, Turku Kokoushuone Tammi Ylijohtaja Kari Häkämies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Johtaja Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, pol-vastuualue Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, hallintopalvelut Neuvotteleva virkamies Sirpa Aaramo, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, pol-vastuualue Ohjelmapäällikkö Anita Silanterä, Salon kaupunki Ohjelma-asiantuntija, Eeva Rintama, Vakka-Suomen seutukunnan edustaja Toimitusjohtaja Pertti Pulli, Loimaan seutukunnan edustaja Maakuntajohtaja Juho Savo, pj. Varsinais-Suomen liitto Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, Varsinais-Suomen liitto Edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, Varsinais-Suomen liitto Erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, siht. Varsinais-Suomen Liitto 1. Tilaisuuden avaus Ehdotus Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo avaa tilaisuuden. Maakuntajohtaja Juho Savo avasi tilaisuuden. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ehdotus Päätös Todetaan läsnäolijat. Todettiin läsnäolijat. 3. Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminta, tilannekatsaus Asia Ehdotus Lounais-Suomen aluehallintoviraston organisaatio muuttuu vuoden 2014 alusta. Poliisin vastuualue poistuu aluehallintovirastosta. Nykyisten peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, pelastustoimi ja varautuminen sekä työsuojelu- vastuualueiden lisäksi muodostetaan aluehallintovirastoon nykyiset OKM-tehtävät ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta siirtyvät OKM-tehtävät kokoava opetus-, sivistys- ja kulttuuritoimen tehtävien uusi vastuualue. Varsinais- Suomen ja Satakunnan maakuntien ympäristölupa-asioita hoitaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Aluehallintoviraston edustaja selostaa viraston toimintaan liittyviä kysymyksiä Ylijohtaja Häkämies antoi tilannekatsauksen Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminnasta. Tällä hetkellä on alettu toteuttamaan poliisin hallintorakenneuudistusta Pora III. Yhtenä 1

14 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI uudistuksena on se, että hallinnollinen kytkentä aluehallintovirastojen ja poliisin vastuualueiden välillä puretaan. Uudistus astuu voimaan , jolloin poliisin vastuualue poistuu aluehallintovirastoista. Ylijohtaja Häkämiehen mukaan tällä ei ole suuria vaikutuksia Lounais- Suomen aluehallintoviraston toimintaan. Poliisilaitosten määrä vähenee uudistuksessa. Uudistuksen myötä poliisille tulee yksi poliisilaitos Varsinais-Suomeen, sijoituspaikkana Turku. Sivu 13 Lounais-Suomen aluehallintovirastoon tulee myös uusi vastuualue, joka pitää sisällään opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita. Varsinais-Suomen ELY- keskuksen kehittämisasioita siirtyy Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Tämä tarkoittaa noin 6 henkilön vastuualueen syntymistä. Aluehallintovirastoon siirtyvät yleissivistävä koulutus, oikeusturvaasiat, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kirjastotoimi oppilaitosten rakentamisasiat sekä taiteen ja kulttuurin peruspalveluiden arviointi. Muutos tulee voimaan alkaen. Kokous keskusteli myös maistraattien tulevaisuudesta ja totesi, että sitä on pohtinut valtiovarainministeriön toimesta selvityshenkilö Matti Korkealehto. Toimeksiannon tehtävänä oli selvittää, millaisia toiminnallisia, taloudellisia ja mahdollisia muita vaikutuksia maistraattien toimintojen liittämisellä aluehallintovirastoihin olisi. Lisäksi toimeksianto piti sisällään selvitykseen perustuen ehdotuksen siitä, tulisiko maistraatit tai osa niiden tehtävistä liittää osaksi aluehallintovirastoja ja jos tulisi, miten liitettävät tehtävät organisoitaisiin osana näitä virastoja ja miten näiden tehtävien ohjaus järjestettäisiin. Maistraattien päälliköt pääsääntöisesti vastustavat toimintojen liittämistä aluehallintovirastoihin. Ylijohtaja Häkämies korosti, että mitään päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty. Ylijohtaja Häkämies totesi, että kuntakentän talous on rapautunut ja kunnille tulee jatkuvasti velvoitteita lisää. Tämä on erittäin haasteellista myös aluehallintoviraston tehtävien näkökulmasta. Erityisesti ohjeistusten valvonta on hyvin haastavaa. Päätös Kuultiin ylijohtaja Häkämiehen selostus viraston toimintaan liittyvistä kysymyksistä 4. Aluehallintoviraston strategisen tulossopimusasiakirjan tarkistaminen. Alueiden kehittämislain mukaan viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen sekä huolehtia, ettei toimenpiteillä vaikeuteta niiden toteuttamista. Pidettävissä neuvotteluissa käsitellään lähivuosien toimintaa ja keskustellaan yhteistyöstä ja kehittämistoiminnan painopisteistä. Tavoitteena on liiton, AVI:n sekä seutukuntien strategioiden yhteensovittaminen. AVIn edustajat selostavat strategisen tulossopimuksen painopisteitä ja valmistelutilannetta. - Strategisen tulossopimuksen painopisteet eri vastuualueilta - Erityiskysymyksenä sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellinen toimeenpano Liitto esittää lisäksi neuvoteltaviksi asioiksi seuraavia: - Nuorten yhteiskuntatakuun tilanne vuonna Kuntarakenneuudistus - SoTe-palvelurakenneuudistus - VM:n esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2014 Ehdotus Keskustellaan strategiseen tulossopimukseen liittyvistä asioista ja todetaan, että liitto toimittaa tilaisuuden pöytäkirjan AVI:lle ministeriöiden kanssa pidettäviä neuvotteluja varten

15 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI AVI:n edustajat totesivat, että Lounais-Suomen aluehallintoviraston strategiseen tulossopimukseen vuosille ei ole tehty sisällöllisesti merkittäviä muutoksia vuodelle Lounais-Suomen AVI on kommentoinut alkusyksystä yleisesti ottaen strategisen tulossopimuksen rakennetta ja tehnyt huomion siitä, että tavoitteiden määrä on erittäin suuri. Lisäksi esille tuli, että VM on käynnistänyt sekä oman hallinnonalansa osalta strategiatyönsä uudistusprosessin varautuen näin seuraavaan hallitus- ja strategiakauteen, joka ALKUhankkeen selonteon toimenpiteiden pohjalta johtaa myös AVIE:n ja ELY:jen strategiaasiakirjojen uudistamiseen ja sitä kautta vaikuttaa strategisiin tulossopimuksiin. AVI:n edustajien mukaan aluehallintovirastoon tulevien kanteluiden käsittelyä on saatu tehostettua priorisoinnilla. Samoin valvonnan vaikuttavuuteen on kiinnitetty huomiota. Strateginen tulossopimus on tämän pöytäkirjan liitteenä. Samoin liitteenä on päivitetty katsaus LSAVI:n toimintaympäristön muutokseen vuotta 2014 koskien. Sivu 14 Kokous keskusteli sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellisesta toimeenpanosta. AVI:n toivomus on, että Varsinais-Suomen liitto nimeäisi henkilön alueelliseen sisäisen turvallisuuden sihteeristöön. Varsinais-Suomen liitto on sittemmin nimennyt edustajakseen aluekehitysjohtaja Tarja Nuotion. Nuorisotakuun osalta todettiin, että kuntien sitoutumisessa takuuseen on vielä kehitettävää. Tämän kokouksen pöytäkirjan liitteenä on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivistystoimentarkastajan Erik Häggmanin muistio aiheesta. Resursseista todettiin, että kuluvana vuonna nuorten työpajatoimintaan on varattu yhteensä euroa ja etsivään työhön yhteensä euroa (noin 24 htv). Lisäksi todettiin, että nuorisotakuu-asiat siirtyvät jatkossa AVI:n hallinnonalalle. Kokous keskusteli myös kuntarakenneuudistuksesta ja samalla totesi, että aluehallintovirastolla ja maakuntaliitolla ei ole asiassa suoraa roolia. Kuntarakenneuudistuksessa osapuolina ovat kunnat ja valtio. Maakuntajohtaja Savo totesi, että maakuntaliitto voi tarvittaessa tukea selvitysmiesten tehtäviä esimerkiksi tarjoamalla tilat sekä asiantuntija-apua. Päätös Keskusteltiin strategiseen tulossopimukseen liittyvistä asioista 5. Maakuntaohjelman toteuttaminen Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutus on käynnissä. Asiakirjat ovat saatavilla liiton kotisivuilla osoitteessa /tehtävät ja toiminta/aluekehitys ja ohjelmatyö Aluehallintoviraston toimiala liittyy ohjelman toimintalinjaan 3 Kattavat hyvinvointipalvelut ja turvallinen elämä. Toimenpiteiden toteuttamisvastuuta ei ole merkitty alueviranomaisten vastuulle, mutta viraston tehtävät liittyvät kiinteästi seuraaviin kuntien toteuttamisvastuulle uskottuihin tehtäviin: - vapaaehtoiset kuntaliitokset ja kuntien yhteistyö - peruspalvelujen kehittäminen painopisteinä lasten ja nuorten perheiden palvelut, vanhustenhuolto, päihde- ja mielenterveystyö, vammaispalvelujen kehittäminen - sosiaali- ja terveydenhoitohenkilökunnan koulutus ja sen uudistaminen sosiaali- ja terveysalan tietotaidon yhdistämiseksi - seudulliset/työssäkäyntialueittaiset turvallisuussuunnitelmat (koulupoliisi- ja pelastustoiminta, liikenteen asennekasvatus, hoito- ja hoivalaitosten turvallisuus) Ehdotus Keskustellaan maakuntaohjelman toteuttamisesta

16 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI Sivu 15 Kokous keskusteli maakuntaohjelmassa AVI:n toimivaltaan liittyvistä toimenpiteistä. Esiin nousi muun muassa peruspalveluiden kehittäminen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) vuosille pitää sisällään hankerahoitusta kehittämistyötä varten. Lisäksi esiin nousi aiesopimus pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. AVI:n edustat totesivat, että aluehallintovirasto toimii sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksien tuottajana osaltaan. Näissä aluehallintovirastolla on valvonnan näkökulma. Myös yhteistyö Valviran kanssa nousi esiin erityisesti suhteessa kuntien valvontatehtäviin. Lisäksi keskustelussa oli täsmäkoulutus lastensuojeluun liittyen. Lisäksi kokous keskusteli AVI:n roolista tuottaa tietoa esimerkiksi maakunnan yhteistyöryhmälle, MYR:lle. Päätös Keskusteltiin maakuntaohjelman toteuttamisesta. 6. Maakuntastrategian valmistelu Asia Maankäyttö- ja rakennuslain 25 sekä alueiden kehittämislain 6 määräävät maakunnan suunnittelua. Maakuntatasolla suunnittelu muodostuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta ja maakuntakaavasta. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys pitkällä aikavälillä (20-30 vuotta). Suunnitelmaa toteutetaan maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla. Varsinais-Suomessa maakuntasuunnitelma- ja ohjelma muodostavat yhtenäisen asiakirjan, maakuntastrategian. Maakuntaohjelma on keskipitkän aikavälin ohjelma, jolla suunnataan ja sovitetaan yhteen lähivuosien alueellista kehittämistyötä. Ne laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan kunnallisvaalikausittain. Maakunnan liitot organisoivat ohjelmien laatimisen alueellaan. Siihen osallistuvat alueen kunnat, valtion alueviranomaiset, elinkeinoelämän ja työmarkkinat järjestöt sekä muut kansalaisjärjestöt sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Maakuntaohjelmassa määritellään alueen nykytilaan perustuen kehittämisen tavoitteet ja painopisteet lähivuosina sekä arvioidaan niiden toteuttamiseen tarvittava valtion ja kuntien rahoitus sekä työhön sitoutuva yksityinen rahoitus. Maakuntastrategia on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa kesäkuussa Ehdotus Päätös Kuullaan selostus maakuntastrategian valmistelun tilanteesta Maakuntajohtaja Juho Savo kertoi maakuntastrategian valmisteluprosessista. Uuden strategian tekeminen on menossa. Työtä ovat tekemässä keskeiset tahot. Työ etenee hyvin ja valmistelu on ollut innostunutta. Nykyisessä maakuntaohjelmassa on kirjattuna 46 toimenpidettä. Tulevaan ohjelma-asiakirjaan niitä tulee huomattavasti vähemmän. Keskiöön tulee muun muassa uudenlainen tapa toimia ja kumppanuuden korostaminen. 7. Seutukuntien puheenvuorot aluehallintoviraston tehtäviin liittyvistä asioista Asia Ehdotus Seutukunnat esittävät kommentteja ja toivomuksia Lounais-Suomen alueviraston tehtävien ja toiminnan osalta. Keskustellaan seutukuntien edustajien esiin nostamista asioista Salon kaupungin edustaja toi esiin sen, että tämän vuoden lomautukset hoidetaan eri tavalla suhteessa peruspalveluihin kuin viime vuonna. Lisäksi hän toi esille, että on hyvä pohtia yhdessä kuntien omavalvonnan kehittämistä. Salon kaupungin kanta 4

17 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI kuntarakenneuudistukseen on säilynyt ennallaan. Tässä yhteydessä todettiin, että keskustelu ja yhteistyö kunnan ja AVI:n kanssa toimii hyvin. Sivu 16 Vakka-Suomen edustaja nosti esiin huolensa yhteispalvelupisteiden asiakaspalvelusta. Samassa yhteydessä nostettiin esiin myös Asiakaspalvelu 2014 loppuraportti. Rintama esitti kysymyksen, tulevatko yhteispalvelupisteet kuntien järjestämisvastuun piiriin? Samalla esiin nousi, että tulevatko ne vastaavasti AVI:n valvonnan piiriin. Kunnilla on intressinä, että palvelupisteet säilyisivät. Loimaan seutukunnan edustaja totesi, että omavalvonta ja prosessien hallinta on henkisesti iso ja myönteinen muutos. Tätä pidetään hyvänä suuntauksena. Päätös Merkittiin seutukuntien kannanotot tiedoksi. 8. Muut asiat Ehdotus Päätös Käsitellään mahdolliset muut asiat. Muita mahdollisia asioita ei ollut. 9. Tilaisuuden päättäminen Ehdotus Puheenjohtaja päättää tilaisuuden. Päätös Puheenjohtaja päätti tilaisuuden klo

18 223, MH :00 ALUEK: 72/2013 Sivu 18 NEUVOTTELU VARSINAIS-SUOMEN KORKEAKOULUJEN KANSSA Asia Varsinais-Suomen liitto on käynyt Turun korkeakoulujen kanssa neuvottelut ajankohtaista kysymyksistä Neuvottelussa käsiteltiin ajankohtaiset asiat korkeakoulujen näkökulmasta. Kokouksessa olivat mukana myös seutukuntien edustajat. Åbo Akademi ja Turun yliopisto ovat tehneet esityksen Euroopan biotieteellisen ja biolääketieteellisen kuvantamisen johto ja koordinaatiokeskuksen saamiseksi Suomeen. Åbo Akademi ja Turun yliopisto ehdottavat, että Suomi lähtisi aktiivisesti hakemaan Euro -Bioimaging - tutkimusinfrastruktuuriverkoston johto- ja koordinaatiokeskuksen isäntämaan asemaa. Yliopistot ovat pyytäneet OKM:n ja Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmältä pikaista puoltoa asialle. Asialle ilmaistiin kokouksessa vahva tuki. Biokuvantamistoiminnan edistäminen on Varsinais- Suomen liiton edunvalvonnan kärkitoimenpiteitä. Yliopistojen osalta muut keskeiset ajankohtaiset asiat liittyivät lähinnä rahoitukseen ja opiskelijavalintauudistukseen. Toteutetuista säästöistä ja rakenneuudistuksista (tiedekuntien ym. vähennykset) sekä yliopistoindeksin palautuksesta huolimatta yliopistojen rahoitus on jatkuva haaste mm. valtion kestävyysvajeen näkökulmasta. Åbo Akademissa ovat lisäksi käynnissä YT neuvottelut. OKM esittää lisäksi hakijasumien purkamista ja koulutuspaikkojen lisäystä mikä osaltaan lisää yliopistojen kustannuksia. Lisäksi käsiteltiin ammattikorkeakoulu-uudistuksen nykyvaihe erityisesti siirtymää osakeyhtiömalliin ja toimilupaprosessi. Opiskelijavalintauudistus sekä koulutusviennin kehittämistä edistävät toimet olivat myös esillä. Tilaisuudessa käsiteltiin myös maakuntastrategian laadintatilanne ja todettiin EU:n rakennerahastokauden ajankohtaistilanne sekä kuultiin seutukuntien teemaan liittyvät ajankohtaiset asiat. Neuvottelujen pöytäkirja on oheismateriaalina. Valmistelija TN/EH/kk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi käydyn neuvottelun ja siitä laaditun pöytäkirjan Varsinais-Suomen korkeakoulujen kanssa. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p ,

19 223, MH :00 / Pykälän liite: Muistio_korkeakoulut_rehtorit_ Sivu 18 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MUISTIO NEUVOTTELUT KORKEAKOULUJEN KANSSA AJANKOHTAISISTA KYSYMYKSISTÄ Aika: Tiistai klo Paikka: Läsnä: Varsinais-Suomen liitto, kokoushuone Tammi, 1. krs. Juho Savo, maakuntajohtaja, VSL, puheenjohtaja Tapio Reponen, vararehtori, Turun yliopisto Markku Sutinen, suunnittelupäällikkö, Turun yliopisto Jorma Mattinen, rehtori, Åbo Akademi (poistui 14.15) Otto Ilmonen, suunnittelupäällikkö, Åbo Akademi Juha Kettunen, rehtori, Turun ammattikorkeakoulu Elina Vartama, Yrkeshögskolan Novia Anita Silanterä, Salon seudun edustaja Raimo Rantanen, Vakka-Suomen seutukunta Tomas Eklund, Turunmaan edustaja Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupungin edustaja Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, VSL Lauri Palmunen, edunvalvontajohtaja, VSL Esa Högblom, erikoissuunnittelija, VSL, sihteeri 1 TILAISUUDEN AVAUS Juhani Knuuti, Turun yliopisto (poistui 13.45) Ehdotus: Päätös: Maakuntajohtaja Juho Savo avaa tilaisuuden Maakuntajohtaja Juho Savo avasi tilaisuuden 2 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA EDELLISEN PALAVERIN MUISTIO Ehdotus: Päätös: Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään edellisen kokouksen muistio Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 3 KORKEAKOULUJEN AJANKOHTAISET ALUEELLISEEN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT SEKÄ EDUNVALVONTAKYSYMYKSET Asia: Korkeakoulujen ajankohtaiset alueelliset ja koulutuspoliittiset kysymykset ml. valtion budjetti 2014 sekä maakunnallisen edunvalvonnan kannalta keskeiset kysymykset. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat mm:

20 223, MH :00 / Pykälän liite: Muistio_korkeakoulut_rehtorit_ Sivu 19 2 Korkeakoulujen hiljattain uusittu rahoitusmalli, valtion vuoden 2014 budjetti ja kustannuskehityksen hallinta (yliopistoindeksi, tilaohjelmat ym.) Hankkeistuksen kokonaistilanne rakennerahastokausien vaihteessa Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus 2014 ja 2015 Organisaatiomuutosten nykyvaihe (Åbo Akademi) Koulutusviennin kehittäminen ja korkeakoulujen yhteistyö (ml. TY:n, TAY:n ja ISY:n yhteistyö; koulutusvientiyhtiön perustaminen ym.) Sektoritutkimuslaitosuudistus ja valtakunnallinen paikkatietokeskus -asia Ammattikorkeakoulu -uudistuksen nykyvaihe Tilanne Biolääketieteellisen kuvantamisen osalta Turussa (infrastruktuuritiekartta ym.) OKM:n ajankohtaiset muut uudistukset/prosessit korkeakoulusektoriin liittyen Muut ajankohtaiset asiat Ehdotus: Käsitellään korkeakoulujen ajankohtaiset alueelliset ja koulutuspoliittiset kysymykset ml. valtion budjetti 2014 sekä maakunnallisen edunvalvonnan kannalta keskeiset kysymykset. Oppilaitosten edustajat esittelevät asiat. Åbo Akademi ja Turun yliopisto ovat tehneet esityksen Euroopan biotieteellisen ja biolääketieteellisen kuvantamisen johto ja koordinaatiokeskuksen saamiseksi Suomeen. Åbo Akademi ja Turun yliopisto ehdottavat, että Suomi lähtisi aktiivisesti hakemaan Euro - Bioimaging - tutkimusinfrastruktuuriverkoston johto- ja koordinaatiokeskuksen isäntämaan asemaa. Yliopistot ovat pyytäneet OKM:n ja Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmältä pikaista puoltoa asialle. Kuullaan asiantuntijataustoitus aiheesta. Todetaan keskeiset toimenpiteitä edellyttävät kysymykset ja merkitään käyty keskustelu tiedoksi. Esittely/ keskustelu: Todettiin Turun biokuvantamiskokonaisuuden edustavan korkeaa osaamista ja pitkiä perinteitä. Turku Bioimaging on aiemmin ollut maakunnan ainoa edustaja kansallisella tiekartalla. Tavoitteena on pääsy eurooppalaiselle tiekartalle (ESFRI; European Strategy Forum on Research Infrastructures) kansallisen tiekarttastatuksen perusteella. Uutena mahdollisuutena on avautunut Euro-Bioimaging tutkimusinfrastruktuuriverkoston johto ja koordinaatiokeskuksen saaminen Suomeen ja Turkuun alan vahvan osaamisen perusteella. Lisäksi keskeisten kilpailijamaiden (mm. Saksa) intressit ovat eri syistä painottuneet toisaalle. Suomen Akatemialle ja OKM:lle on toimitettu asiaa koskeva esitys. Suomen Akatemia ja OKM ovat alustavasti suhtautuneet asiaan myönteisesti. Statuksen myöntäminen varmistanee suurella todennäköisyydellä myös keskuksen rahoituksen kansallisesti. Koordinaatio- ja johtokeskuksessa tulisi työskentelemään arviolta joitain kymmeniä työntekijöitä. Åbo Akademin osalta korkeakoulujen rahoitusmallin muutoksia voi arvioida toistaiseksi vaikutuksiltaan varsin maltillisiksi. Yliopistoindeksi palautettiin vuodelle 2013 mutta budjettiprosessissa ilmenneiden haasteiden vuoksi yliopistot menettivät kuitenkin rahoitusta käytännössä Kaikkiaan vaikutus Turun yliopistojen osalta oli noin kaksi miljoonaa euroa.

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 159 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 160 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 123 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 160 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 2 1 Kokouksen avaus... 3 2 Osanottajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173 Maakuntahallitus AIKA 27.08.2014 klo 08:15-09:00 PAIKKA Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 100

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMI ON LINTUBONGARIN AARREAITTA

VARSINAIS-SUOMI ON LINTUBONGARIN AARREAITTA Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 1 2013 VARSINAIS-SUOMI ON LINTUBONGARIN AARREAITTA EGENTLIGA FINLAND ÄR FÅGELSKÅDARENS DRÖMPLATS SALOON LUODAAN UUSIA TYÖPAIKKOJA

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot