SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna Pykälän liite: Maksuosuusliite Aki Lehtosen ero hankerahoitusjaoston ja valintatoimikunnan jäsenyyksistä Neuvottelu Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa Pykälän liite: Muistio AVI Neuvottelu Varsinais-Suomen korkeakoulujen kanssa Pykälän liite: Muistio_korkeakoulut_rehtorit_ Neuvottelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa Pykälän liite: ELY-keskus 2013 pk Naantalin esitys kaupungin saaristo-osakuntastatuksen muuttamisesta saaristokunnaksi Pykälän liite: Naanatali saaristostatus Kannanotto yhteysalusliikenteen kehitykseen Innoaura - luovaa innovoimaa Varsinais-Suomesta -kilpailu Valtion ja Turun kaupunkiseudun välinen kasvusopimus Pykälän liite: Turun kaupunkiseudun kasvusopimus final Valtiopäivätoiminnan 150-vuotistapahtuma Varsinais-Suomessa Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaava, vastineet ympäristöministeriölle (M50/2011) Pykälän liite: MH Ministeriöiden lausunnot Pykälän liite: MH Vastineet lausuntoihin _ministeriöt Viranhaltijapäätökset Maankäyttöjaoston ja antamat lausunnot ja käsittelemät asiat Tiedoksi annettavat asiat Pykälän liite: Matkaraportti_Santalahti ja Kauppinen_Viro Pykälän liite: Matkaraportti_ Santalahti_Belgia Pykälän liite: Matkaraportti_Vasanen, Nurmi ja Klap_Viro Pykälän liite: matkaraportti_juvonenjapalhus Pykälän liite: matkaraportti_nuotio Pykälän liite: Liite matkaraporttiin_nuotio Pykälän liite: Matkaraportti_Santalahti_Latvia Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimussivu

2 -1, MH :00 Sivu 2

3 -1, MH :00 Sivu 3 %%%001 Pöytäkirja %%%005/2013 KOKOUSAIKA %%%003 klo %%% KOKOUSPAIKKA %%%006 PYKÄLÄT Sivut SAAPUVILLA Orpo Petteri, pj. Alatalo Juuso Haijanen Pauliina Heikkilä Lauri Kaunisto Timo Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Kattelus Lauri Maaskola Mika, 1. vpj. Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Saario Mari Söderlund Nina Virolainen Anne-Mari Vuola Hanna Rinne Tarja poistui 228 klo ESITTELIJÄ Savo Juho Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Myllymäki Pekka Antola Jouko Arve Minna Andersson Li Nuotio Tarja Palmunen Lauri Saarento Heikki Ålgars-Åkerholm Jessica Mv:n puheenjohtaja Mv:n I varapuheenjohtaja Mv:n II varapuheenjohtaja Mv:n III varapuheenjohtaja Aluekehitysjohtaja Edunvalvontajohtaja Suunnittelujohtaja Viestintävastaava Petteri Orpo Mika Maaskola puheenjohtaja puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Maakuntavirasto Juuso Alatalo Pauliina Haijanen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

4 217, MH :00 Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista. Päätös Puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä.

5 218, MH :00 Sivu 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että maakuntahallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjantarkastajaa siten, että sen jälkeen kun pöytäkirja on allekirjoitettu, se lähetetään postilähetyksenä toiselle valituista pöytäkirjantarkastajista, joka tarkastettuaan pöytäkirjan lähettää sen postilähetyksenä toiselle pöytäkirjantarkastajalle, joka tarkastettuaan lähettää sen postilähetyksenä takaisin virastoon. Maakuntahallitus (mh ) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle. Valmistelija JS/MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Juuso Alatalo ja Pauliina Haijanen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

6 219, MH :00 Sivu 6 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. JS/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo: 1. TUI -risteilijöiden rahoitusuutinen toi valoa talveen Perjantai-iltana saatu tieto Turussa rakenteilla olevien TUI risteilijöiden rahoitusratkaisusta oli pitkästä aikaa positiivinen uutinen alalta. Työt jatkuvat. Alihankkijat olivat jo pistämässä pillejä pussiin. Kun muistaa, että sama asia sovittiin yhtiöiden korkeimman johdon ja rahoittajien kanssa jo keväällä, ymmärtää kuinka hankalassa jamassa edelleen olemme. Joku osapuoli ei pysynyt keväällä solmitussa ratkaisussa vaan sitä jouduttiin muuttamaan, jotta laivat valmistuisivat Turusta sovitussa aikataulussa. Meriklusterimme tärkeimmän osan eli telakan omistajayhtiö on niin suurissa talousongelmissa, että se ei pysty saamaan rakennusaikaista rahoitusta jo aiesopimuksin sovituille tilauksille (Scanlines) tai Suomen valtion tarjouskilpailussa nyt uudelleen olevalle jäänsärkijälle. Samaan aikaan ne muutamat muut Euroopan telakat, joilla on edellytykset risteilijärakentamiseen täyttävät tilauskirjojaan. Mm. Suomen ABB:n julkistamat potkurilaitteistokaupat Eurooppaan osoittavat kysyntää olevan. Omistajuuskriisi on siis pahin ongelmamme. Suomen valtion Teollisuussijoituksen suuntaan valmistelema uusi linjaus voi olla osa tulevaisuuden ratkaisuja. Toivottavasti se johtaa kehitykseen, jossa Turun telakka saa taas selkeän, aktiivisen ja vahvan omistajan. Parhaassa tapauksessa omistajuus olisi myös selkeän kasvollista. 2. Valtionosuusuudistus rokottaa Varsinais-Suomea Ikärakennetekijän korvaaminen sairastavuustekijällä koituu Varsinais-Suomen tappioksi. Sairastavuusindeksi on Varsinais-Suomessa koko maan keskitasoa. Täällä ei siis olla sen terveempiä kuin muuallakaan Suomessa, mutta ikärakennetekijä on nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä jossain määrin suosinut maakunnan kuntia. Turku on nyt uudistusesityksessä koko maan suurin häviäjä. Valtionosuuksilla tulee tasata kuntien olosuhde-eroja. Järjestelmän tulisi olla selkeä ja mahdollisimman ymmärrettävä. Arno Miettisen uudistusehdotus on oikeilla jäljillä. Kuntien valtionosuuksien määräytyminen on mutkikas palapeli, johon otetaan kantaa yksinkertaisesti sillä perusteella osoittaako koelaskelma oman kunnan osalta plussaa vai miinusta. Selvitysmies on vaikeassa raossa: pitää tehdä uudistus, mutta mikään ei saa muuttua. Kokonaisuutena ongelma on myös se, että kun samaan aikaan valtionosuusuudistuksen kanssa tehdään valtionosuusleikkauksia, niin kuntapuolella ei ole juuri muita kuin häviäjiä. Liitetiedostona liiton virastossa laaditut muutosta analysoivat diat (Liite 1). 3. Maakuntahallitusten puheenjohtajat: Aluehallinnon uudistamisella ja keskittämisellä tehoja, tuloksia ja säästöjä! Maakuntahallitusten puheenjohtajat hyväksyivät viime keskiviikon kokouksessaan yhdessä maakuntajohtajien kanssa ministereille ja puolueille osoitetun yksituumaisen kannanoton, jonka toivo-

7 219, MH :00 Sivu 7 taan vaikuttavan viimeistään seuraavaan hallitusohjelmaan. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pj. Johannes Koskisen (Hämeen maakuntahallituksen pj.) johdolla valmistellun kannanoton tekijät tietävät, että myös nykyisen hallituksen valmistelussa aihe on ollut. Jos kansliapäällikkö Virtasen valmistelu johtaa keväällä 2014 siihen, että hallitus aloittaa alue- ja keskushallinnon uudistustyön tällä vaalikaudella on kannanotto vahva puheenvuoro myös siihen. (Kannanotto liitteenä 2). Omalta osaltani olen käsitellyt samaa aihetta juuri nyt jakeluun saadussa liiton tiedotuslehti Viirissä 4/2013. Lopputulema siinä on, että Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat yhteen täydennettynä kummassakin maakunnassa nyt toimivilla ELY-keskuksilla. Suunnittelu ja resurssit samaan kansanvaltaiseen ohjaukseen. (Pakina liitteenä 3). 4. Poliisilaitokset yhteen, niinkö myös pelastuslaitokset Ensi vuoden alussa ( ) Varsinais-Suomen poliisilaitos ja Satakunnan poliisilaitos yhdistyvät Lounais-Suomen poliisiksi. Rakennepakettiin liittyen on esitetty, että myös kuntapohjaiset pelastuslaitokset muodostaisivat tulevaisuudessa samat alueet poliisin kanssa. Pelastuslaitosten määrä vähenisi 22:sta 11:een. Täällä tämä merkitsee Varsinais-Suomen ja Satakunnan pelastuslaitoksen yhdistymistä. Sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa pelastuslaitos on järjestetty isäntäkuntamallilla. Isäntinä ovat niin Turku ja Pori, kuitenkin niin, että toiminnasta vastaava aluepelastuslaitos on valittu koko maakunnan alueelta ja kokoonpano noudattaa kuntavaalien tulosta. Maakunnan liitto oli kokoonkutsujana ja organisoijana kun joitakin vuosia sitten muodostettiin nykyinen Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos. Keskustelut käytäneen nyt suoraan kummankin maakunnallisen aluelautakunnan organisoimana, joten maakunnan liittoa/liittoja ei kenties siihen tarvita. Viime kädessä kunnat päättävät miltä pohjalta - isäntäkunta, liikelaitos vai kuntayhtymä - toimintaa järjestetään. 5. Uusia tehtäviä vaivihkaa maakuntien liitoille Maakuntien liittojen tehtävät lisääntyvät. Viime kuussa lausunnolla olleet sisäasiainministeriön esitykset uusiksi ampumarata- ja ampuma-aselaeiksi sisälsivät liitoille ampumaratojen koordinointitehtäviä. Nyt työ- ja elinkeinoministeriö on siirtänyt liitoille alueellisen energianeuvonnan kilpailutuksen ja hankekoordinoinnin. Tärkeitä ja liiton toimintakenttään sopivia tehtäviä ja on toki periaatteessa hienoa, että TEM näkee tässäkin maakuntien liitot keskeisiksi toimijoiksi. Vuorovaikutus liittojen kanssa vain on valmistelussa päässyt unohtumaan. Samoin uusien tehtävien resursointi. Motiva Oy on pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta joulun aikaan hanke-esityksiä maakuntaliitoilta alueelliseen energianeuvontaan Haku kohdennetaan vuonna 2014 maakuntiin tavoitteena saada yksi hakemus kustakin maakunnasta. Uudenmaan maakunnasta voidaan hyväksyä maakuntaliiton hakemuksen lisäksi myös erillinen hakemus pääkaupunkiseudulta. Lisäksi hakijoita pyydetään huomioimaan, että kyseessä on julkinen hankinta ja maakunnalliset neuvonnat tulee kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Rahoituksen hakijan on kilpailutettava hankintansa, mikäli se hankkii sen ulkopuoliselta taholta. Tarkoitus on, että neuvontatoiminta jatkuisi energianeuvontaa vuonna 2013 toteuttaneissa maakunnissa ja että toiminta lisäksi käynnistyisi niissä maakunnissa, joissa sitä ei vielä ole. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti nykyisten neuvontayksiköiden käynnistämän toiminnan jatkumiseen, nykyisten toimijoiden henkilöstörekrytoinnin vaikeutumiseen tai jopa nykytoiminnan loppumiseen, tämäkö on TEMin tavoite? Useissa maakunnissa, kuten Varsinais-Suomessa, on toiminta pyörinyt jo viime vuoden alueellisen neuvontaorganisaation toimesta. Meillä Valonia on koordinoinut ja myös koonnut omarahoitusosuuden tämän teeman osalta. Motiva on budjetoinut Varsinais-Suomen osuudeksi euroa, jonka lisäksi maakunnasta tarvitaan euroa omarahoitusta. Myös omarahoitusosuus pitäisi löytää tässä mallissa joulun py-

8 219, MH :00 Sivu 8 hien aikana. Hyvin toimien olisi etukäteen mietitty (TEM/Motiva) ja keskusteltu liittojen kanssa miten energianeuvonnan toiminta ja rahoitus tulisi alueilla toteuttaa ja koordinoida. Maakuntahallitus merkitsi ajankohtaisen katsauksen tiedoksi ja piti ehdotettua valtionosuusjärjestelmää kohtuuttomana seuraavasta syystä: Kuntien ei pidä kärsiä vanhusväestön suuresta määrästä vaan väestön ikärakenteella tulee olla merkittävä vaikutus jakoperusteisiin. Lisäksi on huomattava, että Varsinais-Suomen kuntien taloutta rasittavat suuret rakennemuutoshaasteet

9 220, MH :00 HALL: 232/2013 Sivu 9 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET VUONNA 2014 Asia Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 22 :n mukaan: Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tuottojen lisäksi tarvitaan kulujen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuotena toimitetussa verotuksessa jäsenkunnissa määrättyjen veromäärien suhteessa. Veromäärien vertailuluku lasketaan jakamalla talousarviovuoden 1. tammikuuta laskentatilanteen mukainen kunnallisveron ja yhteisöveron kuntaosuuden yhteenlaskettu tuotto kunnallisveroprosentilla. Maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Valmistelija MR/EP/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksymän talousarvion mukaan varainhoitovuonna 2014 jäsenkuntien maksuosuuksina kootaan euroa. Oheismateriaali: Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytyminen vuonna 2014 Maakuntahallitus päättää laskuttaa jäsenkuntien vuoden 2014 maksuosuudet kahdessa erässä siten, että eräpäivät ovat ja Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Talouspäällikkö Elena Pekonen puh ,

10 220, MH :00 / Pykälän liite: Maksuosuusliite2014 Sivu 9 Liite. Maksuosuuksien määräytyminen vuonna 2014 Nimi Kunnallisvero 2012 Yhteisövero-osuus 2012 yhteensä 2012 kunnan tulovero-% maksuosuuden perusteena oleva kplmäärä 2014 maksuosuudet 2013 maksuosuudet muutos > 2014 Aura , ,80 % Kaarina , ,41 % Kemiönsaari , ,02 % Koski tl , ,54 % Kustavi , ,71 % Laitila , ,36 % Lieto , ,34 % Loimaa , ,34 % Marttila , ,16 % Masku , ,05 % Mynämäki , ,97 % Naantali , ,98 % Nousiainen , ,20 % Oripää , ,87 % Paimio , ,17 % Parainen , ,08 % Pyhäranta , ,01 % Pöytyä , ,00 % Raisio , ,64 % Rusko , ,97 % Salo , ,11 % Sauvo , ,79 % Somero , ,53 % Taivassalo , ,49 % Tarvasjoki , ,75 % Turku , ,44 % Uusikaupunki , ,74 % Vehmaa , ,50 % ,36 %

11 221, MH :00 HALL: 233/2013 Sivu 11 AKI LEHTOSEN ERO HANKERAHOITUSJAOSTON JA VALINTATOIMIKUNNAN JÄSENYYKSISTÄ Asia Aki Lehtonen on pyytänyt eroa Varsinais-Suomen liiton luottamustoimista paikkakunnalta muuton takia. Maakuntavaltuusto valitsi Aki Lehtosen tilalle maakuntahallituksen varsinaiseksi jäseneksi Lauri Katteluksen ja varajäseneksi Niko Aaltosen. Aki Lehtonen on hankerahoitusjaosto ja valintatoimikunnan puheenjohtaja. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee Aki Lehtosen tilalle luottamushenkilöt hankerahoitusjaostoon ja valintatoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Lisätietoja Maakuntahallitus valitsi Pauliina Haijasen ehdotuksesta hankerahoitusjaoston puheenjohtajaksi Tiina Perhon ja uudeksi jäseneksi Lauri Katteluksen sekä valintatoimikunnan puheenjohtajaksi Juha Rantasaaren jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallintojohtaja Markku Roto p ,

12 222, MH :00 ALUEK: 73/2013 Sivu 12 NEUVOTTELU LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON KANSSA Asia Neuvottelu lähivuosien toimintaan liittyvistä kysymyksistä käytiin Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa Neuvottelussa mm. kuultiin ajankohtaiskatsaus Lounais-Suomen AVI:n tilanteesta, sekä käsiteltiin aluehallintoviraston strategisen tulossopimusasiakirjan tarkistamista, maakuntaohjelman toteuttamista, tulevan maakuntastrategian valmistelutilannetta sekä kuultiin seutukuntien puheenvuorot aluehallintoviraston tehtäviin liittyvistä asioista. Valmistelija TN/VK/kk Maakuntajohtajan ehdotus Ylijohtaja Kari Häkämies antoi tilannekatsauksen Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminnasta. Hän kertoi meneillään olevasta poliisin hallintorakenneuudistuksesta PORA III, jossa hallinnollinen kytkentä aluehallintovirastojen ja poliisin vastuualueiden välillä puretaan. Ylijohtaja Häkämiehen mukaan tällä ei ole suuria vaikutuksia Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimintaan. Lounais-Suomen aluehallintovirastoon tulee myös uusi vastuualue, joka pitää sisällään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita. Tämä tarkoittaa noin 6 henkilön vastuualueen syntymistä. Aluehallintovirastoon siirtyvät yleissivistävä koulutus, oikeusturva-asiat, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kirjastotoimi, oppilaitosten rakentamisasiat sekä taiteen ja kulttuurin peruspalveluiden arviointi. Muutos tulee voimaan alkaen. AVI:n edustajat totesivat, että Lounais-Suomen aluehallintoviraston strategiseen tulossopimukseen vuosille ei ole tehty sisällöllisesti merkittäviä muutoksia vuodelle Kokous käsitteli maakuntaohjelmassa AVI:n toimivaltaan liittyvistä toimenpiteitä. Esiin nousi muun muassa peruspalveluiden kehittäminen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) vuosille pitää sisällään hankerahoitusta kehittämistyötä varten. Maakuntajohtaja Juho Savo kertoi maakuntastrategian valmisteluprosessista. Uuden strategian valmistelu on menossa. Työtä ovat tekemässä keskeiset tahot. Työ etenee hyvin ja valmistelu on ollut innostunutta. Keskiöön tulevat muun muassa uudenlainen tapa toimia ja kumppanuuden korostaminen. Seutukunnat esittivät kommentteja ja toivomuksia Lounais-Suomen alueviraston tehtävien ja toiminnan osalta. Neuvottelujen pöytäkirja on oheismateriaalina. Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi käydyn neuvottelun Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa lähivuosien toimintaan liittyen ja neuvotteluista laaditun pöytäkirjan. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, p

13 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI Varsinais-Suomen liitto Pöytäkirja Sivu 12 Neuvottelut Lounais-Suomen aluehallintoviraston lähivuosien toimintaan liittyvistä kysymyksistä Aika KLO Paikka: Läsnä: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, Turku Kokoushuone Tammi Ylijohtaja Kari Häkämies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Johtaja Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, pol-vastuualue Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, hallintopalvelut Neuvotteleva virkamies Sirpa Aaramo, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, pol-vastuualue Ohjelmapäällikkö Anita Silanterä, Salon kaupunki Ohjelma-asiantuntija, Eeva Rintama, Vakka-Suomen seutukunnan edustaja Toimitusjohtaja Pertti Pulli, Loimaan seutukunnan edustaja Maakuntajohtaja Juho Savo, pj. Varsinais-Suomen liitto Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, Varsinais-Suomen liitto Edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, Varsinais-Suomen liitto Erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, siht. Varsinais-Suomen Liitto 1. Tilaisuuden avaus Ehdotus Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo avaa tilaisuuden. Maakuntajohtaja Juho Savo avasi tilaisuuden. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ehdotus Päätös Todetaan läsnäolijat. Todettiin läsnäolijat. 3. Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminta, tilannekatsaus Asia Ehdotus Lounais-Suomen aluehallintoviraston organisaatio muuttuu vuoden 2014 alusta. Poliisin vastuualue poistuu aluehallintovirastosta. Nykyisten peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, pelastustoimi ja varautuminen sekä työsuojelu- vastuualueiden lisäksi muodostetaan aluehallintovirastoon nykyiset OKM-tehtävät ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta siirtyvät OKM-tehtävät kokoava opetus-, sivistys- ja kulttuuritoimen tehtävien uusi vastuualue. Varsinais- Suomen ja Satakunnan maakuntien ympäristölupa-asioita hoitaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Aluehallintoviraston edustaja selostaa viraston toimintaan liittyviä kysymyksiä Ylijohtaja Häkämies antoi tilannekatsauksen Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminnasta. Tällä hetkellä on alettu toteuttamaan poliisin hallintorakenneuudistusta Pora III. Yhtenä 1

14 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI uudistuksena on se, että hallinnollinen kytkentä aluehallintovirastojen ja poliisin vastuualueiden välillä puretaan. Uudistus astuu voimaan , jolloin poliisin vastuualue poistuu aluehallintovirastoista. Ylijohtaja Häkämiehen mukaan tällä ei ole suuria vaikutuksia Lounais- Suomen aluehallintoviraston toimintaan. Poliisilaitosten määrä vähenee uudistuksessa. Uudistuksen myötä poliisille tulee yksi poliisilaitos Varsinais-Suomeen, sijoituspaikkana Turku. Sivu 13 Lounais-Suomen aluehallintovirastoon tulee myös uusi vastuualue, joka pitää sisällään opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita. Varsinais-Suomen ELY- keskuksen kehittämisasioita siirtyy Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Tämä tarkoittaa noin 6 henkilön vastuualueen syntymistä. Aluehallintovirastoon siirtyvät yleissivistävä koulutus, oikeusturvaasiat, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kirjastotoimi oppilaitosten rakentamisasiat sekä taiteen ja kulttuurin peruspalveluiden arviointi. Muutos tulee voimaan alkaen. Kokous keskusteli myös maistraattien tulevaisuudesta ja totesi, että sitä on pohtinut valtiovarainministeriön toimesta selvityshenkilö Matti Korkealehto. Toimeksiannon tehtävänä oli selvittää, millaisia toiminnallisia, taloudellisia ja mahdollisia muita vaikutuksia maistraattien toimintojen liittämisellä aluehallintovirastoihin olisi. Lisäksi toimeksianto piti sisällään selvitykseen perustuen ehdotuksen siitä, tulisiko maistraatit tai osa niiden tehtävistä liittää osaksi aluehallintovirastoja ja jos tulisi, miten liitettävät tehtävät organisoitaisiin osana näitä virastoja ja miten näiden tehtävien ohjaus järjestettäisiin. Maistraattien päälliköt pääsääntöisesti vastustavat toimintojen liittämistä aluehallintovirastoihin. Ylijohtaja Häkämies korosti, että mitään päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty. Ylijohtaja Häkämies totesi, että kuntakentän talous on rapautunut ja kunnille tulee jatkuvasti velvoitteita lisää. Tämä on erittäin haasteellista myös aluehallintoviraston tehtävien näkökulmasta. Erityisesti ohjeistusten valvonta on hyvin haastavaa. Päätös Kuultiin ylijohtaja Häkämiehen selostus viraston toimintaan liittyvistä kysymyksistä 4. Aluehallintoviraston strategisen tulossopimusasiakirjan tarkistaminen. Alueiden kehittämislain mukaan viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen sekä huolehtia, ettei toimenpiteillä vaikeuteta niiden toteuttamista. Pidettävissä neuvotteluissa käsitellään lähivuosien toimintaa ja keskustellaan yhteistyöstä ja kehittämistoiminnan painopisteistä. Tavoitteena on liiton, AVI:n sekä seutukuntien strategioiden yhteensovittaminen. AVIn edustajat selostavat strategisen tulossopimuksen painopisteitä ja valmistelutilannetta. - Strategisen tulossopimuksen painopisteet eri vastuualueilta - Erityiskysymyksenä sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellinen toimeenpano Liitto esittää lisäksi neuvoteltaviksi asioiksi seuraavia: - Nuorten yhteiskuntatakuun tilanne vuonna Kuntarakenneuudistus - SoTe-palvelurakenneuudistus - VM:n esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2014 Ehdotus Keskustellaan strategiseen tulossopimukseen liittyvistä asioista ja todetaan, että liitto toimittaa tilaisuuden pöytäkirjan AVI:lle ministeriöiden kanssa pidettäviä neuvotteluja varten

15 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI AVI:n edustajat totesivat, että Lounais-Suomen aluehallintoviraston strategiseen tulossopimukseen vuosille ei ole tehty sisällöllisesti merkittäviä muutoksia vuodelle Lounais-Suomen AVI on kommentoinut alkusyksystä yleisesti ottaen strategisen tulossopimuksen rakennetta ja tehnyt huomion siitä, että tavoitteiden määrä on erittäin suuri. Lisäksi esille tuli, että VM on käynnistänyt sekä oman hallinnonalansa osalta strategiatyönsä uudistusprosessin varautuen näin seuraavaan hallitus- ja strategiakauteen, joka ALKUhankkeen selonteon toimenpiteiden pohjalta johtaa myös AVIE:n ja ELY:jen strategiaasiakirjojen uudistamiseen ja sitä kautta vaikuttaa strategisiin tulossopimuksiin. AVI:n edustajien mukaan aluehallintovirastoon tulevien kanteluiden käsittelyä on saatu tehostettua priorisoinnilla. Samoin valvonnan vaikuttavuuteen on kiinnitetty huomiota. Strateginen tulossopimus on tämän pöytäkirjan liitteenä. Samoin liitteenä on päivitetty katsaus LSAVI:n toimintaympäristön muutokseen vuotta 2014 koskien. Sivu 14 Kokous keskusteli sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellisesta toimeenpanosta. AVI:n toivomus on, että Varsinais-Suomen liitto nimeäisi henkilön alueelliseen sisäisen turvallisuuden sihteeristöön. Varsinais-Suomen liitto on sittemmin nimennyt edustajakseen aluekehitysjohtaja Tarja Nuotion. Nuorisotakuun osalta todettiin, että kuntien sitoutumisessa takuuseen on vielä kehitettävää. Tämän kokouksen pöytäkirjan liitteenä on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivistystoimentarkastajan Erik Häggmanin muistio aiheesta. Resursseista todettiin, että kuluvana vuonna nuorten työpajatoimintaan on varattu yhteensä euroa ja etsivään työhön yhteensä euroa (noin 24 htv). Lisäksi todettiin, että nuorisotakuu-asiat siirtyvät jatkossa AVI:n hallinnonalalle. Kokous keskusteli myös kuntarakenneuudistuksesta ja samalla totesi, että aluehallintovirastolla ja maakuntaliitolla ei ole asiassa suoraa roolia. Kuntarakenneuudistuksessa osapuolina ovat kunnat ja valtio. Maakuntajohtaja Savo totesi, että maakuntaliitto voi tarvittaessa tukea selvitysmiesten tehtäviä esimerkiksi tarjoamalla tilat sekä asiantuntija-apua. Päätös Keskusteltiin strategiseen tulossopimukseen liittyvistä asioista 5. Maakuntaohjelman toteuttaminen Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutus on käynnissä. Asiakirjat ovat saatavilla liiton kotisivuilla osoitteessa /tehtävät ja toiminta/aluekehitys ja ohjelmatyö Aluehallintoviraston toimiala liittyy ohjelman toimintalinjaan 3 Kattavat hyvinvointipalvelut ja turvallinen elämä. Toimenpiteiden toteuttamisvastuuta ei ole merkitty alueviranomaisten vastuulle, mutta viraston tehtävät liittyvät kiinteästi seuraaviin kuntien toteuttamisvastuulle uskottuihin tehtäviin: - vapaaehtoiset kuntaliitokset ja kuntien yhteistyö - peruspalvelujen kehittäminen painopisteinä lasten ja nuorten perheiden palvelut, vanhustenhuolto, päihde- ja mielenterveystyö, vammaispalvelujen kehittäminen - sosiaali- ja terveydenhoitohenkilökunnan koulutus ja sen uudistaminen sosiaali- ja terveysalan tietotaidon yhdistämiseksi - seudulliset/työssäkäyntialueittaiset turvallisuussuunnitelmat (koulupoliisi- ja pelastustoiminta, liikenteen asennekasvatus, hoito- ja hoivalaitosten turvallisuus) Ehdotus Keskustellaan maakuntaohjelman toteuttamisesta

16 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI Sivu 15 Kokous keskusteli maakuntaohjelmassa AVI:n toimivaltaan liittyvistä toimenpiteistä. Esiin nousi muun muassa peruspalveluiden kehittäminen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) vuosille pitää sisällään hankerahoitusta kehittämistyötä varten. Lisäksi esiin nousi aiesopimus pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. AVI:n edustat totesivat, että aluehallintovirasto toimii sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksien tuottajana osaltaan. Näissä aluehallintovirastolla on valvonnan näkökulma. Myös yhteistyö Valviran kanssa nousi esiin erityisesti suhteessa kuntien valvontatehtäviin. Lisäksi keskustelussa oli täsmäkoulutus lastensuojeluun liittyen. Lisäksi kokous keskusteli AVI:n roolista tuottaa tietoa esimerkiksi maakunnan yhteistyöryhmälle, MYR:lle. Päätös Keskusteltiin maakuntaohjelman toteuttamisesta. 6. Maakuntastrategian valmistelu Asia Maankäyttö- ja rakennuslain 25 sekä alueiden kehittämislain 6 määräävät maakunnan suunnittelua. Maakuntatasolla suunnittelu muodostuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta ja maakuntakaavasta. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys pitkällä aikavälillä (20-30 vuotta). Suunnitelmaa toteutetaan maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla. Varsinais-Suomessa maakuntasuunnitelma- ja ohjelma muodostavat yhtenäisen asiakirjan, maakuntastrategian. Maakuntaohjelma on keskipitkän aikavälin ohjelma, jolla suunnataan ja sovitetaan yhteen lähivuosien alueellista kehittämistyötä. Ne laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan kunnallisvaalikausittain. Maakunnan liitot organisoivat ohjelmien laatimisen alueellaan. Siihen osallistuvat alueen kunnat, valtion alueviranomaiset, elinkeinoelämän ja työmarkkinat järjestöt sekä muut kansalaisjärjestöt sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Maakuntaohjelmassa määritellään alueen nykytilaan perustuen kehittämisen tavoitteet ja painopisteet lähivuosina sekä arvioidaan niiden toteuttamiseen tarvittava valtion ja kuntien rahoitus sekä työhön sitoutuva yksityinen rahoitus. Maakuntastrategia on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa kesäkuussa Ehdotus Päätös Kuullaan selostus maakuntastrategian valmistelun tilanteesta Maakuntajohtaja Juho Savo kertoi maakuntastrategian valmisteluprosessista. Uuden strategian tekeminen on menossa. Työtä ovat tekemässä keskeiset tahot. Työ etenee hyvin ja valmistelu on ollut innostunutta. Nykyisessä maakuntaohjelmassa on kirjattuna 46 toimenpidettä. Tulevaan ohjelma-asiakirjaan niitä tulee huomattavasti vähemmän. Keskiöön tulee muun muassa uudenlainen tapa toimia ja kumppanuuden korostaminen. 7. Seutukuntien puheenvuorot aluehallintoviraston tehtäviin liittyvistä asioista Asia Ehdotus Seutukunnat esittävät kommentteja ja toivomuksia Lounais-Suomen alueviraston tehtävien ja toiminnan osalta. Keskustellaan seutukuntien edustajien esiin nostamista asioista Salon kaupungin edustaja toi esiin sen, että tämän vuoden lomautukset hoidetaan eri tavalla suhteessa peruspalveluihin kuin viime vuonna. Lisäksi hän toi esille, että on hyvä pohtia yhdessä kuntien omavalvonnan kehittämistä. Salon kaupungin kanta 4

17 222, MH :00 / Pykälän liite: Muistio AVI kuntarakenneuudistukseen on säilynyt ennallaan. Tässä yhteydessä todettiin, että keskustelu ja yhteistyö kunnan ja AVI:n kanssa toimii hyvin. Sivu 16 Vakka-Suomen edustaja nosti esiin huolensa yhteispalvelupisteiden asiakaspalvelusta. Samassa yhteydessä nostettiin esiin myös Asiakaspalvelu 2014 loppuraportti. Rintama esitti kysymyksen, tulevatko yhteispalvelupisteet kuntien järjestämisvastuun piiriin? Samalla esiin nousi, että tulevatko ne vastaavasti AVI:n valvonnan piiriin. Kunnilla on intressinä, että palvelupisteet säilyisivät. Loimaan seutukunnan edustaja totesi, että omavalvonta ja prosessien hallinta on henkisesti iso ja myönteinen muutos. Tätä pidetään hyvänä suuntauksena. Päätös Merkittiin seutukuntien kannanotot tiedoksi. 8. Muut asiat Ehdotus Päätös Käsitellään mahdolliset muut asiat. Muita mahdollisia asioita ei ollut. 9. Tilaisuuden päättäminen Ehdotus Puheenjohtaja päättää tilaisuuden. Päätös Puheenjohtaja päätti tilaisuuden klo

18 223, MH :00 ALUEK: 72/2013 Sivu 18 NEUVOTTELU VARSINAIS-SUOMEN KORKEAKOULUJEN KANSSA Asia Varsinais-Suomen liitto on käynyt Turun korkeakoulujen kanssa neuvottelut ajankohtaista kysymyksistä Neuvottelussa käsiteltiin ajankohtaiset asiat korkeakoulujen näkökulmasta. Kokouksessa olivat mukana myös seutukuntien edustajat. Åbo Akademi ja Turun yliopisto ovat tehneet esityksen Euroopan biotieteellisen ja biolääketieteellisen kuvantamisen johto ja koordinaatiokeskuksen saamiseksi Suomeen. Åbo Akademi ja Turun yliopisto ehdottavat, että Suomi lähtisi aktiivisesti hakemaan Euro -Bioimaging - tutkimusinfrastruktuuriverkoston johto- ja koordinaatiokeskuksen isäntämaan asemaa. Yliopistot ovat pyytäneet OKM:n ja Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmältä pikaista puoltoa asialle. Asialle ilmaistiin kokouksessa vahva tuki. Biokuvantamistoiminnan edistäminen on Varsinais- Suomen liiton edunvalvonnan kärkitoimenpiteitä. Yliopistojen osalta muut keskeiset ajankohtaiset asiat liittyivät lähinnä rahoitukseen ja opiskelijavalintauudistukseen. Toteutetuista säästöistä ja rakenneuudistuksista (tiedekuntien ym. vähennykset) sekä yliopistoindeksin palautuksesta huolimatta yliopistojen rahoitus on jatkuva haaste mm. valtion kestävyysvajeen näkökulmasta. Åbo Akademissa ovat lisäksi käynnissä YT neuvottelut. OKM esittää lisäksi hakijasumien purkamista ja koulutuspaikkojen lisäystä mikä osaltaan lisää yliopistojen kustannuksia. Lisäksi käsiteltiin ammattikorkeakoulu-uudistuksen nykyvaihe erityisesti siirtymää osakeyhtiömalliin ja toimilupaprosessi. Opiskelijavalintauudistus sekä koulutusviennin kehittämistä edistävät toimet olivat myös esillä. Tilaisuudessa käsiteltiin myös maakuntastrategian laadintatilanne ja todettiin EU:n rakennerahastokauden ajankohtaistilanne sekä kuultiin seutukuntien teemaan liittyvät ajankohtaiset asiat. Neuvottelujen pöytäkirja on oheismateriaalina. Valmistelija TN/EH/kk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi käydyn neuvottelun ja siitä laaditun pöytäkirjan Varsinais-Suomen korkeakoulujen kanssa. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p ,

19 223, MH :00 / Pykälän liite: Muistio_korkeakoulut_rehtorit_ Sivu 18 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MUISTIO NEUVOTTELUT KORKEAKOULUJEN KANSSA AJANKOHTAISISTA KYSYMYKSISTÄ Aika: Tiistai klo Paikka: Läsnä: Varsinais-Suomen liitto, kokoushuone Tammi, 1. krs. Juho Savo, maakuntajohtaja, VSL, puheenjohtaja Tapio Reponen, vararehtori, Turun yliopisto Markku Sutinen, suunnittelupäällikkö, Turun yliopisto Jorma Mattinen, rehtori, Åbo Akademi (poistui 14.15) Otto Ilmonen, suunnittelupäällikkö, Åbo Akademi Juha Kettunen, rehtori, Turun ammattikorkeakoulu Elina Vartama, Yrkeshögskolan Novia Anita Silanterä, Salon seudun edustaja Raimo Rantanen, Vakka-Suomen seutukunta Tomas Eklund, Turunmaan edustaja Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupungin edustaja Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, VSL Lauri Palmunen, edunvalvontajohtaja, VSL Esa Högblom, erikoissuunnittelija, VSL, sihteeri 1 TILAISUUDEN AVAUS Juhani Knuuti, Turun yliopisto (poistui 13.45) Ehdotus: Päätös: Maakuntajohtaja Juho Savo avaa tilaisuuden Maakuntajohtaja Juho Savo avasi tilaisuuden 2 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA EDELLISEN PALAVERIN MUISTIO Ehdotus: Päätös: Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään edellisen kokouksen muistio Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 3 KORKEAKOULUJEN AJANKOHTAISET ALUEELLISEEN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT SEKÄ EDUNVALVONTAKYSYMYKSET Asia: Korkeakoulujen ajankohtaiset alueelliset ja koulutuspoliittiset kysymykset ml. valtion budjetti 2014 sekä maakunnallisen edunvalvonnan kannalta keskeiset kysymykset. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat mm:

20 223, MH :00 / Pykälän liite: Muistio_korkeakoulut_rehtorit_ Sivu 19 2 Korkeakoulujen hiljattain uusittu rahoitusmalli, valtion vuoden 2014 budjetti ja kustannuskehityksen hallinta (yliopistoindeksi, tilaohjelmat ym.) Hankkeistuksen kokonaistilanne rakennerahastokausien vaihteessa Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus 2014 ja 2015 Organisaatiomuutosten nykyvaihe (Åbo Akademi) Koulutusviennin kehittäminen ja korkeakoulujen yhteistyö (ml. TY:n, TAY:n ja ISY:n yhteistyö; koulutusvientiyhtiön perustaminen ym.) Sektoritutkimuslaitosuudistus ja valtakunnallinen paikkatietokeskus -asia Ammattikorkeakoulu -uudistuksen nykyvaihe Tilanne Biolääketieteellisen kuvantamisen osalta Turussa (infrastruktuuritiekartta ym.) OKM:n ajankohtaiset muut uudistukset/prosessit korkeakoulusektoriin liittyen Muut ajankohtaiset asiat Ehdotus: Käsitellään korkeakoulujen ajankohtaiset alueelliset ja koulutuspoliittiset kysymykset ml. valtion budjetti 2014 sekä maakunnallisen edunvalvonnan kannalta keskeiset kysymykset. Oppilaitosten edustajat esittelevät asiat. Åbo Akademi ja Turun yliopisto ovat tehneet esityksen Euroopan biotieteellisen ja biolääketieteellisen kuvantamisen johto ja koordinaatiokeskuksen saamiseksi Suomeen. Åbo Akademi ja Turun yliopisto ehdottavat, että Suomi lähtisi aktiivisesti hakemaan Euro - Bioimaging - tutkimusinfrastruktuuriverkoston johto- ja koordinaatiokeskuksen isäntämaan asemaa. Yliopistot ovat pyytäneet OKM:n ja Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmältä pikaista puoltoa asialle. Kuullaan asiantuntijataustoitus aiheesta. Todetaan keskeiset toimenpiteitä edellyttävät kysymykset ja merkitään käyty keskustelu tiedoksi. Esittely/ keskustelu: Todettiin Turun biokuvantamiskokonaisuuden edustavan korkeaa osaamista ja pitkiä perinteitä. Turku Bioimaging on aiemmin ollut maakunnan ainoa edustaja kansallisella tiekartalla. Tavoitteena on pääsy eurooppalaiselle tiekartalle (ESFRI; European Strategy Forum on Research Infrastructures) kansallisen tiekarttastatuksen perusteella. Uutena mahdollisuutena on avautunut Euro-Bioimaging tutkimusinfrastruktuuriverkoston johto ja koordinaatiokeskuksen saaminen Suomeen ja Turkuun alan vahvan osaamisen perusteella. Lisäksi keskeisten kilpailijamaiden (mm. Saksa) intressit ovat eri syistä painottuneet toisaalle. Suomen Akatemialle ja OKM:lle on toimitettu asiaa koskeva esitys. Suomen Akatemia ja OKM ovat alustavasti suhtautuneet asiaan myönteisesti. Statuksen myöntäminen varmistanee suurella todennäköisyydellä myös keskuksen rahoituksen kansallisesti. Koordinaatio- ja johtokeskuksessa tulisi työskentelemään arviolta joitain kymmeniä työntekijöitä. Åbo Akademin osalta korkeakoulujen rahoitusmallin muutoksia voi arvioida toistaiseksi vaikutuksiltaan varsin maltillisiksi. Yliopistoindeksi palautettiin vuodelle 2013 mutta budjettiprosessissa ilmenneiden haasteiden vuoksi yliopistot menettivät kuitenkin rahoitusta käytännössä Kaikkiaan vaikutus Turun yliopistojen osalta oli noin kaksi miljoonaa euroa.

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Hankerahoitusjaosto 17.3.2014 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 4/2016

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 4/2016 Saaristotoimikunta 09.09.2016 PÖYTÄKIRJA 4/2016 38 Kokouksen avaus 39 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 41 Pöytäkirjantarkastus 42 Kemiönsaaren kunnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen... 4 3 Maakuntajohtajan ajankohtainen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMESSA 2012

VARSINAIS-SUOMESSA 2012 VARSINAIS-SUOMESSA 2012 Varsinais-Suomen kuntayhtymien poliittiset voimasuhteet vuosina 2013-2017 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Päätös 1 (5)

Päätös 1 (5) Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (5) 9.1.2017 Jaakonkatu 3 B / 3. kerros 00100 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 10.11.2015 klo 10:00-11:55 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2017 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 12.01.2017 klo 14:00-16:00 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen. NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 16.30 Varikko, Nokian valtatie 31, 37100 Nokia OSALLISTUJAT

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 21.9.2015 klo 15.00 17.14 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

PYYNTÖ KUNNILLE PÄÄTÄÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUN TALOUSARVIOSTA

PYYNTÖ KUNNILLE PÄÄTÄÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUN TALOUSARVIOSTA PYYNTÖ KUNNILLE PÄÄTÄÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUN TALOUSARVIOSTA Varsinais-Suomen sote-uudistuksen valmisteluorganisaation poliittinen ohjausryhmä käsiteli 19.12.2017 sote-uudistuksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylijohtaja Terttu Savolainen 13.10.2016 Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä 2 Mikä muuttuu julkisen hallinnon

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Valtionosuusjärjestelmä. Kuntien valtionosuusjärjestelmä. Miksi valtionosuusjärjestelmän tuntemus on tärkeää?

Valtionosuusjärjestelmä. Kuntien valtionosuusjärjestelmä. Miksi valtionosuusjärjestelmän tuntemus on tärkeää? Miksi valtionosuusjärjestelmän tuntemus on tärkeää? Valtionosuudet 2013 ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 19.9.2012 Turku Maarianhamina Turku -risteily Valtionosuusjärjestelmä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, :15, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, :15, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 12.2.2016 8:15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 15 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 16 Pöytäkirjan tarkastus... 4 17 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:44 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2 kokoustila Herman 4. krs Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016

Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 14 Kokouksen avaus 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Pöytäkirjantarkastus 18 Saaristoliikenneseminaari

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. 1 Jakelussa mainituille 6.4.2016 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 5.4.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Videoneuvottelu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 5/2016

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 5/2016 Saaristotoimikunta 08.11.2016 PÖYTÄKIRJA 5/2016 50 Kokouksen avaus 51 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 52 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 53 Pöytäkirjantarkastus 54 Paraisten kaupungin

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 21.03.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016

Maakunnan yhteistyöryhmä 21.03.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 Maakunnan yhteistyöryhmä 21.03.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 15.11.2016, klo 09:30-11:05 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ehdotus: Valmisteluryhmä päättää kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ehdotus: Valmisteluryhmä päättää kokouksessa käsiteltävistä asioista. ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUS OHJAUS- JA SEURANTARYHMÄN KOKOUS MUISTIO Aika: maanantai 19.9.2016 kello 10.30-12.00 Paikka: Kutsutut: Sokos hotel Lappeen kokoustilat osallistujat erillisen listan mukaan

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 127 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kokousaika 04.01.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV Aluehallintouudistus Valmistelun tilannekatsaus, osa IV 6.4.2016 1 Aluehallintouudistus on hallituksen kärkihanke, valmistelu käynnistyy nyt Hallitus on 5.4.2016 tehnyt ratkaisun maakunnille siirrettävistä

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 Vakka-Suomen sosiaalijohto 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 10:00-15:05 Paikka Lootholma, Kustavi Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot