Valtion avustukset yksityisteillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion avustukset yksityisteillä"

Transkriptio

1 Valtion avustukset yksityisteillä HÄMEENLINNA Jarmo Ala-Akkala 1

2 Kuudesta nykyisestä aluehallinnon virastosta kaksi uutta Ympäristölupavirasto Työsuojelupiiri Ympäristökeskukset Lääninhallitukset TE-keskukset Tiepiirit Aluehallintovirastot AVI / 6 kpl Peruspalvelu, oikeusturva ja luvat Poliisi Pelastustoimi ja varautuminen Ympäristöluvat Työsuojelu ELY / 15 kpl Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat 2

3 3

4 Uudenmaan ELY: Kaikki ELY-keskukselle kuuluvat palvelut Uudenmaan ja Itä- Uudenmaan maakuntien alueilla. Liikenne- ja infrastruktuuripalveluita myös Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueilla. Kirjasto-, liikunta ja nuorisoasiat myös Hämeiden ja Kaakkois- Suomen alueilta 4

5 Valtionavustuksia parantamiseen a) harkinnanvarainen avustus b) puukuljetusten kannalta merkittävät tiet ( ) 5

6 Esityksen sisältö Johdanto Mitä avustetaan? Avustuskelpoinen tie Harkinnanvarainen parantamisavustus Parantamisavustuksesta; hakeminen, suunnittelu, toteuttaminen Kotimainen puu liikkeelle Puukuljetusten kannalta merkittävät yksityistiet, v

7 Lyhyesti: Tienpidon valtionavustukset Valtionavustus yksityisten teiden parantamiseen Vuonna 2010: 13 M euroa (pysyvän asutuksen pääsytiet + liik. merkittävät) 10 M euroa (puutavarakuljetusten kannalta merkittävät tiet) Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin km (v. 2008) Lisäksi avustetaan yksityisteiden erityiskohteita, kuten lauttapaikkoja, talviteitä ja purettavia siltoja 7

8 Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeissa Yksityistien tienpito on tieosakkaiden vastuulla Tien vuotuisesta kunnossapidosta tulee huolehtia Aika ajoin tien kunto saattaa edellyttää laajempaa perusparantamista tai tien / sillan vauriokohtien korjaamista Tarvitaan siis parantamishanke! valtionavustuksilla kohtuullistetaan tienpidosta aiheutuvia kustannuksia kyseessä on tiekunnan itse päättämä hanke (parantamistarpeen arviointi tarvitaan hankekohtainen suunnitelma työselityksineen ja kustannusarvioineen) Liikennevirasto/ELY-keskus toimii avustusviranomaisena avustuksia voidaan myöntää vain valtionavustuskelpoisille teille 8

9 Mitä ovat avustettavat parantamishankkeet? Ensisijaisesti avustettavia hankkeita siltojen ja isojen rumpujen uusiminen tai vaurioiden korjaaminen teiden tulva- ja routavaurioiden korjaaminen Muita avustettavia hankkeita kantavuuden ja siihen liittyen kuivatusjärjestelmän parantaminen liikenneturvallisuuden parantaminen kuten vaarallisen kaarteen oikaisu tai liittymäkohdan parantaminen Avustuksen suuruus yleensä: 60 % hyväksytyistä arvonlisäverollisista kustannuksista siltahankkeet ja eräät muut hanketyypit: enintään 75 % suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta aiheutuneet kustannukset avustus maksetaan tiekunnalle 9

10 Valtionavustuskelpoisuuden yleiset ehdot Millainen tie on valtionavustuskelpoinen? tien on oltava autolla-ajokelpoinen on perustettu tiekunta tiellä on huomattava liikenteellinen merkitys paikkakunnalla TAI tie on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 1 km matkalla ja sen vaikutuspiirissä on vähintään 3 pysyvästi asuttua taloutta 10

11 Esimerkki tien avustuskelpoisuudesta On avustuskelpoinen, jos kokonaan tiekunnan hallinnoimaa tietä Ei ole avustuskelpoinen 11

12 Avustuskelpoisuuden hakeminen Hakemuksen liitteeksi tarvitaan: kartta, johon on merkitty avustuskelpoiseksi haettavat tiekunnan tien osat ja vaikutusalueen pysyvä asutus toimituspöytäkirja tiekunnan perustamisesta karttaote (maanmittaustoimiston rekisteristä tai toimituskartta ) metsäkeskuksen lausunto (haettaessa avustuskelpoisuutta puuhuoltoperusteella), alkaen 50 /lausunto 12

13 Harkinnanvarainen parantamisavustus, hakeminen Hakemuksen sisältö Parantamista koskeva suunnitelma ja työselitys Suunnitelmakartta Suoritepohjainen kustannusarvio (alv huomioituna) Arvio tiekunnan omana työnä tehtävistä määristä Kokouspöytäkirja (tiekunnan päätös avustuksen hakemisesta) tarvittaessa aukkolausunto (silta-aukot, > 1 m rummut) tarvittaessa muut luvat, suostumukset 13

14 Saavatko kaikki hakijat avustusta? Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia Harkinta: hankkeiden laatu ja laajuus parantamistarpeen toteaminen hakemuksessa esitetyn hankkeen vaikuttavuus, kiireellisyys ja muut tekijät ELY-keskus ratkaisee hakemukset harkinnanvaraisesti ja tasapuolisesti --> myönteisiä ja kielteisiä avustuspäätöksiä (vuosittaisten määrärahojen rajoissa) Esimerkkejä, mitä ei avusteta tien vuosittaista kunnossapitoa (kunnossapitoluonteisista töistä koostuva hanke) tien tai sen laitteiden rakentamista: tien päällystämistä, tievalaistusta tms. 14

15 Ammattitaitoisen suunnittelijan käyttö! Parantamissuunnitelmassa aina vähintään työselitys suunnitelmakartta suoritepohjainen kustannusarvio myös pienempien hankkeiden suunnitteluun ja laatuun on kiinnitettävä huomiota suunnittelijoilta odotetaan teknisen alan koulutusta tai ymmärrystä apua suunnitteluun mm. tieisännöitsijät, metsäkeskus, mhy:t, urakoitsijat SUURET HANKKEET (esim.kantavuuden parantaminen) tarvitaan ammattisuunnittelija noudatetaan soveltuvin osin Tiehallinnon maanteiden ohjeita lähtötietoina voi hyödyntää pohjatutkimuksia tai kantavuusmittauksia, selvityksiä SILTOJEN PARANTAMINEN aina vaaditaan asiantuntijan laatimat korjaussuunnitelmat siltasuunnittelijan pätevyys teräs- ja betonirakenteet eivät sovellu tiekuntien omaksi työksi puurakenteiden kunnostus mahdollista osittain omana työnä 15

16 Parantamisavustus, toteuttamisvaihe Tiekunta tarvitsee parantamishankkeelle ammattitaitoisen valvojan. Toteuttamistavan valinta: kokonaisurakka, osaurakka, tiekunnan omat työt --> pyrkimyksenä kokonaisedullisuus Tiekunnalla runsaasti vastuuta: hankkeen onnistunut läpivienti vastuu kilpailuttamisesta vastuu urakoitsijan valinnasta avustuspäätöksen noudattaminen ELY-keskus valvoo avustuksensaajaa: työn toteutuminen ja kustannukset avustuspäätöksen noudattaminen 16

17 Parantamisavustus, toteuttamisvaihe Valtionavustukseen liittyy ehtoja: jos valtion tai muun julkisyhteisön tuki on yli 50 % hankkeen arvosta tiekunta on julkinen hankintayksikkö tiekunnan tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista 348/2007 hankinnat on kilpailutettava yrityksiä ja alan toimijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä dokumentointi, pienetkin hankinnat kilpailuttaminenkin vaatii asiantuntemusta, esim. tieisännöitsijä suunnitelmallisuus mahdolliset kustannussäästöt laadukas toteutus Kynnysarvot Kokonaisurakka, yli Tavara- ja palveluhankinnat, yli noudatettava hankintalakia noudatettava hankintalakia 17

18 Lisätietoja Tiehallinnon esitteestä 18

19 Pähkinänkuoressa varmistukaa ensin tien avustuskelpoisuudesta hankkeet on suunniteltava tapauskohtaisesti käyttäkää ammattitaitoista suunnittelijaa valtion avustusosuus 60 % tai 75 % tiekunnan omarahoitusosuuden järjestäminen ja mahdollinen kunnan avustus avustusmäärärahan suuruus v. 2010: v. 2009: v. 2008: v milj. 23 milj. 18 milj. 14,2 milj. avustuspäätöksiä kpl vuosittain (koko maa) ELY-keskukset päättävät avustuksista hakemuksien perusteella ja määrärahojen puitteissa 19

20 Kotimainen puu liikkeelle sillat kuntoon ja tielle kantavuutta raskaille kuljetuksille B: Yksityistiet, joilla puutavarakuljetusten kannalta huomattava merkitys vuosina

21 Puuhuoltohankkeiden avustuskelpoisuusehdot Yksityistielain määräaikainen muutos vuosille Avustuskelpoisia voivat olla sellaiset yksityistiet, joilla on puutavarakuljetusten kannalta huomattava merkitys 21

22 Valtionavustuskelpoisuus puuhuoltohankkeissa tiekunta on oltava perustettuna tien on oltava autolla-ajokelpoinen tiellä on oltava puutavarakuljetusten kannalta huomattava merkitys 4 ELY-keskus 1. Tiekunta pyytää Metsäkeskukselta lausuntoa. 2. Metsäkeskus arvioi lausunnossa tien merkityksen puutavarakuljetusten kannalta. 3. Tiekunta voi hakea avustuskelpoisuutta ELY-keskukselta. 4. Uudenmaan ELY-keskus tekee avustuskelpoisuuspäätöksen. 5. Tiekunta voi myönteisen päätöksen saatuaan lähettää hakemuksen parantamisavustuksesta Pirkanmaan ELY-keskukseen (keskitetty hakemusten vastaanotto ja asiakaspalvelu) 6. Uudenmaan ELY-keskus tekee päätöksen parantamisavustuksesta. 22

23 Esimerkki Yksityistielain mukaisia avustuskelpoisuusehtoja väljennetään. Tien metsätieosuudet voivat olla avustuskelpoisia. Jos tiellä huomattava merkitys puutavarakuljetusten kannalta: Tiekunnan metsätieosuudet ovat avustuskelpoisia vuosina Tien alkupää on avustuskelpoinen pysyvän asutuksen pääsytienä 23

24 Puuhuoltohankkeiden erityispiirteitä parantamisavustus puukuljetusten kannalta merkittäville teille on 50 % arvonlisäverollisista kustannuksista perusparantamisen tavoitteena/tuloksena tulee olla raskaille kuljetuksille soveltuva, kestävä tie koko tie kerralla kuntoon ( kannolta tehtaalle ), toimiva kuljetusketju avustusta voidaan erityisestä syystä myöntää uuden tien tekemiseen avustusprosentti 30 % tiellä on oltava huomattava merkitys sekä puutavarakuljetusten että muun liikenteen kannalta esimerkiksi kuljetusreitin olennainen lyhentyminen tai muita poikkeustapauksia tiekuntien kannattaa selvittää mahdollisuus Kemeran mukaiseen tukeen Metsäkeskuksesta metsäteille Kemera on usein ensisijainen vaihtoehto 24

25 Lakimuutoksen tarkoitus v lisäsatsaukset kotimaisen puun saannin edistämiseen mahdollisuus ulottaa valtionavustus aikaisempaa laajemmalle --> esim. ns. Kemera-teiden ja asuttujen teiden väliset = mahdolliset pullonkaulat puukuljetusten kannalta metsäteollisuuden ja metsätalouden toimintaedellytyksiin vaikuttaminen muutos (laki yksityisistä teistä 93 ) tuli voimaan

26 Yhteystietoja Hakemukset, ilmoitukset ja maksatushakemukset lähetetään osoitteeseen: Pirkanmaan ELY -keskus, Yksityistiet PL TAMPERE Asiakaspalvelun yhteystiedot: Liikenteen asiakaspalvelu, puh (ma-pe klo 9-16) Päätöksistä ja teknisistä tarkastuksista vastaa Uudenmaan ELY-keskus: - Kanta-Häme: Heikki Välimäki - Päijät-Häme: Jarmo Ala-Akkala - Uudenmaan koko alue: Arja Kottari ja Alpo Heinonen 26

27 Yksityisteiden valtionavustukset Avustusmenettelyn käsikirja 27

Yksityisteiden valtionavustukset. Avustusmenettelyn käsikirja

Yksityisteiden valtionavustukset. Avustusmenettelyn käsikirja Yksityisteiden valtionavustukset Avustusmenettelyn käsikirja Yksityisteiden valtionavustukset Avustusmenettelyn käsikirja Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva:

Lisätiedot

Yksityisteiden valtionavustukset LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Yksityisteiden valtionavustukset LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yksityisteiden valtionavustukset 29 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 29/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Sakari Seppälä ja Olli Ylinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet Esko Hämäläinen Yksityistiejulkaisut 1 Tämä sähköinen nettijulkaisu sisältää valikoidun osan painetusta kirjasta YKSITYISTIEN PARANTAMINEN

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden osaamisala / taloushallinto. Reeta Anteroinen OPAS TIEKUNNAN TALOUDEN HOITOON

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden osaamisala / taloushallinto. Reeta Anteroinen OPAS TIEKUNNAN TALOUDEN HOITOON KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden osaamisala / taloushallinto Reeta Anteroinen OPAS TIEKUNNAN TALOUDEN HOITOON Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ANTEROINEN,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet

Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet Valtuusto 31.03.2014 10 Kunnanhallitus 31.01.2014 23 Ympäristölautakunta 04.12.2013 39 VALTIMON KUNTA Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 5/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

TOIMENPIDE 1.10.2008 31.3.2009

TOIMENPIDE 1.10.2008 31.3.2009 TOIMENPIDE 1.10.2008 31.3.2009 KEURUUN SEUTUKUNNAN ELINKEINOELÄMÄN KÄYTTÄ- MÄ YKSITYISTIEVERKKO 2009 LOPPURAPORTTI Reijo Vuorinen Maaliskuu 2009 www.keulink.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUJOHDANTO...4 2.

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 39 24 Koillis-Savon Kehitys

Lisätiedot

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 OMA RAHOITUS HANKKEISSA 4 3 PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT 5 3.1 Yleishyödyllinen kehittämishanke... 6 3.2 Yleishyödyllinen investointihanke...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KUNTATIEDOTE 1/2012. Metsien ja vesien pitäjä

KONNEVEDEN KUNTA KUNTATIEDOTE 1/2012. Metsien ja vesien pitäjä KONNEVEDEN KUNTA KUNTATIEDOTE 1/2012 Metsien ja vesien pitäjä SULKUTIEDOTE 27.2. 4.3.2012 Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa supistetaan kalenteriviikolla 9 (27.2. 4.3.2012). Ajanvaraukseen perustuvat

Lisätiedot

TIEKUNTA tutuksi ja toimivaksi

TIEKUNTA tutuksi ja toimivaksi TIEKUNTA tutuksi ja toimivaksi Moni suomalainen joutuu omalla kustannuksellaan pitämään yllä kotiin, mökille, metsä- tai peltopalstalle vievää yksityistietä. Yksityistien varrella maata omistavien niin

Lisätiedot

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2005 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Yksityisten teiden kunnossapito

Yksityisten teiden kunnossapito 1 Yksityisten teiden kunnossapito TIEHALLINTO Tie- ja liikenneolojen suunnittelu Helsinki 1999 2 1. painos ISBN 951-726-508-5 TIEL 2230053 Kalevan kirjapaino Oulu 1999 Julkaisun kustannus ja myynti: Tiehallinto,

Lisätiedot

Yksityistieilta 22.10.2013. Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto. Kahvitarjoilu klo 18. Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo

Yksityistieilta 22.10.2013. Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto. Kahvitarjoilu klo 18. Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo Yksityistieilta 22.10.2013 Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto Kahvitarjoilu klo 18 Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo Avustusten hakeminen tiemestari Seija Kindstedt ja toimistosihteeri Linda

Lisätiedot

Nastolan kunta 1 (4) Tekniset palvelut Paikkatieto Dnro 1090/42.421/2015 Yksityistiejaosto 21.4.2015

Nastolan kunta 1 (4) Tekniset palvelut Paikkatieto Dnro 1090/42.421/2015 Yksityistiejaosto 21.4.2015 1 (4) Kunnan avustus yksityisteille Tiekuntien vuoden 2014 tilinpäätöstietojen toimittaminen Tiekunnan yhteystietojen toimittaminen Hakuohjeita Vuoden 2014 kunnossapitomenoihin avustusta hakevien tiekuntien

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 12 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 2015

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 2015 Tekniikka ja ympäristö SAATE 5.2.2015 Kuntatekniikka YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 2015 Nämä yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuasiakirjat on postitettu kaikille Hyvinkään alueella oleville tiekunnille.

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Yksityistien kunnostuksen

Yksityistien kunnostuksen Yksityistien kunnostus Tien kunnostaminen tuottaa ja säästää Hyväkuntoinen tie on tieosakkaille kannattava sijoitus. Tuottojen lisäksi tien kunnostaminen tuo myös kustannussäästöjä, sillä kunnostettu tie

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Metsätiet kuntoon. 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa

Metsätiet kuntoon. 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa Metsätiet kuntoon 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa Tienteon historiaa Ensimmäiset puutavaran kuljetusta varten tehdyt tiet rakennettiin v.

Lisätiedot

Terveyshaitta-avustusohje 2014

Terveyshaitta-avustusohje 2014 Terveyshaitta-avustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 OHJE TERVEYSHAITTA-AVUSTUKSEN HAKEMISEEN 2014... 3 2 HAKUMENETTELY... 3 3 TERVEYSHAITAN TOTEAMINEN, KORJAUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO... 3 4 MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET...

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen

Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Seimelä Katja Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 49/2009 gg Seimelä Katja Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Pilotointisuunnitelma

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot