NORTH-SOUTH-SOUTH. Higher Education Institution Network Programme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORTH-SOUTH-SOUTH. Higher Education Institution Network Programme"

Transkriptio

1 NORTH-SOUTH-SOUTH Higher Education Institution Network Programme Hakuinfo 30.9., Paasitorni, Helsinki Alva Bruun

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA JA NSS- OHJELMA 2. OHJELMAN YLEISET TAVOITTEET 3. OHJELMASSA MUKANA OLEVAT MAAT 4. TUETTAVAT TOIMINNOT 5. HANKESUUNNITELMA 6. VALINNAT JA ARVIOINTI 7. HAKUKIERROKSEN BUDJETTI JA AIKATAULU 8. HAKEMUS JA SEN LIITTEET 9. SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ 10/4/

3 1. KEHITYSPOLITIIKKA JA NORTH-SOUTH- SOUTH -OHJELMA Kansainvälisen kehityspolitiikan haasteet / globaalit haasteet Suomen kehityspoliittista ohjelmaa valmistellaan syksyllä Kehityspolitiikka hallitusohjelmassa 06/: Kehityspolitiikka keskeinen osa johdonmukaista ja laaja-alaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Köyhyyden vähentäminen ja YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen kumppanimaiden tarpeita ja omistajuutta korostaen ovat tärkeimmät tavoitteet Hallitus uudistaa kehityspolitiikkaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Painopistealueita ovat koulutus, ihmisarvoinen työ, nuorisotyöttömyyden vähentäminen sekä naisten ja lasten aseman parantaminen.toiminnassa hyödynnetään Suomen vahvuudet koulutuksessa, terveyden edistämisessä, viestintä- ja ympäristöteknologiassa sekä hyvässä hallinnossa. 10/4/

4 1. KEHITYSPOLITIIKKA JA NORTH-SOUTH- SOUTH -OHJELMA Hallitusohjelma: Tavoitteena tasainen määrärahakehitys (0,71 % BKTL:stä) Kehitysyhteistyö osa kehityspolitiikkaa Kehitysyhteistyötä ohjaa: -Vuosituhattavoitteet -Läpileikkaavat teemat (naisten ja tyttöjen oikeudet ja aseman parantaminen, syrjäntyvien ryhmien ja vammaisten oikeuksien turvaaminen ja aseman parantaminen, HIV/AIDS:in vastainen työ) ks.http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid= Keskeiset periaatteet: johdonmukaisuus, täydentävyys, vaikuttavuus 10/4/

5 2. OHJELMAN YLEISET TAVOITTEET Ohjelma tukee YK:n vuosituhatjulistuksen sekä Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamista köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Keskiössä vuosituhatjulistuksen tavoite 8 (globaali kumppanuus kehitykselle). Perustana vuorovaikutus, liikkuvuus, keskinäinen oppiminen sekä kehitysmaiden kapasiteetin vahvistaminen North-South-South -ohjelmalla on myös tärkeä rooli korkeakoulujen kansainvälisyysstrategioiden tavoitteiden saavuttamisessa.

6 2. OHJELMAN YLEISET TAVOITTEET Ohjelmalla edistetään myös ohjelmaan osallistuvien Etelän korkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä (Etelä-Eteläulottuvuus). Tuetaan kumppanimaiden kansalaisten mahdollisuuksia osallistua omaan taloudelliseen, kulttuuriseen, poliittiseen kehitykseen Avainasemassa suomalaisen osaamisen hyödyntäminen 10/4/

7 3. OHJELMASSA MUKANA OLEVAT MAAT Lähtökohtaisesti kelpoisia kaikki ODA-kelpoiset maat Valinnoissa priorisoidaan yhteistyötä seuraavien maiden ja alueiden kanssa: Suomen pitkäaikaiset yhteistyömaat Tansania, Sambia, Etiopia, Kenia, Nepal, Nicaragua, Mosambik, Vietnam Suomen muista yhteistyömaista seuraavat ns. siirtymävaiheen maat Egypti, Peru, Etelä-Afrikka, Namibia Suomen alueellisen kehitysyhteistyön painopistealueista Mekongin alue: Thaimaa, Laos, Kambodza, Vietnam Keski-Amerikka: Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panama Andien alue: Peru, Ecuador, Kolumbia, Bolivia Eteläinen Afrikka: Angola, Botswana, Etelä-Afrikka, Kongon demokraattinen tasavalta, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mosambik Namibia, Sambia, Seychellit, Swasimaa, Tansania ja Z Zimbabwe Afrikan sarvi: Eritrea, Somalia, Sudan, Tshad, Keski-Afrikan tasavalta, Djibouti Länsi-Afrikka: Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Burkina Faso, Norsunluurannikko, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Gambia Laajemman Euroopan Aloitteen (Wider European Initiative) maat: Ukraina, Moldova, Valko- Venäjä, Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Kazakstan, Kirgistan, Tadzhikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan Länsi-Balkan: Albania, Bosnia-Hertsegovina, Kosovo, Kroatia, Makedonia, Montenegro ja Serbia

8 4. TUETTAVAT TOIMINNOT Tukea korkeakoulujen verkostoille, joissa yksi suomalainen korkeakoulu toimii hakijana ja verkoston koordinaattorina. joilla kumppaneita Suomesta ja Etelästä (verkoston muodostaa vähintään yksi korkeakoulu Suomesta ja Etelästä, muita toimijoita voi olla partnereina mutta toimintaa ei voi rahoittaa ohjelmarahoituksella) joilla on aina sekä akateeminen että hallinnollinen koordinaattori kussakin kumppanikorkeakoulussa. jotka ovat sopineet vastuut ja menettelytavat verkoston sisällä erillisellä sopimuksella Tukea myönnetään opettaja- ja opiskelijavaihtoon (2/3), intensiivikursseille sekä verkostoitumista tukeville toimille (1/3) (valmistelevat ja hallinnolliset vierailut sekä verkostotapaamiset). Osallistuvien korkeakoulujen tulee noudattaa hyvään hallintoon ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita

9 Opettajavaihto Opettajavaihdon kesto vaihtelee 1 viikosta kuuteen (6) kuukauteen. Opettajavaihdossa tulee pyrkiä siihen, että yhteistyöverkoston sisällä mahdollisimman moni eri opettaja osallistuu opettajavaihtoon. Vaihtojakson aikana annettavan opetuksen tulee olla osa vastaanottavan korkeakoulun opetussuunnitelmaa. Vaihtoon osallistuu aina suomalainen korkeakoulu joko lähettävänä tai vastaanottavana osapuolena. Opettajavaihdon tulee olla vastavuoroista Opettaja-apurahalla korvataan vaihdosta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia (matkat, ylläpito). (ei palkkakustannuksia!) Koordinoiva korkeakoulu määrittää yksittäisen apurahan suuruuden suhteuttaen sen vaihdon pituuteen. Vuonna keskimääräinen myönnetty opettajavaihdon apuraha oli n euroa.

10 Opiskelijavaihto Opiskelijavaihto on 3-12 kuukautta. Vaihto-opiskelu on päätoimista ja suoritetut opinnot sisällytetään kotikorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon. Opiskelijat osallistuvat vastaanottavan korkeakoulun tarjoamaan opetukseen. Vaihtojaksoon voi sisältyä käytännön harjoittelua tai tutkimusaineiston keruuta mutta jakso ei saa koostua pelkästä harjoittelusta tai tutkimustyöstä. Vaihtoon osallistuvilta ei saa periä lukukausimaksuja. Opiskelija voi osallistua vaihtoon vain kerran (kuitenkin osallistuminen sekä opiskelijavaihtoon että intensiivikurssille on mahdollista).

11 Perustutkinto- opiskelijat Opiskelijavaihto on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat kirjoilla jossain verkoston kumppanikorkeakouluista ja joilla on takana vähintään ensimmäisen vuoden korkeakouluopinnot. Opiskelijavaihto on vastavuoroista. Vaihtoon osallistuu aina suomalainen korkeakoulu joko lähettävänä tai vastaanottavana osapuolena. Ennen vaihtoon lähtöä tehdään opintosuunnitelma ja sovitaan opintojen hyväksilukemisesta. Verkostojen huolehdittava opiskelijoiden lähtö-, paluu- ja tulovalmennuksesta, sekä siitä, että opiskelijan vakuutusasiat ovat kunnossa.

12 Jatkotutkinto-opiskelijat Apurahoja on mahdollista hakea myös jatkotutkintoopiskelijalle Etelästä Suomeen kohdistuvaan vaihtoon. Apurahojen laskentatapa ja ehdot samat kuin perustutkintoopiskelijoilla. + Jatko-opiskelijalle nimettävä ohjaaja + Opiskelijan tulee osallistua vastaanottavan korkeakoulun antamaan tutkijakoulutukseen. Jatko-opiskelijoiden osuus Suomeen saapuvista opiskelijoista voi olla korkeintaan puolet. Jatkotutkinto-opiskelijoiden liikkuvuus tapahtuu osana verkostoyhteistyötä eikä se voi olla verkoston ainut toiminto.

13 Apurahan muodostuminen Opiskelija-apuraha on tarkoitettu vaihdosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Apurahaan voi sisällyttää myös luvista aiheutuvia kustannuksia sekä Suomeen tulevien opiskelijoiden osalta myös vakuutuksista aiheutuvia kustannuksia. Hakemuksessa laaditaan realistinen arvio opiskelijan matkakustannuksista, majoitus- ja elinkustannuksista sekä vakuutuskustannuksista. Vuonna keskimääräinen - myönnetty opiskelija-apuraha oli n euroa. - raportoitu opiskelija-apuraha oli n euroa.

14 Intensiivikurssit Kurssin tarkoituksena on järjestää yhteistä opetusta verkoston korkeakoulujen opiskelijoille. Kesto1-10 viikkoa. Järjestetään aina Etelän kumppanikorkeakouluissa. Osallistujilta ei saa periä osallistumismaksuja. Verkostot voivat järjestää yhteisiä intensiivikursseja. Mahdollista saada tukea max. 1 kurssiin /lukuvuosi. Tuki on pääsääntöisesti enintään euroa / kurssi. - sis. osallistujien matkat, majoitus ja elinkustannukset sekä vakuutuskustannukset - tila- ja toimistokulut, materiaalikulut sekä verkko opetuksen järjestäminen. - EI palkkakustannuksia Tukea voidaan kanavoida myös etelään.

15 Verkostoituminen Valmistelevat / Hallinnolliset vierailut Vierailujen tarkoituksena on sopia yhteistyön sisällöstä sekä yhteistyön seurannasta ja kehittämisestä. Vierailuapurahat on tarkoitettu sekä opettajille että korkeakoulujen muulle yhteistyöhön osallistuvalle henkilökunnalle. Tuki max euroa vierailua kohti, Jos useammassa maassa; max euroa vierailua kohti. Kattaa matka-, majoitus ja oleskelusta aiheutuvia kuluja.

16 Verkostoituminen Verkostotapaamiset Tavoitteena on yhteistyön kehittäminen, arviointi ja tulosten levittäminen Voi osallistua opettajat ja korkeakoulujen muu yhteistyöhön osallistuva henkilökunta. Myös opiskelijoiden osallistumista voidaan tukea. Kannustetaan järjestämään verkostotapaamisia Etelän kumppanikorkeakouluissa. Voi järjestää useamman North-South-South -verkoston yhteistyönä. Tukea voidaan käyttää osallistujien matkoista, majoituksesta ja oleskelusta aiheutuviin kuluihin sekä tapaamisen järjestelystä aiheutuviin kuluihin ml. tilakustannukset. Ohjelman tuki verkosto-tapaamisille on pääsääntöisesti max euroa tapaamista kohti.

17 Verkostotoiminta kokonaisuutena, eri tukimuotojen yhdistäminen Verkostoja rohkaistaan hyödyntämään myös muita rahoituslähteitä. North-South-South ohjelma tukee osaltaan myös muita ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroin rahoittamia korkeakouluyhteistyön ohjelmia, kuten korkeakoulujen kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelmaa (ns. korkeakoulu-iki). Jatkossa synergioita näiden ohjelmien välillä pyritään vahvistamaan.

18 Esteettömyystuki ohjelmassa Verkostojen on mahdollista hakea esteettömyystukea Tukimahdollisuus koskee hallinnollista henkilökuntaa, opettajia sekä opiskelijoita ja kaikkia ohjelman toimintoja Kyseessä voi olla psyykkinen tai fyysinen vamma Tukea voi hakea verkostohakemuksen yhteydessä perustelemalla tuen määrän hankesuunnitelmassa (esim. perustelemalla intensiivikurssin järjestämiseen tarvittavia resursseja jos useampi vammainen henkilö osallistuu, tiedot vamman laadusta) Tukea voi myös hakea myöhemmin jatkuvalla hakuajalla Maksimitukimäärää ei ole määritelty, hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti CIMOssa 10/4/

19 5. HANKESUUNNITELMA Tehdään englanniksi Kahdeksi lukuvuodeksi ja Pituus max. noin 15 sivua. Perustuu ongelma- ja tarvelähtöisyyteen. Suunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota tavoitteiden selkeyteen, suunnitelman logiikkaan, lähtötilanteen analyysiin sekä myös riskeihin. Perustuu Logical framework (Looginen viitekehys) suunnittelutyökalun mukaiseen kysymyksenasetteluun. Hankesuunnittelun opas- Ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden hanketuen käsikirja: entlan=1&culture=fi-fi 10/4/

20 Hankesuunnitelman sisältö 1. Yhteenveto Tiivis yhteenveto hankkeen tarpeesta, tavoitteista, toteutusmallista ja toteuttajista (max 1 sivu) 2 Verkoston kuvaus ja yhteistyön tausta Verkoston ja sen kumppanikorkeakoulujen esittely Yhteistyön historia lyhyesti (erityisesti aiemmin rahoitusta saaneiden verkostojen osalta, miten yhteistyö on sujunut, mitä on opittu?) Miten tulevaa yhteistyötä on suunniteltu? Miten eri osapuolet ovat olleet mukana suunnittelussa? 10/4/

21 Hankesuunnitelman sisältö 3. Hankkeen tausta ja tarve Tausta- ja lähtökohtatilanteen kuvaus (ml. lyhyt kuvaus hankkeen toimintaympäristöstä) Kehitystarpeiden kuvaus (ml. mikä on se ongelma/tarve, johon yhteistyöllä vastataan?) Hankkeen liittyminen mahdollisiin muihin hankkeisiin tai kehitysohjelmiin Mitä on suomalainen erityisosaaminen ja asiantuntijuus tässä toiminnassa? 4. Hyödynsaajat Hankkeen lopulliset hyödynsaajat Hankkeen mahdolliset muut hyödynsaajat 10/4/

22 Hankesuunnitelman sisältö 5. Tavoitteet ja tavoitteiden seuranta Hankkeen kehitystavoite ja kehitysmittarit ja tavoitteiden seurantamenettely Hankkeen tarkoitus (välittömät tavoitteet) ja sen seuranta (tulosmittarit, laajassa hankkeessa osaprojekteittain). Lisäkysymyksiä hankkeen kehitystavoitteiseen ja hankkeen tarkoitukseen liittyen: Miten yhteistyö edistää YK:n vuosituhatjulistuksen arvoja ja päämääriä sekä Suomen kehityspolitiikan tavoitteita? Entä miten toiminta tukee kehitysmaan omia prioriteetteja ja tarpeita? Miten toiminnassa on huomioitu Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavien teemojen, erityisesti sukupuolten välisen tasaarvon, toteutuminen käytännössä? 10/4/

23 Hankesuunnitelman sisältö 5. Tavoitteet ja tavoitteiden seuranta (jatkuu..) Miten hanke tukee Etelä-Etelä yhteistyötä? Mitkä ovat kunkin verkostoon osallistuvan korkeakoulun tavoitteet ja odotukset yhteistyöltä? Mikä on toiminnan yhteys osallistuvien korkeakoulun/jen kansainvälisyysstrategiaan? 6. Tulokset Tärkeimmät konkreettiset tulokset, jotka hankkeella pyritään saamaan aikaan Tulosten laadulliset ja määrälliset määrittelyt 10/4/

24 Hankesuunnitelman sisältö 7. Toimenpiteet ja työsuunnitelma Kuvaus hankkeen tärkeimmistä toimenpiteistä (opettaja- ja opiskelijavaihto, intensiivikurssit, valmistelevat ja hallinnolliset vierailut sekä verkostotapaamiset) ja niiden ajoittumisesta Opettaja- ja opiskelijavaihto: - Kuvaus vaihtojaksojen sisällöstä/tavoitteista - Arvioidut ajankohdat, pituudet ja lukumäärät? - Apurahan laskentatapa/perustelut 10/4/

25 Hankesuunnitelman sisältö 7. Toimenpiteet ja työsuunnitelma (jatkuu..) Intensiivikurssit: - kurssin alustava ohjelma - kuvaus toteutuksesta ja työnjaosta kumppanikorkeakoulujen kesken - tiedot osallistujista - eritelty kustannusarvio, joka summiltaan vastaa varsinaiseen hakulomakkeeseen täytettyjä tietoja Verkostotapaamiset: - kuvaus tapaamisen tavoitteista, sisällöstä, ajankohdasta ja toteutuksesta - tiedot osallistujista - eritelty kustannusarvio, joka summiltaan vastaa varsinaiseen hakulomakkeeseen täytettyjä tietoja 10/4/

26 Hankesuunnitelman sisältö 8. Hankkeen toteutusmalli Kuvaus hankkeen toteutuksesta ja verkostoyhteistyön käytännön järjestelyistä Verkoston toiminta: - Verkoston koordinointi ja osallistuvien korkeakoulujen roolit - Lyhyt kuvaus yhteistyötä koskevista laadunvarmistusmekanismeista (esim. ulkoiset ja sisäiset arvioinnit, kyselyt ja palautteet, tavoite-tulosseuranta, menetelmien ja prosessien kuvaukset, palautejärjestelmä) 10/4/

27 Hankesuunnitelman sisältö 8. Hankkeen toteutusmalli (jatkuu..) Opiskelijavaihdon käytännön järjestelyt: - lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden valintamenettely - valintaperusteet (aiemmat opinnot, kielitaitovaatimus) - opiskelukieli - opintojen sisältö - opintojen hyväksilukemisen järjestäminen ja seuranta Liikkuvuuden tukitoimet: - opettajien ja opiskelijoiden kielivalmennus - opettajien ja opiskelijoiden lähtö/paluuorientaatio - asuntoasioiden järjestäminen - apurahamaksatukset - vakuutus- ja lupa-asioiden järjestäminen 10/4/

28 Hankesuunnitelman sisältö 9. Voimavarat Hankkeessa tarvittavat henkilötyö, materiaalit, laitteet, matkat jne. Koordinoivan korkeakoulun omat hallinnolliset voimavarat 10. Kustannusarvio Tarvittavien voimavarojen pohjalta laskettu kustannusarvio. Selvitys tuettavan hankkeen mahdollisista muista resursseista (ml. esim. mahdollinen muu rahoitus, omarahoitus ja hankkeeseen käytetty työaika, esimerkiksi kokonaiskustannusmallin mukaisesti.) Minimivaatimus: HTV:t. Budjetti tarvittavasta rahoituksesta. 11. Riskit ja oletukset Analyysi hankkeen riskeistä ja yhteenveto niistä ulkoisista oletuksista, joihin hanke perustuu 10/4/

29 Hankesuunnitelman sisältö 12. Raportointi ja seuranta Hankkeen raportointijärjestelmä ja aikataulu Hankkeen (mahdollinen) arviointimenettely ja aikataulu (evaluointi) 13. Yhteistyön jatkosuunnitelmat Millä keinoin pyritään takaamaan yhteistyön jatkuvuus ohjelmarahoituksen päätyttyä? Suunnitelmat tulevaisuudelle? Exit-strategia 10/4/

30 6. VALINNAT JA ARVIOINTI Valintakriteerit Hankkeen kehityspoliittiset vaikutukset (erityisesti vaikuttavuus ja täydentävyys) Suunnitelmien selkeys ja realistisuus Suomen erityisosaaminen ja asiantuntemus korkeakouluyhteistyössä Valittavien verkostojen koulutusalakohtainen kattavuus

31 6. VALINNAT JA ARVIOINTI Arvioinnissa painotettavia seikkoja Toiminta on kehityspoliittisesti vaikuttavaa Suunnitelmat yhteistyömaan omista prioriteeteista ja tarpeista toiminta tuottaa kestäviä tuloksia ja siinä varmistetaan yhteistyökumppanin omistajuus. Suunnitelma on realistinen ja selkeä (tavoitteet vs. resurssit) Eri toimijoiden välinen työnjako on selkeä ja tasapainoinen ja toiminta on vastavuoroisuuteen perustuvaa. Suunnitelmassa osoitetaan selkeästi suomalaisen korkeakoulun erityisosaaminen ja asiantuntijuus sekä se, miten tätä hyödynnetään toiminnassa. Suunnitelmassa osoitetaan yhteys korkeakoulujen kvstrategioihin. Suunnitelmassa osoitetaan edellytykset ja suunnitelmat Etelä-Etelä-yhteistyön edistämiseksi.

32 6. VALINNAT JA ARVIOINTI Arvioinnissa painotettavia seikkoja Suunnitelmassa varmistetaan Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavien teemojen,[1] erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon, toteutuminen käytännössä. Toiminta täydentää muuta yhteistyömaassa tehtävää työtä kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön saralla, esimerkiksi siten, että toimitaan Suomen prioriteettisektoreilla ja aloilla. Hanketta toteutetaan Suomen pitkäaikaisissa yhteistyömaissa, ns. siirtymämaista tai alueellisen kehitysyhteistyön painopistealueilta (ks. hakuohjeen liite 2, valinnoissa priorisoitavat maat ja alueet). [1] Suomi edistää kehityspolitiikassaan läpileikkaavasti seuraavia teemoja: 1. naisten ja tyttöjen oikeudet ja aseman parantaminen; sukupuolten välisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon vahvistaminen; 2. helposti syrjäytyvien ryhmien, erityisesti lasten, vammaisten ihmisten, alkuperäiskansojen ja etnisten vähemmistöjen oikeuksien ja tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen; ja 3) HIV/AIDSin vastainen taistelu; HIV/AIDS terveydellisenä ja yhteiskunnallisena ongelmana.

33 7. HAKUKIERROKSEN BUDJETTI JA AIKATAULUT Hakukierrosta koskevat linjaukset ja aikataulut Hakukierroksella jaetaan tukea lukuvuosille ja , HUOM! Toimintaa tulee olla molempina lukuvuosina! Budjetti hakukierroksella n. 1,5 miljoonaa euroa (koko ohjelmakauden budjetti yhteensä 6 MEUR). Hakukierros avautuu Haku päättyy Ulkopuoliset arvioitsijat / NSS ohjelman ohjausryhmä päättää lopulliset tuensaajat Valinnat pyritään tekemään maaliskuun loppuun mennessä 2012 ja näistä tiedotetaan hakijoille s-postitse ja perustelut lähetetään kirjeitse 10/4/

34 8. HAKEMUS JA SEN LIITTEET Mistä hakemus koostuu? 1. hakulomake (linkki sovellukseen sekä ohjeet osoitteessa ). Sähköisestä järjestelmästä tulostettuun lomakkeeseen liitetään: 2. Hankesuunnitelma (johon suositellaan liitettävän LFAmatriisi), sekä 3. yhteistyökumppaneiden sitoumuskirjeet Allekirjoitettu hakemus lähetetään postitse CIMOon 10/4/

35 8. HAKEMUS JA SEN LIITTEET Hakemuksen (= hakulomake tulostuu sähköisestä järjestelmästä lähettämisen jälkeen) liitteet ovat hankesuunnitelma ja yhteistyökumppaneiden sitoumuskirjeet Hankesuunnitelma ladattavissa lomakepohjaa saa käyttää, ei pakollinen mutta otsikointia tulee seurata max 15 sivua, liitteeksi suositellaan liitettävän LFA-matriisi Sitoumuskirjeistä on käytävä ilmi: korkeakoulun ja yhteyshenkilön yhteystiedot, allekirjoitus verkoston nimi sitoutuminen verkoston toimintaan korkeakoulun oma panos (in-kind contribution), jonka voi kirjeessä todeta esim. Seuraavasti: Korkeakoulu hoitaa vastiketta opiskelija- ja opettajavaihdon käytännön järjestelyt 10/4/

36 8. HAKEMUS JA SEN LIITTEET Hallinollinen koordinaattori tekee ja lähettää hakemusken sähköisessä järjestelmässä Sähköisestä järjestelmästä tulostetun hakulomakkeen allekirjoittaa henkilö, jolla nimenkirjoitusoikeus korkeakoulussa, hankesuunnitelmaa ei tarvitse allekirjoittaa Hakukierros päättyy kl , jolloin sähköinen hakemus on oltava lähetettynä sähköisessä järjestelmässä. Allekirjoitetun paperikopion osalta postileima riittää. Allekirjoitus henkilöltä, jolla nimenkirjoitusoikeus yliopistossa. 10/4/

37 9. SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ 10/4/

38 10/4/

39 10/4/

40 10/4/

41 10/4/

42 10/4/

43 10/4/

44 10/4/

45 10/4/

46 10/4/

47 10/4/

48 10/4/

49 10/4/

50 Hakemuksesta tulostuu Pdf-versio (prewievmuodossa ennen lähettämistä) 10/4/

51 10/4/

52 Linkkejä ja lisätietoa Suomen kehityspolitiikka + teemat: ntlan=1&culture=fi-fi Hakulomakkeet ja lisätiedot NSS -ohjelman sivuilta: Yhteystiedot CIMOon: Ohjelma-asiantuntija Alva Bruun, puh Ohjelmakoordinaattori Annukka Pesonen, puh S-posti: 10/4/

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Rakenne Kansainvälisen kehityspolitiikan haasteet Suomen kehityspoliittinen ohjelma (2007-) Kehitysyhteistyön

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

CIMOn ohjelmien tarjoamat mahdollisuudet

CIMOn ohjelmien tarjoamat mahdollisuudet CIMOn ohjelmien tarjoamat mahdollisuudet Erasmus Mundus-kansallinen tapaaminen 17.10.2011 Annika Sundbäck-Lindroos, vastaava ohjelma-asiantuntija, CIMO Oct- 11 New Programme post-2013 Structure Existing

Lisätiedot

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Afghanistan x x Alankomaat Alankomaiden Antillit Albania Algeria x x Amerikan Samoa

Lisätiedot

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2016: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

6. Partnerikorkeakoulun sitoumuskirje (mikäli esitystä ei ole allekirjoitettu yhdessä)

6. Partnerikorkeakoulun sitoumuskirje (mikäli esitystä ei ole allekirjoitettu yhdessä) Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument - HEI ICI Korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelma - Korkeakoulu-IKI Uusi kanava yliopistoille ja ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

Katsaus North-South-South-ohjelman ohjelmakauteen Johdanto

Katsaus North-South-South-ohjelman ohjelmakauteen Johdanto Katsaus North South South ohjelman ohjelmakauteen 2007 2009 Loppuraportin tiivistelmä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO 2011 Katsaus North-South-South-ohjelman ohjelmakauteen 2007 2009

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 MK 26.1.2015 1(2) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen

Lisätiedot

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.11.2008 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN Korvauslaji: Voimassa oleva taso Uusi taso Muutos-%

Lisätiedot

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 42,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 42,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00 1 (8) I. TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2018 :n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisen työehtosopimuksen 22 luvun mukaiset matkakustannusten korvaukset ovat vuonna 2018 seuraavat:

Lisätiedot

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00 Päivärahat 2006 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä, euroa yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 41,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 41,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00 1 (8) 16.1.2017 I.TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2017 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisen työehtosopimuksen 22 luvun mukaiset matkakustannusten

Lisätiedot

Draft UM/ CIMO 2.3.2010. NORTH-SOUTH-SOUTH Higher Education Institution Network Programme HAKUOHJE HAKUKIERROKSELLE 2010/2011. Hakuohjeen sisältö:

Draft UM/ CIMO 2.3.2010. NORTH-SOUTH-SOUTH Higher Education Institution Network Programme HAKUOHJE HAKUKIERROKSELLE 2010/2011. Hakuohjeen sisältö: Draft UM/ CIMO 2.3.2010 NORTH-SOUTH-SOUTH Higher Education Institution Network Programme HAKUOHJE HAKUKIERROKSELLE 2010/2011 Hakuohjeen sisältö: 1. North-South-South ohjelma ja tavoitteet 2. Tuettavat

Lisätiedot

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Koko Maa Toimiala Hankkeen vaihe % Summa Vietnam Terveys ja lääketeollisuus 70 % 67 312,00 Suuryritys

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto

994-ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,28 *** Alankomaiden Antillit 599 1,65 Alaska 1907 0,28 Albania 355 0,43 Algeria 213 0,59 Amerikan Samoa 684 1,65 Andorra 376 0,43

Lisätiedot

Draft UM/ CIMO päivitetty 26.8.2011. NORTH-SOUTH-SOUTH Higher Education Institution Network Programme HAKUOHJE HAKUKIERROKSELLE 2011/12

Draft UM/ CIMO päivitetty 26.8.2011. NORTH-SOUTH-SOUTH Higher Education Institution Network Programme HAKUOHJE HAKUKIERROKSELLE 2011/12 Draft UM/ CIMO päivitetty 26.8.2011 NORTH-SOUTH-SOUTH Higher Education Institution Network Programme HAKUOHJE HAKUKIERROKSELLE 2011/12 Hakuohjeen sisältö: 1. North-South-South ohjelma ja tavoitteet 2.

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Hakukierros 2015 (4.3.2015) Korkeakoulutuksen Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden ensimmäisellä hakukierroksella tukea haki 30 korkeakoulua ja kaksi

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 0 MK 29.12.2010 1(3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2011 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2011 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET JÄSENTIEDOTE TYÖMARKKINAT 10/2009 SK, MK 23.12.2009 1 (3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.11.2016 alkaen Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania - matkapuhelimet 0,71

Lisätiedot

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä Päivärahat 2012 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä (euro) Työmatkan kestoaika yli 6 tuntia (osapäiväraha) 16,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 36,00

Lisätiedot

Ihmisoikeusperustaisuuden näkyminen CIMO:n kehitysyhteistyöohjelmissa

Ihmisoikeusperustaisuuden näkyminen CIMO:n kehitysyhteistyöohjelmissa Alva Bruun Ihmisoikeusperustaisuuden näkyminen CIMO:n kehitysyhteistyöohjelmissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO) Korkeakoulujen kevätpäivät 22.5. 11.6.2011 Korkeakoulujen kehitysyhteistyöohjelmat

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen. Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,23 Alankomaat - matkapuhelinsuunnat 31 0,48 Alankomaiden Antillit 599 1,52 Alaska 1907 0,23 Albania 355 0,38 Algeria 213 0,54 Amerikan

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto TDC Song Oy

994-ulkomaanpuheluhinnasto TDC Song Oy Kohde Suuntanumero Afganistan 93 1,68 1,68 Alankomaat 31 0,08 0,33 6 Alankomaiden Antillit 599 0,77 0,77 Alaska 1907 0,11 0,11 Albania 355 0,33 0,33 Algeria 213 0,33 0,33 Amerikan Samoa 684 0,84 0,84 Andorra

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö. Kiina-ohjelma, hakukuulutus 2014

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö. Kiina-ohjelma, hakukuulutus 2014 Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Kiina-ohjelma, hakukuulutus 2014 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

Kilometrikorvaukset 2015

Kilometrikorvaukset 2015 Lähde: www.yrittajat.fi Kilometrikorvaukset 2015 Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Lisätiedot

Aasia-ohjelma Koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma Koulutusyhteistyö 1 Aasia-ohjelma Koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2012 1. Yleistä CIMOn Aasia-ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyötä koskevia hankkeita Suomelle erityisen tärkeiksi katsottujen Aasian kohdealueiden,

Lisätiedot

UEF Cross-Border Network

UEF Cross-Border Network FIRST-koordinaattorikokous CIMO 21.11.2011 FIRST-verkoston kokemuksia yhteistyöstä: UEF Cross-Border Network Merja Kuokkanen/Itä-Suomen yliopisto Verkoston toimijat Koordinaattori 1.1.2010 alkaen Itä-Suomen

Lisätiedot

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg Mikä on projekti? järjestökonsultti Järjestöhautomo Hanke eli projekti aikataulutettu tietyillä panoksilla kestäviin tuloksiin pyrkivä tehtäväkokonaisuus sillä on oma projektiorganisaatio omat, juuri kyseistä

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2960 KEHITYSYHTEISTYÖTUTKIMUS 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2960 DEVELOPMENT COOPERATION SURVEY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2960 KEHITYSYHTEISTYÖTUTKIMUS 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2960 DEVELOPMENT COOPERATION SURVEY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2960 KEHITYSYHTEISTYÖTUTKIMUS 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2960 DEVELOPMENT COOPERATION SURVEY 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa:

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa: MATKAILIJAN SÄHKÖOPAS YLEISTÄ Jos haluat käyttää sähkölaitteita ulkomailla, on syytä tietää, minkälainen pistokytkinjärjestelmä ja verkkovirran jännite (V) on käytössä maassa, jonne aiot matkustaa ja minkä

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä matkasta maksetaan korvausta seuraavasti:

Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä matkasta maksetaan korvausta seuraavasti: LIITE 16 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET LIITE 16 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän

Lisätiedot

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2015: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

Puhelut. Elisa. Kerro kaikessa rauhassa

Puhelut. Elisa. Kerro kaikessa rauhassa Elisa Puheluilla saat luotettavan ja edullisen yhteyden kaikkialle maailmaan. Ystävä Lähellä -palvelun avulla soitat ystävillesi vain muutamalla näppäilyllä ja normaalihintoja edullisemmin. n avulla välimatka

Lisätiedot

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö. Kiina-ohjelma, hakukuulutus 2013

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö. Kiina-ohjelma, hakukuulutus 2013 Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Kiina-ohjelma, hakukuulutus 2013 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta 1 LIITE 17 LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan

Lisätiedot

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta 1 LIITE 17 LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Tässä esitellään hankehakemusten arviointia ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikössä.

Lisätiedot

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja 20 N:o 10 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2012

KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2012 KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2012 PÄIVÄRAHAT Osapäiväraha, jos matka kestää yli 6 tuntia tai jos viimeinen matkavuorokausi ylittyy väh. 2 tunnilla Kokopäiväraha, jos matka kestää yli 10 tuntia tai jos viimeinen

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT AVAINTOIMI 2 STRATEGISET KUMPPANUUDET 1. Hankkeen hallinto ja toteutus Tuki koordinoivan organisaation toimintoihin: 500 EUR / kuukausi Tuki muiden osallistujaorganisaatioiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Opintoasiain päällikön päätös 1 (5) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun periaatteet ja apurahat perustutkintoopiskelijoiden ulkomaan opintoihin Vaihto-opiskelu Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihdon edellytykset 1 tutkinto-opinto-oikeus JY:ssa riittävät pohjaopinnot; vaihtoon lähtiessä tulee olla suoritettu

Lisätiedot

CIMOn Aasia-toiminnot: fokuksessa Kiina

CIMOn Aasia-toiminnot: fokuksessa Kiina d CIMOn Aasia-toiminnot: fokuksessa Kiina Kevätpäivät12.5.2014 Sofia Lähdeniemi 26 May 2013 Esityksen sisältö CIMOn Kiina-ohjelma CIMO Fellowships Finnish government scholarsip pool Maakohtaiset apurahat

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset Sopimusmaa Sopimus EFTA - Islanti ETA ( EUR- - Liechtenstein ETA ( EUR- - Norja ETA ( EUR- - Sveitsi Vapaakauppasopimus ( EUR- Albania

Lisätiedot

Katsaus FIRST-tilastoihin 9.12.2010 FIRST-koordinaattorikokous Sini Piippo CIMO

Katsaus FIRST-tilastoihin 9.12.2010 FIRST-koordinaattorikokous Sini Piippo CIMO Katsaus FIRST-tilastoihin 9.12.2010 FIRST-koordinaattorikokous Sini Piippo CIMO FIRST-ohjelma Finnish-Russian Student and Teacher Exchange Programme Verkostoyhteistyöohjelma Suomen ja Venäjän lähialueiden

Lisätiedot

Nordplus Kenneth Lundin

Nordplus Kenneth Lundin Nordplus 2012-2016 18.1.2012 Kenneth Lundin Esitys taustaa päätöksestä uudesta ohjelmakaudesta päämäärät toiminnot budjetti ja hallinnointi arviointikriteerit tilastolukuja Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa

Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa Hanna-Mari Kilpeläinen Kehityspoliittinen osasto Ulkoasiainministeriö Kansainvälinen kehityspoliittinen agenda

Lisätiedot

KOOSTE. Korkeakoulujen kehitysyhteistyötä koskeva toimintakertomus 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

KOOSTE. Korkeakoulujen kehitysyhteistyötä koskeva toimintakertomus 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO KOOSTE Korkeakoulujen kehitysyhteistyötä koskeva toimintakertomus 202 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Korkeakoulujen kehitysyhteistyötä koskeva toimintakertomus 202 CIMO on toimittanut

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010 Opiskelijaliikkuvuus FIRST-ohjelman Suomen ja Venäjän välinen opiskelijaliikkuvuus lukuvuonna 2009-2010 (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Lukuvuosi 2008-2009

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Maaseutuviraston ohjeet. Todistustaulukko Markkinatukiosasto Huhtikuu 2013

Maaseutuviraston ohjeet. Todistustaulukko Markkinatukiosasto Huhtikuu 2013 Maaseutuviraston ohjeet Todistustaulukko Markkinatukiosasto Huhtikuu 2013 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Oppaan rakenne... 3 3 Taulukko 1 vakiotuontitodistus... 4 4 Taulukko 2 vientitodistus... 4 5 Taulukko

Lisätiedot

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017 Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017 Verohallinto on tehnyt 30.11.2016 päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017 (dnro: A177/200/2016). 1 Vuodelta 2017 toimitettavassa

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017 Dnro A177/200/2016 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017 Verohallinto on tuloverolain (1535/1992) 73 :n ja 75 :n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä 73 :n

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 Antopäivä: 1.12.2015 Diaarinumero: A175/200/2015 Voimassaolo: 1.1.2016 Verohallinto on tuloverolain (1535/1992) 73 :n ja 75

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet Ifin matkapäivä 18.10.2012 Heini Heideman Kristian Ignatius Esityksen sisältö Matkustamisen riskejä Globaalin matkavakuutusohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 Antopäivä: 1.12.2015 Diaarinumero: A175/200/2015 Voimassaolo: 1.1.2016 Löydät tästä ohjeesta mm.: kilometrikorvaukset kotimaan

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Dnro A144/200/2012 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Verohallinto on tuloverolain (1535/1992) 73 :n ja 75 :n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä 73 :n

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2014. 2/2014 Verohallinnon päätös. verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2014. 2/2014 Verohallinnon päätös. verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2014 2/2014 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 2 päivänä tammikuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Taulukko 1. Kehitysyhteistyön määrärahat ja maksatukset vuosina

Taulukko 1. Kehitysyhteistyön määrärahat ja maksatukset vuosina Taulukko 1. Kehitysyhteistyön määrärahat ja maksatukset vuosina 1989-2014 Vuosi **) Kahdenvälisen MEUR BKTL, (%) MEUR BKTL, (%) BKTL 1) MEUR bi ***) MEUR multi ***) MEUR osuus ***) yhteistyön osuus ***)

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Vanhempi versio Antopäivä: 18.12.2012 Diaarinumero: A144/200/2012 Voimassaolo: Toistaiseksi Verohallinto on tuloverolain (1535/1992)

Lisätiedot

SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA. Tarkastaja Marianne Rönkä, 10.5.2012

SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA. Tarkastaja Marianne Rönkä, 10.5.2012 SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA Tarkastaja Marianne Rönkä, 10.5.2012 Esityksen rakenne Kv. kehityspolitiikan toimintaympäristön muutokset globaalin finanssikriisin jälkeen Suomen kehityspoliittinen ohjelma 2007

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014 Vanhempi versio Antopäivä: 2.1.2014 Diaarinumero: A195/200/2013 Voimassaolo: Toistaiseksi Löydät tästä ohjeesta mm.: kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka

Lisätiedot

Hakukierros 2018 Erasmus+ KA1 liikkuvuus Ammatillinen koulutus webinaari Ideasta projektiksi

Hakukierros 2018 Erasmus+ KA1 liikkuvuus Ammatillinen koulutus webinaari Ideasta projektiksi Hakukierros 2018 Erasmus+ KA1 liikkuvuus Ammatillinen koulutus webinaari 1.11.2017 Ideasta projektiksi Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET,

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009 Verohallinnon päätös Dnro 2033/32/2008,

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009 Verohallinnon päätös Dnro 2033/32/2008, Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009 Verohallinnon päätös Dnro 2033/32/2008, 9.12.2008 7611 Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008 Verohallitus on 30 päivänä

Lisätiedot