KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/ Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko klo Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa. Alla on luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista. HAKEMISTO KN 23 KN 24 KN 25 KN 26 KN 27 KN 28 KN 29 KN 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Tiedotuksia Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösluettelot Johtokuntien pöytäkirjat Lähetyssihteerin toimi Ympäristötyöryhmä KN 31 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 KN 32 Harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) käyttöönotto KN 33 Kirkkopäivät Kouvolassa KN 34 KN 35 KN 36 KN 37 Salassa pidettävä asia Pauli Lannen kantelu Ilmoitusasiat Muutoksenhaku Kankaanpäässä Keijo Rainerma, kirkkoherra

2 2 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 Läsnä: Rainerma Keijo puheenjohtaja ( 23 34) Suontausta Ulla varapuheenjohtaja Kunnaspuro Raili jäsen Lahti Reino jäsen Pauli Lanne jäsen ( 23 34) Lehtilä Jarmo jäsen Marjamäki Asta jäsen Maljanen Jussi varajäsen Rajala Pasi varajäsen Sokura Veli-Matti varajäsen ( 23-34) Pirttikangas Maria varajäsen Lilja Erkki varajäsen ( 35) Tuori Paavo Haavisto Keijo kv:n varapuheenjohtaja sihteeri, esittelijä Poissa: Nieminen Miika jäsen Laurila Tapio jäsen Saarenketo Antti jäsen Tuomala Helena jäsen Koskela Jari kv:n puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KN 23 Kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu postitse kokouskutsu sekä kokouksen esityslista liitteineen Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4) Tp:n Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

3 3 KN 24 Tp:n Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Jarmo Lehtilän ja Tapio Laurilan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Lehtilä ja Asta Marjamäki. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KN 25 Tp:n Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista on myös kokouksen työjärjestys. Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. TIEDOTUKSIA KN Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1/2015 Tarkennus kirkkokäsikirjan ohjeisiin tuhkakeskiviikon messusta. 2. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2015 Laskennallinen osuus eläkevastuusta Kirkkohallituksen yleiskirje nro 3/2015 Salassa pidettävät tiedot ja sähköposti. 4. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 4/2015 Yhdenvertaisuuslainsäädäntö uudistui 5. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 5/2015 Tilastolomakkeiden lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta Kirkkohallituksen yleiskirje nro 6/2015 Väestörekisterikeskus tiedottaa painotuotteiden tilaamisesta 7. Kirkon työmarkkinalaitos yleiskirje nro A 1/2015 Muutos luottamusmieskursseihin 8. Kirkon työmarkkinalaitos yleiskirje nro A 2/2015 Koulutustilaisuuksia 2015 ja muutoksia luottamusmieskursseihin. 9. Kirkon työmarkkinalaitos yleiskirje nro A 3/2015 Uusi yhdenvertaisuuslaki ja siihen liittyviä muita lakimuutoksia.

4 4 10. Palkkaustyöryhmän pöytäkirja Pöytäkirja toimitetaan liitteenä neuvoston jäsenille. Kirkkohallituksen ja työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet on luettavissa osoitteessa Tp:n Merkitään edellä mainitut tiedotukset kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy niihin liittyvät toimenpiteet. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSLUETTELOT KN 27 Kirkkolain 4 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittuja asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena. Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää 4 :ssä mainitun luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkoherran ja talouspäällikön ratkaisuvalta on määritelty Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun pykälissä 11 ja 12. Viranhaltijoiden on pidettävä päätösluetteloa edellä mainittuihin ohjesäännön kohtiin perustuvista ratkaisuistaan ohjesäännön 4 luvun 13 :n mukaisesti. Kirkkoherran päätösluettelo, ( 2-5) ja talouspäällikön päätösluettelo, ( 5-10/2015) lähetetään tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille. Tp:n Merkitään kirkkoherran päätösluettelo, ( 2-5/2015) ja talouspäällikön päätösluettelo ( 5-10/2015) kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy päätöksiin liittyvät toimenpiteet sekä päättää, että se ei siirrä viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

5 5 JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT KN 28 Johtokunnat ovat pitäneet kokouksiaan seuraavasti: lähetystyön johtokunta diakoniatyön johtokunta lapsityön johtokunta nuorisotyön johtokunta musiikkityön johtokunta Kopiot johtokuntien pöytäkirjoista ovat esityslistan liitteinä. Kirkkolain 10:5 mukaan kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää johtokunnan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkoneuvoston ohjesäännössä todetaan, että johtokunnan sihteerin on toimitettava ote tai muu ilmoitus kolmen (3) päivän kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun neuvoston käsiteltäväksi, vaatimus siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle, joka on ratkaissut asian, kolmen (3) päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelon ote tai muu ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään siirto-oikeuttaan. Kh:n Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lähetystyön-, diakoniatyön-, lapsityön-, nuorisotyön ja musiikkityön johtokuntien pöytäkirjat. Kirkkoneuvosto ei käytä kirkkolain tarkoittamaa siirto-oikeuttaan pöytäkirjojen päätöksiin. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. LÄHETYSSIHTEERIN TOIMI KN 28 Kankaanpään seurakunnan osa-aikainen (52 %) lähetyssihteeri Ulla Kahari siirtyy eläkkeelle lukien. Sitä ennen hän pitää kertyneet lomapäivänsä lähtien. Kahari tuli lähetyssihteerin toimeen Lähetyssihteerin toimen täyttämisen yhteydessä on arvioitu kokonaisuutena seurakunnan välttämätöntä työvoimatarvetta. Kirjanpitäjän viran lakkauttamisen jälkeen kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto toimii kahden toimistosihteerin varassa. Kirkkoherranviraston toimistosihteeri

6 Seija Kangasniemi hoitaa jäsenrekisterin ylläpidon, sukuselvitykset, virkatodistukset sekä varaukset ja asiakkaiden tapaamisen. Taloustoimiston toimistosihteeri Sari Viinamäki puolestaan hoitaa maksuliikenteen ja Kipa yhteydet (Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus), tiedotusta, kotisivut, puhelinvaihteen, asiakaspalvelua, varauksia sekä tarvittaessa jäsenrekisterin asioita ja soveltuvin osin talouspäällikön sijaistamisen. Ulla Kahari on taittanut Kankaanpään Seudun seurakuntasivun, milloin Viinamäki on ollut estynyt. Jo yhden työpäivän työvoimalisäys vahvistaisi toimistojen työtilannetta ja auttaisi varautumaan työvoimatarpeeseen mm siten, että jollakin olisi välttämätön osaaminen. Useiden vuosien ajan nuorisotyön taholta on toivottu yhden nuorisotyönohjaajan lisäystä. Tähän ei kuitenkaan ole katsottu olevan mahdollisuutta vastata. Mm. leirityön turvallisuusvaatimukset edellyttävät yhden palkatun työntekijän kymmentä leiriläistä kohti. Edellä kuvattujen seurakunnan tarpeiden ja käsillä olevan lähetyssihteerin toimen täyttäminen ovat johtaneet sen selvittämiseen, olisiko rakennettavissa sellainen yhdistelmätoimi, jossa lähetyssihteerin, tiedotukseen painottuvan toimistosihteerin ja nuorisotyön tehtävät olisivat yhdistettävissä. Toimi ei edellytä haettavaksi julistamista niin kuin virka ja antaa työnantajalle mahdollisuuden tehtäväkuvan rakentamiseen tarpeiden mukaisesti. Kirkkoneuvosto keskusteli lähetyssihteerin toimen täyttämisestä kokouksessaan ja totesi sekä työvoimalisäyksen tarpeen että laaja-alaisen työnkuvan ehdotetulla tavalla olevan perusteltuja. Kokouksessaan /16 lähetystyön johtokunta päätti julistaa lähetyssihteerin toimen haettavaksi ja esitti, että toimen kuvaus laaditaan uudelleen. Lähetyssihteerin toimi ilmoitettiin haettavaksi Kankaanpään Seudussa julkaistulla ilmoituksella ja kirkon työnhakusivulla. Hakuilmoitukseen sisältyi myös toimisto/tiedotus- ja nuorisotyön tarve. Määräaikaan mennessä hakemuksia jätettiin seitsemän: Esa Laitinen, Turku; Marja Lähteenkorpi, Kankaanpää; Katri Marttila, Kankaanpää; Tiina Sampakoski, Kankaanpää; Anne Sihvonen, Noormarkku; Tuomo Talja, Kankaanpää ja yksi, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Lähetystyötä johtava pappi Ahti Iivonen, nuorisotyönohjaaja Anna-Mari Erkkilä, kirkkoherra Keijo Rainerma ja hakuilmoituksessa lisätietojen antajaksi ilmoitettu lähetyssihteeri Ulla Kahari kävivät hakemusasiakirjat läpi. Kaikkien hakijoiden ATK-taidot arvioitiin riittäviksi joskin Some kokemus Tuomo Taljalla erottui muista. Lähetystyön ja nuorisotyön osalta arvioitiin hakijoiden koulutuspätevyys ja työkokemus. Hakijoista Anne Sihvosella ja Tuomo Taljalla on kirkon lähetyssihteerin tehtävään tarvittava koulutuksellinen pätevyys. Näillä perusteilla valikoituivat haastateltaviksi teologian maisteri Esa Laitinen, sosionomidiakoni, fysioterapeutti Anne Sihvonen ja sosionomi AMK kirkon nuorisotyönohjaaja Tuomo Talja. Näkemys oli yksimielinen. (muistio ) Päätettiin laatia hakemusasiakirjojen perusteella yhteenveto hakijoista. Hakemusasiakirjat ovat tutustuttavissa ennen kirkkoneuvoston kokousta kirkkoherranvirastossa ja kokouksessa

7 7 Kirkkoneuvoston kaikki jäsenet saivat kutsun haastattelutilaisuuteen sähköpostitse ja kirjallisesti haastatteluviikolla. Haastattelutilaisuuksissa kirkkoneuvostosta olivat läsnä puheenjohtajan lisäksi, varapuheenjohtaja Ulla Suontausta, joka esitti haastateltaville myös kysymyksiä, Jarmo Lehtilä, Antti Saarenketo, Asta Marjamäki, Tapio Laurila ja Helena Tuomala. Haastattelukysymyksiä esittivät Ahti Iivonen, Sari Viinamäki, Anna-Mari Erkkilä ja Keijo Rainerma. Kukin haastateltava sai samat kysymykset. Haastattelujen jälkeen haastattelijat ja muut kirkkoneuvoston edustajat kävivät yhteenvetokeskustelun. Lähetyssihteerin esimiehet Iivonen ja Rainerma sekä työtoverit Viinamäki ja Erkkilä tekivät hakemusasiakirjojen, haastatteluiden ja em. keskustelun perusteella yksimielisen ehdotuksen kirkkoneuvostolle. Lähetyssihteerin toimisto- ja nuorisotyöllä täydentyvään kokoaikaiseen toimeen he ehdottavat valittavaksi sosionomi AMK nuorisotyönohjaaja Tuomo Taljan seuraavin perustein. Tuomo Taljalla on kirkon määrittelemä lähetyssihteerin ja nuorisotyöntekijän koulutuspätevyys. Talja on ollut Kankaanpään seurakunnan nuorisotyössä yhteensä yli vuoden ja tämän tuntemuksen ja kokemuksen perusteella työyhteisö pitää häntä hyvänä työntekijänä. Talja on kirjoittanut lukuisia artikkeleita eri julkaisuihin ja toiminut aktiivisesti sosiaalisessa mediassa (Somessa). Niin ikään katsottiin, että Taljalla on hakijoista parhaat edellytykset lähentää seurakunnan nuoria ja nuoria aikuisia seurakunnan lähetystyöhön. (muistio ) Lähetyssihteerin johtosääntöä ei ole tarpeen muuttaa. Sen sijaan yhdessä toimeen valitun kanssa rakennetaan kokoaikainen tehtäväkuva, jossa lähetystyön osuus on keskimäärin kolme päivää, toimistotyön ja nuorisotyön kummankin yksi päivä viikossa. Näin syntyvän toimen nimike on edelleen lähetyssihteeri. Kokoaikainen toimi vertautuu seurakunnan hengelliseen työhön, joten se ei ole työaikalain alainen, vaan työajaton. Tämä on tärkeää mm. leirityön kannalta. Lähetyssihteerin palkkausmääräraha lisättynä toimisto- ja nuorisotyön lomitukseen varatuilla määrärahoilla riittänee toimen palkkaukseen. Toimen palkkaus määräytyy KirVesTes VR 502 (vähimmäispalkka 2253,75 ) mukaisesti. Kh:n Kirkkoneuvosto valitsee lähetyssihteerin osa-aikaiseen (52%) toimeen edellä esitetyillä perusteilla alkaen Tuomo Taljan. Kirkkoneuvosto täydentää lähetyssihteerin toimen kokoaikaiseksi lisäämällä siihen toimisto- ja nuorisotyön tehtäviä esittelyssä kuvatulla tavalla ja valitun kanssa sopien. Kirkkoneuvosto päättää kokoaikaisen työajattoman toimen palkkaukseksi KirVesTes vaativuusryhmä 502 mukaisen palkan. Käydyssä keskustelussa Ulla Suontausta esitti Pauli Lanneen kannattama, että lähetyssihteerin toimi täytetään määräaikaisena saakka, työtehtävien jakautuminen tuodaan kirkkoneuvostolle puolivuosittain tiedoksi ja toimeen valitaan Anne Sihvonen.

8 8 Puheenjohtaja ehdotti, että valinnasta suoritetaan suljettu lippuäänestys, jossa vaalikelpoisia ovat kaikki tointa hakeneet ja vaalin jälkeen päätetään muista toimen esitetyistä ehdoista. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa lippuäänestyksessä annettiin yhteensä 11 ääntä, joista Tuomo Talja sai kuusi (6) ja Anne Sihvonen viisi (5) ääntä. Puheenjohtaja totesi lähetyssihteerin toimeen valitun alkaen Tuomo Taljan. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty esityksestä poikkeava esitys toimen täyttämiseksi määräajaksi saakka. Puheenjohtaja ehdotti, että ne jotka ovat esittelijän ehdotuksen kannalla äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Suontaustan ehdotusta määräaikaisuudesta äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 jaa ääntä (Rainerma, Kunnaspuro, Marjamäki, Maljanen, Sokura) ja 6 ei ääntä (Suontausta, Lahti, Lanne, Lehtilä, Rajala, Pirttikangas). Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto on päättänyt täyttää lähetyssihteerin toimen määräajaksi saakka. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti että, - lähetyssihteerin toimen tehtävien jakautuminen tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi puolivuosittain - lähetyssihteerin toimi täydennetään kokoaikaiseksi lisäämällä siihen toimisto- ja nuorisotyön tehtäviä esittelyssä kuvatulla tavalla ja valitun kanssa sopien - kokoaikaisen työajattoman toimen palkkaus on KirVesTes vaativuusryhmän 502 mukainen. YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ KN 30 Kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt ympäristösuunnitelma vuodelle ja asettanut ympäristötyöryhmän. Kirkkoneuvosto on valinnut työryhmään luottamushenkilöistä puheenjohtajan ja yhden jäsenen. Lisäksi työryhmään on kuulunut seurakunnanpuutarhuri sihteerinä ja eri työalojen edustajat (Kn ). Talouspäälliköllä on ollut läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksissa. Ympäristösuunnitelma tulisi päivittää ja samalla tutkia mahdollisuutta hankkia kirkon ympäristödiplomi.

9 Tp:n Kirkkoneuvosto asetta ympäristötyöryhmän ja valitsee sille luottamushenkilöistä puheenjohtajan ja yhden jäsenen. 9 Lisäksi kirkkoneuvosto velvoittaa Hakoniemen leirikeskuksen, diakoniatyön, lähetystyön, musiikkityön, lapsityön ja nuorisotyön nimeämään työryhmään edustajansa. Seurakuntapuutarhuri toimii ympäristötyöryhmän jäsenenä ja sihteerinä. Kirkkoneuvosto päätti asettaa ympäristötyöryhmän ja valita siihen puheenjohtajaksi Ulla Suontaustan ja jäseneksi Seppo Honkaluoman. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti velvoittaa Hakoniemen leirikeskuksen, diakoniatyön, lähetystyön, musiikkityön, ja lapsi ja nuorisotyön nimeämään työryhmään edustajansa. Seurakuntapuutarhuri määrättiin toimimaan ympäristötyöryhmän jäsenenä ja sihteerinä. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 KN 31 Vuoden 2014 tilinpäätös on valmistunut ja se voidaan allekirjoittaa. Tilinpäätös osoittaa euron alijäämää. Tilinpäätökseen sisältyy seurakuntakeskuksen ylimääräinen poisto Loppu poisto on varattu vuoden 2015 talousarvioon. Tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat: - Toimintakertomuksen vuodelta Tuloslaskelman ja taseen Rahoituslaskelman Hautainhoitorahaston tuloslaskelman ja taseen Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Talousarvio-osien toteutumat Tilinpäätöksen mukaan verotuloja kirjattiin euroa, mikä on euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Verotuloja kertyi 1095 euroa enemmän kuin vuonna Kirkollisveron tuotto laski edellisvuodesta 0, 6 % ( ) ja yhteisöveron määrä kasvoi 7 % (14 740). Talousarvion toteutuneet menot ja tulot olivat seuraavat: Menot Tulot Käyttötalousosa Rahoitusosa Hautainhoitorahasto Poistot Siirto hautainhoitorahastosta 2 397

10 10 Yhteensä: Investoinnit Menojen ja tulojen osalta talousarvio toteutui seuraavasti: Määrärahat Toteutuma Toimintatuotot Toimintakulut Hautainhoitorahasto tulot Hautainhoitorahasto menot Rahoitusosan tulot Rahoitusosan menot Investointiosan tulot 0 0 Investointiosan menot Seurakunnan hallinnon ja tilien lopputarkastus vuodelta 2014 suoritetaan vuositilintarkastajien toimesta Liitteenä on ehdotus toimintakertomukseksi, joka sisältää varsinaisen toimintakertomuksen sekä tilinpäätösasiakirjat. Tp:n Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan vuoden 2014 tilit ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen vuositilintarkastajien tarkastettavaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti seurakunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jätti sen vuositilintarkastajien tarkastettavaksi. Keskustelussa esitetyt toimintakertomuksen tekstimuutokset tehdään suoraan liitteenä olevaan toimintakertomukseen. Varajäsen Maria Pirttikangas oli poissa kokouksesta klo välisen ajan. HARKINNANVARAISEN PALKANOSAN (HAVA) KÄYTTÖÖNOTTO KN 32 Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) 26 :ssä määritellään harkinnanvarainen palkanosa. Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa euromääräistä harkinnanvaraista palkanosaa työsuorituksen perusteella siten kuin työantaja on päättänyt palkanosan perusteista ja palkanosaan osoitettavista varoista. Työnantajan on arvioitava työsuoritusta arviointikriteereillä ammatinhallinta, työn tuloksellisuus ja laatu sekä toimintaympäristön hallinta.

11 Työantajan on arvioitava arviointijakso, jonka työsuorituksen arviointiin palkanosan maksaminen perustuu. Se on vähintään kuusi kuukautta ja enintään yksi vuosi, jollei erityisestä syystä ole tarpeen päättää lyhyempää tai pitempää arviointijaksoa. Arviointijaksoa edeltää esimiehen ja viranhaltijan/työntekijän välinen keskustelu, jossa täsmennetään tavoitteita. Arviointijakson päätyttyä käydään keskustelu, jossa käsitellään työsuoritusta arviointijakson aikana. Harkinnanvaraista palkanosaa maksettaessa on eri viranhaltija/työntekijäryhmiä kohdeltava tasapuolisesti. Maksettavaa harkinnanvaraista palkanosaa voidaan alentaa silloin, kun viranhaltija/työntekijä ei kahden peräkkäisen arviointijakson jälkeen yllä siihenastiselle suoritustasolleen. Arvioinnin suorittaa esimies. Seurakunnan johto valmistelee viranhaltija- /työntekijäkohtaisen palkanosan maksamista koskevan päätöksen kirkkoneuvostolle. Harkinnanvaraista palkanosaa ei koroteta yleiskorotuksella. Vuoden 2016 sopimuskorotuksista osa suunnataan harkinnanvaraiseen palkanosaan. Nyt esitetyllä HAVA hinnoittelulla palkkojen vuosilisäys olisi noin ja palkkakustannusten kasvu sosiaalikuluineen noin /vuosi. Palkkakustannusten lisäys 2015 koskisi vain 1 kk. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotosta on käytävä pääsopimuksen mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut. Vuoden 2015 talousarviossa on kirkkovaltuusto varannut harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoon KirVESTES:n mukaiset paikallisneuvottelut on käyty palkkatyöryhmässä Palkkatyöryhmässä on paikallisneuvottelujen mukaiset seurakunnan edustajat ja asianosaiset luottamusmiehet. Palkkatyöryhmä esittää HAVA:n käyttöönottamista alkaen käyttäen liitteen mukaista arviointimatriisia. Harkinnanvaraista palkanosaa maksettaisiin eri suoritustasoilla 20, 40 tai 60 /kk. Arviointijaksoa edeltävät esimies ja viranhaltija/työntekijä keskustelut on pääosin käyty. Jotta arviointijakso saataisiin vuosirytmiin, esitetään poikkeuksellisesti toiseksi arviointijaksoksi lokakuu 2015 helmikuu 2017 eli 16 kk. Tämän jälkeen arviointikeskustelu käytäisiin vuoden välein. 11 Tp:n Kirkkoneuvosto päättää, että - seurakunnassa otetaan käyttöön KirVESTES 26 :n mukainen harkinnanvarainen palkanosa alkaen, - viranhaltijan/työntekijän ammatinhallinnan arvioinnissa käytetään liitteen mukaista arviointimatriisia ja apumatriisia, - ensimmäinen arviointijakso on maaliskuu ja toinen lokakuu 2015-helmikuu 2017,

12 - harkinnanvaraista palkanosaa maksetaan eri suoritustasoilla seuraavasti: normaali 20 /kk, hyvä 40 /kk ja erinomainen 60 /kk. 12 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KIRKKOPÄIVÄT KOUVOLASSA KN 33 Kirkkopäivät ovat Kouvolassa Kirkkopäivien tarkempi ohjelma löytyy netistä haulla www. kirkkopaivat.fi Seurakunta on vuosittain tehnyt luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden/työntekijöiden kanssa tutustumisretken johonkin vastaavan kokoiseen seurakuntaan. Viime toukokuussa ei tutustumisretkelle ollut tarpeeksi lähtijöitä. Tänä vuonna tutustumisretki ja kirkkopäivät voitaisiin yhdistää siten, että lähdemme yhdessä luottamushenkilöt ja viranhaltijat/työntekijät lauantaina kirkkopäiville. Lähtö olisi noin 5.30 ja paluu illalla. Ilmoittautumiset mennessä. Jotta retki toteutuisi, lähtijöitä tulisi olla vähintään 15. Kh:n Päätetään toteuttaa vuosittaisena yhteisenä tutustumisretkenä käynti Kirkkopäivillä Kouvolassa lauantaina Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA KN 34 Julkisuuslain (621/1999) 24 :n mukaan kirkkoneuvoston salassa pidettävä asiakirja. PAULI LANNEN KANTELU KIRKKOHERRASTA KN 35 Kirkkoherra on todennut kantelun johdosta seuraavaa: Kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsen Pauli Lanne on toimittanut tuomiokapituliin kantelun, jolla pyytää selvittämään kirkkoherran tekemiä virheitä ja kirkkolain rikkomuksia ns. Niinisalon kirkon toiminnassa ja sitä, onko Keijo Rainerma syyllistynyt lojaliteettivelvoitteen rikkomiseen seurakuntaa kohtaan. Hän vaatii tuomiokapitulia ryhtymään toimiin tä-

13 män toiminnan lopettamiseksi ja sitä, että kirkkoherra on asetettava vastuuseen mahdollisista rikkomuksista. Tuomiokapituli pyytää kirkkoherran selitystä kantelun johdosta mennessä. Kirkkoneuvoston on syytä olla selvillä puheenjohtajaansa kohdistuvasta seurakunnan luottamushenkilön tekemästä kantelusta. Kirkkoneuvosto ja sen jäsenenä Pauli Lanne on keskusteluillaan ja päätöksillään myös ollut osallisena Niinisalon kirkon toimintaa koskevan asian käsittelyissä. Tavallisesti hallintokantelun tekee hallinnon ulkopuolinen henkilötaho. Kanteluasiakirjat ovat kirkkoneuvoston jäsenten tutustuttavissa kirkkoherran virastossa ja kokouksessa. Kantelu on järjestyksessään viides samalta kantelijalta, näistä neljäs samasta asiakokonaisuudesta. Aikaisempiin kanteluihin tuomiokapituli on antanut päätökset , ja Lisäksi Pauli Lannen kantelu, joka koski niin ikään kirkkoherran toimien lainmukaisuutta Torikulman tilojen vuokraamisasiassa, johti valituksiin, jotka saivat ratkaisun Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä KHO hylkäsi valituksen ja piti voimassa Hallinto-oikeuden hylkäävän päätöksen. Oikeusviranomaisten päätökset kanteluihin ovat osoittaneet sen, ettei kirkkoherra ole syyllistynyt lainrikkomuksiin. KHO:n selkeä ratkaisu päätti yhden valitusketjun, mutta tuomiokapitulin laajatkaan selvitykset ja päätöksissä ilmenevät näkemykset Niinisalo asiassa eivät kuitenkaan ole katkaisseet kanteluketjua. Vetoan kirkkoneuvostoon ja pyydän sen tukea tämän seurakuntaa vahingoittavan ja työtä ja voimia kuluttavan prosessoinnin lopettamiseksi. Kirkkoherrana olen pyrkinyt tarkasti noudattamaan tuomiokapitulin pää tösten ohjeita ja muiden seurakunnan pappien kanssa olemme ymmärtäneet ohjeet samalla tavalla. Yhteistyön ja yhteyden rakentamisessa on kuitenkin useita osapuolia. Seurakunnan papit yhdessä ja minä yksin olemme keskustelleet piispa Kallialan kanssa. Hänen ehdotuksensa mukaisesti käynnistin neuvottelut sellaisen sopimuksen aikaan saamiseksi, jolla Niinisalon kirkossa pidettävät jumalanpalvelukset tulisi vat seurakunnan järjestämäksi toiminnaksi. Esitykseeni neuvottelijoidenimeämisestä kirkkoneuvosto päätti järjestää koko kirkkoneuvoston tapaamisen Kappeliyhdistyksen edustajien kanssa ja kutsua lääninrovastin tähän tilaisuuteen Vaikka tilaisuus ei mielestäni edistänyt sopimuksen aikaan saamista, pyrkimystä olisi silti syytä jatkaa. Tuomiokapituli katsoi, että vuoden 2013 aikana Niinisalossa oli mahdollista toimittaa lakia rikkomatta kolme ehtoollisjumalanpalvelusta ja sana jumalanpalvelukset siten kuin seurakunnan papit olivat ne toimittaneet. Vuonna 2014 toimitin Niinisalon kirkossa kaksi Kappeliyhdistyksen järjestämää messua. Muihin Niinisalon Kappeliyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin en ole vuoden 2014 aikana osallistunut. Lannen kanteluunsa liittämän listan mukaan muut seurakunnan papit pitivät Niinisalossa yhteensä kolme sanajumalanpalvelusta ja muiden luterilaisten pappien pitämiä jumalanpalveluksia oli neljä. Kaikki muut mainitun listan tilaisuudet, joissa olin, olivat joko seurakunnan yksin järjestämiä (raamattukoulu 13

14 kuusi kertaa, alfakurssin juhla ja jouluhartaus) tai yhdessä järjestettyjä (2 raamattukurssia: SLEY, Kappeliyhdistys ja srk sekä kristillisisänmaallinen ilta SRO, Kappeliyhdistys ja srk). Kirkkoherra on osallistunut kantelijan kokoaman listan osoittamiin tilaisuuksiin Niinisalon kirkossa, mutta lista ei erittele seurakunnan omia tilaisuuksia ja perustelee siksi virheellisesti sivutoimiluvan vaatimusta. On huomattava, että seurakunnalla ei tällä hetkellä kirkon lisäksi ole keskustassa sellaista kokoontumispaikkaa, jossa suurehko joukko voi kokoontua. Sellaisen saaminen mahdollisimman pian on toivottavaa, vaikka vain jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta on kirkkolaissa kokoontumistiloja koskevia säädöksiä. Kappeliyhdistys on antanut Niinisalon Kappeliyhdistyksen tilat seurakunnan käyttöön edellä mainituissa tilaisuuksissa korvauksetta. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seura kunnan toimintaa. (KJ 6:13) Kirkkolaki 4 luku luettelee jumalanpalvelukset, toimitukset, kasvatus, opetus, sielunhoito, diakonia, lähetys- ja julistustyö. (KL 4:1) Kirkkoneuvoston tehtävästä Kirkkolaki puolestaan toteaa mm yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnantehtävän toteuttamiseksi. (KL10:1,1) Kirkkoneuvoston ja valtuuston tehtävästä toimintasuunnitelman osalta Kirkkojärjestys toteaa: Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. (KJ 15:2,1) Kankaanpään seurakunnan vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa todetaan (s 14): Strategian mukaisen toiminnan painopisteet Kuukausittain tai useammin Toivon Torstai tai vastaava sanomaltaan ja esiintyjiltään kiinnostava tilaisuus. Säännöllinen raamattuopetus. Vuoden 2013 toimintakertomus kirjasi mm raamattuopetustilaisuudet 31/845. (s 9) Toimintasuunnitelma 2015 toteaa (s 12): Aikuistyö, painopisteet vuonna Alfa-kurssi ja raamattukoulu sekä keväällä että syksyllä. Tämän yksityiskohtaisemmin tuskin hallintoelimen on syytä päättää toimintasuunnitelman tavoitteista esimerkiksi säännöllisen raamattuopetuksen osalta. Toiminnan tilaisuuskohtainen järjestely jää seurakunnan toimintaa johtavan kirkkoherran vastuulle. Vuoden 2014 toimintakertomuksen mukaan muita seurakuntatilaisuuksia (Toivon Torstai, seurat, kinkerit, musiikkitapahtumat, raamatunopetustilaisuudet, hartaushetket ja muut seurakuntatilaisuudet) oli yhteensä 175. Tilaisuudet ovat olleet toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Tilaisuuksien pitopaikkoina olivat omat tilat (Torikulma, Kappalaispappila, Hakoniemi), Kankaanpääsali sekä lukuisat kodit ja muut yksityiset kokoontumispaikat mm. kirkkoherran edellä luettelemissa tilaisuuksissa Niinisalon Kappeliyhdistyksen tilat. Ulkopuolisten tilojen käytöstä on päättänyt kirkkoherra tai joku muu tilaisuudesta vastannut seurakunnan viranhaltija yhdessä tilan omistajan kanssa. Kaikista tilaisuuksista on ilmoitettu seurakuntauutisissa seurakunnan omana tilaisuutena. Kappeliyhdistyksen tiloissa järjestetyissä tilaisuuksissa esm. raamattukoulu on ilmoitus ollut usein sekä seurakunnan ilmoituksessa että Kappeliyhdistyksen ilmoituksessa. 14

15 15 Tp:n Päätös : Kirkkoneuvosto toteaa, että Niinisalon Kappeliyhdistyksen tiloissa vuonna 2014 pidetyt raamatunopetustilaisuudet, alfakurssin juhla ja perinteinen jouluhartaus ovat olleet seurakunnan toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Keskustelun aikana Jarmo Lehtilä Reino Lahden ja Erkki Liljan kannattamana teki seuraavan esityksen: Kirkkoneuvosto toteaa ettei se ole tehnyt toimitiloja koskevia sopimuksia kappeliyhdistyksen kanssa eikä päättänyt järjestää seurakunnan toimintaa Niinisalon kirkoksi kutsutussa rakennuksessa. Ko. rakennuksessa järjestettyjen raamatunopetustilaisuuksien, Alfakurssien ja jouluhartauksien Kankaanpään seurakunnan toimintasuunnitelmassa mainitseminen ei muuta niitä Kankaanpään seurakunnan tilaisuuksiksi eihän näin ole tapahtunut myöskään jumalanpalvelusten kohdalla (Turun tuomiokapitulin päätös ). ILMOITUSASIAT Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja esitti että ne jotka ovat esittelijän esityksen kannalla äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Lehtilän tekemää ehdotusta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Kunnaspuro, Marjamäki, Maljanen) ja 6 ei ääntä ( Suontausta, Lahti, Lehtilä, Lilja, Rajala, Pirttikangas). Puheenjohtaja totesi Lehtilän tekemän ehdotuksen tulleen kirkkoneuvoston päätökseksi. Keijo Rainerma, Pauli Lanne ja Veli-Matti Sokura poistuivat kokouksesta eivätkö osallistuneet asian käsittelyyn. Varajäsen Erkki Lilja saapui kokoukseen asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Ulla Suontausta. KN 36 Tp:n Kokouskutsun liitteenä on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousaikataulu. Kokoukset pidetään keskiviikkoisin klo Kirkko neuvoston kokoukset ovat pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen keskiviikko. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Varapuheenjohtaja Ulla Suontausta toi partion terveiset tilaongelmista ja alustavista vaihtoehdoista ongelmien ratkaisuksi. Asia jätettiin esittelijöiden valmisteltavaksi. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousaikataulu merkittiin tiedoksi.

16 16 MUUTOKSENHAKU KN 37 Puheenjohtaja antaa kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen sekä ilmoittaa samalla, että kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja n:o 2/2015 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisen ajan klo Puheenjohtaja antoi kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen. Pöytäkirjan vakuudeksi: Keijo Rainerma Ulla Suontausta Keijo Haavisto puheenjohtaja ( 23-34) puheenjohtaja ( 35-37) sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan (23-37 :t ) ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa. Kankaanpäässä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Jarmo Lehtilä Asta Marjamäki Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja 18 päivältä maaliskuuta 2015 on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa. Keskuskatu 51 b, välisen ajan klo Todistan, että nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Kankaanpäässä 23 päivänä huhtikuuta 2015 Sari Viinamäki toimistosihteeri

17 17 Kankaanpään seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät:23,24,25,26,31, 36,37 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät:27,28,29,30,32,33,34,35 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 104,105 Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Keskuskatu 51 B Postiosoite: PL 63, Kankaanpää Telekopio: (02) Sähköposti: Pykälät: Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

18 18 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34 Postiosoite: PL 32, Turku Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Hämeenkatu 13 Postiosoite: PL 60,20501 Turku Telekopio: (02) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 210, (Eteläranta 8, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

19 Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. 19 Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 09.02.2015 klo 18.30 20.20 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 19.00 Paikka: Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot