SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015"

Transkriptio

1 Sivu 1 (19) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta Hinta Palvelu TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) - sisältää yleis- ja erikoislääkäripalvelun Terveysaseman avosairaanhoidon lääkäripalvelun käyntimaksu Kuntakohtainen käyntimaksukatto kalenterivuodessa 14,70 16,10 18-vuotta täyttäneeltä peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa 16,10 suuruinen käyntimaksu. 44,10 48,30 Yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ovat potilaalle maksuttomia. Muista lääkärin määräämistä terveysasemalla annettavista rokotuksista peritään terveyskeskusmaksu. Asiakasmaksuasetus 7 1 mom. 2 kohta MAKSUA EI PERITÄ: Terveysaseman lääkäripalvelun maksua ei peritä: - alle 18-vuotiailta - neuvolan lääkärissäkäynniltä - perhesuunnittelukäynniltä, silloin, kun siihen ei liity sairaanhoitoa - kehitysvammaisilta (erityishuolto on maksutonta, lukuun ottamatta ylläpitomaksua) - julkisessa laitoshoidossa olevilta - tartuntatautilain mukaisesta hoidosta - kouluterveydenhuollon erityistutkimuksista, koulutapaturmista - isyystutkimukseen liittyvältä käynniltä - työvoimaviranomaisen vaatimasta tutkimuksesta - kutsuntatarkastuksesta, varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä - vangeilta, pidätetyiltä - sotainvalideilta - sotaveteraaneilta, sotiin osallistuneilta - säännöllisen/jatkuvan kotihoidon piirissä olevilta asiakkailta - koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä tapahtuvista sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä - diabeetikoiden ja reumapotilaiden jalkahoito - maksukaton täyttymisen jälkeen. SAIRAALAN POLIKLINIKKA- SEKÄ YÖ- JA VIIKONLOPPUPÄIVYSTYSKÄYNTI Käyntimaksu 29,30 32,10 Erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitetun sairaalan tai muun toimintayksikön ja terveyskeskuksen erikoislääkärijohtoisen sairaalan poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta voidaan periä enintään 32,10 euroa käynniltä. Sama maksu voidaan periä kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen yhteydessä arkisin välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Maksua ei peritä - alle 18-vuotiaalta - terveyskeskusmaksusta vapautetulta - maksukaton täyttymisen jälkeen. Asiakasmaksuasetus 8 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Käyntimaksu 14,70 14,70 Maksua ei peritä: - kuukausimaksua maksavalta, jatkuvaa kotihoitoa saavalta henkilöltä. - alle 18-vuotiaalta - neuvolapalveluun liittyvältä käynniltä - julkisessa laitoshoidossa olevalta - tartuntatautilain mukaisesta hoidosta - sotainvalideilta - varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä ym. ryhmiltä, joiden hoidosta vastaa muu taho, jota laskutetaan Asiakasmaksuasetus 3 MUUN TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN HENKILÖN SUORITTAMA KOTIKÄYNTI Käyntimaksu 9,30 9,30 Maksua ei peritä: - kuukausimaksua maksavalta, jatkuvaa kotihoitoa saavalta henkilöltä - alle 18-vuotiaalta - tartuntatautilain mukaisesta hoidosta - neuvolapalveluun liittyvältä käynniltä - julkisessa laitoshoidossa olevalta - sotainvalideilta

2 Sivu 2 (19) - varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä ym. ryhmiltä, joiden hoidosta vastaa muu taho, jota laskutetaan. Asiakasmaksuasetus 3 YKSILÖKOHTAINEN FYSIOTERAPIA Hoitokerta 8,00 8,80 Maksua ei peritä: - maksu peritään enintään 45 kerralta kalenterivuodessa - maksukaton täyttymisen jälkeen - alle 18-vuotiaalta Asiakasmaksuasetus 7 Hoitokerta - maksu peritään enintään 45 kerralta kalenterivuodessa SARJASSA ANNETTAVA HOITO 8,00 8,80 Lääkinnällinen kuntoutus, dialyysi- sekä muu vastaava hoito. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan perustuva lääkinnällinen kuntoutus: - fysioterapia - neuropsykologinen kuntoutus - psykoterapia - jalkahoito - muut näihin rinnastettavat toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat ja toimenpiteet Asiakasmaksuasetus 11 LÄÄKÄRINTODISTUS TAI LAUSUNTO Lääkärintodistus ja lausunto 36,20 39,60 Asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta peritään maksu. Potilaan hoitoon liittyvästä ja nuorison terveystodistuksesta ei maksua kuitenkaan peritä. Asiakasmaksuasetus 23. LÄÄKÄRINTODISTUS AJO-OIKEUTTA VARTEN Lääkärintodistus ajokorttia varten 43,60 47,70 Nuorison terveystodistus on maksuton lääkärintodistus myös ajokorttia varten hankittaessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta Asiakasmaksuasetus 23 ASIAKKAAN ITSELLEEN PYYTÄMÄT CD-KOPIOT CD-maksu 20,00 20,00 Asiakkaan omaan käyttöön pyytämät CD-kopiot esim. silmänpohjakuvista/kuvantamistutkimuksista Kopio-/tulostemaksu potilasasiakaskirjasta/asiakasrekisteristä - A4-kokoinen kopio/sivu 0,50 0,50 - käsittelymaksu 10,00 10,00 - postimaksu postihinnaston mukaan ASIAKIRJAN KOPIO/TULOSTE ASIAKKAALLE Potilasasiakirjan ja asiakasrekisterin kopio/tuloste pyydettäessä - Kerran vuodessa kopiointi/tulostus ilmainen - Tämän jälkeen voidaan periä kopio-/tulostemäärän mukainen maksu, käsittelymaksu sekä mahdollinen postimaksu MAKSUKATTO Kustannusten enimmäismäärä 679,00 679,00 Asiakasmaksuista palvelujen käyttäjille kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla on 679 enimmäismäärä. Asiakasmaksulaki 6a. PERUUTTAMATTA JÄTETTY AIKA Peruuttamatta jätetty käyntiaika 36,20 39,60 Saapumatta jääminen ennakolta varatulle lääkärin vastaanottoajalle, ilman hyväksyttävää syytä 15 vuotta täyttäneeltä. Asiakasmaksulaki 3, Asiakasmaksuasetus 25 1 mom. Terveyskeskuskäynti/lääkäri + tutkimukset MUUT KUIN SUOMESSA ASUVAT HENKILÖT Sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan käynti Asiakasmaksuasetus 24 ; Ohje ulkomaalaisten oikeudesta hoitoon ja maksut, sosiaali- ja terveyslautakunta

3 Sivu 3 (19) PERHEPALVELUT Maksu Kuukausimaksu Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Käyttövara on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 105. Jos kotona asuu pienempituloinen puoliso, maksuna peritään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 105. Asiakkaan elatusvelvollisuus otetaan huomioon. Hinta Hinta Palvelu PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa. Asiakasmaksuasetus 15, 28-31, 32, 2 mom., 33 Muilta osin noudatetaan ohjetta Sosiaali- ja terveyslautakunta LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Hoitopäivä 34,80 38,10 Maksu peritään kerran kalenterivuorokaudelta. Asiakkaan siirtyessä toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua. Hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen 16,10 17,60 Maksukatto otetaan huomioon. Asiakasmaksuasetus 12 PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU Hoitopäivä 16,10 17,60 Hoito vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito). Maksukatto otetaan huomioon. Asiakasmaksuasetus 13 MAKSUKATTO Kustannusten enimmäismäärä 679,00 679,00 Asiakasmaksuista palvelujen käyttäjille kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla on 679 enimmäismäärä. Asiakasmaksulaki 6a LYHYTAIKAINEN ASUMISPALVELU Vuorokausimaksu 34,80 38,10 Vuorokausimaksu, johon sisältyy asuminen, ruoka, hoito ja huolenpito, puhtaus, vaatehuolto ja virkistys Kuukausimaksu Pitkäaikaisessa asumispalvelussa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Käyttövara on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 247,60 vuonna Käyttövara on toimeentulotuen perusosa vähennettynä ruokaosuudella. PITKÄAIKAINEN ASUMISPALVELU Pitkäaikaisen asumispalvelun maksuun sisältyy asuminen, ruoka, hoito ja huolenpito, puhtaus, vaatehuolto ja virkistys. Asiakas maksaa itse lääkkeet ja muut terveydenhoitomenot, joiden kustannuksilla on maksukatto. Muilta osin noudatetaan ohjetta Sosiaali- ja terveyslautakunta Jos kotona asuu pienempituloinen puoliso, maksuna peritään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 247,60 Asiakkaan elatusvelvollisuus otetaan huomioon.

4 Sivu 4 (19) PERHEHOITO Maksukyvyn mukainen maksu Perhehoidosta peritään pitkäaikaisen laitoshoidon maksu. Asiakasmaksuasetus 19 MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN YKSIKÖT Asiakas maksaa vuokran vuokrasopimuksen mukaan Aamiainen 2,10 2,10 Ateriamaksut tuetun asumisen yksikössä Lämmin ateria jälkiruokineen 3,40 3,40 Kuppi kahvia 0,30 0,30 Kahvileipä 0,80 0,80 Ateriamaksut palvelutalohinnaston mukaiset Ateriamaksut Veturipolun yksikössä LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Kuukausimaksu Jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kuukausimaksu. Palvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, mikäli palvelua käytetään kerran viikossa tai useammin. Tällöin peritään kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Muulloin palvelusta peritään käyntimaksu, joka määräytyy käynnin pituuden mukaan. Asiakasmaksuasetus 3 Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista oheisen taulukon mukaan: Maksun suuruus % tulorajan ylittävästä kuukausitulosta: Henkilö- Vanha Uusi Palveluun käytetty aika kuukaudessa määrä tuloraja /kk tuloraja /kk 1-5 h/kk 6-11 h/kk h/kk h/kk h/kk 45 - h/kk % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % 10 % 13 % 16 % 19 % 22 % % 8 % 10 % 13 % 15 % 18 % % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 % % 6 % 7 % 9 % 11 % 13 % % 5 % 6 % 8 % 9 % 11 % Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Käynnin pituus LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN KÄYNTIMAKSU 0-2 tuntia 9,30 9,30 Käyntimaksua ei peritä, mikäli perheen tulot alittavat sosiaali- ja terveyslautakunnan 2-4 tuntia 16,10 16,10 vahvistamat tulorajat. 4-6 tuntia 20,60 20,60 yli 6 tuntia 25,20 25,20 Asiakasmaksuasetus 3 4 mom ASIAKIRJAN KOPIO/TULOSTE ASIAKKAALLE Kopio-/tulostemaksu potilasasiakaskirjasta/asiakasrekisteristä Potilasasiakirjan ja asiakasrekisterin kopio/tuloste pyydettäessä - Kerran vuodessa kopiointi/tulostus ilmainen - Tämän jälkeen voidaan periä kopio-/tulostemäärän mukainen maksu, käsittelymaksu sekä mahdollinen postimaksu - A4-kokoinen kopio/sivu 0,50 0,50 - käsittelymaksu 10,00 10,00 - postimaksu postihinnaston mukaan

5 Sivu 5 (19) Päihdepalvelut PÄIHDEHUOLLON KUNTOUTTAVA LAITOSPALVELU Hoitopäivä 34,80 38,10 Päihdevieroitusyksikkö Maksuna peritään lyhytaikaisen laitoshoidon maksu Hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen 16,10 17,60 Asiakasmaksuasetus 12 kuukausimaksu 266,80 266,80 Arvi-asunnot, vuorokausimaksu 8,90 8,90 asumismaksu KOISORANNAN PALVELUKESKUS Koisokodit kuukausimaksu 458,80 458,80 21 m2 asunnon vuokra tai asumismaksu kuukausimaksu 524,10 524,10 24 m2 asunnon vuokra tai asumismaksu ravinto-osuus, 1 lämmin ateria - kuukausimaksu 103,00 103,00 - vuorokausimaksu 3,40 3,40 ravinto-osuus, täysylläpito - kuukausimaksu 213,40 213,40 - vuorokausimaksu 7,10 7,10 Asumispäivystys - kuukausimaksu 266,80 266,80 - vuorokausimaksu 8,90 8,90 Korotukset tulevat voimaan kun vuokrasopimus uusitaan tai uusi asiakas. TUETTU ASUMINEN JA TYÖTOIMINTA Oraskoti kuukausimaksu 314,20 314,20 asumismaksu tai vuokra kuukausimaksu 213,40 213,40 ateriat vuorokausimaksu 7,10 7,10 vuokra 304,80 304,80 Muiden tukiasuntojen vuokrat määritelty lautakunnan päätöksessä Asunnot osoitteissa Ainontie 14-16, Kesantokuja 12, Taivaanvuohentie 8, Äimäkuja 8, Laurintie 35 kuukausimaksu VAV OY:LTÄ VÄLIVUOKRATUT KERROSTALOASUNNOT Vuokra sama kuin VAV Oy:n tukiasuntotoimistolta perimä vuokra. aamiainen 2,10 2,10 lämmin ateria jälkiruokineen 3,40 3,40 kuppi kahvia 0,30 0,30 kahvileipä 0,80 0,80 PÄIHDEHUOLLON ATERIAT Avainpantti 100,00 100,00 AVAINPANTTIMAKSU ASIAKASMAKSU HENKILÖKUNNAN TUESTA JA PALVELUSTA Vuokra tai asumissopimuksiin perustuvat asumispalvelut asiakasmaksu/vrk 12,10 12,10 - henkilökunta paikalla pääsääntöisesti päivittäin, jokapäiväisen elämisen kulut asiakkaan vastuulla TEHOSTETTU TUETTU ASUMINEN (Simonpirtti) vuokra/kk 512,00 512,00 Vuokrasopimukseen perustuva asuminen asiakasmaksu/vrk 12,10 12,10 Asiakasmaksu sisältää ravinnon, Simonpirtissä annettavan hoidon ja huolenpidon, vaatehuollon ja virkistyksen. Asiakkaan käyttövaraksi jää 15 % nettotuloista tai vähintään toimeentulotuen perusosa ravinto-osuudella vähennettynä. vuorokausimaksu, muita maksuja ei peritä 34,80 38,10 Kuntoutuspaikan asiakasmaksu

6 Sivu 6 (19) KOTIIN ANNETTAVA KATKAISU- JA VIEROITUSHOITO JA PÄIHDEKUNTOUTUS vuorokausihinta 6,70 6,70 Kotiin annattava katkaisu- ja vieroitushoito ja päihdekuntotus Asiakasmaksua ei peritä jatkuvaa kotihoitoa saavalta. Hoidontarpeenarviointi-, motivointija tukikäynneistä ei peritä asiakasmaksua Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUT KUIN SUOMESSA ASUVAT HENKILÖT - Kansainvälisen sopimuksen mukaan määräytyvä maksu tai - Palvelun tuottamisesta aiheutuneen kustannuksen suuruinen maksu. Asiakasmaksuasetus 24

7 Sivu 7 (19) Lastensuojelun sijaishuolto Maksu Kuukausimaksu Elatusapu Työttömyyspäivärahan lapsikorotus Maksu enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 :n perusteella määrättävän elatusavun suuruinen Hinta Hinta Palvelu PERHEHOITO, LAITOSHUOLTO, ASUMISPALVELU Vanhemmilta perittävät maksut 1) Vahvistettu elatusapu tai työttömyyspäivärahan lapsikorotus sijoitusta seuraavan kuukauden alusta. 2) Nettotulojen mukaan määräytyvä maksu, ellei elatusapua ole vahvistettu, sijoitusta seuraavan kuukauden alusta. Yhdessä asuville vanhemmille määrätään maksu yhteisten nettotulojen perusteella. Enintään kuukaudessa 1432, ,40 Maksu määrätään taulukon mukaan: Henkilömäärä Tyydyttävä tulotaso /kk (Vanha tulotaso /kk) (720) (1225) (1729) (2233) (2737) (3241) (3746) (4250) Tulotason ollessa tyydyttävä peritään 70 euron suuruinen maksu. Maksua korotetaan 2 eurolla tulojen kasvaessa prosentilla. Laissa asetettu enimmäismäärä maksulle on 1432,40 euroa kuukaudessa. Maksajan ollessa työtön eikä elatusapua ole vahvistettu elatussopimuksella tai oikeudenpäätöksellä, peritään hoidon tai palvelun kustannusten korvaukseksi työmarkkinatuen tai työttömyyspäivärahan lapsikorotus. Toimeentulotuen perusosien noustessa, korotetaan maksutaulukon tyydyttävän tulotason määrää vastaavasti. Maksutaulukkoa tarkistetaan kunkin kalenterivuoden alussa. Lapselta tai nuorelta perittävät maksut Laitoshuollon tai perhehoidon kustannusten korvaamiseksi voidaan harkinnanvaraisesti periä maksu lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 :n mukaisista tuloista, korvauksista ja saamisista. Kertakaikkiset tulot, korvaukset ja saamiset varataan kokonaan itsenäistymistä varten. Asumispalveluista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu. Lastensuojelulain 77 mukaan varataan 40 % lapsen tuloista itsenäistymisvaroiksi. Asiakasmaksulaki 4, 7 Asiakasmaksuasetus 20

8 Sivu 8 (19) VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Maksu Kuukausimaksu Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. Hinta Hinta Palvelu PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Käyttövara on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 105. Jos kotona asuu pienempituloinen puoliso, maksuna peritään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 105. Asiakasmaksuasetus 15, 28-31, 32, 2 mom., 33 Sosiaali- ja terveyslautakunta Asiakkaan elatusvelvollisuus otetaan huomioon. LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Hoitovuorokausi 34,80 38,10 Maksu peritään kerran kalenterivuorokaudelta. Asiakkaan siirtyessä toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua. Hoitovuorokausi maksukaton täyttymisen jälkeen 16,10 17,60 Maksukatto otetaan huomioon Asiakasmaksuasetus 12 PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU Hoitovuorokausi 16,10 17,60 Hoito joko vain päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) Asiakasmaksuasetus 13 MAKSUKATTO Maksukaton enimmäismäärä 679,00 679,00 Asiakasmaksuista palvelujen käyttäjille kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla on 679 enimmäismäärä. Asiakasmaksulaki 6 A LYHYTAIKAINEN TEHOSTETTU ASUMISPALVELU Hoitovuorokausi 18,50 21,00 lyhytaikaisen tehostetun asumispalvelun asiakasmaksu hoivaasumisen tulosyksikössä Sosiaali- ja terveyslautakunta VANHUSPSYKIATRINEN VUOROHOITO ASUMISPALVELUYKSIKÖSSÄ Vuorokausimaksu 18,50 21,00 Vuorokausimaksu, johon sisältyy asuminen ja ruoka, hoito ja huolenpito, puhtaus, vaatehuolto ja virkistys.

9 Sivu 9 (19) Kuukausimaksu Pitkäaikaisessa asumispalvelussa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Käyttövara on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 247,60 vuonna Käyttövara on toimeentulotuen perusosa vähennettynä ruokaosuudella. PITKÄAIKAINEN ASUMISPALVELU Pitkäaikaisen asumispalvelun maksuun sisältyy asuminen, ruoka, hoito ja huolenpito, puhtaus, vaatehuolto ja virkistys. Asiakas maksaa itse lääkkeet ja muut terveydenhoitomenot, joiden kustannuksilla on maksukatto. Sosiaali- ja terveyslautakunta Jos kotona asuu pienempituloinen puoliso, maksuna peritään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 247,60. Asiakkaan elatusvelvollisuus otetaan huomioon. Vuokrasopimuksen mukaan Maksukyvyn mukaan PALVELUTALOT Pitkäaikainen asuminen Vuokra Kotihoidon maksu Ateriat Aamupala 1,60 1,60 Lounas 6,50 6,50 Päivällinen 4,00 4,00 päiväkahvi 1,10 1,10 iltapala 1,60 1,60 Muut kotipalvelun tukipalvelut kotihoidon maksujen mukaisesti. Vuorokausimaksu 34,80 38,10 KOTIUTUSASUNNOT PÄIVÄTOIMINTA Toimintapäivä 16,10 17,60 Päivätoimintapäivä / Päivähoitopäivä palvelukeskuksessa tai muussa vastaavassa paikassa (osavuorokautisen hoidon maksu) Kuljetus, yhdensuuntainen matka Kuljetuksesta peritään julkisen liikenteen maksu. Mikäli joukkoliikenteen taksoissa tapahtuu muutoksia, kuljetuspalvelun maksuja muutetaan vastaavasti SENIORIKUNTOSALI Kausimaksu Noudatetaan samoja maksuja kuin liikuntapalveluissa. PERHEHOITO Maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu Perhehoidosta peritään pitkäaikaisen laitoshoidon maksu. Asiakasmaksuasetus 19 Sosiaali- ja terveyslautakunta

10 Sivu 10 (19) KULJETUSPALVELU Yhdensuuntainen matka Sosiaalihuoltolaki 20 Yhdensuuntainen matka Peritään julkisen liikenteen maksu Vantaan ulkopuolelle Mikäli joukkoliikenteen taksoissa tapahtuu muutoksia, kuljetuspalvelun maksuja muutetaan vastaavasti. VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU - Vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Julkisen liikenteen maksu, josta vähennetään asiakkaan maksama taksin tilaamisesta aiheutunut maksu Asiakasmaksuasetus 6 MUUT KUIN SUOMESSA ASUVAT HENKILÖT - Kansainvälisen sopimuksen mukaan määräytyvä maksu tai - Palvelun tuottamisesta aiheutuneen kustannuksen suuruinen maksu. Asiakasmaksuasetus 24 ASIAKKAAN ITSELLEEN PYYTÄMÄT CD-KOPIOT CD-maksu 20,00 20,00 Asiakkaan omaan käyttöön pyytämät CD-kopiot esim. silmänpohjakuvista/kuvantamistutkimuksista Kopio-/tulostemaksu potilasasiakaskirjasta/asiakasrekisteristä ASIAKIRJAN KOPIO/TULOSTE ASIAKKAALLE Potilasasiakirjan ja asiakasrekisterin kopio/tuloste pyydettäessä - Kerran vuodessa kopiointi/tulostus ilmainen - Tämän jälkeen voidaan periä kopio-/tulostemäärän mukainen maksu, käsittelymaksu sekä mahdollinen postimaksu - A4-kokoinen kopio/sivu 0,50 0,50 - käsittelymaksu 10,00 10,00 - postimaksu postihinnaston mukaan

11 Sivu 11 (19) Kehitysvammahuolto Maksu Hinta Hinta Palvelu Asiakasmaksulain 4 :n 2 kohdan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 :n mukainen kuljetuspalvelu ovat asiakkaalle maksuttomia sosiaalipalveluja. Erityishuoltoon kuuluvat palvelut luetellaan lain 2 :ssä ja niitä ovat muun muassa tutkimukset, terveydenhuolto, toiminnallinen valmennus, työtoiminta, apuneuvojen ja apuvälineiden järjestäminen, yksilöllinen hoito ja muu huolenpito, huoltajien ja perheenjäsenten ohjaus ja neuvonta. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu (poikkeuksena alle 16-vuotiaat). Kuukausimaksu Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Käyttövara on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 105. Jos kotona asuu pienempituloinen puoliso, maksuna peritään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 105. Asiakasmaksuasetus 15, 28-31, 32, 2 mom., 33 Sosiaali- ja terveyslautakunta Asiakkaan elatusvelvollisuus otetaan huomioon. Hoitopäivä 34,80 38,10 Hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen 16,10 17,60 LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Maksu peritään kerran kalenterivuorokaudelta. Asiakkaan siirtyessä toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua. Maksukatto otetaan huomioon Asiakasmaksuasetus 12 Alle 18-vuotiaalta laskutetaan 7 päivää vuodessa lyhytaikaisesta laitoshoidosta, minkä jälkeen maksutonta Maksukattoon asti 12,10 13,20 KUNTOUTUSHOITO Asiakasmaksuasetus 14 PERHEHOITO Jatkuvasta perhehoidosta peritään pitkäaikaisen laitoshoidon maksu, mutta perhehoidossa olevalle tulee jäädä toimeentulotuen perusosaa vastaava summa vähennettynä ruokaosuudella käyttövaroiksi (247,60 ). - vuorokausihinta 24,70 24,70 Tilapäinen perhehoito, yli 16-vuotias - alle 10 h/vrk 11,40 11,40 - vuorokausihinta 7,80 7,80 Tilapäinen perhehoito, alle 16-vuotias - alle 10 h/vrk 4,50 4,50 Maksut peritään sekä tulo- että lähtöpäiviltä

12 Sivu 12 (19) VUOKRA ASUMISYKSIKÖISSÄ Vuokra vuokrasopimuksen mukaan. Vuokrat korotetaan vuosittain elinkustannusindeksillä syyskuun alusta Kumpukoti Ruukkukoti Koivukoti 1 ja 2 Vuokrat ja neliöt sosiaali- ja terveyslautakunnan liitteessä nro 21 YKSITYISET ASUMISYKSIKÖT - autettu asuminen 291,40 291,40 - yhden hengen huoneessa: - ohjattu asuminen 224,90 224,90 - tuettu asuminen 224,90 224,90 1) Vuokra vuokrasopimuksen mukaan 2) Mikäli palveluntuottaja ei ole määritellyt todellista vuokraa, peritään kuukaudessa: - autettu asuminen 178,90 178,90 - kahden tai useamman hengen huoneessa: - ohjattu asuminen 178,90 178,90 - tuettu asuminen 178,90 178,90 88,90 88,90 3) lisäksi peritään muun ylläpidon maksuna (siivous-, pyykinpesuaineet, hoitotarvikkeet, sähkö, vesi yms.) Puolen päivän ateriamaksu 6,50 6,50 Koko päivän ateriamaksu 11,40 11,40 Ateriamaksu 5,60 5,60 Toimintakeskukset ATERIAT ASUMISYKSIKÖISSÄ JA TOIMINTAKESKUKSISSA TILAPÄINEN ASUMINEN ASUMISYKSIKÖISSÄ JA PÄIVÄTOIMINTA/PÄIVÄHOITO Vuorokausihinta 15,70 15,70 - yli 16-vuotias, lisäksi peritään ateriamaksu Vuorokausihinta 7,70 7,70 - alle 16-vuotias, ei peritä ateriamaksuja Asumisyksikössä ja työ- ja päivätoiminnassa tai muualla tapahtuva päivähoito osavuorokausihinta 4,50 4,50 - alle 16-vuotias osavuorokausihinta 5,60 5,60 - yli 16-vuotias Vuorokausihinta 15,70 15,70 Harjoitusasunto (Hakopolku, Kytötie) Peritään korkeintaan 14 vrk:n yhtenäiseltä ajalta, yli menevistä päivistä ei asiakasmaksua Tilapäishoidon järjestäminen leirinä Vuorokausihinta 15,70 15,70 - yli 16-vuotias, lisäksi peritään ateriamaksu Vuorokausihinta 7,70 7,70 - alle 16-vuotias, ei peritä ateriamaksuja Maksut peritään sekä tulo- että lähtöpäiviltä.

13 Sivu 13 (19) Kotihoito Maksu Hinta Hinta Palvelu KOTONA ANNETTAVA PALVELU Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta peritään kuukausimaksu. Palvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, mikäli palvelua käytetään kerran viikossa tai useammin. Tällöin peritään kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Muulloin palvelusta peritään käyntimaksu, joka määräytyy käynnin pituuden mukaan. Asiakasmaksuasetus 3 Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista oheisen taulukon mukaan: Maksun suuruus % tulorajan ylittävästä kuukausitulosta: Henkilö- Vanha Uusi Palveluun käytetty aika kuukaudessa määrä tuloraja /kk tuloraja /kk 1-5 h/kk 6-11 h/kk h/kk h/kk h/kk 45 - h/kk % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % 10 % 13 % 16 % 19 % 22 % % 8 % 10 % 13 % 15 % 18 % % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 % % 6 % 7 % 9 % 11 % 13 % % 5 % 6 % 8 % 9 % 11 % Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Käynnin pituus KOTIPALVELUN KÄYNTIMAKSU 0-2 tuntia 9,30 9,30 Käyntimaksua ei peritä, mikäli perheen tulot alittavat sosiaali- ja 2-4 tuntia 16,10 16,10 terveyslautakunnan vahvistamat tulorajat. 4-6 tuntia 20,60 20,60 yli 6 tuntia 25,20 25,20 Asiakasmaksuasetus 3 4 mom KOTISAIRAANHOIDON KÄYNTIMAKSU Lääkärin kotikäynti 14,70 14,70 Lääkärin kotikäynti Kotisairaanhoitajan käynti 9,30 9,30 Kotisairaanhoitajan käynti Asiakasmaksuasetus 3 Käyntimaksu 14,70 14,70 Lääkärin käynti 9,30 9,30 Hoitajan käynti TEHOSTETUN KOTIHOIDON KÄYNTIMAKSU Kotona annettavan sairaalatasoisen hoidon maksuna peritään korkeintaan 38,10 vuorokaudessa. Jatkuvan kotihoidon asiakkaille tehostetun kotihoidon käynnit huomioidaan kuukausimaksussa. Maksua ei peritä, jos asiakkaalla on pysyvän laitoshoidon tai asumispalvelun päätös tai jos hän on lyhytaikaisessa laitoshoidossa. Sairaalatasoisessa kotona annettavassa hoidossa asiakas saa sairaalatasoisen hoidon perusteena olevan sairauden hoidon vaatimat lääkkeet, muut lääkkeet hän maksaa itse. Maksua ei huomioida maksukattoa laskettaessa. Maksu peritään maksukaton täyttymisen jälkeen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös

14 Sivu 14 (19) Lämmin lounas toimintayksikössä tai muussa tarjoilupaikassa TUKIPALVELUT Ateriapalvelu 6,50 6,50 Kotiin kuljetettu lämmin lounas 7,00 7,00 Kylmä päivällinen, kuljetus lounaan mukana 4,00 4,00 Kerta Yhdensuuntainen kuljetus Kylvetyspalvelu 10,00 10,00 Kylvetys Yhdensuuntainen kuljetus sidottu Vantaan sisäisen liikenteen maksuun. Mikäli Vantaan sisäisen liikenteen taksoissa tapahtuu muutoksia, kuljetuspalvelun maksuja muutetaan vastaavasti. Vaatehuoltopalvelu Vaatteiden pesu (sis. yhden pesuohjelman, pyykin jälkiselvittelyn ja kuljetuksen) Pesukerta 10,00 10,00 - asiakkaan kotona 8,00 8,00 - palvelutalossa Siivouspalvelu Kerta 32,10 32,10 - kerta (enintään 2 h) 20,00 20,00 - peruuttamaton tilaus Turvapalvelu Kuukausimaksu 35,00 35,00 - maksuton, jos tulot alle 711,30 /kk - peritään myös palvelutaloissa, joissa on hoitajakutsu Kertamaksu 6,00 6,00 Kauppapalvelu Kertamaksu 40,00 40,00 Asunnon korjauspalvelu

15 Sivu 15 (19) Sairaalapalvelut Maksu Hinta Hinta Palvelu LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Hoitopäivä 34,80 38,10 Maksu peritään hoitopäivältä. Asiakkaan siirtyessä toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua. Alle 18-vuotiaalta ei peritä maksua, jos hoitovuorokausia kalenterivuodessa yli 7. Hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen 16,10 17,60 Maksukatto otetaan huomioon Asiakasmaksuasetus 12 PÄIVÄ- JA YÖHOITO Hoitopäivä 16,10 17,60 Hoito joko vain päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) Alle 18-vuotiaalta ei peritä maksua, jos hoitovuorokausia kalenterivuodessa yli 7. Asiakasmaksuasetus 13 Terveyskeskuksen kertakäynti, geriatrinen vastaanotto ja muu erikoislääkärivastaanotto 14,70 16,10 ks. TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) MAKSUA EI PERITÄ ks. terveyskeskusmaksu PERUUTTAMATTA JÄTETTY AIKA Peruuttamatta jätetty käyntiaika 36,20 39,60 Saapumatta jääminen ennakolta varatulle lääkärin vastaanottoajalle, ilman hyväksyttävää syytä 15 vuotta täyttäneeltä. Asiakasmaksulaki 3 Asiakasmaksuasetus 25 1 mom. YKSILÖKOHTAINEN FYSIOTERAPIA Hoitokerta 8,00 8,80 Maksua ei peritä: - maksukaton täyttymisen jälkeen - alle 18-vuotiaalta - ryhmät, joiden hoidosta vastaa muu taho Asiakasmaksuasetus 7 MAKSUKATTO Kustannusten enimmäismäärä 679,00 679,00 Asiakasmaksuista palvelujen käyttäjille kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla on 679 enimmäismäärä. Maksukaton täyttymisen jälkeen 16,10 17,60 Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksukaton täyttymisen jälkeen 17,60 hoitopäivältä ylläpitomaksua. Asiakasmaksulaki 6a

16 Sivu 16 (19) Kuukausimaksu Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Käyttövara on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 105. Jos kotona asuu pienempituloinen puoliso, maksuna peritään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 105. Asiakasmaksuasetus 15, 28-31, 32, 2 mom., 33 Sosiaali- ja terveyslautakunta Asiakkaan elatusvelvollisuus otetaan huomioon. LÄÄKÄRINTODISTUS TAI LAUSUNTO Lääkärintodistus ja lausunto 36,20 39,60 Maksu asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta. Ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä, eikä nuorison terveystodistuksesta. Asiakasmaksuasetus 23 LÄÄKÄRINTODISTUS AJO-OIKEUTTA VARTEN Lääkärintodistus ajokorttia varten 43,60 47,70 Sosiaali- ja terveyslautakunta

17 SUUN TERVEYDENHUOLTO Maksu Hinta Hinta Palvelu MAKSUA EI PERITÄ - alle 18 vuotiailta (1 - kehitysvammaisten erityishuoltona annettava suun terveydenhuolto on maksutonta - julkisessa laitoshoidossa olevilta - varusmiehiltä, siviilipalvelumiehiltä - vangeilta, pidätetyiltä - siltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 :ssä tarkoitettu todistus lain 1 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. PÄIVÄKIRURGINEN TOIMENPIDE Päiväkirurginen toimenpidemaksu 96,40 105,50 Asiakasmaksuasetus 8 a Lisäpäivä 34,80 38,10 Asiakasmaksuasetus 12 KÄYNTIMAKSUT KÄYNTI VASTAANOTOLLA Suuhygienisti 8,00 8,00 Hammaslääkäri 10,20 10,20 Erikoishammaslääkäri 14,90 14,90 Asiakasmaksuasetus 9 TUTKIMUKSET TUTKIMUKSET JA TERVEYSTARKASTUKSET Suun tutkimus, suppea 6,60 6,60 Toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimus Suun perustutkimus 14,70 14,70 Suun tutkimus, laaja 29,30 29,30 Suun erityistutkimus 29,30 29,30 Asiakasmaksuasetus 9 KUVANTAMISTUTKIMUKSET RÖNTGENTUTKIMUS HAMMASKUVALTA Hammaskuvalta 6,60 6,60 Asiakasmaksuasetus 9 LEUKOJEN JA KOKO HAMPAISTON RÖNTGENKUVAUS Panoraamaröntgenkuvaus 14,70 14,70 Asiakasmaksuasetus 9 EHKÄISEVÄ HOITO Toimenpiteet käyntikerralta 6,60 6,60 Ehkäisevän hoitoon kuuluvat SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet Asiakasmaksuasetus 9

18 TUTKIMUKSET, HAMMASTARKASTUKSET JA SAIRAUKSIEN HOITO Vaativuusluokka Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan toimenpiteestä 0-2 6,60 6, ,70 14, ,30 29, ,90 42, ,20 60,20 Asiakasmaksuasetus 9 PROTEETTISET TOIMENPITEET a) proteesin pohjaus 42,90 42,90 b) proteesin korjaus 29,30 29,30 c) akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 143,20 d) kruunut ja sillat hampaalta 143,20 143,20 e) rankaproteesi 173,90 173,90 Asiakasmaksuasetus 9 KOTIKÄYNTI Hammaslääkäri 14,70 14,70 muun henkilön suorittama 9,30 9,30 Asiakasmaksuasetus 3 Peruuttamatta jätetty käyntiaika 36,20 39,60 KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETTY AIKA Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä 39,60 euroa. Maksua ei saa periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksytty syy. Asiakasmaksulaki 3 Asiakasmaksuasetus 25 LÄÄKÄRINTODISTUS TAI LAUSUNTO Lääkärintodistus ja lausunto 36,20 39,60 Asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta peritään maksu. Potilaan hoitoon liittyvästä ja nuorison terveystodistuksesta ei maksua kuitenkaan peritä. Asiakasmaksuasetus 23 ASIAKKAAN ITSELLEEN PYYTÄMÄT CD-KOPIOT CD-maksu 20,00 20,00 Asiakkaan omaan käyttöön pyytämät CD-kopiot esim. silmänpohjakuvista/kuvantamistutkimuksista Kopio-/tulostemaksu potilasasiakaskirjasta/asiakasrekister istä - A4-kokoinen kopio/sivu 0,50 0,50 - käsittelymaksu 10,00 10,00 - postimaksu postihinnaston mukaan ASIAKIRJAN KOPIO/TULOSTE ASIAKKAALLE Potilasasiakirjan ja asiakasrekisterin kopio/tuloste pyydettäessä - Kerran vuodessa kopiointi/tulostus ilmainen - Tämän jälkeen voidaan periä kopio-/tulostemäärän mukainen maksu, käsittelymaksu sekä mahdollinen postimaksu

19 ERIKOISMATERIAALIT Voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu. Asiakasmaksuasetus 9 OIKOMISLAITTEET Edellä säädettyjen maksujen lisäksi voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina 18-vuotiailta ja vanhemmilta, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle. asiakasmaksuasetus 9 Suun ja hampaiden tutkimus ja perushoito MUUT KUIN SUOMESSA ASUVAT HENKILÖT Asiakasmaksuasetus 24 ; Ohje ulkomaalaisten oikeudesta hoitoon ja maksut, sosiaali- ja terveyslautakunta ) Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle 18-vuotiailta. Asiakasmaksuasetus 9

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKASMAKSUT TERVEYDENHUOLLOSSA Yksikkö

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tekemiin

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA Soveltamisohje Sotel 21.1.2010 1 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Pitkäaikainen laitoshoito 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa?

Lisätiedot

Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen

Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen 1 Perusturvatoimi Vanhus- ja sairaalapalvelut / Kotihoito Ojamonkatu 34 08100 Lohja puh. 019 3690 Maksuperusteet / Kotihoito Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen Kotona

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Hallituksen päätös 11.12.2013 / 289 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT 3 1.1 KOTONA ANNETTAVA

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET 1 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Yhtymähallitus 26.3.2013, liite 27 2 SIJOITETUN LAPSEN ITSENÄISTYMISVARAT 1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE 03/2012 TAMMELAN KUNTA Kunnanjohtaja Matti Setälä p. 050 569 4930, matti.setala@tammela.fi Sosiaalijohtaja Annukka Kuismin p. 050 550 2263, annukka.kuismin@tammela.fi

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot