Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa"

Transkriptio

1 Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärikäynniltä kalenterivuodessa. Asiakasmaksuasetus 7 1 mom. 1 kohta TERVEYSKESKUSMAKSUA EI PERITÄ Terveyskeskuksen lääkärissäkäynnin maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, neuvolassa tapahtuvalta lääkärikäynniltä, sotavammaisilta, kehitysvammaisilta, jatkuvaa kotihoitoa saavilta, laitoshoidossa olevilta, lastenhuoltolaitoksen asukkailta, koulutapaturman hoidosta, tartuntalain mukaisista hoidoista, isyystutkimuksen suorittamiseksi tehdystä käynnistä, mikäli tuomioistuin tai lastenvalvoja on tutkimuksen pyytäjä, työvoimaviranomaisten pyytämistä tutkimuksista, varusmiehiltä, kutsuntatarkastuksista, vangeilta ja pidätetyiltä. Maksua ei peritä lukion, 2. asteen opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä tapahtuvista sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä. Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 10,00 Kertakäyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Maksulliset käynnit: itsenäiset hoitajan vastaanottokäynnit, jotka ovat erillisiä lääkärinkäynneistä (esim. haavahoidot) reumahoitajan vastaanotto diabeteshoitajan vastaanotto muistihoitajan vastaanotto laajat verenpaineen seurantakäynnit Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta sotiemme veteraaneilta terveydenhoitokäynneistä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynniltä ns. INR-vastaanotolla käynnistä jos sairaanhoitajalle varattu aika muuttuu lääkärikäynniksi ryhmäkäynnistä hoitotarvikejakelusta Zypadhera-lääkkeen pistoskäynneistä työ- ja liikennetapaturmakäynneistä Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Käyntimaksu 9,30 MUUN HENKILÖN SUORITTAMA KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3

2 Peruspalvelukeskus Oiva 2 TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS PÄIJÄT- HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA Käyntimaksu 16,10 32,10 Arkisin klo Arkisin välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Maksu peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen yhteydessä. Maksua ei peritä veteraaneilta. Asiakasmaksuasetus 8 Hoitokerta 8,80 YKSILÖKOHTAINEN FYSIOTERAPIA Asiakasmaksuasetus 7 Peruuttamatta jäänyt käyntiaika 39,60 PERUUTTAMATTA JÄTETTY AIKA Saapumatta jääminen ennakolta varatulle lääkärin vastaanottoajalle, ilman hyväksyttävää syytä 15 vuotta täyttäneeltä. Asiakasmaksulaki 3 Asiakasmaksuasetus 25 1 mom. Lääkärintodistus ja lausunto Pienimuotoinen lääkärinlausunto Kansainvälinen rokotustodistus Rokotustodistus Muut lääkärintodistukset (B- ja C-todistukset) HIV-todistus työlupaa tai viisumia varten Röntgenkuvat CD:llä yksityisten hoivayritysten tai yksityisten lääkäreiden lähetteellä sekä ulkopaikkakuntalaisilta Lääkärintodistus ajokorttia varten 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 LÄÄKÄRINTODISTUS Asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta peritään maksu. Kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä ja nuorison terveystodistuksesta ei maksua kuitenkaan peritä. Asiakasmaksuasetus 23 5,00 tai 10,00 47,70 AJOKORTTITODISTUS Nuorison terveystodistus on maksuton lääkärintodistus ajokorttia varten hankittaessa. Asiakasmaksuasetus 23 Terveyskeskusmaksu 16,10 ROKOTUKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Jos henkilö tarvitsee muita kuin yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotuksia matkustaessaan Suomen rajojen ulkopuolelle, reseptin kirjoittamista varten tarvittavasta lääkärinkäynnistä ja lääkärin suorittamasta rokotuksesta peritään terveyskeskusmaksu. Henkilö hankkii rokoteaineen itse apteekista. Yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset järjestetään maksutta. Tähän kuuluvat rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten tehosterokotukset, vaikka ne tarvittaisiin Suomen rajojen ulkopuolelle matkustamista varten. Jos henkilö tarvitsee rokotuksia työmatkaansa varten, rokotusten järjestämisestä ja kustantamisesta huolehtii työnantaja. Sairaankuljetusmaksu SAIRAANKULJETUS Liikenneministeriön vahvistaman taksan mukainen maksu, vuonna 2008 A 1270/2007. Asiakasmaksuasetus 10

3 Peruspalvelukeskus Oiva 3 Kustannusten enimmäismäärä 679,00 MAKSUKATTO Asiakasmaksuista palvelujen käyttäjille kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla on 679 enimmäismäärä. Asiakasmaksulaki 3 Asiakasmaksuasetus 25 1 mom. Terveyskeskuskäynti/lääkäri + tutkimukset Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan käynti MUUT KUIN SUOMESSA ASUVAT HENKILÖT - Kansainvälisen sopimuksen mukaan määräytyvä maksu tai - palvelun tuottamisesta aiheutuneen kustannuksen suuruinen maksu. Asiakasmaksuasetus 24 Käyntimaksu tai päivystysmaksu peritään myös silloin, jos potilas otetaan hoidettavaksi vuodeosastolle tai sairaalaan.

4 Peruspalvelukeskus Oiva 4 Suun terveydenhuolto Maksu Hinta Palvelu KÄYNTIMAKSUT Suuhygienisti Hammaslääkäri Erikoishammaslääkäri 8,00 10,30 14,90 KÄYNTI VASTAANOTOLLA TUTKIMUKSET Suun tutkimus, suppea Suun perustutkimus Suun tutkimus, laaja Suun erityistutkimus KUVANTAMISTUTKIMUKSET Hammaskuvalta Panoraamaröntgenkuvaus Toimenpiteet käyntikerralta Vaativuusluokka a) proteesin huolto pohjauksella b) korjaus c) akryyliosa- ja kokoproteesi d) kruunut ja sillat hampaalta e) rankaproteesi Kotikäynti 6,60 14,70 14,70 29,30 TUTKIMUSKET JA TERVEYSTARKASTUKSET toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimus Asiakasmaksuasetus 9 6,60 RÖNGENTUTKIMUS HAMMASKUVALTA 14,70 LEUKOJEN JA KOKO HAMPAISTON RÖNTGENKU- VAUS 6,60 EHKÄISEVÄ HOITO Toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpide. 6,60 14,70 29,30 42,90 60,20 42,90 TUTKIMUKSET, HAMMASTARKASTUKSEN JA SAI- RAUKSIEN HOITO Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan. Asiakasmaksuasetus 9 PROTEETTISET TOIMENPITEET 29,30 Asiakasmaksuasetus 9 143,20 143,20 173,90 16,10 HAMMASLÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Peruuttamatta jätetty käyntiaika 39,60 PERUUTTAMATTA JÄTETTY AIKA Saapumatta jättäminen ennakolta varatulle lääkärin vastaanottoajalle ilman hyväksyttävää syytä 15-vuotta täyttäneeltä. Asiakasmaksulaki 3 Asiakasmaksuasetus 25 Lääkärintodistus ja lausunto 39,60 MAKSU LÄÄKÄRINTODISTUKSESTA Maksu asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta. Ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä, eikä nuorison terveystodistuksesta. Asiakasmaksuasetus 23 Suun ja hampaiden tutkimus ja perushoito MUUT KUIN SUOMESSA ASUVAT HENKILÖT - Kansainvälisen sopimuksen mukaan määräytyvä maksu tai - palvelun tuottamisesta aiheutuneen kustannuksen suuruinen maksu. Asiakasmaksuasetus 24 Maksuton hoito eräissä tilanteissa Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 :ssä tarkoitettu todistus lain 1 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.

5 Peruspalvelukeskus Oiva 5 Terveyskeskuksen sairaalapalvelut Maksu Hinta Palvelu PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Nettotuloissa huomioidaan myös vammaisetuudet. Käyttövara on kuitenkin vähintään 105 (aiemmin 99 ). Jos kotona asuu pienempituloinen puoliso, maksuna peritään 42,5 % (aiemmin 41 %) puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 105 (aiemmin 99 ). Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa. Asiakasmaksuasetus 15, 28-31, 32 2 mom., 33. Asiakkaan elatusvelvollisuus otetaan huomioon. Hoitopäivä Hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen 38,10 17,60 LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Maksu peritään kerran kalenterivuorokaudelta. Asiakkaan siirtyessä toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua. Maksukatto otetaan huomioon. Asiakasmaksuasetus 12 Hoitopäivä 17,60 PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU Hoito joko vain päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) Asiakasmaksuasetus 13 Kustannusten enimmäismäärä 679,00 MAKSUKATTO Asiakasmaksuista palvelujen käyttäjille kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla on 679 :n enimmäismäärä. Asiakasmaksulaki 6a

6 Peruspalvelukeskus Oiva 6 Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOITO JA PALVELUASUMINEN Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta peritään kuukausimaksu. Maksu määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Asiakasmaksuasetus 3, 27, 29 31, 32 Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksutaulukko Henkilö- Nykyinen Uusi tuloraja Käyntikerrat viikossa määrä tuloraja /kk /kk 1/vk 2/vk 3/vk 4/vk 5/vk 6/vk 7/vk 8/vk tai yli % 22 % 25 % 30 % 30 % 32 % 32 % 35 % % 15 % 18 % 20 % 20 % 21 % 21 % 22 % % 10 % 14 % 16 % 16 % 17 % 17 % 18 % % 9 % 11 % 14 % 14 % 15 % 15 % 15 % % 7 % 9 % 11 % 11 % 12 % 12 % 13 % % 6 % 7 % 9 % 9 % 10 % 10 % 11 % Maksun suuruus % tulorajan ylittävästä kuukausitulosta Maksujen ylärajana on palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, joka lasketaan vuosittain. Alle 15 min. kestävät säännölliset sairaanhoidolliset käynnit laskutetaan siten, että kolmesta käynnistä muodostetaan yksi käynti. ( esim. insuliinipistokset, silmätipat yms.) Tilapäinen kotihoito. Käynnit harvemmin kuin 1x/ vk Asiakasmaksuasetus 3 Tilapäinen kotisairaanhoito Maksu Vanha hinta Uusi hinta Käyntikerta <3h > 3h 17,30 34,00 17,30 34,00 Käyntikerta 8,70 9,30 Käyntikerta 13,80 14,70 Lääkärin kotikäynti Maksu Ateria Ateria Kerta Kerta Kerta Kerta Koneellinen Kerta Tunti Kerta Uusi hinta 6,80 5,90 1,90 0,60 5,30 8,80 6,20 4,70 5,90 11,60 30,60 4,90 30,60 Palvelu TUKIPALVELUT Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna paikalla syötynä Kahvi ja pulla esim. saunotuksen tai päivätoiminnan yhteydessä Puuro paikalla syötynä. Saunapalvelu, joka ei sisällä kuljetusta, joka sisältää kuljetuksen Pyykki Kuljetuspalvelu yhteen suuntaan < 10km >10 km >30 km Siivouspalvelu Asiointipalvelu/ kauppapalvelu Turvapuhelinpalvelu (sisältää turvapuhelimen, laitteiston ylläpidon ja auttamiskäynnit).

7 Peruspalvelukeskus Oiva 7 MUUT KOTIHOIDON MAKSUT Kerta (Päivätoimintamaksu) Kerta (Päivätoimintamaksu) Käynti 15,00 25,00 15,00 8,00 6,60 Palvelupäivä. Sisältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvin ja mahdollisen saunotuksen (ilman kuljetusta). Palvelupäivä, joka sisältää kuljetuksen, aamupalan, lounaan, päiväkahvin ja mahdollisen saunotuksen. Päivätoiminta, joka sisältää kuljetuksen. Päivätoiminta ilman kuljetusta Kuntouttava kotikäynti Päivämaksu 11,30 OMAISHOITAJAN VAPAA Seteli/ tunti 27,00 PALVELUSETELI PALVELUASUMINEN Pitkäaikainen asuminen Vuokrasopimuksen mukaa Kotihoidon maksutaulukon mukaan Kaikki ateriat Lounas Vuorokausimaksu 51,20 11,80 5,90 29,50 Vuokra Kotihoidon maksu Palvelumaksu (sis. mm perusturvan, turvapuhelimen/hoitajakutsun, pyykkihuollon, sauna- ja hygieniapalvelun ja päivä-toiminnan ) Ateriat Lyhytaikaishoito Vuorokausimaksu, johon sisältyy asuminen ja ruoka, hoito ja huolenpito, puhtaus, vaatehuolto ja virkistys. Hoitopäivä 15,00 Osavuorokautinen lyhytaikaishoito Hoito joko vain päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) Asiakasmaksuasetus 13 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Nettotuloissa huomioidaan myös vammaisetuudet. Käyttövara on kuitenkin vähintään 105 (aiemmin 99 ). Jos kotona asuu pienempituloinen puoliso, maksuna peritään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 105 (aiemmin 99 ). LAITOSHOITO PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa. Asiakasmaksuasetus 15, 28 31, 32 2 mom., 33. Muilta osin noudatetaan ohjetta Sosiaali- ja terveyslautakunta

8 Peruspalvelukeskus Oiva 8 Hoitopäivä Hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen 38,10 17,60 LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Maksu peritään kerran kalenterivuoro-kaudelta. Asiakkaan siirtyessä toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua. Maksukatto otetaan huomioon Asiakasmaksuasetus 12 Hoitopäivä 17,60 PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU Hoito joko vain päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) Asiakasmaksuasetus 13 Maksukaton enimmäismäärä 679,00 MAKSUKATTO Asiakasmaksuista palvelujen käyttäjille kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla on 679 enimmäismäärä. Asiakasmaksulaki 6 A

9 Peruspalvelukeskus Oiva 9 Hyvinvointipalvelut Lastensuojelu ja perhepalvelut Maksu hinta Palvelu Maksuttomia palveluja ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 :n 1 kohdan mukaan sosiaalihuoltolain 17 :n 1. momentin 1 kohdassa tarkoitettu sosiaalityö ja 2. kohdassa tarkoitettu kasvatus- ja perheneuvonta, lain 4 :n 4 kohdan mukaan lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto ja lain 4 :n 8 kohdan mukaan avioliittolaissa, isyyslaissa, lapseksiottamisesta annetussa laissa, lapsen elatuksesta annetussa laissa, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa ja eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusindeksiin annetussa laissa kunnan tehtäväksi säädetyt palvelut. sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten huolto, perheasiain sovittelu, isyyden selvittäminen, ottolapsineuvonta, elatussopimuksen vahvistaminen, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistaminen, tuomioistuimelle annettava selvitys lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, merkintä elatusavun suorittamista koskevaan sopimukseen tai päätökseen elatusavun korottamisajankohdasta ja korotetusta määrästä (ei koske rikosvahinkolain nojalla tehtyjä päätöksiä) ovat lain mukaan maksuttomia KRIISIASUNTO Vuorokausimaksu 701,83 23,07 Maksu perustuu vuokranantajan Peruspalvelukeskus Oivalta perimään vuokraan ja vesimaksuun. Maksua tarkistetaan kunkin kalenterivuoden alussa. TURVAKOTIPALVELUT Vuorokausimaksu 38,10 19,05 Aikuisen vuorokausimaksu Lapsiasiakkaalta alempi maksu Tilapäinen kotipalvelu Käyntimaksu 1 3 h 3 6 h 17,30 34,00 EHKÄISEVÄ PERHETYÖ Ehkäisevä perhetyö sisältää sosiaalihuoltolain 20 :n mukaisen lapsiperheiden kotipalvelun. Tilapäiseksi kotipalvelu määritellään silloin, kun käyntikertoja on keskimäärin vähemmän kuin kerran viikossa kolmen kuukauden aikana. Maksuttomia palveluja ovat varhaisen tuen palvelu, päiväkuntoutus ja lapsiperheiden kotipalvelu lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perusturvalautakunta Seteli/ tunti 27,00 PALVELUSETELI, lapsiperheiden kotipalvelu Säännöllisen lapsiperheen kotipalvelun asiakasmaksutaulukko Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta peritään kuukausimaksu. Maksu määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelunkäyttäjän ja perheen koon mukaan. Henkilö- Nykyinen Uusi tuloraja Käyntikerrat viikossa määrä tuloraja /kk /kk 1/vk 2/vk 3/vk 4/vk 5/vk 6/vk 7/vk 8/vk tai yli % 22 % 25 % 30 % 30 % 32 % 32 % 35 % % 15 % 18 % 20 % 20 % 21 % 21 % 22 % % 10 % 14 % 16 % 16 % 17 % 17 % 18 % % 9 % 11 % 14 % 14 % 15 % 15 % 15 % % 7 % 9 % 11 % 11 % 12 % 12 % 13 % % 6 % 7 % 9 % 9 % 10 % 10 % 11 % Perheen koon ylittäessä kuusi henkilöä, tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 % kustakin seuraavasta henkilöstä. Maksun suuruus % tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Maksujen ylärajana on palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, joka lasketaan vuosittain. Säännöllisen perhehoidon maksutaulukkoa aletaan soveltaa heti, kun säännöllisen palvelun tarve on todettu tai palvelu kestää enemmän kuin kolme kuukautta.

10 Peruspalvelukeskus Oiva 10 Hyvinvointipalvelut Lastensuojelun avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto Maksu hinta Palvelu Lastensuojelusta voidaan periä asiakasmaksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa säädetään (LsL 19 ) Sosiaali- ja terveydenhuollosta annetun lain 4 :n 4 kohdan mukaan lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto on maksutonta. Lain 7 :n perusteella ja lain 4 4 kohdassa säädetystä poiketen lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan periä 1)Lapsen vanhemmilta maksu 2) Lapselle tulevat elatusavut 3) maksu lapsen tai nuoren muista tuloista, korvauksista tai saamisis-ta Enintään kuukaudessa PERHEHOITO, LAITOSHUOLTO, ASUMISPALVELU 1)Lapsen vanhemmilta perittävä maksu kustannusten korvaamiseksi (7.1 ) Elatuskyvyn mukaan määräytyvä maksu ellei elatusapua ole vahvistettu. Maksu saa olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Yhdessä asuville vanhemmille määrätään maksu, joka jaetaan heidän keskensä maksukyvyn mukaan. 2)lapselle tulevien elatusapujen periminen kustannusten korvaamiseksi (7.2 ) Voidaan periä ja nostaa maksua vahvistamatta. 3)maksun periminen muista lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 :n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista kustannusten korvaamiseksi (7.3 ) Asiakasmaksulain 7 :n 2 ja 3 momentin perusteella lapsen tai nuoren tuloista tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1432,40 euroa. Perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 1432,40 Lastensuojelulain 77 :n mukaan varataan 40 % lapsen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 :ssä tarkoitetuista tuloistaan, korvauksistaan tai saamisistaan itsenäistymisvaroiksi. Määrää laskettaessa ei oteta huomioon lapsilisää. Muilta osin noudatetaan perusturvalautakunnan hyväksymiä ohjeita lastensuojelusta perittävistä asiakasmaksuista. Lastensuojelulaki 19 Asiakasmaksulaki 4, 7 Asiakasmaksuasetus 20 Lastensuojelulaki 77 Hyvinvointipalvelut Sosiaalityön yksikön palvelut Maksu hinta Palvelu Sosiaalihuollon aikuissosiaalityön osalta noudatetaan lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (4 1 mom 1-kohta) Sosiaalityö ja työhön kuntoutus on lain mukaan maksutonta.

11 Peruspalvelukeskus Oiva 11 Sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Maksu hinta Palvelu Sosiaalihuollon erityispalveluiden osalta noudatetaan lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (4 1 mom 1, 2, 5, 7-kohdat) Ylläpitokorvaus jatkuvassa asumispalvelussa 32,00 /kk KEHITYSVAMMAISTEN YLLÄPITOMAKSU jatkuvassa asumispalvelussa kattaa siivouksen ja siivoustarvikkeet, pyykinpesuaineen ja vaatehuollon sekä henkilökohtaisen hygienian tarvikkeet. Lisäksi kehitysvammaiset henkilöt maksavat asuntonsa vuokran ja ateriat. Perusturvalautakunta Ylläpitokorvaus tilapäishoidossa 27 /pv YLI 16-VUOTIAIDEN KEHITYSVAMMAISTEN tilapäishoidon ylläpitokorvaus perhehoidossa tai muualla järjestetyssä hoidossa sisältää asumisen, ruoan ja muut välttämättömät siivous-, vaatehuollon- ja henkilökohtaisen hygienian tarvikkeet. Perusturvalautakunta Ylläpitokorvaus omaishoitajan vapaapäivien ajalta Ateriat Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kotiin annettavat palvelut 11,30 /pv OMAISHOITAJAN VAPAAPÄIVIEN ajalta perittävä ylläpitokorvaus sisältää asumisen, ruoan ja muut välttämättömät siivous-, vaatehuollon- ja henkilökohtaisen hygienian tarvikkeet. Kotihoidon ateriapalvelun mukainen maksu. Julkisen linja-autotaksan mukainen maksu PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUISSA noudatetaan koti- ja asumispalveluiden maksuperusteita huomioiden kuitenkin harkintaperusteina asiakkaiden kuntouttava perustavoite ja kannustavuus. Hoitopäivä Hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Nettotuloissa huomioidaan myös vammaisetuudet. Asiakkaan henkilökohtaiseksi käyttövaraksi on jäätävä vähintään 105 (aiemmin 99 ). Jos kotona asuu pienempituloinen puoliso, maksuna peritään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 105 (aiemmin 99 ). Asiakkaan elatusvelvollisuus otetaan huomioon. 38,10 17,60 LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Maksu peritään kerran kalenterivuorokaudelta. Asiakkaan siirtyessä toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua. Maksukatto otetaan huomioon. Asiakasmaksuasetus 12. PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa. Asiakasmaksuasetus 15, 28-31, 32 2 mom., 33.

12 Peruspalvelukeskus Oiva 12 LYHYTAIKAINEN ASUMISPALVELU Vuorokausimaksu Vuorokausimaksu psykiatrisessa toimintayksikössä Pitkäaikaisessa asumispalvelussa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Nettotuloissa huomioidaan myös vammaisetuudet. Käyttövara on kuitenkin vähintään 200 euroa/kk. Jos kotona asuu pienempituloinen puoliso, maksuna peritään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 200 euroa. Asiakkaan elatusvelvollisuus otetaan huomioon. Maksukyvyn mukainen maksu Palveluasumisen erityiskustannuskorvaus 38,10 17,60 Vuorokausimaksu, johon sisältyy asuminen, ruoka, hoito ja huolenpito, puhtaus, vaatehuolto ja virkistys PITKÄAIKAINEN ASUMISPALVELU Pitkäaikaiseen asumispalveluun sisältyy asuminen, ruoka, hoito ja huolenpito, puhtaus, vaatehuolto ja virkistys. Asiakas maksaa itse asumisen sekä lääkkeet ja muut terveydenhoitomenot, joiden kustannuksilla on maksukatto. PERHEHOITO Perhehoidosta peritään pitkäaikaisen laitoshoidon maksu. Asiakasmaksuasetus 19 Mikäli henkilö saa palveluasumisen erityiskustannuksiin korvausta muun lain nojalla (asiakasmaksulaki 4 1 mom 5-kohta), peritään asiakaskohtaisesti määräytyvä palveluasumisen erityiskustannuskorvaus. Kustannusten enimmäismäärä 679,00 MAKSUKATTO Asiakasmaksuista palvelujen käyttäjille kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla on 679 :n enimmäismäärä. Asiakasmaksulaki 6 a

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tekemiin

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE 03/2012 TAMMELAN KUNTA Kunnanjohtaja Matti Setälä p. 050 569 4930, matti.setala@tammela.fi Sosiaalijohtaja Annukka Kuismin p. 050 550 2263, annukka.kuismin@tammela.fi

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa

Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa Asiakasmaksut Tampereen kaupunkiseudun kunnissa Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteinen arviointikohde vuonna 2013 1 Sisällys Johdanto... 2 Asiakasmaksuista päättävät tahot... 2 Maksut

Lisätiedot

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 8,80 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 14,70 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama hoitopalkkio

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot