Sopimusehdot. 1 Sopijaosapuolet. 2 Autojen käyttö. 3 Vastuu. 4 Maksaminen. Voimassa alkaen (FI) 1/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimusehdot. 1 Sopijaosapuolet. 2 Autojen käyttö. 3 Vastuu. 4 Maksaminen. Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3"

Transkriptio

1 Voimassa alkaen (FI) 1/3 Sopimusehdot 1 Sopijaosapuolet 1.1 City Car Club on Suomen kaupunkiautot Oy:n tarjoaman autojen yhteiskäyttöpalvelun nimi. Näissä ehdoissa CCC:lla tarkoitetaan Suomen kaupunkiautot Oy:tä, jonka postiosoite on Museokatu 20-22, Helsinki, Y- tunnus ja kotipaikka Helsinki. 1.2 Näissä ehdoissa Klubilaisella tarkoitetaan palvelun käyttäjää, joka on hyväksynyt jäljempänä olevat Sopimusehdot CCC:n kanssa. Myös ne henkilöt, jotka Klubilainen rekisteröi käyttäjäryhmänsä (Perhesopimukset ja Yrityssopimukset) jäseneksi ovat velvollisia noudattamaan tätä sopimusta, muutoin kuin kohdassa 4. mainittua maksuvelvollisuutta, joka koskee Perhesopimuksen tai Yrityssopimuksen kyseessä ollessa palvelun pääkäyttäjää. 2 Autojen käyttö 2.1 Klubilainen on velvollinen huolehtimaan CCC:lta käyttöönsä saamista autoista sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Klubilainen sitoutuu käyttämään autoja vain tavanomaisella tavalla. 2.2 Klubilainen sitoutuu itse kuljettamaan autoja. Auton CCC:lta käyttöönsä ottanut Klubilainen saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos tämä on niin ikään Klubilainen. Klubilaisen tulee olla vähintään 21-vuotias ja ajokortin molemmat vaiheet tulee olla suoritettuna. 2.3 Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen (mukaan lukien virallisesti merkityt jäätiet) on kielletty. 2.4 Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi on auto ehdottomasti lukittava. 2.5 Klubilaisen tulee auton käyttöönoton yhteydessä tarkistettava auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Sama koskee sisätilojen siisteyttä. Mikäli autoa käyttöönotettaessa asiakas ei ilmoita CCC:lle CCC:n antamien ohjeiden mukaisesti sellaisista vaurioista tai puutteista, jotka eivät jo ole CCC:n tiedossa, siirtyy vastuu Klubilaiselle. 2.6 Tupakointi, syöminen ja juominen ovat ehdottomasti kiellettyjä kaikissa klubin autoissa. 2.7 Lemmikkieläimiä saa kuljettaa ainoastaan PET -tunnuksella varustetuissa autoissa auton tavaratilassa. 3 Vastuu 3.1 Klubilainen on velvollinen kulloinkin voimassa olevaan (tällä hetkellä 1250 ) omavastuun ylärajaan saakka a) korvaamaan autolle ja sen varusteille käyttöaikana sattuneet vahingot, myös ulkopuolisten aiheuttamat; b) korvaamaan autosta käyttöaikana kadonneet osat ja lisävarusteet; c) suorittamaan seisonta-ajalta kunkin ajoneuvon hinnaston mukaisen aikaveloituksen, kuitenkin enintään 7 vuorokaudelta ja korkeintaan kulloinkin voimassa olevan omavastuun 3.2 Jos autolle tai CCC:lle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Klubilaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että Klubilainen on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, Klubilainen on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan CCC:lle. 3.3 Klubilainen on velvollinen maksamaan kaikki auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti-, pysäköintivirhe-, ylikuorma- ja sakkomaksut. CCC veloittaa kaikista yllä mainituista maksamattomista maksuista asiakkaalta varsinaisen virhemaksun lisäksi hinnaston mukaisen lisämaksun. 4 Maksaminen Klubilainen on velvollinen maksamaan hinnastossa mainitun kuukausimaksun sekä autojen käytöstä aiheutuvat kustannukset erillisen hinnaston mukaisesti käyttöä seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä.

2 Voimassa alkaen (FI) 2/3 5 CCC:n velvollisuudet 5.1 CCC:n on luovutettava auto Klubilaiselle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. CCC:lla on oikeus vaihtaa noutopaikkaa pakottavasta syystä, esimerkiksi jos noutopaikka on poissa käytöstä siirtokehotuksesta, ulkopuolisesta autosta tai muusta syystä johtuen. 5.2 CCC on velvollinen antamaan Klubilaiselle riittävän opastuksen ja ohjeet palvelun käytöstä ennen ensimmäistä käyttökertaa. 5.3 Ellei Klubilainen saa autoja käyttöönsä vahvistetun varauksen mukaisesti, CCC on ensisijaisesti velvollinen järjestämään korvaavan auton mahdollisimman läheltä. Klubilainen on tässä tapauksessa halutessaan oikeutettu perumaan varauksen kuluitta. 5.4 CCC vastaa Klubilaisen käyttöön tarkoitettujen autojen huollosta, vakuutuksista, ajoneuvoveroista sekä muista autoihin suoranaisesti liittyvistä kuluista. 6 Matkamittari 6.1 Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon erikseen asennetulla laitteistolla tai ajoneuvon omalla matkamittarilla. 6.2 Klubilainen on velvollinen ilmoittamaan viipymättä CCC:lle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta. 7 Polttoaine ja auton hoito 7.1 CCC vastaa auton polttoainekustannuksista. 7.2 Klubilainen on velvollinen tankkaamaan auton autosta löytyvällä polttoainekortilla viimeistään, kun polttoainevalo on syttynyt varauksen aikana. Tankkaamattomasta autosta veloitetaan hinnaston mukainen lisämaksu. 7.3 Tankkaus tulee suorittaa automaatista CCC:lta saadun PIN-tunnuksen avulla. CCC:n on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Klubilainen vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. 7.4 Yli km:n yksittäisen käyttökerran aikana Klubilainen on velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. 8 Klubilaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa 8.1 Klubilaisen on välittömästi käyttöönoton yhteydessä ilmoitettava kohdassa 2.5 mainituista auton vikakirjaan merkitsemättömistä vioista CCC:n ohjeiden mukaisesti. 8.2 Vahingon sattuessa varauksen aikana Klubilainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen CCC:lle. Ilmoitus tehdään puhelimitse ja autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä Klubilaisen on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko tai hirvieläinvahinko. Poliisin antama kopio ilmoituksesta on toimitettava CCC:lle. 8.3 Klubilaisen on tehtävä viipymättä ilmoitus varkaudesta CCC:lle ja poliisille. CCC:n on tämän jälkeen ilmoitettava Klubilaisille, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. 8.4 Jos Klubilainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, vastaa hän siitä CCC:lle syntyneestä vahingosta. 9 CCC:n vastuu auton virheestä Jos autossa käyttöaikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, Klubilainen voi vaatia virheen oikaisua, virhettä vastaavaa alennusta tai, pääkaupunkiseudun alueella, vastaavaa korvaavaa autoa kohtuuajassa toimitettuna. 10 Auton palauttaminen sopimuksen mukaisen käyttöajan päättyessä 10.1 Auto on palautettava varausta tehdessä sovittuun paikkaan viimeistään sovitun käyttöajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on sovittava CCC:n kanssa riittävän ajoissa ennen auton palauttamista. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun Klubilainen tekee sulkusoiton ja varmistaa, että auton ovet ovat sulkeutuneet. Auto tulee kaikissa tilanteissa jättää lailliselle parkkipaikalle Jos autoa ei ole palautettu käyttöajan päättyessä eikä käyttöajan pidentämisestä ole sovittu CCC:n kanssa, ilmoitetaan asiasta poliisille Jos Klubilainen laiminlyö kohdassa 10.1 sovitut velvoitteet, CCC:lla on oikeus periä hinnastossa mainitut lisämaksut.

3 Voimassa alkaen (FI) 3/3 11 Peruutukset ja varausten muutokset 11.1 Varaukseen voi tehdä muutoksia tai sen voi perua kuluitta varauksen pituuden mukaan määräytyvän peruutusajan puitteissa, esim. 12 tunnin varauksen viimeistään 12 tuntia ennen varauksen alkua. Myöhemmin tehdyt muutokset tai peruutukset laskutetaan alkuperäisen varauksen pituuden mukaisesti Jos Klubilainen palauttaa auton ennen sovitun käyttöajan päättymistä, laskutetaan varaus alkuperäisen varauksen pituuden mukaisesti Jos Klubilainen pidentää varaustaan, laskutetaan varaus pidennetyn varausajan mukaisesti. 12 Auton paikantaminen Klubilainen hyväksyy, että CCC voi tarvittaessa seurata auton liikkumista paikannusjärjestelmällä, mikäli CCC katsoo siihen olevan erityistä tarvetta. CCC:lla ei ole poliisiviranomaisia lukuun ottamatta oikeutta luovuttaa auton paikannustietoja kolmannelle osapuolelle. 13 Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman CCC:n kirjallista lupaa. CCC päättää luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti. 14 Markkinointiviestit CCC:lla on oikeus lähettää Klubilaiselle tähän sopimukseen liittyviä markkinointiviestejä. Viestivälineenä voidaan käyttää sähköpostia, tekstiviestiä, kirjettä ja/tai puhelua. 15 Sopimuksen voimassaolo 15.1 Tämä sopimus tulee molempia sopijaosapuolia sitovaksi, kun Klubilainen on hyväksynyt nämä Sopimusehdot täyttämällä sopimukseen liittyvän Hakemuksen sekä vahvistanut Hakemuksen vastaamalla CCC:n lähettämään tekstiviestiin. Hinnaston mukainen kuukausimaksu alkaa siitä päivästä, kun Klubilainen on hyväksytty CCC:n asiakkaaksi Molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti Klubilaisen tulee tämän sopimuksen voimassa ollessa välittömästi ilmoittaa CCC:lle mahdollisista yhteystietojen muutoksista. Klubilaisen tulee myös välittömästi ilmoittaa muista olennaisista muutoksista, esim. ajo-oikeuden menettämisestä CCC:lla on oikeus purkaa tämä sopimus ilman irtisanomisaikaa jos käy ilmi, että Klubilainen rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että Klubilainen ei CCC:n arvion mukaan kykene käsittelemään autoja asianmukaisesti tai Klubilaisen maksukyvyssä tapahtuu olennaista heikkenemistä (esim. julkinen maksuhäiriömerkintä). 16 Sopimusta koskevat riidat 16.1 Jos sopimusta koskevia erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, Klubilainen voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava CCC:n kotipaikan (Helsinki) käräjäoikeudessa Jos sopimuksen eri kieliversioiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielisiä sopimusehtoja. 17 Sopimuksen muuttaminen tai siirtäminen CCC:lla on oikeus muuttaa liitteiden ja näiden Sopimusehtojen sisältöä. Hinnaston ja Sopimusehtojen osalta ilmoitus on kuitenkin tehtävä Klubilaiselle vähintään kuukausi ennen muutosta tämän sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitus voidaan lähettää ainoastaan Klubilaisille, jotka eivät erikseen ole poistaneet osoitettaan CCC:n sähköpostilistalta. CCC:lla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee ilmoittaa Klubilaiselle vähintään kuukausi ennen siirron toteutumista. 18 Liitteet Näiden sopimusehtojen liitteet ovat a) Hakemus (CCC:n Internet-sivuilla) b) Hinnasto (CCC:n Internet-sivuilla)

4 Effective as of November 3, 2012 (EN) 1/3 Terms of Contract 1 Parties to the Contract 1.1 City Car Club is the name of car sharing service provided by Suomen kaupunkiautot Oy. In these terms of contract, CCC means Suomen Kaupunkiautot Oy, located at Museokatu 20-22, Helsinki, registered with business ID in its home municipality of Helsinki. 1.2 In these terms Club Member means the service user, who has agreed to these Terms of Contract with CCC. Also persons registered by Club Members to their respective user group (Family and Company agreements) are required to abide by these Terms of Contract, except for what is agreed in article 4 regarding payment, which in case of Family and Company agreements only applies to the main user. 2 Use of Cars 2.1 Club Member is liable to take good care of cars provided by CCC and to exercise extreme care and caution while driving. Club Member agrees to use cars for only what can be deemed conventional use. 2.2 Club Member agrees to only drive the cars provided by CCC themselves or by another registered Club Member. All Club Members have to be at least of 21 years old and have a permanent driving license for a car (phase I and II of driving school completed). 2.3 Using cars for any unlawful purposes, towing, competitions or practices thereof, driving instruction and driving on ice (including officially marked ice roads) is expressly forbidden. 2.4 Cars must be locked at all times, even when parked for a short while. 2.5 Club Member has to check the external condition of the car when taking the car into use to avoid disputes concerning any damage to cars. Club Member also has to check the general cleanliness of car interiors. If Club Member fails to notify CCC of any previously unreported damages following the instructions provided by CCC, the liability for said damages is transferred to the Club Member. 2.6 Smoking, eating and drinking in all cars is expressly prohibited. 2.7 Pets can only be transported in the trunk of cars marked as PET cars. 3 Liability 3.1 Club Member is liable up to the self risk (currently 1250 ) to a) compensate any damage to the car and its equipment during the reservation, caused by themselves or by third parties; b) compensate any parts and equipment lost during the reservation; c) pay the normal hour price presented in the pricelist for idle time caused by damage to the car, however for maximum 7 days and no more than the self risk (currently 1250 ). 3.2 Should Club Member cause damage cars or CCC as a result of intention, gross neglicance, use of alcohol or other intoxicating substance, criminal intentions or otherwise having substantially broken these Terms of Contract, Club Member is liable to pay for any damages in full to CCC. 3.3 Club Member is liable to pay all parking fees, parking tickets, overload and penalty fees resulting from use of cars during a reservation. CCC reserves the right to charge extra fees presented in the price list in addition to the fees mentioned above if they are left unpaid. 4 Payment Club Member is liable to pay the monthly fee and usage fees according to the pricelist. Payments are due the 15 th day of the month following the reservation.

5 Effective as of November 3, 2012 (EN) 2/3 5 Obligations of CCC 5.1 CCC must hand over a reserved car to Club Member in working condition at the agreed time and location. CCC has the right to change the pick-up location due to unforeseen circumstances, e.g. if the pick-up location is not in use, is blocked or not available for any other reason. 5.2 CCC is responsible for providing each Club Member an adequate briefing and instructions for using the service before their first reservation. 5.3 Should CCC fail to hand over a reserved car according to the confirmation, CCC is primarily responsible for arranging a replacing car as close by as possible. Club Member can alternatively request the reservation to be cancelled without any charges. 5.4 CCC is responsible for service, insurance, taxes and other costs of cars used by Club Members. 6 Odometer 6.1 Mileage is measured either by special equipment or car s own odometer. 6.2 Club Member is responsible for notifying CCC with no delay if there is reason to suspect that the odometer is not working properly. 7 Fuel and Service 7.1 CCC is responsible for all fuel expenses. 7.2 Club Member is responsible for refuelling the car with the fuel card available in all cars at the latest when the signal for low fuel has been lit up during their reservation. If a car is left with lower fuel level, Club Member will be charged an extra fee presented in the pricelist. 7.3 Car must be refuelled from the automat with the PIN code provided by CCC. CCC must notify what type of fuel to use. Club Member is liable for any damage caused by using wrong type of fuel. 7.4 For reservations exceeding over km Club Member is responsible for taking care of normal checks, such as motor oil, cooling and battery liquids, tire pressure etc. 8 Obligations of Club Member in Case of Faults, Accidents and Theft 8.1 Club Member must immediately when taking the car into use report any unmarked damages outlined in article 2.5 following instructions provided by CCC. 8.2 In case of damage to the car during reservation Club Member is always responsible to file an accident report to CCC. Accident report must be done via phone and in writing, using the accident report form found in the car. If there is any doubt about the responsibility, Club Member has to always call the police. Police must always be notified in case of bodily injuries or deer damage and a copy of the police report delivered to CCC. 8.3 In case of theft, Club Member has to immediately report the theft to both CCC and to police. After this CCC will give Club Member instructions on how to proceed. 8.4 If Club Member neglects their responsibility for making above-mentioned reports, they are responsible for any damage caused to CCC. 9 Obligations of CCC in Case of Faults Should a technical fault occur during a reservation, Club member can request the fault to be corrected, a respective refund to be issued or, within Helsinki metropolitan area, a replacement car to be delivered within a reasonable time. 10 Returning Cars 10.1 Cars must be returned to the return location agreed at the time of making the reservation before the reservation time ends. Any changes to the return time or place have to be checked and confirmed with CCC in good time before the end of the reservation. Reservation time ends when Club Member makes the close call and checks that the car doors have been locked. Cars must always be returned to a legal parking space If a car has not been returned by the end of the reservation and reservation time has not been extended and confirmed by CCC, the car will be reported stolen to police Should Club Member neglect what has been agreed in article 10.1, CCC reserves the right to charge extra fees presented in the pricelist.

6 Effective as of November 3, 2012 (EN) 3/3 11 Cancellations and Changes to Reservations 11.1 A reservation can be changed or cancelled at no cost within the cancellation time determined by the length of the reservation, e.g. a 12-hour reservation at the latest 12 hours before the start of the reservation. Later changes or cancellations will be charged according to the length of original reservation Should Club Member return the car before the original reservation end time, reservation will be charged according to the length of the original reservation Should Club member extend their reservation, reservation will be charged according to the length of the extended reservation. 12 Locating the Cars Club Member agrees that CCC can locate the cars, if CCC deems it necessary. CCC has under no circumstances right to transfer the location data to a third party, except for police authorities. 13 Driving outside Finland It is forbidden to take cars outside Finnish border without a written permission from CCC. CCC makes a decision about giving such permission case by case. 14 Marketing CCC reserves the right to send Club Member marketing messages relevant to this contract via , SMS, postal mail and/or phone calls. 15 Validity 15.1 This contract becomes binding to both parties when Club Member has accepted these Terms of Contract by filling in the Application Form and confirmed the Application Form by replying to the confirmation SMS sent by CCC. Monthly fee specified in the pricelist starts from the moment that Club Member has been accepted as a CCC customer Mutual term of notice is one month. This contract can only be terminated in writing Club Member is liable to notify CCC of any changes in their contact details. Club Member is also liable to notify CCC of any other relevant changes, such as loss of the right to drive CCC reserves the right to terminate the contract with immediate effect if it finds that Club Member is substantially breaking these Terms of Contract, if it deems that Club Member is not capable of handling the cars with required care and caution or if there is substantial change in Club Member s ability to pay for the service (e.g. public payment default entry). 16 Disputes 16.1 If any disputes arising from this contract cannot be settled through negotiation between the parties to this contract, Club Member can make a complaint to the Consumer Disputes Board. Should the parties fail to reach agreement through negotiation, said disputes will be submitted to the District Court of CCC home municipality (Helsinki) Should any disagreement arise between different language versions of the Terms of Contract, the Finnish Terms of Contract shall apply. 17 Changes CCC reserves the right to make changes to these Terms of Contract and its attachments. Any changes to the pricelist and these Terms of Contract must be communicated to Club Member via at least one month in advance. Such message can only be sent to Club Members that have not specifically opted out from CCC mailing list. CCC reserves the right to transfer this contract to a third party. Such transfer of contract must be communicated to Club Member at least one month in advance. 18 Attachments Attachments to these Terms of Contract are a) Application Form (on CCC website) b) Pricelist (on CCC website)

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Voimassa 27.11.2002 alkaen Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. 1. AUTON KÄYTTÖ a. Vuokraaja

Lisätiedot

AUTO VUOKRATTAVANA. Max. 200 km Max. 1000 km Ilman kilometrirajaa

AUTO VUOKRATTAVANA. Max. 200 km Max. 1000 km Ilman kilometrirajaa KUORMA-AUTO AUTO VUOKRATTAVANA MAN 14.224 LLC Täysilmajousinen Kantavuus 6400 kg Takalaitanostin 2 m / 2000 kg Kuormatilan lämmitin Kuormatila 7,5 x 2,5 x 2,5 m (46 m 3 ) Viikko Vuorokausi Vuorokausi Viikko

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

Vuokrausehdot. Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

Vuokrausehdot. Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. Vuokrausehdot Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. 1. AUTON KÄYTTÖ - Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö

Lisätiedot

Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus

Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus 1 (6) Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus Polttoaine Polttoaine ja kaasu eivät kuulu hintaan. Auto luovutetaan ja vastaanotetaan tankki täynnä. Vuokran maksu Arvioitu vuokra peritään etukäteen.

Lisätiedot

Vuokrataan seuraavin ehdoin.

Vuokrataan seuraavin ehdoin. Vuokrataan seuraavin ehdoin. Polttoaine Polttoaine ei kuulu hintaan. Auton palautettaessa tankissa pitää olla sama määrä polttoainetta kuin lähtiessä. Vuokran maksu Maksun voi suorittaa pankkisiirrolla

Lisätiedot

Vuokrauksen sopimusehdot

Vuokrauksen sopimusehdot Vuokrauksen sopimusehdot 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkellä. 2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJALLE Vuokranantajan on luovutettava auto vuokraajalle vuokrasopimuksessa mainittuna

Lisätiedot

Vuokrausehdot. 1. Sopijaosapuolet

Vuokrausehdot. 1. Sopijaosapuolet Vuokrausehdot 1. Sopijaosapuolet Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Kuopionpakut.fi (Digimainostoimisto Makee) Rantaraitti 11-13 a 3, 70820 Kuopio, Y-tunnus: 2730267-4 (jäljempänä Vuokraamo)

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi

Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Terwaraitti T:mi Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi Vuokraaja: Vuokrakohde: Asuntovaunu Adria Classica 563 UL Vuokra-aika:

Lisätiedot

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA- AIKANA 2.1 Vuokraajan perusomavastuu

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA- AIKANA 2.1 Vuokraajan perusomavastuu Yleiset vuokrausehdot Voimassa 1. 1. 2013 alkaen 1. AUTON KÄYTTÖ A. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta

Lisätiedot

Aunelin Koirakoulun matkailuauton Vuokrausehdot

Aunelin Koirakoulun matkailuauton Vuokrausehdot Aunelin Koirakoulun matkailuauton Vuokrausehdot Noudatamme pääosin Suomen Autovuokraamojen Liiton asettamia vuokrausehtoja. Allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen ja vuokrausehdot vuokraaja sitoutuu noudattamaan

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

MATKAILUAUTON YLEISET VUOKRAUSEHDOT T:mi Lassi Ampuja Kaarlonkatu 6 C 13210 HÄMEENLINNA

MATKAILUAUTON YLEISET VUOKRAUSEHDOT T:mi Lassi Ampuja Kaarlonkatu 6 C 13210 HÄMEENLINNA MATKAILUAUTON YLEISET VUOKRAUSEHDOT T:mi Lassi Ampuja Kaarlonkatu 6 C 13210 HÄMEENLINNA 1(5) Näissä ehdoissa vuokraamolla tarkoitetaan vuokralle antajaa ja vuokraajalla vuokralle ottajaa sekä osapuolella

Lisätiedot

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

Kysy varaustilanne , tai

Kysy varaustilanne , tai PAKETTIAUTO Mercedes-Benz Sprinter Vuorokausi 70 2 vuorokautta 120 Viiikonloppu (pe-su) 140 Viikko 300 Kysy varaustilanne 0505579130, 0405828275 tai oittoni@hotmail.com 1 / 7 Nopeuttaaksesi vuokrausta

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksen mukaisesti.

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksen mukaisesti. VUOKRAUSEHDOT Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan matkailuauton rek:no XVC-545 luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut auton vuokranantajalle.

Lisätiedot

MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856

MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856 2013 Juha Laitala Y-tunnus: 1995421-8 Ahmantie 6, 85100 Kalajoki puh. 0400-680807 MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856 VUOKRAAJA: Henkilön/ Yrityksen nimi:

Lisätiedot

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT 1 SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Voimassa 01.01.2012 alkaen 1. AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon ( Vuokraamo

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

The customer s right to rescind the contract without any particular reason: a) No later than 28 days before the commencement of

The customer s right to rescind the contract without any particular reason: a) No later than 28 days before the commencement of VAVESAAREN TILA VAVESAARI FARM Maaseutumatkoja koskevat sopimusehdot Contractual terms concerning rural tourism 1. Soveltamisala Section 1 Scope of application Näitä ehtoja sovelletaan maaseutumatkaa koskevaan

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10. Rekisterinpitäjä Anders Manager Oy Aurakatu 12 B 20100 Turku Y-tunnus: 1024785-9 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Matias Mäenpää +358 (0)45

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011

www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011 www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011 1. Sopijapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Get Good Glass Oy:n (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja asiakkaan

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

TAMPERE DREAM HOSTEL OY, YLEISET VARAUS JA PERUUTUSEHDOT TAMPERE DREAM HOSTEL OY, TERMS OF BOOKING

TAMPERE DREAM HOSTEL OY, YLEISET VARAUS JA PERUUTUSEHDOT TAMPERE DREAM HOSTEL OY, TERMS OF BOOKING TAMPERE DREAM HOSTEL OY, YLEISET VARAUS JA PERUUTUSEHDOT 11.02.2013 Tervetuloa nauttimaan kansainvälisestä tunnelmasta Dream Hostelliin! Sovellamme Majoitus ja Ravintolapalvelut Ry Maran ohjeistamia Majoitusliikkeiden

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Max Rent vuokrasopimus

Max Rent vuokrasopimus Max Rent vuokrasopimus Sisällysluettelo 1. Matka-auto vuokrasopimuslomake...2 2. Yleiset vuokraehdot...4 3. Max Rent:n ohjeet ja säännöt...7 MATKA-AUTON VUOKRASOPIMUSLOMAKE VUOKRALLEANTAJA / VUOKRAAMO

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

LAIVAHOSTEL BOREA, YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT LAIVAHOSTEL BOREA, TERMS OF BOOKING /sme

LAIVAHOSTEL BOREA, YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT LAIVAHOSTEL BOREA, TERMS OF BOOKING /sme LAIVAHOSTEL BOREA, YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT LAIVAHOSTEL BOREA, TERMS OF BOOKING 12.12.2016/sme LAIVAHOSTEL BOREA, YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Astu laivaan Laivahostel Boreaan! Sovellamme Majoitus-

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

v INSTA-CERT Name and address of certificate holder Uponor Infra Oy Kouvolantie 365, PO Box 21 15561 Nastola Finland CERTIFICATE Date of valid edition No. 23-05-2017 2003 Date of first issue 16-06-2005

Lisätiedot

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa PASIN MATKAILUAUTO TMI NIKINTIE 1, 39200 KYRÖSKOSKI, FINLAND GSM: +358 (0) 400 156669 Y- TUNNUS: 2723315-4 FIAT-DUCATO WEINSBERG 650MHF, EMT-371 YLEISET MATKAILUAUTON VUOKRAUSEHDOT Näissä ehdoissa tarkoitetaan

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

3 Määritelmät. 22) ihmiskaupalla rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 ja 3 a :ssä tarkoitettua ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa;

3 Määritelmät. 22) ihmiskaupalla rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 ja 3 a :ssä tarkoitettua ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa; Tässä laissa tarkoitetaan: 3 Määritelmät 21) rajatarkastusviranomaisella rajavartiolaitosta ja muuta viranomaista, jolla on oikeus rajavartiolaissa (578/2005) tarkoitetun rajatarkastuksen tekemiseen; 22)

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Hinnasto 2015 Price list

Hinnasto 2015 Price list www.koja.fi Rakennusten ilmankäsittelytuotteet Air handling products for buildings Hinnasto 2015 Price list Hintaryhmä 1 / Price group 1 -huippuimuri / Roof Extractor HiFEK-huippuimuri Uninsulated Roof

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT

HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT Vuokra-aika HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan HINATTAVAN LAITTEEN eli kylpytynnyrin sovitulla luovutushetkella ja kesta a siihen saakka,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1/2 Ilmoitus vastaanotettu / 20 Vast.ottaja Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1 Lapsen tiedot Suku- ja etunimet Last and First s Lähiosoite Street Address

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

BYAS START-UP -PAKETIT JA ASPT?BYAS?

BYAS START-UP -PAKETIT JA ASPT?BYAS? BYAS START-UP -PAKETIT JA ASPT?BYAS? EN WEST FI CASH PARTNEREILLE VOIMASSA 16.06.2017 ALKAEN SUP-PAKETTI FACE SILVER SUP-PAKETTI FACE SILVER SUP-PAKETTI FACE SILVER PLUS* SIS. ASP, 6 KUUKAUTTA Normaalihinta

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

SATS Finland Oy:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

SATS Finland Oy:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot SATS Finland Oy:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin ehdot ) sovelletaan SATS Finland Oy:n (myöhemmin ) jäsenyyksiin 1.1.2016 lukien. 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

22.1.2013. truck Check In. truck Check Net. ewaybill ja ajat suoraan terminaaliin

22.1.2013. truck Check In. truck Check Net. ewaybill ja ajat suoraan terminaaliin ja ajat suoraan terminaaliin 1 Konseptit Mussalon Merituulessa ja Vuosaaren Porttitalossa sijaitsevat kioskisovellukset, joilla rekkakuskit voivat itse tehdä konttikeikat autoilleen ennen sisäänajoa satama-alueen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Travel Accommodations

Travel Accommodations - Finding Mistä löytäisin? Asking for directions to accommodation...vuokrahuoneen?...hostellin?...hotellin?...b&b:n?...leirintäalueen? Minkä hintainen se on? Enquiring about the prices - Booking Onko teillä

Lisätiedot

TTHP MATKAEHDOT: General terms for TTHP tours.

TTHP MATKAEHDOT: General terms for TTHP tours. TTHP MATKAEHDOT: General terms for TTHP tours. 1. Nämä matkaehdot ovat nähtävillä TTHP:n virallisilla internetsivuilla http://www.tthp.fi. Pyynnöstä ehdot voi saada myös sähköpostilla. 1. These general

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI LISENSSIN KÄYTTÖOIKEUKSIEN LAAJENTAMINEN Autodesk Subscription sisältää paljon etuja, kuten joustavammat mahdollisuudet käyttää Autodesk-ohjelmistoja. Tässä ohjeessa käydään

Lisätiedot

Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013

Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013 Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimusasiakirja sisältää ne sopimusehdot, joita noudatetaan ajoneuvon vertaisvuokrauspalvelua koskevissa jatkuvaluonteisissa sopimuksissa

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

POSTI OY:N ETÄKAUPAN TOIMITUSEHDOT SUOMI

POSTI OY:N ETÄKAUPAN TOIMITUSEHDOT SUOMI 1 (5) POSTI OY:N ETÄKAUPAN TOIMITUSEHDOT SUOMI TERMS OF DELIVERY OF POSTI OY S DISTANCE SELLING ENGLISH 2 (5) POSTI OY:N ETÄKAUPAN TOIMITUSEHDOT 1. Soveltamisala ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee Online meeting VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 2 (15) Index 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Acquiring Lync

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin Ehdot ) sovelletaan SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n (myöhemmin

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot