CV Söderling, Ismo Päivitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CV Söderling, Ismo Päivitys 01062015"

Transkriptio

1 CV Söderling, Ismo Päivitys Henkilö- ja yhteystiedot: Syntynyt Kemissä vuonna Asuu Ruskolla, Turun kupeessa. Puhelin: Sähköposti: ismo.soderling(at)utu.fi Tehtävänimike: Siirtolaisuusinstituutin johtaja Koulutus ja pätevyys: Valtiotieteen tohtori, Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1988 Dosentti, väestötiede, Joensuun yliopisto Dosentti, sosiaalipolitiikka, Turun yliopisto Professorin pätevyys, Turun yliopisto, sosiaalipolitiikka 1993 Asiantuntemus, palkitsemiset: Avainsanat: Muuttoliike, väestöpolitiikka, etnisyys, demografia Palkitseminen: Vuoden ETMU-palkinnon saaja (etnisyys- ja muuttoliiketutkimuksen valtakunnallinen palkinto vuonna 2012) Työhistoria (tiivistäen) Tutkijana Turun yliopistossa, sosiaalipolitiikan laitoksella Tutkimussihteeri, Siirtolaisuusinstituutti, Turku Vieraileva tutkija, University of Michigan, Bentley Historical Library (13 kuukautta) Vs. apulaisprofessori, Turun yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos 1993 Vieraileva tutkija, Université Laval, Quebec City, Kanada (3 kuukautta) Sosiaalityön vanhempi lehtori, Turun yliopisto, sosiaalipolitiikka (virkavapaa: ) Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Siirtolaisuusinstituutin johtaja, Turku Muu akateeminen toiminta (valikoidusti): Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisen opetuksen johtaja. - Toiminut kahdeksan kertaa vastaväittäjänä. Kaikki väitöskirjat ovat muuttoliikkeen alalta. - Toiminut muuttoliikettä koskevan väitöksen kustoksena - Ohjannut kahdeksan väitöskirjaa, kaikki muuttoliikkeen alalta (kaksi ohjauksessa ) - Toiminut tieteellisenä asiantuntijana viidessä dosentuurin ja yhdessä tutkimusprofessuurin haussa. - Toiminut tieteellisenä asiantuntijana kahdeksassa väitöskirjan painatuslupahakemuksessa.

2 2 Turun yliopiston monitieteisen tohtorinkoulutusohjelman Integration and Cultural Interaction johtoryhmän jäsen vuosina Koordinaattori: Professori/rehtori Keijo Virtanen, Turun yliopisto Turun yliopiston monitieteisen tohtorinkoulutusohjelman Integration and Cultural Interaction in the Baltic Sea Region johtoryhmän jäsen alkaen (päättyy ). Koordinaattori: Professori/rehtori Keijo Virtanen, Turun yliopisto. Helsingin yliopiston VASTUU-tohtorinkoulutusohjelman johtoryhmän jäsen alkaen. Koordinaattori: Professori J.-P. Roos, HY/sosiaalipolitiikka. Muu ammatillinen toiminta (valikoidusti): -Maailman väestöjärjestön Population) IUSSP:n jäsen (International Union for the Scientific Study of -Euroopan väestöntutkimusjärjestön EAPS:in nimitysvaliokunnan jäsen elokuusta 2003 lähtien. -Suomen Väestötieteen Yhdistyksen varapuheenjohtaja vuodesta 2001 lähtien. -EU:n 5 puiteohjelman rahoittaman väestöntutkimuslaitosten välisen verkostoyhteistyön NIEPS:n johtoryhmän jäsen Koordinaattorina toimi Saksan liittotasavallan väestöntutkimuslaitoksen (BiB) johtaja, Professori Charlotte Höhn. -EU:n komission 6. puiteohjelmassa rahoittaman DIALOG-tutkimuskonsortion johtoryhmän jäsen. Hankkeeseen osallistui 14 jäsenmaata. Yhteistyö toteutettiin vuosina Habnkkeen koordinaattori: Prof. Charlotte Höhn, Saksa. -EU:n komission 6. puiteohjelman rahoittaman FEMAGE-tutkimushankkeen johtoryhmän jäsen. Teema: Naisten maahanmuutto ja integraatio. (FEMAGE: Needs for Female Immigrants and their Integration in Ageing Societies ). Toteutus: Koordinaattorina toimi professori Robert Cliquet, Belgian kansallisesta väestöntutkimuslaitoksesta. -Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman tutkimus- ja kehittämishankkeen MONIKON johtoryhmän jäsen. Hanke toteutettiin vuosina Koordinaattori: Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kaisa Kauppinen. Väestöntutkimuslaitoksen vastuulla oli muuttoliiketutkimus. Hankkeessa oli mukana neljä suomalaista tutkimusyhteisöä. -Muuttoliikeasiantuntija Tilastokeskuksen Väestöennuste 2007 asiantuntijaryhmässä. Väestöennuste julkaistiin syyskuussa 2007 (samoin vuonna 2009) -Pohjoismaisen muuttoliikeliikeseminaarin järjestelytoimikunnan jäsen. Järjestelytoimikunta (Erland Bergman, Eva Hagensen, Jan Hjarnö, Ismo Söderling) järjesti neljä pohjoismaista muuttolikekonferenssia (Espoo, Esbjerg, Bergen). Vastasin Espoon tilaisuuden pääjärjestelyistä. Seminaari oli nimeltään: Migrationen och det framtida Norden. VIII:e Nordiska Migrationsforskarseminariet, Hanasaari, Espoo

3 3 -Päätoimittaja: The Yearbook of Population Research in Finland (vuodesta 2006: Finnish Yearbook of Population Research). Toimittanut vuosina yhteensä 11 tieteellistä vuosikirjaa. -Euroopan väestökonferenssin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja konferenssin presidentti. Konferenssi pidettiin Helsingissä kesäkuussa Toiminut Pohjoismaisen väestökonferenssin Family Forerunners? Families and Demographic Processes in Northern Europe järjestelytoimikunnan puheenjohtajana ja konferenssin presidenttinä. Konferenssi järjestettiin Helsingissä kesäkuun Päätoimittaja: Siirtolaisuus Migration (2010-) -EU komission 7. puiteohjelman Mari Curie ohjelman evaluaattori (jatkunee edelleen) -Väestöliiton johtoryhmän jäsen Sisäministeriön syrjinnän seurantaryhmän jäsen Väestöliiton valtuuskunta, Siirtolaisuusinstituutin edustaja Kirkon ulkosuomalaistyön toimikunnan jäsen Ulkosuomalaisjuhla Suomi Sydämessä valmistelutoimikunnan puheenjohtaja Väestöliiton hallituksen jäsen Länsi-Suomen Etnon jäsen Väestöliiton Kukkaisrahaston hallitus ( ) -Suomi-Viro Yhdistysten liiton hallitus. Helsinki, Suomen-Amerikka Yhdistysten liitto, valtuusto Alli Paasikiven Säätiö: hallitus, työvaliokunta, sääntövaliokunnan pj. -Turun yliopiston John Morton keskuksen johtokunta

4 4 Keskeinen julkaisutoiminta Kirjat ja raportit (vuodesta 1983) Söderling, Ismo (1983): Maassamuutto ja muuttovirrat vuosina kunnasta toiseen muuttaneiden elinolosuhdetutkimus. 430 s. Siirtolaisuusinstituutin siirtolaisuustutkimuksia A 11. Koivukangas, Olavi, Narjus, Raimo, Söderling, Ismo (toim.): Muuttoliikesymposium Esitelmät, työryhmäalustukset ja raportit. Siirtolaisuusinstituutin Siirtolaisuustutkimuksia A s. Typopress Oy, Turku. Söderling, Ismo: Maassamuuton ulottuvuudet. Yksilö-, alue- ja yhteiskuntatason tarkastelu Suomessa vuosina maassamuuttaneista. Annales Universitatis Turkuensis. Sarja C, osa 65. Turun yliopisto, Turku. Väitöskirja. Bogdanoff, Orvo ja Söderling, Ismo (1988): Minulla on niin ikävä Amerikansuomalaisten postikorttien näyttelyjulkaisu. 128 s. Typopress Oy, Siirtolaisuusinstituutti, Turku. Kirjan teksti on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Söderling, Ismo ja Korkiasaari, Jouni (eds.): Migrationen och det framtida Norden. Föredrag av det VIII:e Nordiska migrationsforskarseminariet, Hanaholmen, /Siirtolaisuusinstituutti/Migrationsinstitutet, Migrationsstudier B 3, 346 p. Painosalama Oy, Åbo. Söderling, Ismo, Forssén, Katja and Suhonen, Heikki (1992, toim.): Sosiaalityö taitekohdassa. Sosiaalityön seminaarissa Turussa pidetyt esitelmät. Turun opetussosiaalikeskuksen julkaisuja 1/1992, 187 s. Turku. Söderling, Ismo, Aalto, Anu-Riikka ja Kivistö, Jaana (1995, toim.): Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Turun opetussosiaalikeskuksen julkaisuja 6/ s. Turku. Söderling, Ismo (1997): Maahanmuuttoasenteet ja elämänhallinta. Väestöntutkimuslaitos: D s. Väestöliitto. Helsinki. Söderling, Ismo, Alkio, Paula ja Takoja, Mika (1997, toim.): Väheneekö väki - paranevetko pidot? Väestöntutkimuslaitos 50 vuotta. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. 120 s. Helsinki. Söderling, Ismo (ed.) (1998) A Changing Pattern of Migration in Finland and Its Surroundings. Väestöliitto/The Population Research Institute, 72 pp. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen tutkimuksia D Helsinki. Miettinen, Anneli, Söderling, Ismo, Ehrnrooth, Anna, Heikkilä, Elli, Hjerppe, Reino, Martelin, Tuija, Nieminen, Mauri & Shemeikka, Riikka (1998): Suomen väestö Miten, mistä ja kuinka paljon?. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, 110 s. E 5/1998. Helsinki. Söderling, Ismo (1999): Perheitä meiltä ja muualta. Suomalaisten näkemyksiä omista ja maahanmuuttajien perheistä. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, E 8, s. Helsinki.

5 5 Söderling, Ismo 2003, (Ed.): The Second Workshop on Demographic and Cultural Specificity and Integration of Migrants. Solicited papers. Working Papers E 16/2003, Väestöliitto/Väestöntutkimuslaitos. (Workshop was held in Helsinki, March, 2002). 140 pp. Söderling, Ismo (2004, toim.): Väestöliiton Väestöpoliittinen ohjelma. 70 s. Ohjelmatyön koordinaattori ja julkaisun toimittaja. Toimittanut ohjelmasta myös englanninkielisen tiivistelmän (19 s.). Helsinki. Söderling, Ismo and Laitalainen, Elina (2005): Summary of Demographic Trends and Policy Implications. Väestöliitto/The Population Research Institute, Working Papers E 20/2005, 62 p. Helsinki. Alitolppa-Niitamo, Anne, Söderling, Ismo ja Fågel, Stina (2005) (toim.): Olemme muuttaneet. 114 s. Väestöliitto, Helsinki. Söderling, Ismo (2006) (toim.): Väestöpolitiikan tulevaisuuden haasteet. Väestöliiton väestöpoliittisen seminaarin esitelmät ja kommenttipuheenvuorot, 83 s. Sähköinen pdf-julkaisu: Väestöpolitiikan tulevaisuuden haasteet Söderling, Ismo (2007) Suomen väestö (toimittanut yhdessä Seppo Koskisen et al. kanssa), 350 s. Gaudeamus, Helsinki. Söderling, Ismo: Yearbook of Population Research in Finland (vuodesta 2006: Finnish Yearbook of Population Research. Yhteensä 11 vuosikirjaa. Toimin julkaisusarjan päätoimittajana ja olen käytännössä myös ainoa toimittaja): - Yearbook of Population Research in Finland 1997, vol. XXXIV, 197 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland , vol XXXV, 212 pp. Vammalan kirjap. - Yearbook of Population Research in Finland 2000, vol. XXXVI, 232 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2001, vol. XXXVII, 220 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2002, vol. XXXVIII, Special edition: Articles on Demography in Honor of Professor Tapani Valkonen on his 60 th Birthday). 227 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2003, vol. XXXIX, 280 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2004, vol. XL, 230 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2005, vol. XLI, 198 pp. Vammalan kirjapaino - Finnish Yearbook of Population Research XLII, 2006, 170 pp. Vammalan kirjapaino - Finnish Yearbook of Population Research XLIII, pp. Vammalan kirjapaino - Finnish Yearbook of Population Research XLIX, pp. (Julkaisu sisälsi vuonna 2008 pidetyn pohjoismaisen väestökonferenssin tieteellisiä esitelmiä). Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto. 175 s. Forssan kirjapaino Oy. Forssa ( Grandmothers and grandfathers - new views to grandparenthood )

6 6 2011: Söderling, Ismo: (2011): Clarke, Kris, Folkersma, Liisa, Hirvonen, Ulla, Lepola, Outi, Sund, Ralf ja Söderling, Ismo: Meno-paluu Eurooppaan. Maahanmuutto ja siirtolaisuus eilen, tänään ja huomenna. Eurooppalainen Suomi, Helsinki. Heikkilä, Elli ja Söderling, Ismo (toim.) (2011): Maassamuuton monet kasvot. 8. Muuttoliikesymposium Siirtolaisuusinstituutti, tutkimuksia A s. Painosalama, Turku. 2012: Rotkirch, Anna, Söderling, Ismo & Heikkilä, Elli (eds.) (2012): Finnish Yearbook of Population Research XLVII 2012, 149 s. The Population Research Institute, Helsinki. 2013: Hartonen, Olavi, Söderling, Ismo ja Korkiasaari, Jouni: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa. Siirtolaisuusinstituutin erikoisjulkaisuja E 1 (Opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille). 80 s. Painosalama Oy, Turku.

7 7 Artikkelit: Tieteelliset artikkelit (valikoiden vuodesta 1980): Söderling, Ismo (1980): Muuttoliiketutkimuksen teoreettisista lähtökohdista. Siirtolaisuus- Migration, 2/1980, s Söderling, Ismo (1984): Internal Migration Migration Flows. In: Springfeldt, Peter and Warnström, Marie-Louise (eds.): Migration. Proceedings of the Sixth Scandinavian Demographic Symposium. The Scandinavian Demographic Society, Scandinavian Population Studies 6:1, p Stockholm. Söderling, Ismo (1985): E.G. Ravenstein muuttoliiketutkijana yhteiskuntatieteellinen näkökulma. Teoksessa: Koivukangas, Olavi, Narjus, Raimo, Söderling, Ismo (toim.): Muuttoliikesymposium Esitelmät, työryhmäalustukset ja raportit, s Siirtolaisuusinstituutin Siirtolaisuustutkimuksia A 14. Typopress Oy, Turku. Söderling, Ismo (1987): Finnish Refugee Policy in Search of Shape. In: Koivumaa, Katariina (ed.): Yearbook of Finnish Foreign Policy 1987, p Söderling, Ismo (1987): Social, Historical and Archival Aspects of the Finnish Immigration to Michigan. Siirtolaisuus-Migration 2/1987, p Söderling, Ismo (1989): Efter de stora folkströmmarna till den multikulturella Norden. In: Axenström, K.A., Engström, Rune, Ruhnbro, Rune (eds.): Den glemte invandring. Rappport från ett symposium om Nordisk Migration. Nordiska Förbundet för Hembygdsarbete, p Vallentuna. Söderling, Ismo (1990): Is there a Need for a Population Policy Program in Finland?. Siirtolaisuus-Migration 1/1990, p Söderling, Ismo (1990): Finnish Migration and the European Integration Process. Yearbook of Population Research in Finland, vol. XXVIII, 1990, p Söderling, Ismo (1991): Metsäsuomalaiset ja Euroopan yhdentyminen häviävätkö kylät ja maaseutukulttuuri muutoksen myllerryksessä?. Teoksessa: Koivukangas, Olavi, Narjus, Raimo ja Virtanen, Timo (toim.): Maassamuutto ja yhdentyvä Eurooppa. Muuttoliikesymposium Siirtolaisuusinstituutin siirtolaisuustutkimuksia A 15, s Painola Oy, Turku. Grönlund, Rainer och Söderling, Ismo (1991): Finska pensionärers återflyttning från det övriga Norden till Finland. Publicerats: Söderling, Ismo ja Korkiasaari, Jouni (eds.): Migrationen och det framtida Norden. Föredrag av det VIII:e Nordiska migrationsforskarseminariet, Hanaholmen, /Siirtolaisuusinstituutti/Migrationsinstitutet, Migrationsstudier B 3, p Painasalama Oy, Åbo. Söderling, Ismo (1991): Miksi ovet ei aukene heille Multikulturaalinen ja ihmisoikeudellinen näkökulma suomalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Oikeus 4/1991. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, s

8 8 Söderling, Ismo (1993): Social Work with Refugees in a Nordic Welfare State. In: Migration. A European Journal of International Migration and Ethnic Relations. 2/1993, p Söderling, Ismo (1994): Eurooppa liikkeellä. Teoksessa: Lehtonen, Juha-Pekka ja Leena Uusihakala: Eurooppalainen ihminen. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja XXII, s Kirjapaino Raamattutalo. Pieksämäki. Söderling, Ismo (1994): Suomen väestöllinen tulevaisuus. Teoksessa: Halla, Nils (toim.): Tielaitoksen tulevaisuusseminaarin esitelmät. Tielaitos, Tutkimuskeskus, julkaisuja joulukuu 1994, s Söderling, Ismo (1995): Monikulttuurinen sosiaalityö. Teoksessa: Söderling, Ismo, Aalto, Anu- Riikka ja Kivistö, Jaana (1995, toim.): Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Turun opetussosiaalikeskuksen julkaisuja 6/1995, s. I-XVI. Turku. Söderling, Ismo (1996): Internationalisenringen en utmaning för barnskyddet. In: Virtanen, Petri (ed.): Synpunkter på barnskyddet. Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen, s WSOY, Porvoo Söderling, Ismo & Korkiasaari, Jouni (1998): Finland: From a Country of Emigration into a Country of Immigration. In: Söderling, Ismo (ed.): A Changing Pattern of Migration in Finland and Its Surroundings. Väestöliitto/the Population Research Institute, D , pp Söderling, Ismo (2001): Siirtolaisuus Väestöllisenä resurssina - Suomi eurooppalaisessa kontekstissa. Teoksessa: Once a Jolly Swagman - Esseys on Migration in Honour of Olavi Koivukangas on his 60 th Birthday, ss , Siirtolaisuusinstitutin erikoisjulkaisuja, Vammalan Kirjapaino Oy, s Söderling, Ismo (2002): Muuttoliike väestöllisenä ilmiönä miksi ihmiset muuttavat. Teoksessa: Pitkänen, Kari (toim.): Artikkeleita Suomen väestöntutkimuksesta. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen monisteita, 62/2002, s Söderling, Ismo (2002): Die Finnischen Einstellungen gegenüber der Zuwanderung und den Migranten Erhebungen im Kontext der Finnischen Migrationsforschung. In: Höhn, Charlotte, (ed.): Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, Jg. 26, 3-4/2001, pp Söderling, Ismo (2003): Integration of Migrants in Europe the case of Finland. Studi Emigratzione Migration Studies, vol. 152, dicembre 2003, Rome, Italy. Pp Korkiasaari, Jouni ja Söderling, Ismo (2003): Finnish Emigration and Immigration after Word War II. Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinatitutet. Verkkojulkaisu osoitteessa (päiväys ): Söderling, Ismo (2003): The Finnish Migration and Integration Policy in Connection with Eastern Immigration. Proceedings of the seminar on Russian-Speaking Immigrant Population in Finland. Organizers of the joint seminar: 1. Institute for Russian and East European Studies, 2. Dept. of Slavonic and Baltic Languages and Literatures (Univ. of Helsinki), p Söderling, Ismo (2004): Finland in Sweden s footsteps. Differences and similarities in immigration and integration policies. In: Kärki, Kimi (ed.): Power and Control Perspectives on Integration

9 9 and Multiculturalism in Europe. University of Turku, Publications of the Doctoral Program of Cultural Interaction and Integration, pp Söderling, Ismo (2005): Suomen väestökysymys ja maahanmuutto Teoksessa: Alitolppa-Niitamo, Anne, Söderling, Ismo ja Fågel, Stina (toim.): Olemme Muuttaneet, s Väestöliitto, Helsinki. Söderling, Ismo (2005): Suomalainen väestökysymys eurooppalaisessa kehyksessä. Tiedepolitiikka 4/2005, pp Söderling, Ismo and Korkiasaari Jouni (2007): Muuttoliike. Teoksessa: Suomen Väestö (toim. Seppo Koskinen et al.), s Gaudeamus. Helsinki. Kontula, Osmo and Söderling, Ismo (2008): Demographic Change and Family Policy Regimes. In: Höhn, Charlotte, Avramov, Dragana, Kotowska, Irene (eds.): People, Population Change and Policies. Lessons from the Population Policy. Pp Springer, Hamburg. Söderling, Ismo (2008): Muuttoprosessit ja kulttuuriset kohtaamiset. Teoksessa: Sorsa-Vainikka, Anne ja Jari Kivistö (toim.): Pakolaisuus ja väestöliikkeet - nykyisyyttä ja historiaa. Ulkoministeriö, erikoisjulkaisu 5. (yhdessä Biologian ja maantieteen opettajien liiton kanssa), s Helsinki. Söderling, Ismo (2009): Alaikäiset turvapaikanhakijat edelleen äitiä ikävä. Teoksessa: Asa, Riikka (toim.): Yksintulleet näkökulmia ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten asemasta Suomessa. European Migration Network ja Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto, s Helsinki. 2010: Rotkirch, Anna, Söderling, Ismo, Fågel, Stina (2010): Isovanhemmuuden merkitys korostuu. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto, ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. (Article: The significance of the greatparenthood must be emphasised ). Söderling, Ismo (2010): Vinkkejä onnelliseen isovanhemmuuteen. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto, ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. (Article: Tips to good greatparenthood ). Söderling, Ismo (2010): Suomalainen muuttoliike osana eurooppalaista ja globaalia väestökysymystä. Teoksessa: Heikkinen, Timo ja Mynttinen, Eeva (toim.): Kollaasikaupunki. Aalto-University, school of Science and Technology. Yliopistopaino, Helsinki, pp (Article: Finnish migration as part of the European and global population question ). Söderling, Ismo (2010): Nettijulkaisu: Factors affecting population size in Finland the role of immigration and population policies. Osoitteessa:

10 10 Söderling, Ismo (2010): Finnish integration policy meets the future. In: European Commission report: Making a success of integrating immigrants into the labour market. Peer review, pp , Oslo. Söderling, Ismo (2010): On sitä liikuttu ennenkin Siirtolaisuuden lyhyt historia. Julkaisussa: Clarke, Kris, Folkersma, Liisa, Hirvonen, Ulla, Lepola, Outi, Sund, Ralf ja Söderling, Ismo: Menopaluu Eurooppaan. Maahanmuutto ja siirtolaisuus eilen, tänään ja huomenna. Eurooppalainen Suomi, Helsinki, pp Söderling, Ismo (2010): Suuret ikäluokat läpivalaisussa. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto. ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. (Edited book: Baby boom generation as subject of the special attention ). 2011: Söderling, Ismo: Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia - monenlaista maahanmuuttoa ja kulttuurista kohtaamista. Teoksessa: Kontula, Osmo (ed.): Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus. Väestöliitto 70 vuotta, juhlakirja. VL-Markkinointi Oy. Helsinki, ss Söderling, Ismo: Finland, and Migration in the Baltic Sea Region. Baltic Rim Economics, Quarterly Review Issue no. 5, 21. Dec. 2011, pp Söderling, Ismo (2011): Nomadina nykypäivässä kulttuuri mukana työrepussa. Tutkimustiivistelmä Työterveyspäivien luentolyhennelmä-kirjassa, ss Työterveyslaitos, Helsinki. Söderling, Ismo (2011): Turku suomalaisena metropolina kuristaako kaulus. Tutkimustiivistelmä Turun sosiaalipolitiikan päivien tutkimustiivistelmä- ja ohjelmakirjassa, Turku 2011, ss Heikkilä, Elli ja Söderling, Ismo (toim.) (2011): Maassamuuton monet kasvot. 8. Muuttoliikesymposium Siirtolaisuusinstituutti, tutkimuksia A s. Painosalama, Turku. Söderling, Ismo (2011): Finland, and Migration in the Baltic Sea Region. Baltic Rim Economics, Quarterly Review Issue no. 5, 21. Dec. 2011, pp Söderling, Ismo (2011): "On sitä liikuttu ennenkin - Siirtolaisuuden lyhyt historia". Julkaisussa: Clarke, Kris, Folkersma, Liisa, Hirvonen, Ulla, Lepola, Outi, Sund, Ralf & Söderling, Ismo: Menopaluu Eurooppaan. Maahanmuutto ja siirtolaisuus eilen, tänään - ja huomenna. Eurooppalainen Suomi, Helsinki, ss Söderling, Ismo (2011): Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia - monenlaista maahanmuuttoa ja kulttuurista kohtaamista. Teoksessa: Kontula, Osmo (ed.): Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus. Väestöliitto 70 vuotta, juhlakirja. VL-Markkinointi Oy. Helsinki, ss

11 11 Söderling, Ismo (2011): Nomadina nykypäivässä - kulttuuri mukana työrepussa. Tutkimustiivistelmä Työterveyspäivien esitelmälyhennelmä-kirjassa, ss Työterveyslaitos, Helsinki. Söderling, Ismo (2011): Turku suomalaisena metropolina - kuristaako kaulus. Tutkimustiivistelmä Turun sosiaalipolitiikan päivien tutkimustiivistelmä- ja ohjelmakirjassa, Turku 2011, ss Söderling, Ismo (2011): Varhaisempi maahanmuutto ja innovaatiot. Esitelmä valtakunnallisilla kotiseutupäivillä, Turku Esitelmä löytyy Kotiseutuliiton osoitteesta: 2012: Söderling, Ismo (2012): Suomen siirtolaisuustutkimus ja inkeriläiset. Siirtolaisuus-Migration , ss Söderling, Ismo (2012): Karjalan kuumetta amerikansuomalaisten keskuudessa. Teoksessa: Virtanen, Rauni (toim.): Irman tarina. Kanadansuomalaisen Irma Kuprin matka Kanadasta Neuvostoliittoon ja Venäjältä Suomeen, pp Siirtolaisuusinstituutin erikoisjulkaisuja. Painosalama Oy. Söderling, Ismo (2012): Kotoutumisen sietämätön vaikeus. The unberable difficulty of integration. 2013: Söderling, Ismo (2013): Maahanmuutto ja suomalaisten asenteet. Teoksessa: Alitolppa-Niitamo. Anne, Fågel, Stina ja Säävälä, Minna: Olemme muuttaneet ja kotoutuneet. Väestöliitto, Helsinki, pp

12 12 Ei-tieteelliset artikkelit (valikoiden vuodesta 1986): Söderling, Ismo (1986): Bentley Historical Library koti Michiganin historiallisille kokoelmille. Siirtolaisuus Migration 3/1986, s Söderling, Ismo (1988): Suomen pakolaispolitiikka etsii muotoaan. Ulkopolitiikka (Finnish Journal of Foreign Affairs), 4/1988, s Söderling, Ismo (1989): Suomen pakolaispolitiikka muutoksen kynnyksellä. Siirtolaisuus- Migration 3/1989, s (tutkimussihteerin palsta). Söderling, Ismo (1989): Suomi ja Euroopan integraatio - paineitako rajoillemme?. Siirtolaisuus- Migration 4/1989, (tutkimussihteerin palsta). Söderling, Ismo (1991): Muuttoliike Suomeen toistaiseksi vähäistä. Suomesta siirtolaisuuden myötä monikulttuurimaa. Työvoima 1/1991 teemana kansainvälistyvä työelämä, s Söderling, Ismo (2002): Läntinen Eurooppa - siirtolaisuus väestöllisenä kysymyksenä. Maailmanpyörä, Suomen YK-lehti, s Söderling, Ismo (2004): Laiton muuttoliike - osa eurooppalaista muuttoliikettä". Mitä Missä Milloin, Otavan vuosikirja, s Helsinki. Söderling, Ismo (2007): Suomi: Elämänkruunua etsimässä (kolmas ikä). Ulkoaisainministeriön Kehitys-julkaisu, 3/2007, s Söderling, Ismo (2007): Blue Card avain EU:n työmarkkinoille?. Kolumni Turun yliopiston AURORA-lehdessä 4/2007. Söderling, Ismo (2008): Väestöennusteiden kertomaa meiltä ja muualta. Kuihtuuko Suomen kansa?. Väestöliiton vuosikirja 2007: "Mukana elämässä (toim. Jaana Syrjälä). Väestöliitto, Helsinki, 2008, s Helsinki. Söderling, Ismo (2009) Maailman väestöpäivä haaste myös Suomelle. Turun Sanomat, yliöartikkeli, Tämä on esimerkki lehtiartikkeleista, joita kirjoitan vuodessa 2-3 kpl. Söderling, Ismo (2010): Suomalainen muuttoliikekeskustelu hakusessa (In search of an immigration debate in Finland). Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration 2/2010, ss Söderling, Ismo: Maailman väestöpäivä muistuttaa korkeasta lapsi- ja äitiyskuolleisuudesta. Turun Sanomat, yliö-artikkeli (Article: The population day of the world reminds of high infant and maternal mortality ). Söderling, Ismo (yhdessä Rotkirch, Anna, Fågel, Stina): Isovanhemmuuden merkitys korostuu. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto, ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa.

13 13 Söderling, Ismo (2010): Suuret ikäluokat läpivalaisussa. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto. ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. Söderling, Ismo: Suomi muuttuu muutummeko me? Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration 1/2010, 1-2. Söderling, Ismo: Suomalainen muuttoliikekeskustelu hakusessa (In search of an immigration debate in Finland). Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration 2/2010, 1-2. Söderling, Ismo: Finlanteri hablaa espanjaa entistä enemmän (Finlander in America are more and more likely to habla español). Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration 3/2011, 1-2. Söderling, Ismo: Miksi maahanmuuttajan kohtaaminen on vaikeaa? (It, is difficulty of encountering immigrants). Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration. 4/2010, 1-2. Söderling, Ismo: Vinkkejä onnelliseen isovanhemmuuteen. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo: Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto, ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. Söderling, Ismo: Maailman väestöpäivä muistuttaa korkeasta lapsi- ja äitiyskuolleisuudesta. Turun Sanomat, yliö-artikkeli Söderling, Ismo. Arvio teoksesta: Outi-Kristiina Hännikäinen: Identiteettien maisemat Saskatchevanin Uudessa-Suomessa. Väitöskirja. Siirtolaisuus-Migration 3/2010, pp Söderling, Ismo (2010): Turun yliopiston Aurora-lehdessä julkaistu artikkeli: Miten välttää roihuava temppeli? Nettijulkaisu osoitteessa: Söderling, Ismo (2010). Arvio teoksesta: Martikainen, Tuomas ja Lotta Häkkinen (toim.): Maahanmuutto ja sukupolvet. SKS:n julkaisuja 233. Helsinki. Julkaistu Siirtolaisuus-Migration 4/2010, s Söderling, Ismo: Lapsia tarvitaan, onko tekijöitä? Turun Tienoo : Söderling, Ismo: Ovatko ruotsinsuomalaiset kuokkavieraita. Sweden-Finns - gatecrashers?. Pääkirjoitus Siirtolaisuus-Migration 1/2011, pp Söderling, Ismo: Kirja-arvostelu teoksesta: Marjut Anttonen: Menetetty koulunkäynti. Siirtolaisuus- Migration 1/2011, Söderling, Ismo: Luvaton siirtolainen, paperiton, unohdettu, näkymätön Paperittomat-kirjan kirjoittaneen Kaisa Viitasen haastattelu ja Olgan tarina. Siirtolaisuus-Migration 1/2011, pp Söderling, Ismo: Paluuta monokulttuuriseen Sauna-Suomeen ei enää ole. Sosiaalitieto 2/2011, s. 16.

14 14 Söderling, Ismo: Siirtolaisuusasiat seuraavan hallituksen keskiöön. Turun Sanomat, yliö-artikkeli Söderling, Ismo: Tuleeko uusi Lalli? Maahanmuutto uhkana vai resurssina? Pääkirjoitus Siirtolaisuus-Migration -lehdessä 2/2011, 1-2 Söderling, Ismo: Kirja-arvostelu Tuomas Martikaisen kirjasta Suomi Remix. Into Kustannus, Helsinki Siirtolaisuus-Migration 2/2011, 54. Söderling, Ismo: Penedo - suomalaisten kultamaa Etelä-Amerikassa. Sisältää myös Eeva Hohenthalin haastattelun. Siirtolaisuus-Migration 2/2011, Söderling, Ismo: Eurooppaa odottaa väestökato. Ulkopolitiikka 3/2011, 61. Arvostelu Fred Pearcen kirjasta Peoplequake Söderling, Ismo: Mieluummin draamaa kuin dramatiikkaa. Pääkirjoitus: Siirtolaisuus-Migration 3/2011, ss Söderling, Ismo: Kaksi puuta ei ole puisto vaan puistikko. Miten Turku sai Siirtolaispuistikon ja muistomerkin. Siirtolaisuus-Migration 3/2011, ss Söderling, Ismo: Maapallon väkiluku ohittaa seitsemän miljardin rajan. Alio-artikkeli Turun Sanomissa Söderling, Ismo: Esittely Annie Proulxin siirtolaisuuskirjan Vaarallinen harmonikka dramatisoinnista Turun teatterissa. Siirtolaisus-Migration 3/2011, s. 34. Söderling, Ismo: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia. Siirtolaisuus- Migration 4/2011, pp. 1-2 (pääkirjoitus). Racism in the media, and Finnish-American horioppia, Siirtolaisuus-Migration 4/2011, leading article, pp. 2. Söderling, Ismo: Fred Pearce: Peoplequake Mass Migration, Ageing Nations and the Coming Population Crash. Eden Project Books, 2010, 342 p. ISBN: Kirja-arvostelu Siirtolaisuus-Migration 4/2011, pp Söderling, Ismo: Veikko Vennamon mukana Australiassa kansanedustaja Ilkka Kanerva muistelee. Siirtolaisuus-Migration 4/2011, pp. 66. Söderling, Ismo: Samettivallankumous Prahassa ja bensa lopussa Ladasta. Turun Tienoo : Söderling, Ismo: Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration , ss Söderling, Ismo (2012): Anteeksiantoa ja hyvää hirvisoppaa. Pääkirjoitus Siirtolaisuus-Migration lehdessä , ss. 1-2.

15 15 Söderling, Ismo (2012): Siirtolaisuusuutisia kaapista ja maailmalta. Pääkirjoitus Siirtolaisuus- Migration lehdessä , ss Söderling, Ismo (2012): Maailman väestöpäivän teemana lisääntymisterveys. Turun Sanomat, alioartikkeli Söderling, Ismo (2012): Osui ja upposi Titanicin matka Southamptonista maailman myytiksi. Pääkirjoitus, Siirtolaisuus-Migration , ss Söderling, Ismo (2012): Varpu Lindström: Letter from an Immigrant Teenager. Letters from Varpu in Canada to Kaisa in Finland, Aspasia Books, Inc, Beaverton, Ontario, Canada. 164 p. ISBN Kirja-arvostelu. 2013: Söderling, Ismo: Maahanmuutto auttaa Suomea selviytymään. Chydenius, ss Söderling, Ismo: Ne jyrää meitin Siirtolaisuus riesana ja rikkautena. Siirtolaisuus-Migration , ss Söderling, Ismo: Muuttuva Geopolitiikka riesa vai rikkaus. Chydenius-lehti 3/2013, Söderling, Ismo: Juhlapuhe Ruskon kunnan itsenäisyysjuhlassa Väestö- ja siirtolaisuusnäkökulma. Puhe löytyy osoitteesta Söderling, Ismo: Huhupuhetta vai uutisfaktaa siirtolaisuudesta. Pääkirjoitus Siirtolaisuus-Migration 2/2013, 1-2. Söderling, Ismo: Kirja-arvostelu: Saukkonen, Pasi: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Gaudeamus, Tallinna 2013, 252 s. Siirtolaisuus-Migration 2/2013, s Söderling, Ismo: Kirja-arvostelu: Martikainen,Tuomas, Saukkonen, Pasi ja Säävälä, Minna (toim.): Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus, Tallinna 2013, 376 s. Siirtolaisuus-Migration 2/2013, s Söderling, Ismo: Suomen väestöllinen tulevaisuus. ETMU-blogi Söderling, Ismo (toim.): Siirtolaisuus-Migration Söderling, Ismo (toim.): Siirtolaisuus-Migration Söderling, Ismo (toim.): Siirtolaisuus-Migration Söderling, Ismo (toim.): Siirtolaisuus-Migration

16 16 Konferenssi- ja seminaariesitelmät (valikoidusti vuodesta 1997): Tieteelliset esitelmät: Söderling, Ismo (1997): Population Development in the Nordic Countries. Plenum-presentation at the XV Nordic Congress in Perinatal Medicine, Turku, May 22, Söderling, Ismo (1997): Welcome, but... Life management and the attitudes towards immigrants in Finland. Workshop paper presented at the European Population Conference, Cracow, Poland, June Söderling, Ismo (1999): The further away you come from, the more unpopular you are as an immigrant to Finland. Workshop paper at the European Population Conference in the Hague, the Netherlands, August 30th, Söderling, Ismo: A Pictorial Analysis on the Immigrants and their Families. Finnish-American Conference on Immigration, July 13 th, 2000, Toronto, Canada. Söderling, Ismo: The Finnish Attitudes towards immigration and immigrants - surveys in the Finnish migration research context. Workshop on Demographic and Cultural Specificity and integration of Migrants. Federal Institute for Population Research in co-operation with the Network for Integrated European Population Studies November, Bingen, Germany. Söderling, Ismo: Population Trends in Finland with Special Reference to Family Policy and Immigration. National Institute of Population and Social Security Research, Tokyo, Japan. November 22 nd, Host and invitation: Professor Hiroshi Kojima. Söderling, Ismo: Ageing, Intergenerational Solidarity and Age-specific Vulnerabilities in Finland. Workshop organized by Network for Integrated European Population Studies NIEPS. Roma , Istituto di Recerche sulla Popolazione. Söderling, Ismo: Millainen on hyvä maahanmuuttaja? Tulomuuttoon liittyvää eettistä diskurssia kotoa ja kauempaa. Esitelmä Suomen Väestötieteen Yhdistyksen järjestämässä Väestöpolitiikan etiiikka seminaarissa, Helsinki Söderling, Ismo and Miettinen Anneli: Human trafficking as a new and extreme type of migration. Workshop paper presented at the Women s Worlds 2002 Conference, Makerere University, Kampala, Uganda, 21-26, July, Miettinen, Anneli and Söderling, Ismo: Division of Unpaid Labor at Home The Effect of Social Policies?. Workshop paper presented at the Women s Worlds 2002 Conference, Makerere University, Kampala, Uganda, 21-26, July, Söderling, Ismo (2003): The Finnish Migration and Integration policy in Connection with Eastern Immigration. Seminar: Russian-speaking Immigrant Population in Finland. Helsinki, Sept

17 17 Söderling, Ismo: Finnish Migration and Integration Policy in Connection with Eastern Migration. Plenum presentation in the conference: The Russian-speaking immigrant population in Finland. Organizer: The Institute for Russian and East European Studies. University of Helsinki, Sept. 25 th, Organizers of the joint seminar: 1. Institute for Russian and East European Studies, 2. Dept. of Slavonic and Baltic Languages and Literatures (Univ. of Helsinki). Söderling, Ismo: General Population Related Policies and Attitudes. Workshop presentation at the IUSSP World Conference, Results of the European Population Policy Acceptance Surveys/DIALOG. 18th July 2005, Tours, France. Söderling, Ismo: Fatherhood in a Family with Small Children. Plenum presentation at the family seminar organized by the European Family Union COFACE, Lissabon Söderling, Ismo: Finland as Multicultural Society The Finnish Experience. Presentation at the School of International Relations, St. Petersburg, Russia, June 5 th Söderling, Ismo: The Concept and Experience of the Modern Population policy a Case of Finland. Paper presented at the seminar: Demographic Challenges Family needs Partnership. Organizers: EU commission/austrian government, February 2-3, Ismo Söderling was also chairing the session: Family as a Fundamental Basis for Society and State. Söderling, Ismo: Suomalainen väestömosaiikki. Suomalaisen väestörakenteen muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät. Esitelmä 23. valtakunnallisilla Lääketiedepäivillä Turku. Söderling, Ismo: Väestönmuutos ja kunnallinen palvelurakenneuudistus tarvitaanko muutosta?. Plenum-esitelmä valtakunnallisilla Hammaslääketieteen päivillä Helsinki. Söderling, Ismo: How Finland became a welfare society. Seminar: India 60 Finland 90: Social well-being and gender equity in a globalizing world: dialogue between India and Finland. Väestöliitto, November 27 th, 2007, Helsinki. Söderling, Ismo: The Nordic Welfare Model and the Wellbeing of Families in Finland. Key note presentation at the conference: How does Finland advance the wellbeing of families. Organizers: European Family Union COFACE and Väestöliitto, June 10, Söderling, Ismo: Onko perhepolitiikalla väliä?. Kansaedustajien seuran Tutkaksen ja Suomen Väestötieteen Yhdistyksen yhteisseminaarissa pidetty esitelmä. Eduskuntatalo, auditorio, Helsinki. Söderling, Ismo: Suomalainen muuttoliike osana eurooppalaista ja globaalia väestökysymystä. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen ja Espoon kaupungin muuttoliikeseminaari (Finnish Migration as a part of European and Global Population Movement. Lecture at the Seminar organized by the Helsinki University of Technology and City of Espoo. Espoo August 6 th, 2009). Söderling, Ismo (2010): Factors affecting population size in Finland the role of immigration and population policies. Paper presented at Finn Forum conferece, organized in Thunder Bay, Canada, May 31 st, 2010.

18 18 Söderling, Ismo: Finnish integration policy meets the future. Making a success of integrating immigrants into the labour market. EU-Seminar in Oslo, November 18-19, : Söderling, Ismo (2011): Varhaisempi maahanmuutto ja innovaatiot. Esitelmä valtakunnallisilla kotiseutupäivillä, Turku Esitelmä löytyy kotiseutuliiton osoitteesta: Söderling, Ismo (2011): Nomadina nykypäivässä kulttuuri ja osaaminen mukana työrepussa. Valtakunnallisilla työterveyspäivillä pidetty esitelmä Helsinki, Messukeskus. Söderling, Ismo (2011): Turku suomalaisena metropolina kuristaako kaulus. Esitelmä Turun sosiaalipolitiikan päivillä Turussa , Turun yliopisto. Toimi myös Muuttoliiketyöryhmän koordinaattorina ja puheenjohtajana. Söderling, Ismo (2011): Suomen väestöllinen tulevaisuus. Esitelmä Siirtolaisuusinstituutin ulkosuomalaisjuhlassa , 60 min. Söderling, Ismo (2011): The Demographic Future of Finland. Presentation at the Festival for Expatriate Finns. Turku, , 30 min. Söderling, Ismo (2011): Turun Väestöllisestä tulevaisuudesta ja uussuomalaisista Turun väestöllisenä resurssina. Turun kaupungin järjestämä seminaari: Suurten kaupunkien haasteet maahanmuuttajatyössä. Turun kaupungintalo : Söderling, Ismo: Muuttoliike ja kriisit. Tieteen päivillä pidetty esitelmä, Helsingin yliopisto Söderling, Ismo: Finland and its Demographic Future up to Metropolis Conference, Tampere (work shop presentation),

19 19 Ei-tieteelliset esitelmät: Ismo Söderling: Suomen väestökysymys eurooppalaisessa kontekstissa. Esitelmä TOPSOStohtorinkoulutusohjelman osallistujille. (TOPSOS on sosiaalialan huippuammattilaisten tohtorinkoulutusohjelma). Helsinki, Söderling, Ismo: Perheiden hyvinvoinnin edistäminen perhetutkimuksen avulla. Juhlaesitelmä Alli Paasikiven Säätiön järjestämässä perhe-seminaarissa Söderling, Ismo: Suomalaisten asenteet maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Sisäministeriön järjestämä ETNO-seminaari Helsinki. Söderling, Ismo: The Goal of Population Policy. Key note presentation for the doctoral students at the Demographic seminar organized by University of Turku. Helsinki, September 9, Söderling, Ismo: Kotouttamiseen liittyvät haasteet paikallistasolla. Kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantaa ja arviointia kehittävien hankkeiden päätösseminaari. Sisäministeriö, Helsinki, : Söderling, Ismo (2011): Suomalaiset siirtolaisina kotouduttiinko vai ei? Oppia menneestä. Turun kunnantyöntekijöiden sos.dem. yhdistyksen 70-vuotisjuhla-esitys. Turku Söderling, Ismo (2011): Siirtolaisuus ja Suomen väestö. Varsinais-Suomen Viro-keskuksen tilaisuudessa pidetty esitelmä. Turku Söderling, Ismo (2011): Toimiiko Kanadan malli Suomessa? Esitelmä ja kommenttipuheenvuoro Sisäministeriön seminaarissa Suomeen töihin? Maahanmuutto ja tulevaisuuden osaajat suomalaisessa. Mauno Koivisto keskus, Turku Söderling, Ismo (2011): Turustako uusi Wiipuri? Onko Turku tulevaisuuden maakunnallinen moottori vai? Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellisen yhdistyksen järjestämä seminaari. Turun yliopisto : Söderling, Ismo: Maailma muuttuu maahanmuuton uudet haasteet. Alipi-kototutmishankkeen päätösseminaarin Muutosta elämään pääesitelmä Lahti, Sibeliustalo. Söderling, Ismo: Amerikansuomalaiset suuruudet Emil Hurjasta Bruno Nordbergiin. Tieteen päivät, Turku Söderling, Ismo: Maahanmuutto Suomen käyttämätön mahdollisuus. Cultura-säätiön tilaisuus, Turku, Forum Marinum

20 20 Söderling, Ismo: Maahanmuutto Suomeen uudet piirteet. Hangon kaupunginmuseo Söderling, Ismo: Finland and its Demographic Future up to Australian suurlähettilään Gerald Thomsonin vierailun yhteydessä pidetty esitelmä Siirtolaisuusinstituutti. Söderling, Ismo: Maahanmuuton kuva. Päijät-Hämeen maakuntaliiton seminaarissa Monikulttuurinen Päijät-Häme pidetty esitelmä Lahti. Söderling, Ismo: FinnFest USA 2013 tapahtumassa (Hancock-Houghton, Michigan) kolme esitelmää aiheista: - Finland and its Demographic Future, Finnish Milestones in Emigration to South and North America, The Institute of Migration and its Collections, Söderling, Ismo: Maahanmuutto riesa vai rikkaus. Turun yliopiston folkloristiikan opiskelijoille pidetty esitelmä Söderling, Ismo: Suomi ja väestöllinen tulevaisuutemme. Studia Generalia sarjassa pidetty esitelmä Turun yliopisto, Publicum. Söderling, Ismo: Osallistunut paneelikeskusteluun Historian Opiskelijoiden liiton HOL:n seminaarissa Kriisipesäkkeitä ja kansanjuhlia nationalismin monet kasvot. Åbo Akademi, Arken Söderling, Ismo: Maahanmuutto riesa vai rikkaus?. Heldtin stipendirahastosäätiön edustajille pidetty esitelmä Siirtolaisuusinstituutissa

CV Söderling, Ismo Päivitys 26022014

CV Söderling, Ismo Päivitys 26022014 CV Söderling, Ismo Päivitys 26022014 Henkilö- ja yhteystiedot: Syntynyt Kemissä vuonna 1948. Asuu Ruskolla, Turun kupeessa. Puhelin: +358-50-5113586 Sähköposti: ismo.soderling(at)utu.fi Tehtävänimike:

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto @perhetutkimus www.vaestoliitto.fi www.vaestoliitonblogi.com

Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto @perhetutkimus www.vaestoliitto.fi www.vaestoliitonblogi.com Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto @perhetutkimus www.vaestoliitto.fi www.vaestoliitonblogi.com OKM avustus ja Väestöntutkimuslaitos Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Perhebarometri 2014:

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Nuorten pakolaistaustaisten kokemuksia

Nuorten pakolaistaustaisten kokemuksia Nuorten pakolaistaustaisten kokemuksia koulutuksesta ja työelämästä Eveliina Lyytinen Erikoistutkija (evlyyt@utu.fi) Coming of Age in Exile (CAGE) hanke Esityksen sisältö 1. Kotoutumisen teoriaa 2. Coming

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikan laitos Department of Social Policy

Sosiaalipolitiikan laitos Department of Social Policy Sosiaalipolitiikan laitos Department of Social Policy Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön julkaisut 2009 Sosiaalipolitiikan julkaisut 2009 Muu tieteellinen julkaisutoiminta Other scientific publications

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Liikkuvuuden haaste kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukselle. Tuomas Martikainen

Liikkuvuuden haaste kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukselle. Tuomas Martikainen Liikkuvuuden haaste kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukselle Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Etninen segregaatio Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Timo Kauppinen 12.9.2016 On karttatietoa sekä tietoa segregaation tasoista, jonkin verran tietoa ajallisesta kehityksestä Jonkinlaista tietoa

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseen ja levittämiseen ESR Toimintalinja 4

Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseen ja levittämiseen ESR Toimintalinja 4 Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseen ja levittämiseen ESR Toimintalinja 4 Ylitarkastaja Varpu Taarna Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointi Jäsenvaltioiden ja alueiden

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 11B/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 16.12.2015 klo 9.15 9.55 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Hanna Erola, opintopäällikkö Läsnä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa

Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa VTT Antti Tanskanen FM, VTM Mirkka Danielsbacka Helsingin yliopisto Sukupolvien ketju -tutkimushanke Lasten suojelun kesäpäivät, Pori 12.6.2013 Esityksen eteneminen

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus SAFETY 2016 -konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Tutkija, Laura Kolehmainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26.4.2016, Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE 16.2.2017 Full name: Satu Marita Rinkinen Date of birth: 25.01.1985 Place of birth: Lahti, Finland Phone +358 50562 3752 E-mail: satu.rinkinen@lut.fi EDUCATION 12/2016 Doctor of Science

Lisätiedot

Tutkijan informaatiolukutaito

Tutkijan informaatiolukutaito Tutkijan informaatiolukutaito Maria Forsman VTT, kirjastonjohtaja Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto Infolit-hankkeen koulutuspalaveri 17.2.2006 Kirjastoammattilaisesta tutkijaksi Taustalla Kirjasto-

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen Siirtolaisuus ennen ja nyt Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa Ainoa muuttoliikkeiden

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015 Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Satakunnansillan kaiteen kuvio viittaa Tampereen teollisuushistoriaan. Pyöreä muoto tuo mieleen hammaspyörän

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laskelmia uudenvuodenpuheista

Laskelmia uudenvuodenpuheista Laskelmia uudenvuodenpuheista Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa on laskettu uudenvuodepuheista joitakin seikkoja, joiden avulla on mahdollista tarkastella mm. presidenttien välisiä eroja. Laskelmat

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä

Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä Vs. kv-päällikkö Anu Härkönen 23.9.2013 Turun AMK:n EU-Kanada ja EU-USA projektien taustaa Turun AMK mukana kolmessa TEP-projektissa ja yhdessä TDP-projektissa

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

Johtokunta Timo Koivurova Kokous 4/2017 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone

Johtokunta Timo Koivurova Kokous 4/2017 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 59 :n mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol 1 Head of Managing Authority Merike Niitepõld Päätöspvm 25.08.2017 150 / 2017 AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo 28.8.2017 Tallinn Science Park Tehnopol

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2015 Toimikunnanjäsenet vuonna 2015.: Armas Lahoniitty Arja Ilola Reino Lemmetyinen Anja Mantere Ilkka Sepponen Jaakko Lehtonen Kokoontumispaikkana Turussa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet

Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet Ruralia-instituutin 25-vuotisjuhlaseminaari 25.4.2013 Katja Rinne-Koski Ruralia-instituutti / Henkilön nimi / Esityksen nimi 2.5.2013 1 Monipaikkaisuus: yllättävän

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Aamukahvit à la Moniheli. to klo

Aamukahvit à la Moniheli. to klo Aamukahvit à la Moniheli to 6.3. 14 klo 9.00 11.30 Kerro minulle ja minä unohdan, opeta minulle ja minä muistan, osallista minua ja minä opin. Benjamin Franklin OTA MUT MUKAAN! KUUNTELETKO? Eurovaaleissa

Lisätiedot

MAASEUTUTUTKIJATAPAAMISEN TYÖRYHMÄT JA ESITYKSET Pieksämäki 28. 29.8.2014

MAASEUTUTUTKIJATAPAAMISEN TYÖRYHMÄT JA ESITYKSET Pieksämäki 28. 29.8.2014 MAASEUTUTUTKIJATAPAAMISEN TYÖRYHMÄT JA ESITYKSET Pieksämäki 28. 29.8.2014 TYÖRYHMÄ 1: Hankkeilla lisää lähiruokaa? Kehitys- ja tutkimustyön tavoitteita, tuloksia ja kohdentamisen tarpeita Ossi Kotavaara,

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

JUHLA- VUOSI ELOKUVAJULISTEKALENTERI FILM POSTER CALENDAR

JUHLA- VUOSI ELOKUVAJULISTEKALENTERI FILM POSTER CALENDAR 2010 JUHLA- VUOSI ELOKUVAJULISTEKALENTERI FILM POSTER CALENDAR Julisteen tekijä: Timo Mänttäri T A M M I K U U J A N U A R Y 1 2 3 4 5 Uudenvuodenpäivä 1 2 3 Loppiainen 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Mitä on Julkaisuarkisto

Mitä on Julkaisuarkisto Mitä on Julkaisuarkisto Turid Hedlund turid.hedlund@hanken.fi 24.11.09 Tieteiden talo Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Turid Hedlund Kaksi tietä avoimeen saatavuuteen

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka PROFESSORILUENTO Professori Lauri Paltemaa Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 18.3.2015 Professori Lauri Paltemaa pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

Verkostojen voima saako rahalle vastinetta?

Verkostojen voima saako rahalle vastinetta? Verkostojen voima saako rahalle vastinetta? Kv-kevätpäivät Sessio B1, 13.5.2014 Kirsti Virtanen, Turun ammattikorkeakoulu Mervi Rantanen, Aalto-yliopisto Sisältö 1. Verkostoyhteistyön johtaminen - case

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2015

Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Yöpymiset voimakkaassa kasvussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä heinäkuussa selvästi eli 18 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 437.800, oli kaikkien aikojen heinäkuun

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Market Report / October 2015

Market Report / October 2015 Market Report / October 2015 Overnight stays grow 7% Overnight stays by visitors to Helsinki were up 7% in October when compared to one year ago. Stays by domestic visitors increased more than four percent

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa?

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Mirja Satka Pääkaupunkiseudun sosiaalityön tutkimuksen päivä Helsingin yliopisto 28.9.2015 Mikä osoittaa kansainvälisen kiinnostuksen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot