CV Söderling, Ismo Päivitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CV Söderling, Ismo Päivitys 01062015"

Transkriptio

1 CV Söderling, Ismo Päivitys Henkilö- ja yhteystiedot: Syntynyt Kemissä vuonna Asuu Ruskolla, Turun kupeessa. Puhelin: Sähköposti: ismo.soderling(at)utu.fi Tehtävänimike: Siirtolaisuusinstituutin johtaja Koulutus ja pätevyys: Valtiotieteen tohtori, Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1988 Dosentti, väestötiede, Joensuun yliopisto Dosentti, sosiaalipolitiikka, Turun yliopisto Professorin pätevyys, Turun yliopisto, sosiaalipolitiikka 1993 Asiantuntemus, palkitsemiset: Avainsanat: Muuttoliike, väestöpolitiikka, etnisyys, demografia Palkitseminen: Vuoden ETMU-palkinnon saaja (etnisyys- ja muuttoliiketutkimuksen valtakunnallinen palkinto vuonna 2012) Työhistoria (tiivistäen) Tutkijana Turun yliopistossa, sosiaalipolitiikan laitoksella Tutkimussihteeri, Siirtolaisuusinstituutti, Turku Vieraileva tutkija, University of Michigan, Bentley Historical Library (13 kuukautta) Vs. apulaisprofessori, Turun yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos 1993 Vieraileva tutkija, Université Laval, Quebec City, Kanada (3 kuukautta) Sosiaalityön vanhempi lehtori, Turun yliopisto, sosiaalipolitiikka (virkavapaa: ) Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Siirtolaisuusinstituutin johtaja, Turku Muu akateeminen toiminta (valikoidusti): Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisen opetuksen johtaja. - Toiminut kahdeksan kertaa vastaväittäjänä. Kaikki väitöskirjat ovat muuttoliikkeen alalta. - Toiminut muuttoliikettä koskevan väitöksen kustoksena - Ohjannut kahdeksan väitöskirjaa, kaikki muuttoliikkeen alalta (kaksi ohjauksessa ) - Toiminut tieteellisenä asiantuntijana viidessä dosentuurin ja yhdessä tutkimusprofessuurin haussa. - Toiminut tieteellisenä asiantuntijana kahdeksassa väitöskirjan painatuslupahakemuksessa.

2 2 Turun yliopiston monitieteisen tohtorinkoulutusohjelman Integration and Cultural Interaction johtoryhmän jäsen vuosina Koordinaattori: Professori/rehtori Keijo Virtanen, Turun yliopisto Turun yliopiston monitieteisen tohtorinkoulutusohjelman Integration and Cultural Interaction in the Baltic Sea Region johtoryhmän jäsen alkaen (päättyy ). Koordinaattori: Professori/rehtori Keijo Virtanen, Turun yliopisto. Helsingin yliopiston VASTUU-tohtorinkoulutusohjelman johtoryhmän jäsen alkaen. Koordinaattori: Professori J.-P. Roos, HY/sosiaalipolitiikka. Muu ammatillinen toiminta (valikoidusti): -Maailman väestöjärjestön Population) IUSSP:n jäsen (International Union for the Scientific Study of -Euroopan väestöntutkimusjärjestön EAPS:in nimitysvaliokunnan jäsen elokuusta 2003 lähtien. -Suomen Väestötieteen Yhdistyksen varapuheenjohtaja vuodesta 2001 lähtien. -EU:n 5 puiteohjelman rahoittaman väestöntutkimuslaitosten välisen verkostoyhteistyön NIEPS:n johtoryhmän jäsen Koordinaattorina toimi Saksan liittotasavallan väestöntutkimuslaitoksen (BiB) johtaja, Professori Charlotte Höhn. -EU:n komission 6. puiteohjelmassa rahoittaman DIALOG-tutkimuskonsortion johtoryhmän jäsen. Hankkeeseen osallistui 14 jäsenmaata. Yhteistyö toteutettiin vuosina Habnkkeen koordinaattori: Prof. Charlotte Höhn, Saksa. -EU:n komission 6. puiteohjelman rahoittaman FEMAGE-tutkimushankkeen johtoryhmän jäsen. Teema: Naisten maahanmuutto ja integraatio. (FEMAGE: Needs for Female Immigrants and their Integration in Ageing Societies ). Toteutus: Koordinaattorina toimi professori Robert Cliquet, Belgian kansallisesta väestöntutkimuslaitoksesta. -Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman tutkimus- ja kehittämishankkeen MONIKON johtoryhmän jäsen. Hanke toteutettiin vuosina Koordinaattori: Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kaisa Kauppinen. Väestöntutkimuslaitoksen vastuulla oli muuttoliiketutkimus. Hankkeessa oli mukana neljä suomalaista tutkimusyhteisöä. -Muuttoliikeasiantuntija Tilastokeskuksen Väestöennuste 2007 asiantuntijaryhmässä. Väestöennuste julkaistiin syyskuussa 2007 (samoin vuonna 2009) -Pohjoismaisen muuttoliikeliikeseminaarin järjestelytoimikunnan jäsen. Järjestelytoimikunta (Erland Bergman, Eva Hagensen, Jan Hjarnö, Ismo Söderling) järjesti neljä pohjoismaista muuttolikekonferenssia (Espoo, Esbjerg, Bergen). Vastasin Espoon tilaisuuden pääjärjestelyistä. Seminaari oli nimeltään: Migrationen och det framtida Norden. VIII:e Nordiska Migrationsforskarseminariet, Hanasaari, Espoo

3 3 -Päätoimittaja: The Yearbook of Population Research in Finland (vuodesta 2006: Finnish Yearbook of Population Research). Toimittanut vuosina yhteensä 11 tieteellistä vuosikirjaa. -Euroopan väestökonferenssin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja konferenssin presidentti. Konferenssi pidettiin Helsingissä kesäkuussa Toiminut Pohjoismaisen väestökonferenssin Family Forerunners? Families and Demographic Processes in Northern Europe järjestelytoimikunnan puheenjohtajana ja konferenssin presidenttinä. Konferenssi järjestettiin Helsingissä kesäkuun Päätoimittaja: Siirtolaisuus Migration (2010-) -EU komission 7. puiteohjelman Mari Curie ohjelman evaluaattori (jatkunee edelleen) -Väestöliiton johtoryhmän jäsen Sisäministeriön syrjinnän seurantaryhmän jäsen Väestöliiton valtuuskunta, Siirtolaisuusinstituutin edustaja Kirkon ulkosuomalaistyön toimikunnan jäsen Ulkosuomalaisjuhla Suomi Sydämessä valmistelutoimikunnan puheenjohtaja Väestöliiton hallituksen jäsen Länsi-Suomen Etnon jäsen Väestöliiton Kukkaisrahaston hallitus ( ) -Suomi-Viro Yhdistysten liiton hallitus. Helsinki, Suomen-Amerikka Yhdistysten liitto, valtuusto Alli Paasikiven Säätiö: hallitus, työvaliokunta, sääntövaliokunnan pj. -Turun yliopiston John Morton keskuksen johtokunta

4 4 Keskeinen julkaisutoiminta Kirjat ja raportit (vuodesta 1983) Söderling, Ismo (1983): Maassamuutto ja muuttovirrat vuosina kunnasta toiseen muuttaneiden elinolosuhdetutkimus. 430 s. Siirtolaisuusinstituutin siirtolaisuustutkimuksia A 11. Koivukangas, Olavi, Narjus, Raimo, Söderling, Ismo (toim.): Muuttoliikesymposium Esitelmät, työryhmäalustukset ja raportit. Siirtolaisuusinstituutin Siirtolaisuustutkimuksia A s. Typopress Oy, Turku. Söderling, Ismo: Maassamuuton ulottuvuudet. Yksilö-, alue- ja yhteiskuntatason tarkastelu Suomessa vuosina maassamuuttaneista. Annales Universitatis Turkuensis. Sarja C, osa 65. Turun yliopisto, Turku. Väitöskirja. Bogdanoff, Orvo ja Söderling, Ismo (1988): Minulla on niin ikävä Amerikansuomalaisten postikorttien näyttelyjulkaisu. 128 s. Typopress Oy, Siirtolaisuusinstituutti, Turku. Kirjan teksti on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Söderling, Ismo ja Korkiasaari, Jouni (eds.): Migrationen och det framtida Norden. Föredrag av det VIII:e Nordiska migrationsforskarseminariet, Hanaholmen, /Siirtolaisuusinstituutti/Migrationsinstitutet, Migrationsstudier B 3, 346 p. Painosalama Oy, Åbo. Söderling, Ismo, Forssén, Katja and Suhonen, Heikki (1992, toim.): Sosiaalityö taitekohdassa. Sosiaalityön seminaarissa Turussa pidetyt esitelmät. Turun opetussosiaalikeskuksen julkaisuja 1/1992, 187 s. Turku. Söderling, Ismo, Aalto, Anu-Riikka ja Kivistö, Jaana (1995, toim.): Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Turun opetussosiaalikeskuksen julkaisuja 6/ s. Turku. Söderling, Ismo (1997): Maahanmuuttoasenteet ja elämänhallinta. Väestöntutkimuslaitos: D s. Väestöliitto. Helsinki. Söderling, Ismo, Alkio, Paula ja Takoja, Mika (1997, toim.): Väheneekö väki - paranevetko pidot? Väestöntutkimuslaitos 50 vuotta. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. 120 s. Helsinki. Söderling, Ismo (ed.) (1998) A Changing Pattern of Migration in Finland and Its Surroundings. Väestöliitto/The Population Research Institute, 72 pp. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen tutkimuksia D Helsinki. Miettinen, Anneli, Söderling, Ismo, Ehrnrooth, Anna, Heikkilä, Elli, Hjerppe, Reino, Martelin, Tuija, Nieminen, Mauri & Shemeikka, Riikka (1998): Suomen väestö Miten, mistä ja kuinka paljon?. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, 110 s. E 5/1998. Helsinki. Söderling, Ismo (1999): Perheitä meiltä ja muualta. Suomalaisten näkemyksiä omista ja maahanmuuttajien perheistä. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, E 8, s. Helsinki.

5 5 Söderling, Ismo 2003, (Ed.): The Second Workshop on Demographic and Cultural Specificity and Integration of Migrants. Solicited papers. Working Papers E 16/2003, Väestöliitto/Väestöntutkimuslaitos. (Workshop was held in Helsinki, March, 2002). 140 pp. Söderling, Ismo (2004, toim.): Väestöliiton Väestöpoliittinen ohjelma. 70 s. Ohjelmatyön koordinaattori ja julkaisun toimittaja. Toimittanut ohjelmasta myös englanninkielisen tiivistelmän (19 s.). Helsinki. Söderling, Ismo and Laitalainen, Elina (2005): Summary of Demographic Trends and Policy Implications. Väestöliitto/The Population Research Institute, Working Papers E 20/2005, 62 p. Helsinki. Alitolppa-Niitamo, Anne, Söderling, Ismo ja Fågel, Stina (2005) (toim.): Olemme muuttaneet. 114 s. Väestöliitto, Helsinki. Söderling, Ismo (2006) (toim.): Väestöpolitiikan tulevaisuuden haasteet. Väestöliiton väestöpoliittisen seminaarin esitelmät ja kommenttipuheenvuorot, 83 s. Sähköinen pdf-julkaisu: Väestöpolitiikan tulevaisuuden haasteet Söderling, Ismo (2007) Suomen väestö (toimittanut yhdessä Seppo Koskisen et al. kanssa), 350 s. Gaudeamus, Helsinki. Söderling, Ismo: Yearbook of Population Research in Finland (vuodesta 2006: Finnish Yearbook of Population Research. Yhteensä 11 vuosikirjaa. Toimin julkaisusarjan päätoimittajana ja olen käytännössä myös ainoa toimittaja): - Yearbook of Population Research in Finland 1997, vol. XXXIV, 197 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland , vol XXXV, 212 pp. Vammalan kirjap. - Yearbook of Population Research in Finland 2000, vol. XXXVI, 232 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2001, vol. XXXVII, 220 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2002, vol. XXXVIII, Special edition: Articles on Demography in Honor of Professor Tapani Valkonen on his 60 th Birthday). 227 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2003, vol. XXXIX, 280 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2004, vol. XL, 230 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2005, vol. XLI, 198 pp. Vammalan kirjapaino - Finnish Yearbook of Population Research XLII, 2006, 170 pp. Vammalan kirjapaino - Finnish Yearbook of Population Research XLIII, pp. Vammalan kirjapaino - Finnish Yearbook of Population Research XLIX, pp. (Julkaisu sisälsi vuonna 2008 pidetyn pohjoismaisen väestökonferenssin tieteellisiä esitelmiä). Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto. 175 s. Forssan kirjapaino Oy. Forssa ( Grandmothers and grandfathers - new views to grandparenthood )

6 6 2011: Söderling, Ismo: (2011): Clarke, Kris, Folkersma, Liisa, Hirvonen, Ulla, Lepola, Outi, Sund, Ralf ja Söderling, Ismo: Meno-paluu Eurooppaan. Maahanmuutto ja siirtolaisuus eilen, tänään ja huomenna. Eurooppalainen Suomi, Helsinki. Heikkilä, Elli ja Söderling, Ismo (toim.) (2011): Maassamuuton monet kasvot. 8. Muuttoliikesymposium Siirtolaisuusinstituutti, tutkimuksia A s. Painosalama, Turku. 2012: Rotkirch, Anna, Söderling, Ismo & Heikkilä, Elli (eds.) (2012): Finnish Yearbook of Population Research XLVII 2012, 149 s. The Population Research Institute, Helsinki. 2013: Hartonen, Olavi, Söderling, Ismo ja Korkiasaari, Jouni: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa. Siirtolaisuusinstituutin erikoisjulkaisuja E 1 (Opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille). 80 s. Painosalama Oy, Turku.

7 7 Artikkelit: Tieteelliset artikkelit (valikoiden vuodesta 1980): Söderling, Ismo (1980): Muuttoliiketutkimuksen teoreettisista lähtökohdista. Siirtolaisuus- Migration, 2/1980, s Söderling, Ismo (1984): Internal Migration Migration Flows. In: Springfeldt, Peter and Warnström, Marie-Louise (eds.): Migration. Proceedings of the Sixth Scandinavian Demographic Symposium. The Scandinavian Demographic Society, Scandinavian Population Studies 6:1, p Stockholm. Söderling, Ismo (1985): E.G. Ravenstein muuttoliiketutkijana yhteiskuntatieteellinen näkökulma. Teoksessa: Koivukangas, Olavi, Narjus, Raimo, Söderling, Ismo (toim.): Muuttoliikesymposium Esitelmät, työryhmäalustukset ja raportit, s Siirtolaisuusinstituutin Siirtolaisuustutkimuksia A 14. Typopress Oy, Turku. Söderling, Ismo (1987): Finnish Refugee Policy in Search of Shape. In: Koivumaa, Katariina (ed.): Yearbook of Finnish Foreign Policy 1987, p Söderling, Ismo (1987): Social, Historical and Archival Aspects of the Finnish Immigration to Michigan. Siirtolaisuus-Migration 2/1987, p Söderling, Ismo (1989): Efter de stora folkströmmarna till den multikulturella Norden. In: Axenström, K.A., Engström, Rune, Ruhnbro, Rune (eds.): Den glemte invandring. Rappport från ett symposium om Nordisk Migration. Nordiska Förbundet för Hembygdsarbete, p Vallentuna. Söderling, Ismo (1990): Is there a Need for a Population Policy Program in Finland?. Siirtolaisuus-Migration 1/1990, p Söderling, Ismo (1990): Finnish Migration and the European Integration Process. Yearbook of Population Research in Finland, vol. XXVIII, 1990, p Söderling, Ismo (1991): Metsäsuomalaiset ja Euroopan yhdentyminen häviävätkö kylät ja maaseutukulttuuri muutoksen myllerryksessä?. Teoksessa: Koivukangas, Olavi, Narjus, Raimo ja Virtanen, Timo (toim.): Maassamuutto ja yhdentyvä Eurooppa. Muuttoliikesymposium Siirtolaisuusinstituutin siirtolaisuustutkimuksia A 15, s Painola Oy, Turku. Grönlund, Rainer och Söderling, Ismo (1991): Finska pensionärers återflyttning från det övriga Norden till Finland. Publicerats: Söderling, Ismo ja Korkiasaari, Jouni (eds.): Migrationen och det framtida Norden. Föredrag av det VIII:e Nordiska migrationsforskarseminariet, Hanaholmen, /Siirtolaisuusinstituutti/Migrationsinstitutet, Migrationsstudier B 3, p Painasalama Oy, Åbo. Söderling, Ismo (1991): Miksi ovet ei aukene heille Multikulturaalinen ja ihmisoikeudellinen näkökulma suomalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Oikeus 4/1991. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, s

8 8 Söderling, Ismo (1993): Social Work with Refugees in a Nordic Welfare State. In: Migration. A European Journal of International Migration and Ethnic Relations. 2/1993, p Söderling, Ismo (1994): Eurooppa liikkeellä. Teoksessa: Lehtonen, Juha-Pekka ja Leena Uusihakala: Eurooppalainen ihminen. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja XXII, s Kirjapaino Raamattutalo. Pieksämäki. Söderling, Ismo (1994): Suomen väestöllinen tulevaisuus. Teoksessa: Halla, Nils (toim.): Tielaitoksen tulevaisuusseminaarin esitelmät. Tielaitos, Tutkimuskeskus, julkaisuja joulukuu 1994, s Söderling, Ismo (1995): Monikulttuurinen sosiaalityö. Teoksessa: Söderling, Ismo, Aalto, Anu- Riikka ja Kivistö, Jaana (1995, toim.): Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Turun opetussosiaalikeskuksen julkaisuja 6/1995, s. I-XVI. Turku. Söderling, Ismo (1996): Internationalisenringen en utmaning för barnskyddet. In: Virtanen, Petri (ed.): Synpunkter på barnskyddet. Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen, s WSOY, Porvoo Söderling, Ismo & Korkiasaari, Jouni (1998): Finland: From a Country of Emigration into a Country of Immigration. In: Söderling, Ismo (ed.): A Changing Pattern of Migration in Finland and Its Surroundings. Väestöliitto/the Population Research Institute, D , pp Söderling, Ismo (2001): Siirtolaisuus Väestöllisenä resurssina - Suomi eurooppalaisessa kontekstissa. Teoksessa: Once a Jolly Swagman - Esseys on Migration in Honour of Olavi Koivukangas on his 60 th Birthday, ss , Siirtolaisuusinstitutin erikoisjulkaisuja, Vammalan Kirjapaino Oy, s Söderling, Ismo (2002): Muuttoliike väestöllisenä ilmiönä miksi ihmiset muuttavat. Teoksessa: Pitkänen, Kari (toim.): Artikkeleita Suomen väestöntutkimuksesta. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen monisteita, 62/2002, s Söderling, Ismo (2002): Die Finnischen Einstellungen gegenüber der Zuwanderung und den Migranten Erhebungen im Kontext der Finnischen Migrationsforschung. In: Höhn, Charlotte, (ed.): Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, Jg. 26, 3-4/2001, pp Söderling, Ismo (2003): Integration of Migrants in Europe the case of Finland. Studi Emigratzione Migration Studies, vol. 152, dicembre 2003, Rome, Italy. Pp Korkiasaari, Jouni ja Söderling, Ismo (2003): Finnish Emigration and Immigration after Word War II. Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinatitutet. Verkkojulkaisu osoitteessa (päiväys ): Söderling, Ismo (2003): The Finnish Migration and Integration Policy in Connection with Eastern Immigration. Proceedings of the seminar on Russian-Speaking Immigrant Population in Finland. Organizers of the joint seminar: 1. Institute for Russian and East European Studies, 2. Dept. of Slavonic and Baltic Languages and Literatures (Univ. of Helsinki), p Söderling, Ismo (2004): Finland in Sweden s footsteps. Differences and similarities in immigration and integration policies. In: Kärki, Kimi (ed.): Power and Control Perspectives on Integration

9 9 and Multiculturalism in Europe. University of Turku, Publications of the Doctoral Program of Cultural Interaction and Integration, pp Söderling, Ismo (2005): Suomen väestökysymys ja maahanmuutto Teoksessa: Alitolppa-Niitamo, Anne, Söderling, Ismo ja Fågel, Stina (toim.): Olemme Muuttaneet, s Väestöliitto, Helsinki. Söderling, Ismo (2005): Suomalainen väestökysymys eurooppalaisessa kehyksessä. Tiedepolitiikka 4/2005, pp Söderling, Ismo and Korkiasaari Jouni (2007): Muuttoliike. Teoksessa: Suomen Väestö (toim. Seppo Koskinen et al.), s Gaudeamus. Helsinki. Kontula, Osmo and Söderling, Ismo (2008): Demographic Change and Family Policy Regimes. In: Höhn, Charlotte, Avramov, Dragana, Kotowska, Irene (eds.): People, Population Change and Policies. Lessons from the Population Policy. Pp Springer, Hamburg. Söderling, Ismo (2008): Muuttoprosessit ja kulttuuriset kohtaamiset. Teoksessa: Sorsa-Vainikka, Anne ja Jari Kivistö (toim.): Pakolaisuus ja väestöliikkeet - nykyisyyttä ja historiaa. Ulkoministeriö, erikoisjulkaisu 5. (yhdessä Biologian ja maantieteen opettajien liiton kanssa), s Helsinki. Söderling, Ismo (2009): Alaikäiset turvapaikanhakijat edelleen äitiä ikävä. Teoksessa: Asa, Riikka (toim.): Yksintulleet näkökulmia ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten asemasta Suomessa. European Migration Network ja Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto, s Helsinki. 2010: Rotkirch, Anna, Söderling, Ismo, Fågel, Stina (2010): Isovanhemmuuden merkitys korostuu. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto, ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. (Article: The significance of the greatparenthood must be emphasised ). Söderling, Ismo (2010): Vinkkejä onnelliseen isovanhemmuuteen. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto, ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. (Article: Tips to good greatparenthood ). Söderling, Ismo (2010): Suomalainen muuttoliike osana eurooppalaista ja globaalia väestökysymystä. Teoksessa: Heikkinen, Timo ja Mynttinen, Eeva (toim.): Kollaasikaupunki. Aalto-University, school of Science and Technology. Yliopistopaino, Helsinki, pp (Article: Finnish migration as part of the European and global population question ). Söderling, Ismo (2010): Nettijulkaisu: Factors affecting population size in Finland the role of immigration and population policies. Osoitteessa:

10 10 Söderling, Ismo (2010): Finnish integration policy meets the future. In: European Commission report: Making a success of integrating immigrants into the labour market. Peer review, pp , Oslo. Söderling, Ismo (2010): On sitä liikuttu ennenkin Siirtolaisuuden lyhyt historia. Julkaisussa: Clarke, Kris, Folkersma, Liisa, Hirvonen, Ulla, Lepola, Outi, Sund, Ralf ja Söderling, Ismo: Menopaluu Eurooppaan. Maahanmuutto ja siirtolaisuus eilen, tänään ja huomenna. Eurooppalainen Suomi, Helsinki, pp Söderling, Ismo (2010): Suuret ikäluokat läpivalaisussa. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto. ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. (Edited book: Baby boom generation as subject of the special attention ). 2011: Söderling, Ismo: Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia - monenlaista maahanmuuttoa ja kulttuurista kohtaamista. Teoksessa: Kontula, Osmo (ed.): Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus. Väestöliitto 70 vuotta, juhlakirja. VL-Markkinointi Oy. Helsinki, ss Söderling, Ismo: Finland, and Migration in the Baltic Sea Region. Baltic Rim Economics, Quarterly Review Issue no. 5, 21. Dec. 2011, pp Söderling, Ismo (2011): Nomadina nykypäivässä kulttuuri mukana työrepussa. Tutkimustiivistelmä Työterveyspäivien luentolyhennelmä-kirjassa, ss Työterveyslaitos, Helsinki. Söderling, Ismo (2011): Turku suomalaisena metropolina kuristaako kaulus. Tutkimustiivistelmä Turun sosiaalipolitiikan päivien tutkimustiivistelmä- ja ohjelmakirjassa, Turku 2011, ss Heikkilä, Elli ja Söderling, Ismo (toim.) (2011): Maassamuuton monet kasvot. 8. Muuttoliikesymposium Siirtolaisuusinstituutti, tutkimuksia A s. Painosalama, Turku. Söderling, Ismo (2011): Finland, and Migration in the Baltic Sea Region. Baltic Rim Economics, Quarterly Review Issue no. 5, 21. Dec. 2011, pp Söderling, Ismo (2011): "On sitä liikuttu ennenkin - Siirtolaisuuden lyhyt historia". Julkaisussa: Clarke, Kris, Folkersma, Liisa, Hirvonen, Ulla, Lepola, Outi, Sund, Ralf & Söderling, Ismo: Menopaluu Eurooppaan. Maahanmuutto ja siirtolaisuus eilen, tänään - ja huomenna. Eurooppalainen Suomi, Helsinki, ss Söderling, Ismo (2011): Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia - monenlaista maahanmuuttoa ja kulttuurista kohtaamista. Teoksessa: Kontula, Osmo (ed.): Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus. Väestöliitto 70 vuotta, juhlakirja. VL-Markkinointi Oy. Helsinki, ss

11 11 Söderling, Ismo (2011): Nomadina nykypäivässä - kulttuuri mukana työrepussa. Tutkimustiivistelmä Työterveyspäivien esitelmälyhennelmä-kirjassa, ss Työterveyslaitos, Helsinki. Söderling, Ismo (2011): Turku suomalaisena metropolina - kuristaako kaulus. Tutkimustiivistelmä Turun sosiaalipolitiikan päivien tutkimustiivistelmä- ja ohjelmakirjassa, Turku 2011, ss Söderling, Ismo (2011): Varhaisempi maahanmuutto ja innovaatiot. Esitelmä valtakunnallisilla kotiseutupäivillä, Turku Esitelmä löytyy Kotiseutuliiton osoitteesta: 2012: Söderling, Ismo (2012): Suomen siirtolaisuustutkimus ja inkeriläiset. Siirtolaisuus-Migration , ss Söderling, Ismo (2012): Karjalan kuumetta amerikansuomalaisten keskuudessa. Teoksessa: Virtanen, Rauni (toim.): Irman tarina. Kanadansuomalaisen Irma Kuprin matka Kanadasta Neuvostoliittoon ja Venäjältä Suomeen, pp Siirtolaisuusinstituutin erikoisjulkaisuja. Painosalama Oy. Söderling, Ismo (2012): Kotoutumisen sietämätön vaikeus. The unberable difficulty of integration. 2013: Söderling, Ismo (2013): Maahanmuutto ja suomalaisten asenteet. Teoksessa: Alitolppa-Niitamo. Anne, Fågel, Stina ja Säävälä, Minna: Olemme muuttaneet ja kotoutuneet. Väestöliitto, Helsinki, pp

12 12 Ei-tieteelliset artikkelit (valikoiden vuodesta 1986): Söderling, Ismo (1986): Bentley Historical Library koti Michiganin historiallisille kokoelmille. Siirtolaisuus Migration 3/1986, s Söderling, Ismo (1988): Suomen pakolaispolitiikka etsii muotoaan. Ulkopolitiikka (Finnish Journal of Foreign Affairs), 4/1988, s Söderling, Ismo (1989): Suomen pakolaispolitiikka muutoksen kynnyksellä. Siirtolaisuus- Migration 3/1989, s (tutkimussihteerin palsta). Söderling, Ismo (1989): Suomi ja Euroopan integraatio - paineitako rajoillemme?. Siirtolaisuus- Migration 4/1989, (tutkimussihteerin palsta). Söderling, Ismo (1991): Muuttoliike Suomeen toistaiseksi vähäistä. Suomesta siirtolaisuuden myötä monikulttuurimaa. Työvoima 1/1991 teemana kansainvälistyvä työelämä, s Söderling, Ismo (2002): Läntinen Eurooppa - siirtolaisuus väestöllisenä kysymyksenä. Maailmanpyörä, Suomen YK-lehti, s Söderling, Ismo (2004): Laiton muuttoliike - osa eurooppalaista muuttoliikettä". Mitä Missä Milloin, Otavan vuosikirja, s Helsinki. Söderling, Ismo (2007): Suomi: Elämänkruunua etsimässä (kolmas ikä). Ulkoaisainministeriön Kehitys-julkaisu, 3/2007, s Söderling, Ismo (2007): Blue Card avain EU:n työmarkkinoille?. Kolumni Turun yliopiston AURORA-lehdessä 4/2007. Söderling, Ismo (2008): Väestöennusteiden kertomaa meiltä ja muualta. Kuihtuuko Suomen kansa?. Väestöliiton vuosikirja 2007: "Mukana elämässä (toim. Jaana Syrjälä). Väestöliitto, Helsinki, 2008, s Helsinki. Söderling, Ismo (2009) Maailman väestöpäivä haaste myös Suomelle. Turun Sanomat, yliöartikkeli, Tämä on esimerkki lehtiartikkeleista, joita kirjoitan vuodessa 2-3 kpl. Söderling, Ismo (2010): Suomalainen muuttoliikekeskustelu hakusessa (In search of an immigration debate in Finland). Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration 2/2010, ss Söderling, Ismo: Maailman väestöpäivä muistuttaa korkeasta lapsi- ja äitiyskuolleisuudesta. Turun Sanomat, yliö-artikkeli (Article: The population day of the world reminds of high infant and maternal mortality ). Söderling, Ismo (yhdessä Rotkirch, Anna, Fågel, Stina): Isovanhemmuuden merkitys korostuu. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto, ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa.

13 13 Söderling, Ismo (2010): Suuret ikäluokat läpivalaisussa. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto. ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. Söderling, Ismo: Suomi muuttuu muutummeko me? Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration 1/2010, 1-2. Söderling, Ismo: Suomalainen muuttoliikekeskustelu hakusessa (In search of an immigration debate in Finland). Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration 2/2010, 1-2. Söderling, Ismo: Finlanteri hablaa espanjaa entistä enemmän (Finlander in America are more and more likely to habla español). Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration 3/2011, 1-2. Söderling, Ismo: Miksi maahanmuuttajan kohtaaminen on vaikeaa? (It, is difficulty of encountering immigrants). Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration. 4/2010, 1-2. Söderling, Ismo: Vinkkejä onnelliseen isovanhemmuuteen. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo: Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto, ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. Söderling, Ismo: Maailman väestöpäivä muistuttaa korkeasta lapsi- ja äitiyskuolleisuudesta. Turun Sanomat, yliö-artikkeli Söderling, Ismo. Arvio teoksesta: Outi-Kristiina Hännikäinen: Identiteettien maisemat Saskatchevanin Uudessa-Suomessa. Väitöskirja. Siirtolaisuus-Migration 3/2010, pp Söderling, Ismo (2010): Turun yliopiston Aurora-lehdessä julkaistu artikkeli: Miten välttää roihuava temppeli? Nettijulkaisu osoitteessa: Söderling, Ismo (2010). Arvio teoksesta: Martikainen, Tuomas ja Lotta Häkkinen (toim.): Maahanmuutto ja sukupolvet. SKS:n julkaisuja 233. Helsinki. Julkaistu Siirtolaisuus-Migration 4/2010, s Söderling, Ismo: Lapsia tarvitaan, onko tekijöitä? Turun Tienoo : Söderling, Ismo: Ovatko ruotsinsuomalaiset kuokkavieraita. Sweden-Finns - gatecrashers?. Pääkirjoitus Siirtolaisuus-Migration 1/2011, pp Söderling, Ismo: Kirja-arvostelu teoksesta: Marjut Anttonen: Menetetty koulunkäynti. Siirtolaisuus- Migration 1/2011, Söderling, Ismo: Luvaton siirtolainen, paperiton, unohdettu, näkymätön Paperittomat-kirjan kirjoittaneen Kaisa Viitasen haastattelu ja Olgan tarina. Siirtolaisuus-Migration 1/2011, pp Söderling, Ismo: Paluuta monokulttuuriseen Sauna-Suomeen ei enää ole. Sosiaalitieto 2/2011, s. 16.

14 14 Söderling, Ismo: Siirtolaisuusasiat seuraavan hallituksen keskiöön. Turun Sanomat, yliö-artikkeli Söderling, Ismo: Tuleeko uusi Lalli? Maahanmuutto uhkana vai resurssina? Pääkirjoitus Siirtolaisuus-Migration -lehdessä 2/2011, 1-2 Söderling, Ismo: Kirja-arvostelu Tuomas Martikaisen kirjasta Suomi Remix. Into Kustannus, Helsinki Siirtolaisuus-Migration 2/2011, 54. Söderling, Ismo: Penedo - suomalaisten kultamaa Etelä-Amerikassa. Sisältää myös Eeva Hohenthalin haastattelun. Siirtolaisuus-Migration 2/2011, Söderling, Ismo: Eurooppaa odottaa väestökato. Ulkopolitiikka 3/2011, 61. Arvostelu Fred Pearcen kirjasta Peoplequake Söderling, Ismo: Mieluummin draamaa kuin dramatiikkaa. Pääkirjoitus: Siirtolaisuus-Migration 3/2011, ss Söderling, Ismo: Kaksi puuta ei ole puisto vaan puistikko. Miten Turku sai Siirtolaispuistikon ja muistomerkin. Siirtolaisuus-Migration 3/2011, ss Söderling, Ismo: Maapallon väkiluku ohittaa seitsemän miljardin rajan. Alio-artikkeli Turun Sanomissa Söderling, Ismo: Esittely Annie Proulxin siirtolaisuuskirjan Vaarallinen harmonikka dramatisoinnista Turun teatterissa. Siirtolaisus-Migration 3/2011, s. 34. Söderling, Ismo: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia. Siirtolaisuus- Migration 4/2011, pp. 1-2 (pääkirjoitus). Racism in the media, and Finnish-American horioppia, Siirtolaisuus-Migration 4/2011, leading article, pp. 2. Söderling, Ismo: Fred Pearce: Peoplequake Mass Migration, Ageing Nations and the Coming Population Crash. Eden Project Books, 2010, 342 p. ISBN: Kirja-arvostelu Siirtolaisuus-Migration 4/2011, pp Söderling, Ismo: Veikko Vennamon mukana Australiassa kansanedustaja Ilkka Kanerva muistelee. Siirtolaisuus-Migration 4/2011, pp. 66. Söderling, Ismo: Samettivallankumous Prahassa ja bensa lopussa Ladasta. Turun Tienoo : Söderling, Ismo: Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration , ss Söderling, Ismo (2012): Anteeksiantoa ja hyvää hirvisoppaa. Pääkirjoitus Siirtolaisuus-Migration lehdessä , ss. 1-2.

15 15 Söderling, Ismo (2012): Siirtolaisuusuutisia kaapista ja maailmalta. Pääkirjoitus Siirtolaisuus- Migration lehdessä , ss Söderling, Ismo (2012): Maailman väestöpäivän teemana lisääntymisterveys. Turun Sanomat, alioartikkeli Söderling, Ismo (2012): Osui ja upposi Titanicin matka Southamptonista maailman myytiksi. Pääkirjoitus, Siirtolaisuus-Migration , ss Söderling, Ismo (2012): Varpu Lindström: Letter from an Immigrant Teenager. Letters from Varpu in Canada to Kaisa in Finland, Aspasia Books, Inc, Beaverton, Ontario, Canada. 164 p. ISBN Kirja-arvostelu. 2013: Söderling, Ismo: Maahanmuutto auttaa Suomea selviytymään. Chydenius, ss Söderling, Ismo: Ne jyrää meitin Siirtolaisuus riesana ja rikkautena. Siirtolaisuus-Migration , ss Söderling, Ismo: Muuttuva Geopolitiikka riesa vai rikkaus. Chydenius-lehti 3/2013, Söderling, Ismo: Juhlapuhe Ruskon kunnan itsenäisyysjuhlassa Väestö- ja siirtolaisuusnäkökulma. Puhe löytyy osoitteesta Söderling, Ismo: Huhupuhetta vai uutisfaktaa siirtolaisuudesta. Pääkirjoitus Siirtolaisuus-Migration 2/2013, 1-2. Söderling, Ismo: Kirja-arvostelu: Saukkonen, Pasi: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Gaudeamus, Tallinna 2013, 252 s. Siirtolaisuus-Migration 2/2013, s Söderling, Ismo: Kirja-arvostelu: Martikainen,Tuomas, Saukkonen, Pasi ja Säävälä, Minna (toim.): Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus, Tallinna 2013, 376 s. Siirtolaisuus-Migration 2/2013, s Söderling, Ismo: Suomen väestöllinen tulevaisuus. ETMU-blogi Söderling, Ismo (toim.): Siirtolaisuus-Migration Söderling, Ismo (toim.): Siirtolaisuus-Migration Söderling, Ismo (toim.): Siirtolaisuus-Migration Söderling, Ismo (toim.): Siirtolaisuus-Migration

16 16 Konferenssi- ja seminaariesitelmät (valikoidusti vuodesta 1997): Tieteelliset esitelmät: Söderling, Ismo (1997): Population Development in the Nordic Countries. Plenum-presentation at the XV Nordic Congress in Perinatal Medicine, Turku, May 22, Söderling, Ismo (1997): Welcome, but... Life management and the attitudes towards immigrants in Finland. Workshop paper presented at the European Population Conference, Cracow, Poland, June Söderling, Ismo (1999): The further away you come from, the more unpopular you are as an immigrant to Finland. Workshop paper at the European Population Conference in the Hague, the Netherlands, August 30th, Söderling, Ismo: A Pictorial Analysis on the Immigrants and their Families. Finnish-American Conference on Immigration, July 13 th, 2000, Toronto, Canada. Söderling, Ismo: The Finnish Attitudes towards immigration and immigrants - surveys in the Finnish migration research context. Workshop on Demographic and Cultural Specificity and integration of Migrants. Federal Institute for Population Research in co-operation with the Network for Integrated European Population Studies November, Bingen, Germany. Söderling, Ismo: Population Trends in Finland with Special Reference to Family Policy and Immigration. National Institute of Population and Social Security Research, Tokyo, Japan. November 22 nd, Host and invitation: Professor Hiroshi Kojima. Söderling, Ismo: Ageing, Intergenerational Solidarity and Age-specific Vulnerabilities in Finland. Workshop organized by Network for Integrated European Population Studies NIEPS. Roma , Istituto di Recerche sulla Popolazione. Söderling, Ismo: Millainen on hyvä maahanmuuttaja? Tulomuuttoon liittyvää eettistä diskurssia kotoa ja kauempaa. Esitelmä Suomen Väestötieteen Yhdistyksen järjestämässä Väestöpolitiikan etiiikka seminaarissa, Helsinki Söderling, Ismo and Miettinen Anneli: Human trafficking as a new and extreme type of migration. Workshop paper presented at the Women s Worlds 2002 Conference, Makerere University, Kampala, Uganda, 21-26, July, Miettinen, Anneli and Söderling, Ismo: Division of Unpaid Labor at Home The Effect of Social Policies?. Workshop paper presented at the Women s Worlds 2002 Conference, Makerere University, Kampala, Uganda, 21-26, July, Söderling, Ismo (2003): The Finnish Migration and Integration policy in Connection with Eastern Immigration. Seminar: Russian-speaking Immigrant Population in Finland. Helsinki, Sept

17 17 Söderling, Ismo: Finnish Migration and Integration Policy in Connection with Eastern Migration. Plenum presentation in the conference: The Russian-speaking immigrant population in Finland. Organizer: The Institute for Russian and East European Studies. University of Helsinki, Sept. 25 th, Organizers of the joint seminar: 1. Institute for Russian and East European Studies, 2. Dept. of Slavonic and Baltic Languages and Literatures (Univ. of Helsinki). Söderling, Ismo: General Population Related Policies and Attitudes. Workshop presentation at the IUSSP World Conference, Results of the European Population Policy Acceptance Surveys/DIALOG. 18th July 2005, Tours, France. Söderling, Ismo: Fatherhood in a Family with Small Children. Plenum presentation at the family seminar organized by the European Family Union COFACE, Lissabon Söderling, Ismo: Finland as Multicultural Society The Finnish Experience. Presentation at the School of International Relations, St. Petersburg, Russia, June 5 th Söderling, Ismo: The Concept and Experience of the Modern Population policy a Case of Finland. Paper presented at the seminar: Demographic Challenges Family needs Partnership. Organizers: EU commission/austrian government, February 2-3, Ismo Söderling was also chairing the session: Family as a Fundamental Basis for Society and State. Söderling, Ismo: Suomalainen väestömosaiikki. Suomalaisen väestörakenteen muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät. Esitelmä 23. valtakunnallisilla Lääketiedepäivillä Turku. Söderling, Ismo: Väestönmuutos ja kunnallinen palvelurakenneuudistus tarvitaanko muutosta?. Plenum-esitelmä valtakunnallisilla Hammaslääketieteen päivillä Helsinki. Söderling, Ismo: How Finland became a welfare society. Seminar: India 60 Finland 90: Social well-being and gender equity in a globalizing world: dialogue between India and Finland. Väestöliitto, November 27 th, 2007, Helsinki. Söderling, Ismo: The Nordic Welfare Model and the Wellbeing of Families in Finland. Key note presentation at the conference: How does Finland advance the wellbeing of families. Organizers: European Family Union COFACE and Väestöliitto, June 10, Söderling, Ismo: Onko perhepolitiikalla väliä?. Kansaedustajien seuran Tutkaksen ja Suomen Väestötieteen Yhdistyksen yhteisseminaarissa pidetty esitelmä. Eduskuntatalo, auditorio, Helsinki. Söderling, Ismo: Suomalainen muuttoliike osana eurooppalaista ja globaalia väestökysymystä. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen ja Espoon kaupungin muuttoliikeseminaari (Finnish Migration as a part of European and Global Population Movement. Lecture at the Seminar organized by the Helsinki University of Technology and City of Espoo. Espoo August 6 th, 2009). Söderling, Ismo (2010): Factors affecting population size in Finland the role of immigration and population policies. Paper presented at Finn Forum conferece, organized in Thunder Bay, Canada, May 31 st, 2010.

18 18 Söderling, Ismo: Finnish integration policy meets the future. Making a success of integrating immigrants into the labour market. EU-Seminar in Oslo, November 18-19, : Söderling, Ismo (2011): Varhaisempi maahanmuutto ja innovaatiot. Esitelmä valtakunnallisilla kotiseutupäivillä, Turku Esitelmä löytyy kotiseutuliiton osoitteesta: Söderling, Ismo (2011): Nomadina nykypäivässä kulttuuri ja osaaminen mukana työrepussa. Valtakunnallisilla työterveyspäivillä pidetty esitelmä Helsinki, Messukeskus. Söderling, Ismo (2011): Turku suomalaisena metropolina kuristaako kaulus. Esitelmä Turun sosiaalipolitiikan päivillä Turussa , Turun yliopisto. Toimi myös Muuttoliiketyöryhmän koordinaattorina ja puheenjohtajana. Söderling, Ismo (2011): Suomen väestöllinen tulevaisuus. Esitelmä Siirtolaisuusinstituutin ulkosuomalaisjuhlassa , 60 min. Söderling, Ismo (2011): The Demographic Future of Finland. Presentation at the Festival for Expatriate Finns. Turku, , 30 min. Söderling, Ismo (2011): Turun Väestöllisestä tulevaisuudesta ja uussuomalaisista Turun väestöllisenä resurssina. Turun kaupungin järjestämä seminaari: Suurten kaupunkien haasteet maahanmuuttajatyössä. Turun kaupungintalo : Söderling, Ismo: Muuttoliike ja kriisit. Tieteen päivillä pidetty esitelmä, Helsingin yliopisto Söderling, Ismo: Finland and its Demographic Future up to Metropolis Conference, Tampere (work shop presentation),

19 19 Ei-tieteelliset esitelmät: Ismo Söderling: Suomen väestökysymys eurooppalaisessa kontekstissa. Esitelmä TOPSOStohtorinkoulutusohjelman osallistujille. (TOPSOS on sosiaalialan huippuammattilaisten tohtorinkoulutusohjelma). Helsinki, Söderling, Ismo: Perheiden hyvinvoinnin edistäminen perhetutkimuksen avulla. Juhlaesitelmä Alli Paasikiven Säätiön järjestämässä perhe-seminaarissa Söderling, Ismo: Suomalaisten asenteet maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Sisäministeriön järjestämä ETNO-seminaari Helsinki. Söderling, Ismo: The Goal of Population Policy. Key note presentation for the doctoral students at the Demographic seminar organized by University of Turku. Helsinki, September 9, Söderling, Ismo: Kotouttamiseen liittyvät haasteet paikallistasolla. Kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantaa ja arviointia kehittävien hankkeiden päätösseminaari. Sisäministeriö, Helsinki, : Söderling, Ismo (2011): Suomalaiset siirtolaisina kotouduttiinko vai ei? Oppia menneestä. Turun kunnantyöntekijöiden sos.dem. yhdistyksen 70-vuotisjuhla-esitys. Turku Söderling, Ismo (2011): Siirtolaisuus ja Suomen väestö. Varsinais-Suomen Viro-keskuksen tilaisuudessa pidetty esitelmä. Turku Söderling, Ismo (2011): Toimiiko Kanadan malli Suomessa? Esitelmä ja kommenttipuheenvuoro Sisäministeriön seminaarissa Suomeen töihin? Maahanmuutto ja tulevaisuuden osaajat suomalaisessa. Mauno Koivisto keskus, Turku Söderling, Ismo (2011): Turustako uusi Wiipuri? Onko Turku tulevaisuuden maakunnallinen moottori vai? Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellisen yhdistyksen järjestämä seminaari. Turun yliopisto : Söderling, Ismo: Maailma muuttuu maahanmuuton uudet haasteet. Alipi-kototutmishankkeen päätösseminaarin Muutosta elämään pääesitelmä Lahti, Sibeliustalo. Söderling, Ismo: Amerikansuomalaiset suuruudet Emil Hurjasta Bruno Nordbergiin. Tieteen päivät, Turku Söderling, Ismo: Maahanmuutto Suomen käyttämätön mahdollisuus. Cultura-säätiön tilaisuus, Turku, Forum Marinum

20 20 Söderling, Ismo: Maahanmuutto Suomeen uudet piirteet. Hangon kaupunginmuseo Söderling, Ismo: Finland and its Demographic Future up to Australian suurlähettilään Gerald Thomsonin vierailun yhteydessä pidetty esitelmä Siirtolaisuusinstituutti. Söderling, Ismo: Maahanmuuton kuva. Päijät-Hämeen maakuntaliiton seminaarissa Monikulttuurinen Päijät-Häme pidetty esitelmä Lahti. Söderling, Ismo: FinnFest USA 2013 tapahtumassa (Hancock-Houghton, Michigan) kolme esitelmää aiheista: - Finland and its Demographic Future, Finnish Milestones in Emigration to South and North America, The Institute of Migration and its Collections, Söderling, Ismo: Maahanmuutto riesa vai rikkaus. Turun yliopiston folkloristiikan opiskelijoille pidetty esitelmä Söderling, Ismo: Suomi ja väestöllinen tulevaisuutemme. Studia Generalia sarjassa pidetty esitelmä Turun yliopisto, Publicum. Söderling, Ismo: Osallistunut paneelikeskusteluun Historian Opiskelijoiden liiton HOL:n seminaarissa Kriisipesäkkeitä ja kansanjuhlia nationalismin monet kasvot. Åbo Akademi, Arken Söderling, Ismo: Maahanmuutto riesa vai rikkaus?. Heldtin stipendirahastosäätiön edustajille pidetty esitelmä Siirtolaisuusinstituutissa

CV Söderling, Ismo Päivitys 26022014

CV Söderling, Ismo Päivitys 26022014 CV Söderling, Ismo Päivitys 26022014 Henkilö- ja yhteystiedot: Syntynyt Kemissä vuonna 1948. Asuu Ruskolla, Turun kupeessa. Puhelin: +358-50-5113586 Sähköposti: ismo.soderling(at)utu.fi Tehtävänimike:

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Liikkuvuuden haaste kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukselle. Tuomas Martikainen

Liikkuvuuden haaste kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukselle. Tuomas Martikainen Liikkuvuuden haaste kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukselle Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Etninen segregaatio Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Timo Kauppinen 12.9.2016 On karttatietoa sekä tietoa segregaation tasoista, jonkin verran tietoa ajallisesta kehityksestä Jonkinlaista tietoa

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus SAFETY 2016 -konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Tutkija, Laura Kolehmainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26.4.2016, Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen Siirtolaisuus ennen ja nyt Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa Ainoa muuttoliikkeiden

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet

Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet Ruralia-instituutin 25-vuotisjuhlaseminaari 25.4.2013 Katja Rinne-Koski Ruralia-instituutti / Henkilön nimi / Esityksen nimi 2.5.2013 1 Monipaikkaisuus: yllättävän

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Aamukahvit à la Moniheli. to klo

Aamukahvit à la Moniheli. to klo Aamukahvit à la Moniheli to 6.3. 14 klo 9.00 11.30 Kerro minulle ja minä unohdan, opeta minulle ja minä muistan, osallista minua ja minä opin. Benjamin Franklin OTA MUT MUKAAN! KUUNTELETKO? Eurovaaleissa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka PROFESSORILUENTO Professori Lauri Paltemaa Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 18.3.2015 Professori Lauri Paltemaa pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Art-Travel Oy Heikki Artman Heikki Artman 40 vuotta matkailussa mukana Art-Travel Oy 25 vuotta matkailun konsultointia Matkailun kehityksen mittareita:

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet 2006 - listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet 1. Tiedekunta- ja yliopistohallinnon tehtäviä KIRKKOHISTORIAN LAITOS Johtajat

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 1.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 29 A 30 A 29/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 30/2010 2 FT Jyrki

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten kotoutuminen Suomeen

Maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten kotoutuminen Suomeen Maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten kotoutuminen Suomeen Ulla Hämäläinen Yhteistyökumppanit Laura Ansala Aalto Matti Sarvimäki Aalto / VATT 18.4.2016 Vuosi 2015: turvapaikanhakijoiden määrä kymmenkertaistui

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto CIMON KIINA-SEMINAARI 4.3.2010 Helsinki Congress Paasitorni Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos Higher Education Group seppo.holtta@uta.fi HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1. Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.2016 Joustavat oppimisen tilat - JOT Lähtökohdat 2014 Tilat

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 9A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 24.9.2014 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Helsinki 9.10.2007 Tervetuloa! Välkommen! Welcome! yhteistyössä / in co-operation with Missio: on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot