CV Söderling, Ismo Päivitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CV Söderling, Ismo Päivitys 01062015"

Transkriptio

1 CV Söderling, Ismo Päivitys Henkilö- ja yhteystiedot: Syntynyt Kemissä vuonna Asuu Ruskolla, Turun kupeessa. Puhelin: Sähköposti: ismo.soderling(at)utu.fi Tehtävänimike: Siirtolaisuusinstituutin johtaja Koulutus ja pätevyys: Valtiotieteen tohtori, Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1988 Dosentti, väestötiede, Joensuun yliopisto Dosentti, sosiaalipolitiikka, Turun yliopisto Professorin pätevyys, Turun yliopisto, sosiaalipolitiikka 1993 Asiantuntemus, palkitsemiset: Avainsanat: Muuttoliike, väestöpolitiikka, etnisyys, demografia Palkitseminen: Vuoden ETMU-palkinnon saaja (etnisyys- ja muuttoliiketutkimuksen valtakunnallinen palkinto vuonna 2012) Työhistoria (tiivistäen) Tutkijana Turun yliopistossa, sosiaalipolitiikan laitoksella Tutkimussihteeri, Siirtolaisuusinstituutti, Turku Vieraileva tutkija, University of Michigan, Bentley Historical Library (13 kuukautta) Vs. apulaisprofessori, Turun yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos 1993 Vieraileva tutkija, Université Laval, Quebec City, Kanada (3 kuukautta) Sosiaalityön vanhempi lehtori, Turun yliopisto, sosiaalipolitiikka (virkavapaa: ) Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Siirtolaisuusinstituutin johtaja, Turku Muu akateeminen toiminta (valikoidusti): Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisen opetuksen johtaja. - Toiminut kahdeksan kertaa vastaväittäjänä. Kaikki väitöskirjat ovat muuttoliikkeen alalta. - Toiminut muuttoliikettä koskevan väitöksen kustoksena - Ohjannut kahdeksan väitöskirjaa, kaikki muuttoliikkeen alalta (kaksi ohjauksessa ) - Toiminut tieteellisenä asiantuntijana viidessä dosentuurin ja yhdessä tutkimusprofessuurin haussa. - Toiminut tieteellisenä asiantuntijana kahdeksassa väitöskirjan painatuslupahakemuksessa.

2 2 Turun yliopiston monitieteisen tohtorinkoulutusohjelman Integration and Cultural Interaction johtoryhmän jäsen vuosina Koordinaattori: Professori/rehtori Keijo Virtanen, Turun yliopisto Turun yliopiston monitieteisen tohtorinkoulutusohjelman Integration and Cultural Interaction in the Baltic Sea Region johtoryhmän jäsen alkaen (päättyy ). Koordinaattori: Professori/rehtori Keijo Virtanen, Turun yliopisto. Helsingin yliopiston VASTUU-tohtorinkoulutusohjelman johtoryhmän jäsen alkaen. Koordinaattori: Professori J.-P. Roos, HY/sosiaalipolitiikka. Muu ammatillinen toiminta (valikoidusti): -Maailman väestöjärjestön Population) IUSSP:n jäsen (International Union for the Scientific Study of -Euroopan väestöntutkimusjärjestön EAPS:in nimitysvaliokunnan jäsen elokuusta 2003 lähtien. -Suomen Väestötieteen Yhdistyksen varapuheenjohtaja vuodesta 2001 lähtien. -EU:n 5 puiteohjelman rahoittaman väestöntutkimuslaitosten välisen verkostoyhteistyön NIEPS:n johtoryhmän jäsen Koordinaattorina toimi Saksan liittotasavallan väestöntutkimuslaitoksen (BiB) johtaja, Professori Charlotte Höhn. -EU:n komission 6. puiteohjelmassa rahoittaman DIALOG-tutkimuskonsortion johtoryhmän jäsen. Hankkeeseen osallistui 14 jäsenmaata. Yhteistyö toteutettiin vuosina Habnkkeen koordinaattori: Prof. Charlotte Höhn, Saksa. -EU:n komission 6. puiteohjelman rahoittaman FEMAGE-tutkimushankkeen johtoryhmän jäsen. Teema: Naisten maahanmuutto ja integraatio. (FEMAGE: Needs for Female Immigrants and their Integration in Ageing Societies ). Toteutus: Koordinaattorina toimi professori Robert Cliquet, Belgian kansallisesta väestöntutkimuslaitoksesta. -Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman tutkimus- ja kehittämishankkeen MONIKON johtoryhmän jäsen. Hanke toteutettiin vuosina Koordinaattori: Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kaisa Kauppinen. Väestöntutkimuslaitoksen vastuulla oli muuttoliiketutkimus. Hankkeessa oli mukana neljä suomalaista tutkimusyhteisöä. -Muuttoliikeasiantuntija Tilastokeskuksen Väestöennuste 2007 asiantuntijaryhmässä. Väestöennuste julkaistiin syyskuussa 2007 (samoin vuonna 2009) -Pohjoismaisen muuttoliikeliikeseminaarin järjestelytoimikunnan jäsen. Järjestelytoimikunta (Erland Bergman, Eva Hagensen, Jan Hjarnö, Ismo Söderling) järjesti neljä pohjoismaista muuttolikekonferenssia (Espoo, Esbjerg, Bergen). Vastasin Espoon tilaisuuden pääjärjestelyistä. Seminaari oli nimeltään: Migrationen och det framtida Norden. VIII:e Nordiska Migrationsforskarseminariet, Hanasaari, Espoo

3 3 -Päätoimittaja: The Yearbook of Population Research in Finland (vuodesta 2006: Finnish Yearbook of Population Research). Toimittanut vuosina yhteensä 11 tieteellistä vuosikirjaa. -Euroopan väestökonferenssin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja konferenssin presidentti. Konferenssi pidettiin Helsingissä kesäkuussa Toiminut Pohjoismaisen väestökonferenssin Family Forerunners? Families and Demographic Processes in Northern Europe järjestelytoimikunnan puheenjohtajana ja konferenssin presidenttinä. Konferenssi järjestettiin Helsingissä kesäkuun Päätoimittaja: Siirtolaisuus Migration (2010-) -EU komission 7. puiteohjelman Mari Curie ohjelman evaluaattori (jatkunee edelleen) -Väestöliiton johtoryhmän jäsen Sisäministeriön syrjinnän seurantaryhmän jäsen Väestöliiton valtuuskunta, Siirtolaisuusinstituutin edustaja Kirkon ulkosuomalaistyön toimikunnan jäsen Ulkosuomalaisjuhla Suomi Sydämessä valmistelutoimikunnan puheenjohtaja Väestöliiton hallituksen jäsen Länsi-Suomen Etnon jäsen Väestöliiton Kukkaisrahaston hallitus ( ) -Suomi-Viro Yhdistysten liiton hallitus. Helsinki, Suomen-Amerikka Yhdistysten liitto, valtuusto Alli Paasikiven Säätiö: hallitus, työvaliokunta, sääntövaliokunnan pj. -Turun yliopiston John Morton keskuksen johtokunta

4 4 Keskeinen julkaisutoiminta Kirjat ja raportit (vuodesta 1983) Söderling, Ismo (1983): Maassamuutto ja muuttovirrat vuosina kunnasta toiseen muuttaneiden elinolosuhdetutkimus. 430 s. Siirtolaisuusinstituutin siirtolaisuustutkimuksia A 11. Koivukangas, Olavi, Narjus, Raimo, Söderling, Ismo (toim.): Muuttoliikesymposium Esitelmät, työryhmäalustukset ja raportit. Siirtolaisuusinstituutin Siirtolaisuustutkimuksia A s. Typopress Oy, Turku. Söderling, Ismo: Maassamuuton ulottuvuudet. Yksilö-, alue- ja yhteiskuntatason tarkastelu Suomessa vuosina maassamuuttaneista. Annales Universitatis Turkuensis. Sarja C, osa 65. Turun yliopisto, Turku. Väitöskirja. Bogdanoff, Orvo ja Söderling, Ismo (1988): Minulla on niin ikävä Amerikansuomalaisten postikorttien näyttelyjulkaisu. 128 s. Typopress Oy, Siirtolaisuusinstituutti, Turku. Kirjan teksti on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Söderling, Ismo ja Korkiasaari, Jouni (eds.): Migrationen och det framtida Norden. Föredrag av det VIII:e Nordiska migrationsforskarseminariet, Hanaholmen, /Siirtolaisuusinstituutti/Migrationsinstitutet, Migrationsstudier B 3, 346 p. Painosalama Oy, Åbo. Söderling, Ismo, Forssén, Katja and Suhonen, Heikki (1992, toim.): Sosiaalityö taitekohdassa. Sosiaalityön seminaarissa Turussa pidetyt esitelmät. Turun opetussosiaalikeskuksen julkaisuja 1/1992, 187 s. Turku. Söderling, Ismo, Aalto, Anu-Riikka ja Kivistö, Jaana (1995, toim.): Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Turun opetussosiaalikeskuksen julkaisuja 6/ s. Turku. Söderling, Ismo (1997): Maahanmuuttoasenteet ja elämänhallinta. Väestöntutkimuslaitos: D s. Väestöliitto. Helsinki. Söderling, Ismo, Alkio, Paula ja Takoja, Mika (1997, toim.): Väheneekö väki - paranevetko pidot? Väestöntutkimuslaitos 50 vuotta. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. 120 s. Helsinki. Söderling, Ismo (ed.) (1998) A Changing Pattern of Migration in Finland and Its Surroundings. Väestöliitto/The Population Research Institute, 72 pp. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen tutkimuksia D Helsinki. Miettinen, Anneli, Söderling, Ismo, Ehrnrooth, Anna, Heikkilä, Elli, Hjerppe, Reino, Martelin, Tuija, Nieminen, Mauri & Shemeikka, Riikka (1998): Suomen väestö Miten, mistä ja kuinka paljon?. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, 110 s. E 5/1998. Helsinki. Söderling, Ismo (1999): Perheitä meiltä ja muualta. Suomalaisten näkemyksiä omista ja maahanmuuttajien perheistä. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, E 8, s. Helsinki.

5 5 Söderling, Ismo 2003, (Ed.): The Second Workshop on Demographic and Cultural Specificity and Integration of Migrants. Solicited papers. Working Papers E 16/2003, Väestöliitto/Väestöntutkimuslaitos. (Workshop was held in Helsinki, March, 2002). 140 pp. Söderling, Ismo (2004, toim.): Väestöliiton Väestöpoliittinen ohjelma. 70 s. Ohjelmatyön koordinaattori ja julkaisun toimittaja. Toimittanut ohjelmasta myös englanninkielisen tiivistelmän (19 s.). Helsinki. Söderling, Ismo and Laitalainen, Elina (2005): Summary of Demographic Trends and Policy Implications. Väestöliitto/The Population Research Institute, Working Papers E 20/2005, 62 p. Helsinki. Alitolppa-Niitamo, Anne, Söderling, Ismo ja Fågel, Stina (2005) (toim.): Olemme muuttaneet. 114 s. Väestöliitto, Helsinki. Söderling, Ismo (2006) (toim.): Väestöpolitiikan tulevaisuuden haasteet. Väestöliiton väestöpoliittisen seminaarin esitelmät ja kommenttipuheenvuorot, 83 s. Sähköinen pdf-julkaisu: Väestöpolitiikan tulevaisuuden haasteet Söderling, Ismo (2007) Suomen väestö (toimittanut yhdessä Seppo Koskisen et al. kanssa), 350 s. Gaudeamus, Helsinki. Söderling, Ismo: Yearbook of Population Research in Finland (vuodesta 2006: Finnish Yearbook of Population Research. Yhteensä 11 vuosikirjaa. Toimin julkaisusarjan päätoimittajana ja olen käytännössä myös ainoa toimittaja): - Yearbook of Population Research in Finland 1997, vol. XXXIV, 197 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland , vol XXXV, 212 pp. Vammalan kirjap. - Yearbook of Population Research in Finland 2000, vol. XXXVI, 232 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2001, vol. XXXVII, 220 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2002, vol. XXXVIII, Special edition: Articles on Demography in Honor of Professor Tapani Valkonen on his 60 th Birthday). 227 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2003, vol. XXXIX, 280 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2004, vol. XL, 230 pp. Vammalan kirjapaino - Yearbook of Population Research in Finland 2005, vol. XLI, 198 pp. Vammalan kirjapaino - Finnish Yearbook of Population Research XLII, 2006, 170 pp. Vammalan kirjapaino - Finnish Yearbook of Population Research XLIII, pp. Vammalan kirjapaino - Finnish Yearbook of Population Research XLIX, pp. (Julkaisu sisälsi vuonna 2008 pidetyn pohjoismaisen väestökonferenssin tieteellisiä esitelmiä). Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto. 175 s. Forssan kirjapaino Oy. Forssa ( Grandmothers and grandfathers - new views to grandparenthood )

6 6 2011: Söderling, Ismo: (2011): Clarke, Kris, Folkersma, Liisa, Hirvonen, Ulla, Lepola, Outi, Sund, Ralf ja Söderling, Ismo: Meno-paluu Eurooppaan. Maahanmuutto ja siirtolaisuus eilen, tänään ja huomenna. Eurooppalainen Suomi, Helsinki. Heikkilä, Elli ja Söderling, Ismo (toim.) (2011): Maassamuuton monet kasvot. 8. Muuttoliikesymposium Siirtolaisuusinstituutti, tutkimuksia A s. Painosalama, Turku. 2012: Rotkirch, Anna, Söderling, Ismo & Heikkilä, Elli (eds.) (2012): Finnish Yearbook of Population Research XLVII 2012, 149 s. The Population Research Institute, Helsinki. 2013: Hartonen, Olavi, Söderling, Ismo ja Korkiasaari, Jouni: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa. Siirtolaisuusinstituutin erikoisjulkaisuja E 1 (Opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille). 80 s. Painosalama Oy, Turku.

7 7 Artikkelit: Tieteelliset artikkelit (valikoiden vuodesta 1980): Söderling, Ismo (1980): Muuttoliiketutkimuksen teoreettisista lähtökohdista. Siirtolaisuus- Migration, 2/1980, s Söderling, Ismo (1984): Internal Migration Migration Flows. In: Springfeldt, Peter and Warnström, Marie-Louise (eds.): Migration. Proceedings of the Sixth Scandinavian Demographic Symposium. The Scandinavian Demographic Society, Scandinavian Population Studies 6:1, p Stockholm. Söderling, Ismo (1985): E.G. Ravenstein muuttoliiketutkijana yhteiskuntatieteellinen näkökulma. Teoksessa: Koivukangas, Olavi, Narjus, Raimo, Söderling, Ismo (toim.): Muuttoliikesymposium Esitelmät, työryhmäalustukset ja raportit, s Siirtolaisuusinstituutin Siirtolaisuustutkimuksia A 14. Typopress Oy, Turku. Söderling, Ismo (1987): Finnish Refugee Policy in Search of Shape. In: Koivumaa, Katariina (ed.): Yearbook of Finnish Foreign Policy 1987, p Söderling, Ismo (1987): Social, Historical and Archival Aspects of the Finnish Immigration to Michigan. Siirtolaisuus-Migration 2/1987, p Söderling, Ismo (1989): Efter de stora folkströmmarna till den multikulturella Norden. In: Axenström, K.A., Engström, Rune, Ruhnbro, Rune (eds.): Den glemte invandring. Rappport från ett symposium om Nordisk Migration. Nordiska Förbundet för Hembygdsarbete, p Vallentuna. Söderling, Ismo (1990): Is there a Need for a Population Policy Program in Finland?. Siirtolaisuus-Migration 1/1990, p Söderling, Ismo (1990): Finnish Migration and the European Integration Process. Yearbook of Population Research in Finland, vol. XXVIII, 1990, p Söderling, Ismo (1991): Metsäsuomalaiset ja Euroopan yhdentyminen häviävätkö kylät ja maaseutukulttuuri muutoksen myllerryksessä?. Teoksessa: Koivukangas, Olavi, Narjus, Raimo ja Virtanen, Timo (toim.): Maassamuutto ja yhdentyvä Eurooppa. Muuttoliikesymposium Siirtolaisuusinstituutin siirtolaisuustutkimuksia A 15, s Painola Oy, Turku. Grönlund, Rainer och Söderling, Ismo (1991): Finska pensionärers återflyttning från det övriga Norden till Finland. Publicerats: Söderling, Ismo ja Korkiasaari, Jouni (eds.): Migrationen och det framtida Norden. Föredrag av det VIII:e Nordiska migrationsforskarseminariet, Hanaholmen, /Siirtolaisuusinstituutti/Migrationsinstitutet, Migrationsstudier B 3, p Painasalama Oy, Åbo. Söderling, Ismo (1991): Miksi ovet ei aukene heille Multikulturaalinen ja ihmisoikeudellinen näkökulma suomalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Oikeus 4/1991. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, s

8 8 Söderling, Ismo (1993): Social Work with Refugees in a Nordic Welfare State. In: Migration. A European Journal of International Migration and Ethnic Relations. 2/1993, p Söderling, Ismo (1994): Eurooppa liikkeellä. Teoksessa: Lehtonen, Juha-Pekka ja Leena Uusihakala: Eurooppalainen ihminen. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja XXII, s Kirjapaino Raamattutalo. Pieksämäki. Söderling, Ismo (1994): Suomen väestöllinen tulevaisuus. Teoksessa: Halla, Nils (toim.): Tielaitoksen tulevaisuusseminaarin esitelmät. Tielaitos, Tutkimuskeskus, julkaisuja joulukuu 1994, s Söderling, Ismo (1995): Monikulttuurinen sosiaalityö. Teoksessa: Söderling, Ismo, Aalto, Anu- Riikka ja Kivistö, Jaana (1995, toim.): Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Turun opetussosiaalikeskuksen julkaisuja 6/1995, s. I-XVI. Turku. Söderling, Ismo (1996): Internationalisenringen en utmaning för barnskyddet. In: Virtanen, Petri (ed.): Synpunkter på barnskyddet. Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen, s WSOY, Porvoo Söderling, Ismo & Korkiasaari, Jouni (1998): Finland: From a Country of Emigration into a Country of Immigration. In: Söderling, Ismo (ed.): A Changing Pattern of Migration in Finland and Its Surroundings. Väestöliitto/the Population Research Institute, D , pp Söderling, Ismo (2001): Siirtolaisuus Väestöllisenä resurssina - Suomi eurooppalaisessa kontekstissa. Teoksessa: Once a Jolly Swagman - Esseys on Migration in Honour of Olavi Koivukangas on his 60 th Birthday, ss , Siirtolaisuusinstitutin erikoisjulkaisuja, Vammalan Kirjapaino Oy, s Söderling, Ismo (2002): Muuttoliike väestöllisenä ilmiönä miksi ihmiset muuttavat. Teoksessa: Pitkänen, Kari (toim.): Artikkeleita Suomen väestöntutkimuksesta. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen monisteita, 62/2002, s Söderling, Ismo (2002): Die Finnischen Einstellungen gegenüber der Zuwanderung und den Migranten Erhebungen im Kontext der Finnischen Migrationsforschung. In: Höhn, Charlotte, (ed.): Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, Jg. 26, 3-4/2001, pp Söderling, Ismo (2003): Integration of Migrants in Europe the case of Finland. Studi Emigratzione Migration Studies, vol. 152, dicembre 2003, Rome, Italy. Pp Korkiasaari, Jouni ja Söderling, Ismo (2003): Finnish Emigration and Immigration after Word War II. Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinatitutet. Verkkojulkaisu osoitteessa (päiväys ): Söderling, Ismo (2003): The Finnish Migration and Integration Policy in Connection with Eastern Immigration. Proceedings of the seminar on Russian-Speaking Immigrant Population in Finland. Organizers of the joint seminar: 1. Institute for Russian and East European Studies, 2. Dept. of Slavonic and Baltic Languages and Literatures (Univ. of Helsinki), p Söderling, Ismo (2004): Finland in Sweden s footsteps. Differences and similarities in immigration and integration policies. In: Kärki, Kimi (ed.): Power and Control Perspectives on Integration

9 9 and Multiculturalism in Europe. University of Turku, Publications of the Doctoral Program of Cultural Interaction and Integration, pp Söderling, Ismo (2005): Suomen väestökysymys ja maahanmuutto Teoksessa: Alitolppa-Niitamo, Anne, Söderling, Ismo ja Fågel, Stina (toim.): Olemme Muuttaneet, s Väestöliitto, Helsinki. Söderling, Ismo (2005): Suomalainen väestökysymys eurooppalaisessa kehyksessä. Tiedepolitiikka 4/2005, pp Söderling, Ismo and Korkiasaari Jouni (2007): Muuttoliike. Teoksessa: Suomen Väestö (toim. Seppo Koskinen et al.), s Gaudeamus. Helsinki. Kontula, Osmo and Söderling, Ismo (2008): Demographic Change and Family Policy Regimes. In: Höhn, Charlotte, Avramov, Dragana, Kotowska, Irene (eds.): People, Population Change and Policies. Lessons from the Population Policy. Pp Springer, Hamburg. Söderling, Ismo (2008): Muuttoprosessit ja kulttuuriset kohtaamiset. Teoksessa: Sorsa-Vainikka, Anne ja Jari Kivistö (toim.): Pakolaisuus ja väestöliikkeet - nykyisyyttä ja historiaa. Ulkoministeriö, erikoisjulkaisu 5. (yhdessä Biologian ja maantieteen opettajien liiton kanssa), s Helsinki. Söderling, Ismo (2009): Alaikäiset turvapaikanhakijat edelleen äitiä ikävä. Teoksessa: Asa, Riikka (toim.): Yksintulleet näkökulmia ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten asemasta Suomessa. European Migration Network ja Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto, s Helsinki. 2010: Rotkirch, Anna, Söderling, Ismo, Fågel, Stina (2010): Isovanhemmuuden merkitys korostuu. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto, ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. (Article: The significance of the greatparenthood must be emphasised ). Söderling, Ismo (2010): Vinkkejä onnelliseen isovanhemmuuteen. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto, ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. (Article: Tips to good greatparenthood ). Söderling, Ismo (2010): Suomalainen muuttoliike osana eurooppalaista ja globaalia väestökysymystä. Teoksessa: Heikkinen, Timo ja Mynttinen, Eeva (toim.): Kollaasikaupunki. Aalto-University, school of Science and Technology. Yliopistopaino, Helsinki, pp (Article: Finnish migration as part of the European and global population question ). Söderling, Ismo (2010): Nettijulkaisu: Factors affecting population size in Finland the role of immigration and population policies. Osoitteessa:

10 10 Söderling, Ismo (2010): Finnish integration policy meets the future. In: European Commission report: Making a success of integrating immigrants into the labour market. Peer review, pp , Oslo. Söderling, Ismo (2010): On sitä liikuttu ennenkin Siirtolaisuuden lyhyt historia. Julkaisussa: Clarke, Kris, Folkersma, Liisa, Hirvonen, Ulla, Lepola, Outi, Sund, Ralf ja Söderling, Ismo: Menopaluu Eurooppaan. Maahanmuutto ja siirtolaisuus eilen, tänään ja huomenna. Eurooppalainen Suomi, Helsinki, pp Söderling, Ismo (2010): Suuret ikäluokat läpivalaisussa. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto. ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. (Edited book: Baby boom generation as subject of the special attention ). 2011: Söderling, Ismo: Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia - monenlaista maahanmuuttoa ja kulttuurista kohtaamista. Teoksessa: Kontula, Osmo (ed.): Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus. Väestöliitto 70 vuotta, juhlakirja. VL-Markkinointi Oy. Helsinki, ss Söderling, Ismo: Finland, and Migration in the Baltic Sea Region. Baltic Rim Economics, Quarterly Review Issue no. 5, 21. Dec. 2011, pp Söderling, Ismo (2011): Nomadina nykypäivässä kulttuuri mukana työrepussa. Tutkimustiivistelmä Työterveyspäivien luentolyhennelmä-kirjassa, ss Työterveyslaitos, Helsinki. Söderling, Ismo (2011): Turku suomalaisena metropolina kuristaako kaulus. Tutkimustiivistelmä Turun sosiaalipolitiikan päivien tutkimustiivistelmä- ja ohjelmakirjassa, Turku 2011, ss Heikkilä, Elli ja Söderling, Ismo (toim.) (2011): Maassamuuton monet kasvot. 8. Muuttoliikesymposium Siirtolaisuusinstituutti, tutkimuksia A s. Painosalama, Turku. Söderling, Ismo (2011): Finland, and Migration in the Baltic Sea Region. Baltic Rim Economics, Quarterly Review Issue no. 5, 21. Dec. 2011, pp Söderling, Ismo (2011): "On sitä liikuttu ennenkin - Siirtolaisuuden lyhyt historia". Julkaisussa: Clarke, Kris, Folkersma, Liisa, Hirvonen, Ulla, Lepola, Outi, Sund, Ralf & Söderling, Ismo: Menopaluu Eurooppaan. Maahanmuutto ja siirtolaisuus eilen, tänään - ja huomenna. Eurooppalainen Suomi, Helsinki, ss Söderling, Ismo (2011): Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia - monenlaista maahanmuuttoa ja kulttuurista kohtaamista. Teoksessa: Kontula, Osmo (ed.): Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus. Väestöliitto 70 vuotta, juhlakirja. VL-Markkinointi Oy. Helsinki, ss

11 11 Söderling, Ismo (2011): Nomadina nykypäivässä - kulttuuri mukana työrepussa. Tutkimustiivistelmä Työterveyspäivien esitelmälyhennelmä-kirjassa, ss Työterveyslaitos, Helsinki. Söderling, Ismo (2011): Turku suomalaisena metropolina - kuristaako kaulus. Tutkimustiivistelmä Turun sosiaalipolitiikan päivien tutkimustiivistelmä- ja ohjelmakirjassa, Turku 2011, ss Söderling, Ismo (2011): Varhaisempi maahanmuutto ja innovaatiot. Esitelmä valtakunnallisilla kotiseutupäivillä, Turku Esitelmä löytyy Kotiseutuliiton osoitteesta: 2012: Söderling, Ismo (2012): Suomen siirtolaisuustutkimus ja inkeriläiset. Siirtolaisuus-Migration , ss Söderling, Ismo (2012): Karjalan kuumetta amerikansuomalaisten keskuudessa. Teoksessa: Virtanen, Rauni (toim.): Irman tarina. Kanadansuomalaisen Irma Kuprin matka Kanadasta Neuvostoliittoon ja Venäjältä Suomeen, pp Siirtolaisuusinstituutin erikoisjulkaisuja. Painosalama Oy. Söderling, Ismo (2012): Kotoutumisen sietämätön vaikeus. The unberable difficulty of integration. 2013: Söderling, Ismo (2013): Maahanmuutto ja suomalaisten asenteet. Teoksessa: Alitolppa-Niitamo. Anne, Fågel, Stina ja Säävälä, Minna: Olemme muuttaneet ja kotoutuneet. Väestöliitto, Helsinki, pp

12 12 Ei-tieteelliset artikkelit (valikoiden vuodesta 1986): Söderling, Ismo (1986): Bentley Historical Library koti Michiganin historiallisille kokoelmille. Siirtolaisuus Migration 3/1986, s Söderling, Ismo (1988): Suomen pakolaispolitiikka etsii muotoaan. Ulkopolitiikka (Finnish Journal of Foreign Affairs), 4/1988, s Söderling, Ismo (1989): Suomen pakolaispolitiikka muutoksen kynnyksellä. Siirtolaisuus- Migration 3/1989, s (tutkimussihteerin palsta). Söderling, Ismo (1989): Suomi ja Euroopan integraatio - paineitako rajoillemme?. Siirtolaisuus- Migration 4/1989, (tutkimussihteerin palsta). Söderling, Ismo (1991): Muuttoliike Suomeen toistaiseksi vähäistä. Suomesta siirtolaisuuden myötä monikulttuurimaa. Työvoima 1/1991 teemana kansainvälistyvä työelämä, s Söderling, Ismo (2002): Läntinen Eurooppa - siirtolaisuus väestöllisenä kysymyksenä. Maailmanpyörä, Suomen YK-lehti, s Söderling, Ismo (2004): Laiton muuttoliike - osa eurooppalaista muuttoliikettä". Mitä Missä Milloin, Otavan vuosikirja, s Helsinki. Söderling, Ismo (2007): Suomi: Elämänkruunua etsimässä (kolmas ikä). Ulkoaisainministeriön Kehitys-julkaisu, 3/2007, s Söderling, Ismo (2007): Blue Card avain EU:n työmarkkinoille?. Kolumni Turun yliopiston AURORA-lehdessä 4/2007. Söderling, Ismo (2008): Väestöennusteiden kertomaa meiltä ja muualta. Kuihtuuko Suomen kansa?. Väestöliiton vuosikirja 2007: "Mukana elämässä (toim. Jaana Syrjälä). Väestöliitto, Helsinki, 2008, s Helsinki. Söderling, Ismo (2009) Maailman väestöpäivä haaste myös Suomelle. Turun Sanomat, yliöartikkeli, Tämä on esimerkki lehtiartikkeleista, joita kirjoitan vuodessa 2-3 kpl. Söderling, Ismo (2010): Suomalainen muuttoliikekeskustelu hakusessa (In search of an immigration debate in Finland). Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration 2/2010, ss Söderling, Ismo: Maailman väestöpäivä muistuttaa korkeasta lapsi- ja äitiyskuolleisuudesta. Turun Sanomat, yliö-artikkeli (Article: The population day of the world reminds of high infant and maternal mortality ). Söderling, Ismo (yhdessä Rotkirch, Anna, Fågel, Stina): Isovanhemmuuden merkitys korostuu. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto, ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa.

13 13 Söderling, Ismo (2010): Suuret ikäluokat läpivalaisussa. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto. ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. Söderling, Ismo: Suomi muuttuu muutummeko me? Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration 1/2010, 1-2. Söderling, Ismo: Suomalainen muuttoliikekeskustelu hakusessa (In search of an immigration debate in Finland). Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration 2/2010, 1-2. Söderling, Ismo: Finlanteri hablaa espanjaa entistä enemmän (Finlander in America are more and more likely to habla español). Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration 3/2011, 1-2. Söderling, Ismo: Miksi maahanmuuttajan kohtaaminen on vaikeaa? (It, is difficulty of encountering immigrants). Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration. 4/2010, 1-2. Söderling, Ismo: Vinkkejä onnelliseen isovanhemmuuteen. Teoksessa: Fågel, Stina, Rotkirch, Anna ja Söderling, Ismo: Farkkumummoja ja pehmovaareja uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto, ss Forssan kirjapaino Oy. Forssa. Söderling, Ismo: Maailman väestöpäivä muistuttaa korkeasta lapsi- ja äitiyskuolleisuudesta. Turun Sanomat, yliö-artikkeli Söderling, Ismo. Arvio teoksesta: Outi-Kristiina Hännikäinen: Identiteettien maisemat Saskatchevanin Uudessa-Suomessa. Väitöskirja. Siirtolaisuus-Migration 3/2010, pp Söderling, Ismo (2010): Turun yliopiston Aurora-lehdessä julkaistu artikkeli: Miten välttää roihuava temppeli? Nettijulkaisu osoitteessa: Söderling, Ismo (2010). Arvio teoksesta: Martikainen, Tuomas ja Lotta Häkkinen (toim.): Maahanmuutto ja sukupolvet. SKS:n julkaisuja 233. Helsinki. Julkaistu Siirtolaisuus-Migration 4/2010, s Söderling, Ismo: Lapsia tarvitaan, onko tekijöitä? Turun Tienoo : Söderling, Ismo: Ovatko ruotsinsuomalaiset kuokkavieraita. Sweden-Finns - gatecrashers?. Pääkirjoitus Siirtolaisuus-Migration 1/2011, pp Söderling, Ismo: Kirja-arvostelu teoksesta: Marjut Anttonen: Menetetty koulunkäynti. Siirtolaisuus- Migration 1/2011, Söderling, Ismo: Luvaton siirtolainen, paperiton, unohdettu, näkymätön Paperittomat-kirjan kirjoittaneen Kaisa Viitasen haastattelu ja Olgan tarina. Siirtolaisuus-Migration 1/2011, pp Söderling, Ismo: Paluuta monokulttuuriseen Sauna-Suomeen ei enää ole. Sosiaalitieto 2/2011, s. 16.

14 14 Söderling, Ismo: Siirtolaisuusasiat seuraavan hallituksen keskiöön. Turun Sanomat, yliö-artikkeli Söderling, Ismo: Tuleeko uusi Lalli? Maahanmuutto uhkana vai resurssina? Pääkirjoitus Siirtolaisuus-Migration -lehdessä 2/2011, 1-2 Söderling, Ismo: Kirja-arvostelu Tuomas Martikaisen kirjasta Suomi Remix. Into Kustannus, Helsinki Siirtolaisuus-Migration 2/2011, 54. Söderling, Ismo: Penedo - suomalaisten kultamaa Etelä-Amerikassa. Sisältää myös Eeva Hohenthalin haastattelun. Siirtolaisuus-Migration 2/2011, Söderling, Ismo: Eurooppaa odottaa väestökato. Ulkopolitiikka 3/2011, 61. Arvostelu Fred Pearcen kirjasta Peoplequake Söderling, Ismo: Mieluummin draamaa kuin dramatiikkaa. Pääkirjoitus: Siirtolaisuus-Migration 3/2011, ss Söderling, Ismo: Kaksi puuta ei ole puisto vaan puistikko. Miten Turku sai Siirtolaispuistikon ja muistomerkin. Siirtolaisuus-Migration 3/2011, ss Söderling, Ismo: Maapallon väkiluku ohittaa seitsemän miljardin rajan. Alio-artikkeli Turun Sanomissa Söderling, Ismo: Esittely Annie Proulxin siirtolaisuuskirjan Vaarallinen harmonikka dramatisoinnista Turun teatterissa. Siirtolaisus-Migration 3/2011, s. 34. Söderling, Ismo: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia. Siirtolaisuus- Migration 4/2011, pp. 1-2 (pääkirjoitus). Racism in the media, and Finnish-American horioppia, Siirtolaisuus-Migration 4/2011, leading article, pp. 2. Söderling, Ismo: Fred Pearce: Peoplequake Mass Migration, Ageing Nations and the Coming Population Crash. Eden Project Books, 2010, 342 p. ISBN: Kirja-arvostelu Siirtolaisuus-Migration 4/2011, pp Söderling, Ismo: Veikko Vennamon mukana Australiassa kansanedustaja Ilkka Kanerva muistelee. Siirtolaisuus-Migration 4/2011, pp. 66. Söderling, Ismo: Samettivallankumous Prahassa ja bensa lopussa Ladasta. Turun Tienoo : Söderling, Ismo: Pääkirjoitus. Siirtolaisuus-Migration , ss Söderling, Ismo (2012): Anteeksiantoa ja hyvää hirvisoppaa. Pääkirjoitus Siirtolaisuus-Migration lehdessä , ss. 1-2.

15 15 Söderling, Ismo (2012): Siirtolaisuusuutisia kaapista ja maailmalta. Pääkirjoitus Siirtolaisuus- Migration lehdessä , ss Söderling, Ismo (2012): Maailman väestöpäivän teemana lisääntymisterveys. Turun Sanomat, alioartikkeli Söderling, Ismo (2012): Osui ja upposi Titanicin matka Southamptonista maailman myytiksi. Pääkirjoitus, Siirtolaisuus-Migration , ss Söderling, Ismo (2012): Varpu Lindström: Letter from an Immigrant Teenager. Letters from Varpu in Canada to Kaisa in Finland, Aspasia Books, Inc, Beaverton, Ontario, Canada. 164 p. ISBN Kirja-arvostelu. 2013: Söderling, Ismo: Maahanmuutto auttaa Suomea selviytymään. Chydenius, ss Söderling, Ismo: Ne jyrää meitin Siirtolaisuus riesana ja rikkautena. Siirtolaisuus-Migration , ss Söderling, Ismo: Muuttuva Geopolitiikka riesa vai rikkaus. Chydenius-lehti 3/2013, Söderling, Ismo: Juhlapuhe Ruskon kunnan itsenäisyysjuhlassa Väestö- ja siirtolaisuusnäkökulma. Puhe löytyy osoitteesta Söderling, Ismo: Huhupuhetta vai uutisfaktaa siirtolaisuudesta. Pääkirjoitus Siirtolaisuus-Migration 2/2013, 1-2. Söderling, Ismo: Kirja-arvostelu: Saukkonen, Pasi: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Gaudeamus, Tallinna 2013, 252 s. Siirtolaisuus-Migration 2/2013, s Söderling, Ismo: Kirja-arvostelu: Martikainen,Tuomas, Saukkonen, Pasi ja Säävälä, Minna (toim.): Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus, Tallinna 2013, 376 s. Siirtolaisuus-Migration 2/2013, s Söderling, Ismo: Suomen väestöllinen tulevaisuus. ETMU-blogi Söderling, Ismo (toim.): Siirtolaisuus-Migration Söderling, Ismo (toim.): Siirtolaisuus-Migration Söderling, Ismo (toim.): Siirtolaisuus-Migration Söderling, Ismo (toim.): Siirtolaisuus-Migration

16 16 Konferenssi- ja seminaariesitelmät (valikoidusti vuodesta 1997): Tieteelliset esitelmät: Söderling, Ismo (1997): Population Development in the Nordic Countries. Plenum-presentation at the XV Nordic Congress in Perinatal Medicine, Turku, May 22, Söderling, Ismo (1997): Welcome, but... Life management and the attitudes towards immigrants in Finland. Workshop paper presented at the European Population Conference, Cracow, Poland, June Söderling, Ismo (1999): The further away you come from, the more unpopular you are as an immigrant to Finland. Workshop paper at the European Population Conference in the Hague, the Netherlands, August 30th, Söderling, Ismo: A Pictorial Analysis on the Immigrants and their Families. Finnish-American Conference on Immigration, July 13 th, 2000, Toronto, Canada. Söderling, Ismo: The Finnish Attitudes towards immigration and immigrants - surveys in the Finnish migration research context. Workshop on Demographic and Cultural Specificity and integration of Migrants. Federal Institute for Population Research in co-operation with the Network for Integrated European Population Studies November, Bingen, Germany. Söderling, Ismo: Population Trends in Finland with Special Reference to Family Policy and Immigration. National Institute of Population and Social Security Research, Tokyo, Japan. November 22 nd, Host and invitation: Professor Hiroshi Kojima. Söderling, Ismo: Ageing, Intergenerational Solidarity and Age-specific Vulnerabilities in Finland. Workshop organized by Network for Integrated European Population Studies NIEPS. Roma , Istituto di Recerche sulla Popolazione. Söderling, Ismo: Millainen on hyvä maahanmuuttaja? Tulomuuttoon liittyvää eettistä diskurssia kotoa ja kauempaa. Esitelmä Suomen Väestötieteen Yhdistyksen järjestämässä Väestöpolitiikan etiiikka seminaarissa, Helsinki Söderling, Ismo and Miettinen Anneli: Human trafficking as a new and extreme type of migration. Workshop paper presented at the Women s Worlds 2002 Conference, Makerere University, Kampala, Uganda, 21-26, July, Miettinen, Anneli and Söderling, Ismo: Division of Unpaid Labor at Home The Effect of Social Policies?. Workshop paper presented at the Women s Worlds 2002 Conference, Makerere University, Kampala, Uganda, 21-26, July, Söderling, Ismo (2003): The Finnish Migration and Integration policy in Connection with Eastern Immigration. Seminar: Russian-speaking Immigrant Population in Finland. Helsinki, Sept

17 17 Söderling, Ismo: Finnish Migration and Integration Policy in Connection with Eastern Migration. Plenum presentation in the conference: The Russian-speaking immigrant population in Finland. Organizer: The Institute for Russian and East European Studies. University of Helsinki, Sept. 25 th, Organizers of the joint seminar: 1. Institute for Russian and East European Studies, 2. Dept. of Slavonic and Baltic Languages and Literatures (Univ. of Helsinki). Söderling, Ismo: General Population Related Policies and Attitudes. Workshop presentation at the IUSSP World Conference, Results of the European Population Policy Acceptance Surveys/DIALOG. 18th July 2005, Tours, France. Söderling, Ismo: Fatherhood in a Family with Small Children. Plenum presentation at the family seminar organized by the European Family Union COFACE, Lissabon Söderling, Ismo: Finland as Multicultural Society The Finnish Experience. Presentation at the School of International Relations, St. Petersburg, Russia, June 5 th Söderling, Ismo: The Concept and Experience of the Modern Population policy a Case of Finland. Paper presented at the seminar: Demographic Challenges Family needs Partnership. Organizers: EU commission/austrian government, February 2-3, Ismo Söderling was also chairing the session: Family as a Fundamental Basis for Society and State. Söderling, Ismo: Suomalainen väestömosaiikki. Suomalaisen väestörakenteen muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät. Esitelmä 23. valtakunnallisilla Lääketiedepäivillä Turku. Söderling, Ismo: Väestönmuutos ja kunnallinen palvelurakenneuudistus tarvitaanko muutosta?. Plenum-esitelmä valtakunnallisilla Hammaslääketieteen päivillä Helsinki. Söderling, Ismo: How Finland became a welfare society. Seminar: India 60 Finland 90: Social well-being and gender equity in a globalizing world: dialogue between India and Finland. Väestöliitto, November 27 th, 2007, Helsinki. Söderling, Ismo: The Nordic Welfare Model and the Wellbeing of Families in Finland. Key note presentation at the conference: How does Finland advance the wellbeing of families. Organizers: European Family Union COFACE and Väestöliitto, June 10, Söderling, Ismo: Onko perhepolitiikalla väliä?. Kansaedustajien seuran Tutkaksen ja Suomen Väestötieteen Yhdistyksen yhteisseminaarissa pidetty esitelmä. Eduskuntatalo, auditorio, Helsinki. Söderling, Ismo: Suomalainen muuttoliike osana eurooppalaista ja globaalia väestökysymystä. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen ja Espoon kaupungin muuttoliikeseminaari (Finnish Migration as a part of European and Global Population Movement. Lecture at the Seminar organized by the Helsinki University of Technology and City of Espoo. Espoo August 6 th, 2009). Söderling, Ismo (2010): Factors affecting population size in Finland the role of immigration and population policies. Paper presented at Finn Forum conferece, organized in Thunder Bay, Canada, May 31 st, 2010.

18 18 Söderling, Ismo: Finnish integration policy meets the future. Making a success of integrating immigrants into the labour market. EU-Seminar in Oslo, November 18-19, : Söderling, Ismo (2011): Varhaisempi maahanmuutto ja innovaatiot. Esitelmä valtakunnallisilla kotiseutupäivillä, Turku Esitelmä löytyy kotiseutuliiton osoitteesta: Söderling, Ismo (2011): Nomadina nykypäivässä kulttuuri ja osaaminen mukana työrepussa. Valtakunnallisilla työterveyspäivillä pidetty esitelmä Helsinki, Messukeskus. Söderling, Ismo (2011): Turku suomalaisena metropolina kuristaako kaulus. Esitelmä Turun sosiaalipolitiikan päivillä Turussa , Turun yliopisto. Toimi myös Muuttoliiketyöryhmän koordinaattorina ja puheenjohtajana. Söderling, Ismo (2011): Suomen väestöllinen tulevaisuus. Esitelmä Siirtolaisuusinstituutin ulkosuomalaisjuhlassa , 60 min. Söderling, Ismo (2011): The Demographic Future of Finland. Presentation at the Festival for Expatriate Finns. Turku, , 30 min. Söderling, Ismo (2011): Turun Väestöllisestä tulevaisuudesta ja uussuomalaisista Turun väestöllisenä resurssina. Turun kaupungin järjestämä seminaari: Suurten kaupunkien haasteet maahanmuuttajatyössä. Turun kaupungintalo : Söderling, Ismo: Muuttoliike ja kriisit. Tieteen päivillä pidetty esitelmä, Helsingin yliopisto Söderling, Ismo: Finland and its Demographic Future up to Metropolis Conference, Tampere (work shop presentation),

19 19 Ei-tieteelliset esitelmät: Ismo Söderling: Suomen väestökysymys eurooppalaisessa kontekstissa. Esitelmä TOPSOStohtorinkoulutusohjelman osallistujille. (TOPSOS on sosiaalialan huippuammattilaisten tohtorinkoulutusohjelma). Helsinki, Söderling, Ismo: Perheiden hyvinvoinnin edistäminen perhetutkimuksen avulla. Juhlaesitelmä Alli Paasikiven Säätiön järjestämässä perhe-seminaarissa Söderling, Ismo: Suomalaisten asenteet maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Sisäministeriön järjestämä ETNO-seminaari Helsinki. Söderling, Ismo: The Goal of Population Policy. Key note presentation for the doctoral students at the Demographic seminar organized by University of Turku. Helsinki, September 9, Söderling, Ismo: Kotouttamiseen liittyvät haasteet paikallistasolla. Kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantaa ja arviointia kehittävien hankkeiden päätösseminaari. Sisäministeriö, Helsinki, : Söderling, Ismo (2011): Suomalaiset siirtolaisina kotouduttiinko vai ei? Oppia menneestä. Turun kunnantyöntekijöiden sos.dem. yhdistyksen 70-vuotisjuhla-esitys. Turku Söderling, Ismo (2011): Siirtolaisuus ja Suomen väestö. Varsinais-Suomen Viro-keskuksen tilaisuudessa pidetty esitelmä. Turku Söderling, Ismo (2011): Toimiiko Kanadan malli Suomessa? Esitelmä ja kommenttipuheenvuoro Sisäministeriön seminaarissa Suomeen töihin? Maahanmuutto ja tulevaisuuden osaajat suomalaisessa. Mauno Koivisto keskus, Turku Söderling, Ismo (2011): Turustako uusi Wiipuri? Onko Turku tulevaisuuden maakunnallinen moottori vai? Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellisen yhdistyksen järjestämä seminaari. Turun yliopisto : Söderling, Ismo: Maailma muuttuu maahanmuuton uudet haasteet. Alipi-kototutmishankkeen päätösseminaarin Muutosta elämään pääesitelmä Lahti, Sibeliustalo. Söderling, Ismo: Amerikansuomalaiset suuruudet Emil Hurjasta Bruno Nordbergiin. Tieteen päivät, Turku Söderling, Ismo: Maahanmuutto Suomen käyttämätön mahdollisuus. Cultura-säätiön tilaisuus, Turku, Forum Marinum

20 20 Söderling, Ismo: Maahanmuutto Suomeen uudet piirteet. Hangon kaupunginmuseo Söderling, Ismo: Finland and its Demographic Future up to Australian suurlähettilään Gerald Thomsonin vierailun yhteydessä pidetty esitelmä Siirtolaisuusinstituutti. Söderling, Ismo: Maahanmuuton kuva. Päijät-Hämeen maakuntaliiton seminaarissa Monikulttuurinen Päijät-Häme pidetty esitelmä Lahti. Söderling, Ismo: FinnFest USA 2013 tapahtumassa (Hancock-Houghton, Michigan) kolme esitelmää aiheista: - Finland and its Demographic Future, Finnish Milestones in Emigration to South and North America, The Institute of Migration and its Collections, Söderling, Ismo: Maahanmuutto riesa vai rikkaus. Turun yliopiston folkloristiikan opiskelijoille pidetty esitelmä Söderling, Ismo: Suomi ja väestöllinen tulevaisuutemme. Studia Generalia sarjassa pidetty esitelmä Turun yliopisto, Publicum. Söderling, Ismo: Osallistunut paneelikeskusteluun Historian Opiskelijoiden liiton HOL:n seminaarissa Kriisipesäkkeitä ja kansanjuhlia nationalismin monet kasvot. Åbo Akademi, Arken Söderling, Ismo: Maahanmuutto riesa vai rikkaus?. Heldtin stipendirahastosäätiön edustajille pidetty esitelmä Siirtolaisuusinstituutissa

Bibliography of Finnish Population Research 1999

Bibliography of Finnish Population Research 1999 Yearbook of Population Research in Finland 36 (2000), pp 198-213 Bibliography of Finnish Population Research 1999 ULLA-MAIJA MATTILA, M.A. Information Specialist The Population Research Institute Väestöliitto,

Lisätiedot

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran

Lisätiedot

Kollaasikaupunki. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 78. Toim. Timo Heikkinen ja Eeva Mynttinen

Kollaasikaupunki. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 78. Toim. Timo Heikkinen ja Eeva Mynttinen Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 78 Espoo 2010 Kollaasikaupunki Toim. Timo Heikkinen ja Eeva Mynttinen Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Aalto-universitetet Tekniska

Lisätiedot

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014 Siirtolaisuusinstituutti Liite 1 Migrationsinstitutet Institute of Migration SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014 Sisältö: 1. Tiivistelmä ja yhteistyötahot 2. Yleistä 3. Toimitilat,

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia. Monenlaista maahan-muuttoa ja kulttuurista kohtaamista 1

Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia. Monenlaista maahan-muuttoa ja kulttuurista kohtaamista 1 Ismo Söderling 16012011 Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia. Monenlaista maahan-muuttoa ja kulttuurista kohtaamista 1 Johdanto Suomi on löydetty maahanmuuttomaana uudelleen. Leitzingerin (2008) väitöskirjan

Lisätiedot

Finland. Akademiska avhandlingar

Finland. Akademiska avhandlingar Finland Denna översikt baserar sig huvudsakligen på bibliografin "Suomalainen ja muu pohjoismainen prostituutiokirjallisuus" (Finsk och övrig nordisk protitutionslitteratur) som sammanställts av Mari-Elina

Lisätiedot

toimintakertomus 2014

toimintakertomus 2014 toimintakertomus 2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö cupore Sisällys 1 Yleistä 3 2 Hallinto ja henkilökunta 4 3 Tutkimus- ja selvitystoiminta 6 4 Muu asiantuntijatyö 10 5 Kansainvälinen

Lisätiedot

Millainen on hyvä maahanmuuttaja?

Millainen on hyvä maahanmuuttaja? Ismo Söderling Millainen on hyvä maahanmuuttaja? Tulomuuttoon liittyvää eettistä diskurssia kotoa ja kauempaa Esitelmä Suomen Väestötieteen yhdistyksen järjestämässä Väestöpolitiikan etiikka -iltapäiväseminaarissa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT 2003 VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut The Finnish Institute in the Middle East (FIME) 2003 VUOSIKERTOMUS/ÅRSBERÄTTELSE/ANNUAL REPORT The Finnish Institute

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS Kailo, Mervi KAARINA Elisabet Docent, Dept. of English, Faculty of Humanities Date of birth: 31st Aug. l951 Nationality: Finnish University of Oulu Linnanmaa,

Lisätiedot

Turun yliopiston julkaisut 2010

Turun yliopiston julkaisut 2010 Turun yliopiston julkaisut 2010 Publications of the University of Turku 2010 Turku: Turun yliopisto Turku: University of Turku 2011 Toimitus: kirjastonhoitaja Mikko Pennanen Tietojen ilmoitus: laitosten

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 3/2009

Siirtolaisuus Migration 3/2009 Siirtolaisuus Migration 3/2009 Siirtolaisuus Migration 3/2009 36. vuosikerta / 36th year ISSN 0355-3779 Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of Migration Eerikinkatu

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

In Memoriam Michael G. Karni (1941 2002)

In Memoriam Michael G. Karni (1941 2002) Siirtolaisuus Migration 2/2002 29. vuosikerta / 29th year ISSN 0355-3779 Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of Migration Linnankatu 61, 20100 Turku, Finland

Lisätiedot

Australiansuomalaiset etsivät itseään. Kulttuurisen identiteetin määrittyminen australiansuomalaisessa kirjallisuudessa

Australiansuomalaiset etsivät itseään. Kulttuurisen identiteetin määrittyminen australiansuomalaisessa kirjallisuudessa Australiansuomalaiset etsivät itseään Kulttuurisen identiteetin määrittyminen australiansuomalaisessa kirjallisuudessa Copyright Kirjoittaja & Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu

Lisätiedot

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa kiinalaisten käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta REKRY-AMARE selvitys (1) TUOMO KAUHA 1.12.2012 Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2010... 4 1.3 Toimitilat...

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus Annual Report

2014 Vuosikertomus Annual Report Suomen Lähi-idän instituutti The Finnish Institute in the Middle East Suomen Lähi-idän instituutin säätiö Foundation of the Finnish Institute in the Middle East 2014 Vuosikertomus Annual Report FIME Annual

Lisätiedot

Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja työelämä. Aini Pehkonen (toim.)

Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja työelämä. Aini Pehkonen (toim.) Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja työelämä Aini Pehkonen (toim.) Kuopion yliopisto Kuopio 2007 Julkaisija: Taitto: Kansi: Itä-Suomen maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen -pilottihanke Minna Canth

Lisätiedot

Tutkimus naisten muuttoliikkeestä Suomen ja uudelleen itsenäistyneen Viron välillä

Tutkimus naisten muuttoliikkeestä Suomen ja uudelleen itsenäistyneen Viron välillä Heli Hyvönen LÄHELLÄ MUTTA NIIN KAUKANA Tutkimus naisten muuttoliikkeestä Suomen ja uudelleen itsenäistyneen Viron välillä Itämeren alueen integraation ja vuorovaikutuksen tutkijakoulu Väestöntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Turussa 1. 4.7.2011 Sirtolaisuusinstituutti järjestää juhlan Tule sinäkin ja ota ystäväsi mukaan!

Turussa 1. 4.7.2011 Sirtolaisuusinstituutti järjestää juhlan Tule sinäkin ja ota ystäväsi mukaan! Tutkimusjohtajan palsta Suomi Sydämessä Turussa 1. 4.7.2011 Sirtolaisuusinstituutti järjestää juhlan Tule sinäkin ja ota ystäväsi mukaan! i Siirtolaisuus Migration 1/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN

Lisätiedot