Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-20:10 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen järjestäytyminen Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Kunnanjohtaja info Arviointikertomus 2013/ raportti Poistosuunnitelman muuttaminen/ suunnitelmapoistojen 42 perusteet 30 Oikaisupyyntö koskien viranhaltijapäätöstä Lainan antaminen Hailuodon laajakaistaosuuskunnalle Kulttuuriavustusanomus, Bättre Folk festivaali Marjaniemen vanhan luotsiaseman sekä veneilykeskuksen 46 asettaminen vuokrattavaksi/ tarjous 34 Hoitoonpääsyn odotusaikojen julkaiseminen/ selvityspyyntö Eduskuntavaalien 2015 vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan 50 asettaminen 36 Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet Muut asiat Kunnanjohtajasopimuksen hyväksyminen Kokouksen päättäminen 54

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tanskanen Oiva Puheenjohtaja Tönkyrä Kalevi Varapuheenjohtaja Sauvola Kaarina Jäsen Ranta Timo Jäsen Juola Raija Jäsen Siekkinen Teija Jäsen Pramila Sauli Valtuuston pj. Sauvola Leo Valtuuston 1.vpj Kittilä Charlotta Valtuuston 2.vpj POISSA Kalaja Matti Jäsen MUU Karinen Tero Kunnanjohtaja klo Parrila Maarit vt.kunnansihteeri ALLEKIRJOITUKSET Oiva Tanskanen Puheenjohtaja Maarit Parrila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuodossa Kaarina Sauvola Pöytäkirjantarkastaja Teija Siekkinen Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirastolla klo

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen Khall 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kaarina Suvola ja Teija Siekkinen. Päätettiin ottaa käsiteltäväksi asiat, jotka on jaettu kokoukselle lisälistalla, ennen muita asioita ja kokouksen päättämistä. Lisälistan asiat ovat (Lisälista on toimitettu kokousedustajille sähköpostilla ): 37 Hoitoon pääsyn odotusaikojen julkaiseminen/ selvityspyyntö, 38 Eduskuntavaalien 2015 vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen 39 Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 2014 Päätettiin käsitellä asia 34 kunnanjohtajasopimuksen hyväksyminen ennen kokouksen päättämistä. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksessa pidettiin tauko klo

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 25 Saapuneet kirjeet Kiinteistönluovutusilmoitukset 1 kpl 2. Tilastokeskus, Kunnan vuoden 2014 sosiaalipalvelujen toimintatilaston tiedonkeruu 3. Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Suomi 100 -info ja keskustelutilaisuus Oulun kaupunginteatteri, Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategia , Sote-hankkeen keskustelutilaisuus Oulu, P-Suomen Sote-alueen poliittisille piirijärjestöille 4. OSEKK:n yhtymähallituksen pöytäkirja ,yhtymähallituksen esityslista 5. Aluekehityssäätiö, Aluekoulutuket Oulussa 6. KT -uutiskirje 1/ Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Työllisyyskatsaus 12/2014, Työ elämään tapahtuman palautetta pyydetään, Te-toimisto tiedottaa -Te-toimisto palveluksessasi! 8. Opetushallitus, Ennakkotieto NouHätä pelastustaitokampanjasta 9. Suomen Kuntaliitto, Työllisyyspalveluihin liittyvät lainsäädäntömuutokset , Sote-uudistusta koskeva kysely, vastattu, Kuntien itsehallinto 150 vuotta Verohallinto, Kunnan merkittävimmät yritykset 11. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Päätös vuoden 2014 valtionosuuden tarkistamisesta 12. Oulun seudun ympäristötoimi, ryhmäperhepäivähoitokoti tarkastus, Kuulutus ympäristösuojeluviranomaisenvalvontasuunnitelmaluonnoksen vähtävillä olosta 13. Sosiaali- ja terveysministeriö, Vanhuspalvelulain toimeenpano vuonna 2015, Kysely sote-johtajille normisuosituksista, Kuntakorvauksen laskeminen eräissä kotikunnan vaihtumistilanteissa, Seulonnat Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kehittämiskeskustelun järjestäminen vuonna Ara tuet hakuohje , Ohje korjaus- ja energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Vuoden 2014 kalliiden hoitojen tasausrahastolaskelma ja tiedote potilasvakuutusvastuusta 17. Valvira, Trinitas Lääkäripalvelut Oy, luvan muuttaminen 18. Muhoksen kunta, Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma THL, Lausuntopyynnöt, sosiaalihuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimenpalohankkeen (Kansa-hanke) hankesuunnitelmasta 20. Pelastusopisto, Pelastusopiston varautumiskoulutus 2015

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Pohjois-Suomen AVI, Sote-edustajainkokous Oulu Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall 26 Kuntalain mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltijavoivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaiselle viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee alemman viranomaisen käsittelemän asian siirtymistä kokonan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Päätöksistä, lukuun ottamatta edellä lueteltuja päätöksiä, on ilmoitettava viranomaiselle, joka on toimivaltainen ottamaan kyseisen päätöksen ylemmän toimielimen käsittelyyn. Kunnanhallituksen mukaan on päätöksistä ilmoitus tehtävä neljän päivän kuluessa viranomaisille joilla on otto-oikeus. Kunnanjohtajan ja kunnansihteerin päätöksistä ilmoitetaan hallituksen puheenjohtajistolle. Kuitenkaan ei tarvitse ilmoittaa päätöksistä, jotka koskevat: hankintoja ja urakoita, joiden arvo ei ylitä urakoiden osalta ja hankintojen osalta 2000 ; henkilövalintoja, joissa yhden vuoden yhtäjaksoinen määräaika yhdellä tai useammalla virkamääräyksellä tai työsopimuksella ei ylity; virka- tai työehtosopimuksen mukaisia etuuksia, jotka eivät ole harkinnan varaisia; harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia ja työlomia yhdenjaksoisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi; henkilöstöasioita, jotka työnantaja on oikeutettu päättämään; Ohjeistus ei estä ylemmän viranomaisen otto-oikeuden käyttämistä. 2 Yleinen päätös - Tilinpäätöksen 2014 saatavien poistaminen 3 Yleinen päätös - Avustus Hailuodon Teatterifestivaalille Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja info Khall 27 Keskustellaan ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista 1. Sote -alueen tilanne 2. Sumpun ja Marjaniemen alueiden sopimukset 3. Hailuodon laajakaistaosuuskunnan avustuksen ehdot 4. Paloaseman vuokrausperusteiden muutos 2015 Merkitään tiedoksi 1. Sote -alueen tilanne - Saatiin selvitys Sote -alueen tilanteesta 2. Sumpun ja Marjaniemen alueiden sopimukset - Saatiin selvitys sopimustilanteen selvittämisen tilanteesta. 3. Hailuodon laajakaistaosuuskunnan avustuksen ehdot - Keskusteltiin avustuksen mahdollisista ehdoista. 4. Paloaseman vuokrausperusteiden muutos Saatiin selvitys vuokraperusteiden muutoksesta. Kunnanhallitus esittää Oulu-Koillismaa pelastusliikelaitokselle, että vuokraperusteita tarkistetaan uusien tilojen käyttöönoton yhteydessä. Uusien tilojen rakentamisesta on jätetty avustushakemus Palosuojarahastolle. 1. Perusturvajohtajan viran hoitaminen - Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan jatkamaan määräaikaista työsopimusta syksyyn Lautta-aikataulu Saatiin selostus lautta-aikatauluun liittyvästä tilanteesta.

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Arviointikertomus 2013/ raportti 28/ /2014 Khall Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanvaltuusto on kokouksessaan käynyt keskustelun arviointikertomuksen pohjalta vuoden 2013 tavoitteista ja toteutumisesta sekä merkinnyt tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen tiedoksi. Valtuusto on velvoittanut päätöksellään kunnanhallituksen raportoimaan valtuustolle lokakuun 2014 loppuun mennessä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty arviointikertomuksen johdosta. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan laatinut yhteenvedon vuoden 2013 arviointikertomukseen sisältyvistä toimenpide-ehdotuksista tiedoksi kunnanhallitukselle. Arviointikertomus sisältää toimenpide ehdotuksia toimenpide-ehdotuksia kaikille kunnan palvelualueille. Arviointikertomuksesta ja valtuuston päätöksestä toimitetaan ote lautakunnille, johtaville viranhaltijoille ja kirjanpitäjälle. Lautakuntia ohjeistetaan käsittelemään seuraavassa kokouksessaan tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2013 ja raportoimaan osaltaan kunnanhallitukselle niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty arviointikertomuksen johdosta. Hyväksyttiin yksimielisesti Khall 28 Hallintopalvelut on laatinut toimenpideraportin arviointikertomuksesta 2013 selontekona niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty arviointikertomuksen johdosta. Arviointikertomuksen huomioista on pyydetty lausunnot lautakunnilta. Toimielimet ovat käsitelleet asiaa loppuvuodesta Tarkastuslautakunta on laatinut tarkastuskertomuksen kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2013 ja velvoittanut kunnanhallituksen raportoimaan valtuustolle lokakuun loppuun 2014 mennessä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty arviointikertomuksen johdosta. Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessaan 2013 mm. että henkilökunnalle ja luottamusmiehille järjestetään koulutusta sisäisen valvonnanohjeesta ja että pienhankintojen menettelytapaohje laajennetaan kattamaan myös kansallisia hankinnoissa noudatettavat menettelytavat. Lisäksi kertomuksessa on kiinnitetty huomiota kunnan operatiivisen toiminnan

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus kannalta keskeisiin toimintoihin kuten hyvinvointisuunnitelman hyödyntämiseen, tiedotusohjeiden ajanmukaisuuteen, palkkiosääntöön, kuntastrategiaan, henkilöstötilinpäätökseen, sijaisten tarveselvitykseen, raportoinnin kehittämiseen, arkistosäännön päivitykseen, investointien ylityksiin, konserniohjaukseen, talousarviomittareihin, poistoihin ja raportointiin. Tarkastuslautakunnan rooli on kuntalain mukaan arvioida poliittisen ohjauksen toteuttamista ja tuloksellisuutta. Tilintarkastaja esittää taas arvion toiminnan oikeellisuudesta ja laillisuudesta. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan näkemys siitä miten kunnanhallitus ja muut ovat onnistuneet valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisessa sen sisältöä ei säädellä laissa. Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen p Kunnanhalitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi toimenpideraportin arviointikertomuksesta Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Toimenpideraportti arviointikertomuksesta 2013

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Poistosuunnitelman muuttaminen/ suunnitelmapoistojen perusteet 17/ /2015 Khall 29 Poistosuunnitelman tarkoituksena on saada pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenot vähennettyä sitä mukaan kuin ne kerryttävät tuloa tai vaikuttavat tuotannontekijänä. Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Pysyviä vastaavia ovat kunnan tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, jotka vaikuttavat jatkuvasti tuotannontekijöinä useana tilikautena sekä toimialasijoittamisen osakkeet ja osuudet sekä muut sijoitukset. Poistosuunnitelman tulee olla etukäteen laadittu suunnitelma siitä, miten hyödyke vaikuttaa tuotannontekijänä. Poistoa ei voida jättää tekemättä tai poistosuunnitelmaa muuttaa sillä perusteella, että jälkikäteen havaitaan tulon jonakin vuonna jääneen vähäiseksi tai sitä ei olisi syntynyt ollenkaan. Hailuodon kunnanvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman mukaiset poistoajat ja -poistomenetelmän ( ). Kunnanhallitus on takistanut hyödykeryhmäkohtaisia poistoaikoja Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen alarajojen mukaisesti ( ). Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan 2013 esittänyt kiinteistökohtaisten poistoaikojen tarkastamista. Poistojen tarkistamiseksi on laadittu suunnitelmapoistojen perusteet, joiden perusteella laaditaan hyödykeryhmäkohtainen poistosuunnitelma. Hallintosäännön mukaisesti valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödykekohtaiset poistosuunnitelmat ja vahvistaa poistonalaisen käyttöomaisuuden hankinnan alarajan. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Oheismateriaali: Suunnitelmapoistojen perusteet, Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaiset suunnitelmapoistojen perusteet. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Suunnitelmapoistojen perusteet

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Oikaisupyyntö koskien viranhaltijapäätöstä / /2015 Khall 30 Asiakirjoissa mainittu kuolinpesä ilmoittaa tyytymättömyytensä viranhalijapäätökseen koskien kuolinpesän vuokrahyvitys vaadetta. Vaatimus perustuu hakijan tulkintaan huoneen vuokrasopimuksesta. Vuokrahyvitys yht.2736,00 e muodostuu hakijoiden mukaan liikaa peritystä sähkö ja lämmityskustannuksista. Viranhaltijapäätöksen mukaisesti hakemus vuokrahyvityksestä on hylätty perusteena vuokratun huoneiston alhaisempi vuokrataso, jonka määrittelyssä lämmitysmuoto on jo huomioitu. Sähkösopimus on ollut asukkaan ja sähköyhtiön välinen sopimus. Lämmityskustannusten osalta sähkölämmityksen kustannukset ja taloussähkökustannukset voidaan arvioida laskennallisesti maksutositteiden mukaisesti. Kuolinpesä on ilmoittanut vievänsä asian ratkaisun Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi, mikäli asiassa ei päästä sovintoon. Kuolinpesän vaatimuksiin sovelletaan vanhentumisajan osalta lakia velan vanhentumista. Saatava on näiltä osin vanhentunut 3 vuotta vanhempien saatavien osalta. Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen p Oheismateriaali: Oikaisuvaatimus, (Salassapidettävä JulkL 24 kohta 25) Viranhalijapäätös 40, tekninen johtaja Kunnanhallitus päättää tuomioistuin käsittelyn välttämiseksi ja neuvottelutuloksen mukaisesti korvata tositteisiin perustuen ja saatavan vanhentumisaika huomioiden perikunnalle Jakelu Hyväksyttiin yksimielisesti. M.Rantapirkolan kuolinpesä, Tuula Suomela Verohallinto

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Lainan antaminen Hailuodon laajakaistaosuuskunnalle Khall 31 Hailuodon laajakaista osuuskunta pyytää, että sille myönnetään laina laajakaistaverkon rakentamiseen ja sen rakennusaikaiseen rahoittamiseen. Lainan ehdot ovat seuraavat: 1. laina on kiinteäkorkoinen; 2,0 %:n vuotuinen korko, jota kunnanvaltuuston päätöksellä voidaan muuttaa 2. laina-aika on 15 vuotta, 3. lyhennyksistä vapaata ovat kaksi ensimmäistä vuotta, 4. vapaavuosien jälkeen lainaa lyhennetään puolivuosittain, 5. lainan nosto tapahtuu vuoden 2015 alkaen, 6. velallisella on vapaa lainan takaisinmaksuoikeus Lainan vakuutena on osuuskuntakokouksen päätös ja sopimus ensisijaisesta omistusoikeuden luovuttamisesta Hailuodon kunnalle, kunnan sitä vaatiessa. Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen P Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää euron suuruisen lainan Hailuodon laajakaistaosuuskunnalle laajakaistaverkon rakentamiseen ja sen rakennusaikaiseen rahoittamiseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Timo Ranta ei osallistunut esteellisenä (HL 28 kohta 5) asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Jakelu Hailuodon Laajakaista osuuskunta

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kulttuuriavustusanomus, Bättre Folk festivaali / /2014 Khall 32 Aki Roukala/ Bättre Folk -festivaali anoo Hailuodon kunnalta vuosittaista kulttuuritukea viisi tuhatta euroa (5000) tapahtuman esiintymispalkkioihin, teknisen laitteiston vuokriin sekä työntekijäiden palkkoihin seuraavalle kolmelle vuodelle, Bättre Folk on kolmatta kertaa järjestettävä musiikki- ja kirjallisuustapahtuma, jonka fokus on uudessa ja mielenkiintoisessa suomenkielisessä pop-, rock-, ja folkmusiikissa sekä kirjallisuudessa. Festivaalin järjestää Aki Roukalan Kioski levy-yhtiö yhteistyössä Villi Pohjola Oy:n Luotsihotellin kanssa. Luotsihotelli vastaa mm. tapahtuman ruoka- ja anniskelutarjonnasta, sekä alueen infrastruktuurista. Kioski levy-yhtiö vastaa tapahtuman ohjelmasta. Hailuodon kunta on avustanut yksityisen toimijan tapahtuman järjestämistä vuosittain satunnaisilla avustuksilla (500 / 2012, 1500 / 2013, 1500 / 2014). Kunta ei ole perinyt vuokraa omistamaltaan maa-alueeta, jolla tapahtuma on järjestetty. Yleisötapahtuman on katsottu olevan kokonaisuutena koko kuntaa koskevaa kuntamarkkinointia ja kuntalaisia sekä yrityksiä palveleva tapahtuma. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Oheismateriaali: Bättre Folk 2014 toteuma (salassapidettävä JulkL 24 kohta 20) Kunnanhallitus päättää kulttuuriavustuksen myöntämisestä. Kunnanjohtaja muutettu: Kunnanhallitus päättää myöntää avustusta Bättre Folk -festivaalin 2015 järjestämiseen Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Kulttuuriavustusanomus, Bättre Folk festivaali Jakelu Aki Roukala, Bättre Folk -festivaali 2015

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Marjaniemen vanhan luotsiaseman sekä veneilykeskuksen asettaminen vuokrattavaksi/ tarjous 5/ /2014 Khall Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Hailuodon kunta omistaa Marjaniemessä vanhan luotsiaseman alueen ja sillä sijaitsevat asemakaavalla suojellut rakennukset. Rakennukset ovat asunto, yritys ja kunnan matkailukäytössä. Kunta on harjoittanut alueella matkailuneuvontatoimintaa sekä retkeilymajatasoista majoitustoimintaa vuodesta 2012 saakka. Tätä aikaisemmin tilat oli vuokrattuna yritystoiminnan tarpeisiin matkailualalle. Hailuodon kunta hallinnoi Marjaniemen satamaa. Sataman alueen maanomistajana on Hailuodon Jakokunta. Sataman vierasvenesatamatoiminta on ollut kunnan järjestämää toimintaa vuodesta 2012 saakka. Vierasvenesatamatoiminta on ollut määräaikaisesti ulkoistettuna ennen vuotta Vanha luotsiasema 2014 (maaliskuu-lokakuu): majoittujat n. 550 majoitusvuorokaudet n. 570 Vierasvenesatama 2014 (toukokuu-elokuu): vierasveneet n.450 yöpymisvuorokaudet n.470 Alueilla järjestettävä matkailua palveleva toiminta on haasteellista järjestää kunnallisena palveluna. Toiminnoille on haettu yrittäjää viimeksi vuoden 2013 lopulla. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen vierasvenesataman- ja tukirakennuksen vuokra- ja palvelusopimuksesta Vuokraava osapuoli ei ole kuitenkaan allekirjoittanut sopimusta eikä toimintaa ole aloitettu. Kunnanhallitus päättää asettaa Marjaniemen vanhan luotsiaseman rakennukset/kiinteistön sekä vierasvenesatamatoiminnan vuokrattavaksi matkailua palvelevaan yritystoimintaan. Valtuutetaan tekniset palvelut yhdessä hallintopalveluiden kanssa laatimaan vuokraustarjous ja julkaisemaan se kunnan kotisivuilla ja kuntatiedotteessa. Tarjoukset asiassa tulee jättää vuokraustarjouksessa ilmoitettavalla tavalla mennessä. Hyväksyttiin yksimielisesti Khall 33 Hailuodon kunta on pyytänyt tarjouksia Vanhan luotsiaseman tiloista sekä veneilykeskuksesta Marjaniemessä. Tarjouspyyntö Vanhan luotsiaseman tiloista ja veneilykeskuksesta on julkaistu kunnan www-sivuilla sekä BusinessOulun toimitila- ja yrityspörssipalvelussa.

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarjouspyynnössä Hailuodon kunta tarjoaa vuokrattavaksi Marjaniemessä sijaitsevia Vanha Luotsiaseman rakennuksia, sekä Marjaniemessä olevaa veneilykeskusta ja vierasvenesatamaa. Kaikkia rakennuksia on tarjottu vuokrattavaksi ympärivuotiseen käyttöön vuokralaisen vastatessa itse kaikista rakennusten ylläpitoon, huoltoon ja hoitoon liittyvistä kustannuksista, sähkö, vesi, viemäri, jätehuolto, jne. Tarjouksen on voinut jättää Vanha Luotsiaseman tiloista tai/ja veneilykeskuksesta. Tarjoukseen on edellytetty liitettävän suunniteltu käyttötarkoitus liiketoimintasuunnitelmineen ja kannattavuuslaskelmineen, vuokrahinta ja vuokra-aika. Vuokralaisen valinta on todettu ratkaistavan neuvottelumenettelyllä Hailuodon kunnan ja tarjoajien välillä. Etusijalla on ilmoitettu olevat niiden tarjousten, jotka A) parhaiten tukevat kunnan elinvoiman kehittymistä, monipuolisuutta ja historiallisten rakennusten säilymistä B) sisältävät sekä Vanha Luotsiaseman, että veneilykeskuksen. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo 16 mennessä. Määräaikaan mennessä on jätetty yksi tarjous. Hannu Korpela ja Sanna Ahomäki tarjoavat yhteensä vuosivuokraa Vanhan luotsiaseman tiloista sekä veneilykeskuksesta. Tarjoajan ja Hailuodon kunnan välillä on käyty alustavia neuvotteluja vuokrauksesta vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella sekä optiolla vuokraukseen toistaiseksi. Vuokrasopimuksen osalta kunnassa ollaan laatimassa luonnosta vastuunjakotaulukosta. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Oheismateriaali: Liiketoimintasuunnitelma (salassapidettävä JulkL 24 kohta 20) Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn tarjouksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan vuokrauksesta ja vuokrasopimuksen sisällöstä tarjoajan kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Tarjous Korpela ja Ahomäki Jakelu Hannu Korpela ja Sanna Ahomäki

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hoitoonpääsyn odotusaikojen julkaiseminen/ selvityspyyntö 2/ /2015 Khall Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää kunnanhallitusta antaman yksityiskohtaisen selvityksen, miksi Hailuodon kunnassa tiedot jonotusajoista julkaistaan harvemmin kuin terveydenhuoltolaki edellyttää ja mihin toimenpiteisiin kunta aikoo ryhtyä asiassa. Selvitykseen tulee liittää selvitys odotusaikojen julkaisemisen omavalvonnasta, mm. miten varmistetaan, että internetissä julkaistaan säädetyin väliajoin ajantasaiset odotusaikoja koskevat tiedot ja kenen vastuulla tietojen julkaiseminen on. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on julkaistava internetissä tiedot lain :n mukaisista jonotusajoista neljän kuukauden välein. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen viimeisimmän selvityksen (lokakuu 2014) mukaan Hailuodon kunta on julkaissut tiedot jonotusajoista harvemmin kuin 4 kk:n välein. Selvitys liitteineen tulee toimittaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon mennessä. Oheismateriaali: Selvityspyyntö, PSAVI Lähetetään selvityspyyntö perusturvapalveluiden valmisteltavaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 34 Hailuodon kunnan vastaava lääkäri on laatinut selvityksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn odotusaikojen julkaisemisesta Hailuodon kunnassa. Selvityksessä annetaan selostus siitä miksi Hailuodon kunta on julkaissut tiedot jonotusajoista harvemmin kuin 4 kk:n välein. Kunnassa informoidaan hoitotakuun toteutumisesta sekä internetsivustolla että joka talouteen jaettavalla kuntatiedotteela. Hoitotakuun toteutumiseen vastataan viranomaisille vuosittain loka-marraskuussa ja helmi-maaliskuussa. Terveysasema on ollut suljettuna heinäkuussa (kesäsulku), joten kuntalaisia on informoitu odotusajoista elokuulla. Hoitotakuun kyselylomakkeeseen on vastattu asiassa toteutuneen mukaisesti. Jatkossa selvitys jonotusajoista tullaan antamaan kahden-kolmen kuukauden välein, jotta 4 kk:n julkaisuväli ei tule ylittymään kesäsulun vuoksi. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus antaa liitteen mukaisen selvityksen asiassa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Selvitys hoitoonpääsyn odotusaikojen julkaisemisesta Jakelu PSAVI

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Eduskuntavaalien 2015 vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen 19/ /2015 Khall 35 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Vaalit toimitetaan kunnissa äänestysalueittain. Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalil 15 ). Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Eduskuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi kunnan hallinnassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Vaalimainoksia ei tule sijoittaa äänestyspaikalle tai sen välittömään läheisyyteen. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnan ja -toimikunnan Hailuodon äänestysalueelle vaalilain ja tasa-arvolain edellyttämällä tavalla. Jätettiin pöydälle.

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet / /2015 Khall 36 Valtuuston työjärjestyksen 5 mukaisesti kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi luetteloa käsitellessään todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kuntalain 28 1 mom. mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (kuntalaisaloitteet). Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Liitteen luettelossa on esitetty kesken käsittelyn olevat sekä tehdyt aloitteet ajalla Luettelosta ilmenee aloitteiden käsittely toimielimissä. Kirjallisia valtuustoaloitteita tehtiin yksi kappale ja kuntalaisaloitteita kaksi kappaletta. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja saattaa edelleen valtuustolle tietoon saapuneet valtuustoaloitteet. Kunnanhallitus esittää valtuustoa toteamaan kuntalaisaloitteen kevyen liikenteen väylän jatkorakentamisen edellytysten selvittämisestä loppuun käsitellyksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 6 Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 2014

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Muut asiat Khall Keskusteltiin kunnan matkailupalvelujen tilanteesta. 2. Päätettiin järjestää yrittäjätapaaminen loppukeväälle 2015.

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajasopimuksen hyväksyminen Khall 38 Kunnan ja kunnanjohtajan väliset johtajasopimukset ovat yleistyneet kunnissa. Kuntaliitto on suositellut kuntia tekemään kunnanjohtajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan kunnan poliittisen johdon ja kunnanjohtajan kesken yhteisistä pelisäännöistä. Johtajasopimuksen tarkoituksena on selkeyttää luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajan välistä työnjakoa. Johtajasopimus on asiakirja, jossa määritellään kuntajohtajan työn painopistealueet, avaintehtävät, työn tulosten arviointimenettely ja työnjako poliittisen johdon kanssa. Lisäksi sopimuksessa käsitellään työn ehtoja kuten palvelusuhteen laatua, palkkausta, täydennyskoulutusta, työajan käyttöä ja toimivaltuuksia. Sopimukseen sisällytetään useimmiten myös erokorvauksen myöntämisen edellytykset. Kunnanjohtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. Kunnanjohtajasopimus saatetaan tiedoksi valtuustolle. Tero Karinen on toiminut Hailuodon kunnan vt.kunnanjohtajana lähtien ja alkaen vakinaisessa virassa. Kunnanjohtajasopimus on neuvoteltu yhteistyössä kunnanhallituksen ja Tero Karisen kanssa. Ehdotus kunnanjohtajasopimukseksi esitellään kokouksessa. Kunnan puolesta kunnanjohtajasopimuksen allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Päätösesitys annetaan kokouksessa. Asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallitus hyväksyy kunnajohtajasopimuksen ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Tero Karinen ei osallistunut esteellisenä (HL 28 kohta 1) asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä. Liitteet Liite 7 Kunnanjohtajasopimus

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Kunnanhallitus 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 18:30-20:16 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen järjestäytyminen 314 190 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot