RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/ 2011 Elinkeinojaosto. Rautalammin kunnanvirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/ 2011 Elinkeinojaosto. Rautalammin kunnanvirasto"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Tiistaina klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Etelä-Konneveden ja Enonniemen kansallispuisto-hankeen valmistelu- ja rahoitustilanne Yleiskaavoitusta koskevat alustavat luonnokset teollisuusalueista ja asuntoalueista sekä tielinjauksista Osaomistuskiinteistöjen mahdollinen rakentaminen Rautalammille Kauppahalli-liikekiinteistön toteuttaminen kortteliin 83 Valokuitu- ja langattomanverkon rakentaminen Rautalammille Elinkeinotoimen- ja maaseututoimen talousarvioesitys vuodelle 2012 Tiedotusasiat Kokouksen päättäminen PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Elinkeinojaosto 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistaina klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Varsinainen jäsen: Varajäsen: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Jäsen: Jäsen: Jäsen: Pekka Hintikka Axel Hämäläinen Raija Haukka Tauno Herranen Anneli Jalkanen Sari Hintikka-Varis Ari Weide Jaakko Vesterinen Marja-Liisa Kaikkonen Ulla Pakarinen Kutsuttuina paikalla: Ulla Anttila Sisä-Savon seutuyhtymä/ Luontomatkailuprojektin vetäjä Muut osallistujat: Risto Niemelä Marita Leskinen Hannu Jyrkkänen kunnanjohtaja, esittelijä elinkeinoasiamies maaseutusihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Hintikka KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Rautalammin kunnanvirasto Hannu Jyrkkänen Allekirjoitukset Tauno Herranen Anneli Jalkanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Perjantai Rautalammin kunnanvirastossa Hannu Jyrkkänen pöytäkirjanpitäjä

3 3 RAUTALAMMIN KUNTA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Elinkeinojaosto 32 Elinkeinojaoston kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä kolme henkilöä on saapuvilla. Esittelijän esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RAUTALAMMIN KUNTA 4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Elinkeinojaosto 33 Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkistavat kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä ja tämän jälkeen pöytäkirjantarkistajat tarkastavat pöytäkirjan, onko se kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukainen. Esittelijän esitys: Elinkeinojaosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi: Tauno Herrasen ja Anneli Jalkasen. Hyväksyttiin.

5 RAUTALAMMIN KUNTA 5 Etelä-Konneveden ja Enonniemen kansallispuistohanke-hankkeen valmistelu- ja rahoitustilanne Elinkeinojaosto 34 Kansallispuistohankkeen alustava valmistelu on edennyt siten, että ensimmäiset rahoitusneuvottelut on käyty eri viranomaisten ja Konneveden kunnan kanssa varsinaisen valmisteluhankkeen käynnistämiseksi. Tavoitteena on, että varsinainen hanke on kaksivuotinen Neuvotteluja jatketaan ja varsinainen hankesuunnitelma on tarkoitus saada viranomaisille tämän vuoden aikana. Kuntien rahoitusosuus vuosittain on suunniteltu olevan euroa. Kunnat jättävät varsinaisen kansallispuistohakemuksen ympäristöministeriölle tämän syksyn aikana. Esitys on jo tehty maakuntaliittojen maakuntaohjelmien toteuttamisosiin. Ulla Anttila esitteli kansallispuiston hankevalmistelua elinkeinojaostolle sekä varsinaisen hankesuunnitelman valmistelutilannetta. Hanke suunnitelma on esitelty Pohjois-Savon ja Keski-Suomen Ely-keskusten viranomaisille. Hankkeen valmistelua jatketaan, tavoitteena on jättää hankehakemus vuoden 2011 loppuun mennessä.

6 6 RAUTALAMMIN KUNTA Yleiskaavoitusta koskevat alustavat luonnokset teollisuusalueista ja asuntoalueista sekä tielinjauksista Elinkeinojaosto 35 Liite: 1 Tilatohtorit Oy on tehnyt ensimmäisiä luonnoksia Rautalammin kirkonkylän yleiskaavaan ja sen laajentamiseen. Maanomistajille ja yrittäjille on lähetetty kirjeitä, joissa pyydetään heiltä esityksiä maa-alueiden käyttämisestä. Maanantaina 3. lokakuuta suunnittelutoimisto esitteli erilaisia luonnoksia kaavoitusjaostolle ja samalla pyysi kommentoimaan ja esittelemään erilaisia muita vaihtoehtoisia ratkaisuja esimerkiksi teollisuusalueiden, asuntoalueiden ja tielinjausten osalta. Elinkeinojaosto arvioi omassa kannanotossaan suunnittelun nykyistä tilannetta ja erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Yleiskaavoituksen valmistelu jatkuu.

7 RAUTALAMMIN KUNTA Sivu Kunnanhallitus Osaomistuskiinteistöjen mahdollinen rakentaminen Rautalammille 7 Kh 258 Kunnanjohtajan ehdotus: Kuntarak Oy on ottanut yhteyttä kuntaan mahdollisen yhteistyön aloittamiseksi kiinteistörakentamisen osalta. Yhtiö on toteuttanut rakennuttamis- ja valvontapalveluja koko maan alueella vuodesta 1989 lähtien. Yhtiö on erikoistunut peruskorjausten ja uusien kohteiden projektijohtoon, valvontaan ja suunnitteluun. Referenssikohteita yhtiöllä on ollut 51 kunnan kanssa. Lähialueilla yhtiö on rakentanut Konnevedelle ja neuvottelee parasta aikaa Vesannon kanssa. Kohteina ovat olleet asunnot, sairaalat, palvelutalot, koulut, julkiset rakennukset ja päiväkodit. Yhtiön edustaja tulee esittelemään toimintastrategiaansa kunnanhallitukselle. Jatkotoimista päätetään sen jälkeen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kuntarak Oy:n edustaja Reino Ylihonkola oli kokouksessa selvittämässä asiaa tarkemmin klo Elinkeinojaosto 36 Liite : 2 Osaomistuskiinteistöjen mahdollinen rakentamistarpeen selvittämiseksi olisi perusteltua viedä hanketta eteenpäin siten, että tehdään alustava mark-kinointiselvitys siten, että osaomistuskiinteistöjä koskeva koemarkkinointi- ja merkintäaika olisi esimerkiksi jouluun loppuun 2011 saakka. Tämä merkitsisi sitä, että rakentaminen voisi käynnistyä keväällä Kuntaan muuttavat toistuvasti kyselevät laadukkaita ja vähän isompia rivitalo- tai paritaloasuntoja. Kunnassa ei ole ollut tarjolla kuin vanhahkoja omakotitaloja ja vanhoja ja uusia vapaa-ajan asuntoja. Kun kerrostalot ja vanhat rivitalot varustukseltaan eivät enää aina vastaa vaativien asiakkaiden tarpeisiin, on perusteltua etsiä erilaisia mahdollisuuksia saada uustuotantoa käyntiin ja toteuttaa asuntohankkeita asiakaslähtöisesti jo suunnitteluvaiheesta alkaen. Yleisen taloudellisen mahdollisen laskusuhdanteen johdosta, joka voi vaikuttaa työllisyyteen, kunnassa on tarpeellista saada rakennushankkeita käyntiin jo vuoden 2012 aikana. Tekninen osasto on selvittänyt mahdollisia kunnan omistamia alueita, jotka kaavallisesti, palvelujen läheisyyden ja liikenneyhteyksien

8 8 perusteella sekä maanpinnan johdosta soveltuisivat joko rivitalojen tai paritalojen asuinalueiksi. Selvitystyön alla ovat olleet Lassilan, Mattilan ja Rämäkän alue, joka vaatisi kaavamuutoksen. Lähinnä keskustan palveluja olevat tontit sijaitsevat Lassilan alueella. Mattilan alue on lähellä terveyskeskusta. Tämän lisäksi yleiskaavan tarkastelussa on tullut useita alueita esille, jotka ovat potentiaalisia rakennuspaikkoja. Kuntarak Oy:n malli lähtee siitä, että osaomistuksessa tarjotaan ostajille asunnon hankintamuoto, jossa on pieni alkupääoma (10 %:n asunnon hinnasta), vuokra-asumisen kuukausimaksu on enintään noin 12 /m2, kuukausivastikkeessa lainalyhennykset tulevat asukkaan hyödyksi. Loppurahoitus 90 % on taloyhtiön ottamaa omaa lainaa, jolle kunta antaa takauksen. Asukkaat omistavat huoneistot (osakkeet) ja asunnon 10 %:n maksu suoritetaan asuntojen valmistuttua. Asunnon lopullinen hinta muodostuu kohteen todellisten kustannusten perusteella. Elinkeinojaosto esittää kunnanhallitukselle, että asuntojen osaomistustuotannon koemarkkinointia varten a) kunta osoittaa Lassilan alueelta tontin/tontit sekä paritalo- että rivitalorakentamista varten, b) maksaa koemarkkinointiin liittyvät esitekustannukset, c) maksaa alustavat asuntojen suunnittelumaksut, jotka huomioidaan lopullisessa kauppasummassa, d) ja koemarkkinointi toteutetaan yhdessä Kuntarak Oy:n kanssa , Koemarkkinointiin liittyvät kokonaiskustannukset lienevät noin Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 RAUTALAMMIN KUNTA 9 Kauppahalli-liikekiinteistön toteuttaminen kortteliin 83 Elinkeinojaosto 37 Liite: 3 Rautalammin kunta omistaa kortteliin 83 liittyvän korttelialueen. Kaavassa kortteli on määritelty KL-1 liikerakennusten korttelialueeksi. Yleiskaavan tarkistamisen ja laajentamisen yhteydessä alueen merkitys on jälleen tullut esille kauppa- ja liikekorttelina. Alueelta puuttuu kokonaisvaltainen suunnitelma, koska keskusliikkeen kauppaa ei alueelle tullut ja nykyisessä asemakaavassa olevat alueen tiejärjestelyt eivät sellaisenaan ole mahdollisia. Erilaisissa yhteyksissä on tullut esille toteuttaa kauppahalli-liikerakennus ko. kortteliin. Päivittäistavarakaupan osalta kuntalaisten palvelu-, laatu- ja lähiruokakysymykset ja kesäasukkaiden osalta erilaiset alko, matkahuolto, tuottajatori-, leipomo-, tuorekala- ja lihatiskiratkaisuesitykset sekä käsityöliikkeet ovat tulleet esille kauppahalli-liikerakennus rakennusta suunniteltaessa. Kortteli 83:n kokonaisvaltaisen käytön suunnittelua varten, olisi perusteltua tehdä hahmotelma ja luonnos korttelialueen käytöstä ja kauppahalli-liikerakennuksen toteuttamisesta kortteliin. Kustannukset lienevät noin Elinkeinojaosto hyväksyy kortteli 83:n osalta esitetyn suunnitelmaluonnoksen tilaamisen. Elinkeinotoimen määrärahoja käytetään suunnitelmaluonnoksen tilaamiseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 RAUTALAMMIN KUNTA 10 Valokuitu- ja langattomanverkon rakentaminen Rautalammille Elinkeinojaosto 38 Kokouksessa käydään läpi valokuitu- ja langattomanverkon rakentamisen etenemistä Rautalammille. Kunnanjohtaja esitteli valokuitu- ja langattoman verkon rakentamista Rautalammin kunnan alueelle. Valokuitu- ja langattomanverkon rakentamisen valmistelua jatketaan. Hyväksyttiin.

11 RAUTALAMMIN KUNTA 11 Elinkeinotoimen- ja maaseututoimen talousarvio esitys vuodelle 2012 Elinkeinojaosto 39 Liite: 4 Elinkeinotoimen- ja maaseututoimen talousarviot on laadittu vuodelle Elinkeinotoimen budjetissa on varauduttu mm. Etelä-Konneveden ja Enonniemen kansallispuisto- hankkeen kuntaosuuden rahoittamiseen. Maaseututoimen budjetissa on varauduttu kunnan maaseutuhallinnon siirtymiseen yhteistoiminta-alueelta hoidettavaksi Maaseutusihteeri esittelee elinkeinotoimen ja maaseututoimen talousarvioesitystä elinkeinojaostolle. Laaditut elinkeinotoimen ja maaseututoimen talousarviot todetaan tietoonsaatetuksi.

12 RAUTALAMMIN KUNTA Sivu 12 Tiedotusasiat Elinkeinojaosto 40 Liite: Kalajanvuori-Etelä-Konneveden luontomatkailun esiselvityshankkeen loppuseminaari tiistaina klo alkaen Hiekkaharjun Kartanossa Konnevedellä. Tiedotusasiat todetaan tietoon saatetuksi. Todettiin.

13 RAUTALAMMIN KUNTA 13 Kokouksen päättäminen Elinkeinojaosto 41 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 18.7.2014 klo 15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 14.7.2014 Nro 5 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 94 95 96 97 98 99 100

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.3.2015 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 11 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Laatimispäivä 06.10.2014 Nro 8/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 13.2.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 6.2.2014 Nro 2 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 7/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 3.10.2013 kello 17.30. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. 49 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot