IKEA Social Initiative toimii lasten hyväksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKEA Social Initiative toimii lasten hyväksi"

Transkriptio

1 Tuotanto: IKEA Social Initiative, marraskuu Kuvat: IKEA, UNICEF, Pelastakaa Lapset, UNDP. Kaikki oikeudet pidätetään. IKEA Social Initiative toimii lasten hyväksi Meidän mielestämme koti on maailman tärkein paikka ja lapset ovat maailman tärkeimpiä ihmisiä. Siksi IKEA Social Initiative haluaa auttaa miljoonia lapsia ympäri maailmaa vähentämällä aliravitsemusta ja lastentauteja ja lisäämällä merkittävästi luku- ja kirjoitustaitoa. IKEA Social Initiative tekee yhteistyötä UNICEFin ja Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa ja tukee ohjelmia, jotka tuottavat suuria tuloksia monien pienten askelten avulla. Yhdessä luomme paremman arjen monille lapsille.

2 Lapset ovat maailman tärkeimpiä ihmisiä IKEA Social Initiative auttaa maailman tärkeimpiä ihmisiä lapsia. IKEA Social Initiative haluaa luoda paremman arjen monille lapsille. Sen missiona on parantaa lasten oikeuksia ja elinoloja ja saada aikaan todellinen ja pysyvä muutos. Siksi teemme työtä taataksemme jokaiselle lapselle oikeuden terveelliseen ja turvalliseen lapsuuteen ja laadukkaaseen koulutukseen. Tavoitteena on vähentää aliravitsemusta ja lastentauteja ja lisätä merkittävästi luku- ja kirjoitustaitoa. 2

3 100 miljoonaa lasta Pelastakaa Lapset on maailman suurin riippumaton lasten asioita ajava järjestö, jonka toiminnan tarkoitus on turvata lasten oikeus saada ruokaa, suojaa, terveydenhuoltoa ja koulutusta ja estää lasten joutuminen väkivallan ja hyväksikäytön uhreiksi. UNICEF on maailman johtava lasten asioita ajava järjestö, jonka tavoite on tehdä maailmasta parempi paikka lapsille ja auttaa jokaista lasta toteuttamaan itseään parhaalla mahdollisella tavalla. Työmme lasten oikeuksien hyväksi alkoi 90-luvun puolivälissä, kun IKEAkonserni ryhtyi aktiivisesti kitkemään lapsityövoiman käyttöä tuotantoketjussaan. Vuonna 2000 IKEA-konserni yhdisti voimansa UNICEFin kanssa puuttuakseen lapsityövoiman käytön taustalla oleviin syihin mattovyöhykkeellä Pohjois-Intiassa. Yhteistyön seurauksena lasta on aloittanut koulunkäynnin. IKEA Social Initiative perustettiin vuonna 2005 tarkoituksena laajentaa IKEAkonsernin tukea sosiaalisille projekteille maailmanlaajuisesti. Tänä päivänä me tuemme projekteja, jotka auttavat noin sataa miljoonaa lasta! Pysyvä muutos vaatii kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Voidaksemme vaikuttaa lasten elämään meidän täytyy sitoutua pitkäaikaisesti taistelemaan köyhyyttä ja lastentauteja vastaan ja lisäämään lasten mahdollisuuksia laadukkaaseen koulutukseen. Tuemme ohjelmia, jotka tuottavat suuria tuloksia monien pienten askelten avulla. Näitä pieniä askelia ovat erilaiset toimenpiteet, joiden avulla parannetaan lasten terveyttä, hygieniaa, koulutusta ja suojelua sekä naisten asemaa, niin että he voivat luoda paremman tulevaisuuden itselleen, yhteisöilleen ja lapsilleen. Pitkän aikavälin toimintamme keskittyy Etelä-Aasiaan ja erityisesti Intiaan, missä monet lapset tarvitsevat apua ja missä IKEA-konserni on harjoittanut liiketoimintaa jo monia vuosia. IKEA Social Initiativen pääyhteistyökumppanit ovat UNICEF ja Pelastakaa Lapset -järjestö kaksi johtavaa lasten oikeuksien suojeluun keskittynyttä järjestöä. Teemme yhteistyötä luodaksemme paremman arjen monille lapsille. 3

4 Hyvä alku Hyvä alku elämään Lasten tulevaisuuden kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että he saavat hyvän alun elämään. Siksi IKEA Social Initiative panostaa voimakkaasti ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, ravitsemukseen ja hygieniaan liittyviin projekteihin. Vuodesta 2007 lähtien IKEA Social Initiative on tukenut useita UNICEFin projekteja 18:ssa Intian osavaltiossa. Niiden avulla autetaan 80:tä miljoonaa lasta ja 10:tä miljoonaa naista ja pyritään nostamaan lasten henkiinjäämislukuja ja takaamaan lasten elinikäinen terveellinen kehitys. Rokotuksia yleisiä tauteja vastaan Ravitseva ruoka pelastaa lapsia Lasten henkiinjäämiseen voidaan vaikuttaa monilla hyviksi havaituilla, edullisilla toimenpiteillä. Kannustamalla naisia imettämään lapsiaan ensimmäisten kuuden kuukauden ajan vähennämme merkittävästi imeväiskuolleisuutta. Ravitsevan ruoan tarjoaminen 7 24 kuukauden ikäisille lapsille ja A-vitamiinilisät ovat tehokkaita ennaltaehkäiseviä terveystoimenpiteitä. Puhdasta vettä ja parempaa hygieniaa Sekä lapsille että aikuisille kerrotaan perushygienian ja kunnollisen viemäröinnin tärkeydestä. Heille opetetaan yksinkertaisia mutta tehokkaita toimenpiteitä kuten käsien pesemistä saippualla, ja koteihin ja kouluihin rakennetaan lisää käymälöitä. Lapset, jotka oppivat hygieniasta koulussa, opettavat uudet tavat perheilleen, ja näin saadaan aikaan muutoksia kokonaisissa yhteisöissä. Rokotukset ovat edullinen keino estää sairauksia ja pelastaa ihmishenkiä. Lapsia rokotetaan yleisiä, ehkäistävissä olevia tauteja, kuten tuhkarokkoa, poliota, kurkkumätää ja hinkuyskää, vastaan. He saavat myös ennaltaehkäisevää lääkehoitoa, kuten matolääkkeitä ja vitamiinilisiä, sekä moskiittoverkkoja, jotka suojaavat heitä malarialta. 4

5 Koulutus & suojelu Koulutus on perusoikeus IKEA Social Initiativen mielestä kaikilla lapsilla on oikeus tulla suojelluksi hyväksikäytöltä, väkivallalta ja laiminlyönniltä. Kaikilla lapsilla tulee myös olla mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen, eikä lapsityövoiman käyttöä hyväksytä. IKEA-konsernin ensimmäinen suuri yhteistyöhanke UNICEFin kanssa oli tukea lasten oikeuksia ajavaa ohjelmaa Pohjois- Intian mattovyöhykkeellä vuosina IKEA Social Initiative on sitoutunut jatkamaan lasten koulutuksen ja suojelun tukemista. Muutamme asenteita koulutusta kohtaan Autamme lapsia koulunkäynnin alkuun Parannamme koulutuksen laatua IKEA Social Initiativen tukemat ja UNICEFin ja Pelastakaa Lapset -järjestön johtamat ohjelmat auttavat vuosien 2009 ja 2015 välillä noin 10:tä miljoonaa lasta. Projekteista hyötyy lähes kylää Intian mattovyöhykkeellä sekä Pakistanin puuvillanviljelyalueilla ja puuvillansiementen tuotantoalueilla. IKEA Social Initiative pyrkii lisäämään vanhempien ja yhteisöjen tietoisuutta koulutuksen tärkeydestä. Naisten itseapuryhmillä ja tyttöjen ryhmillä on tärkeä rooli lasten oikeuksien vahvistamisessa ja lapsityövoiman käytön ehkäisyssä. Naisten aseman parantuessa he voivat vaikuttaa yhteisöihinsä ja varmistaa, että lapset käyvät koulua. Monet lapset, jotka ovat jättäneet koulun kesken tai joilla ei ole koskaan edes ollut mahdollisuutta koulunkäyntiin, tarvitsevat laadukasta koulutusta. Epäviralliset oppimiskeskukset ovat onnistuneesti tarjonneet eri-ikäisille lapsille perusopetusta lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa, mikä helpottaa heidän siirtymistään perinteiseen koulujärjestelmään. Jotta lapset menevät kouluun ja pysyvät koulussa kouluympäristön tulee olla turvallinen, lapsiystävällinen ja väkivallaton. Opettajille opetetaan lapsiystävällisiä opetusmenetelmiä ja esitellään erilaisia opetusvälineitä. Myös vanhempia kannustetaan osallistumaan lastensa koulunkäyntiin. 5

6 Äidit muuttavat maailmaa Naisten aseman parantaminen Naisilla ja äideillä on tärkeä rooli lasten hyvinvoinnin parantamisessa ja pysyvän muutoksen aikaansaamisessa yhteiskunnassa. Siksi kaikki IKEA Social Initiativen tukemat ohjelmat sisältävät yhteisölähtöisiä toimenpiteitä, jotka antavat naisille mahdollisuuden luoda itselleen, yhteisölleen ja lapsilleen parempi tulevaisuus. Vuonna 2009 IKEA Social Initiative alkoi tehdä yhteistyötä YK:n kehitysohjelman (UNDP) kanssa Uttar Pradeshissa, Intiassa. Projektin tavoite oli auttaa :ta naista ryhtymään yksityisyrittäjiksi. Monet heistä kuuluivat jo itseapuryhmiin, jotka UNICEF oli perustanut lasten oikeuksia ajavan projektin yhteydessä. Voimaa ja rohkeutta itseapuryhmistä Naisille perustetuissa itseapuryhmissä naiset voivat avautua ja keskustella vapaasti. Yhdessä he pohtivat esimerkiksi sitä, miksi lasten kannattaa käydä koulua tai miten kylän uusi vesipumppu rahoitettaisiin. Ajan myötä yhä useammista naisista on tullut aktiivisia, vaikutusvaltaisia ja arvostettuja henkilöitä yhteisöissään. Terveyteen ja ruokavalioon liittyvää valistusta Paikalliset asiantuntijat opettavat kylien naisille hygieniaan, terveyteen ja ruokavalioon liittyviä asioita. Naisille kerrotaan, että he voivat itse päättää, milloin ja kuinka monta lasta he haluavat. He oppivat hallitsemaan omaa elämäänsä ja parantamaan lastensa tulevaisuudennäkymiä. Liike-elämän taitojen opettelua Menestyvän yrityksen vetäminen edellyttää hyvää itsetuntoa ja itsevarmuutta. Naisten on myös opittava arvioimaan omia ideoitaan, neuvottelemaan liikesopimuksia, hankkimaan palveluita ja hallitsemaan resurssejaan. Osana ohjelmaa UNDP yhdessä yhteistyökumppaniensa ja naisten itsensä kanssa kehittää taloudellisen lukutaidon ja johtamisen koulutusohjelmia. Apua rahan saantiin Mikrolainaohjelmat tarjoavat naisille mahdollisuuden pienen yrityksen perustamiseen. Naisryhmiä myös kannustetaan säästämään pieniä summia yhteiselle pankkitilille, josta voidaan antaa lainaa erilaisiin hätätilanteisiin. Näin perheet saattavat välttää vakavan velkakierteen. 6

7 Unicef Save the Children 1 Euro euro on is iso a fortune raha IKEA-asiakkaat auttavat parantamaan miljoonien lasten koulunkäyntimahdollisuuksia Afrikassa, Aasiassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa vuosittaisen Euro on iso raha -kampanjan kautta. Joka vuosi joulua edeltävinä viikkoina yksi euro jokaisesta myydystä pehmolelusta lahjoitetaan Pelastakaa Lapset -järjestön ja UNICEFin projekteihin ympäri maailmaa. Toistaiseksi (ennen vuotta 2009) kampanja on tuottanut 16,7 miljoonaa euroa ja varoilla on tuettu projekteja yli 30 maassa. Kampanjan tukemat UNICEF-projektit ovat parantaneet jopa 7 miljoonan lapsen koulunkäyntimahdollisuuksia. Kun Pelastakaa Lapset -järjestön projektit lasketaan mukaan, apua saaneiden määrä on vielä suurempi. Turvallisia ja toimivia kouluja Norsunluurannikolla Save the Children NORSUNLUU- RANNIKKO IKEA-pehmolelukampanjoista saadun rahan avulla lapselle sodan runtelemalla Norsunluurannikolla voidaan tarjota laadukasta peruskoulutusta turvallisessa ympäristössä. Täällä Pelastakaa Lapset uudistaa kouluja, lahjoittaa koulutarvikkeita, opettaa opettajille ja lapsille lasten oikeuksiin liittyviä asioita ja järjestää koululaisille kerhotoimintaa. Hyvä koulutus parantaa Norsunluurannikon lasten mahdollisuuksia menestyä elämässään ja kehittää yhteiskuntaansa. Koulutusta vammaisille lapsille Venäjällä Tämä Pelastakaa Lapset -järjestön projekti edistää vammaisten lasten oikeutta laadukkaaseen koulutukseen Venäjän Viipurissa. Osana projektia luokkiin palkataan henkilökohtaisia avustajia ja opettajia ja koulujen henkilökuntaa koulutetaan tukemaan ja opettamaan vammaisia lapsia. Projekti pyrkii myös lisäämään ihmisten tietoja vammaisten lasten tilanteesta ja integroimaan lapset osaksi laajempaa yhteisöä. PAKISTAN Lasten hyväksikäytön ehkäisyä Pakistanissa VENÄJÄ Unicef Opetusta vähemmistökielillä Vietnamissa VIETNAM Vietnamissa etnisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset saavat yleensä opetusta vietnamin kielellä vaikka harvat heistä osaavat kyseistä kieltä. UNICEF työskentelee kouluissa ja yhteisöissä sen eteen, että lapset saavat koulutusta turvallisessa, lapsiystävällisessä ympäristössä ja että heille on tarjolla opetusta heidän omalla äidinkielellään. Projektin kautta myös rakennetaan turvallisia vesi- ja viemärijärjestelmiä, luokkahuoneita ja leikkikenttiä ja lahjoitetaan koulutarvikkeita. Arviolta koululaista on tähän mennessä hyötynyt projektista. Tuhannet lapset Lahoren alueella Pakistanissa joutuvat turvautumaan kerjäämiseen, varastamiseen tai seksityöhön. UNICEFin projektin kautta lähes alueella asuvaa lasta on päässyt opiskelemaan 13 koulutuskeskukseen. UNICEF lahjoittaa keskuksille opetusvälineitä, koulupukuja, oppikirjoja, kalusteita, teknistä tukea ja rahaa opettajien palkkaamiseen. Koulutuskeskuksissa on luokkia leikkiryhmistä kahdeksanteen luokkaan asti, mutta opetusta tarjotaan kaikille lapsille iästä riippumatta. Luku- ja kirjoitustaidottomat teini-ikäiset voivat aloittaa alkeista. 7

8 Valoa pimeään IKEA-asiakkaat auttavat myös ilman sähköä eläviä lapsia ostamalla aurinkokennolla toimivia SUNNANvalaisimia. Jokaista IKEA-asiakkaiden ostamaa SUNNAN-valaisinta kohti IKEA Social Initiative lahjoittaa yhden samanlaisen UNICEFille, jotta lapset, joiden kodissa ei ole sähköä, voivat piirtää, kirjoittaa tai lukea myös auringonlaskun jälkeen. Valaisimien lahjoittaminen on tärkeä avustus kehitysmaiden lapsille, erityisesti tytöille, joiden koulumenestystä haittaa usein se, että ainoa hetki läksyjen tekemiseen on iltaisin kotitöiden jälkeen. SUNNAN tuo valoa lasten elämään IKEA on kehittänyt erittäin kestävän SUNNAN-valaisimen kehitysmaita varten. Valaisin kestää kovaa kulutusta karuissakin olosuhteissa, ja sen akku kestää korkeita lämpötiloja ja kosteutta. Apua tarvitseville Pehmoleluja hirmumyrskyn runteleman Myanmarin lapsille Toukokuussa 2008 trooppinen Nargissykloni riehui Myanmarissa, ja sen vaikutukset koskettivat arviolta 2,4 miljoonan ihmisen elämää. Pelastakaa Lapset -järjestö on auttanut alueella lähes :ta ihmistä, mukaan lukien :ta lasta, tarjoamalla hätäapua ja perustamalla koulutus- ja lastensuojeluohjelmia. IKEA Social Initiative lahjoitti pehmolelua pahimmin kärsineiden alueiden lapsille auttaakseen heitä kokemaan iloa ja selviytymään vaikeista kokemuksista. Pehmolelut jaettiin Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojeluohjelmien, terveysklinikoiden ja vedenjakelupisteiden kautta. Save the Children IKEA Social Initiative tekee IKEAtuotelahjoituksia ja tarjoaa sekä hätäapua että pidemmän aikavälin apua katastrofien, kuten maanjäristysten, tulvien ja hirmumyrskyjen, koettelemille alueille. Maanjäristyksen tuhojen korjaamista Kiinassa Toukokuussa 2008 maanjäristys tuhosi lähes kaikki koulut Kaakkois- Kiinassa sijaitsevan Gansun maakunnan köyhimmällä alueella. IKEA Social Initiative päätti tukea UNICEFin Build Back Better -projektia, jonka tavoite on jälleenrakentaa kouluja ja auttaa sitä kautta :ta lasta Xihen kunnassa. Koulut saavat uusia luokkahuoneita, oppimateriaaleja, kalusteita ja kirjastoja. Niihin rakennetaan myös viemärijärjestelmiä ja hygieenisiä käymälöitä. Yli 200 opettajalle opetetaan lapsiystävällisiä opetusmenetelmiä ja heille lahjoitetaan oppitunteja rikastavaa oheismateriaalia ja apuvälineitä. Unicef 8

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 Mitä teemme saadaksemme aikaan muutosta parempaan... Ennen tätä projektia ajattelin, että ympäristöasiat eivät kuulu minulle. Nyt tiedän, että voin tehdä oman osani muuttaakseni

Lisätiedot

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset Tulevaisuus uusiksi 2 2010 Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet Maatalouden lapsityöläiset Loppu lasten ruumiilliselle kuritukselle PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Pienessä Karuguarun kylässä

Lisätiedot

Itä-Afrikassa apua tarvitaan vielä pitkään Hyväksikäytetyt lapset turvaan Etiopiassa Tukiperheet auttavat vanhempia jaksamaan

Itä-Afrikassa apua tarvitaan vielä pitkään Hyväksikäytetyt lapset turvaan Etiopiassa Tukiperheet auttavat vanhempia jaksamaan Tulevaisuus uusiksi 2 2011 Itä-Afrikassa apua tarvitaan vielä pitkään Hyväksikäytetyt lapset turvaan Etiopiassa Tukiperheet auttavat vanhempia jaksamaan PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Kun lapsi tuntee olevansa

Lisätiedot

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Opettajalle: Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Kaikilla ihmisillä riippumatta siitä, missä he elävät, mitä ikäryhmää tai kansallisuutta he edustavat on sama ihmisarvo ja samat perustarpeet.

Lisätiedot

Opas lapsen oikeuksiin

Opas lapsen oikeuksiin Opas lapsen oikeuksiin LUOKILLE 3-6 Lähdemateriaalista toimittanut: Veera Videnius Toimituskunta: Inka Hetemäki, Hanna Hämäläinen, Aino Sarkia ja Tanja Suvilaakso. Painopaikka T-Print Ky, Hyvinkää Taittaja:

Lisätiedot

World Vision antaa avullesi kasvot

World Vision antaa avullesi kasvot World Vision antaa avullesi kasvot Lapsille mahdollisuus elämässä I 4 6 3 2 5 7 8 10 15 9 12 11 14 13 Katso, miten sinun avullasi kylä kehittyy Me Suomen World Visionissa parannamme pysyvästi lasten elinoloja

Lisätiedot

World Vision. Anna lapselle. syntymäpäiviä. Monica sanoi silpomiselle ei 02 /2014

World Vision. Anna lapselle. syntymäpäiviä. Monica sanoi silpomiselle ei 02 /2014 Ilona Rauhala: Auttaminen lisää onnellisuutta Herkkuja Tomi Björckiltä World Vision 02 /2014 Monica sanoi silpomiselle ei Anna lapselle syntymäpäiviä Miljoona lasta menehtyy joka vuosi ensimmäisenä elinpäivänään.

Lisätiedot

SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012

SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012 SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012 PÄÄSIHTEERILTÄ... 3 MIKSI UNICEFIA TARVITAAN... 4 NÄIN UNICEF TOIMII... 6 NÄIN VARAT KÄYTETTIIN... 8 Lastenrahasto... 12 Nimikko- ja teemaohjelmat... 14 Hätäapu... 18

Lisätiedot

KUMMIN KÄSIKIRJA. Kummilapsitoimisto PL 198, 13101 Hämeenlinna kummilapset@svk.fi 010 3288 013 www.klkry.net

KUMMIN KÄSIKIRJA. Kummilapsitoimisto PL 198, 13101 Hämeenlinna kummilapset@svk.fi 010 3288 013 www.klkry.net KUMMIN KÄSIKIRJA Kummilapsitoimisto PL 198, 13101 Hämeenlinna kummilapset@svk.fi 010 3288 013 www.klkry.net Maaliskuu 2015 1 1. TERVETULOA KUMMIKSI! Tervetuloa mukaan Kehitysmaiden lasten koulutustuki

Lisätiedot

TULEVAISUUS UUSIKSI 1 2012. Apua Sahelin lapsille. Samsam pääsi kouluun Shafali saa olla lapsi jälleen

TULEVAISUUS UUSIKSI 1 2012. Apua Sahelin lapsille. Samsam pääsi kouluun Shafali saa olla lapsi jälleen TULEVAISUUS UUSIKSI 1 2012 Apua Sahelin lapsille Samsam pääsi kouluun Shafali saa olla lapsi jälleen PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Apusi muuttaa maailmaa. Pelastakaa Lasten selvityksen* mukaan yhä useampi maailman

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

Opettajanopas syrjinnän estämiseen

Opettajanopas syrjinnän estämiseen Opettajanopas syrjinnän estämiseen Lähdemateriaalista toimittanut: Mari Hakojärvi Käännökset: Milla Mäkinen, Saija Ohtonen Taitto: Point Panic Kuvat: UNICEF Kannen kuva: UNICEF/ Alpine Fund/ Garth Willis

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tila maailmassa 10 vuotta YK:n väestö- ja kehityskonferenssista Sisällys JOHDANTO

Lisätiedot

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Apua katastrofien ja konfliktien uhreille ja suojaa hädänalaisille Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Euroopan unionin humanitaarisen avun piirissä on tuhansia

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET www.vuosituhattavoitteet.fi ENTÄ JOS... OLISIT KÖYHÄ? Köyhyys tarkoittaa nälkää, puuttuvaa terveydenhuoltoa ja koulutusta, huonoja asuinoloja sekä yhteiskunnallisten

Lisätiedot

1 unite for children

1 unite for children unite for children 1 2 Suomen UNICEF unite for children Avainlukuja 2008 Varainhankinta Keräykset Myynti Tilitys UNICEFin työhön 14,8 milj. euroa 13,2 milj. euroa 1,6 milj. euroa 11,1 milj. euroa Sisältö

Lisätiedot

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö 9/06 29.9.2006 Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö Aasian kehityspankki köyhien asialla... 3 Kehityspoliittinen toimikunta: Kansalaisjärjestökeskustelu

Lisätiedot

25,2. Tähtihetkiä. Avustustyöhön käytettiin. Vastasimme. miljoonaa euroa. humanitaariseen katastrofiin. Työskentelemme yli. maassa.

25,2. Tähtihetkiä. Avustustyöhön käytettiin. Vastasimme. miljoonaa euroa. humanitaariseen katastrofiin. Työskentelemme yli. maassa. Vuosikertomus 2013 Siirtotyöläisestä lampaiden kasvattajaksi Tähtihetkiä Haitilainen, yksitoista lasta synnyttänyt Roselène Riviene työskenteli ennen paperittomana siirtotyöläisenä Dominikaanisessa tasavallassa.

Lisätiedot

KIRKON ULKOMAANAVUN OHJELMAMAAT

KIRKON ULKOMAANAVUN OHJELMAMAAT VUOSIKERTOMUS 2014 KIRKON ULKOMAANAVUN OHJELMAMAAT Jari Kivelä Maija Sankari SUOMEN TOIMISTO HELSINKI LATINALAISEN AMERIKAN JA KARIBIAN ALUETOIMISTO PORT-AU-PRINCE, HAITI KOSOVO LIBANON JORDANIA SYYRIA

Lisätiedot

MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA

MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA COVER: MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA Maailmanpankki on maailman suurimpia kehitysmaiden rahoituslähteitä. Sen ensisijainen tavoite on köyhimpien

Lisätiedot

Suomen Lähetysseuran. VUOSIRAPORTTI 2010 152. toimintavuosi

Suomen Lähetysseuran. VUOSIRAPORTTI 2010 152. toimintavuosi VUOSIRAPORTTI 2010 Suomen Lähetysseuran VUOSIRAPORTTI 2010 152. toimintavuosi VUOSIRAPORTTI 2010 Muutoksen suunta vahvistumassa Lähetysjohtaja Seppo Rissanen...3 Köyhyyden vähentäminen, ihmisoikeudet

Lisätiedot

NAKURUN LASTENKOTI - ARAP MOI TYÖELÄMÄHARJOITTELU III 5.3-13.5.2007

NAKURUN LASTENKOTI - ARAP MOI TYÖELÄMÄHARJOITTELU III 5.3-13.5.2007 NAKURUN LASTENKOTI - ARAP MOI TYÖELÄMÄHARJOITTELU III 5.3-13.5.2007 Elina Rantanen 0503182 Työelämäharjoittelu III Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadia 2007 kevät Sosiaaliala Opettaja: Hanna Sinkkanen 2

Lisätiedot

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN Helsinki, 15.2.2011 Tausta Vuonna 2007 perustetussa, eduskunnassa kokoontuvassa, Perjantai-ryhmässä on mukana kansanedustajia, suomalaisia

Lisätiedot

Rippikoulupaketti. maailmanmuuttajille

Rippikoulupaketti. maailmanmuuttajille Rippikoulupaketti maailmanmuuttajille Rippikoulupaketti maailmanmuuttajille Toimitus: Heta Niemi ja Sini Tyvi Teksti ja harjoitteet: Changemaker-harjoittelijat Sini-Maaria Kauppi ja Hanna Mithiku sekä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN UNICEF ry

VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN UNICEF ry VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN UNICEF ry 1 UNICEF 2013/Martti Penttilä VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN UNICEF ry PÄÄSIHTEERiltä Pääsihteeriltä... 3 UNICEF, maailman vaikutusvaltaisin lastenjärjestö... 4 UUTISPOIMINTOJA

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Janina Andersson: Naisten ja lasten asiat etusijalle. UNICEF-kävely on lukuvuoden kohokohta. Sirpa Taskinen: Nepalissa tieto tuo tasa-arvoa 3/2007

Janina Andersson: Naisten ja lasten asiat etusijalle. UNICEF-kävely on lukuvuoden kohokohta. Sirpa Taskinen: Nepalissa tieto tuo tasa-arvoa 3/2007 3/2007 Janina Andersson: Naisten ja lasten asiat etusijalle Sivu 4 UNICEF-kävely on lukuvuoden kohokohta Sivu 8 Sirpa Taskinen: Nepalissa tieto tuo tasa-arvoa Sivu 14 Jokaiselle lapselle Terveys, koulutus,

Lisätiedot

Kuva: Fairtrade Sweden Kuva: Fairtrade Sweden Kuva: Fairtrade Sweden

Kuva: Fairtrade Sweden Kuva: Fairtrade Sweden Kuva: Fairtrade Sweden Kuva: Fairtrade Sweden Kuva: Fairtrade Sweden Kuva: Fairtrade Sweden Reilun kaupan lisä Reilun kaupan tuottajaorganisaatioille maksetaan tuotteista saadun hinnan päälle aina Reilun kaupan lisää, joka on

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN Globaaliin vastuuseen kasvaminen NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN toimittaja: Jari Kivistö taitto ja kuvitus: Jaakko Pesonen julkaisija: Ulkoasiainministeriö 2. painos. Kirjan tekijät

Lisätiedot