LTO Opettajan työkalu Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LTO Opettajan työkalu Käyttöohje"

Transkriptio

1 LTO Opettajan työkalu Käyttöohje

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiskuvaus Ohjelman käyttö ylläpito-oikeuksin Opettajien tietojen ylläpito Luokkien ylläpito Luokkien oppilaiden ylläpito Opetusryhmien ylläpito Suoritustietojen ylläpito Oppilaiden siirto seuraavalle luokalle Ohjelman käyttö seurantaoikeuksin... 10

4

5 1. Yleiskuvaus Opettajan työkalu -ohjelmaa käytetään, mikäli Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmista on otettu käyttöön versiot, joissa oppilasrekisteri on käytössä. Silloin tiedot oppilaiden opetusohjelmissa suorittamista tehtävistä tallennetaan. Tällä ohjelmalla voidaan ylläpitää oppilasrekisterin opettajien, luokkien, luokkien oppilaiden sekä opettajien opetusryhmien tietoja ja seurata oppilaiden opetusohjelmissa aikaansaamia suorituksia. Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia ovat: - Kolme iloista matemaatikkoa - VirtuaaliEnergia - VirtuaaliAtomi - Teho-Kartio 1 - Teho-Kartio 2 - Teho-Kartio 3 - Teho-Kartio 4 - TehoMatikka 1 - TehoMatikka 2 - TehoMatikka 2P - Fysiikan VirtuaaliLaboratorio - VirtuaaliKemia Edellä lueteltuja ohjelmia asennettaessa tämä ohjelma asentuu samaan kansioon kuin asennettava opetusohjelma, tiedostonimenä LTO_Opettajantyokalu.exe. Asennusohjelma ei muodosta pikakuvaketta ohjelmaan, vaan se on tarvittaessa muodostettava erikseen. Vaikka ohjelmaan tultaessa kysytäänkin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, ei pikakuvaketta kannattane kuitenkaan laittaa oppilaiden käytössä oleville koneille. Opettajille voidaan opettajan tietoja lisättäessä määrittää kahden tasoisia oikeuksia tähän ohjelmaan: ylläpito-oikeudet (ylläpitäjä) seurantaoikeudet (opettaja) Ylläpito-oikeuksilla varustettu opettaja voi lisätä, muuttaa ja poistaa opettajien, luokkien, oppilaiden, opetusryhmien ja suoritusten tietoja. Lisäksi hän voi käyttää ohjelmaa samoin kuin seurantaoikeuksin varustettu opettaja. Ylläpito-oikeuksin varustettuja opettajia voi olla useita. Niin haluttaessa voidaan kaikki ylläpitotoiminnot pitää esim. koulun atk-vastaavalla, jolloin ylläpitäjä-opettajia ei ole lainkaan. Seurantaoikeuksilla varustettu opettaja voi seurata omien oppilaittensa suoritustietoja sekä poistaa niitä. Ohjelmaan tullaan klikkaamalla tiedostonimeä LTO_Opettajantyokalu.exe tai pikakuvakkeen avulla. Mikäli haluat käyttää ohjelmaa opettajana (seurantaoikeuksin) ja sinulla on jo käyttäjätunnus tähän ohjelmaan, jatka kohdasta 3. Ohjelman käyttö seurantaoikeuksin sivulla 10. Mikäli käyttäjätunnusta ei vielä ole, on pyydettävä ensin järjestelmän ylläpitäjää muodostamaan sellainen. Mikäli haluat käyttää ohjelmaa ylläpitäjänä, jatka kohdasta 2. Ohjelman käyttö ylläpitooikeuksin sivulla 2. 1

6 2. Ohjelman käyttö ylläpito-oikeuksin Ennen kuin ohjelmaa voidaan käyttää suoritustietojen seurantaan, on tallennettava tiedot niistä opettajista, luokista, oppilaista luokkatietoineen sekä opettajien opetusryhmistä, jotka kuuluvat tämän ohjelman piiriin, ts. niistä, jotka käyttävät Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia. Kun ohjelmaan tullaan ensimmäisen kerran, järjestelmään ei ole vielä tallennettuna yhdenkään käyttäjän tietoja. Silloin kirjautumiseen käytetään Firebird-tietokantapalvelimen pääkäyttäjän tunnusta SYSDBA ja salasanaa masterkey. Kun ensimmäiset ylläpitäjän oikeuksin varustetut käyttäjät sitten on luotu, kannattaa käyttää niitä, jotta vältyttäisiin edellä mainittujen pääkäyttäjän tietojen pääsyltä luvattomiin käsiin. Pääkäyttäjän salasana voidaan - ja se ehdottomasti kannattaa - vaihtaa. Ohjeet salasanan vaihtoon löytyvät asennus- ja ylläpito-ohjeesta, joka on tästä ohjeesta erillisenä. Salasana on saatettu vaihtaa jo ennen kuin tähän ohjelmaan ollaan tulossa ensimmäisen kerran. Näin on voitu tehdä esim. tähän järjestelmään liittyvän oppilasrekisterin asennuksen yhteydessä tai mikäli Firebird- tietokantapalvelin on ollut käytössä jo ennen Lahden Teho-Opetuksen opetusohjelmien käyttöönottoa. Silloin salasanan pitäisi olla atk-vastaavan tms. tiedossa. Jos ohjelmaan kirjautuvalla henkilöllä on ylläpito-oikeudet, aloitusruutuun tulee Seuranta - välilehti ja Ylläpito -välilehti. Ylläpito -välilehdeltä löytyvät kaikki ylläpitäjän toiminnot ja Seuranta -välilehdeltä ohjelmaan kirjautuneen opettajan oppilaiden suoritustiedot. Kun tähän ohjelmaan kirjaudutaan pääkäyttäjän tunnuksin, ei Seuranta- välilehteä näytetä. Sillä välilehdellä on mahdollista nähdä vain opettajakohtaisia seurantatietoja, eikä pääkäyttäjää pidetä tässä järjestelmässä opettajana. 2

7 Kun perustietoja ensimmäisen kerran lisätään järjestelmään, edetään edellisen kuvan mukaisessa järjestyksessä: Ensin tallennetaan opettajat. Sitten tallennetaan luokkien tiedot. Kullekin luokalle valitaan jo tallennetuista opettajista vastuuopettaja sekä vastuuopettajan luokalle opettamat aineet (ne jotka kuuluvat tämän ohjelman piiriin). Sama opettaja voi olla vastuuopettajana useammalla luokalla. Vastuuopettajan ja hänen opettamiensa aineiden merkityksestä ks. opetusryhmiä koskeva kohta. Seuraavaksi tallennetaan luokkiin oppilaita. Lopuksi tallennetaan tiedot eri opettajien opetusryhmistä. Tällä toiminnolla nimetään kullekin oppilaalle opettaja(t) tietyssä aineessa. Tätä tietoa tarvitaan siihen tarkoitukseen, että saadaan näytettyä opettajille vain kunkin opettajan omien oppilaiden suoritustiedot. HUOM! Ohjelma muodostaa automaattisesti koko luokasta opetusryhmän niihin aineisiin, joissa luokan vastuuopettaja opettaa tätä ainetta. Näin esim. alakoulussa, jossa luokanopettaja opettaa suuren osan koko luokan aineista, valtaosa opetusryhmistä muodostuu automaattisesti. Oppilaat voivat aloittaa suoritustiedot tallentavan käytön heti, kun heille on saatu tallennettua järjestelmään käyttäjätunnus ja salasana. Suoritustiedot näkyvät takautuvastikin oikeille opettajille siinä vaiheessa, kun tiedot opetusryhmistä on tallennettu Opettajien tietojen ylläpito Kun Ylläpito- välilehdellä valitaan opettajien ylläpito, saadaan seuraava näyttö: Näyttöön on listattu tiedot kaikista jo tallennetuista opettajista tunnuksineen, salasanoineen ja oikeuksineen. Listauksessa näkyvien sarakkeiden leveyttä voi muuttaa sarakeotsikkorivillä sarakkeiden rajakohtaa hiirellä siirtämällä. Kullakin rivillä toisessa sarakkeessa on rivin tilatieto: ovatko rivin tiedot tallennetussa muodossa (T), muutettuna mutta muutokset tallentamatta (M), kokonaan uusi rivi (U), tai poistettavaksi merkitty rivi (P). 3

8 HUOM! Kaikissa muutostilanteissa muutokset jäävät pysyviksi vasta siinä tilanteessa, kun painetaan Tallenna muutokset -painiketta. Lisääminen Uusien opettajien tietoja voi lisätä joko rivi kerrallaan tai ryhmälisäyksenä. Ryhmälisäystä käytettäessä painetaan vasemmassa yläreunassa näkyvää Ryhmälisäys - painiketta, jolloin päädytään seuraavaan näyttöön: Valkoiseen alueeseen voi tuoda leikepöydän kautta (esim. toisessa ohjelmassa jo olemassa olevasta opettajalistasta) vaikka kaikki opettajat kerralla. Tietoja voi myös kirjoittaa itse. Ennen tallennusta tiedot siirretään edellä näytettyyn opettajaruudukkoon Tiedot ruudukkoon -painikkeen painalluksella. Ennen tätä tiedot on muokattava henkilö/rivi -muotoon. Tunnuksena voidaan käyttää jo muussa yhteydessä käytössä olevia tunnuksia tai antaa uusi tunnus. Tiedot ruudukkoon -painalluksen jälkeen päästään takaisin opettajalistaan: Lisättyjen opettajien rivit näkyvät tilakoodilla U. Rivien puuttuvat tiedot on täydennettävä ennen tallennusta. Opettajia voi lisätä myös suoraan yllä näkyvään ruudukkoon painamalla ensin Lisää - painiketta. 4

9 Silloin ruudukkoon muodostuu uusi rivi lisättäviä tietoja varten. Jos halutaan kerralla useampi uusi rivi, näytetään ennen Lisää -painikkeen painamista lisättävien rivien määrä pitämällä Vaihto (Shift)-näppäin alhaalla ja painamalla nuoli ylös - tai nuoli alas -näppäintä, kunnes rivejä on valittuna sopiva määrä. Rivejä lisättäessä ei ole merkitystä sillä, mihin kohtaan lisättävä rivi asetetaan ruudukossa. Kun tiedot on tallennettu, esiin tuodaan joka tapauksessa opettajalista lajiteltuna. Muuttaminen Tietoja muutetaan kirjoittamalla ruudukossa olevien tietojen päälle. Rivin tilakoodi muuttuu M:ksi. Poistaminen Tietojen poistaminen on kaksivaiheinen: rivi(t) merkitään ensin poistettavaksi valitsemalla rivi(t) ja painamalla Poista-painiketta. Tällöin rivien tilakoodi muuttuu P:ksi. Poistettavaksi merkityt rivit häviävät seuraavan muutosten tallennuksen yhteydessä. Jos halutaan poistaa kerralla useampi rivi, näytetään poistettavat rivit pitämällä Vaihto (Shift)-näppäin alhaalla ja painamalla nuoli ylös - tai nuoli alas -näppäintä, kunnes rivejä on valittuna sopiva määrä Luokkien ylläpito Kun Ylläpito- välilehdellä valitaan luokkien ylläpito, saadaan seuraava näyttö: Listaan on haettu kaikkien jo tallennettujen luokkien tiedot. Listauksessa näkyvien sarakkeiden leveyttä voi muuttaa sarakeotsikkorivillä sarakkeiden rajakohtaa hiirellä siirtämällä. Kullekin luokalle (opetusryhmälle) on annettava ainakin toinen tiedoista luokka-aste (numeerinen tieto) ja luokkatunnus (tekstitieto). Lisäksi luokalle nimetään vastuuopettaja valitsemalla alasvetovalikossa esiintyvistä, jo tallennetuista opettajista. Samoin valitaan vastuuopettajan tälle luokalle opettamat aineet, jolloin ohjelma liittää automaattisesti kaikki luokan oppilaat näissä aineissa vastuuopettajan seurantatiedoissa näkyviksi. Jo tallennetuista luokista voidaan selata myös luokan oppilaiden nimilistaa, mutta oppilaiden lisääminen tai poistaminen luokalta tehdään luokan oppilaiden ylläpidossa. 5

10 HUOM! Jos luokan tiedot poistetaan, poistetaan automaattisesti myös kaikki luokan oppilaat! Ennen poistamista ohjelma kysyy varmistuksen oppilaan poistamiselle. Rivien tilakoodeilla on sama merkitys kuin opettajien ylläpidossa, ks. edellä. Samoin yksittäisten rivien lisääminen tai poistaminen suoritetaan opettajien ylläpidossa kuvatulla tavalla Luokkien oppilaiden ylläpito Luokkien oppilaiden ylläpito (ks. seuraava kuva) vastaa opettajien ylläpitoa, ks. luku 2.1. Käsiteltävä luokka valitaan Ylläpito -välilehdellä luokan oppilaiden ylläpitoon tultaessa. Listauksessa näkyvien sarakkeiden leveyttä voi muuttaa sarakeotsikkorivillä sarakkeiden rajakohtaa hiirellä siirtämällä. Luokan oppilaiden ryhmälisäyksessä voi periaatteessa lisätä vaikka useampien luokkien oppilaat kerralla, kunhan oikea luokka valitaan alasvetovalikosta ennen tallennusta. Tallennuksen jälkeen muiden kuin alunperin valitun luokan oppilaat eivät enää näy tässä listassa, vaan oman luokkansa listassa. Kun halutaan siirtää oppilas toiseen luokkaan, valitaan vain oppilaalle uusi luokka alasvetovalikosta ja tallennetaan muutos. Muutoksen jälkeen oppilas näkyy uuden luokkansa oppilaslistassa. HUOM! Jos oppilas poistetaan, ohjelma poistaa automaattisesti myös kaikki oppilaan suoritustiedot Opetusryhmien ylläpito Opetusryhmien ylläpidossa (ks. seuraava kuva) liitetään jo tallennetut oppilaat tietyn, jo tallennetun opettajan (tai opettajien) ryhmään tietyssä aineessa. Tämän perusteella määräytyy se, minkä opettajan seurantalistoissa oppilaan tietyn aineen suoritukset näkyvät. Oppilaita käsitellään luokittain ja aineittain. Luokka ja aine valitaan Ylläpito- välilehdellä opetustyhmien ylläpitoon tultaessa. 6

11 Listauksessa näkyvien sarakkeiden leveyttä voi muuttaa sarakeotsikkorivillä sarakkeiden rajakohtaa hiirellä siirtämällä. Jos luokan vastuuopettajan on luokkien ylläpidossa merkitty opettavan luokalle tiettyä ainetta, ohjelma liittää automaattisesti kaikki ko. luokan oppilaat vastuuopettajan ryhmään tässä aineessa. Muissa tapauksissa ryhmät pitää muodostaa erikseen. Koko luokan (opetusryhmän) oppilaille voidaan valita samat opettajat ruudukon yläpuolella olevasta valinnasta. Yksittäisen oppilaan opettajat valitaan ko. oppilaan rivillä olevasta valinnasta. HUOM! Mikäli luokkaan myöhemmin lisätään uusia oppilaita, heidät asetetaan automaattisesti luokan vastuuopettajan opettamien aineiden ryhmiin. Valinta Kaikille samat opettajat sen sijaan ei vaikuta myöhemmin lisättäviin oppilaisiin. Se, että ryhmäjaot olisivat tähän järjestelmään kirjaamatta, ei estä oppilaita käyttämästä ohjelmia suoritukset tallentavassa muodossa. Siinä vaiheessa, kun ryhmäjaot on tallennettu, kaikki oppilaan suoritukset näkyvät ryhmäjaossa ilmoitetuille opettajille. Samoin oppilaan opettajan vaihtuessa myös aiemman opettajan aikaiset suoritukset näkyvät uudelle opettajalle. 7

12 2.5. Suoritustietojen ylläpito Haettavat suoritustiedot voidaan rajata joko harjoituksiin tai testeihin ja niissä edelleen koskemaan tiettyjä luokkia, tiettyjä aineita, tiettyjä ohjelmia ja tiettyä ajankohtaa (ks. seuraava kuva). Mikäli koulussa ei ole käytössä sellaisia ohjelmia, jotka tallentavat testien tehtäväkohtaisia suorituksia, valintaa harjoituksista tai testeistä ei näytetä lainkaan ja haku kohdistuu aina harjoituksiin. Ylläpitäjä näkee suoritustiedoista sen, keitä (oppilasta ja opettajaa) suoritus koskee, miltä ajalta suoritus on ja onko testin tehtäväkohtainen suoritus tallennettuna (jolloin sen tilantarve saattaa olla merkittävä). Listaukset testeistä ja harjoituksista saadaan omalle välilehdelle. Harjoitukset näkyvät ylläpitäjälle seuraavasti: Ja testit seuraavasti: 8

13 Seurantatietojen poistoehtojen määrittämiseen pääsee Ylläpito -välilehdeltä sen jälkeen kun on suoritettu haku: Napsauttamalla Poistoehdot -painiketta saadaan seuraava näyttö, josta valitaan poistokriteerit: Testit voidaan poistaa joko niin, että poistetaan vain tehtäväkohtaiset suoritukset, mutta säästetään testin yhteenveto tehtävämäärä- ja pistetietoineen tai poistamalla myös yhteenvedot. Testien tehtäväkohtaiset suoritukset vievät melko runsaasti kiintolevytilaa, joten mikäli tilanpuute alkaa vaivata, tilaa on mahdollista saada poistamalla suorituksia vanhimmasta päästä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että lopullisesti tila vapautuu vasta siinä vaiheessa, kun oppilasrekisteristä on otettu varmuuskopio ja palautettu se erillisellä varmuuskopion palautus -toiminnolla. Varmuuskopiointia on kuvattu tarkemmin asennusta ja ylläpitoa koskevassa erillisessä ohjeessa ja varmuuskopiointi tehdään palvelinkoneelta. Varmuuskopio ja välittömästi sen jälkeen tehty palautus varmuuskopiosta kannattaa tehdä, mikäli oppilasrekisteriin on tehty runsaammin ylläpitotoimintoja. Oppilasrekisteri järjestetään silloin uudestaan niin, että rekisterin käyttö pysyy tehokkuudeltaan optimaalisena ja poistetuista tiedoista vapautunut tila vapautetaan myös fyysisesti. 9

14 Kun varmuuskopio palautetaan vanhemmasta varmuuskopiosta, kannattaa huomioida, että silloin menetetään varmuuskopion teon jälkeen tallennetut tiedot Oppilaiden siirto seuraavalle luokalle Lukuvuoden vaihtuessa kaikki oppilaat voidaan kerralla siirtää luokalle, jonka luokka-aste on yhtä suurempi kuin aiemmin. Luokkatunnus pidetään samana kuin aiemmin. 3. Ohjelman käyttö seurantaoikeuksin Kun oppilaiden tiedot on tallennettu tähän järjestelmään, oppilaat voivat kirjautua opetusohjelmien harjoituksiin omilla tunnuksillaan, jolloin tiedot heidän suorittamistaan tehtävistä tallennetaan. Kun lisäksi on tallennettu tiedot opettajista ja heidän ryhmiinsä kuuluvista oppilaista eri aineissa, voi seurantaoikeuksilla varustettu opettaja seurata omien oppilaittensa suoritustietoja sekä poistaa niitä. Kun ohjelmaan tullaan seurantaoikeuksin, päädytään seuraavaan näyttöön: Opettaja voi rajata haettavat suoritustiedot joko harjoituksiin tai testeihin ja niissä edelleen koskemaan tiettyjä luokkia, tiettyjä aineita, tiettyjä ohjelmia ja tiettyä ajankohtaa. Mikäli koulussa ei ole käytössä sellaisia ohjelmia, jotka tallentavat testien tehtäväkohtaisia suorituksia, valintaa harjoituksista tai testeistä ei näytetä lainkaan ja haku kohdistuu aina harjoituksiin. Hae -toiminnolla saadaan hakuehtojen mukainen listaus siten, että kunkin ohjelman tiedot ovat omalla välilehdellään. Seuraavassa kuvassa on Teho-Kartio 1:n ja VirtuaaliKemian harjoituksien tietoja. Listauksessa näkyvien sarakkeiden leveyttä voi muuttaa sarakeotsikkorivillä sarakkeiden rajakohtaa hiirellä siirtämällä. 10

15 Eri ohjelmissa näytettävät tiedot eroavat jonkin verran ohjelmien luonteesta johtuen, mutta aina on mukana oppilaan nimi, luokka, osion nimi sekä suoritusajankohta. Joissakin osioissa saa Tehtäviä- sarakkeessa klikkaamalla tarkemman luokittelun suoritetuista tehtävistä (ks. edellä oleva kuva, osio Neliöjuuri). HUOM! Mikäli jonkin oppilaan tiedot eivät näy hänen opettajansa listauksissa, oppilas on merkitsemättä tämän opettajan ryhmään. Ylläpito-oikeuksin varustetun opettajan pitää silloin lisätä tämä opettaja oppilaan opettajaksi ko. aineessa opetusryhmien ylläpidossa, ks. käyttö ylläpito-oikeuksin. Joissakin ohjelmissa testien suoritukset voidaan tallentaa aina tehtävien vaiheittain etenevää suoritusta myöten. Seuraavassa kuvassa on esimerkki testien yhteenvetotiedosta. Mikäli Suoritus tallennettu? -sarakkeessa lukee On, saadaan itse suoritukset näkyviin klikkaamalla tämän sarakkeen kohdalla. Testin tehtävät suorituksineen ja arvosteluineen näkyvät omalla välilehdellään, ks. seuraava kuva. Kun opettaja haluaa poistaa oppilaittensa suoritustietoja, poistoehdot voidaan määrittää Seuranta -välilehdellä sen jälkeen, kun on ensin haettu tietoja (ks. seuraava kuva). Poistoehdot - painikkeesta pääsee poistoehtojen määritykseen, ks. seuraava kuva. 11

16 Poistoehdoiksi voidaan asettaa tiettyjen luokkien oppilaiden, tiettyjen aineiden, tiettyjen ohjelmien tai tiettyä ajankohtaa vanhemmat suoritustiedot (harjoitukset tai testit). Testit voidaan poistaa joko niin, että poistetaan vain tehtäväkohtaiset suoritukset, mutta säästetään testin yhteenveto tehtävämäärä- ja pistetietoineen tai poistamalla myös yhteenvedot. Valinta poistamistavasta tulee näkyviin, kun valitaan poistettavaksi testit, ks. seuraava kuva. 12

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Erotuomareiden TASO-ohjeistus

Erotuomareiden TASO-ohjeistus Erotuomareiden TASO-ohjeistus 1 Järjestelmään kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://taso.palloliitto.fi Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tunnukset ovat: Käyttäjätunnus: Oma nimi, esim.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015

Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015 Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015 Kuopion konservatorio, Tossavainen Marjo Ohje musiikin perusteiden arvioinnin antamiseen Wilmassa Musiikin perusteiden suoritusmerkinnän

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten.

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten. 1 (5) epalkat versio 2017 MUUTOKSET ULKOASUSSA epalkkojen ulkoasua on uudistettu ja tiivistetty, jotta ohjelma toimii luontevammin myös mobiililaitteilla. Lisäksi ulkoasua on yhdenmukaistettu muita Heeros-tuotteita

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta 1 Sisäänkirjautuminen ja omat sivut osio: Eri kirjautumistavat verkkokirjastoon, unohtuneet käyttäjätunnukset

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin.

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin. Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen...2 Kasvun kansio...3 Sisällön siirtäminen peda.net sivulla...4 Sivun siirtäminen...6 Peda.net sivuille meno ja Asemakadun koulun sivuille pääsy...7 Profiilikuvan vaihto...8

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset.

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset. KEMU-OHJE: ULKOISTEN PELASTUSSUUNNITELMIEN JA HARJOITUSTIETOJEN LISÄÄMINEN KEMU-REKISTERIIN Pelastusviranomaisen tulee toimittaa rekisteriin pelastuslain 48 :n mukaiset ulkoiset pelastussuunnitelmat ja

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä.

Lisätiedot

Neuvolan käyttäjänopas

Neuvolan käyttäjänopas Neuvolan käyttäjänopas ipana Äitiys Mediware Oy Hermiankatu 8D 33720 Tampere passipaikka@mediware.fi puh. 010 525 1559 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen palveluun... 2 3. Asiakkaan valinta...

Lisätiedot

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014 PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN Päivitetty 10/2014 Tervetuloa Intrum Webin Perinnän verkkopalvelun käyttäjäksi! Tämä pikaopas johdattaa Intrum Webin perustoimintoihin. Tarkempaa tietoa toiminnoista

Lisätiedot

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016 Golli-palvelun käyttöohje Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen Golliin... 3 1.2 Gollin aikakatkaisu... 4 1.3 Gollin selainkäyttöliittymä rakenne ja toiminnot... 4 2 Organisaatio-

Lisätiedot

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Juha Sarkkinen Sisältö OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE... 1 Sisältö... 2 Taustaa... 3 Aloitus... 4 Uuden OODIHOPSin luominen... 4 Tavoitteet ja itsearviointi... 6 Opintojen

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot