LTO Opettajan työkalu Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LTO Opettajan työkalu Käyttöohje"

Transkriptio

1 LTO Opettajan työkalu Käyttöohje

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiskuvaus Ohjelman käyttö ylläpito-oikeuksin Opettajien tietojen ylläpito Luokkien ylläpito Luokkien oppilaiden ylläpito Opetusryhmien ylläpito Suoritustietojen ylläpito Oppilaiden siirto seuraavalle luokalle Ohjelman käyttö seurantaoikeuksin... 10

4

5 1. Yleiskuvaus Opettajan työkalu -ohjelmaa käytetään, mikäli Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmista on otettu käyttöön versiot, joissa oppilasrekisteri on käytössä. Silloin tiedot oppilaiden opetusohjelmissa suorittamista tehtävistä tallennetaan. Tällä ohjelmalla voidaan ylläpitää oppilasrekisterin opettajien, luokkien, luokkien oppilaiden sekä opettajien opetusryhmien tietoja ja seurata oppilaiden opetusohjelmissa aikaansaamia suorituksia. Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia ovat: - Kolme iloista matemaatikkoa - VirtuaaliEnergia - VirtuaaliAtomi - Teho-Kartio 1 - Teho-Kartio 2 - Teho-Kartio 3 - Teho-Kartio 4 - TehoMatikka 1 - TehoMatikka 2 - TehoMatikka 2P - Fysiikan VirtuaaliLaboratorio - VirtuaaliKemia Edellä lueteltuja ohjelmia asennettaessa tämä ohjelma asentuu samaan kansioon kuin asennettava opetusohjelma, tiedostonimenä LTO_Opettajantyokalu.exe. Asennusohjelma ei muodosta pikakuvaketta ohjelmaan, vaan se on tarvittaessa muodostettava erikseen. Vaikka ohjelmaan tultaessa kysytäänkin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, ei pikakuvaketta kannattane kuitenkaan laittaa oppilaiden käytössä oleville koneille. Opettajille voidaan opettajan tietoja lisättäessä määrittää kahden tasoisia oikeuksia tähän ohjelmaan: ylläpito-oikeudet (ylläpitäjä) seurantaoikeudet (opettaja) Ylläpito-oikeuksilla varustettu opettaja voi lisätä, muuttaa ja poistaa opettajien, luokkien, oppilaiden, opetusryhmien ja suoritusten tietoja. Lisäksi hän voi käyttää ohjelmaa samoin kuin seurantaoikeuksin varustettu opettaja. Ylläpito-oikeuksin varustettuja opettajia voi olla useita. Niin haluttaessa voidaan kaikki ylläpitotoiminnot pitää esim. koulun atk-vastaavalla, jolloin ylläpitäjä-opettajia ei ole lainkaan. Seurantaoikeuksilla varustettu opettaja voi seurata omien oppilaittensa suoritustietoja sekä poistaa niitä. Ohjelmaan tullaan klikkaamalla tiedostonimeä LTO_Opettajantyokalu.exe tai pikakuvakkeen avulla. Mikäli haluat käyttää ohjelmaa opettajana (seurantaoikeuksin) ja sinulla on jo käyttäjätunnus tähän ohjelmaan, jatka kohdasta 3. Ohjelman käyttö seurantaoikeuksin sivulla 10. Mikäli käyttäjätunnusta ei vielä ole, on pyydettävä ensin järjestelmän ylläpitäjää muodostamaan sellainen. Mikäli haluat käyttää ohjelmaa ylläpitäjänä, jatka kohdasta 2. Ohjelman käyttö ylläpitooikeuksin sivulla 2. 1

6 2. Ohjelman käyttö ylläpito-oikeuksin Ennen kuin ohjelmaa voidaan käyttää suoritustietojen seurantaan, on tallennettava tiedot niistä opettajista, luokista, oppilaista luokkatietoineen sekä opettajien opetusryhmistä, jotka kuuluvat tämän ohjelman piiriin, ts. niistä, jotka käyttävät Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia. Kun ohjelmaan tullaan ensimmäisen kerran, järjestelmään ei ole vielä tallennettuna yhdenkään käyttäjän tietoja. Silloin kirjautumiseen käytetään Firebird-tietokantapalvelimen pääkäyttäjän tunnusta SYSDBA ja salasanaa masterkey. Kun ensimmäiset ylläpitäjän oikeuksin varustetut käyttäjät sitten on luotu, kannattaa käyttää niitä, jotta vältyttäisiin edellä mainittujen pääkäyttäjän tietojen pääsyltä luvattomiin käsiin. Pääkäyttäjän salasana voidaan - ja se ehdottomasti kannattaa - vaihtaa. Ohjeet salasanan vaihtoon löytyvät asennus- ja ylläpito-ohjeesta, joka on tästä ohjeesta erillisenä. Salasana on saatettu vaihtaa jo ennen kuin tähän ohjelmaan ollaan tulossa ensimmäisen kerran. Näin on voitu tehdä esim. tähän järjestelmään liittyvän oppilasrekisterin asennuksen yhteydessä tai mikäli Firebird- tietokantapalvelin on ollut käytössä jo ennen Lahden Teho-Opetuksen opetusohjelmien käyttöönottoa. Silloin salasanan pitäisi olla atk-vastaavan tms. tiedossa. Jos ohjelmaan kirjautuvalla henkilöllä on ylläpito-oikeudet, aloitusruutuun tulee Seuranta - välilehti ja Ylläpito -välilehti. Ylläpito -välilehdeltä löytyvät kaikki ylläpitäjän toiminnot ja Seuranta -välilehdeltä ohjelmaan kirjautuneen opettajan oppilaiden suoritustiedot. Kun tähän ohjelmaan kirjaudutaan pääkäyttäjän tunnuksin, ei Seuranta- välilehteä näytetä. Sillä välilehdellä on mahdollista nähdä vain opettajakohtaisia seurantatietoja, eikä pääkäyttäjää pidetä tässä järjestelmässä opettajana. 2

7 Kun perustietoja ensimmäisen kerran lisätään järjestelmään, edetään edellisen kuvan mukaisessa järjestyksessä: Ensin tallennetaan opettajat. Sitten tallennetaan luokkien tiedot. Kullekin luokalle valitaan jo tallennetuista opettajista vastuuopettaja sekä vastuuopettajan luokalle opettamat aineet (ne jotka kuuluvat tämän ohjelman piiriin). Sama opettaja voi olla vastuuopettajana useammalla luokalla. Vastuuopettajan ja hänen opettamiensa aineiden merkityksestä ks. opetusryhmiä koskeva kohta. Seuraavaksi tallennetaan luokkiin oppilaita. Lopuksi tallennetaan tiedot eri opettajien opetusryhmistä. Tällä toiminnolla nimetään kullekin oppilaalle opettaja(t) tietyssä aineessa. Tätä tietoa tarvitaan siihen tarkoitukseen, että saadaan näytettyä opettajille vain kunkin opettajan omien oppilaiden suoritustiedot. HUOM! Ohjelma muodostaa automaattisesti koko luokasta opetusryhmän niihin aineisiin, joissa luokan vastuuopettaja opettaa tätä ainetta. Näin esim. alakoulussa, jossa luokanopettaja opettaa suuren osan koko luokan aineista, valtaosa opetusryhmistä muodostuu automaattisesti. Oppilaat voivat aloittaa suoritustiedot tallentavan käytön heti, kun heille on saatu tallennettua järjestelmään käyttäjätunnus ja salasana. Suoritustiedot näkyvät takautuvastikin oikeille opettajille siinä vaiheessa, kun tiedot opetusryhmistä on tallennettu Opettajien tietojen ylläpito Kun Ylläpito- välilehdellä valitaan opettajien ylläpito, saadaan seuraava näyttö: Näyttöön on listattu tiedot kaikista jo tallennetuista opettajista tunnuksineen, salasanoineen ja oikeuksineen. Listauksessa näkyvien sarakkeiden leveyttä voi muuttaa sarakeotsikkorivillä sarakkeiden rajakohtaa hiirellä siirtämällä. Kullakin rivillä toisessa sarakkeessa on rivin tilatieto: ovatko rivin tiedot tallennetussa muodossa (T), muutettuna mutta muutokset tallentamatta (M), kokonaan uusi rivi (U), tai poistettavaksi merkitty rivi (P). 3

8 HUOM! Kaikissa muutostilanteissa muutokset jäävät pysyviksi vasta siinä tilanteessa, kun painetaan Tallenna muutokset -painiketta. Lisääminen Uusien opettajien tietoja voi lisätä joko rivi kerrallaan tai ryhmälisäyksenä. Ryhmälisäystä käytettäessä painetaan vasemmassa yläreunassa näkyvää Ryhmälisäys - painiketta, jolloin päädytään seuraavaan näyttöön: Valkoiseen alueeseen voi tuoda leikepöydän kautta (esim. toisessa ohjelmassa jo olemassa olevasta opettajalistasta) vaikka kaikki opettajat kerralla. Tietoja voi myös kirjoittaa itse. Ennen tallennusta tiedot siirretään edellä näytettyyn opettajaruudukkoon Tiedot ruudukkoon -painikkeen painalluksella. Ennen tätä tiedot on muokattava henkilö/rivi -muotoon. Tunnuksena voidaan käyttää jo muussa yhteydessä käytössä olevia tunnuksia tai antaa uusi tunnus. Tiedot ruudukkoon -painalluksen jälkeen päästään takaisin opettajalistaan: Lisättyjen opettajien rivit näkyvät tilakoodilla U. Rivien puuttuvat tiedot on täydennettävä ennen tallennusta. Opettajia voi lisätä myös suoraan yllä näkyvään ruudukkoon painamalla ensin Lisää - painiketta. 4

9 Silloin ruudukkoon muodostuu uusi rivi lisättäviä tietoja varten. Jos halutaan kerralla useampi uusi rivi, näytetään ennen Lisää -painikkeen painamista lisättävien rivien määrä pitämällä Vaihto (Shift)-näppäin alhaalla ja painamalla nuoli ylös - tai nuoli alas -näppäintä, kunnes rivejä on valittuna sopiva määrä. Rivejä lisättäessä ei ole merkitystä sillä, mihin kohtaan lisättävä rivi asetetaan ruudukossa. Kun tiedot on tallennettu, esiin tuodaan joka tapauksessa opettajalista lajiteltuna. Muuttaminen Tietoja muutetaan kirjoittamalla ruudukossa olevien tietojen päälle. Rivin tilakoodi muuttuu M:ksi. Poistaminen Tietojen poistaminen on kaksivaiheinen: rivi(t) merkitään ensin poistettavaksi valitsemalla rivi(t) ja painamalla Poista-painiketta. Tällöin rivien tilakoodi muuttuu P:ksi. Poistettavaksi merkityt rivit häviävät seuraavan muutosten tallennuksen yhteydessä. Jos halutaan poistaa kerralla useampi rivi, näytetään poistettavat rivit pitämällä Vaihto (Shift)-näppäin alhaalla ja painamalla nuoli ylös - tai nuoli alas -näppäintä, kunnes rivejä on valittuna sopiva määrä Luokkien ylläpito Kun Ylläpito- välilehdellä valitaan luokkien ylläpito, saadaan seuraava näyttö: Listaan on haettu kaikkien jo tallennettujen luokkien tiedot. Listauksessa näkyvien sarakkeiden leveyttä voi muuttaa sarakeotsikkorivillä sarakkeiden rajakohtaa hiirellä siirtämällä. Kullekin luokalle (opetusryhmälle) on annettava ainakin toinen tiedoista luokka-aste (numeerinen tieto) ja luokkatunnus (tekstitieto). Lisäksi luokalle nimetään vastuuopettaja valitsemalla alasvetovalikossa esiintyvistä, jo tallennetuista opettajista. Samoin valitaan vastuuopettajan tälle luokalle opettamat aineet, jolloin ohjelma liittää automaattisesti kaikki luokan oppilaat näissä aineissa vastuuopettajan seurantatiedoissa näkyviksi. Jo tallennetuista luokista voidaan selata myös luokan oppilaiden nimilistaa, mutta oppilaiden lisääminen tai poistaminen luokalta tehdään luokan oppilaiden ylläpidossa. 5

10 HUOM! Jos luokan tiedot poistetaan, poistetaan automaattisesti myös kaikki luokan oppilaat! Ennen poistamista ohjelma kysyy varmistuksen oppilaan poistamiselle. Rivien tilakoodeilla on sama merkitys kuin opettajien ylläpidossa, ks. edellä. Samoin yksittäisten rivien lisääminen tai poistaminen suoritetaan opettajien ylläpidossa kuvatulla tavalla Luokkien oppilaiden ylläpito Luokkien oppilaiden ylläpito (ks. seuraava kuva) vastaa opettajien ylläpitoa, ks. luku 2.1. Käsiteltävä luokka valitaan Ylläpito -välilehdellä luokan oppilaiden ylläpitoon tultaessa. Listauksessa näkyvien sarakkeiden leveyttä voi muuttaa sarakeotsikkorivillä sarakkeiden rajakohtaa hiirellä siirtämällä. Luokan oppilaiden ryhmälisäyksessä voi periaatteessa lisätä vaikka useampien luokkien oppilaat kerralla, kunhan oikea luokka valitaan alasvetovalikosta ennen tallennusta. Tallennuksen jälkeen muiden kuin alunperin valitun luokan oppilaat eivät enää näy tässä listassa, vaan oman luokkansa listassa. Kun halutaan siirtää oppilas toiseen luokkaan, valitaan vain oppilaalle uusi luokka alasvetovalikosta ja tallennetaan muutos. Muutoksen jälkeen oppilas näkyy uuden luokkansa oppilaslistassa. HUOM! Jos oppilas poistetaan, ohjelma poistaa automaattisesti myös kaikki oppilaan suoritustiedot Opetusryhmien ylläpito Opetusryhmien ylläpidossa (ks. seuraava kuva) liitetään jo tallennetut oppilaat tietyn, jo tallennetun opettajan (tai opettajien) ryhmään tietyssä aineessa. Tämän perusteella määräytyy se, minkä opettajan seurantalistoissa oppilaan tietyn aineen suoritukset näkyvät. Oppilaita käsitellään luokittain ja aineittain. Luokka ja aine valitaan Ylläpito- välilehdellä opetustyhmien ylläpitoon tultaessa. 6

11 Listauksessa näkyvien sarakkeiden leveyttä voi muuttaa sarakeotsikkorivillä sarakkeiden rajakohtaa hiirellä siirtämällä. Jos luokan vastuuopettajan on luokkien ylläpidossa merkitty opettavan luokalle tiettyä ainetta, ohjelma liittää automaattisesti kaikki ko. luokan oppilaat vastuuopettajan ryhmään tässä aineessa. Muissa tapauksissa ryhmät pitää muodostaa erikseen. Koko luokan (opetusryhmän) oppilaille voidaan valita samat opettajat ruudukon yläpuolella olevasta valinnasta. Yksittäisen oppilaan opettajat valitaan ko. oppilaan rivillä olevasta valinnasta. HUOM! Mikäli luokkaan myöhemmin lisätään uusia oppilaita, heidät asetetaan automaattisesti luokan vastuuopettajan opettamien aineiden ryhmiin. Valinta Kaikille samat opettajat sen sijaan ei vaikuta myöhemmin lisättäviin oppilaisiin. Se, että ryhmäjaot olisivat tähän järjestelmään kirjaamatta, ei estä oppilaita käyttämästä ohjelmia suoritukset tallentavassa muodossa. Siinä vaiheessa, kun ryhmäjaot on tallennettu, kaikki oppilaan suoritukset näkyvät ryhmäjaossa ilmoitetuille opettajille. Samoin oppilaan opettajan vaihtuessa myös aiemman opettajan aikaiset suoritukset näkyvät uudelle opettajalle. 7

12 2.5. Suoritustietojen ylläpito Haettavat suoritustiedot voidaan rajata joko harjoituksiin tai testeihin ja niissä edelleen koskemaan tiettyjä luokkia, tiettyjä aineita, tiettyjä ohjelmia ja tiettyä ajankohtaa (ks. seuraava kuva). Mikäli koulussa ei ole käytössä sellaisia ohjelmia, jotka tallentavat testien tehtäväkohtaisia suorituksia, valintaa harjoituksista tai testeistä ei näytetä lainkaan ja haku kohdistuu aina harjoituksiin. Ylläpitäjä näkee suoritustiedoista sen, keitä (oppilasta ja opettajaa) suoritus koskee, miltä ajalta suoritus on ja onko testin tehtäväkohtainen suoritus tallennettuna (jolloin sen tilantarve saattaa olla merkittävä). Listaukset testeistä ja harjoituksista saadaan omalle välilehdelle. Harjoitukset näkyvät ylläpitäjälle seuraavasti: Ja testit seuraavasti: 8

13 Seurantatietojen poistoehtojen määrittämiseen pääsee Ylläpito -välilehdeltä sen jälkeen kun on suoritettu haku: Napsauttamalla Poistoehdot -painiketta saadaan seuraava näyttö, josta valitaan poistokriteerit: Testit voidaan poistaa joko niin, että poistetaan vain tehtäväkohtaiset suoritukset, mutta säästetään testin yhteenveto tehtävämäärä- ja pistetietoineen tai poistamalla myös yhteenvedot. Testien tehtäväkohtaiset suoritukset vievät melko runsaasti kiintolevytilaa, joten mikäli tilanpuute alkaa vaivata, tilaa on mahdollista saada poistamalla suorituksia vanhimmasta päästä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että lopullisesti tila vapautuu vasta siinä vaiheessa, kun oppilasrekisteristä on otettu varmuuskopio ja palautettu se erillisellä varmuuskopion palautus -toiminnolla. Varmuuskopiointia on kuvattu tarkemmin asennusta ja ylläpitoa koskevassa erillisessä ohjeessa ja varmuuskopiointi tehdään palvelinkoneelta. Varmuuskopio ja välittömästi sen jälkeen tehty palautus varmuuskopiosta kannattaa tehdä, mikäli oppilasrekisteriin on tehty runsaammin ylläpitotoimintoja. Oppilasrekisteri järjestetään silloin uudestaan niin, että rekisterin käyttö pysyy tehokkuudeltaan optimaalisena ja poistetuista tiedoista vapautunut tila vapautetaan myös fyysisesti. 9

14 Kun varmuuskopio palautetaan vanhemmasta varmuuskopiosta, kannattaa huomioida, että silloin menetetään varmuuskopion teon jälkeen tallennetut tiedot Oppilaiden siirto seuraavalle luokalle Lukuvuoden vaihtuessa kaikki oppilaat voidaan kerralla siirtää luokalle, jonka luokka-aste on yhtä suurempi kuin aiemmin. Luokkatunnus pidetään samana kuin aiemmin. 3. Ohjelman käyttö seurantaoikeuksin Kun oppilaiden tiedot on tallennettu tähän järjestelmään, oppilaat voivat kirjautua opetusohjelmien harjoituksiin omilla tunnuksillaan, jolloin tiedot heidän suorittamistaan tehtävistä tallennetaan. Kun lisäksi on tallennettu tiedot opettajista ja heidän ryhmiinsä kuuluvista oppilaista eri aineissa, voi seurantaoikeuksilla varustettu opettaja seurata omien oppilaittensa suoritustietoja sekä poistaa niitä. Kun ohjelmaan tullaan seurantaoikeuksin, päädytään seuraavaan näyttöön: Opettaja voi rajata haettavat suoritustiedot joko harjoituksiin tai testeihin ja niissä edelleen koskemaan tiettyjä luokkia, tiettyjä aineita, tiettyjä ohjelmia ja tiettyä ajankohtaa. Mikäli koulussa ei ole käytössä sellaisia ohjelmia, jotka tallentavat testien tehtäväkohtaisia suorituksia, valintaa harjoituksista tai testeistä ei näytetä lainkaan ja haku kohdistuu aina harjoituksiin. Hae -toiminnolla saadaan hakuehtojen mukainen listaus siten, että kunkin ohjelman tiedot ovat omalla välilehdellään. Seuraavassa kuvassa on Teho-Kartio 1:n ja VirtuaaliKemian harjoituksien tietoja. Listauksessa näkyvien sarakkeiden leveyttä voi muuttaa sarakeotsikkorivillä sarakkeiden rajakohtaa hiirellä siirtämällä. 10

15 Eri ohjelmissa näytettävät tiedot eroavat jonkin verran ohjelmien luonteesta johtuen, mutta aina on mukana oppilaan nimi, luokka, osion nimi sekä suoritusajankohta. Joissakin osioissa saa Tehtäviä- sarakkeessa klikkaamalla tarkemman luokittelun suoritetuista tehtävistä (ks. edellä oleva kuva, osio Neliöjuuri). HUOM! Mikäli jonkin oppilaan tiedot eivät näy hänen opettajansa listauksissa, oppilas on merkitsemättä tämän opettajan ryhmään. Ylläpito-oikeuksin varustetun opettajan pitää silloin lisätä tämä opettaja oppilaan opettajaksi ko. aineessa opetusryhmien ylläpidossa, ks. käyttö ylläpito-oikeuksin. Joissakin ohjelmissa testien suoritukset voidaan tallentaa aina tehtävien vaiheittain etenevää suoritusta myöten. Seuraavassa kuvassa on esimerkki testien yhteenvetotiedosta. Mikäli Suoritus tallennettu? -sarakkeessa lukee On, saadaan itse suoritukset näkyviin klikkaamalla tämän sarakkeen kohdalla. Testin tehtävät suorituksineen ja arvosteluineen näkyvät omalla välilehdellään, ks. seuraava kuva. Kun opettaja haluaa poistaa oppilaittensa suoritustietoja, poistoehdot voidaan määrittää Seuranta -välilehdellä sen jälkeen, kun on ensin haettu tietoja (ks. seuraava kuva). Poistoehdot - painikkeesta pääsee poistoehtojen määritykseen, ks. seuraava kuva. 11

16 Poistoehdoiksi voidaan asettaa tiettyjen luokkien oppilaiden, tiettyjen aineiden, tiettyjen ohjelmien tai tiettyä ajankohtaa vanhemmat suoritustiedot (harjoitukset tai testit). Testit voidaan poistaa joko niin, että poistetaan vain tehtäväkohtaiset suoritukset, mutta säästetään testin yhteenveto tehtävämäärä- ja pistetietoineen tai poistamalla myös yhteenvedot. Valinta poistamistavasta tulee näkyviin, kun valitaan poistettavaksi testit, ks. seuraava kuva. 12

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta... 3 3. Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto... 6 3.1. Paikallinen

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 1/46 IRMA v1.5 Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 2/46 Sisällysluettelo 1 Yleistä tietoa ohjelmasta... 4 2 Ohjelman asentaminen... 4 3 Kirjautuminen ohjelmaan...

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä.

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Thunderbird Asennus ja käyttöönotto Tämä on käyttöopas Mozilla Thunderbird sähköpostiohjelman

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi 1 Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen... 4 Valikko... 4 Etusivu... 4 Omat tiedot... 5 Ohje... 5 Sulje palvelu... 5 Tekstihaku... 5 Tekstihaun

Lisätiedot

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Päiväys Versio Muokkaaja 18.3.2009 1.0 Minna Hautamäki 8.4.2009 1.1 Minna Hautamäki 14.4.2009 1.2 Minna Hautamäki Sisällys 1 Ankkuri... 4 2 Help desk... 4

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011 Käyttöohje CSI Professional Versio 2.0 Elokuu 2011 CSI Professional 2.0 Käyttöohje 2 (/129) SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 7 1.3

Lisätiedot

4.3.2013. Mhy- Asiakaspalaute. Mhy-käyttäjän käyttöohje. Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje

4.3.2013. Mhy- Asiakaspalaute. Mhy-käyttäjän käyttöohje. Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje Mhy- Asiakaspalaute Mhy-käyttäjän käyttöohje Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje Sisältö Yleistä... 3 Käyttäjätasot... 3 Käyttöönotto... 3 Ohjelmiston käyttö... 4 Aloitusnäkymä... 4 Tallennus-

Lisätiedot

Ohjeita Moodlen käytön tueksi

Ohjeita Moodlen käytön tueksi Ohjeita Moodlen käytön tueksi SAMK 1 Sisällys Ohjeita Moodlen käytön tueksi Miten löydän oman verkko-oppimisympäristöni?... 3 Avain... 5 Istunnon lopettaminen... 5 Moodle-pohjan rakenne... 6 Moodle-pohjan

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

MELAN TILAKÄYNTIREKISTERI KÄYTTÖOHJE

MELAN TILAKÄYNTIREKISTERI KÄYTTÖOHJE 2 1 YLEISTÄ MELAN TILAKÄYNTIREKISTERISTÄ... 3 1.1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖ... 3 1.2 VERSIOVAATIMUKSET... 3 1.3 KÄYTTÖOIKEUDET... 3 1.4 KÄYTTÖLIITTYMÄN TOIMINTAPERIAATTEET... 4 2 NÄYTÖT... 4 2.1 SOVELLUKSEEN

Lisätiedot

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 4 1.1. Tekniset vaatimukset... 4 2. Ylläpito... 5 2.1. Käyttäjäprofiilit... 6 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 7 2.1.2. Uuden

Lisätiedot