LUONNONMUKAISEN KASVITUOTANNON JA MUUNTOGEENISTEN KASVIEN RINNAKKAISELO SEKÄ SUOMALAISEN LUOMUVILJELIJÄN KÄSITYKSET SIITÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNONMUKAISEN KASVITUOTANNON JA MUUNTOGEENISTEN KASVIEN RINNAKKAISELO SEKÄ SUOMALAISEN LUOMUVILJELIJÄN KÄSITYKSET SIITÄ"

Transkriptio

1 LAUREA AMMATTIKORKEAKOULU HYVINKÄÄ-INSTITUUTTI LUONNONVARA-ALA LUONNONMUKAISEN KASVITUOTANNON JA MUUNTOGEENISTEN KASVIEN RINNAKKAISELO SEKÄ SUOMALAISEN LUOMUVILJELIJÄN KÄSITYKSET SIITÄ Hannes Pekkala ympäristönhoidon ko. opinnäytetyö toukokuu 2003

2 2 Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää-instituutti Luonnonvara-ala Ympäristönhoidon koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Hannes Pekkala Luonnonmukaisen kasvituotannon ja muuntogeenisten kasvien rinnakkaiselo sekä suomalaisen luomuviljelijän käsitykset siitä sivua Tämä työ käsittelee luonnonmukaisen kasvituotannon ja muuntogeenisten kasvien viljelyn rinnakkaiseloa. Selvitys on tehty Luomuliiton toimeksiannosta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella on selvitetty maatalousalan organisaatioiden kantoja aiheeseen, rinnakkaiseloon liittyviä tutkimustuloksia ja käytännön kokemuksia. Viimeinen osa käsittelee suomalaisille luomuviljelijöille tehtyä kyselyä geenitekniikasta ja muuntogeenisistä kasveista sekä sen tuloksia. Tutkimustulosten mukaan rinnakkaiselo on mahdollinen, mutta siihen liittyvien kompromissien seuraukset ovat epäselviä. Mikäli muuntogeenisten kasvien viljely on vähänkin laaja-alaisempaa on luomutuotannolla suuri työ pitäytyä erossa tahattomasta saastumisesta muuntogeeneistä. Luomuviljelijöille (N=57) vuosien vaihteessa tehdyn kyselyn tarkoituksena oli selvittää, kokevatko luomuviljelijät Euroopassa ja Suomessa mahdollisesti lisääntyvän muuntogeenisten kasvien viljelyn uhaksi luomuviljelylle. Kysely vahvisti ennakkokäsitystä, että myös suomalainen luomutuotanto haluaa pitäytyä erossa muuntogeenisistä kasveista. Kyselyn mukaan enemmistö luomuviljelijöistä kokee muuntogeeniset kasvit uhaksi luomutuotannolle. Pääosa viljelijöistä kieltäisi muuntogeenisten kasvien viljelyn Suomessa tai EU:ssa. Jos viljelykieltoa ei toteuteta, pääosa kannattaa vielä lisätutkimuksia ja hidasta kaupallisen viljelyn sallimista. Vastanneet luomuviljelijät turvaavatkin siihen, että valtio varmistaa luomutuotannon kehityksen. Myös Luomuliitolle asetetaan useita toiveita, jotka liittyvät geenitekniikan sääntelyyn ja viljelijöiden kouluttamiseen. Viljelijöillä ei kyselyn perusteella ole kovin hyvä tiedontaso geenitekniikasta ja muuntogeenisistä kasveista. Tiedetyt asiat olivat enemmänkin kuluttajatietoa kuin maataloustuottajan tietoa geenitekniikasta. Joidenkin maiden luomuviljelijöiden huonot kokemukset muuntogeenisistä kasveista eivät ole ilmeisesti kantautuneet vielä Suomeen. Muuntogeenisten kasvien viljelyn alkamista Suomessa ei todennäköisesti voida myöskään pitää ajankohtaisena. Asiasanat: muuntogeeniset kasvit, geenitekniikka, luomutuotanto, rinnakkaiselo, suomalainen luomuviljelijä, käsitykset Laurea Polytechnic ABSTRACT

3 3 Hyvinkää-institute Department of Natural Resources Environmental planner Bachelor s thesis: The coexistence of organic crop production and genetically modified plants and views of the Finnish organic farmers of coexistence Hannes Pekkala p. The study deals with the coexistence of organic plant production and cultivation of genetically modified plants. The study has been done for The Union for Organic Farming Luomuliitto. The study comprises literature review of the policies of agricultural organisations on the subject, some results of the research on coexistence and review into practical experiences around the world. Third part of the study is a survey made to Finnish organic farmers. According to some studies coexistence of this kind is possible, but the consequences of the compromises made are not clear. In case of a vast area being cultivated with gm-plants organic farmers would have to make great efforts to stay away from modified genes. The purpose of the survey was to examine whether the organic farmers consider the possible increase of gm-plant cultivation in Finland and in Europe as a threat to organic farming. The questionnaire was sent to 150 Finnish organic farmers (of whom 57 replied) twice. Results of the survey confirmed assumption that the Finnish organic production seeks to refrain from gm-plants. According to the results majority of the respondents see gm-plants as a threat to organic farming. A majority would also prohibit the cultivation of gm-plants in Finland or in the EU. If the ban wouldn t be applied then most of the farmers would be in favour of more research on of gm-plants and slow approach to the commercial cultivation. The respondents rely on the government to ensure development of organic farming in Finland. The government is not seen as the only hope but the respondents also expect Luomuliitto to act by lobbying and educating. The results of the survey indicate that organic farmers in Finland do not have much knowledge of the basics of genetic engineering and gm-plants. It seems as the farmers have more or less consumer knowledge of genetic engineering rather than the knowledge of agricultural producers. The experiences of many organic farmers in some countries abroad don t seem to have reached the Finnish shores. The beginning of gm-plants cultivation is probably neither considered of current interest. Keywords: coexistence, Finland, organic farmer, genetically modified plants, genetic engineering, organic production, views

4 4 SISÄLLYS NIMIÖLEHTI TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO GEENITEKNIIKAN KÄYTTÖ MAATALOUDESSA Geenitekniikan määritelmä Siirtogeenitekniikan kehittyminen Kasvituotannon sovellukset Sovellusten jako ominaisuuksien mukaan Kestävyysominaisuuksiltaan muunnellut sovellukset Laatuominaisuuksiltaan muunnellut sovellukset Muuntogeeniset lääkekasvit Muuntogeeniset kasvit maataloudessa tulevaisuudessa Ei-geeniteknisen jalostuksen saavutukset Viljelytilanne maailmalla Kaupallinen viljely Kenttäkokeet GEENITEKNIIKKA SUOMEN MAATALOUDESSA Kenttäkoetoiminta Tutkimus liittyen maatalouskasveihin Tulevaisuuden suunta GEENITEKNIIKAN LAKIKEHYS MAATALOUDEN OSALTA Avoimen käytön direktiivit 90/220/ETY ja 2001/18/EY Direktiivi 98/95/EY siemenkauppaa ja lajikeluettelo koskien Tulossa olevat jäljitettävyys- ja merkintädirektiivit Luomutuotannon asetus EY 1804/ Suomen geenitekniikkalaki ja asetus Siemenkauppalaki...22

5 5 4.7 EU-elinten päätöksiä ja esityksiä Viranomaiset VILJELIJÖIDEN KANTOJA MAAILMALTA IFOAM IFOAM kannat IFOAM-EU kannat COPA-COGECA Iso-Britannia Tilanne The National Farmers Union NFU Soil Association Ruotsi Tilanne Lantbrukarnas riksförbund LRF Ekologiska Lantbrukarna Yhdysvallat Tilanne Luomutuotanto Kanada Tilanne Luomujärjestöt SUOMALAISTEN VILJELIJÄLIITTOJEN KANNAT Luonnonmukaisen viljelyn liitto Luomuliitto Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK Biodynaaminen yhdistys LUOMUN JA GEENITEKNIIKAN RINNAKKAISELO Rinnakkaiselon perusteet Tuotantojen erillään pitäminen Yleistä Geenisiirtymä Siitepölyn leviämisen estäminen...44

6 Siementen leviämisen estäminen Siementuotanto Saastuminen Yleistä Siemenen saastuminen Sadon saastuminen Elintarvikeketjun saastuminen Korvausvastuut Kokemuksia Lainsäädäntö Testaaminen Testaamisen tarpeet Testimenetelmät Sertifiointi Kuluttajamielipide Geenimuuntelusta vapaat vyöhykkeet Perusteet Voimassa olevat Toteuttamisen esteet ja mahdollisuudet Onko rinnakkaiselo mahdollista? KYSELY Kyselyn tavoitteet Kyselyn toteutus Kyselyn tulokset Viljelijöiden tiedot geenimuuntelusta Tiedonhankinta ja luottamus Koettu tiedontarve Suhtautuminen geenimuunteluun Suomen maatalouden linjaukset geenitekniikan suhteen Yhteiskunnan rooli Avoimuus Toimiminen Taustatiedot...76

7 Viljelijöiden ajatuksia Tulosten tulkinta Näkevätkö luomuviljelijät muuntogeenisten kasvien uhkaavan elinkeinoaan? Onko luomuviljelijöiden mielestä tarvetta joillekin toimille? Onko viljelijöillä sellaista tietoa, että he voivat varautua muuntogeenisten kasvien yleistymiseen ja keskustella aiheesta? Miten luomuviljelijät suhtautuvat mahdollisesti lisääntyvään gmo:n levitykseen ympäristöön? Vertailu muihin lähteisiin Tutkimuksen tarkastelu Lisätutkimuksen tarve SANASTO...84 LÄHTEET...86 LIITTEET Taulukot Kyselylomake...99

8 8 1. JOHDANTO Luomutuotanto on kehittynyt 1900-luvun alkuvuosikymmeninä yhtä aikaa Englannissa ja Saksassa, tosin hieman eri muodossa (Rajala 1995) luvulla luomutuotanto kehittyi ja sille muotoiltiin säännöt (IFOAM 2003). Geenimuuntelu on poikkeuksetta kielletty luomutuotannon EU-asetuksessa ja kansainvälisen luomuliikkeen kattojärjestön IFOAM:n periaatteissa sekä kansallisen Luomuliitto ry:n tuotanto-ohjeissa. Ensimmäinen geeninsiirto tehtiin vuonna Geenitekniikalla on voitu muunnella kasveja 1980-luvun alkupuolesta alkaen. Seuraavien 20 vuoden aikana on tuotettu muuntogeenisiä kasveja, joita nykyään viljellään laajasti kaupalliseen tarkoitukseen sekä tutkitaan maatalousympäristössä kenttäkokeissa. Muuntogeenisten kasvien viljelyn kohdalla on monia ympäristöön ja terveyteen liittyviä seikkoja, joihin ei ole saatu selvää vastausta. Muuntogeenisten kasvien viljelyn leviämiseen liittyy luomutuotantoon ja tavanomaiseen tuotantoon kohdistuvia riskejä. Nämä riskit saattavat kohdistua erityisesti luomutuotantoa kohtaan sillä luomutuotteita ostavat kuluttajat ostavat luomutuotteita erityisin eettisin ja terveydellisin perustein. EU:ssa on pitkään ollut voimassa uusien muuntogeenisten kasvien hyväksymisprosessin estävä yhteisöpäätös. Espanjassa ja Ranskassa on viljelty muutamia tuhansia hehtaareita muuntogeenistä maissia. Lainsäädäntöä on valmisteltu usean vuoden ajan ja nyt on näköpiirissä, että kaupallinen viljely alkaa laajemmin 1-2 vuoden kuluessa. Suomessa valmistellaan parhaillaan linjauksia geenitekniikan tulevaisuuden asemasta kansallisessa maa- ja metsätaloudessa vuosille Tämä työ on tehty Luomuliiton toimeksiannosta. Työn tekeminen on lähtenyt tarpeesta saada tietoa muuntogeenisten kasvien vaikutuksista luomutuotannolle. Tarkoituksena on tarjota tietoa luomutuottajille käytännön toiminnan tueksi ja Luomuliitolle päätöksen teon avuksi.

9 9 Työ jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käydään läpi tämän hetkinen tilanne antamalla yleiskuva geenitekniikasta maataloudessa ja kerrotaan ympäri maailmaa joidenkin viljelijäjärjestöjen käsityksistä luomutuotannosta ja gm-tuotannosta. Valinta on pohjautunut pääasiassa englannin- tai ruotsinkielisen materiaalin saatavuuteen ja tapausten kiinnostavuuteen. Valitettavasti esimerkkien määrää on jouduttu rajaamaan, jottei työ olisi kasvanut liian pitkäksi. Toisessa osassa käsitellään eri tuotantotapojen rinnakkaiseloon liittyviä seikkoja ja esitetään esimerkkejä maailmalta. Kolmannessa osassa käsitellään suomalaisille luomutuottajille tehtyä kyselyä heidän käsityksistään kasvien geenimuuntelusta ja geenitekniikasta. 2. GEENITEKNIIKAN KÄYTTÖ MAATALOUDESSA 2.1 Geenitekniikan määritelmä Biotekniikka on elävien organismien hyödyntämiseen keskittyvää toimintaa. Biotekniikkaa on sekä oluen valmistukseen liittyvät käymisprosessit että hapanmaitotuotteiden ja maitohappokäymisellä valmistettavien tuotteiden valmistus. Biotekniikan osa-alueita ovat muun muassa: mikrobiologia, prosessitekniikka, laitesuunnittelu, biokemia, säätötekniikka ja solukkoviljelytekniikka. Myös geenitekniikka luetaan biotekniikan alaan kuuluvaksi osa-alueeksi. (Kauppinen ym.1998.) Geenitekniikasta käytetään synonyymeinä termejä yhdistelmä-dna tekniikka ja siirtogeenitekniikka. Geenitekniikan lisäksi geeniteknologian osa-alueita ovat geenitieto ja geenien toiminnan tutkiminen (Maa- ja metsätalousministeriö 2000a). Julkisessa keskustelussa biotekniikka ja geenitekniikka termejä käytetään ristiriitaisesti. Biotekniikalla saatetaan tarkoittaa vain geenitekniikkaa tai geenitekniikalla tarkoitetaan nimenomaan siirtogeenitekniikkaa. Siirtogeenitekniikalla jalostetuista kasveista käytetään synonyymeina myös termejä: geenimuunnellut kasvit, geenimodifioidut kasvit, geenimanipuloidut kasvit, gm-kasvit ja muuntogeeniset kasvit, jota kielitoimisto pitää parhaimpana terminä.

10 10 Määritelmien kirjavuus liittyy osaltaan siihen, että sanojen merkityksillä yritetään vaikuttaa kuluttajien ja kansalaisten asenteisiin geeniteknologiaa kohtaan. Toisaalta ala kehittyy jatkuvasti ja uusia määritelmiä tarvitaan esittämään jotain toimintaa selkeämmin. Joka tapauksessa määritelmien nykyinen käyttö on selvästi kuluttajaa harhauttavaa. Geenitekniikka-määritelmän käyttö kuluttajalle suuntautuneessa viestinnässä on selvästi vähentynyt viime vuosina ja bioetuliitteisen käyttö lisääntynyt. Elämään viittaavan ja kuluttajan korvissa positiivisemmin varautuneen biotekniikka-määritelmän käyttö on joidenkin luomutoimijoiden mielestä jopa vastoin luomutuotannon direktiiviä (Hyvönen & Vartiainen 2001). 2.2 Siirtogeenitekniikan kehittyminen Tekniikka geenien siirtämiseksi kasveihin on ollut olemassa melko lyhyen ajan. Ensimmäinen geenin siirto kasviin tapahtui tasan 20 vuotta sitten, kun kolme eri tutkimusryhmää onnistui siirtämään erään maabakteerin (Agrobacterium tumefaciens) avulla antibioottikestävyysgeenin kasvisoluun. Kyseisen maabakteerin käyttöä ns. geeninsiirtovektorina kehitettiin tämän jälkeen useamman vuoden ja sen toimivuutta kokeiltiin eri kasvien kohdalla. Seuraavana onnistuttiin siirtämään virus-, rikkakasviaineen- ja hyönteiskestävyyden tuottavat geenit vuosina (Häikiö & Kangasjärvi 1999.) Merkittävä askel geenitekniikan kehittämisessä otettiin vuonna 1987, kun kehitettiin toisenlainen tapa siirtää DNA:ta, mikroammus- eli partikkelipommitus. Partikkelipommitusmenetelmässä ammutaan kasvisoluun tai protoplastiin pieniä volframi- tai kultakuulia, joiden pinnalla on DNA:ta tai RNA:ta. Tätä menetelmää voidaan käyttää silloin, kun bakteerivektorin käyttäminen ei ole mahdollista, kuten yksisirkkaisilla kasveilla. Tällä tekniikalla pystyttiin siirtämään muun muassa tupakan mosaiikkiviruksen RNA:ta sipuliin, maissiin rikkakasviaineenkestävyysgeeni ja vehnään rikkakasviaineenkestävyysgeeni. (Häikiö & Kangasjärvi 1999.) Olemassa on myös useita muita eri tekniikoita, joista osalla voidaan siirtää geeni suoraan kasvisoluun, osaa näistä tekniikoista voidaan käyttää vain niin, että valmistetaan protoplasti, johon geeni siirretään. Geenitekniikalla on saatu aikaan

11 11 koirassteriiliteetti tupakalla ja rapsilla ensimmäisen kerran vuonna Koirassteriliteetin avulla voidaan tuottaa hybridejä kahdesta eri linjasta ristipölytyksellä. (Häikiö & Kangasjärvi 1999.) Nykyään geeninsiirto onnistuu kaikilla tärkeimmillä viljelykasveilla. Yleisimmin kenttäkokeita on tehty maissilla, öljyrapsilla, perunalla, tomaatilla, soijapavulla, puuvillalla, tupakalla ja melonilla. Ominaisuuksia on siirretty jo edellä mainittujen lisäksi seuraaviin viljelykasveihin: riisi, ohra, kaura, kurkku, sokerijuurikas, sokeriruoko, auringonkukka, pellava, lehtisalaatilla, salaattisikuri, paprika, porkkana, herne, kaalien suku (Brassica sp.), parsa, sinimailanen, munakoiso, bataatti, maapähkinä, saksanpähkinä, mansikka, omena, luumu, karpalo, lupiini, papaija, ananas, vadelma, viinirypäle ja kiivi. (Häikiö & Kangasjärvi 1999; Maa- ja metsätalousministeriö 2001b; AgBios 2002; Mannonen 2002.) Geenitekniikalla on myös jo siirretty geenejä nisäkkäisiin. Kaneihin, lehmiin, vuohiin, sikoihin ja lampaisiin on siirretty geenejä, joiden avulla eläimillä voidaan tuottaa ihmisen terveyden hoitoon tarkoitettuja proteiineja. Näitä proteiineja ei voida tuottaa geneettisesti muunnelluilla mikrobeilla. (Maa- ja metsätalousministeriö 2002.) 2.3 Kasvituotannon sovellukset Sovellusten jako ominaisuuksien mukaan Geenitekniikan erilaisia sovelluksia on jaoteltu sen mukaan miten geeninsiirto vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuteen. Karkeasti tuotteet voidaan jakaa kahteen luokkaan: kestävyys- ja laatuominaisuuksiin (Pehu 1997). Toisaalta jako tehdään kronologisesti niin, että niin sanotun ensimmäisen aallon tuotteet ovat ensimmäisenä kehitettyjä ja toisen sekä kolmannen aallon tuotteita vasta pääasiassa kehitellään markkinoille saattamiseksi. Kronologinen jako johtuu pääasiassa siitä, että laatuominaisuuksien muunteleminen on monimutkaisempaa mm. koska nämä ominaisuudet ilmenevät usein monen geenin seurauksena ja näin olleen niitä varten tarvitsee tehdä enemmän tutkimusta.

12 12 Ensimmäisessä aallossa kehitettiin rikkakasviaineen tai hyönteisen kestäviä lajikkeita. Niin sanotussa toisessa aallossa on suunniteltu sellaisia lajikkeiden laatuun liittyviä seikkoja kuin tautikestävyys virus-, bakteeri- ja sienitaudeille. Ns. kolmannessa aallossa taas keskitytään kasvien ja sitä kautta elintarvikkeen ravinnepitoisuuksien muuttamiseen. (Virolainen & Niemi 2000, 21.) Vielä omaksi ryhmäkseen voidaan jaotella niin sanotut farmaseuttiset muuntogeeniset kasvit, joita on muokattu niin, että ne tuottavat lääkeaineita. Näiden kasvien viljely on juuri alkamassa Yhdysvalloissa Kestävyysominaisuuksiltaan muunnellut sovellukset Ensimmäiset biotekniikkateollisuuden kehittämät laajemmassa käytössä olevat kasvit ovat kestävämpiä tavalla tai toisella. Näiden muuntogeenisten sovellusten markkinoiden kohteena ja esitettyinä hyötyjinä ovat olleet viljelijät. Tärkeimmät sovellukset ovat olleet rikkakasviaineita kestävät maissit, tiettyjä hyönteisiä kestävät maissit, hyönteis- ja rikkakasviaineita kestävät puuvillat, rikkakasviaineita kestävät soijat, rikkakasviainetta kestävä rapsi, hyönteis- ja virustauteja kestävät perunat, rikkakasviaineita kestävä. (Häikiö & Kangasjärvi 1999; Agbios 2002, ISAAA 2002b.) Ensimmäisen aallon sovelluksia on jo viljelty laajasti. Käytännöllisesti katsoen kaikki maailman kaupalliseen tuotantoon viljellyt muuntogeeniset kasvit ovat olleet kestävyysominaisuuksiltaan muunneltuja (Taulukko 1, ks. Liite 1). Näiden sovellusten nopea yleistyminen vain muutamassa vuodessa perustui siihen, että niiden tuomat esitetyt hyödyt kohdentuivat juuri maanviljelijään (Virolainen & Niemi 2000, 26) Laatuominaisuuksiltaan muunnellut sovellukset Paremmin säilyvä FlavrSavr TM tomaatti oli yksi ensimmäisiä muuntogeenisiä kasveja (Taulukko 2, ks. Liite 1). Sen lisäksi markkinoille ei ole tullut kuin muutamia laatuominaisuuksiltaan geenimuokattuja kasveja. Muut toisen aallon sovellukset ja kolmannen aallon sovellukset ovat vielä antaneet odottaa tulemis-

13 13 taan markkinoille. Syynä ovat olleet erityisesti kuluttajien epävarmat asenteet näitä tuotteita kohtaan, minkä seurauksena elintarviketeollisuus on ottanut aikalisän näiden tuotteiden tuomisessa markkinoille. Niin sanottujen toisen aallon ja kolmannen aallon sovellusmahdollisuudet ovat suuret. Toisen aallon kasveista kokeissa, tekeillä tai suunnitteilla on kasveja, joiden vitamiini tai hivenainepitoisuutta on lisätty, rasvaa tai öljyä muokattu terveellisemmäksi tai teollisuuden prosesseihin paremmin soveltuvaksi, tärkkelys tai sokeripitoisuutta on lisätty, ravinnoksi sopimattomia tai allergeenisia ainesosia on vähennetty tai niitä on muokattu paremmalta maistuviksi. (Gene- Watch 2000.) Viljelyyn asti päässeitä kolmannen aallon sovelluksia, ovat mm. virusresistantit perunalajikkeet ja viruksen kestävä papaija (AgBios 2002) Muuntogeeniset lääkekasvit Geenitekniikalla voidaan saada kasvit ja eläimet tuottamaan haluttuja proteiineja, joita voidaan käyttää muun muassa lääkkeiden valmistukseen. Eläimien käyttäminen lääketehtaina on ollut jo muutaman vuoden todellisuutta. Myös Pohjois-Savossa Pharming-yhtiö tuotti hetken aikaa muuntogeenisillä naudoilla laktoferriiniä. Tulossa on myös kasveja joiden avulla pyritään tuottamaan erilaisia proteiineja. Yhdysvalloissa on vasta koeviljelyssä niin sanottuja farmaseuttisia muuntogeenisiä kasveja. Näihin kasveihin on siirretty sellaisia geenejä, jotka aiheuttavat kasvissa jonkin lääketeollisuuden käyttöön soveltuvan proteiinin tuotannon tai käytettäväksi syötävänä ihmisten lääkintään tai rokottamiseksi. Lääkeproteiini saadaan kasveista uuttamalla. Tähän mennessä Yhdysvalloissa on ollut koeviljelyksessä ainakin riisiä, ohraa, tupakkaa ja maissia, jotka tuottavat jotain lääkeainetta (CBS 2002). Lääkekasveille on tehty kenttäkokeita, joista on kuitenkin päässyt muuntogeenejä huonon kenttäkokeen hoidon takia saastuttamaan ympäristöä ainakin Havaijil-

14 14 la ja Nebraskassa. Yhdysvalloissa lääkekasveihin suhtaudutaan melko varauksellisesti ja muun muassa muuntogeenisten lääkekasvien riskinarvioinnin toimivuudesta käydään kiistaa. (GENET ) Muuntogeeniset kasvit maataloudessa tulevaisuudessa Tulevaisuudessa muuntogeeniset lajikkeet voivat olla muunnettuja niin, että niiden allergeenisuus tai toksisuus on vähentynyt, tärkeiden ravintoaineiden imeytymistä on parannettu, kasveilla on parempi metallien tai muiden abioottisten stressien vastustuskyky. (Virolainen & Niemi 2000, 21) Abioottista stressiä paremmin kestävä riisi on jo kehitetty ja samanlaisten sovellusten kehittäminen muille ruohojen suvun viljoille: sokeriruo olle, maissille, vehnälle, rukiille ja ohralle pitäisi olla mahdollista (BBC 2002). Esimerkkejä laadullisista muutoksista tulevaisuudessa viljeltävistä kasveista ovat kahvipapu, joka ei tuota kofeiinia; salaatti, jossa on pinaatin verran rautaa, proteiinipitoisuudeltaan paranneltu bataatti, riisi, joka sisältää enemmän A- tai E vitamiinia ja niin edelleen. Kasveja tullaan kehittämään myös ajatellen eläinten ruokinnallisia tarpeita. Sulamista parantavia entsyymejä voidaan tuottaa kasveilla tai jalostaa ravintoainekoostumukseltaan sopivia rehukasveja. Näin voidaan parantaa ravinteiden hyödyntämistehokkuutta jonka seurauksena on parempi kasvu ja mahdollisesti vähentyneet ravinnepäästöt. Australiassa on kehitetty gm-lupiini, jonka avulla lammas kasvaa paremmin ja tuottaa enemmän villaa. (Maa- ja metsätalousministeriö 2001b.) Ei-geeniteknisen jalostuksen saavutukset Nykyään tehdään kasvinjalostusta hyvin monenlaisilla tavoilla, joista suuri osa on kaukana perinteisestä valinta- ja risteytysjalostuksesta. Kyseessä ei ole kuitenkaan geenitekninen jalostus vaan jotkin muut modernin kasvinjalostuksen tekniikat. Näillä jalostustavoilla on saatu aikaan myös muun muassa korkeampia satoja, muuttunut öljyhappopitoisuus rapsilla ja soijalla, rikkakasviainetta sietävät Clearfield lajikkeet rapsilla, riisillä, maissilla ja vehnällä (AgBios 2002.)

15 15 Geenimuunnettujen lajikkeiden lähtömateriaalina olleet lajikkeet ovat jo pian vanhentumassa. Osittain tästä syystä muuntogeenisten kasvien satomäärät ovat heikompia kuin uusimpien tavanomaisella jalostuksella kehitettyjen lajikkeiden sadot. (GENET ) 2.4 Viljelytilanne maailmalla Kaupallinen viljely Ensimmäiset kaupalliseen viljelyyn tarkoitetut kasvit otettiin käyttöön Kiinassa, kun 1990 luvun alussa kaupalliseen viljelyyn otettiin virukselle vastustuskykyinen tupakka ja samoin virukselle vastustuskykyinen tomaatti. Vuonna 1994 USA:ssa aloitettiin ensi kertaa viljellä muuntogeenistä kasvia, kun FlavrSavr TM tomaatti otettiin kaupalliseen viljelyyn. (James & Krattiger 1996.) Vuonna 2002 maailmalla viljeltiin geenimuunneltuja kasveja yhteensä 58,7 miljoonalla hehtaarilla 5,5-6 miljoonan viljelijän voimin 16 maassa. Sekä viljelypintaala että gm-kasveja viljelevien maiden ja viljelijöiden määrä on noussut koko kuuden vuoden jakson, keskimäärin 10 % vuosivauhtia. Gm-kasvien pinta-alan uskotaan hiukan kasvavan myös vuonna (James 2002.) Tärkeimmät sovellukset ovat hyönteisresistenssi ja rikkakasvi-aineenkestävyys. (Taulukko 3, ks. Liite 1) ja tärkeimmät kasvit ovat maissi, soija, rapsi ja puuvilla (Taulukko 4, ks. Liite 1). Geenimuunneltuja kasveja viljeltiin vuonna 2002 seuraavissa maissa: Kolumbia, Intia, Honduras, Etelä-Afrikka, Kiina, USA, Kanada, Argentiina, Australia, Meksiko, Bulgaria, Uruguay, Romania, Indonesia, Espanja, Saksa ja Ranska. Kaksi kolmasosaa kaikista muuntogeenisten kasvien viljelijöistä oli Kiinan ja Etelä- Afrikan köyhiä Bt-puuvillan viljelijöitä. Yhdysvaltojen 39 mha, Kanadan 13,5 mha, Argentiinan 3,5 mha ja Kiinan 2,1 mha olivat yhteensä 99 % koko maailman muuntogeenisten kasvien pinta-alasta. (James 2002.)

16 Kenttäkokeet Geenimuunnelluilla kasveilla tehdään kokeita rajoitetulla alueella peltoympäristössä. Näitä kokeita varten tarvitsee hakea lupa. Lupamenettelyt maittain vaihtelevat suuresti, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa niille kasveille, jotka eivät eroa merkittävästi jo levitetyistä ei tarvitse hakea lupaa erikseen vaan ilmoitusmenettely riittää (Häikiö & Kangasjärvi 1999). Ennen kenttäkokeiden aloittamista kasveja on aina testattu laboratorioissa ja/tai kasvihuoneissa (TEKES 2003). Geenien ilmentyminen voi kuitenkin muuttua siirrettäessä kasvi kasvihuoneesta kenttäkokeisiin (Häikiö & Kangasjärvi 1999). Ensimmäiset muuntogeenisten kasvien kenttäkokeet tehtiin vuonna 1986 USA:ssa ja Ranskassa geenimuunnellulla tupakalla. Vuoteen 1997 mennessä oli maailmassa tehty yli kenttäkoetta kuudellakymmenellä kasvilla 45 maassa. Kokeista noin (60 %) tehtiin vuosina ja (40%) vuosina Kaikista kokeista 72 % tehtiin Pohjois-Amerikassa. Seuraavina tulivat Eurooppa, Latinalainen Amerikka ja Aasia. (James 1997) Toisaalta vuoteen 2000 mennessä oli OECD-maissa tehty kaiken kaikkiaan kenttäkoetta (OECD 2000). Euroopan Unionissa on kokeita tehty Luxemburgia lukuun ottamatta kaikissa nykyisissä jäsenmaissa. Vuoteen 2002 mennessä kokeita oli tehty kaikkiaan 1775 kappaletta, sisältäen kaikki organismit. Yli 100 kenttäkokeita oli tehty suuruusjärjestyksessä: Ranskassa, Italiassa, Iso-Britanniassa, Espanjassa, Hollannissa, Belgiassa ja Saksassa. Vähiten kokeita oli tehty Itävallassa (3 kpl), Irlannissa (5 kpl) ja Portugalissa (12 kpl). Eri kasveista yli 50 koetta oli tehty suuruusjärjestyksessä: maissille, öljyrapsille, sokerijuurikkaalle, perunalle, tomaatille ja tupakalle. (Joint Research Center 2002.) Kenttäkokeiden määrä on kuitenkin ollut selvässä laskussa; vuodesta 1998 vuoteen 2002 kokeiden määrä on laskenut 76 % (Food production daily 2003).

17 17 3 GEENITEKNIIKKA SUOMEN MAATALOUDESSA 3.1 Kenttäkoetoiminta Suomen maataloustuotannossa ei ole käytössä muuntogeenisiä kasveja. Suomessa on tehty 20 erillisesti ilmoitettua kenttäkoetta muuntogeenisillä organismeilla vuosien välillä, joista 18 oli tehty kasveilla. Koekasveina ovat olleet ohra 8 (2 kpl), peruna (3kpl), rapsi (2 kpl), sokerijuurikas (5 kpl), parsakaali (1 kpl), valkokaali (1kpl), kukkakaali (1 kpl), kevätrypsi (1kpl), tupakka (1 kpl), koivu (4 kpl), kuusi (2 kpl) ja mänty (2 kpl). Kokeita ovat tehneet Boreal Kasvinjalostus Oy, Mildola Oy, Metsäntutkimuslaitos, Helsingin yliopisto, Kemira Agro Oy, AgrEvo Nordic, Maatalouden Tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus, Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus, Hilleshög Ab, Novartis Seeds ja Oulun yliopisto. Kaksi koetta on tällä hetkellä meneillään, joissa molemmissa tutkitaan metsäpuita. (JRC 2003.) 3.2 Tutkimus liittyen maatalouskasveihin Geeniteknistä tutkimusta Suomessa harjoittavat edellisessä kohdassa mainitut yritykset ja organisaatiot, mukaan lukien VTT ja Biokeskukset, joita on Suomessa 4 eri yliopistojen yhteydessä. Yritykset eivät tällä hetkellä mainosta tekevänsä kaupallistamiseen tähtäävää tutkimusta. Keskon koetoiminta on perunan osalta loppunut täysin eikä näköpiirissä ole mitään (J. Kuisma, henkilökohtainen tiedonanto ). Mildola on ilmoittanut luopuneensa geeniteknisen rypsin kehittämisestä näillä tietoa. Boreal Kasvinjalostuksella on mahdollisuus aloittaa gm-lajikkeiden kehittäminen, mutta kuluttajien vastustuksesta johtuen ei ole nähty tällä hetkellä järkeväksi toimia (S.Hovinen, henkilökohtainen tiedonanto syksy 2001). Borealin suuremman kiinnostuksen kohteena ovat öljykasvit ja peruna. Monikansallisten yritysten toiminta Suomessa on hyvin lyhytjänteistä. Toisaalta yritys voi nopeastikin aloittaa koetoiminnan, jos tilanne muuttuu suopeammaksi. (Maa- ja metsätalousministeriö 2000b).

18 Tulevaisuuden suunta EU:ssa on jätetty 11 hakemusta koskien muuntogeenisen kasvin hyväksymisestä elintarvikkeeksi vuosina (Elintarvikevirasto 2002). EU:n lajikeluetteloon eli viljeltäväksi EU:n alueella ei ole vielä hyväksytty kuin yksi soija- ja yksi maissilajike. EU:n viranomaiset ovat vastaanottaneet useita uusia hakemuksia yrityksiltä lajikkeiden markkinoille saattamiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt vuonna 2000 strategian bio- ja geenitekniikan käytöstä hallinnonalallaan. Tällä hetkellä ministeriössä valmistellaan yksityiskohtaisempaa geenitekniikkastrategiaa ja toimenpideohjelmaa vuosille Strategia ja toimenpideohjelma esittää, että geenitekniikka pyritään ottamaan käyttöön laajasti maataloudessa ja myös muuntogeenisten kasvien viljelyä Suomessa edistetään. (Maa- ja metsätalousministeriö 2002.) Eduskunta on ottanut vähän suoranaisesti kantaa geenitekniikan tulevaisuuden kehittämiseen Suomessa. Tulevaisuusvaliokunnan (teknologian arviointi vuonna 1998), maa- ja metsätalousvaliokunnan (MmVL 14/2002, MmVL 6/2002, MmVL 26/2001), ympäristövaliokunta (YmVL 18/2002, YmVL 16/2001, YmVL 24/2002), talousvaliokunta (TaVL 4/2002, TaVL 27/2001) lausunnoissa löytyy joitain viittauksia. Todennäköisimmät kasvit ja sovellukset Jos Suomessa tullaan viljelemään muuntogeenisiä kasveja, todennäköisimpiä näyttäisi olevan peruna ja öljykasvit; rypsi sekä rapsi. Rypsin ja perunan osalta on tehty selvityksiäkin (ks. Virolainen 2001). Rypsin laatu on heikentynyt, koska sato sisältää liiaksi rikkakasvien osia. Rypsille sallittavat rikkakasvitorjuntaaineet ovat vähenemässä; glyfosaatin kestävät lajikkeet ratkaisisivat tätä ongelmaa (Loiskekoski 2003). Mildola on tutkinut gm-rypsiä, vaikkakin tutkimus on ollut jäissä pari vuotta. Gm-perunaa on tutkittu Suomessa useassa paikassa ja sen viljelyä on suunniteltu Oulun seudulla (Rautio 2003).

19 19 4. GEENITEKNIIKAN LAKIKEHYS MAATALOUDEN OSALTA 4.1 Avoimen käytön direktiivit 90/220/ETY ja 2001/18/EY Ylin geenitekniikkaa koskeva säädös on EU:n direktiivi 2001/18/EY gmorganismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön eli ns. avoimesta käytöstä. Tällä tarkoitetaan muuta kuin suljettua käyttöä laboratoriossa, teollisuuslaitoksessa tms. Direktiivi on horisontaalinen direktiivi eli se kokoaan kaikki geenitekniikkaan liittyvät aiheet samaan direktiiviin. Aiempi avoimen käytön direktiivi 90/220/ETY korvattiin vuonna 2001 direktiivillä 2001/18/EY, jonka kansallinen toimeenpano tuli tehdä viimeistään lokakuussa (Maa- ja metsätalousministeriö 2001b) Tosin toimeenpano on takkuillut kovasti lähes kaikissa jäsenmaissa eikä direktiiviä ole Suomessa ja 11 muussa jäsenmaassa pantu vielä toimeen. 11 muuta jäsenmaata ovat Ranska, Luxemburg, Belgia, Hollanti, Saksa, Italia, Irlanti, Kreikka, Espanja, Portugali ja Itävalla. (Finfood ) Direktiivi 2001/18/EY määrittelee ensinnäkin yleiset säännökset (A-osa), toiseksi kuinka kenttäkokeille haetaan lupa, millä perusteilla ja miten lupaprosessi etenee kohdemaassa sekä EU-jäsenmaissa (B-osa). Kolmanneksi direktiivi määrittelee geenimuunneltujen tuotteiden markkinoille saattamisen pelisäännöt : ilmoitusmenettelyn, vaadittavat selvitykset, seurannan, vaadittavat merkinnät ja lupaprosessin etenemisen sekä luvan uusimisen (C-osa). Viimeiseksi määritellään tietojen luottamuksellisuutta, eri komiteoiden osuutta lupien käsittelyssä, rangaistuksia sekä tietojen vaihtoa ja raportointia (D-osa). (Maa- ja metsätalousministeriö 2000a.) 4.2 Direktiivi 98/95/EY siemenkauppaa ja lajikeluettelo koskien Kylvösiemendirektiivin mukaan geneettisesti muunnettuja lajikkeita saadaan tuottaa ja markkinoida ainoastaan, jos tarpeelliset toimenpiteet ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien haitallisten vaikutusten toteamiseksi on tehty. Geenitekniikan käytöstä on lisäksi ilmoitettava asianmukaisilla merkinnöillä. Ympäristöriskien arvioinnin on oltava vastaava kuin direktiivissä 90/220/ETY on säädetty.

20 20 Ihmisravinnoksi jalostettavien gm-lajikkeiden hyväksymiseksi yleiseen lajikeluetteloon edellytetään, että elintarvike tai elintarvikkeen ainesosa on jo hyväksytty uuselintarvikeasetuksen nojalla. Gm-lajike voidaan hyväksyä kansalliseen kasvilajikeluetteloon huolimatta siitä, onko se hyväksytty EU:n kasvilajikeluetteloon vai ei. Geneettinen muuntaminen on aina selvästi merkittävä lajike- ja myyntiluetteloihin. Lisäksi, kun on kyse gm-lajikkeen siemenistä, siemenerään kiinnitetyssä tai sen mukana seuraavassa virallisessa tai muussa etiketissä tai asiakirjassa on selkeästi mainittava, että lajiketta on muunnettu geneettisesti. (Maa- ja metsätalousministeriö 2000a.) Lajikeluetteloon hyväksyminen tapahtuu jonkin jäsenmaan kautta kasvilajikekokeiden jälkeen. Suomessa lajikekokeista vastaa kasvilajikelautakunta. Hyväksyminen tapahtuu neuvoston direktiivien perusteella. Jos kasvilajike hyväksytään kansalliseen luetteloon voi jäsenmaa sen jälkeen esittää sitä otettavaksi EU.n yhteiseen lajikeluetteloon. Tämä EU:n luetteloon hyväksyntä on ollut kuitenkin pysähdyksissä vuodesta 1998 lähtien, mikä on käytännössä aiheuttanut viljelymoratorion. (Maa- ja metsätalousministeriö 2001b.) Direktiivi on kansallisesti toimeenpantu osana siemenkauppalakia. 4.3 Tulossa olevat jäljitettävyys- ja merkintädirektiivit EU:n komissio antoi kaksi asetusehdotusta. Ensimmäisen asetusehdotuksen tarkoituksena on säätää uudesta hyväksyntämenettelystä geenitekniikalla muunnetuille rehuille sekä selkeyttää ja tehdä avoimemmaksi olemassa oleva hyväksyntämenettely gm-elintarvikkeille. Ehdotus korvaisi EU:n uuselintarvikeasetuksen gm-elintarvikkeiden osalta. Lisäksi säädettäisiin gmelintarvikkeiden yhdenmukaisista ja kattavista pakkaus-merkinnöistä, joiden tarkoituksena olisi antaa kuluttajalle todellinen valinnan mahdollisuus. Asetus säätäisi myös gm-rehujen yhdenmukaisista ja kattavista merkinnöistä, joista tuottaja saisi täsmällistä tietoa rehun koostumuksesta ja ominaisuuksista. (Maa- ja metsätalousministeriö 2001a.)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta Aiheena mm. 1. Cap 2020 Mitä hyvää Mitä huonoa Mitä euroina 2. Katsaus markkinoihin Euroopassa Suomessa CAP 2020 ja muu EU-politiikka

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2009R0041 FI 10.02.2009 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EY) N:o 41/2009, annettu 20 päivänä tammikuuta 2009,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) 5234/16 DENLEG 3 AGRI 10 SAN 8 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. tammikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042509/03

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. helmikuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Kuka tarvitsee muuntogeenisiä kasveja Suomeen?

Kuka tarvitsee muuntogeenisiä kasveja Suomeen? 1 Kuka tarvitsee muuntogeenisiä kasveja Suomeen? Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee lakia, joka käytännössä avaa portit GMO-kasvien viljelylle Suomessa. Maatiaisen ensisijainen toive on, että Suomi

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotukset ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotukset ( 1 ), L 268/24 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista

Lisätiedot

GMO-ABC. Markku Keinänen Itä-Suomen yliopisto

GMO-ABC. Markku Keinänen Itä-Suomen yliopisto GMO-ABC Markku Keinänen Itä-Suomen yliopisto Geenimuunnellut elintarvikkeet, BTNK, Tieteiden Talo, Helsinki, 24.3.2010 Kasvinjalostuksen menetelmiä Risteytys ja valinta Mutaatiojalostus Lajien väliset

Lisätiedot

GMO-tietopaketti. Kasvinjalostuksen menetelmiä

GMO-tietopaketti. Kasvinjalostuksen menetelmiä GMO-tietopaketti Markku Keinänen Itä-Suomen yliopisto Muuntogeeninen kasvintuotanto, MTK ja BTNK, Kampustalo, Seinäjoki, 13.4.2010 Kasvinjalostuksen menetelmiä Risteytys ja valinta Mutaatiojalostus Lajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa Eduskunnan Suurelle valiokunnalle Lannoitteiden kadmiumpitoisuuden rajoittaminen Maa- ja metsätalousministeriö lähettää kunnioittavasti eduskunnan Suurelle valiokunnalle oheisen muistion Suomen lannoitteiden

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00604 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 03.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden/poikkeukset ja siirtymäkaudet

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomuviljelyn peruskurssi LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomutuotannon tilanne Muutokset tilan toiminnassa luomuun siirryttäessä Maan rakenteen ja viljelykierron merkitys Viljelykiertoon

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

GEENIVARAT OVAT PERUSTA KASVINJALOSTUKSELLE. Merja Veteläinen Boreal Kasvinjalostus Oy

GEENIVARAT OVAT PERUSTA KASVINJALOSTUKSELLE. Merja Veteläinen Boreal Kasvinjalostus Oy GEENIVARAT OVAT PERUSTA KASVINJALOSTUKSELLE Merja Veteläinen Boreal Kasvinjalostus Oy OPIT TÄNÄÄN Miksi kasvinjalostus tarvitsee geenivaroja? Miten geenivaroja käytetään kasvinjalostuksessa? Geenivarat

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila,

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila, Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta Jaakko Nuutila, 6.10.2015 Osana kokonaisuutta Väitöstutkimus, jossa tarkastellaan luomuketjua osana suomalaista elintarvikejärjestelmää ja esitetään keinoja,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 14/2002 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (GMelintarvikkeet ja -rehut sekä GM-tuotteiden jäljitettävyys ja merkinnät)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) 13.2.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 38/3 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 123/2008, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 15. toukokuuta 2013 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Puheenjohtaja Kimmo Pitkänen Biotekniikan neuvottelukunta Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS Biotekniikan neuvottelukunta BIOPANKKIEN MERKITYS KANSALAISILLE

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Luomufoorumi 10.4.2014 Valvonnasta luomun vahvuus Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Alan yhteiset tavoitteet 1) Luomutuotannon lisääminen 20 % peltoalasta vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (GMelintarvikkeet ja rehut sekä GM-tuotteiden jäljitettävyys ja merkinnät) Perustuslain 96 :n 2 momentin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki alkoholilain muuttamisesta... 1 2 Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 45 e :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 7.Kasvin- ja eläinjalostuksella tehostetaan ravinnontuotantoa.

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 7.Kasvin- ja eläinjalostuksella tehostetaan ravinnontuotantoa. Avainsanat: kasvinjalostus eläinjalostus lajike risteytysjalostus itsepölytteinen ristipölytteinen puhdas linja heteroosi hybridilajike ylläpitojalostus geneettinen eroosio autopolyploidia allopolyploidia

Lisätiedot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot Eviran ohje 18217/4 (ei suuria muutoksia, poistetaan lupien 5 ja 15

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot