LUONNONMUKAISEN KASVITUOTANNON JA MUUNTOGEENISTEN KASVIEN RINNAKKAISELO SEKÄ SUOMALAISEN LUOMUVILJELIJÄN KÄSITYKSET SIITÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNONMUKAISEN KASVITUOTANNON JA MUUNTOGEENISTEN KASVIEN RINNAKKAISELO SEKÄ SUOMALAISEN LUOMUVILJELIJÄN KÄSITYKSET SIITÄ"

Transkriptio

1 LAUREA AMMATTIKORKEAKOULU HYVINKÄÄ-INSTITUUTTI LUONNONVARA-ALA LUONNONMUKAISEN KASVITUOTANNON JA MUUNTOGEENISTEN KASVIEN RINNAKKAISELO SEKÄ SUOMALAISEN LUOMUVILJELIJÄN KÄSITYKSET SIITÄ Hannes Pekkala ympäristönhoidon ko. opinnäytetyö toukokuu 2003

2 2 Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää-instituutti Luonnonvara-ala Ympäristönhoidon koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Hannes Pekkala Luonnonmukaisen kasvituotannon ja muuntogeenisten kasvien rinnakkaiselo sekä suomalaisen luomuviljelijän käsitykset siitä sivua Tämä työ käsittelee luonnonmukaisen kasvituotannon ja muuntogeenisten kasvien viljelyn rinnakkaiseloa. Selvitys on tehty Luomuliiton toimeksiannosta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella on selvitetty maatalousalan organisaatioiden kantoja aiheeseen, rinnakkaiseloon liittyviä tutkimustuloksia ja käytännön kokemuksia. Viimeinen osa käsittelee suomalaisille luomuviljelijöille tehtyä kyselyä geenitekniikasta ja muuntogeenisistä kasveista sekä sen tuloksia. Tutkimustulosten mukaan rinnakkaiselo on mahdollinen, mutta siihen liittyvien kompromissien seuraukset ovat epäselviä. Mikäli muuntogeenisten kasvien viljely on vähänkin laaja-alaisempaa on luomutuotannolla suuri työ pitäytyä erossa tahattomasta saastumisesta muuntogeeneistä. Luomuviljelijöille (N=57) vuosien vaihteessa tehdyn kyselyn tarkoituksena oli selvittää, kokevatko luomuviljelijät Euroopassa ja Suomessa mahdollisesti lisääntyvän muuntogeenisten kasvien viljelyn uhaksi luomuviljelylle. Kysely vahvisti ennakkokäsitystä, että myös suomalainen luomutuotanto haluaa pitäytyä erossa muuntogeenisistä kasveista. Kyselyn mukaan enemmistö luomuviljelijöistä kokee muuntogeeniset kasvit uhaksi luomutuotannolle. Pääosa viljelijöistä kieltäisi muuntogeenisten kasvien viljelyn Suomessa tai EU:ssa. Jos viljelykieltoa ei toteuteta, pääosa kannattaa vielä lisätutkimuksia ja hidasta kaupallisen viljelyn sallimista. Vastanneet luomuviljelijät turvaavatkin siihen, että valtio varmistaa luomutuotannon kehityksen. Myös Luomuliitolle asetetaan useita toiveita, jotka liittyvät geenitekniikan sääntelyyn ja viljelijöiden kouluttamiseen. Viljelijöillä ei kyselyn perusteella ole kovin hyvä tiedontaso geenitekniikasta ja muuntogeenisistä kasveista. Tiedetyt asiat olivat enemmänkin kuluttajatietoa kuin maataloustuottajan tietoa geenitekniikasta. Joidenkin maiden luomuviljelijöiden huonot kokemukset muuntogeenisistä kasveista eivät ole ilmeisesti kantautuneet vielä Suomeen. Muuntogeenisten kasvien viljelyn alkamista Suomessa ei todennäköisesti voida myöskään pitää ajankohtaisena. Asiasanat: muuntogeeniset kasvit, geenitekniikka, luomutuotanto, rinnakkaiselo, suomalainen luomuviljelijä, käsitykset Laurea Polytechnic ABSTRACT

3 3 Hyvinkää-institute Department of Natural Resources Environmental planner Bachelor s thesis: The coexistence of organic crop production and genetically modified plants and views of the Finnish organic farmers of coexistence Hannes Pekkala p. The study deals with the coexistence of organic plant production and cultivation of genetically modified plants. The study has been done for The Union for Organic Farming Luomuliitto. The study comprises literature review of the policies of agricultural organisations on the subject, some results of the research on coexistence and review into practical experiences around the world. Third part of the study is a survey made to Finnish organic farmers. According to some studies coexistence of this kind is possible, but the consequences of the compromises made are not clear. In case of a vast area being cultivated with gm-plants organic farmers would have to make great efforts to stay away from modified genes. The purpose of the survey was to examine whether the organic farmers consider the possible increase of gm-plant cultivation in Finland and in Europe as a threat to organic farming. The questionnaire was sent to 150 Finnish organic farmers (of whom 57 replied) twice. Results of the survey confirmed assumption that the Finnish organic production seeks to refrain from gm-plants. According to the results majority of the respondents see gm-plants as a threat to organic farming. A majority would also prohibit the cultivation of gm-plants in Finland or in the EU. If the ban wouldn t be applied then most of the farmers would be in favour of more research on of gm-plants and slow approach to the commercial cultivation. The respondents rely on the government to ensure development of organic farming in Finland. The government is not seen as the only hope but the respondents also expect Luomuliitto to act by lobbying and educating. The results of the survey indicate that organic farmers in Finland do not have much knowledge of the basics of genetic engineering and gm-plants. It seems as the farmers have more or less consumer knowledge of genetic engineering rather than the knowledge of agricultural producers. The experiences of many organic farmers in some countries abroad don t seem to have reached the Finnish shores. The beginning of gm-plants cultivation is probably neither considered of current interest. Keywords: coexistence, Finland, organic farmer, genetically modified plants, genetic engineering, organic production, views

4 4 SISÄLLYS NIMIÖLEHTI TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO GEENITEKNIIKAN KÄYTTÖ MAATALOUDESSA Geenitekniikan määritelmä Siirtogeenitekniikan kehittyminen Kasvituotannon sovellukset Sovellusten jako ominaisuuksien mukaan Kestävyysominaisuuksiltaan muunnellut sovellukset Laatuominaisuuksiltaan muunnellut sovellukset Muuntogeeniset lääkekasvit Muuntogeeniset kasvit maataloudessa tulevaisuudessa Ei-geeniteknisen jalostuksen saavutukset Viljelytilanne maailmalla Kaupallinen viljely Kenttäkokeet GEENITEKNIIKKA SUOMEN MAATALOUDESSA Kenttäkoetoiminta Tutkimus liittyen maatalouskasveihin Tulevaisuuden suunta GEENITEKNIIKAN LAKIKEHYS MAATALOUDEN OSALTA Avoimen käytön direktiivit 90/220/ETY ja 2001/18/EY Direktiivi 98/95/EY siemenkauppaa ja lajikeluettelo koskien Tulossa olevat jäljitettävyys- ja merkintädirektiivit Luomutuotannon asetus EY 1804/ Suomen geenitekniikkalaki ja asetus Siemenkauppalaki...22

5 5 4.7 EU-elinten päätöksiä ja esityksiä Viranomaiset VILJELIJÖIDEN KANTOJA MAAILMALTA IFOAM IFOAM kannat IFOAM-EU kannat COPA-COGECA Iso-Britannia Tilanne The National Farmers Union NFU Soil Association Ruotsi Tilanne Lantbrukarnas riksförbund LRF Ekologiska Lantbrukarna Yhdysvallat Tilanne Luomutuotanto Kanada Tilanne Luomujärjestöt SUOMALAISTEN VILJELIJÄLIITTOJEN KANNAT Luonnonmukaisen viljelyn liitto Luomuliitto Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK Biodynaaminen yhdistys LUOMUN JA GEENITEKNIIKAN RINNAKKAISELO Rinnakkaiselon perusteet Tuotantojen erillään pitäminen Yleistä Geenisiirtymä Siitepölyn leviämisen estäminen...44

6 Siementen leviämisen estäminen Siementuotanto Saastuminen Yleistä Siemenen saastuminen Sadon saastuminen Elintarvikeketjun saastuminen Korvausvastuut Kokemuksia Lainsäädäntö Testaaminen Testaamisen tarpeet Testimenetelmät Sertifiointi Kuluttajamielipide Geenimuuntelusta vapaat vyöhykkeet Perusteet Voimassa olevat Toteuttamisen esteet ja mahdollisuudet Onko rinnakkaiselo mahdollista? KYSELY Kyselyn tavoitteet Kyselyn toteutus Kyselyn tulokset Viljelijöiden tiedot geenimuuntelusta Tiedonhankinta ja luottamus Koettu tiedontarve Suhtautuminen geenimuunteluun Suomen maatalouden linjaukset geenitekniikan suhteen Yhteiskunnan rooli Avoimuus Toimiminen Taustatiedot...76

7 Viljelijöiden ajatuksia Tulosten tulkinta Näkevätkö luomuviljelijät muuntogeenisten kasvien uhkaavan elinkeinoaan? Onko luomuviljelijöiden mielestä tarvetta joillekin toimille? Onko viljelijöillä sellaista tietoa, että he voivat varautua muuntogeenisten kasvien yleistymiseen ja keskustella aiheesta? Miten luomuviljelijät suhtautuvat mahdollisesti lisääntyvään gmo:n levitykseen ympäristöön? Vertailu muihin lähteisiin Tutkimuksen tarkastelu Lisätutkimuksen tarve SANASTO...84 LÄHTEET...86 LIITTEET Taulukot Kyselylomake...99

8 8 1. JOHDANTO Luomutuotanto on kehittynyt 1900-luvun alkuvuosikymmeninä yhtä aikaa Englannissa ja Saksassa, tosin hieman eri muodossa (Rajala 1995) luvulla luomutuotanto kehittyi ja sille muotoiltiin säännöt (IFOAM 2003). Geenimuuntelu on poikkeuksetta kielletty luomutuotannon EU-asetuksessa ja kansainvälisen luomuliikkeen kattojärjestön IFOAM:n periaatteissa sekä kansallisen Luomuliitto ry:n tuotanto-ohjeissa. Ensimmäinen geeninsiirto tehtiin vuonna Geenitekniikalla on voitu muunnella kasveja 1980-luvun alkupuolesta alkaen. Seuraavien 20 vuoden aikana on tuotettu muuntogeenisiä kasveja, joita nykyään viljellään laajasti kaupalliseen tarkoitukseen sekä tutkitaan maatalousympäristössä kenttäkokeissa. Muuntogeenisten kasvien viljelyn kohdalla on monia ympäristöön ja terveyteen liittyviä seikkoja, joihin ei ole saatu selvää vastausta. Muuntogeenisten kasvien viljelyn leviämiseen liittyy luomutuotantoon ja tavanomaiseen tuotantoon kohdistuvia riskejä. Nämä riskit saattavat kohdistua erityisesti luomutuotantoa kohtaan sillä luomutuotteita ostavat kuluttajat ostavat luomutuotteita erityisin eettisin ja terveydellisin perustein. EU:ssa on pitkään ollut voimassa uusien muuntogeenisten kasvien hyväksymisprosessin estävä yhteisöpäätös. Espanjassa ja Ranskassa on viljelty muutamia tuhansia hehtaareita muuntogeenistä maissia. Lainsäädäntöä on valmisteltu usean vuoden ajan ja nyt on näköpiirissä, että kaupallinen viljely alkaa laajemmin 1-2 vuoden kuluessa. Suomessa valmistellaan parhaillaan linjauksia geenitekniikan tulevaisuuden asemasta kansallisessa maa- ja metsätaloudessa vuosille Tämä työ on tehty Luomuliiton toimeksiannosta. Työn tekeminen on lähtenyt tarpeesta saada tietoa muuntogeenisten kasvien vaikutuksista luomutuotannolle. Tarkoituksena on tarjota tietoa luomutuottajille käytännön toiminnan tueksi ja Luomuliitolle päätöksen teon avuksi.

9 9 Työ jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käydään läpi tämän hetkinen tilanne antamalla yleiskuva geenitekniikasta maataloudessa ja kerrotaan ympäri maailmaa joidenkin viljelijäjärjestöjen käsityksistä luomutuotannosta ja gm-tuotannosta. Valinta on pohjautunut pääasiassa englannin- tai ruotsinkielisen materiaalin saatavuuteen ja tapausten kiinnostavuuteen. Valitettavasti esimerkkien määrää on jouduttu rajaamaan, jottei työ olisi kasvanut liian pitkäksi. Toisessa osassa käsitellään eri tuotantotapojen rinnakkaiseloon liittyviä seikkoja ja esitetään esimerkkejä maailmalta. Kolmannessa osassa käsitellään suomalaisille luomutuottajille tehtyä kyselyä heidän käsityksistään kasvien geenimuuntelusta ja geenitekniikasta. 2. GEENITEKNIIKAN KÄYTTÖ MAATALOUDESSA 2.1 Geenitekniikan määritelmä Biotekniikka on elävien organismien hyödyntämiseen keskittyvää toimintaa. Biotekniikkaa on sekä oluen valmistukseen liittyvät käymisprosessit että hapanmaitotuotteiden ja maitohappokäymisellä valmistettavien tuotteiden valmistus. Biotekniikan osa-alueita ovat muun muassa: mikrobiologia, prosessitekniikka, laitesuunnittelu, biokemia, säätötekniikka ja solukkoviljelytekniikka. Myös geenitekniikka luetaan biotekniikan alaan kuuluvaksi osa-alueeksi. (Kauppinen ym.1998.) Geenitekniikasta käytetään synonyymeinä termejä yhdistelmä-dna tekniikka ja siirtogeenitekniikka. Geenitekniikan lisäksi geeniteknologian osa-alueita ovat geenitieto ja geenien toiminnan tutkiminen (Maa- ja metsätalousministeriö 2000a). Julkisessa keskustelussa biotekniikka ja geenitekniikka termejä käytetään ristiriitaisesti. Biotekniikalla saatetaan tarkoittaa vain geenitekniikkaa tai geenitekniikalla tarkoitetaan nimenomaan siirtogeenitekniikkaa. Siirtogeenitekniikalla jalostetuista kasveista käytetään synonyymeina myös termejä: geenimuunnellut kasvit, geenimodifioidut kasvit, geenimanipuloidut kasvit, gm-kasvit ja muuntogeeniset kasvit, jota kielitoimisto pitää parhaimpana terminä.

10 10 Määritelmien kirjavuus liittyy osaltaan siihen, että sanojen merkityksillä yritetään vaikuttaa kuluttajien ja kansalaisten asenteisiin geeniteknologiaa kohtaan. Toisaalta ala kehittyy jatkuvasti ja uusia määritelmiä tarvitaan esittämään jotain toimintaa selkeämmin. Joka tapauksessa määritelmien nykyinen käyttö on selvästi kuluttajaa harhauttavaa. Geenitekniikka-määritelmän käyttö kuluttajalle suuntautuneessa viestinnässä on selvästi vähentynyt viime vuosina ja bioetuliitteisen käyttö lisääntynyt. Elämään viittaavan ja kuluttajan korvissa positiivisemmin varautuneen biotekniikka-määritelmän käyttö on joidenkin luomutoimijoiden mielestä jopa vastoin luomutuotannon direktiiviä (Hyvönen & Vartiainen 2001). 2.2 Siirtogeenitekniikan kehittyminen Tekniikka geenien siirtämiseksi kasveihin on ollut olemassa melko lyhyen ajan. Ensimmäinen geenin siirto kasviin tapahtui tasan 20 vuotta sitten, kun kolme eri tutkimusryhmää onnistui siirtämään erään maabakteerin (Agrobacterium tumefaciens) avulla antibioottikestävyysgeenin kasvisoluun. Kyseisen maabakteerin käyttöä ns. geeninsiirtovektorina kehitettiin tämän jälkeen useamman vuoden ja sen toimivuutta kokeiltiin eri kasvien kohdalla. Seuraavana onnistuttiin siirtämään virus-, rikkakasviaineen- ja hyönteiskestävyyden tuottavat geenit vuosina (Häikiö & Kangasjärvi 1999.) Merkittävä askel geenitekniikan kehittämisessä otettiin vuonna 1987, kun kehitettiin toisenlainen tapa siirtää DNA:ta, mikroammus- eli partikkelipommitus. Partikkelipommitusmenetelmässä ammutaan kasvisoluun tai protoplastiin pieniä volframi- tai kultakuulia, joiden pinnalla on DNA:ta tai RNA:ta. Tätä menetelmää voidaan käyttää silloin, kun bakteerivektorin käyttäminen ei ole mahdollista, kuten yksisirkkaisilla kasveilla. Tällä tekniikalla pystyttiin siirtämään muun muassa tupakan mosaiikkiviruksen RNA:ta sipuliin, maissiin rikkakasviaineenkestävyysgeeni ja vehnään rikkakasviaineenkestävyysgeeni. (Häikiö & Kangasjärvi 1999.) Olemassa on myös useita muita eri tekniikoita, joista osalla voidaan siirtää geeni suoraan kasvisoluun, osaa näistä tekniikoista voidaan käyttää vain niin, että valmistetaan protoplasti, johon geeni siirretään. Geenitekniikalla on saatu aikaan

11 11 koirassteriiliteetti tupakalla ja rapsilla ensimmäisen kerran vuonna Koirassteriliteetin avulla voidaan tuottaa hybridejä kahdesta eri linjasta ristipölytyksellä. (Häikiö & Kangasjärvi 1999.) Nykyään geeninsiirto onnistuu kaikilla tärkeimmillä viljelykasveilla. Yleisimmin kenttäkokeita on tehty maissilla, öljyrapsilla, perunalla, tomaatilla, soijapavulla, puuvillalla, tupakalla ja melonilla. Ominaisuuksia on siirretty jo edellä mainittujen lisäksi seuraaviin viljelykasveihin: riisi, ohra, kaura, kurkku, sokerijuurikas, sokeriruoko, auringonkukka, pellava, lehtisalaatilla, salaattisikuri, paprika, porkkana, herne, kaalien suku (Brassica sp.), parsa, sinimailanen, munakoiso, bataatti, maapähkinä, saksanpähkinä, mansikka, omena, luumu, karpalo, lupiini, papaija, ananas, vadelma, viinirypäle ja kiivi. (Häikiö & Kangasjärvi 1999; Maa- ja metsätalousministeriö 2001b; AgBios 2002; Mannonen 2002.) Geenitekniikalla on myös jo siirretty geenejä nisäkkäisiin. Kaneihin, lehmiin, vuohiin, sikoihin ja lampaisiin on siirretty geenejä, joiden avulla eläimillä voidaan tuottaa ihmisen terveyden hoitoon tarkoitettuja proteiineja. Näitä proteiineja ei voida tuottaa geneettisesti muunnelluilla mikrobeilla. (Maa- ja metsätalousministeriö 2002.) 2.3 Kasvituotannon sovellukset Sovellusten jako ominaisuuksien mukaan Geenitekniikan erilaisia sovelluksia on jaoteltu sen mukaan miten geeninsiirto vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuteen. Karkeasti tuotteet voidaan jakaa kahteen luokkaan: kestävyys- ja laatuominaisuuksiin (Pehu 1997). Toisaalta jako tehdään kronologisesti niin, että niin sanotun ensimmäisen aallon tuotteet ovat ensimmäisenä kehitettyjä ja toisen sekä kolmannen aallon tuotteita vasta pääasiassa kehitellään markkinoille saattamiseksi. Kronologinen jako johtuu pääasiassa siitä, että laatuominaisuuksien muunteleminen on monimutkaisempaa mm. koska nämä ominaisuudet ilmenevät usein monen geenin seurauksena ja näin olleen niitä varten tarvitsee tehdä enemmän tutkimusta.

12 12 Ensimmäisessä aallossa kehitettiin rikkakasviaineen tai hyönteisen kestäviä lajikkeita. Niin sanotussa toisessa aallossa on suunniteltu sellaisia lajikkeiden laatuun liittyviä seikkoja kuin tautikestävyys virus-, bakteeri- ja sienitaudeille. Ns. kolmannessa aallossa taas keskitytään kasvien ja sitä kautta elintarvikkeen ravinnepitoisuuksien muuttamiseen. (Virolainen & Niemi 2000, 21.) Vielä omaksi ryhmäkseen voidaan jaotella niin sanotut farmaseuttiset muuntogeeniset kasvit, joita on muokattu niin, että ne tuottavat lääkeaineita. Näiden kasvien viljely on juuri alkamassa Yhdysvalloissa Kestävyysominaisuuksiltaan muunnellut sovellukset Ensimmäiset biotekniikkateollisuuden kehittämät laajemmassa käytössä olevat kasvit ovat kestävämpiä tavalla tai toisella. Näiden muuntogeenisten sovellusten markkinoiden kohteena ja esitettyinä hyötyjinä ovat olleet viljelijät. Tärkeimmät sovellukset ovat olleet rikkakasviaineita kestävät maissit, tiettyjä hyönteisiä kestävät maissit, hyönteis- ja rikkakasviaineita kestävät puuvillat, rikkakasviaineita kestävät soijat, rikkakasviainetta kestävä rapsi, hyönteis- ja virustauteja kestävät perunat, rikkakasviaineita kestävä. (Häikiö & Kangasjärvi 1999; Agbios 2002, ISAAA 2002b.) Ensimmäisen aallon sovelluksia on jo viljelty laajasti. Käytännöllisesti katsoen kaikki maailman kaupalliseen tuotantoon viljellyt muuntogeeniset kasvit ovat olleet kestävyysominaisuuksiltaan muunneltuja (Taulukko 1, ks. Liite 1). Näiden sovellusten nopea yleistyminen vain muutamassa vuodessa perustui siihen, että niiden tuomat esitetyt hyödyt kohdentuivat juuri maanviljelijään (Virolainen & Niemi 2000, 26) Laatuominaisuuksiltaan muunnellut sovellukset Paremmin säilyvä FlavrSavr TM tomaatti oli yksi ensimmäisiä muuntogeenisiä kasveja (Taulukko 2, ks. Liite 1). Sen lisäksi markkinoille ei ole tullut kuin muutamia laatuominaisuuksiltaan geenimuokattuja kasveja. Muut toisen aallon sovellukset ja kolmannen aallon sovellukset ovat vielä antaneet odottaa tulemis-

13 13 taan markkinoille. Syynä ovat olleet erityisesti kuluttajien epävarmat asenteet näitä tuotteita kohtaan, minkä seurauksena elintarviketeollisuus on ottanut aikalisän näiden tuotteiden tuomisessa markkinoille. Niin sanottujen toisen aallon ja kolmannen aallon sovellusmahdollisuudet ovat suuret. Toisen aallon kasveista kokeissa, tekeillä tai suunnitteilla on kasveja, joiden vitamiini tai hivenainepitoisuutta on lisätty, rasvaa tai öljyä muokattu terveellisemmäksi tai teollisuuden prosesseihin paremmin soveltuvaksi, tärkkelys tai sokeripitoisuutta on lisätty, ravinnoksi sopimattomia tai allergeenisia ainesosia on vähennetty tai niitä on muokattu paremmalta maistuviksi. (Gene- Watch 2000.) Viljelyyn asti päässeitä kolmannen aallon sovelluksia, ovat mm. virusresistantit perunalajikkeet ja viruksen kestävä papaija (AgBios 2002) Muuntogeeniset lääkekasvit Geenitekniikalla voidaan saada kasvit ja eläimet tuottamaan haluttuja proteiineja, joita voidaan käyttää muun muassa lääkkeiden valmistukseen. Eläimien käyttäminen lääketehtaina on ollut jo muutaman vuoden todellisuutta. Myös Pohjois-Savossa Pharming-yhtiö tuotti hetken aikaa muuntogeenisillä naudoilla laktoferriiniä. Tulossa on myös kasveja joiden avulla pyritään tuottamaan erilaisia proteiineja. Yhdysvalloissa on vasta koeviljelyssä niin sanottuja farmaseuttisia muuntogeenisiä kasveja. Näihin kasveihin on siirretty sellaisia geenejä, jotka aiheuttavat kasvissa jonkin lääketeollisuuden käyttöön soveltuvan proteiinin tuotannon tai käytettäväksi syötävänä ihmisten lääkintään tai rokottamiseksi. Lääkeproteiini saadaan kasveista uuttamalla. Tähän mennessä Yhdysvalloissa on ollut koeviljelyksessä ainakin riisiä, ohraa, tupakkaa ja maissia, jotka tuottavat jotain lääkeainetta (CBS 2002). Lääkekasveille on tehty kenttäkokeita, joista on kuitenkin päässyt muuntogeenejä huonon kenttäkokeen hoidon takia saastuttamaan ympäristöä ainakin Havaijil-

14 14 la ja Nebraskassa. Yhdysvalloissa lääkekasveihin suhtaudutaan melko varauksellisesti ja muun muassa muuntogeenisten lääkekasvien riskinarvioinnin toimivuudesta käydään kiistaa. (GENET ) Muuntogeeniset kasvit maataloudessa tulevaisuudessa Tulevaisuudessa muuntogeeniset lajikkeet voivat olla muunnettuja niin, että niiden allergeenisuus tai toksisuus on vähentynyt, tärkeiden ravintoaineiden imeytymistä on parannettu, kasveilla on parempi metallien tai muiden abioottisten stressien vastustuskyky. (Virolainen & Niemi 2000, 21) Abioottista stressiä paremmin kestävä riisi on jo kehitetty ja samanlaisten sovellusten kehittäminen muille ruohojen suvun viljoille: sokeriruo olle, maissille, vehnälle, rukiille ja ohralle pitäisi olla mahdollista (BBC 2002). Esimerkkejä laadullisista muutoksista tulevaisuudessa viljeltävistä kasveista ovat kahvipapu, joka ei tuota kofeiinia; salaatti, jossa on pinaatin verran rautaa, proteiinipitoisuudeltaan paranneltu bataatti, riisi, joka sisältää enemmän A- tai E vitamiinia ja niin edelleen. Kasveja tullaan kehittämään myös ajatellen eläinten ruokinnallisia tarpeita. Sulamista parantavia entsyymejä voidaan tuottaa kasveilla tai jalostaa ravintoainekoostumukseltaan sopivia rehukasveja. Näin voidaan parantaa ravinteiden hyödyntämistehokkuutta jonka seurauksena on parempi kasvu ja mahdollisesti vähentyneet ravinnepäästöt. Australiassa on kehitetty gm-lupiini, jonka avulla lammas kasvaa paremmin ja tuottaa enemmän villaa. (Maa- ja metsätalousministeriö 2001b.) Ei-geeniteknisen jalostuksen saavutukset Nykyään tehdään kasvinjalostusta hyvin monenlaisilla tavoilla, joista suuri osa on kaukana perinteisestä valinta- ja risteytysjalostuksesta. Kyseessä ei ole kuitenkaan geenitekninen jalostus vaan jotkin muut modernin kasvinjalostuksen tekniikat. Näillä jalostustavoilla on saatu aikaan myös muun muassa korkeampia satoja, muuttunut öljyhappopitoisuus rapsilla ja soijalla, rikkakasviainetta sietävät Clearfield lajikkeet rapsilla, riisillä, maissilla ja vehnällä (AgBios 2002.)

15 15 Geenimuunnettujen lajikkeiden lähtömateriaalina olleet lajikkeet ovat jo pian vanhentumassa. Osittain tästä syystä muuntogeenisten kasvien satomäärät ovat heikompia kuin uusimpien tavanomaisella jalostuksella kehitettyjen lajikkeiden sadot. (GENET ) 2.4 Viljelytilanne maailmalla Kaupallinen viljely Ensimmäiset kaupalliseen viljelyyn tarkoitetut kasvit otettiin käyttöön Kiinassa, kun 1990 luvun alussa kaupalliseen viljelyyn otettiin virukselle vastustuskykyinen tupakka ja samoin virukselle vastustuskykyinen tomaatti. Vuonna 1994 USA:ssa aloitettiin ensi kertaa viljellä muuntogeenistä kasvia, kun FlavrSavr TM tomaatti otettiin kaupalliseen viljelyyn. (James & Krattiger 1996.) Vuonna 2002 maailmalla viljeltiin geenimuunneltuja kasveja yhteensä 58,7 miljoonalla hehtaarilla 5,5-6 miljoonan viljelijän voimin 16 maassa. Sekä viljelypintaala että gm-kasveja viljelevien maiden ja viljelijöiden määrä on noussut koko kuuden vuoden jakson, keskimäärin 10 % vuosivauhtia. Gm-kasvien pinta-alan uskotaan hiukan kasvavan myös vuonna (James 2002.) Tärkeimmät sovellukset ovat hyönteisresistenssi ja rikkakasvi-aineenkestävyys. (Taulukko 3, ks. Liite 1) ja tärkeimmät kasvit ovat maissi, soija, rapsi ja puuvilla (Taulukko 4, ks. Liite 1). Geenimuunneltuja kasveja viljeltiin vuonna 2002 seuraavissa maissa: Kolumbia, Intia, Honduras, Etelä-Afrikka, Kiina, USA, Kanada, Argentiina, Australia, Meksiko, Bulgaria, Uruguay, Romania, Indonesia, Espanja, Saksa ja Ranska. Kaksi kolmasosaa kaikista muuntogeenisten kasvien viljelijöistä oli Kiinan ja Etelä- Afrikan köyhiä Bt-puuvillan viljelijöitä. Yhdysvaltojen 39 mha, Kanadan 13,5 mha, Argentiinan 3,5 mha ja Kiinan 2,1 mha olivat yhteensä 99 % koko maailman muuntogeenisten kasvien pinta-alasta. (James 2002.)

16 Kenttäkokeet Geenimuunnelluilla kasveilla tehdään kokeita rajoitetulla alueella peltoympäristössä. Näitä kokeita varten tarvitsee hakea lupa. Lupamenettelyt maittain vaihtelevat suuresti, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa niille kasveille, jotka eivät eroa merkittävästi jo levitetyistä ei tarvitse hakea lupaa erikseen vaan ilmoitusmenettely riittää (Häikiö & Kangasjärvi 1999). Ennen kenttäkokeiden aloittamista kasveja on aina testattu laboratorioissa ja/tai kasvihuoneissa (TEKES 2003). Geenien ilmentyminen voi kuitenkin muuttua siirrettäessä kasvi kasvihuoneesta kenttäkokeisiin (Häikiö & Kangasjärvi 1999). Ensimmäiset muuntogeenisten kasvien kenttäkokeet tehtiin vuonna 1986 USA:ssa ja Ranskassa geenimuunnellulla tupakalla. Vuoteen 1997 mennessä oli maailmassa tehty yli kenttäkoetta kuudellakymmenellä kasvilla 45 maassa. Kokeista noin (60 %) tehtiin vuosina ja (40%) vuosina Kaikista kokeista 72 % tehtiin Pohjois-Amerikassa. Seuraavina tulivat Eurooppa, Latinalainen Amerikka ja Aasia. (James 1997) Toisaalta vuoteen 2000 mennessä oli OECD-maissa tehty kaiken kaikkiaan kenttäkoetta (OECD 2000). Euroopan Unionissa on kokeita tehty Luxemburgia lukuun ottamatta kaikissa nykyisissä jäsenmaissa. Vuoteen 2002 mennessä kokeita oli tehty kaikkiaan 1775 kappaletta, sisältäen kaikki organismit. Yli 100 kenttäkokeita oli tehty suuruusjärjestyksessä: Ranskassa, Italiassa, Iso-Britanniassa, Espanjassa, Hollannissa, Belgiassa ja Saksassa. Vähiten kokeita oli tehty Itävallassa (3 kpl), Irlannissa (5 kpl) ja Portugalissa (12 kpl). Eri kasveista yli 50 koetta oli tehty suuruusjärjestyksessä: maissille, öljyrapsille, sokerijuurikkaalle, perunalle, tomaatille ja tupakalle. (Joint Research Center 2002.) Kenttäkokeiden määrä on kuitenkin ollut selvässä laskussa; vuodesta 1998 vuoteen 2002 kokeiden määrä on laskenut 76 % (Food production daily 2003).

17 17 3 GEENITEKNIIKKA SUOMEN MAATALOUDESSA 3.1 Kenttäkoetoiminta Suomen maataloustuotannossa ei ole käytössä muuntogeenisiä kasveja. Suomessa on tehty 20 erillisesti ilmoitettua kenttäkoetta muuntogeenisillä organismeilla vuosien välillä, joista 18 oli tehty kasveilla. Koekasveina ovat olleet ohra 8 (2 kpl), peruna (3kpl), rapsi (2 kpl), sokerijuurikas (5 kpl), parsakaali (1 kpl), valkokaali (1kpl), kukkakaali (1 kpl), kevätrypsi (1kpl), tupakka (1 kpl), koivu (4 kpl), kuusi (2 kpl) ja mänty (2 kpl). Kokeita ovat tehneet Boreal Kasvinjalostus Oy, Mildola Oy, Metsäntutkimuslaitos, Helsingin yliopisto, Kemira Agro Oy, AgrEvo Nordic, Maatalouden Tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus, Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus, Hilleshög Ab, Novartis Seeds ja Oulun yliopisto. Kaksi koetta on tällä hetkellä meneillään, joissa molemmissa tutkitaan metsäpuita. (JRC 2003.) 3.2 Tutkimus liittyen maatalouskasveihin Geeniteknistä tutkimusta Suomessa harjoittavat edellisessä kohdassa mainitut yritykset ja organisaatiot, mukaan lukien VTT ja Biokeskukset, joita on Suomessa 4 eri yliopistojen yhteydessä. Yritykset eivät tällä hetkellä mainosta tekevänsä kaupallistamiseen tähtäävää tutkimusta. Keskon koetoiminta on perunan osalta loppunut täysin eikä näköpiirissä ole mitään (J. Kuisma, henkilökohtainen tiedonanto ). Mildola on ilmoittanut luopuneensa geeniteknisen rypsin kehittämisestä näillä tietoa. Boreal Kasvinjalostuksella on mahdollisuus aloittaa gm-lajikkeiden kehittäminen, mutta kuluttajien vastustuksesta johtuen ei ole nähty tällä hetkellä järkeväksi toimia (S.Hovinen, henkilökohtainen tiedonanto syksy 2001). Borealin suuremman kiinnostuksen kohteena ovat öljykasvit ja peruna. Monikansallisten yritysten toiminta Suomessa on hyvin lyhytjänteistä. Toisaalta yritys voi nopeastikin aloittaa koetoiminnan, jos tilanne muuttuu suopeammaksi. (Maa- ja metsätalousministeriö 2000b).

18 Tulevaisuuden suunta EU:ssa on jätetty 11 hakemusta koskien muuntogeenisen kasvin hyväksymisestä elintarvikkeeksi vuosina (Elintarvikevirasto 2002). EU:n lajikeluetteloon eli viljeltäväksi EU:n alueella ei ole vielä hyväksytty kuin yksi soija- ja yksi maissilajike. EU:n viranomaiset ovat vastaanottaneet useita uusia hakemuksia yrityksiltä lajikkeiden markkinoille saattamiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt vuonna 2000 strategian bio- ja geenitekniikan käytöstä hallinnonalallaan. Tällä hetkellä ministeriössä valmistellaan yksityiskohtaisempaa geenitekniikkastrategiaa ja toimenpideohjelmaa vuosille Strategia ja toimenpideohjelma esittää, että geenitekniikka pyritään ottamaan käyttöön laajasti maataloudessa ja myös muuntogeenisten kasvien viljelyä Suomessa edistetään. (Maa- ja metsätalousministeriö 2002.) Eduskunta on ottanut vähän suoranaisesti kantaa geenitekniikan tulevaisuuden kehittämiseen Suomessa. Tulevaisuusvaliokunnan (teknologian arviointi vuonna 1998), maa- ja metsätalousvaliokunnan (MmVL 14/2002, MmVL 6/2002, MmVL 26/2001), ympäristövaliokunta (YmVL 18/2002, YmVL 16/2001, YmVL 24/2002), talousvaliokunta (TaVL 4/2002, TaVL 27/2001) lausunnoissa löytyy joitain viittauksia. Todennäköisimmät kasvit ja sovellukset Jos Suomessa tullaan viljelemään muuntogeenisiä kasveja, todennäköisimpiä näyttäisi olevan peruna ja öljykasvit; rypsi sekä rapsi. Rypsin ja perunan osalta on tehty selvityksiäkin (ks. Virolainen 2001). Rypsin laatu on heikentynyt, koska sato sisältää liiaksi rikkakasvien osia. Rypsille sallittavat rikkakasvitorjuntaaineet ovat vähenemässä; glyfosaatin kestävät lajikkeet ratkaisisivat tätä ongelmaa (Loiskekoski 2003). Mildola on tutkinut gm-rypsiä, vaikkakin tutkimus on ollut jäissä pari vuotta. Gm-perunaa on tutkittu Suomessa useassa paikassa ja sen viljelyä on suunniteltu Oulun seudulla (Rautio 2003).

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS

KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS Arja Kortelainen Pro gradu tutkielma Biotieteiden laitos Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto 2007

Lisätiedot

Luomu: Tehtävä Suomelle?

Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomuinstituutti Mikkeliin Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti - 1 - - 2 - Esipuhe Maabrändivaltuuskunnan 1 mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

9. LUOMUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS

9. LUOMUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS 9. LUOMUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS JA MARKKINOINTI 9.1 JATKOJALOSTUS LUOMUELINTARVIKKEIDEN JATKOJALOSTUS Elintarvikkeiden jatkojalostuksen tavoitteena on saada elintarvikeraaka-aineet eri valmistusmenetelmien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Luomujatkojalostajan opas

Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food oy 2013 Luomujatkojalostajan opas Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food Oy 2013 Julkaisijat: Kurmakka - Organic

Lisätiedot

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Maa- ja metsätalousministeriö 2/2010 Helsinki 2010 Julkaisun nimi: Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Julkaisija: Maa- ja

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunta ja kirjoittajat

Biotekniikan neuvottelukunta ja kirjoittajat Biotekniikan neuvottelukunta (BTNK) on valtioneuvoston asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin bio- ja geenitekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunnan tehtävät on määritetty geenitekniikka-asetuksessa

Lisätiedot

Oikeustieteellinen selvitys Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä

Oikeustieteellinen selvitys Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Oikeustieteellinen selvitys Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä 2012 Viljami Aarbakke oikeustieteen ylioppilas, valtiotieteiden

Lisätiedot

s. 57 Kuin toiveissa, mutta totta!

s. 57 Kuin toiveissa, mutta totta! 4/2013 10,00 Luomulehti s. 26 Yhteistyöllä hyväntuulisia isäntiä ja ylämaankarjaa s. 30 Kokonaisvaltaista tilanpitoa s. 57 Kuin toiveissa, mutta totta! s. 8 Kansainvälisyys s.20 Vienti s.36 Toimintamalleja

Lisätiedot

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun Kauko Koikkalainen, Pentti Seuri, Anu Koivisto, Jukka Tauriainen, Terho Hyvönen, Kristiina Regina 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6.

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6. 2011 Tommi Ålander & Keimo Sillanpää Liisa Kytölä Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI TK-Eval Arviointiraportti 6.6.2011 SISÄLTÖ YHTEENVETO...

Lisätiedot

Pikaluottoja koskeva lainsäädäntö ja sen kehitystarpeet

Pikaluottoja koskeva lainsäädäntö ja sen kehitystarpeet Pikaluottoja koskeva lainsäädäntö ja sen kehitystarpeet Parkkali, Henna Vatanen, Tiina 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Pikaluottoja koskeva lainsäädäntö ja sen kehitystarpeet Parkkali

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL CHANNELS

LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL CHANNELS Progradu -tutkielma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikan maisteriohjelma LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL

Lisätiedot

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä

Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Maarit Heinonen, Outi Nieminen, Katrina Nordström Teknologiakatsaus152/2004 Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Maarit Heinonen Outi

Lisätiedot

OECD:n siirtohinnoitteluohjeen soveltaminen kansallisissa lainsäädännöissä

OECD:n siirtohinnoitteluohjeen soveltaminen kansallisissa lainsäädännöissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) OECD:n siirtohinnoitteluohjeen soveltaminen kansallisissa lainsäädännöissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juha Myllysilta 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

LUONNOSTA KAUNEUTTA -

LUONNOSTA KAUNEUTTA - HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 103 LUONNOSTA KAUNEUTTA - LUONNONTUOTTEIDEN HYÖDYNTÄMISEEN LIITTYVÄT OSAAMISTARPEET KAUNEUDENHOITOALALLA KUVA 2/3 kannen pinta-alasta LUONNOSTA KAUNEUTTA

Lisätiedot

PIKALUOTOT MUUTOSTEN TUULISSA

PIKALUOTOT MUUTOSTEN TUULISSA PIKALUOTOT MUUTOSTEN TUULISSA Lainmuutosten vaikutukset Satu Haverinen Opinnäytetyö Marraskuu 2012 Liiketalouden ko Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle

JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Tarja Malinen & Mervi Puoskari JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Jalkaterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.11.2006

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA TIEDONANTOJA 185 1992 SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA LAURI KETTUNEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 185 1992 TIEDONANTOJA 185 SUOMEN

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA

ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA Kehittyvä 1 2003 ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA Kun alojensa edelläkävijät vuonna 1886 Suomen Turussa ja Atlantin takana Michiganissa aloittivat toimintansa toisistaan tietämättä, syntymässä oli puhdasta

Lisätiedot

s.8 Luomuinstituutti aloitti työnsä

s.8 Luomuinstituutti aloitti työnsä 2/2013 10,00 Luomulehti s. 12 BioFach s. 21 Näin syntyy luomutuote s.8 Luomuinstituutti aloitti työnsä s.50 Hyvinvointi s.52 Tutkimus s.53 Tarina Pääkirjoitus Fantastiset tuliaiset Brysselistä? LUOMUMALLASOHRAA

Lisätiedot

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Development of traceability and transparency of responsibility in the grain chain Hankeaika 1.3. 31.12.2013 Hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot