Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma MERKONOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa jälkeen alkavassa opetuksessa. Käsittelyt: Salpauksen johtokunnan hyväksymä (päivitetty ) Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta (päivitetty ) Valtakunnallinen voimaantuloaika (Opetushallituksen määräys)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Liiketalouden ja kaupan ammattialan kuvaus ja arvoperusta Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Elinikäisen oppimisen avaintaidot Jatko-opintokelpoisuus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMIN SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA KOULUTUSKESKUS SALPAUKSESSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 20 ov Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 20 ov Visuaalinen myyntityö 20 ov Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Talouspalvelut 20 ov Kirjanpito 20 ov Toimistopalvelut 20 ov Tieto- ja kirjastopalveluiden koulutusohjelma Tieto- ja kirjastopalvelu 15 ov Tiedottaminen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus 10 ov Aineiston hankinta ja kokoelman ylläpito 10 ov Aineiston tallentaminen, kuvailu ja esittely 15 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10 ov Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Tuoteneuvonta 10 ov Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 10 ov Työvälineohjelmien käyttö 10 ov Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 10 ov Rahoituspalvelut 10 ov Asiakasryhmien kirjastopalvelut 10 ov Verkkopalvelut tieto- ja kirjastopalvelussa 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Erikoiskaupan osaaminen 5 ov Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus 5 ov Erikoiskaupan osaajaksi 10 ov Taloushallinnon osaajaksi 10 ov Yritystoiminta kannattavaksi 10 ov

3 Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Lukio-opinnot Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta 10 ov Opinnäyte ammatillisessa peruskoulutuksessa AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, suomi (4 ov) Kirjallinen viestintä (1 ov) Suullinen viestintä (1 ov) Kieli ja kulttuuri (1 ov) Työelämän asiakirjat (1 ov) Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla (4 ov) Suomi toisena kielenä (4 ov) Toinen kotimainen kieli, ruotsi (1 ov) Englanti (2 ov) Englanti 1 (1 v) Englanti 2 (1 ov) Matematiikka (3 ov) Matematiikka 1 (1 ov) Matematiikka 2 (1 ov) Matematiikka 3 (1 ov) Fysiikka ja kemia (2 ov) Fysiikka (1 ov) Kemia (1 ov) Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (1 ov) Liikunta (1 ov) Terveystieto (1 ov) Taide ja kulttuuri (1 ov) Valinnaiset tutkinnon osat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Englannin suullisen kielitaidon ja sanavaraston täydennys 2 ov Harrastajan nettisivukurssi 2 ov Mediaosaajaksi 4 ov Linux 2 ov Markkinointiprojekti 2 4 ov Kuinka laadin asiakaskyselyjä 2-4 ov Visualistin työkalut 4 6 ov Mestarimyyjä 1 ov Taitaja: Asiakaspalvelu ja myynti 2 ov Taitajafinaali: Asiakaspalvelu ja myynti 1 ov Taitaja: Somistus 2 ov Taitajafinaali: Somistus 1 ov Taitaja: Yrittäjyys 2 ov Taitajafinaali: Yrittäjyys 1 ov Taitaja: Taloushallinto 2 ov Taitajafinaali: Taloushallinto 1 ov Taitaja: Tietojenkäsittely 2 ov Taitajafinaali: Tietojenkäsittely

4 6.19 Hygieniapassi 1 ov Oikeuteni ja velvollisuuteni 4 6 ov Kansainvälistymisopinnot 4 ov Ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle valmentautuminen 2 ov (1 ov verkkoavusteisesti) Tutorina toimiminen 1 3 ov Yrittäjyys 4-8 ov NY 24 h leiriohjaajana toimiminen 2 ov Ryhmän edustajana toimiminen 1 3 ov LogoArt taiteesta voimaa Oppilaskuntatoiminta 1 3 ov Työssä erikoiskaupassa 2 4 ov Tutoring in the international project 1-2 ov Entrepreneurship in international environment 4-8 ov OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Työssäoppiminen ja työturvallisuus Ammatillinen erityisopetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Oppisopimuskoulutus Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö huolto Terveydentilavaatimukset liiketalouden ja kaupanalan ammatillisessa peruskoulutuksessa LIITTEET

5 1 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI AMMATTIALAN KUVAUS JA AR- VOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Liiketalouden ja kaupan ammattialan kuvaus ja arvoperusta Liiketalouden ja kaupan alaan vaikuttavat välittömästi yhteiskunnalliset muutokset, digitalisaatio ja verkottuminen sekä kansainvälistyminen. Yhteiskunnallisista muutoksista liiketalouden ja kaupan alaan vaikuttavat erityisesti väestön ikääntyminen, yksilöllisyyden korostuminen sekä yritysten ja asiakaskunnan verkostoituminen ja sosiaalisten yhteisöjen merkityksen kasvu. Perinteiset kaupan ja palvelun yritykset ryhmittyvät uudelleen toimialojen rajat ylittäen. Tästä ovat esimerkkeinä nk. finanssitavaratalojen synty ja pankkipalvelujen lisääntyminen kaupassa. Sähköisillä kauppapaikoilla myydään tavaroiden lisäksi erilaisia pankki-, vakuutus-, matkailu- ja muita palveluja. Sähköinen kaupankäynti muuttaa kaupan ja muiden palveluelinkeinojen rakenteita. Kaikki eri toiminnot tulevat uudella tavalla kilpailun kohteiksi. Logistiikan merkitys kasvaa edelleen. Työryhmä- ja projektityöskentely tulee lisääntymään työelämässä. Hallinto- ja toimistopalvelujen tehtäviin vaikuttaa toimintojen sähköisen tiedonkäsittelyn mahdollistama automatisointi sekä toimintojen ulkoistaminen. Kansainvälistyminen näkyy yhä enemmän työelämässä ja yrityskulttuureissa. Ulkomaisten yritysten määrä Suomessa lisääntyy nopeasti. Myös suomalaiset yritykset kansainvälistyvät. Kansainvälisen toiminnan lisääntyminen laajentaa ja monipuolistaa liiketalouden ja kaupan alan kaikkea toimintaa. Pääoman ja tavaroiden sekä työvoiman vapaa liikkuminen Euroopassa lisää ja monipuolistaa työyhteisöjä ja alan tehtäviä. Kaupan maailmanlaajuinen vapautuminen lisää myös Euroopan ulkopuolista kilpailua Suomenkin markkinoilla. Suomen lähialueiden talouskasvu tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia myös pienille yrityksille, ja samalla myös suhdanneherkkyyteen on varauduttava. Euroopan Unionin lainsäädännön kehittyminen asettaa liiketaloudelle uusia mahdollisuuksia. Suomen kauppa kehitysmaiden kanssa on lisääntynyt. Sähköisen liiketoiminnan nopea kehittyminen ja kansainvälistyminen aiheuttavat kaupalle ja palveluille sekä niiden logistiikalle suuria sopeutumisvaatimuksia. Kauppa ketjuuntuu vahvasti, minkä myötä päätöksentekoa siirtyy yksittäisistä toimipaikoista ketjuohjaukseen. Vähittäiskaupalle on ominaista kilpailun jatkuva kiristyminen ja asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin vastaaminen. Niin kaupan kuin palvelujenkin markkinoille tulee uusia, innovatiivisia palveluratkaisuja. Kansainvälinen kanssakäynti ja perinteisten toimialojen rajojen rikkominen muuttaa palveluja ja tuotevalikoimia. Vaatimus ymmärtää erilaisten kulttuurien vaikutus työhön lisääntyy. Asiakaspalvelutyön luonne ja osaamistarpeet muuttuvat. Pelkän tuotteen markkinointi ei enää riitä,

6 2 vaan ratkaisulähtöisestä palvelusta tulee kiinteä osa tuotetta. Asiakaspalveluosaaminen korostuu, kun asiakaskunnan tuotteiden ja palvelujen turvallisuuteen, terveellisyyteen, eettisyyteen ja ekologisuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat. Tietotekniikan sekä talous- ja toimistopalvelujen sovellusohjelmien nopea kehittyminen mahdollistaa toimistotyöskentelyn automatisoinnin sekä kustannustehokkuuden. Asiakirjojen, raporttien sekä taloushallinnon sovellusten käyttäminen ja siirtyminen osin verkkopohjaisiksi ratkaisuksi edellyttää laaja-alaista tietotekniikan ja kokonaisuuksien hallintaa yhdistettynä taloushallinnon perusosaamiseen. Nykyaikainen toimistotyöskentely ei enää ole paikkaan sidonnaista ja siksi tietokantojen, verkkotyöskentelyn ja mobiililaitteiden hallinta ja ymmärtäminen korostuu toimistotyössä. Tiedon viestiminen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille vaatii taitoa tuottaa sisältöä verkkoympäristöön, hyvää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoa sekä esiintymistaitoa; kansainvälisissä organisaatioissa ja tilanteissa myös vieraalla kielellä. Toisaalta talous- ja toimistopalvelujen työtehtäviä keskitetään palvelukeskuksiin, joissa kirjanpidon, osakirjanpitojen ja palkanlaskennan erityisosaaminen korostuu; toisaalta pk-yrityksillä ja mikroyrityksillä on tarve osaavista, laajat perustaidot omaavista toimistotyöntekijöistä. Toimintaympäristön ja -tapojen muuttumisen sekä Euroopan unionin lainsäädännön vaikutuksesta työlainsäädännön sekä yhteisö-, kirjanpito- ja verolainsäädännön seuraaminen ja soveltaminen on säännösten yksityiskohtaisuuden vuoksi entistä haastavampaa. Tieto- ja kirjastopalvelut tapahtuvat yhä enemmän verkkoympäristössä, ja verkkopalveluiden tekeminen ja niiden käytön opastaminen ovat keskeinen osa kirjastotyötä. Palvelujen saatavuus tulee olemaan ajasta ja paikasta riippumatonta ja toisaalta fyysisten kirjastotilojen käyttö monipuolistuu. Verkostoitumisen merkitys lisääntyy entisestään ja kirjasto- ja tietopalvelut tulevat toimimaan tiiviinä yhteisenä verkostona näyttäytyen käyttäjälle yhteisenä palvelukokonaisuutena. Asiakkaiden omatoimisuus kirjaston peruskäytössä lisääntyy ja samalla yksilöllisten palveluiden ja kohdennettujen erityispalveluiden merkitys korostuu. Arvoperusta Liiketalouden ja kaupan alan keskeisiä arvoja ovat hyvä asiakaspalvelu, taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu sekä vastuu työyhteisöstä ja ympäristöstä. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaan odotusten ylittäminen on keskeinen arvo liikeelämässä. Tyytyväinen asiakas asioi samassa yrityksessä uudelleen ja kertoo tyytyväisyydestään ystävilleen ja tuttavilleen. Asiakkaiden erinomainen palvelu edellyttää, että yrityksessä tunnetaan asiakkaat ja heidän odotuksensa ja tarpeensa sekä tiedetään, miten kilpailijat toimivat.

7 3 Yrityksen menestykseen liittyviä tavoitteita ovat jatkuvuus, kannattavuus ja kasvu. Tuloksellisuus on seurausta tehokkaasta sekä vastuullisesta työskentelystä ja yhteistyöstä. Yhteiskunnallisen vastuun periaatteisiin kuuluu, että yritys toimii vastuullisesti ja noudattaa eettisesti hyväksyttyjä periaatteita kaikissa teoissaan niin työyhteisössään kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi yritys noudattaa ostotoiminnassaan eettisiä periaatteita, joiden perustana ovat kansainväliset työelämän normit. Tällä tavalla se varmistaa, ettei tuotteiden valmistukseen liity sosiaalisia epäkohtia. Yrityksen arvoihin kuuluu myös avoimen ja ihmisiä arvostavan, tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen työyhteisön luominen. Myös työntekijöiltä odotetaan oman ammatin arvostusta, sopeutumiskykyä muuttuvassa yrityselämässä, sitoutumista sekä tehokkuutta työtehtävissä. Puhtaan ja turvallisen ympäristön sekä luonnonvarojen säilyttäminen edellyttää vastuullista suhtautumista ympäristöasioiden hoitoon. Yrityksen tulee noudattaa ympäristöä koskevia lakeja ja säännöksiä 1.2 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja että hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hänen osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston ja kirjaston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten hän pystyy toimimaan kaikilla aloilla ja valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet. Tutkinnon suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla.

8 4 Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkaariajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin taloushallinnon ja toimistopalvelun työtehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkka-assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut osaa toimia alan asiakaspalvelun, tietopalvelun ja kokoelman hallinnan tehtävissä myös verkkoympäristössä. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja erilaisissa verkostoissa. Hän osaa ohjata ja opastaa kirjaston ja sen kokoelmien käyttöön, tiedonhallintaan ja sähköiseen asiointiin liittyvissä tehtävissä sekä yksittäisiä asiakkaita että ryhmiä. Hän osaa tiedottaa organisaationsa tapahtumista ja palveluista. Koulutusohjelman suorittaneet sijoittuvat esimerkiksi seuraavanlaisiin tieto- ja kirjastopalvelujen työtehtäviin: kirjastovirkailija, kirjastosihteeri, tietopalveluvirkailija, tietopalvelusihteeri ja tietopalveluassistentti. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-

9 opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 1.3 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon voidaan yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa silloin, kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. 5 voi valita perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja ja jopa suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjä laatii opiskelijalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. Koulutuskeskus Salpauksen ammatillisessa peruskoulutuksessa liiketalouden perustutkintoa, merkonomi suorittava voi valita koulutusohjelmista: asiakaspalvelu ja myynti talous- ja toimistopalvelut tieto- ja kirjastopalvelut (vain yo-pohjaiset ryhmät). Koulutusohjelmittain ovat tarjolla seuraavat tutkinnon osat:

10 6 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 20 ov Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma valitaan 40 tai 60 ov Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Visuaalinen myyntityö 20 ov Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 20 ov Talouspalvelut 20 ov Valinnaiset tutkinnon osat valitaan 10 tai 30 ov Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Tuoteneuvonta 10 ov Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov Erikoiskaupan osaaminen 5 ov Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus 5 ov Erikoiskaupan osaajaksi 10 ov Rahoituspalvelut 10 ov Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 5-10 ov Yrittäjyys 10 ov Lukio-opinnot 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 20 ov Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma valitaan 40 ov Talouspalvelut 20 ov Kirjanpito 20 ov Toimistopalvelut 20 ov Valinnaiset tutkinnon osat Valitaan 30 ov Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 10 ov Työvälineohjelmien käyttö 10 ov Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 10 ov Taloushallinnon osaajaksi 10 ov Yritystoiminta kannattavaksi 10 ov Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 5-10 ov Yrittäjyys 10 ov Lukio-opinnot 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaito täydentävät tutkinnon osat 20 ov Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 20 ov

11 7 Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma valitaan 50 ov Tieto- ja kirjastopalvelut 15 ov Tiedottaminen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus 10 ov Aineiston hankinta ja kokoelman ylläpito 10 ov Aineiston tallentaminen, kuvailu ja esittely 15 ov Valinnaiset tutkinnon osat valitaan 10 ov Asiakasryhmien kirjastopalvelut 10 0v Verkkopalvelut tieto- ja kirjastopalvelussa 10 ov Lukio-opinnot 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov valitsee tutkinnon osista yksilöllisen opintopolun. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Lukio-opinnot 10 ov Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 5-10 ov Yrittäjyys 10 ov Tuoteneuvonta 10 ov Asiakaspalvelu 20 ov Talouspalvelut 20 ov Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Visuaalinen myyntityö 20 ov Erikoiskaupan osaaminen 5 ov Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus 5 ov Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 20 ov Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov Erikoiskaupan osaaminen 10 ov Rahoituspalvelut 10 ov Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 5-10 ov Yrittäjyys 10 ov Lukio-opinnot 10 ov

12 8 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Lukio-opinnot 10 ov Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 5-10 ov Yrittäjyys 10 ov Kirjanpito 20 ov Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 10 ov Toiminnan ja kannattavuuden suunnittelu 10 ov Taloushallinnon osaajaksi 10 ov Asiakaspalvelu 20 ov Talouspalvelut 20 ov Toimistopalvelut 20 ov Työvälineohjelmien käyttö 10 ov Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 10 ov Yritystoiminta kannattavaksi 10 ov Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 5-10 ov Yrittäjyys 10 ov Lukio-opinnot 10 ov Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma Asiakaspalvelu 20 ov Tieto- ja kirjastopalvelu 15 ov Tiedottaminen sekä kirjaston käytön ja tiedonhaun opastus 10 ov Aineiston hankinta ja kokoelman ylläpito 10 ov Aineiston tallentaminen, kuvailu ja esittely 15 ov Asiakasryhmien kirjastopalvelut 10 ov Verkkopalvelut tieto- ja kirjastopalvelussa 10 ov Tutkinnon perusteissa olevien valinnaisten tutkinnon osien lisäksi Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoille tarjotaan paikallisesti suunniteltuja ja toteutettavia tutkinnon osia. Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat on määritelty alueen työelämän tarpeiden. Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus (5 ov) toteutetaan yhteistyössä turvallisuusalan kanssa. Turvallisuusala on yksi monista liiketalouden lähialoista.

13 9 Perustutkintoa laajentavana osana opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Yritystoiminta (10 ov) tutkinnon osa. 1.4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät edellisen ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen lisäksi perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksia 2005/0221 (COD) elinikäisen oppimisen avaintaidoiksi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) tavoitteisiin ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat 1. oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. vuorovaikutus ja yhteistyö 3. ammattietiikka 4. terveys, turvallisuus ja toimintakyky 5. aloitekyky ja yrittäjyys 6. kestävä kehitys 7. estetiikka 8. viestintä ja mediaosaaminen 9. matematiikka ja luonnontieteet 10. teknologia ja tietotekniikka 11. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.

14 10 Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisu tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Ammattietiikka tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaaaikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Aloitekyky ja yrittäjyys tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.

15 11 Estetiikka tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. tai tutkinnon suorittaja havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. Matematiikka ja luonnontieteet tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa. tai tutkinnon suorittaja soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit tai tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 1.5 Jatko-opintokelpoisuus Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 4 :n mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 2.1 Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot.

16 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa määrätään ammatillisten tutkinnon osien ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää: tutkinnon muodostumisen pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista opintojen etenemisen, ajoituksen ja järjestämisen vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonnan suunnitelman ammattiosaamista syventävien tutkinnon osien (tutkintoa yksilöllisesti laajentavien tutkinnon osien) järjestämisestä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista siten, että se sisältää ammattiosaamisen toimikunnan hyväksymän suunnitelman ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää hänen valmiuksiaan itsearvioinnissa. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. a ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. Se on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Suunnitelmassa määritellään oppimisen tavoitteet, opintojen suorittaminen, suoritustavat ja ajoitus sekä opintojen arviointi. Mahdolliset oppimista vaikeuttavat seikat tunnistetaan ja opiskelijan itseohjautuvuutta ja ammatillista kasvua ohjataan ja tuetaan. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista ja opintojen edistymistä seurataan, ja tarvittaessa opiskelijalle annetaan tukea ja lisäohjausta. ja opettajat arvioivat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteuttamisen mahdolliset esteet.

17 a ohjataan tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä sekä tarvittaessa tarkentamaan ja muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. 13 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sisältää mm. opiskelijan yksilölliset valinnat laajentaa, monipuolistaa ja syventää opintojaan sekä opinnoissa etenemisen, oppimisen arvioinnin, opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, työssäoppimisen paikat ja ajat ja ammattiosaamisen näytöt. Järjestäjän tulee ottaa koulutuksen järjestämisessä huomioon myös muiden säädösten koulutusta koskevat velvoitteet. 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMIN SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKIN- TONA KOULUTUSKESKUS SALPAUKSESSA Koulutuskeskus Salpauksella on (syyskuussa 2012) voimassa oleva näyttötutkinnon järjestämissopimus Liiketalouden perustutkintoon. Ammattialan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Perustutkinnon suorittaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta ei pääsääntöisesti mitoiteta opintoviikkoina niitä aloja lukuun ottamatta, joilla opintojen laajuudesta on säädetty lailla. Opintojen laajuus on jokaisen tutkinnon suorittajan kohdalla yksilöllinen (henkilökohtaistettu). Näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen liittyy olennaisena osana henkilökohtaistaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kaikissa vaiheissa: hakeutumisvaiheessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 :n säännökset opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä Opetushallituksen määräämät tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Näyttötutkintotoiminta perustuu lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkintojen järjestäminen on luvanvaraista. Jokaisella tutkinnolla on Opetushallituksen nimittämä tutkintotoimikunta, jonka kanssa tutkinnon järjestäjä tekee näyttötutkintojen järjestämisestä sopimuksen ja järjestämissuunnitelman. Tutkintotoimikunta tekee lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta, tutkintosuorituksen arvioinnista ja tutkinnon tai sen osan hyväksymisestä. Perustutkinnon voi suorittaa näyttötutkintoperusteisesti myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään Koulutuskeskus Salpauksen järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla.

18 Koulutuskeskus Salpauksen pedagogisen strategian osassa III Aikuiskoulutus ja näyttötutkintotoiminta kuvataan työelämälähtöisten näyttötutkintojen järjestämisen periaatteet Koulutuskeskus Salpauksessa. Asiakirjan liitteenä on näyttötutkintoprosessin kuvaus, jossa määritetään Koulutuskeskus Salpauksen prosessin toimijat, tehtävät ja vastuut yksityiskohtaisesti. 4 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUK- SESSA 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 20 ov Ammattitaitovaatimukset hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän valmistautuu palvelutilanteisiin huolehtii työympäristöstä palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä selvittää toiminnan kannattavuutta. 14 Arvioinnin kohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee yrityksen tai organisaation ohjeiden yrityksen tai organisaa- työtehtäviä oma-aloitteisesti tion ohjeiden ja vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden mu- noudattaa ohjattuna omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa laaditun suunnitelman kaisesti noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla työskentelee laaditun suunnitelman asiakaspalvelun eri vaiheissa joustaen tilanteiden vaatimusten kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa toimii valtuuksiensa

19 15 Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Arvioinninkohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Valmistautuminen Työympäristöstä huolehtiminen Asiakaspalvelu tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia ja toimii saamansa palautteen toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 käyttää tutuissa tilanteissa keskeisimpiä työ- ja viestintävälineitä ja materiaaleja turvallisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden käyttää ohjattuna työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti käyttää keskeisimpiä työ- ja viestintävälineitä sekä materiaaleja turvallisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden käyttää työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 hyödyntää ohjattuna tietoja esim. tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä huolehtii ohjattuna työympäristönsä toimivuudesta selvittää opastettuna työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia palvelee ohjatusti asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen noudattaa tuttua palvelutilannetta sääteleviä säädöksiä ja sopimuksia toimii kuten työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä alan työ- tai virkasopimukset edellyttävät vastaa ohjattuna asiakkaan tavanomaisiin, kirjallisiin tiedusteluihin hyödyntää tietoja esim. tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä huolehtii työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet selvittää työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia palvelee asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen noudattaa tavanomaista palvelutilannetta sääteleviä säädöksiä ja sopimuksia toimii kuten työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä alan työ- tai virkasopimukset edellyttävät vastaa asiakkaan tavanomaisiin, kirjallisiin tiedusteluihin toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavat työvaiheet ja toiset työntekijät toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi valitsee sopivat työ- ja viestintävälineet ja materiaalit sekä käyttää niitä turvallisesti vaihtelevissa työtilanteissa yrityksen tai organisaation ja valmistajan ohjeiden käyttää työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti hyödyntää ja päivittää jatkuvasti tietojaan esim. tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä sekä muista sidosryhmistä huolehtii oma-aloitteisesti työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet selvittää työyhteisöä koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia palvelee asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen vaihtelevissa tilanteissa noudattaa vaihtelevia palvelutilanteita sääteleviä säädöksiä ja sopimuksia toimii kuten työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä alan työ- tai virkasopimukset edellyttävät palvelee asiakkaita myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä

20 16 Jälkitoimien hoitaminen Toimistotehtävien hoitaminen Toiminnan kannattavuuden selvittäminen Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta muunkielisillä ottaa vastaa ja välittää edelleen tavanomaisia työhön liittyviä viestejä tekee sovitut ja yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tutuissa palvelutilanteissa tuottaa ohjattuna yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisia asiakirjoja työvälineohjelmia hyödyntäen tekee palvelutilanteessa usein toistuvat laskutoimitukset käsittelee ohjatusti asiakirjoja yrityksen tai organisaation ohjeistusten ylläpitää ohjattuna työhönsä liittyviä rekistereitä, esim. asiakastiedostoja noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia osallistuu ohjattuna raporttien ja tilastojen laadintaan käsittelee ohjatusti asiakirjoja yrityksen tai organisaation ohjeistusten ylläpitää ohjattuna työhönsä liittyviä rekistereitä, esim. asiakastiedostoja noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia osallistuu ohjattuna raporttien ja tilastojen laadintaan osallistuu ohjatusti työyhteisönsä tuottojen ja kustannusten selvittämiseen palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä ottaa vastaan ja välittää edelleen työhön liittyvät viestit oikealle henkilölle tekee sovitut ja yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tavanomaisissa palvelutilanteissa tuottaa yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisia tavanomaisia asiakirjoja työvälineohjelmia hyödyntäen tekee palvelutilanteessa tavanomaiset laskutoimitukset käsittelee, säilyttää ja hävittää asiakirjoja yrityksen tai organisaation ohjeistusten varmistaen toimivansa oikein ylläpitää työhönsä liittyviä rekistereitä yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia laatii yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan työhönsä liittyviä raportteja, tilastoja ja tilityksiä käsittelee, säilyttää ja hävittää asiakirjoja yrityksen tai organisaation ohjeistusten varmistaen toimivansa oikein ylläpitää työhönsä liittyviä rekistereitä yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia laatii yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan työhönsä liittyviä raportteja, tilastoja ja tilityksiä selvittää ryhmän jäsenenä työyhteisönsä tuottoja ja kustannuksia sekä erilaisia katteita palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy ottaa vastaan ja välittää työhön liittyvät viestit edelleen oikealle henkilölle huomioiden asian tärkeyden ja kiireellisyyden tekee sovitut ja yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet vaihtelevissa palvelutilanteissa tuottaa itsenäisesti organisaation ohjeistuksen mukaisia asiakirjoja työvälineohjelmia hyödyntäen tekee palvelutilanteen edellyttämät laskutoimitukset käsittelee, säilyttää ja hävittää asiakirjoja itsenäisesti sekä yrityksen tai organisaation ohjeistusten hoitaa itsenäisesti työhönsä liittyvät rekisterit yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia laatii yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan työhönsä liittyvät tilitykset, raportit ja tilastot sekä hoitaa niiden ylläpidon käsittelee, säilyttää ja hävittää asiakirjoja itsenäisesti sekä yrityksen tai organisaation ohjeistusten hoitaa itsenäisesti työhönsä liittyvät rekisterit yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia laatii yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan työhönsä liittyvät tilitykset, raportit ja tilastot sekä hoitaa niiden ylläpidon selvittää työyhteisönsä tuottoja ja kustannuksia sekä katteita annettujen valtuuksien palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti

21 17 Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Asiakaspalvelu ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä on muuta osaamisen arviointia ja arvioidaan oppilaitoksessa opintojen yhteydessä arviointikriteerien kirjallisilla ja/tai suullisilla menetelmillä. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan

22 18 työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta palvelutilanteen hoitaminen kriteerein: o asiakaspalvelu yrityksen tai organisaation ohjeistuksen o työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen o palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen o palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa esim. toimistotehtävien hoitaminen, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Miten minusta tulee hyvä asiakaspalvelija 7 ov Miten toimin asiakaspalvelijana erilaisissa palvelutilanteissa? palvelukäyttäytyminen erilaiset palvelutilanteet ja palvelun vaiheet sekä niihin valmistautuminen asiakassuhteiden luominen ja ylläpito liikeidean merkitys kannattavassa yritystoiminnassa yrityksen toimintaympäristö ja kilpailun merkitys asiakkaan ostokäyttäytyminen käytännön markkinointitoimenpiteet tiedonhankinta tiimitaidot eettiset pelisäännöt Miten toimin oikein ja vastuullisesti asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä? työnantajan ja työntekijän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet kaupan alan työsuhteissa kuluttajansuojalain keskeiset säännökset ja tietolähteet Miten hoidan asiakastilanteita eri kielillä? asiakaspalveluenglanti asiakaspalveluruotsi 2 ov

23 19 Miten hoidan asiakaspalvelijan toimisto- ja tietotekniset tehtävät? 3 ov Miten hoidan asiakaspalveluun liittyvät toimistotyöt? toimistotyön perusteet Mitä tietotekniikkaa tarvitsen asiakaspalvelutehtävissä? tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka Näin selviän asiakkaiden kanssa! 8 ov TOP ja asiakaspalvelun näyttö toimii työpaikalla erilaisissa palvelutilanteissa ja tekee asiakaspalveluun liittyviä perustehtäviä. Oppimismenetelmänä oppilaitoksessa on opetuskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt ja asiakaspalvelutilanteet draaman keinoin. Ajoitus Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. 1. ja 2. vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Ammattitaitovaatimukset valmistautuu palvelutilanteisiin hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakasta ja myy o hoitaa maksutapahtuman o hoitaa jälkitoimet seuraa myynnin kehitystä. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

24 20 Arvioinninkohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Ammattialan yritystoiminnan arviointi Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Arvioinninkohde 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen ohjeiden tekee ohjattuna työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee ohjatusti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen laatuja kestävän kehityksen tavoitteiden edistää asiakassuhteiden jatkuvuutta ohjeiden arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi toimii ohjattuna työyhteisön työhyvinvointia edistävästi selvittää ohjattuna yrityksen tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia arvioi ohjattuna alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistää asiakassuhteiden jatkuvuutta arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi toimii työssään työyhteisön työhyvinvointia edistävästi selvittää yrityksen tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä selvittää osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 valmistelee ohjattuna kaupan palvelutyön ja myynnin edellyttämät työvälineet, kuten palvelutai kassapisteen käyttökuntoon käyttää turvallisesti kaupan töiden keskeisimpiä työvälineitä, kuten tavaratäydennykseen ja tilaamiseen liittyviä tieto- ja viestintäteknisiä apuvälineitä itselleen tutuissa työtilanteissa sulkee ohjattuna palvelu- tai kassapisteen ja tekee siihen liittyvät lopetustyöt valmistelee kaupan palvelun ja myynnin edellyttämät työvälineet, kuten palvelu- tai kassapisteen käyttökuntoon käyttää turvallisesti kaupan töiden työvälineitä, kuten tavaratäydennykseen ja tilaamiseen liittyviä tieto- ja viestintäteknisiä apuvälineitä työtehtäviensä tavanomaisissa tilanteissa sulkee palvelu- tai kassapisteen ja tekee siihen liittyvät tavanomaiset lopetustyöt suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistää toiminnan ja asiakassuhteiden jatkuvuutta arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan itsenäisesti kehittää monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen toimii työssään työyhteisön työhyvinvointia edistävästi ja selvittää yrittäjän mahdollisuuksia edistää sitä selvittää yrityksen tuotteiden tai palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijan kanssa arvioi osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan valmistelee kaupan palvelun ja myynnin edellyttämät työvälineet, kuten palvelu- tai kassapisteen käyttökuntoon toimii palvelupisteen ongelmatilanteissa yrityksen ohjeiden käyttää turvallisesti kaupan työvälineitä, kuten tavaratäydennykseen ja tilaamiseen liittyviä tieto- ja viestintäteknisiä apuvälineitä vaihtelevissa tilanteissa sulkee palvelu- tai kassapisteen ja tekee huolellisesti kaikki siihen liittyvät lopetustyöt

25 21 Arvioinninkohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Valmistautuminen Tuotevastuualueen hoito toimii ohjatusti kaupan ympäristöohjeiden toimii kaupan ympäristöohjeiden Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 ohjattuna noudattaa kaupan liikeidean mukaista palvelu- ja myyntikonseptia toimii ohjattuna sovittujen käyttäytymistapojen selvittää ohjattuna ammattialansa tyypillisiä yhteistyökumppaneita etsii ohjattuna tietoja vastuualueensa tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä arvioi opastettuna kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä osallistuu ohjattuna tuotevastuualueensa hoitamiseen vastaanottaa ohjattuna tuotteet ja pyytää apua ongelmatilanteissa kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten ohjeiden mukaan laskee ohjattuna tuotteen tai palvelun arvonlisäverollisen hinnan noudattaen annettuja hinnoitteluperiaatteita tekee ohjattuna säännösten mukaiset hintamerkinnät ja muun asiakasinformaation osallistuu ohjattuna tavaran tilauksiin kaupan toimintatapojen ja ohjeiden ohjattuna estää hävikin syntymistä noudattaa kaupan liikeidean mukaista palvelu- ja myyntikonseptia toimii sovittujen käyttäytymistapojen selvittää oman ammattialansa yleisen yritystoiminnan rakenteen sekä ammattialansa tyypillisiä yhteistyökumppaneita hyödyntää ja hakee tietoa vastuualueensa tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä arvioi kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia ja ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä hoitaa tuotevastuualuettaan tuoteryhmän ja kaupan ohjausjärjestelmien sekä muiden ohjeiden vastaanottaa tuotteet ja toimii ongelmatilanteissa yrityksen ohjeiden mukaan kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten hyllytilanteen mukaan laskee tuotteen tai palvelun arvonlisäverollisen hinnan noudattaen annettuja hinnoitteluperiaatteita tekee säännösten mukaiset hintamerkinnät ja yrityksen ohjeiden muun asiakasinformaation osallistuu tavaran tilauksiin kaupan toimintatapojen ja ohjeiden estää hävikkiä yrityksen ohjeiden toimii kaupan ympäristöohjeiden ja kehittää toimintatapojaan yrityksessä sovittujen toimintatapojen ja työmenetelmien mukaisiksi noudattaa kaupan liikeidean mukaista palvelu- ja myyntikonseptia vaihtelevissa tilanteissa toimii yrityksen tai organisaation liikeidean ja sovittujen käyttäytymistapojen selvittää oman ammattialansa yleisen yritystoiminnan rakenteen sekä kehityssuuntia sekä ammattialansa tyypillisiä yhteistyökumppaneita hyödyntää ja päivittää jatkuvasti tietojaan tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä arvioi kestävän kehityksen mukaisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä välittää asiayhteyksiin liittyvissä tilanteissa vastuualueeseensa liittyvää tietoa muille kaupassa työskenteleville hoitaa tuotevastuualuettaan tuoteryhmän ja kaupan ohjausjärjestelmien sekä muiden ohjeiden ja suunnitelmien vastaanottaa tuotteet ja toimii ongelmatilanteissa yrityksen ja tavarantoimittajan ohjeiden mukaan kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten hyllytilanteen mukaan huolehtii myymälässä esillä olevien tuotteiden riittävyydestä menekin ja varastotilanteen mukaan laskee tuotteen tai palvelun arvonlisäverollisen hinnan noudattaen annettuja hinnoitteluperiaatteita tekee oma-aloitteisesti säännösten mukaiset hintamerkinnät ja yrityksen ohjeiden muun asiakasinformaation osallistuu tilauksiin ja palautuksiin kaupan toimintatapojen ja ohjeiden toimii valtuuksiensa yhteistyössä tilaustoimitusketjun eri osapuolten kanssa toimii aktiivisesti estääkseen hävikin syntymistä, esimerkiksi reagoimalla hitaasti liikkuviin tai myymättömiin tuotteisiin

26 22 Asiakaspalvelu ja myynti Myynnin kehityksen seuranta ohjattuna osallistuu kampanjoiden ja esillepanojen toteutukseen pitää oman palvelupisteensä siistinä toimii kaupan palveluprosessin yhdessä työpisteessä esittelee ja tarjoaa asiakkaalle tuotevalikoiman tuttuja tuotteita tai palveluja opastaa asiakasta tuotevalikoiman keskeisimpien tuotteiden tai palvelujen käytössä kaupan konseptin toimii kaupan tavanomaisissa asiakastilanteissa yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia tekee myyntitilanteen edellyttämät usein toistuvat laskutoimitukset ohjaa asiakkaan vastuuhenkilön puheille keskustelemaan maksuehdoista ja -tavoista toimii ohjattuna kassalla tiedustelee mahdollista kantaasiakkuutta tekee sovitut ja kaupan ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tutuissa palvelutilanteissa, esimerkiksi päivittää asiakastiedot laskutusta tai toimitusta varten ottaa ohjeiden mukaan vastaan asiakaspalautetta ja välittää tiedon siitä eteenpäin sovitulla tavalla osallistuu ryhmän jäsenenä myynnin kehittymisen seurantaan seuraa ohjatusti myynnin raportteja ja kannattavuuden keskeisiä tunnuslukuja toteuttaa ryhmän jäsenenä kampanjoita ja esillepanoja kaupan ohjeiden ja yleisten säännösten huolehtii myymälän siisteydestä ohjeistuksen toimii kaupan palveluprosessin eri työpisteissä kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja tuotevalikoimasta opastaa asiakasta tuotevalikoiman keskeisimpien tuotteiden tai palvelujen käytössä asiakkaan tarpeiden ja kaupan konseptin esiintyy vaihtelevissa asiakastilanteissa luontevasti yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia tekee myyntitilanteen edellyttämät tavanomaiset laskutoimitukset päättää kaupan ja esittelee maksuehdot ja -tavat käyttää kassaa huolellisesti ohjeiden mukaan tavanomaisissa tilanteissa esittelee mahdollista kantaasiakkuutta tekee sovitut ja kaupan ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tavanomaisissa palvelutilanteissa, esimerkiksi päivittää asiakastiedot laskutusta tai toimitusta varten hoitaa asiakaspalautteita ohjeiden seuraa myynnin kehittymistä ja osallistuu ryhmän jäsenenä myynnin kehittämiseen seuraa myynnin raportteja ja kannattavuuden keskeisiä tunnuslukuja osallistuu rakentavasti palvelupisteensä asiakaspalvelun ja myynnin kehittämiseen ryhtyy toimenpiteisiin havaitessaan tuotteiden menekin vähenevän hoitaa suunnitelman mukaisten kampanjoiden ja esillepanojen toteutuksen kaupan ohjeiden ja yleisten säännösten huolehtii aktiivisesti myymälän siisteydestä toimii joustavasti kaupan palveluprosessin eri työpisteissä ja toimii yksikössään edistäen sen toimintaa osana kaupan arvoketjua kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja tuotevalikoimasta tekee lisämyyntiä aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti opastaa asiakasta tuotteen tai palvelun käytössä hänen erilaisten tarpeidensa ja kaupan konseptin esiintyy vakuuttavasti ja sopeuttaa esiintymisensä erilaisiin asiakastilanteisiin yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia tekee myyntitilanteen edellyttämät laskutoimitukset päättää kaupan ja neuvottelee omien valtuuksiensa maksuehdot ja tavat käyttää kassaa huolellisesti ohjeiden mukaan myös vaihtelevissa tilanteissa myy mahdollista kantaasiakkuutta tekee sovitut ja kaupan ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet vaihtelevissa palvelutilanteissa, esimerkiksi päivittää asiakastiedot laskutusta tai toimitusta varten hoitaa asiakaspalautteita ohjeiden osallistuu reklamaatioiden hoitamiseen ohjeiden seuraa säännöllisesti myynnin kehittymistä ja tekee aloitteita myynnin määrän ja kannattavuuden kehittämiseksi seuraa ja tulkitsee myynnin raportteja ja kannattavuuden keskeisiä tunnuslukuja esittää aktiivisesti ja rakentavasti kaupan asiakaspalvelun ja myynnin kehittämiseen

27 23 Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Arvioinninkohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä hakee yhteistyössä tietoa tuotteiden tai palveluiden kehittämisen tarpeesta esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden, kilpailun, yrityksen tai organisaation osaamisen perusteella. palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 muuttuvissa tilanteissa a valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa työyhteisössään toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita liittyviä mielipiteitään ja ideoitaan hakee itsenäisesti tietoa ja tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tarpeesta esimerkiksi toimintaympäristön muutosten, asiakkaiden tarpeiden, kilpailun, yrityksen tai organisaation osaamisen perusteella. palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuut- noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian ta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian

28 24 Ammattitaidon osoittamistavat toimii kaupan arvoketjussa ja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Asiakaspalvelu ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä on muuta osaamisen arviointia ja arvioidaan oppilaitoksessa opintojen yhteydessä arviointikriteerien kirjallisilla ja/tai suullisilla menetelmillä. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta pois lukien tuotteen hinnan laskenta ja myynnin kehityksen seuranta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Miten hallitsen kaupan tavaravirtoja ja kannattavuutta? ketjuohjaus, ketjukonseptit kaupan ohjausjärjestelmät tilaaminen tavaran vastaanotto, tarkistus ja myyntikuntoon saattaminen tavaran palautukset hävikin hallinta kaupan arvoketjuajattelu kannattavuusajattelu myynnin kehittyminen ja kannattavuus keskeiset kannattavuuden tunnusluvut hinnoitteluperiaatteet yrityspeli kaupan alan liiketoiminnan ja sen kehittymisen arviointi kaupan alan rakenteet, kehityssuunnat ja yhteistyökumppanit sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöratkaisut kilpailutekijöinä 6 ov

29 25 Miten kehityn vastuulliseksi kaupan osaajaksi? 4 ov hyvän myyjän ominaisuudet aktiivinen myyntityö palvelupisteen ongelmatilanteet maksutapahtuman hoito jälkitoimenpiteet: laskutus, toimitus, asiakaspalautteet, reklamaatiot palvelu- ja myyntikonseptit ympäristöohjeet hygieniapassi tuoteryhmäosaaminen: tuotetietous, kilpailutilanteen seuraaminen, kampanjat, asiakasryhmät kampanjoihin osallistuminen oman osaamisen tuotteistaminen minustako kauppias? Miten myyn asiakkaille vierailla kielillä? o myyntityön ruotsi 0,5 ov o myyntityön englanti 1,5 ov 2 ov TOP Näin kehityn kaupan osaajaksi 8 ov myyntityö palvelu- tai kassapisteen hoitaminen erilaiset ongelmatilanteet tavaratäydennyksiin ja tilaamiseen liittyvät tieto- ja viestintätekniset apuvälineet tilaaminen, hävikin hallinta hintamerkinnät tuotevastuualueen hoitaminen: tuotteet, palvelut, kilpailutilanne, kampanjat, asiakasryhmät kampanjoiden ja esillepanojen toteutukset myynnin tunnusluvut, myyntiraportit Oppimismenetelmänä oppilaitoksessa on opetuskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, myyntitilanteet draaman keinoin, yrityspeli ja testit. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Ajoitus 2. ja 3. vuosi Etenemisehto Asiakaspalvelun opinnot oppilaitoksessa (12 ov)

30 Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 20 ov Ammattitaitovaatimukset hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet myy palveluja tai tuotanto- tai kestokulutushyödykkeitä tekee tarjouksia hoitaa jälkitoimet seuraa myyntityönsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta Arvioinninkohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Ammattialan yritystoiminnan arviointi Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee ohjatusti oman toimenkuvansa tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen laatuja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjatusti työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää ohjattuna yrityksen tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti oman toimenkuvansa tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää yrityksen tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pitkäjänteisesti, oma-aloitteisesti ja itsenäisesti oman toimenkuvansa tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja myyntiä edistävästi edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan itsenäisesti kehittää monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita selvittää yrityksen tuotteiden tai palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia

31 27 Arvioinninkohde 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Arvioinninkohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkuuksien hoito arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijan kanssa Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 ylläpitää ohjattuna yrityksen tai organisaation asiakastietoja käyttää kalenteria työaikasuunnittelun apuna hankkii ohjattuna työhönsä liittyvää tietoa annetuista tietolähteistä käyttäen soveltuvia tiedonhankintavälineitä käyttää tieto- ja viestintäteknisiä välineitä yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa käyttää ohjattuna työssään tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia ylläpitää ja käyttää asiakastietoja yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan suunnitellessaan asiakaskohtaisia toimenpiteitä hyödyntää ajankäyttönsä suunnittelussa yrityksen tai organisaation käytössä olevia ajanhallinnan välineitä hankkii työhönsä liittyvää tietoa soveltuvista tietolähteistä käyttäen soveltuvia tiedonhankintavälineitä arvioi työryhmänsä jäsenten kanssa hankkimansa tiedon käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta käyttää sujuvasti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon asiakkaiden ja sidosryhmien jäsenten kanssa käyttää työssään tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia sujuvasti Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 noudattaa ohjatusti yrityksensä liikeidean mukaista myynti- ja markkinointikonseptia mukaan lukien oman ulkoasunsa ja käyttäytymisensä osallistuu uusien asiakkaiden hankintaan yhdessä kokeneen työtoverin kanssa osallistuu asiakkuuksien hoitamiseen ohjeiden laatii ohjattuna myyntisuunnitelmiaan seuraa ohjattuna myyntityölleen annetun myyntibudjetin toteutumista suunnittelee ohjattuna käytännön myyntityötään ja asettaa sille tavoitteita noudattaa yrityksensä liikeidean mukaista myynti- ja markkinointikonseptia mukaan lukien oman ulkoasunsa ja käyttäytymisensä hankkii uusia asiakkaita ohjeiden ylläpitää asiakassuhdetta asiakkuussuunnitelman laatii myyntisuunnitelmiaan yrityksen tai organisaation ohjeiden seuraa myyntityölleen annetun myyntibudjetin toteutumista suunnittelee käytännön myyntityötään ja asettaa sille konkreettisia tavoitteita hyödyntää ja päivittää ohjattuna myyntityössään tietojaan tuothyödyntää ja päivittää myyntityötään varten tietojaan tuotteista, ylläpitää ja käyttää monipuolisesti asiakastietoja yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan suunnitellessaan asiakaskohtaisia toimenpiteitä hallitsee ajankäyttönsä suunnitelmallisesti hyödyntäen yrityksen tai organisaation käytössä olevia ajanhallinnan välineitä hankkii itsenäisesti työhönsä liittyvää tietoa eri tietolähteistä hyödyntäen monipuolisia tiedonhankintavälineitä arvioi itsenäisesti hankkimansa tiedon käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta käyttää monipuolisesti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon asiakkaiden ja sidosryhmien jäsenten kanssa käyttää työssään monipuolisesti käytössä olevia toimistoja sovellusohjelmia kehittää työvälineiden hyödyntämistä omassa työssään noudattaa yrityksensä liikeidean mukaista myynti- ja markkinointikonseptia vaihtelevissa tilanteissa mukaan lukien oman ulkoasunsa ja käyttäytymisensä hankkii uusia asiakkaita hyödyntäen yrityksen markkinointisuunnitelmaa ja olemassa olevia rekistereitä havaitsee uusia asiakasryhmiä sekä laittaa niitä tärkeysjärjestykseen ylläpitää asiakassuhdetta asiakkuussuunnitelman ja arvioi asiakassuhteen kannattavuutta laatii itsenäisesti myyntisuunnitelmansa ottaen huomioon erilaisten asiakkaiden ja eri tuotteiden kannattavuuden osallistuu oman myyntibudjettinsa laatimiseen ja seuraa sen toteutumista suunnittelee järjestelmällisesti käytännön myyntityötään ja asettaa sille konkreettisia määrällisiä ja laadullisia tavoitteita hyödyntää ja päivittää jatkuvasti tietojaan tuotteista, palve-

32 28 Myynti Tarjouksen teko teista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä huolehtii ohjattuna siitä, että asiakkaille tarkoitettu aineisto tai informaatio on heidän saatavillaan hankkii ohjattuna asiakkaaseen sekä tämän liiketoimintaan ja ostoprosessiin liittyvää tietoa sopii ohjattuna asiakaskäyntejä yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden esiintyy myyntineuvottelussa luontevasti yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla osallistuu usein toistuvaan myyntineuvotteluun yrityksen tai organisaation ohjeiden neuvottelee maksuehdoista ja -tavoista omien valtuuksiensa palvelee tutuissa tilanteissa asiakkaita myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä hoitaa ohjattuna myyntineuvottelun yhteydessä sovitut toimenpiteet noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia ottaa työssään huomioon sopimusten sitovuuden noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia osallistuu tarjouspyynnön sisällön ja sen edellyttämien toimenpiteiden arviointiin osallistuu tarjouksen hintalaskelmien tekoon osallistuu tarjouksen laadintaan palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä toimii asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä noudattaen yrityksensä tai organisaationsa ohjeita huolehtii siitä, että asiakkaille tarkoitettu informaatio on ajantasaista ja heidän saatavillaan hankkii asiakkaaseen sekä tämän liiketoimintaan ja ostoprosessiin liittyvää tietoa sopii asiakaskäyntejä yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden esiintyy myyntineuvottelussa luontevasti sopeuttaen esiintymisensä tavanomaisiin asiakastilanteisiin yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla hoitaa tavanomaisen myyntineuvottelun yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan neuvottelee maksuehdoista ja -tavoista omien valtuuksiensa palvelee asiakkaita tavanomaisissa tilanteissa myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä tekee yrityksen tai organisaation ohjeistuksen ja myyntineuvottelussa asiakkaan kanssa sovitut toimenpiteet, kuten laatii tarjouksen ja päivittää asiakastiedot noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia ottaa työssään huomioon sopimusten sitovuuden noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia arvioi tarjouspyynnön sisällön ja sen edellyttämät toimenpiteet ryhmän jäsenenä laskee ohjeiden mukaan tarjouksen edellyttämiä hintoja huomioiden yrityksen hinnoitteluperiaatteet, maksu- ja toimitusehdot sekä niiden kannattavuusvaikutukset laatii ryhmän jäsenenä jäsennellyn ja perustellun tarjouksen osallistuu asiakkaan hyötyjä luista, markkinoista, kilpailutilanteesta ja kampanjoista kehittääkseen myyntityötään toimii tavoitteellisesti yrityksensä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä noudattaen yrityksensä tai organisaationsa ohjeita huolehtii asiakkaille tarkoitetun informaation saatavuudesta ja ajantasaisuudesta sekä tiedottaa havaitsemistaan virheistä hankkii aktiivisesti ja monipuolisesti asiakkaaseen sekä tämän liiketoimintaan ja ostoprosessiin liittyvää tietoa sopii tavoitteellisesti asiakaskäyntejä yrityksen ohjeiden ja omien tavoitteiden esiintyy myyntineuvottelussa luontevasti ja vakuuttavasti sopeuttaen esiintymisensä vaihteleviin asiakastilanteisiin yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla hoitaa vaihtelevat myyntineuvottelut itsenäisesti ja tavoitteellisesti ottaen huomioon asiakkaan kokonaistilanteen neuvottelee maksuehdoista ja tavoista omien valtuuksiensa palvelee asiakkaita vaihtelevissa tilanteissa myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä tekee itsenäisesti ja yrityksen tai organisaation ohjeistusta noudattaen ja myyntineuvottelun yhteydessä asiakkaan kanssa sovitut toimenpiteet, kuten esim. laatii tarjouksen ja päivittää asiakastiedostot noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia ottaa työssään huomioon sopimusten sitovuuden noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia arvioi tarjouspyynnön ja sen edellyttämät toimenpiteen huolellisesti ja yksityiskohtaisesti hinnoittelee tarjoukseen esittämänsä ratkaisun kannattavasti ja organisaatioiden tavoitteiden sekä esittää muut ehdot, kuten maksu- ja toimitusehdot laatii valtuuksiensa mukaan jäsennellyn, perustellun ja myyvän tarjouksen ottaen huomioon yrityksen tai organisaation tavoitteet laatii asiakkaan hyötyjä ha-

33 29 Jälkitoimien hoitaminen Myyntityön seuranta Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Arvioinninkohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu tekee sovitut ja yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tutuissa tilanteissa, kuten esimerkiksi päivittää asiakastiedot laskutusta varten osallistuu ohjattuna reklamaatioiden käsittelyyn raportoi ohjattuna myyntityönsä tuloksista osallistuu ohjattuna myyntiraporttien, tuloslaskelman ja taseen tulkintaan arvioi ohjattuna työtään osallistuu ryhmän jäsenenä myynnin kehittymisen seurantaan palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä havainnollistavan, yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisen esityksen laadintaan tekee sovitut ja yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tavanomaisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi päivittää asiakastiedot rekistereihin osallistuu ryhmän jäsenenä reklamaatioiden hoitoon raportoi yrityksen tai organisaation ohjeiden myyntityönsä tuloksista tulkitsee ryhmän jäsenenä myyntiraportteja, tuloslaskelmaa ja tasetta arvioi työtään ja tekee johtopäätöksiä myyntinsä tuloksellisuudesta ja kannattavuudesta seuraa myynnin kehittymistä ja osallistuu ryhmän jäsenenä myynnin kehittämiseen palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä vainnollistavan, yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisen esityksen käyttäen hyväksi esimerkiksi työvälineohjelmistoja tekee sovitut ja yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet vaihtelevissa tilanteissa seuraa toimituksen etenemistä sovitun käytännön hoitaa sovitun käytännön mukaisen yhteydenpidon asiakkaan kanssa hoitaa reklamaatioita valtuuksiensa raportoi yrityksen tai organisaation ohjeiden myyntityönsä tuloksista tulkitsee ja arvioi myyntiraportteja, tuloslaskelmaa ja tasetta arvioi työtään ja tekee johtopäätöksiä myyntinsä tuloksellisuudesta ja kannattavuudesta sekä pyrkii tämän pohjalta kehittämään työskentelyään seuraa säännöllisesti myynnin kehittymistä ja tekee aloitteita myynnin määrän ja kannattavuuden kehittämiseksi palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta

34 30 Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, noudattaa työstä annettuja tur- noudattaa työstä annettuja ml. tietoturva, vallisuusohjeita, ml. tietoturva, turvallisuusohjeita, ml. tietotur- eikä aiheuta vaaraa itselleen tai eikä aiheuta vaaraa itselleen tai va, eikä aiheuta vaaraa itselleen muille muille tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa tekemällä asiakkuuksien hoitoon liittyviä palvelu- tai myyntitehtäviä (esim. pankit tai vakuutusyhtiöt) tai tuotantohyödykkeiden tai kestokulutushyödykkeiden kauppaan liittyviä asiakkuuksien hoidon tai myynnin työtehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Asiakaspalvelu ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä on muuta osaamisen arviointia ja arvioidaan oppilaitoksessa opintojen yhteydessä arviointikriteerien kirjallisilla ja/tai suullisilla menetelmillä. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta asiakkuuksien hoito, myynti ja myyntityön seuranta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista:

35 31 Miten hoidan asiakassuhteita ja ylläpidän asiakastietoja? 6 ov asiakkaiden hankinta asiakkaiden ryhmittely asiakassuhteiden hoitaminen myyntineuvottelutilanteet myyntiesitykset kirjallinen viestintä: esim. suoramainoskirje, tarjous, tilauksen vahvistus, PRtiedote myynnin jälkitoimet tiedon hankinta ja luotettavuuden arviointi asiakastiedon ylläpitäminen ja päivittäminen toimisto- ja sovellusohjelmat (mm. taulukkolaskentaohjelman laajempi käyttö) Miten teen kauppaa vierailla kielillä? o kaupallinen ruotsi o kaupallinen englanti Miten suunnittelen ja seuraan myyntiä ja hoidan kauppasopimuksia? myyntisuunnitelman laatiminen budjetointi myyntitavoitteiden asettaminen ympäristö- ja kilpailuanalyysit tuotetietous myyntiraportit, tuloslaskelma ja tase sopimusoikeus tuotevastuulaki tietoturvalaki kuluttajansuojalaki 2 ov 4 ov TOP Näin hoidan asiakkuuksia ja myyntityötä 8 ov asiakkuuksien hoitaminen myyntineuvottelut tarjousten tekeminen hoitaa jälkitoimet esim. asiakasrekisterin päivitys, toimitusten seuranta, laskutus myynnin suunnittelu ja seuranta Oppimismenetelmänä oppilaitoksessa on opetuskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt ja myyntitilanteet draaman keinoin.

36 32 Ajoitus Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. 2. ja 3. vuosi Visuaalinen myyntityö 20 ov Ammattitaitovaatimukset toteuttaa esillepanon tai kampanjan tuoteryhmäalueellaan seuraa myymäläilmettä ja ylläpitää sitä tuottaa asiakasinformaatiota. Arvioinninkohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Oman työn arviointi ja kehittäminen Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Työvälineiden ja menetelmien käyttö Materiaalin hallinta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen ohjeiden työskentelee ohjatusti päivittäisen työajan puitteissa työskentelee ohjattuna yrityksen laatutavoitteiden arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan saamansa palautteen arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden suunnittelee päivittäisen työajan jakamisen eri työtehtävien välillä työskentelee yrityksen laatutavoitteiden arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden suunnittelee itsenäisesti päivittäisen työajan jakamisen eri työtehtävien välillä tekee työtehtävät tarvittaessa tärkeysjärjestyksessä työskentelee sujuvasti ja yrityksen laatutavoitteiden arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä käyttää ohjatusti visuaalisen myyntityön työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia käyttää visuaalisen myyntityön työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia käyttää itsenäisesti visuaalisen myyntityön työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia toimii verkkoympäristössä toimii verkkoympäristössä toimii verkkoympäristössä hyödyntää ohjattuna myymälän kalusteiden ominaisuuksia käyttää mainostekstausta tai tietoteknisiä ohjelmia tehdessään hintalappuja ja julisteita käyttää ohjattuna materiaaleja tarkoituksen ottaen huomioon uusintakäytön hyödyntää myymälän kalusteiden ominaisuuksia käyttää mainostekstausta ja tietoteknisiä ohjelmia tehdessään hintalappuja ja julisteita käyttää materiaaleja tarkoituksen ottaen huomioon uusintakäytön hyödyntää myymälän kalusteiden ominaisuuksia ja löytää uusia käyttötarkoituksia soveltaa mainostekstausta ja tietoteknisiä ohjelmia tehdessään hintalappuja ja julisteita käyttää materiaaleja tarkoituksen ottaen huomioon uusintakäytön

37 33 Arvioinninkohde 3. Työn perustana olevan ti olevan tiedon hallinta Esillepanon tai kampanjan toteuttaminen Myymäläilmeen seuranta ja ylläpito Asiakasinformaation tuottaminen Arvioinninkohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmaratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky hyödyntää ohjattuna graafista materiaalia esillepanossa hyödyntää graafista materiaalia esillepanossa Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 laittaa esille kokonaisuuden tuoteryhmästä hakee ohjattuna tietoa eri kohderyhmistä ja hyödyntää sitä soveltaa ohjattuna visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa seuraa ohjattuna myymäläilmettä yrityksen laatutavoitteiden laittaa ohjattuna tuotteet ja myyntiympäristön kuntoon ja ylläpitää sitä käyttää ohjattuna tekstin asettelun ja typografian perustietopohjaa ja yrityksen ohjeita hahmottaa ohjattuna asiakasinformaation suhteen esillepanon kokonaisuuteen laittaa esille vaihtoehtoisia kokonaisuuksia tuoteryhmästä soveltaa käyttöyhteysperiaatetta hakee tietoa eri kohderyhmistä ja hyödyntää sitä soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa seuraa myymäläilmettä yrityksen laatutavoitteiden laittaa tuotteet ja myyntiympäristön kuntoon ja ylläpitää sitä käyttää tekstin asettelun ja typografian perustietopohjaa ja yrityksen ohjeita hahmottaa asiakasinformaation suhteen esillepanon kokonaisuuteen Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 arvioi ohjattuna työtään ja muuttaa työskentelytapojaan noudattaa saamiaan ohjeita esillepanon tai kampanjan toteuttamisesta noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti arvioi työtään ja muuttaa työskentelytapojaan keskustelee esillepanon tai kampanjan toteuttamisesta noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden työskentelee ergonomisesti soveltaa ohjeistuksen mukaista graafista materiaalia esillepanossa laittaa esille elämyksellisiä, vaihtoehtoisia kokonaisuuksia tuoteryhmästä soveltaa käyttöyhteysperiaatetta hakee monipuolisesti ja itsenäisesti tietoa eri kohderyhmistä ja hyödyntää sitä soveltaa itsenäisesti ja monipuolisesti visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa seuraa itsenäisesti myymäläilmettä yrityksen laatutavoitteiden ja tekee uudistamisehdotuksia laittaa tuotteet ja myyntiympäristön kuntoon ja ylläpitää sitä soveltaa tekstin asettelun ja typografian perustietopohjaa ja yrityksen ohjeita hahmottaa asiakasinformaation suhteen esillepanon kokonaisuuteen arvioi itsenäisesti työtään ja kehittää työskentelytapojaan keskustelee ja neuvottelee esillepanon tai kampanjan toteuttamisesta toimii yrityksen arvojen ja noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa toimimalla myymälässä visuaalisessa myyntityössä. Myymälän visuaalisen markkinoinnin tulee olla suunniteltua ja ohjeistettua toteutustyötä varten. Esillepano tai kampanja toteutetaan myymälätilan osastolla. Se voi olla seinälle tai lattialla oleviin kalusteisiin tehtävä esillepano. Esillepano tehdään ohjeistuksen pohjalta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

38 34 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta esillepanon tai kampanjan toteuttaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot pois lukien oppiminen ja ongelmanratkaisu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Miten teen kuluttajan viihtymiskeitaan? toimipaikkakuva; o kalusteet o esillepanot; kampanja-, käyttöyhteys-, tuoteryhmäesittelyt yms. o miljöösomistus o eri kohderyhmien huomiointi somistuksessa 4 ov tuottajan/tavaran toimittajan tuote-esittelyt myymälässä asiakasinformaatio; opasteet, hintajulisteiden esillepano materiaalioppi, työvälineet ja työtekniikat sekä säilytys, uusiokäyttö ja varastointi edetään valmiin suunnitelman toteuttamisesta oman ideoinnin kautta toteutettavaan tuotokseen elämyksellisyyden merkitys myymälämainonnassa Miten saan asiakkaan myymälään? 3 ov näyteikkunasomistus; toteutetaan näyteikkunasomistuksia edeten valmiin suunnitelman toteuttamisesta oman ideoinnin kautta toteutettavaan tuotokseen eri kohderyhmien huomiointi somistuksessa elämyksellisyyden merkitys näyteikkunamainonnassa materiaalioppi, työvälineet ja työtekniikat sekä säilytys, uusiokäyttö ja varastointi sekä materiaalin hankinta näyteikkunamainonnan seuranta ja dokumentointi Miten valmistan myyvän asiakasinformaation? 4 ov mainostekstaus; huopakynätekstaus ja sommittelu hintajulisteiden ja muun asiakasinformaation toteuttaminen huopakynätekstauksella

39 35 työtekniikka, työvälineet ja materiaalit sekä hankinta työasennot ja muut terveelliset tavat tekstaamisessa julisteiden säilytys, uusintakäyttö ja varastointi julkaisuohjelmat hintajulisteiden ja muun asiakasinformaation tuottamiseen tarvittavat TOP Miten hoidan visuaalista myyntityötä 9 ov visuaalisen myyntityön toteutus visuaalisen myyntityön merkitys markkinoinnin kokonaisuudessa yritysten erilaiset sovellukset hintajulisteiden tekemisessä ja toimipaikan muun oman materiaalin tuottaminen opinnäyte (kaksoistutkinto) Oppimismenetelmänä oppilaitoksessa on yksilö- ja ryhmätyöt sekä mahdollisuuksien mukaan yritysyhteistyö oppilaitoksen ulkopuolella. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Ajoitus 3. vuosi Etenemisehto Kaupan palvelu ja myynti -tutkinnon osa on oltava suoritettuna. 4.3 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Talouspalvelut 20 ov Ammattitaitovaatimukset palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän: hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat laskee tavanomaisen maksettavan palkan laskuttaa hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia hoitaa ostoreskontraa. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

40 36 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien,-välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Talouspalvelujen osa-alueen hoitaminen työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen käyttää ohjattuna toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden käyttää tavallisissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään muun muassa paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee työ- yrityksen tai organisaation työtehtäviä yrityksen tai orgatehtäviä oma-aloitteisesti ja ohjeiden nisaation ohjeiden vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja ennakoi työssään muun muassa paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden noudattaa organisaation ohjeistusta noudattaa organisaation oh- noudattaa organisaation ohjeisteiden dokumenttien ja tositjeistusta dokumenttien ja tosittusta dokumenttien ja tositteiden käsittelystä teiden käsittelystä käsittelystä noudattaa ohjattuna ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita valmistelee ohjattuna dokumentit tai tositteet käsittelyä (tarkastusta, hyväksyntää ja kirjausta) varten noudattaa ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita soveltaa ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita valmistelee toimiston tavanomaisissa tilanteissa dokumentit tai tositteet käsittelyä (tarkastusta, hyväksyntää ja kirjausta) varten organisaation ohjeiden valmistelee vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa omaaloitteisesti dokumentit tai tositteet käsittelyä (tarkastusta, hyväksyntää ja kirjausta) varten organisaation ohjeiden tarkistaa ohjattuna tietojen tarkistaa toimiston tavanomai- tarkistaa vaihtelevissa tai uusis-

41 37 Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky oikeellisuuden noutaa, lähettää ja siirtää ohjattuna tiedostoja laskee ja kirjaa ohjattuna tavanomaiset tapahtumat tulkitsee ohjattuna tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen tietolähteitä palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä sissa tilanteissa tietojen oikeellisuuden noutaa, lähettää ja siirtää tiedostoja toimiston tavanomaisissa tilanteissa laskee ja kirjaa tavanomaiset tapahtumat tulkitsee tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen tietolähteitä palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä sa tilanteissa oma-aloitteisesti tietojen oikeellisuuden ja päivittää tarvittaessa rekisterissä olevia tietoja noutaa, lähettää ja siirtää tiedostoja vaihtelevissa ja uusissa tilanteissa laskee ja kirjaa itsenäisesti tavanomaiset tapahtumat tulkitsee itsenäisesti tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen tietolähteitä palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä muuttuvissa tilanteissa toimii muuttuvissa ja toimii erilaisissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee valintatilanteissa tarkoituksen ohjausta ja tukea tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietoläh- hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma- teistä toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita aloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian

42 38 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Osaaminen osoitetaan opointojakson Yrityksen talouden hallinta 8 ov yhteydessä joko työssäoppimispaikassa tai oppilaitoksen harjoitusyrityksessä. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan; työn perustana olevan tiedon hallinnasta työskentely yhdessä arvioinnin kohteena mainitussa työtehtävässä (liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset, ostoreskontra) elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Taloushallinnon tietojen kerääminen ja hallinta 7 ov kirjaa yrityksen tavallisimmat kirjanpidon tapahtumat tietokoneella tekee myyntilaskuja tietokoneella ja huolehtii saatavien perinnästä kirjaa varastotapahtumia tietokoneella käsittelee ostolaskut tietokoneella ja hoitaa ostolaskujen maksatuksen laskee palkkoja tietokoneella selvittää oman yritysidean pohjalta: yrityksen liiketoimintaprosesseja liiketapahtumien kirjaamista kirjanpitoon myynnin hallintaa ja saatavien seurantaa hankintojen hallintaa ostolaskujen hallintaa palkan laskemista Kannattava yritystoiminta 3 ov tekee kannattavuuslaskelmia laskee tunnuslukuja

43 39 pohtii kannattavuuden osatekijöiden muutosten vaikutusta lopputulokseen Oman yritysidean avulla opiskelija: selvittää tuottojen ja kustannusten määrän yritystoiminnassaan laskee kannattavuuden osatekijöiden muutosten vaikutuksen toiminnan kannattavuuteen laskee kannattavuuden tunnuslukuja arvioi toiminnan kannattavuutta ja esittelee tulokset suullisesti ja kirjallisesti Työvälineohjelmat 2 ov hallitsee tietokantaohjelman perustasoisen käytön hallitsee esitysgrafiikkaohjelman perustasoisen käytön hallitsee taulukkolaskentaohjelman perustasoisen käytön Yrityksen talouden hallinta 8 ov (TOP) hoitaa työpaikalla kirjanpidon, palkanlaskennan, myyntilaskutuksen, myyntireskontran tai ostoreskontran perustehtäviä sekä toimistotyöhön liittyviä muita perustehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Arvioitava työkokonaisuus valitaan ennen työssäoppimisen aloittamista ammattiosaamisen näyttöoppaasta löytyvän osaamiskartan perusteella. Arviointi kohdistuu vain valittuun työkokonaisuuteen, vaikka opiskelija tekisi muitakin työtehtäviä valitun työkokonaisuuden lisäksi. Yrityksen talouden hallinta 8 ov (harjoitusyritys) hoitaa harjoitusyrityksessä kirjanpidon, palkanlaskennan, myyntilaskutuksen, myyntireskontran tai ostoreskontran perustehtäviä sekä toimistotyöhön liittyviä muita perustehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Arvioitava työkokonaisuus valitaan harjoitusyritystyöskentelyn aloittamista ammattiosaamisen näyttöoppaasta löytyvän osaamiskartan perusteella. Arviointi kohdistuu vain valittuun työkokonaisuuteen, vaikka opiskelija tekisi muitakin työtehtäviä valitun työkokonaisuuden lisäksi. Oppimismenetelmät ja arviointi: tehtävät, ryhmätyöt, harjoitustyöt taloushallinnon ohjelmien käyttö kokeet harkinnan mukaan

44 40 suullinen ja kirjallinen palaute Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Ajoitus 1. ja 2. vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa Kirjanpito 20 ov Ammattitaitovaatimukset hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa kirjaa tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät täsmäyttää rahatilien saldot ja tarvittaessa osakirjanpidot pääkirjanpitoon laatii alv-laskelman tai tarkistaa alv-laskelman oikeellisuuden kohdistaa laskentakaudelle kuuluvat tulot ja menot. Arvioinnin kohde 1. Työprosessienhallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työ- suunnittelee ja valmistelee työ- yrityksen tai organisaation tehtäviä yrityksen tai organisaatehtäviä oma-aloitteisesti ja ohjeiden tion ohjeiden vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan

45 41 Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Ammattialan yritystoiminnan arviointi Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työvälineiden ja - menetelmien käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Kuukauden kirjanpidon hoitaminen arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää opastettuna yrityksen tai organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia selvittää yrityksen tai organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia käyttää ohjattuna toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden käyttää tavallisissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden järjestää ohjattuna tositteet kirjaamista varten kirjaa ohjattuna tavanomaiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat järjestää toimiston tavanomaisissa tilanteissa tositteet kirjaamista varten organisaation ohjeiden kirjaa tavanomaiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät avustaa kuukauden lopussa rahatilien ja velka- ja saamistilien saldojen täsmäytyksissä arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita arvioi osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia selvittää yrityksen tai organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja ennakoi työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden järjestää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa oma-aloitteisesti tositteet kirjaamista varten organisaation ohjeiden kirjaa itsenäisesti ja omaaloitteisesti tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät täsmäyttää itsenäisesti kuukauden lopussa rahatilien ja velkaja saamistilien saldot Laskentakaudelle kuuluvien tulojen ja menojen kohdistaminen tarkistaa ohjattuna alvlaskelman oikeellisuuden kirjaa ohjatusti varaston muutoksen kirjaa ohjattuna pysyvien vastaavien rakennusten ja kaluston arvonalentumiset laatii alv-laskelman tai tarkistaa alv-laskelman oikeellisuuden tulostaa kirjanpidon raportit organisaation ohjeiden laskee ja kirjaa varaston muutoksen organisaation arvostamis- ja jaksotusperiaatteiden laskee ja kirjaa pysyvien vastaavien rakennusten ja kaluston arvonalentumiset organisaation arvostamis- ja jaksotusperiaatteiden laatii itsenäisesti ja omaaloitteisesti alv-laskelman tai tarkistaa alv-laskelman oikeellisuuden tulostaa itsenäisesti kirjanpidon raportit organisaation ohjeiden laskee ja kirjaa itsenäisesti varaston muutoksen organisaation arvostamis- ja jaksotusperiaatteiden laskee ja kirjaa itsenäisesti pysyvien vastaavien rakennusten ja kaluston arvonalentumiset organisaation arvostamis- ja jaksotusperiaatteiden

46 42 Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky muuttuvissa tilanteissa toimii muuttuvissa ja toimii erilaisissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee valintatilanteissa tarkoituksen ohjausta ja tukea tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietoläh- hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma- teistä toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita aloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tekemällä kuukausittaista kirjanpitoa toimistoympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessien hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan; työn perustana olevan tiedon hallinnasta kuukauden kirjanpidon hoitaminen; elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät ATK-kirjanpito 4 ov kirjaa yrityksen tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja niiden oikaisuerät tietokoneella ottaen huomioon arvonlisäveron täsmäyttää rahatilien saldot ja osakirjanpidot pääkirjanpitoon

47 43 laatii alv-laskelman ja tekee tilityksen vaatimat toimenpiteet tekee välitilinpäätöksen ja raportoi tulokset Taloushallinnon hoitaminen harjoitusyrityksessä 8 ov t työskentelevät toimistoympäristössä ryhmänä ja: käyttävät työskennellessään toimiston perustyövälineitä kirjaavat harjoitusyrityksen tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja niiden oikaisuerät tietokoneella ottaen huomioon arvonlisäveron vaatimukset täsmäyttävät harjoitusyrityksen rahatilien saldot ja osakirjanpidot pääkirjanpitoon ja verotilin saldon sovitun aikataulun laativat alv-laskelman ja tekevät tilityksen vaatimat toimenpiteet tekevät välitilinpäätöksen ja raportoivat tulokset kukin omalta vastuualueelta käyttävät raportoinnin apuna työvälineohjelmia Kirjanpitäjän kuukausirutiinit 8 ov (TOP) hoitaa työpaikalla kirjanpidon, palkanlaskennan, myyntilaskutuksen, myyntireskontran tai ostoreskontran perustehtäviä sekä toimistotyöhön liittyviä muita perustehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Oppimismenetelmät ja arviointi: tehtävät, ryhmätyöt, harjoitustyöt taloushallinnon ohjelmien käyttö, työvälineohjelmien käyttö kokeet harkinnan mukaan suullinen ja kirjallinen palaute osaamisselvitys (elsa) Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö työpaikalla 20 ov (työssäoppiminen 8 ov) TAI Ammattiosaamisen näyttö oppilaitoksessa 20 ov (harjoitusyritys) Ajoitus 2. ja 3. vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa

48 Toimistopalvelut 20 ov Ammattitaitovaatimukset palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän tekee toimiston töitä: hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää, hävittää) viestii sähköisesti ja kirjallisesti hoitaa puhelinpalvelua järjestää kokouksia ja asiakastilaisuuksia tekee matkajärjestelyjä laatii, ylläpitää ja muokkaa rekistereitä, tilastoja ja raportteja opastaa toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytössä vastaa toimiston teknisten laitteiden toimivuudesta. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen tai organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen tai organisaation ohjeiden työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden varmistaa toimivansa valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita

49 45 Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Ammattialan yritystoiminnan arviointi Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työvälineiden ja menetelmien käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Asiakirjatuotannon hoitaminen Sähköinen ja kirjallinen viestintä selvittää opastettuna yrityksen tai organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia selvittää osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia selvittää yrityksen tai organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia käyttää ohjattuna toimiston työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia asioi sähköisesti verkkoympäristössä käyttää ohjattuna työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä tulostaa vain tarvittavat tulosteet käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden käyttää tavallisissa tilanteissa toimiston työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia asioi sähköisesti verkkoympäristössä käyttää työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden tekee ohjattuna standardin mukaisia asiakirjoja organisaation ohjelmilla järjestää ohjattuna arkistoitavan materiaalin arkistoi ohjattuna asiakirjoja ja tositteita säilytysaikoja noudattaen ja hakee ohjattuna asiakirjoja arkistosta merkitsee ohjattuna arkistoidun materiaalin avustaa arkistoitujen asiakirjojen tai tositteiden hävittämisessä kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen hoitaa opastettuna sähköistä arkistoa hoitaa ohjattuna postin ja sähköpostien käsittelyn tekee toimiston tavallisissa tilanteissa standardin mukaisia asiakirjoja organisaation ohjelmilla järjestää toimiston tavallisissa tilanteissa arkistoitavan materiaalin arkistoi toimiston tavallisissa tilanteissa asiakirjoja ja tositteita säilytysaikoja noudattaen ja hakee asiakirjoja arkistosta organisaation ohjeiden merkitsee arkistoidun materiaalin organisaation ohjeiden hävittää erikseen määriteltyjä, arkistoituja asiakirjoja tai tositteita organisaation ohjeistuksen kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen hoitaa sähköistä arkistoa hoitaa toimiston tavallisissa tilanteissa postin ja sähköpostien käsittelyn organisaation ohjeiden arvioi osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia selvittää yrityksen tai organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa toimiston työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia asioi sähköisesti verkkoympäristössä käyttää itsenäisesti työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja ennakoi työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden tekee vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa standardin mukaisia asiakirjoja organisaation ohjelmilla järjestää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa omaaloitteisesti arkistoitavan materiaalin arkistoi oma-aloitteisesti asiakirjoja ja tositteita säilytysaikoja noudattaen ja hakee omaaloitteisesti asiakirjoja arkistosta organisaation ohjeiden merkitsee arkistoidun materiaalin täsmällisesti ja loogisesti organisaation ohjeiden ottaa tarvittavat varmuuskopiot hävittää arkistoituja asiakirjoja tai tositteita organisaation ohjeistuksen kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen hoitaa sähköistä arkistoa ja opastaa sen käytössä hoitaa vaihtelevissa ja uusissa tilanteissa oma-aloitteisesti postin ja sähköpostien käsittelyn organisaation ohjeiden

50 46 Puhelinpalvelu Kokouksen tai asiakastilaisuuden järjestäminen Matkajärjestelyjen tekeminen Rekisterien, tilastojen ja raporttien laadinta, ylläpito ja muokkaaminen Toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytön opastus Toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta huolehtiminen Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu hoitaa ohjattuna puhelinpalvelua ja ottaa huomioon ystävällisyyden, tilanteeseen ja välineeseen soveltuvan puhekielen sekä organisaation palveluperiaatteet ja viestintäjärjestelmät avustaa organisaation kokouksen, palaverin tai neuvottelun järjestelyissä: esimerkiksi kopioinnin, kutsujen lähettämisen avustaa matkajärjestelyissä hoitaa ohjattuna asiakasrekistereitä, tilastoja tai raportteja opastaa tutuissa tilanteissa toimistotyövälineiden käytössä opastaa tutuissa tilanteissa tavanomaisia ohjelmien käytössä (työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti, taloushallinnon ohjelmia, kulunvalvonta- ja kalenteriohjelmia, ajan- ja tilojenvarausjärjestelmiä) vastaa ohjattuna tavanomaisten toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä hoitaa toimiston tavallisissa tilanteissa puhelinpalvelua ja ottaa huomioon ystävällisyyden, tilanteeseen ja välineeseen soveltuvan puhekielen sekä organisaation palveluperiaatteet ja viestintäjärjestelmät hoitaa organisaation kokouksen, palaverin tai neuvottelun: esimerkiksi kopioinnin, kutsujen lähettämisen, tilan, tarjoilun, materiaalit, välineet hoitaa toimiston tavanomaisia matkaan liittyviä järjestelyjä: matkat, majoitus, matkaan sisältyvät asiakirjat hoitaa toimiston tavallisissa tilanteissa asiakasrekistereitä, tilastoja tai raportteja organisaation ohjeiden opastaa tavallisissa tilanteissa toimistotyövälineiden käytössä opastaa tavallisissa tilanteissa niiden käytössä (työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti, taloushallinnon ohjelmia, kulunvalvonta- ja kalenteriohjelmia, ajan- ja tilojenvarausjärjestelmiä) vastaa toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hoitaa vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa puhelinpalvelua ja ottaa huomioon ystävällisyyden, tilanteeseen ja välineeseen soveltuvan puhekielen sekä organisaation palveluperiaatteet ja viestintäjärjestelmät hoitaa itsenäisesti organisaation kokouksen, palaverin tai neuvottelun: esimerkiksi kopioinnin, kutsujen laadinnan ja lähettämisen, muistion, pöytäkirjan, tilan, tarjoilun, materiaalit, välineet hoitaa itsenäisesti matkaan liittyviä järjestelyjä: matkat, majoitus, matkaan sisältyvät asiakirjat hoitaa vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa asiakasrekistereitä, tilastoja tai raportteja organisaation ohjeiden opastaa itsenäisesti toimistotyövälineiden käytössä opastaa itsenäisesti ohjelmien käytössä (työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti, taloushallinnon ohjelmia, kulunvalvontaja kalenteriohjelmia, ajan- ja tilojenvarausjärjestelmiä) vastaa itsenäisesti toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta hoitaen poikkeustilanteet valtuuksiensa palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja

51 47 Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja - toimii työyhteisössä ja - toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ryhmässä ryhmässä erilaisten ihmisten ja -ryhmän jäsenenä kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa hoitamalla toimiston työtehtäviä, kuten asiakirjahallintaa, sähköistä ja kirjallista viestintää, puhelinpalvelua, kokous- ja asiakastilaisuuksia, matkajärjestelyjä sekä rekisterien, tilastojen ja raporttien laadintaa, ylläpitoa ja muokkausta toimistoympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Toimistopalvelut ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä on muuta osaamisen arviointia ja arvioidaan oppilaitoksessa opintojen yhteydessä. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessien hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta o asiakirjatuotannon hoitaminen o sähköinen ja kirjallinen viestintä o kokouksen tai asiakastilaisuuden järjestäminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista:

52 48 Asiakirjatuotanto ja toimistopalvelu 4 ov standardin mukaisten asiakirjojen tekeminen kirjallinen ja suullinen viestintä, oikeinkirjoitus arkistointi, asiakirjahallinto ja -hallintajärjestelmä viestintä- ja työvälineet puhelinkäyttäytyminen ja postin käsittely matka-, kokous- ja asiakastilaisuuden järjestelyt sähköinen asiointi verkkoympäristössä graafiset esitykset, rekisterit, tilastot taloushallinnon järjestelmän käyttö työympäristö ja ergonomia työkäyttäytyminen Toimiston työt harjoitusyrityksessä 4 ov työskentelee työryhmässä toimistopalvelutehtävissä eri työpisteissä harjoitusyrityksessä ja käyttää työskennellessään toimiston perustyövälineitä, viestintävälineitä, työvälineohjelmia, taloushallinnon tietojärjestelmää ja sähköistä oppimisympäristöä (Vepen) tekee toimiston työtehtäviä liittyen myyntiin, ostoon, varastonvalvontaan, laskutukseen, reskontriin, palkanlaskentaan ja kirjanpitoon tekee standardinmukaisia asiakirjoja mm. tarjouksia, tilauksia, laskuja, tositteita ja tiedotteita etsii tietoa verkosta arkistoi paperimuotoisia asiakirjoja ja tositteita ja hoitaa sähköistä arkistoa hävittää asiakirjoja tietoturva huomioon ottaen huolehtii kestävästä kehityksestä omassa työssään hoitaa yrityksen viestintää, kokousjärjestelyjä ja matkajärjestelyjä hoitaa asiakas- ja tuoterekisteriä tekee kyselyjä tietokannasta ja tulostaa tarvittavia raportteja opastaa toisia opiskelijoita työpisteen tehtävissä ja ohjelmien käytössä huolehtii toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta Käytön tuki 4 ov Atk-tuki 2 ov o opastus tietoteknisten ohjelmien käytössä o toimiston teknisten laitteiden toimivuus o varmuuskopiointi, lisenssit, tietosuoja ja -turva, tekijänoikeus o helpdesk-toiminnot

53 49 Toimistopalvelut englannin kielellä 1 ov o puhelin- ja asiakaspalvelu, asiakirjat, toimisto- ja ict-termit englannin kielellä Toimistopalvelut ruotsin kielellä 1 ov o puhelin- ja asiakaspalvelu, asiakirjat, toimisto- ja ict-termit ruotsin kielellä Toimistopalvelu työpaikalla 8 ov (TOP) hoitaa toimistopalvelutehtäviä organisaation työvälineillä organisaation ohjeiden ja antaa ammattiosaamisen näytön. Oppimismenetelmänä oppilaitoksessa on harjoitusyrityksessä työskentely työvälineohjelmilla, taloushallinnon tietojärjestelmällä ja toimiston työvälineillä sekä yksilötyöt ja yhteistoiminnallinen oppiminen pari- ja ryhmätyönä. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Ajoitus 2. ja 3. vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa. 4.4 Tieto- ja kirjastopalveluiden koulutusohjelma Tieto- ja kirjastopalvelu 15 ov Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa uusia asiakkaita palvelee asiakkaita neuvoo asiakkaita hakee tietoa erilaisista tiedonlähteistä hoitaa lainauksen ja palautuksen tehtäviä. Arvioinnin kohde 1. Työprosessinhallinta Oman työn suunnittelu Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä

54 50 Työn kokonaisuuden hallinta Oman työn arviointi ja kehittäminen Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta työskentelee ohjatusti tietoja kirjastopalvelun tehtävissä organisaation ohjeiden ja tavoitteiden arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii opastettuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii opastettuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää opastettuna työssään asiakassuhteita työskentelee pääosin itsenäisesti tieto- ja kirjastopalvelun tehtävissä organisaation ohjeiden ja tavoitteiden arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita työskentelee itsenäisesti tieto- ja kirjastopalvelun tehtävissä organisaation ohjeiden ja tavoitteiden arvioi työskentelyään sekä työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Asiakkaiden vastaanotto ja palvelu käyttää kirjastojärjestelmää asiakaspalvelussa ja tiedonhaun perustehtävissä käyttää ohjattuna yleisimpiä kirjaston käytössä olevia tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja käyttää tiedonhaussa ohjattuna luokitusopasta ja asiasanastoa palvelee asiakkaita ohjattuna myös verkkoympäristössä käyttää kassakonetta käyttää kirjastojärjestelmää asiakaspalvelussa ja erilaisissa tietopalvelun tehtävissä käyttää kirjaston käytössä olevia tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja saamiensa ohjeiden käyttää tiedonhaussa erilaisia tietokantoja käyttää kirjaston käytössä olevaa luokitusopasta ja asiasanastoa tiedonhaussa palvelee asiakkaita saamiensa ohjeiden mukaan myös verkkoympäristössä käyttää kassakonetta ja erilaisia maksuvälineitä saamiensa ohjeiden mukaan palvelee asiakkaita tavanomaisissa palvelutilanteissa palvelee asiakkaita monipuolisesti erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa palvelee asiakkaita myös kirjallisesti noudattaen oikeakielisyyttä käyttää kirjastojärjestelmää itsenäisesti ja monipuolisesti asiakaspalvelussa sekä erilaisissa tiedonhakutehtävissä käyttää monipuolisesti ja itsenäisesti kirjaston käytössä olevia tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja käyttää tiedonhaussa monipuolisesti erilaisia tietokantoja käyttää tilanteen ja asiakkaan tarpeiden mukaan luokitusopasta ja erilaisia asiasanastoja palvelee asiakkaita itsenäisesi ja vastuullisesti myös verkkoympäristössä käyttää vastuullisesti kassakonetta ja erilaisia maksuvälineitä palvelee asiakkaita monipuolisesti ja joustavasti erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa palvelee asiakkaita myös kirjallisesti noudattaen oikeakielisyyttä Asiakkaiden neuvonta Tiedonhaku soveltaa ohjattuna julkisuusja tietosuojalainsäädäntöä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä neuvoo ohjattuna asiakkaita myös sähköisessä asioinnissa tai verkkopalveluiden käytössä hakee asiakkaalle tietoa tavanomaisista tiedonlähteistä soveltaa julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntöä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä, kuten uusia asiakkaita rekisteröidessään neuvoo itsenäisesti asiakkaita myös sähköisessä asioinnissa ja verkkopalveluiden käytössä hyödyntää työssään muiden kirjastojen kokoelmia kirjaston käytännön mukaan hakee saamiensa ohjeiden mukaan asiakkaalle tietoa erilaisista tiedonlähteistä neuvoo itsenäisessä tiedonhaussa soveltaa itsenäisesti julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntöä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä, kuten uusia asiakkaita rekisteröidessään neuvoo itsenäisesti ja monipuolisesti asiakkaita myös sähköisessä asioinnissa sekä erilaisten verkkopalveluiden käytössä hyödyntää työssään monipuolisesti muiden kirjastojen kokoelmia kirjaston käytännön mukaan hakee asiakkaalle tietoa itsenäisesti ja monipuolisesti erilaisista tiedonlähteistä neuvoo itsenäisessä tiedonhaussa

55 51 Lainauksen ja palautuksen tehtävien hoitaminen Kustannustehokas ja tuloksekas toiminta Ammattialan toiminnan arviointi Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky soveltaa kirjallisuuden tuntemusta tai muuta sisällöntuntemusta tavanomaisissa tiedonhaun tilanteissa hoitaa tavanomaiset lainaukseen ja palautukseen liittyvät tehtävät kirjaston käytännön hoitaa ohjattuna maksutoimintoihin liittyvät tehtävät laskee opastettuna oman työpanoksensa osuuden palvelun kustannuksista selvittää ohjattuna ammattialansa tyypillisiä yhteistyökumppaneita palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä soveltaa kirjallisuuden tuntemusta tai muuta sisällöntuntemusta erilaisissa tiedonhaun tilanteissa hoitaa lainaukseen ja palautukseen liittyvät tehtävät saamiensa ohjeiden ja kirjaston käytännön hoitaa saamiensa ohjeiden mukaan maksu- ja korvaustoimintoihin liittyvät tehtävät laskee opastettuna oman työpanoksen osuuden palvelun kustannuksista selvittää oman ammattialansa yleisen toiminnan rakenteita sekä ammattialan tyypillisiä yhteistyökumppaneita palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa työyhteisössään tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain apua toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä pyytää tarvittaessa apua muilta noudattaa työpaikan eettisiä ohjeita ja säädöksiä noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia työvälineitä ja työmenetelmiä ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä pyytää tarvittaessa apua muilta noudattaa työpaikan ja kirjastoalan eettisiä ohjeita ja säädöksiä noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työyhteisön turvallisuuden varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä soveltaa monipuolisesti kirjallisuudentuntemusta tai muuta sisällöntuntemusta erilaisissa tiedonhaun tilanteissa hoitaa itsenäisesti ja joustavasti lainaukseen ja palautukseen liittyvät tehtävät tilanteen ja kirjaston käytännön hoitaa vaihtelevat maksu- ja korvaustoimintoihin liittyvät tehtävät laskee työssään palvelun kustannukset ja oman työpanoksen osuuden niistä selvittää oman ammattialansa toiminnan rakenteen sekä kehityssuuntia sekä ammattialansa tyypillisiä yhteistyökumppaneita palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen työntekijän toimii yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti ryhmän jäsenenä pyytää tarvittaessa apua muilta sekä tukee ja auttaa muita työskentelee itsenäisesti kirjastoalan ammattieettisten arvojen ja ohjeiden mukaan noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työyhteisön turvallisuuden varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä

56 52 työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti edistää ohjattuna omaa työhyvinvointiaan työskentelee ergonomisesti edistää omaa työhyvinvointiaan ja osallistuu työyhteisön työhyvinvointia edistävään toimintaan käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian edistää omaa työhyvinvointiaan ja osallistuu työyhteisön työhyvinvointia edistävään toimintaan Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa kirjaston tai tietopalvelun asiakas- ja tietopalvelun tehtävissä sekä verkkoympäristössä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana oleva tiedon hallinta pois lukien kielitaito elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Kirjasto-organisaatioiden toiminta 4 ov erilaiset kirjasto- ja tietopalveluyksiköt ja niiden toiminta luokitusjärjestelmät julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö, ammattietiikka laatu ja kestävän kehityksen tavoitteet kustannustehokkuus ja ammattialan toiminnan arviointi ammattialan yhteistyökumppanit Asiakas- ja tietopalvelu 4 ov asiakaspalvelu suullisesti ja kirjallisesti: asiakkaiden vastaanotto, palvelu ja neuvonta tiedonhaussa ja verkkopalveluiden käytössä kirjastojärjestelmäosaaminen: lainaus-palautustehtävät, maksu- ja korvaustoiminnot sekä verkkoympäristössä toimiminen kaukopalvelu asiasanastot ym. tiedonhankinnan apuvälineet tiedonhaku erilaisista tiedonlähteistä, kuten tietokannoista Tieto- ja kirjastopalvelu käytännössä 7 ov (TOP) asiakaspalvelu kirjastossa kirjaston tietojärjestelmää hyödyntäen: asiakkaiden re-

57 53 kisteröinti, lainaus, palautus, uusinta, varaukset, maksut, tietojen päivitys, aineiston paikannus näyttöluettelosta, asiakkaiden neuvonta ja opastus itsepalveluautomaattien käytössä ja verkkoasioinnissa palvelutilanteeseen valmistautuminen ja palveluympäristöstä huolehtiminen: aineiston hyllytys, järjestäminen ja esillepano, palautetun aineiston kunnon arviointi, huolto ja korjaus Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Ajoitus 1. vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa Tiedottaminen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus 10 ov Ammattitaitovaatimukset tiedottaa kirjaston palveluista asiakkaille ja asiakasryhmille laatii tiedotus- ja opastusmateriaalia suunnittelee erilaisten asiakasryhmien kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastusta opastaa erilaisia asiakasryhmiä kirjastonkäytössä ja tiedonhaussa. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä Työn kokonaisuuden hallinta Oman työn arviointi ja kehittäminen työskentelee ohjatusti tiedottamisen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksen tehtävissä organisaation ohjeiden ja tavoitteiden arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen työskentelee pääosin itsenäisesti tiedottamisen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksen tehtävissä organisaation ohjeiden ja tavoitteiden arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen työskentelee itsenäisesti tiedottamisen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksen tehtävissä organisaation ohjeiden ja tavoitteiden arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan

58 54 Laatutavoitteiden mukainen toiminta toimii opastettuna organisaation laatutavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii organisaation laatutavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii organisaation laatutavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden Tehokas ja tuloksellinen toiminta Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja - välineiden käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Kirjaston palveluista tiedottaminen asiakkaille Tiedotus- ja opastusmateriaalin laatiminen Erilaisten asiakasryhmien kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksen suunnittelu ja opastaminen Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta vieraskielisessä toimii opastettuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön käyttää ohjattuna yleisimpiä työvälineohjelmia käyttää yleisimpiä työvälineohjelmia saamiensa ohjeiden mukaan hyödyntää verkkotyökaluja verkkoympäristössä käyttää tiedonlähteitä ja tietokantoja käyttää ohjattuna tiedonlähteitä ja tietokantoja osallistuu kirjaston palveluista tiedottamiseen noudattaa yleisimpiä visuaaliseen ilmaisuun liittyviä ohjeita osallistuessaan tiedotus- ja opastusmateriaalien laadintaan hyödyntää kirjastojärjestelmää tavanomaisissa tiedonhankinnan tilanteissa asiakasryhmien opastuksia suunnitellessaan hyödyntää ohjattuna asiakasryhmien tuntemusta opastuksen suunnittelussa ja toteutuksessa palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin tiedottaa kirjaston palveluista sidosryhmille ohjeiden mukaan soveltaa ohjeiden mukaan erilaisten asiakasryhmien tuntemusta tiedottaessaan asiakkaille kirjaston palveluista laatii oikeakieliset tiedotus- ja opastusmateriaalien tekstit ohjeiden mukaan noudattaa visuaaliseen ilmaisuun liittyviä ohjeita tiedotus- ja opastusmateriaalia laatiessaan hyödyntää kirjastojärjestelmää ohjeiden mukaan opastuksen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödyntää ohjeiden mukaan asiakasryhmien tuntemusta opastuksen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödyntää aktiivisesti opastusmenetelmien osaamistaan kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksessa palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin toimii tehokkaasti ja tuloksellisesto käyttää työvälineohjelmia itsenäisesti ja monipuolisesti hyödyntää monipuolisesti verkkotyökaluja verkkoympäristössä käyttää itsenäisesti tiedonlähteitä ja tietokantoja tiedottaa kirjaston palveluista sidosryhmille sovittujen käytäntöjen soveltaa itsenäisesti ja monipuolisesti erilaisten asiakasryhmien tuntemusta tiedottaessaan asiakkaille kirjaston palveluista laatii luovalla tavalla oikeakieliset tiedotus- ja opastusmateriaalien tekstit noudattaa monipuolisesti visuaaliseen ilmaisuun liittyviä ohjeita tiedotus- ja opastusmateriaalia laatiessaan hyödyntää kirjastojärjestelmää monipuolisesti opastuksen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödyntää aktiivisesti ja monipuolisesti asiakasryhmien tuntemusta opastuksen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödyntää itsenäisesti ja aktiivisesti opastusmenetelmien osaamistaan kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksessa palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin

59 55 koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä kielellä sekä yhdellä muulla kielellä toimii tutuissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa tutuista tiedonlähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja ryhmän jäsenenä toimii työssään organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa kirjaston tai tietopalvelun asiakaspalvelutehtävissä, joissa hän opastaa asiakasryhmiä tiedonhallintataidoissa. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta kirjaston palveluista tiedottaminen asiakkaille ja erilaisten asiakasryhmien opastuksen suunnittelu ja opastaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Kirjastopalvelujen markkinointi ja tiedotus 4 ov tiedotus sidosryhmille ja asiakasryhmille kirjaston palveluista oikeakielisen ja luovan tiedotus- ja markkinointimateriaalin suunnittelu ja toteutus verkkotyökalut ja -palvelut, sosiaalinen media (esim. blogit, wikit) kirjastotyössä visuaalinen ja ilmaisu verkkoympäristössä sisällön tuottaminen, päivitys ja ylläpito verkossa tiedotus ja opastus verkkoympäristössä erilaisille asiakasryhmille Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus 2 ov erilaisten asiakasryhmien kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastusten suunnittelu ja

60 56 toteutus sekä opastusmateriaalien laadinta suomen kielellä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastusta erilaisille asiakas- ja vierailijaryhmille englanniksi: Welcome to library! Tiedottaminen ja opastus käytännössä 4 ov (TOP) kirjaston palveluista, tapahtumista ja tilaisuuksista tiedottaminen kirjastossa ja verkkoympäristössä kirjaston käytänteiden mukaan (esim. ilmoitusten, tiedotteiden, esitteiden tai verkkosisältöjen tuottamista tai päivittämistä) erilaisten asiakasryhmien opastusten suunnittelu ja toteuttaminen sekä materiaalin laadinta kirjastoesittelyä tai tiedonhaun ohjausta varten Oppimismenetelmät tehtävät ja harjoitukset yksilö- ja ryhmätyönä työssäoppiminen 4 ov: työssäoppien opitaan tiedottaminen kirjaston palveluista sidosryhmille sovittujen käytäntöjen. Työssäoppiessa opitaan myös hyödyntämään aktiivisesti ja monipuolisesti asiakasryhmien tuntemusta sekä kirjastojärjestelmää opastuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Ajoitus 2. vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa Aineiston hankinta ja kokoelman ylläpito 10 ov Ammattitaitovaatimukset hoitaa hankinnan keskeiset työtehtävät tekee kokoelman ylläpitoon liittyviä tehtäviä hoitaa aineiston käyttökuntoon saattamiseen liittyvät tehtävät hyllyttää ja järjestää erilaista aineistoa tekee kokoelman kunnostusta ja huolehtii sen ajantasaisuudesta. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

61 57 Arvioinnin kohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja -välineiden käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Hankinnan keskeisten työtehtävien hoitaminen valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden mukaisestjeiden työtehtäviä organisaation ohkaisesti oma-aloitteisesti ja vastuulli- sesti organisaation ohjeiden mu- tekee työtehtävät tärkeysjärjestyk- työskentelee ohjatusti kokoelman ylläpidon eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi työskentelee pääosin itsenäisesti aineiston hankinnan ja kokoelman ylläpidon eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen pohjalta toimii työssään itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi käyttää ohjattuna kirjastojärjestelmää hankinnan ja kokoelman ylläpidon perustehtävissä käyttää kirjastojärjestelmää hankinnan ja kokoelman ylläpidon tehtävissä annettujen ohjeiden mukaan käyttää kokoelmatyössä tarvittavia valintalistoja ja kokoelmaluetteloita ohjeiden soveltaa ohjatusti tekijänoikeuksiin liittyvää tietoa aineiston hankinnan tehtäviä suorittaessaan suorittaa ohjeiden kirjaston hankinnan eri vaiheisiin liittyviä tehtäviä soveltaa ohjeiden tekijänoikeuksiin, sopimuksiin ja lisensseihin liittyvää tietoa aineiston hankinnan tehtäviä suorittaessaan tekee ohjeiden aineiston hankintaan liittyviä tehtäviä, kuten tilauksia ja laskujen käsittelyä tekee bibliografisia tarkistuksia annettujen ohjeiden sessä työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti aineiston hankinnan ja kokoelman ylläpidon eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden varmistaa toimivansa valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan kehittää työssään monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen käyttää kirjastojärjestelmää itsenäisesti hankinnan ja kokoelman ylläpidon tehtävissä käyttää itsenäisesti kokoelmatyössä tarvittavia valintalistoja ja kokoelmaluetteloita suorittaa monipuolisesti kirjaston hankinnan eri vaiheisiin liittyviä työtehtäviä soveltaa vastuullisesti tekijänoikeuksiin, sopimuksiin ja lisensseihin liittyvää tietoa hankinnan tehtäviä suorittaessaan tekee monipuolisesti aineiston hankintaan liittyviä tehtäviä, kuten tilauksia ja laskujen käsittelyä tekee itsenäisesti ja vastuullisesti bibliografisia tai muita aineiston tilauksen kannalta keskeisiä tarkistuksia

62 58 Kokoelman ylläpidon tehtävien tekeminen Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky käyttää hankinnan tehtävissä suomen kieltä valmistelee aineistoa käyttökuntoon ohjattuna hyllyttää ja järjestää aineistoa opastettuna tekee opastettuna kokoelman huoltoon liittyviä tehtäviä toimii ohjattuna organisaation kestävän kehityksen tavoitteiden käyttää hankinnan tehtävissä sujuvaa suomen kieltä käyttää hankinnan tehtävissä ruotsin ja englannin kieltä valmistelee aineiston käyttökuntoon annettujen ohjeiden hyllyttää ja järjestää aineistoa annettujen ohjeiden mukaan tekee ohjeiden kokoelman ajantasaisuuteen, huoltoon ja kunnostukseen liittyviä tehtäviä kuten poistoja ja varastosiirtoja toimii organisaation kestävän kehityksen muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita käyttää hankinnan tehtävissä sujuvaa suomen kieltä noudattaen oikeakielisyyttä käyttää hankinnan tehtävissä asiayhteyteen sopivaa ruotsin ja englannin kieltä valmistelee aineiston käyttökuntoon itsenäisesti ja laadukkaasti hyllyttää ja järjestää aineistoa itsenäisesti ja tilanteen tekee itsenäisesti kokoelman ajantasaisuuteen, huoltoon ja kunnostukseen liittyviä tehtäviä kuten poistoja ja varastosiirtoja toimii organisaation kestävän kehityksen tavoitteiden toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja toimii työssään organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turval- ml. tietoturva, turvallisuusohjeita, ml. tietoturlisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä eikä aiheuta vaaraa itselleen tai va, eikä aiheuta vaaraa itselleen aiheuta vaaraa itselleen tai muille muille tai muille käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomia käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomia käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomia Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa kirjastossa tai tietopalvelussa, jossa on mahdollista tehdä aineiston hankinnan ja kokoelman ylläpidon tehtäviä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta pois lukien hankinnan keskeisten työtehtävien hoitaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista:

63 59 Aineiston hankinta ja kokoelmatyö 4 ov hankintaprosessin vaiheet ja hankinnan apuvälineet erilaisten aineistojen valinta, bibliografinen tarkistus, tilaus, tilauksen vastaanotto ja laskujen käsittely erilaisten aineistojen tekijänoikeudet, sopimukset ja lisenssit valintalistat ja kokoelmaluettelot sekä muut hankinnan apuvälineet kirjastojärjestelmä hankinnan työvälineenä kokoelmatyön yleisperiaatteet erilaisen aineiston käyttökuntoon saattaminen erilaisen aineiston hyllytys ja järjestäminen kokoelman ja erilaisen aineiston huolto ja kunnostus kokoelman ajantasaisuudesta huolehtiminen (aineiston poistot ja siirrot) Kirjaston kokoelmien hoito käytännössä 6 ov (TOP) aineiston hankintaprosessiin tutustuminen aineiston käyttökuntoon saattaminen aineiston hyllytys, järjestäminen, esillepano ja järjestyksen ylläpito aineiston huolto ja korjaus mahdollisuuksien mukaan aineiston siirto, varastointi ja poistotoimenpiteet yhteistyö muiden kirjastojen kanssa sekä kestävän kehityksen mukainen toiminta Oppimismenetelmät luennot tehtävät ja harjoitukset yksilö- ja ryhmätyönä vierailut työssäoppiminen 6 ov: työssäoppien työpaikan käytänteet hankintaprosessissa ja kokoelmatyössä sekä kirjastojärjestelmän käyttö aineiston hankinnassa ja kokoelman ylläpitotehtävissä Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Ajoitus vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa Aineiston tallentaminen, kuvailu ja esittely 15 ov Ammattitaitovaatimukset tallentaa aineistoa kirjastojärjestelmään

64 60 kuvailee aineistoa esittelee aineistoa. Arvioinnin kohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja -välineiden käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Aineiston tallentaminen kirjastojärjestelmään Aineiston kuvailu Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee työteh- organisaation ohjeiden työtehtäviä organisaation ohtäviä oma-aloitteisesti organisaa- jeiden tion ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyk- työskentelee ohjatusti aineiston tallentamisen, kuvailun ja esittelyn eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia työskentelee pääosin itsenäisesti aineiston tallentamisen, kuvailun ja esittelyn eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen käyttää ohjattuna kirjastojärjestelmän luettelointiohjelmaa käyttää ohjattuna luettelointiopasta ja muita käytössä olevia luetteloinnin ohjeita käyttää kirjastojärjestelmän luettelointiohjelmaa annettujen ohjeiden mukaan käyttää saamiensa ohjeiden mukaan luettelointiopasta tai muita käytössä olevia luetteloinnin ohjeita käyttää asiasanastoa tai muita keskeisiä välineitä aineistoa kuvaillessaan käyttää tarkoituksen verkkoympäristöä kuvaillessaan aineistoa verkkoon osallistuu ohjattuna aineiston tallentamiseen osallistuu ohjattuna aineiston kuvailuun kirjaston käytännön mukaan tallentaa aineistoa kirjastojärjestelmään saamiensa ohjeiden ja kirjaston käytännön mukaan kuvailee aineistoja saamiensa ohjeiden ja kirjaston käytännön mukaan, esimerkiksi asia sanoittaa tai laatii aihepaketteja tai valikoimaluetteloita sessä työskentelee itsenäisesti aineiston tallentamisen, kuvailun ja esittelyn eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden varmistaa toimivansa valtuuksiensa toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan käyttää kirjastojärjestelmän luettelointiohjelmaa vastuullisesti käyttää itsenäisesti ja omatoimisesti luettelointiopasta tai muita käytössä olevia luetteloinnin ohjeita käyttää monipuolisesti asiasanastoja tai muita keskeisiä välineitä aineistoa kuvaillessaan käyttää tarkoituksen verkkoympäristöä kuvaillessaan aineistoa verkkoon tallentaa aineistoa kirjastojärjestelmään monipuolisesti kirjaston käytännön mukaan kuvailee aineistoja itsenäisesti ja monipuolisesti kirjaston käytännön mukaan, esimerkiksi asia sanoittaa tai laatii aihepaketteja tai valikoimaluetteloita

65 61 Aineiston esittely Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö osallistuu kirjallisuuden tai muun kirjaston kannalta keskeisen aineiston esittelyyn hyödyntää ohjatusti visuaalisen ilmaisun keinoja esitellessään aineistoja palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä hyödyntää kirjallisuuden tuntemustaan tai muuta kirjaston kannalta keskeistä sisältöosaamista esitellessään kirjastoaineistoja erilaisin tavoin ja eri ryhmille hyödyntää koettuja visuaalisen ilmaisun keinoja esitellessään aineistoja palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä toimii tutuissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa tutuista tiedonlähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä tekee vastuullaan olevat työtehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä tekee vastuullaan olevat työt huolellisesti hyödyntää monipuolisesti kirjallisuuden tuntemustaan tai muuta kirjaston kannalta keskeistä sisältöosaamista esitellessään kirjastoaineistoja erilaisin tavoin ja eri ryhmille hyödyntää luovasti ja esiteltävään aineistoon sopivasti visuaalisen ilmaisun keinoja esitellessään aineistoja palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen työntekijän Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa kirjastossa tai tietopalvelussa, jossa on mahdollista tehdä aineiston tallennuksen, kuvailun ja esittelyn tehtäviä, soveltuvin osin myös verkkoympäristössä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien hallinta kokonaan työn perustana oleva tiedon hallinnasta aineiston tallentaminen kirjastojärjestelmään sekä aineiston esittely

66 62 elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Esimerkiksi aineiston tallentaminen kirjastojärjestelmään voidaan arvioida oppilaitoksessa muuna osaamisen arviointina opintojakson Aineiston tiedontallennus ja kuvailu aikana. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Aineiston tiedontallennus ja kuvailu 3 ov erilaisten aineistojen luettelointi ja kuvailu luettelointioppaat ja muut ohjeet asiasanastot ja muut kuvailun apuvälineet tiedontallennuksen ja kuvailun merkitys ja näkyvyys verkkoympäristössä Aineiston sisällöntuntemus ja esittely 5 ov kirjallisuus ja muu sisältöosaaminen suomeksi ja englanniksi visuaalisen ilmaisun keinot aineiston esittely eri tavoin ja eri asiakasryhmille, myös englannin kielellä kirjastojärjestelmän hyödynnys aihepakettien ja valikoimaluetteloiden teossa Tallennus, kuvailu ja esittely käytännössä 7 ov (TOP) aineiston tallennus kirjaston käytänteiden mukaan tietojärjestelmään tietojen tarkastus, täydennys ja muuttaminen tietojärjestelmään aineiston esittely eri tavoin eri asiakasryhmille (aineiston esittelyä kirjallisesti, suullisesti ja verkkoympäristössä) valikoimaluetteloiden, uutuusluetteloiden, aihepakettien, vinkkien ym. materiaalin tuottaminen esittelyä varten Oppimismenetelmät tehtävät ja harjoitukset yksiö- ja ryhmätöinä luettelointi- ja kuvailuharjoitukset erityyppisillä aineistoilla hands on -tiedontallennus- ja kuvailuharjoituksia harjoituskirjastojärjestelmällä vierailijaluennoitsija musiikkiaineistojen luetteloinnista ja kuvailusta työssäoppiminen 7 ov: työssäoppien aineiston monipuolista esittelyä eri asiakasryhmille ja tiedontallennus työpaikan kirjastojärjestelmään Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista.

67 63 Ajoitus 2. vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa. 4.5 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10 ov Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Ammattitaitovaatimukset osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen osallistuu projektin valmisteluun ja toteutukseen tekee projektin jälkitoimet seuraa toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuutta. Arvioinninkohde 1. Työprosessinhallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvointi Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työ- suunnittelee ja valmistelee työtehsestkaisestsesti yrityksen ohjeiden mukaitehtäviä yrityksen ohjeiden mutäviä oma-aloitteisesti ja vastuulli- yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjes- tekee työtehtävät tärkeysjärjestyk- työskentelee ohjatusti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen laatuja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi tyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi sessä työskentelee itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja myyntiä edistävästi edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan itsenäisesti kehittää monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen

68 64 Arvioinninkohde 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Arvioinninkohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen osallistuminen Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 käyttää ohjattuna projektityöskentelyn työkaluja hankkii ohjattuna työhönsä liittyvää tietoa käyttää tieto- ja viestintäteknisiä välineitä yhteydenpitoon yhteistyökumppanien kanssa käyttää työssään tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia käyttää projektityöskentelyn työkaluja yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan hankkii työhönsä liittyvää tietoa eri tiedonhankintavälineitä ja - lähteitä käyttäen käyttää sujuvasti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon yhteistyökumppanien kanssa käyttää työssään sujuvasti tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 osallistuu ohjattuna suunnitteluun hankkii ohjattuna tietoa yrityksensä tai organisaationsa markkinointisuunnitelmasta suunnittelutyön pohjaksi osallistuu suunnitteluun ryhmän jäsenenä hankkii tietoa yrityksensä tai organisaationsa markkinointisuunnitelmasta suunnittelutyön pohjaksi käyttää projektityöskentelyn työkaluja yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan suunnitelmalliseen toimintaan hankkii itsenäisesti työhönsä liittyvää tietoa eri tiedonhankintavälineitä ja -lähteitä käyttäen ja arvioi tiedon luotettavuutta käyttää monipuolisesti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon yhteistyökumppanien kanssa käyttää työssään sujuvasti ja monipuolisesti tarvittavia toimistoja sovellusohjelmia osallistuu suunnitelman tekemiseen ja tuo esiin omia ideoitaan hankkii tietoa itsenäisesti yrityksensä tai organisaationsa markkinointisuunnitelmasta suunnittelutyön pohjaksi Suunnitelmaan kuuluvan projektin valmistelu ja toteutus avustaa toimenpiteiden vaatimassa yhteydenpidossa osallistuu ohjattuna projektin valmisteluun, kuten poimii asiakastietoja tai varaa ilmoitustiloja hoitaa tuttuihin toimenpiteisiin liittyvää viestintää myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä noudattaa ohjattuna markkinointiviestintään vaikuttavia säädöksiä ja sopimuksia toimii ryhmän jäsenenä toimenpiteiden mukaisten yhteistyökumppaneiden kanssa osallistuu projektin valmisteluun sovitulla tavalla hoitaa tavanomaisiin toimenpiteisiin liittyvää viestintää myös kirjallisesti käyttäen tyylillisesti asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä osallistuu vedosten oikolukuun noudattaa markkinointiviestintään vaikuttavia säädöksiä ja sopimuksia välittää sovitulla tavalla tietoja suunnitelmasta yhteistyökumppaneille toimii toimenpiteiden mukaisten yhteistyökumppaneiden kanssa valtuuksiensa tekee itsenäisesti projektin valmisteluun ja toteutukseen liittyviä tehtäviä sovitulla tavalla osallistuu yrityksen ohjeiden mukaiseen palvelutoimittajien kilpailutukseen hoitaa toimenpiteisiin liittyvää viestintää myös kirjallisesti käyttäen tyylillisesti asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä osallistuu ryhmän jäsenenä kampanjasuunnitelman mukaisen sisällön tuottamiseen hoitaa vedosten oikolukua noudattaa markkinointiviestintään vaikuttavia säädöksiä ja sopimuksia Projektin valmistelu ja jälkitoimien tekeminen tekee ohjattuna projektin toteuttamiseen liittyviä työtehtäviä tekee ohjattuna projektin ja yrityksen ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tekee sovitut projektin toteuttamiseen liittyvät työt ohjeiden tekee sovitut projektin ja yrityksen ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tekee itsenäisesti sovitut projektin toteuttamiseen liittyvät työt tekee projektin ja yrityksen ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet

69 65 Toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seuranta osallistuu ohjattuna toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seurantaan osallistuu ryhmän jäsenenä toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seurantaan osallistuu ryhmän jäsenenä toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seurantaan Arvioinninkohde 4. Elinikäisenoppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky osallistuu toimenpiteiden tai kampanjan raportointiin ohjeiden mukaan Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita laatii ohjeiden mukaisia raportteja toimenpiteistä tai kampanjasta toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tekemällä yrityksen tai organisaation markkinointisuunnitelman mukaisten markkinointiviestinnän toimenpiteiden tai kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä työtehtäviä. antaa ammattiosaamisen näytön tekemällä työelämälähtöisiä projekteja. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta suunnitelmaan kuuluvan projektin valmistelu, toteutus ja seuranta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

70 66 Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Miten hoidan markkinointiviestintää? 6 ov markkinointiviestintä osana markkinointisuunnitelmaa markkinointiviestinnän muodot markkinointiviestintään vaikuttavat säädökset ja sopimukset projektin ideointi (esim. uusasiakashankinta, kanta-asiakasohjelma, imagon parantaminen) projektin valmistelu projektin toteutus projektin seuranta Miten hoidan markkinointia verkossa? verkkomainonta www-sivujen tuottaminen 2 ov TOP Näin hoidan markkinointiviestintää 2 ov tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpiteet kampanjasuunnitelman laatiminen kampanjaan osallistuminen toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seuranta opinnäyte, joka liittyy tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpiteisiin, kampanjasuunnitteluun, kampanjaosallistumiseen sekä kampanjan toimenpiteiden tai tuloksellisuuden seurantaan Oppimismenetelmänä oppilaitoksessa on opetuskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, projektityöt. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Ajoitus 2. ja 3. vuosi Etenemisehto Asiakaspalvelu (12 ov) on oltava suoritettuna Tuoteneuvonta 10 ov Ammattitaitovaatimukset suunnittelee ja valmistelee tuote-esittely-, myynti ja neuvontatilanteita

71 67 esittelee ja myy tuotteita sekä neuvoo asiakkaita tuotteiden hankinnassa ja käytössä laatii tarjouksia ja vastaanottaa tilauksia seuraa työnsä tuloksellisuutta. Arvioinnin kohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvointi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Ammattialan yritystoiminnan arviointi Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen/ organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti yrityksen/ organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen/ organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää ohjattuna yrityksen/ organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen/ organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti yrityksen/ organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen/ organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää yrityksen/ organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen/ organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti yrityksen/ organisaation ohjeiden ja tavoitteiden varmistaa toimivansa valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen/ organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja myyntiä edistävästi edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan itsenäisesti kehittää monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita selvittää yrityksen/ organisaation tuotteiden tai palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijan kanssa

72 68 Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta ylläpitää ohjattuna tietoja asiakasryhmistä Työvälineet ja - menetelmät käyttää kalenteria työaikasuunnittelun apuna käyttää tuttuja tieto- ja viestintäteknisiä välineitä yhteydenpitoon sisäisen tai ulkoisen asiakkaan kanssa käyttää ohjatusti työssään tarvittavia sovellusohjelmia käyttää työssään tarvittavia esiintymisen apuvälineitä ohjeiden mukaan Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Esittely-, neuvonta- suunnittelee ohjattuna esittely-, neuvonta- tai myyntityö- tai myyntitilanteiden suunnittelu ja valmistelu tavoitteiden tään saamiensa ohjeiden ja Esittely ja neuvonta hyödyntää tietoja tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä ohjeiden mukaan suunnittelee ohjattuna esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteen asiakasryhmäkohtaisesti sekä esillepanon järjestelyt sopii ohjattuna esittely ja neuvontatilaisuuksia yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii ohjatusti yrityksensä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä valmistelee ohjattuna esittelypisteen yrityksessä tai organisaatiossa laaditun suunnitelman mukaiseen kuntoon. noudattaa ohjatusti yrityksensä liikeidean mukaista myynti- ja markkinointikonseptia ottaen huomioon myös oman ulkoasunsa ja käyttäytymisensä puhuu selkeästi ja havainnollisesti ylläpitää ja käyttää tietoja asiakasryhmistä suunnitellessaan asiakasryhmäkohtaisia toimenpiteitä hyödyntää ajankäyttönsä suunnittelussa yrityksen tai organisaation käytössä olevia ajanhallinnan välineitä käyttää sujuvasti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon sisäisen tai ulkoisen asiakkaan kanssa käyttää työssään sujuvasti tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia käyttää työssään tarvittavia esiintymisen apuvälineitä suunnittelee esittely-, neuvontatai myyntityötään ja asettaa sille tavoitteita ottaen huomioon yrityksen tai organisaation asettamat myynti- ja yrityskuvatavoitteet hyödyntää ja päivittää tietojaan tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä suunnittelee esittely-, neuvontatai myyntitilanteen asiakasryhmäkohtaisesti sekä esillepanon järjestelyt sopii esittely- ja neuvontatilaisuuksia yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii yrityksensä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden valmistelee esittelypisteen yrityksessä tai organisaatiossa laaditun suunnitelman mukaiseen kuntoon. noudattaa yrityksensä liikeidean mukaista myynti- ja markkinointikonseptia ottaen huomioon myös oman ulkoasunsa ja käyttäytymisensä esiintyy selkeästi ja vakuuttavasti havainnollistaa tuote- tai palveluesittelyään ohjeiden mukaan ylläpitää ja käyttää monipuolisesti tietoja asiakasryhmistä suunnitellessaan asiakasryhmäkohtaisia toimenpiteitä hallitsee ajankäyttönsä suunnitelmallisesti hyödyntäen yrityksen tai organisaation käytössä olevia ajanhallinnan välineitä käyttää monipuolisesti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon sisäisen tai ulkoisen asiakkaan kanssa käyttää työssään sujuvasti tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia käyttää työssään tarvittavia esiintymisen apuvälineitä suunnittelee itsenäisesti esittely-, neuvonta- tai myyntityötään ja asettaa tavoitteita ottaen huomioon yrityksen tai organisaation asettamat myynti- ja yrityskuvatavoitteet hyödyntää monipuolisesti ja aktiivisesti päivittäen tietojaan tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä tunnistaa ja löytää aktiivisesti uusia asiakasryhmiä suunnittelee esittely-, neuvontatai myyntitilanteen asiakasryhmäkohtaisesti ja luovasti sekä esillepanon järjestelyt sopii aktiivisesti esittelytilaisuuksia yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii aktiivisena ja omaaloitteisena yrityksensä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden valmistelee itsenäisesti esittelypisteen yrityksessä tai organisaatiossa laaditun suunnitelman mukaiseen kuntoon ottaen toteutuksessa huomioon toimintaympäristön edellyttämät muutokset noudattaa yrityksensä liikeidean mukaista myynti- ja markkinointikonseptia ottaen huomioon myös oman ulkoasunsa ja käyttäytymisensä esiintyy selkeästi ja vakuuttavasti käyttää ideoimiaan havainnollistamisen tapoja monipuolisesti esiintyessään esittely- tai neuvontatilanteissa

73 69 Myynti Tarjouksen teko ja tilausten vastaanottaminen Työn tuloksellisuuden seuranta Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa esittelee tuotteita tavanomaisissa esittely- ja neuvontatilanteissa ohjeiden mukaan käyttää ohjattuna tuoteesittelyssä tukenaan esiintymistä tukevaa tekniikkaa neuvoo asiakasta ohjeiden mukaan tuotteen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä sekä esim. kierrättämisessä. lähestyy ja hankkii ohjatusti uusia asiakkaita osallistuu usein toistuvaan myyntitilanteeseen yrityksen tai organisaation ohjeiden noudattaa ohjattuna yrityksen tai organisaation toimintaa koskevia säädöksiä neuvottelee omien valtuuksiensa maksuehdot ja -tavat palvelee tutuissa tilanteissa asiakkaita myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia osallistuu tarjouksen laadintaan raportoi ohjattuna työnsä tuloksista arvioi ohjattuna työtään palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä esittelee tuotteita tavanomaisissa tilanteissa ja osallistuu asiakasryhmille järjestettävien esittelyjen toteuttamiseen käyttää tuote-esittelyssä esiintymistä tukevaa tekniikkaa ohjeiden mukaan neuvoo asiakasta tuotteen taloudellisessa ja kestävän kehityksen mukaisessa käytössä, sekä hävittämisessä ja kierrättämisessä asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan sekä yrityksen/organisaation ohjeistuksen lähestyy ja hankkii itsenäisesti uusia asiakkaita hoitaa tavanomaisen myyntitilanteen yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan noudattaa yrityksen tai organisaation toimintaa koskevia säädöksiä neuvottelee omien valtuuksiensa maksuehdot ja -tavat palvelee asiakkaita tavanomaisissa tilanteissa myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia laatii ryhmän jäsenenä jäsennellyn ja perustellun tarjouksen raportoi yrityksen tai organisaation ohjeiden työnsä tuloksista arvioi työtään ja tekee johtopäätöksiä työnsä tuloksellisuudesta ja kannattavuudesta palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä esittelee itsenäisesti yrityksen tai organisaation tuotteita ja palveluita yksittäisille asiakkaille tai asiakasryhmille käyttää luontevasti tuoteesittelyssä erilaisia esiintymistä tukevaa tekniikkaa ottaen huomioon teknisten välineiden vaatimukset esiintymistilanteessa. neuvoo asiakasta monipuolisesti tuotteen taloudellisessa ja kestävän kehityksen mukaisessa valinnassa ja käytössä tuotteen elinkaari huomioiden asiakkaan tilanteen ja tarpeiden sekä yrityksen/ organisaation ohjeistuksen lähestyy ja hankkii itsenäisesti uusia asiakkaita hoitaa vaihtelevat myyntitilanteet itsenäisesti ja tavoitteellisesti noudattaa yrityksen tai organisaation toimintaa koskevia säädöksiä neuvottelee omien valtuuksiensa maksuehdot ja -tavat palvelee asiakkaita vaihtelevissa tilanteissa myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia laatii valtuuksiensa mukaan jäsennellyn, perustellun ja myyvän tarjouksen ottaen huomioon yrityksen tai organisaation tavoitteiden mukaisten asiakkuuksien saavuttamiseen raportoi yrityksen tai organisaation ohjeiden työnsä tuloksista arvioi työtään ja tekee johtopäätöksiä työnsä tuloksellisuudesta ja kannattavuudesta sekä pyrkii tämän pohjalta kehittämään työskentelyään palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä

74 70 Kielitaidon hallinta muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa tekemällä palvelujen, tuotantohyödykkeiden tai kestokulutushyödykkeiden kauppaan liittyviä esittelyn, myynnin tai neuvonnan työtehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta pois lukien tarjouksen teko elinikäisen oppimisen avaintaidot. Mestarimyyjäkoulutuksen suorittaminen on osa tutkinnon osan arviointia (muu osaamisen arviointi).

75 71 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Miten hoidan tuote-esittelyt ja myyntitilanteet? 3 ov tuotetuntemus (Mestarimyyjä) asiakkaiden hankinta asiakkaiden ryhmittely asiakassuhteiden hoitaminen myynnin suunnittelu myyntineuvottelutilanteet myyntiesitykset kirjallinen viestintä: esim. suoramainoskirje, tarjous, tilauksen vahvistus, PRtiedote myynnin jälkitoimet sopimusoikeus tuotevastuulaki tietoturvalaki kuluttajasuojalaki TOP Näin hoidan tuote-esittelyt ja myyntitilanteet tuote-esittelyt myyntineuvottelut asiakkaiden neuvonta tarjousten tekeminen ja tilausten vastaanottaminen opinnäyte 7 ov Oppimismenetelmänä oppilaitoksessa on opetuskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, myyntitilanteet draaman keinoin ja Mestarimyyjä -testi. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Ajoitus 3. vuosi Etenemisehto Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa on oltava suoritettuna

76 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov Ammattitaitovaatimukset laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset hinnoittelee tuotteen osallistuu budjetointiprosessiin vertaa toteutumaa budjettiin. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja - välineiden hallinta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen käyttää ohjattuna toimiston ja taloushallinnon sovellusohjelmia käyttää tavallisissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon sovellusohjelmia valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työ- suunnittelee ja valmistelee työ- yrityksen tai organisaation tehtäviä yrityksen tai organisaatehtäviä oma-aloitteisesti ja ohjeiden tion ohjeiden vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja ennakoi työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden

77 73 Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Kustannusten laskeminen Tuotteen hinnoittelu Budjetointiprosessiin osallistuminen Toteutuman vertailu budjettiin Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky käyttää ohjattuna budjetoinnissa taulukkolaskenta-ohjelmaa tai organisaation sovellusohjelmaa käyttää budjetoinnissa taulukkolaskenta-ohjelmaa tai organisaation sovellusohjelmaa käyttää itsenäisesti budjetoinnissa taulukkolaskenta-ohjelmaa tai organisaation sovellusohjelmaa laskee ohjattuna tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan euromääräisen ja prosentuaalisen katetavoitteiden osallistuu ohjattuna budjetointiprosessiin: osa- tai pääbudjettien laadintaan vertaa ohjattuna toteutumaa budjettiin ja laskee budjettierot laskee ohjattuna tuotteen laskee tavallisessa tilanteessa laskee tuotteen aiheuttamat aiheuttamat kustannukset tuotteen aiheuttamat kustannuk- kustannukset set laskee tavallisessa tilanteessa tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan euromääräisen ja prosentuaalisen katetavoitteiden osallistuu budjetointiprosessiin: osa- tai pääbudjettien laadintaan vertaa toteutumaa budjettiin ja laskee euromääräiset ja prosentuaaliset budjettierot muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa toimii muuttuvissa ja valintatilanusta tarvitsee ohjateissa tarkoituksen ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita laskee tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan euromääräisen ja prosentuaalisen katetavoitteiden osallistuu aktiivisesti budjetointiprosessiin: osabudjettien, pääbudjettien tai tase-ennusteen laadintaan vertaa toteutumaa budjettiin sekä laskee ja selvittää euromääräisiä ja prosentuaalisia budjettieroja toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla budjetointiin tai hinnoitteluun työpaikallaan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta budjetointiprosessiin osallistuminen ja to-

78 74 teutuman vertailu elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Ammattiosaamisen näyttö voi sisältää 2 osanäyttöä. Mikäli opiskelija ei pysty työpaikalla osoittamaan budjetointiosaamistaan, tekee hän osanäytön oppilaitoksessa "Budjetointi -projekti" opintojen yhteydessä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Toiminnan kannattavuus 3 ov ymmärtää miten myynti vaikuttaa toiminnan kannattavuuteen laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen yrityksen katetavoitteen laatii yrityksen osa- ja pääbudjetit taulukkolaskennalla vertaa toteutumaa budjettiin ja laskee euromääräiset ja prosentuaaliset budjettierot Yrityspeli ja budjetointi 3 ov Opiskelijoista muodostetut pienryhmät: tutustuvat yrityspelin toimialaan ja toimialalle tyypillisiin laskelmiin ja tunnuslukuihin tutustuvat yrityspelin peliohjeisiin ja sääntöihin valmistautuvat peliin pelaamalla riittävän monta harjoituskierrosta opettajan johdolla ja luovat samalla pelissä tarvittavat laskentataulukot taulukkolaskennalla pelaavat yrityspeliä opettajan määrittämän kierrosmäärän ja keräävät taulukoihin kierroskohtaisia tuloksia ja laskevat budjettieroja taulukkolaskennalla analysoivat kierroskohtaisia lukuja ja päivittävät pelin loppuraporttia laativat tulos- ja rahoitusennusteita tuleville pelikierroksille taulukkolaskennalla esittelevät suullisesti muutamien kuvaajien avulla oman toimintansa menestystä ja menestykseen eniten vaikuttaneita syitä Suunnitelmallisesti kohti kannattavaa yritystoimintaa 4 ov, TOP laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset hinnoittelee tuotteen yrityksen katetavoitteet

79 75 vertaa toteutumaa budjettiin Oppimismenetelmät ja arviointi: tehtävät, ryhmätyöt, harjoitustyöt taloushallinnon ohjelmien käyttö, työvälineohjelmien käyttö kokeet harkinnan mukaan suullinen ja kirjallinen palaute Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason-osaamista. Ajoitus 2. ja 3. vuosi Etenemisehto Talouspalvelut 20 ov suoritettu Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 10 ov Ammattitaitovaatimukset kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot tuottaa viralliset tilinpäätösraportit tulkitsee yrityksen tilinpäätöstä laskee yrityksen verotettavan tulon. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen tai organisaation ohjeiden työtehtäviä yrityksen tai orga- oma-aloitteisesti ja vastuulli- nisaation ohjeiden sesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden

80 76 Tehokas ja tuloksellinen toiminta toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti Oman työn arviointi ja kehittäminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja -välineiden käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Tilikauden tulojen ja menojen kirjaaminen Tilinpäätösraporttien tuottaminen Tilinpäätöksen tulkinta Yrityksen verotettavan tulon laskeminen Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen käyttää ohjattuna toimiston ja taloushallinnon sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden käyttää tavallisissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden kirjaa ohjattuna tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot tulostaa tuloslaskelman ja taseen tulostaa liitetiedot ja tase-erittelyt laskee ja tulkitsee ohjattuna yrityksen kannattavuutta ja rahoitusta tilinpäätöstietojen perusteella laskee ohjattuna yrityksen verotettavan tulon kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot tulostaa tuloslaskelman ja taseen sekä tarkistaa ohjattuna niiden oikeellisuuden tulostaa liitetiedot ja taseerittelyt sekä tarkistaa ohjattuna niiden oikeellisuuden laskee ja tulkitsee yrityksen kannattavuutta ja rahoitusta tilinpäätöstietojen perusteella laskee yrityksen verotettavan tulon edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja ennakoi työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden laskee ja kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot tulostaa tuloslaskelman ja taseen sekä tarkistaa niiden oikeellisuuden tulostaa liitetiedot ja tase-erittelyt sekä tarkistaa niiden oikeellisuuden laskee ja tulkitsee itsenäisesti yrityksen kannattavuutta ja rahoitusta tilinpäätöstietojen perusteella laskee itsenäisesti yrityksen verotettavan tulon toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselnoudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille

81 77 tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian leen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla yrityksen tai organisaation tilinpäätöksen laadintaan toimistoympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan; työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan; työn perustana olevan tiedon hallinnasta tilikauden tulojen ja menojen kirjaaminen ja tilinpäätöksen tulkinta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla, esim. oppilaitoksessa toteuttavalla yrityspelillä tai työssäoppimispaikkaan liittyvällä opinnäytteellä. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Tilinpäätös ja yrityksen verotus 4 ov tarkistaa ja kirjaa yrityksen tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot täsmäyttää tase-erät ja tekee tarvittavat oikaisut laatii tasekirjan liitteineen tulkitsee tilinpäätöksen perusteella yrityksen kannattavuutta ja rahoitusta laskee yrityksen verotettavan tulon ja laatii veroilmoituksen Tilinpäätösprojekti 2 ov t työskentelevät pienryhminä ja: laativat esimerkkiyrityksen kirjanpidon jaksottavat kauden tulot ja menot tarkistavat alv-laskelman ja tekevät tilityksen vaatimat toimenpiteet täsmäyttävät esimerkkiyrityksen tase-erät ja tekevät tarvittavat oikaisut

82 78 laativat esimerkkiyrityksen tasekirjan liitteineen tulkitsevat esimerkkiyrityksen tilinpäätöksen perusteella yrityksen kannattavuutta ja rahoitusta käyttävät raportoinnin apuna työvälineohjelmia laskevat esimerkkiyrityksen verotettavan tulon ja laativat veroilmoituksen Tilinpäätöksestä verotukseen 4 ov, kirjaa tilikaudelle kuuluvat menot ja tulot tuottaa tilinpäätösraportit tulkitsee tilinpäätöstä laskee verotettavan tulon Oppimismenetelmät ja arviointi: tehtävät, ryhmätyöt, harjoitustyöt taloushallinnon ohjelmien käyttö, työvälineohjelmien käyttö kokeet harkinnan mukaan suullinen ja kirjallinen palaute Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason-osaamista. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö työpaikalla 10 ov (työssäoppiminen 4 ov) Arvosana oppilashallintojärjestelmään ja todistukseen (T1, H2, K3) Ajoitus 2. ja 3. vuosi Etenemisehto Talouspalvelut 20 ov, Kirjanpito 20 ov Työvälineohjelmien käyttö 10 ov Ammattitaitovaatimukset palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän laatii monisivuisen asiakirjan käyttää työssään työvälineohjelmia. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

83 79 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välinei-den ja materiaalin hallinta Työ välineiden ja materiaalin käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Monisivuisen asiakirjan laadinta Työvälineohjelmien käyttö valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee työteh- yrityksen tai organisaation ohjeiden yrityksen tai organisaatäviä oma-aloitteisesti ja vastuulli- tion ohjeiden sesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyk- työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen käyttää ohjattuna toimiston työvälineitä, ohjelmia ja sovellusohjelmia asioi sähköisesti verkkoympäristössä käyttää ohjattuna työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä tulostaa vain tarvittavat tulosteet käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden käyttää tavallisissa tilanteissa toimiston työvälineitä, ohjelmia ja sovellusohjelmia asioi sähköisesti verkkoympäristössä käyttää tavallisissa tilanteissa asiakirjahallinnan järjestelmiä tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden laatii ohjatusti monisivuinen asiakirjan, jossa hän käyttää sisällysluetteloa, tyylejä, hakemistoa, viitteitä, ylä- ja alatunnisteita, kansilehteä tekee ja muotoilee ohjatusti taulukkoja eri tehostuskeinoja käyttäen tekee ohjatusti osoiterekisterin ja yhdistää sen eri asiakirjapohjiin hyödyntää ohjatusti asiakirjatyötä nopeuttavia ja helpottavia laatii monisivuinen asiakirjan, jossa hän käyttää sisällysluetteloa, tyylejä, hakemistoa, viitteitä, ylä- ja alatunnisteita, kansilehteä tekee ja muotoilee taulukkoja eri tehostuskeinoja käyttäen tekee osoiterekisterin ja yhdistää sen eri asiakirjapohjiin hyödyntää asiakirjatyötä nopeuttavia ja helpottavia makroja ja sessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa toimiston työvälineitä, ohjelmia ja sovellusohjelmia asioi sähköisesti verkkoympäristössä käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja ennakoi työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden laatii itsenäisesti monisivuinen asiakirjan, jossa hän käyttää sisällysluetteloa, tyylejä, hakemistoa, viitteitä, ylä- ja alatunnisteita, kansilehteä tekee ja muotoilee itsenäisesti taulukkoja eri tehostuskeinoja käyttäen tekee itsenäisesti osoiterekisterin ja yhdistää sen eri asiakirjapohjiin hyödyntää itsenäisesti asiakirjatyötä nopeuttavia ja helpottavia

84 80 Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky makroja ja automaattinen teksti -toimintoa automaattinen teksti -toimintoa makroja ja automaattinen teksti -toimintoa tekee ohjatusti luettelojen ja listojen lajittelua, aakkostusta ja poimintaa tekee luettelojen ja listojen lajittelua, aakkostusta ja poimintaa tekee itsenäisesti luettelojen ja listojen lajittelua, aakkostusta ja poimintaa liittää ja muotoilee ohjatusti asiakirjoissa käytettäviä kuvia, piirtää graafisia esityksiä ja muotoilee tekstiä eri toiminnoilla liittää ja muotoilee asiakirjoissa käytettäviä kuvia, piirtää graafisia esityksiä ja muotoilee tekstiä eri toiminnoilla liittää ja muotoilee itsenäisesti asiakirjoissa käytettäviä kuvia, piirtää graafisia esityksiä ja muotoilee tekstiä eri toiminnoilla muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa käyttämällä työssään erilaisia työvälineohjelmia monisivuisia asiakirjoja laatiessaan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessien hallinta työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

85 81 Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Työvälineohjelmat 6 ov monisivuinen asiakirja: sisällysluettelo, tyylit, hakemisto, viitteet, ylä- ja alatunnisteet, kansilehti taulukot ja tehostuskeinot osoiterekisterit ja niiden yhdistäminen asiakirjapohjiin tarrat, kirjekuoret makrot, automaattinen teksti luettelojen ja listojen lajittelu, aakkostus, poiminta kuvat, graafiset esitykset, tekstin muotoilut Työvälineohjelmien käyttö työpaikalla 4 ov (TOP) soveltaa taitojaan työvälinetaitojaan työpaikan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa ja antaa ammattiosaamisen näytön. tekee mahdollisesti opinnäytteen työvälineohjelmien soveltamisesta työpaikalla. Oppimismenetelmänä on oppilaitoksessa harjoitusten tekeminen yrityslähtöisesti työvälineohjelmilla: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, tietokanta ja kuvankäsittely. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason-osaamista. Ajoitus 3. vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 10 ov Ammattitaitovaatimukset tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen osallistuu verkkopalvelujen kehittämiseen ja suunnitteluun perustaa ja ylläpitää verkko-pohjaisia palveluja. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

86 82 Arvioinnin kohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työvälineiden ja - menetelmien käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Verkkopalveluiden sisältöjen tuottaminen Verkkopalvelujen kehittämiseen ja suunnittelu valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee työteh- yrityksen tai organisaation ohjeiden yrityksen tai organisaatäviä oma-aloitteisesti ja vastuulli- tion ohjeiden sesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyk- työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen Käyttää ohjattuna verkkopalvelujen tuottamisessa, ylläpidossa ja päivityksissä käytettäviä sovellusohjelmia arvioi ohjattuna Web-palveluihin tarvittavat resurssit tulostaa vain tarvittavat tulosteet käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden Käyttää tavallisissa tilanteissa verkkopalvelujen tuottamisessa, ylläpidossa ja päivityksissä käytettäviä sovellusohjelmia arvioi verkkopalveluihin tarvittavat resurssit tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden päivittää ohjatusti työpaikan verkkopalveluiden sisältöä ja tietoja luo ohjatusti tietokantoja käyttäviä ja vuorovaikutteisia elementtejä sisältäviä verkkopalveluita lisää ohjatusti kuvia, dokumentteja tai muita multimediaelementtejä sisältäviä osia verkkopalveluun päivittää työpaikan verkkopalveluiden sisältöä ja tietoja luo tietokantoja käyttäviä ja vuorovaikutteisia elementtejä verkkopalveluun lisää ja luo kuvia, dokumentteja tai muita multimediaelementtejä sisältäviä osia verkkopalveluun osallistuu työpaikan verkkopalveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun sessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan Käyttää ja soveltaa itsenäisesti verkkopalvelujen tuottamisessa, ylläpidossa ja päivityksissä käytettäviä sovellusohjelmia arvioi tarkasti ja kustannustehokkaasti verkkopalveluihin tarvittavat resurssit tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja ennakoi työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden päivittää itsenäisesti sekä luo työpaikan verkkopalveluiden sisältöä ja tietoja luo itsenäisesti tietokantoja käyttäviä ja vuorovaikutteisia elementtejä verkkopalveluun lisää ja luo monipuolisesti kuvia, dokumentteja sekä muita multimediaelementtejä sisältäviä osia verkkopalveluun osallistuu aktiivisesti työpaikan verkkopalveluiden kehittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen

87 83 Verkkopalveluiden perustaminen ja ylläpito Julkaisee ja siirtää ohjatusti verkkosivustonpalvelimelle osallistuu ohjatusti verkkopalveluiden pohjalla olevien tietokantojen luomiseen ja ylläpitoon kehittää työryhmän jäsenenä verkkopalvelujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta Julkaisee ja siirtää verkkosivuston palvelimelle osallistuu verkkopalveluiden pohjalla olevien tietokantojen luomiseen ja ylläpitoon kehittää verkkopalvelujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta Julkaisee ja siirtää itsenäisesti verkkosivuston palvelimelle osallistuu itsenäisesti verkkopalveluiden pohjalla olevien tietokantojen luomiseen ja ylläpitoon Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky hyödyntää ohjattuna tietokantoja ja vuorovaikutuksellisia elementtejä verkkopalveluiden ylläpidossa noudattaa ohjatusti tietoturvallisuutta verkkopalveluiden ylläpidossa ja teossa hyödyntää tietokantoja ja vuorovaikutuksellisia elementtejä verkkopalveluiden ylläpidossa noudattaa tietoturvallisuutta verkkopalveluiden ylläpidossa ja teossa muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita hyödyntää itsenäisesti tietokantoja ja vuorovaikutuksellisia elementtejä verkkopalveluiden ylläpidossa noudattaa huolellisesti tietoturvallisuutta verkko palveluiden ylläpidossa ja teossa toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tekemällä ja ylläpitämällä toimistoympäristönsä verkkosivustoa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessien hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta verkkopalveluiden perustaminen ja ylläpito elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan.

88 antaa ammattiosaamisen näytön oppilaitoksessa verkkopalvelujen tuottamisesta ja ylläpidosta. 84 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 6 ov tietojen päivittäminen intra-, extra- ja internetiin, verkkokauppaan ja blogiin kuvien, dokumenttien ja multimediaelementtien luominen ja lisääminen verkkopalveluun verkkopalvelujen suunnittelu, toteutus, ylläpito ja kehittäminen verkkosivuston julkaiseminen ja siirtäminen palvelimelle tietokantojen luominen ja ylläpito verkkopalvelua varten vuorovaikutteisten elementtien toteuttaminen Verkkopalvelun toteutus työpaikalla 4 ov (TOP) osallistuu verkkopalvelun ylläpitoon sekä tekee mahdollisesti opinnäytteen verkkopalvelun toteuttamisesta työpaikalla Oppimismenetelmänä on oppilaitoksessa verkkopalvelun (esim. intra-, extra- tai Internet-sivustot tai verkkokauppa tai blogi) tekeminen tarkoitukseen soveltuvilla ohjelmistoilla. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason-osaamista. Ajoitus 3.vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa Rahoituspalvelut 10 ov Ammattitaitovaatimukset toimii rahoituspalvelualalla, jolloin hän esittelee yrityksen tai organisaation konseptin mukaisia rahoitusvaihtoehtoja esittelee yrityksen tai organisaation konseptin mukaisia sijoitusvaihtoehtoja.

89 Arvioinnin kohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työvälineiden ja - menetelmien käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Konseptin mukaisten rahoitusvaihtoehtojen esittely Konseptin mukaisten sijoitusvaihtoehtojen esittely Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työ- suunnittelee ja valmistelee työteh- yrityksen tai organisaation tehtäviä yrityksen tai organisaatäviä oma-aloitteisesti ja vastuulli- ohjeiden tion ohjeiden sesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyk- työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen käyttää ohjattuna toimiston, taloushallinnon ja finanssialan sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden käyttää tavallisissa tilanteissa toimiston, taloushallinnon ja finanssialan sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden esittelee ohjattuna tavallisimmat yrityksen tarjoamat rahoitusvaihtoehdot selvittää ohjattuna yrityksen tavallisimmat rahoitusvaihtoehtoihin sisältyvät riskit esittelee ohjattuna tavallisimmat yrityksen tarjoamat sijoitus- tai säästämisvaihtoehdot esittelee yrityksen tarjoamat rahoitusvaihtoehdot selvittää yrityksen tarjoamiin rahoitusvaihtoehtoihin sisältyviä riskejä esittelee yrityksen tarjoamat sijoitus- tai säästämisvaihtoehdot 85 sessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan käyttää vaihtelevissa ja uusissa tilanteissa toimiston, taloushallinnon ja finanssialan sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja ennakoi työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden esittelee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja selvittää rahoitusvaihtoehtoihin sisältyviä riskejä esittelee erilaisia sijoitus- tai säästämisvaihtoehtoja

90 86 Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky selvittää ohjattuna tavallisimmat sijoitus- tai säästämisvaihtoehtoihin sisältyvät tuottomahdollisuudet ja riskit palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä selvittää tavallisimmat sijoitustai säästämisvaihtoehtoihin sisältyvät tuottomahdollisuudet ja riskit palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita selvittää sijoitus- tai säästämisvaihtoehtoihin sisältyviä tuottomahdollisuuksia ja riskejä palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa esittelemällä rahoitus- tai sijoitusvaihtoehtoja. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

91 87 Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessien hallinta työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Rahoitusmarkkinat 0 2 ov Rahoitusmarkkinoiden toiminta Rahoitus- ja sijoitusvaihtoehdot Riskit, riskienhallinta ja vakuutustoiminta Rahoituspalvelualalla toimiminen 8-10 ov (TOP) Rahoitusmarkkinoiden toiminta Rahoitus- ja sijoitusvaihtoehdot Riskit, riskienhallinta ja vakuutustoiminta Alan sovellusohjelmat, rahoitus- ja sijoitustuotteet Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason-osaamista. Ajoitus 2. ja 3. vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa Asiakasryhmien kirjastopalvelut 10 ov Ammattitaitovaatimukset palvelee ja opastaa valitsemansa asiakasryhmän asiakkaita toimii yhteistyössä sidosryhmien kanssa laatii valitsemalleen asiakasryhmälle tiedotus- ja esittelyaineistoa osallistuu aineiston hankintaan.

92 Arvioinnin kohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja -välineiden käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Valitun asiakasryhmän asiakkaiden palvelu ja opastaminen Yhteistyö sidosryhmien kanssa Valitulle asiakasryhmälle suunnatun tiedotus- ja esittelyaineiston laatiminen Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakasryhmien kirjastopalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden työskentelee pääosin itsenäisesti asiakasryhmien kirjastopalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden 88 suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakasryhmien kirjastopalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii työssään itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi käyttää ohjattuna valitsemansa alan tietokantoja ja tiedonlähteitä käyttää ohjattuna tarkoituksenmukaisia työvälineohjelmia esimerkiksi esittelymateriaalia laatiessaan käyttää ohjeiden mukaan valitsemansa alan keskeisiä tietokantoja ja tiedonlähteitä käyttää tarkoituksenmukaisia työvälineohjelmia esimerkiksi esittelymateriaalia laatiessaan palvelee opastettuna valitun asiakasryhmän (esimerkiksi lapset, nuoret, maahanmuuttajat) asiakkaita osallistuu yhteistyöhön valitsemansa asiakasryhmän sidosryhmien kanssa osallistuu ohjattuna valitsemalleen asiakasryhmälle kohdennettuun tiedotus- ja esittelyaineiston laatimiseen palvelee ja opastaa valitun asiakasryhmän (esimerkiksi lapset, nuoret, maahanmuuttajat) ottaen huomioon tietoonsa saadut taustatiedot, asiakastarpeet ja ryhmän jäsenten toimintatavat tekee yhteistyötä valitsemansa asiakasryhmän sidosryhmien kanssa laatii valitsemalleen asiakasryhmälle kohdennettua tiedotusja esittelyaineistoa saamiensa ohjeiden mukaan kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa varmistaa toimivansa valtuuksiensa tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen työntekijän toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan kehittää työssään monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen käyttää itsenäisesti valitsemansa alan keskeisiä tietokantoja ja tiedonlähteitä käyttää monipuolisesti tarkoituksenmukaisia työvälineohjelmia esimerkiksi esittelymateriaalia laatiessaan palvelee ja opastaa aktiivisesti valitun asiakasryhmän (esimerkiksi lapset, nuoret, maahanmuuttajat) ottaen huomioon itse hankkimansa tiedot heidän taustoistaan, tarpeistaan ja toimintatavoistaan tekee aktiivisesti yhteistyötä valitsemansa asiakasryhmän sidosryhmien kanssa laatii itsenäisesti valitsemalleen asiakasryhmälle kohdennettua tiedotus- ja esittelyaineistoa

93 89 Aineiston hankintaan osallistuminen Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka osallistuu ohjattuna aineiston hankintaan palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä osallistuu aineiston hankintaan ohjeiden mukaan palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita osallistuu aktiivisesti aineiston hankintaan palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti ryhmän jäsenenä toimii työssään organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa kirjastossa tai tietopalvelussa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta: valitun asiakasryhmän asiakkaiden palvelu ja opastaminen sekä valitulle asiakasryhmälle suunnatun tiedotus- ja esittelyaineiston laatiminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

94 90 Toteutustapa ja oppimismenetelmät Asiakasryhmien kirjastopalvelut 2 ov tiedonhankintaa työssäoppimista varten, kirjallinen ja suullinen esitys Asiakasryhmien kirjastopalvelut käytännössä 8 ov valitun asiakasryhmän mahdollisimman hyvää ja monipuolista palvelua materiaalin tuottamista asiakasryhmän tarpeisiin kokoelman arviointia asiakasryhmän tarpeita huomioiden sidosryhmäyhteistyö päiväkotien, koulujen ja muiden organisaatioiden kanssa opinnäyte Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason-osaamista. Ajoitus 2. vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa Verkkopalvelut tieto- ja kirjastopalvelussa 10 ov Ammattitaitovaatimukset palvelee asiakkaita verkkoympäristössä tuottaa aineistoa verkkoon. Arvioinnin kohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden tekee vastuullaan olevat työt toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan

95 91 Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja -välineiden käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Asiakkaiden palvelu verkkoympäristössä Aineiston tuottaminen verkkoon Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattietiikka käyttää ohjattuna kirjastotyön kannalta tarkoituksenmukaisia verkkotyökaluja käyttää ohjeiden mukaan kirjastotyön kannalta tarkoituksenmukaisia verkkotyökaluja palvelee ohjattuna asiakkaita tai asiakasryhmiä verkkoympäristössä viestii ohjatusti verkkoympäristössä osallistuu ohjattuna sosiaalisessa mediassa työskentelyyn osallistuu ohjattuna aineiston tuottamiseen verkkoon osallistuu ohjattuna verkkoaineistojen ylläpitoon tai päivitykseen palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä palvelee ohjeiden mukaan asiakkaita tai asiakasryhmiä verkkoympäristössä viestii ohjeiden mukaan verkkoympäristössä toimii ohjeiden mukaan sosiaalisessa mediassa tuottaa ohjeiden mukaan aineistoa verkkoon päivittää ja ylläpitää verkkoaineistoja ohjeiden mukaan palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä työskentelee organisaation arvojen, noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja toimii organisaation tietoturvaohjeistuksen työskentelee organisaation arvojen, noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja toimii organisaation tietoturvaohjeistuksen käyttää aktiivisesti ja itsenäisesti kirjastotyön kannalta tarkoituksenmukaisia verkkotyökaluja palvelee itsenäisesti asiakkaita tai asiakasryhmiä verkkoympäristössä viestii aktiivisesti verkkoympäristössä toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa tuottaa monipuolisesti aineistoa verkkoon päivittää ja ylläpitää verkkoaineistoja aktiivisesti palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä työskentelee organisaation arvojen, noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja toimii organisaation tietoturvaohjeistuksen Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa kirjaston tai tietopalvelun verkkoympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan

96 92 työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta: asiakkaiden palvelu verkkoympäristössä elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opintojaksoista: Verkkopalvelut 2 ov sisällön tuotanto verkkopalveluympäristöön eri asiakasryhmien verkkopalvelut Verkkopalvelut käytännön työtehtävissä 8 ov valitun asiakasryhmän verkkopalveluiden tarpeiden kuvaaminen esim. sisällön tuottaminen verkkopalveluympäristöön projekti työpaikan henkilöstön kanssa opinnäyte Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason-osaamista. Ajoitus 2. vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Liiketalouden perustutkintoon voidaan sisällyttää vähintään yksi ammatillinen tutkinnon osa jostain toisesta ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Liiketalouden perustutkintoon voidaan sisällyttää vähintään yksi ammatillinen tutkinnon osa jostain ammattitutkinnosta. Ammatillisessa peruskoulutuksessa todistuksen ammattitutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. ammattitutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja koulutuksen järjestäjä tunnustaa kyseisen ammattitutkinnon osan opiskelijan tutkintotodistukseen.

97 Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Liiketalouden perustutkintoon voidaan sisällyttää vähintään yksi ammatillinen tutkinnon osa jostain erikoisammattitutkinnosta. Ammatillisessa peruskoulutuksessa todistuksen erikoisammattitutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. erikoisammattitutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja koulutuksen järjestäjä tunnustaa erikoisammattitutkinnon osan opiskelijan tutkintotodistukseen Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Liiketalouden perustutkintoon voidaan sisällyttää vähintään yksi ammatillinen tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista. Liiketalouden perustutkinnon koulutuksen järjestäjä hyväksyy kyseiset opinnot osaksi liiketalouden perustutkintoa. Ammattikorkeakouluopinnoista ei edellytetä ammattiosaamisen näyttöjä Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Liiketalouden perustutkinnossa, merkonomi on Koulutuskeskus Salpauksen tarjonnassa myös paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia. Ne on suunniteltu työelämän alueellisten ja paikallisten tarpeiden Erikoiskaupan osaaminen 5 ov Ammattitaitovaatimukset syventää ammattitaitoaan ja erikoistuu työssäoppimispaikalla esimerkiksi yhteen seuraavista: tuoteryhmähallintaan (tavararyhmätaktiikat ja -roolit, laatutaso- ja lukumääräpäätökset, ketjuohjaus, yrityksen omat tavoitteet) menekinedistämiseen (mm. messutoiminta, kanta-asiakasohjelmat, www-sivujen päivitys) myynnin tukipalveluihin (mm. tilausten vastaanotto, laskutus, puhelinpalvelu, toimitusseuranta, reklamaatioiden hoito, asiakirjojen tuottaminen, rekisterien ylläpito, myynnin raportointi) ostotoimintoihin (mm. tarjouspyynnöt, tarjousten käsittely, tilausten tekeminen, toimitusten seuranta) varastovalvontaan (mm. hälytysrajat, tilausrajat, hyllykartat, tuotteiden kiertonopeudet) tuonti- ja vientitoimintoihin (mm. kuljetustilaukset, asiakirjojen valmistelu, tullaus, viranomaisilmoitukset, tax free-myynti) joihinkin muihin markkinointiin tai myyntiin liittyviin toimintoihin

98 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. työskentelee ohjatusti yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön työskentelee pääosin itsenäisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön 94 valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työ- suunnittelee ja valmistelee työtehtä- yrityksen tai organisaation tehtäviä yrityksen tai organisaaviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti ohjeiden tion ohjeiden yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti Oman työn arviointi ja kehittäminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden hallinta Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti työtilanteissa käyttää työnsä tavallisimpien hankkii ja soveltaa työssä tarvittavaa menetelmien, välineiden ja tietoa omatoimisesti materiaalien käytön perustana olevaa tietoa toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa ja soveltamisessa muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa toimii muuttuvissa ja valintatilanusta tarvitsee ohjateissa tarkoituksen ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita, työpaikan hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, työpaikan sopimuksia ja arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja työmateriaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa hankkii ja soveltaa itsenäisesti tietoa työssään vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten

99 95 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian ja säädösten vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa erikoiskaupan tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Mestarimyyjäkoulutuksen suorittaminen on osa tutkinnon osan arviointia (muu osaamisen arviointi). Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Tutkinnon osa toteutetaan: tuotetuntemus (Mestarimyyjä) oppilaitoksessa 1 ov muilta osin erikoiskaupan työtehtävissä Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason-osaamista. Ajoitus 3. vuosi Etenemisehto Kaupan palvelu ja myynti sekä Visuaalinen myyntityö tutkinnon osat on oltava suoritettuna Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus 5 ov Ammattitaitovaatimukset tuntee

100 96 yritysturvallisuuden osa-alueet pääpiirteissään yleisimmät riskit ja uhkatilanteet palvelualoilla, erityisesti oman ammatti-alansa osalta millä tavoin kyseisiä uhkia ja riskejä voidaan vähentää ennalta omassa työtehtävässä toimiessa toimintatavat tyypillisimmissä uhka- ja vaaratilanteissa oikeat toimintamallit avun hälyttämiseen toimintaansa liittyvät oikeudet ja vastuut sekä osaa toimia lainsäädännön edellyttämällä tavalla Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työ- suunnittelee ja valmistelee työ- yrityksen tai organisaation tehtäviä yrityksen tai organisaatehtäviä oma-aloitteisesti ja ohjeiden tion ohjeiden vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Ammattialan yritystoiminnan arviointi kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia varmistaa toimivansa valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita arvioi osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia selvittää opastettuna yrityksen tai organisaation turvallisuusselvittää yrityksen tai organisaation turvallisuusasioiden vahselvittää yrityksen tai organisaation turvallisuusasioiden vah-

101 97 Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työvälineiden- ja menetelmien käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta yritysturvallisuuden osa-alueet uhkatilanteissa toimimisen oikeudet ja vastuut oman ammattialansa uhkat ja riskit oman työympäristönsä uhkien ja riskien ehkäisykeinot toimintaohjeet uhkaja vaaratilanteissa keskeinen lainsäädäntö Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky asioiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia vuuksia ja kehittämismahdollisuuksia tuntee pelastussuunnitelmaan sisältyvät uhka- ja vaaratilanneohjeet osaa ohjatusti toimia alkusammutustilanteissa sekä tuntee hätäensiavun perusteet tuntee ja osaa soveltaa käytäntöön pelastussuunnitelmaan sisältyvät uhka- ja vaaratilanneohjeet osaa itsenäisesti toimia alkusammutustilanteissa sekä tuntee hätäensiavun perusteet vuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa hallitsee ja osaa soveltaa käytäntöön pelastussuunnitelmaan sisältyvät uhka- ja vaaratilanneohjeet hallitsee ja osaa itsenäisesti ja oma-aloitteisesti toimia alkusammutustilanteissa sekä tuntee hätäensiavun perusteet tuntevat yritysturvallisuuden ymmärtää yritysturvallisuuden keskeiset osa-alueet ja niiden osa-alueiden merkityksen keskeisen sisällön omassa työympäristössään niiden tavoitteita tuntevat keskeiset palvelualan uhka- ja riskitekijät ja tietää pääpiirteissään miten eri uhkatilanteissa tulee toimia tiedostaa asiakaspalvelun ja yrityksen erilaiset uhkat ja riskit osaa ohjattuna toimia riski- ja uhkatilanteita ehkäisevästi osaa ohjattuna toimia uhka- ja vaaratilanteissa tuntee uhka- ja vaaratilanteisiin liittyvän lainsäädännön pääkohdat osaa tunnistaa palvelualan uhka- ja riskitekijät ja tietää miten eri uhkatilanteissa tulee toimia tuntee asiakaspalvelun ja yrityksen erilaiset uhkat ja riskit osaa toimia riski- ja uhkatilanteita ehkäisevästi osaa toimia uhka- ja vaaratilanteissa tuntee uhka- ja vaaratilanteisiin liittyvän lainsäädännön pääkohdat ja osaa soveltaa niitä käytäntöön muuttuvissa tilanteissa toimii muuttuvissa ja ja valintatilanteissa tarvitsee valintatilanteissa ohjausta ja tukea tarkoituksen hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita osaa soveltaa työssään yritysturvallisuuden osa-alueita ja osaa soveltaa käytäntöön oppimiaan palvelualan uhka- ja riskitilannetoimintamalleja tuntee ja osaa toimia luonnollisesti asiakaspalvelun ja yrityksen erilaisissa uhkissa ja riskitilanteissa osaa toimia oma-aloitteisesti riski- ja uhkatilanteita ehkäisevästi osaa toimia itsenäisesti ja osoittaa oma-aloitteisuutta uhka- ja vaaratilanteiden ehkäisyssä hallitsee uhka- ja vaaratilanteisiin liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä käytäntöön toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti käyttää turvallisia, sopivasti käyttää turvallisia, sopivasti

102 98 kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla erilaisia asiakaspalvelu- ja työtehtäviä aidossa työkohteessa tai mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessien hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan pois lukien alkusammutus ja hätäensiaputoimet työn perustana olevan tiedon hallinnasta o uhkatilanteissa toimimisen oikeudet ja vastuut o oman ammattialansa uhkat ja riskit o oman työympäristönsä uhkien ja riskien ehkäisykeinot o toimintaohjeet uhka- ja vaaratilanteissa elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Yritysturvallisuus 2 ov yritysturvallisuuden osa-alueet oman alan tyypillisimmät uhkatekijät varautuminen erilaisiin uhkiin ja toimintaohjeet niissä työntekijän oikeudet ja vastuut eri tilanteissa Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus työpaikalla 3 ov työpaikan turvallisuusohjeet ja niiden mukaan toimiminen Oppimismenetelmänä oppilaitoksessa on esim. luennot sekä yhteistoiminnallinen oppiminen pari- ja ryhmätyönä. Uhka- ja vaaratilanteiden käytännön harjoitukset.

103 99 Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason-osaamista. Ajoitus 3. vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa Erikoiskaupan osaajaksi 10 ov Ammattitaitovaatimukset syventää ammattitaitoaan ja erikoistuu työssäoppimispaikalla esimerkiksi yhteen seuraavista tuoteryhmähallintaan (tavararyhmätaktiikat ja roolit, laatutaso- ja lukumääräpäätökset, ketjuohjaus, yrityksen omat tavoitteet) menekinedistämiseen (mm. messutoiminta, kanta-asiakasohjelmat, www-sivujen päivitys) myynnin tukipalveluihin (mm. tilausten vastaanotto, laskutus, puhelinpalvelu, toimitusseuranta, reklamaatioiden hoito, asiakirjojen tuottaminen, rekisterien ylläpito, myynnin raportointi) ostotoimintoihin (mm. tarjouspyynnöt, tarjousten käsittely, tilausten tekeminen, toimitusten seuranta) varastovalvontaan (mm. hälytysrajat, tilausrajat, hyllykartat, tuotteiden kiertonopeudet) tuonti- ja vientitoimintoihin (mm. kuljetustilaukset, asiakirjojen valmistelu, tullaus, viranomaisilmoitukset, tax free -myynti) joihinkin muihin markkinointiin tai myyntiin liittyviin toimintoihin Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. työskentelee ohjatusti yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden työskentelee pääosin itsenäisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee työ- yrityksen tai organisaation ohjeiden yrityksen tai organisaatehtäviä oma-aloitteisesti ja tion ohjeiden vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa toimii valtuuksiensa tekee vastuullaan olevat työt, tekee vastuullaan olevat työt mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän

104 100 Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden hallinta Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti työtilanteissa käyttää työnsä tavallisimpien menetelmien, välineiden ja materiaalien käytön perustana olevaa tietoa toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa ja soveltamisessa hankkii ja soveltaa työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita, työpaikan sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, työpaikan sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja työmateriaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa hankkii ja soveltaa itsenäisesti tietoa työssään vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa erikoiskaupan tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

105 101 Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Toteutustapa ja oppimismenetelmä Tutkinnon osa toteutetaan kokonaisuudessaan erikoiskaupan työtehtävissä työssäoppimisjaksolla. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason-osaamista. Ajoitus 2. ja 3. vuosi Etenemisehto Asiakkuuksien hoito ja myyntityö - sekä Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osat ovat oltava suoritettuina Taloushallinnon osaajaksi 10 ov Ammattitaitovaatimukset syventää ammattitaitoaan ja erikoistuu työssäoppimispaikalla esimerkiksi yhteen seuraavista tilitoimistokirjanpitäjänä toimiminen toimiminen kirjanpitäjänä isännöintitoimistossa vastuullinen myyntilaskutuksen hoitaminen vastuullinen myyntireskontran hoitaminen vastuullinen ostoreskontran hoitaminen palkanlaskennan työt toiminnan kannattavuuden suunnitteluun / seurantaan osallistuminen tuotekohtaiseen laskentaan osallistuminen tuotantotoiminnassa Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee työ- yrityksen tai organisaation ohjeiden yrityksen tai organisaatehtäviä oma-aloitteisesti ja tion ohjeiden vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä

106 102 Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta työskentelee ohjatusti yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön työskentelee pääosin itsenäisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön työskentelee itsenäisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti Oman työn arviointi ja kehittäminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden hallinta Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti työtilanteissa käyttää työnsä tavallisimpien menetelmien, välineiden ja materiaalien käytön perustana olevaa tietoa toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa ja soveltamisessa hankkii ja soveltaa työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, työpaikan sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja työmateriaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa hankkii ja soveltaa itsenäisesti tietoa työssään vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita, työpaikan sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, noudattaa työstä annettuja tur- noudattaa työstä annettuja tur- ml. tietoturva, vallisuusohjeita, ml. tietoturva, vallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai eikä aiheuta vaaraa itselleen tai eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille muille muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista tiedottaa havaitsemistaan vaa- tiedottaa havaitsemistaan vaa- ja riskeistä roista ja riskeistä roista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien toimii työympäristön turvallisuus- toimii työympäristön turvallisuus- edellyttämällä järjestelmien edellyttämällä järjestelmien edellyttämällä tavalla tavalla tavalla käyttää turvallisia, sopivasti käyttää turvallisia, sopivasti käyttää turvallisia, sopivasti

107 103 kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat syventää ammattitaitoaan ja erikoistuu työssäoppimispaikallaan erikseen sovittuihin työtehtäviin. Tavoitteena on vahvistaa taloushallinnon erikoisosaamista, työskentelemällä esim. tilitoimistokirjanpitäjänä, isännöintitoimiston kirjanpitäjänä, vastuullisena reskontranhoitajana, palkanlaskennan työtehtävissä, talouden hallinnan työtehtävissä, tuotekohtaisen laskennan tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessien hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta kokousasiakirjojen sekä muiden asiakirjojen laadinta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa ja oppimismenetelmät Taloushallinnon työtehtäviin valmentautuminen 2 ov opiskelija laatii itselleen työpaikkahakemuksen ja CV:n opiskelija hankkii itselleen työssäoppimispaikan opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen työssäoppimisen toteuttamissuunnitelma, joka sisältää keskeiset osaamisalueet. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä työpaikan kanssa (opiskelija, työnantaja, opettaja) ja suunnitelman perusteella opiskelija tulee laatimaan työssäoppimisen aikana osaamiskartan sovituista osaamisalueista. kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. opiskelija valmistautuu työssäoppimisjaksolle selvittämällä etukäteen tulevan työnsä kannalta oleellista tietopohjaa (tiedon hallinta). Taloushallinnon osaajaksi käytännön työtehtävissä 8 ov syventää ammattitaitoaan ja erikoistuu työssäoppimispaikallaan erikseen sovittuihin työtehtäviin.

108 104 työskentelee esim. tilitoimistokirjanpitäjänä, isännöintitoimiston kirjanpitäjänä, vastuullisena reskontranhoitajana, palkanlaskennan työtehtävissä, talouden hallinnan työtehtävissä, tuotekohtaisen laskennan tehtävissä. laatii oman työsä keskeisistä osaamisalueista osaamiskartan. laatii opinnäytteen omasta työstään, jossa kertoo tarkemmin osaamiskartan eri työprosesseista. Oppimismenetelmät ja arviointi: tehtävät, ryhmätyöt, harjoitustyöt taloushallinnon ohjelmien käyttö, työvälineohjelmien käyttö kokeet harkinnan mukaan suullinen ja kirjallinen palaute Suoritusmerkintä oppilashallinto-ohjelmaan (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista ja mahdollistaa osallistumisen ammattiosaamisen näyttöön Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason-osaamista. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö työpaikalla 10 ov (työssäoppiminen 8 ov) Arvosana oppilashallintojärjestelmään ja todistukseen (T1, H2, K3) Ajoitus 3. vuosi Etenemisehto Talouspalvelut 20 ov suoritettu Yritystoiminta kannattavaksi 10 ov Ammattitaitovaatimukset laatii myyntisuunnitelmia ottaen huomioon markkinoinnin kilpailukeinot suunnittelee osto- ja varastotoiminnat hinnoittelee tuotteen osallistuu budjetointiprosessiin vertaa toteutumaa budjettiin raportoi suullisesti ja kirjallisesti

109 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Arviointi 105 Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen tai organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen tai organisaation ohjeiden työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti Oman työn arviointi ja kehittäminen Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja -välineiden hallinta Arvioinnin kohde 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Myynnin suunnittelu Tuotteen hinnoittelu arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen käyttää ohjattuna työvälineohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden käyttää ohjattuna budjetoinnissa taulukkolaskenta-ohjelmaa tai organisaation sovellusohjelmaa käyttää tavallisissa tilanteissa työvälineohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden käyttää budjetoinnissa taulukkolaskenta-ohjelmaa tai organisaation sovellusohjelmaa laatii ohjattuna myyntisuunnitelman laatii myyntisuunnitelman yrityksen tai organisaation ohjeiden laskee ohjattuna tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan euromääräisen ja prosenlaskee tavallisessa tilanteessa tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan euromääräisen ja arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa työvälineohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja ennakoi työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden käyttää itsenäisesti budjetoinnissa taulukkolaskenta-ohjelmaa tai organisaation sovellusohjelmaa laatii itsenäisesti myyntisuunnitelman ottaen huomioon erilaisten asiakkaiden ja eri tuotteiden kannattavuuden laskee tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan euromääräisen ja prosentuaalisen katetavoitteen

110 106 Budjetointiprosessiin osallistuminen Toteutuman vertailu budjettiin Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tuaalisen katetavoitteiden osallistuu ohjattuna budjetointiprosessiin: osa- tai pääbudjettien laadintaan vertaa ohjattuna toteutumaa budjettiin ja laskee budjettierot prosentuaalisen katetavoitteiden osallistuu budjetointiprosessiin: osa- tai pääbudjettien laadintaan vertaa toteutumaa budjettiin ja laskee euromääräiset ja prosentuaaliset budjettierot muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita osallistuu aktiivisesti budjetointiprosessiin: osabudjettien, pääbudjettien tai tase-ennusteen laadintaan vertaa toteutumaa budjettiin sekä laskee ja selvittää euromääräisiä ja prosentuaalisia budjettieroja toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla budjetointiin tai hinnoitteluun työpaikallaan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta budjetointiprosessiin osallistuminen ja toteutuman vertailu elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. antaa ammattiosaamisen näytön yrityspeliympäristössä ja tekee myyntisuunnitelman. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

111 107 Toteutustapa ja oppimismenetelmä Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Myynnin suunnittelu ja kannattava liiketoiminta 4 ov kilpailukeinot (tuote-, hinta-, saatavuus- ja viestintäpäätökset) ympäristöanalyysit (kysyntä- ja kilpailuympäristöt) ostotoiminta budjetointi kaupan tunnusluvut raportointi Kannattavuus työpaikalla 6 ov (TOP) osallistuu hinnoitteluun tai budjetointiin tai myyntisuunnitelman tekemiseen työpaikalla ja tekee mahdollisesti opinnäytteen. Oppimismenetelmänä oppilaitoksessa on opetuskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt sekä yrityspeli. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason-osaamista. Ajoitus 3. vuosi Etenemisehto Ei etenemisehtoa Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 5-10 ov Tutkinnon osan tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus ulkomaiseen työssäoppimiseen myös sellaisessa tapauksessa, että ulkomailla tehtävät työtehtävät eivät ole muiden ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten mukaisia. Kansainvälisessä toimintaympäristössä toimiminen edistää opiskelijan osaamista erittäin monipuolisesti ja antaa hänelle ainutlaatuiset eväät tulevaisuuden töihin kotimaassa tai kansainvälisessä ympäristössä. Tutkinnon osan suunnittelussa Koulutuskeskus Salpaus on hyödyntänyt Jyväskylän ammattiopiston opetussuunnitelmaa. Ammattitaitovaatimukset osaa suunnitella ja arvioida työtehtäviään ja työnsä onnistumista toimia kansainvälisessä ympäristössä ulkomailla työssäoppien yrityksessä, oppilaitoksessa tai muussa organisaatiossa

112 108 toimia tehtävissään ainakin yhdellä vieraalla tai toisella kotimaisella kielellä tuntien ammattinsa keskeistä sanastoa käyttää kohdemaassa oman alansa työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja vertailla oman alansa työmenetelmiä kansainvälisessä toimintaympäristössä toimia yhteistyökykyisesti ja tasa-arvoisesti erilaisten ihmisten kanssa toimia joustavasti työtehtävissä ja sopeutua erilaisiin työympäristöihin sekä tilanteisiin toimia työtehtävissä yrittäjyyshenkisesti toimia työtehtävissä aktiivisesti ja turvallisesti toimia työtehtävissä neuvottelutaitoja ja päätöksentekotaitoa käyttäen sekä toimia työryhmän jäsenenä toimia oman kulttuuritaustansa erityispiirteet ja muiden kulttuurien peruspiirteet tuntien viestinnässä ja käytännön tilanteissa toimia globaaleissa sosiaalisissa verkostoissa sekä kehittää omaa ammattiosaamistaan ja kielitaitoaan kansainvälistymisvaatimusten Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta (toimiminen kansainvälisessä työyhteisössä tai oppilaitosympäristössä) Työ- ja opintotehtävien suunnittelu ja toteuttaminen kansainvälisessä ympäristössä Oman työn ja opintojen arviointi sekä kehittäminen kansainvälisessä ympäristössä Työtehtävissä toimiminen ja sopeutuminen erilaisiin työympäristöihin ja tilanteisiin kansainvälisessä ympäristössä Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien valinta ja käyttö Arviointi Seuraavassa taulukossa on määritelty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit yleisellä tasolla. Tutkinnon osa voi liittyä omaan ammattialaan tai olla sisällöltään muuta ammatillista osaamista ja työllistymistä tukevaa. suunnittelee ja toteuttaa hänelle annetut työtehtävät ohjatusti arvioi työnsä onnistumista toimii tutuissa työtehtävissä suunnittelee ja toteuttaa hänelle annetut työtehtävät arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden käyttää tavallisimpia työmenetelmiä, välineitä ja materiaalia ohjatusti käyttää tavallisimpia työmenetelmiä, välineitä ja materiaalia omatoimisesti suunnittelee ja toteuttaa hänelle annetut työtehtävät omaaloitteisesti ja itsenäisesti arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden toimintaympäristönä ja oman työnsä osana sitä valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, välineet ja materiaalit

113 109 Kielitaitoisesti toimiminen: Asiakkaan kohtaaminen Kulttuurien kohtaaminen Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Kielen ja kulttuurin tuntemus Työyhteisön ja/tai oppilaitosympäristön toimintaan liittyvän tiedon hankinta Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävän kehityksen toimiminen: sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurien erityispiirteiden huomioiminen Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö kansainvälisessä ympäristössä Terveys, turvallisuus ja toimintakyky palvelee asiakkaita vieraalla tai toisella kotimaisella kielellä ohjatusti toimii työssään joustavasti vieraalla tai toisella kotimaisella kielellä ja tuntee oman alansa keskeistä sanastoa perehtyy ohjattuna kohdemaan kulttuurisiin tekijöihin ottaa etukäteen selvää työtehtävistä tai oppilaitoksesta toimii annettujen ohjeiden ja noudattaa sovittuja työaikoja ottaa huomioon työtoverit selviytyy paikalliskulttuurin tapojen ja vaatimusten kohdemaan kulttuurin erityispiirteet huomioiden perehtyy kohdemaan kulttuurisiin tekijöihin ottaa etukäteen selvää työtehtävistä, yrityksestä tai oppilaitoksesta toimii oma-aloitteisesti ja aktiivisesti sekä kyselee ja ottaa asioista selvää työskentelee luontevasti eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa toimii paikalliskulttuurissa tapojen ja vaatimusten kohdemaan kulttuurin erityispiirteet huomioiden ottaa vastaan palautetta selviytyy vuorovaikutustilanteista työryhmän jäsenenä Huolehtii omasta turvallisuudesta Ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta tutuissa tilanteissa Noudattaa turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa toimii vuorovaikutustilanteissa työryhmän jäsenenä Huolehtii omasta turvallisuudesta Ylläpitää itsenäisesti työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta Noudattaa toimipaikan turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita toimii joustavasti ja ystävällisesti vieraalla tai toisella kotimaisella kielellä sekä käyttää oman alansa keskeistä sanastoa perehtyy monipuolisesti kohdemaan kulttuurisiin tekijöihin ottaa etukäteen selvää työtehtävistä, yrityksestä tai oppilaitoksesta toimii oma-aloitteisesti ja aktiivisesti yrityksen liikeidean ymmärtää sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen (yhdenvertaisuus, tasa-arvo, eettisyys) toimintatavan ja huomioi sen työssään arvostaa paikalliskulttuurin tapoja ja vaatimuksia kohdemaan kulttuurin erityispiirteet huomioiden ottaa vastaan palautetta, muuttaa toimintaansa sekä toimii joustavasti ja omaaloitteisesti toimii aktiivisesti ja positiivisesti vuorovaikutustilanteissa työryhmän jäsenenä Huolehtii omasta turvallisuudesta Ylläpitää itsenäisesti työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta Noudattaa vastuullisesti turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan suorittaja osoittaa ammattitaitonsa oman alansa perustehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitetun ammattitaidon voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia joko kokonaan mahdollisimman aidossa työympäristössä kuten yrityksessä, oppilaitoksessa tai muussa organisaatiossa. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään: työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan

114 110 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Toteutustapa ja oppimismenetelmät t hakevat ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle Koulutuskeskus Salpauksen ohjeistuksen. Opiskelijoiden valinta suoritetaan koulutusalalla vallitsevien valintakriteerien. Ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle osallistumisen edellytyksenä on Ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle valmentautuminen, 1-2 ov opinnon suorittaminen hyväksytysti. Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle valmentautuminen 1-2 ov valmentautuminen ulkomaan työssäoppimisjaksoon matkajärjestelyt: matka-asiakirjat, CV ja työnhakukirje suullinen ja kirjallinen viestintä vieraalla tai toisella kotimaisella kielellä kohdemaan kulttuuriin tutustuminen työ- ja opintotehtävien suunnittelu ja valmentautuminen työtehtäviin Merkonomin työtehtävissä ulkomailla 4-8 ov työtehtävien suunnittelu ja toteuttaminen kansainvälisessä ympäristössä työskentely ja työturvallisuus ulkomailla viestintä ja yhteistyö monikulttuurisessa ympäristössä oman alan perustyömenetelmät kohdemaassa oman alan työvälineet ja niiden käyttö kohdemaassa oman alan materiaalit ja niiden käyttö kohdemaassa raportointi ulkomaan työssäoppimisjakson aikana ja sen päätteeksi Tutkinnon osa toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman opiskelijan koulutusohjelman, henkilökohtaisten oppimistavoitteiden ja ulkomaisen työssäoppimispaikan mahdollisuuksien. Oppimismenetelmät: valmentautuminen toteutetaan projektioppimisena, opiskelijoiden itsenäisesti ja ryhmässä tekemin oppimistehtävin ja ryhmässä keskustellen ( opimme toinen toisiltamme ); toteutus osin verkkoavusteisesti käytännön työtehtävissä ulkomailla raportointi ja kokemusten jakaminen ulkomaisen työssäoppimisjakson aikana ja sen päätyttyä

115 111 Ajoitus 2. tai 3. opintovuosi (opiskelijan on oltava täysi-ikäinen ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle lähtiessään) Etenemisehto Opinnot ovat edenneet moitteettomasti ennen ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle lähtöä. 4.6 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa yhteistyössä ryhmän kanssa arvioida oman osaamisensa ja/tai ryhmän osaamisen (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta perustaa yrityksen suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen, mm. tilitoimistojen ja mainostoimistojen kanssa lopettaa yrityksen toiminnan opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen toimintaa yritystoiminnan (10 ov) opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn - suunnittelu ja suunnitelmien - tekeminen osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään sopimusten suunnittelee yrityksen toimintaa ja toimii ryhmän jäsenenä omaaloitteisesti ja vastuullisesti ottaa vastuun sovituista töistä yhteisvastuullisesti suunnittelee yrityksen toimintaa innovatiivisesti ja toimii ryhmän jäsenenä oma-aloitteisesti, vastuullisesti ja kannustavasti ottaa vastuuta koko ryhmän toiminnasta ja sovittujen töiden tekemisestä yhteisvastuullisesti

116 112 Työn kokonaisuuden hallinta Laadukas toiminta Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotteistamismahdollisuuksien ja toimintaedellytysten arviointi etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti osallistuu sovittuihin yhteistyöverkostojen tapaamisiin toimii työlleen asetettujen laatutavoitteiden ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella toimii palveluhenkisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti hankkii yhteistyötahoja ja toimii yhteistyöverkostoissa toimii yhdessä asetettujen laatutavoitteiden ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi käyttää tavanomaisia yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden käyttää yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan kartoittaa ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa toimialalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa toimialan kehitystä yritystoiminnan kannalta hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan etsii erilaisista verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa yhteistyössä ryhmän kanssa toimialalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa yhteistyössä ryhmän kanssa toimialan kehitystä yritystoiminnan kannalta etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä ryhmän toimintaan hankkii yhteistyötahoja ja hyödyntää yhteistyöverkostoja toiminnan kehittämisessä toimii yhdessä asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi käyttää itsenäisesti yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita sekä tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan hyödyntää eri verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa yhteistyössä ryhmän kanssa alalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa yhteistyössä ryhmän kanssa alan kehitystä ja kehitysnäkymiä yritystoiminnan kannalta arvioi opastettuna yhteistyössä ryhmän kanssa mahdollisuuksiaan yrittäjänä arvioi yhteistyössä ryhmän kanssa mahdollisuuksiaan yrittäjänä arvioi itsenäisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä ja asettaa itselleen kehittymistavoitteita Liikeidean täsmentäminen selvittää opastettuna yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia selvittää ja raportoi yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia selvittää ja raportoi yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia valitsee ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat valitsee yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat osallistuu tiedon hankintaan keskeisiltä viranomaisilta valitsee yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat hakee itsenäisesti tietoa keskeisiltä viranomaisilta Yrityksen toiminnan suunnittelu ja toimiminen yrityksessä osallistuu ohjattuna toiminnan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankintaan, mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan osallistuu yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen toiminnan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankintaan, mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan hyödyntää yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa siitä, miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan

117 113 Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot osallistuu ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankkimiseen hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa ohjattuna sovittujen tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietopohjaa selvittää opastettuna, mitä lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta tiedostaa yritystoiminnan olevan kirjanpitolain alaista ja ymmärtää kirjanpidon tarkoituksen tietää, mitkä kuitit ja tositteet pitää säilyttää kirjanpitoa varten osallistuu yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankkimiseen hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa yrityksen toiminnassa tarvittavaa tietopohjaa selvittää, mitä lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta tiedostaa yritystoiminnan olevan kirjanpitolain alaista ja ymmärtää kirjanpidon tarkoituksen säilyttää kirjanpidossa tarvittavat kuitit ja tositteet tulkitsee esim. tilitoimiston avulla yrityksen tulosta hyödyntää yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa itsenäisesti yrityksen toiminnassa tarvittavaa tietopohjaa selvittää, mitä ja miksi lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta säilyttää kirjanpidossa tarvittavat kuitit ja tositteet tulkitsee esim. tilitoimiston avulla yrityksen tulosta ja tasetta Oppiminen ja ongelman-ratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattieettinen toiminta Terveyden, - turvallisuuden ja toimintakyvyn - huomioon ottaminen hakee ohjattuna tietoa keskeisistä, tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevista säädöksistä osallistuu ryhmän valintojen ja päätösten valmisteluun arvioi opastettuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä osallistuu yhteistyöneuvotteluihin ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa ohjattuna yritystoiminnassa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelu-tilanteissa. tunnistaa opastettuna työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja suojautuu niiltä huolehtii opastettuna omasta, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta eri tilanteissa. hakee tietoa keskeisistä, tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevasta lainsäädännöstä ja säädöksistä tekee ryhmässä ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten kanssa ja osallistuu yhteistyöneuvotteluihin sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelu-tilanteissa tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja suojautuu niiltä huolehtii omasta, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta eri tilanteissa. soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja muita säädöksiä tekee ryhmässä perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelu-tilanteissa tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja suojautuu niiltä huolehtii omasta, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta eri tilanteissa kehittää ryhmänsä turvallisuutta ja työkykyä kehittämällä omia työkäytäntöjään ja työympäristöään opastaa muita toimimaan terveellisesti ja turvallisesti toimiessaan ryhmän jäsenenä.

118 114 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyö- tai partneriyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. harjoitusyrityksessä tai vastaavassa, esim. osallistumalla Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää kyseisen ammattiaineen opettaja. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Näytön kuvaus Yrittäjyys 4-10 ov opintokokonaisuuden näyttö suoritetaan arvioimalla ryhmässä omaa ja ryhmän osaamisen (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia ja markkinoita. Arvioidaan ryhmän kanssa toimintaedellytyksiä ja täsmennetään liikeideaa. Hyödynnetään palveluja ja hankitaan yhteistyö- tai partneriyrityksiä ryhmälle. Laaditaan ryhmän kanssa alustava liiketoimintasuunnitelma ja perustetaan yritys tai työskennellään yrityssimulaatiossa tai muunlaisessa yritysympäristössä. Käynnistetään yhteistyössä ryhmän kanssa yritystoimintaa. Toimitaan ryhmänä perustetussa yrityksessä (NY) tai yrityssimulaatiossa. Yritystoiminnan päättäminen tai jatkaminen opiskelijan omana yrityksenä, yritystoiminta 10 ov. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä yrityssimulaatiossa eri yritysten ja oppilaitosten kanssa. oman ja ryhmän osaamisen (tuote tai palvelu) tuotteistaminen toimintaedellytysten arviointi, liikeidean täsmentäminen palvelujen hyödyntäminen ja yhteistyö- tai partneri-yrityksen hankinta alustavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrityksen tai yrityssimulaation perustaminen ja yritystoiminnan käynnistäminen perustetussa yrityksessä tai yrityssimulaatiossa toimiminen yrityksen tai yrityssimulaation toiminnan lopettaminen tai jatkaminen opiskelijan omana yrityksenä Näyttöympäristö/menetelmät/oppimisympäristö Näyttöympäristönä voi olla esim. harjoitusyritys tai vastaava. Näyttöympäristössä tulee olla osaamisen osoittamiseen tarvittavat toiminta- ja työprosessit, sopiva välineistö ja materiaalit. Osaamisen osoittamisen tulee tapahtua yhteistyössä näyttöympäristöksi valitun organisaation eri toimijoiden kanssa. Näyttöympäristölle asetettavat vaatimukset vaihtelevat opiskelijan ja/tai ryhmän itselleen asettamien oppimistavoitteiden. Tavoitteena on, että opiskelija kuvaa omaa toimintaansa ja projektin tuotoksia sekä osaamisensa oman ammattialansa käytänteiden mutta kuitenkin tarkoituksen.

119 115 Toteutustapa luokkaopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) kirjalliset ja suulliset harjoitukset ryhmä- ja parityöskentely itsenäinen työskentely tietokonetyöskentelyä toimitaan ryhmänä perustetussa yrityksessä (NY), yrityssimulaatiossa yms. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason-osaamista. Liiketalouden perustutkintoa suorittavan opiskelijan on mahdollista sisällyttää Yrittäjyys (4-10 ov) vapaasti valittaviin opintoihin toisena opiskeluvuonna. Tällöin opinnot toteutetaan NY Vuosi yrittäjänä ohjelman Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaitovaatimukset osaa: tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja osaa selvittää niiden arviointikohteet ja -kriteerit neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksessa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin esitellä alansa työ -ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden

120 Arvioinnin kohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta lähtöinen ohjaaminen Arviointi 116 Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. - valmistelee ohjattuna työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia - tarvitsee ajoittaista ohjausta - valmistelee annettujen ohjeiden mukaan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia - tekee annetut tehtävät omatoimisesti - perehdyttää ohjattuna muita opiskelijoita - perehdyttää ohjeiden muita opiskelijoita ja käy ohjauskeskusteluja - valmistelee itsenäisesti ja aloitteellisesti työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia - etenee työssään sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön toimintaan - perehdyttää muita opiskelijoita, toimii joustavasti erilaisten ihmisten kanssa ja sovittelee näkemyseroja n arviointi - vastaanottaa ja antaa ohjattuna palautetta työtehtävistä sekä itsearvioi ohjattuna työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan - vastaanottaa ja antaa palautetta työtehtävistä ja itsearvioi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan - käy rakentavia palautekeskusteluja sekä itsearvioi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen tunteminen Tutkinnon perusteiden tunteminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen - esittelee joitakin alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia - tunnistaa ohjattuna työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen - esittelee alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia - tunnistaa ohjeiden työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen - arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii työturvallisuusohjeiden - arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii työturvallisuusohjeiden - esittelee itsenäisesti ja monipuolisesti alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia - tunnistaa itsenäisesti työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen - arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii ja ohjaa myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit.

121 117 Ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen ja osaamisen arviointi työn perustana olevan tiedon hallinnasta tutkintojen perusteiden tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteuttamisesimerkkejä, ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi: Tämä tutkinnon osa toteutetaan opiskelun loppupuolella, jolloin opiskelijalla on ollut mahdollisuus oppia tutkinnon osaan liittyviä ammattitaitovaatimuksia. Lisäksi opiskelija on saanut tarvitsemaansa kokemusta työpaikkaohjaajan tehtävistä ollessaan itse ohjattavana. Parhaimmillaan tämän tutkinnon osan antama tieto ja osaaminen toimivat siltana opiskelijan siirtyessä työelämään alan työtehtäviin ja mahdollisesti toimimaan hyvinkin pian työpaikkaohjaajana. Esimerkki 1 osallistuu työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan opetukseen tai soveltuvin osin (ammatillisen koulutuksen rakenne, opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja opiskelijan arviointi työpaikalla) työpaikkaohjaajille tarkoitettuun koulutukseen. kokoaa ja laatii portfolion tutkinnon osaan kuuluvasta itse tuottamastaan sekä jaetusta materiaalista (tpo-kansio) opettajan ohjauksessa. Osaamisen arviointi: osoittaa osaamisensa portfolion sisällön perusteella (ammattiosaamisen näyttö). Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella. Esimerkki 2 suorittaa työpaikkaohjaajan koulutuksen verkko-opintoina. Osaamisen arvioinnissa voidaan soveltaa esimerkin 1 toteutusmalleja.

122 118 Osaamisen arviointi: osoittaa osaamisensa portfolion sisällön perusteella (ammattiosaamisen näyttö). Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella. Esimerkki 3 osallistuu työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan opetukseen tai soveltuvin osin (ammatillisen koulutuksen rakenne, opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja opiskelijan arviointi työpaikalla) työpaikkaohjaajille tarkoitettuun koulutukseen. perehdyttää muita opiskelijoita työssäoppiseen ja/tai ammattiosaamisen näyttöön oppilaitoksessa tai työssäoppimisjaksolla sekä osallistuu arviointikeskusteluun. Osaamisen arviointi: osaamista arvioidaan hänen tekemiensä suunnitelmien, perehdyttämisen ja arviointikeskustelun perusteella arviointikriteerien (ammattiosaamisen näyttö). Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella. Esimerkki 4 suorittaa työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen tutkinnon osan pääasiasiassa oman työssäoppimisensa yhteydessä, jolloin 2ov työpaikkaohjaajaksi valmentautumisesta luetaan vapaasti valittaviin opintoihin tai paikallisesti tarjottavasta tutkinnon osasta (10 ov) otetaan 2 ov tähän tai opiskelija suorittaa yksilöllisesti syventävänä opiskeluna 2 ov yli 120 opintoviikon. Myös seuraava vaihtoehto on mahdollista toteuttaa: Tutkintoon sisältyy (kohtaan muut valinnaiset tutkinnon osat) ammattitaitoa syventävä tai laajentava tutkinnon osa, joka muodostuu työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen tutkinnon osasta 2 ov sekä ammattitaitoa syventävästä osuudesta työssäoppien 3 ov tai 8 ov. Osaamisen arviointi: Työpaikkaohjaajaksi valmentautuvan opiskelijan osaamisen arvioi ohjaava opettaja ja työpaikan koulutettu työpaikkaohjaaja arviointikriteerien. Arvioinnin dokumentteja ovat mm. opiskelijan laatimat omaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskevat sopimukset ja suunnitelmat sekä itsearviointi. Lisäksi opiskelija osoittaa osaamisensa perehdyttämällä ja ohjaamalla toista opiskelijaa oppilaitoksessa tai työssäoppisjaksolla.

123 119 Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella Lukio-opinnot Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (2 ov) on tarjolla myös vapaasti valittavissa opinnoissa. Toteutustapa valitaan ja päätetään tilanne- ja opiskelijakohtaisesti. Tavoitteena on, että osaaminen osoitetaan opiskelujen loppuvaiheessa. Koulutuksen järjestäjä tarjoaa opetussuunnitelmassaan opiskelijalle mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa lukioiden järjestämiä lukio-opintoja, jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden, ja joista lukio antaa todistuksen. Koulutuksen järjestäjän päätöksellä opiskelija voi valita lukio-opintoja (esimerkiksi verkkoopintoja) eri lukiokoulutuksen järjestäjien tarjonnasta. 4.7 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) tai tutkinnon suorittaja voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän osia silloin, kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillista osaamista syventävät tutkinnon osat tulee mahdollisimman laajasti toteuttaa yhdessä työelämän kanssa työpaikoilla Yritystoiminta 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa arvioida oman osaamisensa, (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä kartoittaa ja hankkia yhteistyöyrityksiä ja -kumppaneita etsiä, tunnistaa ja arvioida yrityksen toimintamahdollisuuksia valita taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman suunnitella yrityksen talouden hoidon ja selvittää yrityksen toiminnan edellyttämät resurssit esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta suunnitella yrityksen tuotteiden valmistamisen tai palvelun tarjonnan tehdä ja raportoida markkinointisuunnitelman ja päättää markkinointitoimenpiteistä

124 120 tehdä yrityksen tarvitsemat logistiset ratkaisut tehdä yrityksen riskienhallinta-analyysin suunnitella kannattavan liiketoiminnan toteutuksen ja ydintehtävät valita yritysmuodon, perustaa yrityksen ja lopettaa sen toiminnan Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö taulukkoon. Arvioinnin kohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Laadukas toiminta suunnittelee opastettuna yrityksen toiminnan etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti hankkii opastettuna yhteistyöyrityksen toimii työlleen asetettujen laatutavoitteiden ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella toimii palveluhenkisesti. suunnittelee yrityksensä toimintaa ja toimii oma-aloitteisesti ja vastuullisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti hankkii yhteistyötahoja ja toimii yhteistyöverkostoissa toimii asetettujen laatutavoitteiden ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi. suunnittelee yrityksensä toimintaa innovatiivisesti ja toimii oma-aloitteisesti, vastuullisesti ja kannustavasti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti hankkii yhteistyötahoja ja hyödyntää yhteistyöverkostoja toiminnan kehittämisessä toimii asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Liiketoimintaympäristön selvittäminen Liikeidean valinta tai tutkinnon suorittaja hyödyntää opastettuna tuotteistamisessa oman alan mahdollisuuksia yritystoimintaan etsii opastettuna erilaisista verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa ohjattuna alalla toimivia yrityksiä ja tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa ohjattuna alan kehitystä yritystoiminnan aloittamisen kannalta arvioi opastettuna mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää opastettuna perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia hakee ohjattuna tietoa keskeisiltä viranomaisilta hyödyntää tuotteistamisessa oman alan tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan etsii erilaisista verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa alan kehitystä yritystoiminnan aloittamisen kannalta arvioi mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää ja raportoi perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia hakee tietoa keskeisiltä viranomaisilta hyödyntää tuotteistamisessa oman alan tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan hyödyntää eri verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa alan kehitystä ja kehitysnäkymiä yritystoiminnan aloittamisen kannalta arvioi itsenäisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä ja asettaa itselleen kehittymistavoitteita selvittää ja raportoi perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia hakee itsenäisesti tietoa keskeisiltä viranomaisilta

125 121 hankkii ohjattuna yrityksensä toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan, myydään ja talous hoidetaan hankkii yrityksensä toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankintaan mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan, markkinoidaan, myydään ja talous hoidetaan hyödyntää yrityksensä toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa siitä, miten tuote tai palvelu tuotetaan, markkinoidaan, myydään ja talous hoidetaan Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta sekä yrityksen perustaminen ja lopettaminen Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelman-ratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö hankkii ohjattuna yrityksensä logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa käyttää ohjattuna yrityksensä riskienhallinta-analyysissä tarvittavaa tietoa hankkii ohjattuna tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut tiedostaa yritystoiminnan olevan kirjanpitolain alaista ja kirjanpidon tarkoituksen hankkii ohjattuna tietoa yrittäjän osuudesta kirjanpidossa ja tuloksen tulkinnasta hakee ohjattuna tietoa keskeisistä, tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevista säädöksistä valitsee ohjattuna yritykselle yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamis- ja lopettamisasiakirjat. hankkii yrityksensä logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa käyttää yrityksensä riskienhallinta-analyysissä tarvittavaa tietoa hankkii tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut tiedostaa yritystoiminnan olevan kirjanpitolain alaista ja kirjanpidon tarkoituksen hankkii tietoa yrittäjän osuudesta kirjanpidossa ja yrityksen tuloksen tulkinnasta hakee tietoa keskeisistä, tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevasta lainsäädännöstä ja säädöksistä valitsee yritykselle yritysmuodon, laatii yrityksen perustamis- ja lopettamisasiakirjat. tai tutkinnon suorittaja hyödyntää yrityksensä logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa soveltaa yrityksensä riskienhallinta-analyysissä tarvittavaa tietoa hankkii tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut tiedostaa yritystoiminnan olevan kirjanpitolain alaista ja kirjanpidon tarkoituksen hankkii tietoa yrittäjän osuudesta kirjanpidossa ja yrityksen tuloksen ja taseen tulkinnasta soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja muita säädöksiä valitsee yritykselle yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamis- ja lopettamisasiakirjat. tekee ohjattuna päätöksiä tekee valintoja ja päätöksiä tekee perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi opastettuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee opastettuna yhteistyöstä sidosryhmien kanssa arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee yhteistyöstä sidosryhmien kanssa arvioi oma-aloitteisesti omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee innovatiivisesti yhteistyöstä sidosryhmien kanssa Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna yritystoiminnan suunnittelussa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja tekee ohjattuna suunnitelmia alansa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta yrityksessään tunnistaa opastettuna työhön ja työympäristöön liittyvät vaaroja noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja tekee suunnitelmia alansa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta yrityksessään tunnistaa yrityksessä tehtävään työhön ja työympäristöön liittyvät vaaroja ja tekee suunnitelmia suojautua niiltä noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja tekee oma-aloitteisesti suunnitelmia alansa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta yrityksessään tunnistaa oma-aloitteisesti yrityksessä tehtävän työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja tekee suunnitelmia suojautua niiltä Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla oman yrityksen toiminnan ja toi-

126 122 mimalla yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa luokkaopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) kirjalliset ja suulliset harjoitukset ryhmä- ja parityöskentely itsenäinen työskentely tietokonetyöskentelyä toimitaan ryhmänä perustetussa yrityksessä (NY), yrityssimulaatiossa yms. 4.8 Opinnäyte ammatillisessa peruskoulutuksessa suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi työnäyte, portfolio tai esitys. tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. Opinnäyte sijoittuu viimeisen opiskeluvuoden opintoihin ja toteutetaan työssäoppimisjakson yhteydessä. Opinnäytteeseen kuuluu aina myös kirjallinen osuus, työseloste. t ohjeistetaan opinnäytteen tekemiseen koulutusohjelmaopintojen yhteydessä. 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TA- VOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, suomi (4 ov) Tavoitteet viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja

127 123 hakeutumaan jatko-opintoihin hallitsee työelämässä tarvittavat tekstitaidot osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä ymmärtää liike-elämään ja julkishallintoon liittyvien tekstien keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti tulkitsee erilaisia tekstilajeja ja kaunokirjallisuutta arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi asiakaspalvelu- ja ryhmäviestintätilanteissa hallitsee liiketalouden ja kaupan alan erilaiset puheviestintätilanteet, esimerkiksi asiakaspalvelun, tuote-esittelyn ja puhelinpalvelun, opinnäytteen esittelyn osaa laatia liike-elämän ja julkishallinnon tavallisimmat asiakirjat, esimerkiksi raportit, tiedotteet ja kaupanteon ja kokousten asiakirjat osaa toimia työnhakutilanteessa ja laatia työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat hyödyntää liike-elämän ja julkishallinnon ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä osaa toimia työnhakutilanteessa ja laatia työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön periaatteet kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja osallistuu rakentavasti työpaikkansa viestintään. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä teksteistä ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisen tekstin päätarkoituksen ja osaa yhdistää sen tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita laatii ohjatusti ja mallin mukaan asiakirjat hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia tekstejä ymmärtää tekstin tarkoituksen ja pääsisällön sekä osaa yhdistää ja vertailla sen yksityiskohtia omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa suhteuttaen kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä käyttää sujuvaa lause- ja virkerakennetta ja jaksottaa tekstiä laatii asianmukaiset asiakirjat hakee tietoa erilaisista lähteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä sekä arvioi niiden luotettavuutta ymmärtää sekä tekstin tarkoituksen ja sanoman että yksityiskohtien merkityksen, tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstin sisältöä ja ilmaisutapaa kirjoittaa tavoitteellisesti ja työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta hallitsee kielenkäytön perusnormit sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua laatii asianmukaisia asiakirjoja ja osaa soveltaa asiakirjamalleja

128 124 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen käyttää mallin mukaan tekstilajiin kuuluvia vaatimuksia toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa mm. työnhakutilanteessa osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja käyttää tekstilajiin kuuluvia vaatimuksia ja muutakin tekstilajitietämystään toimii asiallisesti ja kohteliaasti vuorovaikutustilanteissa mm. työnhakutilanteessa osallistuu keskusteluun ja vie keskustelua tavoitteen suunnassa eteenpäin soveltaa tekstilajin vaatimuksia omissa teksteissään toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen perustelee mielipiteensä osaa pitää lyhyen esityksen tuntee ammattialansa keskeiset mediat noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia tunnistaa oman kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän merkityksen käyttää kirjallisuutta ja muita taidemuotoja elämyksellisesti. perustelee monipuolisesti mielipiteensä ja väitteensä saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin, että sitä on helppo seurata käyttää keskeisiä viestintävälineitä ja osaa arvioida mediatekstejä tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena, noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä ottaa huomioon kulttuurienvälisen viestinnän omassa vuorovaikutuksessaan osaa eritellä kirjallisuutta ja muita taidemuotoja. perustelee monipuolisesti näkemyksiään sekä arvioi vaikuttamispyrkimyksiä pystyy puhuessaan ylläpitämään vuorovaikutusta, osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan soveltaa kulttuurienvälistä viestintää ja omaa kulttuuriosaamistaan sekä toimii suvaitsevasti osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta ja muita taidemuotoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 7. Estetiikka, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5), Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) korvaavat Äidinkieli, suomi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) Kirjallinen viestintä (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa työelämän eri tilanteissa. hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen (kirjastoon ja sen käyttöön tutustuminen). Hän hyödyntää liiketalouden alan ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä.

129 125 ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä, osaa laatia työelämässä tarvittavia asiakirjoja, kuten tiedotteita ja raportteja kirjoittaa itsenäisesti sekä työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta. Hän hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua. Hän käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kirjallisen viestinnän arvioinnin kohteet: Tiedonhankinta hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa (T1) hakee ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia lähteitä (H2) hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen (K3) Tekstin ymmärtäminen löytää ohjatusti tekstin keskeisen ajatuksen ja tuntee oman alansa ammattilehdet (T1) ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja osaa yhdistää tekstin tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa sekä osaa hyödyntää ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä (H2) ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään. Hän osaa tutkia kriittisesti liiketalouden alan ammattilehtiä ja viestintävälineitä sekä hyödyntää niitä monipuolisesti. (K3) Kirjallinen viestintä kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita, osaa kirjoittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä (T1) kirjoittaa oikein ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, käyttää sujuvia lauseja virkerakenteita ja jaksottaa tekstejä, laatii asian erilaisia tekstejä (H2) kirjoittaa itsenäisesti sekä työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta, hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua, käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen)

130 126 Ajoitus kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Suullinen viestintä (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti. Hän osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun sekä ilmaisee monipuolisesti näkemyksiään. osaa toimia ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kuten asiakkaan kohtaamisessa ja ottaa luontevasti huomioon sanattoman viestinnän eri osaalueet. suunnittelee esityksensä huolellisesti. Hän saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa havainnollistaa esitystään sekä rakentaa sen sisällön loogiseksi. Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työsuoritusten kuvaaminen Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Suullisen viestinnän arvioinnin kohteet: Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa, osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja ja osaa ilmaista mielipiteensä. Tietää sanattoman viestinnän eri osaalueet. Osaa valmistella lyhyen esityksen. (T1) toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Osallistuu keskusteluun ja vie sitä eteenpäin. Perustelee mielipiteensä ja väitteensä. Osaa esittää asiansa ymmärrettävästi. Osaa useissa eri yhteyksissä ottaa huomioon sanattoman viestinnän. Valmistautuu esitykseen ja ottaa huomioon kuulijat. (H2) toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti. Osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun. Ilmaisee monipuolisesti näkemyksiään. Osaa työpaikalla ja asiakastilanteissa ottaa luontevasti huomi-

131 127 oon sanattoman viestinnän eri osa-alueet. Suunnittelee esityksensä huolellisesti. Saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa. Osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi. Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kieli ja kulttuuri (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) osaa käyttää ja tulkita kirjallisuutta (myös lähdemateriaaleja) ja muita taiteen lajeja. haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli ja suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin. haluaa verkostoitua ammattialalla ja on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatko-opinnot). hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteen hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston ja hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kielen ja kulttuurin arvioinnin kohteet: Kirjallinen viestintä selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen (T1)

132 128 tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy hyvin työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista (H2) hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteen (K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa toimissaan ottaa huomioon erilaiset ihmiset, on kiinnostunut liiketalouden alasta ja tuntee alan ammattisanastoa (T1) osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä, tuntee olevansa oikealla alalla ja pohtii oman alansa näkymiä sekä osaa kirjoittaa oikein alansa ammattikieltä (H2) haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli, suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtovereihinsa, haluaa verkostoitua ammattialalla ja on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä sekä hallitsee hyvin alansa ammattisanaston (K3) Mediaosaaminen tietää ammattialansa keskeiset mediat ja noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia (T1) tuntee ammattialansa keskeiset mediat, tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä (H2) hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä ja osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan(k3) Kielen ja kulttuurin tunteminen tiedostaa kulttuurin moninaisuuden, löytää ohjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista itseään kiinnostavaa luettavaa ja katsottavaa (T1) oppii arvostamaan omaa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä ja osaa ottaa huomioon kulttuurien välisen viestinnän, osaa eritellä kirjallisuutta ja muita taidemuotoja (H2) käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja, soveltaa kulttuurien välistä viestintää ja omaa kulttuuriosaamistaan sekä toimii suvaitsevasti, osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta ja muita taiteenlajeja (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana.

133 Työelämän asiakirjat (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) hallitsee työelämässä tarvittavat tekstitaidot osaa laatia itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä liikekirjeitä ja kokousasiakirjoja hallitsee keskeiset kokous- ja neuvottelutekniikan taidot sekä osallistuu harjoituksiin aktiivisesti. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Työelämän asiakirjojen arvioinnin kohteet: Kirjallinen viestintä osaa laatia työelämän perusasiakirjoja ohjeiden mukaan ottaen huomioon tekstilajiin kuuluvat vaatimukset (T1) laatii käyttökelpoisia työelämän asiakirjoja ja ottaa huomioon tekstilajin vaatimukset ja käyttää muutakin tekstilajeihin kuuluvaa tietämystään (H2) laatii itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjoja ja soveltaa tekstilajin vaatimuksia omissa teksteissään (K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen tuntee kokouksen ja neuvottelun erot, seuraa keskustelua häiritsemättä ja asiallisesti (T1) pystyy toimimaan asiallisesti kokouksessa ja neuvottelussa, käyttää puheenvuoroja ja osaa laatia keskeiset kokous- ja neuvotteluasiakirjat (H2) hallitsee keskeiset kokous- ja neuvottelutekniikan taidot sekä osallistuu harjoituksiin aktiivisesti (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

134 130 Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla (4 ov) Tavoitteet lukee, kirjoittaa ja ilmaisee itseään oman äidinkielen avulla ymmärtää kielellisiä juuriaan ja oman kielellisen identiteettinsä kehittymistä käyttää sekä omaa kieltään että suomen kieltä eri yhteyksissä hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti osaa kielellisesti viestiä ja olla vuorovaikutuksessa, jotta hän voi osallistua työelämään, toimia aktiivisena kansalaisena ja harjoittaa jatko-opintoja osaa toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja ammatillisissa yhteyksissä arvostaen omaa kieltään ja samalla suomalaisuutta. Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Kielen ja kulttuurin tunteminen Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota

135 131 ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3), Viestintä ja yhteiskunta (ÄIM4), Tiedon maailma (ÄIM6) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) Oma äidinkieli ja sen käyttö (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) erittelee venäjän kielen osaamistaan sekä aikaisempia tietojaan kielestään ja kulttuuristaan sekä tuntee kielen historian ja nykytilanteen tutustuu venäjän kielen käyttöön ja kielen vaihteluun asianomaisella kielialueella sekä kuuntelee äidinkieltä eri tilanteissa kartuttaa sanastoa ja määrittelee eri alojen käsitteitä venäjän kielellä tuntee venäjän kielen sanaluokat ja niiden ominaisuudet Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Oma äidinkieli ja sen käyttö -arvioinnin kohteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat, osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan (H2)

136 132 lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut, on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan sekä on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen (K3) Tiedonhankinta ja mediaosaaminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) (H2) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialansa asioista, vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä, käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditioita noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti, vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota, laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään ja osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kielitieto ja oikeakielisyys (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus)

137 133 perehtyy tarkemmin venäjän kielen rakenteeseen ja erityispiirteisiin suomen kieleen verrattuna ja harjoittelee kielen kirjallista käyttöä hallitsee venäjän kielen oikean kirjoitustekniikan sekä käsin että tietokoneella osaa taivuttaa sanoja venäjän kielellä ja hallitsee rektion ominaispiirteet venäjän kielellä sekä osaa tuottaa tekstiä aiheen mukaan. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kielitieto ja oikeakielisyyden arvioinnin kohteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat, osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan (H2) lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut, on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan sekä on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen (K3) Tiedonhankinta ja mediaosaaminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) (H2) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1)

138 134 osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialansa asioista, vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä, käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditioita noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti, vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota, laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään ja osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: Ajoitus jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) tutustuu venäläisiin kulttuuriperinteisiin, myös suulliseen kansanperinteeseen, uskontoon ja uskomuksiin sekä vertaa oman kulttuurin piirteitä suomalaiseen kulttuuriin perehtyy venäjän ajankohtaisiin mediateksteihin kuten uutisiin, mainoksiin, artikkeleihin ja reportaaseihin. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta arvioinnin kohteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat, osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja

139 135 kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan (H2) lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut, on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan sekä on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen (K3) Tiedonhankinta ja mediaosaaminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) (H2) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialansa asioista, vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä, käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditioita noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti, vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota, laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään ja osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

140 136 Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) tuntee venäjän kulttuurin ja taiteen yleisesti sekä tutustuu venäjän kielen joihinkin tunnettuihin kirjailijoihin ja taiteilijoihin lukee ja referoi haluamansa teoksen tai syventyy johonkin taidelajiin ja kertoo siitä kykenee sopivissa tilaisuuksissa esittelemään venäjän kulttuuria, taidetta ja kirjallisuutta Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit arvioinnin kohteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat, osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan (H2) lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut, on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan sekä on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen (K3) Tiedonhankinta ja mediaosaaminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) (H2) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3)

141 137 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialansa asioista, vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä, käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditioita noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti, vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota, laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään ja osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Suomi toisena kielenä (4 ov) Tavoitteet hallitsee sellaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että hänellä on riittävät valmiudet työelämään, aktiiviseen kansalaisuuteen ja jatko-opintoihin ymmärtää suomenkielisen suullisen viestinnän keskeiset sisällöt ja seuraa vaivattomasti opinnoissa käsiteltävää asiaa sekä kykenee osallistumaan työskentelyyn ymmärtää kirjallisen oppimateriaalin keskeiset sisällöt ja pystyy käyttämään niitä opinnoissa etenemiseen saa virikkeitä ja elämyksiä tutustuessaan kirjallisuuteen ja erilaisiin tekstilajeihin suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan äidinkielellään tuottaa asiakirjoja ja muita tekstejä esimerkkinä raportit, tiedotteet sekä kaupanteon ja kokousten asiakirjat hallitsee suomen kielen keskeiset rakenteet sekä liike-elämän ja julkishallinnon ammattisanaston ja sanontatavat osaa toimia ammatissaan suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan keskeisten

142 138 toimintatapojen mukaan hakee tietoa eri lähteistä, käyttää sanakirjoja ja tekee muistiinpanoja itsenäisesti sekä käyttää kirjallista ja tietoverkoissa olevaa aineistoa kielitaitonsa kehittämiseksi ja opintojensa edistämiseksi. Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tunteminen hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä teksteistä ymmärtää lyhyitä käytännönläheisiä tekstejä, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia sekä ammattialansa sisältöjä käsitteleviä tekstejä kirjoittaa lyhyen, sidosteisen tekstin tutuista aiheista tavallisimmissa kirjallisen viestinnän muodoissa sekä hallitsee yleisissä ja ammatillisissa tilanteissa tarvittavien tekstien laadintaan riittävän sanaston ja rakenteet ymmärtää opiskelua tai oman alansa työtä käsittelevän puheen ja tavallista sanastoa sisältävän keskustelun kertoo tutuista asioista ja selviytyy epävirallisista keskusteluista sekä viestii ammattialaansa liittyvissä erilaisissa tilanteissa tuntee suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia tekstejä ymmärtää tekstejä oman alansa tai yleisistä aiheista sekä jonkin verran päättelyä vaativia tekstejä, osaa etsiä ja yhdistellä tietoja useammasta muutaman sivun pituisesta tekstistä kirjoittaa tekstejä sekä tutuista abstrakteista ja oman ammattialansa aiheista, käyttää monenlaiseen kirjoittamiseen tarvittavaa sanastoa ja lauserakenteita sekä kirjoittaa ymmärrettävää ja kohtuullisen virheetöntä kieltä ymmärtää yleisiä aiheita ja asiatietoa sisältävät sekä omaan ammattialaansa liittyvät keskustelut ja hallitsee sanaston kertoo tavallisista, konkreeteista aiheista ja selostaa alansa työtehtäviin liittyviä aiheita sekä viestii ja käyttää kohtalaisen laajaa sanastoa, monenlaisia rakenteita ja mutkikkaita lauseita ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan normeja ja työelämän toimintatapoja sekä ottaa huomioon kulttuurien välisen viestinnän omassa vuorovaikutuksessaan hakee tietoa erilaisista lähteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä sekä arvioi niiden luotettavuutta ymmärtää itsenäisesti tekstejä myös abstrakteista aiheista, jotka voivat liittyä myös oman alan työhön ja työturvallisuuteen, hahmottaa nopeasti tekstin sisällön ja sen tarpeellisuuden ja soveltaa sitä erilaisiin tehtäviin kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä myös abstrakteista aiheista sekä työtehtävistään, yhdistelee tai tiivistää eri lähteistä poimittuja tietoja tekstiinsä, hallitsee laajan sanaston ja vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi ymmärtää konkreetin ja abstraktin sekä omaa ammattialaa käsittelevän puhutun kielen, erottaa erilaiset puhetyylit ja osaa tiivistää kuulemastaan avainkohdat ja tärkeät yksityiskohdat viestii selkeästi kokemuspiiriinsä ja ammattialaansa liittyvissä tilanteissa sekä useimmissa käytännöllisissä ja sosiaalisissa tilanteissa sekä muodollisissa keskusteluissa, käyttää kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa soveltaa tietoaan suomalaisen yhteiskunnan normeista ja työelämän toimintatavoista sekä soveltaa kulttuurienvälistä viestintää ja omaa kulttuuriosaamistaan

143 139 Kielenopiskelu tuntee erilaisia kielenopiskelun työtapoja ja sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön periaatteita. soveltaa erilaisia kielenopiskelun työtapoja ja käyttää sanakirjoja ja muita tietolähteitä ymmärtämisen avuksi. soveltaa opiskelussaan erilaisia kielenopiskelun strategioita sekä käyttää sanakirjoja ja muita tietolähteitä tuottamistehtävien apuna. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Suomen kielen opintojen tavoitteiden määrittelyssä käytetään Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikkoa, jonka B2.1-taso (itsenäisen kielitaidon perustaso) kuvaa pääpiirteittäin opiskelijan kiitettävää osaamista koulutuksen lopussa. (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Published by arrangement with the Council of Europe Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. Suomentanut Irma Huttunen ja Hanna Jaakkola 2003.) Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet hallintaan (S21), Kieli käyttöön (S22), Syvemmät tekstitaidot (S24) ja Suomalainen kulttuuri (S25) korvaavat Äidinkieli, suomi toisena kielenä -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) Kirjallinen viestintä (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa ja hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi ammattialansa työselitysten tulkitsemisessa (ammattialansa kirjalliset ja suulliset harjoitukset). Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kirjallisen viestinnän arvioinnin kohteet: Tiedonhankinta hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa (T1)

144 140 hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia lähteitä (H2) hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen (K3) Tekstin ymmärtäminen löytää ohjatusti tekstin keskeisen ajatuksen (T1) ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja osaa yhdistää tekstin tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa (H2) ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään (K3) Kirjallinen viestintä kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita ja osaa kirjoittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä (T1) kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, käyttää sujuvia lause- ja virkerakenteita ja jaksottaa tekstiä sekä laatii asian erilaisia tekstejä (H2) kirjoittaa itsenäisesti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä ja hallitsee kielenkäytön perussäännöt (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Suullinen viestintä (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) hallitsee sellaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että hänellä on riittävät valmiudet työelämään, aktiiviseen kansalaisuuteen ja jatko-opintoihin ymmärtää suomenkielisen suullisen viestinnän keskeiset sisällöt ja seuraa vaivattomasti opinnoissa käsiteltävää asiaa sekä kykenee osallistumaan työskentelyyn. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan

145 vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). 141 Suullisen viestinnän arvioinnin kohteet: Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa, osaa ilmaista mielipiteensä ja osaa valmistella lyhyen esityksen (T1) toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osallistuu keskusteluun ja osaa esittää asiansa ymmärrettävästi, valmistautuu esitykseen ja ottaa huomioon kuulijat (H2) toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa joustavasti, osallistuu aktiivisesti keskusteluun, suunnittelee esityksensä huolellisesti, saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa sekä osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kieli ja kulttuuri (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) osaa käyttää erilaisia kulttuurimuotoja (kirjallisuus, elokuva, teatteri jne.). haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli ja suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin. on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatko-opinnot) ja hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t).

146 142 Kielen ja kulttuurin arvioinnin kohteet: Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa toimissaan ottaa huomioon erilaiset ihmiset, on kiinnostunut ammattialasta, tuntee ammattialansa ammattikielen ja käyttää sitä (T1) osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä, osaa kirjoittaa oikein ammattialansa ammattikieltä (H2) haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli, suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtovereihinsa, on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä ja hallitsee ammattialansa ammattisanastoa (K3) Mediaosaaminen tietää ammattialansa keskeiset mediat ja noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia (T1) tuntee ammattialansa keskeiset mediat (H2) hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä (K3) Kielen ja kulttuurin tunteminen tiedostaa kulttuurin moninaisuuden ja löytää ohjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista itseään kiinnostavaa luettavaa ja katsottavaa (T1) oppii arvostamaan omaa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä (H2) käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Työelämän asiakirjat (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteen sekä hakee tietoa työselityksistä, käyttöohjeista ja muista lähteistä, käyttää sanakirjoja ja tekee muistiinpanoja itsenäisesti ja tuottaa työsuunnitelmia ja raportteja. osaa toimia ammatissaan suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan keskeisten toimintatapojen mukaan.

147 143 Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Työelämän asiakirjojen arvioinnin kohteet: Kirjallinen viestintä selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhönottohaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen, osaa laatia työelämän perusasiakirjoja ohjeiden mukaan (T1) tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista, laatii käyttökelpoisia työelämän asiakirjoja (H2) hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteen ja laatii itsenäisesti harkittuja työelämän asiakirjoja (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Toinen kotimainen kieli, ruotsi (1 ov) Tavoitteet selviytyy liiketalouden ja hallinnon alan rutiininomaisista työtehtävistä ja arkipäivän tilanteista toisella kotimaisella kielellä ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurin merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

148 Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. 144 Arvioinnin kohde Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin merkitys Kielenopiskelu tuntee sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön periaatteet ymmärtää apuvälineitä käyttäen lyhyiden ja yksinkertaisten omaan työhön ja työturvallisuuteen liittyvien kirjallisten viestien sisällön kertoo muutamalla sanalla itsestään tai tutuista asioista omassa työssään on tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä tunnistaa omat oppimisstrategiansa. käyttää sanakirjoja ja jonkin verran myös muita, kuten esimerkiksi sähköisiä tietolähteitä kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä työhön liittyviä tekstejä kuten työja turvallisuusohjeet selviytyy rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaista, keskeistä sanastoa ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen kohdatessaan pohjoismaalaisia tunnistaa omien oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia. käyttää sanakirjoja, myös sähköisiä, ja muuta lähdeaineistoa hankkiakseen lisätietoa omaa alaa käsittelevistä vieraskielisistä yksinkertaisista ohjeistuksista kirjoittaa lyhyitä työhön liittyviä muistiinpanoja, ohjeita tai tilauslistoja toimii tavanomaisimmissa viestintätilanteissa sekä kasvotusten että puhelimessa ja tarvittaessa pyytää tarkennusta tai selvennystä ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin aseman monikulttuurisessa Suomessa kokeilee uusia strategioita ja oppimistapoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A1.3 A2.1 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.3 A2.1. (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Published by arrangement with the Council of Europe Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. Suomentanut Irma Huttunen ja Hanna Jaakkola 2003.) Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu ja vapaa-aika (RUB1) korvaa Toinen kotimainen kieli, ruotsi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, onlinesanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa (esim. keskeiset työvälineet, laitteet ja materiaalit sekä alan työmenetelmien nimitykset, työturvallisuusmääräykset ja -varusteet) ymmärtää pääpiirteittäin omaan ammattialaan liittyvien tekstien sisällön ja osaa kertoa ammattialastaan

149 145 osaa kertoa itsestään ja kirjoittaa lyhyitä omaan elämään ja työhön liittyviä tekstejä selviytyy vaativammistakin viestintätilanteista (esim. puhelinkeskustelut, neuvonta, opastus) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta osaa hyödyntää kielten yhtäläisyyksiä sekä ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen Suomessa ja Pohjoismaissa Ruotsin kielen arvioinnin kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerittaulukkoon. Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Englanti (2 ov) Tavoitteet viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatko-opintoihin hallitsee liiketalouden ja kaupan alan keskeiset asiakaspalvelu- ja viestintätilanteet osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Tiedonhankinta hakee tietoa työhönsä liittyvistä materiaaleista ja ohjeista ohjattuna ja sanakirjoja käyttäen hakee omaa alaa koskevaa tietoa sanakirjoja ja jonkin verran myös muita, kuten esimerkiksi sähköisiä, tietolähteitä käyttäen hakee monipuolisesti omaa alaa koskevaa tietoa, soveltaa tietojaan ja taitojaan sekä perustelee ratkaisunsa

150 146 Tekstien ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Kielenopiskelu ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia oman alansa työhön liittyviä kirjallisia viestejä kirjoittaa ohjattuna mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia oman alansa työhön liittyviä suullisia viestejä ja osaa toimia niiden mukaan kertoo lyhyesti itsestään ja alansa työtehtävistä vastaamalla hänelle esitettyihin kysymyksiin ennakoitavissa olevissa ja tutuissa työtilanteissa on tietoinen opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksestä tunnistaa omat oppimisstrategiansa. ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita apuvälineitä käyttäen ja tekee tarkentavia kysymyksiä sekä osaa toimia niiden mukaan kirjoittaa mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä ymmärtää tavanomaisimpia työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä suullisia ohjeita ja osaa toimia niiden mukaan kertoo itsestään ja työtehtävistään siten, että tulee ymmärretyksi ja osallistuu keskusteluun, mikäli keskustelukumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ymmärtää opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksen arvioi oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia. ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita sekä työstä annettua palautetta kirjoittaa tavanomaisia henkilökohtaisia viestejä ja lyhyitä tekstejä sekä täyttää yksinkertaisia työhönsä liittyviä asiakirjoja ymmärtää keskeiset ajatukset tavanomaisesta normaalitempoisesta puheesta ja toimii niiden mukaan kertoo tutuissa tilanteissa työpaikastaan ja työstään ja siihen liittyvistä normeista ja tavoista sekä tarvittaessa ottaa selvää muiden maiden vastaavista asioista sekä hankkii kysymällä työhönsä liittyviä lisäohjeita soveltaa vieraan kielen ja kulttuurin tietojaan ja taitojaan vahvistaa oppimistaan kokeilemalla uusia strategioita ja oppimistapoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1. (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Published by arrangement with the Council of Europe Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. Suomentanut Irma Huttunen ja Hanna Jaakkola 2003.) Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ korvaavat Vieras kieli, A-kieli -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) Englanti 1 (1 v) Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, onlinesanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti, mm. osaa kertoa itsestään, omasta alastaan ja koulutuksestaan ja tule-

151 147 vasta ammatistaan ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset), osaa luetella keskeisimmät ammattialansa työvälineet, laitteet ja materiaalit englanniksi osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ), kertoa ammattialansa työmenetelmistä, tunnistaa työturvallisuusmääräykset englanniksi, osaa opastaa ja neuvoa erilaisissa tilanteissa Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös englannin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Englanti 1 arvioinnin kohteet: Tiedonhankinta osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti (T1) osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa (H2) osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti (K3) Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaansa liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus), osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) (T1) ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet), osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) (H2) ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset), osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (T1) selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asian (H2) selviytyy asian ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta (K3)

152 148 Ajoitus Kielen ja kulttuurin tuntemus on tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä (T1) ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen (H2) soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Englanti 2 (1 ov) Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, onlinesanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työnhaku, CV, ohjeet ja ymmärtää mm. manuaalit) selviytyy asian ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työhaastatteluista, työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta osaa soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (esim. yritysesittelyt, erilaiset asiakastilanteet) Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös englannin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Englanti 2 arvioinnin kohteet: Tiedonhankinta osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti (T1) osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa (H2) osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti (K3)

153 149 Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaansa liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus), osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) (T1) ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet), osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) (H2) ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset), osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (T1) selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asian (H2) selviytyy asian ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta (K3) Kielen ja kulttuurin tuntemus on tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä (T1) ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen (H2) soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (K3) Kielenopiskelu tunnistaa omat oppimisstrategiansa (T1) arvioi oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia (H2) vahvistaa oppimistaan kokeilemalla uusia strategioita ja oppimistapoja (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana.

154 150 Etenemisehto Suositus: Englanti 1 suoritettu hyväksytysti Matematiikka (3 ov) Tavoitteet hallitsee peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset ja käyttää niitä liiketalouden ja kaupan alaan liittyvissä laskutoimituksissa laskee pinta-aloja ja tilavuuksia sekä soveltaa geometriaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä liike-elämässä sekä julkishallinnossa esiintyvien ongelmien ratkaisussa ilmaisee muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla muodostaa ja laatii liike-elämään ja julkishallintoon liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia sekä ratkaisee työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä, kuvaajien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelmanratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä

155 151 laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja. laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja. laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9. Matematiikka ja luonnontieteet. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) korvaavat Matematiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) Matematiikka 1 (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) soveltaa liiketalouden ja kaupan alalla tarvittavia peruslaskutoimituksia ja prosenttilaskentaa ja arvioi tulosten tarkkuutta (pyöristää ja käyttää järkevästi likiarvoja ammattialallaan, yksikönmuunnokset) hallitsee liiketalouden ja kaupan alalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä (ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen, suhde ja verranto) liiketalouden ja kaupan alaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Matematiikka 1 arvioinnin kohteet: Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (T1) suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan (H2) soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä

156 152 hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (K3) Matemaattiset menetelmät ja ongelman ratkaisu sekä tulosten arviointi ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa (T1) ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta (H2) soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta (K3) Laskimen ja tietokoneen käyttäminen käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävine ratkaisemiseen (T1) käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen (H2) käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen (K3) Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä, laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja (T1) käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun, laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja (H2) soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä, laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Matematiikka 2 (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus)

157 153 soveltaa liiketalouden ja kaupan alalla tarvittavia laskutoimituksia (taso- ja avaruusgeometriaa ammattialan vaatimuksia vastaavasti, suorakulmaisen kolmion geometriaa, trigonometriaa, Pythagoraan lauseen käytön ammattialallaan) arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä (potenssit, juuret, yhtälöpari, toisen asteen yhtälö) liike-elämässä sekä julkishallinnossa esiintyvien ongelmien ratkaisussa ja - asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Matematiikka 2 arvioinnin kohteet: Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (T1) suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan (H2) soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (K3) Matemaattiset menetelmät ja ongelman ratkaisu sekä tulosten arviointi ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa (T1) ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta (H2) soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta (K3) Laskimen ja tietokoneen käyttäminen käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen (T1) käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen (H2)

158 154 käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen (K3) Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä, laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja (T1) käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun, laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja (H2) soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä, laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Matematiikka 3 (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) soveltaa liiketalouden ja kaupan alalla tarvittavia laskutoimituksia (mm. korko- ja kustannuslaskenta) ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee liike-elämässä ja kaupan alalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä liike-elämässä ja julkishallinnossa liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut

159 155 Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Matematiikka 3 arvioinnin kohteet: Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (T1) suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan (H2) soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (K3) Matemaattiset menetelmät ja ongelman ratkaisu sekä tulosten arviointi ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa (T1) ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta (H2) soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta (K3) Laskimen ja tietokoneen käyttäminen käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen (T1) käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen (H2) käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen (K3) Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä, laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja (T1) käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun, laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja (H2) soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä, laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut (K3)

160 156 Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Fysiikka ja kemia (2 ov) Tavoitteet soveltaa ammattitehtäviensä kannalta keskeisiä fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia, esimerkiksi aineita varastoitaessa on osattava ottaa huomioon aineiden keskinäinen reagointi osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä kestävän kehityksen osa-alueita, erityisesti logistiikan ympäristövaikutuksia, luonnonteelliseltä kannalta soveltaa ammattinsa kannalta keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä hallitsee fysiikan lainalaisuuksia, kuten logististen toimintojen mekaniikan, lämmön ja kosteuden vaikutuksen tuotteiden varastoinnissa, sähkölaitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön toimistoissa, asiakkaiden neuvonnan kodinkoneliikkeessä, sopivan valaistuksen valinnan myymälöihin, lasersäteellä tai mikroaalloilla toimivien laitteiden turvallisen käytön sekä ergonomisen työskentelyn toimistoissa ja varastoissa ottaa huomioon työssään ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä, ja sitä varten hänen on tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja sekä epäorgaanisten että orgaanisten yhdisteiden kemialliset ominaisuudet, kuten elintarvikkeiden ravinto- ja lisäaineet, palavat nesteet, pesu- ja puhdistusaineet, hapot, emäkset säilyttää, käyttää oikein ja hävittää asian alalla tarvittavia aineita, kuten happoja ja emäksiä, sekä laskea ainemääriä ja pitoisuuksia osaa tulkita aineiden, kuten kosmeettiset tuotteet, palavat nesteet, hapot, emäkset ja torjunta-aineet, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta tekee havaintoja ja mittauksia ammattinsa kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä

161 157 kerää, käsittelee ja analysoi tekemiään havaintoja ja mittauksia. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden ominaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä tuntee fysiikan lainalaisuuksia niin, että pystyy työtehtävissään ottamaan huomioon niihin liittyvät ilmiöt, mutta tarvitsee joissakin kohdin ohjausta käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit työssään, mutta tarvitsee osin ohjausta tulkitsee osin ohjattuna tavallisimpia tuotemerkintöjä osaa ottaa huomioon fysiikkaan liittyvät ilmiöt työtehtävissään käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit tutuissa työtilanteissa tulkitsee tavallisimpia tuotemerkintöjä osaa itsenäisesti soveltaa fysiikan lainalaisuuksia työssään käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa tulkitsee itsenäisesti erilaisia alan tuotemerkintöjä Havainnointi ja mittaaminen Turvallinen ja ergonominen työskentely laskee ohjattuna pitoisuuksia ja aineiden määriä sekä hankkii ohjeen mukaan tietoa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista toteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja -välineitä ohjatussa työtilanteessa tallentaa mittaukset ja havainnot ohjeiden ja esittää ne taulukoina ja graafeina sekä laskee tarvittaessa tuloksia, mutta tarvitsee joiltakin osin ohjausta työskentelee työturvallisuusohjeiden, mutta vaatii ohjausta ergonomiseen työskentelyyn. laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä sekä hankkii tietoa käyttöturvallisuustiedotteista toteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja -välineitä omatoimisesti ja osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta osaa analysoida mittauksia ja havaintoja sekä tehdä tuloksista johtopäätöksiä työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden. laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja osaa arvioida havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta osaa raportoida ja esittää tuloksia sekä arvioida tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 4. Terveys, turvallisuus ja työkyky, 6. Kestävä kehitys, 9. Matematiikka ja luonnontieteet, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikan ja kemian opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

162 Fysiikka (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) soveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä fysikaalisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja osaa arvioida havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta osaa raportoida ja esittää tuloksia sekä arvioida tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta soveltaa ammattialansa keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä hallitsee ammattialansa kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja ilmiöitä niin, että hän osaa käsitellä ammatissaan tarvitsemiaan laitteita ja järjestelmiä turvallisesti ja taloudellisesti sekä työskennellä ergonomisesti osaa tulkita aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta Arviointi Fysiikan ja kemian opintojaksoista annetaan arvosana. Fysiikan ja kemian pakollisten opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Fysiikan arvioinnin kohteet: Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä tunnistaa olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan, osaa välttävästi ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet, osaa ottaa sähköturvallisuuden huomioon, osaa välttävästi sähköopin peruskäsitteistöä (T1)

163 159 ymmärtää olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan, osaa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet, osaa hyödyntää tietojaan ergonomisessa työskentelyssä, osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön (H2) ymmärtää olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan ja osaa soveltaa oppimaansa, osaa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet ja osaa soveltaa oppimaansa, osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön ja osaa soveltaa oppimaansa (K3) Havainnointi ja mittaaminen avustettuna laatii raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan (T1) osaa laatia raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan ja muodostaa graafisia kuvaajia (H2) osaa laatia sujuvan raportin tutkimastaan asiasta, mittaa luotettavasti ja osaa arvioida mittaustuloksien luotettavuutta (K3) Energiatalouden perusteet tuntee välttävästi energiantuotanto- ja säästötapoja ammattinsa kannalta tuntee energiantuotanto- ja säästötavat (H2) tuntee energiantuotanto- ja säästötavat, osaa arvioida laitteiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia (K3) Tuotteen elinkaari avustettuna muodostaa tuotteen elinkaaren (T1) muodostaa itsenäisesti tuotteen elinkaaren (H2) muodostaa itsenäisesti tuotteen elinkaaren, pystyy soveltamaan oppimaansa (K3) Turvallinen ja ergonominen työskentely osaa ottaa sähköturvallisuuden huomioon, osaa välttävästi sähköopin peruskäsitteistöä (T1) osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön (H2) osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön ja osaa soveltaa oppimaansa (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa

164 160 Ajoitus mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kemia (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja arvioi havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta raportoi ja esittää tuloksia sekä arvioi tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. soveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta ottaa huomioon työssään ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä, ja sitä varten hänen on tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja sekä epäorgaanisten että orgaanisten yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia säilyttää, käyttää oikein ja hävittää asian ammattialalla tarvittavia aineita sekä laskee ainemääriä ja pitoisuuksia tulkitsee aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta Arviointi Fysiikan ja kemian opintojaksoista annetaan arvosana. Fysiikan ja kemian pakollisten opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan

165 (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). 161 Kemian arvioinnin kohteet: Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden ominaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit työssään, mutta tarvitsee osin ohjausta, tulkitsee osin ohjattuna tavallisimpia tuotemerkintöjä (T1) käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit tutuissa työtilanteissa, tulkitsee tavallisimpia tuotemerkintöjä (H2) käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa, tulkitsee itsenäisesti erilaisia alan tuotemerkintöjä (K3) Havainnointi ja mittaaminen toteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja välineitä ohjatussa työtilanteessa, avustettuna laatii raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan (T1) osaa analysoida mittauksia ja havaintoja sekä tehdä tuloksista johtopäätöksiä, osaa laatia raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan ja muodostaa graafisia kuvaajia (H2) laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan, osaa laatia sujuvan raportin tutkimastaan asiasta, mittaa luotettavasti ja osaa arvioida mittaustuloksien luotettavuutta (K3) Turvallinen ja ergonominen työskentely hankkii ohjeen mukaan tietoa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista (T1) hankkii tietoa käyttöturvallisuustiedotteista (H2) työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

166 162 Ajoitus Tutkinnon osat toteutetaan tutkinnon aikana Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (1 ov) Tavoitteet osallistuu oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa yhteisten asioiden hoitamiseen arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja tekee suunnitelman oman taloutensa hoitamisesta arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä Suomen kansantaloudelle hakee tietoa ammattialansa työpaikoista sekä Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Osallistuminen oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa Toimintamahdollisuuksien arviointi Yhteiskunnan palvelujen käyttö Oman talouden hoitaminen Kansantalouteen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden arviointi osallistuu ohjattuna yhteisten asioiden hoitamiseen arvioi ohjattuna toimintamahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet hakee tietoa kuluttajan keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista käyttää opiskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee ohjattuna suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii ohjattuna tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista arvioi ohjattuna yrittäjyyden keskeiset vaikutukset työllisyyteen osallistuu sovitulla tavalla yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset vaikuttamismahdollisuudet oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen työllisyyteen osallistuu itsenäisesti yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja arvioi itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen kansantalouteen

167 163 Tiedon haku ammattialan työpaikoista ja Euroopan unionista hakee tietoa ammattialansa työpaikoista paikallisesti hakee ohjattuna Euroopan unionin kansalaisia koskevaa tietoa. hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa. hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti ja Euroopan unionin maista hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) korvaavat Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus/ATK opetus sekä verkkoavusteinen opetus ja mahdolliset vierailut esim. Kela, työvoimatoimisto, sovittelutoimisto jne. osallistuu itsenäisesti yhteisten asioiden hoitamiseen tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja arvioi itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen kansantalouteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti ja Euroopan unionin maista hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa. Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon arvioinnin kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerit-taulukkoon. Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

168 164 Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Liikunta (1 ov) Tavoitteet edistää liikunnan avulla terveellistä ja aktiivista elämäntapaa ymmärtäen liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle tutustuu monipuolisesti terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja jaksamista edistävään liikuntaan pitää yllä fyysistä toimintakykyään liikunnan avulla liikkuu ja toimii vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja turvallisuutta. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja pitää ohjattuna yllä fyysistä toimintakykyään käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja monipuolisesti pitää yllä fyysistä toimintakykyään käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja monipuolisesti seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen liikunnan avulla ymmärtää ohjattuna liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille ymmärtää liikunnan merkityksen omalle fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnilleen ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveyden, turvallisuuden sekä toimintakyvyn huomioon ottaminen osallistuu liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan sekä noudattaa reilun pelin periaatteita noudattaa yleensä turvallisuutta liikunnassa. osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti reilun pelin periaatteita noudattaen toimii liikuntatilanteissa turvallisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä. osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteita edistää toiminnallaan ryhmän turvallisuutta. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Taitoa ja kuntoa (LI1) tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI 2) korvaa Liikunnan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

169 165 Toteutustapa Lähiopetus, itsenäinen työskentely yhteisesti laaditun suunnitelman käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja monipuolisesti seuraa, arvioi ja kehittää fyysistä toimintakykyään ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti, käyttäen omia taitojaan koko ryhmän taitojen kehittämiseen sekä edistäen reilun pelin periaatteita edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja turvallisuutta. osallistuu opintojakson lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn yhteisesti laaditun suunnitelman Liikunnan arvioinnin kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerittaulukkoon. Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, omista liikuntavarusteistaan huolehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja kehittää toimintakykyään opettajapalautteen sekä mahdollisten testien pohjalta kyky huomioida muu ryhmä kyky huomioida yksilölliset eroavuudet eri liikuntatilanteissa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Terveystieto (1 ov) Tavoitteet osoittaa toiminnallaan ja tiedoillaan halua ja kykyä ylläpitää ja edistää terveyttä ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä omassa elämäntavassaan ja toimintaympäristössään tietää mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille tietää tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset ja osaa ehkäistä terveyttä kuluttavia tekijöitä tietää terveyttä edistävistä elintavoista ja tottumuksista ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden ja tervey-

170 166 den väliset yhteydet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan tunnistaa liike-elämän ja julkishallinnon keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa kehittää työskentelytapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä yhteistyössä muiden kanssa osaa ehkäistä tapaturmia, hallitsee tavallisimmat ensiaputilanteet ja avun hakemisen ja osaa toimia ergonomisesti tietää väestön terveyseroista ja tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöistä ja niiden ennaltaehkäisystä tunnistaa omaan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia jaksamista edistävällä tavalla osaa tarvittaessa käyttää opiskeluterveyden- ja muita terveydenhuoltopalveluja, hyödyntää terveysliikuntaa ja ymmärtää niiden merkityksen toimintakyvyn ylläpitämisessä. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintaympäristön turvallisuutta edistävien toimintatapojen noudattaminen Terveysliikunnan ja terveydenhuoltopalvelujen hyödyntäminen Tapaturmien ehkäisy ja ensiapu sekä ergonominen toiminta ottaa ohjattuna huomioon tavallisimpia terveyttä edistäviä elintapoja ja tottumuksia (kuten liikunta, ravinto, lepo, uni, virkistys, mielenterveys, ihmissuhteet, seksuaaliterveys) ja on halukas edistämään omaa terveyttään ja jaksamistaan noudattaa yhteisössä sovittuja terveyttä ja turvallisuutta edistäviä toimintatapoja, mutta tarvitsee ohjausta uusissa tilanteissa suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna terveyttä edistävää liikuntaa ja osaa tarvittaessa hakea apua terveydenhuollon palveluista Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimin- tunnistaa mahdollisia tapaturmariskejä, osaa hakea ja antaa ensiapua tavallisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä noudattaa tutuissa tilanteissa ergonomisia toimintatapoja tietää tavallisimmista terveyshaitoista (kuten tupakointi ja päihteiden käyttö) sekä tavallisimmista ottaa huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävät elämäntavat ja tottumukset, osallistuu niitä ja omaa jaksamistaan edistävään toimintaan ottaa toiminnassaan huomioon terveyttä ja toimintakykyä kuormittavia tekijöitä ja haluaa edistää toimintansa ja toimintaympäristönsä terveellisyyttä ja turvallisuutta toteuttaa terveyttä edistävää liikuntaa laatimansa ohjelman mukaan ja käyttää tarvittaessa terveydenhuollon palveluja ehkäisee toiminnallaan tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä noudattaa ergonomisia toimintatapoja hyödyntää omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoperustaa, tuntee toimii terveyttä, hyvinvointia ja omaa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee toimintansa elintapojen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedolla ja kokemuksella ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja edistää omalla toiminnallaan koko yhteisön hyvinvointia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdollisuuksia oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja osaa hyödyntää terveydenhuoltopalveluja tilanteen vaatimalla tavalla toimii huolellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä työskentelee ergonomisesti ja itseään säästäen hyödyntää monipuolisesti omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä

171 167 takykyä edistävien, kansansairauksia ennaltaehkäisevien ja terveyttä kuluttavien tekijöiden sekä ammatin haittavaikutuksia koskevan tietoperustan hallinta terveyttä ja toimintakykyä kuormittavista tekijöistä ja kansansairauksista, mutta tarvitsee ohjausta terveyttä edistävän tiedon hankinnassa. terveyttä kuluttavat tekijät sekä elintavoista johtuvat terveyshaitat ja on tietoinen mahdollisista ammattiinsa liittyvistä kuormitustekijöistä. edistävää tietoa ja hakee itsenäisesti tietoa mahdollisista ammattinsa haittavaikutuksista. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 3. Ammattietiikka, 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky, 6. Kestävä kehitys, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Terveyden perusteet (TE1) korvaa Terveystiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (tietokonetyöskentely, verkkoavusteinen opetus ja etäopetus). Tutkinnon osa on suoritettavissa joko osittain tai kokonaan verkossa (Moodle). toimii terveyttä, hyvinvointia ja omaa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee toimintansa elintapojen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedolla ja kokemuksella ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja pyrkii edistämään omalla toiminnallaan koko yhteisön hyvinvointia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdollisuuksia oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja osaa hyödyntää terveydenhuoltopalveluja tilanteen vaatimalla tavalla toimii huolellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä työskentelee ergonomisesti ja itseään säästäen hyödyntää monipuolisesti omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoa ja hakee itsenäisesti tietoa mahdollisista ammattinsa haittavaikutuksista. Terveystiedon kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerit-taulukkoon. Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, tehtävien suorittaminen, asenne, käytös, opiskeluvälineistään huolehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja edistää omaa terveyttään, hyvinvointia ja jaksamista, hankkimalla ja hyödyntämällä monipuolisesti terveyttä ja toimintakykyä edistävää sekä ammattinsa haittavaikutuksia ehkäisevää tietoa osoittaa opiskeluun liittyvissä toimissaan pyrkivänsä edistämään omaa sekä ryh-

172 168 Ajoitus mänsä terveyttä, hyvinvointia ja jaksamista. mahdollinen kirjallinen tai suullinen koe mahdollinen itse- tai vertais- sekä ammatinopettaja-arviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Taide ja kulttuuri (1 ov) Tavoitteet ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja hyödyntää niiden ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteisössä osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin, kehittää kouluyhteisön kulttuuria ja ylläpitää sen esteettistä ilmettä ilmaisee ajatuksia, kokemuksia ja tunteita esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden tai kuvataiteen keinoin ja arvostaa muiden ilmaisua ja näkemyksiä noudattaa kestävän kehityksen periaatteita materiaalien valinnassa ja työskentelyssään suunnitellessaan ja toteuttaessaan liiketalouden ja hallinnon alan työhön liittyviä tehtäviä. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen Tuotoksen tekeminen Muiden ilmaisun ja näkemysten arvostaminen osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen ottaa ohjeiden mukaan huomioon luonnon ja energian säästämisen materiaalien käytössä ja työskentelyssään kertoo muiden ilmaisussa tunnistamistaan kulttuurisista piirteistä. huolehtii kouluyhteisön kulttuurista ylläpitäen sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen toimii luontoa ja energiaa säästäen materiaalien käytössä ja työskentelyssään antaa rakentavaa palautetta muiden ilmaisusta ja näkemyksistä. uudistaa kouluyhteisön kulttuuria kehittämällä sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan soveltavan ja ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit luontoa ja energiaa säästäen kehittää omaa ilmaisuaan arvostaen muiden näkemyksiä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 6. Kestävä kehitys, 7. Estetiikka.

173 169 Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit: Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) tai Ympäristö, paikka ja tila (KU2) tai Musiikki ja minä (MU1) tai Moniääninen Suomi (MU2) korvaavat Taide ja kulttuuri -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus ja mahdollisesti verkkoavusteinen opetus, mahdolliset vierailut teatteriin tai muuhun vastaavaan kulttuurikokemusten hankkimiseksi. uudistaa kouluyhteisön kulttuuria kehittämällä sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan soveltavan ja ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit luontoa ja energiaa säästäen kehittää omaa ilmaisuaan arvostaen muiden näkemyksiä tekee eri kuvataiteen aloihin liittyviä töitä mahdollisesti omaan alaansa integroiden Taiteen ja kulttuurin arvioinnin kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerit-taulukkoon. Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, opiskeluvälineistään huolehtiminen) mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Oheisessa linkissä Salpauksen johtokunnan hyväksymät ammattitaitoa täydentävät tutkinnon valinnaiset osat > > > 1 6 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV, AMMATILLISESSA PERUSKOULU- TUKSESSA n tulee sisällyttää tutkintoonsa 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia tutkinnon osia, joiden tavoitteet ja arviointi tulee myös sisällyttää opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voidaan opiskelijan valinnan mukaan jättää ilman arvosanaa. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen 1 Opetussuunnitelmaan sisältyvät ammattitaitoa täydentävät tutkinnon valinnaiset osat on opsin lopussa.

174 170 ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), lukioopintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. Vuosittain Salpauksessa tarjottavista vapaasti valittavista opinnoista tiedotetaan opiskelijoille hyvissä ajoin, jotta heillä on mahdollisuus tehdä valintoja mahdollisimman monipuolisesti myös muilta koulutusaloilta. Koulutusalan perustarjonta kuvataan opetussuunnitelmassa. Lukuvuosittain tehdään päätökset kulloinkin tarjottavista opinnoista. Opinnon toteutus edellyttää riittävää opiskelijamäärää, joka voi vaihdella lukuvuosittain ja tutkinnon osittain. Lisäksi koulutusalan tarjontaa voidaan täydentää työelämän tai yhteiskunnan ajankohtaisilla tarpeilla. n on mahdollista sisällyttää Yrittäjyys (4-10 ov) vapaasti valittaviin opintoihin toisena opiskeluvuonna. Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (2 ov) opinnot ovat koulutusalan vapaasti valittavien opintojen tarjonnassa 3. opiskeluvuonna. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arvioidaan oman työn suunnittelua, työsuorituksen arviointia ja oman toiminnan kehittämistä. Arvioidaan työkokonaisuuden toteuttamista, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Opinnot suoritetaan oppilaitoksessa ja arvioidaan muuna osaamisen arviointina oheisten arviointikohteiden ja kriteerien. Arviointimenetelminä käytetään esimerkiksi tehtävien, toimeksiantojen ja projektien arviointia; kokeita ja jatkuvaa seurantaa. Arviointikriteerejä sovelletaan vapaasti valittavien tutkinnon osien tavoitteiden/ammattitaitovaatimusten. Esitetyt kriteerit kohdennetaan aina kyseessä olevan tutkinnon osan vaatimuksiin eli kriteereissä esitetty työ tarkoittaa aina ko. tutkinnon osaan sisältyvää työtä. Arviointikohde 4 b Muut elinikäisen oppimisen avaintaidot otetaan huomioon arvioinnissa silloin, kun ne ovat keskeinen osa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia/tavoitteita. yleisellä tasolla suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta arvioi työnsä onnistumista toimii tutuissa työtehtävissä työskentelee siten, että työn lopputulos on hyväksyttävissä työn suunnitelman tai laatutavoitteiden suunnittelee oman työnsä arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden (esim. mistä alkaa, mihin päättää ja mitä välineitä ym. työssä tarvitaan) työskentelee siten, että työn lopputulos sisältää työtehtävän erityisvaatimuksia suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja tehtäviä arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden toimintaympäristönsä ja oman työnsä osana sitä työskentelee työpaikan erityisvaatimusten siten, että työn lopputulos on tavoitteiden mukainen

175 171 Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Arvioidaan työtehtävään ja työympäristöön soveltuvan työmenetelmän ja työvälineiden sekä materiaalien valintaa ja käyttöä. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Arvioidaan työssä tarvittavan tiedon hallintaa ja soveltamista. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot a) Omana ryhmänään kohdassa 4 arvioitavat neljä avaintaitoa Oppiminen ja ongelmanratkaisu Arvioidaan omaa osaamista työn tekijänä ja työn kehittämistä, ongelmien - ratkaisemista sekä valintojen ja päätösten tekemistä. Vuorovaikutus ja yhteistyö Arvioidaan toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyökykyä. tarvitsee työvaiheissa etenemisessä ajoittaista ohjausta noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä neuvottelee poikkeamista yleisellä tasolla etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta (menetelmät, välineet, materiaalit määritellään tutkinnon osittain) yleisellä tasolla käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti työtilanteissa käyttää työnsä tavallisimpien menetelmien, välineiden ja materiaalien käytön perustana olevaa tietoa toistuvissa työtilanteissa (eli ne menetelmät, välineet ja materiaalit, jotka on määritelty kohdassa 2) mutta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa ja soveltamisessa yleisellä tasolla hankkii ja soveltaa työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin, kuin annettuja työtehtäviä valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa hankkii ja soveltaa itsenäisesti tietoa työssään vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta hakee ohjattuna tietoa hakee tietoa ohjeiden mukaan hakee itsenäisesti tietoa suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta arvioi työnsä onnistumista selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- ja työyhteisössään tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista oma-aloitteisesti toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- ja työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tekee omatoimisesti työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja arvioi osaamistaan ja työnsä onnistumista sekä perustelee arviotaan arvioi ja kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, tilanteeseen sopivasti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä

176 172 Ammattietiikka Arvioidaan toimintaa ammattietiikan, ammatin arvoperustan ja tehtyjen sopimusten. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arvioidaan terveyttä ylläpitävää ja turvallista toimintaa sekä toimintakyvyn ylläpitoa. Arvioinnin kohde 4. b) Muut elinikäisen oppimisen avaintaidot Kestävä kehitys Estetiikka Arvioidaan estetiikan huomioon ottamista työssä Teknologia ja tietotekniikka Arvioidaan teknologian ja tietotekniikan hyödyntämistä ammattialalla sekä tekniikan hyötyjen, rajoitusten ja riskien huomioon ottamista. toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, työpaikan sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille varmistaa turvallisuuden ohjeiden käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein yleisellä tasolla toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa turvallisuuden käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa turvallisuuden ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee ergonomisesti oikein käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa ohjatusti alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja työskentelee ohjatusti alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden käyttää ammatissaan tarvittavia tavanomaisia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä toistuvissa työtilanteissa, tarvitsee joskus ohjausta valitsee tarvittavat koneet ja laitteet ohjattuna ja tunnistaa riskit. noudattaa alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja työskentelee alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden käyttää ammatissaan tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä toistuvissa työtilanteissa valitsee sopivat koneet ja laitteet ja tunnistaa niiden käyttöön liittyvät riskit. noudattaa itsenäisesti alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja ja tuo esille kehittämistarpeita hyödyntää monipuolisesti työssään alan esteettisiä periaatteita toimii työympäristön viihtyisyyteen ja muiden työn lopputulokseen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden edistämiseksi hyödyntää monipuolisesti ammatissaan tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä valitsee itsenäisesti sopivat koneet ja laitteet ja tunnistaa niiden käyttöön liittyvät rajoitukset ja riskit. Tietotekniikka todentuu yhteisten opintojen (yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov) tavoitteissa ja arviointikriteereissä. Tämän lisäksi jokaisen tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin on laadittu kunkin alan tarpeen mukaiset teknologian ja tietotekniikan ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit. 6.1 Englannin suullisen kielitaidon ja sanavaraston täydennys 2 ov Ammattitaitovaatimukset osaa käyttää valittujen aihepiirien sanastoa käyttää kieltä aktiivisesti ja oma-aloitteisesti

177 173 Oppimismenetelmät sanavarastoa laajentavat harjoitukset ja keskustelut 6.2 Harrastajan nettisivukurssi 2 ov Ammattitaitovaatimukset osaa laatia internet-sivustoja käyttää erilaisia työkaluja ja menetelmiä: HTML-kieli, CSS-tyylisivut ja Flashin alkeet Oppimismenetelmät harjoitustehtävät 6.3 Mediaosaajaksi 4 ov (Esim. Multimedia, Kuvankäsittely) Ammattitaitovaatimukset osaa suunnitella ja tuottaa yrityksen tarpeisiin pienen multimediaesityksen/sähköisen julkaisun. tuottaa kuvia www-sivuille Oppimismenetelmät harjoitustyöt käytännön projekti valitusta aiheesta 6.4 Linux 2 ov Ammattitaitovaatimukset osaa käyttää Linux-käyttöjärjestelmää sekä henkilökohtaisessa työasemassa että palvelin alustana. Oppimismenetelmät harjoitustehtävät 6.5 Markkinointiprojekti 2 4 ov Opinnon laajuus päätetään lukuvuosittaisessa tarjonnassa riippuen markkinointiprojektina toteutettavan tapahtuman luonteesta.

178 174 Ammattitaitovaatimukset osaa ryhmän jäsenenä suunnitella ja toteuttaa markkinointiin liittyvän käytännön projektin esim. teemapäivä, koulun ulkopuolinen toimeksianto Oppimismenetelmät Erilaiset tehtävät, työskentely ryhmässä ja itsenäisesti. 6.6 Kuinka laadin asiakaskyselyjä 2-4 ov Opinnon laajuus päätetään lukuvuosittain. Ammattitaitovaatimukset osaa laatia kyselylomakkeen ja toteuttaa pienimuotoisia kyselyjä. Oppimismenetelmät erilaiset tehtävät, työskentely ryhmässä ja itsenäisesti ulkopuoliset toimeksiannot tavoitteena 6.7 Visualistin työkalut 4 6 ov (esim. Maalataan akryyliväreillä, Paperista taiteeksi, Kalligrafia) Opinnon laajuus päätetään lukuvuosittain. Ammattitaitovaatimukset osaa maalata taideteoksia akryyliväreillä käyttää erilaisia papereita, kartonkeja ja pahveja taideteosten materiaalina suunnitella ja tuottaa kauniita ja eri tilanteisiin sopivia kortteja ja adresseja ja taidetuotteita sekä tuntee erityyppisten materiaalien käytön tekstauspohjana sekä pystyy tekstaamaan tekemilleen tekstauspohjille antiikvakursiivilla tekstiä. Oppimismenetelmät maalataan tauluja käyttäen erilaisia maalauspohjia ja siveltimiä sekä kokeillaan tekniikoita esim. palettiveistä käyttäen. kokeileminen ja tekeminen - vain oma mielikuvitus on rajana. harjoitukset, materiaalien koonti ja tutkiminen, suunnittelu ja tuotteiden valmistaminen 6.8 Mestarimyyjä 1 ov Mestarimyyjäopinnot toteutetaan yhteistyössä K-ryhmän kanssa. Mestarimyyjäkoulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa kaupan alasta ja vähittäiskaupan toiminnasta. Opiske-

179 175 lija saa Mestarimyyjätodistuksen ja parhaiten menestyvät opiskelijat palkitaan stipendillä. Ammattitaitovaatimukset oppii Käytännön läheistä tietoa kaupan alasta sekä tuotetuntemusta. voi valita oman alan ja mielenkiinnon mukaan tärkeitä aihealueita. Oppimismenetelmät Opiskelu toteutetaan verkkoympäristössä. Opiskeltavissa on erilaisia verkkokoulutuksia ja laaja valikoima tuotekoulutuksia sekä verkossa suoritettava tentti. Kaikki opinnot kirjautuvat opiskelijan henkilökohtaiseen opintopassiin, joka mahdollistaa oman opiskelun seurannan. Arviointi Suoritus on hyväksytty, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti vaadittavat verkkokoulutukset sekä saanut hyväksytyn arvosanan tentistä. Kiitettävä suoritus ylittää kaikkien Mestarimyyjäopintoihin osallistuneiden opiskelijoiden tulosten keskiarvon. Hyvä suoritus on keskiarvotasoinen. Tyydyttävä suoritus jää alle keskiarvon. 6.9 Taitaja: Asiakaspalvelu ja myynti 2 ov Tavoite Asiakaspalvelu - ja henkilökohtaisen myyntityötaitojen vahvistaminen Taitajakilpailujen edellyttämälle tasolle. Valmentautuminen Taitaja semifinaaleihin ja - finaaleihin. Oppimismenetelmät Erilaiset asiakaspalvelutilanteet, tarvekartoitus, myyntityylit, tuotteiden esillepanoratkaisut, maksutavat, reklamaatiot, kampanjat, asiakkaan palveleminen ruotsin ja englannin kielellä lähiopetus ja harjoitustehtävät, rooliharjoitukset 6.10 Taitajafinaali: Asiakaspalvelu ja myynti 1 ov osallistuu lajin Taitaja ammattitaitokilpailujen finaaliin. Ammattitaitovaatimukset opiskelija hallitsee asiakaspalvelun ja myynnin vaiheet sekä kuluttajakaupassa että business-to-business myyntityössä hän osaa tehdä erilaisia esillepanoja myyvästi hän osaa palvella asiakasta myös ruotsin ja englannin kielellä

180 176 Oppimismenetelmät opiskelija valmentautuu finaaliin tehden mm. kilpailun ennakkotehtäviä hän perehtyy kilpailutehtävissä mukana oleviin tuotteisiin ja suunnittelee niistä myyntiesityksiä 6.11 Taitaja: Somistus 2 ov Tavoite valmentautuu Taitaja Somistaja semifinaaleihin ja finaaleihin Hän osaa perustella laatimansa suunnitelman ja myydä sen ko. ikkunasomistuksen kilpailuraadille Oppimismenetelmät Erityyppisten näyteikkunasomistusten suunnittelu ja somistus ryhmässä ja itsenäisesti, näyteikkunasomistuksen kirjallinen suunnitelma ja sen suullinen perusteleminen sekä toteuttaminen Informaation esittäminen näyteikkunassa soveltuvia tekniikoita käyttäen Tekstaus- ja sommitteluharjoitukset, suunnittelu- ja somistustehtävät työskentely ryhmässä ja itsenäisesti 6.12 Taitajafinaali: Somistus 1 ov osallistuu lajin Taitaja ammattitaitokilpailujen finaaliin. Ammattitaitovaatimukset opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa näyteikkunasomistuksen kohderyhmän ja yrityksen liikeidean huomioon ottaen osaa perustella laatimansa suunnitelman ja myydä sen kilpailuraadille Oppimismenetelmät opiskelija valmentautuu syventäen Taitaja Somistaja semifinaaleihin ja finaaleihin tehden mm. kilpailun ennakkotehtäviä valmentautuu työskentelemään ikkunassa itsenäisesti 6.13 Taitaja: Yrittäjyys 2 ov Tavoite yritystoimintaan liittyvän osaamisen vahvistaminen Taitaja -kilpailujen edellyttämälle tasolle. Valmentautuminen Taitaja -semifinaaliin ja -finaaliin ryhmän jäsenenä. Oppimismenetelmät liikeidean kehittelyä liiketoimintasuunnitelmaksi ryhmässä; mm. asiakasryhmät, markkinointitoimenpiteet, verkostoituminen, toimintaympäristön uhat ja mahdolli-

181 177 suudet, kilpailu, kannattavuus, myynnin järjestelyt, esittäminen ryhmätyöt, harjoitustehtävät, oppimiskeskustelut, muuhun oheismateriaaliin tutustuminen 6.14 Taitajafinaali: Yrittäjyys 1 ov osallistuu ryhmän jäsenenä lajin Taitaja ammattitaitokilpailujen finaaliin. Ammattitaitovaatimukset osaa yhteistyössä ryhmän kanssa arvioida tuotteistamismahdollisuuksia arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta perustaa yrityksen suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen kanssa Oppimismenetelmät ryhmä valmentautuu finaaliin hiomalla semifinaaliin tehtyä liiketoimintasuunnitelmaa tai kehittelee uuden liikeidean ja jalostaa sen liiketoimintasuunnitelmaksi erilaiset harjoitustehtävät ja opetuskeskustelut sekä mahdolliset asiantuntijavierailut ennen finaalia 6.15 Taitaja: Taloushallinto 2 ov Tavoite valmentautuu Taitaja: taloushallinto semifinaaleihin ja -finaaleihin Oppimismenetelmät Kirjanpidon tositesarjan tekeminen kirjanpito-ohjelmalla ja tekemisen yhteydessä ilmenevien ongelmatilanteiden ratkaiseminen Budjetointitehtävien tekeminen Excelillä ja tekemisen yhteydessä ilmenevien ongelmatilanteiden ratkaiseminen 6.16 Taitajafinaali: Taloushallinto 1 ov osallistuu lajin Taitaja ammattitaitokilpailujen finaaliin.

182 178 Ammattitaitovaatimukset hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa kirjaa tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät täsmäyttää rahatilien saldot ja tarvittaessa osakirjanpidot pääkirjanpitoon laatii alv-laskelman tai tarkistaa alv-laskelman oikeellisuuden kohdistaa laskentakaudelle kuuluvat tulot ja menot laskee tavanomaisen maksettavan palkan tuottaa viralliset tilinpäätösraportit tulkitsee yrityksen tilinpäätöstä laskee yrityksen verotettavan tulon laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset hinnoittelee tuotteen osallistuu budjetointiprosessiin vertaa toteutumaa budjettiin Oppimismenetelmät ennakkomateriaaliin ja aikaisempien vuosien kilpailutehtäviin tutustuminen erilaiset harjoitustehtävät, ongelmanratkaisukeskustelut ja työssäoppimisjaksolla kertyvän ammatillisen osaamisen hyödyntäminen finaalissa 6.17 Taitaja: Tietojenkäsittely 2 ov Tavoite opiskelija valmentautuu Taitaja: Tietojenkäsittely semifinaaleihin ja finaaleihin kehittyen taitavaksi ja monipuoliseksi Office ohjelmien käyttäjäksi Oppimismenetelmät harjoitustehtävät 6.18 Taitajafinaali: Tietojenkäsittely osallistuu lajin Taitaja ammattitaitokilpailujen finaaliin. Ammattitaitovaatimukset opiskelija osaa käyttää MS Office ohjelmia Access, Excel, Powerpoint ja Word vaativissakin tehtävissä hallitsee myös ohjelmien yhteiskäytön

183 179 Oppimismenetelmät harjoitustehtävät 6.19 Hygieniapassi 1 ov Tavoite lla on pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevän työntekijän tarvitseman elintarvikehygieniatodistuksen suorittamisen edellyttämä osaaminen. Oppimismenetelmät lähiopetus ja harjoitustehtävät 6.20 Oikeuteni ja velvollisuuteni 4 6 ov Opintojen sisältö vaihtelee lukuvuosittain määritellyn painopisteen. Tarjonnassa esim. seuraavat aiheet: Perhe- ja perintöoikeus, Oman talouden hallinta, Asuminen vuokralla/liiketilan vuokraus, Kansalaisen turvallisuus ja hyvinvointi Ammattitaitovaatimukset osaa hoitaa avioliittoon, perheeseen ja perimykseen liittyviä asioita esim. tietää tarvittavat viranomaiset ja pystyy laatimaan asiakirjoja. hallita omaa henkilökohtaista talouttaan laatia itsenäisesti vuokrasopimuksen ja vuokrasuhteeseen liittyvät keskeiset asiakirjat sekä tietää oikeutensa ja velvollisuutensa vuokralaisena ja mahdollisena vuokranantajana selvittää oikeutensa ja velvollisuutensa aktiivisena kansalaisena hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa Oppimismenetelmät oppimiskeskustelut, käytännön harjoitukset, opetusvideot vierailut, yksilö- ja ryhmätyöt tiedonhaku 6.21 Kansainvälistymisopinnot 4 ov Opintojen sisältö vaihtelee lukuvuosittain määritellyn painopisteen. Tarjonnassa voi olla esim. seuraavat aiheet: Idän Silkkitie, Olen eurooppalainen, Ihana Intia, Baltia ja lähialueet osana Eurooppaa sekä Venäjä-opinnot. lle muodostuu 4 ov:n laajuinen kokonaisuus. Tavoitteet määräytyvät ko. sisällön : esim. laajentaa omaa ja muiden yleistä tietämystä Aasian maista sekä taloudellisten että kulttuurillisten asioiden kohdalla.

184 180 tuntee eurooppalaiset arvot, Euroopan erilaiset alueet, hän ymmärtää EU-kansalaisuuden sisällön sekä eri Euroopan maiden eroja. osaa ryhmän jäsenenä suunnitella ja toteuttaa markkinointiin liittyvän käytännön projektin. tutustuu Intian kulttuuriin, talouteen ja kauppaan. tuntee Venäjän/Baltian-maiden taloudellisen ja poliittisen toimintaympäristön sekä ymmärtää ko. toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. osaa soveltaa hankkimaansa tietoa työssään ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Oppimismenetelmät oppimiskeskustelut, tiedon hankinta, tapahtuman suunnittelu ja toteutus projektityöskentely opintomatka ja siihen liittyvä oppimispäiväkirja (Baltia/Venäjä-opinnot) 6.22 Ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle valmentautuminen 2 ov (1 ov verkkoavusteisesti) Opintojakson suorittaminen on edellytys ulkomailla suoritettavalle työssäoppimisjaksolle. Ammattitaitovaatimukset osaa työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kohdata eri kulttuureista ja kielialueilta tulevia ihmisiä. kertoa mm. omista opinnoistaan ja harrastuksistaan, tulevasta ammatistaan, työtehtävistään ja oppilaitoksestaan Oppimismenetelmät projektityöskentely 6.23 Tutorina toimiminen 1 3 ov Ammattitaitovaatimukset osaa vastaanottaa ja kotiuttaa ensimmäisen vuoden opiskelijat uuteen oppilaitokseen arjen opiskelijarutiineihin edistää ryhmän yhteishenkeä Oppimismenetelmät tutorin toimenkuvaan perehtyminen tutorina toimiminen käytännössä 6.24 Yrittäjyys 4-8 ov Ammattitaitovaatimukset (katso tutkinnon osa Yrittäjyys 10 ov)

185 181 Oppimismenetelmät NY vuosi yrittäjänä opinnot itsenäinen ja ryhmätyöskentely opetuskeskustelut 6.25 NY 24 h leiriohjaajana toimiminen 2 ov Ammattitaitovaatimukset osaa ohjata nuorempia opiskelijoita NY 24 h-yrittäjyysleirillä. kannustaa ja luoda myönteistä ilmapiiriä leirillä sekä oppimisessa hahmottaa yritysidean peruspilarit. toimia yksin ja ryhmässä Oppimismenetelmät Learning by doing ryhmässä työskentely 6.26 Ryhmän edustajana toimiminen 1 3 ov Ammattitaitovaatimukset osaa edustaa oman ryhmänsä opiskelijoita koulun yhteisissä tilaisuuksissa tiedottaa ja viestiä ryhmälleen yhteisiä asioita ymmärrettävästi ja selkeästi työskennellä tavoitteellisesti tuoda palautetta ryhmältään edistää hyvää työskentelyilmapiiriä ryhmässään Oppimismenetelmät ryhmän edustajan toimenkuvaan perehtyminen ryhmän edustajana toimiminen käytännössä 6.27 LogoArt taiteesta voimaa LogoArt-kurssin tavoitteena on luoda nuorelle opiskelijalle turvallisia taistelukenttiä, joilla hän voi kehittää ominaisuuksia, joita tarvitsee selvitäkseen elämän jokapäiväisistä vaikeuksista. Paperilla opiskelija pystyy tekemään päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä, jotta pystyy selviämään hankalista tilanteista. oppii tuntemaan itsensä ja mahdollisuutensa paremmin, pystyy kohtaamaan vaikeudet ja selviämään niistä, tekemään päätöksiä ja muuttamaan suhtautumistaan; opiskelija kasvaa ja kehitttyy. Oppimismenetelmät muotopiirustus

186 182 maalaus savi. myös muita opiskelijalle vaihtoehtoisesti sopivia työmateriaaleja voidaan tilanteen mukaan käyttää Oppilaskuntatoiminta 1 3 ov Tavoitteet Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on edistää ja järjestää koululla kaikkia sellaisia toimintoja ja aktiviteetteja, jotka vahvistavat opiskelijoiden yhteishenkeä ja ammatillista identiteettiä, sekä parantavat koulussa viihtymistä. Oppimismenetelmät Aktiivinen osallistuminen oppilaskuntatoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen Työssä erikoiskaupassa 2 4 ov Ammattitaitovaatimukset osaa palvella erikoiskaupan asiakkaita valitsemallaan erikoisosaamisalueella esim. myynnin tukipalveluissa, menekinedistämisessä, ostotoiminnoissa tai varaston valvonnassa Oppimismenetelmät opitaan tekemällä työtä erikoiskaupassa 6.30 Tutoring in the international project 1-2 ov Ammattitaitovaatimukset osaa suunnitella ja toteuttaa saapuvien opiskelijoiden (opintoprojekti tai harjoittelu) tutustuttamisen kouluun, Lahteen ja ympäristöön suunnitella ja toteuttaa saapuvien opiskelijoiden vapaa-ajan ohjelman arvioida työnsä tuloksia ja parantaa toimintaansa Oppimismenetelmät tehtävään valmentautuminen ja tehtävässä toimiminen eli learning by doing 6.31 Entrepreneurship in international environment 4-8 ov Opinto liittyy oppilaitoksen kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön esim. Solski Center Ptujn kanssa. Opinto on opiskelijalle 4 ov:n laajuinen jos hän osallistuu joko: opiskelijavaihtoon ulkomaisessa oppilaitoksessa tai

187 183 osallistuu kotimaassa ulkomaisen opiskelijaryhmän kanssa opiskeluun eivätkä nämä opinnot kuulu opiskelijan normaaliin opinto-ohjelmaan. Jos opiskelija osallistuu molempiin, opinto on hänelle 8 ov:n laajuinen. t hakevat näihin opintoihin ja opettajat suorittavat valinnan. Tavoitteet osaa toimia kansainvälisessä ympäristössä tavoitteellisesti yrittäjyyttä opiskellen laatia liiketoimintasuunnitelman yhteistyössä koti- ja ulkomaisten ryhmän jäsenten kanssa toimia englanninkielisessä harjoitusyritysympäristössä omaa yritystä pyörittäen toimia yhteistyökykyisesti ja joustavasti eri tilanteissa englannin kielellä toimia oman kulttuuritaustansa erityispiirteet ja muiden kulttuurien peruspiirteet tuntien viestinnässä ja käytännön tilanteissa Oppimismenetelmät valmentautuminen yhteiseen oppimisprosessiin liiketoimintasuunnitelman laadinta ryhmätyönä harjoitusyrityksessä toimiminen 7 OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA n arvioinnin yleiset periaatteet on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet 2/ MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 8.1 Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Opinto-ohjauksen yleiset periaatteet ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sisältö (HOPS) on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Opinto-ohjauksen suunnitelma. 8.2 Työssäoppiminen ja työturvallisuus Työssäoppimiseen ja työturvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma. 8.3 Ammatillinen erityisopetus Ammatillisen erityisopetuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Erityisopetuksen suunnitelma.

188 Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.5 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.7 huolto huollon järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: huollon suunnitelma. 8.8 Terveydentilavaatimukset liiketalouden ja kaupanalan ammatillisessa peruskoulutuksessa Liiketalouden perustutkinnon koulutuksessa henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella. 9 LIITTEET Liiketalouden perustutkinto soveltuu hyvin alanvaihtajille, jotka esim. terveydellisistä syistä eivät voi jatkaa entisessä ammatissaan. Liite 1a: Tutkinnon muodostuminen, Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Liite 1b: Tutkinnon muodostuminen, Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Liite 1c: Tutkinnon muodostuminen, Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma Liite2a1: Moduulisuunnitelma, Asiakaspalvelu ja myynti, Kaupan palvelu ja myynti, Lahti Liite2a2: Moduulisuunnitelma, Asiakaspalvelu ja myynti, Kaupan palvelu ja myynti, Heinola Liite2a3: Moduulisuunnitelma, Asiakaspalvelu ja myynti, Asiakkuuksien hoito ja myyntityö, Lahti Liite2a4: Moduulisuunnitelma, Asiakaspalvelu ja myynti, Asiakkuuksien hoito ja myyntityö, kaksivuotinen koulutus, Lahti Liite 2b1: Moduulisuunnitelma, Talous- ja toimistopalvelut, Kirjanpito, Lahti Liite 2b2: Moduulisuunnitelma, Talous- ja toimistopalvelut, Toimistopalvelut, Lahti Liite 2b3: Moduulisuunnitelma, Talous- ja toimistopalvelut, Kirjanpito, kaksivuotinen koulutus, Lahti Liite 2c: Moduulisuunnitelma, Tieto- ja kirjastopalvelu Liite 3a1: Arvioinnin toteuttamissuunnitelma, Asiakaspalvelu ja myynti Liite 3a2: Arvioinnin toteuttamissuunnitelma, Asiakaspalvelu ja myynti Liite 3b1: Arvioinnin toteuttamissuunnitelma, Talous- ja toimistopalvelut Liite 3b2: Arvioinnin toteuttamissuunnitelma, Talous- ja toimistopalvelut Liite 3c: Arvioinnin toteuttamissuunnitelma, Tieto- ja kirjastopalvelu Liite 4a1: Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, Asiakaspalvelu ja myynti Liite 4a2: Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, Asiakaspalvelu ja myynti

189 Liite 4b1: Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, Talous- ja toimistopalvelut Liite 4b2: Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, Talous- ja toimistopalvelut Liite 4c: Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, Tieto- ja kirjastopalvelu Liite 5a1: Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset, Asiakaspalvelu ja myynti Liite 5a2: Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset, Asiakaspalvelu ja myynti Liite 5b1: Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset, Talous- ja toimistopalvelut Liite 5b2: Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset, Talous- ja toimistopalvelut Liite 5c: Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset, Tieto- ja kirjastopalvelu 185

190 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, 120 ov Merkonomi ( alkavassa opetuksessa) TUTKINNON MUODOSTUMINEN TUTKINNON OSITTAIN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti Asiakkuuksien hoito ja myyntityö Visuaalinen myyntityö Talouspalvelut Opetussuunnitelman liite 1a opintoviikkoa Valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Tuoteneuvonta Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Rahoituspalvelut Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Erikoiskaupan osaaminen Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus Erikoiskaupan osaajaksi Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Lukio-opinnot AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osa VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä

191 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2A1 vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 1 Asiakaspalvelu (2 ov) Talouspalvelut (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Asiakaspalvelu (2 ov) Talouspalvelut (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Asiakaspalvelu (2 ov) Talouspalvelut (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Asiakaspalvelu (2 ov) Talouspalvelut (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) 2 Kaupan palvelu ja myynti (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Asiakaspalvelu (8 ov) Talouspalvelut (8 ov) Kaupan palvelu ja myynti (4 ov) Vapaasti valittavat opinnot (4 ov) Kaupan palvelu ja myynti (4 ov) Vapaasti valittavat opinnot (4 ov) 3 Kaupan palvelu ja myynti (8 ov) Visuaalinen myyntityö (5 ov) Tuoteneuvonta (1 ov) tai Erikoiskaupan osaaminen (1 ov) Vapaasti valittavat opinnot (2 ov) tai Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (2 ov) Visuaalinen myyntityö (6 ov) Tuoteneuvonta (2 ov) tai Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus (2 ov) Visuaalinen myyntityö (1 ov) Tuoteneuvonta (7 ov) tai Erikoiskaupan osaaminen (4 ov) ja Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus (3 ov) tai Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (8 ov) Visuaalinen myyntityö (8 ov) Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti, kaupan palvelu ja myynti, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä

192 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2A2 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 1 Asiakaspalvelu (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (8 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Asiakaspalvelu (8 ov) 2 Talouspalvelut (8 ov)/harjoitusyritys Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (8 ov) Kaupan palvelu ja myynti (8 ov) Kaupan palvelu ja myynti (4 ov) Visuaalinen myyntityö (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Vapaasti valittavat (4 ov) 3 Kaupan palvelu ja myynti (8 ov) Visuaalinen myyntityö (4 ov) Vapaasti valittavat (4 ov) Visuaalinen myyntityö (3 ov) Erikoiskaupan osaaminen (1 ov) Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus (2 ov) Vapaasti valittavat opinnot (2 ov) tai Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (2 ov) Visuaalinen myyntityö (1 ov) Erikoiskaupan osaaminen (4 ov) Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus (3 ov) tai Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (8 ov) Visuaalinen myyntityö (8 ov) Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti, kaupan palvelu ja myynti, Heinola Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä

193 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2 A3 vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 1 Asiakaspalvelu (2 ov) Talouspalvelut (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Asiakaspalvelu (2 ov) Talouspalvelut (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Asiakaspalvelu (2 ov) Talouspalvelut (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Asiakaspalvelu (2 ov) Talouspalvelut (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) 2 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus (4 ov) Asiakaspalvelu (8 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Asiakkuuksien hoito ja myyntityö (4 ov) Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Vapaasti valittavat opinnot (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Vapaasti valittavat opinnot (4 ov) 3 Asiakkuuksien hoito ja myyntityö (4 ov) Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (3 ov) Erikoiskaupan osaajaksi (8 ov) tai Rahoituspalvelut (8 ov) Vapaasti valittavat opinnot (2 ov) tai Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (2 ov) Asiakkuuksien hoito ja myyntityö (4 ov) Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (3 ov) Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (4 ov) Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus (2 ov) Erikoiskaupan osaajaksi (2 ov) tai Rahoituspalvelut (2 ov) tai Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (8 ov) Asiakkuuksien hoito ja myyntityö (8 ov) Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti, asiakkuuksien hoito ja myyntityö, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä

194 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2A4 vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 1 Asiakaspalvelu (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Asiakaspalvelu (8 ov) Talouspalvelut (4 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Talouspalvelut (8 ov) 2 Asiakkuuksien hoito ja myyntityö (4 ov) Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus (4 ov) Asiakkuuksien hoito ja myyntityö (4 ov) Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus (4 ov) Asiakkuuksien hoito ja myyntityö (4 ov) Erikoiskaupan osaajaksi (4 ov) Rahoitus -palvelut (4 ov) Asiakkuuksien hoito ja myyntityö (8 ov) Rahoituspalvelut (6 ov) tai Erikoiskaupan osaajaksi (6 ov) Markkinointiviestinnä n suunnittelu ja toteutus (2 ov) Työssäoppiminen Oppilaitos Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti, asiakkuuksien hoito ja myyntityö, kaksivuotinen koulutus, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä

195 Arvioinnin toteuttamissuunnitelma Tutkinnon osien kokonaisuuksiin vaikuttavat arviointimenetelmät ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 3A1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 20 ov Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talouspalvelut Kaupan palvelu ja myynti Visuaalinen myyntityö 20 ov 20 ov 20 ov Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 10 ov) Tuoteneuvonta Erikoiskaupan osaaminen Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla Yrittäjyys Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 10 ov 5 ov 5 ov 5-10 ov 10 ov 10 ov 20 ov Oppiminen ja ongelmaratkaisu Ammattiosaamisen näyttö Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky Muu arviointi Tämän lisäksi tutkinnon osan kokonaisuuden arviointiin vaikuttavat elinikäisen oppimisen avaintaidot Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä- ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Merkonomi Valtakunnallinen voimaatulopäivä

196 Arvioinnin toteuttamissuunnitelma Tutkinnon osien kokonaisuuksiin vaikuttavat arviointimenetelmät ( alkavassa opetuksessa) Kaikille pakolliset tutkinnon osat Opetussuunnitelman liite 3A2 Asiakaspalvelu 20 ov Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talouspalvelut Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 20 ov 20 ov Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 30 ov) Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Erikoiskaupan osaajaksi Rahoituspalvelut Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla Yrittäjyys Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov 5-10 ov 10 ov 10 ov 20 ov Oppiminen ja ongelmaratkaisu Ammattiosaamisen näyttö Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky Muu arviointi Tämän lisäksi tutkinnon osan kokonaisuuden arviointiin vaikuttavat elinikäisen oppimisen avaintaidot Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä- ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä

197 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 4A1 Tutkinnon osa ov Ammattiosaamisen näyttö Kaikille pakolliset tutkinnon osat 20 ov Asiakaspalvelu 20 ov Ammattiosaamisen näyttö 1 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Tavoiteajankohta 1. tai 2. vuosi Kesto 2-4 vk Talouspalvelut 20 ov Ammattiosaamisen näyttö 2 Ammattiosaamisen näyttö 2 1. tai 2. vuosi 2-4 vk Kaupan palvelu ja myynti Visuaalinen myyntityö 20 ov Ammattiosaamisen näyttö 3 3. vuosi 2-4 vk 20 ov Ammattiosaamisen näyttö 4 3. vuosi 2-4 vk Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 10 ov) Tuoteneuvonta 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 5 3. vuosi 2-4 vk Erikoiskaupan osaaminen Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus 5 ov Ammattiosaamisen näyttö 6 3. vuosi 2-4 vk 5 ov Ammattiosaamisen näyttö 7 3. vuosi 2-4 vk Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 5-10 ov Ammattiosaamisen näyttö 8 3. vuosi 2-4 vk Yrittäjyys 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 9 3. vuosi 2-4 vk Vapaasti valittavat tutkinnon osat (jos ammatillisia opintoja) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 10 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä 20 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä Työssäoppimispaikka Oppilaitos Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä Koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen liiketoimintayksikkö tai harjoitusyritys

198 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Tutkinnon osa ov Ammattiosaamisen näyttö Kaikille pakolliset tutkinnon osat 20 ov Asiakaspalvelu 20 ov Ammattiosaamisen näyttö 1 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelman liite 4A2 1. tai 2. vuosi Kesto 2-4 vk Talouspalvelut 20 ov Ammattiosaamisen näyttö 2 Ammattiosaamisen näyttö 2 1. tai 2. vuosi 2-4 vk Asiakkuuksien hoito ja myyntityö Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 30 ov) Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 20 ov Ammattiosaamisen näyttö 3 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 4 2. tai 3. vuosi 2. tai 3. vuosi 2-4 vk 2-4 vk Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 5 Tavoiteajankohta Ammattiosaamisen näyttö 5 Ammattiosaamisen näyttö 5 Erikoiskaupan osaajaksi 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 6 Rahoituspalvelut 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 7 Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 5-10 ov 2 tai 3. vuosi 2. tai 3. vuosi 2 tai 3. vuosi 2-4 vk 2-4 vk 2-4 vk Ammattiosaamisen näyttö 8 3. vuosi 2 4 vk Yrittäjyys 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 9 2. tai 3. vuosi 2-4 vk Vapaasti valittavat tutkinnon osat (jos ammatillisia opintoja) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 10 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä 20 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä Työssäoppimispaikka Oppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelu ja myynti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä Koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen liiketoimintayksikkö tai harjoitusyritys

199 Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset ( alkavassa opetuksessa) Tutkinnon osa ov Näytön kuvaus Kaikille pakolliset tutkinnon osat Opetussuunnitelman liite 5A1 Asiakaspalvelu 20 ov Asiakaspalvelutilanteisiin valmistautuminen, asiakkaiden palvelu ja jälkitoimien hoitaminen Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talouspalvelut Kaupan palvelu ja myynti Visuaalinen myyntityö 20 ov 20 ov 20 ov Talouspalvelujen hoitaminen, esimerkiksi laskutus, reskontra, palkanlaskenta Talouspalvelujen hoitaminen, esimerkiksi laskutus, reskontra, palkanlaskenta Palvelutilanteisiin valmistautuminen, myyntityö ja tuotevastuualueen hoitaminen Esillepanon tai kampanjan toteuttaminen, myymäläilmeen ylläpitäminen ja asiakasinformaatioin tuottaminen Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 10 ov) Tuoteneuvonta 10 ov Tuote-esittelyjen ja myyntitilanteiden hoitaminen Erikoiskaupan osaaminen Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla Yrittäjyys Vapaasti valittavat tutkinnon osat (jos ammatillisia opintoja) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5 ov 5 ov 5-10 ov 10 ov Nimetty erikoiskaupan osaamisala, sovitaan opiskelijakohtaisesti Toimintaympäristön turvallisuusasioiden tunnistaminen Työtehtävien suunnittelu, niihin valmentautuminen ja toteuttaminen kansainvälisessä ympäristössä Liiketoimintaidean jalostaminen liiketoimintasuunnitelmaksi, yritystoiminnan käynnistäminen ja lopettaminen. 10 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä 20 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä Työssäoppimispaikka Oppilaitos Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä Koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen liiketoimintayksikkö tai harjoitusyritys

200 Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset ( alkavassa opetuksessa) Tutkinnon osa ov Näytön kuvaus Kaikille pakolliset tutkinnon osat Opetussuunnitelman liite 5A2 Asiakaspalvelu 20 ov Asiakaspalvelutilanteisiin valmistautuminen, asiakkaiden palvelu ja jälkitoimien hoitaminen Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talouspalvelut Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 20 ov Talouspalvelujen hoitaminen, esimerkiksi laskutus, reskontra, palkanlaskenta Talouspalvelujen hoitaminen, esimerkiksi laskutus, reskontra, palkanlaskenta 20 ov Asiakkuuksien hoitaminen ja myyntineuvottelut Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 30 ov) Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Erikoiskaupan osaajaksi Rahoituspalvelut Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla Yrittäjyys 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov 5-10 ov 10 ov Tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen Kustannusten seuranta, tuotteen hinnoittelu ja budjettierojen analysointi Kustannusten seuranta, tuotteen hinnoittelu Budjettierojen analysointi Nimetty erikoiskaupan osaamisala, sovitaan opiskelijakohtaisesti Rahoituspalveluiden myynti- ja neuvontatehtävissä toimiminen Työtehtävien suunnittelu, niihin valmentautuminen ja toteuttaminen kansainvälisessä ympäristössä Liiketoimintaidean jalostaminen liiketoimintasuunnitelmaksi, yritystoiminnan käynnistäminen ja lopettaminen. Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 10 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä 20 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä Työssäoppimispaikka Oppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelu ja myynti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä Koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen liiketoimintayksikkö tai harjoitusyritys

201 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, 120 ov Merkonomi ( alkavassa opetuksessa) TUTKINNON MUODOSTUMINEN TUTKINNON OSITTAIN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu Opetussuunnitelman liite 1B opintoviikkoa Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Talouspalvelut Kirjanpito Toimistopalvelut Valinnaiset tutkinnon osat Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus Työvälineohjelmien käyttö Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Taloushallinnon osaajaksi Yritystoiminta kannattavaksi Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Lukio-opinnot AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 Liiketalouden perustutkinto Talous- ja toimistopalvelut, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä

202 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2B1 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 1 Asiakaspalvelu (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) 2 Kirjanpito (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Talouspalvelut (8 ov) Asiakaspalvelu (8 ov) Kirjanpito (4 ov) Vapaasti valittavat opinnot (4 ov) Kirjanpito (4 ov) Vapaasti valittavat opinnot (4 ov) 3 Kirjanpito (8 ov) Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus (3 ov) Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (3 ov) Vapaasti valittavat opinnot (2 ov) tai Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (2 ov) Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus (3 ov) Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (3 ov) Taloushallinnon osaajaksi (2 ov) Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus (2 ov) Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (2 ov) Taloushallinnon osaajaksi (4 ov) tai Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (4 ov) Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus (2 ov) Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (2 ov) Taloushallinnon osaajaksi (4 ov) tai Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (4 ov) Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Liiketalouden perustutkinto Talous- ja toimistopalvelut, kirjanpito, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä

203 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2B2 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 1 Asiakaspalvelu (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) 2 Toimistopalvelut (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Asiakaspalvelu (8 ov) Toimistopalvelut (4 ov) Vapaasti valittavat opinnot (4 ov) Toimistopalvelut (4 ov) Vapaasti valittavat opinnot (4 ov) 3 Toimistopalvelut (8 ov) Työvälineohjelmien käyttö (4 ov) Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito (2 ov) Vapaasti valittavat opinnot (2 ov) tai Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (2 ov) Työvälineohjelmien käyttö (2 ov) Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito (4 ov) Yritystoiminta kannattavaksi (2 ov) Yritystoiminta kannattavaksi (2 ov) Yritystoiminta kannattavaksi (6 ov) tai Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (8 ov) Työvälineohjelmien käyttö (4 ov) Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito (4 ov) Työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Talous- ja toimistopalvelut, toimistopalvelut, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 2

204 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2B3 Vuosi Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 1 Asiakaspalvelu (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Asiakaspalvelu (8 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Talouspalvelut (4 ov) Talouspalvelut (8 ov) 2 Kirjanpito (4 ov) Tilinpäätöskirjaukset ja verotus (2 ov) Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (2 ov) Kirjanpito (4 ov) Tilinpäätöskirjaukset ja verotus (2 ov) Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (2 ov) Kirjanpito (4 ov) Tilinpäätöskirjaukset ja verotus (2 ov) Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (2 ov) Kirjanpito (4 ov) Tilinpäätöskirjaukset ja verotus (4 ov) Kirjanpito (4 ov) Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (4 ov) Työssäoppiminen Oppilaitos Liiketalouden perustutkinto Talous- ja toimistopalvelut, kirjanpito, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä

205 Arvioinnin toteuttamissuunnitelma Tutkinnon osien kokonaisuuksiin vaikuttavat arviointimenetelmät alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 3B1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 20 ov Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Talouspalvelut 20 ov Kirjanpito 20 ov Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 30 ov) Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Taloushallinnon osaajaksi Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla Yrittäjyys Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 10 ov 10 ov 10 ov 5-10 ov 10 ov 10 ov 20 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu arviointi Tämän lisäksi tutkinnon osan kokonaisuuden arviointiin vaikuttavat elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmaratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä- ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Liiketalouden perustutkinto Talous- ja toimistopalvelut, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä

206 Arvioinnin toteuttamissuunnitelma Tutkinnon osien kokonaisuuksiin vaikuttavat arviointimenetelmät ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 3B2 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 20 ov Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Talouspalvelut Toimistopalvelut 20 ov 20 ov Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 30 ov) Työvälineohjelmien käyttö Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla Yritystoiminta kannattavaksi 10 ov 10 ov 5-10 ov 10 ov Yrittäjyys Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 10 ov 10 ov 20 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu arviointi Tämän lisäksi tutkinnon osan kokonaisuuden arviointiin vaikuttavat elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmaratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä- ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Liiketalouden perustutkinto Talous- ja toimistopalvelut, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä

207 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 4B1 Tutkinnon osa ov Ammattiosaamisen näyttö Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 20 ov Ammattiosaamisen näyttö 1 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Tavoiteajankohta 1. tai 2. vuosi Kesto 2-4 vk Talouspalvelut 20 ov Ammattiosaamisen näyttö 2 Ammattiosaamisen näyttö 2 1. tai 2. vuosi 2-4 vk Kirjanpito 20 ov Ammattiosaamisen näyttö 3 Valinnaiset tutkinnon osat 2. tai 3. vuosi 2-4 vk Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 4 Ammattiosaamisen näyttö 4 2. tai 3. vuosi 2-4 vk Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 5 Ammattiosaamisen näyttö 5 2. tai 3. vuosi 2-4 vk Taloushallinnon osaajaksi 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 6 2. tai 3. vuosi 2-4 vk Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 5-10 ov Ammattiosaamisen näyttö 7 3. vuosi 2-4 vk Yrittäjyys 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 8 Vapaasti valittavat tutkinnon osat (jos on ammatillisia opintoja) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 2. tai 3. vuosi 10 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä 20 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä 2-4 vk Työssäoppimispaikka Oppilaitos Liiketalouden perustutkinto Talous- ja toimistopalvelut, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä Koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen liiketoimintayksikkö tai harjoitusyritys

208 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 4B2 Tutkinnon osa ov Ammattiosaamisen näyttö Kaikille pakolliset tutkinnon osat Tavoiteajankohta Kesto Asiakaspalvelu 20 ov Ammattiosaamisen näyttö 1 2. vuosi 2 4 vk Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Talouspalvelut 20 ov Ammattiosaamisen näyttö 2 Ammattiosaamisen näyttö 2 2. vuosi 2 4 vk Valinnaiset tutkinnon osat Työvälineohjelmien käyttö Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 3 3. vuosi 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 4 3. vuosi Toimistopalvelut 20 ov Ammattiosaamisen näyttö 5 3. vuosi Yritystoiminta kannattavaksi Alan työtehtävissä toiminen ulkomailla 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 6 3. vuosi 5-10 ov 2 4 vk 2 4 vk 2 4 vk 2 4 vk Ammattiosaamisen näyttö 7 3. vuosi 2-4 vk Yrittäjyys 10 ov Ammattiosaamisen näyttö 78 Vapaasti valittavat tutkinnon osat (jos ammatillisia opintoja) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 2. tai 3. vuosi 10 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä 20 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä 2 4 vk Työssäoppimispaikka Oppilaitos Liiketalouden perustutkinto Talous- ja toimistopalvelut, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä Koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen liiketoimintayksikkö tai harjoitusyritys

209 Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset ( alkavassa opetuksessa) Tutkinnon osa ov Näytön kuvaus Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 20 ov Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelman liite 5B1 Asiakaspalvelutilantilanteisiin valmistautuminen, asiakkaiden palvelu ja jälkitoimien hoitaminen Talouspalvelut 20 ov Talouspalvelujen hoitaminen, esimerkiksi laskutus, reskontra, palkanlaskenta Talouspalvelujen hoitaminen, esimerkiksi laskutus, reskontra, palkanlaskenta Kirjanpito 20 ov Kuukausittaisen kirjanpidon hoitaminen Valinnaiset tutkinnon osat Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Taloushallinnon osaajaksi Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 10 ov 10 ov 10 ov 5-10 ov Tilinpäätöksen tekeminen ja arviointi Tilinpäätöksen tekeminen ja arviointi Kustannusten seuranta, tuotteen hinnoittelu ja budjetointierojen analysointi Kustannusten seuranta, tuotteen hinnoittelu ja budjetointierojen analysointi Ammattitaidon syventäminen ja erikoistuminen työssäoppimispaikalla erikseen sovittuihin työtehtäviin. Taloushallinnon erikoisosaamisen vahvistaminen. Työtehtävien suunnittelu, niihin valmentautuminen ja toteuttaminen kansainvälisessä ympäristössä Yrittäjyys Vapaasti valittavat tutkinnon osat / ammatilliset opinnot Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 10 ov Liiketoimintaidean jalostaminen liiketoimintasuunnitelmaksi, yritystoiminnan käynnistäminen ja lopettaminen. 10 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä 20 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä Työssäoppimispaikka Oppilaitos Liiketalouden perustutkinto Talous- ja toimistopalvelut, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä Koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen liiketoimintayksikkö tai harjoitusyritys

210 Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset ( alkavassa opetuksessa) Tutkinnon osa ov Näytön kuvaus Kaikille pakolliset tutkinnon osat Opetussuunnitelman liite 5B2 Asiakaspalvelu 20 ov Asiakaspalvelutilantilanteisiin valmistautuminen, asiakkaiden palvelu ja jälkitoimien hoitaminen Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Talouspalvelut Toimistopalvelut 20 ov 20 ov Talouspalvelujen hoitaminen, esimerkiksi laskutus, reskontra, palkanlaskenta Talouspalvelujen hoitaminen, esimerkiksi laskutus, reskontra, palkanlaskenta Asiakirjatuotannon hoitaminen, viestintä ja tilaisuuden järjestäminen Valinnaiset tutkinnon osat Työvälineohjelmien käyttö Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito Yritystoiminta kannattavaksi 10 ov Monisivuisen asiakirjan laadinta ja työvälineohjelmien käyttö 10 ov Verkkopalvelun perustaminen ja ylläpito 10 ov Budjetointiprosessiin osallistuminen, toteuman vertailu ja myyntisuunnitelman laatiminen Alan työtehtävissä toiminen ulkomailla 5-10 ov Työtehtävien suunnittelu, niihin valmentautuminen ja toteuttaminen kansainvälisessä ympäristössä Yrittäjyys 10 ov Liiketoimintaidean jalostaminen liiketoimintasuunnitelmaksi, yritystoiminnan käynnistäminen ja lopettaminen. Vapaasti valittavat tutkinnon osat / ammatilliset opinnot Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 10 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä 20 ov Ei ammattiosaamisen näyttöä Työssäoppimispaikka Oppilaitos Liiketalouden perustutkinto Talous- ja toimistopalvelut, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä Koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen liiketoimintayksikkö tai harjoitusyritys

211 Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma, 120 ov Merkonomi ( alkavassa opiskelussa) TUTKINNON MUODOSTUMINEN TUTKINNON OSITTAIN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu Opetussuunnitelman liite 1C opintoviikkoa Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma Tieto- ja kirjastopalvelut Tiedottaminen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus Aineiston hankinta ja kokoelman ylläpito Aineiston tallentaminen, kuvailu ja esittely Valinnaiset tutkinnon osat Asiakasryhmien kirjastopalvelut Verkkopalvelut tieto- ja kirjastopalvelussa Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa - Yrittäjyys - Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen - Lukio-opinnot AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelut Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä

212 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opiskelussa) Opetussuunnitelman liite 2 C Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 1 Asiakaspalvelu (4 ov) Tieto- ja kirjastopalvelu (4 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Tieto- ja kirjastopalvelu (4 ov) Tieto ja kirjastopalvelu (7 ov) Aineiston hankinta ja kokoelman ylläpito (1 ov) Asiakaspalvelu (4 ov) Aineiston hankinta ja kokoelman ylläpito (4 ov) Asiakaspalvelu (8 ov) 2 Aineiston hankinta ja kokoelman ylläpito (5 ov) Tiedottaminen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus (2 ov) Aineiston tallentaminen, kuvailu ja esittely (1 ov) Tiedottaminen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus (6 ov) Asiakasryhmien kirjastopalvelut (2 ov) tai Verkkopalvelut tieto- ja kirjastopalveluissa (2 ov) Aineiston tallentaminen, kuvailu ja esittely (8 ov) Aineiston tallentaminen, kuvailu ja esittely (6 ov) Tiedottaminen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus (2 ov) Asiakasryhmien kirjastopalvelut (8 ov) tai Verkkopalvelut tietoja kirjastopalveluissa (8 ov) Työssäoppiminen Oppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelut, kaksivuotinen koulutus, Lahti Merkonomi Valtakunnallinen voimaantulopäivä

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toimistopalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o hoitaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov...

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... 10 KAUPAN ASIAKASPALVELIJA 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6. Näyttötoimikunta

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(12) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa tuotevastuualueensa. Hän palvelee asiakasta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KAUPAN PALVELU JA MYYNTI 30 osp KAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot