2/05. ESRI Finland. u u t i s e t. asiakkaan mukana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/05. ESRI Finland. u u t i s e t. asiakkaan mukana"

Transkriptio

1 2/05 ESRI Finland u u t i s e t ESRI laajenee asiakkaan mukana

2 Streetmap Finland Suomen tieaineisto paikannukseen ja reititykseen Paikkatietolainaamosta näytepalat eri aineistoista ESRI Image Server vie kuvatiedostojen hallinnan, prosessoinnin ja jakelun uudelle tasolle Tips&Tricks Digiroad-aineiston hyödyntäminen Tervetuloa Suomen ESRI-käyttäjäpäiville 2006! Suomen ESRI-käyttäjäpäivien ohjelma Risto Pernu energia-alan paikkatietovisionääri Kirjaesittely ja tapahtumat Uutisia ESRI Business Partners Julkaisija ESRI Finland Oy Piispanportti 10, Espoo, Puh Tuotanto Markkinointiviestintä Dialogi Oy Kannen kuva Kuvapörssi Oy Paino Libris Oy Enemmän irti paikkatiedoista Paikkatietopalveluiden kehittämisen ja paikkatietojen laajamittaisen käytön esteenä on perinteisesti ollut sopivien aineistojen saatavuus ja hinta. Tämä on vaikeuttanut uusien paikkatietopohjaisten palveluiden kehittämistä ja pahimmillaan estänyt uusien innovaatioiden tuotteistamisen. Viime vuosina erilaisten paikkatietoaineistojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja yhä kattavampia aineistoja on saatavilla useilta eri toimittajilta. Tämä näkyy ostajan kannalta suotuisana hintakehityksenä. Edulliset aineistot mahdollistavat uusien tuotteiden ja palvelukonseptien kehittämisen sekä uusien yritysten markkinoille tulon. Hyvä esimerkki uuden ajan aineistoista on ESRI Finlandin tuottama Streetmap Finland -tieaineisto, joka perustuu Tiehallinnon Digiroad-aineistoon sekä Maanmittauslaitoksen aineistoihin. Pohja-aineistojen tuottajien järkevän hinnoittelupolitiikan ansiosta kattava tieaineisto ja laajat oheisaineistot voidaan toimittaa edullisesti. Aineiston suorituskyky, yhteensopivuus ja kuvaustekniikan muokattavuus mahdollistavat aineiston hyödyntämisen mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Aineistojen määrän lisääntyessä kasvaa tarve uusille sovelluksille ja palveluille. Ne on samalla myös pystyttävä liittämään kiinteäksi osaksi olemassa olevia sovelluksia ja monimutkainen toiminnallisuus on pystyttävä toteuttamaan yksinkertaisen käyttöliittymän avulla. Palvelut on saatava helposti ja kohtuullisilla kustannuksilla suurenkin käyttäjäjoukon saataville ja niitä on pystyttävä hyödyntämään ilman paikkatietoalan asiantuntemusta. Vastatakseen tarpeisiin paikkatietojärjestelmätoimittajilta vaaditaan kustannustehokkaita ja yhteensopivia järjestelmiä, jotka tukevat asiakkaiden käytössä olevia laitteistoja, käyttöjärjestelmiä sekä aineistoja. Avoin ja standardeihin perustuva teknologia edesauttaa ja helpottaa järjestelmien integrointia ja takaa investointien säilymisen myös tulevaisuudessa. Lähtökohtana on oltava, että organisaation paikkatietoperusta mukautuu ja skaalautuu tarpeiden mukaan. ESRI on jo pitkään toiminut avoimien ja yhteensopivien järjestelmien ja standardien kehittämiseksi. Tuki lähes kaikille tärkeimmille paikkatietoformaateille, ohjelmistojen skaalautuvuus ja integroituvuus muihin järjestelmiin takaavat sen, että ohjelmistot ja aineistot säilyttävät arvonsa. Nämä ominaisuudet ovat myös edellytyksiä sujuvan paikkatietoyhteistyön toteuttamiseksi. Tulevaisuudessa tullaan siirtymään keskitettyyn paikkatiedonhallintaan ja paikkatietopalveluihin. Aineistoja on pystyttävä hallitsemaan ja käyttämään keskitetysti. Esimerkiksi ESRIn uusi Image Server on palvelinpohjainen sovellus, joka mm. mahdollistaa kuva-aineiston muokkaamisen lennossa. Kuvia muokatessa niitä ei myöskään tarvitse tallentaa useaan otteeseen, mikä vie aineistojen hallinnan uudelle tasolle. Toimittaessa rajattomassa maailmassa kansainvälisen yhteistyö lisääntyy ja sen merkitys kasvaa. Sujuvan ja vaivattoman yhteistyön edellytys on verkosto, joka puhuu samaa kieltä. Yhteiset standardit ja metadata sekä tiedon harmonisointi ovat välttämättömiä, samoin tiedon esteetön jakaminen. Parhaillaan on käynnissä useita kansainvälisiä hankkeita, kuten Euro Regional Map ja INSPIRE, joissa ESRI on vahvasti mukana. Veli-Matti Kiviranta toimitusjohtaja Streetmap Finland Suomen tieaineisto paikannukseen ja reititykseen ESRI Finland on tuottanut Streetmap Finland -tieaineiston, joka on monikäyttöinen Suomen tieaineisto. Streetmap Finland on paikkatietoaineisto, joka sisältää Tiehallinnon Digiroad-aineistoon perustuvan tieaineiston sekä Maanmittauslaitoksen taustakartta-aineistoa. Oheisaineistot, kuten kuntarajat, vesistöt, taajamarajaukset, rakennukset ja paikannimet, mahdollistavat tiestön havainnollisen visualisoinnin sekä monipuolisten paikkatietoanalyysien toteuttamisen. Kaikki toimitettavat aineistot ovat vektorimuotoisia. Streetmap Finland toimitetaan suoraan käyttövalmiissa muodossa. Aineisto on tehokkaasti pakattu ja indeksoitu, minkä ansiosta sen käyttö on sujuvaa. Tieaineisto mahdollistaa monipuolisten paikkatietotoiminnallisuuksien hyödyntämisen ESRIn ArcGIS-tuoteperheen työkalujen avulla. Esimerkiksi osoitteiden paikantaminen eli geokoodaus onnistuu yksittäisille osoitteille tai osoitelistauksille. ArcGIS Network Analyst -laajennusosa ArcGIS 9.1 -ohjelmiston suomenkielinen käyttöliittymä on valmistunut ESRI Finland on julkaissut suomenkielisen käyttöliittymän ArcGIS 9.1 -työasemaohjelmistoon. Suomennos sopii ArcView, ArcEditor ja ArcInfo Desktop -ohjelmistojen käyttäjille ja se suomentaa ArcMapin ja ArcCatalogin käyttöliittymät perustoimintojen osalta. Suomennoksen asennusohjelma on ladattavissa ESRI Finlandin web-sivuilta. ESRIn ylläpitoasiakkaat saavat suomennoksen maksutta käyttöönsä. Streetmap Finland esittää Suomen tieaineiston visuaalisesti havainnollisesti eri mittakaavoissa. Palvelualueiden laskeminen on vaivatonta Streetmap Finlandin ja Network Analyst -laajennusosan. Tracking Server reaaliaikaista tiedonkeruuta ja seurantaa ESRIn Tracking Server on ratkaisu reaaliaikaisen paikkatiedon keräämiseen ja lähettämiseen useista kohteista eri aineistoformaateissa käyttäjille niin työasema kuin verkkoympäristöönkin. Tracking Server käyttää laajennettavissa olevaa arkkitehtuuria, mikä ansiosta se pystyy vastaanottamaan aineistoa useista lähteistä ja välittämään sen useille käyttäjille. Koska Tracking Server vastaanottaa aineiston, voidaan se liittää ArcSDE-palvelinohjelmistoon tai jakaa suoraan ArcGIStyöasemaympäristöön. Tracking Serveriä voidaan käyttää esimerkiksi automaattiseen ajoneuvoseurantaan ja paikantamiseen. Se soveltuu myös käytettäväksi tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan läpi koko tuotanto- ja jakeluketjun. Tracking Server mahdollistaa reaaliaikaisen aineiston katselun miltä tahansa verkkoon kytketyltä tietokoneelta. Se tukee myös historiatiedon toistoa, joten aineistoa pystytään analysoimaan ajallisesti. Tracking Server integroituu täysin ESRIn muihin palvelintuotteisiin. puolestaan tarjoaa monipuoliset reitinoptimointitoiminnot sekä välineet saavutettavuusalue- ja palvelualueanalyysiin tieverkkoa pitkin. Reittioptimointi huomioi yksisuuntaisuudet ja kääntymisrajoitukset. Tracking Serverin avulla voidaan esimerkiksi toteuttaa ajoneuvonseurantajärjestelmiä mallintaa jokien virtaamaa ja vaarallisten aineiden kulkeutumista luonnossa seurata sähkö- ja kaasuverkostojen toimintaa tarkastella liikennevirtoja. Tracking Server mahdollistaa tiedon reaaliaikaisen seuraamisen ja aika-analyysien suorittamisen.

3 navigointitiedot tai Tilastokeskuksen väestöruudut. Tarkkaa aineistoa on tarjolla kuitenkin myös koko alueelta. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen kaikki aineistot CORINE maankäyttöluokituksesta suojelualueisiin, Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteri ja Väestörekisterikeskuksen rakennukset kattavat koko alueen. Palveluilla löytää sopivimman aineiston Paikkatietolainaamon selkeä web-käyttöliittymä mahdollistaa aineistojen sujuvan haun ja katselun. Paikkatietolainaamon sihteeristöpalvelua ylläpitää Turun yliopiston maantieteen laitos. Sihteeristön työn tuloksena palvelusta julkistettiin uusi versio keväällä Uudistuneen käyttöliittymän kautta aineistoja voi hakea lomakehaulla, vertailla karttapalve- Paikkatietoja testikäyttöön: Paikkatietolainaamosta näytepalat eri aineistoista Aineistojen kallis hinta ja yhtenäisten paikkatietopalveluiden puute on ollut kestopuheenaihe paikkatietoalalla jo yli kymmenen vuoden ajan. Alan monipuolistunut tuotekehitys ja koulutus tuovat uusia toimijoita alalle ja pitävät keskustelua pinnalla. Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toimesta ongelmaan tartuttiin vuonna 2003 käynnistämällä hanke paikkatiedon kansallisesta koealueesta. Perusajatus oli yksinkertainen: Suomessa tulisi olla palvelu, jonka kautta erilaisia paikkatietoaineistoja saisi testi-, tuotekehitys- tutkimus- ja opetuskäyttöön helposti ja maksutta. Aineistojen tulisi kattaa sama maantieteellinen testialue, jotta niiden vertailu onnistuisi. Hankkeen työn tuloksena syntyi Paikkatietolainaamo-palvelu. Aineistot esillä testialueelta Verkossa toimiva Paikkatietolainaamo tuo saataville nykyisellään 15 aineistontuottajan aineistoja. Mukana on tutkimus- ja asiantuntijalaitoksia, virastoja, kuntia, maakuntaliittoja ja yrityksiä. Kaikki aineistontuottajat ovat tervetulleita mukaan. Tällä hetkellä palvelu sisältää aineistoja Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta ja korkeusmallista erilaisiin tiekarttoihin tai Väestörekisterikeskuksen rakennuksista Experian Oy:n Mosaic-väestöluokitukseen. Vertailtavissa on esimerkiksi puolenkymmentä erilaista tie- ja vesistöaineistoa eri mittakaavoissa. Yhtenäinen alue helpottaa vertailua. Paikkatietolainaamon testialue on kooltaan 200x200 km ja se ulottuu noin Utöstä Valkeakoskelle. Tämän alueen sisällä on neljä pienempää ikkunaa, joihin tarkimmat aineistot rajautuvat. Esimerkkeinä näistä ovat vaikkapa maastotietokanta, GTK:n maaperäkartat, Merenkulkulaitoksen syvyys- ja lussa ja ladata omalle koneelle. ESRIn ArcIMS-alustalla toimivassa karttapalvelussa aineistoja pääsee lisäksi tarkastelemaan visuaalisesti. Eri aineistoja voi asettaa päällekkäin, niitä voi zoomata, ja aineistojen ominaisuustietoja voi kysellä kyselytoiminnolla. Yksinkertaista metatietohakemistoa voi kysellä lomakkeella eri tekijöiden mukaan. Sen kautta pääsee käsiksi myös aineistontuottajien omiin kuvailutietoihin. Aineiston lataus vaatii rekisteröitymisen palveluun. Rekisteröityminen ja sitä myötä aineistojen lataaminen eli lainaus on maksutonta, ja on mahdollista kaikille Paikkatietolainaamon käyttöehdot hyväksyville. Lainaamon käyttöehtojen mukaisesti aineistoja voi käyttää vuoden ajan. Lainojen seurantaan, uusimiseen ja lopettamiseen on käyttäjiä varten kehitetty joukko edistyneitä työkaluja. Myös aineistontuottajille on omat palvelunsa, joiden kautta he voivat seurata eri aineistojen kiinnostavuutta käyttäjien keskuudessa. Laaja joukko käyttäjiä Maanmittausohjelmistoja kunnille, valtiolle ja yrityksille kehittävän 3D-systemin Mikko Syrjä kommentoi Paikkatietolainaamoa näin: Palvelu on juuri sitä mitä me tarvitsemme. Ohjelmistojen toiminnallisuuden testaamiseen Paikkatietolainaamon esimerkkiaineistot ovat aivan loistavia. Palvelu myös antaa jonkinlaisen kokonaiskuvan siitä minkälaisia aineistoja on yleensä saatavilla. Sovelluskehittäjien lisäksi Paikkatietolainaamon käyttäjissä on runsaasti opettajia ja tutkijoita. Myös julkishallinnon aineistohankintoja tekevät ihmiset ovat löytäneet palvelun. Rekisteröityneistä käyttäjistä vajaa puolet ilmoittaa käyttötarkoitukseksi aineiston testauksen, runsas kymmenes käyttää aineistoja opetukseen, ja vajaa kymmenen prosentin osuus on sekä tuotekehityksellä että tieteellisellä tutkimuksella. Aineiston käyttö on vapaata vuoden laina-ajan, mutta sen julkaisu vaati erillisen luvan aineiston tuottajalta. Myös vakiintuvasta aineiston käytöstä on syytä sopia aineiston tuottajan kanssa. Rekisteröityneistä käyttäjistä valtaosa on Turun ja Helsingin ympäristöstä, mutta käyttäjiä löytyy ympäri maata. Testialueen sijainti ohjaa kiinnostusta, mutta kehitystyössä ja aineistojen vertailussa palvelu auttaa omasta toiminta-alueesta riippumatta. Kohti kansallista infrastruktuuria Turun yliopiston maantieteen laitos on ylläpitänyt Paikkatietolainaamoa pian kahden vuoden ajan ja ylläpito jatkuu myös tulevaisuudessa. Palvelun uusi versio on toteutettu EU Life -hanke ENVIFACILITATEn puitteissa. Se koostuu SSL-suojatuista PHP-sivuista ja -lomakkeista, ArcIMS-karttapalveluista sekä MySQL-tietokannoista, joihin aineistojen metatiedot on tallennettu. Eri osat toimivat saumattomasti yhteen. Esimerkiksi karttapalvelussa näkyvän aineiston metatiedot voi hakea aineiston nimeä napsauttamalla. Samalla tarjotaan myös vaihtoehtoa aineiston lataamiseen. Ladattavat tiedostot ovat zip-paketteja ja ne sisältävät aineistot aineiston tuottajien valitsemissa formaateissa. Suosituimpina formaatteina ovat Shape, ArcExport ja MapInfon TAB-muoto. Suomeen on parhaillaan rakenteilla kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri, jonka toteutusta Paikkatietoasiain neuvottelukunta koordinoi. Vuonna 2004 julkaistun Kansallisen paikkatietostrategian mukaisesti infrastruktuurin keskeisenä osana ovat erilaiset paikkatietopalvelut, joista yksi on lainaamo. Jatkossa nykyinen palvelu kytkeytyneekin osaksi esimerkiksi metatietopalvelun ja katselupalvelun muodostamaa kokonaisuutta, jossa hyödynnetään aineistontuottajien omia karttapalveluita. Tavoitteena on keskeisten paikkatietojen esittäminen WMS-standardia tukevien karttapalveluiden kautta. Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehitys määrittelee siis Paikkatietolainaamon tulevaisuuden. Paikkatiedon kanssa työskentelevät voivat kuitenkin liittyä jo nyt Paikkatietolainaamon laajaan käyttäjäjoukkoon. Myös uudet aineistontuottajat ovat tervetulleita markkinoimaan aineistojaan Lainaamon kautta. Tuuli Toivonen & Eeva Ennola Turun yliopiston maantieteen laitos Paikkatietolainaamon sihteeristö

4 ESRI Image Server Avainominaisuuksia: Nopea pääsy suureen määrään kuva-aineistoa Lennossa toteutettava palvelinpohjainen kuvankäsittely Tuottaa lukuisan määrän kuvatuotteita yhdestä lähteestä Toimii yhteen eri paikkatietoalustojen kanssa Täysin skaalautuva client/server -arkkitehtuuri Suora pääsy lukuisiin tiedostoformaatteihin Aineisto voidaan suojata käyttöoikeuksin Riippumaton kolmannen osapuolen ohjelmistoista ja tietokannan hallintajärjestelmistä Laajennettavuus käyttäen laajennusosia ja SDK:ta vie kuvatiedostojen hallinnan, prosessoinnin ja jakelun uudelle tasolle ESRI Image Server tarjoaa kehittyneet välineet tiedostopohjaisten satelliitti- ja ilmakuvien hallintaan, käsittelyyn ja jakeluun. Palvelinohjelmiston avulla suurikin määrä kuvia voidaan visualisoida nopeasti ja kuvien käsittely onnistuu reaaliajassa. Kuvat ovat lisäksi usean yhtäaikaisen käyttäjän käytössä ilman, että niitä olisi etukäteen käsiteltävä tai ladattava tietokannanhallintajärjestelmään. Kuvia voidaan tarkastella ArcGIS-tuoteperheen ohjelmistojen lisäksi muillakin GISja CAD-ohjelmistoilla. Nykyisissä paikkatietojärjestelmissä laajojen kuvamateriaalien käyttö on usein ongelmallista. Image Server mahdollistaa sujuvan kuvien hallinnan ja käsittelyn ratkaisten kuvankäsittelyyn liittyneitä ongelmatilanteita. Palvelinohjelmisto yhdistää kuvien käsittelyn ja niiden jakamisen. Näin on mahdollista luoda uuden tyyppinen web-pohjainen ratkaisu, jonka avulla voidaan lisätä geospatiaalisten kuvien käyttöä ja arvoa osana paikkatietojärjestelmiä. Järjestelmä on avoin, yhteensopiva ja se tukee useita paikkatieto-ohjelmistoja. Näitä ovat muun muassa ArcGIS, ERDAS IMAGINE, Intergraph GeoMedia, MapInfo Prodessional sekä CAD-ohjelmistot kuten AutoCAD ja MicroStation. Näiden lisäksi Image Server tukee avoimia standardeja kuten WMS- ja HTML-katselusovelluksia. Image Server pystyy suorittamaan vaativia kuvankäsittelyoperaatioita välittömästi. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat operaatiot: kuvan ehostaminen (image enhancement), orto-oikaisu (orthorectification), terävöitys (pan sharpening) sekä mosaikointi (complex mosaicing). Image Server kykenee myös luomaan useita kuvatuotteita samasta peruskuvajoukosta suoraan käytettäväksi ArcGIS- tai muissa paikkatieto-ohjelmistoissa. Kuva-aineiston merkitys ja uusi lähestymistapa Geospatiaaliset kuva-aineistot toimivat tärkeänä perustana useimmissa paikkatietojärjestelmissä ja kartoituslaitteissa. Eri lähteistä saatavilla olevan kuva-aineiston määrä lisääntyy jat- kuvasti. Tyypillisiä kuvalähteitä ovat esimerkiksi ilma- ja satelliittikuvat, skannatut kartat ja digitaaliset maastomallit. Kuva-aineiston määrän kasvaessa tarvitaan uusia menetelmiä aineiston hallintaan. Vaarana on, että kuvien hallintaa, jakelua ja prosessointia ei pystytä toteuttamaan riittävän tehokkaasti. Kuva-aineiston arvo on suurimmillaan silloin, kun mahdollisimman suurella määrällä käyttäjiä on nopea pääsy tuoreimpiin aineistoihin. Perinteisin menetelmin kuvankäsittelyn ja jakelun toteuttaminen on vaikeaa ja aikaa vievää. Loppukäyttäjien on usein vaikea päästä käsiksi aineistoon, mikä estää sen hyödyntämisen standardinmukaisissa sovelluksissa. ESRIn Image Server on ratkaisu kuvien hallintaan tarjoten uuden lähestymistavan geospatiaalisen kuva-aineiston tallentamiseen, hallintaan, käsittelyyn sekä jakeluun. Image Serverin avainominaisuuksia Mahdollisuus reaaliaikaiseen kuvankäsittelyyn on yksi Image Serverin tärkeimmistä ominaisuuksista. Se mahdollistaa kuvien käsittelyn palvelimella ennen kuin ne lähetetään esimerkiksi web-sovellukselle. Palvelimelle tallennetut kuvat voivat olla esikäsiteltyjä kuvia kuten ortoilmakuvat, tai suoraan kuvalähteestä saatuja kuvia, kuten käsittelemättömät skannatut kuvat ja satelliittikuvat, joista voidaan yhdessä korkeusmallin kanssa toteuttaa ortoilmakuvia nopeasti ilman erillistä kuvien käsittelyä. Hyödyntämällä palvelimen prosessointitehoa voidaan yhdestä aineistolähteestä johtaa useita kuvatuotteita erilaisilla radiometrisillä sekä geometrisillä prosessointi- ja pakkausvalinnoilla. Tämä poistaa muun muassa lukuisiin esikäsiteltyihin aineistoryhmiin liittyviä tiedonhallinnan ongelmia. Samoin levytilaa säästyy merkittävästi, koska aineistoja ei tarvitse tallentaa eri vaiheiden välissä. Pahimmassa tapauksessa hieman prosessoituja ilmakuva-aineistoja on tallennettu useampaan kertaan levylle. Käytettäessä Image Serveriä aineistot tallennetaan vain kertaalleen levylle. Merkittävintä hyötyä Image Serverin käytöstä saavat suuret organisaatiot, jotka tuottavat ja hallinnoivat suurta määrää erilaisia kuva-aineistoja. Se tarjoaa suuria mahdollisuuksia myös sellaisille organisaatioille, jotka hallinnoivat, jakavat tai käyttävät toiminnassaan hyväkseen suurta määrää kuva-aineistoa. Image Serverin vahvuus on sen tarjoamissa analyysimahdollisuuksissa. Ilma- ja satelliittikuvia käyttävät organisaatiot hyötyvät sovelluksesta erityisesti joutuessaan suorittamaan kuva-aineistolle erilaisia kuvankäsittelytoimenpiteitä. Ero perinteisiin ortoilmakuvapalveluihin on merkittävä. Perinteisesti kuvia ei ole voitu säätää ja kuvien käsittelyn yhteydessä toisaalta on usein kadonnut olennaista informaatiota. Sujuvan kuvien säätämisen ja yhdistelemisen myötä voidaan saavuttaa huomattavaa tilansäästöä. Toisaalta kuvatiedostojen hallinnan kehittymisen myötä tiedetään, minkälaista aineistoa on olemassa ja kuvat myös löydetään sujuvasti. Katselukulman säätötoiminto mahdollistaa rakennusten eri puolien tarkastelemisen. 321 Pan Sharpened 421 Pan Sharpened NDVI Panchromatic Ylärivin kuvien kaistaa on parannettu ja alarivin kuviin on sovellettu erilaisia algoritmeja.

5 Tips& Tricks Tips& Tricks Digiroad-aineiston hyödyntäminen Digiroad-aineisto käsittää kaikki Manner-Suomen julkiset tiet ja erittäin laajan joukon tiestöön liittyviä tietoja. Aineiston hankinta on edullista, mutta sen saattaminen käyttövalmiiksi vaatii hieman työtä. Seuraavassa annetaan yksinkertaistetut neuvot Digiroad R -aineiston käsittelyyn. Aineiston valmistelu Digiroad-aineiston geometria (viivakarttatasot) toimitetaan osa-alueille jaettuna. Haluttaessa käyttää aineistoa laajalta alueelta voidaan osiin jaetusta aineistoista luoda isompia kokonaisuuksia Append- ja Merge-työkaluilla, jotka löytyvät ArcToolboxista (Data Management Tools > General). Jos taas aineistosta halutaan pienempiä osasia, voidaan käyttää ArcMapin valinta- toimintoja (Select/Valinta-valikko) ja tallentaa näistä valintajoukoista uusia karttatasoja. Digiroad-aineisto toimitetaan Shapefile-muodossa. Mikäli aineistoista yhdistetään laajoja kokonaisuuksia, on tehokkuuden kannalta suositeltavaa siirtää aineisto ArcSDE-tietokantaan, geodatabaseen. Myös personal geodatabasen käyttö on mahdollista ja jopa välttämätöntä tilanteessa, jossa halutaan tarkistaa aineiston laatua topologia-työkaluilla (eikä ArcSDE:tä ole käytettävissä). Digiroad-aineisto on toimitettu EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmässä. ArcMap osaa lennossa projisoida sen mihin tahansa muuhun koordinaattijärjestelmään. Jotta myös muut aineistot projisoituvat oikein, tulee niillekin olla määritettynä niiden alkuperäinen koordinaattijärjestelmä. Ohjeet koordinaattijärjestelmän määritykseen: Toisaalta, digiroad-aineiston voi projisoida mihin tahansa muuhun koordinaattijärjestelmään. Aineiston voi joko viedä ArcMapista (sisällysluettelosta karttatason kohdalta ponnahdusvalikosta Data > Export Data / Aineisto > Vie aineistoa) tai ArcToolboxista Project-työkalulla (Data Management Tools > Projections and Transformations > Feature). Geokoodaus Geokoodaus eli osoitepaikannus on yksi tärkeimmistä Digiroadin käyttötarkoituksista. Geokoodauksessa tarvitaan tiestöaineistoa, jossa kunkin tieviivan attribuuteiksi on tallennettu kadun nimi sekä ensimmäiset ja viimeiset rakennusnumerot kummallakin puolella viivaa. Nämä tiedot löytyvät Digiroad-aineistosta. Näiden lisäksi tarvitaan myös kunnan nimi, joka ei toistaiseksi löydy aineistosta. ArcGIS-ohjelmiin tulee lisätä erikseen suomalainen osoitejärjestelmä. Asennuspaketti on noudettavissa osoitteesta www. esri-finland.com/fi/kayttajatuki/yllapito/. Sivulta löytyvät myös asennusohjeet. Tämä paketti asentuu automaattisesti myös käyttöliittymän suomennoksen kanssa. Tiestöaineiston valmistaminen Tarvittavat aineistot ovat liikenne-elementti-karttataso (sisältää rakennusnumerot) ja nimi-taulu (sisältää kadunnimet) sekä tiedot kuntanimistä. 1. Liitä kadunnimet liikenne-elementille. Lisää Liikenne-elementti-karttataso ja Nimi-taulu ArcMapiin. Valitse Liikenne-elementin ponnahdusvalikosta Join/Liitä. Määritä yhdistäminen ominaisuuden perusteella siten, että Liikenne-elementin liitoskenttä on OID_TUNNUS ja Nimi-taulun liitoskenttä on LIIKENNE_E. 2. Liitä kuntatiedot. a) Jos kuntia on yksi tai muutamia: Lisää taulukkoon uusi Teksti-tyyppinen kenttä (nimeksi vaikkapa KUNTANIMI). Valitse yhden kunnan tiedot attribuuttikyselyllä. Ota KUNTANIMI-kentän kohdalta ponnahdusvalikosta Calculate ja määritä lomakkeella kunnan nimi näille valituille kohteille. Toista valinta ja nimeäminen muillekin kunnille. b) Jos kuntia on useita: Nouda Kuntanimet-taulu täältä: Liitä taulu Liikenne-elementille. Karttatason attribuuttitaulun liitoskenttä on TIEE_KUNTA ja Kuntanimi taulun liitoskenttä on KUNTANRO. Valitse karttatason ponnahdusvalikosta Data > Export Data / Aineisto > Vie aineistoa ja määritä uuden karttatason tallennusnimi ja -hakemisto. Osoitteenpaikannin on välttämätön välikappale tiestöaineiston tulkintaa varten. Se luodaan erikseen kullekin tiestöaineistolle (esim. yksi kunta tai koko maa). 4. Määritä paikannin. Avaa ArcCatalog ja valitse sisällysluettelosta Address Locators/Osoitteen paikantimet. Valitse paikannustyyliksi Finland Streets with Municipality / Suomi Osoite ja kunnat. Tyylin pitää vastata aineiston tallennusformaattia, eli valitse joko tiedosto- tai geodatabase-versio tyylistä. Osoitepaikannin-ikkunassa valitaan paikantimen nimi (nimessä kannattaa mainita referenssiaineisto). Referenssiaineistoksi valitaan edellä luotu tieverkko. Kenttien pitäisi määräytyä automaattisesti oikein. Muut asetukset toimivat useimmiten sellaisenaan, mutta ovat toki säädettävissä. Paina OK ja paikannin on hetken kuluttua valmiina käyttöön. Osoitepaikannus Paikannettavat kohteet voivat olla yksittäisiä osoitteita tai tauluja, joissa on useita kohteita (asiakkaita, pysähdyspaikkoja tms.). Yksittäisen osoitteen paikantaminen Valitse Edit/Muokkaa-valikosta Find/Etsi ja esille tulevassa ikkunassa Addresses/Osoitteet-välilehti. Ensimmäisellä kerralla pitää valita osoitteenpaikannin. Paina hakemisto-kuvaketta ja valitse selausikkunan ylälaidassa olevasta ponnahdusvalikosta Address Locators/Osoitteenpaikantimet. Valitse edellä luotu paikannin. Kirjoita katuosoite ja kunta. Paina Find/Etsi, niin saat listan sopivista kohteista. Näpäytä hiiren kakkospainikkeella listalla olevaa kohdetta ja saat esille ponnahdusvalikon, josta voit mm. tarkentaa ko. kohteen kohdalle. Taulukoitujen osoitteiden paikantaminen Valitse Tools/Työkalut -valikosta Geocode > Geocode Addresses / Geokoodaa > Geokoodaa osoitteet. Valitse paikannin (vrt. edellä). Valitse taulukko, josta paikannettavat osoitteet löytyvät. Määritä katuosoite- ja kunta-kentät. Valitse luodaanko kohteista karttataso vai dynaaminen kohdeluokka (taulu tallennettu geodatabaseen). Paina OK, niin tapahtuu automaattinen paikannus. Tämän jälkeen voit jatkaa interaktiivisella paikannuksella paikantumattomien osoitteiden osalta. Finish/Valmis -painikkeen painaminen luo pistekarttatason ja sulkee paikannusikkunan. Dynaaminen segmentointi Digiroad sisältää huomattavan määrän tietoja, jotka voidaan paikantaa dynaamisen segmentoinnin avulla (kutsutaan myös lineaariseksi referoinniksi). Aineistoina käytetään tällöin Ketjukarttatasoa ja Segmenttitaulun tietoa. Ensin valitaan Segmentti-tiedosta paikannettava osa (esim. [DYN_TYYPPI ] = 11 valitsee nopeusrajoitukset) ja tallennetaan se uudeksi tauluksi. Taulukon tiedoista muodostuu uusi karttataso. Lineaarinen referointi toteutetaan ArcMapin Tools/Työkalut-valikon Add Route Events/Lisää reittitapahtumia -toiminnolla tai ArcToolboxin työkalulla. Ketju-karttatason reitin tunnisteena on OID_TUN- NUS. Segmentti-taulun reitin tunnisteena on KETJU_OID ja alku- sekä loppuetäisyydet löytyvät kentistä ALKUPISTE ja LOPPU- PISTE. Pistekohteille (esim. pysäkki) määritetään vain alkupiste, viivakohteille (esim. nopeusrajoitus) alku- ja loppupisteet. Lisätietoja Käyttäjätuen usein kysytyt kysymykset : ArcGIS-asennuspaketin ESRI Software Documentation Library -levyltä löytyvät oppaat Geocoding in ArcGIS ja Linear Referencing in ArcGIS. Digiroad-aineiston mukana tuleva dokumentaatio. Yhdistetyt tiedot tallennetaan uudeksi karttatasoksi. 3. Tallenna karttataso. Streetmap Finland on Digiroad:sta muokattu käyttövalmis aineisto osoitepaikannukseen ja Network Analyst -käyttöön. Se sisältää myös taustakarttoja sekä kuvaustekniikan.

6 ESRI-käyttäjäpäivät tarjoavat käyttäjille, sovelluskehittäjille ja päättäjille paljon hyödyllistä ja käytännönläheistä tietoa ESRIn tuotteista ja teknologiasta sekä niiden sovellusmahdollisuuksista. Ohjelma sisältää niin suomalaisten käyttäjien puheenvuoroja, vinkkejä käytännön työskentelyyn ArcGIS-ohjelmistojen parissa sekä asiaa sovelluskehityksestä ESRIn tuotteilla. Tänä vuonna myös kunta-alan paikkatietoammattilaisille on oma ohjelmalinja, jonka ohjelmasta vastaavat WM-data ja ESRI Finland yhdessä. Tervetuloa Suomen ESRI-käyttäjäpäiville 2006! ESRI Finland Oy järjestää perinteiset Suomen ESRI-käyttäjäpäivät helmikuuta Tapahtumapaikkana on jälleen ho - telli Radisson SAS Royal Helsingin Kampissa. Käyttäjäpäivien keynotepuheenvuoron saapuu pitämään kansanedustaja Jyrki J.J. Kasvi. Käyttäjäpäivien yhteydessä järjestetään kattava ESRI Finlandin yhteistyökumppanien näyttely, jossa vieraat voivat tutustua kumppaneiden ratkaisuihin, palveluihin ja tuotteisiin. Osallistuminen S u o m e n E S R I - k ä y t t ä j ä p ä i v ä t Ilmoittautumislomake Hinta Molemmat päivät, sisältää illallisen mennessä ilmoittautuneet 230 EUR jälkeen ilmoittautuneet 250 EUR 1.2. Yksi päivä, sisältää illallisen 190 EUR 1.2. Yksi päivä, ei sisällä illallista 150 EUR 2.2. Yksi päivä 150 EUR Hinta sisältää luennot, konferenssipalvelut, kahvit ja lounaan kumpanakin kokouspäivänä sekä illallisen 1.2., mikäli mainittu yllä. Hinnat ovat verottomia. Ilmoittaudun ensisijaisesti seuraaviin käyttäjäpäivien luentoryhmiin: RYHMÄ 1 RYHMÄ 2 RYHMÄ 3 Ke 1.2. To Illan tullen vaihdetaan vapaalle; pukeutumiskoodi on rento, samoin kuin ohjelmakin. Tiedossa on illallinen sekä mukavaa iltaohjelmaa hyvässä seurassa. Ilmoittautuminen tapahtumaan ESRI Finlandin Internet-sivuilla osoitteessa olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, lähettämällä vastaavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen com tai täyttämällä ja faksaamalla oheinen lomake. Toivomme ilmoittautumisia mennessä. ESRI-käyttäjäpäivillä tavataan! Osallistujan yhteystiedot Nimi: Organisaatio: Laskutusosoite: Puhelin/Fax: Pvm ja allekirjoitus: Lomakkeen palautus ESRI Finland Oy Riikka Pulli Piispanportti ESPOO Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. ESRI Finlandin yhteistyökumppanien näyttelyssä mukana ovat: Puh Fax Internet: Mukana 9 käyttäjäesitystä S u o m e n E S R I - k ä y t t ä j ä p ä i v ä t Ohjelma Ilmoittautuminen ja aamukahvi Avauspuhe Veli-Matti Kiviranta, toimitusjohtaja, ESRI Finland Oy Greetings from ESRI Inc. Keynote-puheenvuoro: Kansanedustaja Jyrki J.J. Kasvi Lounas ArcGIS 9.2 uudet ominaisuudet ESRIn ArcGIS-tuoteperheen uusimman version ensiesittely Suomessa Kahvitauko RYHMÄ 2 ESRIn teknologia ESRI Image Server -palvelinohjelmisto kuvatiedostojen hallintaan, prosessointiin ja jakeluun Leican paikkatieto-ohjelmistot ERDAS Imagine sekä Leica Photogrammetry Suite Tauko Get Together Illallinen RYHMÄ 1 Käyttäjäesitykset Ruokakesko, Antti Mansikka Paikkatiedot myymäläverkkosuunnittelussa JCDecaux, Alice Ylä-Mononen Paikkatiedot ulkomainonnan suunnittelussa RYHMÄ 1 Käyttäjäesitykset Helsinki Commission, Minna Pyhälä HELCOM and Baltic Sea GIS Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Kai Blauberg Metsäkeskusten metsäviranomaisten uudet paikkatietoratkaisut Merenkulkulaitos, Rainer Mustaniemi Merenkulkulaitos ESRIn paikkatietoratkaisujen hyödyntäjänä Tiehallinto, Risto Rasimus ESRIn paikkatietoalusta Tiehallinnon strategisena työvälineenä Geologian tutkimuskeskus, Eero Lampio GTK:n web-karttapalvelu maa- ja kallioperätietojen jakelussa Keskiviikko Torstai RYHMÄ 2 RYHMÄ 3 ESRIn teknologia Kuntaesitykset Aamukahvi ESRIn kattavat tukipalvelut Menetelmiä tukipalveluiden sujuvaan käyttöön ja hyödyntämiseen ESRI Project Center ja ESRI Developer Network Sovelluskehittäjän kokonaisvaltaiset työvälineet Tauko Sovelluskehitys ArcGIS Enginellä ja Serverillä ESRIn välineet paikkatietosovellusten toteuttamiseen eri ympäristöissä ModelBuilder-mallit ArcGIS-ohjelmistojen käytön tehostaminen ModelBuilderia ja Skriptejä hyödyntämällä Lounas Digiroad-aineiston hyödyntäminen ja ArcGIS Network Analyst -laajennusosan ominaisuudet Loppusanat RYHMÄ 3 Kuntaesitykset WM-data, Ari Tiainen FactaMap 4 uudet ominaisuudet WM-datan FactaMap-sovelluksen uuden version esittely Teknillinen korkeakoulu, Markus Siivola Terveydenhuollon paikkatietopohjaiset analyysimenetelmät Kuntien paikkatietoportaalit Esimerkkinä Porin kaupungin ArcGIS-sovellukset palvelin- ja työasemaympäristöön WM-data, Ari Tiainen FactaMap Kaavoitus WM-datan Ajantasakaavajärjestelmän esittely Mobiilit paikkatiedot ESRIn välineet maastotiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen Tilastokeskus, Rina Tammisto Data Interoperability Välineet Kuntaliiton asemakaavaprojekti Smilehouse Oy, Sebastian Lindqvist paikkatietojen yhteiskäyttöön ja Tietomallin toteuttaminen ja Tilastokeskuksen Vaalikarttapalvelu jakamiseen eri sovellusten välillä kehittäminen

7 sellä tarvitsemansa tiedot helposti ja nopeasti. Risto Pernu energia-alan paikkatietovisionääri ESRI Finland uutisten paikkatietopersoona-juttusarjan aloittaa Jyväskylän Energian markkinointipäällikkö Risto Pernu, joka on paikkatietojen hyödyntämisen pioneereja Suomessa. Pernu on aktiivisesti ollut kehittämässä energia-alan paikkatietosovelluksia ja nykyään Jyväskylän Energia on edelläkävijöitä koko organisaation kattavien paikkatietoratkaisuiden kehittäjänä ja hyödyntäjänä. Pernu on toiminut elämänsä mittaustoiminnan parissa. Ennen markkinointipäälliköksi siirtymistään hän toimi Jyväskylän Energian kartoituspäällikkönä sijaintipalveluyksikössä, jonka tärkein tehtävä on johtokarttojen teko. Paikkatietoihin ja niiden sovellusmahdollisuuksiin Pernu tutustui varsinaisesti ja 1990-lukujen vaihteessa osallistuessaan Maan ja Veden toteuttamaan kehitysyhteistyöhankkeeseen Egyptissä. Tuolloin hän myös sai ensikosketuksen ESRIn ArcInfo-ohjelmistoon, jota hyödynnettiin projektissa numeerisen kartan tekemiseen. Kaikki alkoi numeerisesta johtokartasta Palattuani takaisin Suomeen Jyväskylän Energiassa päätettiin ryhtyä tekemään numeerista johtokarttaa. Tavoitteena oli kuvata jokainen johto erikseen, mikä mahdollistaisi johtojen analysoinnin ja tarkastelun erikseen. Johtokartta päätettiin hyötynäkökulmien perusteella toteuttaa paikkatietojärjestelmässä, Risto Pernu muistelee. Vaihtoehdot katsottuaan Jyväskylän Energia päätyi Meridian Systemsin toimittamaan ArcInfopohjaiseen paikkatietoalustaan, jonka päälle ryhdyttiin rakentamaan erityistä Jyväskylä-sovellusta. Saimme johtokartat numeeriseen muotoon seitsemässä vuodessa, jon- ka jälkeen pääsimme miettimään itse paikkatiedon hyödyntämistä. Tärkeässä asemassa oli ominaisuustietojen kerääminen muun muassa verkon rakenteesta. Paikkatietojen hyödyntämiseksi myös rakennettiin erilaisia sovelluksia ArcInfon päälle. Myöhemmin myös kaukolämpöverkko siirrettiin numeeriseen muotoon, ja sitä varten kehitettiin paikkatietosovelluksia verkon huollon, käytön ja ylläpidon analysointiin ja tarkasteluun. Verkon ylläpidosta vastaava urakointiyhtiö pääsee sovellusten ansiosta helposti käsiksi ominaisuustietoihin ja toisaalta emoyhtiö pystyy helposti analysoimaan verkoston kunnon ja huoltotarpeen. ArcGIS 8 avasi taivaan Paikkatietojen hyödyntämisen suhteen Pernu mainitsee tärkeäksi merkkipaaluksi siirtymisen Unix-maailmasta Windows-maailmaan. Jyväskylän Energiassa tämä tapahtui 2000-luvun alussa yhtiön siirtyessä ArcGIS 8 -ympäristöön. Siirtyminen käyttämään paikkatietoja ArcInfon 8-version graafisella käyttöliittymällä avasi meille taivaan. Monet asiat ja toimenpiteet helpottuivat merkittävästi, muistelee Pernu toimintaympäristön muutosta. Tärkeä apuväline on nykyään Arc- Pad-sovellus, jota käytetään maastoaineiston keräämiseen. Viranomaiset edellyttävät yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi sähköpylväistä. Perinteisesti pylväät on jouduttu kiertämään säännöllisesti ja tiedot keräämään manuaalisesti. Nykyään tiedot saadaan kerättyä suoraan tietokantaan ja historiatietoa hyödyntämällä voidaan jokaisen pylvään elämä osoittaa sijainniltaan tarkasti, Pernu valaisee. Uusia paikkatietojen sovellusalueita Jyväskylän Energia vie jatkuvasti paikkatietojen hyödyntämistä uusille alueille. Yhtiö muun muassa osti syksyllä 2005 Jyväskylän Veden, jonka X-Pipeaineisto on tarkoitus siirtää ArcGISympäristöön. Sovellukset tulevat olemaan samantyyppisiä kuin kaukolämpöpuolellakin, eli ne on suunnattu ennen kaikkea verkoston ylläpitoon ja suunnitteluun. Myös talouspuolella paikkatietoja hyödynnetään suunnittelun apuvälineenä. Tiedettäessä erityyppisten johtojen sijainti, ikä ja huoltotarve, voidaan toimenpiteille varata tarvittavat resurssit. Tämä lisää toiminnan ennustettavuutta. Huollon aikataulut tiedetään pitkälle tulevaisuuteen ja toisaalta tarvittavat komponentit voidaan tilata ajoissa. Näin huollolla on käytössään tarvittavat resurssit ja toimenpiteet pystytään suorittamaan oikea-aikaisesti, kertoo Pernu uudesta sovellusalueesta. Toisaalta hyödynnettäessä paikkatietoja laskutuksen apuvälineenä nähdään suoraan urakoitsijan kaivamat ojametrit ja kaukolämpötyömailla kaivetut maakuutiot. Näiden tietojen perusteella voidaan tarkastaa laskutusperusteet. Näin työstä ei voida laskuttaa enempää kuin mitä todella on tehty. Paikkatietojärjestelmä toimii siten myös kontrollivälineenä, Pernu jatkaa. Kokonaan uusi aluevaltaus paikkatietojen saralla on löytynyt markkinoinnissa. Jyväskylän Energia on parhaillaan kehittämässä ArcInfo-pohjaista sovellusta markkinoinnin työvälineeksi. Hyödyntämällä Väestörekisterikeskuksen tietokantaa voimme paikantaa potentiaaliset asiakkaat tarkasti. Näin pystymme kohdentamaan markkinointiviestintämme tavoittamaan kohdeyleisön tarkasti, visioi Pernu. Uusasiakashankinnan lisäksi paikkatietojen avulla voidaan kohdentaa asiakaskyselyitä ja selvittää eri asiakasryhmien tarpeita hyvinkin tarkasti. Tiedot ja resurssit entistä tehokkaampaan käyttöön Paikkatietojen käyttöönotto ja niiden jatkuvasti lisääntyvä hyödyntäminen on tuonut Jyväskylän energialle merkittäviä hyötyjä. Paikkatietojen myötä sijaintipalveluyksikön alkuperäiseen toimenkuvaan liittyvien mittaustehtävien ja tarkastusten osuus on pudonnut murto-osaan. Samalla paikkatiedot ovat tuoneet mukanaan uusia sovellusalueita, mainitsee Pernu luvulla käyttöönotettu Arc- IMS-pohjainen johtokarttojen Internetkarttapalvelu on puolestaan vapauttanut henkilöstöresursseja asiakaspalvelusta muun muassa ominaisuustietojen keräämiseen. Pernun mukaan karttapalvelun käyttöönotto on vähentänyt merkittävästi asiakaspalveluun tulevien kyselyiden määrää. Palvelun avulla jokainen voi hakea Internetin välityk- Muita paikkatietojen etuja on se, että kaikki tiedot ovat keskitetyssä tietokannassa, johon organisaatiossa kaikilla tietoa työssään tarvitsevilla on pääsy. Käyttöoikeuksia voidaan myös rajoittaa helposti. ArcGIS-ympäristöön toteutettujen räätälöityjen sovellusten käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen. Näin paikkatietojen hyödyntäminen ei edellytä tekijäkseen paikkatietoammattilaista. Esimerkiksi asennusurakoita tekevillä yhteistyökumppaneilla on käytössään ArcReader-ohjelmistot. Näin pystymme toimittamaan urakkaa koskevat karttatiedot helposti urakoitsijalle eikä niitä tarvitse erikseen pyytää ja tulostaa, kertoo Pernu paikkatietojen hyödyistä. Kaiken kaikkiaan Jyväskylän Energiassa paikkatietojen käyttö on viety Pernun mukaan huomattavasti perinteisiä käyttöalueita pidemmälle. Vierailijamme ovat hämmästyneet nähdessään, mitä kaikkea saamme paikkatietojen avulla tehtyä, toteaa Risto Pernu lopuksi. ArcPad-sovelluksen avulla saadaan helposti kerättyä tarkka tieto pylväistä. Esimerkiksi korjattavien kohteiden tiedot saadaan nopeasti paikkatietojärjestelmän avulla

8 News& Views K I R J A E S I T T E LY News& Views U U T I S I A Otava julkaisee paikkatietoa käsittelevän lukion oppikirjan Otava julkaisee helmikuussa 2006 uuden oppikirjan lukion maantieteen neloskurssille. Lukion maantiede 4 käsittelee kartografian perusteita ja erilaisten karttojen käyttötapoja. Paikkatieto ja sen soveltaminen on sisällytetty kirjan kaikkiin teemoihin. Kirja ohjaa opiskelijaa oman aluetutkimuksen laatimiseen ja paikkatietoohjelman hyödyntämiseen myös tutkimusta tehdessä. Kirja on suunniteltu vastaamaan uuden opetussuunnitelman myötä muuttuneisiin vaatimuksiin. Teemoja ovat kartografia, kaukokartoitus, karttojen laadinta, paikantaminen ja itse paikkatietojärjestelmät. Kirja tarjoaa kattavan mutta samalla helposti omaksuttavan perustietopaketin paikkatiedoista ja niiden sovellusmahdollisuuksista. Kurssin myötä lukiolaiset saavat riittävät perusvalmiudet hyödyntää paikkatietoja jatko-opinnoissaan. Designing Better Maps A Guide for GIS users Heidi Fabritius Pirkko Kenno Anu Nowak Christina Ruth OTAVA GE 4 ESRI Press on julkaissut Cynthia A. Brewerin kirjoittaman kirjan Designing Better Maps A Guide for GIS Users. Kirja perehdyttää lukijat menetelmiin, jotka mahdollistavat kartografisesti ja visuaalisesti parempien karttojen suunnittelun ja toteuttamisen. Kirjassa käydään läpi kattavasti kaikki onnistuneen kartansuunnittelun edellyttämät osaalueet. Designing Better Maps -kirjaa suositellaan erityisesti niille, joilla ei ole kartografisen tai graafisen suunnittelun taustaa. Kirja on kirjoitettu helposti ymmärrettävään muotoon ja se tarjoaa runsaasti tietoa niin uusille kuin kokeneillekin GIS-ammattilaisille visuaalisesti parempien karttojen toteuttamiseksi. TA P A H T U M AT Lukion maantiede Aluetutkimus Mukana tuleva ESRIn suomenkielinen ArcExplorer-ohjelmisto kattavine aineistoi- 4 neen ja harjoituksineen antaa opettajille monipuoliset, havainnolliset ja helppokäyttöiset työkalut paikkatieto-opetuksen toteuttamiseksi. Valmiiksi suunnitellut harjoitukset ja ohjelmiston selkeä käyttöliittymä tekevät oppimisen ja opettamisen helpoksi. ArcExplorer-ohjelmaa aineistoineen voidaan käyttää suoraan cd-levyltä, joten erillisiä asennuksia ei tarvita. Näin oppilaat voivat käyttää ohjelmaa ja tehdä harjoituksia myös kotona. Kirjan mukana tulee runsaasti paikkatietoaineistoja eri tasoilta. Näitä ovat mm. maailman valtiot, jokia ja järviä, Suomen kuntaraja- ja tilastoaineistoa sekä seutukuntatasolta mm. tilastokeskuksen ruutuaineistoa, Suomen ympäristökeskuksen maanpeitteisyysaineistoa ja ilma- sekä satelliittikuvia. Aineistot soveltuvat käytettäväksi myös muissa ESRIn paikkatieto-ohjelmistoissa. Tulevia paikkatietotapahtumia Suomessa ja maailmalla Suomen ESRI-käyttäjäpäivät, Radisson SAS Royal hotelli, Helsinki ESRI Developer Summit Palm Springs, Kalifornia ESRI Worldwide Business Partner Conference Palm Springs, Kalifornia Maanmittauspäivät 2006 Jyväskylä Paviljonki ESRI International User Conference San Diego, Kalifornia Paikkatietomarkkinat 2006 Messukeskus, Helsinki ESRI Nordic Developer Conference 2005 ESRI Sweden järjesti marraskuun alussa kaksipäiväisen ESRI-sovelluskehittäjille suunnatun ESRI Nordic Developer Conference tapahtuman. Tapahtuma pidettiin Tukholmassa World Trade Centerissä ja sen ohjelma tarjosi runsaasti asiaa erityisesti sovelluskehittäjille, tietohallintojohtajille ja liiketoimintaratkaisuiden kehittäjille. Tapahtumassa muun muassa esiteltiin kattavasti välineitä ja mahdollisuuksia hyödyntää karttoja ja paikkatietoa osana tietojärjestelmiä sekä erilaisia sovelluksia. Virtual Delivery ja Feature Analyst Leican uudet ERDAS IMAGINE -laajennusosat Leican ERDAS Imagine -tuoteperheen ominaisuudet laajenevat kahden uuden laajennusosan myötä. IMAGINE Virtual Delivery laajentaa IMAGINEn toiminnallisuuden web-ympäristöön sopivaksi. Feature Analyst puolestaan tarjoaa automatisoidut välineet kohteiden poimimiseen ilma- ja satelliittikuvista sekä skannatuista kartoista. IMAGINE Virtual Deliveryn avulla aineistoja voidaan käyttää sujuvasti Internetin yli. Sovellus konvertoi aineistot verkkojakeluun sopivaan formaattiin. Tämä mahdollistaa suurtenkin 3D-aineistojen sujuvan reaaliaikaisen käytön ja visualisoinnin Internet-selaimella tai suoraan CD- tai DVD-levyltä. Feature Analyst tarjoaa analyysivälineet 2D- ja 3D-kohteiden poimimiseen rasteriaineistoista. Sovelluksen avulla erilaisten kohteiden, kuten teiden, rakennusten, vesialueiden ja kasvillisuusalueiden, poimiminen aineistosta onnistuu helposti ja nopeasti. Kohteet voidaan muuttaa vektorimuotoon, mikä tehostaa tietokantojen ylläpitoa ja lisää kerätyn tiedon tarkkuutta. ESRI ja Information Builders tiivistävät yhteistyötään Information Builders Inc. ja ESRI vahvistavat yhteistyötään karttapohjaisten Business Intelligence -järjestelmien toimittajina. Yhteistyön tuloksena Information Buildersin molemmat päätuotelinjat, BI-raportointi WebFOCUS ja integrointi iway Software, integroituvat saumattomasti osaksi ESRIn ArcGIS-tuoteperheen ohjelmistoja. Merkkimuotoista ja businessgrafiikkaa tuottava raportointi laajentaa karttakäyttöliittymän käyttömahdollisuuksia uusille alueille. Käytännön sovellusesimerkkejä ovat poliisivoimien sijoittaminen todellisten tapahtumien mukaan, kauppapaikkasijoittelu asukastiheyden mukaan tai palvelujen käytön seuranta ja väärinkäytösten estäminen. Information Buildersin tarjonnassa Web- FOCUS-tuoteperheen rinnalla tarjottava iway Hans Heerooms esitteli ESRIn ja Information Buildersin ratkaisujen yhteiskäyttöä ESRI Finlandin ja InfoBuildin yhteisseminaarissa. Softwaren sovitinteknologia avaa lähes minkä tahansa taustajärjestelmän käytettäväksi karttatietojen täydentäjänä. Tuottamalla raportointitietoa erilaisista ERP-järjestelmistä ja yhdistämällä se visuaaliseen karttakäyttöliittymään voidaan toiminnanohjausjärjestelmiä kehittää uudelle tasolle. Aiemmin ilman valmista sovitinta liittymän toteutus ja sen ylläpito on yleensä jouduttu räätälöimään asiakaskohtaisesti. WebFOCUS ja iwayn integrointi ovat jo satojen yritysten raportointijärjestelmien kivijalka, jonka päälle ESRIn ratkaisut visuaalisuudellaan antavat uusia mahdollisuuksia käyttää järjestelmiä entistäkin tehokkaammin. Information Buildersin täysin kaksisuuntainen integrointi taustajärjestelmiin mahdollistaa kartan käytön myös sellaisille asiakkaille, jotka eivät ole tätä mahdollisuutta aikaisemmin hyödyntäneet. WM-data toimittaa Ruotsiin paikannus- ja johtamisjärjestelmän WM-data toimittaa Ruotsiin rakennettavaan viranomaisverkkoon keskitetyn paikannus- ja johtamisjärjestelmän, jossa hyödynnetään ESRIn paikkatietoteknologiaa. Viranomaisverkko on yksinomaan viranomaisten käytössä oleva tietoliikenneverkko. Sen tarkoituksena on varmistaa viranomaisten välinen tietoliikenne niin normaali- kuin kriisioloissakin. Johtamisjärjestelmän avulla viranomaiset saavat hallitusti tietoa karttapohjalle eri yksiköiden sijainnista ja valmiudesta ottaa vastaan uusia tehtäviä. Samalla viranomaiset voivat välittää tarpeellista informaatiota esimerkiksi poliisi- ja paloautoihin. Vastaavasti viranomaisverkon kautta välitetään pelastustoimintaa johtaville ajantasaista tietoa itse tilanteesta ja yksiköiden sijainneista. Karttapohjalle sijoitettu tilannetieto on jatkuvasti kaikkien sitä tarvitsevien ja siihen oikeutettujen viranomaisten saatavilla sijainnista ja organisaatiosta riippumatta. Tämä tehostaa viranomaisten toimintaa ja parantaa yhteistyötä. Suomessa vastaavaan tekniikkaan perustuvia järjestelmiä on toimitettu esimerkiksi useimmille aluepelastuslaitoksille. Karttapohjalle sijoitettu tilannetieto mahdollistaa viranomaisten toiminnan tehostamisen

9 News& Views U u t i s i a News& Views U U T I S I A ESRI Finland näkyvästi mukana Paikkatietomarkkinoilla Syyskuun viimeisellä viikolla järjestetty perinteinen paikkatietoalan suurkatselmus Paikkatietomarkkinat keräsi kahden päivän aikana Helsingin messukeskukseen yli kävijää. ESRI Finland oli näkyvästi mukana omalla näyttelyosastollaan. Tänä vuonna esiteltiin erityisesti kaupan ja kunta-alan paikkatietoratkaisuja, joita havainnollistettiin kokonaisval- Helsingin kaupungin terveyskeskus hyödyntää MediGIS-sovellusta väestövastuualueiden suunnittelussa WM-datan ESRIn paikkatietoteknologiaa hyödyntävä MediGIS-sovellus on tarkoitettu erityisesti terveydenhuollon väestövastuualueiden suunnitteluun. Sovellus lukee väestötietoaineiston suoraan kunnan perusrekisteristä ja aluejaot piirretään karttapohjalle. Näin aluejaoista saadaan visuaalisesti havainnollinen esitys. MediGISin avulla aluejakoja voidaan muutella paremman alueellisen väestöjakauman aikaansaamiseksi. Ohjelma huomioi laskennassa myös terveydenhuollon asiakastietojärjestelmään merkityt poikkeukset, kuten poikkeavan väestövastuutiedon omaavat ja työterveyshuollon. Perusvastuuväestön jakautumista voidaan myös tarkastella eri väestövastuualueiden kesken. Helsingin kaupungin terveyskeskuksella on jo vuosien kokemus MediGISin käytöstä. Sovellusta hyödynnetään väestövastuualueiden suunnitteluun ja ylläpitoon. Jokaiselle taisilla demo-esityksillä. Lisäksi esillä oli suurta huomiota kerännyt interaktiivinen taulu, joka mahdollisti vieraiden omin käsin ottaa tuntumaa ESRIn ohjelmistojen käyttöön ja muun muassa liikkumiseen maapallon pinnalla. väestövastuulääkärille määritellään sovelluksen avulla alue, jonka perusterveydenhuollon palveluista hän vastaa. Joillakin terveysasemilla myös terveydenhoitajien alueita on suunniteltu MediGISin avulla. MediGIS tarjoaa tietoja alueen kuormittavuudesta, johon vaikuttavat mm. ikärakenne ja väestön terveyspalveluiden käyttö. Väestövastuualueiden laskennassa hyödynnetään alueittaisia tietoja mm. perusvastuuväestöstä, vastuuväestöstä, ikäjakautumista sekä peittävyydestä. MediGISin avulla muodostettujen väestövastuualueiden tiedot voidaan paikantaa suoraan terveydenhuollon tietokantaan. Näin osoitteen perusteella nähdään, mille alueelle henkilö kuuluu. Helsingin kaupungin terveyskeskus on ottanut MediGIS-sovelluksen käyttöön jo vuonna Jokaisella kaupungin terveysasemalla on vähintään yksi MediGIS-käyttäjä. Paikkatietomarkkinoilla kiersi myös kuvausryhmä, joka tuottaa Yleisradiolle opetusohjelmaa paikkatiedoista. ESRI Finlandin osastolla toimittajalle esiteltiin ArcGloben mahdollisuuksia paikkatiedon visualisoinnissa. Vuoden 2006 Paikkatietomarkkinat järjestetään Samaan aikaan Messukeskuksessa järjestetään myös pohjoismainen paikkatietokonferenssi GI Norden ESRI Finland Tilastokeskuksen aineistojen jälleenmyyjäksi ESRI Finland Oy ja Tilastokeskus ovat solmineet jälleenmyyntisopimuksen koskien Tilastokeskuksen tuottamia paikkatietoaineistoja. Sopimuksen myötä asiakkaat voivat tilata ESRI Finlandin kautta muun muassa Tilastokeskuksen ruutu-, kunta- ja postinumeroaineistoja. Aineistot toimitetaan eri paikkatietoformaateissa, esimerkiksi ESRIn shapefile-formaatissa. Aineistot sisältävät kohteiden rajaukset sekä niihin liittyvät ominaisuustiedot. Spatiaalinen analyysi ja teemakartat terveydenhuollon päätöksenteon tukena Teknillisen Korkeakoulun Laskennallisen tekniikan laboratoriolla käynnistyi vuonna 2005 kolmilohkoinen Terana-projekti terveydenhuollon prosessien uusien analyysimenetelmien kehittämiseksi. Yksi projektin osioista keskittyi ArcGIS-pohjaisten teemakarttatyökalujen kehittämiseen, joiden avulla terveydenhuollon toimijat voivat visualisoida ja analysoida kansanterveyteen liittyvää aineistoa ja arvioida esimerkiksi terveysriskin alueellista vaihtelua. Väestötiedon keräämisellä on Suomessa ainutlaatuinen historia. Muutoin hankalasti analysoitavissa oleva järkälemäinen tietopankki on tehokkaasti hyödynnettävissä, kun sitä käsitellään visuaalisessa muodossa. ArcViewpohjaisella teemakarttasovelluksella ja sujuvalla käyttöliittymällä terveysaineiston analysointi voidaan tehdä suoraviivaiseksi. Teemakarttaohjelmisto perustuu adaptiiviseen ja laskennallisesti kevyeen laskentaalgoritmiin, jonka avulla voidaan tarkastella kuolleisuus- tai tautiriskin alueellista jakautumista ja mahdollisesti tunnistaa poikkeuksellisia ilmiöitä. Tuloksena on suhteellista riskiä kuvaavia rasterikarttoja, joissa vertailutasona on maan keskitaso. Riskiarvoista on silottamalla poistettu satunnaiskohinaa väestöntiheyden ja -profiilin mukaan säätyvillä ympyränmuotoisilla laskenta-alueilla. Adaptiivisuus mahdollistaa eri alu- eille laskettujen riskiarvojen vertailukelpoisuuden. Yksittäisen riskiarvon laskeminen ruudulle tapahtuu vertailemalla ruudun laskenta-alueelle osuvien kuolemien määrää sekä siihen osuvien kuolemien odotusarvon määrää. Smilehouse Oy on toteuttanut yli 160 kartta- ja paikkatietopalvelua ESRIn ArcIMS-ohjelmistolla. Uusimpia toteutuksia ovat mm. Alko Oy, Elisa Oyj, NCC Rakennus Oy ja Skanska Talonrakennus Oy. Vanhoja asiakkaita ovat mm. Keltaiset Sivut ja Etuovi.com. Smilehouse tarjoaa yrityksille Asiakaskohtaisia karttaratkaisuja pohjautuen ESRIn paikkatietoteknologiaan. Näitä ovat esimerkiksi mobiili- ja internetratkaisut, karttarajapinnat eri sovelluksiin ja sisäiset karttapalvelut, kuten ajonsuunnittelu tai Business Intelligence. Lisäksi Smilehouse tarjoaa yrityksille paikkatietojärjestelmien suunnittelua ja kehittämistä sekä kattavat ylläpito- ja tukipalvelut. Smilehousen toteuttamat karttapalvelut liittyvät olennaisesti yritysten liiketoimintojen tarpeisiin. Karttapalvelu tarjoaa kätevän tavan esitellä julkista toimipiste- ja kohdetietoa kartalla. Lisäksi kartalla voidaan näyttää analysoitua tietoa kuten raportteja ja tilastoja. Karttapalvelun avulla myös suunnitellaan liiketoiminnan kehittämistä esimerkiksi kartoittamalla uusien toimipisteiden sijaintipaikkoja. Paikkatietoaineisto tallennettiin SAS-tietokantaan, johon Tilastokeskuksen 250 x 250 m ruutukokoon aggregoima koordinaattimuotoinen kuolinsyyaineisto oli järjestetty ikäryhmittäisiksi SAS-tietueiksi. SAS Bridge for ESRI -sovelluksen välityksellä työkalujen vaatima Smilehouse toteuttanut jo yli 160 karttapalvelua ESRIn paikkatieto-ohjelmistolla ArcGIS tarjoaa monipuoliset välineet kansanterveyteen liittyvän aineiston analysointiin ja visualisointiin. syöteaineisto pystyttiin lukemaan suoraan SAS-tietueista. Näin vältyttiin välivaiheilta ja tuloskarttojen järjestelmällinen tallentaminen takaisin tietokantaan tehtiin helpoksi. Terveysriskin alueellista jakautumista kuvaavat kartat ovat osoittautuneet erittäin kiinnostaviksi. Suhteellisen yksinkertaisella ja laskennallisesti kevyellä adaptiomenetelmällä saadaan tuotettua havainnollisia karttoja nopeasti ja monipuolisesti. Markus Siivola, Teknillinen korkeakoulu Smilehouse on toteuttanut Internetkarttapalvelun mm. Alkolle

10 News& Views U u t i s i a E S R I B U S I N E S S P A R T N E R S ESRI International User Conference 2005 Maailman suurin jatkoi kasvuaan Maailman suurin paikkatietoalan tapahtuma, ESRI International User Conference, järjestettiin 25. kerran heinäkuun viimeisellä viikolla San Diegossa Kaliforniassa. Tämänvuotisessa tapahtumassa vieraili yli ESRIn paikkatieto-ohjelmistojen käyttäjää, jälleenmyyjää ja sovelluskehittäjää yhteensä 128 eri maasta. Tilaisuuden avauspuheessa ESRIn pääjohtaja Jack Dangermond hahmotteli paikkatietoalan trendejä ja tulevaisuuden näkymiä. Keynote-puheen piti tutkija Jane Goodall, joka on tehnyt uraauurtavaa ympäristötutkimusta Tansaniassa. Tutkimuksissaan hän on muun muassa hyödyntänyt ESRIn ArcGIS Tracking Analyst -sovellusta, joka on mahdollistanut simpanssiyhteisöiden mallintamisen seuraamalla yksilöiden liikkumista. Tapahtuma käsitti lisäksi kattavan ESRIn Business Partnereiden näyttelyn, yli 300 teknistä workshopia sekä lukuisia luentoja ja esityksiä. Ohjelma tarjosi runsaasti asiaa kaikille paikkatietojen kanssa toimiville aina käyttäjistä päätöksentekijöihin. Tapahtumassa esiteltiin myös ESRIn uusia tuotteita, joista suurinta mielenkiintoa herätti ensi vuonna julkaistava ArcGIS 9.2 -ohjelmistoversio uusine toiminnallisuuksineen. VTT ja ESRI tiivistävät yhteistyötään Suomessa. Tavoitteena on paikkatietoteknologiaa hyväksikäyttävien sovellusten ja palvelujen kehittäminen sekä paikkatietojen käytön tehostaminen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Yhteistyön myötä VTT pystyy entistä kattavammin hyödyntämään ESRIn vahvaa ja pitkäjänteistä panostusta paikkatietojärjestelmien tuotekehitykseen. VTT:n tutkimusyksiköt pääsevät näin käyttämään tutkimuksessaan ja tuotekehityksessään ESRIn ohjelmistoja ja teknologiaa. Sekä VTT:n useat tutkimusyksiköt että ESRI toimivat samoilla toimialoilla, mikä luo vahvan pohjan yhteistyölle. VTT:llä on tarve tehostaa paikkatietojen soveltamista tutkimuksessaan ja kehittää paikkatietoteknologiaa hyödyntäviä palveluja. ESRI Suomalaisia User Conference -osanottajia vapaalla. ESRIn kansainväliset käyttäjäpäivät järjestetään jälleen ensi vuonna elokuuta. Lisätietoja osoitteesta VR-Rata Oy palkittiin Special Achievements in GIS -palkinnolla VR-Rata Oy palkittiin tämänvuotisessa ESRI International User Conference -tapahtumassa Special Achievements in GIS -palkinnolla. Palkinto liittyy yhtiön rautatiesuunnittelun tietojärjestelmän uudistamiseen, jossa paikkatiedot on integroitu osaksi eri tahoilla tuotetun tiedon hallintaa ja käsittelyä. VTT ja ESRI yhteistyöhön paikkatietojen käytön tehostamiseksi puolestaan tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja esimerkiksi rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tarpeisiin. ESRIn avoin ja yhteensopiva teknologia mahdollistaa sujuvan sovelluskehityksen eri ohjelmistoalustoille ja toimintaympäristöihin. Näin ESRIn teknologian käyttöönotto myös tukee VTT:n uudistunutta, osaamisklustereihin ja -keskuksiin perustuvaa organisaatiomallia. VTT:n yhtenä merkittävänä tutkimuskohteena on sijaintitietoihin liittyvien analyysimenetelmien kehittäminen ja niiden hyötykäytön laaja-alainen edistäminen. Sovelluskohteitamme ovat esimerkiksi satelliittikuviin perustuva metsävarojen arviointi, paikkatietoihin perustuvat päivittäin vaihtuvien kuljetusten optimointijärjestelmät ja yhdyskuntasuunnittelu. Vierailijat pääsivät omakätisesti ottamaan tuntumaa ESRIn uusiin paikkatietosovellukiin. ESRI on VTT:lle luonnollinen yhteistyökumppani yhtiön kattavan teknologiatarjonnan sekä pitkäjänteisen ja vahvan tuotekehitystoiminnan ansiosta. Alansa markkinajohtajana ESRI tukee myös kansainvälistä verkostoitumista sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden aikaansaamista, kertoo VTT Tietotekniikan professori Seppo Linnainmaa. Suomessa ESRIn paikkatietojärjestelmiä käytetään laajasti useissa julkishallinnon organisaatioissa ja yrityksissä. Yhteistyö VTT:n kanssa mahdollistaa paikkatietoa hyödyntävien sovellusten kehittämisen ja paikkatietotoiminnallisuuksien liittämisen olemassa oleviin järjestelmiin. Näin voidaan tarjota paikkatietoa hyödyntäviä ratkaisuja entistä laajemmin eri käyttötarpeisiin, kommentoi ESRI Finland Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kiviranta. ESRI Finland Business Partner Program kuuluu osana ESRIn kansainväliseen Business Partner -ohjelmaan. Ohjelman tarkoituksena on edistää ESRIn ohjelmistojen pohjalta tapahtuvaa sovelluskehitystä ja tukea kumppaneiden paikkatietoliiketoimintaa. Suomessa toimii tällä hetkellä kahdeksan ESRI Business Partneria. Fifth Element Oy on erikoistunut järjestelmäintegraatioon, sijaintitietoa ja paikannusta (GIS) hyödyntävään toiminnanohjaukseen ja mobiiliratkaisuihin. Yritys tehostaa asiakkaittensa liiketoimintaprosesseja integroimalla käyttäjät ja järjestelmät toisiinsa ja automatisoimalla työnkulut tehokkaasti. Prosessi-, informaatio- ja käyttäjäintegraatioratkaisujen lisäksi yhtiö suunnittelee ja ylläpitää asiakkaittensa järjestelmäympäristöjä ja -arkkitehtuureja. Yrityksen erityisosaamista ovat SAP-järjestelmät ja liikkuvan kenttätyön ohjauksen ratkaisut. Fifth Elementillä on vankkaa toimialaosaamista ja tuotteita muun muassa metsäteollisuuden ja kaupan sektoreilla, sekä palvelun ja logistiikan aloilla. Yhteystiedot: Espoo (Pääkonttori), Tietäjäntie 2, Espoo, puh , fax GIStation Oy on erityisesti digitaalisiin kartantuotantojärjestelmiin ja asiakaskohtaisiin ratkaisuihin keskittyvä yritys. Yrityksen palvelukonsepti kattaa tietojärjestelmien koko elinkaaren: määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon. Näiden lisäksi yhtiö tarjoaa osaamistaan konsultoinnin muodossa. Yhteystiedot: GIStation Oy, Koronakatu 1, Espoo, puh , Maa ja Vesi Oy on Jaakko Pöyry -yhtiöihin kuuluva, monialainen insinööritoimisto. Päätoimialoja ovat vesihuolto ja ympäristötekniikka, joiden alla toimivia yksiköitä ovat Paikkatietopalvelut ja GIS-konsultointi sekä Maankäytön suunnittelu. Paikkatietopalvelut ja GIS-konsultointi käsittävät mm. paikkatiedon keruuta ja muokkaamista asiakkaan tarpeisiin, paikkatietoaiheisia projekteja, systeemisuunnittelua ja erilaisia konsultointitoimeksiantoja sekä Suomessa että ulkomailla. Yhteystiedot: Maa ja Vesi Oy, PL 50, Vantaa, puh. (09) , Smilehouse Oy Smilehouse on sähköisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Olemme toimittaneet karttaratkaisuja useille yrityksille ja vastaamme yhteensä yli 170 karttaratkaisun kehityksestä ja ylläpidosta. Yrityksessä työskentelee 29 henkeä. Yhteystiedot: Smilehouse Oy, Itälahdenkatu 22 A, Helsinki, Finland puh. (09) , Stora Enso Wood Supply Europe Yhteystiedot: Stora Enso Wood Supply Europe, Talvikkitie 40 C, Vantaa, puh , TietoEnator on yksi tehokkaan tietoyhteiskunnan pääarkkitehdeistä ja Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys. TietoEnator konsultoi, kehittää ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. Yhtiöllä on lähes asiantuntijaa ja toimipaikat yli 20 maassa. Yhteystiedot: TietoEnator Oyj, PL 403, Espoo, puh. (09) , Tilastokeskus Tilastokeskuksen monipuoliset tuotteet ja palvelut perustuvat laadukkaisiin tietoaineistoihin. Standardituotteiden ja palvelujen lisäksi tarjoamme tilauksesta mm. räätälöityjä selvityksiä, tilastoaineistoja, tutkimuspalveluja. Tilastokeskuksen tietoaineistosta suurin osa on alueellistettavissa. Huomattava osa tiedoista on myös paikannettavissa hallinnollisia aluejakoja tarkemmalla tasolla. Alue- ja paikkatietoa on saatavissa Tilastokeskuksesta mm. karttoina, tilastoaineistoina, numeerisina raja-aineistoina ja maantieteellisinä analyyseinä. Yhteystiedot: Tilastokeskus, Työpajankatu 13, Helsinki, puh. (09) , WM-data Oy WM-data-konserni on yksi Pohjoismaiden johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä, jonka palveluksessa on noin 8000 henkilöä. WM-datan liiketoiminta-alueita ovat toimialakohtaiset konsultointi- ja ohjelmistopalvelut, toimialariippumattomat konsultointi- ja ohjelmistopalvelut ja infrastruktuuriliiketoiminnat. Paikkatietoratkaisut ja -tuotteet ovat WM-datan keskeisiä osaamisalueita asiakaskohtaisissa kokonaisratkaisutoimituksissa. Yhteystiedot: WM-data Oy Karvaamokuja 2, Helsinki, myyntijohtaja, paikkatietoratkaisut: Sohvi Puro,

11 ESRI Enemmän irti paikkatiedoista ESRI tarjoaa kattavat välineet esteettömään tiedon tuottamiseen ja jakamiseen eri sovellusten ja formaattien välillä kaikissa toimintaympäristöissä ArcGIS Data Interoperability ArcGIS Data Interoperability poistaa esteet sujuvalta tiedon jakamiselta ja tuottamiselta eri aineistoformaattien väliltä. Data Interoperability tukee yli 70 aineistoformaattia. ArcGIS Publisher ja ArcReader ArcGIS Publisher ja ArcReader tarjoavat yhdessä helpon, nopean ja kustannustehokkaan menetelmän karttojen julkaisemiseksi ja jakelemiseksi ArcGIS-ympäristössä. ArcIMS ja ArcIMS Data Delivery ArcIMS ja ArcIMS Data Delivery ovat ratkaisu dynaamisten karttojen ja paikkatiedon jakeluun sekä hyödyntämiseen verkkoympäristössä webselaimen välityksellä. ESRIn vahva panostus ohjelmistojen kehittämiseen yhdistettynä ESRI Finlandin tuki-, ylläpito- ja koulutuspalveluihin tekevät ArcGIS-tuoteperheestä varman valinnan. Saadaksesi lisätietoja, soita tai lähetä sähköpostia osoitteeseen

Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto

Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto Miten sovellan paikkatietoa kouluopetuksessa? Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto "Kartta on maantieteen tärkein aineisto ja metodi. Ellei ole karttaa, ei ole maantiedettäkään.

Lisätiedot

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa INSPIRE ArcGIS-tuotteilla Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa 14.10.2010 ArcGIS-teknologian avulla organisaatiot voivat kehittää palvelujaan ja tehostaa toimintaansa... Improving How We

Lisätiedot

Anu Kantola (Luke) Minna Kallio (SYKE) Luonnonvarakeskus.

Anu Kantola (Luke) Minna Kallio (SYKE) Luonnonvarakeskus. LifeData 2011-2015 Anu Kantola (Luke) Minna Kallio (SYKE) 3.11.2015 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Luonnonvarakeskus Lähtökohdat Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET 28.11.2013

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Mikko Viitala Sisältö WMS rajapintapalvelun toteuttaminen Teklan sovelluksilla Katselupalvelujen hyödyntäminen Teklan sovelluksissa WFS suorasaantipalvelun toteuttaminen

Lisätiedot

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS 1 Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS Digiroad-aineistoa on mahdollista hyödyntää Liikenneviraston Katselu- ja latauspalvelusta http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/verkkopalvelut/latauspalvelu#.vb8ikvlbi

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatietomarkkinat: Paikkatietoikkuna opetuksessa 4.11.2014 Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Esityksen aiheita Paikkatieto-osaaminen

Lisätiedot

GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet

GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet Tutkimuksen tietoaineistot (TTA)-työpaja, Turku 20.5.2013

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke)

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) LifeData 2011-2015 Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) 1.12.2015 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Luonnonvara-

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi Paikkatietoinsinööri Asko Harinen Case: Nurmijärvi Sisältö Nurmijärven kunta Paikkatieto-ohjelma Metatiedot Rajapintapalvelun käyttöönotto Rajapintapalvelu Palvelun järjestäminen Aineistot paikkatieto-ohjelmassa

Lisätiedot

Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla

Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla Erillinen liite Metsätehon raporttiin 202 Ohje 1 Metsätien vaikutusalueen määritys ja puustotiedot Marko Keisala ALKUSANAT Oheinen ohjeisto on

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä 2010-2011 Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu 14.5.2011 Tavoitteet Paikkatietojen hyödyntäminen Suomessa 2010 kysely Kehittää indikaattorit,

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä. Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007

Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä. Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007 Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007 Heikki Karttunen 30.5.2007 1 Agenda Hyvinkään metsät ja suunnittelu Hyvinkään paikkatiedot metsäsuunnittelun kannalta

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 15.08.2016 1(7) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 1(6) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan tarkkaan analysointiin?

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat

Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat Paikkatietotuotteet ja harmonisointi -työryhmä: Käyttäjänäkökulma paikkatietoon ja käyttäjätarpeiden tunnistaminen Keskiviikko 13.4.2011 Sisältö Asiakkaiden tarpeet

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Tausta SCATMAN Oy - Yritysesittely SCATMAN Oy on oululainen vuonna 2013 perustettu ohjelmistoyritys,

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Paikkatiedon viitearkkitehtuuri -infotilaisuus 13.10.2016 Pasila, Helsinki Poliittinen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Kunnat ja Inspire -koulutus Jani Kylmäaho 18.11.2014 Hyödyntämisen vaiheet Lisensointi ja käyttöoikeudet Metatiedot Aineisto saataville helposti hyödynnettävässä

Lisätiedot

Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen

Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen käytännön toteutus EUREF-II teemapäivä Jukka Vänttinen Sisältö Koordinaattimuunnokset Teklan ohjelmistoissa Muunnostyön valmistelu ja vaiheistus Muunnokset tietojärjestelmän

Lisätiedot

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija Miksi seudullista tietoa? 4 5 6 7 8 Espoo Helsinki 15.12.2011 Päivähoidon yhteiskäyttöalue A 10 HSY:n Seutu-

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Palvelualusta metsätiedon jakeluun

Palvelualusta metsätiedon jakeluun Palvelualusta metsätiedon jakeluun Jarmo Hämäläinen Metsäteho Oy Taustaa Metsäalan digitalisaation keskiössä on metsätiedon entistä tehokkaampi hyödyntäminen. Metsätietoa tuotetaan tulevaisuudessa monin

Lisätiedot

Johdatus paikkatietoon

Johdatus paikkatietoon Johdatus paikkatietoon - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007 Paikkatiedon määritelmiä Paikannettua kohdetta tai ilmiötä kuvaava sijaintitiedon ja ominaisuustiedon looginen kokonaisuus

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

GPS Miten opin käyttämään? Mihin käytän?

GPS Miten opin käyttämään? Mihin käytän? GPS Miten opin käyttämään? Mihin käytän? Perusohjeita GPS-reitin siirtämisestä kartalle, Vinkkejä oman suunnistustekniikan analysoimiseen GPS-tiedon avulla Kuvat alla: o-training.net ja worldofo.com GPS-viiva

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuudet

Paikkatiedon mahdollisuudet Paikkatiedon mahdollisuudet Taustatietoryhmä 26.2.2016 Laatija: Mari Väänänen Paikkatieto / GIS 2 LÄHDE: http://www.itewiki.fi/opas/paikkatieto-gis-ja-karttapalvelut/ Esimerkkejä paikkatietoanalyyseistä

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon

Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon tuotteilla Vesa Raulos Senior Systems Engineer Pitney Bowes Software Taustaa ja yritys MapInfo Corporation perustettiin USA:ssa vuonna 1986 Pioneeri helppokäyttöisten

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Jaana Mäkelä Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen-koulutus 7.5.2015 Tutkimus 2010: Organisaatioiden välinen yhteistyö liittyen paikkatietoaineistoihin

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 15.1.2010 klo 12:00-14:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen... 2 2. Kokouksen työjärjestys...

Lisätiedot

Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves

Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves 12.5.2016 LUCAS -työpaja Maastotietojen avaaminen 2012 Aalto yliopiston tutkimus Maastotietojen avaamisen menestystekijöitä Ilmainen aineisto Helpot

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Miten paikkatiedon infrastruktuuri hyödyttää käyttäjiä ja yhteiskuntaa?

Miten paikkatiedon infrastruktuuri hyödyttää käyttäjiä ja yhteiskuntaa? Miten paikkatiedon infrastruktuuri hyödyttää käyttäjiä ja yhteiskuntaa? Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto tuuli.toivonen@helsinki.fi INSPIRE-verkoston rajapintaseminaari 7.3.2013 (muokattu versio) Tapahtui

Lisätiedot

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4)

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4) Navigointi (Kuva1) Perinteisestä ohjelmasta poiketen, GIMP käyttöliittymä muodostuu useasta ikkunasta. Siinä on pääikkuna, joka sisältää työstettävän kuvan sekä ylärivin dropdown valikkoina kaikki ohjelman

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Säteilymittaustietojen hallinta turvajärjestelyissä

Säteilymittaustietojen hallinta turvajärjestelyissä Säteilymittaustietojen hallinta turvajärjestelyissä Säteilyturvakeskus Turvateknologia Tarja Ilander tarja.ilander@stuk.fi 4.11.2009 3-4.11.2009 Organisaatio Luvut kuvaavat henkilöstön määrää vuoden 2008

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Lyhyt matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä!

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Poimintoja SYKEn paikkatieto- ja kaukokartoituspalveluista Kaisu Harju, Suomen ympäristökeskus SYKE SYKEn geoinformatiikkapäivät 3.12.2013 Sisältö Mitä tietoja

Lisätiedot

eperusteet käyttäjäkoulutus

eperusteet käyttäjäkoulutus eperusteet käyttäjäkoulutus 22.4.2015 Käsiteltävät aiheet Päivän kulku, käytännön asiat ja koulutuksen tavoitteet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Perusteiden haku ja selaus Ops -työkalu

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Sarjamuotoisten paikkatietotuotteiden lataaminen: 1. Siirrä tuote ensin kartalle Kartalle-painikkeella ja valitse haluamasi alue kartalta

Sarjamuotoisten paikkatietotuotteiden lataaminen: 1. Siirrä tuote ensin kartalle Kartalle-painikkeella ja valitse haluamasi alue kartalta Käyttöohje 1 (14) PAIKKATIETOTUOTTEET Hae paikkatietotuote Siirrä tuote kartalle Lataus ja Rajapinta Osto Paikkatietotuotteet ovat koordinaatteihin sidottuja digitaalisesti jaettavia erityyppisiä havainto-

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6)

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016 Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) Taustaa Organisointi Toiminta ja hankkeet Esittelijä: tietohallintojohtaja Antti Vertanen

Lisätiedot